FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker"

Transkript

1 FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1

2 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2

3 For overblikket skyld er det en god ide at opstille regnskabet indtil nu ud fra skabelonen herunder. Du skal selvfølgelig fortsat gemme alle kvitteringer, bilag og det regneark eller system, du har brugt til at lave 2015 regnskabet indtil skæringsdatoen (den dag du begynder at bogføre efter de nye regler i det nye system). Konto Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 120 Salg Andre indtægter Husleje El Vand Varme Personale- og 0 mødeudgifter 424 Småanskaffelser Brændstof/Bilomkostninge 0 r 454 Bankgebyrer 0 Resultat Indbetalt til FKN 3

4 For at få adgang til systemet skal du gå på nettet og indkopiere eller skrive denne adresse i din internetbrowser, som du normalt finder øverst til venstre i skærmbilledet: finans.a-data.dk tryk herefter enter 4

5 Du får nu dette skærmbillede frem, hvor du kan indtaste det tilsendte KundeNr, Brugernavn og Password. Når du har indtastet trykker du på Login 5

6 Du er nu inde i systemet på den såkaldte STARTSIDE. Her finder du oplysning om: Butikkens navn Regnskabsperiode Kontaktperson Konsulent Regnskabsfører Revisor samt OCR linje og nøgletal Endelig er det ved hjælp af de gule, blå og grønne kasser øverst i skærmbilledet muligt at manøvrere rundt i systemet. 6

7 Start med at kontrollere om alle oplysninger er korrekte. Hvis du ønsker at rette i oplysningerne gøres dette ved at vælge KARTOTEKER øverst i skærmbilledet. Tryk herefter på kassen Regnskab information Du har nu mulighed for at ændre/indtaste oplysninger om navn, telefonnummer og på de forskellige nøglepersoner tilknyttet butikken. Dette gøres i fanen Konsulent, Regnskabsfører & Revisor HUSK at trykke GEM, hvis du har rettet i oplysningerne. 7

8 Budget 8

9 Næste step er at indtaste butikkens budget. Vælg BUDGET øverst i skærmbilledet. Tryk på Budget for næste regnskabsperiode, så teksten ændres til Budget for indeværende regnskabsperiode. I linjen Navn skrives 2015 Tryk herefter på Opret 9

10 Vælg Ret budgetposter 10

11 Der skal minimum indtastes budget på følgende konti: 1200 Salg momsfrit (det tal, som HELE frivilliggruppen er blevet enige om) Du har som regnskabsfører bedre styr på de øvrige tal, som du bedes budgettere efter bedste evne Husleje 3500 El 3600 Vand 3700 Varme 3900 Rengøring og renovation 4110 Personale- og mødeudgifter 4240 Småanskaffelser 4410 Brændstof (kun hvis butikken har et køretøj tilknyttet) 4540 Bankgebyrer 11

12 Vælg Ret ud for de konti, hvor der skal indtastes et budget 12

13 Indtast det beløb, som butikken gætter på, der bliver solgt for i 2015 (i hele tusinder). Beløbet indtastes med minus ( ) foran beløbet Du kan vælge enten: at indtaste hele beløbet i det hvide felt ud for Helårligt. Tryk herefter på Fordel jævnt over hele året eller indtaste beløb ud for de enkelte måneder. Dette kan du gøre, hvis der normalt er stor forskel på salget fordeling hen over året. Du kan løbende kontrollere totalen i feltet Helårligt. HUSK at trykke Gem til sidst. 13

14 Nu skal du indtaste budget for butikkens udgifter. Beløbene indtastes for hver af de tidligere beskrevne konti. Du skal indtaste hele beløbet i det hvide felt ud for Helårligt. Tryk herefter på Fordel jævnt over hele året Hvis der ikke betales husleje hver måned skal du indtaste beløb ud for de enkelte måneder, hvor huslejen betales. Du kan løbende kontrollere totalen i feltet Helårligt. HUSK at trykke Gem hver gang du har lagt et budget på hver enkelt konto. 14

15 Primo 15

16 Nu skal du indtaste en primobeholdning, så pengene kommer til at passe. Du har formentlig benyttet Indsat bank beløbene til at opgøre månedens salg. Derfor kan du tage saldoen på dit bankkontoudtog den og lægge ind som primobeholdning. For at det hele skal stemme skal du også bruge det beløb, butikken normalt har som fast kassebeholdning altså de penge, der hver formiddag lægges i kassen som byttepenge. Du lægger beløbene ind i systemet på denne måde: Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet. 16

17 I datofeltet skriver du Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til næste felt Bilagsnummer skal være 1, som det foreslåes af systemet I feltet Konto taster du 7000 I feltet Beskrivelse tastes Primobeh. I feltet Debet indtaster du det beløb, som var banksaldoen pr I feltet Modkonto tastes Tryk på linjen der fremkommer med 9010 Overført resultat Tryk herefter på Opret 17

18 Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til feltet konto Her taster du 7500 I feltet Beskrivelse tastes Primobeh. I feltet Debet indtaster du det beløb, som var i kontanter i Butikken pr (normalt lig med den faste kassebeholdning) I feltet Modkonto tastes Tryk på linjen der Fremkommer 9010 Overført resultat Tryk herefter på Opret 18

19 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør 19

20 Indtastning af 2015-tal 20

21 For overblikket skyld er det en god ide at opstille regnskabet indtil nu ud fra skabelonen herunder. Du skal selvfølgelig fortsat gemme alle kvitteringer, bilag og det regneark eller system, du har brugt til at lave 2015 regnskabet indtil skæringsdatoen (den dag du begynder at bogføre efter de nye regler i det nye system). Konto Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 1200 Salg Andre indtægter Husleje 3500 El 3600 Vand 3700 Varme 4110 Personale- og mødeudgifter 4240 Småanskaffelser 4410 Brændstof/Bilomkostninger 4540 Bankgebyrer Resultat 9500 Indbetalt til FKN 21

22 Nu skal du indtaste salg og omkostninger for perioden indtil skæringsdatoen. Der skal kun indtastes et totalbeløb for hver konto for hver måned. Du lægger beløbene ind i systemet på denne måde: Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet. 22

23 Start med at indtaste tallene for januar måned. I datofeltet skriver du Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til næste felt Bilagsnummer bliver automatisk tildelt af systemet I feltet Konto taster du 1200 I feltet Beskrivelse tastes Januar I feltet Kredit indtaster du det beløb, som der blev solgt for i januar I feltet Modkonto tastes Tryk på linjen der fremkommer med 7000 Bank Tryk herefter på Opret 23

24 Fortsæt sådan indtil alle tallene vedrørende januar er indtastet på de korrekte konti. Salg og andre indtægter bogføres i KREDIT Omkostninger bogføres i DEBET Modkonto er konto

25 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør 25

26 Ved indtastning af februar måneds tal benytter du (sidste dato i måneden) som bogføringsdato. Samme fremgangsmåde benyttes indtil alle de historiske tal er tastet ind i systemet. Systemet tillader kun at du kan have 3 måneder åben for indtastning ad gangen. Når du har indtastet januar, februar og marts er det derfor en god ide at udskrive et regnskab og se om det hele ser rigtigt ud. Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet. Tryk på kassen Balance 26

27 Tryk på kassen FKN Rapport 1 I udskriftsfilteret vælges måned og år Perioden skal være: Januar 2015 til og med Marts 2015 Tryk udskriv Tryk på Åben/Open nederst på skærmen 27

28 Du får nu en rapport frem på skærmen, hvor du får et overblik over butikkens indtægter, udgifter og resultat. Hvis rapporten ser rigtig ud skal du lukke perioden for bogføring. Gå tilbage til systemet og vælg kassekladde øverst i skærmbilledet 28

29 Oprydning i OnlinePOS 29

30 Du får nu dette skærmbillede frem, hvor du kan indtaste det tilsendte KundeNr, Brugernavn og Password. Når du har indtastet trykker du på Login 30

31 Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet Vælg punktet Kasseafstemning nederst til venstre i skærmbilledet 31

32 For ikke at komme til at overføre gamle posteringer bør du rense systemet for gamle kasserapporter, som ikke skal overføres. Vælg periode for alle de rapporter i systemet, som ligger FØR (indtil) skæringsdatoen (dette bør først gøres EFTER du har overført den første periode til finans) Tryk Vis Tilret eventuelt saldoen på den sidste rapport inden skæringsdatoen, så tallet passer! Herefter gives ALLE rapporter et flueben i afkrydsningsfeltet yderst til højre Tryk Gem Herefter bliver linjerne fjernet fra oversigten i OnlinePOS. 32

33 Bogføring af butikkens salg 33

34 Ifølge bogføringsloven må man IKKE bogføre indsat bank beløb som omsætning. Vi skal derfor til at benytte tallene fra OnlinePOS kasseapparatet. Der er udviklet et specielt punkt i OnlinePOS til brug for dette. Skrive denne adresse i din internetbrowser, som du normalt finder øverst til venstre i skærmbilledet: login.onlinepos.dk tryk herefter enter 34

35 Du får nu dette skærmbillede frem, hvor du kan indtaste det tilsendte KundeNr, Brugernavn og Password. Når du har indtastet trykker du på Login 35

36 Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet Vælg punktet Kasseafstemning nederst til venstre i skærmbilledet 36

37 I rapporten kan du se de vigtigste tal fra kasserapporterne, der laves på kassen hver dag og giver overblik over evt. fejl. Vælg fra/til dato for den periode du ønsker at se. Bilagsnummer på kasserapporter Bogføringsdato Total salg opgjort efter indslag på kassen Salg på dankort Kontantsalg De 3 hvide kolonner indeholder, de beløb, som kan indtastes ifm. dagsafslutningen: Optalt beløb Udlæg godtgjort med penge fra kassen Indsat bank Endelig kan du se: Dif = forskellen mellem kontantsalg og det optalte beløb Depot = forskellen mellem det optalte beløb og det beløb, der indsættes i banken Akk.depot = beregnet beløb, der bør være summen af byttepenge samt kontanter, der befinder sig i butikken 37

38 Eventuelle differencer kan skyldes: Der er blevet slået forkert/dobbelt ind på kassen Personalet har ikke indtastet et beløb under Optalt kassebeholdning Personalet har ikke kunnet lave en afslutning om aftenen. Der kan således være en dagsrapport, der indeholder 2 dage men kun det optalte beløb for 1 dag. Du kan gennemse samtlige bon er under punktet Find bon. Fejl i salget skal og kan kun tilbageføres/rettes på kassen i butikken. Du kan endvidere indtaste/korrigere i de 3 kolonner med hvide kasser: Optalt beløb Udlæg godtgjort med penge fra kassen Indsat bank Husk efterfølgende at trykke Gem. Inden bogføring skal du sikre dig, at differencen Dif er acceptabel og at alle Indsat bank beløb er udfyldt (tjek evt. med kontoudtoget). Det anbefales at gennemgå denne rapport umiddelbart inden en måneds udgang, så fejl kan blive rettet i den indeværende måned! 38

39 Mindst en gang månedligt (omkring den sidste hverdag) bør gennemgås denne rapport for differencer 39

40 Når du på et tidspunkt vil bogføre sidste måneds salg, vælges den periode der ønskes overført. Inden overførsel udfyldes indsat bank, så beløbene passer med kontoudtoget fra banken. 40

41 Du er nu klar til at overføre rapporterne til regnskabssystemet. De beløb, der overføres automatisk er: Bilag Bogføringsdato Total salg Betalingskort Udlæg Indsat bank Difference Depotbevægelsen Ovennævnte overføres for hver rapportlinje. Tryk på Overfør til finans 41

42 Systemet spørger nu om du er sikker på at du vil overføre tallene til finans Tryk OK Herefter bliver linjerne fjernet fra oversigten i OnlinePOS. Du kan altså ikke komme til at overføre samme rapport 2 gange ved en fejl. Der kommer en kvittering på at kasserapporterne er overført til finans. 42

43 Du kan nu finde posterne i regnskabssystemet. Valg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet Nederst i skærmbilledet er det muligt at vælge en kassekladde ved at trykke på pilen Vælg OnlinePOS 43

44 Alle de overførte poster kan nu ses (eventuelt rettes eller i sjældne tilfælde fjernes) Posterne bogføres med samme bogføringsdato som de havde bilagsdato i OnlinePOS. Bilagsnummer er det samme som kasserapportnummeret med bogstavet O foran. Total salg > 1200 (salg) Betalingskort > 7000 (bank) Udlæg > 4110 (personaleudg.) Indsat bank > 7000 (bank) Difference > 4550 (kassediff.) Depot > 7500 (kassebeholdning) 44

45 Hvis du ønsker at rette (f.eks et udlæg, som IKKE skal bogføres på den konto, der er angivet af systemet) trykker du Ret på posteringslinjen. Du får herefter denne linje frem nederst i skærmbilledet og kan rette kontonummer og/eller ændre teksten Tryk Gem Du kan også oprette endnu en linje, hvis en linje med udlæg dækker over Flere typer af udlæg. Sørg blot for at balancen er i 0 inden du bogfører. 45

46 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør Herefter er alt salg, indsat bank beløb m.v. automatisk bogført. 46

47 Øvrig bogføring 47

48 Du skal kun manuelt bogføre husleje og øvrige poster, som ikke betales som et udlæg via kassen! Dette gøres i kassekladden. Vælg KARTOTEKER øverst i Skærmbilledet. 48

49 I datofeltet skrives datoen (f.eks ). Systemet foreslår altid dags dato, så HUSK at give en dato, der passer til den måned der ønskes bogført i. Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til næste felt Bilagsnummer bliver automatisk tildelt af systemet I feltet Konto taster du kontonummer (f.eks 1200) I feltet Beskrivelse skrives navn på aktivitet eller leverandør I feltet Debet indtaster du beløbet I feltet Modkonto tastes 7000 for Bank eller 7500 for Kassebeh.. Tryk på linjen der fremkommer. Tryk herefter på Opret Husk balance skal være nul (0) 49

50 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør 50

51 Faste posteringer 51

52 Du kan oprette tilbagevendende omkostninger, så disse bliver bogført på samme måde hver gang Vælg KARTOTEKER øverst i Skærmbilledet. Tryk på Faste posteringer 52

53 Giv den faste postering et navn f.eks. Husleje Tryk Opret Dobbeltklik på linjen 53

54 Der fremkommer nu en mulighed for at oprette linjer til brug for faste posteringer Udfyld Tekst (f.eks. husleje) Vælg konto (f.eks husleje momsfri) Indtast beløb Vælg modkonto (f.eks. bank) Tryk Opret Udfyld endnu en linje, hvis der sammen med Huslejen f.eks betales varme: Udfyld Tekst (f.eks. varme) Vælg konto (f.eks varme) Indtast beløb Vælg modkonto (f.eks. bank) Herefter kan du se (og eventuelt senere ændre) de bogføringslinjer, du kan bogføre hver gang. 54

55 Bogføring af faste posteringer Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet Tryk på Faste posteringer nederst i skærmbilledet Vælg den faste postering du ønsker at benytte fra oversigten 55

56 Tryk på Indlæs i kassekladden De faste posteringer er herefter overført til kassekladden Vær opmærksom på, at de faste posteringer lander i den rigtige måned. Du kan ændre datoen INDEN du bogfører Herefter bogføres posteringerne ved at trykke Bogfør. 56

57 Udskrift af rapporter 57

58 I systemet er et væld af rapporter, der giver mulighed for at give dig som regnskabsfører et overblik over bogføringerne. Samtidig er der udviklet specielle rapporter til brug som information til butikkens frivillige. Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet Du kan vælge mellem at få rapporterne skrevet ud enten i pdf-format eller overføre til Excel, hvor du kan lege videre med tallene. Du kan selv prøve at udskrive de forskellige rapporter. Under Balance findes endvidere 3 specialrapporter, som hver for sig giver et glimrende overblik over Butikkens indtægter og udgifter. 58

59 Tryk på kassen FKN Rapport 1 I udskriftsfilteret vælges måned og år. Bemærk at budgettallene i rapporten beregnes efter den periode du vælger. Eksempelvis: Januar 2015 til og med Marts 2015 Tryk udskriv Tryk på Åben/Open nederst på skærmen 59

60 Du får nu en rapport frem på skærmen, hvor du får et overblik over butikkens indtægter, udgifter og resultat. 60

61 FKN rapport 2 61

62 FKN rapport 3 62

63 Administration af perioder 63

64 Systemet tillader kun at du kan have 3 måneder åben for indtastning ad gangen. Hvis du f.eks. har indtastet januar, februar og marts kan du ikke få adgang til at bogføre i april før end du har lukket for januar måned. Inden du lukker den ældste måned er det derfor en god ide at udskrive et regnskab (FKN Rapport 1) og se om Det hele ser rigtigt ud. Hvis alt ser rigtigt ud kan du lukke perioden (1 måned ad gangen) for bogføring. Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet. 64

65 Tryk på Åbn ny bogføringsperiode. Systemet foreslår nu f.eks, at den Ny periode bliver Hvis du trykker OK kan du IKKE længere rette i januar måneds tal Du skal derfor være 100% sikker på, at januar måned er bogført korrekt i systemet. Tryk OK Herefter kan du bogføre april måned. Vær opmærksom på, at hvis en periode er lukket, kan du IKKE længere rette i den periode! 65

66 Årsafslutning Mere herom senere 66

67 Ny kontoplan 67

68 Indtægter Kontonummer Kontonavn Kategori 1200 Salg momsfrit Beskrivelse Type Alt salg i butikken uden moms - husk bogføres i KREDIT Salg 1300 Indsamling Sogne- og katastrofeindsamlinger Indsamling 1400 Andre indtægter Øvrige indtægter vedr. butikken (dog ikke refusion af el, varme eller vand samt tilskud fra FKN eller fonde) Andre indtægter 1450 Donationer Andre indtægter 68

69 Faste omkostninger 3200 Husleje momsfri Husleje Huslejeomkostninger uden moms 3400 Fællesudgifter momsfri Fællesudgifter/kontingent til Centerforening m.v. Fællesudgifter 3500 El El Elektricitet 3600 Vand Vand og kloak Vand 3700 Varme Varme Varme 3725 Refusion/tilbagebetaling Ev. Tilbagebetaling af lys, vand og varme Refusion 3800 Vedligeholdelse af lokaler Maling, reparationer, forbedringer og inventar 3900 Rengøring og renovation Udgifter til rengøring, vinduespudsning eller lignende samt bortskaffelse af affald Vedligeholdelse/rengøring Vedligeholdelse/rengøring 69

70 Andre omkostninger 4110 Personale- og mødeudgifter Sæbe, toiletpapir, kaffe, kage, udflugter, julefrokost, gaver og mødeudgifter Personale 4135 Indtægter fra fonde m.v. Sponsorater af udflugter, julefrokoster m.v. BOGFØRES I Personale KREDIT 4220 Linieomkostninger IT Udgifter ifm. telefon, dankort m.v. Administration 4230 Porto/fragt Frimærker og forsendelsesomkostninger Administration 4240 Kontorartikler El-pærer, lysrør, kontorartikler, bonruller Kontorartikler 4250 Abonnementer/kontingenter Vagtordning, handelstandsforeninger m.v. Abonnementer/kontingente r 4310 Annoncering Tryksager, visitkort, webside og annoncer Annoncer/arrangementer 4320 Arrangementer Udgifter til modeshow jubilæums-oppyntning og lign. Annoncer/arrangementer 4410 Brændstof Brændstofudgifter alene til butikkens køretøj Kørsel 4420 Bilforsikring Forsikringsudgifter Kørsel 4430 Vægtafgift Kørsel 4440 Vedligeholdelse - auto Reparation m.v. Kørsel 4450 Parkering Udgifter til parkering Kørsel 4460 Kilometergodtgørelse Godtgørelse for kørsel i egen bil til i.f.m. afhentning af Kørsel varer, regionalmøder m.m Diverse udgifter Alle andre udgifter, som ikke kan placeres ind på andre konti Diverse udgifter 4520 Kursregulering Kursgevinster ifm. fremmed valuta Renter/gebyrer 4530 Renteindtæger Renteindtægter Renter/gebyrer 4540 Bankgebyrer Gebyr til bank, faktureringsgebyr Renter/gebyrer 4550 Kassedifferencer For meget/for lidt i kassen Kassedifferencer 70

71 7000 Bank Den primære bankkonto. Aktiver 7050 Bank II Aktiver 7500 Kassebeholdning Værdi af fast kassebeholdning samt øvrige kontanter ej indsat i bank Aktiver 9000 Dette års resultat Indeholder automatisk indeværende års resultat. Passiver 9010 Overført resultat Indeholder automatisk resultat fra foregående år. Passiver 9500 Overført til FKN benyttes i forbindelse med overførsel af overskud til FKN Passiver 9510 Overført til FKN (indsamling) benyttes i forbindelse med overførsel af indsamlinger til FKN Passiver 9600 Tilskud fra FKN benyttes i forbindelse med overførsel af tilskud fra FKN Passiver 71

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere