Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )"

Transkript

1 Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Statens Arkiver og KL Version 1, december 2010 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 1

2 Generelle bemærkninger Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde udarbejdet denne vejledende kassationsliste ( d-guldliste ) for data i kommunernes it-systemer efter 1. januar Ud for de nævnte systemer er det angivet, om data i it-systemet skal bevares i henhold til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, eller om data i systemet kan kasseres. Listens formål er således at hjælpe kommunerne med at identificere de systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Listen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret. Bemærk, at der er tale om en vejledende liste. It-systemer anvendes forskelligt, og det kan i visse tilfælde have betydning for bevaringsvurderingen. Eksempelvis vil data i elektroniske journaler som hovedregel skulle bevares men hvis journalen kun er søgemiddel til papirsager, som alle kasseres, kan journalen også kasseres. Kommunen skal derfor for hvert it-system sammenholde listens bevarings- og kassationsvurderinger med reglerne i bekendtgørelse nr I tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver for en vurdering. Kassation er i henhold til arkivloven kommunalbestyrelsens ansvar. Det betyder, at det er kommunens afgørelse, om man vil kassere data i et itsystemet, hvor data kan kasseres, eller om man vil gemme data af administrative og/eller retlige grunde. Data må dog ikke bevares ud over den sletningsfrist, der er fastsat ved anmeldelse til Datatilsynet. Bevaringsværdige data skal inden sletning afleveres til et offentligt arkiv. Listen tager ikke højde for den merbevaring, som kommunerne kan vælge, og listen er således at betragte som en minimum-bevaringsliste. Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 2

3 Vejledende bevarings- og kassationslister for it-systemer i henhold til bekendtgørelse 995/2010 ( d-guldlisten ) Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 1. KOMMUNESTYRET I ALMINDELIGHED KLE-referencegruppe ESDH-systemer (bilag 2, pkt. 1A og 1B) 360 Public Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud Acadre Traen Hed tidligere Trinity Dokumenter kan udskilles ud Captia Scanjour (CSC) - Dokumenter kan udskilles ud Cirius 2000 Ementor/Traen - Dokumenter kan udskilles ud Doc 2000 Fujitsu - Dokumenter kan udskilles ud DOCS Open (DokAjour/Dokdag) KMD - Dokumenter kan udskilles ud Statens Arkiver (cirkulære- Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 3

4 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) skrivelse KLE-referencegruppe DocuLive Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud Docupilot Websag Unisys - Dokumenter kan udskilles ud edoc Fujitsu - Dokumenter kan udskilles ud FICS Sag FICS - Dokumenter kan udskilles ud GoPro Inopi - Dokumenter kan udskilles ud Info organizer A4 arkivsystemer - Dokumenter kan udskilles ud KMD Sag Journal KMD - Dokumenter kan udskilles ud KMD Sag EDH KMD - Dokumenter kan udskilles ud Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 4

5 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) Opus2000 Software Innovation - Dokumenter kan udskilles ud ProFile Proaktiv Convergens - Dokumenter kan udskilles ud ProFile Sag Convergens - Dokumenter kan udskilles ud SBSYS Ditmar - Dokumenter kan udskilles ud Fagsystemer, som også kan anvendes som ESDH-lignende løsning (bilag 2, pkt. 1A og 1B) KLE-referencegruppe BB journal Data Sign B for registerdelen (indledningen afhængig af KLEnummer (saggruppelisten) Bosted System Team Online - B for registerdelen (indledningen afhængig af KLEnummer (cirkulæreskrivelse GeoEnvirion Jordforurening (GE Jourforurening) GeoEnviron Byggesag (GE Byggesag) GeoKon GeoKon B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) KMD Structura Miljø KMD Hed tidligere MADS B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 5

6 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) MADS KMD Hedder nu KMD Structura Miljø B (punkt 4B + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) ProFile Byggesag Convergens B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Rambøll Care Rambøll Informatik - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Structura porteføljen KMD - B (punkt 4A + saggruppeliste i cirkulæreskrivelse) Sags- og advissystemer (bilag 2, pkt. 1B) KLE-referencegruppe , og KMD S&A KMD - B KMD SAG KMD - Dokumenter kan udskilles ud Borgerservicesystemer og valgsystemer (bilag 2, pkt. 1) eboks eboks - K KMD (Civis) Pas og Kørekort KMD - K KMD Civis BorgerServiceCenter KMD K KMD Valgopgørelse KMD En samlet arkiveringsversion fra det fælleskommunale valgopgørelsessystem B (se bilag 2, punkt 1C) 84 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 6

7 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) afleveres til Statens Arkiver. KLE-referencegruppe KMD Valgudskrivning KMD - K 84 KMD Vielse KMD Udgået K KPS Vielsessystem (fra 2006 formentlig identisk med Dafolo Vielse) NetForvaltning Vielse Borgerservicesystemer (bilag 2, pkt. 1) Kruse Print System a/s (overtaget i 2006 af Dafolo) Kommuneinformation (KI) - K K AgendaPro Inopi De producerede K dagsordner forudsættes overflyttet til ESDH-system til bevaring Cumulus Canto - K Hyperion Intelligence Markman De producerede analyser K og rapporter forudsættes overflyttet til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen) InsuBiz Insubiz K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært og 83 JEPPE KMD - B Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 7

8 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) KMD Booking KMD - K KLE-referencegruppe KMD Essentia KMD Relevante data forudsættes K overflyttes til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen) KMD Pil KMD - K KommuneKoncept Schultz - B (hvis det er en integreret del af kommunens ESDHløsning) ProjectFlow FlowIt De konkrete projekter K forudsættes overflyttet til ESDH-system til B/K ud fra saggruppeliste i cirkulæreskrivelsen Rakat Comcare K SecureAware Neupart K Skole Aftalen m.fl. Mikro Værkstedet K SUM IT Dansk Industri K WinLak Logica (tidligere WMdata) K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 8

9 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 2. ØKONOMI- OG PERSONALEOMRÅDET KLE-referencegruppe Økonomisystemer (bilag 2, pkt. 2A) Basis Debitor KMD - K KMD Finans KMD - K KMD Integration Solution Business KMD - K KMD Kompas KMD Data fra Kompas dubleres ind i KMD ØS K KMD Mål og Midler KMD - K KMD Opus Økonomi KMD - B KMD Udbetaling KMD - K KMD WebBestilling KMD - K KMD WebBetaling KMD - K KMD ØS KMD - B Komit Udviklet i samarbejde med CSC - B KØR Københavns Kommune - B Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 9

10 Maconomy Maconomy - B Navision Microsoft - B Prisme Økonomisystem Fujitsu - B ØS 2000 web Inopi Tidligere EDBgruppen ØS Indsigt Inopi Tidligere EDBgruppen. Er afløseren for ØS 2000 Løn- og personalesystemer (bilag 2, pkt. 2) B B Autotid Vendsyssel Data - K DP 2000 Datasign - K Mange grupper i hovedgruppe 81 EasyPlan Datasign + BBSoft - K Ferieadministration KMD - K KMD Decentral Lønstyring KMD - K KMD Fravær KMD - K KMD Løn og Personale KMD - K KMD Opus Forhandling KMD - K KMD Tidsadministration KMD - K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 10

11 KMD Tjenestemandspension KMD - K KMD Vagtplan KMD - K LBN Budgetarbejdsplads KMD - K Opus Løn og Personale KMD - B af økonomidel, K af løn- og personaledel Planlægning Datasign + BBSoft - K Silkeborg Data Silkeborg Data - K Årsnorm Datasign + BBSoft - K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 11

12 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 3. SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET KLE-referencegruppe Daginstitutionssystemer (bilag 2, pkt. 3B) DagKap C-tek - K Dexter IST Data overføres til Extens, se nedenfor K Extens IST B IDIS Dagpleje IST - B KMD Institution KMD - B MerCator XP Institution MerCator Software - B Prokap KMD Modul til KMD Institution K data overføres til dette system Stamkort DataSign - K Omsorgssystemer (bilag 2, pkt. 3C) CSC Vitae CSC - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 12

13 KMD Omsorg KMD Bliver færdigarkiveret i systemet herefter udgået Københavns Omsorgssystem (KOS) B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse CSC - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Lyngsøe Omsorgssystem Lyngsoe Systems - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Mobil Omsorg Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Rambøll Care Rambøll Informatik - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Uniq Liv Uniq Omsorg Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og , og , og , og , og , og , og Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 13

14 Uniq Træning Sundhedsplejesystemer (bilag 2, pkt. 3D) Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse 27.36, og CaseFlow Avaleo Aps (tidligere Zealand Care) - B DSI Sund DSI Data B Sundhedsjournalen IT-centret Aalborg Kommune - B Novax Sundhed Skole Novax - B Novax Sundhed Småbørn Novax - B Novax Sundhedscenter Novax B TM Sund Theilgaard Mortensen B Systemer vedr. misbrugsbehandling, døgninstitutioner m.v. (bilag 2, pkt. 3D) PCD-Beboer Rambøll Identisk med PCD Klient, tidligere Neocom. Under udfasning til fordel for EKJ (Elektronisk Klientjournal) B 27.24, og Winklient Dansk Microsoftware B 27.24, og Systemer inden for børn-, unge- og voksenområdet (bilag 2, pkt. 3) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 14

15 Acta Pension Acta Pension - K Bosted-iMETA Bosted-iMETA - K Børn og Ungesystemet Dagbogsprogram Elektronisk Dagbog/Dagbogssystem DUBU IT Centret Aalborg Kommune - B 27.24, og Døgndata - K 27 Fællesoffentlig IT-løsning (Indenrigs- og socialministeriet & KL) - K 27 KMD Børn og Voksne KMD - B 27.24, og Rambøll EKJ (Elektronisk Klient Journal) Rambøll Informatik - B 27.24, og Winklient Dansk Microsoftware B 27.24, og WinPas HD-Support Aps K Systemer vedr. ydelsesberegninger (bilag 2, pkt. 3) Børneydelsessystem (BYS) KMD - K FIF & Begravelseshjælp KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 KMD Boligstøtte KMD - K KMD E-indkomst KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 15

16 KMD Social Pension KMD Moderniseret udgave K af Social Pension (SOP) KMD Underholdsbidrag KMD - K Arbejdsmarkedssystemer (bilag 2, pkt. 3) Bistand KMD Udfaset, også kaldet BIS K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 32 Dafolo-ressourceprofil Dafolo - K KMD 4S KMD - K Flere KLE-nummer i hovedgrupperne 15 og 32 KMD Aktiv KMD - K KMD Arbejdsevnemetode KMD - K KMD Dagpenge KMD - K KMD E-dagpenge KMD - K KMD Opera KMD - K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 15 Komma KMD Udfaset 31/12 09 K Workbase Jobcenter Medialogic K Flere KLE-grupper i hovedgruppe 15 Tandplejesystemer (bilag 2, pkt. 3) DSI TK-2 DSI Data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 16

17 KMD Tandpleje KMD - K Pro Curis Journal og Aftalesystem Pro Curis (Sverige) K TM Tandpleje Theilgaard Mortensen K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 17

18 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 4. TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET KLE-referencegruppe Byggesagssystemer (bilag 2, pkt. 4A) BGS KMD Alle data overført til KMD Byggesag Digital Byggesag Resultmaker Udviklet i samarbejde med Frederiksberg Kommune GeoEnviron Byggesag (GE Byggesag) GeoKon KMD Byggesag KMD Nyeste udgave hedder Structura K (alle data overført til KMD Byggesag) B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse ProFile Byggesag Convergens B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Structura porteføljen KMD Den enkelte kommune skal vurdere om det anvendes som ESDHsystem B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 18

19 WebLager Dansk Scanning - B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse Systemer på natur- og miljøområdet (bilag 2, pkt. 4B) 02 Affaldstransportørdata Veksebo Miljørådgivning - K GeoEnvirion Jordforurening (GE Jourforurening) Jordforureningsloven areal register (JAR). GeoKon - K Cowi/Ementor - K KMD Structura Miljø KMD Hed tidligere MADS B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse MADS KMD Hedder nu KMD Structura Miljø B for registerdel (indledningen (cirkulæreskrivelse PLANKAT KW-PLAN K PROKA Niras - K ROKA Miljøstyrelsen - K Vandgraf Orbicon K Systemer vedr. veje og trafik (bilag 2, pkt. 4) Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 19

20 imastra Vejdirektoratet - K kmastra Vejdirektoratet - K Trapeze PASS Trapeze K Vejman Vejdirektoratet - K VejPC Cowi - K VejUdstyr Cowi - K Vinterman Vejdirektoratet - K Beredskabssystemer (bilag 2, pkt. 4) Beredskab 2000 Taulov Data - K Kirkegårdssystemer (bilag 2, pkt. 4) ASK Dialog Consult - K Kirkegårdssystem Brandsoft K Systemer vedr. ejendomme og lokaler (bilag 2, pkt. 4) DBD Ejendomsdrift Digital Bygnings Data K DBD Energi Digital Bygnings Data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 20

21 EG Bolig EG Bolig K Ejendomsdatabase Lokalt udarbejdet database - K ITR Bolig ITR Data K TAC Energy Solutions TAC K Unik Bolig Unik K Systemer vedr. fysisk planlægning (bilag 2, pkt. 4) PlansystemDK (tidligere Planregister) By- og Landskabsstyrelsen Systemer vedr. bygnings- og boligregulering (bilag 2, pkt. 4) K Ejendoms- og Miljødatabasen (E & M) ESR - Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem KMD Ejendom (Ejendom Decentral) Netforvaltning Ejendomshandel KMD - K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 02 og 09 KMD - K KMD - K Kommuneinformation (KI) Øvrige systemer på teknik- og miljøområdet (bilag 2, pkt. 4) - K ArcGIS Informi GIS K Caretaker Cowi K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 04, 09 og 82 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 21

22 DanDasgraf (tidligere DasGraf) Hedeselskabet/Orbicon K Information (Tidligere Orbicon IT) DAV Konsortium bestående af - K Grundkort Fyn, Cowi, Naturgas Midt-Nord, TDC og Dansk Total Distribution MapInfo Cowi K MIKE URBAN DHI K Flere KLE-numre i flere hovedgrupper, primært 04 og 82 Trimble GPS Trimble K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 22

23 Systemnavn Leverandør Bemærkninger Data skal bevares (B) / data kan kasseres (K) 5. UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET KLE-referencegruppe Elevsystemer (bilag 2, pkt. 5A) KMD Easy KMD Under udfasning K - alle data konverteres til KMD Elev KMD Elev KMD - B Tabulex TEA Tabulex B PPR-systemer (bilag 2, pkt. 5B) RORSCHACH/A232RIAP 5 System til PPR DPF (Dansk Psykologisk Forlag) IT Centret Aalborg Kommune - K B WCAPPR Dansk Microsoftware B WISCIII Pearson - K Musikskolesystemer (bilag 2, pkt. 5) Damus Damus K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 23

24 MusikSys Kiehn K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Tabulex MIA Tabulex K Det overordnede, principielle og udviklingsorienterede bevares via facetterne i KLE Ungdomsskolesystemer (bilag 2, pkt. 5) Tabulex Lara Tabulex B Systemer vedr. ungdoms- og uddannelsesvejledning (bilag 2, pkt. 5) Tabulex Udvej Tabulex Systemet udgået sommeren 2008 K UV Specialvejledning UV-data K UVvej UV-data K Systemer vedr. special- og voksenundervisning (bilag 2, pkt. 5) Ludus CSC Scandihealth K Flere KLE-numre i hoedgruppe 17, primært 17.02, 1732 og samt PacerData PacerData - K UV-special UV-data K Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 24

25 Øvrige skolesystemer (bilag 2, pkt. 5) gp-untis IST K KMD Matrix KMD - K SkoleIntra UNI-C - K SkoleKom UNI-C - K Tabulex Skemalægning Tabulex K Tabulex Trio Tabulex K TR2000 Tabulex - K Bibliotekssystemer (bilag 2, pkt. 5) Aleph Fujitsu K 21 DDElibra Axiell K 21 Integra Biblioteksmedier K 21 Mikromaster Biblioteksmedier Systemet ophørt pr K 21 Statens Arkiver og KL Vejledende kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 Side 25

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

DPR anvendelse Applikationer, som trækker på DPR

DPR anvendelse Applikationer, som trækker på DPR anvendelse Applikationer, som trækker på Versionsnr. 3 27. august 2010 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: anvendelse Applikationer, som trækker på O:\GTS\CPR\\Kontakter\Nyhedsbreve\_Rap_Appl\_Appl_Oversigt_v

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen OM SNITFLADER SAPA netværksdage juni 2014 Kenneth Møller Johansen FOKUS PÅ KOMMUNERNES HJEMMEOPGAVER Snitflader KMD Sag As-Is Dokumentation fra KMD Analyse fra KOMBIT To-do for kommuner To typer opgaver

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014 TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014 - MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Oversigt over udbudspligtige IT-systemer

Oversigt over udbudspligtige IT-systemer Kommune 30.5.2010/BH Oversigt over spligtige IT-systemer System Aftalevarighed Prioritet/ Udbudsomr de Public ESDH Stabene Opsigelsesvarsel 12 mdr. Prioritet 1 ESDH Social og Dagpenge Har system FESD-aftale

Læs mere

Afrapportering af det kommunale tilsyn

Afrapportering af det kommunale tilsyn Afrapportering af det kommunale tilsyn 2015 14-09-2016 1 Formål med tilsyn 2015 At følge op på tidligere tilsyn og afklare: 1. Om alle relevante it-systemer bliver arkiveret 2. Hvilke papirarkivalier der

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE I RAMMEARKITEKTUREN OG SAPA. V/ Kenneth Møller Johansen og Michel Sassene

STØTTESYSTEMERNE I RAMMEARKITEKTUREN OG SAPA. V/ Kenneth Møller Johansen og Michel Sassene STØTTESYSTEMERNE I RAMMEARKITEKTUREN OG SAPA V/ Kenneth Møller Johansen og Michel Sassene Agenda 1. Monopolbrud 2. Samspil med andre it-løsninger 3. Implementeringen er i gang 4. Hvornår sker der noget?

Læs mere

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r):

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r): Søgeresultat Basis infrastruktur (DNS, AD, SHCP) Checkpoint Identifikation Firewall KMD adgang (CAPIP) Forbindelse til KMD Netværk (Cisco 4006 med tilhørende switche og rout Infrastruktur SNA-Server 3270

Læs mere

I KL s afrapportering pr.01.10.13 skal der indgå opdateret information om den enkelte

I KL s afrapportering pr.01.10.13 skal der indgå opdateret information om den enkelte Oversigt over kommunale selvbetjeningsløsninger på bølge 2-områderne I KL s afrapportering pr.01.10.13 skal der indgå opdateret information om den enkelte kommunes selvbetjeningsløsninger på opgaveområderne

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Øjebliksbillede af it landskabet. over. Hovedstads regionens kommuner

Øjebliksbillede af it landskabet. over. Hovedstads regionens kommuner Øjebliksbillede af it landskabet over Hovedstads regionens kommuner August 2007 Indledning...3 Hjemmeplejen...4 EOJ systemer Hjemmeplejen...4 EOJ systemer Plejehjem...5 EPJ systemer Genoptræning...6 EPJ

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Ministerier Styrelser og direktorater

Ministerier Styrelser og direktorater Høringsliste - 2010 Ministerier Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima- og Energiministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Ministeriet

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet 9. december 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/03636 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Sammenfatning og anbefalinger 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer Datalandskab: Oversigt over nes IT-er Datalandskabet er en oversigt over kommunale er. De er, der er listet i datalandskabet, er primært er, hvor data fødes og ikke fx ESDH er og selvbetjeningser I forbindelse

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS

Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS Martin Memborg Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS 0 Hvad siger KOMLIS kunder Direktionen i Bornholms Regionskommune, har valgt en koncern tilgang til ledelsesinformation, som forudsætter at data fra

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter

Læs mere

Systemejere og systemansvarlige for IT-systemer i Nyborg Kommune

Systemejere og systemansvarlige for IT-systemer i Nyborg Kommune Systemejere og systemansvarlige for IT-systemer i Nyborg Kommune Sidst opdateret 19.8.2010 af Sekretariatsleder Tina Andersen Dokumentnr. 450-2010-175088 Systemejer: Tina Andersen Sekretariatsleder tjo@nyborg.dk

Læs mere

Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Ang: dataudveksling mellem kommunale og statslige IT-systemer, 3. udgave Til: Arbejdsgruppen Fra: Christian Larsen Dato: 16. april 2010

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn-, personale og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn)

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juli 2015

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juli 2015 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juli 2015 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune Referat Dato 17. marts 2015 enetværksmøde revideret referat Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Referent: 9. marts 2015 10.00-15.00 København Stadsarkiv Christian Frederiksen; Claus Gammelgaard; Daniel

Læs mere

Ringsted kommunes arkivalier

Ringsted kommunes arkivalier Ringsted kommunes arkivalier NOTAT Byrådssekretariatet Indledning Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 3, maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale 4 Delaftale 5 Delaftale 6 Delaftale 7 Delaftale 8 Delaftale 9 Delaftale 10 Delaftale 11 Delaftale 12 Delaftale 13 Delaftale 14 Delaftale 15 Delaftale 16 Delaftale

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015. Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015. Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet maj 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/00060 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Sammenfatning og anbefalinger. 5 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - november 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - november 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - november 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører 02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører Delaftale 1 -ERP Delaftale 2 - ESDH Delaftale 3 - LMS Delaftale 4 - E-Learning Delaftale 5 - COL Delaftale 6 - CRM Delaftale 7 - BI/DW Delaftale

Læs mere

SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services

SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services 25. februar 2015 1 SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services Chefkonsulent Bjarne Jørgensen, SKI 25. februar 2015 2 Rammerne for indlægget ASP og Cloud-SaaS, hvad dækker begrebet. Rammeaftaler på IT området,

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Januar 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Januar 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Januar 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation April 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation April 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation April 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Softwareleverandører og deres udbud af Nets produkter

Softwareleverandører og deres udbud af Nets produkter plus Opdateret 05.10.15 Leverandør: AC Software x x Telefon: 9966 3600 info@acsoftware.dk www.acsoftware.dk Leverandør: Acta Data x x Telefon: 9815 1111 ad@actadata.dk www.actapension.dk Leverandør: Admin

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ RØDOVRE T M

GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ RØDOVRE T M GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ 11 2610 RØDOVRE T 36 72 30 11 M INFO@GEOKON.DK 05-2012 WWW.GEOKON.DK STRUKTUR OG EFFEKTIVISERING GEOENVIRON SIKRER TIDSBESPARENDE OG

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS Ved Lone Høltzer og Annette Due AGENDA GODE NYHEDER FORMÅL MED SPORET KATEGORISERING AF SNITFLADER CASES EKSEMPLER

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere