biologi undervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "biologi undervisningsmaterialer"

Transkript

1 biologi undervisningsmaterialer

2 Bioteknologi På vej Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj Bioteknologi 1 Indholdet er pædagogisk og godt forklaret, og det virker som om, man taler til elever og ikke til andre fagkollegaer. et fine ved, at cellernes kemi er det første tema, er, at man når en masse basisviden inden for fagene biologi og kemi samtidig med, at man har tematiseret emnet. Jesper Ruggaard Mebus i Biofag 1, 2010 Bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller og stamcelleteknikker. Tema 11: Biosensorer og biomekanik. Udkommer december Forfattere til serien: Bodil Blem Bidstrup, cand.scient. i biologi og engelsk, medforfatter til Fysiologibogen og Biologi i fokus. Carsten Skovsø Bugge, cand.scient. i kemi og biologi. Johanne Jensen, cand.scient. i biologi og kemi. Benthe Schou, cand.scient. i biologi og kemi. Kresten Cæsar Torp, cand.scient. i biologi, medforfatter til Biologi til tiden, forfatter til Biokemibogen. Stephan Vogelius Wiener, cand.scient. i kemi og biologi. Interaktive e-bøger Serien fås også som e-bøger. direkte links fra e-bogens knapper til hjemmesidens opgaver og supplerende materialer aktive registre i e-bogen gør det let at komme fra det ene afsnit til det andet aktive links internt og eksternt, de interne er markeret med understregning, de eksterne linker op til bl.a. forsøg, andre hjemmesider og animationer alle tegnede figurer findes på hjemmesiden Billede hentet fra Ingeniørens artikelbase på 2

3 Er udkommet Bioteknologi Bioteknologi Fem temahæfter til det nye bioteknologifag 1, 2 og 3 er udkommet. Bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: NA og NA-teknikker. Af Bodil Blem Bidstrup og Johanne Jensen. 2009, 78 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. Bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning. Af Carsten Skovsø Bugge, Kresten Cæsar Torp og Stephan Vogelius Wiener. 2010, 88 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. Bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten Skovsø Bugge. 2010, 96 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. Temaernes indhold er fastlagt ud fra læreplanen for bioteknologi og bygger på biologi C og kemi C. Bioteknologi 2 Velgennemtænkt og i tråd med moderne undervisning. Som bioteknologiunderviser mener jeg, at bogen vil kunne fungere godt og den inddrager bestemt nye ting til undervisningen og tematiserer fint de valgte bioteknologiske temaer. Jesper Ruggaard Mebus i Biofag 4, 2010 Stor hjemmeside følger serien med opgaver, links osv. Se mere på 3

4 19729-Kap 01.indd 26 04/10/06 9:37:35 ProcescyanProcesmagentaProcesgulProcessort Kap 01.indd 27 04/10/06 9:37:37 ProcescyanProcesmagentaProcesgulProcessort Grundbog C-niveau Biologi til tiden er det jeg vil kalde En rigtig lækker sag til biologi C. Jette Abraham i Biofag 2, 2006 Biologi til tiden 2. udgave Biologi Biologi til tiden dækker kravene til både stx og htx på C-niveau og er skrevet til gymnasiereformen. Bogens indledende afsnit giver en kort oversigt over de levende organismer fra mikroorganismer til økosystemniveau og betydningen af forskning inden for moderne biologi og bioteknologi. På baggrund af de forskellige organsystemer gennemgås kost og fedme, træning og doping samt rygning og alkohol. Vores seksuelle adfærd sættes i perspektiv vha. afstikkere til vores fortid og dyreriget. Graviditet og moderne fosterdiagnostiske metoder følges op af et kapitel om genetik, genetiske sygdomme og gentests. I økologien er vandløb og søer de gennemgående økosystemer. e moderne bioteknologiske metoder fra kontrolleret vinbrygning til enzymproduktion vha. genmodificerede mikroorganismer får god plads, og i et afsluttende kapitel om landbruget kombineres økologi og bioteknologi med det globale udsyn. Kernestoffet er samlet på overskuelige faktasider i de relevante kapitler. ækker kravene til både stx og htx på C-niveau. Bogens indledende afsnit, vad er biologi? giver en kort oversigt over de levende organismer fra mikroorganismer til økosystemniveau og betydningen af forskning inden for moderne biologi og bioteknologi. På baggrund af de forskellige organsystemer gennemgås kost og fedme, træning og doping samt rygning og alkohol. Vores seksuelle adfærd sættes i perspektiv vha. afstikkere til vores fortid og dyreriget. Graviditet og moderne fosterdiagnostiske metoder følges op af et kapitel om genetik, genetiske sygdomme og gentests. I økologien er vandløb og søer de gennemgående økosystemer, og der lægges vægt på planters og dyrs tilpasning og på organismers indbyrdes samspil. e moderne bioteknologiske metoder fra kontrolleret vinbrygning til enzymproduktion vha. genmodifi cerede mikroorganismer får god plads, og i et afsluttende kapitel om landbruget kombineres økologi og bioteknologi med det globale udsyn. Kernestoffet er samlet på overskuelige faktasider i de relevante kapitler. Biologi til tiden har en hjemmeside, hvorfra figurer, opgaver og forsøgsvejledninger kan hentes. til tiden Biologi Biologi til tiden har en hjemmeside, hvorfra fi gurer, opgaver og forsøgsvejledninger kan hentes. ISBN Biologi til tiden 2. udg. LNE ALS EGEB til tiden PAUL PALUAN-MÜLLER KRESTEN CÆSAR TRP STEEN USSING 2. udgave faktaside Kulhydrater Kulhydrater fi nder man i de fødevarer som stammer fra eller er baseret på plantevækst. et vil sige grønsager, frugt, brød og pasta, sodavand og slik. Alt kulhydrat stammer fra planternes produktion af glukose i de grønne blades fotosyntese, se faktasiden om Fotosyntese, respiration og vækst side 122. Glukosen har de bl.a. brugt på at opbygge stivelse i kerner og rodknolde samt plantefi bre i blade og stængler. Kulhydrater opdeler man i de simple 26 og de komplekse. Simple kulhydrater er glukose, fruktose og hvidt sukker, mens de komplekse er stivelse og plantefi bre. På fi gur 41 ses hvordan de forskellige kulhydrater er opbygget og hvilke fødevarer de fi ndes i. Fælles for alle kulhydrater er at de består af et antal kulstofringe, som ud over kulstof består af ilt- og brintatomer. Kulhydrater som består af én kulstofring, kalder man for monosakkarider. e to vigtigste monosakkarider er glukose, også kendt som druesukker eller blodsukker, og fruktose. Kulhydrater med to kulstofringe kaldes for disakkarider. Kostmæssigt drejer det sig om sukrose (hvidt sukker), maltose og laktose (mælkesukker). Polysakkarider er det samme som komplekse kulhydrater, det er molekyler med mange kulstofringe. ertil hører stivelse, det mest spiste molekyle i verden, som består af flere hundrede kulstofringe. Et andet vigtigt polysakkarid er cellulose (plantefi bre) som er opbygget af flere tusinde kulstofringe sat sammen i en lang stærk hønsenetstruktur. Figur 41. Kulhydrater i vores kost. Alle kulhydrater i vores kost består af en eller fl ere kulstofringe og inddeles i mono-, di- og polysakkarider af hængig af antallet af kulstofringe. Stivelsen i vores mad bliver i fordøjelsessystemet spaltet til millioner af glukosemolekyler, som derefter trænger gennem tarmvæggen og over i ringsmæssig funktion ved at give en god mæthedsfornemmelse og ved at stimulere rytmiske sammentrækninger i blodbanen. erved stiger blodsukkeret, og der er igen masser af brændstof til rådighed til cellerne, se side 29. tarmen og forebygge tarmkræft. Man bør derfor spise cirka Cellulosen kan vi derimod ikke splitte ad i glukosemolekyler. Plantefi brene ryger derfor hele vejen gennem for- de bedste kilder hertil. 30 gram fi bre om dagen. Frugt, grønsager og groft brød er døjelseskanalen. Fibre har alligevel en meget vigtig ernæ- faktaside mer på hvert kulstofatom og en syregruppe i den ene ende. Forskellen på dem er antallet af dobbeltbindinger mellem Fedtstoffer to kulstofatomer i kæden. I mættede fedtsyrer er der ingen dobbeltbindinger, i monoumættede er der en og i polyumættede flere. Alt fedt har et højt energiindhold, 38 kilojoule pr. gram uanset om maden indeholder animalsk fedt som i smør, pølser, burgerkød og fede oste eller planteolier som i chips, e monoumættede fedtsyrer er bedst for kroppen i forhold nødder og avocado. et er mængden som tæller. Set i forhold til danskernes tendens til overvægt og nuværende leveren bruger mættede fedtsyrer til at danne nogle partik- til at undgå blodprop, de mættede er værst. et skyldes at kostvaner, så gælder det om at få skåret ned på fedtindtaget. mvendt skal det ikke blive til fedtforskrækkelse. Fedt- indgår i L-kolesterol. LL-kolesterol er tilbøjelig til i små ler man kalder LL-kolesterol, mens de monoumættede stof er livsvigtigt for cellerne som byggesten, og velegnet mængder at blive hængende i blodkarvæggene. I løbet af som energireserve i fedtcellerne. et giver kroppen noget tyve år kan det blive til en blodprop, se side 43. et anbefales derfor at % af det totale energiindtag kommer fra at stå imod med ved sygdom, graviditet, sult og langvarige sportspræstationer, fx bjergbestigning. monoumættede fedtsyrer. e mættede fedtsyrer bør højst 27 udgøre 10 % og resten, dvs %, bør være polyumættede. For eksempel indeholder olivenolie 67 % monoumætte- Selvom smør og planteolie feder lige meget, er der forskel på den ernæringsmæssige værdi. Planteolier er bedre end de og 13 % mættede fedtsyrer. e tilsvarende tal for smør animalsk fedt, fordi de indeholder flere monoumættede er 23 % og 52 %. fedtsyrer. et kræver en biokemisk forklaring : Næsten alt Ernæringsmæssigt betyder det også noget hvor dobbeltbindingen sidder. N-3-fedtsyrer har en dobbeltbinding efter fedtstof i vores mad består af stoffet triglycerid, som er et glycerolmolekyle med tre fedtsyrer på, se fi gur kulstofatom, se fi gur 42. e har vist sig at være særligt gavnlige for kredsløbet. Fiskeolier kalder man dem også, er fi ndes tre typer fedtsyre r: mættede, monoumættede og fordi der er mange af dem i fede fi sk som sild, laks og makrel. Af samme grund fremhæves fi sk i de otte kostråd, fi - flerumættede. Fælles for alle fedtsyrer er at de består af kulstofatomer i en lang kæde som regel med to brintato- gur 39. Figur 42. Triglycerid (fedtstof). Triglycerid udgør næsten alt fedtstof i vores mad og består af tre fedtsyrer bundet til glycerol. En fedtsyre er enten mættet, monoumættet eller fl erumættet afhængig af antallet af dobbeltbindinger mellem kulstofatomerne. KAPITEL 1 kost og sundhed kost og sundhed KAPITEL 1 Af Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp og Steen Ussing. 2005, 2. udgave, 190 sider helbind, supplerende hjemmeside kr. 260 ekskl. moms. 4

5 Biologi i fokus Biologi i fokus er en ny grundbog til biologi B som byg ger videre på de gode traditioner fra Biologi til tiden. Bogens indledende kapitel giver en oversigt over pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion. I de efterfølgende kapitler gennemgås energigivende stoffer og deres omsætning samt kroppens signalsystemer nerver og hormoner. Proteinstruktur og funktion, inkl. forhold af betydning for enzymfunktion, NA og proteinsyntese efterfølges af et kapitel om mutationer, NA-diagnostiske metoder og gensplejsning. I kapitlet Evolution, arv og miljø disku teres livets opståen og endosymbiontteorien, desuden gennemgås arvelove og kromosommutationer. I økologien er der lagt vægt på at forklare og eksemplificere de økologiske grundbegreber, herunder primær- og sekundærproduktion samt stofkredsløb. e danske skove er valgt som eksempel på økosystemer i forandring. Biologi i fokus har ligesom Biologi til tiden en række faktasider, heriblandt faktasider om fordøjelsen og menstruationscyklus som gør det muligt at anvende bogen fra 0-B. Stivelse forekommer i små vakuoler i plantecellerne. Når en fødevare varmebehandles og tilføres vand, ternes cellevægge. I modsætning til stivelse kan patte- Blodglukose og glykæmisk indeks Cellulose er et vigtigt strukturstof der findes i plan- svulmer vakuolerne op, og stivelsemolekylerne frigives. enne proces kaldes gelatinisering, og den øger der kan bryde β-glykosidbindingerne. Mange bakteri- spiser, omdannet til monosakkarider. Ved hjælp af te af bugspytkirtlen, se figur 31. erefter udskilles dyr ikke nedbryde cellulose da vi mangler det enzym, I fordøjelsessystemet bliver de kulhydrater som vi Når blodets indhold af glukose stiger, registreres det- fordøjeligheden af stivelsen. a amylose er tættere er kan nedbryde cellulose, det udnyttes af drøvtyggere fordøjelsesenzymer nedbrydes glykosidbindingerne i hormonet insulin der har til opgave at øge cellernes pakket i vakuolerne end amylopektin, gelatiniserer der huser store mængder af cellulosenedbrydende bakterier i deres vom. I naturen nedbrydes store mængder sakkarider, især glukose, optages fra tyndtarmen til respiration. Et overskud af glukose oplagres som disakkariderne og i stivelse, og de dannede mono- optagelse af glukose. Cellerne skal bruge glukosen til det ikke så let. Kartofler indeholder forholdsvis meget amylopektin, de fordøjes derfor let og forårsager af cellulose af både svampe og bakterier. blodet, se faktasiden Fordøjelsen. nævnt i musklerne og i leveren. Vha. en feedbackmekanisme falder produktionen af insulin efterhånden en hurtig blodsukkerstigning. Se afsnittet om blodglukose og glykæmisk indeks side xx. den alligevel meget vigtig for vores sundhed. Celluloke først fordøjes, men kan optages direkte. ruesuk- som blodsukkerniveauet falder til fasteværdien, se Selvom vi ikke direkte kan udnytte cellulosen, er vis man spiser druesukker (glukose), skal det iksen er en del af de såkaldte kostfibre der er med til at ker er således en hurtig måde for kroppen at få tilført også side xx. Cellulose består også udelukkende af glukosemolekyler, men i modsætning til stivelse er der her tale om en del skadelige stoffer i vores organisme. Som sagt har vi ikke enzymer til at nedbryde cellu- lav, vil et særligt enzym fraspalte glukose fra levergly- regulere vores fordøjelse, og de kan binde og udskille energi på. vis koncentrationen af glukose i blodet bliver for β-glukose, se figur 24 c, side xx. Bindingerne mellem losens β-glykosidbindinger, så disse fibre går ufordøjet videre til tyktarmen. res af hormonet glukagon. I muskler frigives gluko- 31 kogenet og frigive glukosen til blodet. Processen sty- 30 de enkelte glukosemolekyler kaldes Glykogen er et polysakkarid der findes som oplagsnæring hos dyr. et minder i opbygning om amylo- er er stor forskel på hvor hurtigt de forskellige sen udelukkende til muskelcellernes eget brug. β-glykosidbindinger, se figur 29. pektin, men er mere forgrenet, se figur 30. os mennesker findes glykogen i lever og muskler. heden er afhængig af en lang række faktorer hvor et er vigtigt at der ikke er for store udsving i krop- kulhydrater omdannes og frigives til blodet. astig- fordelingen mellem amylose og amylopektin i stivelsen blot er en af faktorerne. Andre stoffer der nedsæt- hurtige kulhydrater vil betyde en stor stigning i blodpens blodsukkerniveau. Et stort indtag af såkaldt C 2 C 2 C 2 ter fordøjelseshastigheden som mængden af pektin sukkerkoncentrationen og også i insulinproduktionen, hvilket kan være belastende for organismen. og andre kostfibre samt fedtstoffer, har også betydning. Man taler i denne forbindelse om såkaldt hur- tige og langsomme kulhydrater alt efter hvor hurtigt C 2 C 2 C 2 de pågældende kulhydrater får blodsukkeret til at β(1,4)-glykosidbindinger stige, se også side 34. Cellulose øjt blodsukkerniveau Grundbog B-niveau enne bog er til dato det bedste bud på, hvad biologi b i dag bør indeholde, og dermed også det bedste bud på en biologibog til b-niveau. Jesper Ruggaard Mebus i Biofag 4, 2009 Figur 29. Cellulose er opbygget af β-glukosemolekyler. Efter et måltid stiger blodsukkeret det stimulerer dannelsen af hormonet insulin C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 Glykogen Figur 30. Glykogen er opbygget af α-glukosemolekyler og er stærkt forgrenet. Insulin stimulerer cellernes optagelse af glukose og dannelsen af glykogen: Blodsukkerniveauet falder Insulin Bugspytkirtel Glukose Glykogen Glukagon Glukagon stimulerer nedbrydning af glykogen: Lever Blodsukkerniveauet stiger Efterhånden som kroppens glukose forbruges til respiration, falder blodsukkeret det stimulerer dannelsen af hormonet glukagon Langerhanske øer α-celler udskiller glukagon Lavt blodsukker β-celler udskiller insulin Figur 31. Regulering af blodsukkerniveauet. 2 Energi til arbejdet Energi til arbejdet 2 Af Bodil Blem Bidstrup, Kirsten ede, Paul Paludan-Müller og Kristine Raae. 2009, 178 sider, helbind, supplerende web med bogens figurer, kr. 248 ekskl. moms. 5

6 Pi Pi Pi C C Biokemibogen liv, funktion, molekyle Emnebøger Efter et indledende kapitel om biokemiens historie følger seks kapitler om: Cellen, Nukleinsyrer og genetisk information, Proteiner, Energi i økosystemet, Vækst og produktion i planter og Kroppens stofskifte. 2. udgave er udvidet med Appendiks 4 og 5 som uddyber stofskifteprocesserne og enzymkinetikken. Biokemibogen er skrevet til B- og A-niveau på de gymnasiale uddannelser. BIKEMIBGEN liv funktion molekyle 2. udgave er er rigtig mange eksempler på, at der tages udgangspunkt i det anvendelsesorienterede og dermed det vedkommende stof. Jesper Ruggaard Mebus i Biofag 1, 2008 Biokemibogen kan ikke alene opfylde de krav, der stilles i Bioanalytikeruddannelsen, men den kan være et rigtig godt supplement, specielt for de studerende som har svært ved biokemien. elle Glud Binderup i anske Bioanalytikere 1, 2008 Bogen er illustreret med bl.a. mange 3--tegninger. På bogens hjemmeside, findes bogens figurer, animationer af biokemiske processer, supplerende materialer om bioinformatik, uddybende figurer til A-niveau og links. Appendiks 4 og 5 kan downloades fra hjemmesiden. Celledeling og replikation Når en celle deler sig, skal hver af dattercellerne have et komplet sæt gener. et sker ved at kromosomerne kopieres, og de to nye sæt kromosomer fordeles i Figur 42. Princippet i de to datterceller. replikationsprocessen. Nukleotider sættes på efter baseparringsprincippet. 5 3 T C G A T G C T A 3 5 G A T A C G G C Pi Pi A G T C 5 Af Kresten Cæsar Torp. 2010, 2. udgave, 216 sider, helbind, hjemmeside kr. 240 ekskl. moms. Kresten Cæsar Torp 3 Nukleinsyrer og genetisk information Kopieringen af NA-strengen kaldes Figur 43. Polymerisering af replikation. en sker ved at NA-dobbeltstrengen åbnes forskellige steder på og enzymernes rolle. NA ved replikationsprocessen kromosomet og adskilles i dets to enkeltstrenge vha. enzymet NA-helikase, se figur 42 og 43. Enzymkomplekset NA-polymerase III sætter nu nukleotider på de to enkeltstrenge efter baseparringsprincippet, der sker en polymerisering med de to gamle strenge som skabeloner. Resultatet bliver to identiske dobbeltstrengede NA-molekyler. Når et nyt nukleotid bindes til den voksende streng, sker det ved at det fraspalter to fosfationer, og den tilbageværende fosfation reagerer med alkoholgruppen på næste nukleotids erase lll sætter følgestrengen i tredje kulstofatom. Polymeriseringen i afsnit på sker derfor fra 5 til 3 -enden. Enzymet otider er meget effektivt. er sættes ca nukleotider på pr. sekund. e to strenge er jo imidlertid antiparallelle, så hvor polymeriseringen på den ene, den ledende streng, foregår fra 5 til 3, skulle olymerase l fylder den egentlig forløbe fra 3-5 på den anden streng, men det kan enzymet ikke. ingen d med nukleotider Problemet klares ved at lave en sløjfe eller loop på denne streng og sætte en e lukker hullerne lille NA-sekvens på ca nukleotider ind ad gangen i 5 til 3 -retningen. ullerne mellem sekvenserne fyldes op af enzymet NA-polymerase I og lukkes af enzymet ligase, se figur 43. enne reaktion foregår lidt langsommere end dannelsen af den ledende streng, og strengen omtales derfor som følgestrengen eller den haltende streng. Sløjfen på følgestrengen vil skiftevis dannes og fyldes op, med bevægelser der ligner bevægelserne i trækket på en trombone. Replikationen er vist på

7 Økologibogen Bogen består af seks kapitler: Økologiens grundbegreber, anmarks skove, Strandenge, Alpin natur, Arktis og Tropiske koralrev. ØKLGIBGEN Økologibogen er skrevet til gymnasiets A-niveau i biologi. en består af seks kapitler: Økologiens grundbegreber anmarks skove Strandenge Alpin natur Arktis Tropiske koralrev et fælles kernestof fotosyntese, energiomsætning, Kapitlerne 2-6 kan læses uafhængigt af hinanden idet det fælles kernestof økologiens grundbegreber er placeret i 12 selv stændige afsnit i første kapitel. Afsnittene er tydeligt markeret på en farvet baggrund. stofkredsløb osv. er placeret i en række opslag. en valgte opbygning giver et helhedsindtryk af både lokale og mere fremmedartede økosystemer med en række spændende historier fra livet i Ikkasøjlerne over symbioser i koralrevene til orienteringssansen hos trækfugle på strandenge. Økologibogen er skrevet til gymnasiets A- og B-niveau i biologi. På nucleus.dk findes bogens figurer, artikler til projekter, links samt eksperimenter og opgaver. anmarks skove Man kan få et indblik i nedbrydningsprocessernes hastighed og plantemate- umlebien sørger for anemonernes res bo. en enlige humlebi er en dron- kommer blade på træerne. Anemonen lebierne på et afgørende tidspunkt. frem af vinterdvalen og skal etablere destringen og væksten stopper når der rialets C:N forhold ved en simpel undersøgelse af førnlagets tykkelse. Prøv fx at har en blomst der sikrer bestøvning af bo og fylder den med nektar og pollen. til næste forår, og hen over sommeren bestøvning og frøsætning. Anemonen ning, hun bygger en lille krukke som oplagrer næringsstoffer i rodstænglen sammenligne førnlaget i henholdsvis insekter i det tidlige forår. er er ikke er lægger hun sine æg, og 21 dage efter bliver den overjordiske del af planten nåleskov, hede, bøg på morbund, bøg på mange planter der har pollen på dette kommer de første nye humlebier frem omsat i skovbunden til fordel for træernes vækst. Se også afsnittet Nitrogens muldbund, egekrat osv. tidspunkt, og mikroklimaet i selve som er arbejdere. blomsten trækker bestøvende insekter kredsløb side 34. til. Bier kan med deres sammensatte Næringsstofferne i en skov er bundet Skovens stofkredsløb øjne se uv-refleksion, det kan mennesker ikke. Gul anemone er ikke ensfarvet meget lille udvaskning af nitrogen fra i vegeta tionen hele året, og der er en er er et fint samspil mellem insekter, Udvaskning fra skoven anemoner og bøgetræer i økosystemet, for en bi, den har tydelige markeringer i et skovareal. ette har man fundet frem Skov og Landskab har i samarbejde med hvor hver enkelt art har en betydning, blomsten, hvor bien skal lande og hvor til ved at studere søer og vandløb der er det tidligere Århus Amt udarbejdet en se figur 75. Anemonerne sørger for at det vigtige pollen befinder sig, se figur beliggende i skov, og disse vådområder model der kan forudsige udvaskningen der ikke tabes nitrogen ud af økosystemet og giver samtidig føde til humlerede i marts måned hvor de kommer sætningen i form af ammonifikation præcist. Modellen er delvis empirisk og 76. Man kan se de første humlebier al- er oftest næringsfattige. Nitrogenom- af nitrat fra skovdækkede arealer mere og nitrifikation stiger i skovbunden delvis opstillet ud fra teoretiske overvejelser. en teoretiske del i modellen i takt med forårets varme. I april har træerne ingen blade endnu, og væksten tager højde for viden man allerede Bøgetræerne skygger så anemonernes overjordiske af træerne er ikke begyndt. er vil der har, at udvaskning af nitrat forekommer, når mineralisering, gødskning dele visner væk og være fare for nitratudvaskning, men omsættes til næring Træerne trækker klorofyl skovbun dens urtevegetation udnytter eller luftforureningen er større end det for bøgetræerne og andre stoffer tilbage fra bladene dette næringsoverskud til deres korte planter og mikroorganismer formår at vækst og blomstring. Anemonerne som optage. ette kombineres så med viden vokser i bunden af mange bøgeskove, og observationer fra det aktuelle område, fx viden fra kortlægningen over optager nitrogenet og udnytter at der Juli msætningen på dette tidspunkt også er stor solindstråling til skovbunden. Anemoneblom- kan med rimelig sikkerhed forudsige jordbundstype og deposition. Modellen Figur 75. Stofkredsløb i skov af sommerens blade kan mellem bøgetræer og anemoner gennem en sæson. begynde a b Figur 76. Gul anemone fotograferet i normalt lys og med metode der registrerer uv-refleksionen. Anemonerødderne optager næringsstoffer fra nedbrudte blade og gør klar til en ny vækstsæson Anemonerne er afhængige af lys og afblomstrer inden løvspring. e bestøves af humlebier Maj-juni April Marts ktober Af Michael Arvedlund, Lis Ravnsted-Larsen og Anne-Mette Vire. 2009, 197 sider, supplerende web, kr. 240 ekskl. moms. ØKLGIBGEN Michael Arvedlund Lis Ravnsted-Larsen Anne-Mette Vire ØKLGIBGEN Emnebøger Økosystemerne er godt valgt, og de enkelte kapitler indfører de økologiske begreber på en naturlig måde der, hvor de kan forklares med eksempler fra det virkelige liv. Janne Aaris-Sørensen i Gymnasieskolen 4, 2010 Som sædvanlig (fristes man til at sige) er bogens figurer og billeder af meget stor kvalitet og selvfølgelig er de frit tilgængelige på bogens hjemmeside, hvor også links til yderligere information og øvelsesvejledninger findes. Jesper Ruggaard Mebus i Biofag 1,

8 Emnebøger Fornyelsen ligger i en lang række fremragende figurer og valg af nye synsvinkler og delemner i de enkelte afsnit. Vagn Rasmussen i Biofag 5, 2006 Fysiologibogen den levende krop Fysiologibogen omhandler kroppens fysiologi, med afstikkere til andre organismers fysiologi, og har temaer om bl.a. stress, stoffer og fedme. en er inddelt i ti kapitler der omfatter cellefysiologi, idrætsfysiologi, neurofysiologi, immunologi, forplantning, fordøjelse og stofskifte samt ekskretion. ormoner og hormonregulering indgår i de relevante afsnit. e fleste kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. Bogen er skrevet til biologi B og dele til A. en dækker kernestoffet og har gode suppleringsmuligheder inden for fx sundhed og sygdom. er er oplagte samarbejdsmuligheder med idræt, kemi og fysik. Bogens figurer kan hentes via Af Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen og Inge Marie Rasmussen. 2006, 238 sider, helbind, supplerende web med bogens figurer, kr. 248 ekskl. moms. 8

9 Genetikbogen Genetik, genteknologi og evolution Bogen fortæller genetikkens historie og udvikling fra de første forestillinger om at arterne har forandret sig til kloning af gensplejsede individer. en formidler samtidig basal genetisk viden fra individniveau, via celleniveau til molekylært niveau. Genetikbogen er skrevet til biologiundervisningen på de gymnasiale uddannelser og til læreruddannelsens linjefagsundervisning i biologi. Bogens figurer kan hentes via nucleus.dk. Emnebøger Af Lone Als Egebo. 2003, 136 sider, supplerende web med bogens figurer, kr. 224 ekskl. moms. Undervisningsmiddelprisen Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og har et godt og tiltalende layout med fine illustrationer. e korte kapitler er meget brugervenlige, og bogens længde er meget passende for emnet. Janne Aaris-Sørensen i Gymnasieskolen 14, 2003 Mikroskopisk liv Biologi med fokus på mikroorganismer Mikroorganismers diversitet, levevis, funktioner og anvendelser er i fokus i denne bog. Mikroskopisk liv er velegnet til projektarbejde og er skrevet til biologiundervisningen på de gymnasiale uddannelser. Bogen kan også anvendes i læreruddannelsens linjefagsundervisning i biologi og natur-teknik. På findes figurer fra bogen, netadresser, oversigt over bogens indhold og en række ekspe rimenter som bogen henviser til. Af Lone Als Egebo. 2004, 112 sider, supplerende web med bogens figurer og eksperimenter, kr. 200 ekskl. moms. en svære balance, der ligger i at formidle kompliceret stof på en kort, præcis og letforståelig måde, er ramt hårfint. Sigrid Andersen i Biofag 5,

10 Temabøger Natursyn økologi til B-niveau Bogen er primært skrevet til B-niveauet i gymnasiet og hf-tilvalg, men kan også anvendes på lærerseminari erne. På nucleus.dk findes supplerende materiale om Plantebeskyttelse og økotoksikologi samt et nyt kapitel, avet og natursyn. Af Bent Rasmussen. 2006, 2. udgave, 152 sider, suppl. web med bogens figurer og ekstra kapitler, kr. 220 ekskl. moms. Økologi og naturforvaltning Bogen lægger vægt på den praktiske brug af økologisk indsigt. en økologiske forståelse fremstilles ved i stor udstrækning at gennemgå konkrete sager i biologisk produktion, ressourceudnyttelse, miljøforurening og ikke mindst naturforvaltning. Af Carsten Bagge Jensen, Paul Paludan-Müller og Jørgen Wilhelmsen. 2003, 2. udgave, 232 sider, kr. 240 ekskl. moms. Undervisningsmiddelprisen Biokemi og molekylærbiologi Af Jens Bremer. 2000, 2. udgave, 250 sider, kr. 260 ekskl. moms. Biokemiopgaver versigter og opgaver Af Jens Bremer. 1994, 48 sider, kr. 48 ekskl. moms. 10

11 Gærforsøg til biologi og bioteknologi i de gymnasiale uddannelser æftet indeholder fem nye forsøgsvejledninger: Undersøgelse af gærcellers vækst Undersøgelse af gærs genetik vorfor laver gærceller alkohol? Krydsning af mangelmutanter Sporedannelse hos gærstammer. GærforsøG til biologi og bioteknologi i de gymnasiale uddannelser Claudia Girnth-iamba Bjørn fahnøe Barbara Wilken Temabøger Af Claudia Girnth-iamba, Bjørn Fahnøe og Barbara Wilken. 2008, 36 sider, kr. 32 ekskl. moms. Økotoksikologi m PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler. Økotoksikologi er inddelt i fire kapitler: Frugtbarhed, kønsdifferentiering og kønsforvirring PCB ender i isbjørne og modermælk Bromerede flamme hæmmere Klorerede opløsningsmidler, en trussel mod vores drikkevand. Bogen er forsynet med en række fakta bokse hvor biologiske og kemiske forklaringer uddybes. en er velegnet til tværfagligt samarbejde med kemi, geografi og samfundsfag. ØKTKSIKLGI m PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler Af Carsten Bagge Jensen. 2008, 82 sider, supplerende web med bogens figurer, kr. 120 ekskl. moms. biologitema Nogle menneskeskabte kemiske stoffer ligner dyrs og menneskers hormoner så meget at de kan ændre og forstyrre deres hormonsystem det endokrine system. isse miljøfremmede stoffer kan hvis de optræder i tilstrækkeligt høje koncentrationer, give både sundhedsog forplantningsproblemer. ISBN-kode ØKTKSIKLGI Carsten Bagge Jensen biologitema ØKTKSIKLGI m PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler Carsten Bagge Jensen Til det nye fag bioteknologi vil denne bog være oplagt, og ligeledes vil den være fin til studieretningsprojekter, studieretningsopgaver og i almen studieforberedelse. Anne-Birgitte Bruskin i Biofag 1, 2009 µg PCB/g fedt

12 Leksikon Biolex Biologisk leksikon for ungdomsuddannelserne pslagsværk over de almindeligst forekommende biologiske fagudtryk og begreber fra alle de vigtigste områder inden for biologien. Bogen indeholder mere end 1500 opslag af fremmedord/begreber med forklaringer i to niveauer: Først en kort, præcis forklaring, dernæst en mere uddybende forklaring. Biolex er forsynet med pædagogiske bilag med gode råd til skriftlig og mundtlig eksamen, rapportskrivning, projektarbejde m.m. Til biologiundervisningen på ungdomsuddannelserne, til eksamenslæsning og til eksamen. Af Martin Wolsing og Peder Gasbjerg. 2002, 112 sider, kr. 112 ekskl. moms. Bogen har tilknyttet en udmærket hjemmeside,hvor man finder netadresser, bogens figurer, opgaver og meget andet supplerende materiale. jemmesiden er opbygget meget overskueligt, så man enten kan gå ind via et af de fire element er, Ild, Vand, Luft og Jord eller via fagene. Bodil Blem Bidstrup i Biofag 4, 2005 Naturvidenskabeligt grundforløb plev naturvidenskaben plev naturvidenskaben er en bog til det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet. Bogen introducerer eleverne til naturvidenskabelig tankegang og metode gennem en række spændende tværfaglige temaer. en arbejder med elevnære og samfundsrelevante temaer i tilknytning til de fire elementer ild, vand, luft og jord. et sker i en vekselvirkning mellem eksperimentelt arbejde, undersøgelser, tolkning af datamateriale, teori og diskussion. Bogen har tilknyttet en hjemmeside hvor man kan finde figurer, opgaver, netadresser og andet supplerende materiale som der henvises til fra bogen. Bogen er skrevet af erfarne gymnasielærere som tilsammen repræsenterer de fire fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Af Regnar Simonsen, Anette Nielsen, Søren Jespersen og Lone Als Egebo. 2005, 108 sider og suppl. hjemmeside kr. 148 ekskl. moms. 12

13 Sygeplejerskeuddannelsen Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende Lærebogen der fokuserer på de grundlæggende fakta om mikroorganismer og deres sygdomsfremkaldende egenskaber, er opbygget i fire dele: el 1 gennemgår forskellige typer af mikroorganismer. el 2 beskriver hvordan mikroorganismer forårsager infektion hos mennesker, herunder gennemgås patogenitet, virulens, smitteveje samt udvalgte infektioner. el 3 handler om bekæmpelse og forebyggelse af in fektioner, desuden er der bl.a. en beskrivelse af immunsystemet, antibiotika, resistensudvikling og -problemer samt vaccination. el 4 har fokus på hospitalsmiljøet, smittespredning, hospitalsinfektioner samt infektionshygiejne. ver del er forsynet med resumé og studieopgaver. Forfatterne underviser på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol i København. Af Margit Andreasen og Lene Bech ansen. 2009, 188 sider, suppl. web bl.a. med bogens figurer, kr. 224 ekskl. moms. enne grundbog i mikrobiologi kan anbefales! Bogen giver et gedigent indtryk af faglig solid viden og er systematisk opbygget. Iben Lovring i Uddannelsesnyt, Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker, 2009 Menneskets genetik en grundbog for sygeplejestuderende Lærebogen indeholder en kort, men præcis gennemgang af de grundlæggende begreber, mekanismer og fakta inden for menneskets genetik, med særlig fokus på sundhed og sygdom. Bogen rummer en gennemgang af den grundlæggende genetik, kapitler om kromosomfejl og genetiske sygdom me, geners betydning for almindelige sygdomme og for lægemidlers virkninger og bivirkninger, undersøgelser af fostres arvemateriale og forebyggelse af genetiske syg domme. Bogens forfatter underviser i bl.a. genetik på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i olstebro. Af Thomas R. Mikkelsen. 2005, 96 sider, supplerende web bl.a. med bogens figurer, kr. 144 ekskl. moms. det er lykkedes forfatteren at formidle selv svært tilgængeligt stof på en kort, præcis og letforståelig måde med brug af de rette fagtermer på det rette sted. Vibe Skibdal Schmidt i Uddannelsesnyt, Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker,

14 uman ernæring Grundbog i ernæringslære e store folkesygdomme: jertekarlidelser, kræft og over vægt sættes i relation til den kost vi spiser. e energi given de næringsstoffer: Kulhydrater, fedt, protein og alkohol behandles indgående fra levnedsmiddel til skæbne i menneskets fordøjelse og omsætning. ybtgående behandling af mineraler og vitaminer samt gennemgang af de frie radikaler og antioxidanter. Lærebog ved uddannelsen af ernærings- og husholdningsøkonomer, ved uddannelse i linjefaget hjemkundskab for folkeskolelærere samt ved uddannelsen på økonomaskolerne. Til projekter og større opgaver på gymnasiets B- og A-niveau. Af Gustav Nedergaard. 2006, 4. udgave, 268 sider, kr. 248 ekskl. moms. Immunkemiske metoder teori og praksis Bogen er primært skrevet til brug ved uddannelse af laboratorieteknikere men kan også benyttes af specialestuderende ved højere uddannelser. Som håndbog vil bogen være anvendelig på laboratorier der arbejder med immunkemiske analysemetoder. Af ans Andersen, Ulf Brøchner Sørensen og Elsebeth Thomsen. 1991, 112 sider, kr. 120 ekskl. moms. 14

15 Naturundersøgelser, bind 1 og 2 særligt velegnede til biologi og natur/teknik på seminarierne. e ferske vande 2001, 2. udgave, 92 sider, kr. 112 ekskl. moms. Jordbundsområder 1994, 80 sider, kr. 88 ekskl. moms. Bind 1 og 2 samlet: kr. 160 ekskl. moms. Øvrige udgivelser RAM på biologien 1999, cd-rom, kr. 20 pr. stk. ekskl. moms ved bestilling hos forlaget. estenes farver Af Anne Phaff Ussing 2000, 192 sider, kr. 120 (nedsat) ekskl. moms. Bioteknologi Af Thomas R. Mikkelsen. 2001, 102 sider, kr. 120 ekskl. moms. rivhuseffekt og økologi Naturgrundlaget i fremtidens klima Af Jes Fenger. 2000, 63 sider, kr. 40 (nedsat) ekskl. moms. Fermentorhæfte 1 Af Carsten Bagge Jensen og Jørgen Wilhelmsen. 1992, 36 sider, kr. 16 (nedsat) ekskl. moms. Forplantning Biologi, medicinsk teknologi og barnløshed Af Jens Fedder. 2002, 92 sider, kr. 48 (nedsat) ekskl. moms. Tilbehøret først bliv grønsaglig Kogebog Af Peter Abildgaard Andersen og Lene Rønnest. 2002, 102 sider, kr. 104 ekskl. moms. et globale miljø Undervisningsmiddelprisen 15

16 Bestil bøgerne direkte på nucleus.dk. Kig ind på nucleus.dk hvor der er mange supplerende materialer, fx frit tilgængelige figurer, animationer, forsøg og opgaver til bøgerne. Bliv medlem af Bogservice og få nye udgivelser tilsendt auto matisk med rabat og en måneds returret. Se mere og tilmeld dig på nucleus.dk. Alle priser i dette katalog er ekskl. moms og for sendel ses - omkostninger. er tages forbehold for udsolgte titler og prisændringer. Glinsende smaragdlibel. Biopix.dk: N. Sloth enne tryksag er trykt på Cocoon, 100% genbrugspapir. Nucleus er Foreningen af anske Biologers forlag. ar du forslag til nye udgivelser, bøger og netmaterialer, så tag kontakt med forlaget. Nucleus Forlag ApS Lundingsgade Århus C tlf fax

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

2011 Geografforlaget. Læremidler til undervisningen

2011 Geografforlaget. Læremidler til undervisningen 2011 Geografforlaget Læremidler til undervisningen Læremidler, der virker i praksis Dette års nyheder består af læremidler med et højt fagligt niveau, som er udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål. Indlæring

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen l a n d s f o r e n i n g e n f o r o v e r v æ g t i g e Tema: Psyke og overvægt Maven - din anden hjerne Forskningsprojekt Formandens klumme Kort nyt! Psyken skal med Lægespalten: Diabetes type II Dercum

Læs mere

VidarNyt Februar 2002. Februar 2 0 0 2 n o 0 12. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt Februar 2002. Februar 2 0 0 2 n o 0 12. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Februar 2 0 0 2 n o 0 12 VidarNyt Februar 2002 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære Læser Hermed det første temanummer, og som før annonceret

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere

SELEN. Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer NYT. EU og forskerne: Om kolesterol, vægttab og selen. Styr på vægten. Tema

SELEN. Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer NYT. EU og forskerne: Om kolesterol, vægttab og selen. Styr på vægten. Tema PRIS KR. 39,00 vinter 2012 NYT Kokkeskole Nannas Økologiske Køkken Når du dater og lidt om kærligheden Styr på vægten Riv ud og gem - Stort temahæfte SELEN Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer EU

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Aktuel NATURVIDENSKAB

Aktuel NATURVIDENSKAB Aktuel NATURVIDENSKAB 6 DECEMBER 2012 FORSKNING ERKENDELSE TEKNOLOGI Pris kr. 50,00 TEMA: Exoplaneter 10 milliarder planeter som Jorden Er der liv derude? VERDENS STØRSTE BAKTERIER ABELPRISEN: KOMBINATORIK

Læs mere