Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart."

Transkript

1

2 Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv Måndns plant: Foåts ZonEconnEcTion Zonconnction Taputfonings sktaiat. All hnvndls vd. dit fag og abjd, f.ks. adssænding, tilføjls til kliniklistn m.v.: Fotningsfø Antt Hansn Sikavj 25, Ejby 4623 Ll. Sknsvd Tlf: Tlfontid: tisdag kl tosdag kl Wbsid: All hnvndls vd. bladt Zonconnction, indhold, annoncing, kus m.v.: Rdaktø Mtt Andsn Bybakkn 11, Ganløs 3660 Stnløs mobil: mail: Dadlins: BLAd deadline: UdkoMMER: n. 3: 15. maj juni 2015 oplysning om kus ll uddannls på zoncollgs hnvndls til d nklt skol (s infomation und kus bagst i bladt). Layout: Tao dsign (tao.dk) Tyk: Glumsø Bogtykki. Husk! du må ikk kopi fotos fa vos hjmmsid. Vi ha købt fotos til hjmmsidn, lovn om ophavst bliv ovtådt, hvis d bugs til andt! B E ST y R E L S E n i Zc T: Fomand: Antt Hansn n bolignd vnind anatomi Rødkløv - im dn ikk ba på ø- fi, cykltu og gæssnd kø? Så dansk som dt kan bliv. Ld Mn faktisk fomods ødkløvn at Endlig blv dt foå, md alt hvad dt på dn god måd. I å kom d fo alvo d dn kold bus sammn md vos stamm fa t fugtbat omåd indbæ af lys, luft, fonyt ngi og gang i n pspktivig diskussion, som klummskibnt Lisbth, d på gnalnodøst fo dn aabisk økn langs livsglæd. jg håb, vi kan væ fælls om at hold fosamlingn bttd så ovbvisnmiddlhavt i Mllmøstn. I dag kan Jg glæds og founds hv dag, vd lig: Hvad still op md dn uvidn d om, hvad dt kold gys gø vd vos man stadig find dn i tykisk lavlands- ov d fmskidt bitt små plant gø hd, altnativ bhandl mød i fl af os godt omåd. i min hav. Jg tækk vjt dyb og mdin og dt tabld sundhds i gang. Jg i hvt fald. Koldt dt, ætisk flt, at jg to Utn cm høj og voks hhjmm gn i gøftkant, ovdv og impons ov dn ngi, fugln læg systm? Dbattn vist, at vi tilsammn mn så fofisknd at vid, at jg skyll ng. Plantn bæ dt latinsk navn Tifolium patns og tivs sammn md g fo dagn md at syng og find ma ha holdning, d balanc t fint al støj, snavs og uo af mig, indn jg gå kvælstofsamlnd bakti, hvilkt gø dn til n god fodplant fuld af po- tial til at bygg d. std midt imllm at væ pågånd i klinikkn. Du kan glæd dig til at følg tin. ov fo jounalistn og afvntnd på md op på ndnu n js ind i dt spii Rød-Kløv flåig, oft to-åig, og bstøvs af honningbi og humlbi og En djlig dag at d slv find vj. tull flt, hvo kop, sans og vidn kndt som n god bi-plant. Stængln fint bhåd, odnttt stækt, mn Foåt også dn tid, hvo vi afhold Ign i å fik all, d havd bug fo skab møds, nå Lisbth fotæll i klumdt af d kaaktistisk kløvfomd blad md lys aftgning og d lilla vos ålig gnalfosamling. I å va dt, mulighd fo at få tagt gatis po mn sid 18 blomst, d psss kstakt fo at nyd godt af utns igholdig mængd af vi samlt i Kosø til n hlig og inspi tætt af vos daktø til bug på plantøstogn. nd dag. Fo mig dt n djlig mu hjmmsid og til makdsføing. Mdlmsmød til sptmb Et studi, gnnmføt af t hold fosk fa Aahus Univsitt dokumntd lighd fo at hils på kollga, bliv bi Bstylsn ha i ftåt planlagt t i 2013, at kløvkstakt ha btydlig vikning på kvind, d som ld i ov- gt md n god dbat, og hvo jg ha At glæd os til høst mdlmsmød, daton fastsat til dn gangsaldn lid af pludslig svdtu, hjtbankn og dålig søvn. Kvin- mulighd fo at fotæll i dtalj om, Foåt også dn tid, hvo vi skal så, 26. sptmb Sæt X i kalndn, dns homonll udsving blv und studit duct md 32 pocnt i gn- hvad d fogå i foningn. Tak fo n hvad vi ønsk at høst i ftåt. Dn vi ha nu god tid til at planlægg n innmsnit. Nogl oplvd n duktion på hl 60 pocnt, mns and kun havd n ndgang på 20 pocnt. Rduktionn skylds, at kvindns østogn kom i djlig dag! tid, hvo vi ikk kan lad væ md at spind dag fo j, og vi håb I vil tabd balanc. dømm om alt dt ny, vi gn vil op g godt imod initiativt. Uvidnhd lv, føl ll væ. Måsk handl dt Må I all hav solfyldt spød foåsså hvonå få vi dn at s? Snat. Rødkløv blomst fa maj til sptmb. Du kan læs m om dagn på sidn om løftt til os slv om at tag dét ksta fonmmls! Fugtn bstå af bælg, d indhold t-t fø. Nok til at man kan få lyst til 4-9. H kan du fonmm, at stmnin glas vand, ll gå om bod i dén bog, d at saml dm og fosøg at få dm til at go hjmm i havn. Mn pas på ll Md hovd, hånd og hjt glæd dig alt ft tmpamnt. Rødkløv ha nmlig n aggssiv vækst, som gn på vos gnalfosamling gan læng ha kaldt på os. konku ffktivt mod andt føukudt. sk vist fi og afslappt, mn ambitiøs Måsk du på vj til at hopp ind un Antt z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

3 ZCT gnalfosamling 2015 Ann-Mtt Dulund Sikavj 25, Ejby, 4623 Lill Sknsvd Assdupvj 23, 8300 Odd Tlf Tlf Ansvasomåd: gmail.com Bladt, intnationalt abjd, kontakt til Ansvasomåd: and foning, kontakt til myndighd, kass, bladt. RAB-godkndls, kliniklistn. Doth Lambæk Aas Linna Pilgaad Sann Andsn Chistoff dn 2. vj 8, 6000 Kolding Chistnsn Hjulmagvj 3, Tlf Odnsvj 17, 5550 Lang- 9000, Aalbog. skov. Tlf Ansvasomåd: Tlf Hjmmsidn, bladt, kliniklistn Tkst og foto: Mtt Andsn Fuld opbakning til ZonConnctions bstyls og iitation, va nogl af d følls, d kom i spil på ZCT s gnalfosamling 14. mats Jg syns, dt tankvækknd, at man nødt til at hy n advokat fo at få fobindls til n statslig myndighd, lød tilkndgivlsn fa n dltag md hnvisning til Sundhdsstylsn, d kom til at spill n hovdoll på gnalfosamlingn. Vi tods alt Danmaks næststøst foning af alt nativ bhandl. Hvodan dt så ikk at væ bog og fosøg at komm i kontakt md Sundhdsstylsn? Rammn va Hotl Jns Baggsn i Kosø, d md sin koøj og maitim amm matchd til dn føllssmæssig søgang. Rummlighd md kant Fo slvom d blv talt i ummlig vnding, va dt tydligt, at dt snst ås udfoding md Sundhdsstylsn ha tæt på tålmo dighdn. Dt gjaldt båd dt aktull kav til foningns autoisd sygpljsk, gotaput og social og sundhdshjælp om at folad RAB odningn md mind, d fasig sig ds autoisation. Ligsom dt gjaldt n ækk oplvls, som d fmmødt havd haft md Sundhdsstylsn i and sammnhæng. Afgisté ll mist RAB Kavt om at afgist vos mdlmm md autoisation ha slvfølglig fyldt igtig mgt og tagt n sto dl af vos tid sidn sidst gnalfosamling, indldt fomand Antt Hansn sin btning. Tods fosøg på dialog md stylsn om dt uimlig i kavt 1 ikk ba fa ZCT s sid, mn fa n samlt ska omfattnd blandt and FDZ og Dansk Sygpljåd va dt ikk lykkds at få ændt bslutningn. Vi stod dfo md t ultimatum afgisté d pågældnd indn 1. apil, ll I bliv mldt ud af RAB od Tænk, at man nødt til at hy n advokat Livlig dbat om Sundhdsstylsns ultimatum til dt autoisd sundhdspsonal om at folad RAB-odningn. Ny løsning og nyt logo så dagns lys. 4 skn ll til zontapi. Dt syns jg næmst uatigt, som én udtykt dt. Sundhdsfosiking Løsningn blvt n ny bhandlgupp und ZCT md navnt Sundhdsautoist og ankndt af ZCT, som tillad, at man båd tilskudsbttigt altnativ bhandl og opthold sin autoisation i dt tabld systm. I løbt af d snst månningn! Så vi ha slvfølglig Sundhdsstylsn mn d ha ZCT s og FDZ s bstyfundt n løsning, sagd åbnbat, at vos klint ik ls haft kontakt md n Antt Hansn og fik d k i stand til at skln, om ækk sundhdsfosiking, fmmødt til at klapp. d n tu hos sygplj og Antt Hansn kunn list Skal vi væ fl? En spændnd mningsudvksli ng fik ny pspktiv z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

4 ZCT gnalfosamling 2015 fm blandt d fmmødt på gnalfosamlingn. Fo hvodan skal fmtidn s ud fo ZonConnction Jg stolt af at væ zon g uddannlsstning på taput. ZCD skoln; akupunktø Bstylssmdlm Aas og massø. knvædi: At vi zonta Linna Piilgaad Chistnsn Hvad vill d sk, hvis vi put. Vi ha knoklt n vis havd nmt vd at opnå op ovvjd mulighdn, fo lgmsdl ud ad buksn fo bakning til sit udsagn, da d slog skolld Ziggy G. Wil at nå t fagligt nivau, og vi battn om foningns fm lumsn, ZCD skoln i Køg, skal væ mgt bvidst om, tid blv jst på gnalfo Odns og Holbæk. hvilk and bhandlgupsamlingn. All, vi snd ud fa sko p, vi invit ind, lød t Jg ha læt igtig mang ln, kvalificd til at synspunkt. and tapifom gnnm bliv godkndt som RAB ta D mass af taputidn. Mn dt i zonta put. Dt vill giv n an t, hal og hlbd, d pin, jg ha min ødd, dn dynamik, stø gnnm supdygtig. Al spkt fastslog hun. slagskaft, fl midl at gø fo dm. Mn mang af dm godt md, og vi kunn skil ha ikk uddannlsn på Stø mdlmsska? d dn tvæfaglighd, som plads, og så kan d ikk bliv Dbattn blv udløst af b vi paktis på skoln. mdlm af ZonConnction. stylsns abjd md at vitalis foningns vd Kun fo uddannd? Hvad ha I bug fo? tægt. E dt måsk n idé at Fl mning blv bagt på Fomand Antt Hansn øg mdlmstallt vd at til bodt, hund om isikon summd op: Dt vikbyd mdlmskab til d øvi fo at giv køb på foningns lig spændnd lad dt væ d slskab op, som alld ha ankndt løsningn, hiblandt sygfosikingn danmak, Codan, IF, Dansk Sundhdsfosiking, Scandia og Falck Halthca nklt md tillægsbtingls. Vd gnalfosamlingn mangld ndnu fohandling md PFA d pt. kun godknd RAB bhandl til zontapi. Nu skal I ba tag dt ny logo i bug, og så kan js klint fotsat få tilskud til bhandlingn. Vi stolt af at væ zon- taput statn på n løbnd dbat. Hvo gå gænsn fo, hvm vi vil væ? Vil vi invit all bhandl ind? Hvad sk d, hvis vi lad RAB godkndlsn væ adgangsbillt? Ell skal vi fotsætt md kun at optag dm, d uddannt zontaput, mn måsk paktis nogt andt? Lad os ndlig hold dbattn vital, fo dt js foning, og I skal giv js ønsk og id vid til os, så vi kan skab d løsning og mulighd, I ha bug fo, sagd fomandn. 5 ZCT gnalfosamling 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

5 Dt skt i 2014 Fomand Antt Hansn gnnmgik btningn Antt Hansn aflagd bstylsns btning 2014 und slogant: D skal hl tidn væ udvikling i tingn. Og udvikling ha d væt n dl af dt foløbn å. Bstylsn ha undvjs holdt fi mød, haf dt n havd fokus på statgi og t svicftsyn af ZCT s vædisæt. Vi tog udgangspunkt i d ksistnd vdtægt og ha vndt dm én fo én fo at døft, om d nu også pæsntativ fo dn foning, vi i dag. Dt n dynamisk pocs og all vlkomn md bud, synspunkt og id, opfodd fomandn. Fælls facbookpofil Ells kunn fomandn btt, at bstylsn havd doppt idn om at optt n sælig ZCT facbook gupp. Bug i stdt Zonta put i Danmak dn aktiv og fung godt. Dén syns vi, I skal bakk op om. Vi ha ikk nogt i vos foning, vi ikk kan snakk om på n åbn sid. Mdlmsmød Mdlmsmød blv dt ikk til i dt foløbn å, dls fodi tid og png blv bugt på Sundhdsstylsn og dn advokat, som dt blv nødvndigt at hy. Fmov bliv d holdt mdlmsmød én gang åligt på dn modsatt sid af Stobælt nd dé, hvo gnalfosamlingn holds. Dt vil i 2015 btyd t ftås mdlmsmød i Jylland. Ivig studnd ZCT s bstyls ha væt på bsøg på skoln og blv modtagt md sto intss fa d studnds sid. Mang udtykt ønsk om at væ mdlm af ZCT fø ksamn, mns d gø kla til at komm i gang i dn viklig vdn. Dfo ha vi bsluttt, at ny mdlmm kan optags på vos intant t månd fø ksamn og dmd få adgang til vos Komgodt i gang guid. En god ting fa Sundhdsstylsns sid kunn Antt btt, idt stylsn ha ændt holdning til E laning, så dt nu muligt at tag anatomi og fysiologi samt sygdomslæ 100 pocnt som E laning, såfmt d bstå t læ lvfohold, og d afslutts md fysisk ksamn. Bug bladt Husk nu, at all atikl fa vos blad ligg som PDF på intanttt, lig til at download opfodd Antt. I kan få n igtig bugba 6 Dialogn md sygfosikin hnvis til n zontaput. om sin udtædn. Ells isi s ov ksmplvis vos gn danmak ha fyldt m I sin gnnmgang af nyh k RAB godkndlsn at kom godt i gang guid, fogt i dt foløbn å, og Ant d, blv nævnt, at tilskuddt fald bot og dmd klin talt Antt Hansn. En ny t kunn btt, at d nu fa danmak stgt til tns mulighd fo at opnå fatu på kliniklistn gø dt skabt n næ psonlig lati 670 kon. D imidltid tilskud. lt at søg n lokal bhandl, on, og at d ha væt døf ny gl, som vigtig at idt d opttt t flt, så tt mulighd fo, at ZCT kom husk. Hvis t mdlm fola Bug nu intanttt man kan søg på postnumm fobi og giv undvis d ZCT til fodl fo n andn ZCT s intant fotsat n m. ning om zontapins fo foning skal mdlmmt kild til mass af infoma tæfflighd til d sygpl oint danmak dikt tion, d gn må anvnds Lill mdlmsndgang jsk og fysiotaput, d oft. Økonomin i ZCT ha dt ikk oft dm, d vud, Kig ind. S, hvad vi ha slmt, mn spudl hll ikhvonå dt lvant at mang ha udtykt fobløffl k, fmgik dt af btningn. Dt kan tilskivs n lill ndgang i mdlmstilgangn, som dog syns midltidig, da d dtt foå hnvnd sig n dl til fomandn, d ha væt mdlm Antt Hansn, fomand fo ZCTfø, og nu gn vil væ dt ign. I alt kon va gvinst ud af at få js p d i undskud i sonlig fotælling i bladt. Vi ha lls duct igdt gø I vd at kontakt tig voldsomt på d udgift fo at hav gmail.com md js idé, hi åd til advokat og Sundhdsstoi ll mning.styls. Vi ha skvt på all Hvis I ha bug fo dt, få t sid af papit, smild I hjælp til at skab n atikl, fomandn. og sultatt bliv n flot op Kontingntt holds dog i sat histoi, som I kan bug i o og stig ikk. js makdsføing, hjmmsid, nyhdsbv ll facbook ll I kan snd dn til dn lokal avis. Og husk, I kan få n igtig bugba gvinst ud af at få js psonlig fotælling i bladt. Dt gø I vd at kontakt: md js idé. Wokshop md Lisbth Mang havd glædt sig til wokshoppn md Lisbth Skovmand, d holdt dltagn i t fast gb af fascination. Fa sin sto faing bttd hun om umiddlbat uskyldig chok, d bvik at dt ætisk lgm tækk sig tilbag i t fosøg på at yd bskyttls. Samm aktion som ngifltt ( d l i g g t æ t t s t o m k i ZCT gnalfosamling 2015 n g k o p p n ) h a p å c i g a t z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

6 ZCT gnalfosamling 2015 øg, ov- spisning og andt misbug. oft md dt sultatt, at man ikk kan mæk nogt. Hvad sk d fo jounalistn? Hvofo dt så svæt fo altnativ bhandl at komm i pssn md sultat og synspunkt? Hvad dt fo t samfundssind, d afspjls, nå Sundhdsstylsn tillad sig slt ikk at bsva hnvndls fa taput og nå pssn ovs dn altnativ bhandling, nå d diskuts sundhd. Hjn-Madsn Dt iitnd, nå Hjn Madsn, d lls n fonuftig mand, gnnmfø n hl udsndls på P1 om hovdpin, udn at hav så mgt som n nst altnativ bhandl md, mnt fosamlingn i n stot st nslydnd fustation ov dn uvidnhd d pæg mdi og jounalist. Måsk skal vi gib i gn bam og spøg os slv, om vi god nok til at gø opmæksom på vos sultat. Fo ksmpl d ikk én nst appoting fa zontaput til dt foskningspojkt om migæn, d kø i gi af NAFKAM, indskød fomandn. Kan dt væ igtigt, at vi ikk ha én nst succshistoi. Nj, vl? Vi putt md dt, vi kan E vi bang fo at tag dialogn i vos gn by og samfund. Få vi vist os tydligt nok i hvdagn som fagpson?, spugt bstylss Att i å havd dltagn på gnalfosamlign ljlighd til mdlm Sann Andsn. Måsk pusl vi lidt fo still md dét, vi kan Mn man skal saftsusm også væ kla i spyttt, hvis man skal snakk md pssn, lød t synspunkt. M foskning Og ja, dsvæ foklaingn måsk, at d finds altnativ bhandl, som ikk hlt fin i kantn og at jounalistn nomt god til at find dm, nå d ndlig tag mnt op. Poblmt, hvis d bodn ka ikk få modspil, mn få lov at tgn billdt aln. Jg to, vi skal bliv bd til at komm fm md nogt foskning på natuvidnskabns pæmiss, dt vil skab taltid, lød t synspunkt. Sundhdshus skyd op Sandhdn, at vi knaldhamnd cool, og vos klint vd dt. Mang af dm såga mdipson slv. Så, måsk vil dt komm hn ad vjn. Ikk så få yng læg åbn ovfo ksmplvis akupunktu. En god udvikling, d undbyggs af d mang ny sundhds og hlshus, d skyd op undt omking i landt, hvo læg og altnativ bhandl lv sid om sid. Som afslutning på t pa tim i slskab md ny- at gnopfisk dn obligatoisk st faing indn fo ngimdicin, blv d slutføsthjælp und ldls af tt af md øvls i Qi Gong. Antt-Mtt Dulund. Kæ kollg, tak fo sidst Tak fo t igtig godt aangmnt vd gnalfosamlingn i Kosø. Hvo fik jg dog mgt md hjm, skiv Ann Gottop fa GottopZon i Hlv. Jg fik utolig mgt ud af, at møds md ligsindd bhandl, udvksl faing, få god åd og spa. dt va at at slud md min kollga vd kaffpausn og fokostn. d blv vndt fl mn. Blandt andt snakkd vi om vos abjdstid. Hvilk tidspunkt ha vi flst klint på? E dt d sn ftmiddag og wknd ll kø dt også fint i dagtimn. Ha vi lidt slup imllm bhandlingn, ll kø vi bhandlingn dikt ft hinandn. Bug vi vådsvitt til aftøing af føddn, og dt hv gang ll ba vd bhov. Jg fik utolig mgt ud af vos snak i pausn. Hvad fodl og ulmp vd at hav klinik hjmm konta lokal ud i byn. Bugs d n fom fo unifom fo ksmpl kittl ll blus md navn/logo på? Psonligt ha jg haft fl klint, d havd svæt vd at slipp mig nå tidn va gåt, i min klinik hjmm. Til at ænd på dt, tænk jg, at dt vil væ igtig fint fo mig md n unifom, så jg tydligt mak, at dt i bhandlingsøjmd og at d ikk ksta tid at slud i ftfølgnd. dsudn syns jg, at dt gø n foskl at jg nu ha lokal ud i byn. 7 Hallo pssfolk kan I ikk s, vi cool Fl nd hv fjd voksn ha bnyttt sig af altnativ bhandling indn fo dt snst å. Alligvl vi usynlig i mdin hvofo? Kan dt væ igtigt, at vi ikk ha én nst succshistoi. Nj, vl? ZCT anno 2015 Bstylsn: Fomand: Antt Hansn (ikk på valg) Rviso næstfomand: doth Lambæk (på valg - og gnvalgt) Tobn koup fa dansk Rvision Åhus valgt Ann-Mtt dulund (ikk på valg) Aas Linna Pilgaad chistnsn (ikk på valg) Etisk åd Sann Andsn (på valg - og gnvalgt) Fomand Antt Gammlgaad (ikk på valg) Supplant: Lna Rasmussn (på valg - og gnvalgt) Allan dsling (på valg og gnvalgt) ing z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

7 ZCT gnalfosamling 2015 Hansn (opstill - og valgt) Lislott Simonsn (opstill - og valgt) Gitt Vagn (på valg - og gnvalgt) Supplant: Ebba Thomsn (gnopstill - og valgt) 8 AnnoncE Dn guddommlig bvidsthd af Jøgn Fydnlund Mnnskt t åndligt væsn, og mnnskts sygdomm ha dybst st all lation til dn åndlig viklighd. Fo at kunn fohold sig til dtt som alt- nativ bhandl dt nødvndigt, at man slv åndligt bvidst. Bogn Dn guddommlig bvidsthd giv n indføing i dn åndlig paksis, og dn skvt som undvisningsbog til d altnativ sundhdsuddannls. D indlagt øvls, som lægg op til n samtal på tvæs af klassn mllm læ og lv. Bogn kost 260 k. og dn kan bstills på: Nyt fa bstylsn Sundhdsfosiking Så ha vi fåt udfomt t nyt logo til d af vo mdlmm d også ha n sundhdsfaglig uddannls. En lang ækk sundhdsfosiking ha godkndt dn ny titl. Vi abjd vid md d stnd sålds at all klint fotsat kan bnytt ds nuvænd taput og samtidig få ds tilskud. På ZCT s hjmmsid kan du s hvilk sundhdsfosiking d yd tilskud til bhandling. Mdlmsmød Som nogt nyt vil vi fosøg at afhold mdlmsmød n gang åligt på dn andn sid af bon nd hvo Gnalfosamlingn afholdt, dt btyd at vi i å afhold mød vst fo bon, stdt ikk ndligt bsluttt, mn skiv ndlig daton i kalndn. 26. sptmb. Ny gl fa sygsiking danmak Hvis n taput udmlds af foningn, ikk opfyld btinglsn fo at oppbæ sin RAB gisting/ SA ankndls, fmov skal foningn indbtt dtt til danmak hvo dn hidtidig paksis ha væt at dt va taputns gt ansva. Dt btyd at hvis du skift foning skal du slv undtt danmak sålds at din klint fotsat kan få ds tilskud. ZCD Gl. Kongvj Zontaput: Fa vnst: Ln Vosbin, Maiann Sundø, Siss dam, Pnill Hlwg-Lasn, Bnt Movang Gulmann, Bnni Ggsn, Bnt Thilsgaad, dot Ankjgaad, danill Thygsn, Hlna SundbgPtsn, Maia Hllmo kull, Lucy Bannon og undvis Jan Almskou. Tillykk til ny Zontaput, Gl. Kongvj Zontaput Akupunktu og Massagskol ønsk all fa ksamn dn 20 novmb 2014 t hjtligt tillykk md ksamn. Et kæmp tak fo n fantastisk sidst ksamnsdag dn vil jg aldig glmm. Md kælig hilsn og tank til j all fa Conni 9 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

8 Vi skal flytt Af: Lillian Nldbog sygpljsk og zontaput, fokus fa IQ til EQ Som bhandl ll taput skal vi ikk bhandl mn ba dl ud af os slv, mn fofattn til n ny bog, Find din ind kaft, h anmldt af sygpljsk og zontaput Lillian Nldbog Vil du gn væ din gn lykks smd? Vil du gn hav n positiv foanding i dit liv og n bd livskvalitt? Kan du ovhovdt? Ha du alistisk mulighd, ll d nogt, som bgæns dig? Kan du s mulighdn ud fa d ssouc, du alld ha? Tø du ovhovdt ænd på nogt i dit liv? Vik dt fo uovskuligt at skull gø n positiv foskl fo dig slv? Måsk du dn pæn pig. Måsk du taputn, som altid gø d god ting fo all d and? Og hvad så md dig slv tø du pioit DIG? Hvis du bliv vd md at giv d and omking dig iltmaskn føst, få du i længdn svæt vd slv at få luft. Tø du fo ksmpl pioit ba fm daglig minutt til dig slv til n god gang gnomsog? Md and od: Gø du nognsind n foskl fo dig slv? Handl du, så du big og fobygg i dit gt liv, så du fotsat ha ngin i flow til dig slv og all d and, som så hldig at væ i dit flt? Mang bskiv typisk motivation og ngagmnt til båd at vill, kunn og 10 ind fantastisk kaft at knd din hlbdlss væktøj ligg lig fo og pæsnts inspind i bogn. Du skal blot tag imod og lav dit gt jg vil, jg kan, jg tø, JEG GØR gnstykk... Som han skiv i bogn: 1 gam fobyggls é og bliv vædin af 1 kg bhandling. Find d dskab i bogn som du kan bug! Sundhdssystmt kald Ud ov at bogn n sand væktøjskass i fohold til din psonlig gnomsog, bnytt fofattn også ljlighdn til at fltt t utal af budskab ind i tkstn. Du ikk i tvivl om, at Audun Myskja ha n kla holdning til, hvad dt vil sig at væ læg, og hvodan sundhdssystmt optimalt kan udvikls til gavn fo dm, dt hl handl om; patintn. Som han udtykk dt, han havnt i n uhlbdlig intss i at væ md til at foand positivt indnfo dtt flt. Ikk bhandl ba dl Fofattns kla oplvls, at man som bhandl og taput ikk skal bhandl mn dl ud af sig slv. Man skal tud i t fællsskab mn nå via dt dskab hl så skal som paktiss tillid, i En læg at sætt md t autntisk, bn i bgg indligt lj og Audun, unikt aftyk viklighdn, nævæ, mpati, så hænd bliv dt og pludslig stmm dann n som hos n hvm mand, som fo hlst, dm, d d vil, ikk kan kan og afkod tø tag lidt sonans mudt og samklang, og svæt som D kan måsk udvikl så navnt, imod, TØR så giv vi nkltvis os anvisningn og i fællsskab til dt kan mang slvhlbdlsn and opgav, hos dn, du som vant søg til i hjælpn. din god gø liv n i t positiv skønt fltvæk foskl. God af gamml js. og ny dagligdag; Lægvidnskabns så mang bhandling van og mønst, skal suppls som vidn. Anmldls Og bogns af Audun ltlæslig Myskjas indføing bog Find i du md m gnomsog ll mind og bug bvidst af gn lv ssouc. ft. Mn mn din lig ind fa kaft. n kitisk Folagt diskussion Klim, ovsat af til måsk Hlbdls ha du finds slv mækt i hvt øjblik aftyk af dt vigtig placbo nocbo dansk af Kistn til omåd Bjgaad, som 1. mditation, udgav modn at hav lidls fokus på, stss, hvad d mntal af tankns kaft, ånddæt og haling. Diss ovblastning fohinding. Som og uo? Fanz Kafka flt bøs sagd; viklighd dét, d vik! KæRE Gdign Tankn psonlig føt, stilhdn væktøjskass jodn Hvis Bogn n gdign psonlig du Fokus på tods hos Audun af tavlhd Myskja gn tankns VIL foanding kaft og i dit ånddættt. liv, så bvidsthdn Dt n foudsætning og tankns at positiv fodyb væktøjskass! kaft sig god tankn byggstn føt, stilhdn at du også jodn. KAN. Du må Og så saml d sindt lig fo dnn at tag h bog din af latnt Audun md sikk faglig hånd md hnvisning til Myskja, mulighd som i ntop bug. Fokus ovsat skal til flytts dansk: fa Find IQ til utallig vidnskablig kild, ligsom din EQ ind (motionl kaft, intlligns, som ikk kan Noys undgå 2008). at D littatu LæSER og fnclistn inspind. inspi kan figøs dig mang på vjn! ssouc gnnm at Blandt andt hnviss til foskningsdatabasn håndt Audun følls Myskja og vil kommunikation så! gn giv os på n Natual Standad samt mulighdn konstuktiv måd! fo at læ Man at kan mst bgynd gnomsog md at og holistichalingsach.com. Du fonmm fobyggls. still sig slv nogl spøgsmål (anvist i bogn) klat gnnm hl bogn fofattns intns og Bogn stabilis simplthn blodsukkt! n gdign Lad væ psonlig md intss i at oplys læsn ud fa gn væktøjskass! at sætt i bås Bogn Audun kan Myskja hjælp fomidl dig til at fyldig faing i sit vik indnfo dt udnytt din ibond, måsk sovnd, vid, at føllssmæssig sundhd t pæcist tabld HuSK sundhdsvæsn At og dt m slvhlbdnd kæft. Et stot komplkst afhæng af, hvo mgt vi sætt hinandn i komplmntæ. mn folds ud. Audun Myskja GØR dt hmd muligt fo dig at følg op og læ din gn bås. Lig som fysisk øvls og tknikk (md minnt og nkl foslag i bogn) kan påvik dit vlbfindnd, d tilsvand anvisning til motionll tknikk til dn ind wokout. Og måsk d mst bhov fo fokus på dt motionll flt i vos intllktull og tknisk fokusd samfund? Fysisk øvls og mditation D fysisk øvls kan sætt ind fastlåst motion i bvægls, så du kan komm vid og s kla. Mditationns fodybnd intt kan vis dig vj, så du kan komm vid md dig slv. Dtt også ssntill pincipp indnfo sundhdsvæsnts gn foskning; tæning, læing, gn aktivitt, indsigt og mpowmnt isæ vd konisk lidls. Håb, og haling, som jo blot at fomidl n hlbdnd impuls samt hlhd skal væ knbgb! Dn ny tids foskning i ngi Vi kan ikk læng igno dn ny foskning af ngi og bioflt samlt st kan dt btgns som sonansn mllm foskllig bølglængd. Vi ha haft mgt fokus på dt yd nu ænds d til balanc, så d også bliv fokus på dt ind! Audun Myskja VIL, KAN, TØR og GØR md dtt kaftflt af n bog. Han kan ft min bdst vuding ikk undgå DuKAN ANNONCERE I DIt EgEtBRANCH EBLAD Et gam fobyggls é og bliv vædin af t kg bhandling. Tankn føt, stilhdn jodn. Fokus skal flytts fa IQ til EQ Pøv dt z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o

9 Pislist /1 sid 4 sp k. 1/1 sid til kant k. 1/2 sid højfomat k. 1/2 sid tvæfomat k. 1/4 sid højfomat k. Mig og min klinik Jantt og Finn fandt n fælls fotningsp assion d konsulnts omsætning. Ligsom øjnn d tjn n pocntvis af omsætningn Som fo mang and taput bgyndt dt md gn klinik og dobblt abjd fo at få økonomin til at løb undt. Mn så opstod n chanc, som Jantt og Finn gb. 1/8 sid k. Vi giv abat vd fl indykning, og vi ha ingn favtillæg., at vi tjn n lill pocntdl af an op fo potntialt. Kontakt os på mailadss: com fa d konsulnt, d læ op. Dé fik vi Luft, nattsøvn og basisk vand Til vos kund tilbyd vi all mulig I statn va dt lidt udfodnd at abjd sammn mand og kon. klt muligt at abjd som konsulnt i d 38 land, Nikkn tablt i. va blvt invitt til Nikkns 30 ås fødslsdag fo 10 å sidn. Fimat blv født Japan, og mns dtt blad i tykkn, vi i Olando, Floida, md t ndnu stø tam 11 fo at fj 40 ås fødslsdagn. Dt oplvls, vi ikk vill væ foudn; fl tusind mnnsk fa hl vdn samlt ét std og md n z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

10 Af Jantt Bill Kjldsn, zontaput Vi valgt at stat som Vlvækonsulnt i mats 2003, da dt japansk fima Nikkn åbnd i Danmak. Vos umiddlba fomål va at tilbyd min kund og os slv n bd livskvalitt. At dt sidn udvikld sig til n sto dl af vos liv, ja, n sto fotning fo os md undvisningscnt i Købnhavn, va vi slt ikk kla ov. Ønskt om at hjælp and I min mang å som undvis ha jg st utallig kollg stat op md gn klinik og t opigtigt ønsk om at hjælp and. Mn ligsom jg slv gjod, må d knokl md jobs vd sidn af fo at få 12 podukt, d kan væ md til gø dag dt vos hobby I fælls døm om foanding n hlt hjmm m hlsbingnd md opti I bgyndlsn vil jg indømm, at dt spcil og vandannd oplvls. mt, basisk vand fo ksmpl båd va n anls udfodnd at abjd til at dikk og bad i, n luft tilføt nsammn mand og kon. Vi kom fa hvt Og jo, dt tag tid gativ ion og podukt, d sik os vos udgangspunkt og skull lig fod Til slut dt slvfølglig vigtigt at tilføkvalittssøvn, så man kan vågn vlud l olln imllm os. Mn snat vist j, at dt ikk all, vi ha i vot tam, hvilt, fo at nævn lidt af dt, vi sælg. dt sig som n kæmp fodl, at bgg d ha dt på samm måd som os. At Dt podukt, d hjælp md at hol pat synts, dt va spændnd. I dag abjd md Nikkn hlt sikkt t d n natulig balanc i koppn. Og da dj vos liv sig mgt om at udvikl vi på vo bddgad 90 pocnt af viksomhdn så mgt, at dt bl I dag dt n sto fodl at vos tid indndøs og haf d 60 po vt vos hobby. Hvilkt all job slvføl hav fokus på at gø vos hjm til n vos fælls hobby. sikk bas, hvo vi kan gnvind vos Fodl af at væ bgg køn cnt hjmm, syns vi, dt vigtigt at glig bud væ! væ bgg køn, og fimat ngi og lad op. Dt isæ n fodl at væ bgg køn til std, nå vi undvis. Kønsoll k valg, og d sto foskl på ambitions Fuldtid ll dltid i 38 land sist, og vi mød stadig n dl, d nivau. Fo nogl dt fint md n ksat væ konsulnt kan sk båd fuldtids to, at jg, Jantt, må væ bdst til alt taindtægt på k. hv månd, fo og dltids. I vos tilfæld ha vi nu bg dét md d blød vædi, og at Finn nok and skal dt væ t godt btalt dlg valgt at lv af dt. Dt gø vi vd at bdst til tal. Vi ha accptt, at så tidsjob ll n fuldtidsløn. Dt komm opbygg t stækt tam af and slv dan dt dt vigtigst jo, at vi kan an på ns baggund og tilgang og så stændig, d ligsom vi ønsk at hjæl få budskabn ud til folk på n måd, så d foskl på, hvad d fald lt fo én. p mnnsk md at opnå bd hls d fostå dt. Nogl udadvndt, and ikk. Und og økonomi. Vi skønn, at kun cika fi all omstændighd tag dt tid at læfm pocnt af Danmaks bfolkning ha Fantastisk oplvls sig op vd at stud ands komphøt om koncptt, så dt vil vi gn Vi ha undvjs haft nogl fantastisk tnc. Dét skal man slvfølglig væ ykk vd. Vi ha fthåndn konsuln js sammn md mang fa dt tam, villig til at invst tid i, fø indtægtn t i syv land, som vi ha læt op, så mu vi ha byggt op, hund mang ta kan mæks. Mn jg knd ikk and lighdn fo at skab n mgt sto kun put kollg, d ligsom os ha gbt uddannls, hvo du kan gå i gang og dkds må sigs at væ til std, hvis mulighdn. Spcilt jg t sikk på, tjn png, mns du læ. Fo os ha man ha ambition. Dt gansk n vi ikk havd oplvt Japan, hvis ikk vi dt væt n fantastisk js. dt til at løb undt. Dt kan væ kon tam af mnnsk, som ønsk at skab tojobs ll ngøing fo at få økonomi n indtægt, n businss (fotning), ud n til at hæng sammn. Og dé syns af ds abjd. jg, Finn og jg ha fundt n mulighd fo at gø dt andlds, fodi t job Jg kndt ikk til fotning som Vlvækonsulnt også handl om Jg vidst ikk mgt om fotning, da at vill dt bdst fo and. Vlvæ og fotning hånd i hånd vi lagd ud i Jg vidst dog, at jg va n dygtig bhandl, og vi fik mgt god hjælp d føst månd, hvo vi lyt Vos viksomhd hdd Tam Wll td md, mns and dygtig konsulnnss & Businss. Fodi vi ovodnt a t gjod abjdt fo os. I dag dt os, bjd md at opbygg t tam af mn d d fan. Vi bgyndt i mats, og nsk, som ønsk at hjælp sig slv og da vi vndt hjm ft sommfin, and md at få dt bdst ud af ds va d, mns vi havd holdt fi, gåt liv, wllnss (vlvæ) ud fa d muligh kon ind på vos konto. Enklt d, som d nu ha. Mn dt også t sagt fodi fotningsmodlln indbæ Smt - dt nogt, vi tænk os til? Ny foskning vnd op og nd på vos opfattls af smt. Simon Kikgaad smttaput og ha spcialist sig indnfo nuovidnskab. Hé invit han om bod i tidns allnyst tank. Af Simon Kikgaad, Om Jantt:Om Finn: Ha haft slvstændig viksomhd i dt mst af sit opindlig uddannt fa købnhavns Univliv md uddannls indnfo såvl dt tabld sitt og ha gnnm mang å undvist i sundhdssystm og dn altnativ vdn, h- gymnasiskoln. Sidløbnd ha Finn i n und som akupunktø, ø-akupunktø, vacuum- åækk væt ansat på n kostskol næ køtaput og zontaput. Eftfølgnd ha hun bnhavn. Fo 14 å sidn statd han som viduddannt sig i zontapi til spædbøn, slvstændig md impot af akupunktupobøn, gavid og fødnd. dukt til bhandl, studnd m.fl. (Aku- Jantt kndt som undvis på gn kus Zon-Shop), og i 2003 tabld han samog zontaputskol undt omking i landt, mn md Jantt Tam Wllnss & Busihvo hun kombin dt bdst fa d to vdn. nss som udløb af n intoduktion til nikhnds klinik Fdnsbog Akupunktu og Zon- kn. ignnm 12 å ha han udviklt sin fotapi ha ksistt i Fdnsbog i 18 å. i dag tning, så han i dag anvnd sin undvisj Jantt sammn md sin mand Tam Wll- ningsfaing til at vidfomidl sit og Janss & Businss samt ld WllnssHom- ntts wllnss-koncpt, blandt andt md cntt i købnhavn. kus på pats WllnssHom-cnt. z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j

11 Hvodan to du din hjn vil bskytt som føds md dnn mutation, dø in øg dn lktisk aktivitt i nvn, og dig, hvis dn få tovædigt bvis fo ska dn d fyld t å og dn gupp, som hvis dn bliv stimult tilstækkligt, d? Ja, du gættd igtigt smt. Ny ovlv, nødt til at tjkk sig slv snd dn n mass fasignal til din foskning vnd op og nd på vos opkonstant, da d ikk lægg mæk til hjn via ygadn. Dt n vigtig fattls af smtbgbt. Smt skad, d påfø sig. Vos vn til at funktion fo vos ovlvls. nmlig n fotolkning, poduct af vos hjn. Vi ha all pøvt at oplv smt n følls, som d fæst sæligt bgjstd fo. Mn hvis du tæd t skidt tilbag, kan du så fostill dig, at smt faktisk ha t fomål? Smt ssntil fo ovlvls Svat finds i dnn kot histoi. D finds nogl få mgt uhldig mnnsk, som bliv født md n gntisk mutation, d hdd CIPA. Mutationn gø dm ud af stand til at oplv smt, kuld og vam. En sto dl af d bøn, oplv smt ssntil fo vos ovlvls, da dn få os til at handl og undgå viss ting. 72,5 kilomt nvtåd Vi ha cika 72,5 km nv i koppn, hvoaf nogl fung som ldning til vos muskl, så vi kan bvæg os, nogl så vi kan føl og and som t alamsystm. D altid n lill smul lktisk aktivitt i nvn, som nomalt og t tgn på, du i liv. Nvn snd bskd via lktisk impuls. Fostil dig, at du tæd på t glasskå. Dt vil Hvis din kop va t hus Fostil dig, at din kop t hus. Du glad fo dit hus og din jndl. Dfo install du t alamsystm, d ligsom dit nvsystm skal vud tusslsnivaut. En dag komm d n indbudstyv, d spak hovddøn ind fo at stjæl. Hldigvis gå dit alamsystm i gang, og politit øjblikkligt på vj fo at fang indbudstyvn. På samm stat din kop dn hlnd pocs øjblikkligt. Døn og kamn gåt i stykk (skad), og alt ft hvilkn vævstyp, døn symbolis, knd vi h Simon Kikgaad smttaput og han ha spcialist sig indnfo dn nyst smt- og nuovidnskab lingstidn. Dt tag typisk 2-4 ug fo musklvæv, 4-8 ug fo knogl og 3-18 månd fo sn. Stø følsomhd ft indbud Du nu blvt n faing ig. Du ha læt at væ ksta opmæksom på dt omåd, hvo d ha væt budt ind (hvo skadn skt). Nå du ha fåt n skad ll oplvt smt læng, øgs følsomhdn i nvn. Dt btyd, at d skal mgt mind stimuli til, fo at nvn snd fasignal til hjnn. Dt vil altså sig, at alamsystmt i hust aktivs, næst gang postbuddt bank på hovddøn. D ingn skad ll fa, mn du kan oplv dn hlt samm smt, som hvis d va. Dit nvsystm altså blvt m følsomt. E dt nogt, jg bild mig ind? Nå jg undvis i smtvidnskab få jg nogl gang spøgsmålt om smt nogt, man tænk sig til. Svat klat nj. På tods af at vos bvidsthd i hjnn, ha vi ikk kontol ov all hjnns funktion. Hvis du oplv tøst ll sult, dt hll ikk nogt, du ha tænkt dig til ll bildt dig slv ind. Pøv at tænk på n tid i dit liv, hvo du va i slskab md god vnn ll n kæst, hvo I gind og havd dt fantastisk sammn. Et øjblik fyldt md glæd, som du vill ønsk, du kunn bliv i fo vigt. S du dt fo dig? Nå du fmkald dtt billd, vil d væ Histoin om smt kot fotalt Vi ha sidn d gaml gæsk filosoff pøvt at fostå smt og måd at æsonn og tænk på. Modlln ha væt domingnnm tidn haft mang toi om, hvofo vi oplv smt nd i mang å, og stadig aktul i d mst anvndt fokla ksmplvis at smt opstod i hjtt, ll at dt va Guds ingsmodll omking smt. staf. dn mst indflydlssig og i mang å ankndt modl fo smt blv fmføt af Rné dscats i Han ankn- Dn biopsykosocial modl ds som gundlæggn af dn dualistisk tankgang, hvo han i 1977 pæsntd Gog Engl dn biopsykosocial modl, satt lighdstgn mllm skad og smt. som sn samm å blv ovføt til smt af Fodyc og Los og pæsnt dn næst gnation af vos smtfo- Dn biomkanisk modl ståls. dnn dualistisk tankgang kndt som dn biomkanisk H d n modl, d saml kop, sind og psyk og fostå smtmodl og stmm i høj gad ovns md mnnskts smt som n komplks individul følls, skabt af vos hjn, 14 Dscats mnt, at koppn sndt t smtsignal til hjnn og at dtt signals intnsitt svad til skadns støls. bast på alt, hvad vi føl og to på. dnn modl fokla, hvofo vi som mnnsk ha foskllig smtoplvls vd dn pæcis samm stimuli, og hvofo vi ag fosklligt på smt. Fodi vi foskllig. Vi fom oplvlsn af smt Fostil dig to tvillingpig. dn n md lysød kjol og Babi-dukk, mns dn andn ha gåt til amikansk fodbold og føl sig som n dngpig. d fald bgg to og slå knæt, så dt blød. Mn kan du fostill dig, at ag fosklligt? Vi md and od t podukt af vos faing, ovbvisning og visdom. Alt hvad vi gnnm vos liv ha oplvt og læt, md til at gø os til dn, vi. Og dmd md til at fom vos smtoplvls. Dn allnyst foskning d mang bud på, hvodan vi skal fotolk oplvlsn af smt. En af d mst aktull og pæcist 15 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

12 Følls fotolkning. d, bskytt hun os. Nå vi oplv akutt ygsmt, d fik n scanning af vndigvis altid poduc d igtig fø Dfo vi oplv vi smt smt dt fodi mo af dn yggn indnfo 7 dag havd n fm lls ll fotolk igtigt på dn infofosklligt. ovbvisning, at d bhov fo dobblt isiko fo at udvikl konisk mation, d tilgænglig. Dt samm at bskytt os. smt. Nå hjnn ll mo s to kan sk md smt. Mo vil os altid dt bdst, blodå, d tækk sig sammn og and, d udvid sig, du vil udskill homon og nuo tansmitto. Og sultatt n glædsfølls. Alt dtt sk hlt automatisk udn din indvikning og bvidst kontol sådan fung smt også. Hvodan opstå bvidsthd? Vi kan på nuvænd tidspunkt ikk fokla, hvodan vos bvidsthd opstå. Vi kan ikk mål dn, vj dn ll s dn på scanning, mn som Rns Dscats sagd: Cogito go sum. Jg tænk, dfo jg. Vos bvidsthd sidd cika to cm bag vos øjn og mllm øn, og dt h vi og lv. Vi opstå og lv altså samm std, som vos hjn. Vos hjn fung ding, man i modn bhandling til k kan bhandl all ns og putt dm i fuldstændig automatisk og håndt sigt at ænd tilbag, så hjnn ll kass. Smt btyd ikk næmst undlig mængd data hl mo ign fotolk nomalt. skad og skad btyd tidn, som dn få til at giv mning fo Mn hov, va du ikk mæt? ikk nødvndigvis smt. os. Ovvj hvodan vi som mnnsk Smt t handlingssignal Da følls n fotolkning, fotagt af vill hav dt, hvis alt dn infomation hl tidn bliv babjdt i vos bvidsthd: Vi vill bliv øjblikkligt sindssyg. En bkymt mo Så, som vi fostå dt på nuvænd tidspunkt, håndt vos hjn altså alt dn sto mængd infomation som dn fotolk på og pojic til vos bvidsthd i fom af n følls ll tank. Nå vi tænk på ovlvls, fung vos hjn som n slags bkymt mo. Vi læ gnnm hl livt,og dt gø mo også. I og md, at alt, vi oplv, n fotolkning, sk dt, at mo ntn fjlfotolk ll læ nogl uhnsigtsmæssig mønst, som gø, at hun bskytt os, hvo vi ikk ha bug fo dt. Vos hjn plastisk, hvilkt btyd, at dn fung som n sto omgang modllvoks. Gnnm hl livt tag dn til sig d ting vi gø, og d oplvls vi ha. Dn diskimin ikk og abjd isæ ud fa to pincipp us it o loos it og us it and impov it. Jo m vi oplv smt, ds bd bliv man paadoksalt nok til at oplv smtn. D sk mang foskllig foanding i vos nvsystm, som kan gø, at smtn vdbliv læng ft, vos skad hlt. Dt diss foan D i dag konsnsus om, at smt bliv poduct 100 pocnt af hjnn, mn at du som pson ikk slv kan skab dnn følls. Dt også t faktum, at n stuktul og biomkanisk foklaingsmodl til smt ikk kan fokla smtns komplksitt og i væst tilfæld kan giv n nocbo ffkt (dt omvndt af placbo, altså n fovæing). Et tydligt ksmpl på dtt t Canadisk studi 1995 hvo pson md vædigt bvis fo n skad, vil hun øg sit tusslsnivau og bskytt yggn ndnu m. Dt gø gnnm at ndsætt bvæglighd, spænd op, ænd bvægmønst og poduc smt. Følls bygg på faing Din hjn poduc altså foskllig følls fo at motiv dig til at handl på n bstmt måd. Diss følls skabs ud fa al vidn, din hjn ha til ådighd i dn aktull situation samt d faing, du ha fåt gnnm livt. Følls fotolkning. Og dtt fokla båd hvofo vi all oplv smt fosklligt, mn også hvofo vi ha så foskllig foløb, og hvofo nogn komm sig hutigt udn d sto poblm. Vigtigst af alt fokla dt, hvofo vi ik hjnn, btyd dt, at dt ikk t fjlfit systm. Systmt til gngæld kstmt flksiblt, tilpasst pæcis til dig og dit syn på livt bast på alt hvad du ha læt. Ha du fo ksmpl nognsind spist dig mæt, fo så at duft n lækk dsst, s dn, husk tilbag til føst gang, du fik ntop dnn chokoladkag og så følt dig lækksultn? Mn hov, va du ikk mæt? Pointn, at vos hjn kan spill os t puds, og at dn ikk nød Mandn, d tådt på t søm At smt ikk så simpl som vi måsk gå og to d godt ksmpl på fa dn viklig vdn. En ansat på n byggplads tådt på t søm, så han fik sømmt op gnnm fodn. Han va i sto smt og blv hastigt køt på skadstun, hvo han kom fost i køn. D tak sømmt ud og tog hans sko af, så d kunn vud skadns omfang. Hvad øjt s og hjnn to Til ds fobavsls havd sømmt amt lig mllm hans tæ sømmt havd md and od slt ikk amt hans fod, d va ingn skad skt, mn han oplvd sto smt. Va hans smt vi klig? Slvfølglig va dn dt! Øjnn så t søm, d gik op ignnm skon, og hjnn fotolkd hutigt dnn infomation til at væ ydst kitisk fo koppn, og nogt som han skull handl på øjblikkligt. Dfo oplvd han smt og søgt lynhutigt pofssionl assistanc d va ba ikk nogn skad. Nå smt ikk giv mning Smt altså n komplks affæ. Smt giv oft mning i og md, vi m n h v i s h u n p a s s p å, v i i k k k o m m t i l s k a d o g u t y g l l t o, v i k a n k o m m t i l s k a d z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

13 vd md til at sik vos ovlvls. Mn hvad så nå smtn ft n skad vdbliv lang tid ft, såt ll buddt hlt ll opstå slvom d måsk ikk n skad? Ell nå smtn komm på bsøg ign og ign udn åbnlys åsag. Giv mig n diagnos! Hos mang bhandl vil man, på tods af dn ny foskning, i dag få n foklaing, d bast på én ll fl stuktu i din kop. Måsk få du at vid du slidt, gåt i stykk, skæv, asymmtisk, ha bnlængdfoskl, ustabil ld, låst ld, ukoodint, svag, sidd ll stå fokt, lid af slidgigt, ha dålig kopsholdning, diskuspolaps, skolios, Schumann, dgn 16 ativ sn, inflammation, skadt din otato cuff, ha nv d sidd i klmm og så vid. Endlig n foklaing! All diss foklaing giv logisk mning, hvilkt vi oft gladligt accpt. Endlig fandt vi åsagn til vos smt nu kan vi gø nogt vd dt! Mn hvis dt va så simplt, vill opation og bhandling hav 100 pocnt succsat og dt som bkndt ikk tilfældt. Mang studi vis imidltid, at dn typ (biomkanisk) foklaing ikk bugba, isæ ikk i fobindls md konisk smt. Og hldigvis fo dt. Dt giv nmlig os all sammn mulighdn fo at bliv smtfi i langt d flst tilfæld! Mn jg altså i stykk Måsk du sidd dud og tænk, at dt nmt nok fo mig at påstå, at divs diagnos ikk kan sidstills md smt. Måsk ha man st på n MRscanning, øntgn ll ultalydsscanning, at d n skad. Så dt lig fækt nok, at påstå, at skadn ikk gø ondt. Fo dt kan man jo mæk! Dt ikk hvovidt dt gø ondt jg udfod mn foklaingn på hvofo dt gø ondt. Hvis d tilstand vi oft find på n scanning va åsagn så vill vi jo hav mgt bgænsd mulighd fo at bhandl. Dt vill samtidig still os i t dilmma fo skal vi så bhandl all d ha d samm stuktull tilstand mn ingn smt ha? Vi kan fobd båd vos foklaing på smt og bhandlingsmulighd. Nomal tilstand udn påvikning D t paadigmskift på vj, hvo d vidnskablig fmskidt pøv at ænd vos foståls fo, hvodan smt opstå. Vi på vj væk fa, at patologisk fund skal opfatts som skad, til at d oft nomalt fokomn tilstand, d ikk nødvndigvis d vigtigst bikk i puslspillt fo din smtoplvls. Faktum, at dt faktisk kan fovæ din smt at få fotagt n hutig scanning, da svat oft bliv bugt til at fokla din smt. Bskdn kunn lyd: S h, dé kan du s skadn, d giv dig smt. Så hvodan to du din hjn ll mo vil bskytt dig, hvis dn få tovædigt bvis fo skad? Ja, du gættd igtigt m smt. Dt btyd potntilt, at vi kan bliv smtfi md dn igtig støtt og tæning. D altså sto foskl på akutt smt, foåsagt af skad og konisk smt. Vd akutt skad dn øgd følsomhd i nvsystmt n nomal og natulig pocs, som md til at sik, at du ikk gø ydlig skad på dig slv, ksmplvis løb på n svæt fostuvt fod. Und nomal fohold sænks dn øgd følsomhd af nvn, nå vævsskadn hlt, mn i nogl tilfæld bliv nvn vd md at væ følsomm. Dtt n natulig pocs, hvis vos hjn ll mo usikk ll angst. Kan jg nu kla dt? Bkymingn få hjnn til at øg følsomhdn i nvn fo at bskytt omådt. D md and od gåt koks i systmt. Hjnn ll mo odin nu bskyttls af nogt, som ikk læng ha bug fo bskyttls. Tyghd gnnm foståls Risikon at bliv fangt i n ond spial. Hldigvis ha vi n fantastisk supcomput af n hjn, d altid kan læ og opdat pogamm, hvilkt btyd, at du kan ænd hjnns fotolkning og gadvist vnd tilbag til dit tidlig funktionsnivau. Da hjnn og nvsystmt plastisk, btyd dt, at dt altid kan foands. Vi kan ænd hjnns tusslsvuding ignnm vidn og tæning. Dt btyd potntilt, at vi kan bliv smtfi md dn igtig støtt og tæning. Dn nuvænd vidn omking nvsystmt inspi til håb fo langt d flst tilstand. 17 Klumm: Egnomsog Nd md ph n og Dn biopsykosocial modl: immunfosva Fysisk sundhdinvaliditt op md humøt Smid ud, giv slip, yd op og sping ud. Foåt ov os, og vi skal hav mass af ngi i koppn og modstandskaft til at mæk livt og glædn. Dt få du, nå din ph-vædi i balanc køn fomulnd Loim Mosly, pofsso i klinisk nuo- Tmpamnt Mdicin vidnskab vd School of Halth Scincs, Univsity of Souiq th Austalia. Han sig ligud: Smt n ubhaglig bvidst oplvls, d komm fa hjnn, nå summn af all tilgænglig oplysning tyd Psykologisk Social på, at du ha bug fo at bskytt n bstmt dl af din kop Slvvæd Adfæd civiltilstand Familisituationkultu Loim også kndt fo t citat omking Rns dscats: Følls Taum Vnn dscats va mgt, mgt klog, mn dt vist sig at han Hukommls Uddannls va fokt på dn. Social vn Skol Foåt va fohn tidn, hvo skal lvn hav n paus nu tulig bakti ovtags nu dn ndbyds og tæng vi gjod hovdngøing I og da fo ikk at lægg ps af n skadlig bakti, d l ignnm cll mmbann, hust og luftd ud ft vin på galdblæn. l nomalt ikk kan tæng bæs baktin ind i clln tns indlukkd klima. Dt ind i clln. af næingsstofft. Ind i cl stadig n glimnd idé at Sy i koppn ln æd dn løs af glucosn, gø, slvom vos indklima Fa natuns sid vos Snig sig ind i clln og vi få fthåndn fo andlds nd fo å tilba uin ph 7,2-7,4, dt giv op Dn skadlig bakti m nmmlsn af sult og spis g. Ryd op i dit hjm, luft ud timal btingls fo vo gt kløgtig. Dn kobl sig på måsk sukklignnd podaglig, smid dt ud, du ikk cll. Ha vi n ph und clln i madn, spcilt sø dukt fo at still sultn bug. Hold isæ dit sovvædtt, få vi n tilstand af sy d podukt. Nomalt vil cl kotvaigt. Ell dikk n ls og dit tapium nt, i koppn, og vi ha go lmmbann ikk tillad, at ksta kop kaff. Sådan fotudluftt og nklt udn bund fo z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

14 sygdom. Fl auto dnn bakti nå ignnm sætt dt, baktin fomlktonisk atikl som TV itt, blandt andt dn itali cll bain. Mn nå ma sig og sydannlsn øgs og lignnd. Måsk dt n nsk læg d. Simoncini b og afsætt spo i vo ogagod id at mind om skad handl canc patint vd n, spcilt ny og lv. vikningn af tændt mo at løft ds ph til n basisk biltlfon, spcilt nå vi tilstand ov n bstmt piskal hvil os, og koppn ha od: Han bug natium bibug fo o. cabonat, dt vi knd som Vo omgivls n Naton. Bmæk! ikk baflktion af vot ind og vot gpulv, som ha hævmidind n flktion af vot dl tilsat, mn Naton. yd, dfo hæng vos ind cllmiljø sammn md God og dålig bakti vot yd miljø. Hjmmt vi D. Simoncini abjd ud fa bo i og vo omgivls. Ha toin om, at all sygdomm vi n hav, og pass vi på foåsadigt af bakti. dn, som vi pass på os slv? Vi ha n natulig baktiell omvndt. Alt afspjls i floa, som ikk skal bkæmclln, som afgiv og modta ps. Mn vd ndsat ph. som g vibation. yang og yin balanc fosky Spis dig til ph-balanc mang gøntsag, gn d Af Lisbth Skovmand Nilsn ds. Sy typisk n ubalan D n ækk ting, d kan gønn og igligt md kydc i din maskulin sid, hvo gøs fo at duc sygni dut. Spis n blanding af dn kvindlig sid blvt vaut i koppn og bing vltilbdt kogt mad og å spis n avocado hv dag, ovhøt, og dn maskulin ph n i balanc. Du kan fo gøntsag, lav juic af øko få du nmlig dit bhov fo sid vd at kø tæt. Dn ksmpl spis m basisk logisk gøntsag gn t aminosy og vitamin magt ikk sin pligt. H mad, undlad dt hvid bød. glas hv dag. Pøv dt som dækkt. Dt ikk nødvnha vi at gø md stss, Dop sukk og hvid is, mognmad tilsat n avoca digvis nok til at løft t unhvo vi knd dt typisk do. Avocado blnds, indn dskud på aminosy, mn dn komm i juicn. Hvis du avocado dt bdst, du kan giv dig slv og din bøn foudn sund, blødkogt æg, gn pocht. God apptit og glædligt ngigivnd foå. Kælig hilsn Lisbth Sådan undsøg du md din ph Fo at knd din gn ph, kan du køb t sæt uin stiks på Apotkt ll i Matas og undsøg din mognuin. E dn und 7,0 bø du væ opmæksom. Jg s oft, at hos mang dn und 5, hvilkt btyd, at immunsystmt abjd på højtyk md tæthd til følg. oft d fokølls og and småskavank. Synttisk mdicin sænk koppns ph dastisk. Mang ikk kla ov, at ds ph så lav. d ha vænnt sig til, at sådan koppn og livt. Vi tol. Kogt vand md citon Fo at øg din ph kan du stat dagn på fastnd hjt md at dikk t glas afkølt kogt vand tilsat saftn af V - 1 økologisk citon. Hvis din ph ikk stig, kan du dikk saftn af 2-3 citon. citon dt bdst madfoslag, d kan øg n ph. E du bkymt ov syn i fohold til tænd og læb, så dik dt gnnm t sugø. Humøt stig Læg mæk til at hvodan, du få dt, nå din ph stig. du vil oplv t m oligt og balanct liv, fo n lav ph og lig md tist tank og uo. Hvad md at gø t fosøg i din klinik? Bd din klint mål ds ph og s, hvodan dn stig i løbt af dit bhandlings foløb. Husk, at n udnsning kan giv midltidigt ph-fald, da syn udskills i uinn. 19 Lv-flush n tilstand, d snig sig ind vd stss, vd, util fdshd, tvivl og føllsmæs Til din ind foåsngøing sig udfoding, finds diskan du fotsætt md lv s natulig bakti i minflush, som foslåt i foig d og mind antal. Dn nablad. Husk at hold paus på fl ug, afhængig af hvo læng du lav flush n. To gang ugntlig ok. Kun 18 Vd langvaig sy ophob symptom: Nmlig at vi ikk undgå fædigtt og tilsætning påviks all ogan, knd dnn stss, fø im ningsstoff. Dt n god som vi knd dt, ifølg dn munsystmt byd sam idé at læs dklaationn, d kinsisk mdicin. mn. Vi skal jo kla, odn, finds i fødva udn til Sy ophobningn giv fix, nå dt hl hvm skal sætningsstoff. Skæ nd på n ubalanc i din maskulin lls? kød, og spis du kød, så spis og kvindlig ngi, din fisk, kylling og kalkun. Spis z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

15 Hv tdj kvind Rappot søgt altnativ bhandling Ny undsøgls vis n fodobling i antallt af dansk, d søg altnativ bhandling fa 1987 til i dag. Indn fo dt snst å ha 27 pocnt Hv fmt mand fik bhandling af dn voksn bfolkning modtagt én Dt isæ kvind, d bug altnativ ll fl fom fo altnativ bhand bhandling. I alt ha 34 pocnt af kvinling, såsom akupunktu, zontapi, ho dn modtagt én ll fl fom fo møopati og haling. Dt sva til om altnativ bhandling mod 20 pocnt af Luft- og fugttæt blistpakning. God hygijn. M nd 90 vidnskablig studi dokumnt poduktts gnskab. Dt oiginal Q10 band fa Phama Nod. Rsultatt af 23 ås poduktudvikling og foskning. king 1,2 mio. dansk. Dt fmgå af n ny undsøgls fa Statns Institut fo Folksundhd, SDU. H ha dansk i 2013 svat på spøgsmål om altnativ bhandling. En stigning i fohold til 1987 Af undsøglsn fmgå dt, at d skt n makant stigning i fohold til 1987, hvo omking hv tind dansk havd modtagt altnativ bhandling indn fo dt snst å. I 2010 va andln på godt 26 pocnt og altså på nognlund samm nivau som i mændn. Dt isæ kvind i aldn å, hvo cika fi ud af ti ha bugt altnativ bhandling indn fo dt snst å. Supplmnt til tabld tilbud Tidlig studi vis, at nå danskn søg altnativ bhandling, dt pimæt fo at bhandl mild symptom ll lidls, fobygg sygdom ll fo at opnå øgt vlvæ. Dsudn bugs altnativ bhandling oft som ét af fl bhandlingstilbud i tilfæld af sygdomm og dmd Så mang pocnt af dn dansk bfolkning modtog altnativ bhandling i ån Talln stamm fa n ny undsøgls fa Statns Institut fo Folksundhd, SDU, udgivt i Rappotns fofatt : Ola Ekholm, snioådgiv, Ann Illmann Chistnsn, ph.d.-studnd og Michal Davidsn, sniofosk, Statns Institut fo Folksundhd, Syddansk Univsitt. som t supplmnt til d bhandlingstilbud, d givs fa dt offntlig sundhdssystm. Talln stamm fa Sundhds og syglighdsundsøglsn I undsøglsn dfins altnativ bhandling som bug af bhandl udn fo dt offntlig sundhdsvæsn. Rappotn udgivt i % natuidntisk Q10 Pcis Ingdints. Dokumntation på optaglighd, vikning* og sikkhd. Bio-Quinon Q10 udvalgt som fncpodukt i intnational foskning. Poduct, pakkt og kvalittskontollt på Phama Nods gn viksomhd i Danmak. Lysbskyttd kapsl md 100 mg Q10 opløst i vgtabilsk oli. Bio-Quinon Q10 Gold md C-vitamin, som bidag til t nomalt ngistofskift. *) Natuligt conzym Q10 md C-vitamin, som bidag til duktion af tæthd og ngiløshd samt til t nomalt ngistofskift. z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

16 20 Hvofo nøjs md dt næstbdst? Pøv dt oiginal Q10 podukt Hvis man ikk ha pøvt Bio-Quinon Q10, ha man ikk fåt dt fuld udbytt af stofft Conzym Q10. Pøv dn oiginal Q10 blanding, som bugt i dt pokgønd Q-Symbio studi og oplv fosklln. z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

17 ZCD - Hjøing Idæts All 45, 9800 Hjøing Tlf Zontapi-uddannlsn 482 tim Undvis: Gd Evtsn og Rikk Bøggild Statdato: 20. apil 2015 Pis: k. Ratbtaling: Vd tilmlding btals k. dft k. p. md. i 16 månd. Et fantastisk dskab til at bhandl klint ud fa t holistisk billd. du læ at kosttapi, psykologi, biopati, kinsisk filosofi m.m. vigtig i dit abjd. Som nogt nyt indhold uddannlsn også Øakupunktu og Qi Gong. du læ, at thvt mnnsk ha bug fo individul bhandling, og at støtt din klint ud fa hjælp til slvhjælp til t liv md så få bgænsning som muligt. Riki II Undvis: Padam Chisto Blaach Statdato: 8. maj maj 2015 Pis: 4500 k. Tilmldingsfist: 1. maj 2015 På Riki ii gø du fobindlsn til Riki kildn stæk, du læ bla. at snd fjnhaling og bug mntal haling. d vil væ mgt m pow på din Riki haling. Kopskama og Soulfood Undvis: Pnill Stnbg Statdato: 8. maj - 5. juni 2015 Fi fdag: 8., 22., 29. maj og 5. juni - kl Pis: k. Tilmldingsfist: 24. apil 2015 Et holistisk sundhds-kopskusus, hvo du få vidn og bædygtig mtod til at skab psonlig vækst fysisk såvl som psykisk. Pnill vil guid dig til t liv, hvo d skabs plads til Gøn Mad, Motion, Sund Livsstil og dn kop du dømm om. kust til dig: d ønsk at abjd md gn sundhd og livsstil. - dømm om at væ stæk, sund, og m bvidst om din valg. - Vil gø tank til handling og gå vjn slv. - Ønsk mtod, d kan inspi og suppl i gn paksis. - Vil hav m vidn om næing og tæning. - d abjd md n natulig og intuitiv tilgang til kop og sundhd. Statdato: 15. maj 2015 Foløb n fdag (kl ), lødag, og søndag (kl. 9-16) p. md. (20 tim) ov 15 md. Pis: k. + dp./tilmlding k. 22 Ratbtaling: 15 at á k. Tilmldingsfist: 1. maj 2015 dvisning n gundig og omfattnd kst uddannls båd totisk og paktisk. Læ t fantastisk dskab at knd md all akupunktuns mulighd. Foløbt bygg Stss I (Kinsiologi) Y på Zcd`s pnsumbskivls. E du Zonta- Undvis: Ebba Thomsn put skal du kun hav dtt modul fo at Foløb ov 20 tim d. 20., 27. aug. og 3. spt. kunn bliv RAB godkndt akupunktø i ZcT. Undvis: Gitt Mølbak Dato: maj 2015 kl Pis: k. ønsk du kun at dltag én af dagn pisn k. Tilmldingsfist: 5. maj 2015 du læ at bug d gatis maktingvæktøj - Wodpss til opbygning af hjmmsid, Mailchimp til udsndls af nyhdsbv og Facbook, som uundvælig fo din kliniks makdsføing. dag 1: du skal optt din hjmmsid md mnupunkt, udgivls af blogindlæg, indsætning af billd og tkst mv. og vi søg fo, at din sid søgmaskinoptimt. du få cas mapp md hjm, som du kan bug som opslagsvæk, nå du ftfølgnd skal opdat din hjmmsid. dag 2: opttls af Mailchimpkonto og Facbooksid og intg dt md din hjmmsid. du læ at optt og udsnd nyhdsbv. du få tips og god åd til, Pis: k. Tilmldingsfist: 6. august 2015 Makdsføingskusus mang stsssituation og afbalanc ft koppns pioitt. dt n foudsætning at du ha Gundkusus i Kinsiologi (ka 1-4) fo at dltag. Gundkusus Kinsiologi Undvis: Ebba Thomsn Stat: 26. august Ni onsdag kl Ingn undvisning i ug 42. Pis: 7000 k. Tilmldingsfist: 12. august 2015 du læ at tst koppns 42 oganlatd muskl og tt ngin via fl foskllig afbalancingsmtod. du få fx. kndskab til midian, oganut, 5 lmnt toin, nuolymfatisk punkt, nuovaskulæ punkt. du læ at tst positiv og ngativ kost, lav stss figøls mm. Modult kan læss aln, mn også føst modul i hl kinsiologiuddannlsn. Vi abjd md Akupunktu-uddannlsn Undvis: Michal Jnsn z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

18 hvodan du skiv god nyhdsbv. Zontapi og Akupssu og baby til gavid, fødnd Hot Ston Massag Undvis: Jantt Bill Kjldsn Undvis: Lott Ljungstøm Statdato: sptmb 2015 Statdato: 30. maj 2015 Pis: k. Tilmldingsfist: 21. august 2015 Pis: k. Optts vd min. ott dltag Optts vd min. sks maks. ott dltag. du læ at bhandl gavid md zontapi Læ at giv n skøn og mgt populæ og akupssu, så du kan afhjælp d massagfom md vam og kold stn. På dtt poblm gavid klint kan hav. du læ massagkusus undviss d i dn tknisk nogl gundtknikk til smtl indnd udføls af massag md vam og kold stn bhandling, til bl.a und fødsl. du vil bliv samt toin bag bhandlingn. d vil indgå n undvist i at giv zontapi, magntmassag dl paktik, og du vil und kust båd slv og akupssu til baby og bøn. du vil læ, modtag n bhandling, samt udfø bhandling hvodan du nmm kan komm til bønns på n klint. kust hnvnd sig til fødd, og hvo mgt bhandling du skal giv uddannd taput. dm, afhængig af ds ald. d gnnmgås d mst almindlig syg- Kaniosakal-uddannlsn domsbilld, som vi s i klinikkn. 250 tim Undvis: Mona Løvndahl Statdato: 12. juni 2015 Pis: k. Ratbtaling: Vd tilmlding btals k. dft k. p. md. i 15 md. ny spændnd uddannls som opfyld btinglsn fo RAB godkndls. S hjmmsidn fo ydlig info og pis vd. andn altnativ indsigt og A/F og Sygdomslæ, hvis du ikk ha d fag ll ha mit h fo. du få gnnm oplvlssointt un- ZCD - Kolding Y Stss II (Kinsiologi) Undvis: Ebba Thomsn Foløb ov 20 tim d. 22., 29., okt. og 5. nov Pis: k. Tilmldingsfist: 8. oktob 2015 Foudsætning: Gundkusus i Kinsiologi (KA 1-4) samt Stss I Vi ha all mang bgænsnd psonlighdsmønst at abjd md, på dtt kusus find vi mulighdn fo at ænd ngativ pogamming, til ny ngi. q Idyl 20 A, 6000 Kolding Tlf Føsthjælp md hjt- lungdning Undvis: Vinni Mott Dn: august 2015 Wknd kl Pis: 900 k. Btals vd tilmlding. T tims opfølgning lødag kl k. Tilmldingsfist: 27. august 2015 Dn: sptmb 2015 Wknd kl Pis: 900 k. Btals vd tilmlding. T tims opfølgning lødag kl k. Tilmldingsfist: 3. sptmb 2015 dt ansvalig i at væ zontaput, gø at føsthjælp slvfølglig n natulig dl af uddannlsn, så du ustt til at kunn yd føsthjælp på klinikkn og ud i samfundt. Fagt komptncgivnd i hvvslivt. du kan afhjælp d poblm, gavid klint kan hav. du læ nogl gundtknikk til smt lindnd bhandling til bl.a und fødsl. Dmo i bug af dn ny NtMdic EDB jounal Undvis: Lif Nilsn dt lt at bug dn ny ntmdic EdBjounal, som til salg fo all altnativ bhandl og lv. Så bhøv du ikk m papijounal. q ZCD - Køg Vstgad 18 b, 4600 Køg Tlf Øakupunktu I Undvis: Anja Fund Statdato: apil 2015 Pis: k. Øakupunktu n slvstændig bhandlingsfom, d kan bugs til at fostæk din zontapi-, akupunktu, kaniosakal- og/ ll massagbhandling. du læ hvodan du kan stimul punktn i øt md foskllig tknikk og hvodan du kan bnytt øt som t ksta diagnosdskab. kust sigt på, at dltagn umiddlbat bagft vil kunn bug dn ny bhandlingsmtod til bl.a. smtbhandling, ygafvænning og apptitguling Akupunktuuddannlsn - aftn 698 tavltim Undvis: Claus Sønsn Statdato: 18. maj oktob 2017 Pis: k. På uddannlsn læggs d sto vægt på, at man som bhandl ft ndt foløb, stå md n god væktøjskass. i dnn væktøjskass ssntill dskab som puls- og tungdiagnos. ZCD - Købnhavn Tusnsgad 33, kld.th Kbh. K Tlf Intoduktion til utmdicin Undvis: Kn Lunn Dato: d maj, og d juni (to wknd - 24 tim) Pis: k. (inkl. kompndium på 128 sid) E vjt godt: undvisning i botanisk hav. Ut ha væt anvndt i åtusind til linding af lidls. På kust s vi på nogl af d mst populæ ut anvndt i vstlig utmdicin, hvodan d anvnds i bhandlingssammnhæng. dsudn intoducs n foståls af dn gundlæggnd filosofi og dt holistisk bhandlingspincip bag Mdicinsk Uttapi. Y Målt md kust at intoduc bhandl til mdicinsk uttapi, og at gø dm i stand til at anvnd ut i n holistisk sammnhæng, som supplmnt til ds hovdfag. Sikk paksis - diffntialdiagnos Undvis: Kn Lunn Dato: d okt. og d nov Pis: k. (inkl. kompndium på 52 sid) (2 wknd - 24 tim) Målt md kusus i sikk paksis at giv kusistn t indblik i, hvodan man, på baggund af givn symptom og klinisk tgn, kan valu klintns tilstand og udld mulig åsag til dnn. dt giv dig mulighd fo at knd alvolig sygdomm, nå du mød dm i din paksis, samt komptnc til at handl i ovnsstmmls hmd. Målguppn paktisnd bhandl, d ønsk n bd klinisk foståls af sammnhængn mllm sygdomm og symptom. Undvisningsfomn vd pæsntation af mn fa læn, samt klassdiskussion, hvo dltagn få mulighd fo at diskut ksmpl fa paksis. q Ointalsk diagnos (15 tim) Undvis: Ziggy Gt Willumsn Statdato: apil 2015 Pis: k. du kan i ansigtt s divs ubalanc og sygdomm m.m. All tilstand aflæss i ansigtt. dt væ sig fa fysiologisk til psykologisk ubalanc. Læ at læs diss tgn, dt t vædifuldt væktøj/nøgl til at kunn gnnmsku klintns poblm/tilstand. Anatomi - Fysiologi - aftn Undvis: Elln Bch Statdato: 15. juni maj 2016 Pis: k. q 23 Øakupunktu Undvis: Knn Øhlnschlæg (auiculotapi) 3. spt., 1., 29. okt., 12., 26. nov kl Pis: k. kususmatial inkludt. Mad og dikkva ikk inkludt. Dpositum: 500 k. vd tilmlding. Min 16 - maks. 24 dltag. Tilmldingsfist: 2. sptmb 2015 Flot undvisningsmatial. Ingn fobdls. Et flot kususbvis som giv RAB tim kust til zontaput d vil udvid md øakupunktu og tilhønd tknikk. Øakupunktun t nmt, ffktivt og lt ovskuligt akupunktusystm. du bhøv ikk n fuld akupunktuuddannls fo at få glæd af akupunktun. Øakupunktu ha n kinsisk og n fansk udviklt vaiant, bgg gnnmgås på kust. Øakupunktun kan båd stå aln som bhandling og samtidig undstøtt din zontapi. Fødsl, kolik- og spædbøn zontapi Undvis: Jantt Bill Kjldsn sptmb 2015, wknd kl Pis: k. Dpositum 500 k. vd tilmlding. Tilmldingsfist: 25. sptmb 2015 du læ at bhandl gavid md zontapi og akupssu, så Akupunktu-uddannlsn - wknd 698 tavltim Undvis: Claus Sønsn Statdato: 30. maj oktob 2017 Pis: k. På uddannlsn læggs d sto vægt på, at man som bhandl ft ndt foløb, stå md n god væktøjskass. dt unikt fo uddannlsn på vo skol, at Shn-Hamm Pulssystmt n intgt dl af undvisningn. q ZCD - Odns Rugådsvj 46 stun, 5000 Odns C Tlf Anatomi- Fysiologi (200 tim) Undvis: Elisabth Elkjæ Statdato: 11. maj apil 2016 Pis: k. q ZCD - Holbæk Jnbanplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk Tlf z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015 z o n c o n n c t i o n a p i l - m a j 2015

19

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere