Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse."

Transkript

1 LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L

2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2

3 Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3

4 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4

5 Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5

6 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6

7 Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7

8 Undervisning 8

9 Program for undervisning Formål De fem læringstrin Implementering af trækstyring - otte trin 9

10 Formål: 1. Introducere Værdistrømsanalyse i praksis 2. skal Gøre anvendes dig i for stand en given til at vare skabe flow og se spild med henblik på at lave en fremtidig værdistrøm Formål: 1. Introduktion af kanban i praksis 2. Gøre dig i stand til at vurdere, hvilken type kanban der 3. Beregninger for kanban kan udføres af udvalgte personer (efter særskilt instruktion) 10

11 Leanrejsen - Læringstrin fase 2 Konvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 11

12 Kundeværdi Leankonvertering trin 1 - Formål 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser Traditionel opfattelse af kundeværdi i en virksomhed (indefra og ud): Værdi opfattes ofte som det, vi leverer til kunden Værdien er indbygget i ydelsen (produktet) Ydelsen kommer af organisationens kompetencer og kapabilitet Kundens oplevelse af kundeværdi er opfyldelse af det reelle behov (udefra og ind): Hvilket behov søger kunden at få opfyldt? Hvad får kunden til at vælge os som leverandør? 12

13 Kundeværdi Leankonvertering trin 1 - Implementering Kundeværdi er værdien af leverancer set fra kundens side Beskriv kundeværdi uden egen kapabilitet og egne kompetencer Kundeværdi er set udefra og ind i virksomheden Hvilke forløb gennem processer skaber denne værdi? Disse forløb er virksomhedens værdistrømme 13

14 Hvad er værdi? Alle virksomheders aktiviteter kan inddeles i tre kategorier: 5% Værdiskabende 35% Ikke værdiskabende, men nødvendigt 60% Ikke værdiskabende (spild) Kunde Spild er alt det, vi gør, som kunden ikke vil betale for - som ikke skaber værdi for kunden 14

15 Lær at se potentialet Leankonvertering trin 2 - Formål 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer ved fokus på gennemløbstid Gennemløbet skal være så hurtigt som muligt Se forløbet gennem alle processer for leverancen Vurdér værdien af alle aktiviteter ud fra kundeværdien i trin 1 Egnede værktøjer til analyse af værdistrømme: VSM-p produktion - procesforløbet for én ydelse VSM-s service - med en tidslinje for kunden VSM-a administration - vist som swim lanes VSM-t administration med tidsvinduer 15

16 Nuværende værdistrøm Teknisk Stål A/S Stålaksler Månedlig prognose fire måneder frem Ugentlig ordre Produktionsstyring MRP Ugentlig plan Månedlig rammeordre for to måneder og prognose for yderligere to måneder Ugentligt afkald for næste uge TAKT = 74 sek. Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag m. lad m. kasse æsker = 12 stk 1 x ugentlig 1 x daglig Montage 1 Forhjul i chassis Montage 2 Baghjul i chassis Montage 3 Førerhus Montage 4 Lad/kasse L L L L L CT = 62 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 92% FPY = 99%c 1920 L 1308 K CT = 68 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 90% FPY = 98% 1548 L 2124 K CT = 80 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% FPY = 100% 3012 L 4548 K CT = 59 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% FPY 100% 4284 L 2196 K Forsendelse Pakning VA = 0,016% Gennemløbstid = 62,7 dage 4,5 dage 62 sek. 9,0 dage 68 sek. 10,2 dage 80 sek. 21,0 dage 59 sek. 18,0 dage Procestid = 269 sek. 16

17 5S standard og flow Leankonvertering trin 3 - Formål 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard Der etableres flow og udføres 5S Flow ændrer på arbejdsopgavernes placering - forberedelse til balancering 5S skaber orden og struktur på arbejdspladserne 5S er den første standard Der etableres en daglig opfølgning Hvis 5S ikke kan fastholdes, stopper leanrejsen her! 17

18 5S standard og flow Leankonvertering trin 3 - Implementering Processerne rykkes sammen Arbejdspladserne ændres fra personlige til procesarbejdspladser Ustabile processer identificeres og beskyttes med lager eller kø - en synlig, uønsket forlængelse af gennemløbstiden Etablér en standard for 5S Etablér opfølgning på standarden for 5S 18

19 3 - Etablér kontinuerligt flow Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producér 1, flyt 1 3 min 12 min 19

20 Etablér kontinuerligt flow Flow i hele værdistrømmen: 20

21 Supermarked Hvis det ikke er muligt at producere et stk. ad gangen, vil der være produktion i serier Serieproduktion medfører overproduktion Overproduktion skal på lager Dette lager placeres i et Supermarked til den efterfølgende proces Supermarkedet anvendes til styring af den foregående proces Når beholdningen når ned til et vist niveau, igangsætter det produktion 21

22 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Formål 4. Skab gennemskuelighed for alle ved at indføre trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser Implementér løbende opfølgning - overholdelse af arbejdsstandarder og planer - problemer gøres synlige - daglig opfølgning på rettidig levering Styringsværktøjer: Samme mængde og arbejdstid Opgavepakker Uens mængder samles til samme arbejdstid Tidsvinduer Uens opgaver gives den samme gennemløbstid 22

23 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Implementering Buffer, kø og sikkerhedslagre minimeres Enhver afvigelse kan nu resultere i forsinket levering Enhver afvigelse gøres synlig, når den forekommer Lederen reagerer på afvigelser, så de ikke påvirker kunden Der er en ansvarlig for hver afvigelse Den ansvarlige etablerer en kompensering for afvigelsen Den ansvarlige finder årsagen til afvigelsen Den ansvarlige sikrer, at årsagen til afvigelsen fjernes Den ansvarlige og lederen sikrer, at standarder og mål opdateres 23

24 To-korts kanbansystem Produktionskanban Træk-kanban Leveringsproces Kundeproces 1. Kunden tager det, der er behov for, fra supermarkedet, når der er behov for det 2. Leveringsprocessen erstatter det, som er blevet taget fra supermarkedet 3. Hvis kundeprocessen udtager direkte fra supermarkedet, kan Transport-kanban (Træk-kanban) elimineres 4. Der er ingen planlægning for hverken leveringsprocessen eller kundeprocessen Supermarked 24

25 Styring ved pacemaker Hvis der i en forsyningskæde foretages planlægning i flere led, forøges udsvingene i efterspørgslen Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 25

26 Styring ved pacemaker Eksempel 1 Planlæg KUN i ét punkt. Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 Eksempel 2 Værdistrøm Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 FIFO FIFO Værdistrøm 26

27 Udjævn produktionsmikset - Valg af seriestørrelser Rådighedstid til omstilling Samlede daglige åbningstid Samlede procestid for dagens produktion Seriestørrelserne beregnes ud fra den tid, der dagligt kan anvendes til omstilling 27

28 Udjævn produktionsmikset Seriestørrelser skal reduceres så meget, som den daglige åbningstid tillader Mindre seriestørrelser reducerer udsving i belastningen i forsyningskæden Mindre seriestørrelser giver kortere gennemløbstid, GT Kortere gennemløbstid forøger fleksibiliteten Mindre seriestørrelser reducerer antal på lager Lang serie: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKKKKKK Kort serie: LLKLLKLLKLLKLLKLLKLLKLLKLLKLLK (L = Lad og lang snude - K = Kasse og kort snude) 28

29 Balancér produktionsvolumen Tid 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 En række pr. produktgruppe Kort snude Lang snude En kolonne for hver Tidsenhed, 15 min for 12 stk. Regel: Der må kun placeres ét kort pr. tidsenhed 29

30 Nuværende værdistrøm Teknisk Stål A/S Stålaksler Månedlig prognose fire måneder frem Ugentlig ordre Produktionsstyring MRP Ugentlig plan Månedlig rammeordre for to måneder og prognose for yderligere to måneder Ugentligt afkald for næste uge TAKT = 74 sek. Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag m. lad m. kasse æsker = 12 stk 1 x ugentlig 1 x daglig Montage 1 Forhjul i chassis Montage 2 Baghjul i chassis Montage 3 Førerhus Montage 4 Lad/kasse L L L L L ,5 dage CT = 62 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 92% FPY = 99%c 62 sek L 1308 K 9,0 dage CT = 68 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 90% FPY = 98% 68 sek L 2124 K 10,2 dage CT = 80 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% FPY = 100% 80 sek L 4548 K 21,0 dage CT = 59 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% FPY 100% 59 sek L 2196 K 18,0 dage Forsendelse Pakning VA = 0,016% Gennemløbstid = 62,7 dage Procestid = 269 sek. 30

31 Aksler Leanrejsen - Fremtidig værdistrøm Teknisk Stål A/S Stålaksler 1 x daglig Månedlig prognose fire måneder frem Daglig ordre 2,7 dage Serie C/O Aksler FPY Produktionsstyring MRP Lastbilmontage 3 CT = 69 sek. C/O = 0 min Serie = 12 Oppetid = 100% FPY = 100% 194 sek. Udstyrsoppetid Månedlig rammeordre for to måneder og prognose for yderligere to måneder Daglig forsendelsesplan 12 stk. Total arb. < 222 sek. Daglige ordrer TT = 74 sek. L K 2,0 dage Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag m. lad m. kasse æsker = 12 stk 1 x daglig Forsendelse Pakning VA = 0,15% Gennemløbstid = 4,7 dage Procestid = 194 sek. 31

32 Leankonvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 32

33 Trækstyring - grundlag Værdistrømmen er identificeret Belastningen er udjævnet (i samarbejde med Salg) Der er etableret flow Seriestørrelser er reduceret Arbejdsbelastningen i flow er Balanceret Arbejdsbelastningen ved omstilling er Balanceret 33

34 Principper for trækstyring En tidligere proces leverer kun, hvis der gives signal for levering kun brugbare leverancer (uden fejl) inden for den lovede leveringstid den mængde, der gives signal for kun den mængde, der gives signal for 34

35 Trækstyring - etablering 1. Trækstyring etableres for levering til kunder 2. Trækstyring etableres for fremskaffelse af råvarer og halvfabrikata Trækstyring etableres først mod kunderne og efterfølgende internt Trinene ved etablering af trækstyring er identiske for de to forløb 35

36 Implementering af trækstyring - trin I det følgende gennemgås disse trin: 1. Behovsprofil 2. Genanskaffelsestid (Lead Time, LT) 3. Styringsprincip 4. Lagersammensætning 5. beregning 6. Etablering af trækstyring 7. Etablering af opfølgning 8. Vedligeholdelse Disse tekster skrives øverst på de enkelte slides 36

37 1 - Behovsprofil ABC-analyse For alle varer beregnes værdien af deres samlede antal for et år Alle varer listes i faldende orden efter denne samlede værdi (den største samlede værdi først og den mindste til sidst) Summen for alle varer for hele året beregnes Det optælles for hver vare, hvad den samlede værdi er af denne vare og alle ovenfor Den optalte værdi sættes i forhold til den samlede sum for året Listen deles ved 80% og 95% A-varer er alle varer til og med 80% B-varer er alle varer i intervallet 80%-95% C-varer er alle varer efter 95% 37

38 Andel af dem samlede værdi Andel af det samlede antal varer Leanrejsen Behovsprofil ABC-analyse Alle varer tildeles den klasse, de tilhører: A, B eller C A-varer er 80% af værdien og typisk ca. 20% af antallet af varer B-varer er 15% af værdien og typisk ca. 30% af antallet af varer C-varer er 5% af værdien og typisk ca. 50% af antallet af varer 100% 90% 80% ABC opdeling af varer 60% 50% ABC andel af varer 70% 60% 40% 50% 30% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 80% 15% 5% 10% 0% 20% 30% 50% A B C A B C 38

39 1 - Behovsprofil ABC-analyse Formålet med ABC-analysen er at få opdelt varerne i relevante kategorier Det koster tid at administrere og vedligeholde data til styring Energien skal samles omkring de varer, som har de største samlede årlige udgifter Varer med lav værdi skal disponeres med sikkerhed, da administration og vedligeholdelse af data kan koste meget mere, end en tæt styring kan spare Leveringstiden til kunderne afvejes efter varernes ABC-kategori Servicegraden til kunderne afvejes efter varernes ABC-kategori 39

40 1 - Behovsprofil Variationer i aftræk Stabilt aftræk Varierende aftræk Cyklisk varierende aftræk (månedsafslutning) Stabilt aftræk med en hændelse 40

41 1 - Behovsprofil Variation i aftræk Figurerne viser fire former for aftræk: 1. Stabilt aftræk 2. Varierende aftræk 3. Periodevis svingende aftræk 4. Enkeltstående store aftræk på kort tid Disse fire eksempler har alle et grundlæggende aftræk, som tilføjes en variation I eksempel 1 er variationen så lille, at der kan ses bort fra den - aftrækket er derfor det grundlæggende aftræk I eksempel 2, 3 og 4 er variationen markant og af forskellig type 41

42 1 - Behovsprofil Variation i aftræk 1. Varierende aftræk 2. Periodevis svingende aftræk 3. Enkeltstående store aftræk på kort tid Disse variationer behandles hver for sig, når det ønskede lager skal vurderes 1. Der besluttes en servicegrad 2. Er det et fast mønster i aftrækket? Ja: Behandles som et stabilt aftræk Nej:Vi må beslutte en servicegrad 3. Er det kendt i god nok tid (leveringstiden > genanskaffelsestiden) Ja: Behandles på linje med et stabilt aftræk, der skifter niveau Nej:Vi må beslutte en servicegrad 42

43 1 - Behovsprofil Variation i aftræk - Servicegrad Hvis det stabile aftræk varierer meget, vil der opstå situationer, hvor vi ikke kan levere Servicegraden er den andel af leveringsønsker, vi kan opfylde til tiden Trækstyringen beregnes for det gennemsnitlige aftræk Fra historiske data for ordrer kan vi beregne servicegraden for det gennemsnitlige aftræk for den valgte trækstyring Ønsker vi en bedre servicegrad, vil det forhøje lageret Hvis servicegraden skal være 100%, beregner vi lageret efter det største aftræk 43

44 2 - Genanskaffelsestid (Lead Time, LT) Gennemløbstid og genanskaffelsestid Gennemløbstid (GT) Den tid, det tager at fremstille en vare - tiden for at genopfylde et tømt lager på normal vis Genanskaffelsestid (LT) Den tid det tager at fremskaffe en vare - tiden for at opfylde et meget stort behov på normal vis Vores leveringstid til kunderne afhænger af lagerets størrelse gennemløbstiden genanskaffelsestiden Lagerets størrelse besluttes ud fra den ønskede servicegrad 44

45 2 - Genanskaffelsestid (Lead Time, LT) Gennemløbstid Gennemløbstiderne skal være retvisende for produktion beregnes ud fra gennemløbstiderne Implementeringen af kanban for producerede varer indledes med at få bekræftet de registrerede Gennemløbstider De registrerede gennemløbstider justeres eventuelt, så de kan bekræftes Der etableres en måling af, om gennemløbstiderne overholdes, - måling af rettidig levering 45

46 2 - Genanskaffelsestid (Lead Time, LT) Genanskaffelsestid Genanskaffelsestiderne skal være retvisende for indkøb beregnes ud fra genanskaffelsestiderne Implementeringen af kanban for indkøbte varer indledes med at få data for genanskaffelsestiderne Hvis det er muligt, måles genanskaffelsestiderne for typiske varer De registrerede genanskaffelsestider justeres eventuelt Der etableres en måling af, om genanskaffelsestiderne holdes, - måling af rettidig levering 46

47 2 - Genanskaffelsestid (Lead Time, LT) Genanskaffelsestid Eksempel på måling af genanskaffelsestiden: Varen modtages - ½ dag Forsendelse og transport - 2 dage Indgangskontrol - 2 dage Varen bringes til forbrugsstedet - ½ dag Husk alle trin 13 dage (arbejdsdage) Varen fremstilles - 7 dage Behov udløser en ordre - 1 dag 47

48 2 - Genanskaffelsestid (Lead Time, LT) Genanskaffelsestid kalkulatoren regner med, at der anvendes 1 dag til opsamling, registrering og bestilling for et kanbankort Den genanskaffelsestid, der skal indlæses i kalkulatoren, er alene tiden for varens frembringelse til forbrugsstedet Tiden for frembringelse indeholder også den interne tid, fra varen er modtaget, til den er afleveret og klar til brug ved forbrugs-stedet Systemets data korrigeres, så genanskaffelsestiden omfatter al tid for frembringelsen Kalkulatoren tillægger 1 dag til håndtering af kortet og til at foretage den bestilling, kortet viser 48

49 3 - Styringsprincip Pacemaker Vi skal udføre så meget til ordre som muligt Leveringstiden til kunderne og processernes gennemløbstid afgør, hvor vi styrer Pacemakeren er stedet, hvor vi styrer leveringer til kunderne Stedet for styring er altid efter et supermarked Træk fra supermarkedet igangsætter produktion eller indkøb til genopfyldning, når der er behov for det Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 Værdistrøm 49

50 3 - Styringsprincip Forbrug og forsyning 1. Ordrer til kunder medfører, at varerne trækkes fra supermarkedet 2. Forsyningsproceduren igangsætter nødvendig opfyldning af supermarkedet det kan være fra produktion, indkøb eller et andet lager Forsyningskanban Forbrugskanban Kundeproces Forsyningsproces Lagervarer Lagervarer Supermarked 50

51 Samlede daglige åbningstid Procestid for dagens produktion Tid til omstilling Leanrejsen Styringsprincip Styringsprincipper ved trækstyring Udjævn produktmikset Vurdér, om der er tid til omstilling mellem varianterne: 1. Der er tid til at stille om - lav trækstyring med kanban 2. Der er ikke tid nok til at stille om - lav opstillingshjul og kanban 51

52 3 - Styringsprincip - Der er tid til at stille om Heijunka-boks Målet er at levere efter behovet - kræver kort omstillingstid Kan varianter leveres efter behov, laves styringen til det - f.eks. med Heijunka-boks Tid 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 En række pr. produktgruppe Kort snude Lang snude En kolonne for hver tidsenhed, 15 min. for 12 styk Regel: Der må kun placeres 1 kort pr. tidsenhed. 52

53 3 - Styringsprincip - Der er tid til at stille om Planlægningstavle kortene kan udformes, så de ved deres størrelse viser den tid, de optager en nøgleproces kortene placeres på række i planen Ud fra deres placering kan tidspunktet for processens udførelse aflæses Igangsætning og afslutning fremgår af placeringen Tidspunktet for aflevering kan aflæses af kortet: - afslutningstidspunkt for processen + resterende gennemløbstid skal udføres inden for dette tidspunkt Eksempel med 15 min. intervaller 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 Opstilling Serie Mandag Produktionskort Beskrivelsen af varen 1 af stk rev. Vare nr Leveres til celle Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage Opstilling 1 af 2 Produktionskort 40 stk Beskrivelsen af varen rev. Serie Vare nr Leveres til celle Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 2 1 dage af 2 Opstilling Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Leveres til celle Samling af komponenter Serie igangsat planlag levering Lead Time 2 dage Opstilling Serie Produktionskort Beskrivelsen af varen 1 af stk rev. Vare nr Leveres til celle Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 53

54 Samlede daglige åbningstid Procestid for dagens produktion Tid til omstilling Leanrejsen Styringsprincip - Der er ikke tid nok til at stille om Opstillingshjul Find den rækkefølge, der gør tiden til omstilling mindst Beregn den samlede tid til omstilling mellem alle varer Beregn den daglige tid til rådighed til omstilling Beregn, hvor mange dage den samlede tid til omstilling skal fordeles over Sekvensen gentages tidligst med det antal dage, der medgår til omstillingerne 54

55 3 - Styringsprincip - Der er ikke tid nok til at stille om Opstillingshjul Find de seriestørrelser for alle varer, som er passende for den tidsperiode, det tager at gennemløbe sekvensen Tag hensyn til udsving i behovet ved beregning af seriestørrelserne Tiden for sekvensen = tiden for fremstilling af alle varer + gennemførelse af alle omstillingerne Kontrollér, at de valgte seriestørrelser kan dække behovet i tiden for hele sekvensen Hvis seriestørrelser skal justeres: 1. Korrigér seriestørrelserne 2. Gentag beregning af tiden for sekvensen 3. Gentag kontrol af dækning 55

56 3 - Styringsprincip - Der er ikke tid nok til at stille om Opstillingshjul Varerne produceres i den specificerede rækkefølge Varerne produceres kun, hvis der er behov for dem 56

57 3 - Styringsprincip - Der er ikke tid nok til at stille om Opstillingshjul - flere forløb Opstillingshjulet kan opdeles i flere hjul De hyppige varer er med i hver hjul De sjældne varer fordeles på hjulene Hjulene gennemløbes efter tur - de 3 A-varer og 2 B-varer er gentaget i de to hjul Fordele De hyppige varer leveres oftere - kortere leveringstid - mindre serier - mindre lager De sjældne varer klumper sig ikke sammen - deres belastning er jævnt fordelt Opstillingshjul - 1 af 2 C5 B4 C2 C4 C3 B3 A3 A2 A1 A1 B2 B1 Opstillingshjul - 2 af 2 B6 A3 C8 C7 C6 C9 B5 C10 A2 B2 C1 B1 57

58 3 - Styringsprincip - Der er ikke tid nok til at stille om Opstillingshjul - flere forløb De to forløb kan samles i et hjul som vist nedenfor Hvis seriestørrelsen for de mest anvendte varer kan reduceres yderligere, kan den gentages flere gange Opstillingshjul - to gennemløb C9 C10 A3 A1 C7 C8 B6 B1 C6 B2 B5 A2 A2 B3 B2 B1 C1 A1 A3 B4 C4 C5 C2 C3 58

59 4 - Lagersammensætning Lager En beholdning af varer eller opgaver opretholdes for at udjævne forskellen mellem tilgang og afgang Forskellen mellem tilgang og afgang har flere årsager Årsagerne skal kendes, for at den ønskede beholdning kan beregnes Følgende typiske årsager gennemgås efterfølgende: Leveringssvigt Leveringsmængde Leveringstid variationer i aftræk 59

60 4 - Lagersammensætning Leveringssvigt Hvis der er risiko for, at varer ikke modtages som forventet, kan denne risiko dækkes med en beholdning af varer Denne beholdning benævnes ofte et sikkerhedslager Sikkerhedslageret skal have en størrelse, så de korrigerende handlinger ved leveringssvigt kan nå at få effekt 60

61 4 - Lagersammensætning Leveringsmængde Leverandører har ofte en pakkestørrelse, som er afgørende for de mængder, der leveres Leverandører har ofte et krav til en mindste mængde eller værdi for en forsendelse De portioner, vi får varerne i, er afgørende for hvor stor værdien af lageret er i gennemsnit hvor stort arealet for lageret af varen er umiddelbart efter en leverance 61

62 4 - Lagersammensætning Leveringstid Leverandørerne har behov for en vis reaktionstid Leveringstiden er den tid, der går, fra vi beordrer en varemængde, til vi modtager den Hvis behovet for en vare kan stige, vil det være nødvendigt at have et lager af varen, som kan dække behovet, indtil vi får en forøget leverance Beholdninger, som er sikkerheden ved stigende behov, vil være en del af sikkerhedslageret Lang leveringstid medfører, at vi får forøget beholdningerne af varen 62

63 4 - Lagersammensætning Lagermodel lager Tilgang LT = Genanskaffelsestiden Genbestillingspunkt LT Cykluslager Bufferlager Sikkerhedslager Gennemsnitlig efterspørgsel Variation i efterspørgsel Nedbrud Kvalitet tid 63

64 5 - beregning Kan - kort Ban - signal Er en styring af tilgang af varer (opgaver), hvor flow er brudt I flow er der ingen styring, da varerne (opgaverne) følger principperne i FIFO (First In First Out - Først ind først ud) I indkøb anvendes kanban til at signalere, at varer skal indkøbes I produktion anvendes kanban til at signalere, at varer skal produceres 64

65 Ohno's 6 kanbanregler Taiichi Ohno, Toyota Production Systems funktionen 1. Giver information om afhentning og transport Regler for anvendelsen 1. Efterfølgende proces henter det antal enheder, kanban viser hos den tidligere proces 2. Giver produktionsinformation 2. Tidligere proces producerer i rækkefølge det antal, som kanban viser 3. Forhindrer overproduktion og unødvendig transport 4. Tjener som arbejdsordre vedhæftet varerne 5. Forhindrer defekte varer ved at identificere den proces, der producerer defekte emner 6. Afdækker problemer og bevarer kontrol med lagre 3. Der produceres kun, hvis kanban viser et behov 4. Vedhæft altid en kanban på varerne 5. Send kun godkendte og brugbare varer til den efterfølgende proces 6. Hvis antallet af kanban reduceres, forøges deres følsomhed 65

66 5 - beregning signaler Kort Æske/boks Fri plads Låg FAX Farver Fax Elektronisk signal 66

67 5 - beregning signaler Beholder bruges som "kort" Skilt på hyldeforkant: Hvad lagres her Beholder bruges som "kort 67

68 5 - beregning - to-beholdersystem I den simpleste form anvendes to kanban Genanskaffelsestiden omfatter også den tid, et sikkerhedslager skal dække Genanskaffelsestiden skal være mindre end den tid, det tager at tømme beholderen To-beholdersystemet har ofte to faste beholdere med den nødvendige information Disse beholdere cirkulerer mellem den foregående proces og forbrugsprocessen 68

69 5 - beregning Beregning af antal kanban Toyota præsenterede deres kanbansystem ved en konference i Tokyo i august 1977 Y = [D ( Tw + Tp ) ( 1 + α )] / a Hvor Y antal kanban D behovet pr. tidsenhed Tw ventetid pr. kanban Tp procestiden (gennemløbstiden) α politisk variabel (mindre end 10%) a antal enheder i en container (pakkestørrelsen) Værdien for α vælges så lav af ledelsen, at der er et konstant pres på at forbedre processens stabilitet og reducere tiderne 69

70 5 - beregning Beregning af antal kanban I praksis er α udtryk for sikkerhedslageret (S): Hvor Y D Tw Tp S a Y = [D ( Tw + Tp ) + S )] / a antal kanban behovet pr. tidsenhed ventetid pr. kanban procestiden (gennemløbstiden) sikkerhedslageret (og bufferlageret) antal enheder i en container (pakkestørrelsen) Sikkerhedslageret omfatter både sikkerhedslageret og bufferlageret Sikkerhedslageret udtrykkes ofte i de tidsenheder, beholdningen skal dække, da det ikke ændres ved ændret volumen 70

71 5 - beregning Beregning af antal kanban Et eksempel: D Dagligt forbrug = 500 Tw opdateres dagligt = 1 dag Tp Gennemløbstiden = 4 dage S Sikkerhedslageret dækker 2 dage = 2 x 500 = a Der er 250 stk. i en bakke til transport Y = [D ( Tw + Tp ) + S )] / a Tallene indsat: Y = [500 (1 + 4) ] / 250 Y = [ ] / 250 Y = 14 71

72 5 - beregning Beregning af antal kanban Et eksempel: D Dagligt forbrug = 500 Tw opdateres dagligt = 1 dag Tp Gennemløbstiden = 4 dage S Sikkerhedslageret dækker 2 dage = 2 x 500 = a Der er 250 stk. i en bakke til transport 14 kanban De 14 kanban kan fysisk være fordelt således: 4 på bakker på sikkerhedslageret 2 på varer til i dag eller på kanbantavlen under "Bestil" 8 bestilt hos leverandøren, som leverer 2 bakker hver dag 72

73 5 - beregning Beregning af antal kanban Hvad gør man, når beregningen ikke er et heltal? Hvis beregningen er et decimaltal, skal der rundes af: Nedrunding til nærmeste heltal medfører mangel på varer Oprunding til nærmeste heltal forøger lageret Der rundes altid op for at sikre varer nok Ved beregningen vurderes sikkerhedslageret (og bufferlageret) i forhold til afrundingen Oprundingen kan derfor foretages på en anden decimal end 0, afhængigt af de konkrete forhold 73

74 6 - Etablér trækstyring Spørgsmål ved etablering af kanban Ved etablering af trækstyring skal der tages stilling til placering af kanban håndtering af kanban typer af kanban indretning af tavle for kanban fordeling af opgaver vedrørende kanban styring og IT-systemer registreringer af lagre håndtering af overskydende varer Overskrifter for slides i afsnit 6 74

75 6 - Etablér trækstyring Placering af kanban Det skal besluttes, om kanban må forlade området 1. forlader området 2. forlader ikke området er en ordre Bliver en kanban væk, mangler der en ordre Er det muligt at opdage, at der mangler en kanban? Udformning og håndtering tager hensyn til, at kanban ikke må blive væk 75

76 6 - Etablér trækstyring Placering af kanban forlader området + Genbestilling udføres centralt (i Indkøb) + Visuelt i varemodtagelsen, at varer er på vej - Større risiko for forkert placering af kort - Ingen visuel indikation ved forbrugsstedet for varer på vej - Ejerskabet for kanban er delt 76

77 6 - Etablér trækstyring Placering af kanban forlader ikke området + Genbestilling udføres ved forbrugsstedet + Varer modtages ved forbrugsstedet + Visuel indikator ved forbrugsstedet for materialeflowet + Mindre risiko for at placere kort forkert + Lokalt ejerskab - Indkøb må gå til forbrugsstedet, hvis der er problemer - Decentraliseret information for kanban 77

78 6 - Etablér trækstyring Placering af kanban omfatter typisk en mængde svarende til én beholder placeres på beholderen med varen Når beholderen tages i brug, placeres kanban på tavlen Alternativ: Kortet sættes på tavlen, når beholderen er tom => Der skal anvendes et kort mere Dette svarer til at anvende beholderen som kanbansignal Anvendes ofte for transportkort 78

79 6 - Etablér trækstyring Håndtering af kanban kalkulatoren forudsætter, at kortet hænges op, når beholderen åbnes Der kan være flere kort til hver beholder. Hvis det er tilfældet skal kortene placeres mellem varerne kortene indramme det antal varer, som de repræsenterer kortet sættes på tavlen, når kortet nås Der kan være flere beholdere til hvert kort. Hvis det er tilfældet skal kortet placeres ved beholderne kortene indramme det antal beholdere, de repræsenterer kortet sættes på tavlen, når den indrammede mængde tages i brug 79

80 6 - Etablér trækstyring Håndtering af kanban - genbestillingskort Hvis der kun er ét kanban, er det et genbestillingskort Genbestillingskortet skal håndteres på sin egen måde For at holde lageret nede, anvendes kortet først, når en given mindre mængde er tilbage Optæl denne mængde og pak den for sig selv (i en plastpose) Læg genbestillingskortet i posen og luk den Når posen brydes, sættes genbestillingskortet på tavlen Varen mærkes med, at der anvendes genbestillingskort - kortet er ikke umiddelbart synligt 80

81 6 - Etablér trækstyring Typer af kanban Indkøb - anvendes til varer, der kommer fra ekstern leverandør Produktion i egen afdeling - anvendes til varer, der produceres i dette område Produktion i anden afdeling - anvendes til varer, der produceres i en anden afdeling Transport fra et lager - anvendes, hvis lageret ikke er placeret ved forbrugsstedet - hvis det er forbrugsvarer, den producerende medarbejder selv henter uden registrering, kan der være en opmærkning om, hvorfra varen skal hentes (mærkat i stedet for kanban) Fyld mig op - anvendes hvis beholderen fyldes op uden registrering 81

82 6 - Etablér trækstyring Typer af kanban Med lager reg. Uden lager reg. Genbestilling Med lager reg. Indkøb Indkøb lager Indkøb uden lager Indkøb Genbestil Produktion i egen afdeling Egen afd. lager Egen afd. uden lager Egen afd. Genbestil Produktion i anden afdeling Anden afd. lager Anden afd. uden lager Anden afd. Genbestil Transport fra et lager Transport lager Transport uden lager Transport Genbestil Hver type af kort kan være med eller uden registrering af lager bevægelser Hver type kan findes som kanban og genbestillingskort Genbestillingskort kan have en anden farve som vist her Hver type af kort skal se forskellig ud ved valg af form og farve 82

83 6 - Etablér trækstyring Typer af kanban Hvis der opstår et ekstraordinært behov, laves der ekstra kanban for at fremskaffe varer Ekstra kanban bruges kun 1 gang (eller til en anført dato) Ekstra kanban har sin egen farve, her hvid Ekstra kanban har tekst med korttypen (kan være ens i facon) Indkøb Indkøb lager Indkøb uden lager Produktion i egen afdeling Produktion i anden afdeling Egen afd. lager Anden afd. lager Egen afd. uden lager Anden afd. uden lager Eksempler Transport fra et lager Transport lager Transport uden lager 83

84 6 - Etabler trækstyring Typer af kanban - Produktion Informationer på kortet Dato for kortets beregning Korttype Kort nummer x ud af y-antal Varenummer Varenavn Bemærkninger ABC-klasse Opstarts- og produktionssted Pakkestørrelse mængde og -enhed Lagernr. og navn hvor forbruges Genanskaffelsestid, LT (Lead Time) og eventuel sikkerhedsbeholdning Leveringsdato (udfyldes i hånden) 84

85 6 - Etablér trækstyring Typer af kanban - Transport Informationer på kortet Dato for kortets beregning Korttype Kort nummer x ud af y-antal Varenummer Varenavn Bemærkninger ABC-klasse Lagernr. og navn hvor varen hentes Pakkestørrelse og eventuel sikkerhedsbeholdning mængde og -enhed Lagernr. og navn hvor varen forbruges Tidspunkt for behov (udfyldes i hånden) 85

86 6 - Etablér trækstyring Typer af kanban - Indkøb Informationer på kortet Dato for kortets beregning Korttype Kort nummer x ud af y-antal Varenummer Varenavn Bemærkninger ABC-klasse Leverandørens navn og nummer Pakkestørrelse mængde og -enhed Nr. og navn for forbruger Genanskaffelsestid, LT (Lead Time) og eventuel sikkerhedsbeholdning Leveringsdato (udfyldes i hånden) 86

87 6 - Etablér trækstyring Klargøring af kanbankalkulatoren 1. Etablér en rutine for udtræk af data fra IT-system til Excel for det valgte område 2. Data sorteres efter overskrifterne i kalkulatoren 3. Data importeres og er klar til anvendelse 4. Opdatér den skjulte liste med steder for lager og processer 5. Kalkulatoren med data navngives for området og gemmes 6. Navngivningen indeholder et løbenummer (dato og tid) 7. Navngivningen giver mulighed for at sammenligne med tidligere beregninger af kanban 87

88 Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leanrejsen Etablér trækstyring Indretning af tavle for kanban Tavlen har et område for de varer, der skal bestilles for bestilte varer får anført leveringsdato ud fra LT med leveringsdato placeres i feltet for datoen kortene omplaceres dagligt efter leveringsdatoen Varer til bestilling 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage tavle - Afd. Fremstilling 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage For sent leveret 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af 2 Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 2 dage 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af 2 Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 2 dage Levering i denne uge 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage Levering i næste uge 1 af 2 Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 2 dage Levering om mere end 2 uger 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 88

89 Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leveres til celle Leanrejsen Etablér trækstyring Indretning af tavle for kanban Fremstilling kan være betinget af, at der er flere kort til stede En vare i store serier kræver måske fem kanbankort Formålet med flere kanban er at få en tættere styring Det kan opnås ved et krav om, at produktion udføres med fem kanban ad gangen og senest skal igangsættes ved syv kanban vare 45 vare 46 vare 47 vare 48 vare 49 vare 50 vare 51 vare dage Beskrivelsen af varen rev. 4 dage Vare nr Samling af komponenter 1 af 3 1 af 2 2 Produktionskort igangsat planlag levering 5 Lead Time stk Produktionskort 20 stk 100 stk 3 af 4 4 dage Samling af komponenter 1 af 2 Beskrivelsen af varen4 dage rev. igangsat planlag levering Lead Time 500 stk Produktionskort Vare nr 20 stk Beskrivelsen af varen 3 rev. 2 1 af 2 5 Beskrivelsen af varen 2 2 dage rev. Samling af komponenter 3 af igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort Beskrivelsen af varen Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 2 dage 4 dage 1 af 3 3 af 4 Produktionskort 100 stk Produktionskort 500 stk 1 af 2 1 af 3 Beskrivelsen af varen rev. Beskrivelsen af varen rev. Produktionskort 20 stk Produktionskort 100 stk Vare nr Vare nr Beskrivelsen af varen rev. Beskrivelsen af varen rev. Samling af komponenter Samling af komponenter 1 af 3 1 af 2 Vare nr Vare nr igangsat planlag levering Lead Time igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 100 stkproduktionskort 20 stk Samling af komponenter Samling af komponenter 1 af 2 Beskrivelsen af varen4 dage rev. Beskrivelsen af varen rev. 4 dage igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort Beskrivelsen af varen Vare nr Produktionskort Beskrivelsen Samling af varen af komponenter 3 af 4 igangsat Vare nr planlag levering Lead Time Produktionskort 500 stk Produktionskort Vare nr 100 stk Produktionskort stk Samling af komponenter 2 dage Beskrivelsen af varen rev. Beskrivelsen af varen rev. Beskrivelsen Samling af varen af komponenter rev. igangsat planlag levering Lead Time Vare nr Vare nr igangsat Vare nr planlag levering Lead Time dage Samling af komponenter Samling af komponenter Samling af komponenter 2 dage igangsat planlag levering Lead Time igangsat planlag levering Lead Time igangsat planlag levering Lead Time 2 planlag levering Samling planlag komponenter Lead Produktionskort 12 dage levering Produktionskort varen Produktionskort Beskrivelsen Samling 2af varen af Produktionskort 4 igangsat Lead Time igangsat Time planlag Lead Beskrivelsen af varen Vare nr Vare nr Vare nr stk 20 stk af komponenter Samling af Samling af komponenter 2 dage 4 dage 2 dage Beskrivelsen af rev. rev. 3 af 4 3 af 4 1 af 2 Time igangsat levering Lead igangsat Time igangsat planlag levering Lead Time planlag levering Vare nr stk 20 stk stk komponenter 4 dage 4 dage Beskrivelsen af varen rev. rev. rev. 3 af 4 1 af 3 1 af 3 4 dage 4 dage 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. 1 af 3 Vare nr Produktionskort 100 stk Samling af komponenter 1 af 2 Beskrivelsen af varen rev. igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 20 stk Vare nr Beskrivelsen af varen rev. 4 dage Samling af komponenter Vare nr igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort Vare nr Produktionskort stk Beskrivelsen Samling af varen af komponenter rev. igangsat Vare nr planlag levering Lead Time Samling af komponenter 2 dage igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 4 dage 1 af 3 4 dage Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af 2 Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter 1 af 2 1 af 3 igangsat Vare nr planlag levering Lead Time Samling af komponenter 2 dage igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort Beskrivelsen af varen4 dage Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af stk rev. 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter 1 af 2 igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen 2 dage rev. 3 af 4 Vare nr Produktionskort stk Beskrivelsen Samling af varen af komponenter rev. igangsat Vare nr planlag levering Lead Time Samling af komponenter 2 dage igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 1 af 3 Produktionskort 100 stk Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 3 af 4 Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. 1 af 3 Vare nr Produktionskort stk 1 af 2 Beskrivelsen Samling af af komponenter varen rev. Produktionskort 20 stk igangsat Vare planlag nr levering Lead Time Beskrivelsen af varen rev. Samling 4 dage af komponenter 1 af 2 Vare nr igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 20 stk Samling af komponenter 1 af 2 rev. 4 dage igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 20 stk Vare nr Beskrivelsen af varen 2 dage rev. 3 af 4 Samling af komponenter 3 af 4 Vare nr Produktionskort stk igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 500 stk Beskrivelsen Samling af varen af komponenter rev. Beskrivelsen af varen rev. 2 dage igangsat Vare nr planlag levering Lead Time Vare nr Samling af komponenter 2 dage Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 4 dage 1 af 3 3 af 4 Produktionskort 100 stk Produktionskort 500 stk Beskrivelsen af varen rev. Beskrivelsen af varen rev. Vare nr Vare nr Samling af komponenter 1 af 3 Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 1 af 2 Produktionskort 100 stk igangsat planlag levering Lead Time Produktionskort 20 stk Beskrivelsen af varen4 dage rev. rev. 4 dage Vare nr Vare nr Samling af komponenter Samling af komponenter igangsat planlag levering Lead Time 1 af 2 igangsat planlag levering Lead Time 20 stk 1 af 3 4 dage Beskrivelsen af varen 2 dage rev. 3 af 4 Produktionskort 100 stk Vare nr Produktionskort stk Beskrivelsen af varen rev. Beskrivelsen Samling af varen af komponenter rev. Vare nr igangsat Vare nr planlag levering Lead Time Samling af komponenter Samling af komponenter 2 dage igangsat planlag levering Lead Time igangsat planlag levering Lead Time 4 dage 4 dage kort sættes på nedefra Rød - HASTER For sent, mangel på varer opstår Underret kunden Orange - skal laves nu Grønt - må laves nu For hver vare er det angivet, hvor mange kort, der må placeres i hvert felt 89

90 6 - Etablér trækstyring Fordeling af opgaver Medarbejderne skal vide hvornår de skal håndtere en kanban hvordan de skal håndtere en kanban Følgende opgaver skal tildeles personer (afløser skal udpeges): Igangsætte beordring for kanban på tavlen Registrering af lovet leveringstidspunkt (fra LT på kortet) Placering af kanban i feltet på tavlen for leveringstidspunktet Opfølgning på forsinkede leveringer Opfølgning på kommende leveringer Vurdering af beregningsgrundlaget for kanban - aftræk, servicegrad, gennemløbstid, leveringstid, kvalitet, kapacitet Genberegning af kanban Kontrol af, at alle kanban er til stede Fremstilling af kanbankort 90

91 6 - Etablér trækstyring Fordeling af opgaver - eksempel Medarbejderne placerer kortene på kanbantavlen i feltet "Skal bestilles", når en beholder åbnes Materialehåndteringen registrerer behov for de transportkort, der er i feltet "Skal bestilles Materialehåndteringen fremskaffer varerne i en budrute. Når varerne lægges på plads, placeres transportkortet på varen Planlæggeren registrerer behov for alle indkøbs- og produktionskort Når varerne er bestilt, skriver planlæggeren leveringsdatoen på kortet og placerer kortet i det tilsvarende felt for bestilte varer på kanbantavlen Planlæggeren gennemgår dagligt kortene og flytter dem til de relevante placeringer på tavlen Planlæggeren identificerer problemvarer under gennemgang af kortene 91

92 Aksler Leanrejsen Etablér trækstyring Styring og IT-systemer Planlægning og styring er ofte styret af systemer, der med en MRP og evt. en CRP laver de planer, der styres efter Ved indførelse af kanban anvendes kanban til styring Systemerne anvendes ikke til styring Systemerne anvendes til opsamling af data 1 x ugentlig Teknisk Stål A/S Montage 1 Forhjul i chassis Montage 2 Baghjul i chassis Udstyrsoppetid Produktionsstyring MRP Montage 3 Førerhus Månedlig rammeordre for to måneder og prognose for yderligere to måneder Montage 4 Lad/kasse L L L L L L 1548 L 3012 L 1308 K 2124 K 4548 K 4,5 dage Stålaksler CT = 62 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 92% FPY = 99%c 62 sek. Månedlig prognose fire måneder frem 9,0 dage Ugentlig ordre CT = 68 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 90% FPY = 98% 68 sek. 10,2 dage Ugentlig plan CT = 80 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% FPY = 100% 80 sek. 21,0 dage Ugentligt afkald for næste uge CT = 59 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% FPY 100% 59 sek. TAKT = 74 sek L 2196 K 18,0 dage Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag m. lad m. kasse æsker = 12 stk 1 x daglig Forsendelse Pakning VA = 0,016% Gennemløbstid = 62,7 dage Procestid = 269 sek. Teknisk Stål A/S Stålaksler 1 x daglig Månedlig prognose fire måneder frem Daglig ordre 2,7 dage Serie C/O Aksler FPY Produktionsstyring MRP Lastbilmontage 3 CT = 69 sek. C/O = 0 min Serie = 12 Oppetid = 100% FPY = 100% 194 sek. Månedlig rammeordre for to måneder og prognose for yderligere to måneder TT = 74 sek. Daglig forsendelsesplan 12 stk. Total arb. < 222 sek. Daglige ordrer L K 2,0 dage Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag m. lad m. kasse æsker = 12 stk 1 x daglig Forsendelse Pakning VA = 0,15% Gennemløbstid = 4,7 dage Procestid = 194 sek. 92

93 6 - Etablér trækstyring Ansvar for styring med kanban Fastlæg HVEM, der fastlægger principperne for anvendelse af kanban dokumenterer og formidler principperne for anvendelse af kanban etablerer kanban vedligeholder grundlaget for kanban vedligeholder kanban 93

94 6 - Etablér trækstyring Registreringer af lagre har ikke behov for registrering af lagre Virksomheden har ofte behov for at kende værdien af lagrene Systemet vil ofte blokere for leveringer, hvis ikke alle råvarer er til stede i det registrerede lager, selv om varen er produceret Det skal afklares, hvordan varerne skal registreres Det skal afklares, hvordan lageret i systemet holdes ved lige Det skal afklares, hvorledes øvrige informationer vedrørende fremstillingsprocesserne skal vedligeholdes i systemet - ændret udbytte kan påvirke systemets træk af varer fra lageret 94

95 6 - Etablér trækstyring Registreringer af lagre - økonomi For at kunne rapportere til systemet skal ordren være frigivet Der er ingen kobling mellem kanban og systemet Systemet kan være bagud med at frigive og dermed blokere for registreringer Hvis der frigives ordrer i systemet lang tid frem, påvirker det sandsynligvis værdien af lageret - åbne ordrer regnes for delvist færdige og bærer IPO Når gennemløbstiden bliver kort, udgår varer i arbejde - reducerer lagerværdien med værdien af IPO Standardvarer i arbejde afskrives, så de ikke skal registreres - når det gøres, er det en udgift 95

96 6 - Etablér trækstyring Registreringer af lagre - anbefalinger Flow og Standard Arbejde fjerner behovet for mange detaljer i systemet Gør varestrukturerne i IT-systemet lige så simpel som flowet Gør procesruten i IT-systemet lige så simpel som flowet - gøres til én proces for hvert flow Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producer 1 flyt 1 A B A - B - C C 3 min 12 min 96

97 6 - Etablér trækstyring Registreringer af lagre - anbefalinger Indfør stregkoder på kanban med alle informationer til transaktionerne Skan kanban for at registrere bevægelserne og varens nye status Lav lageroptælling umiddelbart før opfyldning med råvarer Reducér gennemløbstiden og fjern Varer i Arbejde - råvarerne holdes som råvarer til færdigvaren leveres 97

98 6 - Etablér trækstyring Håndtering af overskydende varer Der er ofte flere varer på lager, end vi har kanban til Beslut, hvor de overskydende varer skal placeres Brug først de varer, der er nærmest forbrugsstedet Varer længst væk mærkes med kanban Varer nærmest forbrugsstedet mærkes med "Brug mig først "Brug mig først -skiltet indeholder også informationer om varen 98

99 7 - Etablér opfølgning Servicegrad Der skaffes historiske data for servicegraden Lav mål for servicegraden Ved leankonverteringen ændres vareflow, lagre og styring Det kan påvirke servicegraden Etablér overvågning af servicegraden Hvis vi kommer under målene, skal vi registrere årsagerne Brug de opsamlede registreringer til at fjerne årsagerne 99

100 7 - Etablér opfølgning Servicegrad måling Servicegraden måles ved levering til tiden Vælg, hvordan der skal måles levering af alle ordrelinjer (fuld levering) levering af en ordrelinje værdien af det leverede antal enheder leveret Vælg den tid, der hidtil er anvendt ved målingen Det er målet, at målingen er i forhold til kundens ønskede leveringstid for fuld levering af ordren Når det er muligt, ændres målingen, så tiden er kundens ønskede leveringstid Mål værdien af alle forsinkede leveringer 100

101 7 - Etablér opfølgning Lagerværdimåling Lagre skal være så små som muligt Mål lageret for processen Sæt mål for reduktion af lageret Reducér seriestørrelser og gennemløbstid Opdatér kanban med det nye grundlag Beregn lageromsætningshastigheden Sæt prisen for varerne på kanban Mål værdien af kassationer Sæt mål for værdien af kassationer 101

102 7 - Etablér opfølgning Opfølgning på tavle Tavlen for området udvides med måling for Rettidig levering, R Etablér måling for værdien af forsinkede leveringer Tavlen for området udvides med måling for Lager, L Etablér måling for gennemløbstiden Etablér eventuelt måling for værdien af Kassationer, K Etablér løbende opfølgning for beholdninger på lager Afhold daglige opfølgningsmøder Registrer afvigelser fra mål, og find årsagen til afvigelsen Fjern årsagen til afvigelsen 102

103 7 - Etablér opfølgning Afvigelsesskema 103

104 7 Etablér opfølgning Nøgletal Nøgletal måler resultatet af processerne Nøgletal viser resultatet af aktiviteterne Nøgletal for resultatet måles efter, processen er udført 104

105 7 Etablér opfølgning Procesindikator Procesindikator måler, hvordan processen forløber Procesindikator viser processens stabilitet eller kapabilitet Procesindikator måles, mens processen forløber Procesindikator kan anvendes til styring af processen 105

106 1 Leanrejsen - Opfølgning på procesindikator Måles under drift Målingen viser om processen forløber som forventet Målingen bruges til at holde processen i kontrol (styring) Målingen bruges til at finde årsagen til afvigelser Årsagen noteres, så den kan fjernes 5 9 bar Måling på proces Procesindikator 106

107 7 Etablér opfølgning Opfølgning på nøgletal for proces Nøgletal anvendes til at vise fejlraten Årsager til fejl skal findes straks - de forsvinder ofte igen Årsagen til fejl skal registreres - fastholder viden Kontrol af resultatet Nøgletal 107

108 Tavlemåling for overholdelse af Rettidig levering Der etableres måling af Rettidig levering Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 108

109 7 Etablér opfølgning Tavlemåling af Lager Der etableres måling af værdien af lageret (er her vist ugentlig) Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 109

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Kanbankalkulator Version 7

Kanbankalkulator Version 7 DI version 2012-02-26 Kanbankalkulator Version 7 Vejledning 2-4-1 - Kanban Kalkulator Vejledning Ver 7-2012-02-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 53 Indledning Rettigheder Indledning Rettigheder

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenlederen, resten af kaizenspecialisten. Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow i området. Det besluttes på forhånd, om der laves

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version DI version 2012-05-22 VSM Værdistrømsanalyse for produktion Øvelse Alle rettigheder tilhører DI 2-2-1 - VSM-P - Øvelse - Lastbilfabrikken - 2012-05-22 side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Ordbog for Leanrejsen Forklaring til akronymer og begreber

Ordbog for Leanrejsen Forklaring til akronymer og begreber LEANREJSEN - En guide til leanledelse Ordbog for Leanrejsen Forklaring til akronymer og begreber HÆFTE 0 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2012-07-04 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2012-07-047-04 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 8 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Velkommen til Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk Forudsætninger for udvikling Viden Handle Reflektere Sætte fokus! Vurdere erfaring Fordele ved lean

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Styrket produktivitet gennem ændring af medarbejder kultur

Styrket produktivitet gennem ændring af medarbejder kultur Åbent hus på Linak A/S d. 10. juni - produktivitet i praksis Styrket produktivitet gennem ændring af medarbejder kultur NSM A/S Ambolten 16 DK-6000 Kolding Tlf : +45 7553 3011 Fax: +45 7550 4279 Mail:

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics.

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics. Evnen til at prioritere tid og ressourcer bygger på, at noget er vigtigere end andet. Dvs. at dine produkter, kunder og leverandører ikke er lige vigtige: De bidrager ikke lige meget til bundlinjen i din

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Løsningsforslag til opgavesamling

Løsningsforslag til opgavesamling Løsningsforslag til opgavesamling til af Aage U. Michelsen 2 Forord Denne publikation indeholder løsningsforslag til opgavesamlingen til bogen Produktionsstyring Begreber, principper og modeller. I løsningsforslagene

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Matas A/S Matas 292 Butikker i Denmark 20.000 varenumre Egne brands + Lancôme, Clinique, etc. Oms. 2007: 3 Mia. 2.500 medarb. i butikker & administration I 2007, opkøbte CVC 250 butikker Matas 2007 2010

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

> > Thomas Sønderby Bruun, Videncenter for Svineproduktion > > Jens Strathe, HyoVet

> > Thomas Sønderby Bruun, Videncenter for Svineproduktion > > Jens Strathe, HyoVet Udsving i holdstørrelser må ikke spænde ben for produktivitet og økonomi Med den rette planlægning skal løbeholdets størrelse tilpasses det ønskede antal faringer i hvert hold. Tema > > Thomas Sønderby

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning : LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION d. Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 De udbudte leverancer... 3 4 Leveringstider... 4 5 Leveringsplan...

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere