Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Cellen - det levendes byggeklods Lunger og blodkredsløb med fokus på ilt Forplantning og hormonel regulering - med fokus på mennesket Livets opståen og udvikling Fra DNA og det centrale dogme til Mendel og den moderne genetik Stoffers opbygning og kemiske mængdeberegninger Kost og fordøjelse med fokus på enzymer og enzymkinetik Kost og fordøjelse med fokus på fedtstoffer Genteknologi og transgene planter Syrer og baser Biologisk produktion og uorganiske reaktionstyper Bioteknologisk produktion Nervesystemet - funktion og påvirkning Immunforsvarets grundlæggende opbygning og funktion Side 1 af 16

2 Titel 1 Cellen - det levendes byggeklods Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s.9-19 Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s Supplerende stof: Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.48 Mikroskopi/Plasmolyse Osmose over kartoffelcellers membran To simple øvelser med osmose og diffusion Transfusion, ionbalancen i cellerne(opgaver) Andet: Fællestime for A- og B-biohold ved prof. Henrik Hasle, Skejby Sygehus, om kræft, især hos børn Cellen som det levendes byggeklods, forskellen på levende og ikke-levende, hovedtyper af celler/organismer, celleorganeller, transportprocesser over cellemembranen, evolutionen og dens mekanismer Fokus på cellen som det levendes byggeklods. Herunder cellens struktur og funktion. Hvad karakteriserer det levende? Hvordan optager og afgiver cellen de nødvendige stoffer? Hvilke mekanismer driver evolutionen? Kan celler betragtes i et evolutionært lys? Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, foredrag Side 2 af 16

3 Titel 2 Lunger og blodkredsløb med fokus på ilt Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s Bruun: BIOS, Grundbog 1 (Gyldendal 2007) s Dissektion af pattedyrhjerte Blodtryksmåling Lungeanatomi og lungefysiologi, tilpasning til iltoptagelse, gasudveksling fra alveoler til kapillærer, hjertets anatomi og fysiologi, hæmoglobin og ilttransport, kuldioxids vej fra respiration til udånding, blodets elementer, kredsløbet og dets typer af kar, puls og blodtryk, regulering af kredsløb og åndedræt fra hvile til arbejde, kondital og konditionstræning, hjerte- karsygdomme Lunger og blodkredsløb som eksempel på to vitale organsystemer. Herunder fokus på optag, transport og forbrug af ilt ved den cellulære respiration. Hvilke ændringer sker fra hvile til arbejde, så et stigende iltkrav kan honoreres? Hvad er kondi, hvordan måles det og hvordan kan det forbedres? Sygdomme i hjerte og kredsløb Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, test, animation Side 3 af 16

4 Titel 3 Forplantning og hormonel regulering - med fokus på mennesket Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s.85-99, Valgfri opgaver i studiegrupper om forplantning Graviditetstest Østrogenhormoner i spildevand (opgave) TRH, TSH og thyroxin (opgave) Andet: Viden om (DR 2): Gravid som 60-årig (2006) Menneskets kønsorganers anatomi og fysiologi, æg- og sædcelleproduktion ved meiose, de hanlige hormoner og deres betydning og regulering, de hunlige hormoner og deres betydning og regulering, menstruationscyklus og feed-back, graviditet, fosterudvikling og HCG, prævention med fokus på hormonelle midler, fortrydelsespiller og abort, det hormonelle system, de endokrine kirtler og deres hormoner, typer af hormoner, hormonregulering, hormonreceptorer, hormoner i relation til sundhed Fokus på egen krop og dens anatomi og fysiologi. Herunder fornuftigt valg af prævention og adækvat hendleevne hvis præventionen svigter. Viden om hormoners betydning for regulering af kroppens forskellige organer og deres virke Klasseundervisning, studiegruppearbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, mundtlig formidling, test, TV Side 4 af 16

5 Titel 4 Livets opståen og udvikling Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s.7-15 Supplerende stof: Peter C. Kjærgaard: De store Darwin-myter (5 sider) Fællesopgave bio/dansk i forbindelse med ekskursion til Randers Regnskov Andet: Viden Om (DR2): Fremtid uden evolution Ekskursion til Randers Regnskov med fokus på evolution og tilpasning Livets opståen, autotrof og heterotrof, prokaryot og eukaryot, evolutionsteori, naturlig og seksuel selektion Fokus på den naturvidenskabelige måde at forklare livets opståen og evolutionen på. Darwins betydning og hvordan hans tanker senere er udbygget og understøttet af nyere forskning og viden om bl.a. DNA Verificering/falsificering af de mange myter om Darwin og evolution Klasseundervisning, skriftlig formidling, mundtlig formidling via individuelle oplæg, film, ekskursion Side 5 af 16

6 Titel 5 Fra DNA og det centrale dogme til Mendel og den moderne genetik Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s.21-30, Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s (bioinformatik) Bioaktive stoffer i fødevarer (Foulum) Proteinbestemmelse i cellekulturer (Foulum) Blodtypebestemmelse Oprensning af DNA fra løg To-gens spaltning i byg Andet: Ekskursion til Foulum (to øvelser) Ekskursion til UNF/Århus: foredrag ved læge Asser Hedegård Thomsen om Dødens læger (om en retsmediciners daglige arbejde) Karyotype, kromosomstruktur, HUGO, autosomer/kønskromosomer, DNAstruktur, det centrale dogme (DNA-replikation og proteinsyntese), mitose og meiose, centrale genetiske grundbegreber, autosomal arv (dominant/recessiv), stamtræer, krydsningsskemaer, ufuldstændig arv og codominans, multiple alleler, ABO- og Rhesus-blodtype-systemet, analysekrydsning, et- og to-gens nedarvning, epistasi, koblede og ikke-koblede gener, X 2 -test, kønsbunden arv (dominant/recessiv), Barr-legemer, arv contra miljø Fokus på at kunne forstå og dermed arbejde med de centrale genetiske grundbegreber og dermed kunne opstille/analysere nedarvning som det kommer til udtryk i stamtavler. Desuden basal indsigt i DNA molekylet og det centrale dogme, så arvens uforanderlighed (mitose) og videregivelse (meiose) står klart. Endelig en forståelse for hvad der udelukkende skyldes arv (ex. blodtyper og visse et-gens sygdomme) og hvad der er et samspil mellem arv og miljø (ex. fedme og flere udbredte livsstilssygdomme) Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, opgaver, skriftlig og mundtlig formidling, eksperimentelt arbejde, ekskursioner Side 6 af 16

7 Titel 6 Stoffers opbygning og kemiske mængdeberegninger Stoffers opbygning Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , 40-42: Atomets opbygning, grundstoffernes periodesystem, kemiske forbindelser (salte, molekyler), ædelgasreglen, tilstandsformer. Arbejdsark: Molekylforbindelser og elektronprikformler Kemiske mængdeberegninger Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.47, 55-61: Afstemning af kemiske reaktionsskemaer Kemiske mængdeberegninger - stofmængde, molarmasse, molar volumen og molær koncentration indføres. Eksperimentelt arbejde: Ethanolgæring (kvantitativt, udbytteberegning af CO 2 ) Bestemmelse af ethanolindholdet i vin (destillation) - At kunne anvende kemisk fagsprog, symboler og nomenklatur - At kunne forstå opbygningen af periodesystemet og kunne anvende det til at sammensætte grundstofferne til simple kemiske forbindelser, herunder vurdere bindindingstype. - Træningsopgaver i brugen af ædelgasreglen - At opnå en forståelse af begrebet stofmængde - At kunne anvende kemiske mængdeberegninger på konkrete reaktioner Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, skriftlig formidling Side 7 af 16

8 Titel 7 Kost og fordøjelse med fokus på enzymer og enzymkinetik Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , 92-93, , , , : Aminosyrer og proteiner (struktur og egenskaber), spejlbilledisomeri. Kemiske bindingstyper relateret til de bindinger, der forekommer mellem aminosyrer i et protein, carbohydrater. Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.83, 85-89, , Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller: Kroppen i fokus (Nucleus 2012) s.105, Enzymkinetik: Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.85-86, Kopisider fra BasiskemiA: Termokemi, 6 sider Enzymers struktur og funktion, katalyse, termodynamik. Enzymkinetik, Michaelis Menten modellen, Lineweaver-burk plot. Enzymer og temperatur, Enzymer og ph Forsøg med spytamylase Muskelsvind hos labradorhunde (opgave) Lactoseintolerans (opgave) Demo: Limonen er optisk aktiv Fremstilling af polyamid (6.10 Nylon) Småeksperimenter med enzymet katalase Nedbrydning af hydrogenperoxid på forskellige måder. Opløsningsenthapier: exo - og endoterm. Elev forsøg: Enzymkinetik: Undersøgelse af katalases enzymaktivitet Andet Ekskursion: UNF foredrag med titlen Enzymer - kroppens små robotter Enzymstruktur og funktion, enzymer som katalysatorer og som proteiner, specificitet, reaktionshastighed i relation til temperatur og ph, anvendelse industrielt, cofaktorer/prostetiske grupper, ATP struktur og som coenzym, navngivning af enzymer, Side 8 af 16

9 fedtstoffer og proteiner i kosten som energigivere og som byggematerialer, varedeklarationer, kostråd Fokus på at forstå sammenhængen mellem DNA og proteiner (proteinsyntese). Desuden på enzymers specifikke katalytiske funktion og afhængigheden af ex. temp. og ph. Endelig at enzymer ud over i den levende organisme også kan fungere extracellulært og dermed anvendes industrielt Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 9 af 16

10 Titel 8 Kost og fordøjelse med fokus på fedtstoffer Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s : Grundlæggende organisk kemi: carbonhydrider, alkoholer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, fedtstoffer (lipider). Steroisomeri (E, Z-systemet) Polaritet, hydrofile- og hydrofobe grupper Organiske reaktionstyper - Herunder også redoxreaktioner. Supplerende stof: Tabel over de mest almindelige fedtsyrer (navn, struktur og smeltepunkt). Notebookfil: Oxidationsreaktioner (organiske) Eksperimentelt arbejde: Polære- og upolære stoffer Fremstilling af en ester (kondensationsreaktion)(demo/fællesforsøg) Farvestoffet β-caroten(spektrofotometri). (Demo/fællesforsøg) Undersøgelse af olivenolier (chlorofylindhold vha.spektrofotometri, smagstest) (Rapport) Adskillelse af farveblandinger vha. TLC. Teori-sider udleveret om chromatografi. Demo: Additionsreaktion - At kunne beskrive stoffers opbygning og redegøre for sammenhæng mellem struktur og egenskaber og funktion - At kunne gennemføre kvantitative og kvalitative eksperimenter og undersøgelser - At kunne opsamle, efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 10 af 16

11 Titel 9 Genteknologi og transgene planter Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.7-9, 22-40, Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.158 Supplerende stof: Parbo & Nyvad: Kend Kemien 2 s.97: CO 2 og lungernes ventilation Gensplejsede tomater (opgave) Tranformation af gener via plasmider, oprensning af plasmider og selektion af transformerede bakterier, rekombinant DNA-teknik/gensplejsning, restriktionsenzymer og deres specificitet, isolering af donor-dna og typer af donor-dna, opformering af donor-dna, PCR-metoden, osteproduktion ved hjælp af kamel-chymosin, Roundup (virkemekanisme, nedbrydning, resistente afgrøder), antisense-teknikken, phytase og dets fremstilling via genteknologi, gensplejsede en- og tokimbladede planter Fokus har været på at forstå hvordan et donorgen isoleres og via vektor overføres til en modtagende organisme, herunder på anvendelsen af restriktionsenzymer. Desuden fokus på metoder til selektion af transformerede celler/organismer og disses opformering Baggrunden for PCR-metodens store udbredelse belyses og anti-sense kobles til proteinsyntesen for en forståelse af metodens potentialer Endelig gives konkrete eksempler via bl.a. Roundup, phytase og osteproduktion. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 11 af 16

12 Titel 10 Syrer og baser Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010): s. 88 Bruun m. fl.: Grundbog i Bioteknologi2 (Gyldendal 2011): s.10-17ned Kopisider fra Kim Brun, Hans Birger Jensen m.fl. : Isis KemiC, Systime, 1. udg. : s , , Noter: ph-skalaen og opgaver Syre- og basestyrke ph-måling og eksempler på ph-værdier Le Chateliers princip. Reaktionsbrøk og ligevægtsloven. CO 2 og lungernes ventilation. Carbondioxid og blod. Bjerrumdiagram for carbonsyre Notebookfil: Bjerrumdiagrammer for forskellige aminosyrer. Syrer og baser, ph-begrebet, syre-og basestyrke, kemiske ligevægte, molær koncentration og fortynding, buffersystemer, syre-basetitrering. Bjerrumdiagrammer. Eksperimentelt arbejde: Eddikesyreindholdet i husholdningseddike Hvorfor smager en citron mere surt end en appelsin? Citronsyretitrering. Acetatpuffer - ethansyre og ethanoat Kemisk ligevægt. Le Chateliers Princip. -At kunne tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder -At kunne anvende teoretiske modeller til kvantitative beregninger - At kunne redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt grundlag Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, opgaveløsning Side 12 af 16

13 Titel 11 Biologisk produktion og uorganiske reaktionstyper Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , , Note: Let- og tungtopløselige salte Fældningsreaktioner, opløsningsreaktioner Oxidation, reduktion, redoxreaktion, oxidationstal Den begrænsende faktor (et kontrolleret forsøg med søvand) Gæring af forskellige kulhydrater Alger og bioenergi (opgave) Bakteriel olierensning (opgave) Svampe og farvestoffer (opgave) Demo: Fældningsreaktioner (kvalitative). Andet: Deltagelse i bio-olympiadens indledende runde Begrænsende faktorer for plantevækst på land og i vand, biotiske og abiotiske faktorer og dyrkningsprincipper i konventionelt og i økologisk landbrug, planteproduktion, produktionsbegreber og metoder til måling af produktion, centrale næringsstoffer og deres kemiske og biologiske karakteristika, loven om den begrænsende faktor, gødningsregnskaber med fokus på ikke-udnyttede næringsstoffer og disses skæbne, fødekæder, fødenet og centrale økologiske grundbegreber i relation til både stofkredsløb og energistrøm, bæredygtighedsbegrebet Fokus har været at tilegne sig centrale økologiske begreber i relation til både den omgivende natur og til produktionssystemer, her primært landbrug. Desuden at få en forståelse for nødvendigheden af centrale næringsstoffer og en forståelse for det uhensigtsmæssige i overgødskning og eutrofiering. Dermed er bæredygtighedsprincippet begrundet og i fokus Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 13 af 16

14 Titel 12 Bioteknologisk produktion Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s Supplerende stof: Kort fortalt om brygprocessen: Produktion af smør Produktion af skyr og forskellige ostetyper Produktion af øl, en Belgian strong Golden Ale Gruppeopgave om vin-, surmælks- og/eller osteproduktion Over- og undergærs udnyttelse af kulhydrater (opgave) Gærceller og ølbrygning (opgave) Vin - et bioteknologisk produkt (opgave) Bioteknologisk produktion via mikroorganismer af enzymer til diverse formål, produktion af øl og vin fra jord til bord, produktion af diverse surmælksprodukter og forskellige typer af oste, fra biomasse til biogas, udvikling af nye lægemidler og metoder til indgift og transport til specifikke steder i kroppen, herunder nanomedicins potentialer, nye former for antibiotika, typer af stamceller og behandlingspotentialet i deres anvendelse Der har været fokuseret på at præsentere en bred vifte af bioteknologiske metoder til produktion. Dels klassiske metoder der på forskellig vis er udviklet gennem tid til fortsat anvendelse (øl, vin, surmælksprodukter, ost m.v.), dels nyere anvendelsesmuligheder af gammelkendte processer og stoffer (biogas, medicin) frem mod stamceller og nanomedin som en måske revolutionerende ny vej i ex. sygdomsbehandlingen Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 14 af 16

15 Titel 13 Nervesystemet - funktion og påvirkning Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s , , Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s , Nervesystemets og det enkelte neurons generelle opbygning, typer af gliaceller og deres funktion, hvilemembranpotentialet og Na-K-pumpen, aktionspotentialet og dets dannelse og udbredelse, hovedtyper af transmitterstoffer, typer af summation, synapsen og impulsoverførsel fra præ- til postsynaptiske neuron, typer af sanseceller hos mennesket, rygmarven og hjerneafsnittenes arbejdsdeling, læring, hukommelse og intelligens, kemiske påvirkninger med alkohol, hash, ecstasy m.v., motion og endorfiner, nervegifte i synapsen, eksempler på sygdomme i nervesystemet og fremstilling af lægemidler til anvendelse mod en række nervelidelser Fokus har været på at give en generel indsigt i CNS s og PNS s opbygning og basale funktion for at kunne forstå hvordan stimulanser og rusmidler påvirker os. Men også for at kunne forstå diverse giftstoffers virkemekanisme og synapsens helt centrale rolle i relation til en lang række mediciske præparaters virkemåde. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, formidling mundtligt, opgaveløsning Side 15 af 16

16 Titel 14 Immunforsvarets grundlæggende opbygning og funktion Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s , Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.161, , ELISA-metoden til bestemmelse af den genetiske profil i høns (Foulum) Separation af farvestoffer ved hjælp af elektroforese Andet Ekskursion til Foulum (øvelse, foredrag og rundvisning) Immunforsvarets generelle opbygning/inddeling, herunder det medfødte og det erhvervede forsvar, immunforsvarets generelle virkemåde fra antigen til antistof og etablering af hukommelse, antistofklasser og deres funktion, primær og sekundær respons, herunder (DNA)vaccination, den direkte og indirekte ELISA og anvendelsesmuligheder, drug-test, elektroforese på DNA og på proteiner, virus- og bakterielle infektioner, herunder fokus på HIV/AIDS, autoimmune sygsomme, serumbehandling, typer af transplantationer, Der har været fokus på en basal forståelse for immunsystemets opbygning og virkemåde. For således at kunne forstå hvorledes kroppen bearbejder og husker sygdomme og hvorledes vi via vaccination og serumbehandling ofte kan imødegå de værste følger af antigen-konfrontationer. Ligeledes har der været fokus på metoder, primært ELISA og elektroforese i f.eks. diagnosticeringssammenhæng Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning, ekskursion Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Økoli Biokemi yubio 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Alt til bioliundervisningen! 4 bøger samlet i én! Kan købes samlet, hver for sig eller i kombination Til evigt eje el. tidsbegrænset Klassesæt

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Fællesfaglige øvelser

Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1-6 Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1 Fotosyntese og respiration hos vandplante Formålet er at belyse primærproducenters rolle i et økosystem ved at følge to reaktioner, der foregår i planter:

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Grundskolens hovedlæseplan

Grundskolens hovedlæseplan Grundskolens hovedlæseplan Islandske skoler på ungdomstrinet arbejder efter en hovedlæseplan, der udstedes af Undervisningsministeriet. I læseplanen findes der beskrivelser af de studielinier, der tilbydes

Læs mere