Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd"

Transkript

1 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Den røde tråd På Vissenbjerg skole har lærerne arbejdet i udviklingsgrupper for alle skolens fag. Der arbejdes således med at skabe større sammenhæng i børnenes læring og skolens hverdag. I dette hæfte præsenteres lærernes arbejde. Opdateret

2 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Indholdsfortegnelse: o Forord Side - 3 o Billedkunst Side 4-12 o Biologi Side o Dansk Side o Engelsk Side o Fysik/kemi Side o Geografi Side o Historie Side o Hjemkundskab Side o Håndarbejde Side o Idræt Side o Kristendom Side o Matematik Side o Musik Side o Natur & teknik Side o Samfundsfag Side o Sløjd Side o Tysk Side o Timeløse fag (+biblioteksundervisning) Side

3 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Forord På Vissenbjerg skole arbejder vi for en didaktisk 1 læringskultur. Lærerne har i skoleåret 2008/2009 arbejdet i udviklingsgrupper for de enkelte fag, hvor hovedformålet har været at diskutere og nedskrive, hvorledes der for faget tages højde for både centralt fastsatte mål 2 og lokale fokusområder, og med disse for øje samtidig understøtte progression 3 igennem hele skoleforløbet. Det er dette arbejde vi har valgt at kalde den røde tråd for fagene på Vissenbjerg skole Grupperne har haft metodefrihed i forhold til tilrettelæggelse og nedskrivning af deres arbejde. Der er derfor stor forskellighed i det skriftlige materiale for de enkelte fag. De almindelige fagteams skal sikre den fortsatte udvikling af fagene og har dermed også til opgave at evaluere dette hæfte. Der vil således være en årlig revision, hvor der afstemmes mellem nye centrale mål og lokale fokusområder. De opstillede forslag til metoder, materialer og fokusområder i dette hæfte er vejledende. En strukturel tilgang til fagene igennem skoleforløbet er dog naturligvis til gavn for både elever og lærere. Vissenbjerg skole De undervisningsmetoder man benytter, og studiet heraf 2 Jf. nye fælles mål En fremgang der sker med jævn vækst 3

4 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Fagteam billedkunst Centrale mål for undervisningen Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, oplever og analyserer billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder. Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og masssekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer. Slutmål for faget billedkunst: Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer, som form, farve og komposition i billedarbejde eksperimentere med billeder vælge form i forhold til indhold i billedarbejde udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk bruge aspekter af kunst, arkitektur og design i en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk billedarbejde bruge forskellige billedkulturer i billedarbejde deltage i billedarbejde sammen med andre. Billedkundskab Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om billeder 4

5 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder genkende forskellige billedkategorier og -genrer arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i se forskel på forskellige kulturers billedformer. Visuel kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kommunikere idéer og betydninger i visuelle udtryk vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen. Indhold Formålet med det valgte indhold er at sikre en sammenhæng og progression mellem billedkunst i indskolingen og mellemtrinnet. Der er valgt overordnede emner, der giver den enkelte lærer metodefrihed. Indholdet er valgt ud fra kravene fra fælles mål. Indskolingen Farvelære: Farvecirklen varme/kolde farver, triste/muntre farver: Vi skal have produceret et par farvecirkler til brug i indskolingens billedkunstlokale. Formål: At hjælpe børnene til en bevidstgørelse om farvernes virkning på hinanden, om farver som stemningsskabere. At arbejde med farvers valeur, komplementærfarver samt billeder med en enkelt farvetoneskala. Disse grundlæggende farveøvelser på grundlag af farvecirklen tænkes påbegyndt i børnehaveklassen. Brug af praktisk malearbejde, uden for mange ord. Det anbefales så vidt muligt at nøjes med grundfarverne plus sort og hvid, og derved anspore børnene at blande sig til sekundærfarverne og evt. tertiærfarverne. 5

6 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Tegning: Under tegning forestiller vi os brug af tegning til eventyr, opgaver efter opgivet emne, tegne efter model: Enten hinanden og/eller læreren, der kan stå og spille guitar, sidde og læse etc. Der kan evt. tegnes i naturen, efter udstoppede dyr, efter billeder af evt. dyr, fisk og fugle og portrætter, selvportrætter. Alt sammen øvelser, der skal motivere børnene til bevidst at iagttage omverdenen og begynde at fjerne sig fra skabelontegning. Alt i omverdenen kan derved være et motiv. Forskellige stregteknikker. Farvelægning med farvestifter, farveblyanter kan udnyttes til at få opøvet en varieret streg, således at stregens intensitet og retning bestemmes af det emne, man tegner. ( græs er oprejst, farver i træer og skyer følger formen, havet farves vandret og himlen lodret.) Barnet vil erfare, at dets tegninger får mere dynamik. Blindtegning. Blindtegning er en øvelse i at lade være med at se på papiret, men kun betragte den form, man vil tegne. En øvelse i at lade formens kontur styre hånden via øjet. Portrætter. Kræver gennemgang af et ansigts proportioner. Tegn ansigter i profil. Billedopbygning: Hvordan er et billede opbygget? Der bør gennemgås eks., der viser at billeder opbygget på materialets midterakser mangler dynamik. Uden at nævne ordet bør der arbejdes med det gyldne snit, senere i forløbet med forgrund, mellemgrund og baggrund. Der bør evt. arbejdes med afstandsperspektiv. Lærredet eller papiret bør kantes ind med en 2 cm. Bred kant hele vejen rundt for at undgå, at der males/ tegnes helt ud til kanterne. Akryl/tempera maling: Konturmaling. Konturmaling bør starte med at tegne emnet for maleriet op med tykke fedtfarver, eller med en bred pensel for at undgå for mange detaljer. Detaljer kan ligge i en farvelagt tegning, men ikke i et maleri, da man skal have malet i mange år for at kunne styre det. Konturmaleri er tillige en god øvelse i at holde farveflader i et billede adskilt for derigennem at få et klart billede. Maling til musik Der kan tegnes på store stykker papir til forskellige musikformer. Eneste krav bør være, at det ikke må forestille noget. Bagefter kan man gå på opdagelse i billedet for at se, om der skulle gemme sig former og figurer af genkendelig art. 6

7 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Der kan males til forskellig stemningsfuld musik. (Dur/mol, Hurtig/langsom, Munter/ sørgelig) Dette kan bruges som en hjælp til at få snakket om muntre, varme, kolde, hidsige, rolige farver. Rumlige former: Analytisk, syntetisk, udhugget form. Figurer kan enten dannes ved at sammensætte enkeltdele eller forme en figur ud af ét ubrudt stykke ler. Halvtørt ler kan bruges til at skære, bore og skrabe i, ligesom stof dyppet i flydende gips er anvendeligt. Det kan formes over et i forvejen opbygget skelet, og efter en vis hærdningstid kan der males på det. Tryk: Højtryk/dybtryk Fx linoleum, sandpapir, karton Brug af billedmateriale: Vi skal have opbygget et billedmateriale af en samling reproduktioner i indskolingen i et forsøg på at begynde med den mest simple billedanalyse. Hvorfor har man malet dette billede; hvad vil man sige med det. Hvilke farver er brugt. Er der størrelsesforskel på ellers identiske figurer etc. Mellemtrinnet: Tegning: Eleverne arbejder med forskellige tegneteknikker. De bruger tegninger som skitser. Der trænes hurtigtegning, blindtegning og valeur. Billedopbygning: Der arbejdes med de forskellige virkemidler i et billeder, såsom farver, beskæring, dybde og størrelsesforhold. Forståelsen opnås gennem egen billedproduktion samt samtale og andres og egne billeder. Det vægtes at eleverne tilegner sig et ordforråd så de kan samtale om billeder. Akryl/tempera maling: Der arbejdes hovedsagligt med grundfarverne. Ud fra disse lærer eleverne at blande alle farver. Eleverne udfordres med også at prøve at blande sort og brun. Eleverne arbejder med bevidst brug af farverne (farvecirklen). De skal anvende kolde og varme farver og komplementærfarver bevidst i deres billeder. Rumlige former: Eleverne arbejder med de muligheder som rumlige former giver, fx at en skulptur kan ses fra alle sider. Der kan arbejdes i ler, sæbe, gips, skrot, ståltråd mm. Der arbejdes med bevægelse og stilstand i en skulptur. Hvordan gives bevægelse til en skulptur?hvad betyder huller for en skulptur? 7

8 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Tryk: Eleverne arbejder med højtryk og dybtryk. At eleverne stifter kendskab til grafiske virkemidler. Eleverne arbejder med sort/hvid kontrast og strukturer. Der kan arbejdes med kartoffeltryk, mælkekartontryk, paptryk, linoleumstryk mm. 0 kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. Farvelære Anvende tørre og våde farver i enkle farveblandinger. Have kendskab til farvernes indvirkning på hinanden. Anvende tørre og våde farver i enkle farveblanding er. Have kendskab til farvernes indvirkning på hinanden. Anvende tørre og våde farver i enkle farveblandin ger. Have kendskab til farvernes indvirkning på hinanden. Anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder Anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder Anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder Tegning Anvende forskellige tegnemetoder, f.eks. til fortælling, og efter model. Forskellige stregteknikker og blindtegning Anvende forskellige tegnemetoder, f.eks. til fortælling, og efter model. Forskellige stregteknikker og blindtegning Fremstille billeder på baggrund af følelser, fantasi og iagttagelser. Vægt på fortælling. Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelse Collage Fremstille enkle collager med udklip af egne tegninger og trykte billeder. Fremstille enkle collager med udklip af egne tegninger og trykte billeder. Rive-billeder Fremstille enkle collager med udklip af egne tegninger og trykte billeder. Rive-billeder Rive- Eksperimentere med forskellige former for billedflader og collage, herunder billedfla- 8

9 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 0 kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. billeder af farvestrøget papir. af farvestrøget papir. af farvestrøget papir. dens opbygning, sammensætning og overlapning. Akryl/tem pera maling Generel snak om hvor de forskellige elementer er placeret i billedet. Billedopbygning Begyndende snak om størrelser. Skelne mellem og anvende forskellige billedformer, bl.a. plakater, logo og instruktionstegning Konturmaling til adskillelse af farveflader. Generel snak om hvor de forskellige elementer er placeret i billedet. Begyndende snak om størrelser. Begyndende snak om størrelsesforhold. Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast Fremstille billeder i samarbejde med andre. Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast. Tempera: maling til musik. Gå på opdagelse i den fremstillede baggrund. Akrylmaling på lærred ud fra egne ideer og skitser. Rumlige Modellere og Anvende skulpturel- Anvende kunst, 9

10 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. former sammensætte former ved anvendelse af ler, papmaché eller naturmaterialer le materiale, hvor der arbejdes med modellering, sammenføjning og udhugning arkitektur og design bl.a. ved udformning af enkle modeller Tryk Fremstille enkle tryk, f.eks. med sandpapir og fedtfarver Nyere tekniske billedformer Anvende computere ns billedskabende muligheder i enkle programm er fx i Paint Anvende computerens billedskabende muligheder. Anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder. Hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cdrom eller internet Kunsthistorie Hente inspiration i billedkunst en, i egen kultur og andre Genkende enkle stilarter og udtryksformer fra forskellige historiske 10

11 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 0 kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5.kl. kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer perioder Billedsamtale Enkel billedanalyse med fokus på farve, form og hensigten med billedet. Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedesproglige udtryk Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedesproglige udtryk Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form. Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk I faget billedkunst eksperimenteres der hele tiden med teknikker, materialer og værktøjer. Evaluering: Evalueringen tilpasses det enkelte forløb. Evalueringen kan foregå på produktet og på processen. Evalueringssamtaler: I begyndelsen af et forløb synliggøres fokuspunkterne/målene for arbejdet for eleverne. Fx: Det skal kunne ses at temaet er efterår 11

12 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Der skal være brugt komplementærfarver. Der skal være noget der fanger øjet (blikfang). Hvert forløb afsluttes med en slutevaluering af de arbejder eleverne har lavet. Evalueringen foregår i plenum eller i grupper. Slutevalueringen bliver fortaget af eleverne selv ud fra spørgsmål stillet af læreren. Spørgsmålene tager udgangspunk i de stillede fokuspunkter inden arbejdets start. Spørgsmålene kan være: Er der et billede, hvor I synes, det er tydeligt at temaet er efterår? Hvilke billeder har tydelige komplementærfarver? Portfolio: Eleverne samler deres produktioner i store mapper. Jævnligt får eleverne tid til at sætte de billeder de er stolte af i deres portfoliomapper. Læreren opfordrer til at det sættes billeder med forskellige kvaliteter i portfoliomappen fx noget jeg har lært meget af, noget der var svært for mig at lave, noget jeg lavede i en gruppe, noget jeg aldrig har prøvet før. Således kommer eleven til, at få et bredt spekter af sine produktioner i mappen. Store produktioner og rumlige emner kan fotograferes. Procesevaluering Ved gruppearbejde kan arbejdsprocessen evalueres. Der kan evalueres undervejs og slutevalueres. Der kan fx holde gruppemøde under arbejdet. Fagteam biologi Centrale mål for undervisningen / interessemål: Eleverne skal få oplevelser og viden, der kan opbygge / udbygge glæden ved naturen. Interessen for naturen skulle gerne føre frem mod et nuanceret natursyn, som tager udgangspunkt i naturen og de levende organismer som menneskets naturgrundlag. Det nuancerede natursyn rummer en naturvidenskabelig såvel som en æstetisk erkendelse. Eleverne skal kunne skelne mellem disse erkendelsesformer. Undervisningen skal søge at fremme elevernes lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Eleverne skal få lyst til at færdes i naturen og værdsætte den. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå sig selv som biologiske organismer og kunne tage ansvar i relation til egen krop og sundhed, samt erkende mennesket som en del af det nære og det globale økosystem / miljø. 12

13 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Dette som baggrund for at kunne forholde sig til samt tage kritisk stilling til og handle i forbindelse med biologiske problemstillinger. Evaluering: Den vigtigste evaluering foretages via den daglige dialog med eleverne. Derudover evalueres konkret i form af: Efter udvalgte emner afleveres skriftlige rapporter som vurderes (karakter i 8. og 9. Klasse) Elektronisk portfolio (rapporter i intra) Mulitiple choice eller anden skriftlig prøve Fremlæggelser (herunder multimedie-præsentationer) Elevplaner 7. klasse EMNE Kundskabsmål Færdighedsmål: Aktivitet: Produktfor slag Planter i det Rapport åbne land Artsliste Smådyr i det åbne land Kende til samt opnå viden om: Planter (arter) Plantefysiologi Nicher, spredning, korridorer samt tilpasning til livet i det åbne land, hegn og krat. Kønnet / ukønnet formering. Planteceller. Fotosyntese. Kende til samt opnå viden om: Smådyr / insekter. Fysiologi Respiration Dyreceller Nicher, korridorer samt tilpasning til livet i det åbne Anvende bestemmelsesn øgler. Beskrive og bestemme planter. Registrering af indsamlede data. Mikroskopering. Anvende bestemmelsesnøgler. Beskrive og bestemme smådyr / insekter. Registrering af indsamlede data. Indsamling af planter. Linietaksering. Lup og mikroskopering herunder tegning. Indsamling af smådyr (insektfælder). Indretning af terrarium. Stereolup herunder tegning. Rapport Artsliste Evaluering s-forslag Rapport Skriftlig prøve Rapport Skriftlig prøve 13

14 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Sundhed og livsstil - Menneskets fysiologi land, hegn og krat. Fødekæder Nedbrydere Mikroklima Kende til sundhedsbegrebet og livsstilens indflydelse på sundhed. Redegøre for de vigtigste funktioner af de indre organer og deres indbyrdes samspil. Beskrive funktionen af og sammenhæng en mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem. Kende til nerve- og hormonsystem (herunder pubertet) samt regulering ift. vand, co2, temperatur og affaldsstoffer. Kende til menneskets seksualitet samt formering. Redegøre for immunsystemet. Kende til mads bestanddele og betydning for kroppen. Beskrive sanserne samt deres Blive i stand til at beskrive samt diskutere forskellige opfattelser af sygdom og sundhed. Blive i stand til at tage stilling til samt ansvar for egen sundhed og livsstil. Foretage livsstilsundersøgelse. Øvelse med åndedræt. Dissektion af svinehjerter, knogler og led. Konditest. Reflekser. Beregning af fedtenergiprocent. Dyrkning af bakterier og svampe. Forsøg med sanser. Rapport Rapport Skriftlig prøve 14

15 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Grundlag for liv Ferskvandsøk ologi funktioner. cellers opbygning samt funktion. livsytringer og livsbetingelser. Osmose, vandoptagelse og vandtransport. vandets kredsløb samt kulstof, kvælstof og fosfor. søens planter og dyr samt deres tilpasning til miljø. Viden om, hvilken betydning mængden af alger har for livet i en sø. Kunne gøre rede for fotosyntese og respiration samt disses betydning i økosystemerne. Blive i stand til at sammenligne forskellige typer organismer og deres livsytringer og livsbetingelser. Kunne give eksempler på forskellige arters tilpasninger til forskellige levesteder. Give eksempler på fødekæder. Blive i stand til at diskutere naturforvaltning og interessemodsæ tninger. Undersøge celler - mikroskopering. Forsøg med osmose. Forsøg med livsytringer og livsbetingelser. Model af vandets kredsløb. Indsamle og undersøge plankton og smådyr. Opstille samt iagttage akvarium. Rapport Rapport Multiple choice - test Mundtlig fremlægg else 8. klasse Emne Kundskabsmål Færdighedsmål Aktivitet Produktforslag Evalueringsfo rslag Marin økologi: havet Viden om havet som økosystem fytoplanktons betydning som producent Kende nogle af havets fødekæder At blive i stand til gennem egen iagttagelse og beskrivelse at registrere et dyrs Film: Den blå planet Mikroskopering af fytoplankton Opstilling af fødekæder Mundtlig fremlægg else i grupper - optages på lyd Skriftlig prøve 15

16 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 de levende organismers tilpasninger til livet i vand særlige tilpasning, herunder at kunne navngive og klassificere enkelte arter udstoppede dyr Ekskursion til Assens havn? Viden om havets ressourcer og hvordan de forvaltes føde, levested, iltoptagelse og formeringsstrat egier hos enkelte fisk Indsigt i fiskeri og bæredygtighed Dissektion af fisk Kunne vurdere betydningen af menneskets indgreb i det naturlige havmiljø, herunder at kunne foreslå forskellige handlemuligheder til fremme for en bæredygtig udvikling i havet Rollespil Skoven planter og dyrs tilpasninger til livet i skoven, herunder sammenhæng e mellem kårfaktorer og plantevækst træets betydning som producent nedbryderføde -kæder og stofkredsløb Viden om det biologiske kredsløb som knytter sig til skoven, Kunne opstille nogen af skovens fødekæder At blive i stand til, gennem iagttagelse og beskrivelse, at registrere et dyrs særlige tilpasning, herunder at kunne navngive og klassificere enkelte arter Kunne vurdere og forholde sig til interessemodsæt ninger, som knytter sig til skovdrift Mikroskopering af blade (læbeceller) Opstilling af fødekæder (udstoppede dyr) Anvende bestemmelsesnø gle Tur til lokal skov Prøvetagning: ph-værdi i forskellige skovtyper, måling af kårfaktorer i og udenfor skoven 16

17 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole herunder bekendtskab med en rig og en fattig skov Indsigt i skovens ressourcer og hvordan de forvaltes, herunder at menneskets indgreb kan forrykke balancen i skovens dyreliv Genetik og genteknolo gi Genetikkens historie Arvelighed Cellekernen kromosomer gener, DNA proteinsyntese mitose, meiose Genetik, dominerende og vigende gener Være fortrolig med: - cellens opbygning, - kromosomernes betydning, - cellernes proteinsyntese Fremstille præparat af celleprøve samt gennemføre mikroskopi Krydsningsforsøg Mikroskopiering og tegning af celler Krydsningsforsøg Dyrke bestrålede frø Rollespil Fremlæggelse i grupper: proteinsyntese Opgave med fokus på cellen Skriftlig evaluering Mutationer: årsager, fordele, ulemper Forædling baseret på udvælgelse og på bioteknologi Viden om udvalgte 17

18 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 bioteknikker og deres anvendelse Perspektiver af bioteknologi Evolution den naturvidenska belige forklaring på livets udvikling, de vigtigste trin evolutionsteori -en artsbegrebet Indblik i mekanismer der har betydning af dannelse af nye arter Perspektiver: handlinger der kan påvirke evolutionen Være fortrolig med de fem riger: bakterier, protister, svampe, planter, dyr Være fortrolig med de store dyregrupper: insekt, fisk, padde, krybdyr, fugl, pattedyr Forstå og kunne bruge ordene: evolution, fødselsoverskud, udvælgelse/selekt ion, tilpasning Forstå tidsperspektivet Brug af dyresamling og evolutionsdug Fremstille tidslinie Gå dybere ind i menneskets udvikling Besøg på Vissenbjerg terrarium Film: Galapagos, Kønnenes kamp Tidslinie Opgave: menneskets udvikling Fremstillin g af film (Vissenbjerg terrarium) Skriftlig evaluering Forurening /globale miljøproble mer forskelle i levevilkår for mennesker i andre lande konkrete miljøproblemer : sur nedbør, drivhuseffekt, ozonlaget, miljøbelastend e stoffer, Erkende at der er sammenhæng mellem miljøspørgsmål og daglig livsførelse Viden om forskellige organers holdninger og handlinger i relation til Kort skitsering af nævnte miljøproblemer Film: En ubekvem sandhed. Jorden er giftig Rapport Fremlægge rapport 18

19 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole affald, ressourceman gel, overbefolkning, overgødskning, problemstillinger Skabe grundlag for Stillingtagen og handling på personligt og samfundsmæssigt niveau Anvendt biologi - mikrobiolo gi Erfare at der er mikroorganismer overalt Mikroorganismers livsbetingelser forskellige typer af mikroorganismer nyttige og skadelige bakterier for mennesker erkende at mikroorganismer som nedbrydere, er en vigtig bestanddel i det økologiske kredsløb Arbejde laboratoriemæssigt ansvarligt og hensigtsmæssigt og være i stand til at planlægge og gennemføre en systematisk undersøgelse af mikroorganismer i og omkring dem. Viden om hygiejne, smitteveje og infektionsmåder, personlig hygiejne og bakterier på menneskekroppen Bakterien som procaryot organisme Dyrkning af mikroorganismer på agar Rådneforsøg: mikroorganismer som nedbrydere Bage brød (gærceller) Undersøge konserveringsme toder: ex. Sammenhæng ml. ph og holdbarhed Undersøge sammenhæng mellem temperatur og vækst Diverse film rapport rapport konserveringsmetoder bakteriers udveksling af arvemateriale Bakteriers i industrien - gensplejsning 9. klasse 19

20 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Emne Kundskabsmål Færdighedsmål Aktivitet Produktforslag Evaluerings -forslag Sundhed og livsstil Sundhed og Livsstil Repetition af menneskets fysiologi. Kende til kostens bestanddele og betydning for kroppen. Herunder microog makronæringsst offer, vitaminer og mineraler. Kende de 8 kostråd, forstå opbygningen af den nye kostpyramide og sammenhængen mellem kosten og sundhed. Forstå motions fysiologiske og psykologiske virkning på kroppen. Sikkerhed i rapportskrivning. Kunne søge biologisk viden gennem egne undersøgelser og opbygge viden gennem naturvidenskabe lig erkendelse. Kende egne kostvaner og være i stand til at lave en realistisk sammenligning med anbefalede kostråd. Kende egne motionsvaner og være i stand til at lave en realistisk sammenligning med den anbefalet daglig motion. Undersøgelse af elevernes kost og motionsvaner. Vejledning i biologi samlemappe Rapport Rapport Viden om træningslære. Herunder undertræning og overtræning/elite sport. Sukker: gode og dårlige kulhydrater og deres virkning på sundhed. Blive i stand til at tage stilling til samt ansvar for egen sundhed og livsstil, samt opbygge et realistisk billede af egen krop og sundhed (psykisk såvel som fysiologisk). Fedme: Forstå kroppens 20

21 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole energibalance. mættede og umættede fedtsyre, samt deres virkning på kroppen. Herunder livsstilssygdomme. Spiseforstyrrelser: Få viden om årsager til spiseforstyrrelser og herigennem opbygge en realistisk selvforståelse i forhold til krop og livsstil. Alkohol: Viden om alkohols virkning på kroppen. Tobak: Viden om rygnings virkning på kroppen. Økologi Globale økosystemer Forstå de vigtigste sammenhænge, balancer og udvikling i et økosystemer Herunder respiration, fotosyntese, fødekæder, energi-kredsløb, vandets Kunne overføre viden om et økosystem til et andet. Skabe grundlag for at tage stilling og handle i forhold til globale biologiske problemstillinger. Forstå nogle af de Grupper undersøger udvalgte økosystemer. Bøger, internet mm. Vejl. i samlemappe Powerpoint fremlæggelse om verdens mest karakteris -tiske økosyste mer. Fremlæggelse/ mundtlig evaluering 21

22 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 kredsløb, kulstofs kredsløb, klima, nicher, symbiose og parasitter. regionale og globale miljøproblemer. Herunder global klimaopvarmning, luftforurening, overbefolkning, skovfældning, truede dyrearter mm.. modstridende interesser og hensyn som er med til at vanskeliggøre en global bæredygtig udvikling. Viden om forskelle i levevilkår og dermed organismernes tilpasninger og livsytringer i forskellige klimabælter og plantebælter i verden. Repetition Genetik Evolution Fysiologi Økologi Mikrobiologi Forurening Landbrug/fiskeri Giv eleverne en oversigt over pensum med angivelse af de vigtigste sider. Plenumundervis ning. Eksamenstræ ning Forstå pointsystemet Færdigheder i at tolke og forstå logikken i eksamensspørg smål. Løsning af eksamenstest (elektronisk eller papirudgaver). Prøveresult ater 22

23 15. sep. Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Progression i biologi-undervisningen og sammenhæng med N/T 9. Klassetrin 8. Klassetrin 7. Klassetrin Natur & Teknik Den nære omverden Globalt perspektiv Æstetisk/oplevelsesorienteret problemstillinger Tage stilling til biologiske Eksperimenterende arbejde Teoretisk viden Rapportskrivning Fagteam dansk Formål for faget - fælles mål 2009 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. 23

24 Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole 2010 Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks-og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Mål for danskundervisningen på Vissenbjerg Skole: Danskundervisningen planlægges i hele skoleforløbet ud fra Undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Danskfaget inddeles i hele skoleforløbet i fire kategorier: det talte sprog, det skrevne sprog (skrive), det skrevne sprog (læse) og sprog, litteratur og kommunikation. Der bliver lagt vægt på grundlæggende færdigheder som læsning, skrivning og stavning. Endvidere skal faget blandt andet gennem litteraturlæsning udvikle elevernes indlevelsesevne og sprogligt lægges der især vægt på, at eleverne udvikler deres ordforråd og begrebsverden. De skal ikke blot have bevidsthed om det, men også beherske det. Derudover påhviler det den enkelte dansklærer have øje for den danske litteraturs kanon og at inddrage kanonens forfattere på de relevante klassetrin. Danskundervisningen i indskolingen, klasse I begynderundervisningen lægges der vægt på at opbygge et godt samarbejde med forældrene omkring læseundervisningen, heri udvikle og støtte børns nysgerrighed overfor sprogets mange facetter og skabe gode læsevaner. Mål for børnehaveklassen: fortælle om oplevelser. lytte til andres fortælling og lærerens oplæsning. følge læseretningen. skelne bogstaver, ord og sætninger. skelne bogstavernes lyde klappe stavelser. skrive enkle bogstaver. rime med ord. bruget sproget i leg og anden samvær. Mål for 1. klasse: fortælle om oplevelser. lytte til andres fortælling og oplæsning. læse forberedte tekster op. kan bogstavernes lyde. dele ord i stavelser. læse små letlæselige bøger. genkende alle bogstaverne. skrive små og store bogstaver. 24

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagområde / emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Spr genrelære: Lyrik prosa Forfattere i fokus: Thorstein Thomsen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008 Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre September 2008 Projekt Tjørnelyskolen for elever med særlige forudsætninger /dygtige elever Formål og baggrund: Tjørnelyskolen gennemfører

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere