Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole. Det samme gør dine forældre og skolens ansatte. Derfor er der nogle ting, vi må samarbejde om, for at det skal lykkedes. Hverdagens selvfølgeligheder er ikke så selvfølgelige endda, når man er på efterskole. Alle ønsker mad på bordet, rene og ryddelige omgivelser samt en god og hyggelig stemning i det daglige. En del kan man betale sig fra. Men ikke alt. Ikke det væsentligste som forståelse, samarbejde og hensynsfuldhed. Disse ord er vigtige nøgleord i et godt efterskoleår. Bedst er det, når alle hjælper hinanden, hvilket er en af grundene til, at eleverne er med i køkkenarbejdet og rengøringen. Det er et led i undervisningen. Køkkenarbejdet har man sammen sin kontaktgruppe i løbet af skoleåret. Hver dag gør eleverne rent på eget område og fællesområderne, så skolen ser pæn og ordentlig ud. Derudover bruges en del af fredagen på at gøre ekstra grundigt rent. Men mad og renlighed klarer det ikke alene. En god stemning i hverdagen har også andre næringskilder som f.eks. det at gøre noget sammen. Lysten til at gøre noget sammen er meget vigtig, og der må være åbenhed om ønsker og forskelligheder. At tale sammen er en af nøglerne til et godt samvær og et velfungerende samarbejde. Vi forventer, at eleverne taler med hinanden og er åbne overfor de forskelligheder, de hver især repræsenterer. Vi forventer, at eleverne taler med deres kontaktlærer og de øvrige lærere, når der er noget, der er svært. Lærerne kan kun hjælpe, når de ved, at der er behov for hjælpen. Og vi forventer, at forældre og lærere taler sammen og i fællesskab skaber de bedste rammer for et godt efterskoleår. At være på efterskole består af to lige store elementer: Skoletiden og tiden der efter, dvs. fritiden. I skoletiden forventer vi, at eleverne deltager med lyst til at lære nyt, tager ansvar for at møde velforberedt dvs. har lavet lektier og har deres ting med. Fritiden på en efterskole er også vigtig. Den har nemlig stor indflydelse på humøret og oplevelsen af et godt fællesskab. Men det kræver en fælles indsats at skabe en levende, inspirerende og spændende fritid for alle. Fritidsmulighederne er mange: Du kan spille fodbold eller styrketræne, spille musik, være kreativ i kunst. Meget andet kunne nævnes, men der skal også være plads til, at du kommer med dine egne ideer. Anden undervisning Udover den almindelige undervisning, har alle elever en daglig rengøringsopgave af fællesområderne. Vi betragter rengøringstimen som en del af elevernes undervisning. Weekender En efterskole er ikke bare et sted, hvor man går i skole. Det er også et sted, hvor man bor og lever. Det betyder, at skolen forventer, at eleverne tilbringer ganske mange weekender på skolen. Det hører med til at være på efterskole. Weekenden starter fredag kl og slutter søndag kl

2 Et efterskolekursus på Osted fri og efterskole indeholder 42 ugers undervisning. Undervisningen fordeles således Almindelig skemalagt undervisning Linjeuger / linjelejrskole Anderledes-dage Brobygning for 10. kl. projektdage for 8.og 9. kl. Skolestart- og afslutningsaktiviteter Lejrskole Termins- og skriftlige prøver Mundtlige prøver Andre uger Ugepraktik er en mulighed og valgfrit Særlige undervisningsforløb 32 uger 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge 1,5 uge 2,5 uger Skolestart og introdage uge 33 Lejrskole til Tisvildeleje uge 35 Linjedage uge 33 og 39 Kontaktgruppedag d uge 45 Brobygning og samfundsfag uge 46 Terminsprøver uge 50 / 51 Obligatorisk selvvalgt opgave og vejledning uge 50 Linjeuge / linjelejrskole uge 5 Projektdage uge 14 Fagdage uge 17 Skriftlige prøver (ændringer kan forekomme) uge 19/20 Linjeuge / linjelejrskole uge 21 Mundtlige prøver uge 24, 25 og 26 Afslutningsdage uge 26 Skemalagt undervisning Obligatorisk for alle Dansk og projekt Engelsk Matematik Linjer og projekt Fællestimer, incl. sang, historie og kristendom Idræt/bevægelsesfag min. 2 lektioner om ugen Samarbejde og planlægning - i kontaktgruppen Valgfrit for 10. kl. - obligatorisk for 8. og 9. kl. Fysik/kemi Biologi og geografi - kun 8. og 9. klasse Historie og samfundsfag - kun 8. og 9. klasse Valgfrit for alle Praktisk/musiske- og bevægelsesfag Tysk/fransk 225 min. pr. uge 135 min. pr. uge 180 min. pr. uge 360 min. pr. uge 180 min. pr. uge min. pr. uge 135 min. pr. uge

3 I alt Eller Svarende til lektioner á 45 min min. pr. uge 31 timer pr. uge 41 lekt. pr. uge Indholdsplaner i linjerne Det fælles formål med linjerne er at lære eleverne: At anvende og beherske forskellige værktøjer og teknikker inden for fagene At træffe kvalificerede valg af metoder i forhold til at kunne formidle viden og budskaber. At linjerne bruges som værktøjsfag til projekt- og linjeuger. Hver linje har 8 lektioner om ugen, og eleverne har den samme linje hele skoleåret. Alle linjerne tager også på lejrtur til udlandet i løbet af andet halvår. Kunst & Kultur I dette fag kan alle deltage og udvikle sine kreative evner. I skal arbejde med mange forskellige teknikker og udtryk., og det forventes, at I er interesserede i at kaste sig ud i nye opgaver indenfor billedkunsten. Undervisningen består primært af opgaver, som er planlagt på forhånd, men der vil også være mulighed for at integrere egne ideer undervejs. I kan, inden for denne ramme, udfolde sig kreativt. I skal i årets løb både arbejde indendørs og udendørs afhængig af vejret og opgaven, og I skal derfor selv medbringe arbejdstøj, som kan tåle at blive beskidt. Film & Foto I film arbejdes der kreativt med at skabe fortællinger i film og billeder. I undervisningen arbejdes der både teoretisk og praktisk med den visuelle kommunikation og de forskellige mediers muligheder. Hvordan fortælles den gode historie? Hvilke teknikker og virkemidler skal anvendes? Hvorfor er det vigtigt at fortælle netop den historie? Hvordan kommer man bedst muligt ud med sit budskab? I skal bruge og videreudvikle jeres kompetencer i den skabende proces med at lave fotoudstillinger, musikvideoer, små videoproduktioner og kortfilm. I forløbet skal I udfordre jer selv i det kreative arbejde og få kendskab til de forskellige arbejdsområder i en medieproduktion, og I skal lave jeres egne kortfilm som skal vises i en biograf. Krop & Act I vil på Krop & Act-linjen arbejde med kroppens muligheder og begrænsninger. I vil komme i bedre form gennem sjove og anderledes træningsformer, både ude og inde. I vil få ny viden om jer selv, der er forankret i både krop, tanker og følelser. Vi vil undervise i samarbejde, der både styrker den enkelte og sammenholdet. I undervisningen kombinerer vi leg med træning og bevægelse. Vi lærer af hinanden ved at klare vanskelige udfordringer fx en forestilling eller et adventure-race. Krop & Act er hårdt på den fede måde. Vi vil opbygge styrke i kroppen, både fysisk og mentalt, som kan bruges i forbindelse med alle sportsgrene. Håndværk & Innovation Håndværkslinjen henvender sig til dig, som på længere sigt vil uddanne dig inden for et håndværk. Gennem det nøje tilrettelagte og alsidige pensum, praktikforløb hos lokale håndværkere og samarbejde med tekniske skoler, sikrer vi os, at du opnår de bedst mulige håndværksmæssige færdigheder inden for blandt andet tømrer, murer,

4 VVS og maler. Undervisningsformen er praktisk, hvor du igennem forskellige opgaver, vil lære at både fremstille, vedligeholde og renovere inden for forskellige håndværksfag. På håndværkslinjen stiller vi store krav og har høje forventninger til dig krav og forventninger som du vil komme til at møde i håndværkerbranchen. Det drejer sig om alt lige fra sikkerhed, arbejdsdisciplin og samarbejde. Vi forventer også, at du allerede inden påbegyndelse på håndværkslinjen har stiftet bekendtskab med praktisk arbejde og håndværksmæssige fag. Indholdsplaner i de boglige fag Sang - obligatorisk for alle Formålet med undervisningen i sang er at give eleverne lyst til at synge sammen at formidle et indblik i den danske sangskat/sangtradition at give eleverne en oplevelse af, hvad fællessang har betydet gennem tiderne Dansk - obligatorisk for alle Undervisningen i dansk skal, foruden at leve op til folkeskolens krav, støtte op om undervisningen i de fire liv. Formålet med undervisningen i dansk er at eleverne opøves i brugen af det danske sprog - skriftligt såvel som mundtligt og give eleverne mulighed for at opleve sproget som et levende udtryks og meddelelsesmiddel. Endvidere skal undervisningen opøve eleverne i at lytte, tage stilling, vurdere andres og egen situation for derved at få en større medmenneskelig indsigt. Det tilstræbes, at eleverne får lejlighed til opleve såvel dansk som nordisk litteratur. Matematik - obligatorisk for alle Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne opbygger deres matematiske erfaring ud fra egne forudsætninger og kan forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Matematikken sættes ind i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng Eleverne inddeles i hold ud fra deres matematikfaglige forudsætninger, og undervisningen tilrettelægges derved på en måde, der giver den enkelte elev størst muligt udbytte. Fysik/Kemi - obligatorisk for 8. og 9. kl. og valgfrit for 10. kl. Vores hverdag fyldes mere og mere med tekniske og elektroniske apparater. Vi bruger fysik/kemi og biologi i husholdning, energiforsyning, industri, underholdning og miljø. Hvis vi kender lidt til disse fag, bliver denne udvikling mere interessant og lettere at forholde sig til. I undervisningen kan vi arbejde med magnetisme og elektricitet, atomteori og grundstoffer, energi og miljø, syre, base og salte, genetik og arvelighed samt lys og bølger Engelsk - obligatorisk for alle. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at forstå og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på engelsk, samt at gøre dem interesserede i flere engelsktalende lande og deres kultur- og samfundsforhold. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. I 9. klasse er der mundtlig afgangsprøve. Skriftlig prøve finder kun sted, hvis faget udtrækkes.

5 Tysk/Fransk - fagene er valgfrie for både 8., 9. kl. og 10. kl. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at forstå og udtrykke sig skriftligt og mundtligt på tysk/fransk, samt at gøre dem interesseret i tysk-/fransktalende landes kultur og samfundsforhold. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Der skal aflægges prøve i faget efter 9.kl Samfundsfag - obligatorisk for alle Folkeskolens læseplan for faget følges. 9. klassernes undervisning i samfundsfag er koncentreret på en uge i efteråret. Desuden læses faget også som en del af dansk. Endelig er det også en del af fællestimerne. Der skal aflægges prøve i faget efter 9. klasse, hvis faget udtrækkes som mundtligt prøvefag. Historie og kristendomskundskab - obligatorisk for alle. Fagene er en del af morgensangen, fællestimerne og linjerne Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at vi er produkter af den historie og den kultur, som vi er vokset op i. Undervisningen i historie og kristendomskundskab har derfor til formål at bibringe eleverne et kendskab til den danske historie og kultur, så de bliver i stand til at sætte deres eget liv og vilkår ind i en sammenhæng, der skaber mening. Der aflægges ikke prøve i fagene. Biologi og Geografi - obligatorisk for 8. og 9. kl. Folkeskolens læseplaner for fagene følges. Der skal aflægges skriftlig prøve i det af fagene, der udtrækkes efter 9. klasse. Vejledning Formålet med uddannelsesvejledningen er: at sikre at eleven træffer et kvalificeret uddannelsesvalg med afsæt i de forudsætninger, som eleven har at give eleven viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse at eleven indser værdien i at gennemføre en uddannelse Vejledningen skal opfylde målene i lov om vejledning og om valg af uddannelse og erhverv. På det grundlag kvalificeres den unges ønsker og gør det muligt for den unge selvstændigt at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg (iht. bekendtgørelsen). Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget, som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og samfundsmæssige muligheder. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger. Eleven bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesvejledningen foregår i samarbejde med eleven, forældrene og varetages af vejlederne i samarbejde med kontaktlæreren. Inklusion / specialstøtte Osted fri- og efterskole er ikke en specialefterskole, og som udgangspunkt skal man kunne følge undervisningen i eller 10. kl. Vi deler fagene dansk, matematik og engelsk op i 3 niveauer, så der både bliver udfordringer til den dygtige elev og til den, som har svært ved det. På de hold hvor eleverne har sværest ved det faglige, vil der i nogle af lektionerne være to lærere på. Vi tilbyder desuden alm. specialundervisning: 2 lektioner ekstra undervisning pr. uge i dansk, engelsk eller matematik samt dansk som 2. sprog. Hvis der er brug for få timers støtte af socialpædagogisk art søger vi i elevens hjemkommune. Det kan være støtte til at overskue og strukturere sin dag, overholde aftaler, holde styr på papirer og lektier mm

6 Folkeskolens afgangsprøver På Osted fri- og efterskole kan man som elev i efterskolen gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klassesprøve (FS10). FSA kan aflægges efter henholdsvis 9. eller 10. skoleår FS10 kan kun aflægges efter 10. skoleår Det er frivilligt at indstille sig til FS10. Det er et tilbud. Tilmelding sker i samråd mellem elev, forældre og faglærer. Det er obligatorisk, at alle undervisningspligtige elever i 9. klasse skal til syv afgangsprøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag. I skoleåret 2014/2015 skal alle elever i 9. kl. til prøve i: 1. Dansk mundtlig prøve 2. Dansk skriftlig prøve, der består af to delprøver a) læsning og retskrivning og b) skriftlig fremstilling 3. Matematik skriftlig prøve, der også består af to delprøver a) matematiske færdigheder og b) matematisk problemløsning 4. Engelsk mundtlig prøve 5. Fysik-kemi mundtlig/praktisk prøve Derudover udtrækkes eleverne til to prøver yderligere: 6. Et af de humanistiske fag: skriftlig engelsk, skriftlig eller mundtlig tysk/fransk eller mundtlig samfundsfag. 7. Det andet fag er en skriftligt prøve inden for et af naturfagene: geografi og biologi eller mundtlig matematik eller mundtlig/praktisk idræt FS10: Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) skal laves, hvis man vil gennemføre 10. klasse. Derfor skal man være indstillet på at aflevere en større opgave i løbet af skoleåret. Denne opgave skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og skal handle om en fremtidig uddannelse. Opgaven skal gøres færdig senest 1. marts 2015 Afgangsbevis Ved skoleårets afslutning får alle elever et bevis på, at de har gennem-ført et efterskolekursus på Osted fri- og efterskole. Af dette afgangsbevis fremgår fag og timetal. Endvidere får alle elever en generel udtalelse. Bevægelsesfag Alle elever skal have mindst ét bevægelsesfag, men du må gerne vælge flere. Hvert fag har to lektioner om ugen og efter jul vælger du nye bevægelsesfag. I skoleåret 2013/2014 tilbyder vi følge bevægelsefag: Fodbold Basketball Badminton Yoga Løbehold Cross fit Girls Fit Boksning Fodbold Vi skal arbejde både med træning af teknik og tale om taktiske

7 elementer. Vi skal arbejde meget med bolden i forskellige spilsituationer. Holdet vil få mulighed for at deltage i forskellige turneringer, bl.a. Ekstrabladets, og vi vil meget gerne oprette både et drengehold og et pigehold. Basketball Kan vi tæve Harlem Globe Trotters? Måske ikke, men vi kan blive skrappe. Vi skal øve teknik, lay-up, skud fra distancen, dribleteknik. Derudover skal vi arbejde med taktiske elementer og spilsystemer. Badminton Du får undervisning i fagets helt grundlæggende teknikker. Og så spiller vi på livet løs. Alle kan være med uanset niveau, men du skal selv medbringe en ketcher. Yoga I yoga kan du styrke din krop og blive smidigere, samtidig med at du bliver bedre til at koncentrere dig, stresser af og får mere energi og ro til dagen. Vi vil arbejde med de grundlæggende yogastillinger, afspænding og åndedrætsøvelser. Løbehold Målet for dette valgfag er at komme i god nok til form til at gennemføre et 1/2 marathon. Vi vil træne sammen med fokus på interval og tempo løb, samt en længere tur i weekenden. Der vil blive lavet et personligt program til hver løber, så programmet passer til lige netop dem. Alle kan være med uanset konditions niveau. Det eneste det kræver er et par løbesko og løbetøj samt mod på at få sved på panden Cross-fit For dig der gerne vil i form i en fart. Høj musik, høj intensitet, sved på panden, blodsmag i munden. Timen begynder med en kort opvarmning til musik, dernæst styrketræning ved forskellige stationer, der styrker hele kroppen. Cross-fit er kroppen på kryds og tværs, cross-fit forbedrer din kondition og styrker dine muskler i hele kroppen. Girls fit Vi vil arbejde med bevægelsesformer indeholdende kondition - høj puls - styrke - udholdenhed - balance og smidighed, så du får mere energi i dagligdagen. Det gør vi til fed musik, så det samtidig skaber glæde og godt humør. Der vil også blive arbejdet med koordination, der træner koncentrationsevnen. Desuden vil du lære forskellige afstressningsmetoder, mere om sund livsstil og få mindre kropsfedt. Boksning Bokseundervisningen på Osted fri- og efterskole drejer sig først og fremmest om at komme i form via hård puls

8 og muskeltræning. Derudover lærer man de forskellige slag og serier, og hvordan man bevæger sig i forhold til sin modstander. En bokselektion forløber således 30 min. opvarmning 20 min. bokseskole 20 min. sandsæk træning 10 min. udstrækning Det er vigtig at sige, at man ikke bare lige får lov til at slå løs på hinanden, så hvis man bare har lyst til at slås kammeratligt, så er boksetræning måske ikke noget for dig. Andre valgfag Her har vi alle de andre valgfag, som du kan vælge mellem. Hvert fag har to lektioner om ugen og efter jul vælger du nye valgfag. I skoleåret 2014/2015 tilbyder vi følgende valgfag: Psykologi Filosofi Digital fotografering Billedkunst Massage Musik fra bunden Computerværksted Psykologi Hvem er jeg? Hvem er de andre? Og hvorfor er vi blevet sådan? Psykologien interesserer sig for menneskers tanker, drømme, følelser, handlinger og ikke mindst, hvordan vi påvirker hinanden. Vi tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer og oplevelser og kobler dem sammen med psykologiske teorier og eksempler fra det virkelige liv. Filosofi I tusindvis af år har mennesket grublet over tilværelsen. Man har undret sig og stillet spørgsmål til verden som fx hvorfor? og hvordan? Filosofien giver ikke færdige svar på noget som helst. Den lader flere muligheder stå åbne. Vi vil stille spørgsmål, som man ikke lige kan svare ja eller nej til. Hvad er godt? Hvad er ondt? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad mener du? Sammen vil vi tage forskellige diskussionsemner op og måske blive klogere på livet. Digital fotografering Lær at tage det perfekte billede. Et billede er ikke bare et billede, men skal beskæres og sættes op på den rigtige måde.

9 Et billede skal være forberedt til øjet, der betragter det. Du kan lære om beskæring, perspektivering og diverse justeringer, der tilsammen giver billedet det indhold, der er meningen med det. Billedredigering foregår på skolen computere, hvor vi arbejder med Paint Shop Pro og Photoshop. Vi skal både lave faste og mere frie opgaver, som af og til vil blive udstillet på skolen. Smykke- og pileværksted Du kan lave armbånd, halskæder eller lignende, hvor der arbejdes i kobber eller rent sølv. Desuden kan du arbejde med perler og tråd, og der er mulighed for at lave stager, kranse, træer og meget andet. Derudover vil vi arbejde med kreativ pileflet, hvor det bliver muligt at lære fremstilling af kurve i alle størrelser og sjove former. Massage-Afspænding Vil du gerne tilegne dig viden om kroppens muskler? Har du mod på at lære at give og modtage grundmassage, som løsner og afspænder kroppens muskler? Vil du vide lidt mere om kroppens signaler og hvordan du selv kan være forebygge og behandle muskelspændinger? r ikke i forvejen at have k Musik fra bunden Vil du også bruge dit efterskoleår til at lære et nyt instrument at kende, så meld dig til musikholdet hvor du kan lære at spille enten guitar, klaver, bas eller trommer. Med få greb og teknikker og en masse øvelse, kan du lære at spille virkelig mange sange, blive konge af lejrbålet eller udfordre dig selv til at spille til morgensang. Påklædning: Tålmodighed, gejst og viljestyrke. Rock on! Computerværksted Vil du gerne lære om computerens opbygning i detaljer og håndteringen af de forskellige dele? Vi skal bygge en computer op fra bunden, installere styresystem og et bredt udvalg af programmer. I faget skal vi arbejde med netværksopbygning, computervirus - hvilke typer der findes, årsagen til dem og hvordan man kan bekæmpe dem. Vi skal også arbejde med forskelllige computerprogrammer og deres anvendelse, samt med fildeling af programmer, metoder og lovgivningen på området. Hvad må man og hvad må man ikke? Du kan også opdatere, rense, vedligeholde og evt reparere på din egen gamle computer, så den ikke bliver sløv. Der kan blive mulighed for at tage på ture til en større computervirksomhed, webhoteller eller serverstationer.

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15

Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15 Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15 Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15. Et hæfte, som giver dig et overblik over alle de muligheder,

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere