lymfebrevet 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lymfebrevet 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O"

Transkript

1 lymfebrevet nr.1 / januar / 2015 / 23. årgang 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O ANSK ymfødem orening

2 indhold 03 Nyt fra bestyrelsen 05 Fem millioner til forskning 07 Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 12 Seminar om lymfødembehandling 14 Nåle får lymfen til at flyde 16 Bars-terapi i Helhedshuset 17 Kinesiologi kan hjælpe 20 Norden kæmper sammen 21 Fælles tiltag besluttet 23 Elses eksperiment 25 Nye EU regler 28 Workshop 29 Generalforsamling 32 Kort og godt 14 7 Kolofon Lymfebrevet udgives af Dansk Lymfødem Forening Formand Lise Petersen, Arent Hansens Vej 3, Smidstrup, 3250 Gilleleje Redaktion: Jytte Holte Kirsten Sparre Layout: Horisont Grafisk Tryk: Scanprint A/S Forsidefoto: Kirsten Sparre Deadline for indlæg til næste nummer af Lymfebrevet: 5. maj 2015 Indlæg sendes til: DALYFO samarbejder med Kræftens Bekæmpelse - telefon Lymfebrevet 1/2015

3 Nyt fra bestyrelsen Efteråret har været travlt for bestyrelsen og præget af, at mange kommuner laver indkøbsaftaler med en bestemt leverandør om at levere kompressionsstrømper og ærmer. Som borgere giver Serviceloven os både frit leverandørvalg og frit produktvalg, men det er mange kommet i tvivl om på grund af den måde, som nogle kommuner administrerer aftalerne på. I Aarhus Kommune fik borgerne med en bevilling på kompressionsstrømper og ærmer for eksempel et brev, som slørede det frie leverandørvalg totalt. Kommunen har siden forlangt, at man skulle søge om endnu en bevilling, hvis man vil have en anden leverandør en proces som tager mange uger ekstra. Spørgsmålet om kommunernes indkøbsaftaler blev taget op af de lokale medier, hvor DALYFO også fik ordet, og på baggrund af det blev vi indbudt til møde med den lokale rådmand for sundhed og omsorg for at diskutere problemerne. Hvad der kom ud af det, kan I læse inde i bladet. I forbindelse med denne sag er vi blevet meget klogere på vores rettigheder, og de råd deler vi også her i bladet. Men spørgsmålet om kommu nale indkøbsaftaler er meget kompliceret, og der er meget arbejde endnu med at finde ud af, hvordan vi bedst varetager medlemmernes interesse i den forbindelse. Blandt andet er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan blive berettiget til at blive hørt, når kommunerne udarbejder udbudsmateriale til indkøbsaftalerne. Seminarer og møder Medlemmer af bestyrelsen har også deltaget i en række seminarer, konferencer og møder. Af særlig interesse for medlemmerne er Dansk Netværk for Lymfødems lymfødemseminar på Bispebjerg Hospital 30. oktober Seminarets titel var Kompleksiteten i den kroniske ødempatient forebyggelse, behandling og forskning og fokus lå på at beskrive noget af den nyeste viden på området. Det fortæller vi mere om inde i bladet, og vi har bedt en række af oplægsholderne fra Videnscenter for Lymfødem komme og fortælle om disse fremskridt på vores egen workshop til marts. Tre bestyrelsesmedlemmer deltog også i et møde for de nordiske lymfødemforeninger, der blev holdt på Færøerne i begyndelsen af oktober. Det kan I også læse mere om inde i bladet. Efteråret bød også på et velbesøgt medlemsmøde hos Aku-One/Helhedshuset i Silkeborg. Arrangementet var en succes, og behandlerne fra Helhedshuset vil meget gerne komme til Sjælland også for at holde medlemsmøde øst for Storebælt. Vi leder efter et egnet sted til arrangementet, som forhåbentlig kommer til at ligge i februar. 9. maj 2015 har vi endnu et arrangement for medlemmer, hvor I kan komme på besøg hos Sporty-Living i Struer. Det fortæller vi mere om på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Vi glæder os til at møde mange af jer på workshoppen i Korsør i marts måned. Bagerste række fra venstre: Jytte Holte, Jonna Lindgaard, Else Melgaard og Lise Petersen. Forreste række fra venstre: Hanna Rübner, Kirsten Sparre og Annagrete Kristensen. NYTÅRSHILSNER Bestyrelsen DALYFO 3

4 4 Lymfebrevet 1/2015

5 Dansk Netværk for Lymfødem får fem millioner til forskning Danskerne samlede 153 millioner kroner til Årets Knæk Cancer kampagne. Fem af disse millioner bliver nu sendt videre til Dansk Netværk for Lymfødem, som skal forske i forebeyggelse og tidlig behandling af kræft-relateret lymfødem blandt både børn og voksne. Af Kirsten Sparre Det overordnede formål med DNL s forskningsprojekt er at udvikle nationale retningslinjer for tidlig opsporing og behandling af cancer-relateret lymfødem. Forskningsprojektet består af flere mindre projekter, som skal gennemføres, inden man går i gang med udkastet til nationale retningslinjer. Først og fremmest skal der laves et litteraturstudie, hvor forskerne gennemgår al den forskning, der tidligere er lavet om forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem hos børn og voksne. Tidlig opsporing af lymfødem i benene En anden del af projektet et interventionsstudie, hvor der skal laves et forsøg med tidlig opsporing af lymfødem blandt kvinder, der er blevet opereret for kræft i underlivet. Forsøget foregår på de gynækologiske afdelinger på hospitalerne i Aarhus og Roskilde, hvor 400 patienter bliver delt ind i tre grupper. En gruppe skal fungere som kontrolgruppe og får den behandling, som sygehusene tilbyder i dag, hvor man får behandling, når volumen er hævet med ti procent. En anden gruppe bliver fulgt meget tæt og vil få målt benenes omfang med få måneders mellemrum. Behandlingen af et eventuelt lymfødem vil blive sat i gang, allerede når volumen er øget med fem procent. Den sidste gruppe får grundig information om symptomer og tidlige tegn på lymfødem både før og efter operationen. De bliver opfordret til at føre dagbog og skal selv kontakte hospitalet ved tegn på lymfødem. Også i denne gruppe vil behandlingen blive sat i gang, når volumen i benet er øget med fem procent. Udbredelse blandt børn og unge Det tredje projekt er et såkaldt prævalensstudie blandt børn og unge, som går ud på at afdække, hvor mange børn og unge der har lymfødem. Her vil forskerne lave en spørgeskema-undersøgelse blandt alle, der kunne have kontakt med børn og unge med lymfødem. Det kan være praktiserende læger, hospitalernes børneafdelinger og afdelinger for kræft, fysioterapeuter og lymfeterapeuter. Det er også planen at oprette en hjemmeside, hvor børn og deres familier kan stille spørgsmål til lægerne, søge efter information om børn og lymfødem, få viden om forskellige kompressionsmaterialer og udstyr og sidst, men ikke mindst skabe deres eget netværk. Først når alle disse undersøgelser er gennemført, vil Dansk Netværk for Lymfødem gå i gang med at udforme forslag til nationale retningslinjer for forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem. Projektet går i gang i april 2015 og vil løbe frem til

6 SPECIALBANDAGER.DK A/S - en strømpe er ikke bare en strømpe Danmarks førende specialist i behandling af lymfødem med kompression både til nat og dag! - eneforhandling i Danmark af JoViPAK Specialbandager.dk ligger 50 m fra S-toget og vi har fri parkering lige uden for døren. Specialbandager.dk A/S Bindeledet Bagsværd Mandag onsdag 10:00 16:00 Torsdag 10:00 18:00 Fredag 10:00 15:00 Lørdag - søndag lukket : 6 Lymfebrevet 1/2015

7 Stor usikkerhed i Aarhus om frit leverandørvalg Der er frit leverandørvalg, når man skal have nye kompressionsstrømper, men det blev mange borgere i Aarhus Kommune stærkt i tvivl om, da kommunen indgik en indkøbsaftale med Sahva 1. juni Af Kirsten Sparre I august fik DALYFO en henvendelse fra Poul Andreasen, som ejer sygeplejeforretningen Boisen med butikker i Aarhus, Randers og Vejle. Han kunne fortælle, at telefonerne i hans butik ikke har stået stille siden, Aarhus Kommune begyndte at sende breve ud til alle de borgere, som i forvejen har haft en bevilling på kompressionsstrømper eller ærmer, om at deres bevilling skal laves om. Han mener, at han nok har haft 3500 borgere i røret siden foråret, som på baggrund af brevet var blevet i tvivl om, hvorvidt de stadig har ret til selv at bestemme, hvem der skal levere deres strømper. Dybt besværligt I brevet fra kommunen stod der, at kommunen havde indgået en indkøbsaftale med Sahva, og derfor skulle alle bevillinger tilpasses. Den gamle bevilling kunne folk ikke længere bruge. Jeg blev ret forbløffet over at modtage brev fra Aarhus Kommune en lørdag, hvori der stod, at Sahva fremover var leverandør. Jeg syntes bestemt ikke, det var skrevet klart, at man selv kunne vælge. Da det er et meget personligt hjælpemiddel, er det da yderst vigtigt, at leverandørvalget er frit, så man kan vælge ud fra egen erfaring med betjening, mål- I Aarhus Kommune tager det lang tid at få bevilliget nye kompressionsstrømper eller ærmer især hvis man vil bruge en anden leverandør end kommunens. tagning, tillid og vejledning, fortæller Birgitte Korsgaard fra Aarhus. Hun er en af de mange, der ringede til Boisen for at få vejledning, og herfra blev hun rådet til at henvende sig til visitationen i Aarhus Kommune igen og bede om en ny bevilling til en anden leverandør. Men det er da en en dybt besværlig sagsgang, at sagsbehandleren skal kontaktes to gange. Jeg tænker også, der må være mange, der tror, at der ikke er noget at gøre, eller resignerer og tager den leverandør, som kommunen har indgået aftale med, siger Birgitte Korsgaard. Lang ventetid Mange af dem, der har henvendt sig til Aarhus Kommune for at få lov at bruge en anden leverandør, har oplevet, at det har taget meget lang tid at få bevillingen igennem. En af dem er Helle Grønlund fra Aarhus. Hun søgte kommunen om en bevilling til Boisen 13. oktober I december havde hun stadig ikke set noget til bevillingen. Den kom først, da hun tog til møde med rådmanden for sundhed og omsorg, Jette Skive, på vegne af DALYFO 18. december og klagede over ventetiden. Bevillingen kom dagen efter. Urimelige forhold Poul Andreasen fra Boisen mener ikke, at Aarhus Kommune overholder Serviceloven, når det tager så lang tid at få behandlet en ansøgning om at få lov at bruge en anden leverandør. Poul Andreasens brancheforening, Medicoindustrien, har henvendt sig til Socialministeriet og spurgt om de 7

8 lange ventetider. Svaret fra Socialministeriet slår fast, at det ikke er rimeligt at trække sagsbehandlingstiden på anden leverandør i seks-otte uger, når det i gennemsnit tager en-to dage at lave en bevilling til kommunens leverandør. Socialministeriet slår også fast, at det er imod reglerne, når Aarhus Kommune kun vil give en bevilling for et år ad gangen til de, der vælger en anden leverandør, mens de, der vælger kommunens leverandør, kan få en løbende bevilling. Aarhus Kommune lover at stoppe forskelsbehandling Aarhus Kommune lover nu, at de fremover ikke vil gøre forskel på borgerne, uanset om de ønsker at bruge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Af Kirsten Sparre Løftet faldt på et møde mellem DALYFO, rådmanden for sundhed og omsorg, Jette Skive, og afdelingsleder Lone Graabach fra Administrativ Service torsdag 18. december Frit leverandørvalg er en lovsikret ret, og det skal vi rette os ind efter, slog rådmand Jette Skive fast. Lone Graabach forklarede, at proceduren med kun at bevillige for et år af gangen til Aarhus Kommunes rådmand for sundhed og omsorg, Jette Skive (DF), inviterede DALY- FO til møde for at diskutere bevilling af kompressionsstrømper. anden leverandør hang sammen med et ønske om bedre at kunne styre bevillingernes størrelse. Men fremover får borgerne i kommunen en løbende bevilling, uanset hvilken leverandør de vælger. Ønske om dialog Mødet mellem DALYFO og Aarhus Kommune var kommet i stand på kommunens foranledning efter et indslag på TV 2 Østjylland, hvor DA- LYFO kritiserede kommunens nye indkøbsaftale på kompressionsstrømper. Formålet var at etablere en dialog, og rådmanden og afdelingslederen ville også gerne afklare eventuelle usikkerheder om aftalen. En af dem gik på, om det er muligt at få en kompressionsstrømpe/-ærme fra et mærke, der ikke er en del af kommunens aftale. Hvis ikke leverandøren har det produkt, der er dokumentation for, at man har brug for, så køber vi det, sagde Lone Graabach. Dokumentation kan stamme fra en læge eller en sygeplejerske, som kender patientens lymfødem. Oplysninger fra en lymfødemterapeut kan være lige så gode, sagde Lone Graabach. Vi har lært meget Lymfødemikere behøver heller ikke at være bekymrede for, at der i kommunens aftale med Sahva står, at 80 procent af alle bevillinger skal være på standardærmer. Lige meget hvad der står, så skal lymfødemikere ikke have standardærmer, forsikrede Lone Graabach. Hun erkendte, at der har været store problemer med det brev, der i første omgang blev sendt ud til borgerne om den nye indkøbsaftale. Vi har lært meget af dette forløb. Nu arbejder vi med at lave vores breve om i samarbejde med kommunens kommunikationsfolk, forklarede Lone Graabach. Hun opfordrede i øvrigt alle, der er bekymrede for deres bevilling, til at tage kontakt direkte med hende på mail: 8 Lymfebrevet 1/2015

9 Hvad må du, når kommunen har en indkøbsaftale? Hvad er dine rettigheder, når din kommune indgår en aftale med en bestemt leverandør om levering af kompressionsstrømper? Her er en kort guide. Du har stadig ret til selv at vælge leverandør Selv om din kommune har indgået en aftale med en bestemt leverandør om levering af kompressionsstrømper, har du stadig ret til selv at vælge, hvilken leverandør du vil bruge. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112, stk. 3 og kaldes retten til frit leverandørvalg. Kommunen må ikke gøre det svært for dig at henvende dig til en anden leverandør end den, kommunen selv har valgt, eller behandle dig anderledes end dem, der vælger at bruge kommunens leverandør. Kommunen må for eksempel ikke tage ekstra lang tid om at behandle ansøgninger om at bruge en anden leverandør. Kommunen må heller ikke forlange, at du skal søge om kompressionsstrømper/-ærmer hvert år i stedet for at få en løbende bevilling. Det har Socialministeriet slået fast som svar på spørgsmål fra Medicoindustrien, der varetager interesser for virksomheder, der arbejder med medicinsk udstyr. Her kalder Socialministeriet det lovsstridigt at gøre forskel på borgere, der vælger at bruge andre leverandører og dem, der bruger kommunens leverandør. Du har ret til selv at vælge produkt Selv om din kommune har lavet en aftale, der rummer et begrænset antal mærker indenfor kompressionsstrømper/-ærmer, så har du stadig ret til selv at vælge, hvilket produkt du vil have. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112 og kaldes retten til frit produktvalg. Det vil sige, at kommunen ikke må nægte dig et bestemt produkt, fordi produktet ikke er med i kommunens aftale. Det gælder uanset, om du bruger kommunens leverandør eller en anden leverandør. Hvis du ønsker et andet produkt end det, der er med i kommunens aftale, skal du blot ansøge kommunen om det. Du skal måske betale noget selv Hvis din kommune har lavet en aftale med en bestemt leverandør, og du ønsker at bruge en anden leverandør, så får du kun tilskud op til den pris, som kommunen selv kunne have fået pro- duktet til hos sin egen leverandør. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112, stk. 3. Din kommune må ikke sammenligne prisen på det produkt, som du ønsker, med prisen på det absolut billigste produkt i deres aftale med leverandøren og sætte tilskuddet efter det. Det fremgår af et svar fra Socialministeriet til Medicoindustrien. Her skriver Socialministeriet, at tilskuddet skal beregnes ud fra et tilsvarende produkt, og ud fra hvad der i det konkrete tilfælde er bedst og billigst. Bemærk i øvrigt, at det slet ikke er sikkert, at du skal betale mere for et konkret produkt, hvis du vælger en anden leverandør end kommunens. D A L Y F O ANSK ymfødem orening 9

10 annonce Kasse tænkning eller merværdi til alle?? Hjælpemiddel området er blevet et område som kommunerne har fokus på og som de tror de sparer penge på.. Journalist Hanne Munk skrev en artikel i Jyllandsposten om kommunernes forvaltning af serviceloven, at de bevidst forsøger at indføre brugerbetaling. 30% af de afgørelser som træffes er forkerte, og omstødes når borgeren klager over den. Det er omkostningsfrit for kommunerne, at træffe en forkert afgørelse, for mange borgere kender ikke deres rettigheder eller har indsigt i hvad de har ret til. Flere vælger også selv at betale, fordi de ikke vil bruge tiden på det. Brugerbetalingen er dermed blevet en realitet. Kommunerne skal passe godt på vores skattepenge og derfor ser vi flere og flere, som vælger, at gå i udbud på personlige hjælpemidler. De kan vælge, at gå i EU-udbud eller mini- udbud. På brystproteser og kompressionsstrømper ser jeg kun EU-udbud og det er altid den, der giver laveste pris som vinder, for hvem kan vurdere kvaliteten på produkter, som er så personlige og som indkøberne aldrig har set i virkeligheden. Jeg ser også produkter, som er blevet dyrere for kommunen efter de har været i udbud. Det kan være svært at sammenligne fabrikater og svært at se hvilket forbrug, der er 2 år frem. Det er indkøbscheferne som har ansvaret for udbud, men det er ikke dem, der har kontakten til borgerne. Derfor stilles der til tider krav som både er fagligt ukorrekte og lovstridige. Seneste eksempel er 7 jyske kommuner, som i deres udbuds materiale på brystproteser og kompressionsærmer, skriver følgende: Tilbudsgiver accepterer, at ordregiver ikke yder tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning. Kommunerne kan ikke forbyde, hvis jeg ønsker, at give vores kunder en rabat. Hvorfor stiller de så disse krav i udbudsmaterialet?? Min vurdering er, at de vil have det frie leverandørvalg begrænset og helst afskaffet, for de ser det som en hindring for at kunne få de bedste priser. Den frie konkurrence og din ret til at vælge leverandør, modarbejdes på de fleste områder uanset om det er indlæg, sko eller kompressionsstrømper. Folketinget har ellers revideret serviceloven i 2012 og vedtaget at flere hjælpemidler skal kunne anskaffes under fritvalgs ordningen. Du kan se bekendtgørelsen på Ruth Boisen startede i 2003 sin første forretning i M.P. Bruunsgade i Århus, fordi hun ville give de bedste produkter og den bedste service til laveste pris, for hun er også skatteborger og betaler skat i Danmark. Ruth valgte i 2013 at overgive depechen til mig og jeg vil forsætte den linje som Boisen altid har stået for og det vil sige: Høj produkt kvalitet, stor faglig kompetence og god service til gode priser. Har du spørgsmål vedrørende ansøgning af hjælpemidler, tilbyder vi gratis rådgivning, uanset hvor du bor i Danmark. Har du spørgsmål kan du kontakte mig på tlf eller du kan henvende dig i en af vores butikker. Med venlig hilsen Poul Andreasen Direktør Boisen Aps Mail: -Vi står altid til rådighed med gratis råd og vejledning 10 Lymfebrevet 1/2015

11 DALYFO overvejer at blive medlem af Danske Handicaporganisationer DALYFO overvejer at melde sig ind i Danske Handicaporganisationer for at kunne få større indflydelse på kommunernes indkøbsaftaler på kompressionsområdet. Når kommunerne laver udbudsaftaler på ting som personlige hjælpemidler, skal de berørte borgere høres i forbindelse med, at kommunerne laver retningslinjer for, hvad udbuddet skal indeholde. Det fremgår af Serviceloven. På udbud af kompressionsstrømper og ærmer betyder det, at brugerne for eksempel kan kommentere på, hvordan de synes, måltagningen skal organiseres, eller hvor mange typer af strømper og mærker, udbuddet skal indeholde. Faktisk er det sådan, at kommunen skal gennemføre en høring hos brugerne, inden de kan sende udbudsmateriale ud til leverandørerne. Har kommunen ikke gjort det, er det ulovligt, og man kan forlange, at udbuddet skal trækkes tilbage, indtil høringen er gennemført. Hvem skal vi spørge? Rigtigt mange kommuner har imidlertid svært ved at finde ud af, hvem der er de rigtige brugere, og det gælder især på kompressionsområdet. Sammen med Danske Handicaporganisationer har Kommunernes Landsforening lavet en vejledning til kommunerne om, hvordan de kan finde frem til brugere, de kan inddrage i processen. Vejledningen går primært ud på, at den enkelte kommune skal kontakte Danske Handicaporganisationer, som så vil finde frem til den rette organisation blandt deres medlemmer. Lige nu bliver kommunerne bedt om at sende udbud om kompressionsstrømper i høring hos Dansk Handicapforbund. Brystopereret? Find smart og funktionelt badetøj til brystopererede kvinder hos sporty-living Scan QR-koden bliv inspireret i webhoppen: FAKTA: > Udviklet i samarbejde med danske kvinder med brystprotese > Små diskrete detaljer sikrer protesen bliver hvor den skal > Produceret i Danmark Mød os til Dalyfo workshop i Korsør! Badetøj til brystopererede - Produceret i Danmark Kjeldsmarkvej 11 DK-7600 Struer Annonce-sporty-living-Dalyfo-jan-2015.indd :17:02 11

12 Seminar med seneste nyt om lymfødembehandling 30. oktober havde Videncenter for Lymfødem på Bispebjerg Hospital inviteret til et seminar med overskriften: Kompleksiteten i den kroniske ødempatient ny viden og tendenser. Seminaret var velbesøgt med knap 150 deltagere. Referenter: Jytte Holte, Hanna Rübner, Lise Petersen, og Jonna Lindgaard Nielsen Redigering: Lotte Frandsen, freelancejournalist Første indlægsholder var Jean Paul Belgrado fra Faculty of Motor Sciences, Université Libre de Bruxelles, Lymphology Research Unit, Belgien. Han forsker især i manuel lymfedrænage. Ved at sprøjte kontrastvæske ind i lymfesystemet kan han se, hvordan væsken bevæger sig, og hvor lymfebanerne er ødelagte. Det har givet en større forståelse af hele lymfeflowet. Gennem sine studier har Jean Paul Belgrado påvist, at både lymfedrænage og kompression er effektive metoder til at flytte lymfevæske. Hans forskning viser tillige, at der skal dræneres kraftigere, end man hidtil har gjort, og at de bløde strygninger ikke har nogen effekt. Man skal mase lymfen videre. Fedt og lymfødem Dernæst fortalte Jens Bülow, Klinik Fysiologisk Nuklearmedicinsk afd., Bispebjerg Hospital om sammenhængen mellem fedt og lymfødem. Fedtceller er nødvendige for kroppen. Vi bruger dem som en energikilde, når vi er fysisk aktive, eller når vi fryser. Jens Bülow forklarede, at fedtvæv er en form for stamceller, vi ikke kan udvære. Lymfeglanerne kan ikke fungere uden fedt, men lymfødem giver mere fedtvæv, som er sværere at fjerne. Fedme øger fedtvævet i lymfesystemet, og ifølge Jens Bülow er det derfor en god idé at tabe sig, hvis man er overvægtig. Et vægttab kan være med til at reducere et lymfødem. Det kræver dog en stabil vægt i mindst tre måneder, før man kan måle en effekt. Udbredelsen af lymfødem Herefter fulgte nogle indlæg om LIMPRINT, som er en international database, der samler information om lymfødem fra en række lande. For at få tal på, hvor udbredt lymfødem er i Danmark, har man undersøgt indlagte patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, i hjemmeplejen, i nogle kommuner samt hos de ambulante patienter på Dansk Lymfødem Klinik i Skodsborg. Det fortalte Susan Nørregaard, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital. Patienterne blev fulgt i tre dage på basis af et spørgeskema. Man bruger resultaterne fra de patienter, der har haft ødem i mindst tre måneder. Alle resultater forventes at ligge klar i sommeren 2015, men man kan allerede se, at der er flest sekundære ødemer efter cancer. I Storbritannien er man også langt fremme med LIMPRINT. Peter Franks, International Lymphoedema Framework (ILF), fremlagde ved en fjernpræsentation nogle af sine resultater: Ødemer i både ben og arme er hyppigst hos kvinder mellem 65 og 74, og man skønner, at patienter er i behandling for kronisk ødem i England og Storbritannien. Lymfødem har store omkostninger. Hver tredje patient har haft infektion i ødemet, mens hver fjerde patient har været nødt til at tage fri fra arbejde for at blive behandlet. Kun få kan opereres Dagen sluttede med to indlæg om nye tiltag i forbindelse med kirurgi. 12 Lymfebrevet 1/2015

13 Tre af DALYFO s deltagere i seminaret (fra venstre): Næstfomand Jytte Holte, formand Lise Petersen og bestyrelsessuppleant Hanna Rübner. Første indlæg var fra Hedvig Møller Larsen, Gyn/ Obs afd., Roskilde Sygehus. Hun fortalte, at man nu gør meget mere for at opspore de patienter, der er i risiko for at udvikle ødemer efter en operation for livmoderkræft. Inden operationen tager man mål af patientens ben. Man gentager målingen, når patienten kommer til kontrol efter operationen, og kan på den måde tidligt opspore et eventuelt lymfødem. Dernæst fortalte Elsebeth Siim og Tina Tos, begge fra Plastikkirurgisk afd., Herlev Hospital, om transplantation af lymfeknuder. Det er en kompliceret operation, der kan vare op til seks timer, og der er mangel på kirurger, der mestrer teknikken. Ved operationen løsner man arvæv og tager en fem centimeter stor lap med lymfo-venøse anastomoser og fedtvæv, som opereres ind i lymfebanerne, som kun er 0,3-0,8 mm i diameter. Det får lymfen til at løbe ind i blodbanerne. For at komme i betragtning til en operation, skal ødemet være nyligt opstået, og man må ikke have et BMI på over 26. Derudover må man ikke være ryger, væsken skal kunne flyttes, og man skal have forsøgt fysioterapi uden at opnå nogen effekt. Målet er at give patienterne bedre bevægelighed, færre smerter og befri dem for kompressionsstrømper. På Herlev Sygehus har man haft 50 patienter i klinikken, men kun ni var egnede til transplantationen. Fem af de opererede fik reduceret deres smerter og deres ødem. Indtil videre er det kun Herlev Hospital, der tilbyder denne operation. 13

14 Lørdag 1. november var Helhedshuset Aku-One i Silkeborg værter for DALYFO s medlemsmøde vest for Storebælt. Mange havde taget imod tilbuddet om at møde husets ni forskellige behandlere, og huset summede af aktivitet, mens gæsterne bevægede sig fra rum til rum. Lymfebrevet bringer her nogle glimt fra dagen, hvor behandlerne gav mange bud på, hvordan man kan skabe balance og ny energi i livet også med lymfødem. Af Kirsten Sparre Medlemsmøde med fokus på energi og balance Nåle får lymfen til at flyde Under DALYFO s besøg var der trængsel i Aku-Ones lille behandlingslokale, hvor akupunktør Lise Moestrup havde travlt med at sætte nåle i villige forsøgspersoner og svare på spørgsmål fra nysgerrige tilskuere. De, der vil prøve, om akupunktur har en god effekt på deres lymfødem kommer først til en konsultation hos speciallæge Thomas Bender, der laver journal, gennemgår patientens sygehistorie og vurderer de fysiske forhold ved lymfødemet. Næste besøg foregår hos akupunktør Lise Moeslund, som stiller en diagnose ud fra principperne i traditionel kinesisk medicin. Hun kigger ikke på lymfødemet, men derimod på tungen, som for hende fortæller mange historier om årsagen til den enkelte patients lymfødem. Der er mange forskellige grunde til, at man får lymfødem, og det er et detektivarbejde at finde ud af, hvad der har ført til lymfødem hos en bestemt person. Men man kan faktisk se på tungen, om en person er i risikogruppen for at udvikle lymfødem eller allerede har det, forklarede Lise Moeslund. Når diagnosen er på plads, sætter Lise Moeslund nåle i patienten, som ligger med dem i cirka 30 minutter. Farvel til kompression Målet for Aku-Ones behandling af lymfødem med akupunktur er, at patienten på et tidspunkt kan blive fri for at gå med kompressionsærme eller -strømpe. Sådan en patient er Lene Erlandson Jensen fra Randers, som også deltog i medlemsmødet. Jeg har gået uden ærme og handske siden foråret, fortalte hun de omkringstående. Lene Erlandson Jensen fik lymfødem efter behandling for brystkræft og var meget medtaget af det. Faktisk så meget at hun måtte opgive sit job og blev pensioneret før tid. Nu har hun været igennem et længere behandlingsforløb hos Aku-One, hvor hun til at begynde med kom hver 8. dag i en periode, så hver 14. dag og siden hver tredje uge. Nu kommer hun en gang hver anden måned. Jeg har fået større bevægelighed og kan meget mere end tidligere, siger Lene Erlandson Jensen. 14 Lymfebrevet 1/2015

15 Lækker mad med gletsjervand til Det vrimlede med lækkerier på det bord, som Helhedshusets kostvejleder, Tina Wolsgaard, havde dækket til dagens gæster fra DALYFO. Og det hele gled ned med særligt basisk vand. På øverste etage i Helhedshusets hyggelige lokaler kæmpede en indbydende quinoa salat og en farvestrålende spidskålssalat med nødder og lakrids kæmpede om opmærksomheden med en lækker rawfood daddelkage, proteinkugler med kokos og lakrids, linsedeller, stenalderbrød og paleo kernebrud. Til maden blev der serveret vand men ikke helt almindeligt vand. Det var såkaldt Kangenvand, som ifølge Tina Wolsgaard bedst kan sammenlignes med gletsjervand. Gletsjervand er fyldt med alkaliske (= basiske) mineraler og store mængder antioxidanter, og det har en unik molekylær struktur, som medfører en bedre hydreringsevne. Når du drikker Kangenvand tilfører du masser af base til din krop, hvilket er både sundhedsfremmende og sygdomshæmmende. Sygdom trives i syre, så når kroppen får tilført mere base, be- gynder den at helbrede sig selv, fordi den kommer i balance, fortalte Tina Wolsgaard. Man kan selv lave Kangenvand ved at købe en Enagic Kangen Water Ionizer. Når vandet løber igennem maskinen, passerer det flere titanium plader beklædt med platinium, og herved sker den samme elektrolyse, som når vandet løber ned over klippevæggene i naturen. Find opskrifterne på maden på under opskrifter. Dagens besøg startede med en meget lækker buffet sammensat af husets diætist. 15

16 Bars-terapi er som at trykke på delete Helhedshuset rummer både kendte og knap så kendte behandlingsformer. Blandt de sidste er den såkaldte Bars-terapi, som går ud på at påvirke de baner med energi, som løber gennem og rundt på hovedet. Ifølge bars-terapeut, Søs Julitta Jensen, har vi allesammen 32 Bars-punkter på hovedet, som når de berøres let kan slette mønstre, følelser og overbevisninger, der begrænser en i livet. De fleste af os lever livet med at give ud af os selv i alle henseender og handler ud fra, hvad vi mener, der forventes af os fra omgivelserne, og ud fra de overbevisninger vi har med os gennem livet. Bars kan gå ind og skabe balance, så vi handler mere ud fra, hvad vi gerne vil, forklarede Søs Julitta Jensen. Behandlingen foregår ved, at man ligger fuldt påklædt på en briks og lader Søs Julitta Jensen berøre punkterne på hovedet ganske let. Derved modtager man ny energi og får ryddet op i gamle overbevisninger. Det er som at tømme skraldespanden og trykke på delete-knappen, sagde barsterapeuten. Søs Jensen behandler i et hyggeligt lokale oppe under loftet i Helhedshuset. 16 Lymfebrevet 1/2015 Behandlere i Helhedshuset Lise Moeslund, akupunktør Thomas Bender, speciallæge Tina Wolsgaard, kostvejleder og fysioterapeut Susanne Benderfeldt, psykolog Ann-Kristin Mølgaard, fysiurgisk massør Tove Elhom, ansigts- og fodzoneterapeut, homøpat Søs Julitta Jensen, barsterapeut, underviser i mindfulness Anne Bräuner, sportspsykolog Anne Dybdahl, kinesiolog

17 Kinesiologi kan hjælpe på lymfødem Kinesiolog Anne Dybdahl havde første arbejdsdag i Helhedshuset den dag, hvor DALYFO s medlemmer strømmede til, men er allerede klar med et særligt øvelseshold for for folk med lymfødemproblemer. Som kinesiolog tester Anne Dybdahl muskler og deres forbindelse til kroppens energibaner, der også kaldes meridianer. Meridianerne transporterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi. Kinesiologer tester kroppens muskler både for at finde ud af, hvor meridianerne er blokerede, og hvordan en ubalance kan afbalanceres. Disse principper har Anne Dybdahl nu omsat til et fysisk øvelsesprogram, som kan afhjælpe lymfødemproblemer eller forebygge, at de opstår. Programmet varer en time, hvor jeg vil gennemgå forskellige øvelser og deres virkning. Den enkelte deltager kan få individuel hjælp og korrektion samt tilbud om test af, hvad der kan styrke energien individuelt, forklarer Anne Dybdahl. Lymfødem-øvelsesholdet foregår hver onsdag fra kl i Helhedshuset Aku-One, Tværgade 7c, Silkeborg. Få flere oplysninger på telefon

18 3M Coban 2 2-lags kompressionssystem Intensiv lymfødemterapi Lymfødem Bevar mobiliteten mens ødemet reduceres Et banebrydende gennembrud for patienter og behandler Klinisk effektiv reduktion af volume, med kun 2 ugentlige bandageringer Høj komfort, mobilitet og funktion giver patienten mulighed for at opretholde en normal hverdag Mindsker tidsforbruget til bandagering for både patient og behandler Jeg følte bare, at mit ben var så let, så jeg glemte helt, at jeg havde bandagen på. Det var nemmere at lave ting. Jeg vil aldrig tilbage til den gamle bandage. Patient P7, Canada 1 Genbrug venligst. 3M Health Care M og Coban er varemærker af 3M Det har virkelig overrasket mig. Da jeg fik bandagen af forleden dag, sagde jeg: Se - jeg har knoer på min hånd! Dem har jeg ikke set i 15 år. Patient P5, Canada 3M a/s Health Care Hannemanns Allé, 2300 København S, Danmark Tlf.: Fax: Ms. G, tidligere brystkræftpatient og lymfødempatient, viser fleksibiliteten og funktionen af 3M Coban 2 kompressionssystem. 18 Lymfebrevet 1/2015

19 19

20 Norden kæmper sammen for bedre forhold for lymfødemikere Hvert andet år mødes bestyrelsesmedlemmer fra lymfødemforeningerne i Norden for at støtte hinanden i kampen for bedre vilkår for patienterne. I 2014 blev mødet afholdt på Færøerne, hvor forholdene for patienterne i de enkelte lande blev fremlagt og diskuteret. Af Lise Petersen, Jytte Holte og Else Melgaard Lymfødemforeningen på Færøerne har 55 medlemmer. De fortalte om deres behandlinger, og om hvordan deres samarbejde med myndighederne er. Deres store problem er, at de lymfeterapeuter, de har, er ved at nå pensionsalderen, og der kommer ikke nye til. Deres bevillinger fra det offentlige er nogenlunde. Der bevilges fire par strømper pr. år uden betaling, og patienterne kommer til en årlig vurdering af deres lymfødem. Færøerne havde fået Tora Vid Keldu til at holde et lille foredrag om deres handicapforening, MBF. Foreningen er grundlagt i 1981 og kæmper for rettigheder for de handicappede på Færøerne. Der er 24 medlemsorganisationer og i alt omkring medlemmer. Opgaven for MBF er politisk, de fremfører synspunkter og skaber diskussion. MBF er med på finansloven. Det var et ualmindeligt interessant oplæg og en sprudlende foredragsholder, som brændte for at gøre noget for de handicappede. Der findes ikke statistik på Færøerne, men der bliver udfærdiget rapport i forbindelse med behandling. Der er ikke selvdrænage/egenbehandling på Færøerne. Flest penge i Norge Norsk Lymfødemforening har lidt over 1500 medlemmer, og her er det helt anderledes end i de øvrige lande, idet der er flere penge på budgettet til lymfødem. Den norske lymødemforening havde blandt andet brugt megen energi på den konference, som de havde stablet på benene, og de havde formået at få den fremtrædende australske lymfødemforsker dr. Piller til at deltage. Det var også lykkedes at få en sommerlejr for børn op at stå. Norge kender til 27 børn med lymfødem. Nordmændene fortalte om deres behandlingsture, hvor de i oktober havde været på Tenerife. Prisen for 14 dage var norske kroner med næsten alt betalt. I Norge kan man søge Centralstyret om penge til en lymfeterapeutuddannelse. Norsk Lymødemforening har fået blåstemplet et brev vedrørende bevilling af kompressionstrømper. Brevet er sendt til Helsecentrene, hvilket gerne skulle gøre det lettere for nordmændene at få bevilget kompressionsstrømper. Ingen forskning i Sverige Svensk Ödemforbund, SÖF, har omkring 500 medlemmer. Her blev fortalt om, at man gerne ville have forbedret behandlingsmetoderne, og at der slet ingen forskning er i Sverige om lymfødem. I Sverige kan alle kalde sig lymfeterapeuter uden at skulle oplyse om baggrund med mere. Man går meget ind for egenbehandling for at spare. SÖF oplyste, at det er et WHO regulativ, som ligger til grund for hygiejneregler. Det er blandt andet disse regler, der er baggrunden for vores problemer med at arbejde med kompressionærmer/- handsker i sundhedsvæsenet. I Stockholm er der lymfeskoler med to ugers kursus á fire timer daglig. Sverige er med i Handicapforbundet, som er et forum for patienter, industri og sundhedspersonale. Dansk samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Dansk Lymfødemforening, DALYFO, har ca. 630 medlemmer, og formand 20 Lymfebrevet 1/2015

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Videncenter For Sårheling Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Susan Nørregaard Videncenter For Lymfødem BBH 2009 Oprettede 2007 Intern Lymfødem/Kompressionsklinik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION

Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION Personlig og kompetent rådgivning At miste et bryst er en overvældende oplevelse. En masse tanker om, hvordan livet

Læs mere

kompressionsstrømper og -ærmer

kompressionsstrømper og -ærmer Værd at vide om kompressionsstrømper og -ærmer D A L ANSK ymfødem Produkter, måltagning og rettigheder Y F O orening Kompressionsstrømper og -ærmer yder tryk mod lymfødemet udefra. Lymfevæsken presses

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Av min arm. Bare jeg ikke får lymfødem. Sådan tænkte 45-årige. Lymfødem. Tema

Av min arm. Bare jeg ikke får lymfødem. Sådan tænkte 45-årige. Lymfødem. Tema Tema Lymfødem Lymfødem er en alvorlig lidelse, der blandt andet opstår som komplikation til kræftbehandlingen. Hvert år får flere end 50.000 diagnosen lymfødem og især kvinder med brystkræft. Lymfødempatienter

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af Stiftende generalforsamling

Referat af Stiftende generalforsamling Referat af Stiftende generalforsamling Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.30 19.30 Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København Mødezone Tilstede: 11 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere