REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER?"

Transkript

1 Rapport nr. 1 / 2013 RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER? Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Jens Peter Bonde professor, overlæge dr. med, Niels Ebbehøj overlæge dr. med, Peter Jacobsen overlæge. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden

2 Indhold Baggrund Baggrund Side 03 Frisørprodukter Side 04 Toksikologi Side 06 Udsættelse for kemiske stoffer i frisørfaget Side 08 Epidemiologiske studier Side 09 Risikovurdering Side 11 Referencer Side 12 Bilag Side 13 Rapporten er udarbejdet i 2012 på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet Spørgsmålet om frisørkemikalier kan påvirke frugtbarhed og/ eller reproduktion er aktualiseret af tilsyneladende forskellige risikovurderinger fra danske myndigheder: Miljøstyrelsen, som regulerer kemikalier i forbrugerprodukter, fraråder gravide at farve hår under graviditeten, mens Arbejdstilsynet hidtil har anset, at frisørarbejde kan udføres af gravide uden risiko for negativt graviditetsudfald, når visse sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Dette notat er udarbejdet på opdrag af Arbejdstilsynet for at give et overblik over den aktuelle viden om risikoen for reproduktionsskader forårsaget af kemiske påvirkninger i frisørers arbejdsmiljø. Vurderingen er sket ud fra følgende vinkler: 1. Reproduktionstoksikologiske data vedrørende kemiske stoffer i frisørprodukter. 2. Data om frisørers udsættelse for kemiske produkter. 3. Undersøgelser af erhvervsgrupper med kontakt til frisørkemi kalier (epidemiologiske studier). Det er tilstræbt at give et overblik over reproduktionstoksikologiske data for frisørkemikalier, ikke at gennemføre en detaljeret evaluering af de mange forskellige stoffer, der forekommer i produkterne. Udsættelsens karakter og omfang er også inddraget. Viden på dette område er dog begrænset og mangelfuld. Den epidemiologiske dokumentation repræsenterer viden om skadevirkninger på mennesker under almindelige forhold. På dette område er tilstræbt en fuldstændig dækning af de seneste ca. 15 års studier af frisørers reproduktionsforhold. De forskellige former for dokumentation har hver for sig svagheder og styrker herunder mht. relevans og fejlkilder. I sammenfatningen er den indhentede viden sammenfattet, herunder med de nødvendige forbehold. RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER? ISBN Kontakt: Niels Ebbehøj, overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: Side 2 Side 3

3 Frisørprodukter Kemiske produkter i frisørsalonen inddeles af Brancheforeningen SPT i 12 grupper efter deres anvendelse (1). A. Hårshampoo: Detergenter/ tensider (nonion, anion, kation og amfotere) Viskositetsmidler (ex.polyethylenglykol og propylenglykol) Konditioneringsmidler (silikoneforbindelser, cellulosederivater, fedtsyreestere) UV-filtre og opaliserende stoffer, konsistensmidler, parfume, farvestoffer Konserveringsmidler, max. 1% (ex. parabener) B. Hårfarve, oxiderende (permanente): Farve (ex. p- og o-phenylendiamin, p-toluendiamin, p- og o-aminophenol, p-aminodiphenylamin) Koblere (ex. m-phenylendiamin, m-aminophenol, 1-naphol, 2,4-diaminophenoxyethanol) Alkali (ex. ammoniak, ethanolamin) Opløsningsmidler (propylenglykol, benzylalkohhol, ethanol, isopropanol) Konsistensmidler, detergenter, antioxydanter, parfume, kompleksdannere, mv. C. Oxidationsmidler til hårfarve/afblegning (bejdse) anvendes med oxyderende hårfarve: Hydrogenperoxid max. 12% Emulgatorer, fugtighedsgivere (glycerin), kompleksdanner, stabilisator, ph justering (syre). D. Hårfarve, toning og skylning (ikke permanente): Farvestoffer (ex. 4-amino-2-nitrophenol, aminoantrakinon) Ethanol, max 50% Opløsningsmidler, max. 10% (ex. Propylenglykol, methoxyisopropanol) Emulgator, kationiske detergenter, konditioneringsmidler, konsistensmidler, parfume. Drivgas (hvis aerosolform) Konserveringsmidler (ex. parabener) E. Hårfarve, indlægningsmidler sammen med vandondulation: Farvestoffer (uspecificerede) Alkoholer, max 80% Acetone Silikoneolie, polymerer (ex. PVA), detergenter Konserveringsmidler, max. 1% F. Permanentvæske: Ammonium thioglycolat, diammonium dithioglycolat Cystein Alkali Konsistensmidler, detergenter, parfume, kompleksdannere G. Fiksering til permanentvæske: Hydrogenperoxid Detergenter Konsistensmidler, parfume, kompleksdannere, farve m.v. Konserveringsmidler, max. 0,2% (ex. parabener) H. Hårbalsam: Olie, voks, silikone, fedtalkohol, max. 15% Alkohol, max. 10% Detergenter, katione og amfotere, konsistensmidler, parfume, kompleksdannere, farve m.v. Konserveringsmiddel, max 1% (ex. parabener) I. Gele, skum: Polymerer (ex. PVA, PVP) Alkohol, max 50% Silikoneforbindelser Fugtighedsmidler, detergenter, konsistensmidler, parfume, farver Konserveringsmidler, max 1,5% J. Vandondulation: Polymer, max 5% (ex. PVA) Ethanol, isopropyl alkohol Acetone Parfume, farve, katione detergenter, silikoneforbindelser, UV-filtre, drivmidler til aerosol m.v. Konserveringsmiddel, max. 2% (ex. parabener) K. Hårlak: Polymerer, max. 8,5% (ex. PVA) Alkohol, max 95% Opløsningsmidler, max. 25% (ex. Acetone) Blødgørere, parfume m.v. Konserveringsmidler, max. 1% (ex. Parabener). L. Lysningspulver/afblegningspulver, anvendes oftest sammen hydrogenperoxid (bejdse): Persulfater (ammonium/na/k), max. 70% Fyldstoffer (ex. silikat, carbonat) Konsistensmidler, detergenter, ammoniumforbindelser m.v. Disse grupper har forskellige egenskaber, men mange stoffer går igen i forskellige produkttyper. Udvælgelsen af stoffer til toksikologisk gennemgang er baseret på denne informationskilde (1), en tidligere rapport om frisørarbejde (2), en opstilling af de mest an vendte hårfarver (3) samt de produkt karakteristika som er fremgået af Micromedex produktdatabaser (4). Side 4 Side 5

4 Toksikologi De udvalgte kemikalier er vurderet i forhold til reproduktionsskadende effekt med toksikologiske oplysninger fra Micromedex systemet af databaser: Reprorisk (Databaserne: Reprotext, Reprotox, Shephards, Teris) og Poisindex (5,6). Styrken i disse databaser er, at informationerne er evalueret af ekspertpaneler og opdateres løbende. Ammoniumforbindelser Anvendes bl.a. i permanente hårfarver. Ammonium omsættes i kroppen, metaboliseringskapaciteten er normalt stor. Reproduktionstoksikologiske data er sparsomme, men der er ikke mistanke om effekter på reproduktion, med mindre moderen er forgiftet (ingen specifik reproduktionstoksisk effekt). Ammoniumhydroxyd er en base, ætsende. Baser Stærke baser som metasilikat, ammonium-, natrium- og kaliumhydroxyd anvendes i midler til udretning af krøller og hårfjerningsmidler. Det er uvist om denne anvendelse også foregår i DK. Stofferne er ætsende, men ikke reproduktionstoksiske. Borater Natriumperborat har været brugt i permanentvæske. Arbejde med borater har i et enkelt studie været associeret med nedsat antal spermier. Ingen påvirkning af fertilitet i rotter, men efter langtids dosering med store doser (70g/kg/dag) påvirkning af testes og ovarier i hunde og rotter. Brintoverilte Hydrogen peroxid bruges som reagens i hårfarveprodukter. Det er en irritant, som har haft effekter i genetiske testsystemer, men ikke i hele organismer. Embryotoksisk effekt er set ved eksponering af kyllingefostre i eksponeringskamre, relevansen er tvivlsom. Er ikke reproduktionstoksisk i intakte dyr uden samtidig toksisk effekt på moderen. Der er ikke fundet epidemiologiske studier. Stoffet omsættes normalt i kroppen. Detergenter, non- og anioniske Overfladeaktive stoffer, findes bl.a. i shampoo. Der er ikke fundet studier der tyder på reprotoksiske effekter af disse detergenter/tensider. Ethanol Opløsningsmiddel i hårfarver, balsam, vandondulationsmidler m.v.. Indtagelse af alkohol under graviditeten kan medføre misdannelser og udviklingsforstyrrelser. En nedre grænse for effekterne kendes ikke. Ethanol optages ikke i væsentligt omfang ved inhalation og via intakt hud er beskeden. Isopropanol Opløsningsmiddel, anvendelse jf. ovenfor. Maternelt toksiske doser har i forsøg været reproduktionstoksiske, usikker relevans for human risiko. Der er ikke relevante epidemiologiske studier. Opløsningsmidler; andre Nedenstående stoffer har været omtalt som opløsningsmidler i forskellige frisørprodukter. Det er uvist, i hvilket omfang de anvendes, specielt er det uvist om EGME og PGME overhovedet bruges. Benzylalkohol har i et studie med injektion i kyllingefostres blommesæk været teratogent. I øvrigt ikke holdepunkter for en reproduktionsskadende effekt. Acetone har eksperimentelt medført forkortet menstruationscyklus hos kvinder. Udsættelse for flere forskellige opløsningsmidler, inklusive acetone, har været associeret med misdannelser i centralnervesystemet i epidemiologiske studier. Dyreeksperimenter har ikke tydet på en specifik reproduktionstoksisk effekt af acetone. Propylenglykol har i eksperimentelle studier med excessive orale doser eller parenteral administration været reproduktionstoksisk. Ingen andre data. Butandioler (butylenglykol) kan muligvis medføre nedsat intrauterin vækst ved store doser til moderdyret. Har dog også være brugt som kosttilskud til drægtige søer, øger kuldstørrelse. Humane data mangler. Polyethylenglykols generelle toksiske effekter er knyttet til lavmolekylære PEG-forbindelser (PEG-200 PEG-400). Reproduktionstoksiske efter oral administration til forsøgsdyr. Ingen humane data. Ethylenglykolmethylether (EGME) er reprotoksisk i forsøgsdyr og Propylenglykolmethylether (PGME) har været reproduktionstoksisk i enkelte dyreforsøg. Begge stoffer er flygtige. Det er uvist om stofferne bruges i frisørprodukter. Ingen humane data. Para-phenylendiamin (PPD) P-phenylenediamin er et oxiderende (permanent) farvestof, som er kendt for type 4 allergi. Det er kun er sparsomt belyst reproduktionstoksikologisk, men var ikke teratogent i rotter ved maternelt toksiske doser. Toluen-2,5-diamin Farvestof, som ved injektion ikke var teratogent i mus. Ældre undersøgelse af eksponerede mænd gav ikke holdepunkter for reproduktionstoksiske effekter. Stoffer er allergent. Resorcinol Farvestof, som hverken dyreeksperimenter eller begrænsede humane data tyder på er reproduktionstoksisk 4-amino-2-hydroxytoluen (amino-kresol) Anvendes ved hårfarvning. Ældre evaluering indicerede ikke teratogen, mutagen eller carcinogen effekt. Para-aminophenol Anvendes til hårfarvning. Der er ikke fundet data, som tyder på specifik reproduktionstoksisk effekt. Persulfat Persulfater udgør størstedelen af lysnings-/afblegningspulver. Forbindelserne synes ikke at være undersøgt for reproduktionstoksiske effekter. Thioglykolater Findes i permanentvæske. Natrium thioglykolat har i maternelt toksiske doser medført nedsat vækst af fostret. Der er ikke fundet andre relevante studier. Silikoneforbindelser Kan findes i vandondulationsvæsker, hårlak og balsam. Der er ikke fundet holdepunkter for reproduktionstoksiske effekter af silikoneforbindelser. Polyvinylacetat (PVA) Kan findes i vandondulationsvæsker og hårlak. I et ældre rotteforsøg med langtidsfodring af hanrotter med PVA udviste hanligt afkom ændringer i adfærd; i øvrigt er der ikke holdepunkter for en reproduktionstoksisk effekt. toksiske, men det er usikkert om doserne var specifikt toksiske for fostret eller om moderdyret var påvirket. Parabener Parabener bruges som konserveringsmidler i flere frisørkemikalier. De er mistænkt for at være hormonforstyrrende, men der usikkerhed om deres reproduktionstoksiske potentiale. Ved injection, hvor stofferne ikke omsættes, har de været svagt østrogene (butylparaben mindre end 1: af 17 betaøstra diol). Parabener omsættes til hydroxybenzosyre efter indtagelse og hudoptagelse, denne forbindelse har ikke væsentlig østrogen aktivitet. Forsøg med oral eksponering af forsøgsdyr har ikke tydet på reproduktionstoksiske effekter. I modsætning til administration ved subcutan injektion. Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) DEHP har østrogen, antiandrogen, teratogent og føtotoksisk virk ning i høje doser. Det har toksisk effekt på testis, specielt i unge dyr. DEHP blev forbudt af EU i 2004, det er uvist i hvilket omfang det er indgået i frisørprodukter. Phthalater, andre Phthalater under et mistænkes for at være reproduktionsskadende herunder hormonforstyrrende. Forholdene mht. eksponeringsveje og sikre eksponeringsniveauer er uafklaret. Phthalater har haft udbredt anvendelse, herunder i frisørprodukter, men det er uvist om og evt. hvorledes frisørers udsættelse for disse forbindelser adskil ler sig fra andre dele af befolkningen. Detergenter, kationiske Findes bl.a. i balsam. Få ældre dyreeksperimenter har vist fosterdød og øget resorption efter maternelt toksiske doser. Ingen nyere studier, eller humane data. Polyvinylpyrrolidon (PVP) Kan findes i vandondulationsvæsker og hårlak. Der er ikke fundet data, som indicerer reproduktions toksisk effekt af PVP. Pyrrolidon har i meget store doser været reproduktions Side 6 Side 7

5 Udsættelse for kemiske stoffer i frisørfaget Epidemiologiske studier Der er i tidsrummet udført i alt 14 epidemiologiske undersøgelser, hvor risikoen for infertilitet og/eller negativ graviditetsudfald er undersøgt med forskelligt design blandt frisører og referencepopulationer (Blatter 1993, Kersemaekers 1997, Rylander 2002, Rylander 2005, Axmon 2006, Hougaard 2006, Baste 2008, Zhu 2006, Ronda 2009, Axmon 2009, Halliday-Bell 2009, Ronda 2010 og Morales 2011). I samtlige studier er eksponering-vurderingen baseret på selvrapporterede oplysninger om anvendelse af frisørprodukter og varighed heraf. Nogle studier anvender retrospektive design, hvor eksponeringsoplysninger er indhentet efter, at fødselsudfaldet er kendt, hvilket giver risiko for recall bias, men andre studier er prospektive, hvor eksponeringsoplysninger er indsamlet inden graviditetsudfaldet er kendt. I nogle studier er oplysninger om graviditetsudfald indhentet ved selvrapporterede oplysninger, men i de bedste studier foreligger der uafhængige registerbaserede oplysninger om graviditetsudfaldene. Neden for gennemgås resultaterne kortfattet med opdeling på de vigtigste grupper af negative reproduktionsudfald. Infertilitet Nedsat forplantningsevne udtrykt som menstruationsforstyrrelse, subfertilitet (øget tid til graviditet), eller infertilitet er undersøgt i 4 studier (8,13,14,15). Der er fundet indikationer på, at arbejde som frisør er relateret til en let øget risiko for subfertilitet, men undersøgelsesresultaterne er ikke konsistente, og ikke relateret til nogle specifikke eksponeringer, hvorfor det er usikkert, om en givet risiko, hvis en sådan er til stede, er relateret til bestemte eksponeringer i frisørfaget, eller skyldes confounding. Spontan abort Der foreligger 5 epidemiologiske undersøgelser af risikoen for spontan abort blandt frisører (13,17,18,19,x). Mens der i et norsk studie fra 2008 hos en knap frisører er fundet en let øget risiko for spontan abort (OR 1,3, 95% CI 1,1-1,6), (13) er der i 4 andre undersøgelser ikke gjort lignende iagttagelser. Den norske undersøgelse er et tværsnitsstudie, hvor resultatet er baseret på spørgsmål vedrørende alle tidligere graviditeter, og der er formentligt en betydelig risiko for recall bias, hvilket kan være forklaringen på de afvigende fund. Alt i alt er der ingen holdepunkter for, at arbejdet som frisør i den nævnte periode i de undersøgte lande (Holland, Danmark, Sverige, Norge og Spanien) medfører øget risiko for spontan abort. Optagelse af kemiske stoffer ved frisørarbejde kan ske gennem huden via frisørens hænder, når håret vaskes og farves og ved indånding af luftbårne kemiske forbindelser. Udsættelsen er almindeligvis størst under blanding og påførsel af kemikalier i håret. Udsættelsen varierer mellem sekunder for hårspray til minutter ved påførsel af hårfarver eller permanentvæsker, men det kan foregå mange gange i løbet af en arbejdsdag. IARC har foretaget en opsummering af foreliggende luftbårne målinger fra forskellige studier, se vedhæftede bilag og (7). Der er foretaget luftbårne målinger i 10 spanske frisørsaloner (8). Der fandtes TVOC er i konc mellem mg/m3. Det drejer sig om udsættelse for lavere koncentrationer af en sum af mange forskellige kemiske stoffer, herunder butyl acetat (4 mg/m3), ethanol (3 mg/m3), limonen (1 mg/m3), dekametylsylopentsasiloksan (15 mg/m3) og toluen (0,3 mg/m3). Benzen forekom i koncentrationer på mikrog/m3 og diethyl-phtalat i koncentrationer på 0,5 mg/m3. Der anvendtes ikke udsugning under arbejdet. Personbårne målinger på 18 frisører under 6 timers arbejde med mørke oxidative hårfarver indeholdende 2% 14C-paraphenylendiamin (PPD) viste koncentrationer mellem <25 og 0,88 mikrogram/m3 ved en gennemsnitlig udsættelse på 30 minutter (9). Blandt frisørelever påvistes ved personbårne målinger koncentrationer på 0,04 mg/m3 for hydrogenperoxid,0,76 mg/m3 for ammoniak, og 0,02 mg/m3 for persulfater (10). Der er ikke fundet undersøgelser over målinger foretaget på frisørsaloner, hvor der er anvendt velfungerende udsug, men det angives, at niveauerne reduceres betydeligt (Hollund & Moen 1998, Leino 2001). Flere frisørkemikalier kan optages gennem huden. Gennemtrængeligheden af handsker er undersøgt i flere studier, og hud eksponering kan forekommer (11). Når handskerne anvendes korrekt gav alle handsker en god beskyttelse. Gennemtrængeligheden var mindst for nitrilhandsker sammenlignet med handsker af latex og PVC (12). Side 8 Side 9

6 Risikovurdering Frisørprodukter indeholder et meget stort antal kemiske stoffer og det er ikke muligt at give en udtømmende vurdering af samtlige. De epidemiologiske studier af ansatte i frisørfaget giver imidlertid en overordnet indikation vedrørende reproduktionsskader i gruppen af udsatte. Frisørkemikalier omfatter en række lokalirriterende, evt. ætsende stoffer og stoffer der er tilbøjelige til at fremkalde allergi med reaktioner fra hud og evt. luftveje. I reproduktionssammenhæng er der ikke indicier for at disse stoffer udgør et problem. Konklusion Arbejdstilsynets regler om indkapsling, blandebokse, lokal og generel udsugning samt brug af egnede handsker nedsætter eksponeringen for kemikalier i frisørsaloner. Overholdes disse regler er det vores vurdering at eksponeringen vil nedbringes til et niveau, så arbejdet herefter kan fortsættes under graviditeten uden øget risiko for negativt graviditetsudfald. Fostervæksthæmning og lav fødselsvægt Der foreligger 8 epidemiologiske undersøgelser, som belyser risikoen for for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og fostervægthæmning (17,18,19,Halliday-Bell 2009, Rylander 2005, Ronda 2010, Axmon 2009, 20). Der er i en række af disse studier fundet en let forøget risiko for både preterm fødsel, nedsat fødselsvægt og fostervæksthæmning under graviditeten, men fundene er ikke genfundet i andre studier. En svensk forskergruppe rapporterede i 2002 øget risiko for nedsat fødselsvægt og fostervægthæmning i en stor undersøgelse af svenske frisører med den almindelige befolkning som reference, og baseret på uafhængige registerbaserede oplysninger om fødselsvægt og gestationsvarighed. Det er bemærkelsesværdigt, at den samme forskergruppe i en ny undersøgelse publiceret i 2009 ikke reproducerer disse fund, når den almindelige befolkningsreference erstattes af søstre til frisørerne, hvor genetiske forhold i en vis udstrækning samt eksponeringer i barndommen kontrolleres effektivt. Heller ikke disse graviditetsudfald er på en konsistent måde relateret til bestemte eksponeringer i frisørfaget. Misdannelser Strukturelle misdannelser er relativt sjældne, hvorfor store undersøgelsesgrupper er nødvendige. Der er 2 modstridende undersøgelser af misdannelser generelt blandt frisører en ældre svensk undersøgelse, hvor der fandtes en markant øget risiko for misdannelse (af forskellig karakter) (18), og en dansk undersøgelser i mor-barn-kohorten fra 2006, hvor dette fund ikke reproduceres (19). Risikoen for specifikke misdannelser kan dog ikke belyses i disse studier. Ved en dansk undersøgelse af kryptorkisme og hypospadi fandtes dog indikationer på en let øget risiko for hypospadi men ikke kryptorkisme ved erhvervsmæssig udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, herunder blandt frisører (21). Reviews Der foreligger 2 systematiske reviews vedrørende risikoen for negativt graviditetsudfald blandt frisører en hollandsk publikation fra 1993, som i høj grad var med til at sætte fokus på potentielle reproduktionsproblemer blandt kvindelige frisører (20) og dels et nyt review publiceret i 2010 (22). Der er god overensstemmelse mellem konklusionerne i det tidlige og det senere review: Der ikke er konsistente epidemiologiske holdepunkter for infertilitet og negativt graviditetsudfald ved frisørarbejde. Sammenfatning Der er ikke i 14 epidemiologiske undersøgelser, som direkte adresserer risiko for infertilitet og negativt graviditetsudfald blandt frisører gennem de seneste 15 år fundet konsistente holdepunkter for en øget risiko. Modstridende undersøgelsesresultater kan i en vis udstrækning forklares med valg af referencegruppe. Ved den seneste danske undersøgelse, som er en prospektiv undersøgelse baseret på den store landsdækkende mor-barn-kohorte, er der ikke fundet risiko for infertilitet eller negativ graviditetsudfald blandt kvindelige frisører. Det er foreslået, at hormonforstyrrende stoffer som parabener og phtalater øger risikoen for specifikke misdannelser som kryptorkisme og hypospadi. Der er indtil videre kun ubekræftede og svage holdepunkter herfor. Der anvendes en række opløsningsmidler i frisørsaloner, hovedparten er alkoholer inkl. ethanol og flygtige kulbrinter er ikke almindeligt, så vidt det har kunne vurderes ud fra den foreliggende litteratur. Det er uvist om påvisning af stoffer som toluen og benzen i lave koncentrationer kan tilskrives frisørkemikalier eller om de evt. stammer fra generelle kilder i miljøet. Glykolethere anvendes i frisørkemikalier, men de stoffer, som er identificeret er kun lidt flygtige og uden et sikkert reproduktionstoksisk potentiale. Blandt flygtige glykolethere er stoffer med reproduktionstoksiske effekter, men det er usikkert om disse anvendes i frisørprodukter. Flere glykolethere har en betragtelig hudoptagelighed. Der kan være grund til at sikre sig at specifikt reproduktionstoksiske glycolethere som fx EGME ikke indgår i produkterne. Parabener og phthalater er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Risikoen er ikke afklaret. Stofferne er hudoptagelige, men tungt fordampelige, og udgør derfor hovedsagelig en potentiel risiko ved hudeksponering. Korrekt brug af egnede handsker forhindrer eksponering. De foreliggende epidemiologiske studier giver ikke sikre holdepunkter for, at arbejde i frisørsaloner øger risikoen for negative reproduktionsforløb, men forholdet er ikke afklaret. Side 10 Side 11

7 Referencer BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner 1. SPT s Branchevejledning om kosmetikprodukter for frisører. Adgang april cms/id=1057/sprog=1/grp=9/menu=4/ 2. Dahl S. Helbredsrisici ved frisørarbejde. Arbejdsmiljøfonden, København Søsted H, Basketter DA, Estrada E, Johansen JD, Patlewicz GY. Ranking of hair dye substances according to predicted sensitization potency: quantitative structure-activity relationships. Contact Dermatitis 2004; 51: Micromedex Product List. Micromedex Healthcare, Greenwood Village Colorado. Thomson Reuters (Healthcare) Inc. Adgang juli Micromedex Healthcare Series, Reprorisk [Internet database]. Greenwood Village Colorado. Thomson Reuters (Healthcare) Inc. librarian. Adgang april-juli Micromedex Healthcare Series Poisindex [Internet database]. Greenwood Village Colorado. Thomson Reuters (Health care) Inc. librarian. Adgang april-juli Anonymous. Occupational exposures of hairdressers and barbers and personal use of hair colourants. IARC monographs vol99/mono99-17.pdf 8. Ronda E et al. Airborne exposure to chemical substances in hairdresser salons. Environ Monit Assess 2009; 153: Hueber-Becker F et al. Occupational exposure of hairdressers to 14C-para-phenylendiamine-containing oxidative hair dyes: A mass balance study. Food Chem Toxicol 2007: Mounier-Geyssant E et al. Environmental Health 2006;5: Lind M-L, Boman A, Sollenberg J et al. Occupational dermal exposure to permanent hair dyes among hairdressers. Ann Occup Hyg 2005; 49: Lee HS, Lin Y. Permeation of hair dye ingredients, p-phenylendiamin and aminophenol isomers through trotective gloves. Am Occup Hyg 2009; 53 (3): Baste V, Moen BE, Riise T, Hollund BE, Oyen N Infertility and spontaneous abortion among female hairdressers: the Hordaland Health Study. J Occup Environ Med 50: Blatter BM, Zielhuis GA Menstrual disorders due to chemical exposure among hairdressers. Occup Med (Lond) 43: Hougaard KS, Hannerz H, Bonde JP, Feveile H, Burr H The risk of infertility among hairdressers. Five-year follow-up of female hairdressers in a Danish national registry. Hum Reprod. 16. Kersemaekers WM, Roeleveld N, Zielhuis GA Reproductive disorders due to chemical exposure among hairdressers. Scand J Work Environ Health 21: Ronda E, Moen BE, Garcia AM, Sanchez-Paya J, Baste V Pregnancy outcomes in female hairdressers. Int Arch Occup Environ Health 83: Rylander L, Axmon A, Toren K, Albin M Reproductive outcome among female hairdressers. Occup Environ Med 59: Zhu JL, Vestergaard M, Hjollund NH, Olsen J Pregnancy outcomes among female hairdressers who participated in the Danish National Birth Cohort. Scand J Work Environ Health 32: Kersemaeker WM Reproductive disorders among hairdressers. Epidemiology 8: Morales-Suárez MM, Toft GV, Jensen MS, Ramlau-Hansen C, Kaerlev L, Thulstrup A-M, Llopis-Gonzales A Olsen J, Bonde JP. Parental occupational exposure to endocrine disrupting chemical and male genital malformations: a study in the Danish national birth cohort study. Environmental Health 2011; 10:3. content/10/1/3 22. Peters C, Harling M, Dulon M, Schablon A, Torres CJ, Nienhaus A Fertility disorders and pregnancy complications in hairdressers - a systematic review. J Occup Med Toxicol 5:24.: 24. Koniecki D, Wang R, Moody RP, Zhu J. Phthalates in cosmetics and personal care products: Concentrations and possible dermal exposure. Environmental Research 2011; 111: TABLE 1.7. Airborne occupational exposure levels in hairdressing salons Work task Exposure Concentration in air Remarks Reference PERMANENTING Amonium thioglycoate µg/m 3 Leino (2001) Glyceryl monothioglycolate 01.8 µg/m 3 Leino (2001) Ammonia mg/m 3 Leino (2001) mg/m3 Hollund & Moen (1998) 105 mg/m3 2 min Van der Wal et al. (1997) 5-25 mg/m3 Rajan (1992) mg/m3 Hakala et al. (1979) Hydrogen sulfide mg/3 Hakala et al. (1979) Organic solvents 45 mg/m3 Peak Leino (2001) Ethanol 2-36 mg/m3 Almaguer et al. (1992) 2-30 mg/m3 Rajan (1992) 0-3 mg/m3 Breathing zone Gunter et al. (1976) Isopropanol 0-9 mg/m3 Rajan (1992) mg/m3 Hollund & Moen (1998) Toluene mg/m3 Hollund & Moen (1998) Hydrogen peroxide mg/m3 Spot measurement Van der Wal et al. (1997) Side 12 Side 13

8 BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner TABLE 1.7. (Contd.) TABLE 1.7. (Contd.) Work task Exposure Concentration in air Remarks Reference DYING p-phenylenediamine (PPD) <1.0 µg/m 3 Detection limit Gagliardi et al. (1992) < µg/m 3 Detection limit Hollund & Moen (1998) Diaminotoluene < µg/m 3 Detection limit Hollund & Moen (1998) Ammonia mg/m3 Leino (2001) mg/m3 Hollund & Moen (1998) Hydrogen peroxide mg/m3 Spot measurement Van der Wal et al. (1997) Organic solvents 25 mg/m3 Peak Leino (2001) BLEACHING Ammonium persulfate µg/m 3 Leino (2001) 30 µg/m 3 Peak Leino (2001) Ammonia mg/m3 Leino (2001) mg/m3 Hollund & Moen (1998) Hydrogen peroxide mg/m3 Spot measurement Van der Wal et al. (1997) HAIR LACQUERING Organic solvents 45 mg/m3 Peak Leino (2001) Ethanol 150 µl/l Van der Wal et al. (1997) mg/m3 Gunter et al. (1976) Isobutane mg/m3 Gunter et al. (1976) Work task Exposure Concentration in air Remarks Reference Ethanol mg/m3 8-h TWA pers. samples van Muiswinkel et al. (1997) IARC MONOGRAPHS VOLUME mg/m3 8-h TWA ambient air van Muiswinkel et al. (1997) mg/m3 8-h TWA breathing zone van Muiswinkel et al. (1997) mg/m3 8-h TWA stationary Van der Wal et al. (1997) 2-59 mg/m3 Hakala et al. (1979) Ammonia mg/3 Hollund & Moen (1998) mg/m3 8-h TWA breathing zone Van der Wal et al. (1997) mg/m3 8-h TWA winter Van der Wal et al. (1997) Hydrogen peroxide mg/m3 8-h TWA Van der Wal et al. (1997) Total dust mg/m3 Leino (2001) mg/m3 8-h TWA breathing zone Van der Wal et al. (1997) mg/m3 8-h TWA stationary Van der Wal et al. (1997) Particulates /l >0.5 µm Leino (2001) Adapted from Leino (2001) CO2, carbon dioxide, TWA, time-weighted average /l >0.5 µm Leino (2001) mg/m3 8-h TWA stationary Van der Wal et al. (1997) mg/m3 8-h personal samples Palmer et al. (1979) Butane 30 µl/l 1 min Van der Wal et al. (1997) Polyvinylpyrrolidone 7-70 µg/m3 Gunter et al. (1976) Particulates 100 mg/m3 5 s Van der Wal et al. (1997) AMBIENT AIR IN SALONS CO µl/l Van der Wal et al. (1997) Volatile organic compounds mg/m3 Leino (2001) mg/m3 8-h TWA C6-C16 Van der Wal et al. (1997) IARC MONOGRAPHS VOLUME 99 Side 14 Side 15

9 UDGIVNE RAPPORTER Rapport om Reproduktionsskader ved arbejde med Frisørkemikalier, 2013 Rapport om Arbejdsbetinget Eksem, 2013 RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: ISBN

Reproduktionsskader ved arbejde med frisørkemikalier?

Reproduktionsskader ved arbejde med frisørkemikalier? Notat til Arbejdstilsynet 29. juli 2011 Reproduktionsskader ved arbejde med frisørkemikalier? Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Jens Peter Bonde overlæge dr. med, professor, Niels Ebbehøj overlæge

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

hos kvindelige frisører

hos kvindelige frisører hos kvindelige Karin Sørig Hougaard, NFA Skader på evnen til at få børn Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få sundt og levedygtigt afkom Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Reproduktionscyklus

Læs mere

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier 11. august 2011 Frisører og Kosmetikere har opsat kriterier for kemiske og praktiske test af engangshandsker til frisører. Kriterierne er

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Et arbejdsmiljø for alle også gravide

Et arbejdsmiljø for alle også gravide ARBEJDSMILJØBREVKASSEN Arbejdsmilj brevkassen Et arbejdsmiljø for alle også gravide Af Jørgen Stage Johansen Jeg har lige fået konstateret, at jeg er gravid hvad skal jeg tage hensyn til, når jeg udfører

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

MINERVA: Arbejdsmiljø og fosterskader: forskernetværk og analytisk epidemiologiske studier

MINERVA: Arbejdsmiljø og fosterskader: forskernetværk og analytisk epidemiologiske studier Ansøgning til Arbejdsmiljøforskningsfondet med frist 03.03.08 under temaet Stoffer & Materialer: Identifikation og kvalificering af risikofaktorer i arbejdet der kan forklare reproduktionsskader. Ansøgningen

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Karen Riiber Mandrup, Julie Boberg, Hanna Johansson, Sofie Christiansen, Marta Axelstad, Anne Marie Vinggaard og Ulla Hass DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Den Danske Liste over kræftfremkaldende stoffer Verdens længste liste (næsten 600) Grænseværdier for

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Branchevejledning om kosmetikprodukter for frisører Indledning Frisører skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for frisørkosmetiske produkttyper anvendt i salonen. Brancheforeningen SPT's Markedsudvalg

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Danske børn og voksnes eksponering for phthalater. Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet

Danske børn og voksnes eksponering for phthalater. Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Danske børn og voksnes eksponering for phthalater Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Phthalater Phthalater, syntetisk fremstillede kemikalier (1920erne) DEHP, syntetiseret

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter. Kortlægning nr. 18 2002.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter. Kortlægning nr. 18 2002. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 18 2002 Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter Pia Brunn Poulsen Allan Astrup Jensen Leif Hoffmann dk-teknik ENERGI &

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0855 POWERDIESEL ECO SAE 15W/40

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0855 POWERDIESEL ECO SAE 15W/40 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet Anvendelse Motorsmøreolie Identifikation af virksomheden/selskabet PAKELO MOTOR OIL Srl Via Fontanelle

Læs mere

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Målsætning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet At belyse en videnskabelig problemstilling ved at indsamle, analysere

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

DET BEHØVER IKKE VÆRE ET KOMPROMIS, BLOT FOR AT VÆRE SKÅNSOM. FRI FOR parfumer, parabener, siliconeolier, farvestoffer og mineralolier.

DET BEHØVER IKKE VÆRE ET KOMPROMIS, BLOT FOR AT VÆRE SKÅNSOM. FRI FOR parfumer, parabener, siliconeolier, farvestoffer og mineralolier. DET BEHØVER IKKE VÆRE ET KOMPROMIS, BLOT FOR AT VÆRE SKÅNSOM En kompromisløs hårpleje- og stylingserie uden noget ekstra. Udviklet, uden allergifremkaldende ingredienser, i samarbejde med det finske astma

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Frisørarbejde og risiko for kræft

Frisørarbejde og risiko for kræft Frisørarbejde og risiko for kræft Vurdering af epidemiologiske undersøgelser samt metaanalyse Anne Petersen, Trille Kjær, Line Kenborg, Michaela Tinggaard, Johnni Hansen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

Vådt arbejde og hudproblemer

Vådt arbejde og hudproblemer Formidlingsmøde - Formidlingsmøde om marts 2007 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsbetingede hudlidelser Anmeldelser af arbejdsskader (2000-2005) ca.

Læs mere

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Øyvind Omland, Sven Viskum, Jakob Bønløkke, Torben Sigsgaard Institut for Miljø-& Arbejdsmedicin,

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2014 Tanker om 2014 Forandringens år! - Mange nye ansigter er kommet til, nogle er forsvundet. I begyndelsen af 2014 afgik Heidi Søsted som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere og

Læs mere

Hermed kommentarer fra Arbejdstilsynet til den faglige høring af de 9 LOUS-kortlægningsrapporter:

Hermed kommentarer fra Arbejdstilsynet til den faglige høring af de 9 LOUS-kortlægningsrapporter: Hermed kommentarer fra Arbejdstilsynet til den faglige høring af de 9 LOUS-kortlægningsrapporter: For stofferne gælder generelt følgende kemiske arbejdsmiljøregler: Arbejde med kodenummererede produkter

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Hvor mange gravide ryger?

Hvor mange gravide ryger? Hvor mange gravide ryger? Gravides rygemønstre 1997-2005, Gravides rygemønstre 1997-2005, Data fra Medicinsk Fødselsregister ----o---- Kirsten Egebjerg Jensen Afdeling for Virus, Hormoner og Kræft, Institut

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Udstedelsesdato: 18. juni 2013 Version: 2 Side: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet eller materialet: Pletfjerner Anvendelse

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær 16 TÆNK // September 2012 // Hårfarve Funktionstest Eksem, måneansigt og åndedrætsbesvær Du risikerer at få voldsom allergi af at farve hår. Selv med hårfarver, der markedsføres som grønne, kan du risikere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2010 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf

C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet

Læs mere

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N & UDEN A M MONIAK P e r m a n e n t fa r v e c r e m e u d e n a m m o n i a k NATURLIGE INGREDIENSER PA R A B E N P P D U D E N be BLACK be RED be BROWN be BLOND At være GREEN : Det er en ansvarlig og

Læs mere

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af d. 9.4.2015 Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af graviditetsdiabetes, graviditetsudløst forhøjet blodtryk og målinger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Selvlysende

SIKKERHEDSDATABLAD Selvlysende SIKKERHEDSDABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A4370 Speciality

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere