Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd"

Transkript

1 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Den røde tråd På Vissenbjerg skole har lærerne arbejdet i udviklingsgrupper for alle skolens fag. Der arbejdes således med at skabe større sammenhæng i børnenes læring og skolens hverdag. I dette hæfte præsenteres lærernes arbejde. Opdateret

2 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Indholdsfortegnelse: o Forord Side - 3 o Billedkunst Side 4-12 o Biologi Side o Dansk Side o Engelsk Side o Fysik/kemi Side o Geografi Side o Historie Side o Hjemkundskab Side o Håndarbejde Side o Idræt Side o Kristendom Side o Matematik Side o Musik Side o Natur & teknik Side o Samfundsfag Side o Sløjd Side o Tysk Side o Timeløse fag (+biblioteksundervisning) Side

3 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Forord På Vissenbjerg skole arbejder vi for en didaktisk 1 læringskultur. Lærerne har i skoleåret 2008/2009 arbejdet i udviklingsgrupper for de enkelte fag, hvor hovedformålet har været at diskutere og nedskrive, hvorledes der for faget tages højde for både centralt fastsatte mål 2 og lokale fokusområder, og med disse for øje samtidig understøtte progression 3 igennem hele skoleforløbet. Det er dette arbejde vi har valgt at kalde den røde tråd for fagene på Vissenbjerg skole Grupperne har haft metodefrihed i forhold til tilrettelæggelse og nedskrivning af deres arbejde. Der er derfor stor forskellighed i det skriftlige materiale for de enkelte fag. De almindelige fagteams skal sikre den fortsatte udvikling af fagene og har dermed også til opgave at evaluere dette hæfte. Der vil således være en årlig revision, hvor der afstemmes mellem nye centrale mål og lokale fokusområder. De opstillede forslag til metoder, materialer og fokusområder i dette hæfte er vejledende. En strukturel tilgang til fagene igennem skoleforløbet er dog naturligvis til gavn for både elever og lærere. Vissenbjerg skole De undervisningsmetoder man benytter, og studiet heraf 2 Jf. nye fælles mål En fremgang der sker med jævn vækst 3

4 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Fagteam billedkunst Centrale mål for undervisningen Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, oplever og analyserer billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder. Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og masssekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer. Slutmål for faget billedkunst: Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer, som form, farve og komposition i billedarbejde eksperimentere med billeder vælge form i forhold til indhold i billedarbejde udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk bruge aspekter af kunst, arkitektur og design i en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk billedarbejde bruge forskellige billedkulturer i billedarbejde deltage i billedarbejde sammen med andre. Billedkundskab Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om billeder 4

5 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder genkende forskellige billedkategorier og -genrer arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i se forskel på forskellige kulturers billedformer. Visuel kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kommunikere idéer og betydninger i visuelle udtryk vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen. Indhold Formålet med det valgte indhold er at sikre en sammenhæng og progression mellem billedkunst i indskolingen og mellemtrinnet. Der er valgt overordnede emner, der giver den enkelte lærer metodefrihed. Indholdet er valgt ud fra kravene fra fælles mål. Indskolingen Farvelære: Farvecirklen varme/kolde farver, triste/muntre farver: Vi skal have produceret et par farvecirkler til brug i indskolingens billedkunstlokale. Formål: At hjælpe børnene til en bevidstgørelse om farvernes virkning på hinanden, om farver som stemningsskabere. At arbejde med farvers valeur, komplementærfarver samt billeder med en enkelt farvetoneskala. Disse grundlæggende farveøvelser på grundlag af farvecirklen tænkes påbegyndt i børnehaveklassen. Brug af praktisk malearbejde, uden for mange ord. Det anbefales så vidt muligt at nøjes med grundfarverne plus sort og hvid, og derved anspore børnene at blande sig til sekundærfarverne og evt. tertiærfarverne. 5

6 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Tegning: Under tegning forestiller vi os brug af tegning til eventyr, opgaver efter opgivet emne, tegne efter model: Enten hinanden og/eller læreren, der kan stå og spille guitar, sidde og læse etc. Der kan evt. tegnes i naturen, efter udstoppede dyr, efter billeder af evt. dyr, fisk og fugle og portrætter, selvportrætter. Alt sammen øvelser, der skal motivere børnene til bevidst at iagttage omverdenen og begynde at fjerne sig fra skabelontegning. Alt i omverdenen kan derved være et motiv. Forskellige stregteknikker. Farvelægning med farvestifter, farveblyanter kan udnyttes til at få opøvet en varieret streg, således at stregens intensitet og retning bestemmes af det emne, man tegner. ( græs er oprejst, farver i træer og skyer følger formen, havet farves vandret og himlen lodret.) Barnet vil erfare, at dets tegninger får mere dynamik. Blindtegning. Blindtegning er en øvelse i at lade være med at se på papiret, men kun betragte den form, man vil tegne. En øvelse i at lade formens kontur styre hånden via øjet. Portrætter. Kræver gennemgang af et ansigts proportioner. Tegn ansigter i profil. Billedopbygning: Hvordan er et billede opbygget? Der bør gennemgås eks., der viser at billeder opbygget på materialets midterakser mangler dynamik. Uden at nævne ordet bør der arbejdes med det gyldne snit, senere i forløbet med forgrund, mellemgrund og baggrund. Der bør evt. arbejdes med afstandsperspektiv. Lærredet eller papiret bør kantes ind med en 2 cm. Bred kant hele vejen rundt for at undgå, at der males/ tegnes helt ud til kanterne. Akryl/tempera maling: Konturmaling. Konturmaling bør starte med at tegne emnet for maleriet op med tykke fedtfarver, eller med en bred pensel for at undgå for mange detaljer. Detaljer kan ligge i en farvelagt tegning, men ikke i et maleri, da man skal have malet i mange år for at kunne styre det. Konturmaleri er tillige en god øvelse i at holde farveflader i et billede adskilt for derigennem at få et klart billede. Maling til musik Der kan tegnes på store stykker papir til forskellige musikformer. Eneste krav bør være, at det ikke må forestille noget. Bagefter kan man gå på opdagelse i billedet for at se, om der skulle gemme sig former og figurer af genkendelig art. 6

7 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Der kan males til forskellig stemningsfuld musik. (Dur/mol, Hurtig/langsom, Munter/ sørgelig) Dette kan bruges som en hjælp til at få snakket om muntre, varme, kolde, hidsige, rolige farver. Rumlige former: Analytisk, syntetisk, udhugget form. Figurer kan enten dannes ved at sammensætte enkeltdele eller forme en figur ud af ét ubrudt stykke ler. Halvtørt ler kan bruges til at skære, bore og skrabe i, ligesom stof dyppet i flydende gips er anvendeligt. Det kan formes over et i forvejen opbygget skelet, og efter en vis hærdningstid kan der males på det. Tryk: Højtryk/dybtryk Fx linoleum, sandpapir, karton Brug af billedmateriale: Vi skal have opbygget et billedmateriale af en samling reproduktioner i indskolingen i et forsøg på at begynde med den mest simple billedanalyse. Hvorfor har man malet dette billede; hvad vil man sige med det. Hvilke farver er brugt. Er der størrelsesforskel på ellers identiske figurer etc. Mellemtrinnet: Tegning: Eleverne arbejder med forskellige tegneteknikker. De bruger tegninger som skitser. Der trænes hurtigtegning, blindtegning og valeur. Billedopbygning: Der arbejdes med de forskellige virkemidler i et billeder, såsom farver, beskæring, dybde og størrelsesforhold. Forståelsen opnås gennem egen billedproduktion samt samtale og andres og egne billeder. Det vægtes at eleverne tilegner sig et ordforråd så de kan samtale om billeder. Akryl/tempera maling: Der arbejdes hovedsagligt med grundfarverne. Ud fra disse lærer eleverne at blande alle farver. Eleverne udfordres med også at prøve at blande sort og brun. Eleverne arbejder med bevidst brug af farverne (farvecirklen). De skal anvende kolde og varme farver og komplementærfarver bevidst i deres billeder. Rumlige former: Eleverne arbejder med de muligheder som rumlige former giver, fx at en skulptur kan ses fra alle sider. Der kan arbejdes i ler, sæbe, gips, skrot, ståltråd mm. Der arbejdes med bevægelse og stilstand i en skulptur. Hvordan gives bevægelse til en skulptur?hvad betyder huller for en skulptur? 7

8 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Tryk: Eleverne arbejder med højtryk og dybtryk. At eleverne stifter kendskab til grafiske virkemidler. Eleverne arbejder med sort/hvid kontrast og strukturer. Der kan arbejdes med kartoffeltryk, mælkekartontryk, paptryk, linoleumstryk mm. 0 kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. Farvelære Anvende tørre og våde farver i enkle farveblandinger. Have kendskab til farvernes indvirkning på hinanden. Anvende tørre og våde farver i enkle farveblanding er. Have kendskab til farvernes indvirkning på hinanden. Anvende tørre og våde farver i enkle farveblandin ger. Have kendskab til farvernes indvirkning på hinanden. Anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder Anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder Anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder Tegning Anvende forskellige tegnemetoder, f.eks. til fortælling, og efter model. Forskellige stregteknikker og blindtegning Anvende forskellige tegnemetoder, f.eks. til fortælling, og efter model. Forskellige stregteknikker og blindtegning Fremstille billeder på baggrund af følelser, fantasi og iagttagelser. Vægt på fortælling. Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelse Collage Fremstille enkle collager med udklip af egne tegninger og trykte billeder. Fremstille enkle collager med udklip af egne tegninger og trykte billeder. Rive-billeder Fremstille enkle collager med udklip af egne tegninger og trykte billeder. Rive-billeder Rive- Eksperimentere med forskellige former for billedflader og collage, herunder billedfla- 8

9 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 0 kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. billeder af farvestrøget papir. af farvestrøget papir. af farvestrøget papir. dens opbygning, sammensætning og overlapning. Akryl/tem pera maling Generel snak om hvor de forskellige elementer er placeret i billedet. Billedopbygning Begyndende snak om størrelser. Skelne mellem og anvende forskellige billedformer, bl.a. plakater, logo og instruktionstegning Konturmaling til adskillelse af farveflader. Generel snak om hvor de forskellige elementer er placeret i billedet. Begyndende snak om størrelser. Begyndende snak om størrelsesforhold. Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast Fremstille billeder i samarbejde med andre. Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast. Tempera: maling til musik. Gå på opdagelse i den fremstillede baggrund. Akrylmaling på lærred ud fra egne ideer og skitser. Rumlige Modellere og Anvende skulpturel- Anvende kunst, 9

10 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. former sammensætte former ved anvendelse af ler, papmaché eller naturmaterialer le materiale, hvor der arbejdes med modellering, sammenføjning og udhugning arkitektur og design bl.a. ved udformning af enkle modeller Tryk Fremstille enkle tryk, f.eks. med sandpapir og fedtfarver Nyere tekniske billedformer Anvende computere ns billedskabende muligheder i enkle programm er fx i Paint Anvende computerens billedskabende muligheder. Anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder. Hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cdrom eller internet Kunsthistorie Hente inspiration i billedkunst en, i egen kultur og andre Genkende enkle stilarter og udtryksformer fra forskellige historiske 10

11 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 0 kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer perioder Billedsamtale Enkel billedanalyse med fokus på farve, form og hensigten med billedet. Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedesproglige udtryk Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedesproglige udtryk Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk I faget billedkunst eksperimenteres der hele tiden med teknikker, materialer og værktøjer. Evaluering: Evalueringen tilpasses det enkelte forløb. Evalueringen kan foregå på produktet og på processen. Evalueringssamtaler: I begyndelsen af et forløb synliggøres fokuspunkterne/målene for arbejdet for eleverne. Fx: Det skal kunne ses at temaet er efterår 11

12 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Der skal være brugt komplementærfarver. Der skal være noget der fanger øjet (blikfang). Hvert forløb afsluttes med en slutevaluering af de arbejder eleverne har lavet. Evalueringen foregår i plenum eller i grupper. Slutevalueringen bliver fortaget af eleverne selv ud fra spørgsmål stillet af læreren. Spørgsmålene tager udgangspunk i de stillede fokuspunkter inden arbejdets start. Spørgsmålene kan være: Er der et billede, hvor I synes, det er tydeligt at temaet er efterår? Hvilke billeder har tydelige komplementærfarver? Portfolio: Eleverne samler deres produktioner i store mapper. Jævnligt får eleverne tid til at sætte de billeder de er stolte af i deres portfoliomapper. Læreren opfordrer til at det sættes billeder med forskellige kvaliteter i portfoliomappen fx noget jeg har lært meget af, noget der var svært for mig at lave, noget jeg lavede i en gruppe, noget jeg aldrig har prøvet før. Således kommer eleven til, at få et bredt spekter af sine produktioner i mappen. Store produktioner og rumlige emner kan fotograferes. Procesevaluering Ved gruppearbejde kan arbejdsprocessen evalueres. Der kan evalueres undervejs og slutevalueres. Der kan fx holde gruppemøde under arbejdet. Fagteam biologi Centrale mål for undervisningen / interessemål: Eleverne skal få oplevelser og viden, der kan opbygge / udbygge glæden ved naturen. Interessen for naturen skulle gerne føre frem mod et nuanceret natursyn, som tager udgangspunkt i naturen og de levende organismer som menneskets naturgrundlag. Det nuancerede natursyn rummer en naturvidenskabelig såvel som en æstetisk erkendelse. Eleverne skal kunne skelne mellem disse erkendelsesformer. Undervisningen skal søge at fremme elevernes lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Eleverne skal få lyst til at færdes i naturen og værdsætte den. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå sig selv som biologiske organismer og kunne tage ansvar i relation til egen krop og sundhed, samt erkende mennesket som en del af det nære og det globale økosystem / miljø. 12

13 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Dette som baggrund for at kunne forholde sig til samt tage kritisk stilling til og handle i forbindelse med biologiske problemstillinger. Evaluering: Den vigtigste evaluering foretages via den daglige dialog med eleverne. Derudover evalueres konkret i form af: Efter udvalgte emner afleveres skriftlige rapporter som vurderes (karakter i 8. og 9. Klasse) Elektronisk portfolio (rapporter i intra) Mulitiple choice eller anden skriftlig prøve Fremlæggelser (herunder multimedie-præsentationer) Elevplaner 7. klasse EMNE Kundskabsmål Færdighedsmål: Aktivitet: Produktfor slag Planter i det Rapport åbne land Artsliste Smådyr i det åbne land Kende til samt opnå viden om: Planter (arter) Plantefysiologi Nicher, spredning, korridorer samt tilpasning til livet i det åbne land, hegn og krat. Kønnet / ukønnet formering. Planteceller. Fotosyntese. Kende til samt opnå viden om: Smådyr / insekter. Fysiologi Respiration Dyreceller Nicher, korridorer samt tilpasning til livet i det åbne Anvende bestemmelsesn øgler. Beskrive og bestemme planter. Registrering af indsamlede data. Mikroskopering. Anvende bestemmelsesnøgler. Beskrive og bestemme smådyr / insekter. Registrering af indsamlede data. Indsamling af planter. Linietaksering. Lup og mikroskopering herunder tegning. Indsamling af smådyr (insektfælder). Indretning af terrarium. Stereolup herunder tegning. Rapport Artsliste Evaluering s-forslag Rapport Skriftlig prøve Rapport Skriftlig prøve 13

14 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Sundhed og livsstil - Menneskets fysiologi land, hegn og krat. Fødekæder Nedbrydere Mikroklima Kende til sundhedsbegrebet og livsstilens indflydelse på sundhed. Redegøre for de vigtigste funktioner af de indre organer og deres indbyrdes samspil. Beskrive funktionen af og sammenhæng en mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem. Kende til nerve- og hormonsystem (herunder pubertet) samt regulering ift. vand, co2, temperatur og affaldsstoffer. Kende til menneskets seksualitet samt formering. Redegøre for immunsystemet. Kende til mads bestanddele og betydning for kroppen. Beskrive sanserne samt deres Blive i stand til at beskrive samt diskutere forskellige opfattelser af sygdom og sundhed. Blive i stand til at tage stilling til samt ansvar for egen sundhed og livsstil. Foretage livsstilsundersøgelse. Øvelse med åndedræt. Dissektion af svinehjerter, knogler og led. Konditest. Reflekser. Beregning af fedtenergiprocent. Dyrkning af bakterier og svampe. Forsøg med sanser. Rapport Rapport Skriftlig prøve 14

15 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Grundlag for liv Ferskvandsøk ologi funktioner. cellers opbygning samt funktion. livsytringer og livsbetingelser. Osmose, vandoptagelse og vandtransport. vandets kredsløb samt kulstof, kvælstof og fosfor. søens planter og dyr samt deres tilpasning til miljø. Viden om, hvilken betydning mængden af alger har for livet i en sø. Kunne gøre rede for fotosyntese og respiration samt disses betydning i økosystemerne. Blive i stand til at sammenligne forskellige typer organismer og deres livsytringer og livsbetingelser. Kunne give eksempler på forskellige arters tilpasninger til forskellige levesteder. Give eksempler på fødekæder. Blive i stand til at diskutere naturforvaltning og interessemodsæ tninger. Undersøge celler - mikroskopering. Forsøg med osmose. Forsøg med livsytringer og livsbetingelser. Model af vandets kredsløb. Indsamle og undersøge plankton og smådyr. Opstille samt iagttage akvarium. Rapport Rapport Multiple choice - test Mundtlig fremlægg else 8. klasse Emne Kundskabsmål Færdighedsmål Aktivitet Produktforslag Evalueringsfo rslag Marin økologi: havet Viden om havet som økosystem fytoplanktons betydning som producent Kende nogle af havets fødekæder At blive i stand til gennem egen iagttagelse og beskrivelse at registrere et dyrs Film: Den blå planet Mikroskopering af fytoplankton Opstilling af fødekæder Mundtlig fremlægg else i grupper - optages på lyd Skriftlig prøve 15

16 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 de levende organismers tilpasninger til livet i vand særlige tilpasning, herunder at kunne navngive og klassificere enkelte arter udstoppede dyr Ekskursion til Assens havn? Viden om havets ressourcer og hvordan de forvaltes føde, levested, iltoptagelse og formeringsstrat egier hos enkelte fisk Indsigt i fiskeri og bæredygtighed Dissektion af fisk Kunne vurdere betydningen af menneskets indgreb i det naturlige havmiljø, herunder at kunne foreslå forskellige handlemuligheder til fremme for en bæredygtig udvikling i havet Rollespil Skoven planter og dyrs tilpasninger til livet i skoven, herunder sammenhæng e mellem kårfaktorer og plantevækst træets betydning som producent nedbryderføde -kæder og stofkredsløb Viden om det biologiske kredsløb som knytter sig til skoven, Kunne opstille nogen af skovens fødekæder At blive i stand til, gennem iagttagelse og beskrivelse, at registrere et dyrs særlige tilpasning, herunder at kunne navngive og klassificere enkelte arter Kunne vurdere og forholde sig til interessemodsæt ninger, som knytter sig til skovdrift Mikroskopering af blade (læbeceller) Opstilling af fødekæder (udstoppede dyr) Anvende bestemmelsesnø gle Tur til lokal skov Prøvetagning: ph-værdi i forskellige skovtyper, måling af kårfaktorer i og udenfor skoven 16

17 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole herunder bekendtskab med en rig og en fattig skov Indsigt i skovens ressourcer og hvordan de forvaltes, herunder at menneskets indgreb kan forrykke balancen i skovens dyreliv Genetik og genteknolo gi Genetikkens historie Arvelighed Cellekernen kromosomer gener, DNA proteinsyntese mitose, meiose Genetik, dominerende og vigende gener Være fortrolig med: - cellens opbygning, - kromosomernes betydning, - cellernes proteinsyntese Fremstille præparat af celleprøve samt gennemføre mikroskopi Krydsningsforsøg Mikroskopiering og tegning af celler Krydsningsforsøg Dyrke bestrålede frø Rollespil Fremlæggelse i grupper: proteinsyntese Opgave med fokus på cellen Skriftlig evaluering Mutationer: årsager, fordele, ulemper Forædling baseret på udvælgelse og på bioteknologi Viden om udvalgte 17

18 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 bioteknikker og deres anvendelse Perspektiver af bioteknologi Evolution den naturvidenska belige forklaring på livets udvikling, de vigtigste trin evolutionsteori -en artsbegrebet Indblik i mekanismer der har betydning af dannelse af nye arter Perspektiver: handlinger der kan påvirke evolutionen Være fortrolig med de fem riger: bakterier, protister, svampe, planter, dyr Være fortrolig med de store dyregrupper: insekt, fisk, padde, krybdyr, fugl, pattedyr Forstå og kunne bruge ordene: evolution, fødselsoverskud, udvælgelse/selekt ion, tilpasning Forstå tidsperspektivet Brug af dyresamling og evolutionsdug Fremstille tidslinie Gå dybere ind i menneskets udvikling Besøg på Vissenbjerg terrarium Film: Galapagos, Kønnenes kamp Tidslinie Opgave: menneskets udvikling Fremstillin g af film (Vissenbjerg terrarium) Skriftlig evaluering Forurening /globale miljøproble mer forskelle i levevilkår for mennesker i andre lande konkrete miljøproblemer : sur nedbør, drivhuseffekt, ozonlaget, miljøbelastend e stoffer, Erkende at der er sammenhæng mellem miljøspørgsmål og daglig livsførelse Viden om forskellige organers holdninger og handlinger i relation til Kort skitsering af nævnte miljøproblemer Film: En ubekvem sandhed. Jorden er giftig Rapport Fremlægge rapport 18

19 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole affald, ressourceman gel, overbefolkning, overgødskning, problemstillinger Skabe grundlag for Stillingtagen og handling på personligt og samfundsmæssigt niveau Anvendt biologi - mikrobiolo gi Erfare at der er mikroorganismer overalt Mikroorganismers livsbetingelser forskellige typer af mikroorganismer nyttige og skadelige bakterier for mennesker erkende at mikroorganismer som nedbrydere, er en vigtig bestanddel i det økologiske kredsløb Arbejde laboratoriemæssigt ansvarligt og hensigtsmæssigt og være i stand til at planlægge og gennemføre en systematisk undersøgelse af mikroorganismer i og omkring dem. Viden om hygiejne, smitteveje og infektionsmåder, personlig hygiejne og bakterier på menneskekroppen Bakterien som procaryot organisme Dyrkning af mikroorganismer på agar Rådneforsøg: mikroorganismer som nedbrydere Bage brød (gærceller) Undersøge konserveringsme toder: ex. Sammenhæng ml. ph og holdbarhed Undersøge sammenhæng mellem temperatur og vækst Diverse film rapport rapport konserveringsmetoder bakteriers udveksling af arvemateriale Bakteriers i industrien - gensplejsning 9. klasse 19

20 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Emne Kundskabsmål Færdighedsmål Aktivitet Produktforslag Evaluerings -forslag Sundhed og livsstil Sundhed og Livsstil Repetition af menneskets fysiologi. Kende til kostens bestanddele og betydning for kroppen. Herunder microog makronæringsst offer, vitaminer og mineraler. Kende de 8 kostråd, forstå opbygningen af den nye kostpyramide og sammenhængen mellem kosten og sundhed. Forstå motions fysiologiske og psykologiske virkning på kroppen. Sikkerhed i rapportskrivning. Kunne søge biologisk viden gennem egne undersøgelser og opbygge viden gennem naturvidenskabe lig erkendelse. Kende egne kostvaner og være i stand til at lave en realistisk sammenligning med anbefalede kostråd. Kende egne motionsvaner og være i stand til at lave en realistisk sammenligning med den anbefalet daglig motion. Undersøgelse af elevernes kost og motionsvaner. Vejledning i biologi samlemappe Rapport Rapport Viden om træningslære. Herunder undertræning og overtræning/elite sport. Sukker: gode og dårlige kulhydrater og deres virkning på sundhed. Blive i stand til at tage stilling til samt ansvar for egen sundhed og livsstil, samt opbygge et realistisk billede af egen krop og sundhed (psykisk såvel som fysiologisk). Fedme: Forstå kroppens 20

21 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole energibalance. mættede og umættede fedtsyre, samt deres virkning på kroppen. Herunder livsstilssygdomme. Spiseforstyrrelser: Få viden om årsager til spiseforstyrrelser og herigennem opbygge en realistisk selvforståelse i forhold til krop og livsstil. Alkohol: Viden om alkohols virkning på kroppen. Tobak: Viden om rygnings virkning på kroppen. Økologi Globale økosystemer Forstå de vigtigste sammenhænge, balancer og udvikling i et økosystemer Herunder respiration, fotosyntese, fødekæder, energi-kredsløb, vandets Kunne overføre viden om et økosystem til et andet. Skabe grundlag for at tage stilling og handle i forhold til globale biologiske problemstillinger. Forstå nogle af de Grupper undersøger udvalgte økosystemer. Bøger, internet mm. Vejl. i samlemappe Powerpoint fremlæggelse om verdens mest karakteris -tiske økosyste mer. Fremlæggelse/ mundtlig evaluering 21

22 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 kredsløb, kulstofs kredsløb, klima, nicher, symbiose og parasitter. regionale og globale miljøproblemer. Herunder global klimaopvarmning, luftforurening, overbefolkning, skovfældning, truede dyrearter mm.. modstridende interesser og hensyn som er med til at vanskeliggøre en global bæredygtig udvikling. Viden om forskelle i levevilkår og dermed organismernes tilpasninger og livsytringer i forskellige klimabælter og plantebælter i verden. Repetition Genetik Evolution Fysiologi Økologi Mikrobiologi Forurening Landbrug/fiskeri Giv eleverne en oversigt over pensum med angivelse af de vigtigste sider. Plenumundervis ning. Eksamenstræ ning Forstå pointsystemet Færdigheder i at tolke og forstå logikken i eksamensspørg smål. Løsning af eksamenstest (elektronisk eller papirudgaver). Prøveresult ater 22

23 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Progression i biologi-undervisningen og sammenhæng med N/T 9. Klassetrin 8. Klassetrin 7. Klassetrin Natur & Teknik Den nære omverden Globalt perspektiv Æstetisk/oplevelsesorienteret problemstillinger Tage stilling til biologiske Eksperimenterende arbejde Teoretisk viden Rapportskrivning Fagteam dansk Formål for faget - fælles mål 2009 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. 23

24 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks-og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Mål for danskundervisningen på Vissenbjerg Skole: Danskundervisningen planlægges i hele skoleforløbet ud fra Undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Danskfaget inddeles i hele skoleforløbet i fire kategorier: det talte sprog, det skrevne sprog (skrive), det skrevne sprog (læse) og sprog, litteratur og kommunikation. Der bliver lagt vægt på grundlæggende færdigheder som læsning, skrivning og stavning. Endvidere skal faget blandt andet gennem litteraturlæsning udvikle elevernes indlevelsesevne og sprogligt lægges der især vægt på, at eleverne udvikler deres ordforråd og begrebsverden. De skal ikke blot have bevidsthed om det, men også beherske det. Derudover påhviler det den enkelte dansklærer have øje for den danske litteraturs kanon og at inddrage kanonens forfattere på de relevante klassetrin. Danskundervisningen i indskolingen, klasse I begynderundervisningen lægges der vægt på at opbygge et godt samarbejde med forældrene omkring læseundervisningen, heri udvikle og støtte børns nysgerrighed overfor sprogets mange facetter og skabe gode læsevaner. Mål for børnehaveklassen: fortælle om oplevelser. lytte til andres fortælling og lærerens oplæsning. følge læseretningen. skelne bogstaver, ord og sætninger. skelne bogstavernes lyde klappe stavelser. skrive enkle bogstaver. rime med ord. bruget sproget i leg og anden samvær. Mål for 1. klasse: fortælle om oplevelser. lytte til andres fortælling og oplæsning. læse forberedte tekster op. kan bogstavernes lyde. dele ord i stavelser. læse små letlæselige bøger. genkende alle bogstaverne. skrive små og store bogstaver. 24

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd

Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Den røde tråd På Vissenbjerg skole har lærerne arbejdet i udviklingsgrupper for alle skolens fag. Der arbejdes således med at skabe større sammenhæng i

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI BIOLOGI Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Undervisningen tager udgangspunkt i elevens nære verden. Dvs. at vi først og fremmest beskæftiger os med livsytringer, livsbetingelser og tilpasning hos udvalgte organismer,

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere