Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole. Det samme gør dine forældre og skolens ansatte. Derfor er der nogle ting, vi må samarbejde om, for at det skal lykkedes. Hverdagens selvfølgeligheder er ikke så selvfølgelige endda, når man er på efterskole. Alle ønsker mad på bordet, rene og ryddelige omgivelser samt en god og hyggelig stemning i det daglige. En del kan man betale sig fra. Men ikke alt. Ikke det væsentligste som forståelse, samarbejde og hensynsfuldhed. Disse ord er vigtige nøgleord i et godt efterskoleår. Bedst er det, når alle hjælper hinanden, hvilket er en af grundene til, at eleverne er med i køkkenarbejdet og rengøringen. Det er et led i undervisningen. Køkkenarbejdet har man sammen sin kontaktgruppe i løbet af skoleåret. Hver dag gør eleverne rent på eget område og fællesområderne, så skolen ser pæn og ordentlig ud. Derudover bruges en del af fredagen på at gøre ekstra grundigt rent. Men mad og renlighed klarer det ikke alene. En god stemning i hverdagen har også andre næringskilder som f.eks. det at gøre noget sammen. Lysten til at gøre noget sammen er meget vigtig, og der må være åbenhed om ønsker og forskelligheder. At tale sammen er en af nøglerne til et godt samvær og et velfungerende samarbejde. Vi forventer, at eleverne taler med hinanden og er åbne overfor de forskelligheder, de hver især repræsenterer. Vi forventer, at eleverne taler med deres kontaktlærer og de øvrige lærere, når der er noget, der er svært. Lærerne kan kun hjælpe, når de ved, at der er behov for hjælpen. Og vi forventer, at forældre og lærere taler sammen og i fællesskab skaber de bedste rammer for et godt efterskoleår. At være på efterskole består af to lige store elementer: Skoletiden og tiden der efter, dvs. fritiden. I skoletiden forventer vi, at eleverne deltager med lyst til at lære nyt, tager ansvar for at møde velforberedt dvs. har lavet lektier og har deres ting med. Fritiden på en efterskole er også vigtig. Den har nemlig stor indflydelse på humøret og oplevelsen af et godt fællesskab. Men det kræver en fælles indsats at skabe en levende, inspirerende og spændende fritid for alle. Fritidsmulighederne er mange: Du kan spille fodbold eller styrketræne, spille musik, være kreativ i kunst. Meget andet kunne nævnes, men der skal også være plads til, at du kommer med dine egne ideer. Anden undervisning Udover den almindelige undervisning, har alle elever en daglig rengøringsopgave af fællesområderne. Vi betragter rengøringstimen som en del af elevernes undervisning. Weekender En efterskole er ikke bare et sted, hvor man går i skole. Det er også et sted, hvor man bor og lever. Det betyder, at skolen forventer, at eleverne tilbringer ganske mange weekender på skolen. Det hører med til at være på efterskole. Weekenden starter fredag kl og slutter søndag kl

2 Et efterskolekursus på Osted fri og efterskole indeholder 42 ugers undervisning. Undervisningen fordeles således Almindelig skemalagt undervisning Linjeuger / linjelejrskole Anderledes-dage Brobygning for 10. kl. projektdage for 8.og 9. kl. Skolestart- og afslutningsaktiviteter Lejrskole Termins- og skriftlige prøver Mundtlige prøver Andre uger Ugepraktik er en mulighed og valgfrit Særlige undervisningsforløb 32 uger 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge 1,5 uge 2,5 uger Skolestart og introdage uge 33 Lejrskole til Tisvildeleje uge 35 Linjedage uge 33 og 39 Kontaktgruppedag d uge 45 Brobygning og samfundsfag uge 46 Terminsprøver uge 50 / 51 Obligatorisk selvvalgt opgave og vejledning uge 50 Linjeuge / linjelejrskole uge 5 Projektdage uge 14 Fagdage uge 17 Skriftlige prøver (ændringer kan forekomme) uge 19/20 Linjeuge / linjelejrskole uge 21 Mundtlige prøver uge 24, 25 og 26 Afslutningsdage uge 26 Skemalagt undervisning Obligatorisk for alle Dansk og projekt Engelsk Matematik Linjer og projekt Fællestimer, incl. sang, historie og kristendom Idræt/bevægelsesfag min. 2 lektioner om ugen Samarbejde og planlægning - i kontaktgruppen Valgfrit for 10. kl. - obligatorisk for 8. og 9. kl. Fysik/kemi Biologi og geografi - kun 8. og 9. klasse Historie og samfundsfag - kun 8. og 9. klasse Valgfrit for alle Praktisk/musiske- og bevægelsesfag Tysk/fransk 225 min. pr. uge 135 min. pr. uge 180 min. pr. uge 360 min. pr. uge 180 min. pr. uge min. pr. uge 135 min. pr. uge

3 I alt Eller Svarende til lektioner á 45 min min. pr. uge 31 timer pr. uge 41 lekt. pr. uge Indholdsplaner i linjerne Det fælles formål med linjerne er at lære eleverne: At anvende og beherske forskellige værktøjer og teknikker inden for fagene At træffe kvalificerede valg af metoder i forhold til at kunne formidle viden og budskaber. At linjerne bruges som værktøjsfag til projekt- og linjeuger. Hver linje har 8 lektioner om ugen, og eleverne har den samme linje hele skoleåret. Alle linjerne tager også på lejrtur til udlandet i løbet af andet halvår. Kunst & Kultur I dette fag kan alle deltage og udvikle sine kreative evner. I skal arbejde med mange forskellige teknikker og udtryk., og det forventes, at I er interesserede i at kaste sig ud i nye opgaver indenfor billedkunsten. Undervisningen består primært af opgaver, som er planlagt på forhånd, men der vil også være mulighed for at integrere egne ideer undervejs. I kan, inden for denne ramme, udfolde sig kreativt. I skal i årets løb både arbejde indendørs og udendørs afhængig af vejret og opgaven, og I skal derfor selv medbringe arbejdstøj, som kan tåle at blive beskidt. Film & Foto I film arbejdes der kreativt med at skabe fortællinger i film og billeder. I undervisningen arbejdes der både teoretisk og praktisk med den visuelle kommunikation og de forskellige mediers muligheder. Hvordan fortælles den gode historie? Hvilke teknikker og virkemidler skal anvendes? Hvorfor er det vigtigt at fortælle netop den historie? Hvordan kommer man bedst muligt ud med sit budskab? I skal bruge og videreudvikle jeres kompetencer i den skabende proces med at lave fotoudstillinger, musikvideoer, små videoproduktioner og kortfilm. I forløbet skal I udfordre jer selv i det kreative arbejde og få kendskab til de forskellige arbejdsområder i en medieproduktion, og I skal lave jeres egne kortfilm som skal vises i en biograf. Krop & Act I vil på Krop & Act-linjen arbejde med kroppens muligheder og begrænsninger. I vil komme i bedre form gennem sjove og anderledes træningsformer, både ude og inde. I vil få ny viden om jer selv, der er forankret i både krop, tanker og følelser. Vi vil undervise i samarbejde, der både styrker den enkelte og sammenholdet. I undervisningen kombinerer vi leg med træning og bevægelse. Vi lærer af hinanden ved at klare vanskelige udfordringer fx en forestilling eller et adventure-race. Krop & Act er hårdt på den fede måde. Vi vil opbygge styrke i kroppen, både fysisk og mentalt, som kan bruges i forbindelse med alle sportsgrene. Håndværk & Innovation Håndværkslinjen henvender sig til dig, som på længere sigt vil uddanne dig inden for et håndværk. Gennem det nøje tilrettelagte og alsidige pensum, praktikforløb hos lokale håndværkere og samarbejde med tekniske skoler, sikrer vi os, at du opnår de bedst mulige håndværksmæssige færdigheder inden for blandt andet tømrer, murer,

4 VVS og maler. Undervisningsformen er praktisk, hvor du igennem forskellige opgaver, vil lære at både fremstille, vedligeholde og renovere inden for forskellige håndværksfag. På håndværkslinjen stiller vi store krav og har høje forventninger til dig krav og forventninger som du vil komme til at møde i håndværkerbranchen. Det drejer sig om alt lige fra sikkerhed, arbejdsdisciplin og samarbejde. Vi forventer også, at du allerede inden påbegyndelse på håndværkslinjen har stiftet bekendtskab med praktisk arbejde og håndværksmæssige fag. Indholdsplaner i de boglige fag Sang - obligatorisk for alle Formålet med undervisningen i sang er at give eleverne lyst til at synge sammen at formidle et indblik i den danske sangskat/sangtradition at give eleverne en oplevelse af, hvad fællessang har betydet gennem tiderne Dansk - obligatorisk for alle Undervisningen i dansk skal, foruden at leve op til folkeskolens krav, støtte op om undervisningen i de fire liv. Formålet med undervisningen i dansk er at eleverne opøves i brugen af det danske sprog - skriftligt såvel som mundtligt og give eleverne mulighed for at opleve sproget som et levende udtryks og meddelelsesmiddel. Endvidere skal undervisningen opøve eleverne i at lytte, tage stilling, vurdere andres og egen situation for derved at få en større medmenneskelig indsigt. Det tilstræbes, at eleverne får lejlighed til opleve såvel dansk som nordisk litteratur. Matematik - obligatorisk for alle Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne opbygger deres matematiske erfaring ud fra egne forudsætninger og kan forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Matematikken sættes ind i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng Eleverne inddeles i hold ud fra deres matematikfaglige forudsætninger, og undervisningen tilrettelægges derved på en måde, der giver den enkelte elev størst muligt udbytte. Fysik/Kemi - obligatorisk for 8. og 9. kl. og valgfrit for 10. kl. Vores hverdag fyldes mere og mere med tekniske og elektroniske apparater. Vi bruger fysik/kemi og biologi i husholdning, energiforsyning, industri, underholdning og miljø. Hvis vi kender lidt til disse fag, bliver denne udvikling mere interessant og lettere at forholde sig til. I undervisningen kan vi arbejde med magnetisme og elektricitet, atomteori og grundstoffer, energi og miljø, syre, base og salte, genetik og arvelighed samt lys og bølger Engelsk - obligatorisk for alle. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at forstå og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på engelsk, samt at gøre dem interesserede i flere engelsktalende lande og deres kultur- og samfundsforhold. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. I 9. klasse er der mundtlig afgangsprøve. Skriftlig prøve finder kun sted, hvis faget udtrækkes.

5 Tysk/Fransk - fagene er valgfrie for både 8., 9. kl. og 10. kl. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at forstå og udtrykke sig skriftligt og mundtligt på tysk/fransk, samt at gøre dem interesseret i tysk-/fransktalende landes kultur og samfundsforhold. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Der skal aflægges prøve i faget efter 9.kl Samfundsfag - obligatorisk for alle Folkeskolens læseplan for faget følges. 9. klassernes undervisning i samfundsfag er koncentreret på en uge i efteråret. Desuden læses faget også som en del af dansk. Endelig er det også en del af fællestimerne. Der skal aflægges prøve i faget efter 9. klasse, hvis faget udtrækkes som mundtligt prøvefag. Historie og kristendomskundskab - obligatorisk for alle. Fagene er en del af morgensangen, fællestimerne og linjerne Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at vi er produkter af den historie og den kultur, som vi er vokset op i. Undervisningen i historie og kristendomskundskab har derfor til formål at bibringe eleverne et kendskab til den danske historie og kultur, så de bliver i stand til at sætte deres eget liv og vilkår ind i en sammenhæng, der skaber mening. Der aflægges ikke prøve i fagene. Biologi og Geografi - obligatorisk for 8. og 9. kl. Folkeskolens læseplaner for fagene følges. Der skal aflægges skriftlig prøve i det af fagene, der udtrækkes efter 9. klasse. Vejledning Formålet med uddannelsesvejledningen er: at sikre at eleven træffer et kvalificeret uddannelsesvalg med afsæt i de forudsætninger, som eleven har at give eleven viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse at eleven indser værdien i at gennemføre en uddannelse Vejledningen skal opfylde målene i lov om vejledning og om valg af uddannelse og erhverv. På det grundlag kvalificeres den unges ønsker og gør det muligt for den unge selvstændigt at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg (iht. bekendtgørelsen). Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget, som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og samfundsmæssige muligheder. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger. Eleven bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesvejledningen foregår i samarbejde med eleven, forældrene og varetages af vejlederne i samarbejde med kontaktlæreren. Inklusion / specialstøtte Osted fri- og efterskole er ikke en specialefterskole, og som udgangspunkt skal man kunne følge undervisningen i eller 10. kl. Vi deler fagene dansk, matematik og engelsk op i 3 niveauer, så der både bliver udfordringer til den dygtige elev og til den, som har svært ved det. På de hold hvor eleverne har sværest ved det faglige, vil der i nogle af lektionerne være to lærere på. Vi tilbyder desuden alm. specialundervisning: 2 lektioner ekstra undervisning pr. uge i dansk, engelsk eller matematik samt dansk som 2. sprog. Hvis der er brug for få timers støtte af socialpædagogisk art søger vi i elevens hjemkommune. Det kan være støtte til at overskue og strukturere sin dag, overholde aftaler, holde styr på papirer og lektier mm

6 Folkeskolens afgangsprøver På Osted fri- og efterskole kan man som elev i efterskolen gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klassesprøve (FS10). FSA kan aflægges efter henholdsvis 9. eller 10. skoleår FS10 kan kun aflægges efter 10. skoleår Det er frivilligt at indstille sig til FS10. Det er et tilbud. Tilmelding sker i samråd mellem elev, forældre og faglærer. Det er obligatorisk, at alle undervisningspligtige elever i 9. klasse skal til syv afgangsprøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag. I skoleåret 2014/2015 skal alle elever i 9. kl. til prøve i: 1. Dansk mundtlig prøve 2. Dansk skriftlig prøve, der består af to delprøver a) læsning og retskrivning og b) skriftlig fremstilling 3. Matematik skriftlig prøve, der også består af to delprøver a) matematiske færdigheder og b) matematisk problemløsning 4. Engelsk mundtlig prøve 5. Fysik-kemi mundtlig/praktisk prøve Derudover udtrækkes eleverne til to prøver yderligere: 6. Et af de humanistiske fag: skriftlig engelsk, skriftlig eller mundtlig tysk/fransk eller mundtlig samfundsfag. 7. Det andet fag er en skriftligt prøve inden for et af naturfagene: geografi og biologi eller mundtlig matematik eller mundtlig/praktisk idræt FS10: Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) skal laves, hvis man vil gennemføre 10. klasse. Derfor skal man være indstillet på at aflevere en større opgave i løbet af skoleåret. Denne opgave skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og skal handle om en fremtidig uddannelse. Opgaven skal gøres færdig senest 1. marts 2015 Afgangsbevis Ved skoleårets afslutning får alle elever et bevis på, at de har gennem-ført et efterskolekursus på Osted fri- og efterskole. Af dette afgangsbevis fremgår fag og timetal. Endvidere får alle elever en generel udtalelse. Bevægelsesfag Alle elever skal have mindst ét bevægelsesfag, men du må gerne vælge flere. Hvert fag har to lektioner om ugen og efter jul vælger du nye bevægelsesfag. I skoleåret 2013/2014 tilbyder vi følge bevægelsefag: Fodbold Basketball Badminton Yoga Løbehold Cross fit Girls Fit Boksning Fodbold Vi skal arbejde både med træning af teknik og tale om taktiske

7 elementer. Vi skal arbejde meget med bolden i forskellige spilsituationer. Holdet vil få mulighed for at deltage i forskellige turneringer, bl.a. Ekstrabladets, og vi vil meget gerne oprette både et drengehold og et pigehold. Basketball Kan vi tæve Harlem Globe Trotters? Måske ikke, men vi kan blive skrappe. Vi skal øve teknik, lay-up, skud fra distancen, dribleteknik. Derudover skal vi arbejde med taktiske elementer og spilsystemer. Badminton Du får undervisning i fagets helt grundlæggende teknikker. Og så spiller vi på livet løs. Alle kan være med uanset niveau, men du skal selv medbringe en ketcher. Yoga I yoga kan du styrke din krop og blive smidigere, samtidig med at du bliver bedre til at koncentrere dig, stresser af og får mere energi og ro til dagen. Vi vil arbejde med de grundlæggende yogastillinger, afspænding og åndedrætsøvelser. Løbehold Målet for dette valgfag er at komme i god nok til form til at gennemføre et 1/2 marathon. Vi vil træne sammen med fokus på interval og tempo løb, samt en længere tur i weekenden. Der vil blive lavet et personligt program til hver løber, så programmet passer til lige netop dem. Alle kan være med uanset konditions niveau. Det eneste det kræver er et par løbesko og løbetøj samt mod på at få sved på panden Cross-fit For dig der gerne vil i form i en fart. Høj musik, høj intensitet, sved på panden, blodsmag i munden. Timen begynder med en kort opvarmning til musik, dernæst styrketræning ved forskellige stationer, der styrker hele kroppen. Cross-fit er kroppen på kryds og tværs, cross-fit forbedrer din kondition og styrker dine muskler i hele kroppen. Girls fit Vi vil arbejde med bevægelsesformer indeholdende kondition - høj puls - styrke - udholdenhed - balance og smidighed, så du får mere energi i dagligdagen. Det gør vi til fed musik, så det samtidig skaber glæde og godt humør. Der vil også blive arbejdet med koordination, der træner koncentrationsevnen. Desuden vil du lære forskellige afstressningsmetoder, mere om sund livsstil og få mindre kropsfedt. Boksning Bokseundervisningen på Osted fri- og efterskole drejer sig først og fremmest om at komme i form via hård puls

8 og muskeltræning. Derudover lærer man de forskellige slag og serier, og hvordan man bevæger sig i forhold til sin modstander. En bokselektion forløber således 30 min. opvarmning 20 min. bokseskole 20 min. sandsæk træning 10 min. udstrækning Det er vigtig at sige, at man ikke bare lige får lov til at slå løs på hinanden, så hvis man bare har lyst til at slås kammeratligt, så er boksetræning måske ikke noget for dig. Andre valgfag Her har vi alle de andre valgfag, som du kan vælge mellem. Hvert fag har to lektioner om ugen og efter jul vælger du nye valgfag. I skoleåret 2014/2015 tilbyder vi følgende valgfag: Psykologi Filosofi Digital fotografering Billedkunst Massage Musik fra bunden Computerværksted Psykologi Hvem er jeg? Hvem er de andre? Og hvorfor er vi blevet sådan? Psykologien interesserer sig for menneskers tanker, drømme, følelser, handlinger og ikke mindst, hvordan vi påvirker hinanden. Vi tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer og oplevelser og kobler dem sammen med psykologiske teorier og eksempler fra det virkelige liv. Filosofi I tusindvis af år har mennesket grublet over tilværelsen. Man har undret sig og stillet spørgsmål til verden som fx hvorfor? og hvordan? Filosofien giver ikke færdige svar på noget som helst. Den lader flere muligheder stå åbne. Vi vil stille spørgsmål, som man ikke lige kan svare ja eller nej til. Hvad er godt? Hvad er ondt? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad mener du? Sammen vil vi tage forskellige diskussionsemner op og måske blive klogere på livet. Digital fotografering Lær at tage det perfekte billede. Et billede er ikke bare et billede, men skal beskæres og sættes op på den rigtige måde.

9 Et billede skal være forberedt til øjet, der betragter det. Du kan lære om beskæring, perspektivering og diverse justeringer, der tilsammen giver billedet det indhold, der er meningen med det. Billedredigering foregår på skolen computere, hvor vi arbejder med Paint Shop Pro og Photoshop. Vi skal både lave faste og mere frie opgaver, som af og til vil blive udstillet på skolen. Smykke- og pileværksted Du kan lave armbånd, halskæder eller lignende, hvor der arbejdes i kobber eller rent sølv. Desuden kan du arbejde med perler og tråd, og der er mulighed for at lave stager, kranse, træer og meget andet. Derudover vil vi arbejde med kreativ pileflet, hvor det bliver muligt at lære fremstilling af kurve i alle størrelser og sjove former. Massage-Afspænding Vil du gerne tilegne dig viden om kroppens muskler? Har du mod på at lære at give og modtage grundmassage, som løsner og afspænder kroppens muskler? Vil du vide lidt mere om kroppens signaler og hvordan du selv kan være forebygge og behandle muskelspændinger? r ikke i forvejen at have k Musik fra bunden Vil du også bruge dit efterskoleår til at lære et nyt instrument at kende, så meld dig til musikholdet hvor du kan lære at spille enten guitar, klaver, bas eller trommer. Med få greb og teknikker og en masse øvelse, kan du lære at spille virkelig mange sange, blive konge af lejrbålet eller udfordre dig selv til at spille til morgensang. Påklædning: Tålmodighed, gejst og viljestyrke. Rock on! Computerværksted Vil du gerne lære om computerens opbygning i detaljer og håndteringen af de forskellige dele? Vi skal bygge en computer op fra bunden, installere styresystem og et bredt udvalg af programmer. I faget skal vi arbejde med netværksopbygning, computervirus - hvilke typer der findes, årsagen til dem og hvordan man kan bekæmpe dem. Vi skal også arbejde med forskelllige computerprogrammer og deres anvendelse, samt med fildeling af programmer, metoder og lovgivningen på området. Hvad må man og hvad må man ikke? Du kan også opdatere, rense, vedligeholde og evt reparere på din egen gamle computer, så den ikke bliver sløv. Der kan blive mulighed for at tage på ture til en større computervirksomhed, webhoteller eller serverstationer.

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13

Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13 Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN - en skole, der vil dig noget Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13. Et

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10Solrød er dit springbræt til fremtiden

10Solrød er dit springbræt til fremtiden VELKOMMEN TIL 10Solrød er dit springbræt til fremtiden 10Solrød følger med tiden og er klædt på til dig! Vi lægger vægt på faglighed, kreativitet, de gode oplevelser og ikke mindst fællesskabet. 10Solrød

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. - en skole, der vil dig noget

EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. - en skole, der vil dig noget EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN - en skole, der vil dig noget Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klasse 2010/11 Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Hvorfor vælge 10. klasse? Side 3 Fag og prøver Side 4 Øvrige aktiviteter Side 5 Linjerne Side 6 Handel og kommunikation Side 7 Sport10 Side 8 Global Side

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 klasse 2011-2012 HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2011 kan du læse om de mange

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

10. klasse Auning Skole 2014-15

10. klasse Auning Skole 2014-15 10. klasse Auning Skole 2014-15 KVALIFICERING OG AFKLARING Auning Skole tilbyder et spændende og alsidigt skoleår, hvor du gennem brobygning, praktik og valgfag bliver kvalificeret og afklaret i forhold

Læs mere

Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14

Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14 Forvandlende fællesskab Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14. Et hæfte,

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere