Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole. Det samme gør dine forældre og skolens ansatte. Derfor er der nogle ting, vi må samarbejde om, for at det skal lykkedes. Hverdagens selvfølgeligheder er ikke så selvfølgelige endda, når man er på efterskole. Alle ønsker mad på bordet, rene og ryddelige omgivelser samt en god og hyggelig stemning i det daglige. En del kan man betale sig fra. Men ikke alt. Ikke det væsentligste som forståelse, samarbejde og hensynsfuldhed. Disse ord er vigtige nøgleord i et godt efterskoleår. Bedst er det, når alle hjælper hinanden, hvilket er en af grundene til, at eleverne er med i køkkenarbejdet og rengøringen. Det er et led i undervisningen. Køkkenarbejdet har man sammen sin kontaktgruppe i løbet af skoleåret. Hver dag gør eleverne rent på eget område og fællesområderne, så skolen ser pæn og ordentlig ud. Derudover bruges en del af fredagen på at gøre ekstra grundigt rent. Men mad og renlighed klarer det ikke alene. En god stemning i hverdagen har også andre næringskilder som f.eks. det at gøre noget sammen. Lysten til at gøre noget sammen er meget vigtig, og der må være åbenhed om ønsker og forskelligheder. At tale sammen er en af nøglerne til et godt samvær og et velfungerende samarbejde. Vi forventer, at eleverne taler med hinanden og er åbne overfor de forskelligheder, de hver især repræsenterer. Vi forventer, at eleverne taler med deres kontaktlærer og de øvrige lærere, når der er noget, der er svært. Lærerne kan kun hjælpe, når de ved, at der er behov for hjælpen. Og vi forventer, at forældre og lærere taler sammen og i fællesskab skaber de bedste rammer for et godt efterskoleår. At være på efterskole består af to lige store elementer: Skoletiden og tiden der efter, dvs. fritiden. I skoletiden forventer vi, at eleverne deltager med lyst til at lære nyt, tager ansvar for at møde velforberedt dvs. har lavet lektier og har deres ting med. Fritiden på en efterskole er også vigtig. Den har nemlig stor indflydelse på humøret og oplevelsen af et godt fællesskab. Men det kræver en fælles indsats at skabe en levende, inspirerende og spændende fritid for alle. Fritidsmulighederne er mange: Du kan spille fodbold eller styrketræne, spille musik, være kreativ i kunst. Meget andet kunne nævnes, men der skal også være plads til, at du kommer med dine egne ideer. Anden undervisning Udover den almindelige undervisning, har alle elever en daglig rengøringsopgave af fællesområderne. Vi betragter rengøringstimen som en del af elevernes undervisning. Weekender En efterskole er ikke bare et sted, hvor man går i skole. Det er også et sted, hvor man bor og lever. Det betyder, at skolen forventer, at eleverne tilbringer ganske mange weekender på skolen. Det hører med til at være på efterskole. Weekenden starter fredag kl og slutter søndag kl

2 Et efterskolekursus på Osted fri og efterskole indeholder 42 ugers undervisning. Undervisningen fordeles således Almindelig skemalagt undervisning Linjeuger / linjelejrskole Anderledes-dage Brobygning for 10. kl. projektdage for 8.og 9. kl. Skolestart- og afslutningsaktiviteter Lejrskole Termins- og skriftlige prøver Mundtlige prøver Andre uger Ugepraktik er en mulighed og valgfrit Særlige undervisningsforløb 32 uger 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge 1,5 uge 2,5 uger Skolestart og introdage uge 33 Lejrskole til Tisvildeleje uge 35 Linjedage uge 33 og 39 Kontaktgruppedag d uge 45 Brobygning og samfundsfag uge 46 Terminsprøver uge 50 / 51 Obligatorisk selvvalgt opgave og vejledning uge 50 Linjeuge / linjelejrskole uge 5 Projektdage uge 14 Fagdage uge 17 Skriftlige prøver (ændringer kan forekomme) uge 19/20 Linjeuge / linjelejrskole uge 21 Mundtlige prøver uge 24, 25 og 26 Afslutningsdage uge 26 Skemalagt undervisning Obligatorisk for alle Dansk og projekt Engelsk Matematik Linjer og projekt Fællestimer, incl. sang, historie og kristendom Idræt/bevægelsesfag min. 2 lektioner om ugen Samarbejde og planlægning - i kontaktgruppen Valgfrit for 10. kl. - obligatorisk for 8. og 9. kl. Fysik/kemi Biologi og geografi - kun 8. og 9. klasse Historie og samfundsfag - kun 8. og 9. klasse Valgfrit for alle Praktisk/musiske- og bevægelsesfag Tysk/fransk 225 min. pr. uge 135 min. pr. uge 180 min. pr. uge 360 min. pr. uge 180 min. pr. uge min. pr. uge 135 min. pr. uge

3 I alt Eller Svarende til lektioner á 45 min min. pr. uge 31 timer pr. uge 41 lekt. pr. uge Indholdsplaner i linjerne Det fælles formål med linjerne er at lære eleverne: At anvende og beherske forskellige værktøjer og teknikker inden for fagene At træffe kvalificerede valg af metoder i forhold til at kunne formidle viden og budskaber. At linjerne bruges som værktøjsfag til projekt- og linjeuger. Hver linje har 8 lektioner om ugen, og eleverne har den samme linje hele skoleåret. Alle linjerne tager også på lejrtur til udlandet i løbet af andet halvår. Kunst & Kultur I dette fag kan alle deltage og udvikle sine kreative evner. I skal arbejde med mange forskellige teknikker og udtryk., og det forventes, at I er interesserede i at kaste sig ud i nye opgaver indenfor billedkunsten. Undervisningen består primært af opgaver, som er planlagt på forhånd, men der vil også være mulighed for at integrere egne ideer undervejs. I kan, inden for denne ramme, udfolde sig kreativt. I skal i årets løb både arbejde indendørs og udendørs afhængig af vejret og opgaven, og I skal derfor selv medbringe arbejdstøj, som kan tåle at blive beskidt. Film & Foto I film arbejdes der kreativt med at skabe fortællinger i film og billeder. I undervisningen arbejdes der både teoretisk og praktisk med den visuelle kommunikation og de forskellige mediers muligheder. Hvordan fortælles den gode historie? Hvilke teknikker og virkemidler skal anvendes? Hvorfor er det vigtigt at fortælle netop den historie? Hvordan kommer man bedst muligt ud med sit budskab? I skal bruge og videreudvikle jeres kompetencer i den skabende proces med at lave fotoudstillinger, musikvideoer, små videoproduktioner og kortfilm. I forløbet skal I udfordre jer selv i det kreative arbejde og få kendskab til de forskellige arbejdsområder i en medieproduktion, og I skal lave jeres egne kortfilm som skal vises i en biograf. Krop & Act I vil på Krop & Act-linjen arbejde med kroppens muligheder og begrænsninger. I vil komme i bedre form gennem sjove og anderledes træningsformer, både ude og inde. I vil få ny viden om jer selv, der er forankret i både krop, tanker og følelser. Vi vil undervise i samarbejde, der både styrker den enkelte og sammenholdet. I undervisningen kombinerer vi leg med træning og bevægelse. Vi lærer af hinanden ved at klare vanskelige udfordringer fx en forestilling eller et adventure-race. Krop & Act er hårdt på den fede måde. Vi vil opbygge styrke i kroppen, både fysisk og mentalt, som kan bruges i forbindelse med alle sportsgrene. Håndværk & Innovation Håndværkslinjen henvender sig til dig, som på længere sigt vil uddanne dig inden for et håndværk. Gennem det nøje tilrettelagte og alsidige pensum, praktikforløb hos lokale håndværkere og samarbejde med tekniske skoler, sikrer vi os, at du opnår de bedst mulige håndværksmæssige færdigheder inden for blandt andet tømrer, murer,

4 VVS og maler. Undervisningsformen er praktisk, hvor du igennem forskellige opgaver, vil lære at både fremstille, vedligeholde og renovere inden for forskellige håndværksfag. På håndværkslinjen stiller vi store krav og har høje forventninger til dig krav og forventninger som du vil komme til at møde i håndværkerbranchen. Det drejer sig om alt lige fra sikkerhed, arbejdsdisciplin og samarbejde. Vi forventer også, at du allerede inden påbegyndelse på håndværkslinjen har stiftet bekendtskab med praktisk arbejde og håndværksmæssige fag. Indholdsplaner i de boglige fag Sang - obligatorisk for alle Formålet med undervisningen i sang er at give eleverne lyst til at synge sammen at formidle et indblik i den danske sangskat/sangtradition at give eleverne en oplevelse af, hvad fællessang har betydet gennem tiderne Dansk - obligatorisk for alle Undervisningen i dansk skal, foruden at leve op til folkeskolens krav, støtte op om undervisningen i de fire liv. Formålet med undervisningen i dansk er at eleverne opøves i brugen af det danske sprog - skriftligt såvel som mundtligt og give eleverne mulighed for at opleve sproget som et levende udtryks og meddelelsesmiddel. Endvidere skal undervisningen opøve eleverne i at lytte, tage stilling, vurdere andres og egen situation for derved at få en større medmenneskelig indsigt. Det tilstræbes, at eleverne får lejlighed til opleve såvel dansk som nordisk litteratur. Matematik - obligatorisk for alle Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne opbygger deres matematiske erfaring ud fra egne forudsætninger og kan forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Matematikken sættes ind i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng Eleverne inddeles i hold ud fra deres matematikfaglige forudsætninger, og undervisningen tilrettelægges derved på en måde, der giver den enkelte elev størst muligt udbytte. Fysik/Kemi - obligatorisk for 8. og 9. kl. og valgfrit for 10. kl. Vores hverdag fyldes mere og mere med tekniske og elektroniske apparater. Vi bruger fysik/kemi og biologi i husholdning, energiforsyning, industri, underholdning og miljø. Hvis vi kender lidt til disse fag, bliver denne udvikling mere interessant og lettere at forholde sig til. I undervisningen kan vi arbejde med magnetisme og elektricitet, atomteori og grundstoffer, energi og miljø, syre, base og salte, genetik og arvelighed samt lys og bølger Engelsk - obligatorisk for alle. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at forstå og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på engelsk, samt at gøre dem interesserede i flere engelsktalende lande og deres kultur- og samfundsforhold. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. I 9. klasse er der mundtlig afgangsprøve. Skriftlig prøve finder kun sted, hvis faget udtrækkes.

5 Tysk/Fransk - fagene er valgfrie for både 8., 9. kl. og 10. kl. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at forstå og udtrykke sig skriftligt og mundtligt på tysk/fransk, samt at gøre dem interesseret i tysk-/fransktalende landes kultur og samfundsforhold. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Der skal aflægges prøve i faget efter 9.kl Samfundsfag - obligatorisk for alle Folkeskolens læseplan for faget følges. 9. klassernes undervisning i samfundsfag er koncentreret på en uge i efteråret. Desuden læses faget også som en del af dansk. Endelig er det også en del af fællestimerne. Der skal aflægges prøve i faget efter 9. klasse, hvis faget udtrækkes som mundtligt prøvefag. Historie og kristendomskundskab - obligatorisk for alle. Fagene er en del af morgensangen, fællestimerne og linjerne Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at vi er produkter af den historie og den kultur, som vi er vokset op i. Undervisningen i historie og kristendomskundskab har derfor til formål at bibringe eleverne et kendskab til den danske historie og kultur, så de bliver i stand til at sætte deres eget liv og vilkår ind i en sammenhæng, der skaber mening. Der aflægges ikke prøve i fagene. Biologi og Geografi - obligatorisk for 8. og 9. kl. Folkeskolens læseplaner for fagene følges. Der skal aflægges skriftlig prøve i det af fagene, der udtrækkes efter 9. klasse. Vejledning Formålet med uddannelsesvejledningen er: at sikre at eleven træffer et kvalificeret uddannelsesvalg med afsæt i de forudsætninger, som eleven har at give eleven viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse at eleven indser værdien i at gennemføre en uddannelse Vejledningen skal opfylde målene i lov om vejledning og om valg af uddannelse og erhverv. På det grundlag kvalificeres den unges ønsker og gør det muligt for den unge selvstændigt at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg (iht. bekendtgørelsen). Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget, som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og samfundsmæssige muligheder. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger. Eleven bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesvejledningen foregår i samarbejde med eleven, forældrene og varetages af vejlederne i samarbejde med kontaktlæreren. Inklusion / specialstøtte Osted fri- og efterskole er ikke en specialefterskole, og som udgangspunkt skal man kunne følge undervisningen i eller 10. kl. Vi deler fagene dansk, matematik og engelsk op i 3 niveauer, så der både bliver udfordringer til den dygtige elev og til den, som har svært ved det. På de hold hvor eleverne har sværest ved det faglige, vil der i nogle af lektionerne være to lærere på. Vi tilbyder desuden alm. specialundervisning: 2 lektioner ekstra undervisning pr. uge i dansk, engelsk eller matematik samt dansk som 2. sprog. Hvis der er brug for få timers støtte af socialpædagogisk art søger vi i elevens hjemkommune. Det kan være støtte til at overskue og strukturere sin dag, overholde aftaler, holde styr på papirer og lektier mm

6 Folkeskolens afgangsprøver På Osted fri- og efterskole kan man som elev i efterskolen gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klassesprøve (FS10). FSA kan aflægges efter henholdsvis 9. eller 10. skoleår FS10 kan kun aflægges efter 10. skoleår Det er frivilligt at indstille sig til FS10. Det er et tilbud. Tilmelding sker i samråd mellem elev, forældre og faglærer. Det er obligatorisk, at alle undervisningspligtige elever i 9. klasse skal til syv afgangsprøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag. I skoleåret 2014/2015 skal alle elever i 9. kl. til prøve i: 1. Dansk mundtlig prøve 2. Dansk skriftlig prøve, der består af to delprøver a) læsning og retskrivning og b) skriftlig fremstilling 3. Matematik skriftlig prøve, der også består af to delprøver a) matematiske færdigheder og b) matematisk problemløsning 4. Engelsk mundtlig prøve 5. Fysik-kemi mundtlig/praktisk prøve Derudover udtrækkes eleverne til to prøver yderligere: 6. Et af de humanistiske fag: skriftlig engelsk, skriftlig eller mundtlig tysk/fransk eller mundtlig samfundsfag. 7. Det andet fag er en skriftligt prøve inden for et af naturfagene: geografi og biologi eller mundtlig matematik eller mundtlig/praktisk idræt FS10: Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) skal laves, hvis man vil gennemføre 10. klasse. Derfor skal man være indstillet på at aflevere en større opgave i løbet af skoleåret. Denne opgave skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og skal handle om en fremtidig uddannelse. Opgaven skal gøres færdig senest 1. marts 2015 Afgangsbevis Ved skoleårets afslutning får alle elever et bevis på, at de har gennem-ført et efterskolekursus på Osted fri- og efterskole. Af dette afgangsbevis fremgår fag og timetal. Endvidere får alle elever en generel udtalelse. Bevægelsesfag Alle elever skal have mindst ét bevægelsesfag, men du må gerne vælge flere. Hvert fag har to lektioner om ugen og efter jul vælger du nye bevægelsesfag. I skoleåret 2013/2014 tilbyder vi følge bevægelsefag: Fodbold Basketball Badminton Yoga Løbehold Cross fit Girls Fit Boksning Fodbold Vi skal arbejde både med træning af teknik og tale om taktiske

7 elementer. Vi skal arbejde meget med bolden i forskellige spilsituationer. Holdet vil få mulighed for at deltage i forskellige turneringer, bl.a. Ekstrabladets, og vi vil meget gerne oprette både et drengehold og et pigehold. Basketball Kan vi tæve Harlem Globe Trotters? Måske ikke, men vi kan blive skrappe. Vi skal øve teknik, lay-up, skud fra distancen, dribleteknik. Derudover skal vi arbejde med taktiske elementer og spilsystemer. Badminton Du får undervisning i fagets helt grundlæggende teknikker. Og så spiller vi på livet løs. Alle kan være med uanset niveau, men du skal selv medbringe en ketcher. Yoga I yoga kan du styrke din krop og blive smidigere, samtidig med at du bliver bedre til at koncentrere dig, stresser af og får mere energi og ro til dagen. Vi vil arbejde med de grundlæggende yogastillinger, afspænding og åndedrætsøvelser. Løbehold Målet for dette valgfag er at komme i god nok til form til at gennemføre et 1/2 marathon. Vi vil træne sammen med fokus på interval og tempo løb, samt en længere tur i weekenden. Der vil blive lavet et personligt program til hver løber, så programmet passer til lige netop dem. Alle kan være med uanset konditions niveau. Det eneste det kræver er et par løbesko og løbetøj samt mod på at få sved på panden Cross-fit For dig der gerne vil i form i en fart. Høj musik, høj intensitet, sved på panden, blodsmag i munden. Timen begynder med en kort opvarmning til musik, dernæst styrketræning ved forskellige stationer, der styrker hele kroppen. Cross-fit er kroppen på kryds og tværs, cross-fit forbedrer din kondition og styrker dine muskler i hele kroppen. Girls fit Vi vil arbejde med bevægelsesformer indeholdende kondition - høj puls - styrke - udholdenhed - balance og smidighed, så du får mere energi i dagligdagen. Det gør vi til fed musik, så det samtidig skaber glæde og godt humør. Der vil også blive arbejdet med koordination, der træner koncentrationsevnen. Desuden vil du lære forskellige afstressningsmetoder, mere om sund livsstil og få mindre kropsfedt. Boksning Bokseundervisningen på Osted fri- og efterskole drejer sig først og fremmest om at komme i form via hård puls

8 og muskeltræning. Derudover lærer man de forskellige slag og serier, og hvordan man bevæger sig i forhold til sin modstander. En bokselektion forløber således 30 min. opvarmning 20 min. bokseskole 20 min. sandsæk træning 10 min. udstrækning Det er vigtig at sige, at man ikke bare lige får lov til at slå løs på hinanden, så hvis man bare har lyst til at slås kammeratligt, så er boksetræning måske ikke noget for dig. Andre valgfag Her har vi alle de andre valgfag, som du kan vælge mellem. Hvert fag har to lektioner om ugen og efter jul vælger du nye valgfag. I skoleåret 2014/2015 tilbyder vi følgende valgfag: Psykologi Filosofi Digital fotografering Billedkunst Massage Musik fra bunden Computerværksted Psykologi Hvem er jeg? Hvem er de andre? Og hvorfor er vi blevet sådan? Psykologien interesserer sig for menneskers tanker, drømme, følelser, handlinger og ikke mindst, hvordan vi påvirker hinanden. Vi tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer og oplevelser og kobler dem sammen med psykologiske teorier og eksempler fra det virkelige liv. Filosofi I tusindvis af år har mennesket grublet over tilværelsen. Man har undret sig og stillet spørgsmål til verden som fx hvorfor? og hvordan? Filosofien giver ikke færdige svar på noget som helst. Den lader flere muligheder stå åbne. Vi vil stille spørgsmål, som man ikke lige kan svare ja eller nej til. Hvad er godt? Hvad er ondt? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad mener du? Sammen vil vi tage forskellige diskussionsemner op og måske blive klogere på livet. Digital fotografering Lær at tage det perfekte billede. Et billede er ikke bare et billede, men skal beskæres og sættes op på den rigtige måde.

9 Et billede skal være forberedt til øjet, der betragter det. Du kan lære om beskæring, perspektivering og diverse justeringer, der tilsammen giver billedet det indhold, der er meningen med det. Billedredigering foregår på skolen computere, hvor vi arbejder med Paint Shop Pro og Photoshop. Vi skal både lave faste og mere frie opgaver, som af og til vil blive udstillet på skolen. Smykke- og pileværksted Du kan lave armbånd, halskæder eller lignende, hvor der arbejdes i kobber eller rent sølv. Desuden kan du arbejde med perler og tråd, og der er mulighed for at lave stager, kranse, træer og meget andet. Derudover vil vi arbejde med kreativ pileflet, hvor det bliver muligt at lære fremstilling af kurve i alle størrelser og sjove former. Massage-Afspænding Vil du gerne tilegne dig viden om kroppens muskler? Har du mod på at lære at give og modtage grundmassage, som løsner og afspænder kroppens muskler? Vil du vide lidt mere om kroppens signaler og hvordan du selv kan være forebygge og behandle muskelspændinger? r ikke i forvejen at have k Musik fra bunden Vil du også bruge dit efterskoleår til at lære et nyt instrument at kende, så meld dig til musikholdet hvor du kan lære at spille enten guitar, klaver, bas eller trommer. Med få greb og teknikker og en masse øvelse, kan du lære at spille virkelig mange sange, blive konge af lejrbålet eller udfordre dig selv til at spille til morgensang. Påklædning: Tålmodighed, gejst og viljestyrke. Rock on! Computerværksted Vil du gerne lære om computerens opbygning i detaljer og håndteringen af de forskellige dele? Vi skal bygge en computer op fra bunden, installere styresystem og et bredt udvalg af programmer. I faget skal vi arbejde med netværksopbygning, computervirus - hvilke typer der findes, årsagen til dem og hvordan man kan bekæmpe dem. Vi skal også arbejde med forskelllige computerprogrammer og deres anvendelse, samt med fildeling af programmer, metoder og lovgivningen på området. Hvad må man og hvad må man ikke? Du kan også opdatere, rense, vedligeholde og evt reparere på din egen gamle computer, så den ikke bliver sløv. Der kan blive mulighed for at tage på ture til en større computervirksomhed, webhoteller eller serverstationer.

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2016/2017

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2016/2017 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2016/2017 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 TØNDER 10 Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2013-2014 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud har til dig p-fag 2013/2014 Kære elever og forældre. tilbyder alle elever i 6. og 7. klasse at deltage i en P- fagsordning med

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Forenklede Fælles Mål

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 2012-2013 Til dig og dine forældre Hvorfor gå i 10. klasse? Du skal vælge 10. klasse, hvis du ikke ved, hvilken ungdomsuddannelse du skal gå i gang med. Du kan

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

2013/2014. klassecenter HOLBÆK

2013/2014. klassecenter HOLBÆK 2013/2014 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning 1. Skitse over Ungdomsskolens 10. klasse i 2008/09 Nedenfor illustreres i en skitse hvorledes

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6. VALGFAG 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3 Billedkunst 4 Drama 5 Hjemkundskab 6 Håndarbejde 7 Musik - stjerne for en aften 8 Sløjd 9 Sport &

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Desuden vil undervisningen indeholde styrketræning med småredskaber

Desuden vil undervisningen indeholde styrketræning med småredskaber Valgfag 3. periode 2015-2016 AFSPÆNDING - At øge kropsbevidstheden. - At øge kendskabet til dig selv. - At få øje på ressourcerne i kroppen. - Guidede meditationer - Kropsbevidsthedstræning med fokus på:

Læs mere

Badminton, basket, bordtennis, volleyball.

Badminton, basket, bordtennis, volleyball. , Valgfag 2009 2010 Dette hæfte indeholder en kort beskrivelse af de valgfag, vi kan tilbyde i det kommende skoleår. De fag, der opnår tilstrækkelig tilslutning sættes igang. Der står ud for de enkelte

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere