Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune"

Transkript

1 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december kl Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Jan Mortensen (JMO) Aalborg kommune Steen Larsen (STLAR) Slagelse kommune Søren Andersen (SA) Herning Kommune Anders G. Hansen (AGH) Epoke A/S Søren Pedersen (SOPE) HedeDanmark Peter Holm (PH1) Bocons Bo Sommer () Bocons Fraværende - København Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf Januar 2014 Sagsbehandler Bo Sommer Dir. tlf Godkendelse af referat Referatet fra sidste møde den 28. august blev godkendt uden kommentarer til indholdet. 2. Gensidig orientering FEK orienterede om: får ny organisation pr. 1. januar, hvor bl.a. vinteren samles i en afdeling Der har været afholdt kommunenetværksmøder i hele landet Vinterudvalget havde diskuteret prisstrukturen, hvor man ved hosting betaler efter forbrug i stedet for en fast takst. Arbejdsgruppen fastholder dette som det mest rimelige princip Stevns har alligevel ikke valgt at anvende Vinterman. Pengene blev ikke bevilget POMA orienterede om: s database er stort set nyoprettet til denne sæson, da der er ny ruteplan, nye entreprenører mv. Nye entreprenører har givet en del problemer med at få korrekte sms er frem

2 JMO orienterede om: Frederikshavn har en Excel-baseret udkaldsliste, som de gerne så at Vinterman var i stand til at danne direkte. tager en nærmere snak med Johan i Frederikshavn På kommunenetværksmødet i Nordjylland blev der diskuteret muligheden for at kunne lave en intern melding om hvad der er foregået. Der er bred interesse for en sådan melding, der kan sendes til en gruppe præcis som de eksterne meldinger (Ø-914) Aalborg har haft en del problemer med deres robot, der stadig er af den gamle generation. Den bør dog være kørende nu Aalborg savner en mulighed for at kunne slå dataopsamlingen fra i Vinterman for et udstyr. Udstyret sender altid, men data herfra kunne med fordel kunne slås fra med en afkrydsning i stil med Ignorer data fra udstyret. Derved gemmes data ikke, men kasseres (Ø-915) Aalborg savner et større bemærkningsfelt på prislisterne (Ø-916) Frederikshavn: De ønsker deres cykelstier medtaget på vintertrafik. kontakter Peter Nielsen STLAR orienterede om: Slagelse: Vinterman er ændret en del pga. nye ruter til denne sæson. Samtidig er robotten netop taget i brug København: Savner en mulighed for at printe statusbilledets værkstedsfane til Excel eller som udskrift (Ø-917) København: Savner en udskrift af et enkelt udstyrs sygeliste, dvs. alle nedbrud i f.eks. sæsonen. Selve listen kan allerede nu trækkes til Excel via [Stamdata], [Udstyr] og fanen Udstyrsaktiviteter. Ø-825 beskriver desuden mulighed for udskrift af et maskinkort m/u sygeliste SA orienterede om: Esbjerg: Vinterman kan ikke helt håndtere både 50 % og 100 % timer i øjeblikket det savnes (F-882) Kolding: Er netop begyndt at anvende fakturagrundlag mulighederne. De ønsker at kunne lave fakturagrundlag, der følger formændenes vagtskema, dvs. fakturagrundlag der ikke blot følger en dato men også tiden. Gruppen besluttede ikke at følge Koldings ønske og opfordrer dem til kun at lade bogføringen være formandens opgave og så herefter lade faktureringen ske centralt, f.eks. på månedsbasis. Alle aktiviteter samt deres afregning vil dermed stadig være godkendt (bogført) af formanden Billund: De har lavet en flot struktur på deres handlingsplaner, men savner mulighed for at kunne tydeliggøre grupperne. Det blev besluttet at kunne markere for fed skrift i en handlingsplan for dermed at kunne tydeliggøre overskrifter (Ø-918) Herning har selv fået 10 nye GPS-enheder, der dog endnu ikke har kørt i denne sæson side 2

3 AGH orienterede om: Der har været en del problemer med dataopsamlingen først på sæsonen. De fleste har skyldes fejl i Vinterman, som efterhånden bør være rettet nu Epoke har et ønske omkring nogle nye felter i DAU-protokollen. sørger for at opdatere standarden snarest SOPE orienterede om status for HedeDanmarks implementering af Vinterman og havde samtidig et par ønsker: Alle data er tæt på at være importeret Lokationsniveauet i Vinterman er ikke helt færdigt endnu Fakturagrundlag tager lang tid at danne på lokationsniveau og er endnu ikke helt integreret med HedeDanmarks egne systemer App en er taget i brug de første steder nu Prislister og hændelser: Opgaven Grus ligger lidt irriterende efter Salt i prislisterne og skubber dermed Kombi og Sne længere ned. Dens placering vil blive fastholdt, da det er vanskeligt at flytte placeringen Der savnes en rød sorteringspil i flere lister. Den første generation af Vintermans stamregistre havde ikke denne facilitet. Den tilføjes, når en funktion revideres af andre årsager Der ønskes mulighed for søgning med wildcard (f.eks. *) i Hurtig søgning felterne. PH1/ undersøger mulighederne Under [Firmaer og personer] skal man kunne give andre lov til at se priser, hvis man selv har lov til det eller hvis man er Administrator (Ø-194) PH1/ havde også modtaget et par ønsker: Billund: De har lavet en flot struktur på deres handlingsplaner, men savner mulighed for at kunne tydeliggøre grupperne. Det blev besluttet at kunne markere for fed skrift i en handlingsplan for dermed at kunne tydeliggøre overskrifter (Ø-918) Viborg: Savner mouse-over på personer og firmaer i referenceplanen (Ø-919) Viborg: Ved robotudkald kan Vinterman sende en sms-kvittering med det, som chaufføren har fået besked om. Denne sms ønskes udvidet med oplysninger om udkaldsårsagen. Dette besluttede gruppen ikke at medtage. Beskeden skal udelukkende oplyse om hvad chaufføren har kvitteret for Opsætningen i referenceplanen for udskrift af dagsedler er blevet revideret over et par gange. Disse findes nu i to layouts og der er blevet flere muligheder for at vælge hvem, der skal modtage dagsedlen (chauffør, firma og/eller entreprisehaver) 3. Status for handlingsplan 2013 Handlingsplanen for 2013 blev gennemgået i den udgave, som Vinterudvalget har godkendt i december side 3

4 3.0 Lokationer og Vinterman app I forbindelse med aftalen med HedeDanmark blev der besluttet nogle markante udvidelser i Vinterman inklusive den nye app. Projektet er stort set gennemført. De primære mangler er funktionalitet omkring integration mod HedeDanmarks egne systemer. Selve app en er udsendt til alle og flere er gået i gang med at teste den. App en vil der blive arbejdet videre med henover vinteren når der kommer flere erfaringer med brugen. 3.1 Centraliseret styring af login Projektet er gennemført og med årets udgave vil der kun findes brugernavne og kodeord i driftsdatabasen. Disse brugernavne og rettigheder har adgang til alle databaser styret via.net-filen, dvs. alle hostede databaser samt de normale i Aalborg. 3.2 Personlige indstillinger Projektet er gennemført. Med årets udgave vil alle personlige indstillinger ligge i driftsdatabasen og følge personen, når der logges på andre databaser (årskopier, testdatabase mv.). Filen Vinterman.grd som nogen har tryllet med vil derfor fremover ikke indeholde kolonneopsætningen, men dette ligger i stedet for hver person i databasen. Til gengæld kan en administrator forære sin kolonneopsætning til et antal udpegede personer via en knap under [Stamdata], [Firmaer og personer]. 3.3 Sikker drift Der er skiftet nogle maskiner og er godt i gang med overgangen til et nyt SAN disksystem, der bør være meget mere effektivt. Selve overgangen til det nye SAN system har dog belastet en del, primært udenfor normal arbejdstid. 3.4 Glatføremålestationer, kameraer mv. Projektet kører i samarbejde med VO og DMI. Nye skærmbilleder er sat i drift og status for målestationer fremgår nu af VejVejr. side 4

5 3.5 Selvfakturering hos kommunerne Pga. omdisponeringen i sommeren er projektet skubbet til Kort på Google og i vejman.dk Google-kortet er anvendt på de nye lokationer, men er ikke påbegyndt i statusbilledet. Vejman.dk (PJS) er orienteret om at vi kan levere forskellige temaer, men det er aftalt at tage det op med dem senere. Projektet videreføres derfor i Informationsmail til ledelsen Udkaldsrapport På baggrund af Vinterudvalgets beslutning er der udarbejdet et udkast til en udkaldsrapport i Vinterman på baggrund af et møde med Københavns kommune. Der er aftalt et yderligere møde med Københavns kommune før jul om rapporten, men den færdiggøres først i Nyt statustrin: Afsluttet atypisk Projektet omkring Afsluttet atypisk er gennemført og i drift. Statusmæssigt blev det til en mulighed for at Annullere en aktivitet. 3.9 Orienteringsmulighed pr. sms Projektet gennemføres ikke, da behovet vurderes som meget lille og kan løses med den nuværende mulighed for gruppe-baseret sms samt den nye notifikationsmulighed i lokationsaktiviteter. Orienteringsmuligheden forventes desuden at være mere oplagt også at indbygge i app-løsningen til næste sæson Dataopsamling Dataopsamlingen er ombygget hele to gange: Første udgave fungerede fint, men Vintermans måde at anvende databasen på betød, at den blev fyldt med luft og dermed voksede markant. Dette blev vurderet som alvorligt mht. gennemførelse af vinteren, så det blev besluttet at ombygge dataopsamlingen endnu en gang Næste udgave kom først i løbet af oktober og fungerer nu stabilt uden at databasen fyldes med varm luft Ombygningerne har medført en række fejl i dataopsamlingen først på sæsonen, men bør være velkørende nu. Ombygningen har samtidig givet mulighed for nogle side 5

6 optimeringer i lagringsmåden for data. Dette er indført for den nye app, men kan med fordel også indføres for meget af det andet udstyr Gensidig kommuneinformation Projektet er tidligere blevet nedlagt og gennemføres ikke Salg af udstyr Projektet er ikke påbegyndt og forventes ikke gennemført i år SUK: Småudkald, klager mv. Projektet er ikke påbegyndt og nås heller ikke i år GPS styret spredning & strækningsvejr Testmetoden til GPS styret spredning er færdig. I starten af august blev der aftalt gennemførelse af strækningsbaserede tests med epoke. Disse test forventes fortsat gennemført i vinteren når epoke er klar med deres nye software til GPS styring Vagtplanlægningsmodulet Projektet er ikke påbegyndt og forventes ikke gennemført i år. 4. Debat om handlingsplanen for 2014 Det udsendte udkast til handlingsplanen for 2014 blev gennemgået og kommenteret. opdaterer udkastet på baggrund af kommentarerne hvorefter det afventer Vinterudvalgets godkendelse i januar. 5. Vedtagelse af prisen for brug af den kommende app Arbejdsgruppen vedtog priserne for brugen af app en som de fremgår på nettet. Brugen af app en forventes fremadrettet at give billigere dataopsamling fra mange køretøjer end de fast monterede GPS-enheder men vil på ingen måde kunne erstatte den mere detaljerede dataopsamling fra saltsprederne. side 6

7 6. Eventuelt Intet. 7. Næste møde Det næste arbejdsgruppemøde afholdes den 24. februar kl hos HedeDanmark i Kolding. Næste brugerseminar er aftalt til torsdag den 8. maj 2014, igen i Torvehallerne i Vejle. Der afholdes desuden arbejdsgruppemøde den 9. maj side 7

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere