Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt"

Transkript

1 n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

2 Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt September udgave Materialet er udarbejdet af Lise Sohl Jeppesen og Martin Gertz fra Dansk Skoleidræt Grafisk design: Kasper Berens, Berens Bureau Illustration: Line Jensen, Smoke & Mirrors Studio Copyright Dansk Skoleidræt 2014

3 Velkommen på kursus i Sæt Skolen i Bevægelse! Aarhus Kommune og Dansk Skoleidræt har indgået et samarbejde om kompetenceudvikling af lærere på de aarhusianske skoler. Her introduceres konkret øvelser, rammer, didaktik, og materialer i forhold til at arbejde med bevægelse ind i fagene. Dette kursusmateriale er udgangspunktet for det kursus, der udbydes til lærere i indskolingen og opsummerer de øvelser, der laves på kurset, samt supplerende øvelser, man selv kan give sig i kast med. Ydereligere materialer og ideer, der opdateres løbende, vil være at finde på indhold Kolofon Forord Velkommen Hvorfor er bevægelse i skolen vigtigt? Gode råd og vigtige pointer Bevægelsespauser Svuisj Spoing Højre venstre hænder Stole Cowboyduellen Tinas Klappeleg Hvem var det nu du var? Stafetter Birgittes talstafet Gangestafet Tik-Lege Ordklasse-tik Brøk-tik Røvere og soldater Vendespil Engelsk Memory Vendespil til andre fag Kasteøvelser Basisøvelse Work shop-øvelser Syre-base kampen Fifty-fifty Frugtsalat Ordklassekrig Guldskatte Refleksioner Didaktik Andre materialer mellemtrin 3

4 Hvorfor er bevægelse i skolen vigtigt? > Mange børn bevæger sig for lidt. Hvert 6. barn i alderen 7-15 år dyrker ikke idræt i fritiden og har en stillesiddende livsstil. Så skolens idrætstimer er stort set den eneste motion de får 1. > Fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed 2. > Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varierende og indebærer succesoplevelser 2. > Fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisningen har vist sig at fremme læring 2. > Bunkeflo-projektet viste, at børn, der fik en times ekstra idræt om dagen, forbedrede deres præstationer i svensk og matematik, blev gladere og havde lettere ved at koncentrere sig. For klasser som bevægede sig mere, blev det sociale klima bedre med mindre mobning og større selvforståelse hos eleverne 3. > Forskellige børn har forskellige læringsstile (Dunn og Dunn). Børn kan groft sagt deles op i typer der lærer med henholdsvis øjne, ører, hænder og krop 4. > Når man laver undervisning kombineret med bevægelse, bliver der bedre plads i klassen til de børn, som har uro i kroppen. De er ikke så synlige i alt mylderet, de bliver mere rolige efter en leg 5. > De børn, som er bedre fysiske, får en succesoplevelse i undervisningen 5. > De stille og dygtige piger oplever, at de ikke altid er bedst i klassen 5. 1: Idrættens Analyseinstitut, : Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, : Ericsson, Ingegerd (2007), Effects of increased Physical Activity and Motor Training on Motor Skills. Attention and Learning: An Intervention Study in School Years 1-3 in Sweden. 4: Svend Erik Schmidt: Nu kan de lære det, Alinea (2008). 5: Cathinthed, T, Evaluering af , en kvantitativ og kvalitativ evaluering med hovedvægt på implementeringstrategien og den aktivitet der indtil 2011 hed Bevægelse i undervisningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, København, mellemtrin

5 Gode råd og vigtige pointer Instruktion og øvelser > Når man instruerer elever, er det en god idé, at illustrere øvelserne med kroppen. Den mere visuelle kommunikation fremmer forståelsen af øvelser og opgaver med op til 25 %, jf. læringspyramiden > Husk, at evaluere med eleverne efter en øvelse (sikrer faglig læring), fx hvilke ordklasser bliver brugt mest, hvad har de lært, hvad er nemt/ svært? > Det er en god idé, hvis du som lærer er med i øvelsen og skaber en dynamik, især med de små elever (du er rollemodel). > Det er godt, hvis eleverne er med til at forberede øvelserne (lægge rekvisitter frem mm.) og rydde op efter sig. Involveres de i at videreudvikle øvelsen og producere fx ordkort, så er det endnu bedre. > Når eleverne har lavet øvelsen et par gange, kan man godt sende en lille gruppe ud og arbejde selv, hvis man vurderer, at det kan de håndtere. > For specielt de yngste klasser er det vigtigt, at reglerne ikke er for komplicerede, når man introducerer øvelsen første gang. Start med få og simple regler, og når du og eleverne er blevet mere fortrolige med øvelsen, kan det gøres mere kompliceret med flere regler og variationer. > Ift. pauser er det fint at overlade det til eleverne at finde på dagens break. > At give slip på kontrollen: Der må gerne være kaos. Elever og lærere skal vænne sig til det, men med tiden bliver det en naturlig ramme for nogle af øvelserne. > Det er en god idé at afslutte øvelsen med en opgave, som sænker det forhøjede aktivitetsniveau igen. Gå tilbage på jeres pladser og skriv alle de ord ned, som I fandt rundt i skolegården Afspændingsøvelser er en anden mulighed. > Brug aktivitetshjulet som en hjælp til at tilpasse lege/aktiviteter. mellemtrin 5

6 Fastholdelse > Skriv bevægelse i undervisningen ind i årsplanen. > Gør bevægelse i undervisningen til et fast punkt på fagudvalgs-møderne (dele gode oplevelser, give hinanden gode idéer, sparring.) I kan evt. skiftes til at have ansvaret for, at mindst en øvelse bliver præsenteret eller diskuteret på mødet. > I fagudvalgene kan i lave pakke-løsninger på lege, som kan lånes ud til hinanden (hvor en bestemt leg er beskrevet og alle rekvisitter er lagt ved). Sådan en pakke skal helst tilhøre én person, som de andre låner fra, så rekvisitterne ikke forsvinder. > Skemasæt den aktive undervisning fx I hver dobbeltlektion skal jeg have bevægelse i min undervisning eller udnævn nogle fx dansktimer til at være bevægelses-dansk. Lav her træning i ting, som er indlært i mere stillesiddende situationer. På den måde kan man dosere og også tilvælge tradtionel undervisningsform, når det passer sig bedst. > Indlæg bevægelsesbånd på skolen: F.eks. fra hver dag, skal hele skolen benytte bevægelse i undervisningen. Dette kan lade sig gøre ved, at hver af de 4 første lektioner afgiver 5 min af deres lektion. Redskaber og materialer > Det er bedst, hvis redskaberne er lige ved hånden i klasselokalet. > Det er bedst med forholdsvist små rekvisitter. > Kridt til at optegne baner i skolegården er en god ting, da det involverer eleverne i at forberede øvelsen og alle kan få deres egen bane, fx lommeregner til at hoppe på. > Tænk ud af boksen ift. hvad, der kan bruges omvendte skraldespande skærmer opgavekort for vinden, madelastikker kan bruge til at forme geometriske figurer, sammen krøllede aviser er gode som papirkugler ect. > Hav en god systematik i opgavekort, ark mv. Laminer, så det kan anvendes flere gange i flere klasser. > Hav fælles skabe/kasser tæt på klasserne til fælles ting, fx på årgangen. 6 mellemtrin

7 Faglighed og bevægelseskvalitet > Husk at fælles mål altid er fagligt afsæt for bevægelse i undervisningen. > Husk at noget fagligt stof egner sig bedre end andet til at blive koblet med bevægelse hver ting til sin tid både i kombination og adskilt. > Husk at være kvalitetsbevist også med bevægelsen. Stafet og løb er en god ting, men der er også mange spændende muligheder med motorikken løbe baglæns, sidelæns, over og under, kravle, hinke, drible, slå kolbøtter, tumle, klappe, liste, tromme og meget mere. Alt dette kan også lægges ind faglige øvelser. > Husk at kropsliggøre læringen. Kroppen husker og sanser ubevist meget mere, end vi er klar over. Gør de engelske verber mens i siger dem, form bogstaverne i stort format og få fornemmelse for hvad vej et 6-tal vender, hop ettere og tiere, skaler ned og lad fingeren tælle ettere og tiere på bordet, når I regner. mellemtrin 7

8 Bevægelsespauser Powerpause, brain break, mind break, energizer eller bevægelsespause. Kært barn har mange navne. Det er heldigvis blevet praksis hos rigtig mange lærere at indlægge pauser med plads til fysisk aktivitet og bevægelse i de mere stillesiddende fag. Det er der god mening i, for efter ca. 20 minutters inaktivitet begynder hjernen at lukke ned,og tilførslen af ilt og blod mindskes. Det betyder, at de læringsmæssige processer i hjernen ikke forløber optimalt. Det er heldigvis nemt at gøre noget ved det! En kort pause, hvor eleverne bevæger sig og får fokus væk fra det faglige, er af stor betydning for koncentration og indlæring i resten af timen. Ilt og blod til hjernen forøges igen, og resten af timen kan gennemføres med bedre koncentration hos eleverne. En lille pauseøvelse med et aspekt af samarbejde, motorik og koordination vil også stimulere det sociale miljø og trivslen i klassen. Svuisj Spoing Eleverne står i en rundkreds, så alle kan se hinanden. Bed en af eleverne om at lave et pendulsving med armene mod personen til højre og samtidig sige Svuisj højt. Eleven til højre sender beskeden videre til den næste, som sender den videre, indtil den er kommet hele cirklen rundt. Send Svuisj rundt et par gange, indtil alle har forstået det. Så indføres næste niveau, som er et Spoing. Et Spoing får Svuisj til at skifte retning. Et Spoing laves ved, at eleven vender sig mod personen, der sender Svuisj et, skyder maven frem og trækker armene tilbage, mens han siger spoing højt (som en bold der bliver sendt tilbage af en ketcher). Svuisj skifter nu retning. Leg dette nogle gange, så Svusj prøver at køre begge veje rundt og skifte retning. Variation Når I har styr på det, kan I indføre et Bang. Med et Bang kan man sende beskeden tværs over rundkredsen. Man kan ikke bruge et Bang på personer ved siden af 8 mellemtrin

9 én, da man her skal bruge Svuisj eller Spoing. Et Bang laves ved, at man sigter med en finger på en person på den anden side af kredsen og siger Bang. Et Bang kan kun sendes, når man modtager et Svuisj eller Spoing. Fortsæt nogle minutter, eller lad folk gå ud efterhånden, som de laver fejl. Når I har prøvet legen mange gange kan Svuisj, Spoing og Bang flyve rundt i kredsen rigtigt hurtigt. Flere variationer: Hvis I er rigtig skrappe, kan I have flere Svuisj er kørende på samme tid. Indfør nye muligheder, f.eks. et Zak, som betyder, at beskeden springer en person over. Gør legen sværere. Fx kan man bytte plads med den, man Bang er. Man kan også dukke sig, når man modtager et Svuisj eller Spoing, hvilket betyder, at beskeden ryger videre til personen på den anden side. Denne øvelse stammer fra Højre-venstre hænder Eleverne er sammen i par. Den ene strækker sine arme frem, vender håndryggene mod hinanden, krydser armene og fletter fingrene. Hænderne (tommeltotterne) føres nu nedad, ind mod maven og op mod ansigtet, så man står med krydsede, bøjede arme og flettede hænder. Makkeren skal nu pege på en vilkårlig finger i de flettede hænder (uden at røre denne finger) og vedkommende med flettede hænder skal løfte denne finger. Dette gør man nogle gange, så bytter man. Herefter kan man prøve det samme med lukkede øjne, hvor man rører fingeren eller med åbne øjne, hvor man verbalt fortæller, hvilken finger man skal prøve at løfte, fx højre langemand. mellemtrin 9

10 1-2-3 Eleverne er to og to sammen og står overfor hinanden. De skal skiftes til at sige tallene i en sløjfe. Person A siger 1, person B siger 2, person A siger 3 og så fremdeles. Efter lidt tid skiftes 2 ud med en bevægelse (bøj i knæ og klap på låret). Person A siger 1, person B bøjer i knæ og klapper på låret, person A siger 3 og så fremdeles. Så skiftes 3 ud med en piruette (drej en omgang på stedet). Person A siger 1, person B bøjer i knæ og klapper på låret, person A drejer en omgang på stedet og så fremdeles. Det er VIGTIGT, at tallet ikke siges sammen med bevægelsen. Således er der kun lyd på 1 til sidst!! Bevægelserne kan være vidt forskellige og variere fra gang til gang man laver denne øvelse i en bevægelsespause. Fx lille hop, to nik, knus dig selv, bølge gennem armene, ned og røre gulvet. Få eleverne til at være med til at finde på flere. Stole Alle stole skal ud og stå så frit som muligt. Eleverne går raskt rundt, imellem stolene og ved et signal skal de finde en stol at sidde på. Denne er fra nu af elevens stol nr. 1 (bed dem om at huske godt på det). Ny runde; Eleverne går rundt igen mellem stolene og finder på signal en ny stol. Denne er nu elevens stol nr. 2. Dette gentages, og denne gang er det elevens stol nr. 3. Så ændres signal, og når der siges enten 1, 2 eller 3, skal eleverne huske, hvor de tre stole er og sætte sig et af stederne afhængig af signal. Forsøg evt. kun med stol 1 og 2 først. Man kan i den sidste runde af denne leg udstyre børnene med en oppustet ballon hver. Når de sætter sig på 3, så skal de sætte sig på ballonen på stolen, så der lyder et stort fælles ballon-brag. Alle indskolingselever elsker denne afslutning! 10 mellemtrin

11 Cowboyduellen Eleverne er to og to sammen og står overfor hinanden. Læreren giver en malerisk beskrivelse af en duel mellem to hardcore cowboys fra det vilde vesten i en skudduel. Eleverne står med hænderne ned langs kroppen klar til at skyde. Læreren kommer med kommandoen: 1: Her mødes højrehænder i et klap 2: Her mødes venstrehænder i et klap. 3: Dobbelt high five (hop begge to, og klap hinandens hænder over hovedet). Start med at sige 1 og 2, kør det i en rytme, og når de har vænnet sig til det siger man 1 to gange i træk og hvis de er rigtig gode; kommando 3. Tinas Klappeleg Alle øver sig først på applaus-klap, altså helt almindeligt klap men med strakte arme. Efterfølgende øver alle sig på krokodille-klap, som er klap med strakte arme men i lodret retning. Herefter går eleverne sammen i par, står overfor hinanden med en armslængde afstand og forsøger at klappe på skift, hvor den ene klapper applaus i vandret retning, og den anden klapper krokodille i lodret retning. Selve klappet sker i et fælles felt midt mellem de to elever. Når denne rytme kører, kan man vælge forskellige varianter: Skifte retning på kommando Klappe tal, tabeller, remser, bogstaver, hvor man på skift, samtidigt med at man klapper, siger fx 5-tabellen. Hvem var det nu du var? Navneleg med ærteposer, hvor man træner arbejdshukommelsen. Op til 10 elever står i en cirkel. Der er tre ærteposer i spil, som kastes i samme faste mønster, rundt på kryds og tværs af cirklen, så alle når at have alle ærteposer. mellemtrin 11

12 Blå ærtepose: Man siger sit eget navn og kaster ærteposen videre. Når den blå ærteposes rute er godt indøvet, lægger man den blå ærtepose ned og indøver en ny rute med en grøn ærtepose. Grøn ærtepose: Posen kastes i en anden rute end den blå ærtepose, og her siges navnet på den, man kaster til. Man kan nu lade den blå og den grønne pose blive kastet i deres to ruter på samme tid. Når det kører, kan man sætte en rød ærtepose ind i legen. Rød ærtepose: Denne ærtepose har sit eget kærlige liv omme på ryggen og leveres blot rundt i urets retning. Når eleven mærker den, gives den videre bag ryggen, mens man kaster de andre ærteposer efter ovenstående principper. Denne øvelse er sjov, både når man kender hinandens navne i forvejen, og når man ikke kender de andres navne på forhånd. Øvelsen er ligeledes en kaste-gribe-øvelse for de mindste. 12 mellemtrin

13 Stafetter Stafetter kombineret med motoriske øvelser fungerer rigtigt godt. Niveaumæssigt kan man skele til Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK), som fx bruges på Team Danmarks idrætsskoler. Birgittes talstafet Eleverne er sammen i hold og har et tomt ark med 12 kasser pr. hold. De står i den ene ende af hallen/klassen. I den anden ende ligger et tilsvarende ark med kasser, hvori der står regnestykker. Eleverne skal på skift løbe ned til regnestykkerne, regne et stykke og huske facit på vejen tilbage og skrive svaret i den tilsvarende tomme kasse. Når øvelsen er færdig, skal svar passe med den kasse, hvor regnestykkerne er i den modsatte ende. Denne kan bruges af mange børn samtidigt og på forskellige klassetrin, da man blot ændrer det faglige indhold i kasserne. Gangestafet Eleverne er delt op i hold. Hvert hold har deres egen tabel, som de nu skal samle tabel-tal fra. Alle tabellerne er lagt ud i x antal bunker i den anden ende af lokalet - helt blandet. Eleverne løber ned og henter de tabel-tal, der hører til den tabel, de har fået udstukket. Tallene hentes i den rigtige rækkefølge. Tallene kan ligge i alle bunker, så eleverne skal lede lidt efter dem. mellemtrin 13

14 Tik-lege Ordklasse-tik Alle elever udstyres med tre lapper papir, og de skal skrive et ord på hver lap. Man vælger selv, om man vil skrive et ord fra hver ordklasse hhv. udsagnsord, navneord, tillægsord eller ord fra samme ordklasse. Der udpeges nu tre fangere. En til udsagnsord, en til navneord og en til tillægsord. Så leger man tik. Når man bliver tikket af en ordklasse-fanger, så skal fangeren have ens lap med ord fra dennes ordklasse. Det gælder om at være med i legen så længe som muligt. Læreren kan bagefter samle alle ordlapper ind, blande dem, dele dem ud og udpege nye fangere. Så kan legen være god at lege flere gange. Slut evt. legen af med, at eleverne skriver sætninger med de ord, der har været med i legen. Brøk-tik Leges på samme måde som Ordklasse-tik. Her skriver man blot divisionsstykker, der kan forkortes ned til 1/2, 1/3 eller 1/4. Fangerne er hhv. til 1/2, 1/3 eller 1/4. Røvere og soldater Alle elever får udleveret et bogstav og er røvere i legen. Der bliver udpeget tre fangere (soldater). Så leger man almindelig tik. Bliver man fanget, går man i fængsel, hvor man er sammen med andre tilfangetagne og danner ord med de respektive bogstaver. I samlet trop går man hen til læreren, afleverer det ord, man har dannet og bliver derved befriet, så man kan være med i legen igen. Variation Man kan lave kriterier for, hvilke ord der skal dannes, fx udsagnsord. Når legen er slut, kan man arbejde videre i klassen med de dannede ord, fx skrive en historie hvor ordene indgår. 14 mellemtrin

15 Vendespil Engelsk memory Læringsaspekt Eleverne repeterer ord - fx hyppige ord eller inden for et emnefelt, som de har arbejdet med. Materialer Kulørte laminerede kort med engelske ord og hvide laminerede kort med de tilsvarende danske ord (eksempelvis table og bord ). Øvelsens forløb Alle kortene spredes ud på gulvet med bagsiden opad. Eleverne deles i mindre hold. Nu skal holdene spille memory mod hinanden. Eleverne skiftes til at vende kort og forsøge at finde stik dvs. et dansk og engelsk ord, der betyder det samme. Når et hold får et stik, må de give de øvrige hold en lille bevægelsesopgave, fx en af følgende: 10 englehop 5 armstrækkere, hvor man har armene på en bordkant 10 squat, hvor numsen rører en stolekant Når et hold finder to ens ord, må de tages til side som et stik. Hver gang et stik findes, må holdet vende to nye kort. Det kan være en fordel at have to spil i gang i klassen på samme tid, så man ikke skal vente så længe på tur. Variation Generelt kan man med fordel involvere eleverne i at producere memoryspil og finde på spændende kategorier i flere forskellige fag. Her er nogle forslag: Tysk memory med tyske og danske ord. Antonym memory med begreber der har modsat betydning. Geografi memory med lande og flag der passer sammen. Matematik memory med kort med brøker og decimaltal. Musik memory med noder og nodernes bogstav/betydning. Vendespil til andre fag Tysk memory tyske og danske ord Antonym memory - begreber der har modsat betydning Flag og lande memory lande og flag der passer sammen Matematik memory kort med brøker og decimaltal Musik noder og nodernes bogstav, betydning Generelt kan man med fordel involvere eleverne i at producere memoryspil og finde på spændende kategorier. mellemtrin 15

16 kastøvelser Kaste gribeøvelser er basale motoriske øvelser, som kan udbygges, så også mellemtrinselever bliver udfordret. Basisøvelse Eleverne er sammen i par og kaster/griber en ærtepose, fx en rød. Når det kører, kobles en blå ærtepose på, og man kaster og griber synkront begge ærteposer. Så kan man koble en tabel på, så hver gang man griber den røde ærtepose, siges et tal fra fx 5 tabellen. Øvelsen kan udvides yderligere ved at sætte en tredje ærtepose ind, fx en grøn, så der hele tiden er en pose i luften. Der skal kastes og gribes hurtigt. Når det kører, så prøver man med en tabel til den røde ærtepose. 16 mellemtrin

17 Workshopøvelser mellemtrin 17

18 Syre-base kampen Læringsaspekt Eleverne arbejder med at vurdere organiske og uorganiske kemiske forbindelser, i dette tilfælde syre/base. Materiale Kegler Øvelsesns forløb Eleverne deles i to og stiller sig op i to rækker med ansigtet mod hinanden. Der er ca. 1,5 meter mellem rækkerne. Den ene række er syre og den anden er base. Læreren råber nu et stof, fx opvaskemiddel. Da sæben er basisk, skal alle baserne forsøge at fange alle syrerne. Syrerne skal flygte bagud og nå ned i syrens hjemmeområde, som ligger ca. 20 m. væk og er markeret med kegler. Bliver man fanget, skal man med over på modsatte hold. Sådan fortsættes der med kendte og måske mindre kendte stoffer. Råbes et neutralt stof, og nogen bevæger sig, så skal de også over på modsatte hold. Kan varieres eleverne kan ligge eller sidde, løb kan erstattes af hink, hop el lign. Variation Kan også laves med andre kategorier, fx: pattedyr og andre dyr, grøntsager og frugter, faste og flydende stoffer/gasser fra det periodiske system. Når eleverne kender legen, kan de selv skrive emner til en kategori på små sedler. Læreren læser dem op enkeltvist og herefter fanges der. 18 mellemtrin

19 Fifty/fifty Læringsaspekt Formålet er via hovedregning at træne eleverne i tallenes ordning, tallinjen og de fire regnearter: Addition, subtraktion, multiplikation og division. Materialer Kegler Øvelsens forløb Øvelsen er af nogen kendt som Sten-papir-saks. Eleverne stiller op i to rækker med ansigtet mod hinanden. Der skal være ca. en meter mellem de to rækker. Et godt stykke bagved begge rækker opstilles to kegler, som angiver hver rækkes helleområde, fx endevæggen i en hal eller skolegården. For enden af rækkerne står læreren med bevægelsesterningen. Den ene række kaldes over 50, den anden kaldes under 50. Læreren kaster med terningen, og denne angiver, hvordan eleverne skal bevæge sig i den efterfølgende tagfat-runde. Umiddelbart efter råber læreren et regnestykke inden for ovennævnte fagområde. Den række, hvor facit hører til (over/under 50), skal fange så mange elever som muligt fra den anden række, som derimod skal forsøge at nå ned i eget helleområde uden af blive fanget. Bliver man fanget, skal man over på det modsatte hold. Giver stykket præcist 50, og nogen bevæger sig af sted, skal de også over på modsatte hold. Lander terningen på drible, må der løbes helt almindeligt. Man forsætter med at sige nye stykker, indtil et hold har fanget alle fra det andet hold, eller der leges i 10 min, og det hold med flest elever har vundet. Variation Kan anvendes i indskolingen med fokus på fx talrækken. Læreren råber 15, og eleverne skal vurdere, om det er over eller under 10. Svaret må råbes højt. Kan anvendes inden for sprogfag med træning af fx kongruens og verbets tider. Det ene hold er richtig/right, det andet falsch/wrong. Der råbes fx Er macht eller he does. Richtig/right-rækken fanger, fordi bøjningen af macht er korrekt. mellemtrin 19

20 Frugtsalat Læringsaspekt Eleverne arbejder med metoder til division og lærer at anvende denne regningsart ved hjælp af systematiseret hovedregning og/eller udregning med lommeregner. Materialer Et stort rum med gulvplads og stole til alle Opgavens forløb Hver elev får et stykke kridt udleveret. Eleverne sidder på hver deres stol i en rundkreds. Der er en stol færre end elevantallet, og en elev stiller sig midt i kredsen. Eleverne får hver et tal, som de skal huske. Personen i midten siger et vilkårligt tal. Alle de elever, hvis tal går op i dette, skal rejse sig og finde en ny tom plads. Personen i midten skal også prøve at nå at finde en tom stol. Den person, der ikke når at få en stol, skal nu stå i midten og vælge det næste tal. Variationer Læreren kan sætte en grænse for størrelsen af tallet, som nævnes af personen i midten. Eleverne får mulighed for at øve på deres tabel inden legen eller evt. have en lommeregner på sig. Kan laves uden stole, hvor eleverne i stedet står bag en kegle eller på en tæppeflise. For at sikre at eleverne kommer til at løbe ofte, får eleverne udelukkende tal fra 3-6, og personen i midten må kun nævne tal fra Tallene, som nævnes af personerne i midten, skal eleverne huske og evt. skrive ned. Hvis personen, som står i midten, siger: Er lig med, skal alle elever rejse sig og løbe en tur rundt om stole-cirklen, hvorefter summen af de tal, som er blevet sagt, skrives på tavlen af hver elev. Herefter finder de en ny plads. I stedet for at løbe rundt om rundkredsen, kan ruten gøres længere (fx ud til et fodboldmål og tilbage igen). Bevægelsesmønsteret kan ændres, således at eleverne skal kravle, hinke, hoppe osv. Eleverne kan få lov til at sidde med et stykke papir og notere tallene eller evt. have en lommeregner på sig. 20 mellemtrin

21 Ordklassekrig Læringsaspekt Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. Materialer Kridt og bolde. Opgavens forløb Eleverne inddeles i grupper af fem. Hver gruppe skal, som i legen Krig, have tegnet en stor firkant inddelt i fire lige store felter. De fire felter (lande) er ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. En elev står i hver firkant, den femte elev står i midten med en bold. Eleven slår bolden i jorden og siger fx: Jeg siger..køkkenrulle. Nu skal eleven, der står på den ordklasse som, køkkenrulle tilhører, hurtigst muligt få fat i bolden og råbe stop. Imens løber alle andre væk og stopper på stop. Med tre skridt og en spytklat skal eleven, der greb bolden, prøve at kaste bolden gennem en anden elevs fremstrakte basketkurv (arme der danner en ring). Hvis der rammes, skal eleven ind i midten, og hvis der rammes forbi, er det eleven, der formede basketkurven, der skal ind i midten. Alle roterer en omgang, og den elev, der stod i midten, går hen på den ledige plads. Man kan sætte en streg på den ordklasse, der blev råbt op. Dermed kan eleverne blive opmærksomme på, hvilke ordklasser, der oftest anvendes. Hvis der råbes et ord, som ikke tilhører en af ordklasserne, må alle løbe ind og tage bolden. Variation Man kan have en fast ordklasse og erobre land, ligesom i Jeg melder krig. Her er der kun fire elever i hver gruppe. Læs mere om reglerne på Legepatruljens hjemmeside. Andre muligheder er, at ordet, der råbes, kan bøjes (hvilket dog ikke gælder for egenavne). mellemtrin 21

22 Guldskatte Læringsaspekt Formålet er at øve sig i at stave sikkert, strukturere sætninger og udvikle ordforråd. Materiale 2 sæt mønter i hver sin farve med bogstaver på. Der skal være relativt mange vokaler i fh.t. konsonanter. Kegler til markering af banen. Opgavens forløb Klassen deles i to hold, som får tildelt hver sin banehalvdel. Ved baglinierne placeres holdets mønter med bogstaver på. Hvert hold har sin farve mønter og hver sin baglinie. Det gælder nu om at løbe ned til det andet holds baglinie og få hentet mønter med hjem til egen banehalvdel, hvor man har helle. Kommer man over midterlinien, kan man blive taget af det andet hold og skal derefter gå tilbage til sin egen banehalvdel. Man kan også blive taget på tilbagevejen på modstanderens banehalvdel med en mønt i hånden. I dette tilfælde skal man aflevere mønten og gå tilbage til sin egen banehalvdel. Man har fred ved modstanderens baglinie, hvor man henter sine mønter. Det gælder om på tid at få mønter med bogstaver og danne så mange ord som muligt. Variation/differentiering Når der er fløjtet af, kan man lade hvert hold digte en historie hvor så mange som muligt af de dannede ord indgår. En fra hvert hold skriver historien ned, og man læser historierne for hinanden. 22 mellemtrin

23 mellemtrin 23

24 Refleksioner 1. Hvilke erfaringer har I med at integrere bevægelse og læring? 2. Hvilke forhindringer kunne der være for gøre det til en fast del af din undervisning? 3. Hvordan vil dine elever reagere på denne type undervisning? 4. Hvad gør du anderledes i morgen? 5. Hvad tænker du, at du gør anderledes om ½ år? 24 mellemtrin

25 Didaktik (Hovgaard 2009) Aktivitetshjulet er et didaktisk værktøj, der kan bruges, når du udvikler egne øvelser eller når du skal justere en øvelse du allerede har brugt og ønsker at tilpasse en anden målgruppe eller et andet formål. De fleste kategorier ( knapper ) kan der justeres på, så øvelsen bliver anderledes ift. fokus,rammer mm. mellemtrin 25

26 Energi Går det godt/ er stemningen god, eller skal der ændres på noget? Fokus Hvad er formålet med denne øvelse? Skal noget ændres, så det passer bedre på formålet (fx er der for meget konkurrence ift. læring?) Eksplicit læring Få fat i de vilde drenge/ få gang i de stille piger Energi Samarbejde og movitation Krop Hvad er formålet ift. kroppen? At bruge kroppen Puls Motorik (balance, krydsbevægelse mm.) Tid En strammere tidsramme kan gøre eleverne mere effektive, en løsere tidsramme kan give plads til fordybelse. Rum Kan aktiviteten tilpasse rummet ved fx at ændre regler, eller kan rummet tilpasses aktiviteten fx ved at rykke rundt på borde eller gå udenfor. Endelig kan en øvelse ændre sig helt, hvis man flytter den til et andet rum. Fra lokale til hal/udendørs, der opskaleres ift. afstande, variationsmuligheder med bevægelse. Relationer Hold mod hold, to sammen, samarbejde/individuelt. Juster øvelsen, så udfordringen er tilpas Rekvisitter Andre rekvisitter, ingen rekvisitter, flere rekvisitter. Øvelsen kan tilpasses de rekvisitter man har, eller man kan skaffe andre rekvisitter, hvis man vil ændre på øvelsen. 26 mellemtrin

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

IDÉKATALOG LEG & LÆR

IDÉKATALOG LEG & LÆR IDÉKATALOG LEG & LÆR INDHOLDSFORTEGNELSE LEG MED SJIPPETOV SIDE 8 LEGE LEG MED HINKESTEN SIDE 9 LEG MED BOLDE SIDE 10 TUNNELBOLD SIDE 10 LEG MED FRISBEE SIDE 11 FRISBEEGOLF SIDE 11 FORHINDRINGSBANE SIDE

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Idékatalog KICKSTARTER. Udarbejdet af:

Idékatalog KICKSTARTER. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Deltagere og instruktør,, på Kickstarterkurset august-oktober 2012 Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Brætspil på en ny måde... 5 Kryds og bolle (udendørs og indendørs):... 5 Kortene i ringen

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere