ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '" sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ" f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '"9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ" f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s."

Transkript

1 s? gh? i; q o B '"9 39 6?g,u: ei Fq$ th az, '8 H f o q : o=l: iid r q ) ( _ 5 *= < A =* q{ q 5 lrll ) ^a oq,i. E ie ard s I3# S o c j. t \ FffiJ" X;+6 i*! AJ" rt' ' a\ oe b HPH = s.a (oo^ K B'E. F 3 o ABE _:.3 / H 9! OJ F{ 'l r 6 = >l Ft \J c x o e:g sh5 A \ A H b :id eg a u:+o 'tt ie =HE o q < J r 6 == ='+.fd Q 66 =6s. 5r+G 6F E i/i O 0r r :ds 93*c E r D = r o J or' A s ) ( D F t ir / FJ ff LJo fjo

2 un er vist kommet helt ud af balance.< En velkendt konstatering, nir vi oplever et menneske. ) der pi den ene eller den anden mide reagerer merkeligt eller foretager sig underlige handlinger. rvi tenker som legel ikke nermere over det, nir vi bruger den setning, men jeg tror, det er en meget precis iagttagelse, som stikker langt dybere, end vi umiddelbart forestiller os,< siger Ernest Holm Svendsen. Han er coach, foredragsholder og forfatter til blandt andet bestselleren rnerver<, og har i en irrekke beskeftiget sig med den menneskelige psykologi. For nylig har han skrevet bogen >Ja!<, der handler om, hvordan man kan styrke sin kreativitet. Nir det gelder balancen, er det meget ofte noget, vi intuitivt soger, mener Holm Svendsen. Og her henviser han ikke kun til balancen mellem arbeide og fritid. Et tema, der har fyldt megef de seneste ir i kslvandet pe en oget stressfokusering, men ogsi den indre balance, hvor han mener., at stgrstedelen af forklaringerne skal'' findes i biologien. Blandt'andet ved, at vi som mennesker netop overlever i en balance mellem de ekstremer, der er et vilkir for hele vores eksistens. )At finde balancen er i virkeligheden altid at vere i bevegelse, ogsi i overfort betydning. Ellers risikerer vi at tippe ud til en af siderne. Fysisk viser det sig ved, at nir vi forsoger at sta helt stille, si ar. bejder vi i virkeligheden hele dden frem og tilbage omkring et balancepunkt. Ligesom vores kroppe er en hirfin balance mellem syrebase, prover vores kropstemperatur altid at finde punktet omkring de 38 grader. Der er meget biologi forbundet med balance.u Holm Svendsen konstaterer, at mennesket ubevidst altid har strebt efter at finde balancen. 'Det er der intet nyt i, det er noget, vi har gjort gennem irhundrer. Grundleggende overlever vi som mennesker gennem modsetninger: Lys og morke, varme og kulde, stilhed og lyd etc. Derfor soger vi ogsi tit yderpunkterne og modsetningerne. Er vi pressede pijob bet, soger vi indehuller, og gir vi for meget hjemme alene med vores barn, prover vi miske at komme lidt mere ud. Vi prover at finde balancepunktet af og til bevidst, men i meget hoj grad ogsi ubevidst gennem ganske smi ting, vi ikke tanker over i en travl hverdag,<r siger Ernest Holm Svendsen. Det kunne ogsi vere, at kroppen ubevidst soger at falde til ro, nar vi har veret ophidsede og vrede, eller at behovet for stilhed bliver pitrengende, hvis vi alt for lenge har befundet os i stoj og larm. rbiologien arbejder for os, uden at vi altid selv behover gore noget. Og sidan er det miske ogsi med mennesker, som merker en lyst i retning af noget modsetningsfyldt, men uden at de er bevidste om det.( Ifolge Holm Svendsen er behovet for at finde balancen ikke blevet mindre med irene. I den vestlige kultur har vi aldrig tidligere haft si mange muligheder, som vi har i dag, mener han. Men den enorme frihed stiller store krav til vores balanceevne. rengang var det sidan, at hvis min far var smed, si blev jeg ogsi smed. Der var en masse valg, som var givet pi forhind, og det handlede om at finde sin balance indenfor disse rammer. Sidan er det ikke lengere. I dag kan vi gare stort set, hvad vi vil, og det legger et enormt pres pi os fgr at finde den op. timale balance pi alle omrader i livet,< siger han. Ernest Holm Svendsen peger pi, at vi hele tiden har mulighed for at genopfinde os selv, fordi vi konstant indgir i nye relationer, hvor vi skal definere os selv igen og igen. Vi moder mange mennesker, ogsi i den virtuelle verden pi Facebook, MSN etc. rmodet med mange forskellige'mennesker i lobet af en dag er en kilde til stress for mange. Bide fordi det er hirdt arbejde at skulle definere sig selv pi ny, men ogsi fordi vi i dag kan komme lengere ud af balance end iengang, hvor der var flere rammer onikring os, som hjalp os til at blive indenfor visse graenser. Ganske vist kunne de rammer veie snerende, men de kunne ogsi holde os fast omkring et felles balancepunkt.<

3 NEr Thon as Flindt Jeppesen ikne oanser baltet pi Det Kongerige Tealer, han rundf pd si".acercyi<el. Og nar Anne uortne 6oJgaard Nielsen ikke arbejder med born med indlaringsvanskelighe oer,lager hun til verdens brendpunkter med KFUMs soldatermission.?i_e!_tror KKE,Irt4N skar G0RE Tf NGENE!t_E!I KoM pu p4!l IIRLD E.E N D DEili,ilif' IoRG E t g_r tt_ KbM ia Flf i'rij' b r r,r RETIIIIIG, MAN M/ERIGR ieru iicn6i.. IHOMXS FLINDI JEPPESEN et er ikke kun pa scenerr, at Thomas FIindt {er, men altid pi muligheder. Sidan har leo_ ctel verer lige pesen. si lenge, jeg 37. skal kan holde"balancen huske og er egentlig ikke noget, jeg som danser har tenl<t i Den sa meget over. Kongelige Ballet. Jeg tror ikke, man Nir skal han gore rre gange nngene om mere ugen satter komplicerede, sig op pi end sin de hr rde rteam Columbia Ciant._ia[e.iv_ 9r, qren bare sorge ioi,t f.omm"'r] stect I kel_er den det et gearskift retning, man af merker de,to." er den."fi"il, rigtrge. to forskellige lkke si verdener, meget snak, Oer men tltsammen hand_ rrng,( Dnnger mener ham Thomas frem til FIindt et balancepunkt Jeppesen. et Han sted lige omkring midren. fif AEi,, danser for tiden m"o l',,ilraa"_ Knekkeren( nvor I homas. og aoneginr, Flindt og det sker, Jeppesen merker, at nan ar ro yderpunkter starter dagen med msdes en tur pi og bliver race_ til en ren form sammen for balance med cykelvennerne i tivet. segge aeieiyl_ inden arrenens d.er nrecsr forestilling af hans pi tid og giier teatret. til,,4 stort indholdde _,'Eftel d6r 75 eller 100 kilometer, arnengrg. I den ene at om verden det er er Nivi_turen han den profes_ el_ 1o1e!le udsver af balletkunst.i IerJredensborgturen, ui velg"r, ei rn"i Iyidt 30 ir op :& bag af god sig. rdansen energi, sidder som jeg i UfoO"i efterl oj rolgende pig,r siger kan han. bruge pi I den scenen. anaen er Mentalt ftrom'al Flindt Detyder. det meget Jeppesen amatsren, for mig at der ksre msdei os smastuctre med den undervejs tidligere cykelstjerne i frisk luft. nrd Dei p( I.:lT Ior.at?lu"nner.pi tyre nogle cykelhotdet kilometer okong er tystsk krevende, men inde i hove_ af op genl 1el slapper jeg. utrolig godt af og har aet nem samtidig det kuperede sjovt. Nordsielland. Konkret haimin trening pi stort landevejen ser.:j"t_:r alrid igodt forbeoret humor min og 1ar masser af apperit pi livet.jegor udnotclenhed som danser betydeligt, di og rrng,jeg sel_vdisciplinen, kan merke, som jeg atleg haitysitil nar meo tlt_ og fokuserer rr., min faktisk atdrig pi forhinorinl 119". barndom pi balletskolen, Kan Jeg bruge, nir jeg sidder pi cyklen

4 !: 4:r.'ary,:!r efter devise.n: Man giver ikke op, fordi det gor.ondt, og man kan altid'preise srg selv lidt mere.< NAR THoMAs FUNDTJeppesen skal be_ sknve torskelle og ligheder mellem sine ro passroner er det, rat ballet er en slags sprint.pi.cykel<. To minutters klassiik ballet for fl'ld styrke pa,."n"n t*i"o_ pe en professionel danser for en masie krefter.,,:b:llg!:l korr og intensivr, mens cyk_ flng er det lange og seje trek, der kie_ lj1 Soc kondition og hoj puts gennem t;engere trcl. Man spender buen maks. og Korer ltge til syregrensen og til tider over, hvor man eksploderer og ryger a[,< lyder forklaringen. En kombination af landevejscykling og klassisk ballet udnyttedethoma! runor Jeppesen til fulde, da han for par et ir siden var pi turn6 i lyf hnd for ii danse DDon euixote< med ben Konge_ Iige Ballet. I sredet for en plads i lusil sammen med de andre fra balletkom_ pagniet, ksrte han p; sin racer runlt ut oe steder, hvor balletten skulle op_ trade. travde jeg...l?::y5rr" undervurderet, nvor.kotdt og kuperet, der er i Jylland og speciejt, i januar, si jeg korte mig seli nge rlt kanten,< husker Thomas Flindt Jeppesen.,".3,it"iili*"n i de to miljser' er den >Nej, balletdanserer ikke er den ri, men kerligetone U"g"g" st"_ der,< lyder svaret. Til gengeld horer al sammenligning op, nir det g lder udstyr og toj. ^_ DLyketryttere gir meget op i, at tojet er rent og at det sidder, som det skal.?:tskat gennemgdende vere lekkert, og er dertor helt modsat balletten, hvor de fleste af os til treningen ligner genbrugsbutik en med ktud'etoj ild;; verste skuffe.( Selv befinder Thomas Flindt sen Jeppe_ signok et sted lige omtring mi;t!n, mener han.

5 t = D 6 = ā = I a )a O = F 93 B3.S;rEt;Egn ;fa+e+3bas'*ges H3+;ls;:FEi=Es ;6c;'5'1o.9it3Foi lri 0.41+:E;E ir* +se1l"=$8 ai;ig+ o < oo ij o o E i*leie IiE gffri o!l. ard gc tr i+k +. A H.DrD 9r a"e;=q1ie3ar E= s=aai=:66: ofd o.rd R Z 9v il f+esag6+il:e: J x5 9r! YF TFTE.AFFE9ET o E ttl lrt l q qr Xlr 1! rrr = e E sq= F=P E g.e F =q= = = ;esais{re+fgiqrgbs: Ft E$IE*iF$E5E EA d93 ' E 6'x gi I E= IaiEEEgqF *l ie F:Ee+ilgE$i[ Fg3 Hr= _= EE 5+?E q$qfe'+r ggeefgeg is1t1iff 'aepteeg=gg HE d do EH [ff]t+gs* legedbe [+ =E Fei1n+**[E = = ri= H= E.E abi[rgri*raiggf rr! n 7= i;gtlb$i5*egxsie EE Eil3EFgrli=ilf = = 3= EigBsFEiiEfi r { It, ^l :i: _

6

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r. RECOVERY gennem forandring af

I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r. RECOVERY gennem forandring af Ballerup Seminariet, fortr 2OO8 Synopsis far mundtlig eksamen i Kultur og Aktivitets fag: DANSK RECOVERY gennem forandring af I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r Studerende: Preben Meilvang Hold: O4C

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Født den 6. maj 1964. Uddannet på Statens Teaterskole, København 1991-1995. Charlotte Sieling Nikolaj Arcel Diverse. Ole Christian Madsen

Født den 6. maj 1964. Uddannet på Statens Teaterskole, København 1991-1995. Charlotte Sieling Nikolaj Arcel Diverse. Ole Christian Madsen 12 4 LARS MIKKELSEN Født den 6. maj 1964 Uddannet på Statens Teaterskole, København 1991-1995 FILMOGRAFI (UDVALGTE ROLLER) De fortabte sjæles ø Nikolaj Arcel 2006 Nordkraft Krøniken Kongekabale Nikolaj

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider TRO PÅ DIG SELV. du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald

Guide. Foto: Scanpix. Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider TRO PÅ DIG SELV. du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald Foto: Scanpix Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider TRO PÅ DIG SELV du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald TRO PÅ DIG SELV INDHOLD I DETTE HÆFTE: Tro på dig selv

Læs mere

Guide. Stress er godt - til en vis grad. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald

Guide. Stress er godt - til en vis grad. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald Foto: Scanpix Guide September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Stress er godt - til en vis grad Styrk dit liv med Chris MacDonald Stress er godt - til en vis grad INDHOLD: Stress

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

ULLA DYRLØV PILOT FOR DIT BARN EN GUIDE TIL FORÆLD RE AKADEMISK FORLAG

ULLA DYRLØV PILOT FOR DIT BARN EN GUIDE TIL FORÆLD RE AKADEMISK FORLAG ULLA DYRLØV PILOT FOR DIT BARN EN GUIDE TIL FORÆLD RE AKADEMISK FORLAG PILOT FOR DIT BARN En guide til forældre ULLA DYRLØV Akademisk Forlag Pilot for dit barn En guide til forældre Af Ulla Dyrløv i samarbejde

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere