Dag-, fritids- og undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dag-, fritids- og undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov"

Transkript

1 Dag-, fritids- og undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Børn og Unge Århus Kommune 1

2 Indhold HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 2 SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD, 0-6 ÅR... 3 SÆRLIGE PLADSER/H-TILBUD I ALMENE DAGTILBUD (H-INSTITUTIONER):... 3 SÆRLIGE DAGTILBUD (TILBUD OPRETTET EFTER SERVICELOVENS 32)... 3 SPECIALBØRNEHAVEN SKOVBRYNET... 4 BØRNEHAVEN LYSTRUPLUND... 7 BØRNEHAVEN THORSHAVNSGADE... 9 SPECIALBØRNEHAVEN NYGAARDSVEJ SPECIALPÆDAGOGISKE UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD, 6-18 ÅR SPECIALKLASSER BELIGGENDE PÅ ALMENE FOLKESKOLER SFO SPECIALSKOLER LANGAGERSKOLEN STENSAGERSKOLEN KALØVIGSKOLEN SPECIALPÆDAGOGISKE KLUBTILBUD, 5. KL ÅR SÆRLIGE PLADSER I ALMENE KLUBTILBUD SÆRLIGE KLUBTILBUD (OPRETTET EFTER SERVICELOVENS 36) KLUBBERNE REGNBUEN UNGDOMSKLUBBEN, KLUBBERNE REGNBUEN SENIORKLUBBEN, KLUBBERNE REGNBUEN FAKTA OM: VISITATIONS- OG KOORDINATIONSKONFERENCE VISITATION TIL PLADS I SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD REVISITATION ADRESSER OG TELEFONNUMRE: Hvem henvender pjecen sig til? Pjecen henvender sig til forældre til børn eller unge, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte og som derfor har behov, der betyder, at de skal have et af Århus Kommunes særlige dag-, fritids-, klub- eller undervisningstilbud. Pjecens første del beskriver specialpædagogiske dagtilbud til børn i alderen 0-6 år. Pjecens anden del beskriver Århus Kommunes specialpædagogiske undervisnings- og SFO tilbud til børn og unge i skolealderen, mens pjecens tredje del beskriver specialpædagogiske klubtilbud til unge fra 5. kl. til 20 år. 2

3 Specialpædagogiske dagtilbud, 0-6 år I Århus Kommune er der to typer af dagtilbud til børn med specialpædagogiske behov: H-tilbud og særlige dagtilbud. For at få en plads i et h-tilbud eller i et særligt dagtilbud, skal barnets funktionsevne være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference, som værende betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Konferencen afholdes af Socialforvaltningen, med deltagelse af en fagkonsulent fra Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik vil altid hjælpe med rådgivning og vejledning i forbindelse med konferencen. Man kan også læse mere om konferencen sidst i denne pjece. Når barnets funktionsevne er kategoriseret anviser Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik til de enkelte plader, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet. Særlige pladser/h-tilbud i almene dagtilbud (h-institutioner): De fleste børn med særlige behov integreres i almene dagtilbud. Kommunen har udvalgt ca. 60 dagtilbud, der varetager integration af børn med handicap. I daglig tale kaldes disse tilbud for h-institutioner. I et h-dagtilbud har ca. 10 % af børnene et handicap. Der lægges vægt på, at børnene integreres med normalt fungerende børn, så de lærer at begå sig i det sociale fællesskab. Institutionernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn med særlige behov. For yderligere information omkring de enkelte h-tilbud kan man kontakte Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Man kan også orientere sig om de enkelte institutioner i Institutionsportalen på Århus Kommunes hjemmeside eller følgende link: http.//portal.aarhus-m1.dk Særlige dagtilbud (tilbud oprettet efter Servicelovens 32) Særlige dagtilbud er til børn med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem almene dagtilbud eller h-institutioner. Århus Kommune har følgende særlige dagtilbud: Specialbørnehaven Skovbrynet Børnehaven Lystruplund Børnehaven Thorshavnsgade Herudover har Århus Kommune Specialbørnehaven Nygaardsvej, oprettet efter Dagtilbudsloven. Disse institutioner beskrives kort i det følgende. For yderligere oplysninger henvises til Århus Kommunes hjemmeside institutionsportalen, eller kontakt til Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. 3

4 Specialbørnehaven Skovbrynet Adresse Hestehavevej Højbjerg Telefon: Hjemmeside: http.//portal.aarhus-m1.dk Ledelse Leder: Bjørg Pugholm E-post: Afdelingsleder Skovbo: Inger Kahl E-post: Souschef og afdelingsleder Troldhøj: Bente Mahler E-post: Tilbudets juridiske grundlag Tilbuddet er oprettet efter servicelovens 32. Visitation: Der visiteres til Skovbrynet gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider og Transport: Mandag - torsdag: Fredag: Åbningstiden indskrænkes, hvis der ikke er børn i ydertimerne. Ferielukning: Juleaftensdag og nytårsaftensdag er der lukket. 1. maj og grundlovsdag lukkes kl. 12:00 Buslinier: 6, 12, 102, 103 Hovedparten af børnene kører til og fra børnehaven i taxa. Der arrangeres samkørsel. Betaling: Der er ikke forældrebetaling Organisering: På Skovbrynet er der i alt 36 pladser. Skovbrynet er opdelt i 2 grupper: I afdeling Troldhøj er der 22 børn, afdeling Skovbo er der børn. Børnene er inddelt i mindre grupper på 5-6 børn. Personale: Der er i alt 43 ansatte. Personalet er sammensat af pædagogisk uddannet personale, fysio-, ergo- og musikterapeuter, teknisk/administrativt personale. Fysiske rammer: Børnehaven er beliggende i Højbjerg i en institution fra Bygningen gennemgik en omfattende renovering og ombygning i 2001/2002. naturinspireret legeplads. Indretningen er handicapvenlig. 4

5 Målgruppe Børn I alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v. Afdeling Troldhøj: Børn i alderen 0-6 år med behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et skærmet miljø samt omfattende pleje. Afdeling Skovbo: Børn i alderen 3-6 år med autismespektrum-forstyrrelser (ASF) af en sværhedsgrad, der indebærer, at børnene har behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats. Børnene der indskrives skal være udredt og diagnosticeret på en børnepsykiatrisk afdeling. Behandlingspladser: 2 børn (ad gangen) tilbydes en behandlingsplads i afdeling Skovbo. Pladserne tilbydes børn, som ikke har fået afsluttet en pædagogisk udredning på Børnehospitalet. Behandlingsperioden er som udgangspunkt 4 måneder. Det pædagogiske arbejde på Skovbrynet: Med udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og interesser søges, i samarbejde med forældrene at styrke barnets selvværd og selvtillid gennem oplevelser, aktiviteter, leg og læring børn og voksne imellem. Det pædagogiske arbejde i afdeling Troldhøj: Med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag, som imødekommer det enkelte barn. Personalet i afdelingen arbejder med forudsigelighed og overskuelighed via sansestimulation, sanseintegration og totalkommunikation. Fysio-, ergo- og musikterapeut samt talepædagog inddrages efter konkret faglig vurdering af barnets behov. Alle børn tilbydes et kommunikationssystem; Tegn til tale, PECS, Visuelle støttesystemer, talemaskine m.m. Herudover indgår musik og massage om en del af tilbuddet. Der samarbejdes med andre instanser som barnet og dets familie er i kontakt med. Al medicinsk behandling er lægeordineret. Den terapeutiske (fysio-, ergo- og musikterapi) behandlingsindsats integreres i pædagogikken og omvendt. Barnet støttes i at danne relation til andre børn og voksne, ved at opmuntre til samvær og skabe muligheder, eksempelvis i forhold til fysisk placering m.m. Det pædagogiske arbejde i afdeling Skovbo: Med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag, som imødekommer det enkelte barn. Personalet arbejder ud fra en pædagogik, der imødekommer barnets specifikke, individuelle behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed, inspireret af TEACCH metoden. Barnets selvstændighed og evne til at udtrykke behov læres gennem individuelle støttesystemer. Alle børn på Skovbrynet tilbydes individuelle kommunikationssystemer eksempelvis PECS, sociale historier, opskrifter, tegnedagbøger m.m., som sikrer barnet mestring i forskellige situationer dagen igennem. Det fysiske miljø i afdeling Skovbo afspejler en struktureret pædagogik, som bygger på meningsfuldhed, forudsigelighed og overskuelighed. Rådgivning og vejledning købes ved Børne- og ungdomspsykiatrisk center (BUC). Behandlingspladser I afdeling Skovbo er der desuden to behandlingspladser. Behandlingspladserne er et intenst forløb på ca. 4 måneder. Behandlingsforløbet følges personale fra BUC, i form af supervision og vejledning. Der er tilbud til forældrene om et mere intensivt samtaleforløb og tilbud om vejledning i hjemmet. Mål og delmål for den pædagogiske indsats: Institutionen udarbejder pædagogiske mål i tæt samarbejde med forældrene. Der aftales konkrete, målbare succeskriterier. Målene revideres løbende på møder og på konferencer. Tværfaglige samarbejdspartnere indgår i dette arbejde. Der udarbejdes en årlig udviklingsbeskrivelse på barnet i forbindelse med konference vedrørende det enkelte barn. 5

6 Forældresamarbejde Forældrene inddrages dagligt via kontaktbøger mellem hjem og institution, gennem personlige møder og telefonsamtaler efter behov. Derudover er der nedsat en bestyrelse, som udstikker principper og retningslinier for institutionens virke. Bestyrelsen er sammensat af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter Samarbejde, udvikling og tilsyn Der er etableret netværk med øvrige specialinstitutioner i Århus Kommune. Herudover samarbejdes med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Taleinstituttet, Børn og Unge Centret Rehabilitering. I øvrigt dannes midlertidige netværk i henhold til opgaveløsningen. Der er etableret løbende faglig og personlig supervision til alle medarbejdere af ekstern psykolog, Som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, der følges op af en kvalitetssamtale mellem institutionens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. Der føres et anmeldt og et uanmeldt tilsyn med det specialpædagogiske tilbud årligt. Tilsynsmyndigheden er Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Tilsynet skal sikre, at det særlige dagtilbud lever op til gældende lov og fastsatte standarder og er i overensstemmelse med det grundlag Århus Kommune har vedtaget. 6

7 Børnehaven Lystruplund Adresse Lystruplund Lystrup Telefon: Hjemmeside: Ledelse Pædagogisk leder: Gitte Lauridsen E-post: Dagtilbudsleder: Anne Mette Holm Telefon: E-post: Tilbudets juridiske grundlag 9 særlige pladser er oprettet efter servicelovens 32. Visitation: Der visiteres til de særlige pladser i Lystruplund gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider og Transport Mandag - torsdag: Fredag: Buslinier: Bus 9, samt toget mod Grenå Hovedparten af børnene kører til og fra børnehaven i taxa, men forældrene opfordres til at hente eller bringe børnene mindst en gang om ugen. Betaling: Der er ikke forældrebetaling for børn i de særlige pladser. Organisering: På Lystruplund er der plads til i alt 39 børn, hvoraf de 9 pladser er oprettet efter servicelovens 32. Børnene er delt op i mindre grupper. Personale: Der er i alt 16 ansatte. Personalet er sammensat af pædagogisk personale og administrativt personale. Herudover er der tilknyttet fysio-, ergo-, musikterapeut og talepædagog til huset, som et led i et tværfagligt arbejde. Målgruppe Målgruppen er børn i alderen 3-6 år med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem almindelige dagtilbud. Der er tale om børn, der har behov for en specialpædagogisk indsats, og som på et vist niveau kan profitere af integration med de øvrige 30 børn, som også går i børnehaven. 7

8 Det pædagogiske arbejde i Lystruplund Med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag, som imødekommer det enkelte barn. Barnets hverdag vil typisk bestå af en kombination af leg, individuelt tilrettelagte aktiviteter, terapi(musik- ergo og fysioterapi) samt fællesaktiviteter. Der arbejdes blandt andet med tegn til tale og visuelle støttesystemer som en integreret del af kommunikationsformen. Der samarbejdes med fysio- og ergoterapeut, som vejleder både børnehave og hjemmet i valg af hjælpemidler, som f.eks. kørestol, arbejdsstol, toiletfaciliteter, stå-stativ og cykel. Vejledningen omfatter også en løbende tilpasning af hjælpemidlerne. En gang om ugen tilbydes børn med handicap Halliwick-svømning i varmtvandsbassin. Mål og delmål for den pædagogiske indsats: Institutionen udarbejder pædagogiske mål i tæt samarbejde med forældrene. Der aftales konkrete, målbare succeskriterier. Målene revideres løbende på møder og på konferencer. Tværfaglige samarbejdspartnere indgår i dette arbejde. Der udarbejdes en årlig udviklingsbeskrivelse på barnet i forbindelse med konference vedrørende det enkelte barn. Forældresamarbejde Forældrene inddrages dagligt via kontaktbøger mellem hjem og institution, gennem personlige møder og telefonsamtaler efter behov. Forældrerådet for institutionen består af fire forældremedlemmer og en medarbejderrepræsentant. Herudover er der et forældremedlem i dagtilbuddets bestyrelse. Samarbejde, udvikling og tilsyn Der er etableret netværk med øvrige specialinstitutioner i Århus Kommune. Herudover samarbejdes med Børne- og Ungdomspsykiatrisk hospital, Taleinstituttet, Børn og Unge Centret Rehabilitering. I øvrigt dannes midlertidige netværk i henhold til opgaveløsningen. Der er etableret løbende faglig og personlig supervision til alle medarbejdere af ekstern psykolog, Som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, der følges op af en kvalitetssamtale mellem institutionens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. Der føres et anmeldt og et uanmeldt tilsyn med det specialpædagogiske tilbud årligt. Tilsynsmyndigheden er Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Tilsynet skal sikre, at det særlige dagtilbud lever op til gældende lov og fastsatte standarder og er i overensstemmelse med det grundlag Århus Kommune har vedtaget. 8

9 Børnehaven Thorshavnsgade Adresse Thorshavnsgade Århus N Telefon: Hjemmeside: Ledelse: Pædagogisk leder: Annette H. Møller E-post: Dagtilbudsleder: Karin Lykke Telefon: E-post: Tilbudets juridiske grundlag 9 særlige pladser er oprettet efter servicelovens 32. Visitation: Der visiteres til de særlige pladser i Thorshavnsgade gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider og Transport: Mandag - torsdag: Fredag: Ferielukket uge: - Mellem jul og nytår. De tre hverdage før påskehelligdagene. Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Buslinier: Hovedparten af børnene kører til og fra børnehaven i taxa, men forældrene opfordres til at hente eller bringe børnene mindst en gang om ugen. Betaling: Der er ikke forældrebetaling for børn i de særlige pladser. Organisering: I Thorshavnsgades Børnehave er der plads til i alt 30 børn, hvoraf de 9 pladser er oprettet efter servicelovens 32. Personale: Der er i alt 15 ansatte. Personalet er sammensat af pædagogisk uddannet personale og administrativt personale. Herudover er der tilknyttet fysio-, ergo-, musikterapeut og talepædagog til huset, som et led i et tværfagligt arbejde. Målgruppe Målgruppen er børn i alderen 3-6 år med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem almindelige dagtilbud. Der er tale om børn, der har behov for en specialpædagogisk indsats, og som på et vist niveau kan profitere af integration med de andre børn i børnehaven. 9

10 Det pædagogiske arbejde i Thorshavnsgade Med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag, som imødekommer det enkelte barn. Der arbejdes både med specialgruppe og integrationsgrupper, med den grundantagelse at tilpasningen i det enkelte tilbud sker på grundlag af barnets behov og udvikling. Barnet er derfor ikke nødvendigvis i specialgruppe eller integrationsgruppe for hele børnehaveperioden. Med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag, som imødekommer det enkelte barn. Barnets hverdag vil typisk bestå af en kombination af leg, individuelt tilrettelagte aktiviteter, terapi(musik- ergo og fysioterapi) samt fællesaktiviteter. Der arbejdes blandt andet med tegn til tale og visuelle støttesystemer som en integreret del af kommunikationsformen. Der samarbejdes med fysio- og ergoterapeut, som vejleder både børnehave og hjemmet i valg af hjælpemidler, som f.eks. kørestol, arbejdsstol, toiletfaciliteter, stå-stativ og cykel. Vejledningen omfatter også en løbende tilpasning af hjælpemidlerne. En gang om ugen tilbydes børn med handicap Halliwick-svømning i varmtvandsbassin. Mål og delmål for den pædagogiske indsats: Institutionen udarbejder pædagogiske mål i tæt samarbejde med forældrene. Der aftales konkrete, målbare succeskriterier. Målene revideres løbende på møder og på konferencer. Tværfaglige samarbejdspartnere indgår i dette arbejde. Der udarbejdes en årlig udviklingsbeskrivelse på barnet i forbindelse med konference vedrørende det enkelte barn. Forældresamarbejde Forældrene inddrages dagligt via kontaktbøger mellem hjem og institution, gennem personlige møder og telefonsamtaler efter behov. Der er en valgt bestyrelse for dagtilbuddet. Samarbejde, udvikling og tilsyn Der er etableret netværk med øvrige specialinstitutioner i Århus Kommune. Herudover samarbejdes med Børne- og Ungdomspsykiatrisk hospital, Taleinstituttet, Børn og Unge Centret Rehabilitering. I øvrigt dannes midlertidige netværk i henhold til opgaveløsningen. Der er etableret løbende faglig og personlig supervision til alle medarbejdere af ekstern psykolog, Som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, der følges op af en kvalitetssamtale mellem institutionens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. Der føres et anmeldt og et uanmeldt tilsyn med det specialpædagogiske tilbud årligt. Tilsynsmyndigheden er Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Tilsynet skal sikre, at det særlige dagtilbud lever op til gældende lov og fastsatte standarder og er i overensstemmelse med det grundlag Århus Kommune har vedtaget. 10

11 Specialbørnehaven Nygaardsvej Adresse Nygårdsvej Højbjerg Telefon: Hjemmeside: Ledelse: Dagtilbudsleder: Britt Naut E-post: Tilbudets juridiske grundlag Tilbuddet er oprettet efter dagtilbudslovens 20. Visitation: Der visiteres til Specialbørnehaven Nygaardsvej gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider og Transport Mandag - torsdag: Fredag: Buslinier: Hovedparten af børnene kører til og fra børnehaven i taxa, men forældrene opfordres til at hente eller bringe børnene mindst en gang om ugen. Betaling: Der ydes ½ behandlingsmæssig friplads. Organisering I Specialbørnehaven Nygaardsvej er der plads til 11 børn. Børnene er fordelt i 2 grupper. Personalet er sammensat af pædagogisk uddannet personale og administrativt personale. Der er i alt 10 ansatte Målgruppe Målgruppen er 11 børn i alderen 3-6 år. Børnene er inddelt i to grupper, den ene for børn med autismespektrum-forstyrrelser, den anden gruppe for børn med ADHD/ opmærksomhedsforstyrrelser. Børnene behøver ikke at være udredt/diagnosticeret når de indskrives. Der modtages ikke børn med fysisk handicap. Det pædagogiske arbejde på Nygårdsvej Med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag, som imødekommer det enkelte barn. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i en kombination af børnehaveliv og indlæring. Den individuelle pædagogiske indsats tager afsæt i barnets funktionsniveau. Institutionen er indrettet med megen struktur og forudsigelighed og har fokus på, at børnene udvikler sociale kompetencer for at kunne begå sig blandt andre børn og voksne. Der arbejdes blandt med udvikling af individuelle kommunikationssystemer med udgangspunkt i blandt andet TEACCH (Treament and education of autistic and related communication handicapped children) og PECS (Picture Exchange Communication System). 11

12 Der arbejdes ud fra en struktureret hverdag, hvor forudsigelighed, overskuelighed og tryghed er en gennemgående faktor. Børnene arbejder i grupper samt alene med en voksen. Der arbejdes med fokus på udvikling af sociale kompetencer. Mål og delmål for den pædagogiske indsats: Institutionen udarbejder pædagogiske mål i tæt samarbejde med forældrene. Der aftales konkrete, målbare succeskriterier. Målene revideres løbende på møder og på konferencer. Tværfaglige samarbejdspartnere indgår i dette arbejde. Der udarbejdes en årlig udviklingsbeskrivelse på barnet i forbindelse med konference vedrørende det enkelte barn. Forældresamarbejde Institutionen lægger meget vægt på gensidig information mellem børnehave og forældre. Der afholdes møder i forbindelse med børnenes indskrivning. Der afholdes netværksmøder efter behov, statusmøde i forbindelse med evaluering og udarbejdelse af ny handle-/udviklingsplaner hvert ½ år. Derudover har vi telefonkontakt en fast dag om ugen. Kontaktbog følger barnet. Der afholdes 3-4 forældrearrangementer årligt. Dagtilbuddet har pt. ingen valgt bestyrelse. Samarbejde og udvikling Der er etableret netværk med øvrige specialinstitutioner i Århus Kommune. Herudover samarbejdes med Børne- og Ungdomspsykiatrisk hospital, Taleinstituttet, Børn og Unge Centret Rehabilitering. I øvrigt dannes midlertidige netværk i henhold til opgaveløsningen. Som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, der følges op af en kvalitetssamtale mellem institutionens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. 12

13 Specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud, 6-18 år Specialklasser beliggende på almene folkeskoler Århus Kommune har ca. 110 specialklasser beliggende på almene folkeskoler med i alt 760 børn og unge. Hver specialklasse sammensættes ud fra børnenes behov. Der er specialklasser for børn med: Svære læsevanskeligheder og ordblinde (børn med lav læseevne, hvor læseprocessen ikke er I gang eller hvis læseniveau er flere år under alderssvarende) Børn med svære tale-/sprog-/kommunikationsvanskeligheder; talevanskeligheder, hørehæmmede/døve Generelle indlæringsvanskeligheder (børn, hvis indlæringsforudsætninger vurderes at være flere år forsinket, således at børnene ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i skolens centrale fag) Specifikke vanskeligheder (børn med svære opmærksomhedsforstyrrelser eller koncentrationsvanskeligheder). Socio-emotionelle vanskeligheder (børn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder) Børn med svære bevægehandicap Undervisningen og pædagogikken i specialklasserne Specialklassernes personale har erfaring og kvalifikationer, der sikrer en målrettet pædagogik til børn og unge med særlige behov. Ansvaret for undervisningen ligger hos skolelederen på den enkelte skole og der udarbejdes årligt individuelle elevplaner for den enkelte elev. Det er Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS), der sammensætter de enkelte specialklasser, ud fra en vurdering af det enkelte barns behov og kompetencer samt familiens ønsker. Elevernes placering vurderes årligt, under stadig hensyntagen til den enkeltes udvikling. Lovgrundlag: Specialklasserne er oprettet efter folkeskolelovens 20, stk. 2 For yderligere information omkring de enkelte undervisningstilbud kan man kontakte VRS. SFO til børn og unge i specialklasse på almene folkeskoler Når barnet tilbydes plads i skole, hvad enten det er i specialklasse eller specialskole, tilbydes der samtidig plads i skolens SFO. Børn fra børnehaveklasse til og med 4. klasse er garanteret et pasningstilbud i en skolefritidsordning. Børn med handicap har ret til pasning i fritiden frem til 7. klasse enten i skolens SFO eller i fritidsklub. Barnet får tilbudt en plads fra 1. august. Er barnet indmeldt i et dagtilbud, bliver det automatisk udmeldt pr. 1. august. For at få støtte i SFO skal barnets handicap være kategoriseret på en Visitations- og koordinationskonference, hvis udfald har betydning for støtteniveauet. Læs mere om visitations- og koordinationskonference sidst i denne pjece. Specialskoler Børn, hvis behov for støtte ikke kan imødekommes i en almen klasse med støtte eller i en specialklasse, kan barnet visiteres til en specialskole. Det er VRS der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, visiterer til specialskoler. Århus kommune har følgende specialskoler: 13

14 o o o Langagerskolen Stensagerskolen Kaløvigskolen VRS afholder årligt et orienterende møde for forældre om de specialpædagogiske undervisningstilbud. Det er også muligt at besøge de specialpædagogiske tilbud forud for beslutningen. Besøget vil altid ske efter aftale enten med skolen eller med VRS. 14

15 Langagerskolen Adresse Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: E-post: Hjemmeside: Ledelse: Skoleinspektør Bent Vandborg Sørensen E-post: Viceskoleinspektør Regnar Hintze Thisted E-post: Tilbudets juridiske grundlag: Tilbuddet er oprettet efter folkeskolelovens 20, stk. 2 Børn visiteres til Langagerskolen gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider: Mandag-torsdag: Fredag: Målgruppe: Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser og/eller svær ADHD eller lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ca. antal elever: Der er ca. 160 elever på Langagerskolen fordelt på klassetrinene 0. klasse 10 klasse. Undervisningen og det pædagogiske arbejde Undervisningen på Langagerskolen tilbydes i henhold til den til enhver tid gældende Folkeskolelov. Det overordnede mål med undervisningen er: At fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder samt af arbejds- og udtryksformer. At medvirke til at udvikle elevens selvværd, selvtillid, interesser og identitet. At der tages udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og kompetencer. Langagerskolens pædagogiske metoder bygger på en forståelse af, at børnenes handicap og vanskeligheder har baggrund i hjerneorganiske dysfunktioner med deraf følgende kognitive og afledte vanskeligheder. Eleverne har behov for et særligt velstruktureret specialundervisnings- og socialpædagogisk miljø for at kunne udnytte deres udviklingspotentialer. Målet er at give eleverne størst mulig livskvalitet og optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet med de særlige forudsætninger, de har. Der arbejdes med at sikre optimal støtte af barnet gennem skoledagen ved at skabe forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. Dette gøres ved at sikre barnets tryghed ved hjælp af struktur i form af konkret vejledning, organisering, tydelighed og hjælp til at skabe overblik. Strukturen 15

16 støttes af piktogrammer, symboler og andre visuelle værktøjer. På Langagerskolen findes tre separate skoleafdelinger: indskoling, mellemtrin og ungdomsafdeling: I indskolingsafdelingen er der fokus på at lære at gå i skole og for de lidt ældre på at forberede overgangen til mellemtrinnet. Dette naturligvis kombineret med den faglige og sociale undervisning for de enkelte årgange. Fokus for mellemskoleeleverne ligger på læring i forhold til skolegang og sociale færdigheder. På mellemskoleniveau introduceres eleverne for flere nye skolefag inden for både de humanistiske og naturvidenskabelige områder. Konfirmationsforberedelse og en spirende pubertet er ligeledes områder der fylder meget. For de ældste elever er der samtidig forberedelse af overgangen til ungdomsafdelingen. I ungdomsafdelingen sker en videre udvikling af de faglige kundskaber og der folkeskolens afsluttende prøve forberedes. Der er samtidig fokus på overgange til ungdomsuddannelse og ungdomslivet. Eleverne er placeret i elevgrupper. Elevgrupperne sammensættes efter elevernes alder, funktionsniveau og diagnose. Der er en gennemsnitlig elevgruppestørrelse på 6. Et fast medarbejderteam varetager et tilbud for 2 elevgrupper. Grundnormeringen i et medarbejderteam er 4 lærere og 4 pædagoger. Forældrene inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats omkring barnet. Forældres viden om deres barns særlige forudsætninger og behov er unik, og denne viden indgår på lige linje med medarbejdernes faglige viden og kvalifikationer i øvrigt. For hver enkelt elev udarbejdes en individuel elevplan som danner grundlaget for den samlede indsats. Den individuelle elevplan udarbejdes 1 gang om året og revideres løbende i forbindelse med personalets teammøder og de halvårlige elevkonferencer Indsatsen sker i samarbejde med hjemmene. Hjemmene har mulighed til at kommentere og komme med forslag til den individuelle elevplan.. SFO på Langagerskolen SFO-tilbuddet på Langagerskolen er i udgangspunktet integreret med undervisningen, således at der veksles mellem undervisning og fritidsilbud, afhængig af den enkelte elevs behov. Der er mulighed for alene at vælge skoletilbuddet. Der er pasningstilbud frem til undervisningspligtens ophør. Der er åbent for pasning i skoleferier og på skolefridage Bestyrelse Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepæsentanter. De forældrevalgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode mens medarbejderrepræsentanterne vælges årligt. Tilsyn og udvikling Det formelle tilsyn med skolens undervisning er placeret hos skolebestyrelsen, som selv tilrettelægger fastlægger principper for tilsynet. Som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, der følges op af en kvalitetssamtale mellem skolens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. 16

17 Stensagerskolen Adresse Stensagervej Viby J Tlf Fax: E-post: Hjemmeside: Ledelse: Skoleinspektør Bente Wittrup Mortensen E-post: Viceskoleinspektør Hanne Rene E-post: Tilbudets juridiske grundlag Tilbuddet er oprettet efter folkeskolelovens 20 stk. 2 Børn visiteres til Stensagerskolen gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider: Mandag-torsdag: Fredag: Målgruppe Stensagerskolen er en specialskole for elever med betydelig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Alle eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder, flere af eleverne med multiple funktionsnedsættelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme. Ca. antal elev: Der er ca. 190 elever på Stensagerskolen fordelt på klassetrinene 0-10 klasse. Undervisningen og det pædagogiske arbejde på Stensagerskolen Undervisningen på Stensagerskolen tilbydes i henhold til den til enhver tid gældende Folkeskolelov. Det overordnede mål med undervisningen er: At fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder samt af arbejds- og udtryksformer. At medvirke til at udvikle elevens selvværd, selvtillid, interesser og identitet. At der tages udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og kompetencer. Undervisningen foregår som differentieret klasseundervisning, undervisning i mindre grupper og individuel undervisning. Undervisningen planlægges med afsæt i klassens årsplan og ud fra en individuel elevplan. Den individuelle elevplan revideres hvert år. For hvert barn udarbejdes der en portefølje eller en uddannelsesbog, der giver overblik over barnets skolegang. Generelt er klasserne aldersopdelt, hvor nogle årgange er 2-sporede, mens andre blot har et enkelt spor. Derudover er der klasser for elever med multiple funktionsnedsættelser samt 5 klasser for børn med autismeproblematikker. Sidstnævnte klasser er niveaudelt 17

18 De enkelte afdelingers lærere, SFO-pædagoger og praktiske medhjælpere arbejder tæt sammen med fysioterapeuterne, psykolog, talepædagogerne, musikterapeuten, IKT-lærerne og andre relevante fagpersoner omkring hele børnegruppen. Det betyder, at de forskellige faggruppers kvalifikationer suppleres på en måde, der skaber størst mulig helhed omkring barnet og den pædagogiske proces. SFO På Stensagerskolen er der skolefritidsordning for hjemmeboende børn op til 14 år/ 7. klasse. I Stensagerskolens SFO arbejdes der med at gøre børnene til aktive medskabere af deres egen fritid. Det pædagogiske arbejde foregår i mindre grupper og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, motivation og interesser. SFO en har særlig fokus på sociale kompetencer og leg. Der udarbejdes en pædagogisk handleplan, der revideres hvert år. SFO'en er aldersopdelt i to afsnit: Begynderafdelingen for de 6-9 årige Juniorafdelingen for de årige. Derudover er der et særligt tilbud for børn med behov for ekstra støtte og struktur. Dette tilbud er aldersintegreret. SFO ens åbningstider: Mandag fredag: samt efter skole frem til (fredage til 16.30) I SFO ens juniorafdeling tilbydes aftenåbning til kl På skolefridage og i ferier der åbent i SFO fra kl , fredage til Forældresamarbejdet: Der afholdes ét årligt forældremøde og én skole/hjem samtale i samarbejde mellem skole og SFO. Desuden afholder skolen yderligere én skole/hjem samtale samt ét forældremøde og SFO ét forældrearrangement årligt. Lærere og pædagoger tilbyder at komme på hjemmebesøg i starten af det første skoleår. Forældrene er meget velkomne til at besøge skolen, efter aftale med lærere og pædagoger. Skolens samarbejde med forældrene er betydningsfuldt og tæt. Den daglige kontakt foregår gennem kontaktbog og/eller dagsseddel. Bestyrelse Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. De forældrevalgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode mens medarbejderrepræsentanterne vælges årligt. Tilsyn og udvikling Det formelle tilsyn med skolens undervisning er placeret hos skolebestyrelsen, som selv tilrettelægger fastlægger principper for tilsynet. Hertil kommer at skolen hvert år udarbejder en kvalitetsrapport, som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling. Disse følges op af en kvalitetssamtale mellem skolens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. 18

19 Kaløvigskolen Adresse Kaløvigskolen, Sanatorievej Skødstrup Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: Leder Peter Schmidt Lassen E-post: Tilbudets juridiske grundlag Tilbuddet er oprettet efter folkeskolelovens 20 stk. 2 Børn visiteres til Kaløvigskolen gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Åbningstider: Målgruppe Kaløvigskolen er Århus Kommunes tilbud til elever, der ikke kan honorere folkeskolens krav til adfærd og socialt samspil. Eleverne har på grund af adfærds-, kontakt- eller trivselsvanskeligheder ikke med tilstrækkeligt udbytte kunnet gøre brug af den undervisning, som normalt gives i kommunens folkeskoler. Børnene er mellem 8 og 12 år, når de begynder. Børnene er normalbegavede med adfærds- kontakt- eller trivselsvanskeligheder. Forældrene skal være indstillet på et aktivt samarbejde med skolen Ca. elevantal Der er ca. 25 elever på Kaløvigskolen Aldersfordelingen er 8-13 år svarende til klasse Personalesammensætning Personalet er sammensat af lærere og pædagoger Om undervisningen og det pædagogiske arbejde Formålet med Kaløvigskolens tilbud er at skabe de bedst mulige betingelser for, at eleverne atter kan deltage i folkeskoles almindelige undervisning. Kaløvigskolen er en speciel heldagsskole. Det betyder at forældrene ved indskrivningen siger ja til et samlet skole- og fritidstilbud. Børnene er på skolen fra kl Alle børn modtager særlig tilrettelagt specialundervisning og social træning i et meget tæt samarbejde med forældrene. Skolens børn er delt i tre grupper med ca. 8 børn i hver gruppe. Til hver gruppe er der knyttet et team af medarbejdere. Dette team består at 2 lærere og 2 pædagoger. Der er altid mindst to voksne om gruppen. Hvert barn og familie har en fast kontaktperson som er gennemgående i alle samarbejdsaktiviteter. Der udarbejdes individuelle børneplaner som justeres på netværksmøder med forældre og andre samarbejdspartnere hver 3 måned. Barnets kontaktperson kommer på besøg i hjemmet mellem netværksmøderne for at følge op på de aftalte indsatser. 19

20 Kaløvigskolen er en heldagsskole - en del af folkeskolen. Det er en lille specialskole, der tilbyder et samlet skole- og fritidstilbud for elever, der i en periode af deres skoletid har behov for et særligt tilrettelagt tilbud. Der undervises på små hold, og der er mulighed for i særlig høj grad at tage udgangspunkt i hver enkelt elevs behov. Fritidstilbud: I fritidsdelen tilbydes aktiviteter, der er tilrettelagt i forhold til det enkelte barns udvikling. Fritidsdelen kan ikke sammenlignes med de traditionelle fritidstilbud, idet der arbejdes meget målrettet på at bringe barnet i situationer, som giver mulighed for at skabe læring indenfor netop de felter, som har været barnets vanskeligheder i folkeskolen og i de traditionelle fritidstilbud. Tilsyn og udvikling Det formelle tilsyn med skolens undervisning er placeret hos skolebestyrelsen, som selv tilrettelægger fastlægger principper for tilsynet. Hertil kommer at skolen hvert år udarbejder en kvalitetsrapport, som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling. Disse følges op af en kvalitetssamtale mellem skolens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. 20

21 Specialpædagogiske klubtilbud, 5. kl år Århus kommune har pladsgaranti for børn og unge med handicap fra 5.kl år. Særlige pladser i almene klubtilbud Som udgangspunkt er der et tilbud i hvert område med handicapintegration, men der er mulighed for at søge støtte i alle kommunens klubtilbud. 5 klubber har særlig ekspertise med integration af handicappede børn og unge. Den specialpædagogiske indsats for børn og unge med handicap, skal baseres på en individuel handleplan for barnets eller den unges trivsel, læring og udvikling. Der skal udarbejdes konkrete mål for den pædagogiske indsats. Målene skal evalueres løbende, som minimum en gang årligt. Det overordnede mål for den pædagogiske indsats i klubberne skal sigte imod, at den unge i størst mulig udstrækning kan tage et selvstændigt ansvar for sit privat-, fritids- og arbejdsliv. For at få pædagogisk støtte i klubben skal den unges handicap være kategoriseret på en Visitations- og koordinationskonference, hvis udfald har betydning for støtteniveauet. I overgangen fra SFO til klubtilbud revurderes støttebehovet på visitations- og koordinationskonferencen. Læs mere om visitations- og koordinationskonference sidst i denne pjece. Særlige Klubtilbud (oprettet efter servicelovens 36) Til større børn og unge der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et så særligt behov for støtte, at det ikke kan imødekommes i almindelige klubber med handicappladser, kan den unge visiteres til et særligt klubtilbud. Klubberne Regnbuen er Århus Kommunes særlige klubtilbud Klubberne Regnbuen er et særligt klubtilbud oprettet efter servicelovens 36. Målgruppen er årige hjemmeboende unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Unge mellem 13 og 17 år indskrives i Ungdomsklubben på Bushøjvænget. Unge mellem 17 og 20 år indskrives i Seniorklubben LA på L.A. Ringsvej. Det er VRS der, i tæt samarbejde med forældre og SFO, visiterer til klubberne Regnbuen. For yderligere information omkring de enkelte klubtilbud kan man kontakte VRS. 21

22 Klubberne Regnbuen Bushøjvænget Højbjerg Tlf.: Hjemmeside: Ledelse Leder: Eva Borg E-post: Souschef: Henning Bjerg E-post: Tilbudets juridiske grundlag Klubberne Regnbuen er et særligt klubtilbud oprettet efter servicelovens 36. Der visiteres til tilbuddet gennem Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Målgruppe Klubberne Regnbuen er et socialpædagogisk fritidstilbud for unge med vidtgående fysisk og psykiske handicap og henvender sig til unge i alderen år. Unge mellem 13 og 17 indskrives i Ungdomsklubben på Bushøjvænget. Unge mellem 17 og 21 indskrives i Klub LA på L.A. Ringsvej. Transport De unges skole-/aktivitetstilbud er ansvarlige for transport til Regnbuen. Transport fra Regnbuen er forældrenes eget ansvar. Kun i særlige tilfælde og med accept fra forældrene kan de unge færdes alene til og fra Regnbuen. Organisering Klubberne regnbuen er normeret til 80 unge, fordelt med 35 i ungdomsafdelingen og 45 i seniorafdelingen. Personalet er sammensat af pædagogisk uddannet personale og pædagogisk medhjælpere. Der er i alt 27 ansatte. Weekendtilbud: Den unge får også tilbudt enten Sleep-over eller Join-in, afhængig af funktionsniveau. Sleep-over fra fredag til søndag Join-In, som er et lørdagstilbud. Der er 4 af hvert af disse arrangementer om året. Bestyrelse Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. De forældrevalgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode mens medarbejderrepræsentanterne vælges årligt. Samarbejde, udvikling og tilsyn Der er etableret faglige netværk med Skovbrynet, Stensagerskolen, Stensagergården og øvrige specialinstitutioner i Århus Kommune. Herudover er der et tæt samarbejde med de kommunale aktivitetscentre, Lyngåskolen, de sociale klubber og øvrige botilbud, der har samme målgruppe. Der er etableret løbende faglig og personlig supervision til alle medarbejdere af ekstern psykolog, Som et led i Århus Kommunes forpligtelse til at sikre kvalitet og udvikling udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, der følges op af en kvalitetssamtale mellem institutionens ledelse, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter og områdechefen. Kvalitetsrapporten offentliggøres på Århus Kommunes hjemmeside. 22

23 Der føres et anmeldt og et uanmeldt tilsyn med det specialpædagogiske tilbud årligt. Tilsynsmyndigheden er Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Tilsynet skal sikre, at det særlige klubtilbud lever op til gældende lov og fastsatte standarder og er i overensstemmelse med det grundlag Århus Kommune har vedtaget. Ungdomsklubben, Klubberne Regnbuen Adresse Ungdomsafdelingen Bushøjvænget Højbjerg Tlf.: Afdelingsleder: Anette Nørskov Åbningstider i Ungdomsklubben: Mandag: 13:30-20:30 Tirsdag: 13:30-17:00 Onsdag: 13:30-20:30 Torsdag: 12:00-17:00 Fredag: 12:00-17:00 Ved særlige arrangementer kan der være ændringer i åbningstiden. I skoleferier og på skolefri hverdage: kl Betaling Der er ingen månedlig forældrebetaling for at være medlem af Regnbuen. Dog betales der lommepenge, som dækker udgifter i forbindelse med lejr, weekends og særlige arrangementer. Ved daglige pædagogiske aktiviteter, som f. eks ture ud af huset, er der brugerbetaling på 2/3 af udgiften, som ligeledes trækkes fra lommepengene. Det pædagogiske arbejde i Ungdomsklubben Regnbuen I ungdomsklubben ankommer de unge efter skoletid mellem kl. 12 og kl. 14. De unge mødes i tre basisgrupper for at spise og tilrettelægge dagens øvrige forløb. Der planlægges pædagogiske aktiviteter med det formål at tilgodese den enkelte unge i forhold til interesser, kompetencer og venskaber. Derfor vil en del aktiviteter foregå på tværs af grupperne. Aktiviteterne kan blandt andet være: musik, computer, spil, kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter, naturaktiviteter, drama, historielæsning, snoezel, byture eller ungdomsrelevante temaer tages op. Der arbejdes blandt andet med følgende pædagogiske redskaber: Piktogrammer, tegn til tale og IKT anvendes som vigtige elementer i kommunikationsudviklingen Mål og delmål for den pædagogiske indsats: Der arbejdes med pædagogiske handleplaner. Ved opstart i klubben afholdes netværksmøde med deltagelse af forældre, lærer, klubpædagog hvor målene for den enkelte fastsættes. Der følges op ved årlige samtaler. Den pædagogiske handleplan evalueres årligt. 23

24 Forældresamarbejdet: Den daglige kontakt mellem forældre og Regnbuen sker primært gennem den unges kontaktbog. Herudover vil der til enhver tid være mulighed for jer at rette henvendelse til Regnbuen om konkrete situationer. Der tilbydes en årlig forældresamtale. Fællesinteresser for alle unge i Regnbuen varetages gennem forældrebestyrelsen. I maj/juni indkaldes til forældremøde for de nye unge i Regnbuen. Seniorklubben, klubberne Regnbuen L.A. Ringsvej Højbjerg Tlf.: Afdelingsleder: Helle Nielsen E-post: Åbningstider i Senior (Klub L.A): Åbningstider på A-holdet: Tirsdag: 15-19:30 Onsdag: 15-19:30 Torsdag: 15-19:30 Åbningstider på L-holdet: Mandag: 15:00-20:30 Torsdag:15:00-20:30 På udvalgte skolefri/arbejdsfri hverdage: kl (fremgår af senior klubbens årskalender) Ved særlige arrangementer kan der være ændringer i åbningstiden. Betaling Der er ingen månedlig forældrebetaling for at være medlem af klub L.A. Dog betales der lommepenge, som dækker udgifter i forbindelse med lejr, weekends og særlige arrangementer. Ved daglige pædagogiske aktiviteter, som f. eks ture ud af huset, er der brugerbetaling på 2/3 af udgiften, som ligeledes trækkes fra lommepengene. Det pædagogiske arbejde i Seniorklubben Regnbuen Udgangspunktet i Klub L.A. er, at der skal være fokus på den enkelte unge. Derfor er tilbuddet altid målrettet de unges interesser og forudsætninger. De unge skal være med til at sætte dagsordenen i Klub L.A. Både hvad angår tilbud, aktiviteter, indretning, kammeratskaber og sociale sammenhænge. For at kunne imødekomme den enkelte, er der i Klub L. A to differentierede tilbud: L-holdet er et tilbud til de unge, som primært går på, eller har gået på, Lyngå skolen A-holdet er et tilbud til de unge, som primært går på de forskellige aktivitetscentre. 24

25 Tidspunktet, hvor den unge starter i Klub L.A, kan være en svær tid. Den unge forlader et langt og trygt tilbud i skole/ungdomsklub og skal videre ud i helt andre og nye systemer. Det er en tid, hvor både forældre og den unge skal forholde sig til mange nye mennesker. I den sammenhæng lægger vi vægt på at Klub L. A er en mulighed for at holde fast i det trygge og vante. I Klubberne Regnbuen sikres en optimal overgang fra ungdomsklub til seniorklub gennem systematiske overleveringer fra kontaktpædagog til kontaktpædagog og gennem opfølgning fra ungdomsklubben efter behov. Endelig er der mulighed for at man kan være sammen med sine "gamle" venner, selvom man ikke længere frekventerer det samme dagtilbud. Der arbejdes blandt andet med følgende pædagogiske redskaber Piktogrammer, tegn til tale og IKT anvendes som vigtige elementer i kommunikationsudviklingen Mål og delmål for den pædagogiske indsats: Der arbejdes med pædagogiske handleplaner. Ved opstart i klubben afholdes netværksmøde med deltagelse af forældre, lærer, klubpædagog hvor målene for den enkelte fastsættes. Der følges op ved årlige samtaler. Forældresamarbejdet: I Klub L. A kommer de unge i første række - og forældrene er velkomne. Personalet har til opgave at sikre, at man som forælder er godt klædt på, har de nødvendige informationer og føler sig tryg ved det, der foregår i klubben. I Klub L. A tilbyder den unges kontaktpædagog forældresamtaler efter behov. Herudover kan der udarbejdes statusbeskrivelser på opfordring fra sagsbehandlere, eksempelvis til brug for pensionssager og lignende. Fællesinteresser for alle unge i Regnbuen varetages gennem forældrebestyrelsen. I maj/juni indkaldes til forældremøde for de nye unge i Regnbuen. 25

26 Fakta om: Visitations- og koordinationskonference For at komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk dag-, fritids- eller klubtilbud skal barnets handicap være kategoriseret på en visitations- og koordinationskonference i sociallægeinstitutionen. Konferencen er tværfaglig og har fast deltagelse af en børn og unge-læge, en faglig konsulent fra Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik samt en repræsentant for Socialforvaltningen. Hertil kommer andre relevante fagpersoner samt forældre til det pågældende barn/ung. For at komme på en konference skal man henvende sig til socialcentret. Visitations og koordinationskonferencens formål er at afklare om barnet/den unge har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Såfremt dette er tilfældet vil barnets sag fremover blive tilknyttet Specialrådgivningen i det lokale Socialcenter. Ud fra en kategorisering af barnets vanskeligheder afklares barnets støttebehov på konferencen, herunder om barnet har behov for støtte i dag- eller fritidstilbud eller om barnet/ den unge skal visiteres til et specialpædagogisk tilbud. Man kan også komme i betragtning til en plads i et specialpædagogisk tilbud ud fra et lægeskøn. Barnet eller den unge vil efterfølgende skulle kategoriseres på en visitation- og koordinationskonference. Ved støtte i dag-, fritids eller klubtilbud og har kategoriseringen betydning for ressourcetildelingen til det pågældende tilbud. Det er den pågældende institutionsleders ansvar at forvalte de tildelte ressourcer. Ressourcerne skal, udover at anvendes på barnet i dagligdagen, også anvendes til: Øget skriftlighed eksempelvis i form af en individuel handleplan Udvidet forældresamarbejde Opkvalificering af personalet Udvidet mødeaktivitet omkring barnet. Som forælder har man ret til at klage over lederens forvaltning af de tildelte ressourcer. Klagen rettes i sådanne tilfælde til dagtilbudslederen, skoleleder eller FU-leder. Hvis man ønsker at klage over selve kategoriseringen eller sagsbehandlingen i forbindelse med eller op til Visitations- og koordinationskonferencen skal man rette henvendelse til socialforvaltningen. Visitation til plads i specialpædagogisk tilbud Når barnets handicap er blevet kategoriseret på koordinationskonferencen er det VRS, der anviser til de enkelte pladser ud fra en individuel pædagogisk vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i: Barnets specialpædagogiske behov Særlige behov i barnets familie Den mindst indgribende foranstaltning Forældrene inddrages i hele forløbet og får en skriftlig begrundelse på afgørelsen, med klagevejledning. Hvis der skal indhentes yderligere oplysninger før der kan træffes en beslutning, og tidsfristen af den grund overskrides, skal forældrene informeres skriftligt herom. Selv om afgørelsen er truffet, er det ikke altid der er plads i det pågældende tilbud. Der kan derfor godt gå tid frem til barnet kan begynde i tilbudet. Indtil barnet kan begynde i det pågældende specialpædagogiske tilbud, er det nuværende dagtilbuds ansvar, i samarbejde med PPR, at varetage barnets behov. 26

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

VELKOMMEN TIL SFO KLUB 3

VELKOMMEN TIL SFO KLUB 3 2013-2014 VELKOMMEN TIL GØRLØSE SFO KLUB 3 SFO KLUB 3 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas - pædagogmedhjælper Rita

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Velkommen til Pilehaveskolen

Velkommen til Pilehaveskolen Sikkerhed Kompetencer Kompetencer Inklusion Handicapsyn Velkommen til Pilehaveskolen Undervisning SFO Tilbud Tilbud Målgruppe Mission Vision Værdier Mission På Pilehaveskolen lykkes alle børn Vision At

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Hørningskolen. - en kommunal skole til 20.2-børn. Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup

Hørningskolen. - en kommunal skole til 20.2-børn. Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup Hørningskolen - en kommunal skole til 20.2-børn I forbindelse med kommunalreformens ikrafttrædelse år 2007 og amternes nedlæggelse ved samme lejlighed kommer der til

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole FORORD Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på Fredericiaskolen Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Sammenfattende vurdering... 2 Generelt om stedet... 2 Målgruppe for skoleafdelingen...2 Målsætning for skoleafdelingen...3

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser.

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Spjald Skole SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Indledning/baggrund Børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune udsendte et debatoplæg i forbindelse

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Specialkonsulenterne VISO

Specialkonsulenterne VISO Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SPECIALKLASSER I SILKEBORG

SPECIALKLASSER I SILKEBORG SPECIALKLASSER I SILKEBORG Silkeborg Kommunes Skoleafdeling Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Søndergade 54 DK-8883 Gjern Telefon 8970 1927 Indledning I forbindelse med strukturreformen har vi udarbejdet

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud Beskrivelse af målgruppen: Til U&B-afdelingen visiteres normaltbegavede elever med svære personligheds- og kontaktmæssige vanskeligheder, som kræver længerevarende

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk FAKTA OM ØRESUNDSSKOLEN Øresundsskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og er beliggende på det ydre Østerbro i det tidligere Øresundshospitals bygninger, som er blevet moderniserede og specialindrettede

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne Hus B og C på Holmehøjvej 2A Centrumværkstedet, Gestelevvej 14 Det Gule Hus, Algade 76 Praktiske oplysninger Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dybkær Specialskole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Dybkær Specialskoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder,

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Velkommen til Baunegård

Velkommen til Baunegård Velkommen til Baunegård Om Baunegård Grupper Baunegård er et skole- og døgntilbud under Københavns kommune, Center for Børn med Handicap og huser til daglig op til 12 børn på døgn og yderligere 12 børn

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33 Centerklasserne Januar 2008 Skolen er ikke for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet Karen Blixen

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Børnehuset Troldemosen

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5. Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5

Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5. Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5 JEG SKAL I SKOLE INDHOLD Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5 Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5 Børnehaveklassen Hvilken skole?

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere