Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )"

Transkript

1 Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Statens Arkiver og KL Version 1, december 2010 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 1

2 Generelle bemærkninger Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde udarbejdet denne vejledende kassationsliste ( d-guldliste ) for data i kommunernes it-systemer efter 1. januar Ud for de nævnte systemer er det angivet, om data i it-systemet skal bevares i henhold til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, eller om data i systemet kan kasseres. Listens formål er således at hjælpe kommunerne med at identificere de systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Listen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret. Bemærk, at der er tale om en vejledende liste. It-systemer anvendes forskelligt, og det kan i visse tilfælde have betydning for bevaringsvurderingen. Eksempelvis vil data i elektroniske journaler som hovedregel skulle bevares men hvis journalen kun er søgemiddel til papirsager, som alle kasseres, kan journalen også kasseres. Kommunen skal derfor for hvert it-system sammenholde listens bevarings- og kassationsvurderinger med reglerne i bekendtgørelse nr I tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver for en vurdering. Kassation er i henhold til arkivloven kommunalbestyrelsens ansvar. Det betyder, at det er kommunens afgørelse, om man vil kassere data i et itsystemet, hvor data kan kasseres, eller om man vil gemme data af administrative og/eller retlige grunde. Data må dog ikke bevares ud over den sletningsfrist, der er fastsat ved anmeldelse til Datatilsynet. Bevaringsværdige data skal inden sletning afleveres til et offentligt arkiv. Listen tager ikke højde for den merbevaring, som kommunerne kan vælge, og listen er således at betragte som en minimum-bevaringsliste. Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 2

3 Vejledende bevarings- og kassationslister for it-systemer i henhold til bekendtgørelse 995/2010 ( d-guldlisten ) Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 1. KOMMUNESTYRET I ALMINDELIGHED KLE-referencegruppe ESDH-systemer (bilag 2, pkt. 1A og 1B) 360 Public Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud Acadre Traen Hed tidligere Trinity Dokumenter kan udskilles ud Captia Scanjour (CSC) - Dokumenter kan udskilles ud Cirius 2000 Ementor/Traen - Dokumenter kan udskilles ud Doc 2000 Fujitsu - Dokumenter kan udskilles ud DOCS Open (DokAjour/Dokdag) KMD - Dokumenter kan udskilles ud Statens Arkiver (cirkulære- Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 3

4 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) skrivelse KLE-referencegruppe DocuLive Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud Docupilot Websag Unisys - Dokumenter kan udskilles ud edoc Fujitsu - Dokumenter kan udskilles ud FICS Sag FICS - Dokumenter kan udskilles ud GoPro Inopi - Dokumenter kan udskilles ud Info organizer A4 arkivsystemer - Dokumenter kan udskilles ud KMD Sag Journal KMD - Dokumenter kan udskilles ud KMD Sag EDH KMD - Dokumenter kan udskilles ud Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 4

5 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) Opus2000 Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud ProFile Proaktiv Convergens - Dokumenter kan udskilles ud ProFile Sag Convergens - Dokumenter kan udskilles ud SBSYS Ditmar - Dokumenter kan udskilles ud Fagsystemer, som også kan anvendes som ESDH-lignende løsning (bilag 2, pkt. 1A og 1B) KLE-referencegruppe BB journal Data Sign B for registerdelen (indledningen afhængig af KLEnummer (saggruppelisten) Bosted System Team Online - B for registerdelen (indledningen afhængig af KLEnummer (cirkulæreskrivelse GeoEnvirion Jordforurening (GE Jourforurening) GeoEnviron Byggesag (GE Byggesag) GeoKon GeoKon B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) KMD Structura Miljø KMD Hed tidligere MADS B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 5

6 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) MADS KMD Hedder nu KMD Structura Miljø B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) ProFile Byggesag Convergens B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Rambøll Care Rambøll Informatik - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Structura porteføljen KMD - B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Sags- og advissystemer (bilag 2, pkt. 1B) KLE-referencegruppe , og KMD S&A KMD - B KMD SAG KMD - Dokumenter kan udskilles ud Borgerservicesystemer og valgsystemer (bilag 2, pkt. 1) eboks eboks - K KMD (Civis) Pas og Kørekort KMD - K KMD Civis BorgerServiceCenter KMD K KMD Valgopgørelse KMD En samlet arkiveringsversion fra det fælleskommunale valgopgørelsessystem B (se bilag 2, punkt 1C) 84 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 6

7 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) afleveres til Statens Arkiver. KLE-referencegruppe KMD Valgudskrivning KMD - K 84 KMD Vielse KMD Udgået K KPS Vielsessystem (fra 2006 formentlig identisk med Dafolo Vielse) NetForvaltning Vielse Borgerservicesystemer (bilag 2, pkt. 1) Kruse Print System a/s (overtaget i 2006 af Dafolo) Kommuneinformation (KI) - K K AgendaPro Inopi De producerede K dagsordner forudsættes overflyttet til ESDH-system til bevaring Cumulus Canto - K Hyperion Intelligence Markman De producerede analyser K og rapporter forudsættes overflyttet til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen) InsuBiz Insubiz K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært og 83 JEPPE KMD - B Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 7

8 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) KMD Booking KMD - K KLE-referencegruppe KMD Essentia KMD Relevante data forudsættes K overflyttes til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen) KMD Pil KMD - K KommuneKoncept Schultz - B (hvis det er en integreret del af kommunens ESDHløsning) ProjectFlow FlowIt De konkrete projekter K forudsættes overflyttet til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen Rakat Comcare K SecureAware Neupart K Skole Aftalen m.fl. Mikro Værkstedet K SUM IT Dansk Industri K WinLak Logica (tidligere WMdata) K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 8

9 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 2. ØKONOMI- OG PERSONALEOMRÅDET KLE-referencegruppe Økonomisystemer (bilag 2, pkt. 2A) Basis Debitor KMD - K KMD Finans KMD - K KMD Integration Solution Business KMD - K KMD Kompas KMD Data fra Kompas dubleres ind i KMD ØS K KMD Mål og Midler KMD - K KMD Opus Økonomi KMD - B KMD Udbetaling KMD - K KMD WebBestilling KMD - K KMD WebBetaling KMD - K KMD ØS KMD - B Komit Udviklet i samarbejde med CSC - B KØR Københavns Kommune - B Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 9

10 Maconomy Maconomy - B Navision Microsoft - B Prisme Økonomisystem Fujitsu - B ØS 2000 web Inopi Tidligere EDBgruppen ØS Indsigt Inopi Tidligere EDBgruppen. Er afløseren for ØS 2000 Løn- og personalesystemer (bilag 2, pkt. 2) B B Autotid Vendsyssel Data - K DP 2000 Datasign - K Mange grupper i hovedgruppe 81 EasyPlan Datasign + BBSoft - K Ferieadministration KMD - K KMD Decentral Lønstyring KMD - K KMD Fravær KMD - K KMD Løn og Personale KMD - K KMD Opus Forhandling KMD - K KMD Tidsadministration KMD - K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 10

11 KMD Tjenestemandspension KMD - K KMD Vagtplan KMD - K LBN Budgetarbejdsplads KMD - K Opus Løn og Personale KMD - B af økonomidel, K af løn- og personaledel Planlægning Datasign + BBSoft - K Silkeborg Data Silkeborg Data - K Årsnorm Datasign + BBSoft - K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 11

12 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 3. SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET KLE-referencegruppe Daginstitutionssystemer (bilag 2, pkt. 3B) DagKap C-tek - K Dexter IST Data overføres til Extens, se nedenfor K Extens IST B IDIS Dagpleje IST - B KMD Institution KMD - B MerCator XP Institution MerCator Software - B Prokap KMD Modul til KMD Institution K data overføres til dette system Stamkort DataSign - K Omsorgssystemer (bilag 2, pkt. 3C) CSC Vitae CSC - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 12

13 KMD Omsorg KMD Bliver færdigarkiveret i systemet herefter udgået Københavns Omsorgssystem (KOS) B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse CSC - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Lyngsøe Omsorgssystem Lyngsoe Systems - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Mobil Omsorg Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Rambøll Care Rambøll Informatik - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Uniq Liv Uniq Omsorg Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og , og , og , og , og , og , og Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 13

14 Uniq Træning Sundhedsplejesystemer (bilag 2, pkt. 3D) Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og CaseFlow Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B DSI Sund DSI Data B Sundhedsjournalen IT-centret Aalborg Kommune - B Novax Sundhed Skole Novax - B Novax Sundhed Småbørn Novax - B Novax Sundhedscenter Novax B TM Sund Theilgaard Mortensen B Systemer vedr. misbrugsbehandling, døgninstitutioner m.v. (bilag 2, pkt. 3D) PCD-Beboer Rambøll Identisk med PCD Klient, tidligere Neocom. Under udfasning til fordel for EKJ (Elektronisk Klientjournal) B 27.24, og Winklient Dansk Microsoftware B 27.24, og Systemer inden for børn-, unge- og voksenområdet (bilag 2, pkt. 3) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 14

15 Acta Pension Acta Pension - K Bosted-iMETA Bosted-iMETA - K Børn og Ungesystemet Dagbogsprogram Elektronisk Dagbog/Dagbogssystem DUBU IT Centret Aalborg Kommune - B 27.24, og Døgndata - K 27 Fællesoffentlig IT-løsning (Indenrigs- og socialministeriet & KL) - K 27 KMD Børn og Voksne KMD - B 27.24, og Rambøll EKJ (Elektronisk Klient Journal) Rambøll Informatik - B 27.24, og Winklient Dansk Microsoftware B 27.24, og WinPas HD-Support Aps K Systemer vedr. ydelsesberegninger (bilag 2, pkt. 3) Børneydelsessystem (BYS) KMD - K FIF & Begravelseshjælp KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 KMD Boligstøtte KMD - K KMD E-indkomst KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 15

16 KMD Social Pension KMD Moderniseret udgave K af Social Pension (SOP) KMD Underholdsbidrag KMD - K Arbejdsmarkedssystemer (bilag 2, pkt. 3) Bistand KMD Udfaset, også kaldet BIS K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 Dafolo-ressourceprofil Dafolo - K KMD 4S KMD - K Flere KLE-nummer i hovedgrupperne 15 og 32 KMD Aktiv KMD - K KMD Arbejdsevnemetode KMD - K KMD Dagpenge KMD - K KMD E-dagpenge KMD - K KMD Opera KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 15 Komma KMD Udfaset 31/12 09 K Workbase Jobcenter Medialogic K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 15 Tandplejesystemer (bilag 2, pkt. 3) DSI TK-2 DSI Data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 16

17 KMD Tandpleje KMD - K Pro Curis Journal og Aftalesystem Pro Curis (Sverige) K TM Tandpleje Theilgaard Mortensen K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 17

18 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 4. TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET KLE-referencegruppe Byggesagssystemer (bilag 2, pkt. 4A) BGS KMD Alle data overført til KMD Byggesag Digital Byggesag Resultmaker Udviklet i samarbejde med Frederiksberg Kommune GeoEnviron Byggesag (GE Byggesag) GeoKon KMD Byggesag KMD Nyeste udgave hedder Structura K (alle data overført til KMD Byggesag) B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse ProFile Byggesag Convergens B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Structura porteføljen KMD Den enkelte kommune skal vurdere om det anvendes som ESDHsystem B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 18

19 WebLager Dansk Scanning - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Systemer på natur- og miljøområdet (bilag 2, pkt. 4B) 02 Affaldstransportørdata Veksebo Miljørådgivning - K GeoEnvirion Jordforurening (GE Jourforurening) Jordforureningsloven areal register (JAR). GeoKon - K Cowi/Ementor - K KMD Structura Miljø KMD Hed tidligere MADS B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse MADS KMD Hedder nu KMD Structura Miljø B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse PLANKAT KW-PLAN K PROKA Niras - K ROKA Miljøstyrelsen - K Vandgraf Orbicon K Systemer vedr. veje og trafik (bilag 2, pkt. 4) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 19

20 imastra Vejdirektoratet - K kmastra Vejdirektoratet - K Trapeze PASS Trapeze K Vejman Vejdirektoratet - K VejPC Cowi - K VejUdstyr Cowi - K Vinterman Vejdirektoratet - K Beredskabssystemer (bilag 2, pkt. 4) Beredskab 2000 Taulov Data - K Kirkegårdssystemer (bilag 2, pkt. 4) ASK Dialog Consult - K Kirkegårdssystem Brandsoft K Systemer vedr. ejendomme og lokaler (bilag 2, pkt. 4) DBD Ejendomsdrift Digital Bygnings Data K DBD Energi Digital Bygnings Data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 20

21 EG Bolig EG Bolig K Ejendomsdatabase Lokalt udarbejdet database - K ITR Bolig ITR Data K TAC Energy Solutions TAC K Unik Bolig Unik K Systemer vedr. fysisk planlægning (bilag 2, pkt. 4) PlansystemDK (tidligere Planregister) By- og Landskabsstyrelsen Systemer vedr. bygnings- og boligregulering (bilag 2, pkt. 4) K Ejendoms- og Miljødatabasen (E & M) ESR - Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem KMD Ejendom (Ejendom Decentral) Netforvaltning Ejendomshandel KMD - K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 02 og 09 KMD - K KMD - K Kommuneinformation (KI) Øvrige systemer på teknik- og miljøområdet (bilag 2, pkt. 4) - K ArcGIS Informi GIS K Caretaker Cowi K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 04, 09 og 82 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 21

22 DanDasgraf (tidligere DasGraf) Hedeselskabet/Orbicon K Information (Tidligere Orbicon IT) DAV Konsortium bestående af - K Grundkort Fyn, Cowi, Naturgas Midt-Nord, TDC og Dansk Total Distribution MapInfo Cowi K MIKE URBAN DHI K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 04 og 82 Trimble GPS Trimble K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 22

23 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 5. UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET KLE-referencegruppe Elevsystemer (bilag 2, pkt. 5A) KMD Easy KMD Under udfasning K - alle data konverteres til KMD Elev KMD Elev KMD - B Tabulex TEA Tabulex B PPR-systemer (bilag 2, pkt. 5B) RORSCHACH/A232RIAP 5 System til PPR DPF (Dansk Psykologisk Forlag) IT Centret Aalborg Kommune - K B WCAPPR Dansk Microsoftware B WISCIII Pearson - K Musikskolesystemer (bilag 2, pkt. 5) Damus Damus K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 23

24 MusikSys Kiehn K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Tabulex MIA Tabulex K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Ungdomsskolesystemer (bilag 2, pkt. 5) Tabulex Lara Tabulex B Systemer vedr. ungdoms- og uddannelsesvejledning (bilag 2, pkt. 5) Tabulex Udvej Tabulex Systemet udgået sommeren 2008 K UV Specialvejledning UV-data K UVvej UV-data K Systemer vedr. special- og voksenundervisning (bilag 2, pkt. 5) Ludus CSC Scandihealth K Flere KLE-numre i hoedgruppe 17, primært 17.02, 1732 og samt PacerData PacerData - K UV-special UV-data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 24

25 Øvrige skolesystemer (bilag 2, pkt. 5) gp-untis IST K KMD Matrix KMD - K SkoleIntra UNI-C - K SkoleKom UNI-C - K Tabulex Skemalægning Tabulex K Tabulex Trio Tabulex K TR2000 Tabulex - K Bibliotekssystemer (bilag 2, pkt. 5) Aleph Fujitsu K 21 DDElibra Axiell K 21 Integra Biblioteksmedier K 21 Mikromaster Biblioteksmedier Systemet ophørt pr K 21 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 25

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r):

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r): Søgeresultat Basis infrastruktur (DNS, AD, SHCP) Checkpoint Identifikation Firewall KMD adgang (CAPIP) Forbindelse til KMD Netværk (Cisco 4006 med tilhørende switche og rout Infrastruktur SNA-Server 3270

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer Datalandskab: Oversigt over nes IT-er Datalandskabet er en oversigt over kommunale er. De er, der er listet i datalandskabet, er primært er, hvor data fødes og ikke fx ESDH er og selvbetjeningser I forbindelse

Læs mere

Systemejere og systemansvarlige for IT-systemer i Nyborg Kommune

Systemejere og systemansvarlige for IT-systemer i Nyborg Kommune Systemejere og systemansvarlige for IT-systemer i Nyborg Kommune Sidst opdateret 19.8.2010 af Sekretariatsleder Tina Andersen Dokumentnr. 450-2010-175088 Systemejer: Tina Andersen Sekretariatsleder tjo@nyborg.dk

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale 4 Delaftale 5 Delaftale 6 Delaftale 7 Delaftale 8 Delaftale 9 Delaftale 10 Delaftale 11 Delaftale 12 Delaftale 13 Delaftale 14 Delaftale 15 Delaftale 16 Delaftale

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services

SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services 25. februar 2015 1 SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services Chefkonsulent Bjarne Jørgensen, SKI 25. februar 2015 2 Rammerne for indlægget ASP og Cloud-SaaS, hvad dækker begrebet. Rammeaftaler på IT området,

Læs mere

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører 02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører Delaftale 1 -ERP Delaftale 2 - ESDH Delaftale 3 - LMS Delaftale 4 - E-Learning Delaftale 5 - COL Delaftale 6 - CRM Delaftale 7 - BI/DW Delaftale

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Softwareleverandører og deres udbud af Nets produkter

Softwareleverandører og deres udbud af Nets produkter plus Opdateret 05.10.15 Leverandør: AC Software x x Telefon: 9966 3600 info@acsoftware.dk www.acsoftware.dk Leverandør: Acta Data x x Telefon: 9815 1111 ad@actadata.dk www.actapension.dk Leverandør: Admin

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Sammenfning og konklusion.... 1 3. Infrastruktur.... 3 4. Konvertering KMD-systemer.... 7 5. Fokusgrupper....

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Til it-redaktionen 7. januar 2009 Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Mindre konsulentvirksomheder præger listen over leverandører til ny rammeaftale om itkonsulentydelser

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Invitation. På vej mod e2012 : Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Trinity, Hotel & Conference Centre i Fredericia

Invitation. På vej mod e2012 : Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Trinity, Hotel & Conference Centre i Fredericia Invitation På vej mod e2012 : Har du en plan? I n s p i r at i o n s ko n f e r e n c e o m ko m m u n a l i t o g d i g i ta l b o r g e r s e r v i c e Den 22. oktober 2009 Trinity, Hotel & Conference

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow)

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Præsentation på inspirationsseminar om d. 11. november 2008 - Karsten Ley Poulsen, FlowIT A/S Dagsorden 1. Om FlowIT A/S 2. Digitalisering

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet

Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet 1. Beskrivelse Kommunedataløn har til formål at lette beregningen og udbetalingen af lønninger og tjenestemandspensioner til kommunes

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster og kommentarer Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik...

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

DIGItalt. edagsorden. ESDH til din kommune for 8,90 kr./borger/år Uden EU-udbud! digitalisering. i krise?

DIGItalt. edagsorden. ESDH til din kommune for 8,90 kr./borger/år Uden EU-udbud! digitalisering. i krise? DIGItalt ESDH til din kommune for 8,90 kr./borger/år Uden EU-udbud! SBSYS: Brugerdreven innovation der virker Digitalisering i krise? Vi har fundet 5 positive tendenser inden for digitalisering Slut med

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10:05 KL. 11:00 KL. 11:15 KL. 12:00 KL. 13:00 KL. 14:10

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Ang: dataudveksling mellem regionale og statslige IT-systemer, 3. udgave Til: Arbejdsgruppen Fra: Christian Larsen Dato: 16. april 2010

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere