Akademikerkampagnen i Yderområderne Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikerkampagnen i Yderområderne 2011-2012. Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012"

Transkript

1 AC, den 9. august 2012 Akademikerkampagnen i Yderområderne Indhold Evaluering af kampagnen Bilag 1 - Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden Bilag 2 - Møder og events kampagnen uddybende beskrivelse Evaluering af kampagnen I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2011 blev der vedtaget et initiativ, som skulle få flere akademikere i virksomhederne i 17 udkantskommuner. Der blev afsat 3 mio. kr. til initiativet, døbt Akademikerkampagnen i Yderområderne. Der blev nedsat en styregruppe til vejledning og sparring omkring initiativerne i Akademikerkampagnen i Yderområderne. Styregruppen består primært af styregruppemedlemmer fra den tidligere Akademikerkampagne, dvs. repræsentanter fra AC s medlemsorganisationer, erhvervsorganisationerne, beskæftigelsessystemet etc. Derudover deltog lokale og regionale aktører, til at give specifik indsigt i yderområdernes udfordringer og særlige behov. Målet med kampagnen var tredelt: Afdækning af rekrutteringsbehov af højtuddannet arbejdskraft i de 17 kommuner; vejlede og inspirere virksomheder i kommunerne i brugen og effekten af højtuddannet arbejdskraft; inspirere akademikere til at søge ansættelse i yderområderne. Udfordringer Der har særligt været tre udfordringer, som har påvirket resultatet af kampagnen, hvoraf vi var forberedte på de to af dem: For det første har der skullet bruges en del kræfter på at flytte akademikere fra universitetsbyerne til yderområderne rent mentalt. Den høje ledighed og en indsats fra os og især karrierecentrene har været med til at nedbryde en del barrierer, men for nogle akademikere er det stadig en udfordring at forlade venner og familie for et ukendt område langt fra byerne. De letteste at flytte er helt sikkert dem, der er opvokset i yderområderne og så er flyttet til byen for at studere. Den anden udfordring, som vi var indstillede på, er den overtalelse, som virksomhederne i yderområderne kræver for at ansætte akademikere. Mange brancher, særligt i disse områder, har svært ved at se værdien i de højtuddannede. Til gengæld har det været en positiv overraskelse, at der nogle steder har været en klar mentalitetsændring at spore. I Tønder og på Ærø, for eksempel, havde mange virksomheder allerede flyttet sig og fokuserede nærmere på rekruttering og fastholdelse end argumenter for, hvorfor man overhovedet skulle prøve at ansætte nogen. 1

2 Den sidste strukturelle udfordring har været kommunernes manglende vilje til at arbejde sammen med hinanden. Vi har generelt mødt stor samarbejdsvilje fra kommunerne i forhold til kampagnen, men interessen hos kommunerne for at lave aktiviteter på tværs af kommunegrænserne sammen med Akademikerkampagnen har været meget lille de fleste steder. Det har betydet, at det har været en mere langsommelig proces at køre Akademikerkampagne i Yderområde, fordi det ikke var muligt at opnå stordriftsfordele og synergi ved at nabokommuner arbejdede sammen det har krævet en håndholdt indsats i hver kommune. Planlægning og koordinering Den 3. marts 2011 sendte AC s formand Erik Jylling en til borgmestrene i de 17 kommuner, kampagnen skulle dreje sig om. Udgangspunktet var, at alle 17 kommuner skulle have muligheden for at være med i kampagnen, uden at det blev pålagt nogen: Alt er foregået efter frivillighedsprincippet. Resten af planlægningsfasen gik med afholdelse af møder med interesserede kommuner og potentielle samarbejdspartnere. Akademikerkampagnen projektansatte medarbejdere til at dække tre områder: Nordjylland, Vestjylland og Sydhavsøerne + Bornholm. Det blev gjort for at maksimere den lokale tilstedeværelse og minimere tidsforbrug og rejseudgifter, der ville blive ganske betragtelige, hvis alle møder og aktiviteter skulle tage deres udgangspunkt i København. Vi har i Akademikerkampagnen i Yderområderne fortsat det gode samarbejde med a-kasser og universiteternes karrierecentre, og har i denne kampagne ydermere udviklet rigtig gode samarbejdsrelationer med de deltagende kommuner og lokale erhvervsservicecentre. I nogle kommuner blev der indgået aftale om igangsættelse af phonerkampagne, i andre kommuner blev der aftalt andre typer aktiviteter (se bilag med oversigt over møder og events), mens enkelte kommuner ikke ønskede at deltage i Akademikerkampagnen. Det drejer sig om: Svendborg, Samsø og Norddjurs kommune. Aktiviteter i kampagnen og opfyldelse af måltal for kampagnen I forbindelse med indgåelse af aftale mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og AC om gennemførelse af projektet blev der opstillet en række delmål, som man i kampagneperioden skulle styre efter at nå. 3-4 opstartskonferencer fordelt på de geografiske hovedområder Kontakt med 2000 virksomheder i de 17 udkantskommuner gennem phoner-aktivitet Deraf 200 møder med virksomheder som opfølgning på phoner-aktiviteten Endvidere 100 møder i de 17 kommuner med lokale aktører såsom kommuner, erhvervsråd, rotaryklubber osv. Rapport om barrierer og muligheder for SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i Udkantsdanmark 2

3 Opstartsmøder/-konferencer Vi havde i kampagnen kalkuleret med en større interesse for samarbejde mellem nabokommuner, så vi kunne lave en 3-4 opstartsmøder/-konferencer med deltagelse af flere kommuner i geografisk nærstående områder. Det lykkedes kun i 2 tilfælde. Opstartsmøde med Lolland og Guldborgsund den 23. maj 2011 i regi af Business LF og Grøn Center Opstartsmøde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner den 30. maj 2011 Forklaringen er som tidligere beskrevet modvillighed fra flere kommuner om at samarbejde på tværs af kommunegrænserne om initiativet. I de øvrige kommuner har der været tale om bilaterale opstartsmøder, som i nogle tilfælde efterfølgende er blevet suppleret med afholdelse af større konferencer bl.a. i tilknytning til busture og speedatingarrangementer se mere om dette under busture. Phonerkampagner Akademikerkampagnen i Yderområderne fortsatte konceptet omkring phonerkampagner, da det i tidligere Akademikerkampagner har vist sig som et effektivt middel til at komme i dialog med SMV erne og påbegynde eventuel rekruttering. Akademikerkampagnen i Yderområderne har lavet phonerkampagne med virksomhedsbesøg i 8 kommuner: Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Hjørring, Thisted, Vesthimmerland, Lolland, Guldborgsund og Bornholm kommune. Man havde sat som målsætning, at man via phonervirksomhed skulle kontakte virksomheder og gennemføre 200 virksomhedsbesøg i projektperioden. Der er kontaktet 975 virksomheder via phonerfirmaet, hvilket har medført 308 virksomhedsbesøg. Virksomhedsbesøgene i de nævnte kommuner har været gennemført af ca. 20 konsulenter, som alle har en lokal/regional forankring. Hitraten (antal kontaktede virksomheder i forhold til antal virksomheder, som ønskede at få besøg af en konsulent) har været overraskende høj, hvilket har medført, phonerfirmaet ikke kontaktede flere end 975 virksomheder, da konsulenterne ikke havde kapacitet til at foretage flere virksomhedsbesøg. Til gengæld er antallet af gennemførte virksomhedsbesøg 50 pct. højere end måltallet. Interessen hos de besøgte virksomheder for akademiker har været stor, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående oversigt og beregninger. Virksomhedsbesøgene har resulteret i ansættelse af 47 akademikere. Hertil kommer 49 virksomheder, som på opgørelsestidspunktet fortsat var i gang med en rekrutteringsproces. 3

4 Oversig over resultaterne af phonerkampagner i Yderdanmark Virksomhedsbeøg Phonerkontakt Hitrate Antal Antal Pct. Hjørring ,9 Ringkøbing-Skjern ,1 Lemvig ,6 Thisted ,4 Vesthimmerland ,6 Lolland og Guldborgsund ,7 Bornholm ,0 I alt ,6 Besøgsresultat baseret på 93 indberetninger Antal Andel pct. Ordinær ansættelse 9 9,7 Videnpilot 5 5,4 Rekrutteringsproces i gang 15 16,1 Virksomheden vender tilbage senere 32 34,4 Virksomheden ikke interesseret 32 34,4 I alt 93 Opregnet resultat for de 8 kommuner i alt besøg Ordinær ansættelse 30 Videnpilot 17 Rekrutteringsproces i gang 49 Virksomheden vender tilbage senere 106 Virksomheden ikke interesseret 106 I alt 308 Bemærkning: Det forudsættes, at effekten af de 308 besøg følger samme mønster som de 93 indberetninger Møder og events Målet var at afholde 100 møder og/eller events i de 17 kommuner i Yderdanmark, som var målgruppen for kampagnen. Vi nåede 88 møder og/eller events i de 14 kommuner, som ønskede at være med i kampagnen se oversigten over arrangementerne i bilag 1. Der er ingen tvivl om, at målet på 100 møder var nået, hvis alle 17 kommuner havde ønsket at medvirke. 4

5 Busture med virksomhedsbesøg, konferencer og speeddatingarrangementer Udover phonerkampagner har der været en bred vifte af aktiviteter, primært målrettet SMV er, mens også flere henvendt til akademikere, der også rent mentalt har skullet flytte sig til at tænke geografisk bredere i deres jobsøgning. De mest synlige og mest medieomtalte aktiviteter i Akademikerkampagnen i Yderområderne har uden tvivl været busturene. Der har været afholdt busture til 6 kommuner: Tønder, Lemvig, Ærø, Lolland, Vesthimmerland og Thisted. Konceptet var, at kommunerne fandt virksomheder, der var rekrutteringsparate, mens AC fandt interesserede deltagere i universitetsbyerne, som ønskede at udvide deres geografiske jobsøgningshorisont og tage med en bus, som akademikerkampagnen havde stillet til rådighed for en dagstur til et udkantsområde. Planen har været at skabe en mødeplads for kandidaterne og virksomhederne, så de kunne inspirere hinanden til at starte projekter sammen. I det nuværende beskæftigelsessystem er der ikke mange muligheder for arbejdsgivere og arbejdstagere at møde hinanden uformelt og ideudvikle ud fra hinandens kompetencer og ønsker for fremtiden især ikke når det drejer sig om at få akademikere, som bor i universitetsbyerne, til at møde virksomheder i udkantsområderne. Det har været en bragende succes for Akademikerkampagnen, at vi har kunnet bidrage til at skabe de muligheder for at akademikere og virksomheder kunne mødes på denne måde en succes, som har resulteret i at vi i den fortsatte akademikerkampagne har modtaget bestillinger fra flere kommuner, som gerne vil samarbejde om at lave lignende arrangementer i yderområderne i 2012 og akademikere har deltaget i de 6 busture og det har bidraget til ca. 10 match mellem virksomheder og akademikere, som har deltaget i de 6 arrangementer. Herudover har de akademikere, som har deltaget i busturerne fået en større viden om og større interesse for at udvide deres geografiske jobsøgningshorisont til de pågældende områder, samtidig med at virksomhederne i området har fået øjnene op for at ikke er helt umuligt at tiltrække kvalificerede akademikere til disse områder, hvilket fremover vil medføre flere konkrete match mellem virksomheder og akademikere i disse områder. Barrierer og muligheder for SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i Udkantsdanmark I april 2012 afsluttede vi Akademikerkampagnen i Yderområderne med en stor konference på Hindsgavl Slot i Middelfart med over 100 deltagere. By-, Bolig- og Landdistriktsminister holdt et indlæg og to paneler satte forskellige udfordringer og muligheder i yderområderne på dagsordenen. Det var en fantastisk mulighed for at konsolidere det netværk, vi igennem kampagnen har skabt og været med til at fastholde og viderebringe kampagnens gejst også ind i den næste Akademikerkampagne, hvor flere yderområdekommuner igen har meldt sig på banen i samarbejdet med kampagnen for at fortsætte bestræbelserne på at tiltrække flere højtuddannede til virksomhederne i udkantsområderne. På konferencen blev det klart at barriererne for at virksomheder i udkantsområderne og akademikerne kan finde hinanden kan overvindes ved et tæt samarbejde om en håndholdt indsats mellem lokale instanser, som virkelig ønsker at få flere akademiker i job i virksomheder i disse områder og Akademikerkampagnen, som kan bidrage med at få akademikere i universitetsbyerne til at se jobmuligheder i yderdistrikterne. 5

6 Bilag 1 Logbog/Akademikerkampagnen i Yderområderne Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden 4. marts 2011: Møde med Sydfyns Udviklingssamarbejde om muligt samarbejde med Svendborg Kommune 8. marts 2011: Deltagelse med stand på SMV-torvet på Karrieremessen ved AAU 17. marts 2011: Deltagelse på erhvervskonference i Tønder Kommune 18. marts 2011: Møde med Tønder Kommune om samarbejde om phonerkampagne og events. 24. marts 2011: Oplæg om jobskabelse og jobsøgning i SMV er på Karrieremessen på KU 1. april 2011: Møde med Vestjysk Landboforening, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Beskæftigelses-Taskforce om samarbejdsmuligheder 5. april 2011: Oplæg på Hjørring Erhvervskonference om værdien af akademikere i SMV er 6. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 6. april 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 7. april 2011: Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 13. april 2011: Møde med Væksthus Midtjylland om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om phonerkampagne og konference i samarbejde med Akademikerkampagnen 26. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om phonerkampagnen 6

7 27. april 2011: Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd om kvalificering af virksomhedsliste til phonerkampagnen 27. april 2011: Takeoff-møde til phonerkampagnen i Ringkøbing-Skjern med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Markman Customer Management 3. maj 2011: Møde med Beskæftigelsesregion Midtjylland om bl.a. arbejdsseminar i Herning med oplæg fra Akademikerkampagnen 4. maj 2011: Koordineringsmøde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 5. maj 2011: Møde med Gymnasieskolernes Rektorforening for at afdække evt. rekrutteringsudfordringer i gymnasier i yderområderne 6. maj 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om busture og Ærø 9. maj 2011: Styregruppemøde i Akademikerkampagnen i Yderområderne 11. maj 2011: Møde i Væksthus Midtjylland om produktbladsudformning 17. maj 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om konference i Lemvig og bustur til Tønder 17. maj 2011: Møde med Thisted Kommune og samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. maj 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Lemvig Kommune om phonerkampagne og virksomhedsbesøg 18. maj 2011: Møde med Himmerlands Udviklingsråd om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. maj 2011: Oplæg om jobskabelse og jobsøgning i SMV er i yderområderne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU 19. maj 2011: Præsentation af Akademikerkampagnen for Sponsor-Network + Ringkøbing Fjord Erhvervsråds erhvervsarrangement 23. maj 2011: Møde med Business LF og Grønt Center om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 30. maj 2011: Møde med Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 30. maj 2011: Møde med Lemvig Kommune om erhvervskonference 1. juni 2011: Deltagelse i messe: Grøn Teknologi Tour i Maribo 14. juni 2011: Møde med Business Center Bornholm og Akademikerkampagnen 7

8 14. juni 2011: Møde med banksektoren på Bornholm juni 2011: Akademikerkampagnen havde stand sammen med Landdistrikternes Fællesråd på Folkemødet på Bornholm 15. juni 2011: Workshop på Folkemødet om behovet for vidensmedarbejdere 17. juni 2011: Koordineringsmøde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 22. juni 2011: Opstartsmødet Vækst og Vilje i Frederikshavn Kommune 23. juni 2011: Oplæg på Beskæftigelsesregion Midtjyllands arbejdsseminar om barrierer for rekruttering fra øst til vest 27. juni 2011: Møde med Lemvig Kommune og Nordvestjysk Erhvervsråd om phonerkampagne 30. juni 2011: Møde med Himmerlands Udviklingsråd om Tour de Vesthimmerland 1. juli 2011: Evalueringsmøde for phonerkampagnen Ringkøbing-Skjern 4. juli 2011: Møde med Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 4. august 2011: Møde med Jobcenter Lemvig om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 5. august 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Start Vækst Lemvig om kvalificering af virksomhedsliste til phonerkampagne 8. august 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om bl.a. indlæg på Indenrigsministeriets Landdistriktskonference i Tønder 12. august 2011: Planlægnings- og koordineringsmøde med Jobcenter Lemvig, Nordvestjysk Erhvervsråd og Markman Customer Management 15. august 2011: Møde med Erhverv Århus/International Community, Studenterhuset og Landdistrikternes Fællesråd om samarbejde om rekruttering til busture og jobåbninger 15. august 2011: Møde med a-kasserne om samarbejde og rekruttering til efterårets events 17. august 2011: Møde med universiteternes karrierecentre om samarbejde og rekruttering til efterårets events 19. august 2011: Møde med EURA om samarbejdsmuligheder ift. deres projekt for Århus Jobcenter om at placere højtuddannede fra Århus i vestjyske virksomheder 8

9 22. august 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Jobcenter Lemvig om arbejdsgange og henvisninger ifm. phonerkampagnen 22. august 2011: Møde med Jobrådgivernes Brancheforening om samarbejde og rekruttering til efterårets events 2. sept. 2011: Møde om kommunikationsstrategien for efterårets busture 6. sept. 2011: Oplæg om værdien af højtuddannet arbejdskraft på virksomhedskonference i Tønder 7. sept. 2011: Møde med det Nordjyske netværk om Akademikerkampagnen 8. sept. 2011: Møde om Akademikerbasen med Move On 13. sept. 2011: Møde med RUC Innovation om samarbejde med Akademikerkampagnen 17. sept. 2011: Deltagelse i Frugtfestival i Sakskøbing 19. sept. 2011: Bustur til Tønder med virksomhedsbesøg og matchmaking 23. sept. 2011: Bustur til Lolland med oplæg og matchmaking 26. sept. 2011: Bustur til Lemvig med virksomhedsbesøg, konference og matchmaking 27. sept. 2011: Oplæg på Djøfs Karrierecafé om jobsøgning og jobskabelse i SMV er i yderområderne 29. sept. 2011: Møde med Bornholms Regionskommune 29. sept. 2011: Møde med Business Center Bornholm 29.sept. 2011: På opdagelsesrejse på Bornholm med tilflytterbus 30. sept. 2011: Oplæg om Akademikerkampagnen på temadag i Aarhus 30. sept. 2011: Oplæg om Akademikerkampagnen hos Jobrådgivernes Brancheforening 30. sept. 2011: Deltagelse i karrieredag for højtuddannede med fokus på job på Bornholm 30. sept. 2011: Møde med Kompetenceforum Bornholm 10. okt. 2011: Solution Camp, Højriis Slot 11. okt. 2011: Deltagelse i Femern Bælt netværksmøde 12. okt. 2011: Netværksmøde på Ærø 18. okt. 2011: Oplæg om kampagnen på netværksmøde Byg bro til fremtidens vækst arrangeret af Jyske Bank i Holeby 9

10 19. okt. 2011: Take-off møde phonerkampagne i Thisted 26. okt. 2011: Bustur til Ærø med oplæg og matchmaking nov. 2011: Deltagelse i konference på Bornholm om klyngeudvikling i udkantsområderne 2. nov. 2011: Oplæg om kampagnen for Baglandet (netværk af studerende og kandidater med bornholmsk baggrund bosiddende i hovedstaden 4. nov. 2011: Oplæg hos netværksgruppen Get Ahead om jobskabelse og jobsøgning i SMV er i yderområderne 8. nov. 2011: Oplæg på BNI Netværksmøde Nykøbing Falster om højtuddannedes værdi i SMV er 9. nov. 2011: Bustur til Thisted med virksomhedsbesøg og matchmaking 18. nov. 2011: Møde med Langeland Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 22. nov. 2011: Oplæg om jobskabelse om jobsøgning i SMV er i yderområderne på Aarhus Erhvervsakademi 23. nov. 2011: Solution Camp, Knivholdt 24. nov. 2011: Take-off møde phonerkampagne i Hjørring 28. nov Akademikerdagen 2011 Åbent hus arrangement hos Business Center Bornholm 13. dec. 2011: Styregruppemøde i Akademikerkampagnen 18. januar 2012: Møde om Akademikerkampagnen i Ringkøbing-Skjern evaluering og muligheder for fremtidigt samarbejde 16. april 2012: Konference om højtuddannede og SMV er i yderområderne. Hindsgavl Slot 10

11 Bilag 2 Møder og events i Akademikerkampagnen i Yderdanmark uddybende beskrivelse Møde den 4. marts 2011 med Dejana Gluhajic fra Sydfyns Udviklingssamarbejde, Svendborg Til stede: Dejana Gluhajic, erhvervskonsulent, Sydfyns Udviklingssamarbejde Jens Mølbach, Økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, Projektleder, Akademikerkampagnen Mødets formål: Drøfte muligt samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Sydfyns Udviklingssamarbejde, særligt med henblik på opfølgende besøg ifm. en phonerkampgne i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Mødet: Dejana var positivt stemt overfor at forestå opfølgende virksomhedsbesøg i forbindelse med en eventuel phonerkampagne i Svendborg, Ærø og Langeland, og accepterede, at hun, når hun afholder besøg i forbindelse med phonerkampagnen, vil være der som repræsentant for Akademikerkampagnen. Det primære mål for disse virksomhedsbesøg vil derfor være at afsøge mulighederne for at få ledige i ordinært arbejde i de pågældende virksomheder, subsidiært i tilskudsjob. Desuden blev det aftalt, at Dejana kunne afsøge mulighederne for, om virksomhederne kunne være interesserede i at deltage på de virksomhedskurser, som Sydfyns Udviklingssamarbejde laver, hvis virksomheden endnu ikke er moden til at ansætte en akademiker, men måske kunne være moden til at få afdækket sine behov gennem et kursus. Vi aftalte endvidere, at phonerkampagnen med de dertilhørende virksomhedsbesøg, skulle igangsættes efter sommerferien, og at der ville være mulighed for at screene virksomhedslisterne på forhånd, så der ikke bliver ringet op til virksomheder, som Sydfyns Udviklingssamarbejde allerede er i kontakt med. Dejana vil føre logbog over besøg foretaget for Akademikerkampagnen med regelmæssig tilbagemelding til Louise. 11

12 Som en sidebemærkning hjalp Akademikerkampagnen med at finde egnede kandidater til en praktikstilling i Svendborg Forskerpark. CV erne blev sendt til Dejana ugen efter mødet. Deltagelse på Karrieremessen ved AAU den 8. marts 2011 Akademikerkampagnen havde den 8. marts 2011 en stand på Karrieremessen på Aalborg Universitet. Akademikerkampagnen valgte at være til stede netop på denne karrieremesse, fordi det var lykkedes AAU at opstille et helt SMV-torv. Flere af de tilstedeværende SMV er på messen var fra kommuner i yderområderne (Morsø og Frederikshavn), ligesom der var tilstedeværelse af erhvervschefer og fuldmægtige i jobcentre fra alle seks nordjyske yderkantskommuner. Da Akademikerkampagnen i Yderområderne har til formål at bringe SMV er i yderkantsområder tættere sammen med interesserede akademikere, var det oplagt at købe en stand på SMV-torvet. På den måde kunne Akademikerkampagnen både tale med virksomhederne og høre deres erfaringer med akademikere, både generelt og på messen, og tale med jobsøgende akademikere, herunder både færdige kandidater og studerende. Der blev rig lejlighed til at dele kampagnens foldere ud, tale med rigtig mange akademikere og tale med relevante SMV er fra området om Akademikerkampagnens budskaber. Akademikerne kunne endvidere melde sig ind i Akademikerbasen. Konkret udbytte fra dagen: 1) Mange samtaler om Akademikerkampagnens budskaber, både med virksomhedsledere og med akademikere 2) Uddeling af Akademikerkampagnens nye folder En god praktisk løsning 3) En case-historie (Morsø Jernstøberi) om deres brug af akademisk arbejdskraft nu og i fremtiden 4) Udtalelse til Nordjyske Medier om, hvorfor Nordjylland har svært ved at holde på de nyuddannede. Indslaget blev både sendt på både fjernsyn og radio. Senere tilbagemelding fra Markman i Aalborg og Direktør i Hjørring Erhvervscenter Bo Geertsen viser, at udtalelsen og dermed reklamen for Akademikerkampagnens budskaber blev hørt flere steder i Nordjylland. 12

13 13

14 Erhvervskonference i Tønder Kommune 17. marts Til stede: Virksomheder fra Tønder Repræsentanter fra Tønder Kommune Jens Mølbach, Økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Formål: En lejlighed for Akademikerkampagnen til at orientere sig om at de udfordringer, virksomhederne i Tønder Kommune lige nu står overfor. Desuden en anledning til at netværke med ledende aktører i Tønder Kommune og Tønders erhvervsliv. Konferencen: Konferencen var delt i to, med oplæg først og derefter workshops. Akademikerkampagnen deltog i workshoppen omkring innovation og erhvervsservice. I workshoppen fik Akademikerkampagnen lejlighed til kort at fortælle om kampagnens formål og tilbud til virksomheder. Derudover var der rig lejlighed til at orientere sig om, hvordan virksomheder i Tønder Kommune ønsker rammerne, så innovationen bedst fremmes. Erfaringerne fra dagen kunne bruges på mødet med Tønder Kommune den 18. marts. 14

15 Møde den 18. marts 2011 i Tønder mellem Tønder Kommune og Akademikerkampagnen Til stede: Carsten Hagen Jensen, erhvervskoordinator, Tønder Kommune Jesper Monsrud, erhvervskonsulent, Tønder Kommune Pia Lassen, bosætningskoordinator, Tønder Kommune Jens Mølbach, økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Mødets formål: Drøfte hvilke muligheder, der er for at sætte aktiviteter i gang i samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Tønder Kommune, og hvorledes disse aktiviteter indholdsmæssigt og tidsmæssigt spiller sammen med og understøtter de initiativer, som allerede er i gang eller er planlagt/igangsat i Tønder Kommune for at få flere højtuddannede til området. Mødet: Generel phonerkampagne i Tønder Kommune Det blev aftalt, at en generel phonerkampagne, hvor man kontakter en række virksomheder i Tønder Kommune m.h.p. eventuelt opfølgende besøg fra konsulenter m.h.p. dialog om muligheder og interesse for ansættelser af højtuddannede, skal igangsættes efter sommerferien. Akademikerkampagnen står for kontakten til phonerfirmaet og finansieringen samt finder konsulenter gerne hos Andre Aktører som kan tage de besøg, som bliver et resultat af phonerkampagnen. Før phonerkampagnen laver Akademikerkampagnen et udtræk af de virksomheder, som findes i Tønder, og sender dem til Tønder Kommunes Erhvervsafdeling, som kan justere i ringe-listen, således at man undgår at kontakte virksomheder, som Tønder Kommunes Erhvervsafdeling allerede er i kontakt med omkring temaet. Mødet mellem ledige akademikere og virksomheder i Tønder Kommune Man blev enige om at arbejde på et projekt, som skal skabe opmærksomhed omkring mødet mellem virksomheder og højtuddannede i Tønder Kommune. Indholdet kan være en dag, hvor man kører en busfuld unge akademikere fra Århus eller Odense til Tønder, med mulighed for dels at komme på et par virksomhedsbesøg og måske også møde en række virksomheder, som kunne have interesse i en evt. ansættelse af en højtuddannet. Det blev aftalt, at man vil arbejde videre med idéen, og at man vil sigte efter, at det kan løbe af stabelen i sidste del af august eller begyndelsen af september, og at Akademikerkampagnen sørger for at finde de pågældende kandidater og stille en bus til rådighed. Erhvervsafdelingen i Tønder Kommune skal hjælpe med at finde lokale virksomheder, som vil lege med på 15

16 idéen. Den videre planlægning foregår i et samarbejde med Tønder Kommunes Erhvervsafdeling og Akademikerkampagnen. Større virksomheders problemer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft Der blev under mødet peget på, at Tønder gymnasium har problemer med at få rekrutteret den nødvendige højtuddannede arbejdskraft. Det blev aftalt, at Akademikerkampagnen tager kontakt til Tønder Gymnasium m.h.p. at tilbyde assistance til afhjælpning af deres rekrutteringsproblemer via Akademikerkampagnens store netværk til de ledige akademikere. Endvidere at Tønder Kommunes Erhvervsafdeling er behjælpelig med nødvendige oplysninger om Tønder Kommune som arbejdsområde og bosted herunder også mulighederne for at finde beskæftigelse til evt. ægtefæller m.v. Dette initiativ sættes i gang snarest. Gode eksempler på højtuddannede, som har fået job i Tønder Kommune Der var enighed om, at gode eksempler kan være befordrende både for de lokale virksomheders lyst til at ansætte højtuddannede og de højtuddannedes lyst til at arbejde og evt. bosætte sig i Tønder Kommune. Det blev derfor aftalt, at Tønder Kommune (Pia Lassen) skal prøve at finde en eller flere cases i Tønderområdet, hvor både den højtuddannede og virksomhedslederen vil stille op til et interview, som Akademikerkampagnens journalist gennemfører og efterfølgende lancerer casen i lokale medier og får lagt den på relevante hjemmesider og måske også får det trykt som materiale til omdeling i lokalområdet. Cases kan i det hele taget indgå i den generelle markedsføring af akademikerinitiativet i yderområderne. Dette initiativ igangsættes snarest. 16

17 Oplæg på Karrieremessen på KU den 24. marts Til stede: Ca. 50 studerende og kandidater fra KU Niels Lykke Jensen, formand, Akademikerkampagnen Oplægget: Niels Lykke Jensen afholdt et 1 times-oplæg på KU s Karrieremesse under titlen Hvordan undgår man det frie fald? Foredraget var en sammenkobling af de resultater, der kom frem i AC s rapport Det Frie Valg eller Det Frie Fald? fra 2010, med de erfaringer, AC har gjort sig gennem Akademikerkampagnen om, hvor og hvordan man kan tilrettelægge sin jobsøgning, så det giver bedst mulige resultater. Niels Lykke brugte i den forbindelse tid på at forklare, hvordan bred geografisk søgning i Danmarks yderområder kan være med til at øge ens jobmuligheder, ligesom det oftest kan betale sig at henvende sig til de små og mellemstore virksomheder, der ikke så ofte bliver kontaktet af akademikere. Hvis man har sine salgsargumenter på plads, vil der være gode muligheder for at skabe sig en plads i de mindre virksomheder i yderområderne. Et godt råd, som deltagerne tog til sig, var at kontakte virksomheder for at høre om muligheder for samarbejde med andre virksomheder af samme type, dvs. bruge den pågældende virksomheds netværk og ekspertise i stedet for konkret jobsøgning hos den kontaktede virksomhed. Det åbner ofte flere døre end bare at forhøre sig om jobmulighederne det enkelte sted, fordi paraderne hos den enkelte virksomhedsleder ikke med det samme ryger op. Fra deltagerne på messen var der ingen større forbehold eller frygt for hverken at søge job i en SMV eller i et yderområde. Den eneste frygt var at ende i arbejdsløshed. 17

18 Oplæg på Hjørring Erhvervskonference den 5. april 2011 Til stede: Ca. 15 virksomheder fra Hjørring Kommune Ca ledige kandidater, der har interesse i at arbejde i Hjørring kommune Repræsentanter fra Hjørring Kommune, inkl. Direktør for Erhvervscentret, Bo Geertsen Jens Mølbach, økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, projektleder, Akademikerkampagnen Oplægget: Louise Bjerregaard holdt oplæg om Akademikerkampagnen på Hjørring Erhvervskonference. Oplægget gav en oversigt over den landsdækkende kampagnes aktiviteter, med forslag til mulige aktiviteter i Hjørring og med opfordringer til de deltagende virksomheder om at kontakte Akademikerkampagnen, hvis de overvejer at ansætte en højtuddannet. Oplægget lagde desuden stor vægt på de cases, der er indsamlet i forbindelse med Akademikerkampagnen, for at synliggøre værdien af højtuddannet arbejdskraft overfor virksomhederne. De gode fortællingerne kunne endvidere være inspiration til de fremmødte kandidater, så de bliver klarere på, hvordan deres kompetencer kan sættes i spil i små og mellemstore virksomheder. Oplægget varede ca. 20 min., og derudover blandede både Jens og Louise sig generelt på dagen, hvor temaet var innovation og globalisering med udgangspunkt i højtuddannet arbejdskraft. Vi fik også mulighed for at uddele vores foldere med cases og tilskudsmuligheder, og for at tale én til én med virksomhedsejere, der overvejede akademisk arbejdskraft. 18

19 Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern kommune den 7. april 2011 Til stede: Lene Hagerup Hindbo, projektchef, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Søren Godt, udviklingskonsulent, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Peter Donslund, udviklingschef, Ringkøbing Skjern Kommune Per Gorm Nielsen, Akademikerkampagnen Jens Mølbach, AC, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, AC, Akademikerkampagnen Mødets indhold: På mødet præsenterede Jen s og Louise Akademikerkampagnens aktivitetsforslag i yderkommunerne. Bl.a. drøftede vi mulighederne for et samarbejde omkring en phonerkampagne og for andre synlige aktiviteter i kommunen. Der var enighed om et samarbejde både omkring phonerkampagnen og om andre aktiviteter. Det blev aftalt, at Erhvervscenteret vil stille med én til flere konsulenter, der bistår Per Gorm i at tage virksomhedsbesøg i Ringkøbing-Skjern kommune. Desuden blev det aftalt, at vi holder en fælles event i Ringkøbing-Skjern i september måned. En mulighed kunne være at afholde en dag på en virksomhed, der særligt kendetegner Ringkøbing-Skjern kommune og som kan tillokke både virksomheder og jobsøgende. Ang. phonerkampagne: Erhvervscenter bistår med virksomhedskonsulenter Den 28. april mødes Søren Godt og Per Gorm og screener virksomhedslisterne, så de er ajourført med erhvervscenterets øvrige aktiviteter Den 29. april mødes Søren Godt, Per Gorm, Louise Bjerregaard og phonere fra Markman om phonermanus, indberetning og generel info om phonerkampagnen. Ang. event i Ringkøbing-Skjern Lene Hagerup Hindbo og Louise Bjerregaard er tovholdere på eventplanlægningen Foreløbig dato er primo eller medio september Lene lægger ud med at undersøge branchemuligheder for eventuelt tema og måske også en virksomhed, der kunne være vært på dagen. Endvidere undersøges mulighederne for et trækplaster i form af en lokal kendt, der har rødder i området og lyst til at præge udviklingen. 19

20 Møde med Lemvig Kommune den 18. april 2011 Til stede: Steffen Damsgaard, byrådsmedlem, Lemvig Kommune Anders Holm, udviklingschef, Lemvig Kommune Per Gorm Nielsen, konsulent, Akademikerkampagnen Mødets formål: Konkretisering af mulige initiativer i samarbejde mellem Lemvig Kommune og Akademikerkampagnen. Konference: 1. Opstartskonferencen i Lemvig kommune Drøftelse af ønsker til konferencens indhold og formål Forslag til konferenceindhold (rækkefølge ej prioriteret) Velkomst Evt. ministerindlæg Akademikerkampagnens baggrund, formål og indhold Potentialet i ansættelse af en akademiker - oplæg om bundlinie-effekten af ansættelse af en akademiker Præsentation af cases, f.eks. John Thomsen om blind date -oplevelsen samt lokale virksomheder om ansættelsen og erfaring med ansættelse af den første akademiker samt tilflyttede akademikeres oplevelser og erfaringer Spørgsmål, idé- og erfaringsudveksling samt præsentation af lokale tiltag ifm. Akademikerkampagnen Mulighed for politiker-netværksmøder på tværs af kommuner Oplægsholdere Velkomst, v. Borgmester Erik Flyvholm (10 min.) Evt. ministerindlæg, Lemvig kommune inviterer Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen(20 min) Akademikerkampagnens baggrund, formål og indhold v. kampagnesekretariatet(15 min) Potentialet i ansættelse af en akademiker, populær præsentation af bundlinieundersøgelserne v. Jan Rose Skaksen,CBS. Foredragstitel: Gør bundlinien en tjeneste ansæt en akademiker! samt Hvornår kommer den næste flaskehals fremtidens arbejdsmarked og lokale beskæftigelsesmæssige tendenser og muligheder. (20 min) - alternativt ved kampagnesekretariatet, DJØF, eller.???. - Pause 30 min Cases, John Thomsen samt lokale cases (40 min) - gennem StartVækst, NV-erhvervsråd eller udviklingschef Anders Holm. 20

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

KLAP-job til førtidspensionister

KLAP-job til førtidspensionister EVALUERING SAMMENFATNING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Juni 2017 Jesper Pedersen 2 Sammenfatning Dette er en sammenfatning af hovedrapporten, hvor jobcentrenes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder

SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder November 2012 SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder I efteråret 2010 blev AC af Beskæftigelsesministeriet bedt om at afprøve Akademikerkampagnens

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status januar 2017 Udvikling Her beskrives status på opfølgningen på Partnerskabsaftalen Fælles indsats omkring

Læs mere

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version:

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version: NY_Formidlingsplan - Projekt 500 Version: 1.0 149155 Redigeret 21-06-2016 Handlingsplan for formidling Projekt 500 Dato 26. maj 2016 Nr. Formål: At udbrede kendskabet til metoder og resultater fra Projekt

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere