Kvæg nr FarmTest. Automatiske foderanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg"

Transkript

1 Kvæg nr FarmTest Automatiske foderanlæg

2 Automatiske foderanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg

3 Titel: Automatiske foderanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, AgroTech A/S Layout: Lone E. Haargaard, AgroTech A/S Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2007 Oplag: 25 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax issn:

4 Forord Arbejdsrationalisering og fleksibilitet i fodringen er de største fordele ved at benytte automatiske fodersystemer. Men er anlæggene nu så tidsbesparende og fleksible som producenterne reklamerer med? Dansk Landbrugsrådgivning har derfor FarmTestet automatiske foderanlæg til kvæg for at belyse fordele og ulemper ved principperne. Dansk Landbrugsrådgivning vil gerne takke de landmænd, som har deltaget i FarmTesten. Også en tak til leverandørerne for et positivt samarbejde. Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger, kan de rettes til Dansk Landbrugsrådgivning. FarmTest er orienterende undersøgelser af ny teknologi og nye metoder til dansk landbrug. Undersøgelserne foregår under praktiske forhold. Undersøgelserne bliver udført i et tæt samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning, leverandører af ny teknologi, forsknings- og forsøgsinstitutioner, lokale rådgivere og sidst, men ikke mindst landmænd. Du kan læse denne FarmTest og mange andre på vores hjemmeside på adressen www. farmtest.dk Susanne Clausen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Skejby, oktober 2007 Automatiske fodersystemer 4

5 Indhold Forord Sammendrag og konklusion Resultater Indledning og baggrund Tidligere undersøgelser FarmTestens gennemførelse Cormall båndfodringsanlæg Beskrivelse: Daglig betjening Konstruktion og vedligehold Arbejdsrationalisering og sikkerhed Bedømmelse Generelt Konklusion Kommentar fra leverandøren Cormall kædefodringsanlæg Beskrivelse Daglig betjening Konstruktion og vedligehold Arbejdsrationalisering og sikkerhed Bedømmelse Generelt Konklusion Kommentar fra leverandøren RIOH Sputnic Beskrivelse Daglig betjening Konstruktion og vedligehold Arbejdsrationalisering og sikkerhed Bedømmelse Generelt Konklusion Rovibec DEC Beskrivelse Daglig betjening Konstruktion og vedligehold Arbejdsrationalisering og sikkerhed Bedømmelse Generelt Konklusion Kommentarer fra leverandøren Automatiske fodersystemer 5

6 3.5 Skiold Mullerup Free Stall Feeder Beskrivelse Daglig betjening Konstruktion og vedligehold Arbejdsrationalisering og sikkerhed Bedømmelse Generelt Konklusion Skiold Mullerup Mix Feeder Beskrivelse Daglig betjening Konstruktion og vedligehold Arbejdsrationalisering og sikkerhed Bedømmelse Generelt Diskussion og anbefalinger Mobil fuldfoderblander eller automatisk fodring? Bilag Automatiske fodersystemer 6

7 1. Sammendrag og konklusion FarmTesten viste, at de besøgte brugere alle var meget tilfredse med deres automatiske foderanlæg. Specielt tidsbesparelsen og fleksibiliteten ved fodringen tiltalte brugerne. Undersøgelsen viste dog, at logistikken omkring fodringen bør overvejes, inden man investerer. Automatiske fodersystemer egner sig ikke lige godt til alle typer bedrifter. Denne FarmTest indeholder undersøgelser af 11 automatiske foderanlæg fra 4 forskellige leverandører. De 4 leverandører der deltog var: Skiold-Mullerup (hængebanevogne) Cormall (kæde- og båndfodring) RIOH (hængebanevogn) Rovibec/RMH (hængebanevogn) Der blev undersøgt på fordele og ulemper på følgende foderanlægsprincipper: Kædefodring Båndfodring Hængebanefodring 1.1 Resultater Brugerne bedømte deres anlæg på 21 forskellige områder på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Ligeledes bedømte en konsulent anlæggene på baggrund af en kort demonstration. Gennemsnittet for hver af de testede anlæg fremgår af nedenstående tabel: Automatiske fodersystemer 7

8 Model Beskrivelse Gennemsnit konsulent Gennemsnit bruger Forbedringsområder på de enkelte anlæg Skiold- Mullerup Mix feeder Skiold- Mullerup Free Stall feeder Hængebane m. blandeorgan Hængebane u. blandeorgan Rovibec Hængebane m. blandeorgan Rovibec Hængebane u. blandeorgan Cormall Cormall Kædebord Båndfodring RIOH Hængebane u. blandeorgan 3,7 4,4 3,9 4,0 3,7 4,0 3,7 4,0 3,6 4,1 3,7 3,8 3,8 4,3 Gennesnit total 3,7 4,1 - Batteridrift kræver meget tid i lader - Programmeringen er ikke tilstrækkelig brugervenlig - Udfodringen vha. rotoren medfører uensartet fodring - Batteridrift kræver meget tid i lader - Programmeringen er ikke tilstrækkelig brugervenlig - Mangler programmeringsmuligheder - Skidt i el-skinnen kan forårsage ustabil drift - Stort foderspild under påfyldning - Mangler programmeringsmuligheder - Skidt i el-skinnen kan forårsage ustabil drift - Stort foderspild under påfyldning - Bør udfodre efter vægt frem for volumen - Kraftigere sider på blanderen hvor foderet læsses - Anlægget er svært at opgradere/ udbygge - Bør udfodre efter vægt frem for volumen - Kraftigere sider på blanderen hvor foderet læsses - Anlægget er svært at opgradere/ udbygge - Kontrolpaneler kan være svære at nå/aflæse - Skidt i el-skinnen kan forårsage ustabil drift Alle brugerne var tilfredse med deres foderanlæg, og alle ville genkøbe uden de store forbehold. Den gennemsnitlige tilfredshed lå på 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Konsulentens bedømmelse lå på 3,7 i gennemsnit. Alt i alt en meget tilfredsstillende bedømmelse fra både bruger og konsulent. Det samlede gennemsnit bør ikke alene danne baggrund for valg af anlæg. Dette skyldes, at brugernes vurderinger ikke er sammenlignelige, men kan svinge ud fra personlige holdninger og vurderinger. Mange brugere havde kun erfaringer fra en type anlæg og havde derfor ikke et reelt sammenligningsgrundlag. Konsulentens bedømmelser er foretaget af samme person og kan derfor sammenlignes. Automatiske fodersystemer 8

9 Bedømmelser foretaget af konsulent på baggrund af demonstration: (på tværs af fabrikat) Højeste karakter: Støjniveau 4,2. Brugervenlighed 4,0 Laveste karakter: Rengøringsvenlighed 2,8. Sikkerhed 3,2 Behov for forbedringer: Generelt er rengøringen besværlig. Behovet er dog begrænset idet anlæggene er fornuftigt konstrueret, så foderrester ikke sidder i hjørnerne. Sikkerheden er ikke i højsædet og her er plads til forbedringer med mere afskærmning. Automatiske foderanlæg har kostet menneskeliv så sikkerheden bør prioriteres højt. Bedømmelser foretaget af brugerne på baggrund af demonstration: (på tværs af fabrikat) Højeste karakter: Dyrekomfort 4,5. Vedligeholdelsesniveau, service fra leverandøren samt brugervenlighed 4,4 Laveste karakter: Betjening og programmering 3,3 Automatiske fodersystemer 9

10 2. Indledning og baggrund Salget af automatiske foderanlæg er steget de seneste år i takt med de øgede krav til rationalisering og optimering af fodringen. For at undersøge om disse anlægstyper holder hvad de lover, er denne FarmTest iværksat. Tre anlægstyper undersøges: Båndfodring Kædefodring Hængebanefodring (med/uden blandeorgan) Alle principper har samme funktion, nemlig at foretage en automatisk fodring af dyrene. Anlæggene fyldes en-to gange dagligt, hvorefter blanding og udfodring foregår automatisk efter brugerens ønske. Anlægget har mulighed for at udfodre små portioner over mange gange, så foderet er mere friskt. Desuden kan den individuelle programmering variere fodermængde og sammensætning, så der er mulighed for varieret fodring af forskellige dyregrupper. Denne FarmTest har til formål at belyse fordele og ulemper ved de forskellige automatiske principper samt i forhold til fodring med traktor med fuldfodervogn. Undersøgelsen har fokus på den daglige drift af foderanlægget. Herunder: Arbejdsmiljø og tidsbesparelse Brugervenlighed i det daglige Vedligehold Konstruktion Fodringskvalitet Sikkerhed Service fra leverandøren Målet er at udarbejde en rapport, som giver overblik og vejledning i hvilket type foderanlæg, der passer til ens behov og bedrift. 2.1 Tidligere undersøgelser Der er foretaget en undersøgelse af udfodringsnøjagtighed og arbejdsforbrug på automatiske foderanlæg i Undersøgelsen blev udført i et samarbejde mellem Statens Husdyrbrugsforsøg, Landbrugets Rådgivningscenter og Statens Jordbrugstekniske Forsøg. Undersøgelserne viste at de automatiske foderanlæg generelt fodrede præcist, men at det var nødvendigt at kalibrere anlæggene ofte. Hængebaner i ophængte vejeceller er mere præcise end vejeplader under udfodringstransportørens kæde/bånd samt volume/tidsstyringen på blanderen til kæde- og båndfodring. Den automatiske fodring viste en arbejdsbesparelse på knap 1 minut pr. ko pr. fodring i forhold til manuel fodring med motorfodervogn. En fodring af 80 køer sparede således ca. Automatiske fodersystemer 10

11 en times arbejde pr. fodring. Grundet undersøgelsens alder foreligger der ikke besparelser på arbejdstid i forhold til fodring med fuldfoderblander i løsdriftsstald. Automatiske fodersystemer 11

12 3. FarmTestens gennemførelse I undersøgelsen indgår følgende anlægstyper: Båndfodring Kædefodring Hængebanefodring (med/uden blandeorgan) Sådan blev anlæggene udvalgt Alle danske leverandører af automatiske foderanlæg blev kontaktet. Alle de kontaktede meldte positivt tilbage. De fire var: Cormall RIOH RMH maskiner (Rovibec) Skiold-Mullerup Alle leverandører udleverede referencelister på brugere. Der blev afprøvet 1-2 enheder af hver type fra hver af de deltagende leverandører. Udvælgelsen skete på baggrund af geografisk placering og type. Der blev kun besøgt få brugere af hver type, idet anlægstyperne var standardløsninger, som ikke varierede meget fra bruger til bruger. Brugerne skulle minimum have benyttet anlægget i seks måneder og helst et år. Sådan blev anlæggene undersøgt Alle anlæg blev undersøgt hos brugeren. Ud fra denne undersøgelse blev produktet vurderet af en konsulent. Brugeren blev interviewet med henblik på at få oplysninger om den daglige drift. Herunder fordele og ulemper. Spørgeskemaet findes i bilagene. De væsentligste punkter, som blev vurderet i undersøgelsen og brugerinterview, var: Arbejdsmiljø og tidsbesparelse Brugervenlighed i det daglige Vedligehold Konstruktion Fodringskvalitet Sikkerhed Service fra leverandøren I undersøgelsen blev der dannet et indtryk af, hvor de enkelte anlæg adskiller sig fra hinanden samt fordele og ulemper. Alle principper blev bedømt efter samme skala under konsulentens bedømmelse. Resultaterne er derfor direkte sammenlignelige. Brugernes bedømmelser er individuelle og derfor ikke sammenlignelige. Karakterskala: 5: Udmærket 4: Meget tilfredsstillende 3: Tilfredsstillende 2: Mindre tilfredsstillende 1: Utilfredsstillende Automatiske fodersystemer 12

13 3.1 Cormall båndfodringsanlæg Beskrivelse: Cormall producerer en række forskellige typer automatiske foderanlæg. Et af disse er båndfodringsanlægget. Foderet blandes i en stationær blander, hvorefter udfodringen sker via bånd, som kører ned gennem stalden over et smalt foderbord. Den stationære blander fyldes 1-2 gange dagligt, hvorefter der udfodres automatisk efter ønske op til 10 gange dagligt. Udfodringsmængden reguleres via et spjæld på blanderen. Jo mere spjældet er åbnet jo større mængde udfodres der. Hastigheden på båndet kan ligeledes reguleres. Blanderen fås i forskellige beholderstørrelser. Til fyldning af blanderen benyttes en læssemaskine. Fodersiloerne bør ligge tæt på blanderen for at mindske køreafstanden. Figur 3.1. Båndet kører over foderbordet. Efter foderet er kørt ud på båndet kører en elektrisk skraber retur og skubber foderet af båndet og ned på foderbordet. Figur 3.2. Den stationære blander hvor foderet mixes inden det udfodres på båndet. Fakta om anlæg bruger 1: Kørt siden: Blander: Oktober Bånd: 2002 Antal køer der fodres: 115 Fyldeprincip: Stationær fuldfoderblander Størrelse: 18 m 3 Blandeorgan: 2 x diagonale snegle Afstand til silo: 50 m Fyldes med: Minilæsser Fodersammensætning: Græs, majs, sojaskrå, raps, græspiller, halm Tidsforbrug til fodring. 45 min. Automatiske fodersystemer 13

14 3.1.2 Daglig betjening Fuldfoderblanderen mixer 1-2 gange dagligt, hvorefter køerne fodres op til 10 gange i døgnet. Alt foregår automatisk på nær fyldning af fuldfoderblanderen, som skal gøres manuelt. Betjening og styring i hverdagen er begrænset. Her skal højest foretages småjusteringer med hensyn til blanderens spjæld, som regulerer fodermængden på båndet. Betjening og programmering er brugervenlig og simpel. Det anbefales dog at have interesse og forståelse for elektronikken, for at få det optimale ud af anlægget. Figur 3.4. Foderet køres ud på et transportbånd, hvorefter en skinne skraber foderet af. Det drives af el-mo torer. Figur 3.3. Betjening og programmering foregår via et display eller en pc. Betjeningen kræver begrænset interesse og kendskab til elektronik og er simpel og velfungerende Konstruktion og vedligehold Anlægget har en række vedligeholdspunkter som indeholder smøring af to smørenipler ugentligt, smøring af 26 smørenipler på blander og bånd hver 2. måned. Foderspildet omkring anlægget er begrænset og her rengøres ca. hver 14. dag. Blander og bånd er solidt udført og godt dimensioneret. Pladetykkelsen på blanderen hvor foderet aflæsses måtte gerne være tykkere. Her er kraftige brugsspor efter kontakt med skovlen som vidner om for tynd pladetykkelse. Udfodringsmekanikken fungerer tilfredsstillende og fodrer i følge brugerne jævnt og præcist. Der kan opstå problemer, hvis der ændres på fodersammensætningen, idet der udfodres efter rumfang og ikke vægt. Det kræver løbende justeringer. Vejesystemet ved påfyldning er i følge brugeren både driftssikkert og præcist. Der er ikke tendens til at foderrester ophober sig i blander eller på båndet. Elektronikken er godt afskærmet og driftssikker. Automatiske fodersystemer 14

15 Figur 3.5. Blanderen drives af to store el-motorer. Størrelsen af motorerne afhænger af blanderens størrelse. Der er ingen problemer med at trække sneglene selv når foderet indeholder wrapballer. Der stilles dog krav til en kraftig strømforsyning. Figur 3.6. Udfodringsmængden justeres ved at åbne/lukke for et spjæld. Justeringen foregår via en skala Arbejdsrationalisering og sikkerhed Anlægget sparer brugeren for ca. 50 % af den dagligt arbejdstid ved fodring. Arbejdsgangen omkring fodringen er blevet både hurtigere og simplere. Der foretages sjældent ændringer i styringen af båndfodringen og kun når der ændres i fodersammensætningen. Anlægget har en begrænset række sikkerhedsforanstaltninger. Et nødstop på blanderen er eneste mulighed for at deaktivere anlægget under drift. Der er ingen former for sikkerhedsforanstaltninger på selv båndet. Der har ikke været uheld med dyr eller mennesker impliceret. Automatiske fodersystemer 15

16 3.1.5 Bedømmelse Bruger og DLBR bedømte anlægget i 21 kategorier. Resultatet blev som følgende: Kategori DLBR Bruger 1 Anlægspris 3 3 Brugervenlighed 4 4 Betjening og programmering 4 2 Læsning 4 4 Pris service -* -* Service leverandør -* 4 Vedligehold 4 5 holdbarhed/kvalitet 3 4 Sikkerhed 4 5 Hygiejne 4 3 Rengøringsvenlighed 2 3 Blandekvalitet 4 3 Udfodringskvalitet 3 4 Udfodringsnøjagtighed 3 4 Energiforbrug 4 -* Støjniveau 4 4 Fleksibilitet mht. fodermidler 4 4 Dyrekomfort 4 5 Placering 4 5 Overblik over fodringen 4 4 Generel tilfredshed 4 4 Genkøb -* Ja Gennemsnit 3,7 3,9 * Ingen belæg for at foretage bedømmelse Generelt Bruger og DLBR vurderede følgende punkter som fordele og ulemper ved båndfodringen fra Cormall: Fordele: Fleksibelt anlæg med mulighed for flere fodringer dagligt Simpel og driftssikker mekanik og elektronik Pladsbesparende anlæg uden krav om fodergang Tidsbesparende hvis foderlogistikken er tilpasset til anlægget Velfungerende blandeprincip med lavt effektbehov Diskret og støjsvagt anlæg Begrænset vedligehold Ulemper: Med stationær blander bør foderet ligge tæt på Går strømmen kan der ikke fodres Kræver lyst og evner til at arbejde med elektronikken Justering af udfodringsmængden kan være svær at justere præcist Anlægget kan kun udfodre et sted i stalden via båndfoderbordet Anlægget kan være svært at udbygge, hvis man senere udvider stalden Automatiske fodersystemer 16

17 3.1.7 Konklusion Anlægget er generelt solidt konstrueret og har en velfungerende teknik. Behovet for vedligehold på båndet er minimalt. Dog har blanderen relativt mange vedligeholdspunkter som dog er hurtige og billige at følge op på. Betjening og programmering er simpel og kræver kun begrænset kendskab til elektronik. Energiforbruget er lavt, idet anlægget trækkes af el-motorer. Ulempen er så, at der ikke kan fodres ved strømsvigt samt at strømtilførslen skal have en stor kapacitet. Udfodringen er ensartet og vejesystemet er ifølge brugeren velfungerende, men justeringen af udfodringsmængden kunne være mere brugervenlig. Der er ingen tendenser til driftsstop under fodringen. I følge brugerne kan muligheden for at udbygge det eksisterende anlæg være besværlig Kommentar fra leverandøren Peder Bjerregård, Cormall: Multimix er en meget enkelt diagonal blander, der har 2 blandesnegle, som hver trækkes af et planetgear monteret direkte på sneglen og lejer i modsat ende. Og det er uanset hvor stor blanderen er, også ved Multimix 50 m 3. Dette blandeprincip sikrer en ensartet homogen blanding, da foderet blandes på langs af hele blandekarret. Smøresteder og antal er det samme uanset størrelse. To steder ugentligt til fedt pakning og 10 steder 1 gang hver anden måned. Der tilbydes også med automatisk smøring. Så er der smørenipler på glideskinnen ved trækket som smøres ved evt. årligt serviceeftersyn. Energiforbruget er lavt f.eks. Multimix 22 m 3 er med 2 x 11 kw, som trækker på hver enkelt snegl, der ligger flydende i toppen, så sneglene kan løfte sig ved vanskelig halm eller kompakte foderemner, derved lavt energiforbrug, skånsom blanding af foderet og minimal slitage. Den nye udgave af PLC-styre program gør, at Multimix kun kører med én snegl af gangen (11kW) ved udfodering og skifter automatisk mellem de 2 snegle. Det halverer yderligere energiforbruget, slitagen, og sikrer at foderet har optimal foderstruktur. Med hensyn til fylding af Multimix, kan vægten programmers til selv at fylde de foderemner i, der kører over med snegl eller lignende. Så når man kommer for at fylde de sidste emner i med frontlæsser, starter man Multimix med fjernbetjening fra traktoren og ved færdigfylding startes også efterblandingstiden for så automatisk at gå over til udfodring på de programmerede tider. Ved udfodring regulerer spjældet ikke manuelt efter skala, men efter PLC-program hvor man stiller den procentvise mængde, der skal doseres ved hver enkelt udfodring. Anlæg kan leveres med et program der kan dosere individuelt mængde foder til de forskellige grupper. Båndudfodring kan også tilbydes med vægtdosering til grupperne. 3.2 Cormall kædefodringsanlæg Beskrivelse Cormall producerer en række forskellige typer automatiske foderanlæg. Et af disse er kædefodringsanlægget. Foderet blandes i en stationær blander, hvorefter udfodringen sker via et kædebord, som løber ned gennem stalden. Den stationære blander fyldes 1-2 gange dagligt, hvorefter der udfodres automatisk efter ønske op til 10 gange dagligt. Udfodringsmængden reguleres via et spjæld på blanderen. Jo mere spjældet er åbnet jo større mængde udfodres der. Hastigheden på kædebordet kan ikke reguleres. Automatiske fodersystemer 17

18 Blanderen fås i forskellige beholderstørrelser. Til fyldning af blanderen benyttes en læssemaskine. Fodersiloerne ligger tæt på blanderen for at mindske køreafstanden. Figur 3.7. Kædebordet løber fra blanderen og ned gennem stalden. Figur 3.8. Den stationære blander hvor foderet mixes inden det udfodres på båndet. Fakta om anlæg bruger 1: Kørt siden: Aug Antal køer der fodres: 150 Fyldeprincip: Stationær fuldfoderblander Størrelse: 22 m 3 Blandeorgan: 2 x diagonale snegle Afstand til silo: 50 m Fyldes med: Traktor med frontlæsser Fodersammensætning: Græs, majs, sojaskrå, mineraler, roepiller, halm Tidsforbrug til fodring. Før: 45 min (70 køer) Nu: 45 min. (150 køer) Fakta om anlæg bruger 2: Kørt siden: Okt Antal køer der fodres: 120 Fyldeprincip: Stationær fuldfoderblander Størrelse: 18 m 3 Blandeorgan: 2 x diagonale snegle Afstand til silo: m Fyldes med: Teleskoplæsser Fodersammensætning: Græs, majs, kraftfoder, mineraler, vand Tidsforbrug til fodring. Før: - Nu: 40 min. Automatiske fodersystemer 18

19 3.2.2 Daglig betjening Fuldfoderblanderen mixer to gange dagligt foder (en til køer og en til kvier), hvorefter køerne fodres op til 10 gange i døgnet. Alt foregår automatisk på nær fyldning af fuldfoderblanderen, som skal gøres manuelt. Betjening og styring i hverdagen er begrænset. Her skal højest foretages småjusteringer mht. blanderens spjæld som regulerer fodermængden på kæden. Betjening og programmering er brugervenlig og simpel. Det anbefales dog at have interesse og forståelse for elektronikken for at få det optimale ud af anlægget. Figur 3.9. Betjening og programmering foregår via et display eller pc. Betjeningen kræver begrænset interesse og kendskab til elektronik og er simpel og velfungerende. Figur Foderet trækkes rundt på bordet via et kædetræk med skrabevinger. Det drives af en elmotor Konstruktion og vedligehold Anlægget har en række vedligeholdspunkter som indeholder smøring af to smørenipler ugentligt, smøring af to kæder samt ca. 20 smørenipler hver 2. måned. Foderspildet omkring anlægget er begrænset og her rengøres ca. hver 14. dag. Blander og kædebord er solidt udført og godt dimensioneret. Pladetykkelsen på blanderen hvor læsseren tømmes måtte gerne være tykkere. Her er kraftige brugsspor efter kontakt med skovlen. Udfodringsmekanikken fungerer tilfredsstillende og fodrer i følge brugerne jævnt og præcist. Der kan opstå problemer, hvis der ændres på fodersammensætningen, idet der udfodres efter rumfang og ikke vægt. Det kræver løbende justeringer. Vejesystemet ved påfyldning er i følge brugeren både driftssikkert og præcist. Der er ikke tendens til at foderrester ophober sig i blander eller på kædebordet. Elektronikken er godt afskærmet og driftssikker. Automatiske fodersystemer 19

20 Figur Blanderen drives af to store el-motorer. Størrelsen af motorerne afhænger af blanderens størrelse. Der er ingen problemer med at trække sneglene selv når foderet indeholder wrapballer. Figur Udfodringsmængden justeres via et spjæld der åbnes/lukkes. Dermed varieres fodermængden desværre på baggrund af volumen frem for vægten. Dette besværliggør en præcis justering Arbejdsrationalisering og sikkerhed Anlægget sparer brugeren for ca. 45 min. arbejde dagligt. Arbejdsgangen omkring fodringen er blevet både hurtigere og simplere. Der foretages sjældent ændringer i styringen af kædefodringen og kun når der ændres i fodersammensætningen. Anlægget har en begrænset række sikkerhedsforanstaltninger. Et nødstop på blanderen er eneste mulighed for at deaktivere anlægget under drift. Der er ingen former for sikkerhedsforanstaltninger på selv kædebordet. Der har ikke været uheld med dyr eller mennesker. Automatiske fodersystemer 20

21 3.2.5 Bedømmelse Bruger og DLBR bedømte anlægget i 21 kategorier. Resultatet blev som følgende: Kategori DLBR Bruger 1 Bruger 2 Anlægspris Brugervenlighed Betjening og programmering Læsning Pris service -* 4 -* Service lev. -* 3 4 Vedligehold holdbarhed/kvalitet Sikkerhed Hygiejne Rengøringsvenlighed Blandekvalitet Udfodringskvalitet Udfodringsnøjagtighed Energiforbrug Støjniveau Fleksibilitet mht. fodermidler Dyrekomfort Placering Overblik over fodringen Generel tilfredshed Genkøb -* Ja Ja Gennemsnit 3,6 4,3 3,8 * Ingen belæg for at foretage bedømmelse Generelt Bruger og DLBR vurderede følgende punkter som fordele og ulemper ved kædebord og blander: Fordele: - Fleksibelt anlæg med mulighed for individuel fodring efter ønske - Simpel og driftssikker mekanik og elektronik - Pladsbesparende anlæg uden krav om fodergang - Tidsbesparende - Velfungerende blandeprincip med lavt effektbehov - Begrænset vedligehold - Diskret og støjsvagt princip Ulemper: - Med stationær blander bør foderet ligge tæt på - Går strømmen kan der ikke fodres - Kræver lyst og evner til at arbejde med elektronikken - Udfodringsmængden er svær at justere præcist - Anlægget kan kun udfodre et sted i stalden via kædebordet - Anlægget egner sig bedst til små/mellemstore stalde, idet kædebordet ellers bliver meget langt Automatiske fodersystemer 21

22 3.2.7 Konklusion Anlægget er generelt solidt konstrueret og har en velfungerende teknik. Specielt kædebordet lever op til kravene om lang levetid og minimal vedligehold. Dog har blanderen relativt mange vedligeholdspunkter som dog er hurtige og billige at foretage. Betjening og programmering er simpel og kræver kun begrænset kendskab til elektronik. Energiforbruget er lavt, idet anlægget trækkes af el-motorer. Ulempen er så, at der ikke kan fodres ved strømsvigt samt at strømtilførslen skal have en stor kapacitet. Udfodringen er ensartet og vejesystemet er i følge brugeren velfungerende. Der er ingen tendenser til driftsstop under fodringen. Anlægget egner sig bedst til små og mellemstore bedrifter. Ellers bliver kædebordet for langt Kommentar fra leverandøren Peder Bjerregård, Cormall: Multimix er en meget enkelt diagonal blander der har 2 blandesnegle, som hver trækkes af et planetgear monteret direkte på sneglen og lejer i modsat ende. Og det er uanset hvor stor blanderen er, også ved Multimix 50 m 3. Dette blandeprincip sikrer en ensartet homogen blanding, da foderet blandes på langs af hele blandekarret. Smøresteder og antal er det samme uanset størrelse. To steder ugentligt til fedt pakning og 10 steder 1 gang hver anden måned. Den tilbydes også med automatisk smøring. Så er der smørenipler på glideskinnen ved trækket som smøres ved evt. årligt serviceeftersyn. Energiforbruget er lavt f.eks. Multimix 22 m 3 er med 2 x 11 kw, som trækker på hver enkelt snegl, der ligger flydende i toppen, så sneglene kan løfte sig ved vanskelig halm eller kompakte foderemner, derved lavt energiforbrug, skånsom blanding af foderet og minimal slitage. Den nye udgave af PLC-styreprogram gør, at Multimix kun kører med én snegl af gangen (11kW) ved udfodring og skifter automatisk mellem de 2 snegle. Det halverer yderligere energiforbruget, slitagen, og sikrer at foderet har optimal foderstruktur. Med hensyn til fylding af Multimix, kan vægten programmeres til selv at fylde de foderemner i der kører over med snegl eller lignende. Så når man kommer for at fylde de sidste emner i med frontlæsser, starter man Multimix med fjernbetjening fra traktoren og ved færdig fylding startes også efterblandingstiden for så automatisk at gå over til udfodring på de programmerede tider. Ved udfodring regulerer spjældet ikke manuelt efter skala men efter PLC-program, hvor man stiller den procentvise mængde, der skal doseres ved hver enkelt udfodering. Anlæg kan leveres med et program, der kan dosere individuelt mængde foder til de forskellige grupper. Kædeudfodring kan også tilbydes med vægtdosering til grupperne. Automatiske fodersystemer 22

23 3.3 RIOH Sputnic Beskrivelse RIOH producerer og forhandler, i samarbejde med Keenan, en selvkørende hængebanevogn. Hængebanen foretager udfodringen, mens en mobil/stationær blander foretager selve foderblandingen. Udfodringen sker via en bundkæde samt to tværgående snegle. Udfodring samt fremdrift sker med to el-motorer på hhv og 750 W. Udfodringen kan ske til begge sider. Hele maskinen er ophængt i vejeceller, så alle fodermidler vejes ind og udfodres efter vægt. Hængebanevognen kører på el via en strømskinne som løber parallelt med køreskinnen. Den fås også som batteridrevet. Den fås i forskellige beholderstørrelser mellem 2-3,8 m 3. Til fyldning af hængebanevognen kan bruges en mobil/stationært fuldfoderblander med tilhørende foderbånd. Der blandes typisk to gange dagligt, hvorefter hængebanen udfodrer efter brugerens ønske. Figur 3.13 Hængebanevognen betjenes via terminalen. Udfodringen er kun aktuelt til en side og sker vha. en simpel sleske Figur Vognen fyldes med bånd som er forbundet med en mobil/stationær blander. Foderspildet er meget begrænset. Fakta om anlæg bruger 1: Kørt siden: Jan Antal køer der fodres: 124 Størrelse hængebanevogn: 3 m 3 Fyldeprincip: Mobil fuldfoderblander Størrelse: 20 m 3 Blandeorgan: Haspe Afstand til silo: 100 m Fyldes med: Minilæsser Fodersammensætning: Græs, majs Tidsforbrug til fodring. Før: 30 min (80 køer) Nu: 10 min. (180 køer) Daglig betjening Fuldfoderblanderen mixer to gange dagligt foder, hvorefter hængebanen læsses og udfodrer efter ønske. Alt foregår automatisk på nær fyldning af fuldfoderblanderen, som skal gøres manuelt. Automatiske fodersystemer 23

24 Betjening og styring af hængebanen i hverdagen er begrænset. Her skal højest foretages småjusteringer mht. antal fodrede dyr og mængder. Betjening og programmering er brugervenlig og simpel. Det anbefales dog at have interesse og forståelse for elektronikken, for at få det optimale ud af anlægget. Figur Betjening og programmering foregår via en touch screen. Betjeningen kræver begrænset interesse og kendskab til elektronik og er simpel og velfungerende. Figur Vognen er ophængt i en skinne og trækkes af en el-motor. Skinnen til venstre er el-skinnen som forsyner vognen med el under drift. Desuden ses aktiveringsskinnen til foderbåndet Konstruktion og vedligehold Anlægget har et begrænset antal vedligeholdspunkter som indeholder månedlig smøring af 4 smørenipler, smøring af to kæder halvårligt samt rengøring af aktiveringsskinnen ved transportbåndet hver måned. Skidt i aktiveringsskinnen har været årsag til at foderbåndet ikke er aktiveret under påfyldning. Problemet er senere løst fra RIOHs side ved at øge strømstyrken. Vognen er meget solidt udført og godt dimensioneret. Udfodringsmekanikken fungerer meget tilfredsstillende og fodrer jævnt og præcist. Vejesystemet er i følge brugerne både driftssikkert og præcist. Der er ikke tendens til, at foderrester ophober sig i beholderens hjørner. Påfyldning af vognen er velfungerende vha. transportbåndet, og foderspildet er meget begrænset. Elektronikken er godt afskærmet og driftssikker. Eneste ulempe er i følge brugeren displayets placering som sidder meget højt. Hænger vognen lavt passer placeringen, men det var ikke tilfældet her. RIOH har valgt at placere displayet højt så dyr og børn ikke kan nå. Ligeledes for at undgå påkørsel eller sammenstød når der arbejdes på foderbordet. Automatiske fodersystemer 24

25 Figur Udfodringen sker vha. en bundkæde og to tværgående snegle. Resultatet er ensartet og præcist. Figur Elektronikken er relativ omfattende, men velfungerende og driftssikker. Den er godt gemt af vejen i et el-skab. Displayet sidder for højt på denne vogn Arbejdsrationalisering og sikkerhed Hængebanen sparer brugeren for ca. 45 min. arbejde dagligt. Arbejdsgangen omkring fodringen er blevet både hurtigere og simplere. Der foretages sjældent ændringer i styringen af hængebanen. Der er en række sikkerhedsforanstaltninger på vognen. En nødstopsbøjle for og bag standser vognen, hvis den aktiveres ved påkørsel. Deaktiveres bøjlen kører vognen igen. Der kan indlægges nødstop, hvis vognen blokeres i 15 sekunder. Brugeren bestemmer selv, hvor længe vognen skal være blokeret før den går i permanent nødstop. Desuden går vognen også i nødstop, hvis modstanden på fremdriftsmotoren overbelastes i længere tid. Vognen har alarmfunktion som sender en sms, hvis den går i nødstop. Der har ikke været uheld med dyr eller mennesker. Vognen har påkørt et fanggitter som ikke var blevet lukket. Automatiske fodersystemer 25

26 3.3.5 Bedømmelse Bruger og DLBR bedømte anlægget i 21 kategorier. Resultatet blev som følgende: Kategori DLBR Bruger 1 Anlægspris 4 4 Brugervenlighed 4 4 Betjening og programmering 4 4 Læsning 4 4 Pris service -* -* Service lev. -* 5 Vedligehold 4 5 holdbarhed/kvalitet 4 4 Sikkerhed 4 3 Hygiejne 4 5 Rengøringsvenlighed 3 4 Blandekvalitet -* -* Udfodringskvalitet 4 5 Udfodringsnøjagtighed 4 5 Energiforbrug 4 5 Støjniveau 4 4 Fleksibilitet mht. fodermidler 4 4 Dyrekomfort 4 5 Placering 3 4 Overblik over fodringen 4 4 Generel tilfredshed 4 4 Genkøb -* Ja Gennemsnit 3,8 4,3 * Ingen belæg for at foretage bedømmelse Generelt Bruger og DLBR vurderede følgende punkter som fordele og ulemper ved hængebanevognen og fordelerbordet: Fordele: - El-skinne frem for batteridrift øger anlæggets fleksibilitet og kapacitet - Fleksibel fodring med mulighed for individuel fodring efter ønske - Solid konstruktion - Ensartet og præcis udfodring - Driftssikker mekanik og elektronik - Billig løsning hvis man allerede har en blander og ønsker automatisk fodring - Effektiv alarm funktion med SMS-sender - Anlægget kræver ikke at siloen ligger tæt på, hvis man har mobil blander - Velfungerende og præcis vejesystem Ulemper: - Med stationær blander bør siloen ligge tæt på - Aktiveringsskinnen bør rengøres jævnligt for at sikre optimal forbindelse - Går strømmen kan der ikke fodres - Hængebanen indeholder meget finmekanik og elektronik - Kræver lyst og evner til at arbejde med elektronikken - Foderet er ikke helt så frisk, som hvis blandingen foregik i hængebanevognen - Hænger vognen højt er betjeningspanelet svært at nå og aflæse Automatiske fodersystemer 26

27 3.3.7 Konklusion Hængebanen er solidt konstrueret og har en velfungerende teknik. Betjening og programmering er simpel og kræver kun begrænset kendskab til elektronik. Der er begrænset vedligehold i den daglige drift. Strømforsyning via en el-skinne gør at vognen ikke på noget tidspunkt skal parkeres i lade-station. Udfordingen er ensartet og vejesystemet er i følge brugeren velfungerende. I tilfælde af driftsstop sendes der en sms til brugeren. Fyldningen af vognen fungerer fint, og foderspildet er begrænset. Hængebanen er en effektiv og billig løsning, hvis man allerede har en blander og ønsker en mere automatisk fodring. Omvendt er der øget vedligehold samt ingen mulighed for at spare en traktor væk ved at benytte en mobilblander frem for en stationær. 3.4 Rovibec DEC Beskrivelse RMH forhandler en række hængebanevogne fra canadiske Rovibec. Både med og uden blandeorgan. I vognen med blander sker dette ved hjælp af to tværgående hasper som drives af oliemotorer. I bunden, hvor de to hasper mødes, er monteret en udfodringssnegl. Udfodringen kan ske til begge sider. På hængebanen uden blander sker udfodringen via bundkæde. Rovibec kan som standard indveje op til 10 forskellige fodermidler. Hele maskinen er ophængt i vejeceller, så alle fodermidler vejes ind og udfodres efter vægt. Hængebanevognen kører på el via en strømskinne som løber parallelt med køreskinnen. Den fås i forskellige størrelser som el-drevet eller med dieselmotor. Til fyldning af hængebanevognen kan bruges et stationært fordelerbord til vognen med blander og en fuldfoderblander til vognen som kun kan udfodre. Der blandes foder 1-2 gange dagligt hvorefter hængebanen udfodrer efter behov. Typisk 5-8 gange dagligt. Figur Hængebanevognen betjenes via terminalen og udfodrer via en horisontal snegl i højre hjørne af billedet. Figur Vognen fyldes via fordelerbord eller blander. Foderspildet kan være stort hvis overgangen ikke er konstrueret godt. Bemærk foderet på gulvet. Automatiske fodersystemer 27

28 Fakta om anlæg bruger 1: Type: Hængebanevogn med haspeblander Kørt siden: Dec Antal køer der fodres: 180 Størrelse hængebanevogn: 3 m 3 Fyldeprincip: Fordelerbord Størrelse: 2x16 m 3 Blandeorgan: Haspe i hængebane Afstand til silo: 25 m Fyldes med: Traktor m. frontlæsser Fodersammensætning: Græs, majs, fuldmix Tidsforbrug til fodring. Før: 30 min (80 køer) Nu: 10 min. (180 køer) Fakta om anlæg bruger 1: Kørt siden: Marts 2006 Antal køer der fodres: 120 Størrelse hængebanevogn: 1,8 m 3 Fyldeprincip: RMH Stationær blander Størrelse: 18 m 3 Blandeorgan: 2x vertikale snegle Afstand til silo: m Fyldes med: Teleskoplæsser Fodersammensætning: Græs, majs, kraftfoder, HP pulp Tidsforbrug til fodring. Før: 45 min. Nu: 20 min Daglig betjening Fordelerbord/blander fyldes hver morgen med foder, hvorefter hængebanen udfodrer efter ønske. Alt foregår automatisk på nær fyldning af fordelerbord/blander, som skal gøres manuelt. Betjening og styring af hængebanen i hverdagen er begrænset. Her skal højest foretages småjusteringer mht. antal fodrede dyr. Den daglige betjening er brugervenlig og simpel. Skal der foretages ændringer i programmet er betjeningen mere kompliceret. Den ene bruger efterlyste flere programmeringsmuligheder, så udfodringshastigheden kunne varieres. Det anbefales at have interesse og forståelse for elektronikken for at få det optimale ud af anlægget. Automatiske fodersystemer 28

29 Figur Vognen er ophængt i en skinne og trækkes af to oliemotorer. Skinnen til højre er en el-skinne som forsyner vognen med el under drift. Figur Betjening og programmering foregår via en mobil terminal. Betjeningen kræver begrænset interesse og kendskab til elektronik Konstruktion og vedligehold Anlægget har et begrænset antal vedligeholdspunkter som indeholder smøring af 6 smørenipler samt rengøring af strømskinnen ved påfyldningen hver måned. Der tilbydes en servicekontrakt indeholdende et årligt besøg med komplet gennemgang af hængebanevognen for kr. Vognen er udført i rustfri stål. Hermed undgås problemer med rust og gennemtæring af bund og sider. Hasper/bundkæde og udfodringssnegl er udført i almindelig stål. Princippet blander tilfredsstillende, og udfodringen er ensartet. Vejesystemet er i følge brugerne både driftssikkert og præcist. Der er ikke tendens til at foderrester ophober sig i beholderens hjørner. Påfyldning af vognen er velfungerende vha. fordelerbordene, men foderspildet kan være stort hvis overgangen ikke er konstrueret med omtanke. Bundkæden på fordelerbordet trækker meget foder med ud under bordet i stedet for i vognen. Her rengøres dagligt. En gummiskinne kunne afhjælpe problemet. Figur Blandingen foretages af to hasper i vognen. Det tager ca. 10 min. at blande en portion. Figur Elektronikken er meget omfattende, men velfungerende og driftssikker. Den er godt gemt af vejen i et el-skab. Automatiske fodersystemer 29

30 3.4.4 Arbejdsrationalisering og sikkerhed Hængebanen sparer brugeren for ca min. arbejde dagligt. Arbejdsgangen omkring fodringen er blevet både hurtigere og simplere. Der foretages sjældent ændringer i styringen af hængebanen. Der er en række sikkerhedsforanstaltninger på vognen. En nødstopsplade for og bag standser vognen, hvis pladen aktiveres ved påkørsel. Deaktiverer pladen kører vognen igen. Der kan indlægges nødstop, hvis vognen blokeres i 20 sekunder. Brugeren bestemmer selv hvor længe vognen skal være blokeret, før den går i permanent nødstop. Desuden går vognen også i nødstop, hvis modstanden på fremdriftsmotoren overbelastes i længere tid. Der har ikke været uheld med dyr eller mennesker. En trillebør er kommet i klemme samt påkørsel af inventarlåge - som eneste uheld Bedømmelse Bruger og DLBR bedømte anlægget i 21 kategorier. Resultatet blev som følgende: Kategori DLBR Bruger 1 Bruger 2 Anlægspris Brugervenlighed Betjening og programmering Læsning Pris service -* -* -* Service lev. -* 4 5 Vedligehold holdbarhed/kvalitet Sikkerhed Hygiejne Rengøringsvenlighed Blandekvalitet Udfodringskvalitet Udfodringsnøjagtighed Energiforbrug Støjniveau Fleksibilitet mht. fodermidler Dyrekomfort Placering Overblik over fodringen Generel tilfredshed Genkøb -* Ja Ja Gennemsnit 3,7 4 4 * Ingen belæg for at foretage bedømmelse Generelt Bruger og DLBR vurderede følgende punkter som fordele og ulemper ved hængebanevognen: Fordele: - Drives via el-skinne frem for batteri hvilket øger kapacitet og fleksibilitet - Hydraulikmotor på blandingsorgan - Fleksibel fodring med mulighed for individuel fodring efter ønske Automatiske fodersystemer 30

31 - Gode materialevalg som kan modstå det hårde staldmiljø - Ensartet og præcis udfodring - Solid og driftssikker mekanik og elektronik - Altid friskblandet foder lige inden udfodring (gælder kun vogn med blandeorgan) - Tilfredsstillende blandeegenskaber for begge principper Ulemper: - Mangler alarmfunktion med sms-sender - Siloer bør være relativ tæt på, for at undgå meget transportkørsel - Aktiveringsskinnen ved fordelerbordet kræver jævnlig rengøring - Småproblemer med el-skinnen i kurverne. Mister forbindelsen - Går strømmen kan der ikke fodres - Fordelerbordene spilder meget foder pga. manglende afskærmning ved bundkæden - Hængebanen indeholder meget finmekanik og elektronik - Kræver lyst og evner til at arbejde med elektronikken - Hængebanen mangler programmeringsmuligheder og kan ikke programmeres helt efter ønske mht. antal og mængde Konklusion Hængebanen er godt konstrueret i velvalgte materialer. Betjening og programmering i dagligdagen er simpel og kræver kun begrænset kendskab til elektronik. Der er meget få vedligeholdspunkter i den daglige drift. Strømforsyning via en el-skinne gør at vognen ikke på noget tidspunkt skal parkeres i lade-station. Desværre har der været småproblemer med el-skinnen hos en af de besøgte brugere, men de skulle være løst. Udfordringen er ensartet og blandekvaliteten meget tilfredsstillende. Fyldningen af vognen fungerer fint fra både fordelerbord og blander, men der er relativt stort foderspild. Ideen med blanding af foderet umiddelbart inden den udfodres er god. Det gør, at køerne altid får frisk foder Kommentarer fra leverandøren Stefan M. Brams, RMH-Maskiner: Udfodring: Der kan vælges mellem udfodringssnegl eller tværbånd, der kan leveres i forskellige breder og med mulighed for forskellige hastigheder, hvilket giver flere muligheder for udfodringen, hvor der er forskellige bredder på foderbordet. Den samme maskine kan således udfodre i stalde med forskellige bredder på foderbordet uden at der skal ophænges 2 skinner. De maskiner der p.t. har været leveret med dieselmotoren har haft nogle tekniske problemer og vedligeholdelsesomkostningerne har været markant højere på dieselmotorerne end ved strømskinnerne. RMH Maskiner anbefaler derfor strømskinner. Hasper og den indvendige beklædning i blandekarret kan også leveres i rustfrit stål. Dette er valgt ved maskiner der udfodrer med eksempelvis bærme. Foderspild i forbindelse med læsning af foderrobot fra fordelerbord kan undgås ved korrekt indstilling og montering af afdækningsplader. Til alle Rovibec-anlæg kan leveres et alarmmodul, der kan levere sms-meddelelse i tilfælde af alarm. Problemer med strømskinnen skyldes, at der ved den pågældende installation er anvendt en strømskinnemodel KBH. Denne type strømskinne anvendes ikke længere og er erstattet af model KBSL, der ikke på noget tidspunkt har givet driftsstop. Rovibec er på vej med et nyt styresystem, der vil give en mere enkel programmering, samt flere muligheder for programmering for brugeren. De leverede maskiner vil alle kunne opgraderes med det nye software. Automatiske fodersystemer 31

32 3.5 Skiold Mullerup Free Stall Feeder Beskrivelse Skiold Mullerup producerer og forhandler en selvkørende hængebanevogn. Hængebanen foretager udfodringen, mens en mobil/stationær blander foretager selve foderblandingen. Udfodringen sker via en bundkæde samt et tværbånd. Fremdrift sker via to batteridrevne el-motorer placeret i ophængene. Udfodringen kan foretages til begge sider. Hele maskinen er ophængt i vejeceller, så alle fodermidler vejes ind, og udfodres efter vægt. Hængebanevognen kører på en ophængt skinne. Hængebanen fås i forskellige beholderstørrelser på hhv. 1,6; 2,0 og 3,0 m 3. Til fyldning af hængebanevognen kan bruges en mobil/stationært fuldfoderblander med tilhørende foderbånd. Der blandes typisk 1-2 gange dagligt, hvorefter hængebanen udfodrer efter brugerens ønske. Typisk 5-8 gange dagligt. Figur Hængebanevognen kører typisk 5-8 gange dagligt. Udfodringen kan ske til begge sider via et tværbånd. Figur Vognen fyldes direkte fra den stationære blander. Foderspildet er meget begrænset. Fakta om anlæg bruger 1: Kørt siden: Okt Antal køer der fodres: 160 Størrelse hængebanevogn: 3 m 3 Fyldeprincip: Stationær fuldfoderblander (Skiold-Mullerup Multimix) Størrelse: 22 m 3 Blandeorgan: 2x horrisontale snegle Afstand til silo: 100 m Fyldes med: Minilæsser Fodersammensætning: Græs, majs, helsæd, sojaskrå, rapskage Tidsforbrug til fodring. Før: 90 min Nu: 30 min. Fakta om anlæg bruger 2: Kørt siden: Juli 2004 Antal køer der fodres: 230 Størrelse hængebanevogn: 3 m 3 Fyldeprincip: Stationær blander (RMH VS 30 inkl. overbyg.) Størrelse: 33 m 3 Automatiske fodersystemer 32

33 Blandeorgan: 2x horrisontale snegle Afstand til silo: 20 m Fyldes med: Minilæsser Fodersammensætning: Græs, majs, premix, melasse, halm Tidsforbrug til fodring. Før: 60 min Nu: 30 min Daglig betjening Fuldfoderblanderen mixer 1-2 gange dagligt, hvorefter hængebanen læsses og udfodrer efter ønske. Alt foregår automatisk på nær fyldning af fuldfoderblanderen, som gøres manuelt. Betjening og styring af hængebanen i hverdagen er begrænset. Her skal højest foretages småjusteringer mht. antal fodrede dyr og mængder. Betjening og programmering er i følge brugerne ikke helt tilfredsstillende. Brugerfladen er ikke logisk opbygget. Det anbefales ligeledes at have interesse og forståelse for elektronikken for at få det optimale ud af anlægget. Figur Betjening og programmering foregår via et tastatur. Betjeningen kræver interesse og kendskab til elektronik. Den daglige brug er tilfredsstillende men omprogrammeringen er ikke tilstrækkelig brugervenlig. Figur Vognen er ophængt i en skinne og trækkes af to el-motorer. Disse drives af batterier som er monteret på hængebanen. Batterierne oplades når hængebanen ikke udfodrer Konstruktion og vedligehold Anlægget har et begrænset antal vedligeholdspunkter som indeholder månedlig smøring af 2 smørenipler ved ophænget. Derudover opstramning af bundkæden efter behov. Brugerne var meget godt tilfredse med holdbarheden og de begrænsede vedligeholdspunkter. Vognen er meget solid udført og godt dimensioneret. Her er brugt rustfri materialer på udsatte punkter. Udfodringsmekanikken fungerer meget tilfredsstillende og fodrer jævnt og præcist. Vejesystemet er i følge brugerne både driftssikkert og præcist. Der er ikke tendens til at foderrester ophober sig i beholderens hjørner. Påfyldning af vognen er velfungerende på begge de besøgte anlæg, og foderspildet er meget begrænset. Elektronikken er godt afskærmet og driftssikker. Ingen af brugerne havde haft elektroniske problemer. Automatiske fodersystemer 33

34 Figur Udfodringen sker via en bundkæde og et tværbånd. Resultatet er ensartet og præcist. Figur Her bundkæde og snegle som trækkes af en elmotoren i venstre hjørne. Bemærk sider og bund i rustfri stål Arbejdsrationalisering og sikkerhed Hængebanen sparer brugeren for ca min. arbejde dagligt i forhold til fodring med traktor og fuldfoderblander. Arbejdsgangen omkring fodringen er blevet både hurtigere og simplere. Der foretages sjældent ændringer i styringen af hængebanen. Der er en række sikkerhedsforanstaltninger på vognen. En stopbøjle for og bag standser vognen, hvis den aktiveres ved påkørsel. Deaktiveres bøjlen, kører vognen igen. Der er indlagt stopalarm, hvis vognen blokeres i mere end 30 sekunder. Brugeren bestemmer selv, hvor længe vognen skal være blokeret før den går i permanent stop. Desuden går vognen også i stop, hvis modstanden på fremdriftsmotoren overbelastes i længere tid. Vognen har alarmfunktion som sender en sms i forbindelse med permanent stop. Der har ikke været uheld med dyr eller mennesker. Vognen har påkørt diverse ting efterladt på foderbordet, men er blot gået i nødstop. Automatiske fodersystemer 34

35 3.5.5 Bedømmelse Bruger og DLBR bedømte anlægget i 21 kategorier. Resultatet blev som følgende: Kategori DLBR Bruger 1 Bruger 2 Anlægspris Brugervenlighed Betjening og programmering Læsning Pris service -* -* 3 Service lev. -* 5 5 Vedligehold holdbarhed/kvalitet Sikkerhed Hygiejne Rengøringsvenlighed Blandekvalitet Udfodringskvalitet Udfodringsnøjagtighed Energiforbrug Støjniveau Fleksibilitet mht. fodermidler Dyrekomfort Placering Overblik over fodringen Generel tilfredshed Genkøb -* Ja Ja Gennemsnit 3,9 4,1 4,0 * Ingen belæg for at foretage bedømmelse Generelt Bruger og DLBR vurderede følgende punkter som fordele og ulemper ved hængebanevognen og blander: Fordele: - Fleksibel individuel fodring efter ønske - Solid konstruktion i velvalgte materialer - Ensartet og præcis udfodring - Driftssikker mekanik og elektronik - Billig løsning hvis man allerede har en blander - Effektiv alarmfunktion med sms-sender - Anlægget kræver ikke at siloen ligger tæt på, hvis man har mobil blander - Velfungerende og præcis vejesystem Ulemper: - Batterier skal oplades og nedsætter fleksibiliteten og kapaciteten - Med stationær blander bør siloen ligge tæt på - Hængebanen indeholder meget finmekanik og elektronik - Betjening og programmering er ikke tilstrækkelig brugervenligt - Kræver lyst og evner til at arbejde med styring og programmering - Foderet er ikke helt så frisk som hvis blandingen foregår i hængebanevognen - Hænger vognen højt er betjeningspanelet svært at betjene og aflæse Automatiske fodersystemer 35

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 DeLaval foderstation sammen med Feed First koncept Du forventer, at dine malkekøer skal producere stadig større mælkemængder.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 60 2006. FarmTest. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder

Maskiner og planteavl nr. 60 2006. FarmTest. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Maskiner og planteavl nr. 60 2006 FarmTest Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Af Maskin- og Teknikrådgiver, Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

First Feeder. Godt begyndt er halvt fuldendt. Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk

First Feeder. Godt begyndt er halvt fuldendt. Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk First Feeder Godt begyndt er halvt fuldendt Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk First Feeder Tjørnehøj Mølle møder dagligt, de udfordringer de danske smågriseproducenter står overfor, og som har betydning

Læs mere

fleksibel, kontrolleret, kalvevenlig

fleksibel, kontrolleret, kalvevenlig fleksibel, kontrolleret, kalvevenlig Det fungerer sådan her: af få sekunder ud til sutten. Desuden er der automatisk rengøring to gange dagligt. med mælk samtidigt. H&L 100 MÆLKEAUTOMAT Større livskvalitet

Læs mere

EUROMIX II - SPH. Mixervogne med vandrette snegle H U R T I G, D R I F T S S I K K E R O G P E R F E K T B L A N D I N G A F F O D E R

EUROMIX II - SPH. Mixervogne med vandrette snegle H U R T I G, D R I F T S S I K K E R O G P E R F E K T B L A N D I N G A F F O D E R EUROMIX II - SPH Mixervogne med vandrette snegle H U R T I G, D R I F T S S I K K E R O G P E R F E K T B L A N D I N G A F F O D E R Kuhn mixervogne med vandrette snegle Det er af afgørende betydning

Læs mere

Foderblandevogn. Verti-Mix Double

Foderblandevogn. Verti-Mix Double Foderblandevogn Verti-Mix Double Foderblandevognene af typen Verti-Mix Double udmærker sig især ved det store blandingsvolumen og de praktiske mål (højde og bredde). På basis af vertikalmikserne, der er

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIMOR. Halmstrøere og ensilagefordelere 2060 M - 3570 M - 5570 M NEM OG HURTIG UDFODRING AF ALLE TYPER FODER

PRIMOR. Halmstrøere og ensilagefordelere 2060 M - 3570 M - 5570 M NEM OG HURTIG UDFODRING AF ALLE TYPER FODER PRIMOR 2060 M - 3570 M - 5570 M Halmstrøere og ensilagefordelere NEM OG HURTIG UDFODRING AF ALLE TYPER FODER PRIMOR HALMSTRØERE OG ENSILAGEFORDELERE PRIMOR serien: Det rigtige valg! Alsidige maskiner til

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

Triotrac 17-20-24 kbm

Triotrac 17-20-24 kbm Bevarelse af foderstruktur Lavt effektbehov Efterlader silooverfladen glat og lufttæt. Hurtig læsning. Læsning af alle fodertyper Optimal og ensartet blandings kvalitet Hurtig og jævn fordeling af foderet

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg FarmTest - Kvæg nr. 11-2003 CIP-vaskeanlæg CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen,

Læs mere

Få mere tid - og skær ned på omkostningerne

Få mere tid - og skær ned på omkostningerne Få mere tid - og skær ned på omkostningerne DeLaval Optimat TM Din løsning - hver dag Se fodring som en mulighed Automatisk fodring DeLaval Optimat system er et fodringssystem, der mindsker din arbejdsbyrde

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger Ballesnittere 852-853-856 Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger En ny verden af muligheder Fleksibilitet til at reducere dine omkostninger til strøning og udfodring Den nye serie af Kverneland

Læs mere

Kvæg nr. 43 2008. FarmTest. Renholdelse af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 43 2008. FarmTest. Renholdelse af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 43 2008 FarmTest Renholdelse af gulve i kvægstalde Renholdelse af gulve i kvægstalde Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Renholdelse af gulve i kvægstalde

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 2 FODEROPBEVARING FarmTest nr. 63 April 2009 Titel Foderopbevaring Forfatter Anne Skøtt Jensen og Mads Urup

Læs mere

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien Stolelifte til lige trapper Handicare 1000 Simplicity serien Fordelene ved en Handicare stolelift til lige trapper Overvejer du at installere en stolelift, kan Handicare tilbyde dig en sikker og pålidelig

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

Max bindemaskiner. www.tjep.dk

Max bindemaskiner. www.tjep.dk Max bindemaskiner stavsømpistol Anvendelsesmuligheder Gulvvarme I mange lande bruges bindemaskinen allerede i vid udstrækning til fastgørelse af gulvvarmerør på rionet. I Tyskland bruges denne teknik ofte

Læs mere

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 hos Bjarne Viller Hansen, Bording http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm Skræddersyet opgradering

Læs mere

J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION. Rasmus Henriksen ALT ER MULIGT JYSK HANDI. w w w. j y s k h a n d i.

J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION. Rasmus Henriksen ALT ER MULIGT JYSK HANDI. w w w. j y s k h a n d i. ALT ER MULIGT Når den helt rigtige løsning skal vælges er der en række faktorer der skal tages stilling til, bl.a. I hvilket miljø skal kommunikationsløsningen bruges? (Skole, hjem, institution, på job,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Innova 55 B. Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen

Innova 55 B. Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen Gulvvaskemaskiner Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen Samme dimensioner som en model, der betjenes ved,

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Slutrapport Græsrodsforskning Projekttitel: Kvæg Selvforsyning med hjemmepressede rapskager

Læs mere

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MERE EFFEKTIVITET STØRRE KOMFORT Import: Ribers Maskinimport Sønderskovvej 118 Nordenskov 6800 Varde tel.:+45 7529 8458 info@ribersmaskinimport.dk

Læs mere

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X Translyft SUPERLAV løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X NYHED Ekstra løftehøjde Med de nyudviklede superlave TUB 1000 X og TCB 1000 X har Translyft sat ny standard for løftehøjden på de superlave

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

Tlf.: +45 7440 7025 www.bopil.dk

Tlf.: +45 7440 7025 www.bopil.dk SpotFish fra Bopil Aqua er et fodringsanlæg til dambrugere, som ønsker at optimere dambruget i forhold til arbejdskraft, effektivitet og tilvækst m.m. Foder: - Bedre foderudnyttelse bedre tilvækst - Registrering

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere

Bugserede eksaktsnittere Bugserede eksaktsnittere FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Eksaktsnitning Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

Afsluttende rapport. Landbrugsmaskiner/-udstyr Salatvogn til satellitdyrkning

Afsluttende rapport. Landbrugsmaskiner/-udstyr Salatvogn til satellitdyrkning Afsluttende rapport Landbrugsmaskiner/-udstyr Salatvogn til satellitdyrkning Et projekt med tilskud fra puljen for græsrodsforskning inden for økologisk jordbrug J.nr. 93S-2462-Å02-01123 Projektperioden:

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

Universalspreder VS10E -VS 2003

Universalspreder VS10E -VS 2003 Universalspreder VS10E -VS 2003 S trautmann har udviklet sin universalspreder med henblik på slagkraftig indsats, enten på maskinstationer eller på store landbrugsbedrifter. Disse arbejdsmaskiner, der

Læs mere

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS Gulvvaskemaskiner -B-BS Den revolutionerende gulvvaskemaskine til en enkelt arbejdsgang. Rengøring, aftørring og desinficering i en arbejdsgang. Ideel til små arealer. Med 35 cm arbejdsbredde -B-BS Automatisk

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Ultra 100 BS-GS/120 B-G

Ultra 100 BS-GS/120 B-G 100 BS-GS/120 B-G Gulvvaskemaskiner Den nye generation af gulvvaskemaskiner i stor størrelse og med en fantastisk ydelse Maskinen fås i vaske-/fejeversion med en arbejdsbredde på 100 cm og en vaskeversion

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 6-2001. Fuldfoderblandere

FarmTest - Kvæg nr. 6-2001. Fuldfoderblandere FarmTest - Kvæg nr. 6-2001 Fuldfoderblandere Fuldfoderblandere Udarbejdet af: Jan Brøgger Rasmussen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon 87 40 50 00 Telefax

Læs mere

Det automatiske fodersystem. Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring

Det automatiske fodersystem. Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring Det automatiske fodersystem Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring feedstar Oversigt feedstar er det mest økonomiske,flexible system til automatisk fodring. feedstar båndet bringer automatisk

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Ligger der penge gemt i dine malkeklude?

Ligger der penge gemt i dine malkeklude? Ligger der penge gemt i dine malkeklude? NYHED! Nu med SuperSpin! ELECTROLUX PROFESSIONAL 7493 Malkeklud_Rev.indd 1 02/11/09 10:04:59 Vask, desinfektion og opvarmning i én arbejdsgang Malkekludsmaskinerne

Læs mere

Solift Klovbeskæringsboks

Solift Klovbeskæringsboks Brugsanvisning Varenr.: 9042790 Solift Klovbeskæringsboks Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Solift klovbeskæringsboks Varenr.: 9042790 Beskrivelse: Klovbeskæringsboksen

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

www.business-reklamebureau.dk Banebrydende TMR-teknologi

www.business-reklamebureau.dk Banebrydende TMR-teknologi www.business-reklamebureau.dk L063 928 Banebrydende TMR-teknologi 1 er bedre end 3 Ingen spild Dagligdagen skal være enkel. RMH Mixellium er en avanceret maskine, men den forenkler dit daglige fodringsarbejde.

Læs mere

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vores vision Gør batteriskift nemmere for vores kunder...din fremtid Nye kunder, bedre indtjening og udvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Læs mere

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1 CNC-maskiner Indledning Programmerbare overfræsere - eller som de også kaldes CNC-overfræsere - kan være opbygget efter mange principper, som alle har deres fordele og ulemper. Derfor er det vigtigt, når

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest Kvæg nr. 62 2010 Udtagningsteknik i ensilagestakke KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Udtagningsteknik i ensilagestakke FarmTest nr. 62 juli 2010 Forfatter

Læs mere

Når du tænker på elevatorer til dit projekt. Tænk Stepless! Platformselevatorer

Når du tænker på elevatorer til dit projekt. Tænk Stepless! Platformselevatorer Når du tænker på elevatorer til dit projekt. Tænk Stepless! Platformselevatorer til offentlige og private bygninger samt private hjem. Platformselevatorer Stepless platformselevatorer er mere simple, har

Læs mere

i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME

i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch LCD touchløsning leverer knivskarpe, højtopløselige billeder. Touchteknologien

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Nordic Biomass havde den 27. september 2007 inviteret til demonstration af flishuggere til brug i energipil. Formålet var at få afprøvet nogle af

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse Kvæg nr. 36 2006 FarmTest Strøelse i sengebåse Strøelse i sengebåse - Spåner eller snittet halm til køer - Spåner eller halm til kalve i enkeltbokse af Inger Dalgaard og Anja Juul Freudendal, Dansk Landbrugrådgivning,

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Den bariatriske person

Den bariatriske person Den bariatriske person Erfaringer indsamlet år 2009 Det er svært at få praktisk erfaring i håndtering af den bariatriske person. Dette materiale skal ses som inspirationskilde og forhåbentligt give lyst

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet SILENTIA SKÆRMSYSTEM Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. I dag har vi leveret 100.000

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

CCC. (Clean with Comfort and Continuity) Din malkeko ønsker: Renlighed, komfort og kontinuitet, til gengæld for mere og bedre mælk

CCC. (Clean with Comfort and Continuity) Din malkeko ønsker: Renlighed, komfort og kontinuitet, til gengæld for mere og bedre mælk CCC (Clean with Comfort and Continuity) Din malkeko ønsker: Renlighed, komfort og kontinuitet, til gengæld for mere og bedre mælk Spar en traktor og dens vedligeholdelse. Reducer dine energiudgifter 2

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Jagten på foderomkostninger Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Konklusionen Jeg har ikke fundet et alternativt fodermiddel eller tilsætningsstof, der kan opveje de stigende råvarepriser Det

Læs mere

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN NOTAT NR. 1316 Anvendelse af fasefodring efter gældende minimumsnormer reducerer såvel ammoniakfordampning som fosforoverskud. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Fakta om ProCleaner X100

Fakta om ProCleaner X100 EN KRAFTFULD, FLEKSIBEL OG DRIFTSSIKKER VASKEROBOT Fakta om ProCleaner X100 En KRAFTFULD VASKEROBOT Hvorfor en ProCleaner X100? Den reducerer den manuelle vasketid med 70-80% Det bliver lettere at holde

Læs mere

Men det er da et nydeligt objektiv, ik?

Men det er da et nydeligt objektiv, ik? Generelt indtryk Macro Takumar 50mm f/4 blev produceret fra 1964, og blev i 1966 afløst af en redesignet udgave. Afløseren (Super Macro Takumar 50mm f/4) blev i 1971 jo afløst af Super-Multi-Coated Macro

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Håndtørrere i topklasse

Håndtørrere i topklasse DAN DRYER HÅNDTØRRERE Håndtørrere i topklasse til erhverv og offentlige toiletter winner HYGIEJNISK MILJØVENLIGT ØKONOMISK DRIFTSSIKKERT TIDLØST DAN DRYER HÅNDTØRRERE Håndtørrere til ethvert behov - også

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Her starter det gode købmandsskab

Her starter det gode købmandsskab Her starter det gode købmandsskab Varesikring Mærkning Kameraovervågning Kø-nummersystem Butiksindretning Kundetæller Skilte & Displays Service og support www.nordic-retail.com MÆRKNING Mærkning af varer

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov Smarter Thinking - Smarter Solutions Grovopvasker Flexibel løsning til ethvert behov Generel Funktion Unikt JEROS Unikt Hygiejne Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien

Læs mere

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf.

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf. HMF Handy-kraner HMF Handy-kraner Handy-serien er en række kraner i 0,5 tm - 3 tm klassen beregnet til mindre 2-akslede lastbiler med en totalvægt mellem 2,8-4,5 t. Kranerne er designet til fleksibel og

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Væghængt villagaskedel Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI passer ind overalt med energimærke A og 4 års garanti Alt i én:

Læs mere