Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Cellen - det levendes byggeklods Lunger og blodkredsløb med fokus på ilt Forplantning og hormonel regulering - med fokus på mennesket Livets opståen og udvikling Fra DNA og det centrale dogme til Mendel og den moderne genetik Stoffers opbygning og kemiske mængdeberegninger Kost og fordøjelse med fokus på enzymer og enzymkinetik Kost og fordøjelse med fokus på fedtstoffer Genteknologi og transgene planter Syrer og baser Biologisk produktion og uorganiske reaktionstyper Bioteknologisk produktion Nervesystemet - funktion og påvirkning Immunforsvarets grundlæggende opbygning og funktion Side 1 af 16

2 Titel 1 Cellen - det levendes byggeklods Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s.9-19 Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s Supplerende stof: Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.48 Mikroskopi/Plasmolyse Osmose over kartoffelcellers membran To simple øvelser med osmose og diffusion Transfusion, ionbalancen i cellerne(opgaver) Andet: Fællestime for A- og B-biohold ved prof. Henrik Hasle, Skejby Sygehus, om kræft, især hos børn Cellen som det levendes byggeklods, forskellen på levende og ikke-levende, hovedtyper af celler/organismer, celleorganeller, transportprocesser over cellemembranen, evolutionen og dens mekanismer Fokus på cellen som det levendes byggeklods. Herunder cellens struktur og funktion. Hvad karakteriserer det levende? Hvordan optager og afgiver cellen de nødvendige stoffer? Hvilke mekanismer driver evolutionen? Kan celler betragtes i et evolutionært lys? Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, foredrag Side 2 af 16

3 Titel 2 Lunger og blodkredsløb med fokus på ilt Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s Bruun: BIOS, Grundbog 1 (Gyldendal 2007) s Dissektion af pattedyrhjerte Blodtryksmåling Lungeanatomi og lungefysiologi, tilpasning til iltoptagelse, gasudveksling fra alveoler til kapillærer, hjertets anatomi og fysiologi, hæmoglobin og ilttransport, kuldioxids vej fra respiration til udånding, blodets elementer, kredsløbet og dets typer af kar, puls og blodtryk, regulering af kredsløb og åndedræt fra hvile til arbejde, kondital og konditionstræning, hjerte- karsygdomme Lunger og blodkredsløb som eksempel på to vitale organsystemer. Herunder fokus på optag, transport og forbrug af ilt ved den cellulære respiration. Hvilke ændringer sker fra hvile til arbejde, så et stigende iltkrav kan honoreres? Hvad er kondi, hvordan måles det og hvordan kan det forbedres? Sygdomme i hjerte og kredsløb Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, test, animation Side 3 af 16

4 Titel 3 Forplantning og hormonel regulering - med fokus på mennesket Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Fysiologi) (Forlaget KATS 2008) s.85-99, Valgfri opgaver i studiegrupper om forplantning Graviditetstest Østrogenhormoner i spildevand (opgave) TRH, TSH og thyroxin (opgave) Andet: Viden om (DR 2): Gravid som 60-årig (2006) Menneskets kønsorganers anatomi og fysiologi, æg- og sædcelleproduktion ved meiose, de hanlige hormoner og deres betydning og regulering, de hunlige hormoner og deres betydning og regulering, menstruationscyklus og feed-back, graviditet, fosterudvikling og HCG, prævention med fokus på hormonelle midler, fortrydelsespiller og abort, det hormonelle system, de endokrine kirtler og deres hormoner, typer af hormoner, hormonregulering, hormonreceptorer, hormoner i relation til sundhed Fokus på egen krop og dens anatomi og fysiologi. Herunder fornuftigt valg af prævention og adækvat hendleevne hvis præventionen svigter. Viden om hormoners betydning for regulering af kroppens forskellige organer og deres virke Klasseundervisning, studiegruppearbejde, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling, mundtlig formidling, test, TV Side 4 af 16

5 Titel 4 Livets opståen og udvikling Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s.7-15 Supplerende stof: Peter C. Kjærgaard: De store Darwin-myter (5 sider) Fællesopgave bio/dansk i forbindelse med ekskursion til Randers Regnskov Andet: Viden Om (DR2): Fremtid uden evolution Ekskursion til Randers Regnskov med fokus på evolution og tilpasning Livets opståen, autotrof og heterotrof, prokaryot og eukaryot, evolutionsteori, naturlig og seksuel selektion Fokus på den naturvidenskabelige måde at forklare livets opståen og evolutionen på. Darwins betydning og hvordan hans tanker senere er udbygget og understøttet af nyere forskning og viden om bl.a. DNA Verificering/falsificering af de mange myter om Darwin og evolution Klasseundervisning, skriftlig formidling, mundtlig formidling via individuelle oplæg, film, ekskursion Side 5 af 16

6 Titel 5 Fra DNA og det centrale dogme til Mendel og den moderne genetik Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s.21-30, Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s (bioinformatik) Bioaktive stoffer i fødevarer (Foulum) Proteinbestemmelse i cellekulturer (Foulum) Blodtypebestemmelse Oprensning af DNA fra løg To-gens spaltning i byg Andet: Ekskursion til Foulum (to øvelser) Ekskursion til UNF/Århus: foredrag ved læge Asser Hedegård Thomsen om Dødens læger (om en retsmediciners daglige arbejde) Karyotype, kromosomstruktur, HUGO, autosomer/kønskromosomer, DNAstruktur, det centrale dogme (DNA-replikation og proteinsyntese), mitose og meiose, centrale genetiske grundbegreber, autosomal arv (dominant/recessiv), stamtræer, krydsningsskemaer, ufuldstændig arv og codominans, multiple alleler, ABO- og Rhesus-blodtype-systemet, analysekrydsning, et- og to-gens nedarvning, epistasi, koblede og ikke-koblede gener, X 2 -test, kønsbunden arv (dominant/recessiv), Barr-legemer, arv contra miljø Fokus på at kunne forstå og dermed arbejde med de centrale genetiske grundbegreber og dermed kunne opstille/analysere nedarvning som det kommer til udtryk i stamtavler. Desuden basal indsigt i DNA molekylet og det centrale dogme, så arvens uforanderlighed (mitose) og videregivelse (meiose) står klart. Endelig en forståelse for hvad der udelukkende skyldes arv (ex. blodtyper og visse et-gens sygdomme) og hvad der er et samspil mellem arv og miljø (ex. fedme og flere udbredte livsstilssygdomme) Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, opgaver, skriftlig og mundtlig formidling, eksperimentelt arbejde, ekskursioner Side 6 af 16

7 Titel 6 Stoffers opbygning og kemiske mængdeberegninger Stoffers opbygning Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , 40-42: Atomets opbygning, grundstoffernes periodesystem, kemiske forbindelser (salte, molekyler), ædelgasreglen, tilstandsformer. Arbejdsark: Molekylforbindelser og elektronprikformler Kemiske mængdeberegninger Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.47, 55-61: Afstemning af kemiske reaktionsskemaer Kemiske mængdeberegninger - stofmængde, molarmasse, molar volumen og molær koncentration indføres. Eksperimentelt arbejde: Ethanolgæring (kvantitativt, udbytteberegning af CO 2 ) Bestemmelse af ethanolindholdet i vin (destillation) - At kunne anvende kemisk fagsprog, symboler og nomenklatur - At kunne forstå opbygningen af periodesystemet og kunne anvende det til at sammensætte grundstofferne til simple kemiske forbindelser, herunder vurdere bindindingstype. - Træningsopgaver i brugen af ædelgasreglen - At opnå en forståelse af begrebet stofmængde - At kunne anvende kemiske mængdeberegninger på konkrete reaktioner Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, skriftlig formidling Side 7 af 16

8 Titel 7 Kost og fordøjelse med fokus på enzymer og enzymkinetik Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , 92-93, , , , : Aminosyrer og proteiner (struktur og egenskaber), spejlbilledisomeri. Kemiske bindingstyper relateret til de bindinger, der forekommer mellem aminosyrer i et protein, carbohydrater. Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.83, 85-89, , Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller: Kroppen i fokus (Nucleus 2012) s.105, Enzymkinetik: Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.85-86, Kopisider fra BasiskemiA: Termokemi, 6 sider Enzymers struktur og funktion, katalyse, termodynamik. Enzymkinetik, Michaelis Menten modellen, Lineweaver-burk plot. Enzymer og temperatur, Enzymer og ph Forsøg med spytamylase Muskelsvind hos labradorhunde (opgave) Lactoseintolerans (opgave) Demo: Limonen er optisk aktiv Fremstilling af polyamid (6.10 Nylon) Småeksperimenter med enzymet katalase Nedbrydning af hydrogenperoxid på forskellige måder. Opløsningsenthapier: exo - og endoterm. Elev forsøg: Enzymkinetik: Undersøgelse af katalases enzymaktivitet Andet Ekskursion: UNF foredrag med titlen Enzymer - kroppens små robotter Enzymstruktur og funktion, enzymer som katalysatorer og som proteiner, specificitet, reaktionshastighed i relation til temperatur og ph, anvendelse industrielt, cofaktorer/prostetiske grupper, ATP struktur og som coenzym, navngivning af enzymer, Side 8 af 16

9 fedtstoffer og proteiner i kosten som energigivere og som byggematerialer, varedeklarationer, kostråd Fokus på at forstå sammenhængen mellem DNA og proteiner (proteinsyntese). Desuden på enzymers specifikke katalytiske funktion og afhængigheden af ex. temp. og ph. Endelig at enzymer ud over i den levende organisme også kan fungere extracellulært og dermed anvendes industrielt Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 9 af 16

10 Titel 8 Kost og fordøjelse med fokus på fedtstoffer Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s : Grundlæggende organisk kemi: carbonhydrider, alkoholer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, fedtstoffer (lipider). Steroisomeri (E, Z-systemet) Polaritet, hydrofile- og hydrofobe grupper Organiske reaktionstyper - Herunder også redoxreaktioner. Supplerende stof: Tabel over de mest almindelige fedtsyrer (navn, struktur og smeltepunkt). Notebookfil: Oxidationsreaktioner (organiske) Eksperimentelt arbejde: Polære- og upolære stoffer Fremstilling af en ester (kondensationsreaktion)(demo/fællesforsøg) Farvestoffet β-caroten(spektrofotometri). (Demo/fællesforsøg) Undersøgelse af olivenolier (chlorofylindhold vha.spektrofotometri, smagstest) (Rapport) Adskillelse af farveblandinger vha. TLC. Teori-sider udleveret om chromatografi. Demo: Additionsreaktion - At kunne beskrive stoffers opbygning og redegøre for sammenhæng mellem struktur og egenskaber og funktion - At kunne gennemføre kvantitative og kvalitative eksperimenter og undersøgelser - At kunne opsamle, efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 10 af 16

11 Titel 9 Genteknologi og transgene planter Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.7-9, 22-40, Skadhede m.fl.: Biologiens FG (Genetik) (Forlaget KATS 2008) s Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s.158 Supplerende stof: Parbo & Nyvad: Kend Kemien 2 s.97: CO 2 og lungernes ventilation Gensplejsede tomater (opgave) Tranformation af gener via plasmider, oprensning af plasmider og selektion af transformerede bakterier, rekombinant DNA-teknik/gensplejsning, restriktionsenzymer og deres specificitet, isolering af donor-dna og typer af donor-dna, opformering af donor-dna, PCR-metoden, osteproduktion ved hjælp af kamel-chymosin, Roundup (virkemekanisme, nedbrydning, resistente afgrøder), antisense-teknikken, phytase og dets fremstilling via genteknologi, gensplejsede en- og tokimbladede planter Fokus har været på at forstå hvordan et donorgen isoleres og via vektor overføres til en modtagende organisme, herunder på anvendelsen af restriktionsenzymer. Desuden fokus på metoder til selektion af transformerede celler/organismer og disses opformering Baggrunden for PCR-metodens store udbredelse belyses og anti-sense kobles til proteinsyntesen for en forståelse af metodens potentialer Endelig gives konkrete eksempler via bl.a. Roundup, phytase og osteproduktion. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 11 af 16

12 Titel 10 Syrer og baser Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010): s. 88 Bruun m. fl.: Grundbog i Bioteknologi2 (Gyldendal 2011): s.10-17ned Kopisider fra Kim Brun, Hans Birger Jensen m.fl. : Isis KemiC, Systime, 1. udg. : s , , Noter: ph-skalaen og opgaver Syre- og basestyrke ph-måling og eksempler på ph-værdier Le Chateliers princip. Reaktionsbrøk og ligevægtsloven. CO 2 og lungernes ventilation. Carbondioxid og blod. Bjerrumdiagram for carbonsyre Notebookfil: Bjerrumdiagrammer for forskellige aminosyrer. Syrer og baser, ph-begrebet, syre-og basestyrke, kemiske ligevægte, molær koncentration og fortynding, buffersystemer, syre-basetitrering. Bjerrumdiagrammer. Eksperimentelt arbejde: Eddikesyreindholdet i husholdningseddike Hvorfor smager en citron mere surt end en appelsin? Citronsyretitrering. Acetatpuffer - ethansyre og ethanoat Kemisk ligevægt. Le Chateliers Princip. -At kunne tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder -At kunne anvende teoretiske modeller til kvantitative beregninger - At kunne redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt grundlag Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde i mindre grupper, opgaveløsning Side 12 af 16

13 Titel 11 Biologisk produktion og uorganiske reaktionstyper Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 1 (Gyldendal 2010) s , , Note: Let- og tungtopløselige salte Fældningsreaktioner, opløsningsreaktioner Oxidation, reduktion, redoxreaktion, oxidationstal Den begrænsende faktor (et kontrolleret forsøg med søvand) Gæring af forskellige kulhydrater Alger og bioenergi (opgave) Bakteriel olierensning (opgave) Svampe og farvestoffer (opgave) Demo: Fældningsreaktioner (kvalitative). Andet: Deltagelse i bio-olympiadens indledende runde Begrænsende faktorer for plantevækst på land og i vand, biotiske og abiotiske faktorer og dyrkningsprincipper i konventionelt og i økologisk landbrug, planteproduktion, produktionsbegreber og metoder til måling af produktion, centrale næringsstoffer og deres kemiske og biologiske karakteristika, loven om den begrænsende faktor, gødningsregnskaber med fokus på ikke-udnyttede næringsstoffer og disses skæbne, fødekæder, fødenet og centrale økologiske grundbegreber i relation til både stofkredsløb og energistrøm, bæredygtighedsbegrebet Fokus har været at tilegne sig centrale økologiske begreber i relation til både den omgivende natur og til produktionssystemer, her primært landbrug. Desuden at få en forståelse for nødvendigheden af centrale næringsstoffer og en forståelse for det uhensigtsmæssige i overgødskning og eutrofiering. Dermed er bæredygtighedsprincippet begrundet og i fokus Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 13 af 16

14 Titel 12 Bioteknologisk produktion Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s Supplerende stof: Kort fortalt om brygprocessen: Produktion af smør Produktion af skyr og forskellige ostetyper Produktion af øl, en Belgian strong Golden Ale Gruppeopgave om vin-, surmælks- og/eller osteproduktion Over- og undergærs udnyttelse af kulhydrater (opgave) Gærceller og ølbrygning (opgave) Vin - et bioteknologisk produkt (opgave) Bioteknologisk produktion via mikroorganismer af enzymer til diverse formål, produktion af øl og vin fra jord til bord, produktion af diverse surmælksprodukter og forskellige typer af oste, fra biomasse til biogas, udvikling af nye lægemidler og metoder til indgift og transport til specifikke steder i kroppen, herunder nanomedicins potentialer, nye former for antibiotika, typer af stamceller og behandlingspotentialet i deres anvendelse Der har været fokuseret på at præsentere en bred vifte af bioteknologiske metoder til produktion. Dels klassiske metoder der på forskellig vis er udviklet gennem tid til fortsat anvendelse (øl, vin, surmælksprodukter, ost m.v.), dels nyere anvendelsesmuligheder af gammelkendte processer og stoffer (biogas, medicin) frem mod stamceller og nanomedin som en måske revolutionerende ny vej i ex. sygdomsbehandlingen Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning Side 14 af 16

15 Titel 13 Nervesystemet - funktion og påvirkning Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s , , Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s , Nervesystemets og det enkelte neurons generelle opbygning, typer af gliaceller og deres funktion, hvilemembranpotentialet og Na-K-pumpen, aktionspotentialet og dets dannelse og udbredelse, hovedtyper af transmitterstoffer, typer af summation, synapsen og impulsoverførsel fra præ- til postsynaptiske neuron, typer af sanseceller hos mennesket, rygmarven og hjerneafsnittenes arbejdsdeling, læring, hukommelse og intelligens, kemiske påvirkninger med alkohol, hash, ecstasy m.v., motion og endorfiner, nervegifte i synapsen, eksempler på sygdomme i nervesystemet og fremstilling af lægemidler til anvendelse mod en række nervelidelser Fokus har været på at give en generel indsigt i CNS s og PNS s opbygning og basale funktion for at kunne forstå hvordan stimulanser og rusmidler påvirker os. Men også for at kunne forstå diverse giftstoffers virkemekanisme og synapsens helt centrale rolle i relation til en lang række mediciske præparaters virkemåde. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, formidling mundtligt, opgaveløsning Side 15 af 16

16 Titel 14 Immunforsvarets grundlæggende opbygning og funktion Skadhede m.fl.: Yubio - interaktiv ebog i biologi (2013) s , Bruun m.fl.: Grundbog i Bioteknologi 2 (Gyldendal 2011) s.161, , ELISA-metoden til bestemmelse af den genetiske profil i høns (Foulum) Separation af farvestoffer ved hjælp af elektroforese Andet Ekskursion til Foulum (øvelse, foredrag og rundvisning) Immunforsvarets generelle opbygning/inddeling, herunder det medfødte og det erhvervede forsvar, immunforsvarets generelle virkemåde fra antigen til antistof og etablering af hukommelse, antistofklasser og deres funktion, primær og sekundær respons, herunder (DNA)vaccination, den direkte og indirekte ELISA og anvendelsesmuligheder, drug-test, elektroforese på DNA og på proteiner, virus- og bakterielle infektioner, herunder fokus på HIV/AIDS, autoimmune sygsomme, serumbehandling, typer af transplantationer, Der har været fokus på en basal forståelse for immunsystemets opbygning og virkemåde. For således at kunne forstå hvorledes kroppen bearbejder og husker sygdomme og hvorledes vi via vaccination og serumbehandling ofte kan imødegå de værste følger af antigen-konfrontationer. Ligeledes har der været fokus på metoder, primært ELISA og elektroforese i f.eks. diagnosticeringssammenhæng Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, formidling mundtligt og skriftligt, opgaveløsning, ekskursion Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi B Liat Romme Thomsen Hold 2.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Biolog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VoksenUddannelsesCenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold maj- juni, 14/15 HF i Nørre Nissum, VIA University College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Økoli Biokemi yubio 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Alt til bioliundervisningen! 4 bøger samlet i én! Kan købes samlet, hver for sig eller i kombination Til evigt eje el. tidsbegrænset Klassesæt

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/15 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleåret 2009/2010 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Kathrine Konge Rasmussen Hold 109 Kemi Oversigt over gennemførte

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 08/09 Institution Frederiksberg VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Biologi B Thorbjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi B, stx Odd Frederiksen biobu Oversigt

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 Nf-lærerne aftaler indbyrdes, hvem der introducerer klassen for det samlede forløb ved skoleårets start, og herunder hvem der fremlægger en samlet plan for eleverne

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Biologi B, stx Lene H. Nielsen og Odd Frederiksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi B Anne

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Alkohol. Spørgsmål 2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Menneskets evolution

Spørgsmål nr.1. Alkohol. Spørgsmål 2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Menneskets evolution Spørgsmål nr.1 Alkohol Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et kort oplæg om hvordan alkohol påvirker nervesystemet. Analyser artiklerne og udvælg det biologisk relevante indhold,

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2010/2011. Eksempler på fællesfaglige problemstillinger der skal arbejdes med mindst to fællesfaglige forløb:

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2010/2011. Eksempler på fællesfaglige problemstillinger der skal arbejdes med mindst to fællesfaglige forløb: NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2010/2011 - Nf-lærerne aftaler indbyrdes, hvem der introducerer klassen for det samlede forløb ved skoleårets start, og herunder, hvem der fremlægger en samlet plan for

Læs mere

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole Human fysiologi på Helgenæs Efterskole af Thomas Kjerstein Thomas Kjerstein og hans elever på Helgenæs Naturefterskole tog på ski i Norge i en 10 dage. Vi medbragte en håndholdt datalogger fra Pasco for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte,

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Biologi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Biologi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2008 1/23 B4 Indledning Levende organismer - og Sydamerika I Sydamerika findes både regnskov, floder, høje bjergkæder, vidstrakte græssletter og lange kyststrækninger.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 B4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B4 afgangsprøver december 2012 Sæt 4 Evolution og udvikling Det er cirka

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere