lymfebrevet 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lymfebrevet 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O"

Transkript

1 lymfebrevet nr.1 / januar / 2015 / 23. årgang 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O ANSK ymfødem orening

2 indhold 03 Nyt fra bestyrelsen 05 Fem millioner til forskning 07 Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 12 Seminar om lymfødembehandling 14 Nåle får lymfen til at flyde 16 Bars-terapi i Helhedshuset 17 Kinesiologi kan hjælpe 20 Norden kæmper sammen 21 Fælles tiltag besluttet 23 Elses eksperiment 25 Nye EU regler 28 Workshop 29 Generalforsamling 32 Kort og godt 14 7 Kolofon Lymfebrevet udgives af Dansk Lymfødem Forening Formand Lise Petersen, Arent Hansens Vej 3, Smidstrup, 3250 Gilleleje Redaktion: Jytte Holte Kirsten Sparre Layout: Horisont Grafisk Tryk: Scanprint A/S Forsidefoto: Kirsten Sparre Deadline for indlæg til næste nummer af Lymfebrevet: 5. maj 2015 Indlæg sendes til: DALYFO samarbejder med Kræftens Bekæmpelse - telefon Lymfebrevet 1/2015

3 Nyt fra bestyrelsen Efteråret har været travlt for bestyrelsen og præget af, at mange kommuner laver indkøbsaftaler med en bestemt leverandør om at levere kompressionsstrømper og ærmer. Som borgere giver Serviceloven os både frit leverandørvalg og frit produktvalg, men det er mange kommet i tvivl om på grund af den måde, som nogle kommuner administrerer aftalerne på. I Aarhus Kommune fik borgerne med en bevilling på kompressionsstrømper og ærmer for eksempel et brev, som slørede det frie leverandørvalg totalt. Kommunen har siden forlangt, at man skulle søge om endnu en bevilling, hvis man vil have en anden leverandør en proces som tager mange uger ekstra. Spørgsmålet om kommunernes indkøbsaftaler blev taget op af de lokale medier, hvor DALYFO også fik ordet, og på baggrund af det blev vi indbudt til møde med den lokale rådmand for sundhed og omsorg for at diskutere problemerne. Hvad der kom ud af det, kan I læse inde i bladet. I forbindelse med denne sag er vi blevet meget klogere på vores rettigheder, og de råd deler vi også her i bladet. Men spørgsmålet om kommu nale indkøbsaftaler er meget kompliceret, og der er meget arbejde endnu med at finde ud af, hvordan vi bedst varetager medlemmernes interesse i den forbindelse. Blandt andet er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan blive berettiget til at blive hørt, når kommunerne udarbejder udbudsmateriale til indkøbsaftalerne. Seminarer og møder Medlemmer af bestyrelsen har også deltaget i en række seminarer, konferencer og møder. Af særlig interesse for medlemmerne er Dansk Netværk for Lymfødems lymfødemseminar på Bispebjerg Hospital 30. oktober Seminarets titel var Kompleksiteten i den kroniske ødempatient forebyggelse, behandling og forskning og fokus lå på at beskrive noget af den nyeste viden på området. Det fortæller vi mere om inde i bladet, og vi har bedt en række af oplægsholderne fra Videnscenter for Lymfødem komme og fortælle om disse fremskridt på vores egen workshop til marts. Tre bestyrelsesmedlemmer deltog også i et møde for de nordiske lymfødemforeninger, der blev holdt på Færøerne i begyndelsen af oktober. Det kan I også læse mere om inde i bladet. Efteråret bød også på et velbesøgt medlemsmøde hos Aku-One/Helhedshuset i Silkeborg. Arrangementet var en succes, og behandlerne fra Helhedshuset vil meget gerne komme til Sjælland også for at holde medlemsmøde øst for Storebælt. Vi leder efter et egnet sted til arrangementet, som forhåbentlig kommer til at ligge i februar. 9. maj 2015 har vi endnu et arrangement for medlemmer, hvor I kan komme på besøg hos Sporty-Living i Struer. Det fortæller vi mere om på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Vi glæder os til at møde mange af jer på workshoppen i Korsør i marts måned. Bagerste række fra venstre: Jytte Holte, Jonna Lindgaard, Else Melgaard og Lise Petersen. Forreste række fra venstre: Hanna Rübner, Kirsten Sparre og Annagrete Kristensen. NYTÅRSHILSNER Bestyrelsen DALYFO 3

4 4 Lymfebrevet 1/2015

5 Dansk Netværk for Lymfødem får fem millioner til forskning Danskerne samlede 153 millioner kroner til Årets Knæk Cancer kampagne. Fem af disse millioner bliver nu sendt videre til Dansk Netværk for Lymfødem, som skal forske i forebeyggelse og tidlig behandling af kræft-relateret lymfødem blandt både børn og voksne. Af Kirsten Sparre Det overordnede formål med DNL s forskningsprojekt er at udvikle nationale retningslinjer for tidlig opsporing og behandling af cancer-relateret lymfødem. Forskningsprojektet består af flere mindre projekter, som skal gennemføres, inden man går i gang med udkastet til nationale retningslinjer. Først og fremmest skal der laves et litteraturstudie, hvor forskerne gennemgår al den forskning, der tidligere er lavet om forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem hos børn og voksne. Tidlig opsporing af lymfødem i benene En anden del af projektet et interventionsstudie, hvor der skal laves et forsøg med tidlig opsporing af lymfødem blandt kvinder, der er blevet opereret for kræft i underlivet. Forsøget foregår på de gynækologiske afdelinger på hospitalerne i Aarhus og Roskilde, hvor 400 patienter bliver delt ind i tre grupper. En gruppe skal fungere som kontrolgruppe og får den behandling, som sygehusene tilbyder i dag, hvor man får behandling, når volumen er hævet med ti procent. En anden gruppe bliver fulgt meget tæt og vil få målt benenes omfang med få måneders mellemrum. Behandlingen af et eventuelt lymfødem vil blive sat i gang, allerede når volumen er øget med fem procent. Den sidste gruppe får grundig information om symptomer og tidlige tegn på lymfødem både før og efter operationen. De bliver opfordret til at føre dagbog og skal selv kontakte hospitalet ved tegn på lymfødem. Også i denne gruppe vil behandlingen blive sat i gang, når volumen i benet er øget med fem procent. Udbredelse blandt børn og unge Det tredje projekt er et såkaldt prævalensstudie blandt børn og unge, som går ud på at afdække, hvor mange børn og unge der har lymfødem. Her vil forskerne lave en spørgeskema-undersøgelse blandt alle, der kunne have kontakt med børn og unge med lymfødem. Det kan være praktiserende læger, hospitalernes børneafdelinger og afdelinger for kræft, fysioterapeuter og lymfeterapeuter. Det er også planen at oprette en hjemmeside, hvor børn og deres familier kan stille spørgsmål til lægerne, søge efter information om børn og lymfødem, få viden om forskellige kompressionsmaterialer og udstyr og sidst, men ikke mindst skabe deres eget netværk. Først når alle disse undersøgelser er gennemført, vil Dansk Netværk for Lymfødem gå i gang med at udforme forslag til nationale retningslinjer for forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem. Projektet går i gang i april 2015 og vil løbe frem til

6 SPECIALBANDAGER.DK A/S - en strømpe er ikke bare en strømpe Danmarks førende specialist i behandling af lymfødem med kompression både til nat og dag! - eneforhandling i Danmark af JoViPAK Specialbandager.dk ligger 50 m fra S-toget og vi har fri parkering lige uden for døren. Specialbandager.dk A/S Bindeledet Bagsværd Mandag onsdag 10:00 16:00 Torsdag 10:00 18:00 Fredag 10:00 15:00 Lørdag - søndag lukket : 6 Lymfebrevet 1/2015

7 Stor usikkerhed i Aarhus om frit leverandørvalg Der er frit leverandørvalg, når man skal have nye kompressionsstrømper, men det blev mange borgere i Aarhus Kommune stærkt i tvivl om, da kommunen indgik en indkøbsaftale med Sahva 1. juni Af Kirsten Sparre I august fik DALYFO en henvendelse fra Poul Andreasen, som ejer sygeplejeforretningen Boisen med butikker i Aarhus, Randers og Vejle. Han kunne fortælle, at telefonerne i hans butik ikke har stået stille siden, Aarhus Kommune begyndte at sende breve ud til alle de borgere, som i forvejen har haft en bevilling på kompressionsstrømper eller ærmer, om at deres bevilling skal laves om. Han mener, at han nok har haft 3500 borgere i røret siden foråret, som på baggrund af brevet var blevet i tvivl om, hvorvidt de stadig har ret til selv at bestemme, hvem der skal levere deres strømper. Dybt besværligt I brevet fra kommunen stod der, at kommunen havde indgået en indkøbsaftale med Sahva, og derfor skulle alle bevillinger tilpasses. Den gamle bevilling kunne folk ikke længere bruge. Jeg blev ret forbløffet over at modtage brev fra Aarhus Kommune en lørdag, hvori der stod, at Sahva fremover var leverandør. Jeg syntes bestemt ikke, det var skrevet klart, at man selv kunne vælge. Da det er et meget personligt hjælpemiddel, er det da yderst vigtigt, at leverandørvalget er frit, så man kan vælge ud fra egen erfaring med betjening, mål- I Aarhus Kommune tager det lang tid at få bevilliget nye kompressionsstrømper eller ærmer især hvis man vil bruge en anden leverandør end kommunens. tagning, tillid og vejledning, fortæller Birgitte Korsgaard fra Aarhus. Hun er en af de mange, der ringede til Boisen for at få vejledning, og herfra blev hun rådet til at henvende sig til visitationen i Aarhus Kommune igen og bede om en ny bevilling til en anden leverandør. Men det er da en en dybt besværlig sagsgang, at sagsbehandleren skal kontaktes to gange. Jeg tænker også, der må være mange, der tror, at der ikke er noget at gøre, eller resignerer og tager den leverandør, som kommunen har indgået aftale med, siger Birgitte Korsgaard. Lang ventetid Mange af dem, der har henvendt sig til Aarhus Kommune for at få lov at bruge en anden leverandør, har oplevet, at det har taget meget lang tid at få bevillingen igennem. En af dem er Helle Grønlund fra Aarhus. Hun søgte kommunen om en bevilling til Boisen 13. oktober I december havde hun stadig ikke set noget til bevillingen. Den kom først, da hun tog til møde med rådmanden for sundhed og omsorg, Jette Skive, på vegne af DALYFO 18. december og klagede over ventetiden. Bevillingen kom dagen efter. Urimelige forhold Poul Andreasen fra Boisen mener ikke, at Aarhus Kommune overholder Serviceloven, når det tager så lang tid at få behandlet en ansøgning om at få lov at bruge en anden leverandør. Poul Andreasens brancheforening, Medicoindustrien, har henvendt sig til Socialministeriet og spurgt om de 7

8 lange ventetider. Svaret fra Socialministeriet slår fast, at det ikke er rimeligt at trække sagsbehandlingstiden på anden leverandør i seks-otte uger, når det i gennemsnit tager en-to dage at lave en bevilling til kommunens leverandør. Socialministeriet slår også fast, at det er imod reglerne, når Aarhus Kommune kun vil give en bevilling for et år ad gangen til de, der vælger en anden leverandør, mens de, der vælger kommunens leverandør, kan få en løbende bevilling. Aarhus Kommune lover at stoppe forskelsbehandling Aarhus Kommune lover nu, at de fremover ikke vil gøre forskel på borgerne, uanset om de ønsker at bruge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Af Kirsten Sparre Løftet faldt på et møde mellem DALYFO, rådmanden for sundhed og omsorg, Jette Skive, og afdelingsleder Lone Graabach fra Administrativ Service torsdag 18. december Frit leverandørvalg er en lovsikret ret, og det skal vi rette os ind efter, slog rådmand Jette Skive fast. Lone Graabach forklarede, at proceduren med kun at bevillige for et år af gangen til Aarhus Kommunes rådmand for sundhed og omsorg, Jette Skive (DF), inviterede DALY- FO til møde for at diskutere bevilling af kompressionsstrømper. anden leverandør hang sammen med et ønske om bedre at kunne styre bevillingernes størrelse. Men fremover får borgerne i kommunen en løbende bevilling, uanset hvilken leverandør de vælger. Ønske om dialog Mødet mellem DALYFO og Aarhus Kommune var kommet i stand på kommunens foranledning efter et indslag på TV 2 Østjylland, hvor DA- LYFO kritiserede kommunens nye indkøbsaftale på kompressionsstrømper. Formålet var at etablere en dialog, og rådmanden og afdelingslederen ville også gerne afklare eventuelle usikkerheder om aftalen. En af dem gik på, om det er muligt at få en kompressionsstrømpe/-ærme fra et mærke, der ikke er en del af kommunens aftale. Hvis ikke leverandøren har det produkt, der er dokumentation for, at man har brug for, så køber vi det, sagde Lone Graabach. Dokumentation kan stamme fra en læge eller en sygeplejerske, som kender patientens lymfødem. Oplysninger fra en lymfødemterapeut kan være lige så gode, sagde Lone Graabach. Vi har lært meget Lymfødemikere behøver heller ikke at være bekymrede for, at der i kommunens aftale med Sahva står, at 80 procent af alle bevillinger skal være på standardærmer. Lige meget hvad der står, så skal lymfødemikere ikke have standardærmer, forsikrede Lone Graabach. Hun erkendte, at der har været store problemer med det brev, der i første omgang blev sendt ud til borgerne om den nye indkøbsaftale. Vi har lært meget af dette forløb. Nu arbejder vi med at lave vores breve om i samarbejde med kommunens kommunikationsfolk, forklarede Lone Graabach. Hun opfordrede i øvrigt alle, der er bekymrede for deres bevilling, til at tage kontakt direkte med hende på mail: 8 Lymfebrevet 1/2015

9 Hvad må du, når kommunen har en indkøbsaftale? Hvad er dine rettigheder, når din kommune indgår en aftale med en bestemt leverandør om levering af kompressionsstrømper? Her er en kort guide. Du har stadig ret til selv at vælge leverandør Selv om din kommune har indgået en aftale med en bestemt leverandør om levering af kompressionsstrømper, har du stadig ret til selv at vælge, hvilken leverandør du vil bruge. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112, stk. 3 og kaldes retten til frit leverandørvalg. Kommunen må ikke gøre det svært for dig at henvende dig til en anden leverandør end den, kommunen selv har valgt, eller behandle dig anderledes end dem, der vælger at bruge kommunens leverandør. Kommunen må for eksempel ikke tage ekstra lang tid om at behandle ansøgninger om at bruge en anden leverandør. Kommunen må heller ikke forlange, at du skal søge om kompressionsstrømper/-ærmer hvert år i stedet for at få en løbende bevilling. Det har Socialministeriet slået fast som svar på spørgsmål fra Medicoindustrien, der varetager interesser for virksomheder, der arbejder med medicinsk udstyr. Her kalder Socialministeriet det lovsstridigt at gøre forskel på borgere, der vælger at bruge andre leverandører og dem, der bruger kommunens leverandør. Du har ret til selv at vælge produkt Selv om din kommune har lavet en aftale, der rummer et begrænset antal mærker indenfor kompressionsstrømper/-ærmer, så har du stadig ret til selv at vælge, hvilket produkt du vil have. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112 og kaldes retten til frit produktvalg. Det vil sige, at kommunen ikke må nægte dig et bestemt produkt, fordi produktet ikke er med i kommunens aftale. Det gælder uanset, om du bruger kommunens leverandør eller en anden leverandør. Hvis du ønsker et andet produkt end det, der er med i kommunens aftale, skal du blot ansøge kommunen om det. Du skal måske betale noget selv Hvis din kommune har lavet en aftale med en bestemt leverandør, og du ønsker at bruge en anden leverandør, så får du kun tilskud op til den pris, som kommunen selv kunne have fået pro- duktet til hos sin egen leverandør. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112, stk. 3. Din kommune må ikke sammenligne prisen på det produkt, som du ønsker, med prisen på det absolut billigste produkt i deres aftale med leverandøren og sætte tilskuddet efter det. Det fremgår af et svar fra Socialministeriet til Medicoindustrien. Her skriver Socialministeriet, at tilskuddet skal beregnes ud fra et tilsvarende produkt, og ud fra hvad der i det konkrete tilfælde er bedst og billigst. Bemærk i øvrigt, at det slet ikke er sikkert, at du skal betale mere for et konkret produkt, hvis du vælger en anden leverandør end kommunens. D A L Y F O ANSK ymfødem orening 9

10 annonce Kasse tænkning eller merværdi til alle?? Hjælpemiddel området er blevet et område som kommunerne har fokus på og som de tror de sparer penge på.. Journalist Hanne Munk skrev en artikel i Jyllandsposten om kommunernes forvaltning af serviceloven, at de bevidst forsøger at indføre brugerbetaling. 30% af de afgørelser som træffes er forkerte, og omstødes når borgeren klager over den. Det er omkostningsfrit for kommunerne, at træffe en forkert afgørelse, for mange borgere kender ikke deres rettigheder eller har indsigt i hvad de har ret til. Flere vælger også selv at betale, fordi de ikke vil bruge tiden på det. Brugerbetalingen er dermed blevet en realitet. Kommunerne skal passe godt på vores skattepenge og derfor ser vi flere og flere, som vælger, at gå i udbud på personlige hjælpemidler. De kan vælge, at gå i EU-udbud eller mini- udbud. På brystproteser og kompressionsstrømper ser jeg kun EU-udbud og det er altid den, der giver laveste pris som vinder, for hvem kan vurdere kvaliteten på produkter, som er så personlige og som indkøberne aldrig har set i virkeligheden. Jeg ser også produkter, som er blevet dyrere for kommunen efter de har været i udbud. Det kan være svært at sammenligne fabrikater og svært at se hvilket forbrug, der er 2 år frem. Det er indkøbscheferne som har ansvaret for udbud, men det er ikke dem, der har kontakten til borgerne. Derfor stilles der til tider krav som både er fagligt ukorrekte og lovstridige. Seneste eksempel er 7 jyske kommuner, som i deres udbuds materiale på brystproteser og kompressionsærmer, skriver følgende: Tilbudsgiver accepterer, at ordregiver ikke yder tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning. Kommunerne kan ikke forbyde, hvis jeg ønsker, at give vores kunder en rabat. Hvorfor stiller de så disse krav i udbudsmaterialet?? Min vurdering er, at de vil have det frie leverandørvalg begrænset og helst afskaffet, for de ser det som en hindring for at kunne få de bedste priser. Den frie konkurrence og din ret til at vælge leverandør, modarbejdes på de fleste områder uanset om det er indlæg, sko eller kompressionsstrømper. Folketinget har ellers revideret serviceloven i 2012 og vedtaget at flere hjælpemidler skal kunne anskaffes under fritvalgs ordningen. Du kan se bekendtgørelsen på Ruth Boisen startede i 2003 sin første forretning i M.P. Bruunsgade i Århus, fordi hun ville give de bedste produkter og den bedste service til laveste pris, for hun er også skatteborger og betaler skat i Danmark. Ruth valgte i 2013 at overgive depechen til mig og jeg vil forsætte den linje som Boisen altid har stået for og det vil sige: Høj produkt kvalitet, stor faglig kompetence og god service til gode priser. Har du spørgsmål vedrørende ansøgning af hjælpemidler, tilbyder vi gratis rådgivning, uanset hvor du bor i Danmark. Har du spørgsmål kan du kontakte mig på tlf eller du kan henvende dig i en af vores butikker. Med venlig hilsen Poul Andreasen Direktør Boisen Aps Mail: -Vi står altid til rådighed med gratis råd og vejledning 10 Lymfebrevet 1/2015

11 DALYFO overvejer at blive medlem af Danske Handicaporganisationer DALYFO overvejer at melde sig ind i Danske Handicaporganisationer for at kunne få større indflydelse på kommunernes indkøbsaftaler på kompressionsområdet. Når kommunerne laver udbudsaftaler på ting som personlige hjælpemidler, skal de berørte borgere høres i forbindelse med, at kommunerne laver retningslinjer for, hvad udbuddet skal indeholde. Det fremgår af Serviceloven. På udbud af kompressionsstrømper og ærmer betyder det, at brugerne for eksempel kan kommentere på, hvordan de synes, måltagningen skal organiseres, eller hvor mange typer af strømper og mærker, udbuddet skal indeholde. Faktisk er det sådan, at kommunen skal gennemføre en høring hos brugerne, inden de kan sende udbudsmateriale ud til leverandørerne. Har kommunen ikke gjort det, er det ulovligt, og man kan forlange, at udbuddet skal trækkes tilbage, indtil høringen er gennemført. Hvem skal vi spørge? Rigtigt mange kommuner har imidlertid svært ved at finde ud af, hvem der er de rigtige brugere, og det gælder især på kompressionsområdet. Sammen med Danske Handicaporganisationer har Kommunernes Landsforening lavet en vejledning til kommunerne om, hvordan de kan finde frem til brugere, de kan inddrage i processen. Vejledningen går primært ud på, at den enkelte kommune skal kontakte Danske Handicaporganisationer, som så vil finde frem til den rette organisation blandt deres medlemmer. Lige nu bliver kommunerne bedt om at sende udbud om kompressionsstrømper i høring hos Dansk Handicapforbund. Brystopereret? Find smart og funktionelt badetøj til brystopererede kvinder hos sporty-living Scan QR-koden bliv inspireret i webhoppen: FAKTA: > Udviklet i samarbejde med danske kvinder med brystprotese > Små diskrete detaljer sikrer protesen bliver hvor den skal > Produceret i Danmark Mød os til Dalyfo workshop i Korsør! Badetøj til brystopererede - Produceret i Danmark Kjeldsmarkvej 11 DK-7600 Struer Annonce-sporty-living-Dalyfo-jan-2015.indd :17:02 11

12 Seminar med seneste nyt om lymfødembehandling 30. oktober havde Videncenter for Lymfødem på Bispebjerg Hospital inviteret til et seminar med overskriften: Kompleksiteten i den kroniske ødempatient ny viden og tendenser. Seminaret var velbesøgt med knap 150 deltagere. Referenter: Jytte Holte, Hanna Rübner, Lise Petersen, og Jonna Lindgaard Nielsen Redigering: Lotte Frandsen, freelancejournalist Første indlægsholder var Jean Paul Belgrado fra Faculty of Motor Sciences, Université Libre de Bruxelles, Lymphology Research Unit, Belgien. Han forsker især i manuel lymfedrænage. Ved at sprøjte kontrastvæske ind i lymfesystemet kan han se, hvordan væsken bevæger sig, og hvor lymfebanerne er ødelagte. Det har givet en større forståelse af hele lymfeflowet. Gennem sine studier har Jean Paul Belgrado påvist, at både lymfedrænage og kompression er effektive metoder til at flytte lymfevæske. Hans forskning viser tillige, at der skal dræneres kraftigere, end man hidtil har gjort, og at de bløde strygninger ikke har nogen effekt. Man skal mase lymfen videre. Fedt og lymfødem Dernæst fortalte Jens Bülow, Klinik Fysiologisk Nuklearmedicinsk afd., Bispebjerg Hospital om sammenhængen mellem fedt og lymfødem. Fedtceller er nødvendige for kroppen. Vi bruger dem som en energikilde, når vi er fysisk aktive, eller når vi fryser. Jens Bülow forklarede, at fedtvæv er en form for stamceller, vi ikke kan udvære. Lymfeglanerne kan ikke fungere uden fedt, men lymfødem giver mere fedtvæv, som er sværere at fjerne. Fedme øger fedtvævet i lymfesystemet, og ifølge Jens Bülow er det derfor en god idé at tabe sig, hvis man er overvægtig. Et vægttab kan være med til at reducere et lymfødem. Det kræver dog en stabil vægt i mindst tre måneder, før man kan måle en effekt. Udbredelsen af lymfødem Herefter fulgte nogle indlæg om LIMPRINT, som er en international database, der samler information om lymfødem fra en række lande. For at få tal på, hvor udbredt lymfødem er i Danmark, har man undersøgt indlagte patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, i hjemmeplejen, i nogle kommuner samt hos de ambulante patienter på Dansk Lymfødem Klinik i Skodsborg. Det fortalte Susan Nørregaard, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital. Patienterne blev fulgt i tre dage på basis af et spørgeskema. Man bruger resultaterne fra de patienter, der har haft ødem i mindst tre måneder. Alle resultater forventes at ligge klar i sommeren 2015, men man kan allerede se, at der er flest sekundære ødemer efter cancer. I Storbritannien er man også langt fremme med LIMPRINT. Peter Franks, International Lymphoedema Framework (ILF), fremlagde ved en fjernpræsentation nogle af sine resultater: Ødemer i både ben og arme er hyppigst hos kvinder mellem 65 og 74, og man skønner, at patienter er i behandling for kronisk ødem i England og Storbritannien. Lymfødem har store omkostninger. Hver tredje patient har haft infektion i ødemet, mens hver fjerde patient har været nødt til at tage fri fra arbejde for at blive behandlet. Kun få kan opereres Dagen sluttede med to indlæg om nye tiltag i forbindelse med kirurgi. 12 Lymfebrevet 1/2015

13 Tre af DALYFO s deltagere i seminaret (fra venstre): Næstfomand Jytte Holte, formand Lise Petersen og bestyrelsessuppleant Hanna Rübner. Første indlæg var fra Hedvig Møller Larsen, Gyn/ Obs afd., Roskilde Sygehus. Hun fortalte, at man nu gør meget mere for at opspore de patienter, der er i risiko for at udvikle ødemer efter en operation for livmoderkræft. Inden operationen tager man mål af patientens ben. Man gentager målingen, når patienten kommer til kontrol efter operationen, og kan på den måde tidligt opspore et eventuelt lymfødem. Dernæst fortalte Elsebeth Siim og Tina Tos, begge fra Plastikkirurgisk afd., Herlev Hospital, om transplantation af lymfeknuder. Det er en kompliceret operation, der kan vare op til seks timer, og der er mangel på kirurger, der mestrer teknikken. Ved operationen løsner man arvæv og tager en fem centimeter stor lap med lymfo-venøse anastomoser og fedtvæv, som opereres ind i lymfebanerne, som kun er 0,3-0,8 mm i diameter. Det får lymfen til at løbe ind i blodbanerne. For at komme i betragtning til en operation, skal ødemet være nyligt opstået, og man må ikke have et BMI på over 26. Derudover må man ikke være ryger, væsken skal kunne flyttes, og man skal have forsøgt fysioterapi uden at opnå nogen effekt. Målet er at give patienterne bedre bevægelighed, færre smerter og befri dem for kompressionsstrømper. På Herlev Sygehus har man haft 50 patienter i klinikken, men kun ni var egnede til transplantationen. Fem af de opererede fik reduceret deres smerter og deres ødem. Indtil videre er det kun Herlev Hospital, der tilbyder denne operation. 13

14 Lørdag 1. november var Helhedshuset Aku-One i Silkeborg værter for DALYFO s medlemsmøde vest for Storebælt. Mange havde taget imod tilbuddet om at møde husets ni forskellige behandlere, og huset summede af aktivitet, mens gæsterne bevægede sig fra rum til rum. Lymfebrevet bringer her nogle glimt fra dagen, hvor behandlerne gav mange bud på, hvordan man kan skabe balance og ny energi i livet også med lymfødem. Af Kirsten Sparre Medlemsmøde med fokus på energi og balance Nåle får lymfen til at flyde Under DALYFO s besøg var der trængsel i Aku-Ones lille behandlingslokale, hvor akupunktør Lise Moestrup havde travlt med at sætte nåle i villige forsøgspersoner og svare på spørgsmål fra nysgerrige tilskuere. De, der vil prøve, om akupunktur har en god effekt på deres lymfødem kommer først til en konsultation hos speciallæge Thomas Bender, der laver journal, gennemgår patientens sygehistorie og vurderer de fysiske forhold ved lymfødemet. Næste besøg foregår hos akupunktør Lise Moeslund, som stiller en diagnose ud fra principperne i traditionel kinesisk medicin. Hun kigger ikke på lymfødemet, men derimod på tungen, som for hende fortæller mange historier om årsagen til den enkelte patients lymfødem. Der er mange forskellige grunde til, at man får lymfødem, og det er et detektivarbejde at finde ud af, hvad der har ført til lymfødem hos en bestemt person. Men man kan faktisk se på tungen, om en person er i risikogruppen for at udvikle lymfødem eller allerede har det, forklarede Lise Moeslund. Når diagnosen er på plads, sætter Lise Moeslund nåle i patienten, som ligger med dem i cirka 30 minutter. Farvel til kompression Målet for Aku-Ones behandling af lymfødem med akupunktur er, at patienten på et tidspunkt kan blive fri for at gå med kompressionsærme eller -strømpe. Sådan en patient er Lene Erlandson Jensen fra Randers, som også deltog i medlemsmødet. Jeg har gået uden ærme og handske siden foråret, fortalte hun de omkringstående. Lene Erlandson Jensen fik lymfødem efter behandling for brystkræft og var meget medtaget af det. Faktisk så meget at hun måtte opgive sit job og blev pensioneret før tid. Nu har hun været igennem et længere behandlingsforløb hos Aku-One, hvor hun til at begynde med kom hver 8. dag i en periode, så hver 14. dag og siden hver tredje uge. Nu kommer hun en gang hver anden måned. Jeg har fået større bevægelighed og kan meget mere end tidligere, siger Lene Erlandson Jensen. 14 Lymfebrevet 1/2015

15 Lækker mad med gletsjervand til Det vrimlede med lækkerier på det bord, som Helhedshusets kostvejleder, Tina Wolsgaard, havde dækket til dagens gæster fra DALYFO. Og det hele gled ned med særligt basisk vand. På øverste etage i Helhedshusets hyggelige lokaler kæmpede en indbydende quinoa salat og en farvestrålende spidskålssalat med nødder og lakrids kæmpede om opmærksomheden med en lækker rawfood daddelkage, proteinkugler med kokos og lakrids, linsedeller, stenalderbrød og paleo kernebrud. Til maden blev der serveret vand men ikke helt almindeligt vand. Det var såkaldt Kangenvand, som ifølge Tina Wolsgaard bedst kan sammenlignes med gletsjervand. Gletsjervand er fyldt med alkaliske (= basiske) mineraler og store mængder antioxidanter, og det har en unik molekylær struktur, som medfører en bedre hydreringsevne. Når du drikker Kangenvand tilfører du masser af base til din krop, hvilket er både sundhedsfremmende og sygdomshæmmende. Sygdom trives i syre, så når kroppen får tilført mere base, be- gynder den at helbrede sig selv, fordi den kommer i balance, fortalte Tina Wolsgaard. Man kan selv lave Kangenvand ved at købe en Enagic Kangen Water Ionizer. Når vandet løber igennem maskinen, passerer det flere titanium plader beklædt med platinium, og herved sker den samme elektrolyse, som når vandet løber ned over klippevæggene i naturen. Find opskrifterne på maden på under opskrifter. Dagens besøg startede med en meget lækker buffet sammensat af husets diætist. 15

16 Bars-terapi er som at trykke på delete Helhedshuset rummer både kendte og knap så kendte behandlingsformer. Blandt de sidste er den såkaldte Bars-terapi, som går ud på at påvirke de baner med energi, som løber gennem og rundt på hovedet. Ifølge bars-terapeut, Søs Julitta Jensen, har vi allesammen 32 Bars-punkter på hovedet, som når de berøres let kan slette mønstre, følelser og overbevisninger, der begrænser en i livet. De fleste af os lever livet med at give ud af os selv i alle henseender og handler ud fra, hvad vi mener, der forventes af os fra omgivelserne, og ud fra de overbevisninger vi har med os gennem livet. Bars kan gå ind og skabe balance, så vi handler mere ud fra, hvad vi gerne vil, forklarede Søs Julitta Jensen. Behandlingen foregår ved, at man ligger fuldt påklædt på en briks og lader Søs Julitta Jensen berøre punkterne på hovedet ganske let. Derved modtager man ny energi og får ryddet op i gamle overbevisninger. Det er som at tømme skraldespanden og trykke på delete-knappen, sagde barsterapeuten. Søs Jensen behandler i et hyggeligt lokale oppe under loftet i Helhedshuset. 16 Lymfebrevet 1/2015 Behandlere i Helhedshuset Lise Moeslund, akupunktør Thomas Bender, speciallæge Tina Wolsgaard, kostvejleder og fysioterapeut Susanne Benderfeldt, psykolog Ann-Kristin Mølgaard, fysiurgisk massør Tove Elhom, ansigts- og fodzoneterapeut, homøpat Søs Julitta Jensen, barsterapeut, underviser i mindfulness Anne Bräuner, sportspsykolog Anne Dybdahl, kinesiolog

17 Kinesiologi kan hjælpe på lymfødem Kinesiolog Anne Dybdahl havde første arbejdsdag i Helhedshuset den dag, hvor DALYFO s medlemmer strømmede til, men er allerede klar med et særligt øvelseshold for for folk med lymfødemproblemer. Som kinesiolog tester Anne Dybdahl muskler og deres forbindelse til kroppens energibaner, der også kaldes meridianer. Meridianerne transporterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi. Kinesiologer tester kroppens muskler både for at finde ud af, hvor meridianerne er blokerede, og hvordan en ubalance kan afbalanceres. Disse principper har Anne Dybdahl nu omsat til et fysisk øvelsesprogram, som kan afhjælpe lymfødemproblemer eller forebygge, at de opstår. Programmet varer en time, hvor jeg vil gennemgå forskellige øvelser og deres virkning. Den enkelte deltager kan få individuel hjælp og korrektion samt tilbud om test af, hvad der kan styrke energien individuelt, forklarer Anne Dybdahl. Lymfødem-øvelsesholdet foregår hver onsdag fra kl i Helhedshuset Aku-One, Tværgade 7c, Silkeborg. Få flere oplysninger på telefon

18 3M Coban 2 2-lags kompressionssystem Intensiv lymfødemterapi Lymfødem Bevar mobiliteten mens ødemet reduceres Et banebrydende gennembrud for patienter og behandler Klinisk effektiv reduktion af volume, med kun 2 ugentlige bandageringer Høj komfort, mobilitet og funktion giver patienten mulighed for at opretholde en normal hverdag Mindsker tidsforbruget til bandagering for både patient og behandler Jeg følte bare, at mit ben var så let, så jeg glemte helt, at jeg havde bandagen på. Det var nemmere at lave ting. Jeg vil aldrig tilbage til den gamle bandage. Patient P7, Canada 1 Genbrug venligst. 3M Health Care M og Coban er varemærker af 3M Det har virkelig overrasket mig. Da jeg fik bandagen af forleden dag, sagde jeg: Se - jeg har knoer på min hånd! Dem har jeg ikke set i 15 år. Patient P5, Canada 3M a/s Health Care Hannemanns Allé, 2300 København S, Danmark Tlf.: Fax: Ms. G, tidligere brystkræftpatient og lymfødempatient, viser fleksibiliteten og funktionen af 3M Coban 2 kompressionssystem. 18 Lymfebrevet 1/2015

19 19

20 Norden kæmper sammen for bedre forhold for lymfødemikere Hvert andet år mødes bestyrelsesmedlemmer fra lymfødemforeningerne i Norden for at støtte hinanden i kampen for bedre vilkår for patienterne. I 2014 blev mødet afholdt på Færøerne, hvor forholdene for patienterne i de enkelte lande blev fremlagt og diskuteret. Af Lise Petersen, Jytte Holte og Else Melgaard Lymfødemforeningen på Færøerne har 55 medlemmer. De fortalte om deres behandlinger, og om hvordan deres samarbejde med myndighederne er. Deres store problem er, at de lymfeterapeuter, de har, er ved at nå pensionsalderen, og der kommer ikke nye til. Deres bevillinger fra det offentlige er nogenlunde. Der bevilges fire par strømper pr. år uden betaling, og patienterne kommer til en årlig vurdering af deres lymfødem. Færøerne havde fået Tora Vid Keldu til at holde et lille foredrag om deres handicapforening, MBF. Foreningen er grundlagt i 1981 og kæmper for rettigheder for de handicappede på Færøerne. Der er 24 medlemsorganisationer og i alt omkring medlemmer. Opgaven for MBF er politisk, de fremfører synspunkter og skaber diskussion. MBF er med på finansloven. Det var et ualmindeligt interessant oplæg og en sprudlende foredragsholder, som brændte for at gøre noget for de handicappede. Der findes ikke statistik på Færøerne, men der bliver udfærdiget rapport i forbindelse med behandling. Der er ikke selvdrænage/egenbehandling på Færøerne. Flest penge i Norge Norsk Lymfødemforening har lidt over 1500 medlemmer, og her er det helt anderledes end i de øvrige lande, idet der er flere penge på budgettet til lymfødem. Den norske lymødemforening havde blandt andet brugt megen energi på den konference, som de havde stablet på benene, og de havde formået at få den fremtrædende australske lymfødemforsker dr. Piller til at deltage. Det var også lykkedes at få en sommerlejr for børn op at stå. Norge kender til 27 børn med lymfødem. Nordmændene fortalte om deres behandlingsture, hvor de i oktober havde været på Tenerife. Prisen for 14 dage var norske kroner med næsten alt betalt. I Norge kan man søge Centralstyret om penge til en lymfeterapeutuddannelse. Norsk Lymødemforening har fået blåstemplet et brev vedrørende bevilling af kompressionstrømper. Brevet er sendt til Helsecentrene, hvilket gerne skulle gøre det lettere for nordmændene at få bevilget kompressionsstrømper. Ingen forskning i Sverige Svensk Ödemforbund, SÖF, har omkring 500 medlemmer. Her blev fortalt om, at man gerne ville have forbedret behandlingsmetoderne, og at der slet ingen forskning er i Sverige om lymfødem. I Sverige kan alle kalde sig lymfeterapeuter uden at skulle oplyse om baggrund med mere. Man går meget ind for egenbehandling for at spare. SÖF oplyste, at det er et WHO regulativ, som ligger til grund for hygiejneregler. Det er blandt andet disse regler, der er baggrunden for vores problemer med at arbejde med kompressionærmer/- handsker i sundhedsvæsenet. I Stockholm er der lymfeskoler med to ugers kursus á fire timer daglig. Sverige er med i Handicapforbundet, som er et forum for patienter, industri og sundhedspersonale. Dansk samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Dansk Lymfødemforening, DALYFO, har ca. 630 medlemmer, og formand 20 Lymfebrevet 1/2015

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Av min arm. Bare jeg ikke får lymfødem. Sådan tænkte 45-årige. Lymfødem. Tema

Av min arm. Bare jeg ikke får lymfødem. Sådan tænkte 45-årige. Lymfødem. Tema Tema Lymfødem Lymfødem er en alvorlig lidelse, der blandt andet opstår som komplikation til kræftbehandlingen. Hvert år får flere end 50.000 diagnosen lymfødem og især kvinder med brystkræft. Lymfødempatienter

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

lymfebrevet 12 / Fotobog om livet med lymfødem 17 / DALYFO s nye smykker 26 / Ekspert: Træk vejret dybt D A L Y F O nr.3 / oktober / 2014 / 22.

lymfebrevet 12 / Fotobog om livet med lymfødem 17 / DALYFO s nye smykker 26 / Ekspert: Træk vejret dybt D A L Y F O nr.3 / oktober / 2014 / 22. lymfebrevet nr.3 / oktober / 2014 / 22. årgang 12 / Fotobog om livet med lymfødem 17 / DALYFO s nye smykker 26 / Ekspert: Træk vejret dybt D A L Y F O ANSK ymfødem orening indhold 03 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Referat fra DALYFO's workshop i Middelfart 12.-14. april 2013

Referat fra DALYFO's workshop i Middelfart 12.-14. april 2013 Referat fra DALYFO's workshop i Middelfart 12.-14. april 2013 Vi mødtes fredag den 12. april 2013 på Severin Hotel, som har været brugt flere gange til at danne centrum for DALYFO's worskhop. Severin ligger

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere