Præfabrikeret boligbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præfabrikeret boligbyggeri"

Transkript

1 Præfabrikeret boligbyggeri Trends udfordringer løsninger Præfabrikation og brugerdesign kan godt forenes. Her i et af Bensonwoods nyopførte træhuse i Vermont. Rapport fra workshop om træbaseret præfabrikation. Århus den 13. november 2006 Præfabrikeret boligbyggeri 1

2 Program for workshoppen Mandag den 13. november 2006 Formiddag Teknologien anno 2006, v. Peter Hesseldahl, Danfoss Universe Espansiva, v. Michael Andersen, Kunstakademiets Arkitektskole Arbejdssession I: kunder, branding og salgskanaler Eftermiddag Bensonwood and Open Built, v. Tedd Benson, Bensonwood Kort film om NCC Komplett Modularitetsbegrebet, v. Povl Kyvsgaard Hansen, Aalborg Universitet Arbejdssession II: modularisering og præfabrikation Ny træteknologi i byggeriet, v. Anne-Mette Manelius, CINARK Byggeriets Innovation Strandgade 27B, 3. sal DK-1401 København K Tekst: Ola Jørgensen, Klartekst Layout: Karen Krarup Forsidefoto: Property of Bensonwood 2 Præfabrikeret boligbyggeri

3 Forord Der er i øjeblikket et markant og perspektivrigt skift i gang i byggebranchen fra byggepladsproduktion til fabriksbaseret produktion. Det viser sig blandt andet i et voksende marked for præfabrikerede elementer i træ. I Byggeriets Innovation følger og støtter vi dette skift nøje. Blandt andet har vi i samarbejde med en række virksomheder og vidensparter etableret to konsortier om præfabrikeret og brugerdesignet boligbyggeri. Medlemmer af de to konsortier satte vi stævne i Århus den 13. november sammen med en håndfuld udvalgte gæster og en række faglige kapaciteter på feltet. Det er highlights fra denne workshop, vi her præsenterer i en journalistisk form, så også andre end de 24 deltagere kan få glæde af dem. Vi vil gerne takke såvel deltagere som oplægsholdere for at at have udvekslet erfaringer og synspunkter med os og med hinanden. Videndeling i hele værdikæden er en vigtig del af motoren i den innovation, branchen har brug for. Læs mere om Byggeriets Innovation, og find yderligere materiale om workshoppen på God læselyst. Mikkel A. Thomassen Sekretariatsleder Præfabrikeret boligbyggeri 3

4 Huse skal bygges indendørs Byggebranchen skal finde svar på en række vanskelige spørgsmål, hvis den fremover vil tjene penge på at opføre nye attraktive boliger til en pris, folk kan og vil betale. Industrialisering, modultænkning, brugertilpasning og åbne standarder er nogle af buddene på fremtidens byggeri, men ingen af dem er uden betydelige forhindringer. Det viste en intensiv workshop med nogle af branchens frontløbere inden for træbaseret præfabrikation. I dag er den computerkraft, almindelige mennesker har til rådighed, gange større end for 15 år siden. Og i 2021 vil vi se tilbage på nutidens teknologi som præcis lige så håbløst langsom og gammeldags. Det er bare ét eksempel på, at fremtiden kommer os i møde langt hurtigere, end vi har været vant til. Og det får konsekvenser for den måde, vi bygger og indretter vores huse på. - Som IT-entusiast trak jeg for nogle år siden omhyggeligt datakabler i hele mit hus, så jeg havde hurtige netforbindelser i alle rum. I lyset af de trådløse netværk forekommer mit kabelprojekt unægtelig lidt komisk i dag, fortæller Peter Hesseldahl, fremtidsforsker hos Danfoss Universe. Hans anekdote varmer op til to vigtige pointer: Vi har svært ved at bygge huse, der skal holde i 100 år, når vores teknologi, levevilkår og livsstil forandrer sig markant hurtigere. Vi bør alligevel tage bestik af de stærke udviklingstendenser, som vi ved, kommer til at præge fremtiden selv om vi ikke ved præcis hvordan. Peter Hesseldahl peger især på følgende trends, som byggebranchen efter hans mening lige så godt kan se i øjnene og få det bedste ud af like them or not: Individualitet: Folk vil ikke nøjes med den funktionalitet, alle har adgang til. De vil have noget særligt, som har en speciel historie eller kvalitet, der passer til deres liv og værdier. Elektronisk forbundethed: Folk er i stigende grad permanent online via computere og mobilt udstyr. Skellet mellem job og fritid udviskes lige som samspillet mellem virkelige og virtuelle verdener bliver mere avanceret. Accelererende forandringstempo: Computernes processorhastighed er blot én indikator på, at teknologiens livscykler bliver stadigt kortere. Når meget af indmaden i vores hjem forældes og udskiftes hurtigere, stiller det også nye krav boligens fleksibilitet. Demografiske ændringer: En stigende andel ældre i befolkningen er måske den sikreste trend. Usikkerheden knytter sig bl.a. til, hvad dét betyder for fremtidens plejesektor og behovet for ældreboliger. Også ændringer i familiemønsteret ændrer kravene til boligernes antal, størrelse og indretning. Fokus på ressourcer: Vi kommer til at økonomisere anderledes effektivt med mange af de ressourcer, vi bygger vores velstand på. Om ikke af lyst så på grund af bl.a. højere energipriser. Derfor har vi formentlig kun set begyndelsen til den måde, bæredygtighed vil præge byggeriet på fremover. - Der er ingen grund til at tro, at forandringshastigheden bliver mindre fremover. Når vi er et samfund i flux, kan vi så bygge boliger, der er permanente? Skal vi bygge noget, der kan holde, 4 Præfabrikeret boligbyggeri

5 eller skal vi designe det, så det kan forandres løbende og måske skilles ad igen og indgå i kredsløbet? spørger Peter Hesseldahl. - Vi lever jo ikke i industrialderen længere. Man må tilpasse sine ydelser til, hvad folk har brug for lige nu og her og derfor kende sin bruger så godt som muligt. Men man kan ikke levere en individuel ydelse til alle. I stedet må man gøre kunderne til medskabere ved at inddrage dem i en løbende designproces. Det ændrer afgørende ved vores måde at tænke design og arkitektur på. Vi skal i højere grad designe værktøjer, der gør brugeren i stand til at skabe sit eget produkt. Peter Hesseldahl advarer dog mod at reducere problemet til customization - altså at kunne give folk præcis, hvad de ønsker sig lige nu. Man kommer let til at støbe et aftryk af deres flygtige drømme i beton. Dermed risikerer man at gøre boligen ubrugelig eller mindre værd for dem, der senere skal flytte ind i en andens drøm eller for ejerne selv, når deres behov og ønsker igen skifter. Trends ændrer vilkårene for indretning og byggeri Kravene til en god bolig kan forandre sig markant i husets levetid. Peter Hesseldahl nævner eksempler på forhold, man måske ikke tænkte nok på, da man byggede huse for 50 år siden: I 1955 var der i gennemsnit én person mere i hver husstand end i dag. Andelen af single-husstande er steget fra 16 pct. i 1960 til 38 pct. i dag. Kun hvert tredje hjem havde eget bad i 1955 i dag er andelen 95 pct. Præcis den samme udvikling gælder udbredelsen af centralvarme. Når det gælde hvidevarer og informationsteknologi er udviklingen accelereret endnu hurtigere: I 1990 havde 29 pct. af danskerne opvaskemaskine. I dag er det 63 pct. I samme perioden er udbredelsen af tørretumblere fordoblet fra hver fjerde til hver anden familie. I 1995 stod der en pc i hvert tredje danske hjem. I dag er kun 8 pct. uden. Også udbredelsen af mikrobølgeovne (80 pct.) og fladskærms-tv (19 pct.) har haft og får betydning for indretning og pladskrav i hjemmet. Blandt andre bygge-relevante tendenser nævner Peter Hesseldahl hjemmekontor, samtalekøkken, wellness-rum, walk-in-closet og aircondition. Præfabrikeret boligbyggeri 5

6 Arkitektur til at vokse i Netop muligheden for at individualisere boligen på en fleksibel måde, er kernen i byggekonceptet Espansiva, som Jørn Utzon lancerede i slutningen af 60 erne med en række andre projekter under parolen additiv arkitektur. Målet med Espansiva var at udvikle, producere og markedsføre komponenter til enfamilieshuse med træ som det altdominerende materiale. Komponenterne skulle kunne sættes sammen i et meget stort antal rumlige kombinationer, være lette at samle og kunne produceres til en konkurrencedygtig pris, forklarer Utzon-eksperten Michael Andersen fra Kunstakademiets Arkitektskole. Projektet var initieret af træbranchen, og det var hensigten, at trælasthandler skulle lagerføre elementerne. En familie skulle i princippet selv kunne hente udbygningen til deres hus på en trailer. Tilbygning, ombygning og evt. frabygning skulle være let og fleksibel. Og folk var ikke bundet til bestemte arkitekter eller producenter. Alle standarder inden for døre, vinduer og beklædninger skulle være mulige at inkludere i boligen. der heller ikke tænkt installationer ind i byggeriet - også det skulle laves på pladsen. - Man får nok først en virkelig rentabel udnyttelse af industrielt fremstillede bygningsdele, når de kan føjes sammen uden tilpasning på byggepladsen, vurderer Michael Andersen med henvisning til Utzons manifest Additiv Arkitektur publiceret i Om projektet kan overvinde nogle af sine oprindelige svagheder, kommer der måske snart et svar på. Kuben Vest Byg skal sammen med den yngste Utzon-søn, Kim, forsøge at videreudvikle Espansiva-ideerne til et nutidigt industrielt produkt. Utzon var også i dette projekt stærkt inspireret af den finske arkitekt Alvar Aaltos tanker om standardiseret fleksibilitet, som de blev formuleret i mellemkrigsårene. Altså at simple og standardiserede enheder åbner mulighed for at skabe stor variation og forskelligartede udtryk. Espansiva-konceptet har flere af de kvaliteter, der spås en fremtid i byggebranchen: Industriel præfabrikation, mass customization, systemleverancer, modularitet, brugerkonfigurering og fleksibilitet. Men projektet blev af mange grunde aldrig realiseret. Michael Andersen peger blandt andet på en række byggetekniske svagheder. Dels indebar det et betydeligt materialespild. Dels var der stadig en masse arbejde på byggepladsen med at sætte huset sammen, inddække det mv. Der var Jørn Utzons bud på et præfabrikeret boligsystem Espansiva har stærke modulære træk, både i den enkelte celle og i de utallige muligheder for at kombinere dem. Den bærende konstruktion er en limtræsramme i tre dybder. To rammer i samme dybde udgør en enhed med en standardbredde på 3 meter. Rammerne har samme gesimshøjde, og alle lofter samt tage hælder 17 grader. Ved sammenføjninger placeres rammerne altid med 12 cm mellemrum, som udgør et standardiseret interface til fx skillevægge mv. 6 Præfabrikeret boligbyggeri

7 En udfordret branche At byggebranchen ikke uden videre kan skifte fokus fra enkeltstående byggeprojekter til industrialiserede systemleverancer á la Espansiva blev hurtigt tydeligt i workshoppens diskussioner. Den danske byggebranche er nemlig i lighed med mange andre landes - karakteriseret ved: Det er netop for at overskride begrænsningerne i denne organisationsform, at Byggeriets Innovation arbejder med at facilitere konsortier af virksomheder, der kan udvikle levedygtige innovationsprojekter sammen. Hovedparten af workshoppens deltagere var således knyttet de to konsortier den præfabrikerede individuelle bolig og brugerdesignet boligbyggeri. Opdelingen af design og produktion hos hhv. rådgivere og entreprenører Projektbaseret (ad hoc) samarbejde og innovation Mange små virksomheder En stærkt opdelt værdikæde En ret høj andel faglært arbejdskraft Pris som dominerende konkurrenceparameter. Denne organisering gør branchen yderst modstands- og omstillingsdygtig over for den lunefulde efterspørgsel. Men det begrænser samtidig ressourcerne til langsigtet udvikling af fx systemleverancer. Det kræver nemlig dels, at man tænker og samarbejder strategisk langs hele værdikæden, dels at der investeres ressourcer, som ikke kan afskrives over det enkelte byggeprojekt. De er derfor allerede sporet ind på en række fælles problemstillinger og udfordringer, der da også blev debatteret livligt på workshoppen: Hvordan udvikler vi fleksible og standardiserede byggekoncepter, der giver mulighed for skræddersyet masseproduktion? Hvilke typer af valgmuligheder kan og skal vi give kunderne, og hvor er de bedst tjent med, at vi som fagfolk definerer løsningerne for dem? Hvordan etablerer vi åbne standarder, der inviterer til både samarbejde og sund konkurrence i branchen? Spørgsmålene blev ikke autoritativt besvaret, men en lang række eksempler og synspunkter fra oplægsholdere og deltagere bidrog til at skitsere nogle af de mulige løsninger. Præfabrikeret boligbyggeri 7

8 Adskil bygningernes tidslag Eksempelvis leverede den amerikanske pionér inden for trækonstruktioner, Tedd Benson, overbevisende dokumentation for, at træbaseret præfabrikation langt fra er ensbetydende med fabriks- og masseproducerede typehuse. Med afsæt i en nærmest idealistisk bestræbelse på at genoplive en tabt håndværkspræget byggetradition har Tedd Benson opbygget en forretning, der nu beskæftiger omkring 70 ansatte og årligt bygger omkring 60 eksklusive kvalitetshuse over det meste af USA. Bensonwood står i dag på tærsklen til et partnerskab, der for alvor kan flytte byggekonceptet op i skala (over huse årligt) og ud til et langt bredere publikum. Benson har sammenfattet filosofien i virksomhedens Open-Built system i ti principper: 1. Boliger skal være unikke og fleksible lige som de mennesker, der skal bo i dem. 2. Bygningens funktionelle systemer skal frigøres fra hinanden så bygningen består af forskellige lag med forskellig levetid. Fra grundkonstruktionen, der kan holde op til 300 år, over ruminddelingen, der måske skal ændres efter år til alt det løsøre, der ofte skiftes ud fra det ene år til det andet. Se også illustration. 3. Byggeprocessen adskilles i husets ydre skal og indmad. Skallen er arkitekter og ingeniørers domæne. Indmaden skal ejer og håndværkere let selv kunne ændre og tilpasse. 4. Et fintmasket 3D-matrix-grid standardiserer alle elementers dimensioner og mulige placeringer i huset. Det giver maksimal fleksibilitet og mulighed for at genanvende løsninger på tværs af forskellige bygningsdesign. 5. Byg virtuelt, før fysisk alle huse konstrueres i avanceret CAD-software, inden de opføres i virkeligheden. Softwaen kobler både til projektstyringsværktøjer og til CAM, så al opskæring og formning sker automatisk. 6. Design sammenføjninger, og sammenføj design skab et fast interface mellem bygningernes dele, og opbyg et bibliotek over dine designelementer. 7. Integrer alle discipliner i designprocessen fra arkitekter og ingeniører til producenter, forhandlere og fagspecialister. 8. Byg modulære komponenter badeværelser, installationsvægge etc. - der kan færdiggøres parallelt indendøre. 9. Brug byggepladsen til at samle modulerne ikke til det grundlæggende træarbejde. Byggepladsen er det dårligste sted at forsøge at kontrollere kvalitet, effektivitet, omkostninger og jobtilfredshed. 10. Gør systemer og standarder åbne, så den samlede branche styrkes og udvikler en fælles platform for både samarbejde og konkurrence. Tedd Benson lægger vægt på, at hele byggeprocessen er tænkt logisk og modulært fra starten. Hvis man fx begrænser modulopbygningen til bygningens ydre skal, så opnår man aldrig den rentabilitet, der ligger i et samlet koncept. Præfabrikation virker kun, når det omfatter hele byggeprocessen, siger han. 8 Præfabrikeret boligbyggeri

9 Property of Bensonwood En af grundideerne i Bensonwoods Open Built er at opfatte bygningen som et lagdelt sæt af systemer. Forholdet mellem det enkelte lag og helheden er bestemt af lagets levetid og behovet for fremtidige ændringer og tilpasninger. Det giver mulighed for at optimere udformningen af hvert enkelt lag og at give brugeren større indflydelse på husets både funktionelle og æstetiske kvaliteter. Præfabrikeret boligbyggeri 9

10 De vanskelige moduler Moduler og modularitet er i det hele taget dagens løsen, når man taler om industrialisering af det træbaserede byggeri. Uanset om fokus er på at tilfredsstille brugernes behov eller på at optimere byggeprocessen fremhæves modultænkningen som afgørende for succes. - Vi har behov for modularitet for at kunne imødekomme kundernes krav og for at forblive konkurrencedygtige, siger lektor Poul Kyvsgaard Hansen fra Aalborg Universitet. Han har igennem flere år har arbejdet både teoretisk og praktisk med modularlisering - de sidste fire år blandt andet som konsulent hos LEGO. Han advarer samtidig mod at tro, at der findes én kort og slagen vej til at gøre sin produktion modulær. Det er en krævende proces, som man ikke kan få succes med at gøre halvhjertet, og hvor indsatserne samtidig er høje. For etablerer man en svag platform eller designer et dårligt modul skaber det problemer for alle ens produkter. - Vi hører og ser ofte succeshistorierne om vellykket modularisering selv om virksomhederne ofte holder den bagvedliggende opskrift for sig selv. Fiaskoerne derimod får vi meget sjældent besked om, siger Poul Kyvsgaard Hansen. Han har dog eksempler fra en række andre brancher, der understreger modulariseringens potentialer. Eksempelvis bygger pc-produktion i højeste grad på modulær tænkning. Det har blandt andet været muligt, fordi nogle af de største spillere som IBM og Intel tidligt etablerede åbne platforme og snitflader, som alle producenter kunne levere på. Det har udløst en voldsom dynamik, konkurrence og innovation i branchen. - Byggebranchen mangler sådan en stor driver, der kan sætte normgivende standarder eller skabe platforme, som resten af branchen har en interesse i at følge. Der kan sagtens skabes vellykket modularisering lokalt, men hvis ikke en forsynings- eller værdikæde kan rykke samlet, får vi aldrig nogen virkelig innovation i branchen. Gode ideer realiseres nemlig ikke automatisk. Hvis ikke der er nogen ejere til en platform, bliver den helt sikkert ikke til noget i praksis, påpeger Poul Kyvsgaard Hansen. - Herhjemme har vi en ærgrelig tendens til at se hinanden som konkurrenter i de forskellige delbrancher. Man skal ikke langt ud i verden for at opdage, hvor ekstremt lille et marked, Danmark udgør. Der burde være basis for et stærkere samarbejde, supplerer en af deltagerne. 10 Præfabrikeret boligbyggeri

11 I det integrerede produkt (øverst) er trailerens forskellige funktioner vævet grundigt ind i hinanden. De kan derfor ikke skiftes ud eller varieres, uden at det går ud over helheden. I det modulære produkt er alle elementers funktion isoleret, så fx boks eller frontplade kan tilpasses ny teknologi, varieres efter kundekrav mv. uden at påvirke resten af konstruktionen. Poul Kyvsgaard Hansen antydede, at det typisk stærkt integrerede boligbyggeri kunne hente megen inspiration i en mere modulær produktarkitektur. Præfabrikeret boligbyggeri 11

12 Translucent træ er blot en af de spændende træteknologiske nyskabelser, som kan give nye muligheder i fremtidens byggeri. Ved at kombinere tyndt træfinér med glas, som det her ses med sten (th.), kan der skabes et komposit-materiale med en anderledes akustik, lysdiffusion og overflade end andre kendte byggematerialer, fortæller Anne-Mette Manelius. Også friktionssvejsning af træ åbner nye perspektiver for mere flydende konstruktionstyper med eksponerede overflader, som ellers oftest udnyttes i byggeri i beton (tv.) Teknologien er dog endnu på et eksperimenterende stadium. Giv kunderne de rette valg Ifølge Kyvsgaard skyder nogle virksomheder langt over målet i deres modulære differentiering af produkterne. Kunderne får simpelthen for mange valgmuligheder eller det bliver for dyrt og kompliceret at levere en så bred vifte af varianter. Modularisering kræver med andre ord en god føling med markedet og en tæt kontakt til brugerne. Nøglen til succes er at fiksere de rette elementer i produktet og tilbyde variation og tilpasning på de parametre, der giver kunden mest værdi. brugeren vælge ud fra sine ønsker til funktionalitet, værdier, æstetik mv. Flere argumenterede for ikke at drukne folk i valgmuligheder, de ikke har realistiske forudsætninger for at overskue. Folk skal vænne sig til at købe hus på samme måde som de køber bil, lød en af deltagernes vurdering: - Som bilkøber har man en overskuelig vifte af muligheder for ekstraudstyr, variation, tilpasning og finish. Men de virkeligt indviklede valg er truffet for én. I workshoppens diskussioner anedes en principiel enighed om nogle af kriterierne for denne snitflade mellem det faste og det variable. Blandt andet, at man skal fastholde de professionelles ansvar for den indre logik og varians i systemer og platforme - de tekniske og ofte skjulte standarder og interfaces mv. men derimod lade En række af fremtidens valgmuligheder fremgik også af forskningsassistent på CINARK Anne- Mette Manelius præsentation af en række af branchens nye tendenser og materialeteknologiske innovationer. Blandt dem kompositmateriale af finér og glas samt friktions-svejsning af træ. 12 Præfabrikeret boligbyggeri

13 Deltagere i workshoppen Søren Petersen, HP3 Jesper F. Carstens, HP3 Ib Valdemar Nielsen, CUBO Thomas Ulderup, Markman Gert Smed, Factotech Grethe Linder Vinter, Kragelund Kommunikation Per Kortegaard, Arkitektskolen Aarhus Søren Wandahl, Aalborg Universitet Rolf Kjær, Arkitema Karsten Bro, Arkitema David Gryth, Arkitema Jesper Hoffmann, Skandibyg Simon Brückner, Kuben Martin Tholstrup, Attic Klaus Ottesen, Attic Anne-Mette Manelius, Kunstakademiets Arkitektskole Michael Andersen, Kunstakademiets Arkitektskole Peter Hesseldahl, Danfoss Universe Tedd Benson, Bensonwood Christine Benson, Bensonwood Poul Kyvsgaard, Aalborg Universitet Kjeld Schrøder, Byggeriets Innovation Natalie Mossin, Byggeriets Innovation Ola Jørgensen, Klartekst Litteratur nævnt på workshoppen Tedd Benson: Building the Timber Frame House. The Revival of a forgotten Craft (1980) Tedd Benson: The Timber-Frame Home. Design. Construction. Finishing. (1997) Tedd Benson: Timberframe. The Art and Craft of the Post-and-Beam Home. (2001) Stewart Brand: How Buildings Learn (1994) John Habraken: Supports: An Alternative to Mass Housing (1972) John Habraken: The Structure of the Ordinary (1998) Jørn Utzon: Espansiva i Arkitekten 1, Espansiva. Et Jørn Utzon byggesystem (katalog) Hjemmesider nævnt på workshoppen Film om NCC Komplett se under: Så arbetar vi : Industrielt byggande : NCC Komplett i korthet Bensonwood Timberframers Guild Center for Industriel Arkitektur, CINARK, Kunstakademiets Arkitektskole Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Byggeriets Innovation Præfabrikeret boligbyggeri 13

14 Om Byggeriets Innovation Byggeriets Innovation er et led i Fonden Realdanias strategi for fokusområdet Byggeriets fremtid. Vi arbejder primært med projekter, der fokuserer på nyindustrialisering af byggeriet. Byggeriets Innovation samarbejder med danske og udenlandske virksomheder, der ønsker at medvirke til en grundlæggende reorganisering af byggeriet. Vi støtter især virksomheder i strategiske innovationskonsortier, der udvikler sammenhængende løsninger på tværs af eksisterende fag- og virksomhedsgrænser. Vi assisterer primært konsortierne på de første etaper af ruten fra tidlig idé til kommerciel bæredygtighed. 14 Præfabrikeret boligbyggeri

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor INDUSTRIELLE LØSNINGER Den industrialiserede arkitektur udfordrer den klassiske forestilling om det fuldendte arkitekturværk

Læs mere

Systemleverancer i byggeriet

Systemleverancer i byggeriet CINARK sætter fokus Systemleverancer i byggeriet Af Anne-Mette Manelius, Cand. Arch, forskningsassistent og Rikke-Julie Schaumburg Müller, Cand. Arch, forskningsassistent Artikel, CINARK Januar 2006, bragt

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION. Scenarieworkshop

Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION. Scenarieworkshop Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION Scenarieworkshop Opsummeret resultat af innovationstjek i en række betonvirksomheder inden workshoppen Det er de erfarne personer der bær udvikling Visionen

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit 10 l cadmagasinet 39 Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit AF JACOB LANGE Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma var blandt de første herhjemme til at satse målrettet på Autodesk Revit til ingeniører.

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 1 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 "Gives som en anerkendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Kronik: Byggesektorens mindreværdskomplekser er grundløse!

Kronik: Byggesektorens mindreværdskomplekser er grundløse! Kronik: Byggesektorens mindreværdskomplekser er grundløse! Peter Holm Jacobsen Kristian Kreiner Januar 2009 Mange ting, som i princippet burde ske, lader sig ikke gøre i praksis. Det er en alment menneskelig

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere