Naturleg - Motion fra morgenstunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturleg - Motion fra morgenstunden"

Transkript

1 Naturleg - Motion fra morgenstunden Udarbejdet af: Charlotte Harboe Rasmussen, Dorte Rams og Anette Breum Konsulent Nina Schriver, movementum. Projektet er baseret på move nnature, udviklet af Nina Schriver

2 Indledning...1 Beskrivelse af Naturleg motion fra morgenstunden...2 Legen som proces i stedet for produkt...3 Overordnet mål for projektet...3 Fokus områder for Naturleg bevægelse fra morgenstunden Slip legen fri Give børnene lyst til fysisk aktivitet Prioritere uderummet Være en rollemodel for børnene og de voksne i institutionen Skabe struktur for børnene og øve struktur Give børnene mange sanseindtryk Styrke børnenes opmærksomhed på sig selv, hinanden og på omgivelserne...7 Faglige overvejelser...8 Pædagogisk tilgang...8 Generelle Marte Meo principper:...8 Hvordan er børnene blevet inddraget...8 Hvad skete der i Naturleg træning i naturen...9 Naturleg motion fra morgenstunden fremover...12 Afsluttende kommentarer...13

3 Indledning For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag. 1 I vores daglige arbejde i Rebild kommune erfarer vi, at mange børn deltager i fritidsaktiviteter, hvor bevægelse prioriteres. Både familieaktiviteter og aktiviteter hvor børnene samles på hold med instruktører. Vi erfarer også, at nogle børn ikke får de samme muligheder for at deltage og opbygge erfaringer med bevægelse. Der er altså en gruppe af børn, som ikke får erfaring med motion som en naturlig aktivitet i dagligdagen. Motion, bevægelse og sund livsstil optager mange. Der vises livsstilsprogrammer i TV hvor der både er fokus på mad og motion. Mange voksne forsøger at leve op til at have en sund livsstil med motion og sund mad. I vores daglige arbejde med børnene og deres familier oplever vi, at børnene nogen gange glemmes i den sammenhæng, de transporteres f.eks. mellem institution og hjem i bil. Antallet af timer foran TV og PC er højt for mange børn. Disse aktiviteter er attraktive for mange børn, men de får ingen motorisk udfordring og sanseindtrykkene er begrænset til synssans og høresans. Til at styrke hensigten i Den Sammenhængende Børnepolitik hvor målet er at alle børn skal præsenteres og introduceres til en sund livsstil hvori bevægelse indgår, ser vi, på baggrund af projektets resultater, Naturleg motion fra morgenstunden som en af metoderne. Figur 1Vi er klar til at gå i gang 1 Den Sammenhængende Børnepolitik i Rebild Kommune

4 Beskrivelse af Naturleg motion fra morgenstunden En gruppe på 24 børn i alderen 5-6 år deltog en gang om ugen i Naturleg motion fra morgenstunden. Det var alle børnene fra den ældste gruppe i børnehaven. Forløbet strakte sig over 9 uger. En gang om ugen hentede vi tre voksne i projektet børnene i børnehaven. Børnene blev hentet kl. 8, hvor de stod klar til at gå af sted i skoven. Vi gik samlet ca. 500 m til en nærliggende skov. Børnene fik lov til og blev opfordret til at løbe på sikre strækninger, hvor der ikke kom biler. I skoven samledes vi kortvarigt til en fælles samling, hvor vi trampede stavelser i det enkelte barns navn. Derefter delte de voksne børnene i grupper og hver gruppe arbejder med dagens emne som var henholdsvis: Balance I forhold til Sanseintegrationsteori 2 ved vi, at den vestibulære sans er en vital og global sans. Derfor har vi valgt at fokusere særligt på denne sans. Børn som har sanseintegrationsvanskeligheder har oftest også problemer med den vestibulære sans Pinde Ved at bruge pinde som redskab i legen kan børn lære om kraft og fart, om rumlige former, motorisk planlægning og samarbejde hvis pindende bruges i en fælles leg. Former De børn som deltog i projektet var på vej i skole og derfor valgte vi at have fokus på former og figurer, da det er et væsentligt element af barnets begrebsdannelse. 3 Vi sluttede dagen med evaluering ud fra spørgsmålene Hvad har du oplevet i dag Hvad var sjovt Var der noget der var hårdt Hvad kunne du godt tænke dig at prøve igen Efter en times leg/bevægelse i naturen, gik vi i samlet flok tilbage til børnehaven. Emnerne balance, pinde og former - blev gentage 3 gange på skift, så børnene kom til at opleve genkendelse og derved fik mulighed for at udvikle de lege, som de allerede selv havde været med til at konstruere. Tilbage i institutionen var det planen, at de voksne holdt en kort evaluering af turen. 2 Ayres Jean; Sensory Integration Theory and Praxix 3 Per og Ellen Schultz Jørgensen; Skolebarnet 2

5 Legen som proces i stedet for produkt Gennem flere års erfaring med motorisk leg, træning og behandling, har vi en grundlæggende forståelse af og personlig erfaring med, at udendørs leg kan være en attraktiv og indholdsrig oplevelse for børn. Det at være i naturen og opleve både store og små ting omkring naturens fænomener, skaber en grundlæggende forståelse, glæde og respekt for naturen. Vi har i projektet haft focus på at gøre legen i naturen til processen i sig selv.. Derfor vil vi med projektet præsentere en metode til at bruge naturen som en udfordrende og spændene hverdagsaktivitet. Figur 2 Vi har fundet en hule i skoven Overordnet mål for projektet Formålet er overordnet at inddrage naturen som et sted for børnehavens aktiviteter i dagligdagen, med fokus på at øge deres bevægelsesaktiviteter i samspil med leg og natur. 3

6 Fokus områder for Naturleg bevægelse fra morgenstunden De områder vi satte fokus på opstod som følge af vores hidtidige erfaringer med arbejdet med børn og som følge af inspiration fra den undervisning vi har modtaget i forløbet. 1. Slip legen fri 2. Give børnene lyst til fysisk aktivitet 3. Prioritere uderummet 4. Være en rollemodel for børnene og de voksne i institutionen 5. Skabe struktur for børnene og øve struktur 6. Give børnene mange sanseindtryk 7. Styrke børnenes opmærksomhed på sig selv, hinanden og på omgivelserne 1. Slip legen fri For at udvikles og lære har børn brug for oplevelser og erfaringer både på det sansemæssigemotoriske- og kropslige plan. Disse erfaringer kan udvikles gennem legen. Når vi slipper legen fri, er motivationen for at lege og bevæge sig det bærende element. Vi arbejder ud fra et grundlæggende princip om, at de voksne ikke skal styre legen, men sætte den i gang, ud fra de observationer som gøres af barnets egne initiativer. Når vi f.eks. arbejder med balance, er det for at inspirere til at udfordre balancesansen. Vi griber det børnene gør og hjælper dem med at videreudvikle deres ideer. 2. Give børnene lyst til fysisk aktivitet Ved at bevæge sig lærer børn (og voksne) egen krop at kende og bliver fortrolig med den. Nye bevægemønstre indlæres og kendte bevægelser automatiseres yderligere og udvikles. Kendskab til egen krop og dens formåen frigør energi til at lære nyt og øger glæden ved bevægelse, så det går som en leg. Der sker en række konkrete fysiologiske forbedringer i kroppen ved jævnlig fysisk aktivitet Motorikken forbedres Knoglerne styrkes Nedsat risiko for type-2 diabetes Appetitten reguleres bedre og vægten holdes stabil Musklerne styrkes Gavner hjerte og kredsløb Baning og myelinisering af nerveforbindelser Integration af sanser og automatisering af bevægelser Der er også rig mulighed for at sociale kompetencer udvikles ved fysisk aktivitet i grupper. Børnene samarbejder f.eks. om at få en gren til at bevæge sig når de hopper på den, de samarbejder om at flytte tunge stammer, de bliver inspireret af hinanden og nyder når andre synes deres ideer er gode. De lærer om empati og hensyn gennem egne erfaringer og med hjælp og vejledning fra de voksne 4. For at opnå den gode effekt af bevægelse anbefales det at børn bevæger sig mindst 60 min. pr. dag 5. 4 Jerland Esben, Barnets udvikling sundhedsstyrelsens anbefaling 4

7 Figur 3 Der er hul i træet, her klatrer vi op og hopper ned 3. Prioritere uderummet Institutionsmiljøer kan være præget af megen motorisk aktivitet høje lyde og flere legegrupper der leger sammen eller ved siden af hinanden.6 I vores daglige arbejde med børn oplever vi, at uderummet kan medvirke til at stressfaktorer minimeres. Der er mere albuerum til det enkelte barn og der er højt til himlen. Lyde og larm opleves anderledes, stemmelejet daler og børnene bliver mere rolige. Vi har i Naturleg oplevet at naturens forandring skaber en konstant udfordring eller en anderledes oplevelse, selv om man kommer til det samme sted, igen og igen. Første gang vi kom i skoven var bøgen ikke sprunget ud. Da vi kom der næste gang var der en af pigerne der straks bemærkede at bøgen var sprunget ud og alle fik lyst til at se op i trækronerne. Da en af de voksne begyndte at spise spæde bøgeblade fik flere af børnene også lyst til at smage. Naturen giver plads til vilde lege, at undersøge miljøet jorden, kroppens muligheder, planterne og dyrene. Der er også mulighed for at kunne lege det samme hele dagen og måske igen i morgen. At have fast base i naturen, hvor både børn og voksne føler sig hjemme, er medvirkende til, at der bliver ro til at gentage eksperimenter, lege videre eller udbygge legen fra i går, forsøge nye muligheder og forbedre allerede afprøvede aktiviteter.7 6 Erlang Esben, Barnets udvikling 2002 Lektor Lise Lamprecht, lektor Susse Mohr Markmann, lektor Flemming Tybjerg, afdelingsleder, Jette Vilhelmsen, Liv, leg og læring i naturen 7 5

8 4. Være en rollemodel for børnene og de voksne i institutionen Vores idealbillede af en rollemodel er en nærværende og oprigtig person som guider og vejleder børnene og de voksne. Dette gøres ved at tage ansvar for at skabe tryghed og oprethold positive cirkler omkring samvær og aktiviteter. Den voksne som rollemodel skaber rammerne og definerer hvad der er acceptabelt i samværet mellem børnene og voksne8 5. Skabe struktur for børnene og øve struktur Børnene præsenteres for skiftende aktiviteter og den overordnede faste struktur øger forudsigeligheden og giver børnene tryghed. Ved at skabe en fast struktur kan de børn der har det svært med nye aktiviteter støtte sig til de kendte strukturer. Vi har prioriteret at øve struktur da børnene som 5 årige og kommende skolebørn vil profitere af at kunne indgå i en udefra kommende struktur. Figur 4 Her er kongens stol 6. Give børnene mange sanseindtryk I sanseintegrationstræning arbejder man primært med at stimulere de primære sanser. De primære sanser er muskel- og ledsansen, følesansen og balancesansen. Uderummet med mulighed for store bevægelser giver rig lejlighed til at stimulere de primære sanser. Ved denne sansestimulering er der basis for at udvikle grovmotorikken. Lære nye færdigheder og automatisere og videreudvikle allerede indlærte motoriske færdigheder Aarts Maria, Marte Meo grundbog 2000 Bundy Anita, Sensory Integration Theory and Praxix

9 7. Styrke børnenes opmærksomhed på sig selv, hinanden og på omgivelserne I Naturleg Motion fra morgenstunden var det vores intention at styrke de børn som havde svært ved at vælge og mærke hvad de havde lyst til. Vi støttede dem med at komme ind i en gruppe og blive opmærksom på egne ønsker og behov i legen. Det gjorde vi ved at sætte ord på de andre børns handlinger og tydeliggøre deres intentioner. Vi gav konkrete forslag til hvordan man kommer med i en leg.10 Når vi udfordrede og strukturerede børnene i legen, erfarede vi at der blev åbnet mulighed for at bryde de allerede etablerede grupper. De vilkårlige grupper som børnene blev delt op i tog vi ansvar for, så børnene kom i relation med hinanden i de forskellige lege der blev konstrueret. Selv om det regner, vil vi ud 10 Aarts Maria, Marte Meo grundbog

10 Faglige overvejelser Pædagogisk tilgang Vi har arbejdet med at lade børnene lære gennem opdagelse og eksperimenteren, hvor deres forståelse og erfaringsdannelse er i centrum. Vi har arbejdet ud fra Marte Meo metoden 11, med fokus på de generelle Marte Meo principper og på de sociale og emotionelle færdigheder barnet skal mestre ved skolestart. Generelle Marte Meo principper: Skabe en rar stemning Sætte ord på egne initiativer/handlinger gøre sig forudsigelig Sætte ord på barnets initiativer/handlinger barnet føler sig set Der er positiv ledelse Barnet bliver fulgt og bekræftet i de gode initiativer Barnet får hjælp til at vælge de gode initiativer i handlingsøjeblikket Barnet gives anvisninger i stedet for for- og påbud Marte Meo principper specielt til kommende skolebørn: Fokusere på en person som taler Præsentere sig verbalt Følge en vejledning og ikke give op ved den mindste forhindring Være socialt opmærksom på andre børn Dele glæde med andre børn og selv bidrage til den gode stemning Tage tur og holde egne initiativer tilbage Hvordan er børnene blevet inddraget Vi har givet børnene mulighed for indflydelse og for at tage aktivt del i at vælge og udvikle det indhold og den form, der udvikles i legen. Det har vi gjort ved at præsentere en overskrift for aktiviteterne, men ikke definere hvad eller hvordan opgaven skal løses, mere støtte børnene i deres initiativer og lyst til at samarbejde omkring legen. 11 Aarts Maria, Marte Meo Grundbog

11 Figur 5 Børnene balancere på er væltet træ Hvad skete der i Naturleg træning i naturen Positive oplevelser Naturens foranderlighed Forløbet Naturleg motion fra morgenstunden foregik i en periode hvor foråret brød frem. Dette til stor glæde for børnene og de voksne. Vi sansede foråret ved at rasle i de visne tørre blade i skovbunden. Vi smagte på spæde blade og skovsyre. Så hvordan skoven forvandlede sig fra nøgne grene som lod lyset trænge ned i skovbunden til en grøn dunkel belysning og her var det en udfordring for balancen at lægge nakken tilbage og se op mod træernes toppe. Mærke hvordan væltede træer blev våde og glatte når det regnede og alligevel tage udfordringen op og balancere. Børnene var meget opmærksomme på forandringerne i naturen. Glæde Børnene har vist både glæde, begejstring og involveret sig når vi har været i skoven. Mange børn deltog med begejstring, når vi formåede at motivere dem til at indgå i de ting vi satte i gang. Samhørighed Vi oplevede børnene blev inspireret af hinanden og videreudviklede ideer. F.eks startede de en fælles sang mens de vippede i takt på en væltet træstamme. På hjemturen fortsatte sangen og blev videreudviklet. Styrke og kondition Børnene var generelt ihærdige, fik pulsen op og gik energisk i gang med styrkeopgaver i form af f.eks at løfte, slæbe og bakse rundt med naturens materialer. Undersøge og eksperimentere Børnene lavede forhindringsbaner som de efterfølgende var ihærdige med at bruge. En gruppe drenge så måske hulen som rumskib hvorfra de gik på rumvandring/løb, mens pigerne brugte hulen som prinsessens tårn, hvorfra de forsøgte at bekæmpe drager/trolde. 9

12 Jeg er en glad lille unge fra børnehaven af.. Udfordringer Fastholdelse af aftaler Det var en udfordring at fastholde aftaler med personalet i BH om at gennemføre Naturleg motion fra morgenstunden. En dag var der sygdom blandt børnehavens personale og en anden dag var skolegruppen på vej til et andet arrangement. Følge børnenes initiativer til at fortsætte legen når de kom tilbage i BH Det har været en udfordring at agere når børnene efter en god oplevelse i skoven gerne ville videreudvikle denne, men praktiske omstændigheder gjorde at børnene ikke kunne blive mødt i dette. Evaluering (voksne) efter turen i skoven P.g.a. praktiske omstændigheder kunne pædagogerne i børnehaven ikke afse tid til at evaluere dagen umiddelbart efter turen. Det var ikke hensigtsmæssigt, da ideen netop var at støtte dem i at kunne inddrage naturen i deres daglige arbejde. Evalueringerne og den mulige fælles læring blev derfor utilstrækkelig. Vi stod med manglende udveksling af, hvordan forløbet havde påvirket børnene i deres dagligdag i institutionen. Det var ikke muligt for os at videreformidle vores erfaringer fra de enkelte dage eller fra det samlede forløb til institutionens ansatte. Vores evaluering af projektforløbet er derfor kun baseret på vores egne notater og erfaringer og det børnene har udtrykt i deres evaluering. Drengegruppen Især i drengegruppen oplevede vi en streng rangorden, hvor alle havde en fast plads i hierarkiet. Drengene var meget optaget af selv at ville bestemme hvad de ville og hvad de ikke ville. Vi fornemmede at de blev meget begrænset i deres udfoldelser, fordi de brugte megen energi på selv at 10

13 ville bestemme og ikke lade sig styre. De virkede på den måde ret uimodtagelige og ikke lydhøre for andres interesser og ideer. Vi søgte at blande drengene med pigerne i nye gruppekonstellationer hvilket drengene opponerede kraftigt imod. F.eks. forsøgte en lille gruppe drenge en dag at stikke af og gå tilbage til børnehaven på egen hånd. En anden dag tissede en dreng foran det øjetræ børnene skulle kravle igennem. Vi forsøgte at følge drengenes initiativer og hjælpe med at gøre deres ideer brugbare og indbydende også for pigerne i gruppen. Indimellem fik drengene valget mellem at blive fulgt hjem til BH eller være med til en fælles aktivitet. Med den løsning gik legen i stå i alle grupper, da de voksne som blev tilbage i skoven på ny måtte fordele børnene mellem sig. At så stor en del af gruppen vægrede sig mod fællesskabet og modarbejdede fællesaktiviteter påvirkede alle i negativ retning. Alle blev negativt påvirket og følelsen af glæde og fællesskab havde trange kår. Efterhånden blev forventningerne til møderne negative og det var svært at få vendt stemningen. Børn som var usikre/skeptiske overfor nyt Nogle børn ville ikke deltage, måske fordi de ikke helt vidste hvad de skulle. De ville måske hellere sidde i et træ og iagttage. Når alle skulle løbe det sidste stykke op til skoven sagde de fra og ville under ingen omstændigheder løbe, men gik i modsatte grøft og ville kun gå med museskridt. De børn der har haft svært ved at deltage i alle aktiviteterne, har generelt svært ved at indgå i aktiviteter. De har behov for at styre de aktiviteter de indgår i for at være sikker på at de magter udfordringerne de får, både socialt og fysisk. Gruppens størrelse Vi havde fra starten talt om at lade en mindre gruppe børn deltage i Naturleg motion fra morgenstunden, men personalet i børnehaven foreslog at alle førskolebørnene deltog i projektet, så fra en gruppe på vores forslag om stk. blev det til en gruppe på 27 børn. Det var dog sådan at alle børn ikke deltog hver gang, så gruppen var oftest på 20. Det faktum at gruppen var forskellig fra gang til gang, gjorde at noget af genkendelsen og kontinuiteten gik tabt. Alle vil igennem hullet 11

14 Naturleg motion fra morgenstunden fremover Fremadrettet vil vi arbejde 2 gang om ugen med Naturleg motion fra morgenstunden i børneinstitutioner for 3 til 6 årige. En gang om ugen deltager vi (en af de 3 personer som har deltaget i projektet) sammen med en pædagog fra institutionen og en gang om ugen står institutionen selv for at komme ud og arbejde med det der er aftalt. Naturleg motion fra morgenstunden skal foregå to dage om ugen fra morgenstunden i en periode på 10 uger. Ved at mødes med hyppige intervaller husker børnene bedre fra gang til gang hvad der er foregået og der kommer mere kontinuitet. Ved at mødes fra morgenstunden starter træningen inden børnene er optaget af legen i eventuelle legerelationer. Vi starter om morgenen så børnene får en positiv start på dagen hvilket kan have en afsmittende effekt på resten af dagen. Gruppen bør ikke være for stor ca børn og det er den samme gruppe der arbejdes med hver gang. Det giver mulighed for, at det enkelte barn kan indgå i en del forskellige legekonstellationer. Der er bedre mulighed for at lære det enkelte barn at kende med de ressourcer og begrænsninger barnet har. Når vi kender de enkelte børn er det nemmere at være på forkant i forhold til en eventuel konflikt og i forhold til at vurdere hvor megen opmærksomhed og støtte enkelte børn kan have behov for. De erfaringer som børnene opbygger igennem gentagelser får processen til at udvikles og det blive en naturlig del af børnenes kompetencer at være i og bruge naturen. Efter hver gang sætter vi tid af til, at konsulent (person fra projektet) og pædagog taler sammen om dagens aktivitet og får draget de vigtige observationer og konklusioner ud. Pædagogen registrerer dem i en logbog, på den måde sker der en videns akkumulation i institutionen. Institutionen forpligtiger sig til at fastholde aktiviteterne i den periode projektet løber og lave en plan for hvordan aktiviteten forankres fremadrettet. Hurtig op af bakken 12

15 Afsluttende kommentarer Generelt har forløbet Træning i naturen som i vores projekt fik navnet Naturleg motion fra morgenstunden været et spændende og inspirerende forløb. Vi er blevet bekræftet i nogle hypoteser vi havde i forvejen som i vilkårlig rækkefølge er: Børn vil gerne udfolde sig ude. Dette blev vi bekræftet i gennem evalueringerne vi havde med børnene, samt ud fra deres positive tilkendegivelser på hjemvejen. Børn vil gerne tage initiativer i deres udfoldelse. De vil gerne ses og bekræftes i at deres initiativer er gode og brugbare. Dette blev vi bekræftet i ved at observere hvordan børnene tog eller fulgte de voksnes eller hinandens initiativer. Vi så hvordan de videreudviklede egne eller andres legeforslag. Vi så hvordan de med glæde modtog vores anerkendelse for deres initiativer. Børnene vil gerne have udfordringer forsøge sig med noget som er svært, gentage mange gange og efterhånden føle de mestrer udfordringen bedre. Mange børn spurgte hvad dagens emne var, hvad næste uges emne var og kom straks med forslag og visioner i forhold til emnerne. Vi nyder selv at være i naturen og blev bekræftet i at det er af afgørende betydning at vi fremstår som positive rollemodeller, som ærligt nyder naturen og samværet med børnene og hinanden. Vi har erfaret at forarbejdet hvor ALLE blev orienteret om metode og mål for projektet er meget vigtigt. Det er vigtigt vi entydigt og enkelt fremstiller projektets forløb og evaluering. Derefter orienteres alle implicerede så som børnene, forældrene, pædagogen som skal deltage samt øvrige personale i institutionen. Undervejs i forløbet vil vi løbende dokumentere processen med billeder (så børnene selv kan orientere sig), skriftligt materiale (F.eks. ved korte beskrivelser, kommentarer fra børnene) og mundtlig overlevering til alle. På forhånd har man i Rebild kommune talt om at inddrage fysisk aktivitet fra morgenstunden og derved undersøge om dagligdagen påvirkes af, at børnene får brugt kroppen udendørs. Dette af sted kommer at 3 institutioner har indvilget i at deltage i 12 ugers Naturleg motion fra morgenstunden 2 gange om ugen. Vi glæder os til at bruge den viden vi nu har i forhold til Naturleg motion fra morgenstunden. 13

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere