[ ] =10 7,4 = 40nM )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ ] =10 7,4 = 40nM )"

Transkript

1 Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol = 0, mmol Normal ph i urinen: 4,5 8 (oftest 6) Flygtige syre: Kan udskilles via lungerne (eks. kuldioxid) Ikke flygtige syrer: Dannes først og fremmest ved metabolisme af aminosyrer Ved en typisk animalsk kost overstiger syre produktionen base produktionen, og der produceres dagligt ca. 80 mmol ikke flygtig syre Forsvarssystemer over for syre base forstyrrelser: 1. KEMISK BUFRING Det enkelte buffersystems kapacitet, dvs. dets evne til at modvirke ændringer i ph, afhænger af bufferens pk og koncentration Buffersystemer: Ekstracellulære buffersystemer: Stærk syre + Bufring bufferbase af ikke buffersyre flygtig svag + syre base (HA) o Stærk syre (tilføres systemet) + bufferbase (forbruges og skal gendannes) Svag base (Na salte, udskilles af nyren) + buffersyre (ph falder stadig, men i mindre grad) Buffersalt Stærk syre Svag syre Neutralt salt o Bikarbonatbuffersystemet: Reguleres både af lunger og nyrer! Systemet pk værdi er 6,1, og ved ph = pk er syre og basekomponenterne lige store! Vil bufre bedst i området 6,1 ± 1 (altså ph: 5,1 7,1) Hvor! Bufferligningen: ph = pk + log [ basefor A kan være ] t. ex: SO 2 4, Cl [ syreform] [! ph = pk + log HCO 3] α P CO 2 (Henderson Hasselbalchs! ligning) Bufring af ikkeflygtige syrer opbruger kroppens buffersystemer I plasma ved 37 C, er pk = 6,1 og α = 0,23 (totalkonc. af CO 2 i mmol/l, P CO2=1kPa)! Nydannet bikarbonat erstatter den bikarbonat, som bliver forbrugt i forbindelse med bufring i organismen af det daglige ikke flygtige syreoverskud. Også andre bufferbaser, der tabes ved bufring, erstattes omdirekte gennem nydannelsen af HCO 3 : HCl + NaHCO 3 H 2 CO 3 + NaCl H 2 O + CO 2 + NaCl Intracellulære buffersystemer o Proteinbuffersystemer! 60 70% af den totale kemiske bufring finder sted intracellulært, og størstedelen kan tilskrives intracellulære proteiner! Bufferproteiner har pk værdi tæt på den intracellulære ph! Eks. hæmoglobin. Efter hæmoglobin har afgivet sin ilt, omdannes det fra oxyhæmoglobin til deoxyhæmoglobin, Deoxyhæm: Er en svagere syre end oxyhæm., og har en højere affinitet til H+ => H+ binder til deoxyhæm => hvilket medfører at faldet i ph i det venøse blod bliver minimeret o Fosfatbuffersystemet! pk er 6,8! Vigtig intracellulært og i den renale tubulusvæske! Hvor hver H +, der reagerer med sekundær fosfat (HPO 4 2 ) og danner primært fosfat (H 2PO 4 ), sker der samtidig en nydannelse af bikarbonat til blodbanen! HCl (svag syre) + NaHPO 4 (svag base) NaH 2 PO 4 (svag syre) + NaCl (salt) 1

2 2. DET RESPIRATORISKE KOMPONENT: Hurtig og effektiv, inden for minutter Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Ansvarlig for % af den samlede indsats for normalisering af ph, ved en primær ændring i ph Høj H + (lav ph) => stim. respiratorisk center, øget respiration => Nedsat P CO2 => Nedsat H + koncentration 3. DET LANGSOMT VIRKENDE RENALE KOMPONENT Renal behandling af bikarbonat ved normal CO 2 tension Udskillelse af ikke flygtig syre eller base: Ca. 80 mmol ikke flygtig syre i stofskiftet Reabsorption af bikarbonat dagligt: GFR plasma[hco 3 ] =180 l d 24 mmol l = 4320 mmol d Fig.: Renal behandling af bikarbonat ved normal CO 2 tension Proksimal reabsorption af bikarbonat For hver H + der secerneres ud i tubuli, seerneres der tilsvarende en HCO 3 til blodet. Der sker ikke nogen nettoudskillelse af H + Netto reabsorberes HCO 3 med en vis mængde Na + og vand. Syreoverskud: Nyren reabsorberer alt det filtrerede HCO 3, og samtidig udskilles H + i urinen Baseoverskud: Nyren reabsorberer IKKE hele den udfiltrerede HCO 3 mængde => HCO 3 udskilles med urinen Hver dag filtreres 180 l x 24 mmol/l = 4320 mmol HCO 3 2

3 Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Bikarbonat reabsorption i det tykke ascenderende ben af Henles slynge HCO 3 + H + H 2 O+CO 2 Nyren de novo danner bikarbonat ved at udskille protoner bundet til ammoniak (ammonium) NH 4+ udskillelse: mmol/d H+ bindes i tubulusvæsken, enten ved at binde protonen til buffersystemet i tubulusvæsken, eller ved at udskille som stærk base NH 3. NH 4 + (ammonium) vil i cellen være i ligevægt med NH 3 (ammoniak): NH 4 + < > NH 3 + H + (reaktion forskudt mod venstre) Non ionic diffusion and trapping : Samlerørenes luminale membran er ikke permeabel for NH 4 +, hvorfor de dannede ammoniumioner er fanget i lumen og elimineres med urinen. Den totale renale syreudskillelse Resultat: For hver molekyle glutamin, der metaboliseres, passerer 2 NH 4 + ioner fra proksimale tubulus og videre til udskillelse i urinen, mens 2 HCO 3 ioner passerer over i de peritubulære kapillærer. Der dannes dermed nyt HCO 3, mens H + elimineres som NH 4 + Den totale renale syreudskillelse: TA U + NH 4+ HCO 3 3

4 Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Leverens samarbejde med nyren: Acidosiske forhold: Stimulerer en renale glutaminase, hvorved store mængder glutamin omdannes til NH 4 +. o Glutaminnedbrydningen skifter fra lever til nyre (i de proksimale tubulus celler) o Nyren udskiller NH + 4 ioner og udskiller HCO 3 til ekstracellulærfasen Alkaliske forhold: o Glutaminnedbrydningen skiftes overvejrende til at ske i leveren (glutamin og HCO 3 bruges til produktion af urinstof i leveren) o Nitrogen fra glutamin inkorporeres i urinstof under forbrug af HCO 3. o NH + 4 produktionen hæmmes 4

5 FORSTYRRELSER AF SYRE BASE BALANCEN: Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Forstyrrelser af syrebase balancen se espiratorisk etabolisk ose espiratorisk etabolisk Respiratorisk acidose (ph < 7.4) Kompensation af en respiratorisk acidose (ph < 7.4) P C O2 C O 2 koncentrationen i E C V stiger L igevægten > 40 mmhg forskydes mod høj re > 5,3 kpa [H + ] stiger ph falder Det renale kompensatoriske respons er flere dage om at udvikles P C O2 CO 2 koncentrationen i ECV øges [H > 40 mmhg + [H ] falder + ] stiger ph ph normaliseres falder > 5,3 kpa Øget renal dannelse af Ligevægten forskydes mod mod høj venstre bicarbonat ph < 7.4 Kompensation af respiratorisk acidose 1. Bufring (ekstra og intracellulær) 2. Årsag: Nedsat alveolær ventilation 3. Forøget tubulær H+ og NH4+ sekretion (langsom renal kompensation ved at øge udskillelsen af ikke flygtig syre) (CO2 stimulerer den tubulære syre sekretion og dermed reabsorptionen og de novo dannelsen af bikarbonat) Kompensation af respiratorisk alkalose 1. Bufring (ekstra og intracellulær) 2. Årsag: Øget alveolær ventilation 3. Nedsat H+ sekretion (NH4+) forøget HCO 3 ekskretion. 4. Respiratorisk alkalose fører til nedsat tubulær bikarbonat reabsorption i tubuli og samtidig øger sekretion af bikarbonat via intercalated (indskuds) celler Øget udskillelse af HCO 3, hvormed der tabes base fra ekstracellulærfasen. (Langsom renal kompensation med fald i udskillelsen af ikke flygtig syre). 5

6 Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Ikkerespiratorisk (metabolisk) acidose Kompensation af en ikkerespiratorisk (metabolisk) acidose Kompensation Øget tab elleraf metabolisk Ventilationen øges acidose Ligevægten forskydes mod højre forbrug af bikarbonat Lumen C O 2 tensionen falder ph < 7.4 LL igevægten forskydes mod høj venstre Øget Øget renal tab eller generering forbrug af af bikarbonat bikarbonat Blod Kompensation af metabolisk acidose 1. Bufring 2. Årsager: % udskillelse af tilstrækkelig syre; Øget dannelse af syre i kroppen; Tilførsel af syre til kroppen; Tab af base fra kroppen 3. Forøget VA 4. Forøget renal NH4+ sekretion og de novo syntes af HCO3. (Ikke ved nyresvigt) 5. Forøget Stim. respirationscenter tubulær => øget H + ventilation og NH 4 + sekretion [H + ] stiger ph falder Fald i ekstracellulærvæsken ph => stigning i intra. H + konc. => øget H + sekretion [H + ] stiger falder ph falder normaliseres Metabolisk alkalose kompensation Årsag: Eksterne tab af syre; Eksogen tilførsel af base ph hæm. Respirationscenter Nedsat resp PCO2 stim af HCO3 reabsorption) Faldende HCO3 reabs (hurtigt) og stim af beta indskudsceller (dagar). Metabolisk alkalose ved volumentab og kaliumtab er svær at kompensere, pga: 1. Dehydrering HCO 3 reabs proksimalt. 2. Dehydrering Aldosteron a. Stimulering af H + ATPase b. Stim af ENAC neg lumen udskillelse af H + 3. Opkastning kaliumtab Stim af K/H exchange i alfa indskudsceller Behandles med væskeinfusion (+K + ) Huskeregel for metabolisk eller respiratorisk syre base forstyrrelser: 6

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15 Indhold Om forfatterne........................ 11 Forord.............................. 13 Indledning.......................... 15 1 Almen kemi..................... 17 Atomer......................... 17

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVA Teknisk anvisning for marin overvågning 14 Sediment - ilt og næringsstoffer Henrik Fossing, Peter Bondo Christensen, Tage Dalsgaard & Søren Rysgaard Afd. for Sø- og Fjordøkologi Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere