DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte Andersen (tilforordnet) Afbud fra: Kurt Thuesen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Thea Jepsen EUC Lillebælt Henning Aaberg DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 11. sep kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, mødelokale Fredericia Bilagsliste: Bilag 1: Referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 Bilag 2: Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør Bilag 3: DI Procesindustrien - En opfordring til at tage flere lærlinge Bilag 4: Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Bilag 5: Procesoperatør med EUX ny EUX-model Side 1 af 16

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Velkomst til nyt/nye udvalgsmedlemmer B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i til procesoperatør B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder 3. EUD-reform A. Diskussion af ErhvervsUddannelse for Voksne - EUV B. Orientering om EUX uddannelsen C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver 4. Igangværende AMU-udvikling til procesindustrien A. Ny kursusstruktur i Operatør vedligehold B. Kurser i el/maskinsikkerhed C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker 5. Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice 6. Status på udvalgets øvrige aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 16

3 1 Indledning 1 Indledning A. Velkomst til nye udvalgsmedlemmer og kort præsentationsrunde A. Velkomst til nye udvalgsmedlemmer og kort præsentationsrunde B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 (bilag 1) Ny formand for udvalget Tina Christensen (næstformand i 3F Industrigruppen og Formand for Procesindustriens Brancheudvalg) Ny tilforordnet Benedikte M. Andersen (uddannelseskonsulent i 3F Industrigruppen) B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 (bilag 1) Referat og dagsorden godkendes uden kommentarer 2. Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale (kl ) 2. Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale (kl ) Med udgangspunkt i IF s indsatsområde om Flere elever på IF s uddannelser, har udvalget besluttet, at vi skal arbejde med at øge uddannelsens synlighed hos vores målgrupper. A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør Udvalget diskuterede udkast til Deltagerforudsætninger og bemærkede følgende: Derfor identificerede vi på sidste møde en række salgsargumenter for uddannelsen (jf. punkt 5 i bilag 1). Salgsargumenterne er målrettet to målgrupper: A. Unge/yngre elever - og deres forældre, lærere og vejledere. Udvalget bemærkede her, at fokus særligt skal være de yngre i aldersgruppen 17/18-24 år B. Beslutningstagere i nye praktikvirksomheder ( produktionschefen ) Udvalget bemærkede her, at når det gælder om at få solgt uddannelsen ind på nye virksomheder, så: Er det vigtigt, at behovet for at uddanne faglærte operatører enten kommer fra eller er erkendt af produktionscheferne fungerer det godt, når produktions/fabrikschef og TR i fællesskab får sat fokus på uddannelsen så kan man holde hinanden op på det. Formålet med dette punkt på dagsordenen er, at vi får sat vores salgsargumenter i spil, så vi får præsenteret procesoperatøruddannelsen som attraktiv over for de udvalgte målgrupper. Punktet er opdelt i de følgende to del-punkter. Forskellen ml. procesoperatør og procesarbejder skal træde tydeligere frem Det unikke for procesoperatør ift. andre eud må gerne fremhæves mere Vi skal slå mere på, at det er en teknisk uddannelse gerne interesse for naturfag Procesoperatører er nøglepersoner, som kan samarbejde både på tværs og opad i organisationen Procesoperatører er med til at gøre en forskel for miljø og sundhed Procesoperatører skal kunne tage ansvar og træffe beslutninger de står med virksomhedens indtjening i hænderne Matematik-delen kan måske skræmme, og kan evt. nedtones fx i form af, at procesoperatører skal være gode til at regne den ud Udvalget beslutter, at sekretariatet bedst muligt indarbejder udvalgets input og sender direkte til UVM B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder Oplæg v./ Henning Aaberg EUC Lillebælt har gennemført et AUB-projekt. Side 3 af 16

4 A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør (kl ) En vigtig forudsætning for at unge/yngre elever vælger at uddanne sig som procesoperatører er, at de har den rette information til rådighed, når de skal vælge uddannelse. Der er identificeret i alt 270 virksomheder med udgangspunkt i bl.a.: Virksomheder der søger medarbejdere, som ligner procesoperatører Virksomheder der ansætter procesoperatører men ikke selv uddanner Godkendte virksomheder uden elever Som del af EUD-reformen skal udvalget i den sammenhæng beskrive de krav og forventninger, som venter elever i procesoperatøruddannelsens hovedforløb, og hvad der efterfølgende kræves af den faglærte procesoperatør. Vores beskrivelse af procesoperatøruddannelsen vil blive en del af uddannelsesguiden.dk og kan bruges når eleven diskuterer uddannelsesvalg med fx forældre, lærere og UU-vejleder. Vi kan naturligvis genbruge indholdet i det informationsmateriale, som vi løbende vælger at udvikle. Sekretariatet har med udgangspunkt i vores salgsargumenter samt den løbende dialog med forskellige faglige ressourcepersoner lavet en første beskrivelse af deltagerforudsætninger for procesoperatøruddannelsen. Deltagerforudsætningerne er beskrevet i en skabelon fra UVM, som alle udvalg skal bruge. Den udfyldte skabelon skal sendes til UVM senest 1/ (se bilag 2). Kontakt til virksomhederne Virksomhederne er kontaktet via eksternt callcenter (Markman), som har booket aftaler, hvor skolen møder op på virksomheden. Denne fremgangsmåde har vist sig meget effektiv, og der er i alt lavet aftaler om 73 fysiske møder på virksomheder. Det bemærkes her, at: Markman udvikler og tester en callguide, som foregriber/ har svar parat på virksomhedens eventuelle indvendinger mod et møde. Det er meget professionelt udført, og virker bedre, end hvis fx Henning Aaberg ringer op, for så kan de jo få svar på det hele over telefonen, og så er det nemmere at sige nej tak. Callcenter medarbejderne kan også bedre håndtere mange på hinanden følgende afslag end fx en faglærer, som kan gå hen og miste modet på opgaven efter mange afslag Et fysisk møde er mere forpligtigende Indstilling 1: Det indstilles, at udvalget vurderer indhold og form af de beskrevne deltagerforudsætninger (bilag 2) er der noget, der mangler eller ikke skal med (indhold)? er der noget, som med fordel kan beskrives på en anden måde (form)? Sekretariatet vil efterfølgende indarbejde udvalgets kommentarer i bilag 2 og indsende det til UVM senest 1/10. B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder (kl ) Udvalget ønsker også at udbrede kendskabet til og brugen af procesoperatøruddannelsen i virksomheder, som i dag ikke er godkendt til at uddanne procesoperatører. Det bemærkes her, at DI Procesindustrien 18/ Om møderne med virksomhederne Typisk et møde, hvor der deltager både virksomheds- og medarbejder repræsentanter Virksomhederne har generelt været godt forberedte til møderne Der tales både muligheder for uddannelse af unge og voksne På møderne søger skolen at skabe motivation for uddannelsen ved at få virksomheden til at forstå, at det bliver stadigt sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, som kan tage over i takt med det generationsskifte, som mange procesvirksomheder er i gang med ( den brændende platform ). Der er således fuld beskæftigelse for procesoperatører og industrioperatører, og der er meget få ledige alternativer, fx mejerister, smede, mekanikere, industriteknikere mv. Der peges på, at der er sket et skifte i HR, hvor der er kommet flere HR højtuddannede ind. Det betyder i nogle Side 4 af 16

5 har udsendt brev til chefniveauet i Procesindustriens virksomheder med en opfordring til at tage flere lærlinge. Det er endnu for tidligt at konkludere på effekten heraf, men brevet er vedlagt som en del af grundlaget for udvalgets diskussion (se bilag 3). Som indledning og inspiration til denne diskussion, vil Henning Aaberg fortælle om erfaringerne fra EUC Lillebælts igangværende AUB-projekt og skolens øvrige opsøgende aktiviteter overfor nye virksomheder. Hvad skal der til for at få flere virksomheder til at uddanne procesoperatører? Oplæg ved EUC Lillebælt m. spørgsmål undervejs) Hvordan laver vi i dag opsøgende arbejde over for nye virksomheder, og hvad virker? Hvad er de største udfordringer? Gode råd til udvalget? Sekretariatet har herunder skitseret nogle forslag til aktiviteter, som udvalget kan beslutte at arbejde videre med. Forslagene tager udgangspunkt i udvalgets tidligere diskussion af, hvordan vi i større grad får synliggjort procesoperatøruddannelsen over for nye virksomheder. tilfælde, at arbejdet med lærlinge nedprioriteres/ikke prioriteres/ikke får opmærksomhed, da de nye typer HRmedarbejdere har fokus på udvikling af organisation og ledere/akademikere/talenter. Gode råd til udvalget Det er en mulighed at afholde branchemøder i stil med de møder, som vi holdt for rensningsanlæggene 2013, hvor både virksomhed, TR og skole fortæller om uddannelsens og deres erfaringer. Gerne som fyraftensmøde/eftermiddagsmøde. Det er en fordel, hvis både leder og TR kan deltage. Så er der to par ører, og fælles kørsel til og fra mødet giver en god snak. Procesindustriens virksomheder kan med fordel indgå en gentleman aftale ift antal elever, der skal uddannes årligt. Udvalget kvitterer for oplægget og finder AUB projektet meget professionelt udført. Sekretariatet vurderer i hvilken form AUB-projektets resultater og erfaringer evt. kan formidles via IU s web/nyhedsbrev. Indstilling 2: Det indstilles, at udvalget på ovenstående baggrund vurderer sekretariatets forslag og beslutter, om et eller flere af forslagene skal gennemføres? Forslag til aktiviteter: 1-2 fyraftensmøder på procesvirksomheder målrettet produktions/fabrikschefer og TR, hvor værtsvirksomheden som del af arrangementet fortæller om deres erfaringer med at uddanne procesoperatører Informationsmateriale særligt målrettet nye virksomheder (fx stilet til samarbejdsudvalg) Serviceeftersyn af vores brochure om procesoperatøruddannelsen Diskussion og beslutning ift. aktiviteter: Fyraftensmøder Udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med at planlægge og afholde 1-2 fyraftensmøder på virksomheder Der kan være tale om regionale møder (øst/vest) og/eller branchespecifikke. Målgruppen er produktions/driftsledelse og TR. Skolerne har ansvaret for planlægning, gennemførsel og evaluering og understøttes af sekretariatet (fx formulering og udsendelse af invitation mv.). Skolen kan med fordel tage kontakt til og evt. invitere igennem det lokale erhvervsforum. (opfølgningspunkt) Informationsmateriale til nye virksomheder Der skal udvikles et udkast til et slidedeck, som skitserer fordele, ulemper, økonomi. Der findes inspiration i fx det materiale, som DI Procesindustrien har udsendt til sine medlemmer. (opfølgningspunkt) Sekretariatet kontakter KTS og gøre dem opmærksomme på EUC Lillebælts AUB-projekt mhp., at KTS kan gøre dem kunsten efter i samarbejde med LUU. (opfølgningspunkt) Side 5 af 16

6 Brochurer/folder Procesoperatørbrochurens indhold skal revideres som følge af ændringer ifm EUD-reformen. Sekretariatet udarbejder 2015 udkast til materiale(r) dvs. ikke nødvendigvis (kun) en traditionel brochure. Opgaven forventes at skulle løses på tværs af alle IF s erhvervsuddannelser. Sekretariatet forventer endvidere, at erfaringer og resultater fra afsluttede/igangværende eud kampagner vil indgå som en del af grundlaget for den fremadrettede markedsføring af IF s eud, herunder fx brug af igangværende/kommende kampagner som platform for markedsføring/synliggørelse af IF s eud (opfølgningspunkt) Frokost Kl Frokost 3. EUD-reform ( ) 3. EUD-reform A. Diskussion af Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) (kl ) Hvad er EUV? Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) bliver en ny vej til erhvervsuddannelse for alle over 25 år. EUV har samme slutmål og niveau som den ordinære eud. Der bliver i alt 3 EUV spor EUV1, EUV2 og EUV3. Her bliver omfanget af den enkelte voksnes relevante erhvervserfaring og evt. tidligere uddannelse afgørende for, hvilket spor man sluses ind på. UVM melder først ultimo september de nærmere rammer og retningslinjer for EUV ud. Det betyder, at der pt. er en række usikkerheder, og at vi i dag derfor ikke kan diskutere EUV på et fuldstændigt grundlag. Formålet med vores diskussion i dag er derfor, at vi: Får et billede af de mange opgaver, som vi skal løse inden jul Får diskuteret, hvordan vi i de nye EUV-forløb får nyttiggjort (og videreført) de erfaringer, som vi i dag har med voksenuddannelse Får identificeret udvalgets prioriteringer og pejlemærker i det forestående arbejde med at beskrive og udvikle udkast til EUV-forløb frem mod det ekstraordinære udvalgsmøde A. Diskussion af Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Oplæg v./henning Aaberg Voksenforløbets indhold Voksenforløb for procesoperatører er i dag på 3 år inkl. 42 ugers skoleundervisning. Skoleundervisningen består af 32 hovedforløbsuger samt 10 ugers grundforløbsindhold. Det vil sige hele hovedforløbet (35 uger) eksklusive de tre ugers valgfrie specialefag. Grundforløbsindholdet består af: en opfriskning af matematik/fysik/kemi teorien bag de daglige arbejdsopgaver (el, mekanisk mv.) fokus på at lære at lære GF-eksamen værdsat træning til svendeprøven Voksenforløbets struktur og udbudsform Forløbet opdeles i 8 moduler af 5-6 ugers varighed vekslende med 10 uger hjemme i virksomheden. Dermed er der 2-3 skoleperioder per år. Der udbydes på EUC Lillebælt tre roterende hold, som kører ens således, at virksomhederne af hensyn til fx sæsonudsving og lign. har tre valgmuligheder for hvert skolemodul. Det betyder også, at tre mand kan passe to mands job, alternativt at en afløser kan dække de tre Side 6 af 16

7 Kort sagt: Hvad er vigtigt for jer, så vi også efter EUDreformen har voksenuddannelser, som er attraktive for procesindustriens virksomheder og voksne medarbejdere? Vores grundlag for diskussionen Udgangspunktet for vores diskussion består af to dele: Bilag 4, som giver et oprids af EUV, som det beskrives i regeringens udspil om den nye EUD reform. EUV er kompliceret stof, og bilaget skal også læses med det forbehold, at vi hele tiden bliver klogere Oplæg ved Henning Aaberg, som vil præsentere skolens erfaringer med voksenforløb og kompetenceafklaring Derfor er det vigtigt, at vores beskrivelse af hvad der tæller som relevant erhvervserfaring giver mulighed for, at voksne - der har behov for praktik og/eller grundforløbskompetencer - bliver sluset over i EUV2. Den relevante erhvervserfaring skal med andre ord beskrives præcist, fordi den jo kommer til at træde i stedet for både praktikken og hele eller dele af skoleunder- voksenelever af, når de er på skole. Voksenforløb startes op både op til og efter årsskifte af hensyn til virksomhedernes budgettering og planlægning. Længden på skoleperiodelængder har gennem årene været forskellig, men 5 uger matcher erfaringsmæssigt de voksnes behov og muligheder for at få skole/arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen efter 5 uger er de helt fyldt op og klar til at komme hjem og bruge noget af det, som de har lært. Praktikken er individuel tilrettelagt ( behovsdrevet ) i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. De voksne er selv med til at prioritere indhold af praktikken, så udbyttet bliver bedst muligt. Vores opgaver som vi forstår dem i dag Indførsel af EUV giver os som fagligt udvalg en række opgaver: Udvikle et standardiseret voksenforløb Vi skal beskrive/udvikle et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Her gælder, at hovedforløbsundervisningen skal være mindst 10% kortere end i den ordinære eud. Beskrive relevant erhvervserfaring Vi skal beskrive relevant erhvervserfaring. Det vil sige den erhvervserfaring, som en voksenelev skal have på forhånd, hvis han eller hun ikke skal have hverken praktik eller grundforløbsundervisning, men kun skoleundervisningen på hovedforløb for at få en erhvervsuddannelse. Det bliver sådan, at hvis en voksen vurderes at have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, så skal han fremover have et EUV1-forløb, som ikke må indeholde hverken praktik eller grundforløbsundervisning. Vores erfaring og forventning er her, at langt hovedparten af de voksne har behov for et EUV-forløb, som kombinerer hovedforløbsundervisning med både praktik og undervisning fra grundforløbet (dvs. EUV2). Voksenforløbets match ift de voksne og virksomheder Dette voksenforløb matcher erfaringsmæssigt 80% af de voksne medarbejdere, som arbejder i en procesoperatør-lignende stilling. Modellen for voksenforløbet er robust og stabil, sikret imod aflyste eud-hold og matcher fint med skifteholdsplaner. Udvalgsdiskussion og beslutninger Det er centralt, at voksne med behov for teoretiske elementer fra grundforløbet fortsat har muligheden for at opnå disse. Udvalget vurderer, at langt størstedelen af de voksne skal igennem et euv2 forløb. Den beskrevne model for voksenforløb lever i store træk om til UVM s krav om en minimumsafkortning på 10% for voksenforløb ift ungdomsforløb. Beslutninger Udvalget ønsker at anvende den beskrevne voksenmodel som standardforløbet for procesoperatører. B. Orientering om EUX uddannelsen Udvalget udtrykker tilfredshed med eux-modellen og havde ingen yderligere bemærkninger. C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver Talentspor Grundet lavt volumen og ønske om ikke at kannibalisere eux-uddannelsen ønsker udvalget pt. ikke talentspor på uddannelsen. Eux-uddannelsen er procesindustriens talentspor. Side 7 af 16

8 visningen på grundforløbet. Relevant erhvervserfaring kan beskrives som fx: Stillingsbetegnelse og jobfunktioner Emner og arbejdsopgaver Kompetencer Vi forventer, at vi her tager udgangspunkt i: Praktikmålene Overgangskrav til hovedforløbet Evt. andre kriterier fx praktikmoduler og praktikopgaver Udvikle et værktøj til RealKompetenceVurdering ( RKVværktøj ) Vi skal udvikle et RKV-værktøj, som skolerne kan anvende til at placere voksne over 25 år i det rigtige spor (EUV1, EUV2 eller EUV3). RKV-værktøjet skal anvendes til at vurdere den voksne ift. uddannelsens slutmål og for EUV2 og EUV3 også uddannelsens overgangskrav til hovedforløbet. Konkrete uddannelsesforløb for grupper af ensartede voksne (fx studenter og industrioperatører) forventes at skulle beskrives som en del af RKV-værktøjet. Værktøjet skal her indeholde en præcis beskrivelse af relevant erhvervserfaring (jf. ovenstående) og kriterier/regler for godskrivning og afkortning for relevant uddannelse og erhvervserfaring. Kriterierne skal give skolen mulighed for objektivt at godskrive eleven i forhold til skoletiden og give IF mulighed for at træffe afgørelse om afkortning af praktiktiden. Værktøjet skal også angive sammenhæng ml. EUD-fag og AMU. Oplæg ved Henning Aaberg Som udgangspunkt for denne diskussion af EUV, vil Henning Aaberg give et oplæg med udgangspunkt i skolens erfaringer med voksenuddannelse: Hvordan uddanner vi voksne i dag? Hvorfor ser voksenuddannelsen i dag ud, som den gør? Hvilke erfaringer er særligt vigtige at implementere i de nye EUV-forløb? Hvordan kompetenceafklarer vi voksne i dag? ( kan man se forskel på dem ) Hvilke udfordringer med EUV ser vi fra skolens side? Indstilling 3: Det indstilles, at udvalget tager den første drøftelse af de kommende EUV-opgaver og opstiller pejlemærker for Side 8 af 16

9 det videre arbejde i sekretariatet B. Orientering om EUX uddannelsen ( ) Fremover skal flere unge have mulighed for at påbegynde et EUX-forløb, så de styrker deres muligheder for videregående uddannelse. EUX skal tilbydes på alle relevante uddannelser som et klart alternativ til de ordinære erhvervsuddannelser og de øvrige gymnasiale uddannelser. Gode vilkår for skolernes udbud af EUX forudsætter et bedre grundlag for samlæsning, således at skolerne i højere grad end i dag kan danne hold, hvor elever fra forskellige erhvervsuddannelsers EUX-forløb undervises sammen i EUX-klasser. Dette vil også styrke skabelsen af et eux-uddannelsesmiljø. Forudsætningerne for øget samlæsning er, at eleverne undervises i samme fag og på samme tidspunkt. Det kræver en højere grad af ensartethed, herunder fælles fag, varighed og placering af skole/praktik perioder. Kravet om øget samordning af EUX-uddannelserne udmøntes i 4-5 såkaldte EUX-modeller, som hver indeholder to eller flere uddannelser. IF har her i samarbejde med MI og EVU udarbejdet en fælles EUX-model, som foruden Procesoperatøruddannelsen indbefatter ni af MI s uddannelser samt elektriker- og VVS-uddannelserne. Sekretariatet giver en orienterende status på eux modellens indhold med udgangspunkt i bilag 5. Punktet afsluttes med udvalgets eventuelle afklarende spørgsmål. C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver (kl ) Nye overgangskrav (mundtlig orientering) - Overgangskravene i form af videns, færdigheder og kompetencer har været igennem en redaktionel proces, men der er ikke nævneværdige ændringer. - Matematik F og Engelsk F bliver overgangskrav med beståelseskrav Fag på højere niveauer og talentspor Uddannelsesordningerne skal indeholde undervisningsmål for relevante uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer end de obligatoriske Side 9 af 16

10 Det faglige udvalg tilrettelægger så vidt muligt uddannelsen med talentspor, hvoraf mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner talentspor i alle uddannelser, hvor det faglige udvalg har bestemt, at uddannelsen skal kunne tilrettelægges på denne måde 4. AMU-udvikling til procesindustrien ( ) 4. AMU-udvikling til procesindustrien A. Orientering om ny kursusstruktur i Operatør vedligehold Sekretariatet har 2. halvår 2014 kvalitetssikret de i alt 21 udkast til nye kurser, der sammen med en mindre gruppe eksisterende kurser skal efteruddannelsesdække området. Dette er sket på baggrund af resultater fra Non-food analysen og i tæt samarbejde med EUC Lillebælt. Det betyder, at slutkoordinering med øvrige efteruddannelsesudvalg og efterfølgende godkendelse i UVM først forventes afsluttet ultimo A. Orientering om ny kursusstruktur i Operatør vedligehold Udvalget havde ingen bemærkninger. B. Orientering om kurser i el- og maskinsikkerhed - Status på udviklingsarbejdet v. Henning Aaberg L-AUS er et L-AUS kursus til faglærte operatører, som ud over det lovgivningsmæssige også træner deltagerne i måletekniske færdigheder, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. Status er som følger: Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage) er sendt til godkendelse i ministeriet (behandles under pkt. 4.B). De tre grundlæggende kurser er slutkoordineret og indsendes primo september til godkendelse i UVM. Kurserne indgår i AMU-pakken Grundpakke til procesindustri og er målrettet ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for operatør vedligehold. De resterende kurser forventes slutkoordineret og godkendt gruppevis frem mod jul. Sekretariatet er i løbende dialog med MI s og ETIE s sekretariater herom. Alle kurser forventes godkendt ultimo 2014, men afklaring af indholdsoverlap ml. vores og MI/ETIE kurser kan forsinke dette. Her tænkes særligt for kurser målrettet faglærte procesoperatører. B. Orientering om kurser i el- og maskinsikkerhed - Status på udviklingsarbejdet v. Henning Aaberg Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (se nedenstående kursusbeskrivelse). Autorisationslovgivningen inden for området ændres fra en personlig autorisation til en virksomhedsautorisation. Maskinsikkerhed ETIE er i gang med at udvikle et grundkursus inden for CE mærkning og maskindirektivet. Henning har deltaget som IU s repræsentant og bekræfter, at kursets indhold matcher industriens behov. C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører (v. EUC Lillebælt) Projektet er lidt forsinket, men vil blive afsluttet til tiden. I alt 7 virksomheder besøges og så vidt muligt interviewes både ledelses- og medarbejder repræsentanter. Som supplement afholdes der to workshops for faglærte procesoperatører. På den første workshop på EUC Lillebælt blev der bl.a. talt om behov for opkvalificering inden for udarbejdelse af instruktioner/sop. Udvalget genkender behovet og nævner erfaringer med at ligge arbejdsinstruktioner/sop er ud til bearbejdning i et team, så de bagefter selv kan forstå dem. D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker Udvalget følger sekretariatets indstilling. Side 10 af 16

11 Revision af kurset Arbejde med elektricitet for operatører, herunder anvendelse i Grundpakke til procesindustrien Igangværende udviklingsarbejde inden for kurser i maskinsikkerhed Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage) Handlingsorienteret målformulering: Deltageren instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om minimum årlig instruktion og bliver dermed i stand til at vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding. Deltageren kan efter kurset arbejde el-sikkerhedsmæssigt korrekt i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder. Deltageren kan udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr. Deltageren har opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder). Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen. C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører (v. EUC Lillebælt) Formålet med projektet er at kortlægge og analysere kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører således, at de kan: 1. Holde deres uddannelse fagligt ajour 2. Varetage forskellige nøgle/specialistfunktioner, som er under etablering inden for procesindustriel - for eksempel: Den tekniske procesoperatør, som kan finde og rette fejl på forskellige produktionsanlæg - ofte i et tæt samarbejde med automatikteknikerne og smedene i vedligeholdelsesafdelingen LEAN-operatøren, som har ansvaret for at holde LEAN-arbejdet i gang, afrapportere og få fulgt op Procesoperatører der ender i jobs med ledelsesfunktioner, fx teamleder, produktionsassistent Side 11 af 16

12 eller drifts/arbejdsleder D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker IF planlægger en særlig markedsføringsindsats af AMUpakker. Denne indsats starter op nu og vil strække sig over mange måneder. Hvert udviklingsudvalg skal derfor beslutte, hvilke 1-2 af udvalgets AMU-pakker, der ønskes omfattet af den særlige markedsføringsindsats. Indstilling 4: Det indstilles, at udvalget godkender følgende AMUpakker til en særlig markedsføringsindsats, når de er endeligt klar. Grundpakke til procesindustrien (forventet klar 1/11) Efteruddannelse for procesoperatører (i forbindelse med afslutning/opfølgning på AMUanalyse) 1. halvår Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice Kl Målgruppen for kurser i FKB 2746 er beskæftigede på laboratorierne og omfatter medarbejdere uden en formaliseret erhvervsrettet laboratorieuddannelse ( ufaglærte laboratorieassistenter ). 5. Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice Udvalget følger sekretariatets indstilling. Som følge af teknologisk udvikling og automatisering samt ændringer på arbejdsmarkedet er opgaverne i stort omfang enten faldet væk, automatiseret og/eller udføres i dag af fx laboranter eller operatører. Det betyder, at aktiviteten på AMU-kurserne på FKB 2648 de seneste 5 år har været meget lav, og der er i dag kun er et kursus tilbage, som ikke er udgået som følge af manglende aktivitet (3-årsreglen). Flere af kurserne har undervejs og i samråd med skolen fået dispensation og således været forlænget yderligere et år uden at det har ført til fornyet aktivitet. Dette falder sammen med, at FKB 2648 efteråret 2014 skal vurderes efter 3-årsreglen. Indstilling 5: Det indstilles på den baggrund, at udvalget lukker FKB 2648 Laboratorieservice ned. Såfremt indstillingen følges vil sekretariatet derpå søge det sidste kursus Mikrobiologisk sikkerhed i la- Side 12 af 16

13 boratorieservice overført til FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter. Den eventuelle fortsatte relevans af elementer fra FKB 2648 samt udgåede AMU-kurser vil blive vurderet som del af det kommende serviceeftersyn af FKB 2784 til næste år. 6. Status på udvalgets øvrige opgaver Kl Status på relevante opgaver i henhold til udvalgets handlingsplan Status på udvalgets øvrige opgaver Procesoperatør med skolepraktik Udvalget indstiller til IF s formandskab, at procesoperatør søges godkendt til skolepraktik med en kvote. Nye praktikmål Er implementeret med virkning fra juli De afledte opgaver i form af EVG godkendelsesskema mv. løses andet halvår 2014 (planmæssigt). Garantikurser FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Sekretariatet afholder 18/ møde med skolerne med fokus på opfølgning på garantimærkning og markedsføring (planmæssigt) Uafsluttet godkendelse af nye kurser i Operatør vedligehold er her en udfordring ift. kursuskalenderen. EUC Lillebælt forventer at søge om godkendelse. Udvalget havde ingen bemærkninger til de øvrige punkter. FKB 2784 Produktion af medicinal produkter Dialog med skoler forventes indledt ultimo Forventet implementering af ny udbudsmodel inkl. garantikurser forventes 2. kvartal 2014 (forsinket/udskudt) Udvikling af AMU-pakker Grundpakke til procesindustrien afventer revision af kursus samt UVM godkendelse af nye kurser. Klar til markedsføring ultimo 2014 (forsinket) Kursuspakker der giver merit til procesoperatør afventer dels EUD-reform og dels slutkoordinering og godkendelse af nye kurser i Operatør vedligehold (planmæssigt) Procesoperatørkonferencen 2014 Afholdes ultimo 2014 med fokus på den skriftlige del, herunder ny type problemløsningscase (planmæssigt) Procesoperatør med skolepraktik Som følge af EUD-reformen skal alle uddannelser, der i dag ikke er godkendt til skolepraktik gennemgås med henblik på at afklare, om flere uddannelser end i dag kan udbydes med skolepraktik. REU skal behandle dette samlet for alle implicerede uddannelser efteråret 2014, Side 13 af 16

14 og derfor har REU ikke behandlet den ansøgning om godkendelse af procesoperatør med skolepraktik, som sekretariatet indsendte januar Sekretariatet har 1/9 modtaget brev fra REU. Det fremgår her, at EUD reformen fjerner kvoterne for optag af elever i skolepraktik, og at kvoterne erstattes af adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del. Spørgsmålet om adgangsbegrænsning for optag på grundforløbets anden del for elever uden uddannelsesaftale forventes snarest drøftet i IF s formandskab. Ny-godkendte praktikvirksomheder siden dec 2013 HERSLEV BRYGHUS APS KOHBERG BAKERY GROUP A/S Taulov Mejeri (ARLA) 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet EUC Nordvestsjælland oplyser, at de pt. forventer, at kun 10 ud af 35 igangværende grundforløbselever får en praktikplads Nyt projekt: Vælg til med AMU LEAN kørekort EUD-portal Industriens Uddannelser har fået 1,5 millioner til at udvikle en ny portal med erhvervsuddannelser, som skal bygge på de samme principper som kursusportalen som Industriens Uddannelser også står bag. Portalen får mange forskellige funktioner. Blandt andet får brugeren på en nem og overskuelig måde vist forskellige uddannelsesforløb med de kombinationsmuligheder, der findes på de forskellige erhvervsuddannelser. Den nye EUD portal vil også kunne vise muligheder for at starte et EUV-forløb, som er den kommende nye erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. Virksomheder vil via portalen kunne planlægge en elevs skoleophold, og elever vil omvendt kunne finde virksomheder, der tilbyder praktikophold. Derudover vil elever og studievejledere også kunne bruge den kommende portal til at se, hvor og hvornår eleven kan tage et kursus samt få et overblik over hvilke valgfri specialefag, der udbydes. Styrelsen for it og læring skal også udvikle et værktøj. Indgået store aftale inden sommerferien. Side 14 af 16

15 VEU-milliarden Regeringen og forligspartierne har med aftalen om Vækstplan DK afsat en pulje på 1 mia. Læs mere i dokumenterne Fakta om VEU-Milliarden og Aftalen om VEU-Milliarden. Beskæftigelsesreform Reformen har bl.a. som mål, at: Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Læs mere i dokumenterne FAKTABOKS Elementer i Beskæftigelsesreformen og Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen De nævnte dokumenter findes på udvalgets side under materialer fra dagens møde under Supplerende materialer. VisKvalitet Viskvalitet skal revitaliseres, så det bliver et mere brugbart værktøj herunder ift. benchmarking mellem skolerne. En kursusvurdering lavere end 4.0 kan fx være anledning til at undersøge kvaliteten nærmere. Det vil også blive muligt at stille supplerende spørgsmål, fx kursistens vurdering af kursusindholdets relevans. Revitaliseringen skal gerne medføre, at skoler og kursister i højere grad tager kursusevalueringen alvorligt. Hvis under 4.0 er der grund til at kigge efter. Gøre at skolerne tager det mere alvorligt. Og at deltagerne tager det mere alvorligt det bliver jo brugt. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Ingen meddelelser Meddelelser fra sekretariatet Lean-kørekort til medarbejdere i industrien Der er stigende fokus på lean i industrien, og derfor bliver der nu udbudt et helt nyt 10-dages kursusforløb, hvor deltagerne vil opnå et indgående kendskab til lean og få et bevis på det. Med Industriens lean-kørekort kan deltageren: Forstå og arbejde med lean Side 15 af 16

16 Udføre værdistrømsanalyser og sikre god leankultur Arbejde med forandring og problemløsning Arbejde med lean-målstyring Amukurs.dk Der er nu billeder fra mere end 100 kurser, og websiden bruges i stigende omfang. 8. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2014 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 9/12 kl ca. 18. A. Næste ordinære møde Mødet afholdes i København inkl. julefrokost på Husmanns vinstue. Der afholdes endvidere ekstraordinært møde 4/ med fokus på implementering af EUD-reformen og de opgaver, som udvalget har i den forbindelse. 9. Eventuelt 9. Eventuelt Side 16 af 16

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Referat fra IOP-Tønder

Referat fra IOP-Tønder Referat fra 8. møde IOP-følgegruppe Opstart af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatører Torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00 i mødelokalet på EUC Syd, Plantagevej 35, Tønder Deltagere: Karin Søndergaard,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere