Fondshandel og investeringsoverblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondshandel og investeringsoverblik"

Transkript

1 Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret for resultatet af de handler, der gennemføres i Netbanken, og skal derfor være indforstået med, at handel med danske og udenlandske værdipapirer er forbundet med risiko for tab. Handel med udenlandske værdipapirer indebærer tillige en risiko for at tabe på valutakursændringer. Forskellige veje til handelsbilledet En handel kan oprettes ud fra forskellige billeder. Netbank brugeren kan: vælge vinduet "Køb eller salg" via menulinien springe til vinduet "Handel" ved at klikke på knappen Handel eller ikonet fra et af følgende vinduer: "Depoter" "Aktiekurser" "Obligationskurser" "Investeringsbeviskurser" "Din kursliste" "Avanceret graf" Hvis der er valgt "Køb eller salg" via knappen eller ikonet fra et andet vindue, vil handelsbilledet være udfyldt med de informationer systemet kender, eksempelvis papirnavnet. Handelsbegrænsning Med mindre andet er aftalt, kan der afgives ordrer på køb og salg af værdipapirer op til en kursværdi på kr pr. aktiehandel eller kr pr. obligationshandel. Der kan dog ikke afgives ordre gennem Netbank, hvis der for kundeforholdet er uafviklede ordrer eller ved ordren opstår uafviklede ordrer, der tilsammen (både købs- og salgsordrer) overstiger en kursværdi på kr Afviklingen af en ordre vil som udgangspunkt være afsluttet 3 bankdage efter handelsdagen. Handelstyper Der findes forskellige handelstyper. Efter der er indtastet papirnavn og køb/salg, viser Netbank de handelstyper, som der kan handel i.

2 Her visers hvilke handelstyper der kan vælges for de nævnte værdipapirtyper: Strakshandel Børshandel Markedskurs / limit handel Børsnoterede danske aktier Ja Ja Ja Børsnoterede danske obligationer Udvalgte unoterede værdipapirer (herunder investerings-beviser Ja Ja Ja Ja Nej Ja Følgende handelstyper kan fremkomme, som mulige valg: Strakshandel En strakshandel er karakteriseret ved, at ordren gennemføres her og nu til den kurs, brugeren får vist på skærmen. Umiddelbart efter handelens indgåelse vil dit depot være opdateret med handelen. Vælges strakshandel, kan der nederst i handelsbilledet se den kurs, som der kan handles til netop nu. Strakshandelskursen er kun gældende i en vis periode, og kun indtil der foreligger en ny strakshandelskurs. Det betyder, at kursen kan ændre sig inden, NetBank brugeren når at gennemføre handlen. Ændrer kursen sig i forløbet, får kunden en advarsel, og vil blive bedt om at acceptere den nye kurs, inden handlen kan oprettes. Børshandel Kunden har mulighed for at lægge en ordre direkte på børsen. Ordren afgives i henhold til de aftalte vilkår og vil blive sendt direkte på børsen med den angivne mængde og limitkurs. En børsordre kan blive handlet og afviklet i flere delordrer. I vinduet "Ordrestatus" kan brugeren følge sine børsordrer. Kunden skal indgå en særskilt aftale vedrørende børshandelsadgang. I vinduet "Børsaftaler" kan kunden læse mere om vilkårene for børshandelsadgangen samt indgå aftale om børshandel. Det anbefales, at kunden grundigt gennemlæser vilkårene i Børsaftalen. Markedskurshandel Kundens ordre effektueres til en kurs, der på handelstidspunktet ligger indenfor eller på det bedste bud/udbud i børsens handelssystemer, men handles ikke direkte på børsen. Handel i kommission (limiteret) Vælges handel i kommission (limiteret), skal kunden påføre: - En limiteringskurs: Det betyder, at et salg ikke bliver gennemført til en kurs lavere end limiteringskursen, og et køb ikke bliver gennemført til en kurs højere end limiteringskursen. - En limiteringsdato: Handlen søges gennemført inden den anførte limiteringsdato. Hvis kursen ikke matcher limiteringskursen inden den anførte dato nås, vil ordren blive slettet. Limiterede ordrer skal minimum udgøre kr. i kursværdi. Såfremt den limiterede kurs efter bankens vurdering ikke står i rimeligt forhold til den aktuelle markedskurs kan bankens slette limiteringen uden yderligere meddelelse. Handel med udenlandske værdipapirer Ringkjøbing Landbobank tilbyder strakshandel og børshandel i udvalgte udenlandske værdipapirer. Værdipapirordrer i udenlandske aktier og obligationer anses, medmindre andet er aftalt, som afgivet til Ringkjøbing Landbobank i kommission. Ringkjøbing Landbobank kan vælge at gennemføre ordren

3 Børshandel 1. via en udenlandsk børsmægler, eller 2. ved selv at indtræde som modpart i handlen, dvs. som køber resp. sælger af dit værdipapir (såkaldt selvindtræde). Hvis Ringkjøbing Landbobank på samme tidspunkt modtager flere ordrer i samme værdipapir fra flere kunder, kan Ringkjøbing Landbobank afgive ordren samlet til en udenlandsk børsmægler. Hvis hele ordren ikke gennemføres, afregnes ordrerne i den rækkefølge, de er modtaget i banken. Der er risiko for, at en ordre afregnes som flere delafregninger. Beregning af kurtage sker pr. delafregning. Ordrerne skal, medmindre andet er aftalt, afgives med en limiteringskurs, dvs. en maksimum-købskurs eller en minimums-salgskurs samt en dato for ordrens udløb. Limiterede ordrer betragtes som ordrer, der er overdraget til Ringkjøbing Landbobank i kommission. Det fremgår af din fondsnota, hvordan ordren er gennemført. Det er vigtigt, at afgivne børsordrer er delelige med handelspoststørrelser for at minimere risikoen for at restandele overføres til handel i småordremarkedet (se afsnittet om handelspoststørrelse nedenfor). Når kunden afgiver børsordrer skal kunden tage stilling til hvor mange dage ordren skal gælde. Børsordrer kan maksimalt limiteres i 8 kalenderdage frem. Ordretype ved Børshandel Ved børshandel (danske aktier) kan der vælges mellem 3 forskellige ordretyper. En standardhandelstype, som systemet automatisk anvender, med mindre kunden ønsker at anvende en af de 2 mere specielle handelstyper. En nærmere beskrivelse af ordretyperne kan brugeren finde i "Aftale om børshandelsadgang". Standard Alt eller intet: Mest muligt Anvendes typisk. Ordren lægges på Fondsbørsen, og bliver liggende, indtil ordren er fuldt afregnet. Ordren eller restordren slettes automatisk, når limiteringsdatoen nås. Med denne ordretype er betingelsen for, at der kan handles, at hele ordren kan gennemføres i samme øjeblik, ordren lægges på Fondsbørsen. Såfremt hele ordren ikke kan gennemføres øjeblikkeligt, falder ordren væk. Med denne ordretype er betingelsen for, at der kan handles, at hele eller dele af ordren kan gennemføres i samme øjeblik, ordren lægges på Fondsbørsen. Den del af ordren, der eventuelt ikke kan handles øjeblikkeligt, vil blive slettet. Delafregninger Børsordrer kan blive helt eller delvist handlet. Du kan således opleve, at én børsordre resulterer i flere handler (delafregninger). Ringkjøbing Landbobank sender efterfølgende fondsnotaer til dig, og af disse vil det fremgå, at afregningen er en delafregning af en børsordre. Du vil til enhver tid kunne se de ikke afviklede børsordrer - herunder ordrer på den resterende mængde (vælg menuen "Investering, Handel, Ordrestatus").

4 Hvis en børsordre eller den resterende del af en delafregnet børsordre ikke svarer til en handelspoststørrelse, vil ordren blive overført til småordremarkedet. Matchning - kontinuerlig handel Både for obligationer og aktier kan der forekomme handler, som matcher kundens ordre, uden at den bliver afregnet. For aktier kan det skyldes, at ordren ikke er langt nok fremme i køen og for obligationer, at modparten frit kan vælge en anden ordre. Hvis kunden opretter en børsordre, der er mindre end en handelspost, vil ordren blive handlet i småordremarkedet. Småordren matches eventuelt, når "senest betalte kurs" opdateres. Matchningen sker kun, hvis kursen er lig med eller bedre end kundens limiteringskurs. Matchning - åbningskurs Fondsbørsen åbner for ordreindlæggelse fra kl. 8:45. Fra kl. 9:00 åbnes alle aktier successivt for kontinuerlig handel. I denne åbningsperiode danner Fondsbørsen en åbningskurs. Åbningskursen er den kurs, der matcher flest ordrer. Restmængden af ordrer, der ikke matches til åbningskursen, lægges automatisk over til kontinuerlig handel. Matchning - lukkekurs Fondsbørsen lukker for kontinuerlig handel kl. 16:50. Åbne ordrer medtages automatisk i lukkekursauktionen. Fra kl. 16:50:30 er det muligt at indlægge nye ordrer, som medtages i lukkekursauktionen. Lukkeauktionen starter kl. 16:53:00, hvor lukkekursen dannes successivt. Lukkekursen er den kurs, der matcher flest mulige åbne ordrer. Småordremarked Her handles mindre handelspoststørrelser. Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som kunden har angivet, er det ikke givet, at kundens ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs enten er lagt på børsen før, eller handles med samme værdipapirhandler som modpart. Handelspoststørrelser Børsordrer handles i handelsposter (antal aktier). Handelspoststørrelsen varierer fra aktie til aktie afhængigt af, hvor meget aktien omsættes. Handelsposten på: OMXC20 svarer p.t. til en ordre med en kursværdi på ca kr. Øvrige aktier svaret p.t. til en ordre med en kursværdi på ca kr. Fondsbørsen kan løbende ændre handelspoststørrelserne. Handelspoststørrelsen for den pågældende aktie vises i handelsbilledet. Ordrer, der er mindre end handelspoststørrelserne, overføres til småordremarkedet.

5 Kursspring Handelssystemet accepterer følgende kursspring: Kursniveau på aktien i kr. Kursspring i kr. 0,00-4,99 0,01 5,00-9,95 0,05 10,00-49,90 0,10 50,00-499,50 0,50 500, ,00 1, , ,00 10, , ,00 100,00 Eksempel - ligger kursen på kr. pr. aktie, kan din limiteringskurs afgives i spring af 1,00 kr. Du kan eksempelvis byde kurs 1.403, men ikke kurs 1.402,50. Ændre eller slette en handel I vinduet "Ordrestatus" kan kunden se om en handel kan ændres eller slettes. Hvis det er muligt at ændre/slette ordren, vil der i oversigten yderst til højre være anført et ikon eller for henholdsvis ændring eller sletning af ordren. Et tryk på et af disse ikoner vil finde ordren frem, hvorefter det er muligt at ændre/slette ordren. Åbne ordrer, der ikke er forsynet med ovennævnte ikoner, kan udelukkende ændres/slettes ved at kontakte din rådgiver i Ringkjøbing Landbobank. En slettet ordre vil fremgå af Vinduet "Ordrestatus". Disponibelt handelsbeløb Disponibelt handelsbeløb er saldoen på den/de tilknyttede afkastkonti til depoterne. Saldoen er korrigeret for eventuelle køb eller salg af værdipapirer, som endnu ikke er blevet bogført. Såfremt den tilknyttede konto er en kassekredit vil den disponible saldo være det beløb, som kunden maksimalt har mulighed for at hæve uden at overskride dit maksimum. Saldoen på de tilknyttede afkastkonti er opgjort på totalniveau, da samme afkastkonto kan være tilknyttet flere depoter. Ved belåningsaftaler er disponibel handelsbeløb ikke i overensstemmelse med belåningsaftalens maksimum. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede papirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs, og tre bankdage efter handelsdagen for værdipapir noteret på "dansk autoriseret markedsplads" samt unoterede værdipapirer. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/ rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som de kan få oplyst på forespørgsel.

6 Afkast år til dato Afkast år til dato er det samlede afkast fra starten af året frem til dags dato, opgjort i danske kroner. Afkastet er sammensat af følgende: realiserede og urealiserede kursreguleringer (gevinst/tab). udbetalte udbytter i perioden optjente renter i perioden. Ved beregning af afkastet anvendes de aktuelle kurser og kursværdier, der fremgår af depotoversigten. Omkostningerne ved salg af værdipapirerne i depotet er ikke indregnet i kursværdierne, og medregnes som følge heraf heller ikke i "Afkast og til dato". Oversigt over bevægelser i et depot Følgende steder kan brugeren se de bevægelser, der har været på et depot: "Depothistorik" som findes under Depot. "Handelshistorik" som findes under Dine handler. Tidsfrister For at en betaling/fondshandel kan blive registreret korrekt for i dag, skal de være oprettet i NetBank før nedenstående tidspunkter: Type Fondsha ndel Klokkeslet Kl for strakshandel Kl for øvrige handelstyper Ordrer i udenlandske aktier Ordrer søges gennemført kontinuerligt i den pågældende fondsbørs' åbningstid. Nuværende åbningstider på udvalgte børser: - USA kl Sverige kl Tyskland kl Ordrer bliver som udgangspunkt ikke behandlet i Ringkjøbing Landbobank på danske helligdage/fridage. Ordrer kan afgives i Ringkjøbing Landbobanks afdelinger i åbningstiden eller via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger i det pågældende systems åbningstid. Hvad betyder de bemærkninger der kan forekomme, når du handler fonds? Tekst: Må kun handles over tilhørende konto! Betyder at du har valgt en anden konto, end den der er fast tilknyttet depotet. Vælg kontoen der tilhører depotet. Tekst: Der kan ikke handles på kontoen! Betyder at du forsøger at handle på en konto, hvorpå der ikke kan handles fonds. Vælg en anden konto eller kontakt din kunderådgiver for evt. at få kontoen ændret. Tekst: Spredningskrav ikke overholdt! Betyder at du ikke overholder spredningskravet for fordeling af papirer for en investeringskredit. Ret i antal således at du overholder spredningskravet. Du har mulighed for at forcere handlen igennem - benyttes hvis du f.eks. køber og samtidig har en ordre til afvikling.

7 BEMÆRK: Du har selv kursrisikoen, såfremt handlen senere skal tilbageføres. Tekst: Kontoen vil gå i overtræk! Betyder der ikke er penge nok på din konto til handlen. Ret i antal så der er penge nok på kontoen til at gennemføre handlen. Du har mulighed for at forcere handlen igennem - benyttes hvis du f.eks. køber og samtidig har en ordre til afvikling. BEMÆRK: Du har selv kursrisikoen, såfremt handlen senere skal tilbageføres. Tekst: Depotet kan ikke anvendes til handel med fonds Betyder at det depot, du forsøger at handle på, ikke kan anvendes til fondshandler i Netbank. Kontakt din kunderådgiver - enten for at få depotet lavet om eller få lavet et nyt depot. Tekst: Ordren kan ikke oprettes Betyder at du ikke kan lave ordren. Kontakt din kunderådgiver Tekst: 20% regel Pension Der er specielle placeringsregler for et pensionsdepot og overholdes disse ikke, er der ikke længere tale om en skattebegunstiget opsparing. Placeringsregler kan læses i "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer" Ret i antal således at du overholder placeringsreglen. Spørgsmål Hvordan stopper jeg en handel? En limit- og en kommissionshandel kan stoppes, såfremt den ikke er gennemført ved at kontakte fondsafdelingen tlf. nr En strakshandel kan ikke stoppes, da der er handlet "straks". Du kan evt. vælge at "tilbageføre" handlen ved at lave en "modsat" handel. Her vil du have en kursrisiko. En børshandel kan "kun" slettes via "Ordrestatus" under "Dine handler" i NetBank, hvis forretningen ikke allerede er afregnet. Hvad hvis placeringsreglerne for pensionsmidler overskrides? Såfremt placeringsreglerne overskrides, er Ringkjøbing Landbobank berettiget til straks og uden varsel at realisere værdipapirer for det overskydende beløb. Placeringsregler kan læses i "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer" Systemet er nede og jeg ønsker at handle nu! Er Netbank ude af drift/optaget kan du ikke handle via systemet, men må ringe til Ringkjøbing Landbobanks fondsafdeling på tlf. nr Ringkjøbing Landbobank er ikke ansvarlig for tab som følge heraf (se Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer). Jeg kan ikke få fat i min rådgiver efter lukketid! Du har mulighed for at sende et elektronisk brev til din kunderådgiver. Du vil modtage svaret elektronisk via NetBank. Du kan ikke sende handelsordre via et elektronisk brev ( ). Jeg skal altid skifte depotnummer i NetBank! Klik på "Rediger" på enten "Køb" eller "Salg. Her kan du vælge: dit fortrukne depot.

8 om du først vil have vist aktier, obligationer eller investeringsbeviser, når du i Netbank vælger strakspriser. hvor gamle fondshandler der som standard skal vises. Hvordan spærrer jeg NetBank? Du har flere muligheder: I vinduet "Spærring af Netbank" som du finder i Netbank under Administration. Via Ringkjøbing Landbobanks afdelinger Ring til spærreservice Hvis du vil vide mere Vores "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer" finder du her.

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPR-/CVR-nummer/Kundenummer

CPR-/CVR-nummer/Kundenummer Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver enkelt fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver/kontohaver Virksomhedens navn CPR-/CVR-nummer/Kundenummer Adresse Fuldmagtshaver/bruger Navn CPR-/CVR-nummer/Kundenummer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 Sag 208/2014 (1. afdeling) Sydbank A/S (advokat Søren Halling-Overgaard) mod Maren Holding ApS (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN. Københavns Byret FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING 8E. afsagt sålydende. oktober 2001 blev i sag nr. 8 E-12076/2000. mod. (adv.

UDSKRIFT AF DOMBOGEN. Københavns Byret FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING 8E. afsagt sålydende. oktober 2001 blev i sag nr. 8 E-12076/2000. mod. (adv. Københavns Byret UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING 8E Den 1. oktober 2001 blev i sag nr. 8 E-12076/2000 mod (adv. ) afsagt sålydende D O M : Under denne sag har sagsøger påstået sagsøgte

Læs mere

FULDMAGT IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

FULDMAGT IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fondens navn/fuldmagtsgiver CVR-nr./Kundenr. giver fuldmagt til, at CPR-nr. Fuldmagtstype alene eller 2-i-forening (A, B, C) Der underskriver

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 17 Dokumentnummer 2015-06-12-12.25.34.689435 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Den Jyske Sparekasse har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 18 Dokumentnummer 2015-09-29-09.30.17.674373 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato i henhold til Aftale om Netbank

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

SKRÆDDERSY DIN BRUGERFLADE INTRODUKTION TIL DIN SAXOTRADER

SKRÆDDERSY DIN BRUGERFLADE INTRODUKTION TIL DIN SAXOTRADER SKRÆDDERSY DIN BRUGERFLADE INTRODUKTION TIL DIN SAXOTRADER 2 INDHOLD 3 SKRÆDDERSY DIN PLATFORM EFTER DINE INVESTERINGSBEHOV 4 OPRET DIN PERSONLIGE BRUGERFLADE 5 OPRET ET PRIS OG HANDELSMODUL 6 OPRET EN

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 8 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede (herefter benævnt kunden)

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

KONTOFULDMAGT - FORENING

KONTOFULDMAGT - FORENING Der skal udskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver Kundenummer (maks. 10 tegn) Foreningens navn Giver fuldmagtshaver CPR-nr. Der underskriver således og ved underskriften samtykker

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere