Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )"

Transkript

1 Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Statens Arkiver og KL Version 1, december 2010 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 1

2 Generelle bemærkninger Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde udarbejdet denne vejledende kassationsliste ( d-guldliste ) for data i kommunernes it-systemer efter 1. januar Ud for de nævnte systemer er det angivet, om data i it-systemet skal bevares i henhold til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, eller om data i systemet kan kasseres. Listens formål er således at hjælpe kommunerne med at identificere de systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Listen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret. Bemærk, at der er tale om en vejledende liste. It-systemer anvendes forskelligt, og det kan i visse tilfælde have betydning for bevaringsvurderingen. Eksempelvis vil data i elektroniske journaler som hovedregel skulle bevares men hvis journalen kun er søgemiddel til papirsager, som alle kasseres, kan journalen også kasseres. Kommunen skal derfor for hvert it-system sammenholde listens bevarings- og kassationsvurderinger med reglerne i bekendtgørelse nr I tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver for en vurdering. Kassation er i henhold til arkivloven kommunalbestyrelsens ansvar. Det betyder, at det er kommunens afgørelse, om man vil kassere data i et itsystemet, hvor data kan kasseres, eller om man vil gemme data af administrative og/eller retlige grunde. Data må dog ikke bevares ud over den sletningsfrist, der er fastsat ved anmeldelse til Datatilsynet. Bevaringsværdige data skal inden sletning afleveres til et offentligt arkiv. Listen tager ikke højde for den merbevaring, som kommunerne kan vælge, og listen er således at betragte som en minimum-bevaringsliste. Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 2

3 Vejledende bevarings- og kassationslister for it-systemer i henhold til bekendtgørelse 995/2010 ( d-guldlisten ) Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 1. KOMMUNESTYRET I ALMINDELIGHED KLE-referencegruppe ESDH-systemer (bilag 2, pkt. 1A og 1B) 360 Public Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud Acadre Traen Hed tidligere Trinity Dokumenter kan udskilles ud Captia Scanjour (CSC) - Dokumenter kan udskilles ud Cirius 2000 Ementor/Traen - Dokumenter kan udskilles ud Doc 2000 Fujitsu - Dokumenter kan udskilles ud DOCS Open (DokAjour/Dokdag) KMD - Dokumenter kan udskilles ud Statens Arkiver (cirkulære- Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 3

4 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) skrivelse KLE-referencegruppe DocuLive Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud Docupilot Websag Unisys - Dokumenter kan udskilles ud edoc Fujitsu - Dokumenter kan udskilles ud FICS Sag FICS - Dokumenter kan udskilles ud GoPro Inopi - Dokumenter kan udskilles ud Info organizer A4 arkivsystemer - Dokumenter kan udskilles ud KMD Sag Journal KMD - Dokumenter kan udskilles ud KMD Sag EDH KMD - Dokumenter kan udskilles ud Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 4

5 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) Opus2000 Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud ProFile Proaktiv Convergens - Dokumenter kan udskilles ud ProFile Sag Convergens - Dokumenter kan udskilles ud SBSYS Ditmar - Dokumenter kan udskilles ud Fagsystemer, som også kan anvendes som ESDH-lignende løsning (bilag 2, pkt. 1A og 1B) KLE-referencegruppe BB journal Data Sign B for registerdelen (indledningen afhængig af KLEnummer (saggruppelisten) Bosted System Team Online - B for registerdelen (indledningen afhængig af KLEnummer (cirkulæreskrivelse GeoEnvirion Jordforurening (GE Jourforurening) GeoEnviron Byggesag (GE Byggesag) GeoKon GeoKon B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) KMD Structura Miljø KMD Hed tidligere MADS B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 5

6 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) MADS KMD Hedder nu KMD Structura Miljø B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) ProFile Byggesag Convergens B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Rambøll Care Rambøll Informatik - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Structura porteføljen KMD - B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Sags- og advissystemer (bilag 2, pkt. 1B) KLE-referencegruppe , og KMD S&A KMD - B KMD SAG KMD - Dokumenter kan udskilles ud Borgerservicesystemer og valgsystemer (bilag 2, pkt. 1) eboks eboks - K KMD (Civis) Pas og Kørekort KMD - K KMD Civis BorgerServiceCenter KMD K KMD Valgopgørelse KMD En samlet arkiveringsversion fra det fælleskommunale valgopgørelsessystem B (se bilag 2, punkt 1C) 84 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 6

7 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) afleveres til Statens Arkiver. KLE-referencegruppe KMD Valgudskrivning KMD - K 84 KMD Vielse KMD Udgået K KPS Vielsessystem (fra 2006 formentlig identisk med Dafolo Vielse) NetForvaltning Vielse Borgerservicesystemer (bilag 2, pkt. 1) Kruse Print System a/s (overtaget i 2006 af Dafolo) Kommuneinformation (KI) - K K AgendaPro Inopi De producerede K dagsordner forudsættes overflyttet til ESDH-system til bevaring Cumulus Canto - K Hyperion Intelligence Markman De producerede analyser K og rapporter forudsættes overflyttet til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen) InsuBiz Insubiz K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært og 83 JEPPE KMD - B Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 7

8 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) KMD Booking KMD - K KLE-referencegruppe KMD Essentia KMD Relevante data forudsættes K overflyttes til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen) KMD Pil KMD - K KommuneKoncept Schultz - B (hvis det er en integreret del af kommunens ESDHløsning) ProjectFlow FlowIt De konkrete projekter K forudsættes overflyttet til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen Rakat Comcare K SecureAware Neupart K Skole Aftalen m.fl. Mikro Værkstedet K SUM IT Dansk Industri K WinLak Logica (tidligere WMdata) K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 8

9 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 2. ØKONOMI- OG PERSONALEOMRÅDET KLE-referencegruppe Økonomisystemer (bilag 2, pkt. 2A) Basis Debitor KMD - K KMD Finans KMD - K KMD Integration Solution Business KMD - K KMD Kompas KMD Data fra Kompas dubleres ind i KMD ØS K KMD Mål og Midler KMD - K KMD Opus Økonomi KMD - B KMD Udbetaling KMD - K KMD WebBestilling KMD - K KMD WebBetaling KMD - K KMD ØS KMD - B Komit Udviklet i samarbejde med CSC - B KØR Københavns Kommune - B Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 9

10 Maconomy Maconomy - B Navision Microsoft - B Prisme Økonomisystem Fujitsu - B ØS 2000 web Inopi Tidligere EDBgruppen ØS Indsigt Inopi Tidligere EDBgruppen. Er afløseren for ØS 2000 Løn- og personalesystemer (bilag 2, pkt. 2) B B Autotid Vendsyssel Data - K DP 2000 Datasign - K Mange grupper i hovedgruppe 81 EasyPlan Datasign + BBSoft - K Ferieadministration KMD - K KMD Decentral Lønstyring KMD - K KMD Fravær KMD - K KMD Løn og Personale KMD - K KMD Opus Forhandling KMD - K KMD Tidsadministration KMD - K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 10

11 KMD Tjenestemandspension KMD - K KMD Vagtplan KMD - K LBN Budgetarbejdsplads KMD - K Opus Løn og Personale KMD - B af økonomidel, K af løn- og personaledel Planlægning Datasign + BBSoft - K Silkeborg Data Silkeborg Data - K Årsnorm Datasign + BBSoft - K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 11

12 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 3. SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET KLE-referencegruppe Daginstitutionssystemer (bilag 2, pkt. 3B) DagKap C-tek - K Dexter IST Data overføres til Extens, se nedenfor K Extens IST B IDIS Dagpleje IST - B KMD Institution KMD - B MerCator XP Institution MerCator Software - B Prokap KMD Modul til KMD Institution K data overføres til dette system Stamkort DataSign - K Omsorgssystemer (bilag 2, pkt. 3C) CSC Vitae CSC - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 12

13 KMD Omsorg KMD Bliver færdigarkiveret i systemet herefter udgået Københavns Omsorgssystem (KOS) B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse CSC - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Lyngsøe Omsorgssystem Lyngsoe Systems - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Mobil Omsorg Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Rambøll Care Rambøll Informatik - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Uniq Liv Uniq Omsorg Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og , og , og , og , og , og , og Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 13

14 Uniq Træning Sundhedsplejesystemer (bilag 2, pkt. 3D) Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og CaseFlow Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B DSI Sund DSI Data B Sundhedsjournalen IT-centret Aalborg Kommune - B Novax Sundhed Skole Novax - B Novax Sundhed Småbørn Novax - B Novax Sundhedscenter Novax B TM Sund Theilgaard Mortensen B Systemer vedr. misbrugsbehandling, døgninstitutioner m.v. (bilag 2, pkt. 3D) PCD-Beboer Rambøll Identisk med PCD Klient, tidligere Neocom. Under udfasning til fordel for EKJ (Elektronisk Klientjournal) B 27.24, og Winklient Dansk Microsoftware B 27.24, og Systemer inden for børn-, unge- og voksenområdet (bilag 2, pkt. 3) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 14

15 Acta Pension Acta Pension - K Bosted-iMETA Bosted-iMETA - K Børn og Ungesystemet Dagbogsprogram Elektronisk Dagbog/Dagbogssystem DUBU IT Centret Aalborg Kommune - B 27.24, og Døgndata - K 27 Fællesoffentlig IT-løsning (Indenrigs- og socialministeriet & KL) - K 27 KMD Børn og Voksne KMD - B 27.24, og Rambøll EKJ (Elektronisk Klient Journal) Rambøll Informatik - B 27.24, og Winklient Dansk Microsoftware B 27.24, og WinPas HD-Support Aps K Systemer vedr. ydelsesberegninger (bilag 2, pkt. 3) Børneydelsessystem (BYS) KMD - K FIF & Begravelseshjælp KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 KMD Boligstøtte KMD - K KMD E-indkomst KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 15

16 KMD Social Pension KMD Moderniseret udgave K af Social Pension (SOP) KMD Underholdsbidrag KMD - K Arbejdsmarkedssystemer (bilag 2, pkt. 3) Bistand KMD Udfaset, også kaldet BIS K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 Dafolo-ressourceprofil Dafolo - K KMD 4S KMD - K Flere KLE-nummer i hovedgrupperne 15 og 32 KMD Aktiv KMD - K KMD Arbejdsevnemetode KMD - K KMD Dagpenge KMD - K KMD E-dagpenge KMD - K KMD Opera KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 15 Komma KMD Udfaset 31/12 09 K Workbase Jobcenter Medialogic K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 15 Tandplejesystemer (bilag 2, pkt. 3) DSI TK-2 DSI Data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 16

17 KMD Tandpleje KMD - K Pro Curis Journal og Aftalesystem Pro Curis (Sverige) K TM Tandpleje Theilgaard Mortensen K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 17

18 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 4. TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET KLE-referencegruppe Byggesagssystemer (bilag 2, pkt. 4A) BGS KMD Alle data overført til KMD Byggesag Digital Byggesag Resultmaker Udviklet i samarbejde med Frederiksberg Kommune GeoEnviron Byggesag (GE Byggesag) GeoKon KMD Byggesag KMD Nyeste udgave hedder Structura K (alle data overført til KMD Byggesag) B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse ProFile Byggesag Convergens B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Structura porteføljen KMD Den enkelte kommune skal vurdere om det anvendes som ESDHsystem B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 18

19 WebLager Dansk Scanning - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Systemer på natur- og miljøområdet (bilag 2, pkt. 4B) 02 Affaldstransportørdata Veksebo Miljørådgivning - K GeoEnvirion Jordforurening (GE Jourforurening) Jordforureningsloven areal register (JAR). GeoKon - K Cowi/Ementor - K KMD Structura Miljø KMD Hed tidligere MADS B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse MADS KMD Hedder nu KMD Structura Miljø B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse PLANKAT KW-PLAN K PROKA Niras - K ROKA Miljøstyrelsen - K Vandgraf Orbicon K Systemer vedr. veje og trafik (bilag 2, pkt. 4) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 19

20 imastra Vejdirektoratet - K kmastra Vejdirektoratet - K Trapeze PASS Trapeze K Vejman Vejdirektoratet - K VejPC Cowi - K VejUdstyr Cowi - K Vinterman Vejdirektoratet - K Beredskabssystemer (bilag 2, pkt. 4) Beredskab 2000 Taulov Data - K Kirkegårdssystemer (bilag 2, pkt. 4) ASK Dialog Consult - K Kirkegårdssystem Brandsoft K Systemer vedr. ejendomme og lokaler (bilag 2, pkt. 4) DBD Ejendomsdrift Digital Bygnings Data K DBD Energi Digital Bygnings Data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 20

21 EG Bolig EG Bolig K Ejendomsdatabase Lokalt udarbejdet database - K ITR Bolig ITR Data K TAC Energy Solutions TAC K Unik Bolig Unik K Systemer vedr. fysisk planlægning (bilag 2, pkt. 4) PlansystemDK (tidligere Planregister) By- og Landskabsstyrelsen Systemer vedr. bygnings- og boligregulering (bilag 2, pkt. 4) K Ejendoms- og Miljødatabasen (E & M) ESR - Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem KMD Ejendom (Ejendom Decentral) Netforvaltning Ejendomshandel KMD - K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 02 og 09 KMD - K KMD - K Kommuneinformation (KI) Øvrige systemer på teknik- og miljøområdet (bilag 2, pkt. 4) - K ArcGIS Informi GIS K Caretaker Cowi K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 04, 09 og 82 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 21

22 DanDasgraf (tidligere DasGraf) Hedeselskabet/Orbicon K Information (Tidligere Orbicon IT) DAV Konsortium bestående af - K Grundkort Fyn, Cowi, Naturgas Midt-Nord, TDC og Dansk Total Distribution MapInfo Cowi K MIKE URBAN DHI K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 04 og 82 Trimble GPS Trimble K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 22

23 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 5. UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET KLE-referencegruppe Elevsystemer (bilag 2, pkt. 5A) KMD Easy KMD Under udfasning K - alle data konverteres til KMD Elev KMD Elev KMD - B Tabulex TEA Tabulex B PPR-systemer (bilag 2, pkt. 5B) RORSCHACH/A232RIAP 5 System til PPR DPF (Dansk Psykologisk Forlag) IT Centret Aalborg Kommune - K B WCAPPR Dansk Microsoftware B WISCIII Pearson - K Musikskolesystemer (bilag 2, pkt. 5) Damus Damus K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 23

24 MusikSys Kiehn K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Tabulex MIA Tabulex K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Ungdomsskolesystemer (bilag 2, pkt. 5) Tabulex Lara Tabulex B Systemer vedr. ungdoms- og uddannelsesvejledning (bilag 2, pkt. 5) Tabulex Udvej Tabulex Systemet udgået sommeren 2008 K UV Specialvejledning UV-data K UVvej UV-data K Systemer vedr. special- og voksenundervisning (bilag 2, pkt. 5) Ludus CSC Scandihealth K Flere KLE-numre i hoedgruppe 17, primært 17.02, 1732 og samt PacerData PacerData - K UV-special UV-data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 24

25 Øvrige skolesystemer (bilag 2, pkt. 5) gp-untis IST K KMD Matrix KMD - K SkoleIntra UNI-C - K SkoleKom UNI-C - K Tabulex Skemalægning Tabulex K Tabulex Trio Tabulex K TR2000 Tabulex - K Bibliotekssystemer (bilag 2, pkt. 5) Aleph Fujitsu K 21 DDElibra Axiell K 21 Integra Biblioteksmedier K 21 Mikromaster Biblioteksmedier Systemet ophørt pr K 21 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 25

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer Datalandskab: Oversigt over nes IT-er Datalandskabet er en oversigt over kommunale er. De er, der er listet i datalandskabet, er primært er, hvor data fødes og ikke fx ESDH er og selvbetjeningser I forbindelse

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster og kommentarer Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik...

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Ang: dataudveksling mellem regionale og statslige IT-systemer, 3. udgave Til: Arbejdsgruppen Fra: Christian Larsen Dato: 16. april 2010

Læs mere

SAPA roller og brugerbehov

SAPA roller og brugerbehov SAPA roller og brugerbehov Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Praktikstederne i Roskilde Kommune - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Indholdsfortegelse Organisationsdiagram... 2 Uddannelseskoordinator... 3 ½ års steder...4 BOMI Hjerneskadecenter...

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

MESSEKATALOG. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne

MESSEKATALOG. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne digitalisering digitalisering digitalisering digitalisering digitalisering selvbetjening skole it netværk En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Orienteringsmøde FLIS Fælles kommunal ledelsesinformation

Orienteringsmøde FLIS Fælles kommunal ledelsesinformation Orienteringsmøde FLIS Fælles kommunal ledelsesinformation Nyborg den 6. juni 2012 Esbjerg den 7. juni 2012 Randers den 8. juni 2012 København den 12. juni 2012 Program 9.00 Blok 1 Velkomst og introduktion

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere