DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte Andersen (tilforordnet) Afbud fra: Kurt Thuesen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Thea Jepsen EUC Lillebælt Henning Aaberg DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 11. sep kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, mødelokale Fredericia Bilagsliste: Bilag 1: Referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 Bilag 2: Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør Bilag 3: DI Procesindustrien - En opfordring til at tage flere lærlinge Bilag 4: Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Bilag 5: Procesoperatør med EUX ny EUX-model Side 1 af 16

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Velkomst til nyt/nye udvalgsmedlemmer B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i til procesoperatør B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder 3. EUD-reform A. Diskussion af ErhvervsUddannelse for Voksne - EUV B. Orientering om EUX uddannelsen C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver 4. Igangværende AMU-udvikling til procesindustrien A. Ny kursusstruktur i Operatør vedligehold B. Kurser i el/maskinsikkerhed C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker 5. Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice 6. Status på udvalgets øvrige aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 16

3 1 Indledning 1 Indledning A. Velkomst til nye udvalgsmedlemmer og kort præsentationsrunde A. Velkomst til nye udvalgsmedlemmer og kort præsentationsrunde B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 (bilag 1) Ny formand for udvalget Tina Christensen (næstformand i 3F Industrigruppen og Formand for Procesindustriens Brancheudvalg) Ny tilforordnet Benedikte M. Andersen (uddannelseskonsulent i 3F Industrigruppen) B. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 18. marts 2014 (bilag 1) Referat og dagsorden godkendes uden kommentarer 2. Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale (kl ) 2. Procesoperatøruddannelsens vækstpotentiale (kl ) Med udgangspunkt i IF s indsatsområde om Flere elever på IF s uddannelser, har udvalget besluttet, at vi skal arbejde med at øge uddannelsens synlighed hos vores målgrupper. A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør Udvalget diskuterede udkast til Deltagerforudsætninger og bemærkede følgende: Derfor identificerede vi på sidste møde en række salgsargumenter for uddannelsen (jf. punkt 5 i bilag 1). Salgsargumenterne er målrettet to målgrupper: A. Unge/yngre elever - og deres forældre, lærere og vejledere. Udvalget bemærkede her, at fokus særligt skal være de yngre i aldersgruppen 17/18-24 år B. Beslutningstagere i nye praktikvirksomheder ( produktionschefen ) Udvalget bemærkede her, at når det gælder om at få solgt uddannelsen ind på nye virksomheder, så: Er det vigtigt, at behovet for at uddanne faglærte operatører enten kommer fra eller er erkendt af produktionscheferne fungerer det godt, når produktions/fabrikschef og TR i fællesskab får sat fokus på uddannelsen så kan man holde hinanden op på det. Formålet med dette punkt på dagsordenen er, at vi får sat vores salgsargumenter i spil, så vi får præsenteret procesoperatøruddannelsen som attraktiv over for de udvalgte målgrupper. Punktet er opdelt i de følgende to del-punkter. Forskellen ml. procesoperatør og procesarbejder skal træde tydeligere frem Det unikke for procesoperatør ift. andre eud må gerne fremhæves mere Vi skal slå mere på, at det er en teknisk uddannelse gerne interesse for naturfag Procesoperatører er nøglepersoner, som kan samarbejde både på tværs og opad i organisationen Procesoperatører er med til at gøre en forskel for miljø og sundhed Procesoperatører skal kunne tage ansvar og træffe beslutninger de står med virksomhedens indtjening i hænderne Matematik-delen kan måske skræmme, og kan evt. nedtones fx i form af, at procesoperatører skal være gode til at regne den ud Udvalget beslutter, at sekretariatet bedst muligt indarbejder udvalgets input og sender direkte til UVM B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder Oplæg v./ Henning Aaberg EUC Lillebælt har gennemført et AUB-projekt. Side 3 af 16

4 A. Diskussion af Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til procesoperatør (kl ) En vigtig forudsætning for at unge/yngre elever vælger at uddanne sig som procesoperatører er, at de har den rette information til rådighed, når de skal vælge uddannelse. Der er identificeret i alt 270 virksomheder med udgangspunkt i bl.a.: Virksomheder der søger medarbejdere, som ligner procesoperatører Virksomheder der ansætter procesoperatører men ikke selv uddanner Godkendte virksomheder uden elever Som del af EUD-reformen skal udvalget i den sammenhæng beskrive de krav og forventninger, som venter elever i procesoperatøruddannelsens hovedforløb, og hvad der efterfølgende kræves af den faglærte procesoperatør. Vores beskrivelse af procesoperatøruddannelsen vil blive en del af uddannelsesguiden.dk og kan bruges når eleven diskuterer uddannelsesvalg med fx forældre, lærere og UU-vejleder. Vi kan naturligvis genbruge indholdet i det informationsmateriale, som vi løbende vælger at udvikle. Sekretariatet har med udgangspunkt i vores salgsargumenter samt den løbende dialog med forskellige faglige ressourcepersoner lavet en første beskrivelse af deltagerforudsætninger for procesoperatøruddannelsen. Deltagerforudsætningerne er beskrevet i en skabelon fra UVM, som alle udvalg skal bruge. Den udfyldte skabelon skal sendes til UVM senest 1/ (se bilag 2). Kontakt til virksomhederne Virksomhederne er kontaktet via eksternt callcenter (Markman), som har booket aftaler, hvor skolen møder op på virksomheden. Denne fremgangsmåde har vist sig meget effektiv, og der er i alt lavet aftaler om 73 fysiske møder på virksomheder. Det bemærkes her, at: Markman udvikler og tester en callguide, som foregriber/ har svar parat på virksomhedens eventuelle indvendinger mod et møde. Det er meget professionelt udført, og virker bedre, end hvis fx Henning Aaberg ringer op, for så kan de jo få svar på det hele over telefonen, og så er det nemmere at sige nej tak. Callcenter medarbejderne kan også bedre håndtere mange på hinanden følgende afslag end fx en faglærer, som kan gå hen og miste modet på opgaven efter mange afslag Et fysisk møde er mere forpligtigende Indstilling 1: Det indstilles, at udvalget vurderer indhold og form af de beskrevne deltagerforudsætninger (bilag 2) er der noget, der mangler eller ikke skal med (indhold)? er der noget, som med fordel kan beskrives på en anden måde (form)? Sekretariatet vil efterfølgende indarbejde udvalgets kommentarer i bilag 2 og indsende det til UVM senest 1/10. B. Diskussion af kontakten til nye praktikvirksomheder (kl ) Udvalget ønsker også at udbrede kendskabet til og brugen af procesoperatøruddannelsen i virksomheder, som i dag ikke er godkendt til at uddanne procesoperatører. Det bemærkes her, at DI Procesindustrien 18/ Om møderne med virksomhederne Typisk et møde, hvor der deltager både virksomheds- og medarbejder repræsentanter Virksomhederne har generelt været godt forberedte til møderne Der tales både muligheder for uddannelse af unge og voksne På møderne søger skolen at skabe motivation for uddannelsen ved at få virksomheden til at forstå, at det bliver stadigt sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, som kan tage over i takt med det generationsskifte, som mange procesvirksomheder er i gang med ( den brændende platform ). Der er således fuld beskæftigelse for procesoperatører og industrioperatører, og der er meget få ledige alternativer, fx mejerister, smede, mekanikere, industriteknikere mv. Der peges på, at der er sket et skifte i HR, hvor der er kommet flere HR højtuddannede ind. Det betyder i nogle Side 4 af 16

5 har udsendt brev til chefniveauet i Procesindustriens virksomheder med en opfordring til at tage flere lærlinge. Det er endnu for tidligt at konkludere på effekten heraf, men brevet er vedlagt som en del af grundlaget for udvalgets diskussion (se bilag 3). Som indledning og inspiration til denne diskussion, vil Henning Aaberg fortælle om erfaringerne fra EUC Lillebælts igangværende AUB-projekt og skolens øvrige opsøgende aktiviteter overfor nye virksomheder. Hvad skal der til for at få flere virksomheder til at uddanne procesoperatører? Oplæg ved EUC Lillebælt m. spørgsmål undervejs) Hvordan laver vi i dag opsøgende arbejde over for nye virksomheder, og hvad virker? Hvad er de største udfordringer? Gode råd til udvalget? Sekretariatet har herunder skitseret nogle forslag til aktiviteter, som udvalget kan beslutte at arbejde videre med. Forslagene tager udgangspunkt i udvalgets tidligere diskussion af, hvordan vi i større grad får synliggjort procesoperatøruddannelsen over for nye virksomheder. tilfælde, at arbejdet med lærlinge nedprioriteres/ikke prioriteres/ikke får opmærksomhed, da de nye typer HRmedarbejdere har fokus på udvikling af organisation og ledere/akademikere/talenter. Gode råd til udvalget Det er en mulighed at afholde branchemøder i stil med de møder, som vi holdt for rensningsanlæggene 2013, hvor både virksomhed, TR og skole fortæller om uddannelsens og deres erfaringer. Gerne som fyraftensmøde/eftermiddagsmøde. Det er en fordel, hvis både leder og TR kan deltage. Så er der to par ører, og fælles kørsel til og fra mødet giver en god snak. Procesindustriens virksomheder kan med fordel indgå en gentleman aftale ift antal elever, der skal uddannes årligt. Udvalget kvitterer for oplægget og finder AUB projektet meget professionelt udført. Sekretariatet vurderer i hvilken form AUB-projektets resultater og erfaringer evt. kan formidles via IU s web/nyhedsbrev. Indstilling 2: Det indstilles, at udvalget på ovenstående baggrund vurderer sekretariatets forslag og beslutter, om et eller flere af forslagene skal gennemføres? Forslag til aktiviteter: 1-2 fyraftensmøder på procesvirksomheder målrettet produktions/fabrikschefer og TR, hvor værtsvirksomheden som del af arrangementet fortæller om deres erfaringer med at uddanne procesoperatører Informationsmateriale særligt målrettet nye virksomheder (fx stilet til samarbejdsudvalg) Serviceeftersyn af vores brochure om procesoperatøruddannelsen Diskussion og beslutning ift. aktiviteter: Fyraftensmøder Udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med at planlægge og afholde 1-2 fyraftensmøder på virksomheder Der kan være tale om regionale møder (øst/vest) og/eller branchespecifikke. Målgruppen er produktions/driftsledelse og TR. Skolerne har ansvaret for planlægning, gennemførsel og evaluering og understøttes af sekretariatet (fx formulering og udsendelse af invitation mv.). Skolen kan med fordel tage kontakt til og evt. invitere igennem det lokale erhvervsforum. (opfølgningspunkt) Informationsmateriale til nye virksomheder Der skal udvikles et udkast til et slidedeck, som skitserer fordele, ulemper, økonomi. Der findes inspiration i fx det materiale, som DI Procesindustrien har udsendt til sine medlemmer. (opfølgningspunkt) Sekretariatet kontakter KTS og gøre dem opmærksomme på EUC Lillebælts AUB-projekt mhp., at KTS kan gøre dem kunsten efter i samarbejde med LUU. (opfølgningspunkt) Side 5 af 16

6 Brochurer/folder Procesoperatørbrochurens indhold skal revideres som følge af ændringer ifm EUD-reformen. Sekretariatet udarbejder 2015 udkast til materiale(r) dvs. ikke nødvendigvis (kun) en traditionel brochure. Opgaven forventes at skulle løses på tværs af alle IF s erhvervsuddannelser. Sekretariatet forventer endvidere, at erfaringer og resultater fra afsluttede/igangværende eud kampagner vil indgå som en del af grundlaget for den fremadrettede markedsføring af IF s eud, herunder fx brug af igangværende/kommende kampagner som platform for markedsføring/synliggørelse af IF s eud (opfølgningspunkt) Frokost Kl Frokost 3. EUD-reform ( ) 3. EUD-reform A. Diskussion af Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) (kl ) Hvad er EUV? Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) bliver en ny vej til erhvervsuddannelse for alle over 25 år. EUV har samme slutmål og niveau som den ordinære eud. Der bliver i alt 3 EUV spor EUV1, EUV2 og EUV3. Her bliver omfanget af den enkelte voksnes relevante erhvervserfaring og evt. tidligere uddannelse afgørende for, hvilket spor man sluses ind på. UVM melder først ultimo september de nærmere rammer og retningslinjer for EUV ud. Det betyder, at der pt. er en række usikkerheder, og at vi i dag derfor ikke kan diskutere EUV på et fuldstændigt grundlag. Formålet med vores diskussion i dag er derfor, at vi: Får et billede af de mange opgaver, som vi skal løse inden jul Får diskuteret, hvordan vi i de nye EUV-forløb får nyttiggjort (og videreført) de erfaringer, som vi i dag har med voksenuddannelse Får identificeret udvalgets prioriteringer og pejlemærker i det forestående arbejde med at beskrive og udvikle udkast til EUV-forløb frem mod det ekstraordinære udvalgsmøde A. Diskussion af Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Oplæg v./henning Aaberg Voksenforløbets indhold Voksenforløb for procesoperatører er i dag på 3 år inkl. 42 ugers skoleundervisning. Skoleundervisningen består af 32 hovedforløbsuger samt 10 ugers grundforløbsindhold. Det vil sige hele hovedforløbet (35 uger) eksklusive de tre ugers valgfrie specialefag. Grundforløbsindholdet består af: en opfriskning af matematik/fysik/kemi teorien bag de daglige arbejdsopgaver (el, mekanisk mv.) fokus på at lære at lære GF-eksamen værdsat træning til svendeprøven Voksenforløbets struktur og udbudsform Forløbet opdeles i 8 moduler af 5-6 ugers varighed vekslende med 10 uger hjemme i virksomheden. Dermed er der 2-3 skoleperioder per år. Der udbydes på EUC Lillebælt tre roterende hold, som kører ens således, at virksomhederne af hensyn til fx sæsonudsving og lign. har tre valgmuligheder for hvert skolemodul. Det betyder også, at tre mand kan passe to mands job, alternativt at en afløser kan dække de tre Side 6 af 16

7 Kort sagt: Hvad er vigtigt for jer, så vi også efter EUDreformen har voksenuddannelser, som er attraktive for procesindustriens virksomheder og voksne medarbejdere? Vores grundlag for diskussionen Udgangspunktet for vores diskussion består af to dele: Bilag 4, som giver et oprids af EUV, som det beskrives i regeringens udspil om den nye EUD reform. EUV er kompliceret stof, og bilaget skal også læses med det forbehold, at vi hele tiden bliver klogere Oplæg ved Henning Aaberg, som vil præsentere skolens erfaringer med voksenforløb og kompetenceafklaring Derfor er det vigtigt, at vores beskrivelse af hvad der tæller som relevant erhvervserfaring giver mulighed for, at voksne - der har behov for praktik og/eller grundforløbskompetencer - bliver sluset over i EUV2. Den relevante erhvervserfaring skal med andre ord beskrives præcist, fordi den jo kommer til at træde i stedet for både praktikken og hele eller dele af skoleunder- voksenelever af, når de er på skole. Voksenforløb startes op både op til og efter årsskifte af hensyn til virksomhedernes budgettering og planlægning. Længden på skoleperiodelængder har gennem årene været forskellig, men 5 uger matcher erfaringsmæssigt de voksnes behov og muligheder for at få skole/arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen efter 5 uger er de helt fyldt op og klar til at komme hjem og bruge noget af det, som de har lært. Praktikken er individuel tilrettelagt ( behovsdrevet ) i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. De voksne er selv med til at prioritere indhold af praktikken, så udbyttet bliver bedst muligt. Vores opgaver som vi forstår dem i dag Indførsel af EUV giver os som fagligt udvalg en række opgaver: Udvikle et standardiseret voksenforløb Vi skal beskrive/udvikle et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Her gælder, at hovedforløbsundervisningen skal være mindst 10% kortere end i den ordinære eud. Beskrive relevant erhvervserfaring Vi skal beskrive relevant erhvervserfaring. Det vil sige den erhvervserfaring, som en voksenelev skal have på forhånd, hvis han eller hun ikke skal have hverken praktik eller grundforløbsundervisning, men kun skoleundervisningen på hovedforløb for at få en erhvervsuddannelse. Det bliver sådan, at hvis en voksen vurderes at have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, så skal han fremover have et EUV1-forløb, som ikke må indeholde hverken praktik eller grundforløbsundervisning. Vores erfaring og forventning er her, at langt hovedparten af de voksne har behov for et EUV-forløb, som kombinerer hovedforløbsundervisning med både praktik og undervisning fra grundforløbet (dvs. EUV2). Voksenforløbets match ift de voksne og virksomheder Dette voksenforløb matcher erfaringsmæssigt 80% af de voksne medarbejdere, som arbejder i en procesoperatør-lignende stilling. Modellen for voksenforløbet er robust og stabil, sikret imod aflyste eud-hold og matcher fint med skifteholdsplaner. Udvalgsdiskussion og beslutninger Det er centralt, at voksne med behov for teoretiske elementer fra grundforløbet fortsat har muligheden for at opnå disse. Udvalget vurderer, at langt størstedelen af de voksne skal igennem et euv2 forløb. Den beskrevne model for voksenforløb lever i store træk om til UVM s krav om en minimumsafkortning på 10% for voksenforløb ift ungdomsforløb. Beslutninger Udvalget ønsker at anvende den beskrevne voksenmodel som standardforløbet for procesoperatører. B. Orientering om EUX uddannelsen Udvalget udtrykker tilfredshed med eux-modellen og havde ingen yderligere bemærkninger. C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver Talentspor Grundet lavt volumen og ønske om ikke at kannibalisere eux-uddannelsen ønsker udvalget pt. ikke talentspor på uddannelsen. Eux-uddannelsen er procesindustriens talentspor. Side 7 af 16

8 visningen på grundforløbet. Relevant erhvervserfaring kan beskrives som fx: Stillingsbetegnelse og jobfunktioner Emner og arbejdsopgaver Kompetencer Vi forventer, at vi her tager udgangspunkt i: Praktikmålene Overgangskrav til hovedforløbet Evt. andre kriterier fx praktikmoduler og praktikopgaver Udvikle et værktøj til RealKompetenceVurdering ( RKVværktøj ) Vi skal udvikle et RKV-værktøj, som skolerne kan anvende til at placere voksne over 25 år i det rigtige spor (EUV1, EUV2 eller EUV3). RKV-værktøjet skal anvendes til at vurdere den voksne ift. uddannelsens slutmål og for EUV2 og EUV3 også uddannelsens overgangskrav til hovedforløbet. Konkrete uddannelsesforløb for grupper af ensartede voksne (fx studenter og industrioperatører) forventes at skulle beskrives som en del af RKV-værktøjet. Værktøjet skal her indeholde en præcis beskrivelse af relevant erhvervserfaring (jf. ovenstående) og kriterier/regler for godskrivning og afkortning for relevant uddannelse og erhvervserfaring. Kriterierne skal give skolen mulighed for objektivt at godskrive eleven i forhold til skoletiden og give IF mulighed for at træffe afgørelse om afkortning af praktiktiden. Værktøjet skal også angive sammenhæng ml. EUD-fag og AMU. Oplæg ved Henning Aaberg Som udgangspunkt for denne diskussion af EUV, vil Henning Aaberg give et oplæg med udgangspunkt i skolens erfaringer med voksenuddannelse: Hvordan uddanner vi voksne i dag? Hvorfor ser voksenuddannelsen i dag ud, som den gør? Hvilke erfaringer er særligt vigtige at implementere i de nye EUV-forløb? Hvordan kompetenceafklarer vi voksne i dag? ( kan man se forskel på dem ) Hvilke udfordringer med EUV ser vi fra skolens side? Indstilling 3: Det indstilles, at udvalget tager den første drøftelse af de kommende EUV-opgaver og opstiller pejlemærker for Side 8 af 16

9 det videre arbejde i sekretariatet B. Orientering om EUX uddannelsen ( ) Fremover skal flere unge have mulighed for at påbegynde et EUX-forløb, så de styrker deres muligheder for videregående uddannelse. EUX skal tilbydes på alle relevante uddannelser som et klart alternativ til de ordinære erhvervsuddannelser og de øvrige gymnasiale uddannelser. Gode vilkår for skolernes udbud af EUX forudsætter et bedre grundlag for samlæsning, således at skolerne i højere grad end i dag kan danne hold, hvor elever fra forskellige erhvervsuddannelsers EUX-forløb undervises sammen i EUX-klasser. Dette vil også styrke skabelsen af et eux-uddannelsesmiljø. Forudsætningerne for øget samlæsning er, at eleverne undervises i samme fag og på samme tidspunkt. Det kræver en højere grad af ensartethed, herunder fælles fag, varighed og placering af skole/praktik perioder. Kravet om øget samordning af EUX-uddannelserne udmøntes i 4-5 såkaldte EUX-modeller, som hver indeholder to eller flere uddannelser. IF har her i samarbejde med MI og EVU udarbejdet en fælles EUX-model, som foruden Procesoperatøruddannelsen indbefatter ni af MI s uddannelser samt elektriker- og VVS-uddannelserne. Sekretariatet giver en orienterende status på eux modellens indhold med udgangspunkt i bilag 5. Punktet afsluttes med udvalgets eventuelle afklarende spørgsmål. C. Øvrig orientering om EUD-reform opgaver (kl ) Nye overgangskrav (mundtlig orientering) - Overgangskravene i form af videns, færdigheder og kompetencer har været igennem en redaktionel proces, men der er ikke nævneværdige ændringer. - Matematik F og Engelsk F bliver overgangskrav med beståelseskrav Fag på højere niveauer og talentspor Uddannelsesordningerne skal indeholde undervisningsmål for relevante uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer end de obligatoriske Side 9 af 16

10 Det faglige udvalg tilrettelægger så vidt muligt uddannelsen med talentspor, hvoraf mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner talentspor i alle uddannelser, hvor det faglige udvalg har bestemt, at uddannelsen skal kunne tilrettelægges på denne måde 4. AMU-udvikling til procesindustrien ( ) 4. AMU-udvikling til procesindustrien A. Orientering om ny kursusstruktur i Operatør vedligehold Sekretariatet har 2. halvår 2014 kvalitetssikret de i alt 21 udkast til nye kurser, der sammen med en mindre gruppe eksisterende kurser skal efteruddannelsesdække området. Dette er sket på baggrund af resultater fra Non-food analysen og i tæt samarbejde med EUC Lillebælt. Det betyder, at slutkoordinering med øvrige efteruddannelsesudvalg og efterfølgende godkendelse i UVM først forventes afsluttet ultimo A. Orientering om ny kursusstruktur i Operatør vedligehold Udvalget havde ingen bemærkninger. B. Orientering om kurser i el- og maskinsikkerhed - Status på udviklingsarbejdet v. Henning Aaberg L-AUS er et L-AUS kursus til faglærte operatører, som ud over det lovgivningsmæssige også træner deltagerne i måletekniske færdigheder, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. Status er som følger: Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage) er sendt til godkendelse i ministeriet (behandles under pkt. 4.B). De tre grundlæggende kurser er slutkoordineret og indsendes primo september til godkendelse i UVM. Kurserne indgår i AMU-pakken Grundpakke til procesindustri og er målrettet ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for operatør vedligehold. De resterende kurser forventes slutkoordineret og godkendt gruppevis frem mod jul. Sekretariatet er i løbende dialog med MI s og ETIE s sekretariater herom. Alle kurser forventes godkendt ultimo 2014, men afklaring af indholdsoverlap ml. vores og MI/ETIE kurser kan forsinke dette. Her tænkes særligt for kurser målrettet faglærte procesoperatører. B. Orientering om kurser i el- og maskinsikkerhed - Status på udviklingsarbejdet v. Henning Aaberg Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (se nedenstående kursusbeskrivelse). Autorisationslovgivningen inden for området ændres fra en personlig autorisation til en virksomhedsautorisation. Maskinsikkerhed ETIE er i gang med at udvikle et grundkursus inden for CE mærkning og maskindirektivet. Henning har deltaget som IU s repræsentant og bekræfter, at kursets indhold matcher industriens behov. C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører (v. EUC Lillebælt) Projektet er lidt forsinket, men vil blive afsluttet til tiden. I alt 7 virksomheder besøges og så vidt muligt interviewes både ledelses- og medarbejder repræsentanter. Som supplement afholdes der to workshops for faglærte procesoperatører. På den første workshop på EUC Lillebælt blev der bl.a. talt om behov for opkvalificering inden for udarbejdelse af instruktioner/sop. Udvalget genkender behovet og nævner erfaringer med at ligge arbejdsinstruktioner/sop er ud til bearbejdning i et team, så de bagefter selv kan forstå dem. D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker Udvalget følger sekretariatets indstilling. Side 10 af 16

11 Revision af kurset Arbejde med elektricitet for operatører, herunder anvendelse i Grundpakke til procesindustrien Igangværende udviklingsarbejde inden for kurser i maskinsikkerhed Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage) Handlingsorienteret målformulering: Deltageren instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om minimum årlig instruktion og bliver dermed i stand til at vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding. Deltageren kan efter kurset arbejde el-sikkerhedsmæssigt korrekt i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder. Deltageren kan udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr. Deltageren har opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder). Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen. C. Status på AMU-analyse vedr. efteruddannelse for procesoperatører (v. EUC Lillebælt) Formålet med projektet er at kortlægge og analysere kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører således, at de kan: 1. Holde deres uddannelse fagligt ajour 2. Varetage forskellige nøgle/specialistfunktioner, som er under etablering inden for procesindustriel - for eksempel: Den tekniske procesoperatør, som kan finde og rette fejl på forskellige produktionsanlæg - ofte i et tæt samarbejde med automatikteknikerne og smedene i vedligeholdelsesafdelingen LEAN-operatøren, som har ansvaret for at holde LEAN-arbejdet i gang, afrapportere og få fulgt op Procesoperatører der ender i jobs med ledelsesfunktioner, fx teamleder, produktionsassistent Side 11 af 16

12 eller drifts/arbejdsleder D. Særlig markedsføring af udvalgte AMU-pakker IF planlægger en særlig markedsføringsindsats af AMUpakker. Denne indsats starter op nu og vil strække sig over mange måneder. Hvert udviklingsudvalg skal derfor beslutte, hvilke 1-2 af udvalgets AMU-pakker, der ønskes omfattet af den særlige markedsføringsindsats. Indstilling 4: Det indstilles, at udvalget godkender følgende AMUpakker til en særlig markedsføringsindsats, når de er endeligt klar. Grundpakke til procesindustrien (forventet klar 1/11) Efteruddannelse for procesoperatører (i forbindelse med afslutning/opfølgning på AMUanalyse) 1. halvår Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice Kl Målgruppen for kurser i FKB 2746 er beskæftigede på laboratorierne og omfatter medarbejdere uden en formaliseret erhvervsrettet laboratorieuddannelse ( ufaglærte laboratorieassistenter ). 5. Nedlæggelse af FKB 2648 Laboratorieservice Udvalget følger sekretariatets indstilling. Som følge af teknologisk udvikling og automatisering samt ændringer på arbejdsmarkedet er opgaverne i stort omfang enten faldet væk, automatiseret og/eller udføres i dag af fx laboranter eller operatører. Det betyder, at aktiviteten på AMU-kurserne på FKB 2648 de seneste 5 år har været meget lav, og der er i dag kun er et kursus tilbage, som ikke er udgået som følge af manglende aktivitet (3-årsreglen). Flere af kurserne har undervejs og i samråd med skolen fået dispensation og således været forlænget yderligere et år uden at det har ført til fornyet aktivitet. Dette falder sammen med, at FKB 2648 efteråret 2014 skal vurderes efter 3-årsreglen. Indstilling 5: Det indstilles på den baggrund, at udvalget lukker FKB 2648 Laboratorieservice ned. Såfremt indstillingen følges vil sekretariatet derpå søge det sidste kursus Mikrobiologisk sikkerhed i la- Side 12 af 16

13 boratorieservice overført til FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter. Den eventuelle fortsatte relevans af elementer fra FKB 2648 samt udgåede AMU-kurser vil blive vurderet som del af det kommende serviceeftersyn af FKB 2784 til næste år. 6. Status på udvalgets øvrige opgaver Kl Status på relevante opgaver i henhold til udvalgets handlingsplan Status på udvalgets øvrige opgaver Procesoperatør med skolepraktik Udvalget indstiller til IF s formandskab, at procesoperatør søges godkendt til skolepraktik med en kvote. Nye praktikmål Er implementeret med virkning fra juli De afledte opgaver i form af EVG godkendelsesskema mv. løses andet halvår 2014 (planmæssigt). Garantikurser FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Sekretariatet afholder 18/ møde med skolerne med fokus på opfølgning på garantimærkning og markedsføring (planmæssigt) Uafsluttet godkendelse af nye kurser i Operatør vedligehold er her en udfordring ift. kursuskalenderen. EUC Lillebælt forventer at søge om godkendelse. Udvalget havde ingen bemærkninger til de øvrige punkter. FKB 2784 Produktion af medicinal produkter Dialog med skoler forventes indledt ultimo Forventet implementering af ny udbudsmodel inkl. garantikurser forventes 2. kvartal 2014 (forsinket/udskudt) Udvikling af AMU-pakker Grundpakke til procesindustrien afventer revision af kursus samt UVM godkendelse af nye kurser. Klar til markedsføring ultimo 2014 (forsinket) Kursuspakker der giver merit til procesoperatør afventer dels EUD-reform og dels slutkoordinering og godkendelse af nye kurser i Operatør vedligehold (planmæssigt) Procesoperatørkonferencen 2014 Afholdes ultimo 2014 med fokus på den skriftlige del, herunder ny type problemløsningscase (planmæssigt) Procesoperatør med skolepraktik Som følge af EUD-reformen skal alle uddannelser, der i dag ikke er godkendt til skolepraktik gennemgås med henblik på at afklare, om flere uddannelser end i dag kan udbydes med skolepraktik. REU skal behandle dette samlet for alle implicerede uddannelser efteråret 2014, Side 13 af 16

14 og derfor har REU ikke behandlet den ansøgning om godkendelse af procesoperatør med skolepraktik, som sekretariatet indsendte januar Sekretariatet har 1/9 modtaget brev fra REU. Det fremgår her, at EUD reformen fjerner kvoterne for optag af elever i skolepraktik, og at kvoterne erstattes af adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del. Spørgsmålet om adgangsbegrænsning for optag på grundforløbets anden del for elever uden uddannelsesaftale forventes snarest drøftet i IF s formandskab. Ny-godkendte praktikvirksomheder siden dec 2013 HERSLEV BRYGHUS APS KOHBERG BAKERY GROUP A/S Taulov Mejeri (ARLA) 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet EUC Nordvestsjælland oplyser, at de pt. forventer, at kun 10 ud af 35 igangværende grundforløbselever får en praktikplads Nyt projekt: Vælg til med AMU LEAN kørekort EUD-portal Industriens Uddannelser har fået 1,5 millioner til at udvikle en ny portal med erhvervsuddannelser, som skal bygge på de samme principper som kursusportalen som Industriens Uddannelser også står bag. Portalen får mange forskellige funktioner. Blandt andet får brugeren på en nem og overskuelig måde vist forskellige uddannelsesforløb med de kombinationsmuligheder, der findes på de forskellige erhvervsuddannelser. Den nye EUD portal vil også kunne vise muligheder for at starte et EUV-forløb, som er den kommende nye erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. Virksomheder vil via portalen kunne planlægge en elevs skoleophold, og elever vil omvendt kunne finde virksomheder, der tilbyder praktikophold. Derudover vil elever og studievejledere også kunne bruge den kommende portal til at se, hvor og hvornår eleven kan tage et kursus samt få et overblik over hvilke valgfri specialefag, der udbydes. Styrelsen for it og læring skal også udvikle et værktøj. Indgået store aftale inden sommerferien. Side 14 af 16

15 VEU-milliarden Regeringen og forligspartierne har med aftalen om Vækstplan DK afsat en pulje på 1 mia. Læs mere i dokumenterne Fakta om VEU-Milliarden og Aftalen om VEU-Milliarden. Beskæftigelsesreform Reformen har bl.a. som mål, at: Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Læs mere i dokumenterne FAKTABOKS Elementer i Beskæftigelsesreformen og Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen De nævnte dokumenter findes på udvalgets side under materialer fra dagens møde under Supplerende materialer. VisKvalitet Viskvalitet skal revitaliseres, så det bliver et mere brugbart værktøj herunder ift. benchmarking mellem skolerne. En kursusvurdering lavere end 4.0 kan fx være anledning til at undersøge kvaliteten nærmere. Det vil også blive muligt at stille supplerende spørgsmål, fx kursistens vurdering af kursusindholdets relevans. Revitaliseringen skal gerne medføre, at skoler og kursister i højere grad tager kursusevalueringen alvorligt. Hvis under 4.0 er der grund til at kigge efter. Gøre at skolerne tager det mere alvorligt. Og at deltagerne tager det mere alvorligt det bliver jo brugt. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Ingen meddelelser Meddelelser fra sekretariatet Lean-kørekort til medarbejdere i industrien Der er stigende fokus på lean i industrien, og derfor bliver der nu udbudt et helt nyt 10-dages kursusforløb, hvor deltagerne vil opnå et indgående kendskab til lean og få et bevis på det. Med Industriens lean-kørekort kan deltageren: Forstå og arbejde med lean Side 15 af 16

16 Udføre værdistrømsanalyser og sikre god leankultur Arbejde med forandring og problemløsning Arbejde med lean-målstyring Amukurs.dk Der er nu billeder fra mere end 100 kurser, og websiden bruges i stigende omfang. 8. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2014 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 9/12 kl ca. 18. A. Næste ordinære møde Mødet afholdes i København inkl. julefrokost på Husmanns vinstue. Der afholdes endvidere ekstraordinært møde 4/ med fokus på implementering af EUD-reformen og de opgaver, som udvalget har i den forbindelse. 9. Eventuelt 9. Eventuelt Side 16 af 16

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesoperatører arbejder med produktion af mange forskellige produkter, som er en vigtig del af vores hverdag. Det er for

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Viden om erhvervsuddannelsesreformen

Viden om erhvervsuddannelsesreformen Viden om erhvervsuddannelsesreformen særligt fokus på EUV og realkompetencevurdering Forløb for unge Grundforløb Hovedforløb ½ år ½ år 1 til 4 år EUD Forløb for voksne 1. del 2. del praktik EUV 1 Mindst

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN København juni 2017 JHU Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Torsdag den 15. juni 2017 Udvalgsmødet starter hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, 7000 Fredericia DI-repræsentanter: Christine

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere