Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Cellen - det levendes byggeklods Lunger og blodkredsløb med fokus på ilt Forplantning og hormonel regulering - med fokus på mennesket Livets opståen og udvikling Fra DNA og det centrale dogme til Mendel og den moderne genetik Stoffers opbygning og kemiske mængdeberegninger Kost og fordøjelse med fokus på enzymer og enzymkinetik Kost og fordøjelse med fokus på fedtstoffer Genteknologi og transgene planter Syrer og baser Biologisk produktion og uorganiske reaktionstyper Bioteknologisk produktion Nervesystemet - funktion og påvirkning Immunforsvarets grundlæggende opbygning og funktion Side 1 af 16

2 Titel 1 Cellen - det levendes byggeklods Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s.9-19 Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s Supplerende stof: Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.48 Mikroskopi/Plasmolyse Osmose over kartoffelcellers membran To simple øvelser med osmose og diffusion Transfusion, ionbalancen i cellerne(opgaver) Andet: Fællestime for A- og B-biohold ved prof. Henrik Hasle, Skejby Sygehus, om kræft, især hos børn Cellen som det levendes byggeklods, forskellen på levende og ikke-levende, hovedtyper af celler/organismer, celleorganeller, transportprocesser over cellemembranen, evolutionen og dens mekanismer Fokus på cellen som det levendes byggeklods. Herunder cellens struktur og funktion. Hvad karakteriserer det levende? Hvordan optager og afgiver cellen de nødvendige stoffer? Hvilke mekanismer driver evolutionen? Kan celler betragtes i et evolutionært lys? Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, foredrag Side 2 af 16

3 Titel 2 Lunger og blodkredsløb med fokus på ilt Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s Bruun: BIOS, Grundbog 1 (Gyldendal 2007) s Dissektion af pattedyrhjerte Blodtryksmåling Lungeanatomi og lungefysiologi, tilpasning til iltoptagelse, gasudveksling fra alveoler til kapillærer, hjertets anatomi og fysiologi, hæmoglobin og ilttransport, kuldioxids vej fra respiration til udånding, blodets elementer, kredsløbet og dets typer af kar, puls og blodtryk, regulering af kredsløb og åndedræt fra hvile til arbejde, kondital og konditionstræning, hjerte- karsygdomme Lunger og blodkredsløb som eksempel på to vitale organsystemer. Herunder fokus på optag, transport og forbrug af ilt ved den cellulære respiration. Hvilke ændringer sker fra hvile til arbejde, så et stigende iltkrav kan honoreres? Hvad er kondi, hvordan måles det og hvordan kan det forbedres? Sygdomme i hjerte og kredsløb Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, test, animation Side 3 af 16

4 Titel 3 Forplantning og hormonel regulering - med fokus på mennesket Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s.85-99, Valgfri opgaver i studiegrupper om forplantning Graviditetstest Østrogenhormoner i spildevand (opgave) TRH, TSH og thyroxin (opgave) Andet: Viden om (DR 2): Gravid som 60-årig (2006) Menneskets kønsorganers anatomi og fysiologi, æg- og sædcelleproduktion ved meiose, de hanlige hormoner og deres betydning og regulering, de hunlige hormoner og deres betydning og regulering, menstruationscyklus og feed-back, graviditet, fosterudvikling og HCG, prævention med fokus på hormonelle midler, fortrydelsespiller og abort, det hormonelle system, de endokrine kirtler og deres hormoner, typer af hormoner, hormonregulering, hormonreceptorer, hormoner i relation til sundhed Fokus på egen krop og dens anatomi og fysiologi. Herunder fornuftigt valg af prævention og adækvat hendleevne hvis præventionen svigter. Viden om hormoners betydning for regulering af kroppens forskellige organer og deres virke Klasseundervisning, studiegruppearbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, mundtlig formidling, test, TV Side 4 af 16

5 Titel 4 Livets opståen og udvikling Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s.7-15 Supplerende stof: Peter C. Kjærgaard: De store Darwin-myter (5 sider) Fællesopgave bio/dansk i forbindelse med ekskursion til Randers Regnskov Andet: Viden Om (DR2): Fremtid uden evolution Ekskursion til Randers Regnskov med fokus på evolution og tilpasning Livets opståen, autotrof og heterotrof, prokaryot og eukaryot, evolutionsteori, naturlig og seksuel selektion Fokus på den naturvidenskabelige måde at forklare livets opståen og evolutionen på. Darwins betydning og hvordan hans tanker senere er udbygget og understøttet af nyere forskning og viden om bl.a. DNA Verificering/falsificering af de mange myter om Darwin og evolution Klasseundervisning, skriftlig formidling, mundtlig formidling via individuelle oplæg, film, ekskursion Side 5 af 16

6 Titel 5 Fra DNA og det centrale dogme til Mendel og den moderne genetik Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s.21-30, Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s (bioinformatik) Bioaktive stoffer i fødevarer (Foulum) Proteinbestemmelse i cellekulturer (Foulum) Blodtypebestemmelse Oprensning af DNA fra løg To-gens spaltning i byg Andet: Ekskursion til Foulum (to øvelser) Ekskursion til UNF/Århus: foredrag ved læge Asser Hedegård Thomsen om Dødens læger (om en retsmediciners daglige arbejde) Karyotype, kromosomstruktur, HUGO, autosomer/kønskromosomer, DNAstruktur, det centrale dogme (DNA-replikation og proteinsyntese), mitose og meiose, centrale genetiske grundbegreber, autosomal arv (dominant/recessiv), stamtræer, krydsningsskemaer, ufuldstændig arv og codominans, multiple alleler, ABO- og Rhesus-blodtype-systemet, analysekrydsning, et- og to-gens nedarvning, epistasi, koblede og ikke-koblede gener, X 2 -test, kønsbunden arv (dominant/recessiv), Barr-legemer, arv contra miljø Fokus på at kunne forstå og dermed arbejde med de centrale genetiske grundbegreber og dermed kunne opstille/analysere nedarvning som det kommer til udtryk i stamtavler. Desuden basal indsigt i DNA molekylet og det centrale dogme, så arvens uforanderlighed (mitose) og videregivelse (meiose) står klart. Endelig en forståelse for hvad der udelukkende skyldes arv (ex. blodtyper og visse et-gens sygdomme) og hvad der er et samspil mellem arv og miljø (ex. fedme og flere udbredte livsstilssygdomme) Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, opgaver, skriftlig og mundtlig formidling, eksperimentelt arbejde, ekskursioner Side 6 af 16

7 Titel 6 Stoffers opbygning og kemiske mængdeberegninger Stoffers opbygning Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , 40-42: Atomets opbygning, grundstoffernes periodesystem, kemiske forbindelser (salte, molekyler), ædelgasreglen, tilstandsformer. Arbejdsark: Molekylforbindelser og elektronprikformler Kemiske mængdeberegninger Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.47, 55-61: Afstemning af kemiske reaktionsskemaer Kemiske mængdeberegninger - stofmængde, molarmasse, molar volumen og molær koncentration indføres. Eksperimentelt arbejde: Ethanolgæring (kvantitativt, udbytteberegning af CO 2 ) Bestemmelse af ethanolindholdet i vin (destillation) - At kunne anvende kemisk fagsprog, symboler og nomenklatur - At kunne forstå opbygningen af periodesystemet og kunne anvende det til at sammensætte grundstofferne til simple kemiske forbindelser, herunder vurdere bindindingstype. - Træningsopgaver i brugen af ædelgasreglen - At opnå en forståelse af begrebet stofmængde - At kunne anvende kemiske mængdeberegninger på konkrete reaktioner Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, skriftlig formidling Side 7 af 16

8 Titel 7 Kost og fordøjelse med fokus på enzymer og enzymkinetik Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , 92-93, , , , : Aminosyrer og proteiner (struktur og egenskaber), spejlbilledisomeri. Kemiske bindingstyper relateret til de bindinger, der forekommer mellem aminosyrer i et protein, carbohydrater. Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.83, 85-89, , Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller: Kroppen i fokus (Nucleus 2012) s.105, Enzymkinetik: Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.85-86, Kopisider fra BasiskemiA: Termokemi, 6 sider Enzymers struktur og funktion, katalyse, termodynamik. Enzymkinetik, Michaelis Menten modellen, Lineweaver-burk plot. Enzymer og temperatur, Enzymer og ph Forsøg med spytamylase Muskelsvind hos labradorhunde (opgave) Lactoseintolerans (opgave) Demo: Limonen er optisk aktiv Fremstilling af polyamid (6.10 Nylon) Småeksperimenter med enzymet katalase Nedbrydning af hydrogenperoxid på forskellige måder. Opløsningsenthapier: exo - og endoterm. Elev forsøg: Enzymkinetik: Undersøgelse af katalases enzymaktivitet Andet Ekskursion: UNF foredrag med titlen Enzymer - kroppens små robotter Enzymstruktur og funktion, enzymer som katalysatorer og som proteiner, specificitet, reaktionshastighed i relation til temperatur og ph, anvendelse industrielt, cofaktorer/prostetiske grupper, ATP struktur og som coenzym, navngivning af enzymer, Side 8 af 16

9 fedtstoffer og proteiner i kosten som energigivere og som byggematerialer, varedeklarationer, kostråd Fokus på at forstå sammenhængen mellem DNA og proteiner (proteinsyntese). Desuden på enzymers specifikke katalytiske funktion og afhængigheden af ex. temp. og ph. Endelig at enzymer ud over i den levende organisme også kan fungere extracellulært og dermed anvendes industrielt Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 9 af 16

10 Titel 8 Kost og fordøjelse med fokus på fedtstoffer Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s : Grundlæggende organisk kemi: carbonhydrider, alkoholer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, fedtstoffer (lipider). Steroisomeri (E, Z-systemet) Polaritet, hydrofile- og hydrofobe grupper Organiske reaktionstyper - Herunder også redoxreaktioner. Supplerende stof: Tabel over de mest almindelige fedtsyrer (navn, struktur og smeltepunkt). Notebookfil: Oxidationsreaktioner (organiske) Eksperimentelt arbejde: Polære- og upolære stoffer Fremstilling af en ester (kondensationsreaktion)(demo/fællesforsøg) Farvestoffet β-caroten(spektrofotometri). (Demo/fællesforsøg) Undersøgelse af olivenolier (chlorofylindhold vha.spektrofotometri, smagstest) (Rapport) Adskillelse af farveblandinger vha. TLC. Teori-sider udleveret om chromatografi. Demo: Additionsreaktion - At kunne beskrive stoffers opbygning og redegøre for sammenhæng mellem struktur og egenskaber og funktion - At kunne gennemføre kvantitative og kvalitative eksperimenter og undersøgelser - At kunne opsamle, efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 10 af 16

11 Titel 9 Genteknologi og transgene planter Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.7-9, 22-40, Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.158 Supplerende stof: Parbo & Nyvad: Kend Kemien 2 s.97: CO 2 og lungernes ventilation Gensplejsede tomater (opgave) Tranformation af gener via plasmider, oprensning af plasmider og selektion af transformerede bakterier, rekombinant DNA-teknik/gensplejsning, restriktionsenzymer og deres specificitet, isolering af donor-dna og typer af donor-dna, opformering af donor-dna, PCR-metoden, osteproduktion ved hjælp af kamel-chymosin, Roundup (virkemekanisme, nedbrydning, resistente afgrøder), antisense-teknikken, phytase og dets fremstilling via genteknologi, gensplejsede en- og tokimbladede planter Fokus har været på at forstå hvordan et donorgen isoleres og via vektor overføres til en modtagende organisme, herunder på anvendelsen af restriktionsenzymer. Desuden fokus på metoder til selektion af transformerede celler/organismer og disses opformering Baggrunden for PCR-metodens store udbredelse belyses og anti-sense kobles til proteinsyntesen for en forståelse af metodens potentialer Endelig gives konkrete eksempler via bl.a. Roundup, phytase og osteproduktion. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 11 af 16

12 Titel 10 Syrer og baser Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010): s. 88 Bruun m. fl.: Grundbog i Bioteknologi2 (Gyldendal 2011): s.10-17ned Kopisider fra Kim Brun, Hans Birger Jensen m.fl. : Isis KemiC, Systime, 1. udg. : s , , Noter: ph-skalaen og opgaver Syre- og basestyrke ph-måling og eksempler på ph-værdier Le Chateliers princip. Reaktionsbrøk og ligevægtsloven. CO 2 og lungernes ventilation. Carbondioxid og blod. Bjerrumdiagram for carbonsyre Notebookfil: Bjerrumdiagrammer for forskellige aminosyrer. Syrer og baser, ph-begrebet, syre-og basestyrke, kemiske ligevægte, molær koncentration og fortynding, buffersystemer, syre-basetitrering. Bjerrumdiagrammer. Eksperimentelt arbejde: Eddikesyreindholdet i husholdningseddike Hvorfor smager en citron mere surt end en appelsin? Citronsyretitrering. Acetatpuffer - ethansyre og ethanoat Kemisk ligevægt. Le Chateliers Princip. -At kunne tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder -At kunne anvende teoretiske modeller til kvantitative beregninger - At kunne redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt grundlag Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, opgaveløsning Side 12 af 16

13 Titel 11 Biologisk produktion og uorganiske reaktionstyper Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , , Note: Let- og tungtopløselige salte Fældningsreaktioner, opløsningsreaktioner Oxidation, reduktion, redoxreaktion, oxidationstal Den begrænsende faktor (et kontrolleret forsøg med søvand) Gæring af forskellige kulhydrater Alger og bioenergi (opgave) Bakteriel olierensning (opgave) Svampe og farvestoffer (opgave) Demo: Fældningsreaktioner (kvalitative). Andet: Deltagelse i bio-olympiadens indledende runde Begrænsende faktorer for plantevækst på land og i vand, biotiske og abiotiske faktorer og dyrkningsprincipper i konventionelt og i økologisk landbrug, planteproduktion, produktionsbegreber og metoder til måling af produktion, centrale næringsstoffer og deres kemiske og biologiske karakteristika, loven om den begrænsende faktor, gødningsregnskaber med fokus på ikke-udnyttede næringsstoffer og disses skæbne, fødekæder, fødenet og centrale økologiske grundbegreber i relation til både stofkredsløb og energistrøm, bæredygtighedsbegrebet Fokus har været at tilegne sig centrale økologiske begreber i relation til både den omgivende natur og til produktionssystemer, her primært landbrug. Desuden at få en forståelse for nødvendigheden af centrale næringsstoffer og en forståelse for det uhensigtsmæssige i overgødskning og eutrofiering. Dermed er bæredygtighedsprincippet begrundet og i fokus Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 13 af 16

14 Titel 12 Bioteknologisk produktion Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s Supplerende stof: Kort fortalt om brygprocessen: Produktion af smør Produktion af skyr og forskellige ostetyper Produktion af øl, en Belgian strong Golden Ale Gruppeopgave om vin-, surmælks- og/eller osteproduktion Over- og undergærs udnyttelse af kulhydrater (opgave) Gærceller og ølbrygning (opgave) Vin - et bioteknologisk produkt (opgave) Bioteknologisk produktion via mikroorganismer af enzymer til diverse formål, produktion af øl og vin fra jord til bord, produktion af diverse surmælksprodukter og forskellige typer af oste, fra biomasse til biogas, udvikling af nye lægemidler og metoder til indgift og transport til specifikke steder i kroppen, herunder nanomedicins potentialer, nye former for antibiotika, typer af stamceller og behandlingspotentialet i deres anvendelse Der har været fokuseret på at præsentere en bred vifte af bioteknologiske metoder til produktion. Dels klassiske metoder der på forskellig vis er udviklet gennem tid til fortsat anvendelse (øl, vin, surmælksprodukter, ost m.v.), dels nyere anvendelsesmuligheder af gammelkendte processer og stoffer (biogas, medicin) frem mod stamceller og nanomedin som en måske revolutionerende ny vej i ex. sygdomsbehandlingen Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 14 af 16

15 Titel 13 Nervesystemet - funktion og påvirkning Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s , , Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s , Nervesystemets og det enkelte neurons generelle opbygning, typer af gliaceller og deres funktion, hvilemembranpotentialet og Na-K-pumpen, aktionspotentialet og dets dannelse og udbredelse, hovedtyper af transmitterstoffer, typer af summation, synapsen og impulsoverførsel fra præ- til postsynaptiske neuron, typer af sanseceller hos mennesket, rygmarven og hjerneafsnittenes arbejdsdeling, læring, hukommelse og intelligens, kemiske påvirkninger med alkohol, hash, ecstasy m.v., motion og endorfiner, nervegifte i synapsen, eksempler på sygdomme i nervesystemet og fremstilling af lægemidler til anvendelse mod en række nervelidelser Fokus har været på at give en generel indsigt i CNS s og PNS s opbygning og basale funktion for at kunne forstå hvordan stimulanser og rusmidler påvirker os. Men også for at kunne forstå diverse giftstoffers virkemekanisme og synapsens helt centrale rolle i relation til en lang række mediciske præparaters virkemåde. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, formidling mundtligt, opgaveløsning Side 15 af 16

16 Titel 14 Immunforsvarets grundlæggende opbygning og funktion Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s , Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.161, , ELISA-metoden til bestemmelse af den genetiske profil i høns (Foulum) Separation af farvestoffer ved hjælp af elektroforese Andet Ekskursion til Foulum (øvelse, foredrag og rundvisning) Immunforsvarets generelle opbygning/inddeling, herunder det medfødte og det erhvervede forsvar, immunforsvarets generelle virkemåde fra antigen til antistof og etablering af hukommelse, antistofklasser og deres funktion, primær og sekundær respons, herunder (DNA)vaccination, den direkte og indirekte ELISA og anvendelsesmuligheder, drug-test, elektroforese på DNA og på proteiner, virus- og bakterielle infektioner, herunder fokus på HIV/AIDS, autoimmune sygsomme, serumbehandling, typer af transplantationer, Der har været fokus på en basal forståelse for immunsystemets opbygning og virkemåde. For således at kunne forstå hvorledes kroppen bearbejder og husker sygdomme og hvorledes vi via vaccination og serumbehandling ofte kan imødegå de værste følger af antigen-konfrontationer. Ligeledes har der været fokus på metoder, primært ELISA og elektroforese i f.eks. diagnosticeringssammenhæng Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning, ekskursion Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2

Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx BiB Inger Klit Schierup Hold 2.b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bib Hans Jørgen Madsen 3.biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse fra august 2014

Undervisningsbeskrivelse fra august 2014 Undervisningsbeskrivelse fra august 2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2015 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Bioteknologi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/16 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bib Hans Jørgen Madsen Hold 2.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi A Anne-Sofie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Thomas Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi C Jeppe Lund (JL) 2a bic Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2017 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august juni 2015-2016 Institution Uddannelse Lærer(e) HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg htx Biologi;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2013/2014 Institution Herning HF og VC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juli 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Marie Kruse gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Biteknologi A Emelie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi C Jeppe Lund (JL) 2.b bic Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Elisabeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 07- Maj 08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg tekniske skole Htx Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 14/15. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 14/15. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin dec/jan 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi C Line Toft Vestergaard (LV), Hans Jørgen Madsen (HM) 1. t/2.t Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: bic124

Undervisningsbeskrivelse for: bic124 Undervisningsbeskrivelse for: bic124 Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: biologi C dag Termin: Juni2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Steen Egholm Engelbøl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Dec jan 11/12 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi C Inger Klit Schierup Hold 2.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 206 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Thomas Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juli 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg (Skive) Hfe Biologi C Morten

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan Jun 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Pernille Guyton

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2014 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Januar 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Peter Lindhardt 1a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (foreløbig)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi B Ejner Damholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Marie kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Bioteknologi A john

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Interaktiv ebog til biologi C

Interaktiv ebog til biologi C Interaktiv ebog til biologi C 2016 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 V 1.1 Der var engang... 10 1.1.1 Den tidlige Jord 10 1.1.2 Livet opstår på Jorden 12 Resume 49 1.5.4 Stamtræer 45 1.5.5 Kreationisme 47

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Amager hf og vuc hfe Biologi C-B Vibeke Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B (stx bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Mark Goldsmith

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi C-B

Læs mere