NYT EDTA. 13. årgang. Nr. 3 - September Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT EDTA. 13. årgang. Nr. 3 - September 2007. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 13. årgang NYT Nr. 3 - September 2007 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1

2 Tungmetaller og hjerte-karsygdomme af praktiserende læge Ole Købke Gennem de senere år har der været stigende fokus på tungmetaller ved konferencer overalt i verden. Dette gælder også ACAM konferencerne som vi på Institut for Orthomolekylær medicin deltager i to gange om året. Det er særdeles spæn-dende stof, men også yderst skræmmende. Tungmetaller eller toksiske metaller, som det måske hellere skulle hedde, er en række grundstoffer, som enten alene eller i kemiske forbindelser med andre stoffer, udgør en betydelig sundhedsrisiko for stort set alle levende organismer. Intet sted på jorden kan vi undgå dem. Selv hos Inuit folket, som overvejende lever at fisk, hvaler og sæler fra ishavet, ser vi en betydelig ophobning bl.a. af kviksølv. Tungmetallerne kommer generelt fra industrielle udledninger, kul forbrænding, udstødning fra biler, men også fra kosmetik, lægemidler og fra amalgamfyldninger i tænderne. Stofferne optages i kroppen gennem huden, tarmen og i luftvejene. De vigtigste og mest giftige stoffer er kviksølv, bly, cadmium og arsen. Men der findes en lang række andre fx aluminium, thorium, tin, platin for blot at nævne nogle. Generelt er toksiske metaller stoffer, som ingen naturlig plads har i den menneskelige organisme, men som tværtimod har en skadelig virkning på vores celler. Mekanismen hvormed de skader kroppen er kompliceret og på mange niveauer. Et generelt problem er, at stofferne ophobes i vævene fx i nerve-, nyre- og lever-væv. Når det først sidder der, kan det med kroppens egne udrensningsmekanismer tage helt op til 30 år før bare halvdelen er væk og i den tid kan de have nået at anrette betydelig skade. Måden hvorpå cellerne skades er som nævnt kompliceret, men det kan fx nævnes at de ødelægger enzymer, som er ansvarlig for kemiske reaktioner overalt i kroppen. Tungmetallerne ødelægger desuden proteiner, som fx bruges til at transportere stoffer ind og ud af vore celler. Andre proteinstoffer som ødelægges, virker som livsvigtige kommunikationsstoffer imellem vore celler, bl.a. immunforsvarets celler. Også vores arvemateriale er følsomt overfor tungmetallerne og sker der skade her, dvs. mutationer, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor kan det heller ikke undre, at der er en række sygdomme man i dag mener hænger sammen med tungmetalbelastninger. Det kunne være, allergiske lidelser, de såkaldte autoimmune lidelser (som leddegigt, lupus, psoriasis, sukkersyge), demens især Alzheimers demens, autisme, sclerose, forskellige stofskiftelidelser, kræftsygdomme og så hjerte karsygdomme. Åreforkalkning er jo kendt som en folkesygdom og en livsstilssygdom navnlig for os her i den vestlige verden. Traditionelt ser man den som en multifaktoriel sygdom - dvs. en sygdom med mange og ofte samvirkende faktorer. Især er det kolesterol der har været meget fokus på selv om det nok ikke er nogen særlig god indikator på, om man udvikler åreforkalkning. Men det skyldes nok at der findes lægemidler som kan sænke kolesteroltallet og i ganske særlige tilfælde mindske risikoen - om end ganske lidt - for en blodprop i hjertet. EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Forsidefoto: Høstanemoner. Foto: Kenneth Svendsen. Oplag: eksemplarer - Tryk: Gefion Tryk, Næstved - Næste nr. udkommer december ISSN:

3 Et forhold som, at tungmetaller skulle have noget med åreforkalkning at gøre, er der ikke skrevet meget om i den traditionelle lægelitteratur. Hvad er det så disse tungmetaller kan i forhold til åreforkalkning og overfor hjertet? Et væsentligt problem er at tungmetaller voldsomt øger dannelsen af de såkaldte Frie Radikaler. Stoffer som er kendt for at kunne skade det inderste lag af celler i blodkarrene endotel-cellerne. En skade på dem anses for at være et væsentligt trin i retning af åreforkalkning. En anden mekanisme som også skyldes de Frie Radikaler er en harskning af LDL kolesterolet det lede kolesterol. Dette harske molekyle anses også for at være et meget væsentligt led i åreforkalkningsprocessen. Idet det starter udviklingen af plaqet fedtansamlingen i pulsårernes væg. Endelig er Frie Radikaler med til at accelerere den betændelsesreaktion der er i gang netop i blodkarrets væg som bevirker en celledeling af bindevævsceller og muskelceller alt sammen noget der fører til en fortykkelse af væggen og dermed en forsnævring af karrets diameter der hvor blodet skal løbe. Man skal nu forestille sig at der ofte flere steder på pulsårerne fx hjertets kransårer sidder en slags fedt byld som dels buler ind i blodkarret så blodstrømmen hæmmes og dels truer med at briste. Hvis den brister vil det bevirke at blodet omgående størkner på dette sted og en blodprop lukker derefter karret helt til. Heldigvis véd kroppen jo dette, så den har bl.a. en række enzymer, der virker som antioxidanter og ødelægger de skadelige Frie Radikaler. Men der lægger sig også et tyndt lag af proteiner ovenpå fedt bylden for at hindre den i at springe. Så kroppen gør hvad den kan for at beskytte sig. Men er det nok? Her husker vi jo på at de Frie Radikaler netop er i stand til at ødelægge enzymer og fx beskyttende proteiner. Visse undersøgelser har vist at forhøjede mængder bly i kroppen øger risikoen for blodprop i hjertet med ca.3 gange. En anden velkendt risikofaktor for udvikling af åreforkalkning er forhøjet blodtryk. Også her viser det sig at tungmetaller kan spille en rolle. Flere tungmetaller har ved undersøgelser vist sig at kunne fremkalde forhøjet blodtryk. Specielt har mistanken været stærk overfor bly. Endelig kan det nævnes at der er undersøgelser som viser en sammenhæng mellem tungmetaller og sygdomme som slagtilfælde, nyreskader (nyrernes små blodkar) og forstørret hjerte. Så alt i alt må vi konkludere at tungmetaller, dels er noget vi må undgå så vidt det er muligt og dels hjælpe kroppen med at fjerne det, så vi ikke kommer til at gå med dem livet igennem. Hvordan ved vi så at vi har en tungmetalbelastning i kroppen? Tungmetaller er ikke så nemme at teste med alm. blod-, urin- eller hårmineral- analyser selv om det ofte bliver gjort. Vi kan jo heller ikke lave vævsprøver fra fx hjernen, selv om det ville være en præcis måde. Men der er udviklet simple metoder i form af forskellige provokationstest, som vi hyppigt anvender i klinikken i Lyngby. På denne måde kan vi teste for ca. 15 vigtige tungmetaller. Når der så er fundet forhøjede værdier af tungmetaller i kroppen er der en række ting der skal gøres for at fjerne disse stoffer, men det varierer fra stof til stof hvilken metode der vil være den bedste. Fx er EDTA glimrende til at fjerne bly med, men ikke velegnet til at fjerne kviksølv med. Af andre metoder til at fjerne tungmetallerne kan nævnes; diverse kosttilskud fx magnesium, c- vitamin og selen, forskellige kostanbefalinger, normalisering af syrebasebalancen, motion, specifikke stoffer til fjernelse at tungmetallerne mm. Så hvis man har mistanke om at man skulle gå rundt med tungmetaller i kroppen er de nemme at teste for og skulle det være tilfældet, er der en række ting man kan gøre for at afhjælpe problemet så det ikke giver skader på længere sigt eller er med til at forværre sygdomme man allerede lider af fx åreforkalkning. Informationsmøder Der vil blive afholdt 4 informationsmøder her i efteråret. Møderne vil blive annonceret i lokale ugeaviser og på foreningens hjemmeside. 3

4 FOLINSYRE MOD HJERNEBLØDNING - OG FOR AT HUSKE Man skal huske sin folinsyre. Ellers glemmer man den. Det lyder som sludder, men det er det ikke. åreforkalkning, som man jo mistænker homocystein for at fremme! Folinsyre er med til at holde hjernen i form, og er man i underskud, får man måske problemer med at tænke klart og huske, når man bliver ældre. Folinsyre er det vitamin, kvinder i den fødedygtige alder bør tage (0,4 mg om dagen), med mindre de er 100% garderet mod graviditet. Langt fra alle gør det, selv om folinsyre forhindrer, at barnet dømmes til livsvarig invaliditet på grund af rygmarvsbrok - eller fødes med læbespalte eller læbe-ganespalte! At også det forebygges er såkaldt ny viden (1), hvilket bare vil sige, at det blev påpeget - men ignoreret - for over tyve år siden. Men folinsyre hjælper altså også på hukommelse og tænkeevne. Hvor ved man det fra? Den engelske neurolog Edward Reynolds påviste det for 40 år siden i en artikel i The Lancet. Han havde vist det på 26 epilepsi-patienter, som var blevet bragt i underskud af den medicin, de fik (2). Når de fik folinsyre, gik det bedre, men det glemte man. Nu er der nye undersøgelser. En enkelt er dog negativ. Forfatterne til den konkluderede, at folinsyre ikke nytter - den kognitive funktion, altså tænkeevnen, blev ikke bedre hos forsøgsdeltagere, der havde fået 0,4 mg folinsyre om dagen (foruden B12-vitamin, som de var i let underskud med) (3). Det er der dog en simpel forklaring på: Forsøget varede kun 24 uger. Det er ikke nok, hvilket vil fremgå neden for. Men først et par andre resultater. I februar kunne man i American Journal of Clinical Nutrition læse, at jo mere udtalt ældre mangler folinsyre, jo værre står det - statistisk set - til med deres kognitive funktion. Sandsynligheden for kognitiv svækkelse var mere end fordoblet hos personer med underskud af folinsyre (4). Dem med underskud er der mange af, for folinsyre findes overvejende i lever og grønne blade, dvs. det som mange skubber til side eller pakker ind i servietten. 20% færre hjerneblødninger Mangel på folinsyre påviser man i grove træk ved at finde forhøjede blodværdier af stoffet homocystein. Det er en aminosyre, som er giftig for bl.a. blodkarrene og mistænkes for at give åreforkalkning - men som organismen alligevel danner. Normalt neutraliseres den (bl.a.) af folinsyre. Mangler folinsyre, stiger blodets indhold af homocystein. Også i Sverige har man fundet sammenhæng mellem homocystein og kognitiv svækkelse (5). Her viste det sig, at ældre med dokumenterede hukommelsesproblemer forholdsvist tit havde forhøjet homocystein. Det gjaldt dog kun, når den dårlige hukommelse hang sammen med Oven i dette har hollændere nu i et regulært lodtrækningsforsøg påvist, at tilskud af folinsyre (0,8 mg dgl.) til årige - foruden at sænke homocystein - statistisk sikkert forbedrer de hjernefunktioner, der har tendens til at forfalde med alderen. Både hukommelse, reaktionsevne og evnen til at tale flydende og hurtigt hjalp det på. Forsøget varede tre år - så meget skal der til (6). Som om det ikke var nok har en samlet opgørelse af otte lodtrækningsforsøg nu vist, at risikoen for hjerneblødning - som følge af åreforkalkning - gennemgående aftager ca. 20%, når man tager folinsyretilskud. Forsøg, der varede mere end tre år, viste det bedst. Deltagere, der allerede havde haft en hjerneblødning, var mindre beskyttede, og var man så heldig at bo i et land (USA, Canada), hvor fødevarer lovmæssigt bliver beriget med folinsyre, var virkningen selvfølgelig også mindre (7). Så heldige er vi ikke. Vi må tage tilskud - mens vi husker det. Dosis kunne være 0,4-0,8 mg om dagen. Referencer: 1) Bille C et al. Folic acid and birth malformations. BMJ 2007;334: ) Reynolds E. Folate and aging. Lancet 2007;;369:1601 3) Eussen SJ et al. Effect of oral vitamin B12 with or without folic acid on cognitive function in older people with mild vitamin B-12 deficiency: A randomized, placebo-controlled trial. 4) Haan M et al. Homocysteine, B-vitamins, and the incidence of dementia and cognitive impairment: Results from the Sacramento area latino study on aging. Am J Clin Nutr 2007;85: ) Nilsson K et al. Plasma homocysteine is elevated in elderly patients with memory complaints and vascular disease. 6) Durga J et al. Effect of 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial: A randomised double blind controlled trial. The Lancet 2007;369: ) Xiaobin Wang et al. Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a meta-analysis. The Lancet 2007;369: Vitalrådets nyhedstjeneste 12. juni 2007 Yderligere oplysninger: Speciallæge Claus Hancke Speciallæge Niels Hertz (Link: Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby 4

5 BEHANDLING AF FORHØJET BLODTRYK af speciallæge i almen medicin, Per Andersen Ca % af den danske befolkning har et blodtryk, der er højere end gængse grænseværdier, hvilket vil sige værdier over 140/90. Ved værdier herover definerer man fra lægelig side, at blodtrykket er forhøjet. Der er således tale om en særdeles hyppig tilstand/ lidelse og samtidig er der ingen som helst tvivl om, at betydningen af mulige komplikationer til et forhøjet blodtryk er enorm. Meget ofte er der slet ingen symptomer på en forhøjelse af blodtrykket, men hvis der er symptomer, er det overvejende hovedpine, svimmelhed, næseblødning eller en fornemmelse af indre spænding. Da betydningen af et forhøjet blodtryk er væsentlig, bør alle mennesker kende til niveauet for deres blodtryk. Blodtrykket skal altid måles i hvile på begge arme efter ca minutter i fysisk og mental ro og først efter gentagne målinger kan man konkludere, om der er tale om et normalt blodtryk, en reel blodtryksforhøjelse eller blot varierende og/eller forbigående forhøjelse af blodtrykket. Det er vigtigt at vide, at der kun ved en vedvarende forhøjelse af blodtrykket er påvist en øget risiko for komplikationer, så som hjerneblødning, udvikling af åreforkalkning, forstørret hjerte, hjertesvigt og nyrefunktions-nedsættelse. Det er fysiologisk normalt og forventeligt, at blodtrykket stiger i forbindelse med anstrengelse/ophidselse, og her er der ikke tegn på sygdom. Traditionelt ser man på et forhøjet blodtryk således: Er der en sammenhæng mellem blodtryks-forhøjelsen og samtidig sygdom/uhensigtsmæssig situation, kalder man det sekundær hypertension. Men i langt de fleste tilfælde er der ikke nogen direkte sammenhæng, og så kalder man blodtryksforhøjelsen for essentiel hypertension. Behandling: Der er tre forskellige behandlingsstrategier: 1) en traditionel medicinsk behandling, 2) en ikkefarmakologisk behandling, og endelig 3) en behandling med specifikke mineraler, vitaminer og andre tilskud/føde-emner. Ingen tvivl om at der findes traditionelle medicinske præparater, som er ganske effektive i forhold til at håndtere blodtryksforhøjelsen, men ofte er der samtidig mulighed for bekymrende og/eller generende bivirkninger. Specielt i forbindelse med det varierende forhøjede blodtryk samt det lette til moderat forhøjede blodtryk kan man forvente en god og måske ligefrem fuldkommen behandling af blodtrykket, mens man ved det meget forhøjede blodtryk må acceptere brug af den medicinske behandling som det væsentligste. Medicinsk behandling: Vanddrivende præparater virker ved at mindske kroppens salt-indhold (salt binder vand) og væskeoverskud. Calcium- antagonister (=calcium-blokkere) hæmmer calciumtransport over cellemembranerne. Calciums tilstedeværelse er under normale omstændigheder nødvendig i forbindelse med sammentrækning af muskelceller. En blokering af dette fænomen medfører således afslapning af de perifere blodkar, og dette resulterer i blodtryksfald. Betablokkere medvirker til afslapning af hjertemuskulaturen og pulsen nedsættes. Virker desuden ved at hæmme nyrernes produktion af renin, som ellers normalt får blodtrykket til at stige. ACE-hæmmere/AT 2 antagonister blokerer for dannelsen af stoffet angiotensin II. Påvirker endvidere renin-produktionen. Dette medfører en afslapning af de perifere kar og endvidere mindskes kroppens væske-volumen, hvorved blodtrykket falder. Ofte vil lægen starte med et præparat fra den ene gruppe og evt supplere med et nyt præparat fra en anden gruppe indtil der er tilstrækkelig effekt på blodtrykket. Der er ingen tvivl om, at de ovenstående stoffer er virksomme, men som hovedregel bør de ikke stå alene. Der er desværre også nogle bivirkningsmuligheder, bl.a. hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme, opkastninger, diare, nedsat libido og impotens. Endvidere kan der - specielt gældende for betablokkerne - komme træthed, søvnproblemer, mareridt, depressioner, hjerterytmeforstyrrelser samt tendens til kolde fødder/ hænder. Ved brug af calciumblokkere får mange væskeophobning omkring anklerne samt forstoppelse. 5

6 I forbindelse med indtagelse af vandrivende præparater ses forskydninger i blodet af vigtige mineraler og man kan øge urinsyreindholdet i blodet så meget, at man kan få anfald af urinsyre-gigt. Endvidere kan der komme problemer med at styre blodsukker-niveauet tilstrækkeligt, og dette kan være ganske uheldigt, hvis man f.eks. samtidig har sukkersyge. Med baggrund i de ikke ubetydelige bivirkningsmuligheder og med ønsket om at orientere om nogle helt ufarlige og bivirkningsfrie behandlinger, skal jeg nu komme ind på nogle øvrige behandlinger og tiltag, som hver især, men ikke mindst sammen kan bidrage væsentligt til en reduktion af blodtrykket. Det er naturligvis klart, at nedenstående ikke nødvendigvis kan stå alene, men at man hele tiden samtidig med lægelig vejledning og hyppig kontrol af blodtrykket kan tilstræbe at få så lidt syntetisk medicin som muligt. Alle nedenstående anbefalinger har vist sig på veldokumenteret vis at bidrage til formindskelse af blodtrykket. Non-farmakologisk behandling: Det er særdeles veldokumenteret og indiskutabelt, at både tobaksrygning, overvægt, mangel på motion, stress samt for højt forbrug af alkohol er skadeligt for helbredet. Noget af det allerbedste du kan gøre for dit helbred, er at: 1) ophøre (helt!) med at ryge, hvis du ryger 2) prøve at slanke dig ved hjælp af omlægning af kosten samt motions-udøvelse, således at du maximalt vejer 5 kg mere end din idealvægt (udregnes vhja det såkaldte BMI-index) 3) jævnligt udøve motion på et niveau så det svarer til ca en halv times gåtur hver dag. 4) tilrettelægge dit liv og hverdag, så stress minimeres. Prøv at få hjælp til at omlægge opgaver ved hjælp fra familie og arbejdsplads, hvis du er stresset. Tal åbent om dit problem, så du forhåbentlig ikke når at brænde ud. Få evt. hjælp hos psykolog, coach eller benyt dig af en af de mange og særdeles effektive stress-reducerende teknikker, såsom meditation, yoga, afspænding, bio-feedback, visualisering eller.motion. 5) undgå for meget alkohol og drik ikke mere end der svarer til to genstande dagligt. Hvis du anskuer det at drikke alkohol fra en sundhedsmæssig betragtning bør du drikke rødvin, men altså højst to genstande daglig. 6) drikke rigeligt med væske mindst 2 liter dagligt. Ovenstående livsstilsændringer kan opfattes som krumtappen i at varetage et godt helbred og i sig selv er det den suverænt bedste medicin. Herudover er der en lang række vigtige tilskud og diætmæssige råd, som er gode i forhold til at reducere et forhøjet blodtryk. Også nedenstående anbefalinger er veldokumenterede, men glemmes og overses ofte i det mere etablerede system. Kostmæssigt anbefales følgende: Mindst (!) 6 stk frugt/grønt hver dag sv.t. mindst 600 gram dgl. Spis fiberrigt, mineralrigt og fedtfattigt. Undgå for meget animalsk fedt. Suppler gerne med soja-protein og bælgfrugter. Spis masser af kalium- og magnesiumholdige fødevarer, dvs tomater, gulerødder, ærter, squash, broccoli, kål, spinat, artiskok, bønner, bananer, dadler, abrikoser, appelsiner, grapefrugt, ferskner, ananas, rosiner og forskellige bær. Spis avocado, nødder, mandler, frø og forskellige kerner, da der her findes mange gode og hensigtsmæssige olier. Brug olivenolie i madlavningen til salater, dressinger og til stegning. Spis meget fisk (helst fede) f.eks sild, makrel og sardiner. Bladselleri gerne 4-6 stilke dagligt. Hvidløg gerne 1-4 fed dagligt. Undgå saltlakrids. Undgå for meget salt i maden. Højst 2 kopper kaffe om dagen. Suppler gerne med følgende tilskud, som hver især er meget nyttige og udover at bidrage med almen sundhedsfremme desuden har en blodtryksnedsættende effekt: D-vitamin 50 mg daglig, sv.t internationale enheder E-vitamin 200 internationale enheder daglig B6-vitamin 200 mg daglig Folinsyre 800 mikrogram daglig C-vitamin 1000 mg daglig Magnesium mg daglig Omega 3 fedtsyrer kapsler daglig CoenzymQ mg daglig L-Arginin (en aminosyre) 4-6 gram daglig Flere af ovenstående tilskud har virkningsmekanismer som slægter den syntetiske medicinering på, men det vil være for omfattende i denne artikel at gøre rede for hver enkelt tilskuds biokemiske virkningsmekanisme. Held og lykke med en forhåbentlig succesrig behandling af blodtrykket! 6

7 Q10 MINDSKER MUSKELSMERTER VED KOLESTEROLBEHANDLING Ikke sjældent ser vi i klinikken patienter, som er sat i kolesterolsænkende behandling med de såkaldte statiner, som nedsætter blodets totale indhold af kolesterol. Nyttevirkningen hos kvinder samt ældre mennesker af begge køn er dårligt dokumenteret og for tiden stærkt omdiskuteret i store videnskabelige tidsskrifter som Lancet (20.januar 2007 ) og British Medical Journal (11.maj 2007), men trods den ringe dokumentation for effekt er der stadig et stort antal kvinder og ældre mænd, som indtager disse medicamina. - Men gør det noget? Ja. Det gør det. Problemet er bivirkningerne. Hvis en behandling ikke har en dokumenteret effekt, må det være et minimumskrav, at den i det mindste ikke har bivirkninger. Primum non nocere (Vigtigst: Gør ikke skade) er en basal regel for al lægegerning. Statiner virker ved at hæmme et enzym (hydroxymetyl-glutaryl-coenzyma-reduktase), som er en forudsætning for den fælles syntesevej, som danner ikke blot kolesterol, men også dolicol, coenzym-q10 og selenproteiner. Kolesterol er vigtig for dannelsen af en lang række hormoner, men er også en antioxidant. Dolikol er vigtig for proteindannelse. Selenproteiner er vigtige for vort immunforsvar, for flere antioxidanter, for vor reproduktionsevne, vort stofskifte og visse muskelfunktioner. Coenzym Q10 (eller blot Q10 ) er også en antioxidant, men primært er det vigtigt for dannelse af energi i mitokondrierne i alle kroppens celler. Uden Q10 har vi ingen energi i cellerne, og vi ville hurtigt dø. Men blot en reduktion i cellernes indhold af Q10 vil betyde nedsat energi, og det mærkes især i musklerne, som hurtigt trættes og måske endda gør ondt. Caso og medarbejdere, fra den hjertekirurgiske afdeling af Stony Brook Universitetet i New York, udførte et kontrolleret og dobbelt blindet forsøg på 32 personer i statinbehandling, som havde muskelsmerter (1). Et tilskud af blot 100 mg Q10 dagligt i en måned gav en signifikant smertelettelse og lettelse i udførelsen af almindelige daglige funktioner. Men det er gammel viden, som blot er blevet bekræftet. Allerede i 1990 fik Merck patent (2) på et kombineret produkt med både statin og Q10 netop ud fra en argumentation om at de statin-forårsagede muskelproblemer kunne elimineres, hvis man samtidigt gav Q10. Men produktet blev aldrig fremstillet. Imidlertid er det meget værre, at denne information aldrig kom med på indlægssedlerne i medicinpakkerne. Forbrugeren blev således forholdt en oplysning, som medicinfirmaet selv besad. Med et ganske ufarligt tilskud af Q10 kan man altså fjerne en generende og potentielt farlig bivirkning ved den kolesterolsænkende medicinering, som bliver mere og mere udbredt i disse år. Hvis denne information forbliver ukendt for brugeren af denne medicin, må andre informationskanaler tage over, hvilket hermed er gjort. Claus Hancke Referencer: 1) Caso G et al Effect of coenzyme q10 on myopathic symptoms in patients treated with statins, Am J Cardiol, 2007; 99(10): ) United States Patent 4,933,165 June 12, Vitalrådets nyhedstjeneste 24. maj 2007 Yderligere oplysninger: Speciallæge Claus Hancke Speciallæge Niels Hertz (Link: Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby 7

8 Omega-3 ers helbredende virkninger Praktiserende læge, Bruce Phillip Kyle, Stavtrup Man har kendt i mange år, at to omega-3 fedtsyrers - EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre) - beskytter mod hjertekarsygdomme. Mange læger anvender nu rutinemæssig EPA/DHA til at reducere triglycerider (blodfedtsyrer), beskytte mod livsfarlige rytmiske hjerteforstyrrelser samt at opbremse åreforkalkningens vækst og forebygger imod blodprop og slagtilfælde. I september 2006 beskrev den amerikanske kardiolog dr. William Travis 1 en patient han behandlede med enormt forhøjet kolesterol (15, 3 mmol/l) og tilsvarende triglycerider (32.6 mmol/ L). Artiklen forfattet af dr. Travis 2 er en udmærket gennemgang af EPA/DHA s bio-medicinske virkninger og dokumenterer hvor effektiv EPA/ DHA kan være i praksis. Patienten var en 40-årig kvinde med en familiær prædisposition til hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi. I løbet af 3 måneder lykkedes det dr. Travis at reducere patientens kolesterol/ triglycerid niveau til henholdsvis 4,26 og 1,62 mmol/l. Behandlingen bestod af en daglig dosis af 2700 mg af omega-3 fedtsyrer (EPA/DHA) i kombination med kostændringer. Travis brugte ikke kolesterol-sænkende medicin til at opnå sin dramatiske forbedring i patientens tilstand. Historien er et særligt tilfælde men understreger, at det er absolut muligt at reducere farligt forhøjet blod-fedtsyrer og kolesterol ved EPA/DHA. Artiklen burde læses af konventionelle praktiserende læger, så de kan få indsigt i hvordan den nye ernæringsmedicin kan rette op på både genetiske og erhvervede årsager til hjertesygdom. Desuden kan det varmt anbefales embedsfolk i Fødevarestyrelsen, som arbejder ud fra det tvivlsomme juridiske begreb, at kosttilskud per definition ikke er midler, der kan bruges i behandling af sygdom. Hvis kosttilskud i terapeutiske koncentrationer viser sig at være effektiv overfor en bestemt sygdom, som dr. Travis viser i forbindelse med EPA/DHA, er det ikke længere et kosttilskud ifølge den danske lovgivning. Det bliver magisk omdefineret til lægemiddel, som hører under Lægemiddelstyrelsen, og skal derpå registreres som lægemiddel på den samme måde som medicinalindustriens produkter. Uden at insinuere at Fødevarestyrelsen dirigeres af medicinalindustriens interesser, skal det påpeges, at resultatet af en sådan lovgivning medfører den utrolige tilfældighed, at potentielle konkurrenter til receptpligtig medicin ulovliggøres. Holder man i mente, at hver tredje skrevne recept lyder på hjertemedicin, synes dette i lyset heraf at virke kontraproduktivt hvad angår folkesundheden. Fiskeoliens evne til at beskytte patienter fra arytmi d.v.s. ukontrollerede muskelspasmer i hjertet - er så imponerende, at der nu findes kardiologer som tilråder EPA/DHA tilskud til patienter, der har fået indopereret defibrillators (et apparat til at standse livstruende arytmier) 3. Arytmier er den vigtigste årsag til pludselig hjertedød i perioden efter blodprop i hjertet. Studier af nyere dato har påvist at omega-3 er ændrer strukturen i belægninger. En meget opsigtsvækkende forskning publiceret i Lancet (2003) undersøgte patienter med belægninger i halsens carotid arterier, som fik fiskeolie (eller solsikkeolie) inden de fik deres belægningerne fjernet kirurgisk 4. Efter belægningerne blev fjernet og undersøgt, viste det sig, at forsøgspersoner, der havde fået fiskeolie havde mindre plaque, inflam- 8

9 mation og belægninger og viste større stabilitet og mindre tendens til at briste. I modsætning hertil var de forkalkede partier fra gruppen som fik solsikkeolie mere skrøbelige og tilbøjelige til at briste. Omega-3 er bekæmper depression Kendskabet til fiskeoliens forebyggende effekt overfor hjertesygdom er efterhånden mere eller mindre kendt af de fleste, men hvad ikke er almindelig kendt er, at der findes et væld af nye forskningsstudier som viser at omega-3 er kan forbedre depression, kræft og inflammatorisk gigtsygdomme. Videnskabsfolk begyndte først at mistænke et omega-3 underskud som værende skjult årsag til depression, da det erfaredes at befolkningsgrupper med tradition for at spise meget fisk udviste tilsvarende lave antal depressionstilfælde. 5 I sin bog The Omega 3 Connection har Andrew Stoll, professor i psykiatri v/ Harvard Universitet i USA, hævdet at genoprettelsen af omega-3 balancen i nervesystemet hjælper mange typer af depression. For lidt omega-3 ændrer nervecellekemi i en sådan grad at individet bliver mere sårbart for angst og depression. I bogen beskrives en af forsøgspersonerne, som indtegnede sig i dr. Stoll s dobbelblind randomiseret kontrolleret undersøgelse. Hun var en 45- årig forsker på Harvards fakultet, som havde lidt af en bipolar sindslidelse (mani-depression) i 23 år. Medicinal behandling havde ikke hjulpet særlig meget. Hun havde nået en tilstand, hvor hendes anti-psykotiske medicin havde gjort hendes situation mere utålelig end selve sygdommen. I dr. Stolls undersøgelse var EPA/DHA den primære behandling. I løbet af 2 uger var alle hendes symptomer forsvundet. Foruden hendes tilfælde var der mange andre personer i undersøgelsen, som havde nået et punkt, hvor deres medicinale behandling ikke længere var effektiv, og på lignende vis blev fuldstændigt rehabiliteret. Der er nyere studier, som viser at omega-3 tilskud ikke kun arbejder alene til at forebygge depression, men også forbedrer virkningen af anti-depressiv medicin. 6 Dette er særligt bemærkelsesværdigt, idet en stor metaanalyse i 2004 støttet af den amerikanske sundhedsstyrelse har vist at antidepressiva (Zoloft, Effexor, m.fl.) gavner kun 50 % af de patienter som bruger dem. 7 Biokemisk set er omega-3 fedtsyrer meget vigtig til hjernens struktur og kemiske forhold. EPA og DHA indgår i alle kroppens cellemembraner, men er specielt nødvendige i nerveceller. Hjernen består af mere end 60 % fedt, hvori mere end 33 % af hjernens fedtsyrer er EPA/DHA, som bidrager til isolering af nervecellen for at sikre dens evne til at kommunikere med sine omgivelser via elektriske og kemiske signaler. 8 EPA og DHA er tilkoblet til fosfolipider (phosphatidylserine). 9 Når isoleringsmaterialet nedbrydes, som for eksempel det ses i en sygdom som multiple skerose (MS), bliver nerveledningshastigheden forsinket. Det er interessant at notere at MS findes ikke blandt Eskimoerne i Grønland, som indtager store mængder omega-3 fedtsyrer dagligt i form af fisk. Foruden MS forekommer blodprop, leddegigt, lupus, astma og psoriasis sjældent blandt Eskimoerne. 10 Omega-3 er bekæmper kræft På grund af de begrænsninger tilknyttet konventionelle kræftbehandlinger (kemo, stråler, kirurgi), er der et voksende antal af forskere inden for lægevidenskab, som er begyndt at dreje deres opmærksomhed til kost-tilskudsterapi som via forskellige mekanismer forhindrer kræftcellernes formering. Blandt de mest lovende er omega-3 fedtsyrer, som udviser et varians af påfaldende biokemiske virkninger, der kan vise sig at have stor betydning i forebyggelse og endda som behandling mod kræftsygdomme. Der er to primære mekanismer hvorved EPA/DHA udviser deres forebyggende, terapeutiske effekt overfor kræft. Den ene er at omega-3 fedtsyrer standser inflammation. Omega-3 bremser adskillige trin i den inflammatoriske proces ved at hæmme pro-inflammatoriske prostaglandiner (arachidonsyre, COX-2 enzym, PGE2) 11 og cytokiner (tumor nekrotisk faktor-alpha, interleukin-1beta) 12. Desuden øger EPA/DHA produktion af anti-inflammatoriske forbindelser (PGE3). Ved at modvirke produktionen af inflammationsfremmende forbindelser, blokerer de kræftens opståen, vækst og spredning. 9

10 Omega-6 fedtsyrer som findes i arachidonsyre (kød, smør, ost, mælk, æg) og linolsyre (planteolier, margarine) øger inflammation dramatisk. 13 Et overskud af omega-6 fedt i forhold til omega-3 vil ikke kun bane vejen for kræft, men også for andre kroniske lidelser såsom hjertesygdom og gigt. Medens omega-6 bidrager til produktionen af proinflammatoriske forbindelser, hjælper omega-3 er med at producere anti-inflammationsforbindelser. Derfor er det balancen mellem omega-6 og omega- 3 som er afgørende. Både arachidonsyre og linolsyre udfører livsvigtige funktioner i kroppen, men når de er i for stort overskud kan de blive årsag til alvorlige sygdomme som, for eksempel, kræft. 14 Desværre har overdrevet indtagelse af omega-6 fedtsyrer i planteolier og animalsk fedt i visse vestlige lande - inklusiv Danmark - fremkaldt en omega-ratio der ligger imellem 10-til-1 og så højt som 20-til-1. Det er en farlig ulighed. Det ideelle forhold mellem omega-6 og omega-3 burde være et sted mellem 1-til-1 og 2-til-1. Det vil sige, for at bevare sit helbred vil balancen mellem omega- 6 og omega-3 svarer til, at man kan spise op til dobbelt så meget omega-6 som omega-3 fedt. Den anden måde omega-3 fedtsyrer udviser deres forebyggende, terapeutisk effekt overfor kræft er ved at ændre genetisk signalering i cellerne; altså normale celler forhindres i at blive til kræftceller. Men der er flere og flere studier der peger på noget endnu mere spændende: EPA/DHA kan muligvis omprogrammere kræftcellers kodende DNA sekvenser (genetisk styret funktioner), så produktionen af visse molekyler der er nødvendige for kræftcelle vækst slukkes, medens andre DNA sekvenser tændes som forårsager kræftcellers død (apoptosis) inden de får lov at udvikle sig videre. I laboratorie- og dyreforsøg har omega-3 fedtsyrer vist sig særlig imponerende overfor prostata-, bryst- og tyktarm kræft. EPA/DHA har påvist de kan forhindre progression af bryst- og prostata kræftceller; 15 også ved at hæmme produktion af overflade receptorer som behøves for celleformering og metastasis. 16 I andre forsøg har forskere konkluderet at omega-3 fedtsyrer regulere gener involveret i cellulære reproduktion. 17 Visse videnskabsfolk mener at EPA/DHA s anti-inflammationseffekt gør dem i stand til at forhindre angiogenesis; d.v.s. dannelsen af blodårer som behøves for at give næring til tumorvækst. 18 Konklusioner Det er nødvendigt at eliminere så mange omega-6 fedtsyrer som muligt til at komme ned til en omega-ratio på 1-til-1 (-2). Hermed skal man øge sin indtagelse af fisk samt nedsætte indtagelse af mættet animalsk fedt i form af rødt kød, fede mejeriprodukter, forarbejdet fødevarer (hærdet vegetabilsk fedt) og polyumættede omega-6 planteolier (tidsels-, soja-, maize-, solsikkeolie). Vegetabilsk planteolie kan erstattes med ekstrajomfru olivenolie. Hermed vil omega-3 fedtsyre tilskud være fornuftig. Fordi EPA/DHA nemt iltes, må de opbevares i køleskabet. Desuden vil det være klogt at indtage IE af naturlig E-vitamin, som vil beskytte olien fra oxidation, og hermed styrke effektiviteten. Falske rygter fra visse kredse om, at E-vitamin kan forårsage hjerneblødning 19 er mildest talt tvivlsomme og mangler videnskabelig dokumentation. I et 1997 studie publiceret i New England Journal of Medicine blev 341 Alzheimers patienter behandlet i 2 år med enten 2000 mg (2980 IE) daglig af E-vitamin eller medicinal behandling. 20 Undersøgelsen har ikke vist tegn på, at der var øget risiko for hjerneblødning tværtimod var der symptom bedring - kun i den E-vitamin behandlede gruppe. Den rivende udvikling, der er foregået indenfor ernæringsmedicinen, har bevirket, at der i højere grad end nogensinde er behov for at udvide den paradigmatiske forståelse for behandlingen af sygdomme. Den traditionelle farmaceutiske indgangsvinkel synes i stigende grad ikke at formå at forebygge og kurere disse betydelige samfundsbebyrdende sygdomme, hvorfor det forekommer absurd, at Fødevarestyrelsen forhindrer ernæringsmedicinens positive resultater i at komme den danske folkesundhed til gode dette må antages at være resultatet enten af paradigmatisk forstokkethed eller manglende informering, hvilket begge forsøges imødekommet med denne artikel. 10

11 Referencer (Endnotes) 1 Se et forebyggende behandlingsprogram for hjertesygdom stiftede af dr. Travis, som udviklede CT hjertescanning som værktøj til at måle åreforkalkningens vækst i kranspulsårerne. 2 september2006 _report_omega1_01.htm 3 Christensen JH et al. n-3 fatty acids and ventricular arrhythmias in patients with ischæmic heart disease and implantable cardioverter defibrillators. Europace Jul;7(4): Thies F et al. Association of n-3 polyunsaturated fatty acids with stability of atherosclerotic plaques:a randomized controlled trial. Lancet Feb 8;361(9356): Hibbelin JR. Fish consumption and major depression. Lancet.1998 Apr 18;351(9110): Frangou S et al. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar depression: randomized double-blind placebo-controlled study. Br J Psychiatry Jan;188: Rubinow DR. Treatment strategies after SSRI failure-good news and bad news. N Engl J Med Mar23;354(12): Marszalek JR et al. Docosahexaenoic acid, fatty acid-interacting proteins, and neuronal function: breastmilk and fish are good for you. Annu Rev Cell Dev Biol. 2005;21: Helin P. Fiskeolie-medicin eller kosttilskud. Måneds Prakt Lægegern 1999;77(9/8-1999). 10 Kromann N, Green A. Epidemiological studies in the Upernavik District, Greenland: incidence of some chronic diseases De fedtsyrer vi spiser omsættes i kroppen til en serie af hormonlignende forbindelser der kaldes prostaglandiner. I det tilfælde at der er overordentligt store koncentrationer af arachidonsyre (animalsk fedt) til at nedbryde, dannes visse enzymer til at omsætte animalsk fedt. Disse bi-produkter COX-2, 5-HETE, 5- lipooxygenase, PGE2, m.fl. - giver næring til kræft processen. COX-2 enzymet forårsager ekstra produktion af PGE2, som fremmer kræftcelle vækst. EPA/DHA er effektive COX-2 hæmmere. 12 James MJ et al. Dietary polyunsaturated fatty acids and inflammatory mediator production. Am J Clin Nutr Jan;71(1 Suppl):343S-8S. 13 Arachidonsyre er mættet, animalsk fedt. Linolsyre findes blandt de flerumættede, vegetabilske fedtsyrer. Transfedtsyrer, som er varmebehandlet planteolier, der findes i friturestegte madvarer og bagværk, er specielt skadelig. Omega-3 findes i EPA (eicosapentaensyre), DHA (docosahexaensyre) og ALA (alpha linolensyre). EPA og DHA findes i fisk, især fede fisk (laks, sild, makrel). ALA findes i hørfrø, valnødder, alge samt visse bælgfrugter og grønne grøntsager. 14 Aronson WJ et al. Modulation of omega-3/omega-6 polyunsaturated ratios with dietary fish oils in men with prostate cancer. Urology Aug;58(2): Rose DP. Dietary fatty acids and prevention of hormoneresponsive cancer. Proc Soc Exp Biol Med Nova;216(2): McCarty MF. A wholly nutritional multifocal angiostatic therapy for control of disseminated cancer. Med Hypothesis.2003 Jul;61(1): Barascu A et al. CDK1-cyklin B1 mediates the inhibition of proliferation induced by omega-3 fatty acids in MDA_MB-231 breast cancer cells. Int J Biochem Cell Biol Feb;38(2): De Caterina R, Massaro M. Omega-3 fatty acids and the regulation of expression of endothelial pro-atherogenic and proinflammatory genes. J Memb Biol Jul;206(2): Det blev hævdet af prof. Arne Astrups desciple cand. scient. Per Brændgaard i TV2 udsendelsen Basta i torsdags 16/ Sano M et al. A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimers disease. NEJM, April 24, 1997;366(17): OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE Tilmeld jeres betaling af kontingent til Betalingsservice - det sparer foreningen både tid og penge - og så glemmer man ikke at betale til tiden EDTA-behandling gives af speciallæger og læger efter en forudgående helbredsundersøgelse på følgende private lægeklinikker: Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin Irene Hage Praktiserende læge Ole Købke Praktiserende læge Per Andersen Speciallæge i Alm. Medicin Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. Tlf Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin Gludsmindevej 39, 7100 Vejle Tlf Gunner Ødum Speciallæge i Alm. Medicin Klostervej 11, 9480 Løkken Tlf Er ophørt med at tage nye patienter, men fortsætter to dage om måneden med at give tidligere patienter vedligeholdelses-behandling. 11

12 EDTA patientforeningen K. Svendsen Odensevej Næstved Returneres ved varig adresseændring Bestyrelse: Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg - Tlf Mobil: Næstformand: Elsebeth Jagd Kaae Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Bente Svarre Bødkersmindevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup Tlf Jørn S. Rasmussen Bjørnholt 39, 8520 Lystrup - Tlf. privat: Tlf. patientforeningen: Bent Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Suppleant: Henning Grube Andersen Fåborgvej 37, 5762 V. Skerninge Tlf Suppleant: Inger Jørgensen, Nørrevej 9, 2690 Karlslunde Tlf Personer, der er tilknytet Patientforeningen, med særlige opgaver: Kasserer: Kenneth Svendsen Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Erik Højstrup Christensen Konsulent i særlige anliggender Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev Tlf EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: Patienttelefon: Patientforeningens repræsentanter i regionerne: Region Hovedstaden 1. Bent Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Ruth Banks Solrød Byvej 58, 2680 Solrød Strand - Tlf Jens Karl Jensen Kastanie Allé 33, 3250 Gilleleje - Tlf Region Sjælland: 1. Elsebeth Kaae (bestyrelsesmedlem) Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Inger Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Region Syddanmark: 1. Willy Odgaard (bestyrelsesmedlem) Herman Bangs Vej 3, Skanderborg - Tlf Henning Grube Andersen Fåborgvej V. Skerninge - Tlf Vibeke Juul Hansen Sydbanegade 2 B, 3., 6000 Kolding - Tlf Region Midtjylland: 1. Jørn Rasmussen (bestyrelsesmedlem) Bjørnholt 39, 8520 Lystrup - Tlf. privat: Johanne Wentzel Storhøjen 3, 8800 Viborg - Tlf Region Nordjylland: 1. Bente Svarre (bestyrelsesmedlem) Bødkærsmindevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup, Tlf Bettina Larsen Askebjergvej 55 A Tårs - Tlf

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sådan stopper du prostatakræft

Sådan stopper du prostatakræft Sådan stopper du prostatakræft Ny dansk forskning giver håb om, at flere mænd i fremtiden kan reddes fra prostatakræft bl.a. ved at motionere Af Torben Bagge, 09. november 2012 03 Sådan stopper du prostatakræft

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Guide: Sænk blodtrykket og red hjernen

Guide: Sænk blodtrykket og red hjernen Guide: Sænk blodtrykket og red hjernen Højt blodtryk ælder din hjerne og øger demensrisikoen og skaderne kan måles allerede i en tidlig alder. Hvis du opdager for højt blodtryk i tide, kan du forebygge

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Standard brugervejledning Blodtryksmåler

Standard brugervejledning Blodtryksmåler Standard brugervejledning Blodtryksmåler Tak fordi du har valgt at købe din blodtryksmåler hos os Kære kunde Ca. 1 mio. danskere har forhøjet blodtryk - betyder det noget? Ca. 50% af befolkningen kender

Læs mere

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008 Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme Fedme er den vigtigste kendte årsag til type 2- diabetes forårsager øget risiko for - kar sygdomme øger risikoen for visse former for kræft kan være årsag

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet Hjertet er kroppens vig:gste muskel Hjertet er kompliceret opbygget i 4 hjertekamre, der har hver sin funk:on Den højre

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

33 gode råd til at blive 100 år

33 gode råd til at blive 100 år 33 gode råd til at blive 100 år En række nye studier øger vores viden om, hvad der kan gøre os tudsegamle. Vi giver her 33 råd til, hvordan du kan leve til de 100 og længere. Af Torben Bagge og Jacob Carlsen,

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok Af Torben Bagge, januar 2012 03 D-vitamin virker mod Alzheimer 05 Demens og Alzheimer 06 Har du Alzheimer? 07 Sådan sikrer du dig nok D-vitamin 07 Tilskud

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Træn dit blodtryk sundere - sådan gør du

Træn dit blodtryk sundere - sådan gør du Træn dit blodtryk sundere - sådan gør du Af Fitnews.dk - onsdag 24. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/traen-dit-blodtryk-sundere-sadan-gor-du/ Et kronisk forhøjet blodtryk er en stor og den

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget DET GODE LIV Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget DET GODE LIV Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget DET GODE LIV Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter www.jerk.dk

Læs mere

Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal

Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal Er dit kolesteroltal for højt, så snup en pille og løb en tur. Ny forskning viser, at du lever længst ved en kombination Af Torben Bagge, 20. december 2012

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Hvad påvirker din sundhed?

Hvad påvirker din sundhed? Fire faktorer der påvirker sundheden Livsstil Levevilkår Hvad påvirker din sundhed? Sundhedsvæsen Arv Forandringscirklen 2. OVERVEJELSE 3. FORBEREDELSE 1. FØROVERVEJELSE 6. TILBAGEFALD 4. HANDLING 5. VEDLIGE-

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det grusomme kolesterol Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol Der er det gode kolesterol, det onde kolesterol - og nu også det grusomme, som kan tredoble din risiko for livstruende hjertesygdom og alt for

Læs mere

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Fedtstofferne: Stege i kokos olie og rigtig smør. Olivenolie gerne stege

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Spis fisk. Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda!

Spis fisk. Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda! Spis fisk Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda! Så enkelt kan det siges. Og der er god grund til at følge rådet. Fisk er nemlig lidt

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder?

Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder? Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder? Der kan nemt være forskel på den alder din fødselsattest viser og kroppens tilstand. Vores generelle kost, drikkevaner samt levevis kan enten

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Man skal kunne mere end sin ABC for at holde vitaminog mineralbalancen. Alle har brug for vitaminer og mineraler. De fleste får allerede dækket deres behov ved at spise sundt og

Læs mere

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Maden der sænker dit blodtryk Simple kostråd Sænk dit farlige blodtryk INDHOLD: Mad kan sænke dit farlige blodtryk...

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Middelhavskost. Guide. Vælg. Undgå blodpropper. sider. Ekspertens råd: Spis som på ferien Det skal på tallerkenen...og det skal du holde dig fra

Middelhavskost. Guide. Vælg. Undgå blodpropper. sider. Ekspertens råd: Spis som på ferien Det skal på tallerkenen...og det skal du holde dig fra Foto: Judith Betak Guide Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Undgå blodpropper Vælg 8 Middelhavskost sider Ekspertens råd: Spis som på ferien Det skal på tallerkenen......og det skal

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Børnemad. - der styrker krop, hjerne og udvikling. Børnehaver i Næstved d. 25-4-2012. Birgitte Flensholt - vejen til et sundere liv

Børnemad. - der styrker krop, hjerne og udvikling. Børnehaver i Næstved d. 25-4-2012. Birgitte Flensholt - vejen til et sundere liv Børnemad - der styrker krop, hjerne og udvikling Børnehaver i Næstved d. 25-4-2012 Tegn på lavt blodsukker hos børn. stor lyst til sukker, chokolade, kager, søde drikke, slik barnet får det skidt, hvis

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Irbesartan

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Kosttilskudsguide til ammende

Kosttilskudsguide til ammende Kosttilskudsguide til ammende Din baby bygges af byggesten, som den får fra din ammemælk! Derfor har du som ammende de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Når hjertet banker for Kwai

Når hjertet banker for Kwai Når hjertet banker for Kwai Kwai et godt supplement Forhøjet kolesterol og åreforkalkning Fed mad til hverdag, for megen tobak og for lidt motion. Det er opskriften på, hvordan man øger blodets indhold

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Besvarelser fra diætister 2014

Besvarelser fra diætister 2014 Besvarelser fra diætister 2014 1. Køn: Mand 5 2,6% Kvinde 187 97,4% 2. Alder: Under 30 år 35 18,2% 30-39 år 46 24,0% 40-49 år 46 24,0% 50-59 år 56 29,2% Over 60 år 9 4,7% 3. Region: Hovedstaden 53 27,6%

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Magnesium. Connie s Guide:

Magnesium. Connie s Guide: Connie s Guide: Magnesium Magnesium er et mineral, som indgår i mange hundrede processer i kroppen. Især har det stor betydning for nerver og muskler. Magnesiummangel er et udbredt problem i den vestlige

Læs mere