Akademikerkampagnen i Yderområderne Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikerkampagnen i Yderområderne 2011-2012. Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012"

Transkript

1 AC, den 9. august 2012 Akademikerkampagnen i Yderområderne Indhold Evaluering af kampagnen Bilag 1 - Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden Bilag 2 - Møder og events kampagnen uddybende beskrivelse Evaluering af kampagnen I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2011 blev der vedtaget et initiativ, som skulle få flere akademikere i virksomhederne i 17 udkantskommuner. Der blev afsat 3 mio. kr. til initiativet, døbt Akademikerkampagnen i Yderområderne. Der blev nedsat en styregruppe til vejledning og sparring omkring initiativerne i Akademikerkampagnen i Yderområderne. Styregruppen består primært af styregruppemedlemmer fra den tidligere Akademikerkampagne, dvs. repræsentanter fra AC s medlemsorganisationer, erhvervsorganisationerne, beskæftigelsessystemet etc. Derudover deltog lokale og regionale aktører, til at give specifik indsigt i yderområdernes udfordringer og særlige behov. Målet med kampagnen var tredelt: Afdækning af rekrutteringsbehov af højtuddannet arbejdskraft i de 17 kommuner; vejlede og inspirere virksomheder i kommunerne i brugen og effekten af højtuddannet arbejdskraft; inspirere akademikere til at søge ansættelse i yderområderne. Udfordringer Der har særligt været tre udfordringer, som har påvirket resultatet af kampagnen, hvoraf vi var forberedte på de to af dem: For det første har der skullet bruges en del kræfter på at flytte akademikere fra universitetsbyerne til yderområderne rent mentalt. Den høje ledighed og en indsats fra os og især karrierecentrene har været med til at nedbryde en del barrierer, men for nogle akademikere er det stadig en udfordring at forlade venner og familie for et ukendt område langt fra byerne. De letteste at flytte er helt sikkert dem, der er opvokset i yderområderne og så er flyttet til byen for at studere. Den anden udfordring, som vi var indstillede på, er den overtalelse, som virksomhederne i yderområderne kræver for at ansætte akademikere. Mange brancher, særligt i disse områder, har svært ved at se værdien i de højtuddannede. Til gengæld har det været en positiv overraskelse, at der nogle steder har været en klar mentalitetsændring at spore. I Tønder og på Ærø, for eksempel, havde mange virksomheder allerede flyttet sig og fokuserede nærmere på rekruttering og fastholdelse end argumenter for, hvorfor man overhovedet skulle prøve at ansætte nogen. 1

2 Den sidste strukturelle udfordring har været kommunernes manglende vilje til at arbejde sammen med hinanden. Vi har generelt mødt stor samarbejdsvilje fra kommunerne i forhold til kampagnen, men interessen hos kommunerne for at lave aktiviteter på tværs af kommunegrænserne sammen med Akademikerkampagnen har været meget lille de fleste steder. Det har betydet, at det har været en mere langsommelig proces at køre Akademikerkampagne i Yderområde, fordi det ikke var muligt at opnå stordriftsfordele og synergi ved at nabokommuner arbejdede sammen det har krævet en håndholdt indsats i hver kommune. Planlægning og koordinering Den 3. marts 2011 sendte AC s formand Erik Jylling en til borgmestrene i de 17 kommuner, kampagnen skulle dreje sig om. Udgangspunktet var, at alle 17 kommuner skulle have muligheden for at være med i kampagnen, uden at det blev pålagt nogen: Alt er foregået efter frivillighedsprincippet. Resten af planlægningsfasen gik med afholdelse af møder med interesserede kommuner og potentielle samarbejdspartnere. Akademikerkampagnen projektansatte medarbejdere til at dække tre områder: Nordjylland, Vestjylland og Sydhavsøerne + Bornholm. Det blev gjort for at maksimere den lokale tilstedeværelse og minimere tidsforbrug og rejseudgifter, der ville blive ganske betragtelige, hvis alle møder og aktiviteter skulle tage deres udgangspunkt i København. Vi har i Akademikerkampagnen i Yderområderne fortsat det gode samarbejde med a-kasser og universiteternes karrierecentre, og har i denne kampagne ydermere udviklet rigtig gode samarbejdsrelationer med de deltagende kommuner og lokale erhvervsservicecentre. I nogle kommuner blev der indgået aftale om igangsættelse af phonerkampagne, i andre kommuner blev der aftalt andre typer aktiviteter (se bilag med oversigt over møder og events), mens enkelte kommuner ikke ønskede at deltage i Akademikerkampagnen. Det drejer sig om: Svendborg, Samsø og Norddjurs kommune. Aktiviteter i kampagnen og opfyldelse af måltal for kampagnen I forbindelse med indgåelse af aftale mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og AC om gennemførelse af projektet blev der opstillet en række delmål, som man i kampagneperioden skulle styre efter at nå. 3-4 opstartskonferencer fordelt på de geografiske hovedområder Kontakt med 2000 virksomheder i de 17 udkantskommuner gennem phoner-aktivitet Deraf 200 møder med virksomheder som opfølgning på phoner-aktiviteten Endvidere 100 møder i de 17 kommuner med lokale aktører såsom kommuner, erhvervsråd, rotaryklubber osv. Rapport om barrierer og muligheder for SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i Udkantsdanmark 2

3 Opstartsmøder/-konferencer Vi havde i kampagnen kalkuleret med en større interesse for samarbejde mellem nabokommuner, så vi kunne lave en 3-4 opstartsmøder/-konferencer med deltagelse af flere kommuner i geografisk nærstående områder. Det lykkedes kun i 2 tilfælde. Opstartsmøde med Lolland og Guldborgsund den 23. maj 2011 i regi af Business LF og Grøn Center Opstartsmøde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner den 30. maj 2011 Forklaringen er som tidligere beskrevet modvillighed fra flere kommuner om at samarbejde på tværs af kommunegrænserne om initiativet. I de øvrige kommuner har der været tale om bilaterale opstartsmøder, som i nogle tilfælde efterfølgende er blevet suppleret med afholdelse af større konferencer bl.a. i tilknytning til busture og speedatingarrangementer se mere om dette under busture. Phonerkampagner Akademikerkampagnen i Yderområderne fortsatte konceptet omkring phonerkampagner, da det i tidligere Akademikerkampagner har vist sig som et effektivt middel til at komme i dialog med SMV erne og påbegynde eventuel rekruttering. Akademikerkampagnen i Yderområderne har lavet phonerkampagne med virksomhedsbesøg i 8 kommuner: Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Hjørring, Thisted, Vesthimmerland, Lolland, Guldborgsund og Bornholm kommune. Man havde sat som målsætning, at man via phonervirksomhed skulle kontakte virksomheder og gennemføre 200 virksomhedsbesøg i projektperioden. Der er kontaktet 975 virksomheder via phonerfirmaet, hvilket har medført 308 virksomhedsbesøg. Virksomhedsbesøgene i de nævnte kommuner har været gennemført af ca. 20 konsulenter, som alle har en lokal/regional forankring. Hitraten (antal kontaktede virksomheder i forhold til antal virksomheder, som ønskede at få besøg af en konsulent) har været overraskende høj, hvilket har medført, phonerfirmaet ikke kontaktede flere end 975 virksomheder, da konsulenterne ikke havde kapacitet til at foretage flere virksomhedsbesøg. Til gengæld er antallet af gennemførte virksomhedsbesøg 50 pct. højere end måltallet. Interessen hos de besøgte virksomheder for akademiker har været stor, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående oversigt og beregninger. Virksomhedsbesøgene har resulteret i ansættelse af 47 akademikere. Hertil kommer 49 virksomheder, som på opgørelsestidspunktet fortsat var i gang med en rekrutteringsproces. 3

4 Oversig over resultaterne af phonerkampagner i Yderdanmark Virksomhedsbeøg Phonerkontakt Hitrate Antal Antal Pct. Hjørring ,9 Ringkøbing-Skjern ,1 Lemvig ,6 Thisted ,4 Vesthimmerland ,6 Lolland og Guldborgsund ,7 Bornholm ,0 I alt ,6 Besøgsresultat baseret på 93 indberetninger Antal Andel pct. Ordinær ansættelse 9 9,7 Videnpilot 5 5,4 Rekrutteringsproces i gang 15 16,1 Virksomheden vender tilbage senere 32 34,4 Virksomheden ikke interesseret 32 34,4 I alt 93 Opregnet resultat for de 8 kommuner i alt besøg Ordinær ansættelse 30 Videnpilot 17 Rekrutteringsproces i gang 49 Virksomheden vender tilbage senere 106 Virksomheden ikke interesseret 106 I alt 308 Bemærkning: Det forudsættes, at effekten af de 308 besøg følger samme mønster som de 93 indberetninger Møder og events Målet var at afholde 100 møder og/eller events i de 17 kommuner i Yderdanmark, som var målgruppen for kampagnen. Vi nåede 88 møder og/eller events i de 14 kommuner, som ønskede at være med i kampagnen se oversigten over arrangementerne i bilag 1. Der er ingen tvivl om, at målet på 100 møder var nået, hvis alle 17 kommuner havde ønsket at medvirke. 4

5 Busture med virksomhedsbesøg, konferencer og speeddatingarrangementer Udover phonerkampagner har der været en bred vifte af aktiviteter, primært målrettet SMV er, mens også flere henvendt til akademikere, der også rent mentalt har skullet flytte sig til at tænke geografisk bredere i deres jobsøgning. De mest synlige og mest medieomtalte aktiviteter i Akademikerkampagnen i Yderområderne har uden tvivl været busturene. Der har været afholdt busture til 6 kommuner: Tønder, Lemvig, Ærø, Lolland, Vesthimmerland og Thisted. Konceptet var, at kommunerne fandt virksomheder, der var rekrutteringsparate, mens AC fandt interesserede deltagere i universitetsbyerne, som ønskede at udvide deres geografiske jobsøgningshorisont og tage med en bus, som akademikerkampagnen havde stillet til rådighed for en dagstur til et udkantsområde. Planen har været at skabe en mødeplads for kandidaterne og virksomhederne, så de kunne inspirere hinanden til at starte projekter sammen. I det nuværende beskæftigelsessystem er der ikke mange muligheder for arbejdsgivere og arbejdstagere at møde hinanden uformelt og ideudvikle ud fra hinandens kompetencer og ønsker for fremtiden især ikke når det drejer sig om at få akademikere, som bor i universitetsbyerne, til at møde virksomheder i udkantsområderne. Det har været en bragende succes for Akademikerkampagnen, at vi har kunnet bidrage til at skabe de muligheder for at akademikere og virksomheder kunne mødes på denne måde en succes, som har resulteret i at vi i den fortsatte akademikerkampagne har modtaget bestillinger fra flere kommuner, som gerne vil samarbejde om at lave lignende arrangementer i yderområderne i 2012 og akademikere har deltaget i de 6 busture og det har bidraget til ca. 10 match mellem virksomheder og akademikere, som har deltaget i de 6 arrangementer. Herudover har de akademikere, som har deltaget i busturerne fået en større viden om og større interesse for at udvide deres geografiske jobsøgningshorisont til de pågældende områder, samtidig med at virksomhederne i området har fået øjnene op for at ikke er helt umuligt at tiltrække kvalificerede akademikere til disse områder, hvilket fremover vil medføre flere konkrete match mellem virksomheder og akademikere i disse områder. Barrierer og muligheder for SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i Udkantsdanmark I april 2012 afsluttede vi Akademikerkampagnen i Yderområderne med en stor konference på Hindsgavl Slot i Middelfart med over 100 deltagere. By-, Bolig- og Landdistriktsminister holdt et indlæg og to paneler satte forskellige udfordringer og muligheder i yderområderne på dagsordenen. Det var en fantastisk mulighed for at konsolidere det netværk, vi igennem kampagnen har skabt og været med til at fastholde og viderebringe kampagnens gejst også ind i den næste Akademikerkampagne, hvor flere yderområdekommuner igen har meldt sig på banen i samarbejdet med kampagnen for at fortsætte bestræbelserne på at tiltrække flere højtuddannede til virksomhederne i udkantsområderne. På konferencen blev det klart at barriererne for at virksomheder i udkantsområderne og akademikerne kan finde hinanden kan overvindes ved et tæt samarbejde om en håndholdt indsats mellem lokale instanser, som virkelig ønsker at få flere akademiker i job i virksomheder i disse områder og Akademikerkampagnen, som kan bidrage med at få akademikere i universitetsbyerne til at se jobmuligheder i yderdistrikterne. 5

6 Bilag 1 Logbog/Akademikerkampagnen i Yderområderne Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden 4. marts 2011: Møde med Sydfyns Udviklingssamarbejde om muligt samarbejde med Svendborg Kommune 8. marts 2011: Deltagelse med stand på SMV-torvet på Karrieremessen ved AAU 17. marts 2011: Deltagelse på erhvervskonference i Tønder Kommune 18. marts 2011: Møde med Tønder Kommune om samarbejde om phonerkampagne og events. 24. marts 2011: Oplæg om jobskabelse og jobsøgning i SMV er på Karrieremessen på KU 1. april 2011: Møde med Vestjysk Landboforening, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Beskæftigelses-Taskforce om samarbejdsmuligheder 5. april 2011: Oplæg på Hjørring Erhvervskonference om værdien af akademikere i SMV er 6. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 6. april 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 7. april 2011: Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 13. april 2011: Møde med Væksthus Midtjylland om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om phonerkampagne og konference i samarbejde med Akademikerkampagnen 26. april 2011: Møde med Lemvig Kommune om phonerkampagnen 6

7 27. april 2011: Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd om kvalificering af virksomhedsliste til phonerkampagnen 27. april 2011: Takeoff-møde til phonerkampagnen i Ringkøbing-Skjern med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Markman Customer Management 3. maj 2011: Møde med Beskæftigelsesregion Midtjylland om bl.a. arbejdsseminar i Herning med oplæg fra Akademikerkampagnen 4. maj 2011: Koordineringsmøde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 5. maj 2011: Møde med Gymnasieskolernes Rektorforening for at afdække evt. rekrutteringsudfordringer i gymnasier i yderområderne 6. maj 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om busture og Ærø 9. maj 2011: Styregruppemøde i Akademikerkampagnen i Yderområderne 11. maj 2011: Møde i Væksthus Midtjylland om produktbladsudformning 17. maj 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om konference i Lemvig og bustur til Tønder 17. maj 2011: Møde med Thisted Kommune og samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. maj 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Lemvig Kommune om phonerkampagne og virksomhedsbesøg 18. maj 2011: Møde med Himmerlands Udviklingsråd om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 18. maj 2011: Oplæg om jobskabelse og jobsøgning i SMV er i yderområderne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU 19. maj 2011: Præsentation af Akademikerkampagnen for Sponsor-Network + Ringkøbing Fjord Erhvervsråds erhvervsarrangement 23. maj 2011: Møde med Business LF og Grønt Center om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 30. maj 2011: Møde med Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 30. maj 2011: Møde med Lemvig Kommune om erhvervskonference 1. juni 2011: Deltagelse i messe: Grøn Teknologi Tour i Maribo 14. juni 2011: Møde med Business Center Bornholm og Akademikerkampagnen 7

8 14. juni 2011: Møde med banksektoren på Bornholm juni 2011: Akademikerkampagnen havde stand sammen med Landdistrikternes Fællesråd på Folkemødet på Bornholm 15. juni 2011: Workshop på Folkemødet om behovet for vidensmedarbejdere 17. juni 2011: Koordineringsmøde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 22. juni 2011: Opstartsmødet Vækst og Vilje i Frederikshavn Kommune 23. juni 2011: Oplæg på Beskæftigelsesregion Midtjyllands arbejdsseminar om barrierer for rekruttering fra øst til vest 27. juni 2011: Møde med Lemvig Kommune og Nordvestjysk Erhvervsråd om phonerkampagne 30. juni 2011: Møde med Himmerlands Udviklingsråd om Tour de Vesthimmerland 1. juli 2011: Evalueringsmøde for phonerkampagnen Ringkøbing-Skjern 4. juli 2011: Møde med Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 4. august 2011: Møde med Jobcenter Lemvig om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 5. august 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Start Vækst Lemvig om kvalificering af virksomhedsliste til phonerkampagne 8. august 2011: Møde med Landdistrikternes Fællesråd om bl.a. indlæg på Indenrigsministeriets Landdistriktskonference i Tønder 12. august 2011: Planlægnings- og koordineringsmøde med Jobcenter Lemvig, Nordvestjysk Erhvervsråd og Markman Customer Management 15. august 2011: Møde med Erhverv Århus/International Community, Studenterhuset og Landdistrikternes Fællesråd om samarbejde om rekruttering til busture og jobåbninger 15. august 2011: Møde med a-kasserne om samarbejde og rekruttering til efterårets events 17. august 2011: Møde med universiteternes karrierecentre om samarbejde og rekruttering til efterårets events 19. august 2011: Møde med EURA om samarbejdsmuligheder ift. deres projekt for Århus Jobcenter om at placere højtuddannede fra Århus i vestjyske virksomheder 8

9 22. august 2011: Møde med Nordvestjysk Erhvervsråd og Jobcenter Lemvig om arbejdsgange og henvisninger ifm. phonerkampagnen 22. august 2011: Møde med Jobrådgivernes Brancheforening om samarbejde og rekruttering til efterårets events 2. sept. 2011: Møde om kommunikationsstrategien for efterårets busture 6. sept. 2011: Oplæg om værdien af højtuddannet arbejdskraft på virksomhedskonference i Tønder 7. sept. 2011: Møde med det Nordjyske netværk om Akademikerkampagnen 8. sept. 2011: Møde om Akademikerbasen med Move On 13. sept. 2011: Møde med RUC Innovation om samarbejde med Akademikerkampagnen 17. sept. 2011: Deltagelse i Frugtfestival i Sakskøbing 19. sept. 2011: Bustur til Tønder med virksomhedsbesøg og matchmaking 23. sept. 2011: Bustur til Lolland med oplæg og matchmaking 26. sept. 2011: Bustur til Lemvig med virksomhedsbesøg, konference og matchmaking 27. sept. 2011: Oplæg på Djøfs Karrierecafé om jobsøgning og jobskabelse i SMV er i yderområderne 29. sept. 2011: Møde med Bornholms Regionskommune 29. sept. 2011: Møde med Business Center Bornholm 29.sept. 2011: På opdagelsesrejse på Bornholm med tilflytterbus 30. sept. 2011: Oplæg om Akademikerkampagnen på temadag i Aarhus 30. sept. 2011: Oplæg om Akademikerkampagnen hos Jobrådgivernes Brancheforening 30. sept. 2011: Deltagelse i karrieredag for højtuddannede med fokus på job på Bornholm 30. sept. 2011: Møde med Kompetenceforum Bornholm 10. okt. 2011: Solution Camp, Højriis Slot 11. okt. 2011: Deltagelse i Femern Bælt netværksmøde 12. okt. 2011: Netværksmøde på Ærø 18. okt. 2011: Oplæg om kampagnen på netværksmøde Byg bro til fremtidens vækst arrangeret af Jyske Bank i Holeby 9

10 19. okt. 2011: Take-off møde phonerkampagne i Thisted 26. okt. 2011: Bustur til Ærø med oplæg og matchmaking nov. 2011: Deltagelse i konference på Bornholm om klyngeudvikling i udkantsområderne 2. nov. 2011: Oplæg om kampagnen for Baglandet (netværk af studerende og kandidater med bornholmsk baggrund bosiddende i hovedstaden 4. nov. 2011: Oplæg hos netværksgruppen Get Ahead om jobskabelse og jobsøgning i SMV er i yderområderne 8. nov. 2011: Oplæg på BNI Netværksmøde Nykøbing Falster om højtuddannedes værdi i SMV er 9. nov. 2011: Bustur til Thisted med virksomhedsbesøg og matchmaking 18. nov. 2011: Møde med Langeland Kommune om samarbejdsmuligheder med Akademikerkampagnen 22. nov. 2011: Oplæg om jobskabelse om jobsøgning i SMV er i yderområderne på Aarhus Erhvervsakademi 23. nov. 2011: Solution Camp, Knivholdt 24. nov. 2011: Take-off møde phonerkampagne i Hjørring 28. nov Akademikerdagen 2011 Åbent hus arrangement hos Business Center Bornholm 13. dec. 2011: Styregruppemøde i Akademikerkampagnen 18. januar 2012: Møde om Akademikerkampagnen i Ringkøbing-Skjern evaluering og muligheder for fremtidigt samarbejde 16. april 2012: Konference om højtuddannede og SMV er i yderområderne. Hindsgavl Slot 10

11 Bilag 2 Møder og events i Akademikerkampagnen i Yderdanmark uddybende beskrivelse Møde den 4. marts 2011 med Dejana Gluhajic fra Sydfyns Udviklingssamarbejde, Svendborg Til stede: Dejana Gluhajic, erhvervskonsulent, Sydfyns Udviklingssamarbejde Jens Mølbach, Økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, Projektleder, Akademikerkampagnen Mødets formål: Drøfte muligt samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Sydfyns Udviklingssamarbejde, særligt med henblik på opfølgende besøg ifm. en phonerkampgne i Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Mødet: Dejana var positivt stemt overfor at forestå opfølgende virksomhedsbesøg i forbindelse med en eventuel phonerkampagne i Svendborg, Ærø og Langeland, og accepterede, at hun, når hun afholder besøg i forbindelse med phonerkampagnen, vil være der som repræsentant for Akademikerkampagnen. Det primære mål for disse virksomhedsbesøg vil derfor være at afsøge mulighederne for at få ledige i ordinært arbejde i de pågældende virksomheder, subsidiært i tilskudsjob. Desuden blev det aftalt, at Dejana kunne afsøge mulighederne for, om virksomhederne kunne være interesserede i at deltage på de virksomhedskurser, som Sydfyns Udviklingssamarbejde laver, hvis virksomheden endnu ikke er moden til at ansætte en akademiker, men måske kunne være moden til at få afdækket sine behov gennem et kursus. Vi aftalte endvidere, at phonerkampagnen med de dertilhørende virksomhedsbesøg, skulle igangsættes efter sommerferien, og at der ville være mulighed for at screene virksomhedslisterne på forhånd, så der ikke bliver ringet op til virksomheder, som Sydfyns Udviklingssamarbejde allerede er i kontakt med. Dejana vil føre logbog over besøg foretaget for Akademikerkampagnen med regelmæssig tilbagemelding til Louise. 11

12 Som en sidebemærkning hjalp Akademikerkampagnen med at finde egnede kandidater til en praktikstilling i Svendborg Forskerpark. CV erne blev sendt til Dejana ugen efter mødet. Deltagelse på Karrieremessen ved AAU den 8. marts 2011 Akademikerkampagnen havde den 8. marts 2011 en stand på Karrieremessen på Aalborg Universitet. Akademikerkampagnen valgte at være til stede netop på denne karrieremesse, fordi det var lykkedes AAU at opstille et helt SMV-torv. Flere af de tilstedeværende SMV er på messen var fra kommuner i yderområderne (Morsø og Frederikshavn), ligesom der var tilstedeværelse af erhvervschefer og fuldmægtige i jobcentre fra alle seks nordjyske yderkantskommuner. Da Akademikerkampagnen i Yderområderne har til formål at bringe SMV er i yderkantsområder tættere sammen med interesserede akademikere, var det oplagt at købe en stand på SMV-torvet. På den måde kunne Akademikerkampagnen både tale med virksomhederne og høre deres erfaringer med akademikere, både generelt og på messen, og tale med jobsøgende akademikere, herunder både færdige kandidater og studerende. Der blev rig lejlighed til at dele kampagnens foldere ud, tale med rigtig mange akademikere og tale med relevante SMV er fra området om Akademikerkampagnens budskaber. Akademikerne kunne endvidere melde sig ind i Akademikerbasen. Konkret udbytte fra dagen: 1) Mange samtaler om Akademikerkampagnens budskaber, både med virksomhedsledere og med akademikere 2) Uddeling af Akademikerkampagnens nye folder En god praktisk løsning 3) En case-historie (Morsø Jernstøberi) om deres brug af akademisk arbejdskraft nu og i fremtiden 4) Udtalelse til Nordjyske Medier om, hvorfor Nordjylland har svært ved at holde på de nyuddannede. Indslaget blev både sendt på både fjernsyn og radio. Senere tilbagemelding fra Markman i Aalborg og Direktør i Hjørring Erhvervscenter Bo Geertsen viser, at udtalelsen og dermed reklamen for Akademikerkampagnens budskaber blev hørt flere steder i Nordjylland. 12

13 13

14 Erhvervskonference i Tønder Kommune 17. marts Til stede: Virksomheder fra Tønder Repræsentanter fra Tønder Kommune Jens Mølbach, Økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Formål: En lejlighed for Akademikerkampagnen til at orientere sig om at de udfordringer, virksomhederne i Tønder Kommune lige nu står overfor. Desuden en anledning til at netværke med ledende aktører i Tønder Kommune og Tønders erhvervsliv. Konferencen: Konferencen var delt i to, med oplæg først og derefter workshops. Akademikerkampagnen deltog i workshoppen omkring innovation og erhvervsservice. I workshoppen fik Akademikerkampagnen lejlighed til kort at fortælle om kampagnens formål og tilbud til virksomheder. Derudover var der rig lejlighed til at orientere sig om, hvordan virksomheder i Tønder Kommune ønsker rammerne, så innovationen bedst fremmes. Erfaringerne fra dagen kunne bruges på mødet med Tønder Kommune den 18. marts. 14

15 Møde den 18. marts 2011 i Tønder mellem Tønder Kommune og Akademikerkampagnen Til stede: Carsten Hagen Jensen, erhvervskoordinator, Tønder Kommune Jesper Monsrud, erhvervskonsulent, Tønder Kommune Pia Lassen, bosætningskoordinator, Tønder Kommune Jens Mølbach, økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Mødets formål: Drøfte hvilke muligheder, der er for at sætte aktiviteter i gang i samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Tønder Kommune, og hvorledes disse aktiviteter indholdsmæssigt og tidsmæssigt spiller sammen med og understøtter de initiativer, som allerede er i gang eller er planlagt/igangsat i Tønder Kommune for at få flere højtuddannede til området. Mødet: Generel phonerkampagne i Tønder Kommune Det blev aftalt, at en generel phonerkampagne, hvor man kontakter en række virksomheder i Tønder Kommune m.h.p. eventuelt opfølgende besøg fra konsulenter m.h.p. dialog om muligheder og interesse for ansættelser af højtuddannede, skal igangsættes efter sommerferien. Akademikerkampagnen står for kontakten til phonerfirmaet og finansieringen samt finder konsulenter gerne hos Andre Aktører som kan tage de besøg, som bliver et resultat af phonerkampagnen. Før phonerkampagnen laver Akademikerkampagnen et udtræk af de virksomheder, som findes i Tønder, og sender dem til Tønder Kommunes Erhvervsafdeling, som kan justere i ringe-listen, således at man undgår at kontakte virksomheder, som Tønder Kommunes Erhvervsafdeling allerede er i kontakt med omkring temaet. Mødet mellem ledige akademikere og virksomheder i Tønder Kommune Man blev enige om at arbejde på et projekt, som skal skabe opmærksomhed omkring mødet mellem virksomheder og højtuddannede i Tønder Kommune. Indholdet kan være en dag, hvor man kører en busfuld unge akademikere fra Århus eller Odense til Tønder, med mulighed for dels at komme på et par virksomhedsbesøg og måske også møde en række virksomheder, som kunne have interesse i en evt. ansættelse af en højtuddannet. Det blev aftalt, at man vil arbejde videre med idéen, og at man vil sigte efter, at det kan løbe af stabelen i sidste del af august eller begyndelsen af september, og at Akademikerkampagnen sørger for at finde de pågældende kandidater og stille en bus til rådighed. Erhvervsafdelingen i Tønder Kommune skal hjælpe med at finde lokale virksomheder, som vil lege med på 15

16 idéen. Den videre planlægning foregår i et samarbejde med Tønder Kommunes Erhvervsafdeling og Akademikerkampagnen. Større virksomheders problemer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft Der blev under mødet peget på, at Tønder gymnasium har problemer med at få rekrutteret den nødvendige højtuddannede arbejdskraft. Det blev aftalt, at Akademikerkampagnen tager kontakt til Tønder Gymnasium m.h.p. at tilbyde assistance til afhjælpning af deres rekrutteringsproblemer via Akademikerkampagnens store netværk til de ledige akademikere. Endvidere at Tønder Kommunes Erhvervsafdeling er behjælpelig med nødvendige oplysninger om Tønder Kommune som arbejdsområde og bosted herunder også mulighederne for at finde beskæftigelse til evt. ægtefæller m.v. Dette initiativ sættes i gang snarest. Gode eksempler på højtuddannede, som har fået job i Tønder Kommune Der var enighed om, at gode eksempler kan være befordrende både for de lokale virksomheders lyst til at ansætte højtuddannede og de højtuddannedes lyst til at arbejde og evt. bosætte sig i Tønder Kommune. Det blev derfor aftalt, at Tønder Kommune (Pia Lassen) skal prøve at finde en eller flere cases i Tønderområdet, hvor både den højtuddannede og virksomhedslederen vil stille op til et interview, som Akademikerkampagnens journalist gennemfører og efterfølgende lancerer casen i lokale medier og får lagt den på relevante hjemmesider og måske også får det trykt som materiale til omdeling i lokalområdet. Cases kan i det hele taget indgå i den generelle markedsføring af akademikerinitiativet i yderområderne. Dette initiativ igangsættes snarest. 16

17 Oplæg på Karrieremessen på KU den 24. marts Til stede: Ca. 50 studerende og kandidater fra KU Niels Lykke Jensen, formand, Akademikerkampagnen Oplægget: Niels Lykke Jensen afholdt et 1 times-oplæg på KU s Karrieremesse under titlen Hvordan undgår man det frie fald? Foredraget var en sammenkobling af de resultater, der kom frem i AC s rapport Det Frie Valg eller Det Frie Fald? fra 2010, med de erfaringer, AC har gjort sig gennem Akademikerkampagnen om, hvor og hvordan man kan tilrettelægge sin jobsøgning, så det giver bedst mulige resultater. Niels Lykke brugte i den forbindelse tid på at forklare, hvordan bred geografisk søgning i Danmarks yderområder kan være med til at øge ens jobmuligheder, ligesom det oftest kan betale sig at henvende sig til de små og mellemstore virksomheder, der ikke så ofte bliver kontaktet af akademikere. Hvis man har sine salgsargumenter på plads, vil der være gode muligheder for at skabe sig en plads i de mindre virksomheder i yderområderne. Et godt råd, som deltagerne tog til sig, var at kontakte virksomheder for at høre om muligheder for samarbejde med andre virksomheder af samme type, dvs. bruge den pågældende virksomheds netværk og ekspertise i stedet for konkret jobsøgning hos den kontaktede virksomhed. Det åbner ofte flere døre end bare at forhøre sig om jobmulighederne det enkelte sted, fordi paraderne hos den enkelte virksomhedsleder ikke med det samme ryger op. Fra deltagerne på messen var der ingen større forbehold eller frygt for hverken at søge job i en SMV eller i et yderområde. Den eneste frygt var at ende i arbejdsløshed. 17

18 Oplæg på Hjørring Erhvervskonference den 5. april 2011 Til stede: Ca. 15 virksomheder fra Hjørring Kommune Ca ledige kandidater, der har interesse i at arbejde i Hjørring kommune Repræsentanter fra Hjørring Kommune, inkl. Direktør for Erhvervscentret, Bo Geertsen Jens Mølbach, økonomiansvarlig, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, projektleder, Akademikerkampagnen Oplægget: Louise Bjerregaard holdt oplæg om Akademikerkampagnen på Hjørring Erhvervskonference. Oplægget gav en oversigt over den landsdækkende kampagnes aktiviteter, med forslag til mulige aktiviteter i Hjørring og med opfordringer til de deltagende virksomheder om at kontakte Akademikerkampagnen, hvis de overvejer at ansætte en højtuddannet. Oplægget lagde desuden stor vægt på de cases, der er indsamlet i forbindelse med Akademikerkampagnen, for at synliggøre værdien af højtuddannet arbejdskraft overfor virksomhederne. De gode fortællingerne kunne endvidere være inspiration til de fremmødte kandidater, så de bliver klarere på, hvordan deres kompetencer kan sættes i spil i små og mellemstore virksomheder. Oplægget varede ca. 20 min., og derudover blandede både Jens og Louise sig generelt på dagen, hvor temaet var innovation og globalisering med udgangspunkt i højtuddannet arbejdskraft. Vi fik også mulighed for at uddele vores foldere med cases og tilskudsmuligheder, og for at tale én til én med virksomhedsejere, der overvejede akademisk arbejdskraft. 18

19 Møde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern kommune den 7. april 2011 Til stede: Lene Hagerup Hindbo, projektchef, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Søren Godt, udviklingskonsulent, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Peter Donslund, udviklingschef, Ringkøbing Skjern Kommune Per Gorm Nielsen, Akademikerkampagnen Jens Mølbach, AC, Akademikerkampagnen Louise Bjerregaard, AC, Akademikerkampagnen Mødets indhold: På mødet præsenterede Jen s og Louise Akademikerkampagnens aktivitetsforslag i yderkommunerne. Bl.a. drøftede vi mulighederne for et samarbejde omkring en phonerkampagne og for andre synlige aktiviteter i kommunen. Der var enighed om et samarbejde både omkring phonerkampagnen og om andre aktiviteter. Det blev aftalt, at Erhvervscenteret vil stille med én til flere konsulenter, der bistår Per Gorm i at tage virksomhedsbesøg i Ringkøbing-Skjern kommune. Desuden blev det aftalt, at vi holder en fælles event i Ringkøbing-Skjern i september måned. En mulighed kunne være at afholde en dag på en virksomhed, der særligt kendetegner Ringkøbing-Skjern kommune og som kan tillokke både virksomheder og jobsøgende. Ang. phonerkampagne: Erhvervscenter bistår med virksomhedskonsulenter Den 28. april mødes Søren Godt og Per Gorm og screener virksomhedslisterne, så de er ajourført med erhvervscenterets øvrige aktiviteter Den 29. april mødes Søren Godt, Per Gorm, Louise Bjerregaard og phonere fra Markman om phonermanus, indberetning og generel info om phonerkampagnen. Ang. event i Ringkøbing-Skjern Lene Hagerup Hindbo og Louise Bjerregaard er tovholdere på eventplanlægningen Foreløbig dato er primo eller medio september Lene lægger ud med at undersøge branchemuligheder for eventuelt tema og måske også en virksomhed, der kunne være vært på dagen. Endvidere undersøges mulighederne for et trækplaster i form af en lokal kendt, der har rødder i området og lyst til at præge udviklingen. 19

20 Møde med Lemvig Kommune den 18. april 2011 Til stede: Steffen Damsgaard, byrådsmedlem, Lemvig Kommune Anders Holm, udviklingschef, Lemvig Kommune Per Gorm Nielsen, konsulent, Akademikerkampagnen Mødets formål: Konkretisering af mulige initiativer i samarbejde mellem Lemvig Kommune og Akademikerkampagnen. Konference: 1. Opstartskonferencen i Lemvig kommune Drøftelse af ønsker til konferencens indhold og formål Forslag til konferenceindhold (rækkefølge ej prioriteret) Velkomst Evt. ministerindlæg Akademikerkampagnens baggrund, formål og indhold Potentialet i ansættelse af en akademiker - oplæg om bundlinie-effekten af ansættelse af en akademiker Præsentation af cases, f.eks. John Thomsen om blind date -oplevelsen samt lokale virksomheder om ansættelsen og erfaring med ansættelse af den første akademiker samt tilflyttede akademikeres oplevelser og erfaringer Spørgsmål, idé- og erfaringsudveksling samt præsentation af lokale tiltag ifm. Akademikerkampagnen Mulighed for politiker-netværksmøder på tværs af kommuner Oplægsholdere Velkomst, v. Borgmester Erik Flyvholm (10 min.) Evt. ministerindlæg, Lemvig kommune inviterer Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen(20 min) Akademikerkampagnens baggrund, formål og indhold v. kampagnesekretariatet(15 min) Potentialet i ansættelse af en akademiker, populær præsentation af bundlinieundersøgelserne v. Jan Rose Skaksen,CBS. Foredragstitel: Gør bundlinien en tjeneste ansæt en akademiker! samt Hvornår kommer den næste flaskehals fremtidens arbejdsmarked og lokale beskæftigelsesmæssige tendenser og muligheder. (20 min) - alternativt ved kampagnesekretariatet, DJØF, eller.???. - Pause 30 min Cases, John Thomsen samt lokale cases (40 min) - gennem StartVækst, NV-erhvervsråd eller udviklingschef Anders Holm. 20

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere