DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte Andersen (tilforordnet) Afbud fra: Kurt Thuesen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Thea Jepsen EUC Lillebælt Henning Aaberg DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 11. sep kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, mødelokale Fredericia Bilagsliste: Bilag 1: Referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 Bilag 2: Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør Bilag 3: DI Procesindustrien - En opfordring til at tage flere lærlinge Bilag 4: Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Bilag 5: Procesoperatør med EUX ny EUX-model Side 1 af 16

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Velkomst til nyt/nye udvalgsmedlemmer B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i til procesoperatør B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder 3. EUD-reform A. Diskussion af ErhvervsUddannelse for Voksne - EUV B. Orientering om EUX uddannelsen C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver 4. Igangværende AMU-udvikling til procesindustrien A. Ny kursusstruktur i Operatør vedligehold B. Kurser i el/maskinsikkerhed C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker 5. Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice 6. Status på udvalgets øvrige aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 16

3 1 Indledning 1 Indledning A. Velkomst til nye udvalgsmedlemmer og kort præsentationsrunde A. Velkomst til nye udvalgsmedlemmer og kort præsentationsrunde B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 (bilag 1) Ny formand for udvalget Tina Christensen (næstformand i 3F Industrigruppen og Formand for Procesindustriens Brancheudvalg) Ny tilforordnet Benedikte M. Andersen (uddannelseskonsulent i 3F Industrigruppen) B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 (bilag 1) Referat og dagsorden godkendes uden kommentarer 2. Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale (kl ) 2. Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale (kl ) Med udgangspunkt i IF s indsatsområde om Flere elever på IF s uddannelser, har udvalget besluttet, at vi skal arbejde med at øge uddannelsens synlighed hos vores målgrupper. A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør Udvalget diskuterede udkast til Deltagerforudsætninger og bemærkede følgende: Derfor identificerede vi på sidste møde en række salgsargumenter for uddannelsen (jf. punkt 5 i bilag 1). Salgsargumenterne er målrettet to målgrupper: A. Unge/yngre elever - og deres forældre, lærere og vejledere. Udvalget bemærkede her, at fokus særligt skal være de yngre i aldersgruppen 17/18-24 år B. Beslutningstagere i nye praktikvirksomheder ( produktionschefen ) Udvalget bemærkede her, at når det gælder om at få solgt uddannelsen ind på nye virksomheder, så: Er det vigtigt, at behovet for at uddanne faglærte operatører enten kommer fra eller er erkendt af produktionscheferne fungerer det godt, når produktions/fabrikschef og TR i fællesskab får sat fokus på uddannelsen så kan man holde hinanden op på det. Formålet med dette punkt på dagsordenen er, at vi får sat vores salgsargumenter i spil, så vi får præsenteret procesoperatøruddannelsen som attraktiv over for de udvalgte målgrupper. Punktet er opdelt i de følgende to del-punkter. Forskellen ml. procesoperatør og procesarbejder skal træde tydeligere frem Det unikke for procesoperatør ift. andre eud må gerne fremhæves mere Vi skal slå mere på, at det er en teknisk uddannelse gerne interesse for naturfag Procesoperatører er nøglepersoner, som kan samarbejde både på tværs og opad i organisationen Procesoperatører er med til at gøre en forskel for miljø og sundhed Procesoperatører skal kunne tage ansvar og træffe beslutninger de står med virksomhedens indtjening i hænderne Matematik-delen kan måske skræmme, og kan evt. nedtones fx i form af, at procesoperatører skal være gode til at regne den ud Udvalget beslutter, at sekretariatet bedst muligt indarbejder udvalgets input og sender direkte til UVM B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder Oplæg v./ Henning Aaberg EUC Lillebælt har gennemført et AUB-projekt. Side 3 af 16

4 A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør (kl ) En vigtig forudsætning for at unge/yngre elever vælger at uddanne sig som procesoperatører er, at de har den rette information til rådighed, når de skal vælge uddannelse. Der er identificeret i alt 270 virksomheder med udgangspunkt i bl.a.: Virksomheder der søger medarbejdere, som ligner procesoperatører Virksomheder der ansætter procesoperatører men ikke selv uddanner Godkendte virksomheder uden elever Som del af EUD-reformen skal udvalget i den sammenhæng beskrive de krav og forventninger, som venter elever i procesoperatøruddannelsens hovedforløb, og hvad der efterfølgende kræves af den faglærte procesoperatør. Vores beskrivelse af procesoperatøruddannelsen vil blive en del af uddannelsesguiden.dk og kan bruges når eleven diskuterer uddannelsesvalg med fx forældre, lærere og UU-vejleder. Vi kan naturligvis genbruge indholdet i det informationsmateriale, som vi løbende vælger at udvikle. Sekretariatet har med udgangspunkt i vores salgsargumenter samt den løbende dialog med forskellige faglige ressourcepersoner lavet en første beskrivelse af deltagerforudsætninger for procesoperatøruddannelsen. Deltagerforudsætningerne er beskrevet i en skabelon fra UVM, som alle udvalg skal bruge. Den udfyldte skabelon skal sendes til UVM senest 1/ (se bilag 2). Kontakt til virksomhederne Virksomhederne er kontaktet via eksternt callcenter (Markman), som har booket aftaler, hvor skolen møder op på virksomheden. Denne fremgangsmåde har vist sig meget effektiv, og der er i alt lavet aftaler om 73 fysiske møder på virksomheder. Det bemærkes her, at: Markman udvikler og tester en callguide, som foregriber/ har svar parat på virksomhedens eventuelle indvendinger mod et møde. Det er meget professionelt udført, og virker bedre, end hvis fx Henning Aaberg ringer op, for så kan de jo få svar på det hele over telefonen, og så er det nemmere at sige nej tak. Callcenter medarbejderne kan også bedre håndtere mange på hinanden følgende afslag end fx en faglærer, som kan gå hen og miste modet på opgaven efter mange afslag Et fysisk møde er mere forpligtigende Indstilling 1: Det indstilles, at udvalget vurderer indhold og form af de beskrevne deltagerforudsætninger (bilag 2) er der noget, der mangler eller ikke skal med (indhold)? er der noget, som med fordel kan beskrives på en anden måde (form)? Sekretariatet vil efterfølgende indarbejde udvalgets kommentarer i bilag 2 og indsende det til UVM senest 1/10. B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder (kl ) Udvalget ønsker også at udbrede kendskabet til og brugen af procesoperatøruddannelsen i virksomheder, som i dag ikke er godkendt til at uddanne procesoperatører. Det bemærkes her, at DI Procesindustrien 18/ Om møderne med virksomhederne Typisk et møde, hvor der deltager både virksomheds- og medarbejder repræsentanter Virksomhederne har generelt været godt forberedte til møderne Der tales både muligheder for uddannelse af unge og voksne På møderne søger skolen at skabe motivation for uddannelsen ved at få virksomheden til at forstå, at det bliver stadigt sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, som kan tage over i takt med det generationsskifte, som mange procesvirksomheder er i gang med ( den brændende platform ). Der er således fuld beskæftigelse for procesoperatører og industrioperatører, og der er meget få ledige alternativer, fx mejerister, smede, mekanikere, industriteknikere mv. Der peges på, at der er sket et skifte i HR, hvor der er kommet flere HR højtuddannede ind. Det betyder i nogle Side 4 af 16

5 har udsendt brev til chefniveauet i Procesindustriens virksomheder med en opfordring til at tage flere lærlinge. Det er endnu for tidligt at konkludere på effekten heraf, men brevet er vedlagt som en del af grundlaget for udvalgets diskussion (se bilag 3). Som indledning og inspiration til denne diskussion, vil Henning Aaberg fortælle om erfaringerne fra EUC Lillebælts igangværende AUB-projekt og skolens øvrige opsøgende aktiviteter overfor nye virksomheder. Hvad skal der til for at få flere virksomheder til at uddanne procesoperatører? Oplæg ved EUC Lillebælt m. spørgsmål undervejs) Hvordan laver vi i dag opsøgende arbejde over for nye virksomheder, og hvad virker? Hvad er de største udfordringer? Gode råd til udvalget? Sekretariatet har herunder skitseret nogle forslag til aktiviteter, som udvalget kan beslutte at arbejde videre med. Forslagene tager udgangspunkt i udvalgets tidligere diskussion af, hvordan vi i større grad får synliggjort procesoperatøruddannelsen over for nye virksomheder. tilfælde, at arbejdet med lærlinge nedprioriteres/ikke prioriteres/ikke får opmærksomhed, da de nye typer HRmedarbejdere har fokus på udvikling af organisation og ledere/akademikere/talenter. Gode råd til udvalget Det er en mulighed at afholde branchemøder i stil med de møder, som vi holdt for rensningsanlæggene 2013, hvor både virksomhed, TR og skole fortæller om uddannelsens og deres erfaringer. Gerne som fyraftensmøde/eftermiddagsmøde. Det er en fordel, hvis både leder og TR kan deltage. Så er der to par ører, og fælles kørsel til og fra mødet giver en god snak. Procesindustriens virksomheder kan med fordel indgå en gentleman aftale ift antal elever, der skal uddannes årligt. Udvalget kvitterer for oplægget og finder AUB projektet meget professionelt udført. Sekretariatet vurderer i hvilken form AUB-projektets resultater og erfaringer evt. kan formidles via IU s web/nyhedsbrev. Indstilling 2: Det indstilles, at udvalget på ovenstående baggrund vurderer sekretariatets forslag og beslutter, om et eller flere af forslagene skal gennemføres? Forslag til aktiviteter: 1-2 fyraftensmøder på procesvirksomheder målrettet produktions/fabrikschefer og TR, hvor værtsvirksomheden som del af arrangementet fortæller om deres erfaringer med at uddanne procesoperatører Informationsmateriale særligt målrettet nye virksomheder (fx stilet til samarbejdsudvalg) Serviceeftersyn af vores brochure om procesoperatøruddannelsen Diskussion og beslutning ift. aktiviteter: Fyraftensmøder Udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med at planlægge og afholde 1-2 fyraftensmøder på virksomheder Der kan være tale om regionale møder (øst/vest) og/eller branchespecifikke. Målgruppen er produktions/driftsledelse og TR. Skolerne har ansvaret for planlægning, gennemførsel og evaluering og understøttes af sekretariatet (fx formulering og udsendelse af invitation mv.). Skolen kan med fordel tage kontakt til og evt. invitere igennem det lokale erhvervsforum. (opfølgningspunkt) Informationsmateriale til nye virksomheder Der skal udvikles et udkast til et slidedeck, som skitserer fordele, ulemper, økonomi. Der findes inspiration i fx det materiale, som DI Procesindustrien har udsendt til sine medlemmer. (opfølgningspunkt) Sekretariatet kontakter KTS og gøre dem opmærksomme på EUC Lillebælts AUB-projekt mhp., at KTS kan gøre dem kunsten efter i samarbejde med LUU. (opfølgningspunkt) Side 5 af 16

6 Brochurer/folder Procesoperatørbrochurens indhold skal revideres som følge af ændringer ifm EUD-reformen. Sekretariatet udarbejder 2015 udkast til materiale(r) dvs. ikke nødvendigvis (kun) en traditionel brochure. Opgaven forventes at skulle løses på tværs af alle IF s erhvervsuddannelser. Sekretariatet forventer endvidere, at erfaringer og resultater fra afsluttede/igangværende eud kampagner vil indgå som en del af grundlaget for den fremadrettede markedsføring af IF s eud, herunder fx brug af igangværende/kommende kampagner som platform for markedsføring/synliggørelse af IF s eud (opfølgningspunkt) Frokost Kl Frokost 3. EUD-reform ( ) 3. EUD-reform A. Diskussion af Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) (kl ) Hvad er EUV? Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) bliver en ny vej til erhvervsuddannelse for alle over 25 år. EUV har samme slutmål og niveau som den ordinære eud. Der bliver i alt 3 EUV spor EUV1, EUV2 og EUV3. Her bliver omfanget af den enkelte voksnes relevante erhvervserfaring og evt. tidligere uddannelse afgørende for, hvilket spor man sluses ind på. UVM melder først ultimo september de nærmere rammer og retningslinjer for EUV ud. Det betyder, at der pt. er en række usikkerheder, og at vi i dag derfor ikke kan diskutere EUV på et fuldstændigt grundlag. Formålet med vores diskussion i dag er derfor, at vi: Får et billede af de mange opgaver, som vi skal løse inden jul Får diskuteret, hvordan vi i de nye EUV-forløb får nyttiggjort (og videreført) de erfaringer, som vi i dag har med voksenuddannelse Får identificeret udvalgets prioriteringer og pejlemærker i det forestående arbejde med at beskrive og udvikle udkast til EUV-forløb frem mod det ekstraordinære udvalgsmøde A. Diskussion af Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Oplæg v./henning Aaberg Voksenforløbets indhold Voksenforløb for procesoperatører er i dag på 3 år inkl. 42 ugers skoleundervisning. Skoleundervisningen består af 32 hovedforløbsuger samt 10 ugers grundforløbsindhold. Det vil sige hele hovedforløbet (35 uger) eksklusive de tre ugers valgfrie specialefag. Grundforløbsindholdet består af: en opfriskning af matematik/fysik/kemi teorien bag de daglige arbejdsopgaver (el, mekanisk mv.) fokus på at lære at lære GF-eksamen værdsat træning til svendeprøven Voksenforløbets struktur og udbudsform Forløbet opdeles i 8 moduler af 5-6 ugers varighed vekslende med 10 uger hjemme i virksomheden. Dermed er der 2-3 skoleperioder per år. Der udbydes på EUC Lillebælt tre roterende hold, som kører ens således, at virksomhederne af hensyn til fx sæsonudsving og lign. har tre valgmuligheder for hvert skolemodul. Det betyder også, at tre mand kan passe to mands job, alternativt at en afløser kan dække de tre Side 6 af 16

7 Kort sagt: Hvad er vigtigt for jer, så vi også efter EUDreformen har voksenuddannelser, som er attraktive for procesindustriens virksomheder og voksne medarbejdere? Vores grundlag for diskussionen Udgangspunktet for vores diskussion består af to dele: Bilag 4, som giver et oprids af EUV, som det beskrives i regeringens udspil om den nye EUD reform. EUV er kompliceret stof, og bilaget skal også læses med det forbehold, at vi hele tiden bliver klogere Oplæg ved Henning Aaberg, som vil præsentere skolens erfaringer med voksenforløb og kompetenceafklaring Derfor er det vigtigt, at vores beskrivelse af hvad der tæller som relevant erhvervserfaring giver mulighed for, at voksne - der har behov for praktik og/eller grundforløbskompetencer - bliver sluset over i EUV2. Den relevante erhvervserfaring skal med andre ord beskrives præcist, fordi den jo kommer til at træde i stedet for både praktikken og hele eller dele af skoleunder- voksenelever af, når de er på skole. Voksenforløb startes op både op til og efter årsskifte af hensyn til virksomhedernes budgettering og planlægning. Længden på skoleperiodelængder har gennem årene været forskellig, men 5 uger matcher erfaringsmæssigt de voksnes behov og muligheder for at få skole/arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen efter 5 uger er de helt fyldt op og klar til at komme hjem og bruge noget af det, som de har lært. Praktikken er individuel tilrettelagt ( behovsdrevet ) i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. De voksne er selv med til at prioritere indhold af praktikken, så udbyttet bliver bedst muligt. Vores opgaver som vi forstår dem i dag Indførsel af EUV giver os som fagligt udvalg en række opgaver: Udvikle et standardiseret voksenforløb Vi skal beskrive/udvikle et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Her gælder, at hovedforløbsundervisningen skal være mindst 10% kortere end i den ordinære eud. Beskrive relevant erhvervserfaring Vi skal beskrive relevant erhvervserfaring. Det vil sige den erhvervserfaring, som en voksenelev skal have på forhånd, hvis han eller hun ikke skal have hverken praktik eller grundforløbsundervisning, men kun skoleundervisningen på hovedforløb for at få en erhvervsuddannelse. Det bliver sådan, at hvis en voksen vurderes at have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, så skal han fremover have et EUV1-forløb, som ikke må indeholde hverken praktik eller grundforløbsundervisning. Vores erfaring og forventning er her, at langt hovedparten af de voksne har behov for et EUV-forløb, som kombinerer hovedforløbsundervisning med både praktik og undervisning fra grundforløbet (dvs. EUV2). Voksenforløbets match ift de voksne og virksomheder Dette voksenforløb matcher erfaringsmæssigt 80% af de voksne medarbejdere, som arbejder i en procesoperatør-lignende stilling. Modellen for voksenforløbet er robust og stabil, sikret imod aflyste eud-hold og matcher fint med skifteholdsplaner. Udvalgsdiskussion og beslutninger Det er centralt, at voksne med behov for teoretiske elementer fra grundforløbet fortsat har muligheden for at opnå disse. Udvalget vurderer, at langt størstedelen af de voksne skal igennem et euv2 forløb. Den beskrevne model for voksenforløb lever i store træk om til UVM s krav om en minimumsafkortning på 10% for voksenforløb ift ungdomsforløb. Beslutninger Udvalget ønsker at anvende den beskrevne voksenmodel som standardforløbet for procesoperatører. B. Orientering om EUX uddannelsen Udvalget udtrykker tilfredshed med eux-modellen og havde ingen yderligere bemærkninger. C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver Talentspor Grundet lavt volumen og ønske om ikke at kannibalisere eux-uddannelsen ønsker udvalget pt. ikke talentspor på uddannelsen. Eux-uddannelsen er procesindustriens talentspor. Side 7 af 16

8 visningen på grundforløbet. Relevant erhvervserfaring kan beskrives som fx: Stillingsbetegnelse og jobfunktioner Emner og arbejdsopgaver Kompetencer Vi forventer, at vi her tager udgangspunkt i: Praktikmålene Overgangskrav til hovedforløbet Evt. andre kriterier fx praktikmoduler og praktikopgaver Udvikle et værktøj til RealKompetenceVurdering ( RKVværktøj ) Vi skal udvikle et RKV-værktøj, som skolerne kan anvende til at placere voksne over 25 år i det rigtige spor (EUV1, EUV2 eller EUV3). RKV-værktøjet skal anvendes til at vurdere den voksne ift. uddannelsens slutmål og for EUV2 og EUV3 også uddannelsens overgangskrav til hovedforløbet. Konkrete uddannelsesforløb for grupper af ensartede voksne (fx studenter og industrioperatører) forventes at skulle beskrives som en del af RKV-værktøjet. Værktøjet skal her indeholde en præcis beskrivelse af relevant erhvervserfaring (jf. ovenstående) og kriterier/regler for godskrivning og afkortning for relevant uddannelse og erhvervserfaring. Kriterierne skal give skolen mulighed for objektivt at godskrive eleven i forhold til skoletiden og give IF mulighed for at træffe afgørelse om afkortning af praktiktiden. Værktøjet skal også angive sammenhæng ml. EUD-fag og AMU. Oplæg ved Henning Aaberg Som udgangspunkt for denne diskussion af EUV, vil Henning Aaberg give et oplæg med udgangspunkt i skolens erfaringer med voksenuddannelse: Hvordan uddanner vi voksne i dag? Hvorfor ser voksenuddannelsen i dag ud, som den gør? Hvilke erfaringer er særligt vigtige at implementere i de nye EUV-forløb? Hvordan kompetenceafklarer vi voksne i dag? ( kan man se forskel på dem ) Hvilke udfordringer med EUV ser vi fra skolens side? Indstilling 3: Det indstilles, at udvalget tager den første drøftelse af de kommende EUV-opgaver og opstiller pejlemærker for Side 8 af 16

9 det videre arbejde i sekretariatet B. Orientering om EUX uddannelsen ( ) Fremover skal flere unge have mulighed for at påbegynde et EUX-forløb, så de styrker deres muligheder for videregående uddannelse. EUX skal tilbydes på alle relevante uddannelser som et klart alternativ til de ordinære erhvervsuddannelser og de øvrige gymnasiale uddannelser. Gode vilkår for skolernes udbud af EUX forudsætter et bedre grundlag for samlæsning, således at skolerne i højere grad end i dag kan danne hold, hvor elever fra forskellige erhvervsuddannelsers EUX-forløb undervises sammen i EUX-klasser. Dette vil også styrke skabelsen af et eux-uddannelsesmiljø. Forudsætningerne for øget samlæsning er, at eleverne undervises i samme fag og på samme tidspunkt. Det kræver en højere grad af ensartethed, herunder fælles fag, varighed og placering af skole/praktik perioder. Kravet om øget samordning af EUX-uddannelserne udmøntes i 4-5 såkaldte EUX-modeller, som hver indeholder to eller flere uddannelser. IF har her i samarbejde med MI og EVU udarbejdet en fælles EUX-model, som foruden Procesoperatøruddannelsen indbefatter ni af MI s uddannelser samt elektriker- og VVS-uddannelserne. Sekretariatet giver en orienterende status på eux modellens indhold med udgangspunkt i bilag 5. Punktet afsluttes med udvalgets eventuelle afklarende spørgsmål. C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver (kl ) Nye overgangskrav (mundtlig orientering) - Overgangskravene i form af videns, færdigheder og kompetencer har været igennem en redaktionel proces, men der er ikke nævneværdige ændringer. - Matematik F og Engelsk F bliver overgangskrav med beståelseskrav Fag på højere niveauer og talentspor Uddannelsesordningerne skal indeholde undervisningsmål for relevante uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer end de obligatoriske Side 9 af 16

10 Det faglige udvalg tilrettelægger så vidt muligt uddannelsen med talentspor, hvoraf mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner talentspor i alle uddannelser, hvor det faglige udvalg har bestemt, at uddannelsen skal kunne tilrettelægges på denne måde 4. AMU-udvikling til procesindustrien ( ) 4. AMU-udvikling til procesindustrien A. Orientering om ny kursusstruktur i Operatør vedligehold Sekretariatet har 2. halvår 2014 kvalitetssikret de i alt 21 udkast til nye kurser, der sammen med en mindre gruppe eksisterende kurser skal efteruddannelsesdække området. Dette er sket på baggrund af resultater fra Non-food analysen og i tæt samarbejde med EUC Lillebælt. Det betyder, at slutkoordinering med øvrige efteruddannelsesudvalg og efterfølgende godkendelse i UVM først forventes afsluttet ultimo A. Orientering om ny kursusstruktur i Operatør vedligehold Udvalget havde ingen bemærkninger. B. Orientering om kurser i el- og maskinsikkerhed - Status på udviklingsarbejdet v. Henning Aaberg L-AUS er et L-AUS kursus til faglærte operatører, som ud over det lovgivningsmæssige også træner deltagerne i måletekniske færdigheder, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. Status er som følger: Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage) er sendt til godkendelse i ministeriet (behandles under pkt. 4.B). De tre grundlæggende kurser er slutkoordineret og indsendes primo september til godkendelse i UVM. Kurserne indgår i AMU-pakken Grundpakke til procesindustri og er målrettet ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for operatør vedligehold. De resterende kurser forventes slutkoordineret og godkendt gruppevis frem mod jul. Sekretariatet er i løbende dialog med MI s og ETIE s sekretariater herom. Alle kurser forventes godkendt ultimo 2014, men afklaring af indholdsoverlap ml. vores og MI/ETIE kurser kan forsinke dette. Her tænkes særligt for kurser målrettet faglærte procesoperatører. B. Orientering om kurser i el- og maskinsikkerhed - Status på udviklingsarbejdet v. Henning Aaberg Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (se nedenstående kursusbeskrivelse). Autorisationslovgivningen inden for området ændres fra en personlig autorisation til en virksomhedsautorisation. Maskinsikkerhed ETIE er i gang med at udvikle et grundkursus inden for CE mærkning og maskindirektivet. Henning har deltaget som IU s repræsentant og bekræfter, at kursets indhold matcher industriens behov. C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører (v. EUC Lillebælt) Projektet er lidt forsinket, men vil blive afsluttet til tiden. I alt 7 virksomheder besøges og så vidt muligt interviewes både ledelses- og medarbejder repræsentanter. Som supplement afholdes der to workshops for faglærte procesoperatører. På den første workshop på EUC Lillebælt blev der bl.a. talt om behov for opkvalificering inden for udarbejdelse af instruktioner/sop. Udvalget genkender behovet og nævner erfaringer med at ligge arbejdsinstruktioner/sop er ud til bearbejdning i et team, så de bagefter selv kan forstå dem. D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker Udvalget følger sekretariatets indstilling. Side 10 af 16

11 Revision af kurset Arbejde med elektricitet for operatører, herunder anvendelse i Grundpakke til procesindustrien Igangværende udviklingsarbejde inden for kurser i maskinsikkerhed Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage) Handlingsorienteret målformulering: Deltageren instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om minimum årlig instruktion og bliver dermed i stand til at vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding. Deltageren kan efter kurset arbejde el-sikkerhedsmæssigt korrekt i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder. Deltageren kan udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr. Deltageren har opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder). Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen. C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører (v. EUC Lillebælt) Formålet med projektet er at kortlægge og analysere kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører således, at de kan: 1. Holde deres uddannelse fagligt ajour 2. Varetage forskellige nøgle/specialistfunktioner, som er under etablering inden for procesindustriel - for eksempel: Den tekniske procesoperatør, som kan finde og rette fejl på forskellige produktionsanlæg - ofte i et tæt samarbejde med automatikteknikerne og smedene i vedligeholdelsesafdelingen LEAN-operatøren, som har ansvaret for at holde LEAN-arbejdet i gang, afrapportere og få fulgt op Procesoperatører der ender i jobs med ledelsesfunktioner, fx teamleder, produktionsassistent Side 11 af 16

12 eller drifts/arbejdsleder D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker IF planlægger en særlig markedsføringsindsats af AMUpakker. Denne indsats starter op nu og vil strække sig over mange måneder. Hvert udviklingsudvalg skal derfor beslutte, hvilke 1-2 af udvalgets AMU-pakker, der ønskes omfattet af den særlige markedsføringsindsats. Indstilling 4: Det indstilles, at udvalget godkender følgende AMUpakker til en særlig markedsføringsindsats, når de er endeligt klar. Grundpakke til procesindustrien (forventet klar 1/11) Efteruddannelse for procesoperatører (i forbindelse med afslutning/opfølgning på AMUanalyse) 1. halvår Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice Kl Målgruppen for kurser i FKB 2746 er beskæftigede på laboratorierne og omfatter medarbejdere uden en formaliseret erhvervsrettet laboratorieuddannelse ( ufaglærte laboratorieassistenter ). 5. Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice Udvalget følger sekretariatets indstilling. Som følge af teknologisk udvikling og automatisering samt ændringer på arbejdsmarkedet er opgaverne i stort omfang enten faldet væk, automatiseret og/eller udføres i dag af fx laboranter eller operatører. Det betyder, at aktiviteten på AMU-kurserne på FKB 2648 de seneste 5 år har været meget lav, og der er i dag kun er et kursus tilbage, som ikke er udgået som følge af manglende aktivitet (3-årsreglen). Flere af kurserne har undervejs og i samråd med skolen fået dispensation og således været forlænget yderligere et år uden at det har ført til fornyet aktivitet. Dette falder sammen med, at FKB 2648 efteråret 2014 skal vurderes efter 3-årsreglen. Indstilling 5: Det indstilles på den baggrund, at udvalget lukker FKB 2648 Laboratorieservice ned. Såfremt indstillingen følges vil sekretariatet derpå søge det sidste kursus Mikrobiologisk sikkerhed i la- Side 12 af 16

13 boratorieservice overført til FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter. Den eventuelle fortsatte relevans af elementer fra FKB 2648 samt udgåede AMU-kurser vil blive vurderet som del af det kommende serviceeftersyn af FKB 2784 til næste år. 6. Status på udvalgets øvrige opgaver Kl Status på relevante opgaver i henhold til udvalgets handlingsplan Status på udvalgets øvrige opgaver Procesoperatør med skolepraktik Udvalget indstiller til IF s formandskab, at procesoperatør søges godkendt til skolepraktik med en kvote. Nye praktikmål Er implementeret med virkning fra juli De afledte opgaver i form af EVG godkendelsesskema mv. løses andet halvår 2014 (planmæssigt). Garantikurser FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Sekretariatet afholder 18/ møde med skolerne med fokus på opfølgning på garantimærkning og markedsføring (planmæssigt) Uafsluttet godkendelse af nye kurser i Operatør vedligehold er her en udfordring ift. kursuskalenderen. EUC Lillebælt forventer at søge om godkendelse. Udvalget havde ingen bemærkninger til de øvrige punkter. FKB 2784 Produktion af medicinal produkter Dialog med skoler forventes indledt ultimo Forventet implementering af ny udbudsmodel inkl. garantikurser forventes 2. kvartal 2014 (forsinket/udskudt) Udvikling af AMU-pakker Grundpakke til procesindustrien afventer revision af kursus samt UVM godkendelse af nye kurser. Klar til markedsføring ultimo 2014 (forsinket) Kursuspakker der giver merit til procesoperatør afventer dels EUD-reform og dels slutkoordinering og godkendelse af nye kurser i Operatør vedligehold (planmæssigt) Procesoperatørkonferencen 2014 Afholdes ultimo 2014 med fokus på den skriftlige del, herunder ny type problemløsningscase (planmæssigt) Procesoperatør med skolepraktik Som følge af EUD-reformen skal alle uddannelser, der i dag ikke er godkendt til skolepraktik gennemgås med henblik på at afklare, om flere uddannelser end i dag kan udbydes med skolepraktik. REU skal behandle dette samlet for alle implicerede uddannelser efteråret 2014, Side 13 af 16

14 og derfor har REU ikke behandlet den ansøgning om godkendelse af procesoperatør med skolepraktik, som sekretariatet indsendte januar Sekretariatet har 1/9 modtaget brev fra REU. Det fremgår her, at EUD reformen fjerner kvoterne for optag af elever i skolepraktik, og at kvoterne erstattes af adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del. Spørgsmålet om adgangsbegrænsning for optag på grundforløbets anden del for elever uden uddannelsesaftale forventes snarest drøftet i IF s formandskab. Ny-godkendte praktikvirksomheder siden dec 2013 HERSLEV BRYGHUS APS KOHBERG BAKERY GROUP A/S Taulov Mejeri (ARLA) 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet EUC Nordvestsjælland oplyser, at de pt. forventer, at kun 10 ud af 35 igangværende grundforløbselever får en praktikplads Nyt projekt: Vælg til med AMU LEAN kørekort EUD-portal Industriens Uddannelser har fået 1,5 millioner til at udvikle en ny portal med erhvervsuddannelser, som skal bygge på de samme principper som kursusportalen som Industriens Uddannelser også står bag. Portalen får mange forskellige funktioner. Blandt andet får brugeren på en nem og overskuelig måde vist forskellige uddannelsesforløb med de kombinationsmuligheder, der findes på de forskellige erhvervsuddannelser. Den nye EUD portal vil også kunne vise muligheder for at starte et EUV-forløb, som er den kommende nye erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. Virksomheder vil via portalen kunne planlægge en elevs skoleophold, og elever vil omvendt kunne finde virksomheder, der tilbyder praktikophold. Derudover vil elever og studievejledere også kunne bruge den kommende portal til at se, hvor og hvornår eleven kan tage et kursus samt få et overblik over hvilke valgfri specialefag, der udbydes. Styrelsen for it og læring skal også udvikle et værktøj. Indgået store aftale inden sommerferien. Side 14 af 16

15 VEU-milliarden Regeringen og forligspartierne har med aftalen om Vækstplan DK afsat en pulje på 1 mia. Læs mere i dokumenterne Fakta om VEU-Milliarden og Aftalen om VEU-Milliarden. Beskæftigelsesreform Reformen har bl.a. som mål, at: Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Læs mere i dokumenterne FAKTABOKS Elementer i Beskæftigelsesreformen og Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen De nævnte dokumenter findes på udvalgets side under materialer fra dagens møde under Supplerende materialer. VisKvalitet Viskvalitet skal revitaliseres, så det bliver et mere brugbart værktøj herunder ift. benchmarking mellem skolerne. En kursusvurdering lavere end 4.0 kan fx være anledning til at undersøge kvaliteten nærmere. Det vil også blive muligt at stille supplerende spørgsmål, fx kursistens vurdering af kursusindholdets relevans. Revitaliseringen skal gerne medføre, at skoler og kursister i højere grad tager kursusevalueringen alvorligt. Hvis under 4.0 er der grund til at kigge efter. Gøre at skolerne tager det mere alvorligt. Og at deltagerne tager det mere alvorligt det bliver jo brugt. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Ingen meddelelser Meddelelser fra sekretariatet Lean-kørekort til medarbejdere i industrien Der er stigende fokus på lean i industrien, og derfor bliver der nu udbudt et helt nyt 10-dages kursusforløb, hvor deltagerne vil opnå et indgående kendskab til lean og få et bevis på det. Med Industriens lean-kørekort kan deltageren: Forstå og arbejde med lean Side 15 af 16

16 Udføre værdistrømsanalyser og sikre god leankultur Arbejde med forandring og problemløsning Arbejde med lean-målstyring Amukurs.dk Der er nu billeder fra mere end 100 kurser, og websiden bruges i stigende omfang. 8. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2014 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 9/12 kl ca. 18. A. Næste ordinære møde Mødet afholdes i København inkl. julefrokost på Husmanns vinstue. Der afholdes endvidere ekstraordinært møde 4/ med fokus på implementering af EUD-reformen og de opgaver, som udvalget har i den forbindelse. 9. Eventuelt 9. Eventuelt Side 16 af 16

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Nonfood procesindustri

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Nonfood procesindustri Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov inden for Nonfood procesindustri 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 1.1 Baggrund for projektet 4 1.2 Projektets formål og mål 4 2.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere