lymfebrevet 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lymfebrevet 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O"

Transkript

1 lymfebrevet nr.1 / januar / 2015 / 23. årgang 5 / Fem millioner til forskning 7 / Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 14 / Nåle får lymfen til at flyde D A L Y F O ANSK ymfødem orening

2 indhold 03 Nyt fra bestyrelsen 05 Fem millioner til forskning 07 Indkøbsaftaler skaber usikkerhed 12 Seminar om lymfødembehandling 14 Nåle får lymfen til at flyde 16 Bars-terapi i Helhedshuset 17 Kinesiologi kan hjælpe 20 Norden kæmper sammen 21 Fælles tiltag besluttet 23 Elses eksperiment 25 Nye EU regler 28 Workshop 29 Generalforsamling 32 Kort og godt 14 7 Kolofon Lymfebrevet udgives af Dansk Lymfødem Forening Formand Lise Petersen, Arent Hansens Vej 3, Smidstrup, 3250 Gilleleje Redaktion: Jytte Holte Kirsten Sparre Layout: Horisont Grafisk Tryk: Scanprint A/S Forsidefoto: Kirsten Sparre Deadline for indlæg til næste nummer af Lymfebrevet: 5. maj 2015 Indlæg sendes til: DALYFO samarbejder med Kræftens Bekæmpelse - telefon Lymfebrevet 1/2015

3 Nyt fra bestyrelsen Efteråret har været travlt for bestyrelsen og præget af, at mange kommuner laver indkøbsaftaler med en bestemt leverandør om at levere kompressionsstrømper og ærmer. Som borgere giver Serviceloven os både frit leverandørvalg og frit produktvalg, men det er mange kommet i tvivl om på grund af den måde, som nogle kommuner administrerer aftalerne på. I Aarhus Kommune fik borgerne med en bevilling på kompressionsstrømper og ærmer for eksempel et brev, som slørede det frie leverandørvalg totalt. Kommunen har siden forlangt, at man skulle søge om endnu en bevilling, hvis man vil have en anden leverandør en proces som tager mange uger ekstra. Spørgsmålet om kommunernes indkøbsaftaler blev taget op af de lokale medier, hvor DALYFO også fik ordet, og på baggrund af det blev vi indbudt til møde med den lokale rådmand for sundhed og omsorg for at diskutere problemerne. Hvad der kom ud af det, kan I læse inde i bladet. I forbindelse med denne sag er vi blevet meget klogere på vores rettigheder, og de råd deler vi også her i bladet. Men spørgsmålet om kommu nale indkøbsaftaler er meget kompliceret, og der er meget arbejde endnu med at finde ud af, hvordan vi bedst varetager medlemmernes interesse i den forbindelse. Blandt andet er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan blive berettiget til at blive hørt, når kommunerne udarbejder udbudsmateriale til indkøbsaftalerne. Seminarer og møder Medlemmer af bestyrelsen har også deltaget i en række seminarer, konferencer og møder. Af særlig interesse for medlemmerne er Dansk Netværk for Lymfødems lymfødemseminar på Bispebjerg Hospital 30. oktober Seminarets titel var Kompleksiteten i den kroniske ødempatient forebyggelse, behandling og forskning og fokus lå på at beskrive noget af den nyeste viden på området. Det fortæller vi mere om inde i bladet, og vi har bedt en række af oplægsholderne fra Videnscenter for Lymfødem komme og fortælle om disse fremskridt på vores egen workshop til marts. Tre bestyrelsesmedlemmer deltog også i et møde for de nordiske lymfødemforeninger, der blev holdt på Færøerne i begyndelsen af oktober. Det kan I også læse mere om inde i bladet. Efteråret bød også på et velbesøgt medlemsmøde hos Aku-One/Helhedshuset i Silkeborg. Arrangementet var en succes, og behandlerne fra Helhedshuset vil meget gerne komme til Sjælland også for at holde medlemsmøde øst for Storebælt. Vi leder efter et egnet sted til arrangementet, som forhåbentlig kommer til at ligge i februar. 9. maj 2015 har vi endnu et arrangement for medlemmer, hvor I kan komme på besøg hos Sporty-Living i Struer. Det fortæller vi mere om på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Vi glæder os til at møde mange af jer på workshoppen i Korsør i marts måned. Bagerste række fra venstre: Jytte Holte, Jonna Lindgaard, Else Melgaard og Lise Petersen. Forreste række fra venstre: Hanna Rübner, Kirsten Sparre og Annagrete Kristensen. NYTÅRSHILSNER Bestyrelsen DALYFO 3

4 4 Lymfebrevet 1/2015

5 Dansk Netværk for Lymfødem får fem millioner til forskning Danskerne samlede 153 millioner kroner til Årets Knæk Cancer kampagne. Fem af disse millioner bliver nu sendt videre til Dansk Netværk for Lymfødem, som skal forske i forebeyggelse og tidlig behandling af kræft-relateret lymfødem blandt både børn og voksne. Af Kirsten Sparre Det overordnede formål med DNL s forskningsprojekt er at udvikle nationale retningslinjer for tidlig opsporing og behandling af cancer-relateret lymfødem. Forskningsprojektet består af flere mindre projekter, som skal gennemføres, inden man går i gang med udkastet til nationale retningslinjer. Først og fremmest skal der laves et litteraturstudie, hvor forskerne gennemgår al den forskning, der tidligere er lavet om forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem hos børn og voksne. Tidlig opsporing af lymfødem i benene En anden del af projektet et interventionsstudie, hvor der skal laves et forsøg med tidlig opsporing af lymfødem blandt kvinder, der er blevet opereret for kræft i underlivet. Forsøget foregår på de gynækologiske afdelinger på hospitalerne i Aarhus og Roskilde, hvor 400 patienter bliver delt ind i tre grupper. En gruppe skal fungere som kontrolgruppe og får den behandling, som sygehusene tilbyder i dag, hvor man får behandling, når volumen er hævet med ti procent. En anden gruppe bliver fulgt meget tæt og vil få målt benenes omfang med få måneders mellemrum. Behandlingen af et eventuelt lymfødem vil blive sat i gang, allerede når volumen er øget med fem procent. Den sidste gruppe får grundig information om symptomer og tidlige tegn på lymfødem både før og efter operationen. De bliver opfordret til at føre dagbog og skal selv kontakte hospitalet ved tegn på lymfødem. Også i denne gruppe vil behandlingen blive sat i gang, når volumen i benet er øget med fem procent. Udbredelse blandt børn og unge Det tredje projekt er et såkaldt prævalensstudie blandt børn og unge, som går ud på at afdække, hvor mange børn og unge der har lymfødem. Her vil forskerne lave en spørgeskema-undersøgelse blandt alle, der kunne have kontakt med børn og unge med lymfødem. Det kan være praktiserende læger, hospitalernes børneafdelinger og afdelinger for kræft, fysioterapeuter og lymfeterapeuter. Det er også planen at oprette en hjemmeside, hvor børn og deres familier kan stille spørgsmål til lægerne, søge efter information om børn og lymfødem, få viden om forskellige kompressionsmaterialer og udstyr og sidst, men ikke mindst skabe deres eget netværk. Først når alle disse undersøgelser er gennemført, vil Dansk Netværk for Lymfødem gå i gang med at udforme forslag til nationale retningslinjer for forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem. Projektet går i gang i april 2015 og vil løbe frem til

6 SPECIALBANDAGER.DK A/S - en strømpe er ikke bare en strømpe Danmarks førende specialist i behandling af lymfødem med kompression både til nat og dag! - eneforhandling i Danmark af JoViPAK Specialbandager.dk ligger 50 m fra S-toget og vi har fri parkering lige uden for døren. Specialbandager.dk A/S Bindeledet Bagsværd Mandag onsdag 10:00 16:00 Torsdag 10:00 18:00 Fredag 10:00 15:00 Lørdag - søndag lukket : 6 Lymfebrevet 1/2015

7 Stor usikkerhed i Aarhus om frit leverandørvalg Der er frit leverandørvalg, når man skal have nye kompressionsstrømper, men det blev mange borgere i Aarhus Kommune stærkt i tvivl om, da kommunen indgik en indkøbsaftale med Sahva 1. juni Af Kirsten Sparre I august fik DALYFO en henvendelse fra Poul Andreasen, som ejer sygeplejeforretningen Boisen med butikker i Aarhus, Randers og Vejle. Han kunne fortælle, at telefonerne i hans butik ikke har stået stille siden, Aarhus Kommune begyndte at sende breve ud til alle de borgere, som i forvejen har haft en bevilling på kompressionsstrømper eller ærmer, om at deres bevilling skal laves om. Han mener, at han nok har haft 3500 borgere i røret siden foråret, som på baggrund af brevet var blevet i tvivl om, hvorvidt de stadig har ret til selv at bestemme, hvem der skal levere deres strømper. Dybt besværligt I brevet fra kommunen stod der, at kommunen havde indgået en indkøbsaftale med Sahva, og derfor skulle alle bevillinger tilpasses. Den gamle bevilling kunne folk ikke længere bruge. Jeg blev ret forbløffet over at modtage brev fra Aarhus Kommune en lørdag, hvori der stod, at Sahva fremover var leverandør. Jeg syntes bestemt ikke, det var skrevet klart, at man selv kunne vælge. Da det er et meget personligt hjælpemiddel, er det da yderst vigtigt, at leverandørvalget er frit, så man kan vælge ud fra egen erfaring med betjening, mål- I Aarhus Kommune tager det lang tid at få bevilliget nye kompressionsstrømper eller ærmer især hvis man vil bruge en anden leverandør end kommunens. tagning, tillid og vejledning, fortæller Birgitte Korsgaard fra Aarhus. Hun er en af de mange, der ringede til Boisen for at få vejledning, og herfra blev hun rådet til at henvende sig til visitationen i Aarhus Kommune igen og bede om en ny bevilling til en anden leverandør. Men det er da en en dybt besværlig sagsgang, at sagsbehandleren skal kontaktes to gange. Jeg tænker også, der må være mange, der tror, at der ikke er noget at gøre, eller resignerer og tager den leverandør, som kommunen har indgået aftale med, siger Birgitte Korsgaard. Lang ventetid Mange af dem, der har henvendt sig til Aarhus Kommune for at få lov at bruge en anden leverandør, har oplevet, at det har taget meget lang tid at få bevillingen igennem. En af dem er Helle Grønlund fra Aarhus. Hun søgte kommunen om en bevilling til Boisen 13. oktober I december havde hun stadig ikke set noget til bevillingen. Den kom først, da hun tog til møde med rådmanden for sundhed og omsorg, Jette Skive, på vegne af DALYFO 18. december og klagede over ventetiden. Bevillingen kom dagen efter. Urimelige forhold Poul Andreasen fra Boisen mener ikke, at Aarhus Kommune overholder Serviceloven, når det tager så lang tid at få behandlet en ansøgning om at få lov at bruge en anden leverandør. Poul Andreasens brancheforening, Medicoindustrien, har henvendt sig til Socialministeriet og spurgt om de 7

8 lange ventetider. Svaret fra Socialministeriet slår fast, at det ikke er rimeligt at trække sagsbehandlingstiden på anden leverandør i seks-otte uger, når det i gennemsnit tager en-to dage at lave en bevilling til kommunens leverandør. Socialministeriet slår også fast, at det er imod reglerne, når Aarhus Kommune kun vil give en bevilling for et år ad gangen til de, der vælger en anden leverandør, mens de, der vælger kommunens leverandør, kan få en løbende bevilling. Aarhus Kommune lover at stoppe forskelsbehandling Aarhus Kommune lover nu, at de fremover ikke vil gøre forskel på borgerne, uanset om de ønsker at bruge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Af Kirsten Sparre Løftet faldt på et møde mellem DALYFO, rådmanden for sundhed og omsorg, Jette Skive, og afdelingsleder Lone Graabach fra Administrativ Service torsdag 18. december Frit leverandørvalg er en lovsikret ret, og det skal vi rette os ind efter, slog rådmand Jette Skive fast. Lone Graabach forklarede, at proceduren med kun at bevillige for et år af gangen til Aarhus Kommunes rådmand for sundhed og omsorg, Jette Skive (DF), inviterede DALY- FO til møde for at diskutere bevilling af kompressionsstrømper. anden leverandør hang sammen med et ønske om bedre at kunne styre bevillingernes størrelse. Men fremover får borgerne i kommunen en løbende bevilling, uanset hvilken leverandør de vælger. Ønske om dialog Mødet mellem DALYFO og Aarhus Kommune var kommet i stand på kommunens foranledning efter et indslag på TV 2 Østjylland, hvor DA- LYFO kritiserede kommunens nye indkøbsaftale på kompressionsstrømper. Formålet var at etablere en dialog, og rådmanden og afdelingslederen ville også gerne afklare eventuelle usikkerheder om aftalen. En af dem gik på, om det er muligt at få en kompressionsstrømpe/-ærme fra et mærke, der ikke er en del af kommunens aftale. Hvis ikke leverandøren har det produkt, der er dokumentation for, at man har brug for, så køber vi det, sagde Lone Graabach. Dokumentation kan stamme fra en læge eller en sygeplejerske, som kender patientens lymfødem. Oplysninger fra en lymfødemterapeut kan være lige så gode, sagde Lone Graabach. Vi har lært meget Lymfødemikere behøver heller ikke at være bekymrede for, at der i kommunens aftale med Sahva står, at 80 procent af alle bevillinger skal være på standardærmer. Lige meget hvad der står, så skal lymfødemikere ikke have standardærmer, forsikrede Lone Graabach. Hun erkendte, at der har været store problemer med det brev, der i første omgang blev sendt ud til borgerne om den nye indkøbsaftale. Vi har lært meget af dette forløb. Nu arbejder vi med at lave vores breve om i samarbejde med kommunens kommunikationsfolk, forklarede Lone Graabach. Hun opfordrede i øvrigt alle, der er bekymrede for deres bevilling, til at tage kontakt direkte med hende på mail: 8 Lymfebrevet 1/2015

9 Hvad må du, når kommunen har en indkøbsaftale? Hvad er dine rettigheder, når din kommune indgår en aftale med en bestemt leverandør om levering af kompressionsstrømper? Her er en kort guide. Du har stadig ret til selv at vælge leverandør Selv om din kommune har indgået en aftale med en bestemt leverandør om levering af kompressionsstrømper, har du stadig ret til selv at vælge, hvilken leverandør du vil bruge. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112, stk. 3 og kaldes retten til frit leverandørvalg. Kommunen må ikke gøre det svært for dig at henvende dig til en anden leverandør end den, kommunen selv har valgt, eller behandle dig anderledes end dem, der vælger at bruge kommunens leverandør. Kommunen må for eksempel ikke tage ekstra lang tid om at behandle ansøgninger om at bruge en anden leverandør. Kommunen må heller ikke forlange, at du skal søge om kompressionsstrømper/-ærmer hvert år i stedet for at få en løbende bevilling. Det har Socialministeriet slået fast som svar på spørgsmål fra Medicoindustrien, der varetager interesser for virksomheder, der arbejder med medicinsk udstyr. Her kalder Socialministeriet det lovsstridigt at gøre forskel på borgere, der vælger at bruge andre leverandører og dem, der bruger kommunens leverandør. Du har ret til selv at vælge produkt Selv om din kommune har lavet en aftale, der rummer et begrænset antal mærker indenfor kompressionsstrømper/-ærmer, så har du stadig ret til selv at vælge, hvilket produkt du vil have. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112 og kaldes retten til frit produktvalg. Det vil sige, at kommunen ikke må nægte dig et bestemt produkt, fordi produktet ikke er med i kommunens aftale. Det gælder uanset, om du bruger kommunens leverandør eller en anden leverandør. Hvis du ønsker et andet produkt end det, der er med i kommunens aftale, skal du blot ansøge kommunen om det. Du skal måske betale noget selv Hvis din kommune har lavet en aftale med en bestemt leverandør, og du ønsker at bruge en anden leverandør, så får du kun tilskud op til den pris, som kommunen selv kunne have fået pro- duktet til hos sin egen leverandør. Det fremgår af Servicelovens paragraf 112, stk. 3. Din kommune må ikke sammenligne prisen på det produkt, som du ønsker, med prisen på det absolut billigste produkt i deres aftale med leverandøren og sætte tilskuddet efter det. Det fremgår af et svar fra Socialministeriet til Medicoindustrien. Her skriver Socialministeriet, at tilskuddet skal beregnes ud fra et tilsvarende produkt, og ud fra hvad der i det konkrete tilfælde er bedst og billigst. Bemærk i øvrigt, at det slet ikke er sikkert, at du skal betale mere for et konkret produkt, hvis du vælger en anden leverandør end kommunens. D A L Y F O ANSK ymfødem orening 9

10 annonce Kasse tænkning eller merværdi til alle?? Hjælpemiddel området er blevet et område som kommunerne har fokus på og som de tror de sparer penge på.. Journalist Hanne Munk skrev en artikel i Jyllandsposten om kommunernes forvaltning af serviceloven, at de bevidst forsøger at indføre brugerbetaling. 30% af de afgørelser som træffes er forkerte, og omstødes når borgeren klager over den. Det er omkostningsfrit for kommunerne, at træffe en forkert afgørelse, for mange borgere kender ikke deres rettigheder eller har indsigt i hvad de har ret til. Flere vælger også selv at betale, fordi de ikke vil bruge tiden på det. Brugerbetalingen er dermed blevet en realitet. Kommunerne skal passe godt på vores skattepenge og derfor ser vi flere og flere, som vælger, at gå i udbud på personlige hjælpemidler. De kan vælge, at gå i EU-udbud eller mini- udbud. På brystproteser og kompressionsstrømper ser jeg kun EU-udbud og det er altid den, der giver laveste pris som vinder, for hvem kan vurdere kvaliteten på produkter, som er så personlige og som indkøberne aldrig har set i virkeligheden. Jeg ser også produkter, som er blevet dyrere for kommunen efter de har været i udbud. Det kan være svært at sammenligne fabrikater og svært at se hvilket forbrug, der er 2 år frem. Det er indkøbscheferne som har ansvaret for udbud, men det er ikke dem, der har kontakten til borgerne. Derfor stilles der til tider krav som både er fagligt ukorrekte og lovstridige. Seneste eksempel er 7 jyske kommuner, som i deres udbuds materiale på brystproteser og kompressionsærmer, skriver følgende: Tilbudsgiver accepterer, at ordregiver ikke yder tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning. Kommunerne kan ikke forbyde, hvis jeg ønsker, at give vores kunder en rabat. Hvorfor stiller de så disse krav i udbudsmaterialet?? Min vurdering er, at de vil have det frie leverandørvalg begrænset og helst afskaffet, for de ser det som en hindring for at kunne få de bedste priser. Den frie konkurrence og din ret til at vælge leverandør, modarbejdes på de fleste områder uanset om det er indlæg, sko eller kompressionsstrømper. Folketinget har ellers revideret serviceloven i 2012 og vedtaget at flere hjælpemidler skal kunne anskaffes under fritvalgs ordningen. Du kan se bekendtgørelsen på Ruth Boisen startede i 2003 sin første forretning i M.P. Bruunsgade i Århus, fordi hun ville give de bedste produkter og den bedste service til laveste pris, for hun er også skatteborger og betaler skat i Danmark. Ruth valgte i 2013 at overgive depechen til mig og jeg vil forsætte den linje som Boisen altid har stået for og det vil sige: Høj produkt kvalitet, stor faglig kompetence og god service til gode priser. Har du spørgsmål vedrørende ansøgning af hjælpemidler, tilbyder vi gratis rådgivning, uanset hvor du bor i Danmark. Har du spørgsmål kan du kontakte mig på tlf eller du kan henvende dig i en af vores butikker. Med venlig hilsen Poul Andreasen Direktør Boisen Aps Mail: -Vi står altid til rådighed med gratis råd og vejledning 10 Lymfebrevet 1/2015

11 DALYFO overvejer at blive medlem af Danske Handicaporganisationer DALYFO overvejer at melde sig ind i Danske Handicaporganisationer for at kunne få større indflydelse på kommunernes indkøbsaftaler på kompressionsområdet. Når kommunerne laver udbudsaftaler på ting som personlige hjælpemidler, skal de berørte borgere høres i forbindelse med, at kommunerne laver retningslinjer for, hvad udbuddet skal indeholde. Det fremgår af Serviceloven. På udbud af kompressionsstrømper og ærmer betyder det, at brugerne for eksempel kan kommentere på, hvordan de synes, måltagningen skal organiseres, eller hvor mange typer af strømper og mærker, udbuddet skal indeholde. Faktisk er det sådan, at kommunen skal gennemføre en høring hos brugerne, inden de kan sende udbudsmateriale ud til leverandørerne. Har kommunen ikke gjort det, er det ulovligt, og man kan forlange, at udbuddet skal trækkes tilbage, indtil høringen er gennemført. Hvem skal vi spørge? Rigtigt mange kommuner har imidlertid svært ved at finde ud af, hvem der er de rigtige brugere, og det gælder især på kompressionsområdet. Sammen med Danske Handicaporganisationer har Kommunernes Landsforening lavet en vejledning til kommunerne om, hvordan de kan finde frem til brugere, de kan inddrage i processen. Vejledningen går primært ud på, at den enkelte kommune skal kontakte Danske Handicaporganisationer, som så vil finde frem til den rette organisation blandt deres medlemmer. Lige nu bliver kommunerne bedt om at sende udbud om kompressionsstrømper i høring hos Dansk Handicapforbund. Brystopereret? Find smart og funktionelt badetøj til brystopererede kvinder hos sporty-living Scan QR-koden bliv inspireret i webhoppen: FAKTA: > Udviklet i samarbejde med danske kvinder med brystprotese > Små diskrete detaljer sikrer protesen bliver hvor den skal > Produceret i Danmark Mød os til Dalyfo workshop i Korsør! Badetøj til brystopererede - Produceret i Danmark Kjeldsmarkvej 11 DK-7600 Struer Annonce-sporty-living-Dalyfo-jan-2015.indd :17:02 11

12 Seminar med seneste nyt om lymfødembehandling 30. oktober havde Videncenter for Lymfødem på Bispebjerg Hospital inviteret til et seminar med overskriften: Kompleksiteten i den kroniske ødempatient ny viden og tendenser. Seminaret var velbesøgt med knap 150 deltagere. Referenter: Jytte Holte, Hanna Rübner, Lise Petersen, og Jonna Lindgaard Nielsen Redigering: Lotte Frandsen, freelancejournalist Første indlægsholder var Jean Paul Belgrado fra Faculty of Motor Sciences, Université Libre de Bruxelles, Lymphology Research Unit, Belgien. Han forsker især i manuel lymfedrænage. Ved at sprøjte kontrastvæske ind i lymfesystemet kan han se, hvordan væsken bevæger sig, og hvor lymfebanerne er ødelagte. Det har givet en større forståelse af hele lymfeflowet. Gennem sine studier har Jean Paul Belgrado påvist, at både lymfedrænage og kompression er effektive metoder til at flytte lymfevæske. Hans forskning viser tillige, at der skal dræneres kraftigere, end man hidtil har gjort, og at de bløde strygninger ikke har nogen effekt. Man skal mase lymfen videre. Fedt og lymfødem Dernæst fortalte Jens Bülow, Klinik Fysiologisk Nuklearmedicinsk afd., Bispebjerg Hospital om sammenhængen mellem fedt og lymfødem. Fedtceller er nødvendige for kroppen. Vi bruger dem som en energikilde, når vi er fysisk aktive, eller når vi fryser. Jens Bülow forklarede, at fedtvæv er en form for stamceller, vi ikke kan udvære. Lymfeglanerne kan ikke fungere uden fedt, men lymfødem giver mere fedtvæv, som er sværere at fjerne. Fedme øger fedtvævet i lymfesystemet, og ifølge Jens Bülow er det derfor en god idé at tabe sig, hvis man er overvægtig. Et vægttab kan være med til at reducere et lymfødem. Det kræver dog en stabil vægt i mindst tre måneder, før man kan måle en effekt. Udbredelsen af lymfødem Herefter fulgte nogle indlæg om LIMPRINT, som er en international database, der samler information om lymfødem fra en række lande. For at få tal på, hvor udbredt lymfødem er i Danmark, har man undersøgt indlagte patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, i hjemmeplejen, i nogle kommuner samt hos de ambulante patienter på Dansk Lymfødem Klinik i Skodsborg. Det fortalte Susan Nørregaard, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital. Patienterne blev fulgt i tre dage på basis af et spørgeskema. Man bruger resultaterne fra de patienter, der har haft ødem i mindst tre måneder. Alle resultater forventes at ligge klar i sommeren 2015, men man kan allerede se, at der er flest sekundære ødemer efter cancer. I Storbritannien er man også langt fremme med LIMPRINT. Peter Franks, International Lymphoedema Framework (ILF), fremlagde ved en fjernpræsentation nogle af sine resultater: Ødemer i både ben og arme er hyppigst hos kvinder mellem 65 og 74, og man skønner, at patienter er i behandling for kronisk ødem i England og Storbritannien. Lymfødem har store omkostninger. Hver tredje patient har haft infektion i ødemet, mens hver fjerde patient har været nødt til at tage fri fra arbejde for at blive behandlet. Kun få kan opereres Dagen sluttede med to indlæg om nye tiltag i forbindelse med kirurgi. 12 Lymfebrevet 1/2015

13 Tre af DALYFO s deltagere i seminaret (fra venstre): Næstfomand Jytte Holte, formand Lise Petersen og bestyrelsessuppleant Hanna Rübner. Første indlæg var fra Hedvig Møller Larsen, Gyn/ Obs afd., Roskilde Sygehus. Hun fortalte, at man nu gør meget mere for at opspore de patienter, der er i risiko for at udvikle ødemer efter en operation for livmoderkræft. Inden operationen tager man mål af patientens ben. Man gentager målingen, når patienten kommer til kontrol efter operationen, og kan på den måde tidligt opspore et eventuelt lymfødem. Dernæst fortalte Elsebeth Siim og Tina Tos, begge fra Plastikkirurgisk afd., Herlev Hospital, om transplantation af lymfeknuder. Det er en kompliceret operation, der kan vare op til seks timer, og der er mangel på kirurger, der mestrer teknikken. Ved operationen løsner man arvæv og tager en fem centimeter stor lap med lymfo-venøse anastomoser og fedtvæv, som opereres ind i lymfebanerne, som kun er 0,3-0,8 mm i diameter. Det får lymfen til at løbe ind i blodbanerne. For at komme i betragtning til en operation, skal ødemet være nyligt opstået, og man må ikke have et BMI på over 26. Derudover må man ikke være ryger, væsken skal kunne flyttes, og man skal have forsøgt fysioterapi uden at opnå nogen effekt. Målet er at give patienterne bedre bevægelighed, færre smerter og befri dem for kompressionsstrømper. På Herlev Sygehus har man haft 50 patienter i klinikken, men kun ni var egnede til transplantationen. Fem af de opererede fik reduceret deres smerter og deres ødem. Indtil videre er det kun Herlev Hospital, der tilbyder denne operation. 13

14 Lørdag 1. november var Helhedshuset Aku-One i Silkeborg værter for DALYFO s medlemsmøde vest for Storebælt. Mange havde taget imod tilbuddet om at møde husets ni forskellige behandlere, og huset summede af aktivitet, mens gæsterne bevægede sig fra rum til rum. Lymfebrevet bringer her nogle glimt fra dagen, hvor behandlerne gav mange bud på, hvordan man kan skabe balance og ny energi i livet også med lymfødem. Af Kirsten Sparre Medlemsmøde med fokus på energi og balance Nåle får lymfen til at flyde Under DALYFO s besøg var der trængsel i Aku-Ones lille behandlingslokale, hvor akupunktør Lise Moestrup havde travlt med at sætte nåle i villige forsøgspersoner og svare på spørgsmål fra nysgerrige tilskuere. De, der vil prøve, om akupunktur har en god effekt på deres lymfødem kommer først til en konsultation hos speciallæge Thomas Bender, der laver journal, gennemgår patientens sygehistorie og vurderer de fysiske forhold ved lymfødemet. Næste besøg foregår hos akupunktør Lise Moeslund, som stiller en diagnose ud fra principperne i traditionel kinesisk medicin. Hun kigger ikke på lymfødemet, men derimod på tungen, som for hende fortæller mange historier om årsagen til den enkelte patients lymfødem. Der er mange forskellige grunde til, at man får lymfødem, og det er et detektivarbejde at finde ud af, hvad der har ført til lymfødem hos en bestemt person. Men man kan faktisk se på tungen, om en person er i risikogruppen for at udvikle lymfødem eller allerede har det, forklarede Lise Moeslund. Når diagnosen er på plads, sætter Lise Moeslund nåle i patienten, som ligger med dem i cirka 30 minutter. Farvel til kompression Målet for Aku-Ones behandling af lymfødem med akupunktur er, at patienten på et tidspunkt kan blive fri for at gå med kompressionsærme eller -strømpe. Sådan en patient er Lene Erlandson Jensen fra Randers, som også deltog i medlemsmødet. Jeg har gået uden ærme og handske siden foråret, fortalte hun de omkringstående. Lene Erlandson Jensen fik lymfødem efter behandling for brystkræft og var meget medtaget af det. Faktisk så meget at hun måtte opgive sit job og blev pensioneret før tid. Nu har hun været igennem et længere behandlingsforløb hos Aku-One, hvor hun til at begynde med kom hver 8. dag i en periode, så hver 14. dag og siden hver tredje uge. Nu kommer hun en gang hver anden måned. Jeg har fået større bevægelighed og kan meget mere end tidligere, siger Lene Erlandson Jensen. 14 Lymfebrevet 1/2015

15 Lækker mad med gletsjervand til Det vrimlede med lækkerier på det bord, som Helhedshusets kostvejleder, Tina Wolsgaard, havde dækket til dagens gæster fra DALYFO. Og det hele gled ned med særligt basisk vand. På øverste etage i Helhedshusets hyggelige lokaler kæmpede en indbydende quinoa salat og en farvestrålende spidskålssalat med nødder og lakrids kæmpede om opmærksomheden med en lækker rawfood daddelkage, proteinkugler med kokos og lakrids, linsedeller, stenalderbrød og paleo kernebrud. Til maden blev der serveret vand men ikke helt almindeligt vand. Det var såkaldt Kangenvand, som ifølge Tina Wolsgaard bedst kan sammenlignes med gletsjervand. Gletsjervand er fyldt med alkaliske (= basiske) mineraler og store mængder antioxidanter, og det har en unik molekylær struktur, som medfører en bedre hydreringsevne. Når du drikker Kangenvand tilfører du masser af base til din krop, hvilket er både sundhedsfremmende og sygdomshæmmende. Sygdom trives i syre, så når kroppen får tilført mere base, be- gynder den at helbrede sig selv, fordi den kommer i balance, fortalte Tina Wolsgaard. Man kan selv lave Kangenvand ved at købe en Enagic Kangen Water Ionizer. Når vandet løber igennem maskinen, passerer det flere titanium plader beklædt med platinium, og herved sker den samme elektrolyse, som når vandet løber ned over klippevæggene i naturen. Find opskrifterne på maden på under opskrifter. Dagens besøg startede med en meget lækker buffet sammensat af husets diætist. 15

16 Bars-terapi er som at trykke på delete Helhedshuset rummer både kendte og knap så kendte behandlingsformer. Blandt de sidste er den såkaldte Bars-terapi, som går ud på at påvirke de baner med energi, som løber gennem og rundt på hovedet. Ifølge bars-terapeut, Søs Julitta Jensen, har vi allesammen 32 Bars-punkter på hovedet, som når de berøres let kan slette mønstre, følelser og overbevisninger, der begrænser en i livet. De fleste af os lever livet med at give ud af os selv i alle henseender og handler ud fra, hvad vi mener, der forventes af os fra omgivelserne, og ud fra de overbevisninger vi har med os gennem livet. Bars kan gå ind og skabe balance, så vi handler mere ud fra, hvad vi gerne vil, forklarede Søs Julitta Jensen. Behandlingen foregår ved, at man ligger fuldt påklædt på en briks og lader Søs Julitta Jensen berøre punkterne på hovedet ganske let. Derved modtager man ny energi og får ryddet op i gamle overbevisninger. Det er som at tømme skraldespanden og trykke på delete-knappen, sagde barsterapeuten. Søs Jensen behandler i et hyggeligt lokale oppe under loftet i Helhedshuset. 16 Lymfebrevet 1/2015 Behandlere i Helhedshuset Lise Moeslund, akupunktør Thomas Bender, speciallæge Tina Wolsgaard, kostvejleder og fysioterapeut Susanne Benderfeldt, psykolog Ann-Kristin Mølgaard, fysiurgisk massør Tove Elhom, ansigts- og fodzoneterapeut, homøpat Søs Julitta Jensen, barsterapeut, underviser i mindfulness Anne Bräuner, sportspsykolog Anne Dybdahl, kinesiolog

17 Kinesiologi kan hjælpe på lymfødem Kinesiolog Anne Dybdahl havde første arbejdsdag i Helhedshuset den dag, hvor DALYFO s medlemmer strømmede til, men er allerede klar med et særligt øvelseshold for for folk med lymfødemproblemer. Som kinesiolog tester Anne Dybdahl muskler og deres forbindelse til kroppens energibaner, der også kaldes meridianer. Meridianerne transporterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi. Kinesiologer tester kroppens muskler både for at finde ud af, hvor meridianerne er blokerede, og hvordan en ubalance kan afbalanceres. Disse principper har Anne Dybdahl nu omsat til et fysisk øvelsesprogram, som kan afhjælpe lymfødemproblemer eller forebygge, at de opstår. Programmet varer en time, hvor jeg vil gennemgå forskellige øvelser og deres virkning. Den enkelte deltager kan få individuel hjælp og korrektion samt tilbud om test af, hvad der kan styrke energien individuelt, forklarer Anne Dybdahl. Lymfødem-øvelsesholdet foregår hver onsdag fra kl i Helhedshuset Aku-One, Tværgade 7c, Silkeborg. Få flere oplysninger på telefon

18 3M Coban 2 2-lags kompressionssystem Intensiv lymfødemterapi Lymfødem Bevar mobiliteten mens ødemet reduceres Et banebrydende gennembrud for patienter og behandler Klinisk effektiv reduktion af volume, med kun 2 ugentlige bandageringer Høj komfort, mobilitet og funktion giver patienten mulighed for at opretholde en normal hverdag Mindsker tidsforbruget til bandagering for både patient og behandler Jeg følte bare, at mit ben var så let, så jeg glemte helt, at jeg havde bandagen på. Det var nemmere at lave ting. Jeg vil aldrig tilbage til den gamle bandage. Patient P7, Canada 1 Genbrug venligst. 3M Health Care M og Coban er varemærker af 3M Det har virkelig overrasket mig. Da jeg fik bandagen af forleden dag, sagde jeg: Se - jeg har knoer på min hånd! Dem har jeg ikke set i 15 år. Patient P5, Canada 3M a/s Health Care Hannemanns Allé, 2300 København S, Danmark Tlf.: Fax: Ms. G, tidligere brystkræftpatient og lymfødempatient, viser fleksibiliteten og funktionen af 3M Coban 2 kompressionssystem. 18 Lymfebrevet 1/2015

19 19

20 Norden kæmper sammen for bedre forhold for lymfødemikere Hvert andet år mødes bestyrelsesmedlemmer fra lymfødemforeningerne i Norden for at støtte hinanden i kampen for bedre vilkår for patienterne. I 2014 blev mødet afholdt på Færøerne, hvor forholdene for patienterne i de enkelte lande blev fremlagt og diskuteret. Af Lise Petersen, Jytte Holte og Else Melgaard Lymfødemforeningen på Færøerne har 55 medlemmer. De fortalte om deres behandlinger, og om hvordan deres samarbejde med myndighederne er. Deres store problem er, at de lymfeterapeuter, de har, er ved at nå pensionsalderen, og der kommer ikke nye til. Deres bevillinger fra det offentlige er nogenlunde. Der bevilges fire par strømper pr. år uden betaling, og patienterne kommer til en årlig vurdering af deres lymfødem. Færøerne havde fået Tora Vid Keldu til at holde et lille foredrag om deres handicapforening, MBF. Foreningen er grundlagt i 1981 og kæmper for rettigheder for de handicappede på Færøerne. Der er 24 medlemsorganisationer og i alt omkring medlemmer. Opgaven for MBF er politisk, de fremfører synspunkter og skaber diskussion. MBF er med på finansloven. Det var et ualmindeligt interessant oplæg og en sprudlende foredragsholder, som brændte for at gøre noget for de handicappede. Der findes ikke statistik på Færøerne, men der bliver udfærdiget rapport i forbindelse med behandling. Der er ikke selvdrænage/egenbehandling på Færøerne. Flest penge i Norge Norsk Lymfødemforening har lidt over 1500 medlemmer, og her er det helt anderledes end i de øvrige lande, idet der er flere penge på budgettet til lymfødem. Den norske lymødemforening havde blandt andet brugt megen energi på den konference, som de havde stablet på benene, og de havde formået at få den fremtrædende australske lymfødemforsker dr. Piller til at deltage. Det var også lykkedes at få en sommerlejr for børn op at stå. Norge kender til 27 børn med lymfødem. Nordmændene fortalte om deres behandlingsture, hvor de i oktober havde været på Tenerife. Prisen for 14 dage var norske kroner med næsten alt betalt. I Norge kan man søge Centralstyret om penge til en lymfeterapeutuddannelse. Norsk Lymødemforening har fået blåstemplet et brev vedrørende bevilling af kompressionstrømper. Brevet er sendt til Helsecentrene, hvilket gerne skulle gøre det lettere for nordmændene at få bevilget kompressionsstrømper. Ingen forskning i Sverige Svensk Ödemforbund, SÖF, har omkring 500 medlemmer. Her blev fortalt om, at man gerne ville have forbedret behandlingsmetoderne, og at der slet ingen forskning er i Sverige om lymfødem. I Sverige kan alle kalde sig lymfeterapeuter uden at skulle oplyse om baggrund med mere. Man går meget ind for egenbehandling for at spare. SÖF oplyste, at det er et WHO regulativ, som ligger til grund for hygiejneregler. Det er blandt andet disse regler, der er baggrunden for vores problemer med at arbejde med kompressionærmer/- handsker i sundhedsvæsenet. I Stockholm er der lymfeskoler med to ugers kursus á fire timer daglig. Sverige er med i Handicapforbundet, som er et forum for patienter, industri og sundhedspersonale. Dansk samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Dansk Lymfødemforening, DALYFO, har ca. 630 medlemmer, og formand 20 Lymfebrevet 1/2015

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J

M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J ISSN: 1901-1377 WhiplashNyt MEDLEMSBLD FOR WHIPLSHFORENINGEN - NR. 2 - MJ 2012 nnoncer Rosengrenen ps Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 Mail: info@rosengrenen.dk Nyt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94 Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold 4 Leder

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning Hvad har Morten Olsen og Per Arnoldi til fælles? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere