Akademikerkampagnen i Yderområderne Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikerkampagnen i Yderområderne 2011-2012. Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012"

Transkript

1 AC, den 9. august 2012 Akademikerkampagnen i Yderområderne Indhold Evaluering af kampagnen Bilag 1 - Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden Bilag 2 - Møder og events kampagnen uddybende beskrivelse Evaluering af kampagnen I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2011 blev der vedtaget et initiativ, som skulle få flere akademikere i virksomhederne i 17 udkantskommuner. Der blev afsat 3 mio. kr. til initiativet, døbt Akademikerkampagnen i Yderområderne. Der blev nedsat en styregruppe til vejledning og sparring omkring initiativerne i Akademikerkampagnen i Yderområderne. Styregruppen består primært af styregruppemedlemmer fra den tidligere Akademikerkampagne, dvs. repræsentanter fra AC s medlemsorganisationer, erhvervsorganisationerne, beskæftigelsessystemet etc. Derudover deltog lokale og regionale aktører, til at give specifik indsigt i yderområdernes udfordringer og særlige behov. Målet med kampagnen var tredelt: Afdækning af rekrutteringsbehov af højtuddannet arbejdskraft i de 17 kommuner; vejlede og inspirere virksomheder i kommunerne i brugen og effekten af højtuddannet arbejdskraft; inspirere akademikere til at søge ansættelse i yderområderne. Udfordringer Der har særligt været tre udfordringer, som har påvirket resultatet af kampagnen, hvoraf vi var forberedte på de to af dem: For det første har der skullet bruges en del kræfter på at flytte akademikere fra universitetsbyerne til yderområderne rent mentalt. Den høje ledighed og en indsats fra os og især karrierecentrene har været med til at nedbryde en del barrierer, men for nogle akademikere er det stadig en udfordring at forlade venner og familie for et ukendt område langt fra byerne. De letteste at flytte er helt sikkert dem, der er opvokset i yderområderne og så er flyttet til byen for at studere. Den anden udfordring, som vi var indstillede på, er den overtalelse, som virksomhederne i yderområderne kræver for at ansætte akademikere. Mange brancher, særligt i disse områder, har svært ved at se værdien i de højtuddannede. Til gengæld har det været en positiv overraskelse, at der nogle steder har været en klar mentalitetsændring at spore. I Tønder og på Ærø, for eksempel, havde mange virksomheder allerede flyttet sig og fokuserede nærmere på rekruttering og fastholdelse end argumenter for, hvorfor man overhovedet skulle prøve at ansætte nogen. 1

2 Den sidste strukturelle udfordring har været kommunernes manglende vilje til at arbejde sammen med hinanden. Vi har generelt mødt stor samarbejdsvilje fra kommunerne i forhold til kampagnen, men interessen hos kommunerne for at lave aktiviteter på tværs af kommunegrænserne sammen med Akademikerkampagnen har været meget lille de fleste steder. Det har betydet, at det har været en mere langsommelig proces at køre Akademikerkampagne i Yderområde, fordi det ikke var muligt at opnå stordriftsfordele og synergi ved at nabokommuner arbejdede sammen det har krævet en håndholdt indsats i hver kommune. Planlægning og koordinering Den 3. marts 2011 sendte AC s formand Erik Jylling en til borgmestrene i de 17 kommuner, kampagnen skulle dreje sig om. Udgangspunktet var, at alle 17 kommuner skulle have muligheden for at være med i kampagnen, uden at det blev pålagt nogen: Alt er foregået efter frivillighedsprincippet. Resten af planlægningsfasen gik med afholdelse af møder med interesserede kommuner og potentielle samarbejdspartnere. Akademikerkampagnen projektansatte medarbejdere til at dække tre områder: Nordjylland, Vestjylland og Sydhavsøerne + Bornholm. Det blev gjort for at maksimere den lokale tilstedeværelse og minimere tidsforbrug og rejseudgifter, der ville blive ganske betragtelige, hvis alle møder og aktiviteter skulle tage deres udgangspunkt i København. Vi har i Akademikerkampagnen i Yderområderne fortsat det gode samarbejde med a-kasser og universiteternes karrierecentre, og har i denne kampagne ydermere udviklet rigtig gode samarbejdsrelationer med de deltagende kommuner og lokale erhvervsservicecentre. I nogle kommuner blev der indgået aftale om igangsættelse af phonerkampagne, i andre kommuner blev der aftalt andre typer aktiviteter (se bilag med oversigt over møder og events), mens enkelte kommuner ikke ønskede at deltage i Akademikerkampagnen. Det drejer sig om: Svendborg, Samsø og Norddjurs kommune. Aktiviteter i kampagnen og opfyldelse af måltal for kampagnen I forbindelse med indgåelse af aftale mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og AC om gennemførelse af projektet blev der opstillet en række delmål, som man i kampagneperioden skulle styre efter at nå. 3-4 opstartskonferencer fordelt på de geografiske hovedområder Kontakt med 2000 virksomheder i de 17 udkantskommuner gennem phoner-aktivitet Deraf 200 møder med virksomheder som opfølgning på phoner-aktiviteten Endvidere 100 møder i de 17 kommuner med lokale aktører såsom kommuner, erhvervsråd, rotaryklubber osv. Rapport om barrierer og muligheder for SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i Udkantsdanmark 2

3 Opstartsmøder/-konferencer Vi havde i kampagnen kalkuleret med en større interesse for samarbejde mellem nabokommuner, så vi kunne lave en 3-4 opstartsmøder/-konferencer med deltagelse af flere kommuner i geografisk nærstående områder. Det lykkedes kun i 2 tilfælde. Opstartsmøde med Lolland og Guldborgsund den 23. maj 2011 i regi af Business LF og Grøn Center Opstartsmøde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner den 30. maj 2011 Forklaringen er som tidligere beskrevet modvillighed fra flere kommuner om at samarbejde på tværs af kommunegrænserne om initiativet. I de øvrige kommuner har der været tale om bilaterale opstartsmøder, som i nogle tilfælde efterfølgende er blevet suppleret med afholdelse af større konferencer bl.a. i tilknytning til busture og speedatingarrangementer se mere om dette under busture. Phonerkampagner Akademikerkampagnen i Yderområderne fortsatte konceptet omkring phonerkampagner, da det i tidligere Akademikerkampagner har vist sig som et effektivt middel til at komme i dialog med SMV erne og påbegynde eventuel rekruttering. Akademikerkampagnen i Yderområderne har lavet phonerkampagne med virksomhedsbesøg i 8 kommuner: Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Hjørring, Thisted, Vesthimmerland, Lolland, Guldborgsund og Bornholm kommune. Man havde sat som målsætning, at man via phonervirksomhed skulle kontakte virksomheder og gennemføre 200 virksomhedsbesøg i projektperioden. Der er kontaktet 975 virksomheder via phonerfirmaet, hvilket har medført 308 virksomhedsbesøg. Virksomhedsbesøgene i de nævnte kommuner har været gennemført af ca. 20 konsulenter, som alle har en lokal/regional forankring. Hitraten (antal kontaktede virksomheder i forhold til antal virksomheder, som ønskede at få besøg af en konsulent) har været overraskende høj, hvilket har medført, phonerfirmaet ikke kontaktede flere end 975 virksomheder, da konsulenterne ikke havde kapacitet til at foretage flere virksomhedsbesøg. Til gengæld er antallet af gennemførte virksomhedsbesøg 50 pct. højere end måltallet. Interessen hos de besøgte virksomheder for akademiker har været stor, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående oversigt og beregninger. Virksomhedsbesøgene har resulteret i ansættelse af 47 akademikere. Hertil kommer 49 virksomheder, som på opgørelsestidspunktet fortsat var i gang med en rekrutteringsproces. 3

4 Oversig over resultaterne af phonerkampagner i Yderdanmark Virksomhedsbeøg Phonerkontakt Hitrate Antal Antal Pct. Hjørring ,9 Ringkøbing-Skjern ,1 Lemvig ,6 Thisted ,4 Vesthimmerland ,6 Lolland og Guldborgsund ,7 Bornholm ,0 I alt ,6 Besøgsresultat baseret på 93 indberetninger Antal Andel pct. Ordinær ansættelse 9 9,7 Videnpilot 5 5,4 Rekrutteringsproces i gang 15 16,1 Virksomheden vender tilbage senere 32 34,4 Virksomheden ikke interesseret 32 34,4 I alt 93 Opregnet resultat for de 8 kommuner i alt besøg Ordinær ansættelse 30 Videnpilot 17 Rekrutteringsproces i gang 49 Virksomheden vender tilbage senere 106 Virksomheden ikke interesseret 106 I alt 308 Bemærkning: Det forudsættes, at effekten af de 308 besøg følger samme mønster som de 93 indberetninger Møder og events Målet var at afholde 100 møder og/eller events i de 17 kommuner i Yderdanmark, som var målgruppen for kampagnen. Vi nåede 88 møder og/eller events i de 14 kommuner, som ønskede at være med i kampagnen se oversigten over arrangementerne i bilag 1. Der er ingen tvivl om, at målet på 100 møder var nået, hvis alle 17 kommuner havde ønsket at medvirke. 4

5 Busture med virksomhedsbesøg, konferencer og speeddatingarrangementer Udover phonerkampagner har der været en bred vifte af aktiviteter, primært målrettet SMV er, mens også flere henvendt til akademikere, der også rent mentalt har skullet flytte sig til at tænke geografisk bredere i deres jobsøgning. De mest synlige og mest medieomtalte aktiviteter i Akademikerkampagnen i Yderområderne har uden tvivl været busturene. Der har været afholdt busture til 6 kommuner: Tønder, Lemvig, Ærø, Lolland, Vesthimmerland og Thisted. Konceptet var, at kommunerne fandt virksomheder, der var rekrutteringsparate, mens AC fandt interesserede deltagere i universitetsbyerne, som ønskede at udvide deres geografiske jobsøgningshorisont og tage med en bus, som akademikerkampagnen havde stillet til rådighed for en dagstur til et udkantsområde. Planen har været at skabe en mødeplads for kandidaterne og virksomhederne, så de kunne inspirere hinanden til at starte projekter sammen. I det nuværende beskæftigelsessystem er der ikke mange muligheder for arbejdsgivere og arbejdstagere at møde hinanden uformelt og ideudvikle ud fra hinandens kompetencer og ønsker for fremtiden især ikke når det drejer sig om at få akademikere, som bor i universitetsbyerne, til at møde virksomheder i udkantsområderne. Det har været en bragende succes for Akademikerkampagnen, at vi har kunnet bidrage til at skabe de muligheder for at akademikere og virksomheder kunne mødes på denne måde en succes, som har resulteret i at vi i den fortsatte akademikerkampagne har modtaget bestillinger fra flere kommuner, som gerne vil samarbejde om at lave lignende arrangementer i yderområderne i 2012 og akademikere har deltaget i de 6 busture og det har bidraget til ca. 10 match mellem virksomheder og akademikere, som har deltaget i de 6 arrangementer. Herudover har de akademikere, som har deltaget i busturerne fået en større viden om og større interesse for at udvide deres geografiske jobsøgningshorisont til de pågældende områder, samtidig med at virksomhederne i området har fået øjnene op for at ikke er helt umuligt at tiltrække kvalificerede akademikere til disse områder, hvilket fremover vil medføre flere konkrete match mellem virksomheder og akademikere i disse områder. Barrierer og muligheder for SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i Udkantsdanmark I april 2012 afsluttede vi Akademikerkampagnen i Yderområderne med en stor konference på Hindsgavl Slot i Middelfart med over 100 deltagere. By-, Bolig- og Landdistriktsminister holdt et indlæg og to paneler satte forskellige udfordringer og muligheder i yderområderne på dagsordenen. Det var en fantastisk mulighed for at konsolidere det netværk, vi igennem kampagnen har skabt og været med til at fastholde og viderebringe kampagnens gejst også ind i den næste Akademikerkampagne, hvor flere yderområdekommuner igen har meldt sig på banen i samarbejdet med kampagnen for at fortsætte bestræbelserne på at tiltrække flere højtuddannede til virksomhederne i udkantsområderne. På konferencen blev det klart at barriererne for at virksomheder i udkantsområderne og akademikerne kan finde hinanden kan overvindes ved et tæt samarbejde om en håndholdt indsats mellem lokale instanser, som virkelig ønsker at få flere akademiker i job i virksomheder i disse områder og Akademikerkampagnen, som kan bidrage med at få akademikere i universitetsbyerne til at se jobmuligheder i yderdistrikterne. 5

6 Bilag 1 Logbog/Akademikerkampagnen i Yderområderne Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden 4. marts 2011: Møde med Sydfyns Udviklingssamarbejde om muligt samarbejde med Svendborg Kommune 8. marts 2011: Deltagelse med stand på SMV-torvet på Karrieremessen ved AAU 17. marts 2011: Deltagelse på erhvervskonference i Tønder Kommune 18. marts 2011: Møde med Tønder Kommune om samarbejde om phonerkampagne og events. 24. marts 2011: Oplæg om jobskabelse og jobsøgning i SMV er på Karrieremessen på KU 1. april 2011: Møde med Vestjysk Landboforening, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Beskæftigelses-Taskforce om samarbejdsmuligheder 5. april 2011: Oplæg på Hjørring Erhvervskonference om værdien af akademikere i SMV er 6. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 6. april 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 7. april 2011: Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 13. april 2011: Møde med Væksthus Midtjylland om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om phonerkampagne og konference i samarbejde med Akademikerkampagnen 26. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om phonerkampagnen 6

7 27. april 2011: Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd om kvalificering af virksomhedsliste til phonerkampagnen 27. april 2011: Takeoff-møde til phonerkampagnen i Ringkøbing-Skjern med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Markman Customer Management 3. maj 2011: Møde med Beskæftigelsesregion Midtjylland om bl.a. arbejdsseminar i Herning med oplæg fra Akademikerkampagnen 4. maj 2011: Koordineringsmøde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 5. maj 2011: Møde med Gymnasieskolernes Rektorforening for at afdække evt. rekrutteringsudfordringer i gymnasier i yderområderne 6. maj 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om busture og Ærø 9. maj 2011: Styregruppemøde i Akademikerkampagnen i Yderområderne 11. maj 2011: Møde i Væksthus Midtjylland om produktbladsudformning 17. maj 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om konference i Lemvig og bustur til Tønder 17. maj 2011: Møde med Thisted Kommune og samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. maj 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Lemvig Kommune om phonerkampagne og virksomhedsbesøg 18. maj 2011: Møde med Himmerlands Udviklingsråd om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. maj 2011: Oplæg om jobskabelse og jobsøgning i SMV er i yderområderne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU 19. maj 2011: Præsentation af Akademikerkampagnen for Sponsor-Network + Ringkøbing Fjord Erhvervsråds erhvervsarrangement 23. maj 2011: Møde med Business LF og Grønt Center om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 30. maj 2011: Møde med Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 30. maj 2011: Møde med Lemvig Kommune om erhvervskonference 1. juni 2011: Deltagelse i messe: Grøn Teknologi Tour i Maribo 14. juni 2011: Møde med Business Center Bornholm og Akademikerkampagnen 7

8 14. juni 2011: Møde med banksektoren på Bornholm juni 2011: Akademikerkampagnen havde stand sammen med Landdistrikternes Fællesråd på Folkemødet på Bornholm 15. juni 2011: Workshop på Folkemødet om behovet for vidensmedarbejdere 17. juni 2011: Koordineringsmøde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 22. juni 2011: Opstartsmødet Vækst og Vilje i Frederikshavn Kommune 23. juni 2011: Oplæg på Beskæftigelsesregion Midtjyllands arbejdsseminar om barrierer for rekruttering fra øst til vest 27. juni 2011: Møde med Lemvig Kommune og Nordvestjysk Erhvervsråd om phonerkampagne 30. juni 2011: Møde med Himmerlands Udviklingsråd om Tour de Vesthimmerland 1. juli 2011: Evalueringsmøde for phonerkampagnen Ringkøbing-Skjern 4. juli 2011: Møde med Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 4. august 2011: Møde med Jobcenter Lemvig om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 5. august 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Start Vækst Lemvig om kvalificering af virksomhedsliste til phonerkampagne 8. august 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om bl.a. indlæg på Indenrigsministeriets Landdistriktskonference i Tønder 12. august 2011: Planlægnings- og koordineringsmøde med Jobcenter Lemvig, Nordvestjysk Erhvervsråd og Markman Customer Management 15. august 2011: Møde med Erhverv Århus/International Community, Studenterhuset og Landdistrikternes Fællesråd om samarbejde om rekruttering til busture og jobåbninger 15. august 2011: Møde med a-kasserne om samarbejde og rekruttering til efterårets events 17. august 2011: Møde med universiteternes karrierecentre om samarbejde og rekruttering til efterårets events 19. august 2011: Møde med EURA om samarbejdsmuligheder ift. deres projekt for Århus Jobcenter om at placere højtuddannede fra Århus i vestjyske virksomheder 8

9 22. august 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Jobcenter Lemvig om arbejdsgange og henvisninger ifm. phonerkampagnen 22. august 2011: Møde med Jobrådgivernes Brancheforening om samarbejde og rekruttering til efterårets events 2. sept. 2011: Møde om kommunikationsstrategien for efterårets busture 6. sept. 2011: Oplæg om værdien af højtuddannet arbejdskraft på virksomhedskonference i Tønder 7. sept. 2011: Møde med det Nordjyske netværk om Akademikerkampagnen 8. sept. 2011: Møde om Akademikerbasen med Move On 13. sept. 2011: Møde med RUC Innovation om samarbejde med Akademikerkampagnen 17. sept. 2011: Deltagelse i Frugtfestival i Sakskøbing 19. sept. 2011: Bustur til Tønder med virksomhedsbesøg og matchmaking 23. sept. 2011: Bustur til Lolland med oplæg og matchmaking 26. sept. 2011: Bustur til Lemvig med virksomhedsbesøg, konference og matchmaking 27. sept. 2011: Oplæg på Djøfs Karrierecafé om jobsøgning og jobskabelse i SMV er i yderområderne 29. sept. 2011: Møde med Bornholms Regionskommune 29. sept. 2011: Møde med Business Center Bornholm 29.sept. 2011: På opdagelsesrejse på Bornholm med tilflytterbus 30. sept. 2011: Oplæg om Akademikerkampagnen på temadag i Aarhus 30. sept. 2011: Oplæg om Akademikerkampagnen hos Jobrådgivernes Brancheforening 30. sept. 2011: Deltagelse i karrieredag for højtuddannede med fokus på job på Bornholm 30. sept. 2011: Møde med Kompetenceforum Bornholm 10. okt. 2011: Solution Camp, Højriis Slot 11. okt. 2011: Deltagelse i Femern Bælt netværksmøde 12. okt. 2011: Netværksmøde på Ærø 18. okt. 2011: Oplæg om kampagnen på netværksmøde Byg bro til fremtidens vækst arrangeret af Jyske Bank i Holeby 9

10 19. okt. 2011: Take-off møde phonerkampagne i Thisted 26. okt. 2011: Bustur til Ærø med oplæg og matchmaking nov. 2011: Deltagelse i konference på Bornholm om klyngeudvikling i udkantsområderne 2. nov. 2011: Oplæg om kampagnen for Baglandet (netværk af studerende og kandidater med bornholmsk baggrund bosiddende i hovedstaden 4. nov. 2011: Oplæg hos netværksgruppen Get Ahead om jobskabelse og jobsøgning i SMV er i yderområderne 8. nov. 2011: Oplæg på BNI Netværksmøde Nykøbing Falster om højtuddannedes værdi i SMV er 9. nov. 2011: Bustur til Thisted med virksomhedsbesøg og matchmaking 18. nov. 2011: Møde med Langeland Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 22. nov. 2011: Oplæg om jobskabelse om jobsøgning i SMV er i yderområderne på Aarhus Erhvervsakademi 23. nov. 2011: Solution Camp, Knivholdt 24. nov. 2011: Take-off møde phonerkampagne i Hjørring 28. nov Akademikerdagen 2011 Åbent hus arrangement hos Business Center Bornholm 13. dec. 2011: Styregruppemøde i Akademikerkampagnen 18. januar 2012: Møde om Akademikerkampagnen i Ringkøbing-Skjern evaluering og muligheder for fremtidigt samarbejde 16. april 2012: Konference om højtuddannede og SMV er i yderområderne. Hindsgavl Slot 10

11 Bilag 2 Møder og events i Akademikerkampagnen i Yderdanmark uddybende beskrivelse Møde den 4. marts 2011 med Dejana Gluhajic fra Sydfyns Udviklingssamarbejde, Svendborg Til stede: Dejana Gluhajic, erhvervskonsulent, Sydfyns Udviklingssamarbejde Jens Mølbach, Økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, Projektleder, Akademikerkampagnen Mødets formål: Drøfte muligt samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Sydfyns Udviklingssamarbejde, særligt med henblik på opfølgende besøg ifm. en phonerkampgne i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Mødet: Dejana var positivt stemt overfor at forestå opfølgende virksomhedsbesøg i forbindelse med en eventuel phonerkampagne i Svendborg, Ærø og Langeland, og accepterede, at hun, når hun afholder besøg i forbindelse med phonerkampagnen, vil være der som repræsentant for Akademikerkampagnen. Det primære mål for disse virksomhedsbesøg vil derfor være at afsøge mulighederne for at få ledige i ordinært arbejde i de pågældende virksomheder, subsidiært i tilskudsjob. Desuden blev det aftalt, at Dejana kunne afsøge mulighederne for, om virksomhederne kunne være interesserede i at deltage på de virksomhedskurser, som Sydfyns Udviklingssamarbejde laver, hvis virksomheden endnu ikke er moden til at ansætte en akademiker, men måske kunne være moden til at få afdækket sine behov gennem et kursus. Vi aftalte endvidere, at phonerkampagnen med de dertilhørende virksomhedsbesøg, skulle igangsættes efter sommerferien, og at der ville være mulighed for at screene virksomhedslisterne på forhånd, så der ikke bliver ringet op til virksomheder, som Sydfyns Udviklingssamarbejde allerede er i kontakt med. Dejana vil føre logbog over besøg foretaget for Akademikerkampagnen med regelmæssig tilbagemelding til Louise. 11

12 Som en sidebemærkning hjalp Akademikerkampagnen med at finde egnede kandidater til en praktikstilling i Svendborg Forskerpark. CV erne blev sendt til Dejana ugen efter mødet. Deltagelse på Karrieremessen ved AAU den 8. marts 2011 Akademikerkampagnen havde den 8. marts 2011 en stand på Karrieremessen på Aalborg Universitet. Akademikerkampagnen valgte at være til stede netop på denne karrieremesse, fordi det var lykkedes AAU at opstille et helt SMV-torv. Flere af de tilstedeværende SMV er på messen var fra kommuner i yderområderne (Morsø og Frederikshavn), ligesom der var tilstedeværelse af erhvervschefer og fuldmægtige i jobcentre fra alle seks nordjyske yderkantskommuner. Da Akademikerkampagnen i Yderområderne har til formål at bringe SMV er i yderkantsområder tættere sammen med interesserede akademikere, var det oplagt at købe en stand på SMV-torvet. På den måde kunne Akademikerkampagnen både tale med virksomhederne og høre deres erfaringer med akademikere, både generelt og på messen, og tale med jobsøgende akademikere, herunder både færdige kandidater og studerende. Der blev rig lejlighed til at dele kampagnens foldere ud, tale med rigtig mange akademikere og tale med relevante SMV er fra området om Akademikerkampagnens budskaber. Akademikerne kunne endvidere melde sig ind i Akademikerbasen. Konkret udbytte fra dagen: 1) Mange samtaler om Akademikerkampagnens budskaber, både med virksomhedsledere og med akademikere 2) Uddeling af Akademikerkampagnens nye folder En god praktisk løsning 3) En case-historie (Morsø Jernstøberi) om deres brug af akademisk arbejdskraft nu og i fremtiden 4) Udtalelse til Nordjyske Medier om, hvorfor Nordjylland har svært ved at holde på de nyuddannede. Indslaget blev både sendt på både fjernsyn og radio. Senere tilbagemelding fra Markman i Aalborg og Direktør i Hjørring Erhvervscenter Bo Geertsen viser, at udtalelsen og dermed reklamen for Akademikerkampagnens budskaber blev hørt flere steder i Nordjylland. 12

13 13

14 Erhvervskonference i Tønder Kommune 17. marts Til stede: Virksomheder fra Tønder Repræsentanter fra Tønder Kommune Jens Mølbach, Økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Formål: En lejlighed for Akademikerkampagnen til at orientere sig om at de udfordringer, virksomhederne i Tønder Kommune lige nu står overfor. Desuden en anledning til at netværke med ledende aktører i Tønder Kommune og Tønders erhvervsliv. Konferencen: Konferencen var delt i to, med oplæg først og derefter workshops. Akademikerkampagnen deltog i workshoppen omkring innovation og erhvervsservice. I workshoppen fik Akademikerkampagnen lejlighed til kort at fortælle om kampagnens formål og tilbud til virksomheder. Derudover var der rig lejlighed til at orientere sig om, hvordan virksomheder i Tønder Kommune ønsker rammerne, så innovationen bedst fremmes. Erfaringerne fra dagen kunne bruges på mødet med Tønder Kommune den 18. marts. 14

15 Møde den 18. marts 2011 i Tønder mellem Tønder Kommune og Akademikerkampagnen Til stede: Carsten Hagen Jensen, erhvervskoordinator, Tønder Kommune Jesper Monsrud, erhvervskonsulent, Tønder Kommune Pia Lassen, bosætningskoordinator, Tønder Kommune Jens Mølbach, økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Mødets formål: Drøfte hvilke muligheder, der er for at sætte aktiviteter i gang i samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Tønder Kommune, og hvorledes disse aktiviteter indholdsmæssigt og tidsmæssigt spiller sammen med og understøtter de initiativer, som allerede er i gang eller er planlagt/igangsat i Tønder Kommune for at få flere højtuddannede til området. Mødet: Generel phonerkampagne i Tønder Kommune Det blev aftalt, at en generel phonerkampagne, hvor man kontakter en række virksomheder i Tønder Kommune m.h.p. eventuelt opfølgende besøg fra konsulenter m.h.p. dialog om muligheder og interesse for ansættelser af højtuddannede, skal igangsættes efter sommerferien. Akademikerkampagnen står for kontakten til phonerfirmaet og finansieringen samt finder konsulenter gerne hos Andre Aktører som kan tage de besøg, som bliver et resultat af phonerkampagnen. Før phonerkampagnen laver Akademikerkampagnen et udtræk af de virksomheder, som findes i Tønder, og sender dem til Tønder Kommunes Erhvervsafdeling, som kan justere i ringe-listen, således at man undgår at kontakte virksomheder, som Tønder Kommunes Erhvervsafdeling allerede er i kontakt med omkring temaet. Mødet mellem ledige akademikere og virksomheder i Tønder Kommune Man blev enige om at arbejde på et projekt, som skal skabe opmærksomhed omkring mødet mellem virksomheder og højtuddannede i Tønder Kommune. Indholdet kan være en dag, hvor man kører en busfuld unge akademikere fra Århus eller Odense til Tønder, med mulighed for dels at komme på et par virksomhedsbesøg og måske også møde en række virksomheder, som kunne have interesse i en evt. ansættelse af en højtuddannet. Det blev aftalt, at man vil arbejde videre med idéen, og at man vil sigte efter, at det kan løbe af stabelen i sidste del af august eller begyndelsen af september, og at Akademikerkampagnen sørger for at finde de pågældende kandidater og stille en bus til rådighed. Erhvervsafdelingen i Tønder Kommune skal hjælpe med at finde lokale virksomheder, som vil lege med på 15

16 idéen. Den videre planlægning foregår i et samarbejde med Tønder Kommunes Erhvervsafdeling og Akademikerkampagnen. Større virksomheders problemer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft Der blev under mødet peget på, at Tønder gymnasium har problemer med at få rekrutteret den nødvendige højtuddannede arbejdskraft. Det blev aftalt, at Akademikerkampagnen tager kontakt til Tønder Gymnasium m.h.p. at tilbyde assistance til afhjælpning af deres rekrutteringsproblemer via Akademikerkampagnens store netværk til de ledige akademikere. Endvidere at Tønder Kommunes Erhvervsafdeling er behjælpelig med nødvendige oplysninger om Tønder Kommune som arbejdsområde og bosted herunder også mulighederne for at finde beskæftigelse til evt. ægtefæller m.v. Dette initiativ sættes i gang snarest. Gode eksempler på højtuddannede, som har fået job i Tønder Kommune Der var enighed om, at gode eksempler kan være befordrende både for de lokale virksomheders lyst til at ansætte højtuddannede og de højtuddannedes lyst til at arbejde og evt. bosætte sig i Tønder Kommune. Det blev derfor aftalt, at Tønder Kommune (Pia Lassen) skal prøve at finde en eller flere cases i Tønderområdet, hvor både den højtuddannede og virksomhedslederen vil stille op til et interview, som Akademikerkampagnens journalist gennemfører og efterfølgende lancerer casen i lokale medier og får lagt den på relevante hjemmesider og måske også får det trykt som materiale til omdeling i lokalområdet. Cases kan i det hele taget indgå i den generelle markedsføring af akademikerinitiativet i yderområderne. Dette initiativ igangsættes snarest. 16

17 Oplæg på Karrieremessen på KU den 24. marts Til stede: Ca. 50 studerende og kandidater fra KU Niels Lykke Jensen, formand, Akademikerkampagnen Oplægget: Niels Lykke Jensen afholdt et 1 times-oplæg på KU s Karrieremesse under titlen Hvordan undgår man det frie fald? Foredraget var en sammenkobling af de resultater, der kom frem i AC s rapport Det Frie Valg eller Det Frie Fald? fra 2010, med de erfaringer, AC har gjort sig gennem Akademikerkampagnen om, hvor og hvordan man kan tilrettelægge sin jobsøgning, så det giver bedst mulige resultater. Niels Lykke brugte i den forbindelse tid på at forklare, hvordan bred geografisk søgning i Danmarks yderområder kan være med til at øge ens jobmuligheder, ligesom det oftest kan betale sig at henvende sig til de små og mellemstore virksomheder, der ikke så ofte bliver kontaktet af akademikere. Hvis man har sine salgsargumenter på plads, vil der være gode muligheder for at skabe sig en plads i de mindre virksomheder i yderområderne. Et godt råd, som deltagerne tog til sig, var at kontakte virksomheder for at høre om muligheder for samarbejde med andre virksomheder af samme type, dvs. bruge den pågældende virksomheds netværk og ekspertise i stedet for konkret jobsøgning hos den kontaktede virksomhed. Det åbner ofte flere døre end bare at forhøre sig om jobmulighederne det enkelte sted, fordi paraderne hos den enkelte virksomhedsleder ikke med det samme ryger op. Fra deltagerne på messen var der ingen større forbehold eller frygt for hverken at søge job i en SMV eller i et yderområde. Den eneste frygt var at ende i arbejdsløshed. 17

18 Oplæg på Hjørring Erhvervskonference den 5. april 2011 Til stede: Ca. 15 virksomheder fra Hjørring Kommune Ca ledige kandidater, der har interesse i at arbejde i Hjørring kommune Repræsentanter fra Hjørring Kommune, inkl. Direktør for Erhvervscentret, Bo Geertsen Jens Mølbach, økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, projektleder, Akademikerkampagnen Oplægget: Louise Bjerregaard holdt oplæg om Akademikerkampagnen på Hjørring Erhvervskonference. Oplægget gav en oversigt over den landsdækkende kampagnes aktiviteter, med forslag til mulige aktiviteter i Hjørring og med opfordringer til de deltagende virksomheder om at kontakte Akademikerkampagnen, hvis de overvejer at ansætte en højtuddannet. Oplægget lagde desuden stor vægt på de cases, der er indsamlet i forbindelse med Akademikerkampagnen, for at synliggøre værdien af højtuddannet arbejdskraft overfor virksomhederne. De gode fortællingerne kunne endvidere være inspiration til de fremmødte kandidater, så de bliver klarere på, hvordan deres kompetencer kan sættes i spil i små og mellemstore virksomheder. Oplægget varede ca. 20 min., og derudover blandede både Jens og Louise sig generelt på dagen, hvor temaet var innovation og globalisering med udgangspunkt i højtuddannet arbejdskraft. Vi fik også mulighed for at uddele vores foldere med cases og tilskudsmuligheder, og for at tale én til én med virksomhedsejere, der overvejede akademisk arbejdskraft. 18

19 Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern kommune den 7. april 2011 Til stede: Lene Hagerup Hindbo, projektchef, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Søren Godt, udviklingskonsulent, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Peter Donslund, udviklingschef, Ringkøbing Skjern Kommune Per Gorm Nielsen, Akademikerkampagnen Jens Mølbach, AC, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, AC, Akademikerkampagnen Mødets indhold: På mødet præsenterede Jen s og Louise Akademikerkampagnens aktivitetsforslag i yderkommunerne. Bl.a. drøftede vi mulighederne for et samarbejde omkring en phonerkampagne og for andre synlige aktiviteter i kommunen. Der var enighed om et samarbejde både omkring phonerkampagnen og om andre aktiviteter. Det blev aftalt, at Erhvervscenteret vil stille med én til flere konsulenter, der bistår Per Gorm i at tage virksomhedsbesøg i Ringkøbing-Skjern kommune. Desuden blev det aftalt, at vi holder en fælles event i Ringkøbing-Skjern i september måned. En mulighed kunne være at afholde en dag på en virksomhed, der særligt kendetegner Ringkøbing-Skjern kommune og som kan tillokke både virksomheder og jobsøgende. Ang. phonerkampagne: Erhvervscenter bistår med virksomhedskonsulenter Den 28. april mødes Søren Godt og Per Gorm og screener virksomhedslisterne, så de er ajourført med erhvervscenterets øvrige aktiviteter Den 29. april mødes Søren Godt, Per Gorm, Louise Bjerregaard og phonere fra Markman om phonermanus, indberetning og generel info om phonerkampagnen. Ang. event i Ringkøbing-Skjern Lene Hagerup Hindbo og Louise Bjerregaard er tovholdere på eventplanlægningen Foreløbig dato er primo eller medio september Lene lægger ud med at undersøge branchemuligheder for eventuelt tema og måske også en virksomhed, der kunne være vært på dagen. Endvidere undersøges mulighederne for et trækplaster i form af en lokal kendt, der har rødder i området og lyst til at præge udviklingen. 19

20 Møde med Lemvig Kommune den 18. april 2011 Til stede: Steffen Damsgaard, byrådsmedlem, Lemvig Kommune Anders Holm, udviklingschef, Lemvig Kommune Per Gorm Nielsen, konsulent, Akademikerkampagnen Mødets formål: Konkretisering af mulige initiativer i samarbejde mellem Lemvig Kommune og Akademikerkampagnen. Konference: 1. Opstartskonferencen i Lemvig kommune Drøftelse af ønsker til konferencens indhold og formål Forslag til konferenceindhold (rækkefølge ej prioriteret) Velkomst Evt. ministerindlæg Akademikerkampagnens baggrund, formål og indhold Potentialet i ansættelse af en akademiker - oplæg om bundlinie-effekten af ansættelse af en akademiker Præsentation af cases, f.eks. John Thomsen om blind date -oplevelsen samt lokale virksomheder om ansættelsen og erfaring med ansættelse af den første akademiker samt tilflyttede akademikeres oplevelser og erfaringer Spørgsmål, idé- og erfaringsudveksling samt præsentation af lokale tiltag ifm. Akademikerkampagnen Mulighed for politiker-netværksmøder på tværs af kommuner Oplægsholdere Velkomst, v. Borgmester Erik Flyvholm (10 min.) Evt. ministerindlæg, Lemvig kommune inviterer Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen(20 min) Akademikerkampagnens baggrund, formål og indhold v. kampagnesekretariatet(15 min) Potentialet i ansættelse af en akademiker, populær præsentation af bundlinieundersøgelserne v. Jan Rose Skaksen,CBS. Foredragstitel: Gør bundlinien en tjeneste ansæt en akademiker! samt Hvornår kommer den næste flaskehals fremtidens arbejdsmarked og lokale beskæftigelsesmæssige tendenser og muligheder. (20 min) - alternativt ved kampagnesekretariatet, DJØF, eller.???. - Pause 30 min Cases, John Thomsen samt lokale cases (40 min) - gennem StartVækst, NV-erhvervsråd eller udviklingschef Anders Holm. 20

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder

SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder November 2012 SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder I efteråret 2010 blev AC af Beskæftigelsesministeriet bedt om at afprøve Akademikerkampagnens

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere