DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN SOCIALT ARBEJDE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN SOCIALT ARBEJDE."

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN OG SOCIALT ARBEJDE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for og Studienævnet for Socialt Arbejde. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 126 ud af 287 dimittender fra deltog (svarprocenten udgør ca. 44 %). 93 ud af 160 dimittender fra studienævnet for Socialt arbejde deltog (svarprocenten udgør ca. 58 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8% 5% 11% 18% 18% 25% 37% 40% 37% 37% 3 33% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Undervejs i uddannelsen I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 11% 7% 16% 7% 7% 5% 36% 36% 36% 43% 47% 50% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 3

5 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 25% 16% 23% 14% 10% 9% 8% 18% 7% 53% 57% 61% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 2 7% 14% 10% 11% 8% 10% 14% 34% 48% 59% 64% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Socialt Arbejde (N=88) (N=116) SAMF (N=887) Ja, en enkelt gang 13% 17% 26% Ja, flere gange 16% 16% 26% Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 24% 33% 37% Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 21% 33% 39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Side 4

6 1.1.3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 7% 5% 6% 18% 25% 30% 10% 9% 14% 65% 61% 50% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Universitetets centrale studievejledning God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 3% 7% 7% 16% 13% 11% 18% 37% 33% 44% 43% 67% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Karrierecentret God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 9% 7% 17% 24% 25% 36% 13% 7% 1 35% 54% 6 Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Side 5

7 Studiets eget informationsmateriale God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 5% 11% 7% 2 37% 33% 20% 13% 28% 39% 33% 53% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Studiets egen studievejledning God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 4% 9% 7% 18% 43% 33% 17% 13% 27% 34% 33% 60% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Information via undervisere God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 8% 8% 15% 28% 49% 31% 21% 19% 38% 43% 17% 24% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 6

8 Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God 1% Middel Ringe 8% 16% 16% 1 6% 15% Socialt Arbejde SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 79% 76% 67% 0% 20% 40% 60% 80% Karrieredage på studiet God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 1 17% 14% 14% 13% 16% 3 33% 43% 33% 70% Socialt Arbejde (N=92) (N=122) SAMF (N=937) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Side 7

9 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 9% 21% 18% Socialt Arbejde (N=91) Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/baprojekt 37% 47% 69% (N=122) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt % SAMF (N=935) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Socialt Arbejde (N=87) (N=120) SAMF (N=823) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 4 53% 70% 0-3 mdr. 25% 24% 25% 4-12 mdr. 6% 21% 29% Mere end 1 år 1% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pct. af dimittender i job Side 8

10 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 2 17% 49% 66% 90% 88% Region Hovedstaden 6% 4% 23% 47% 45% 61% Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland 20% 16% 13% 6% 18% 14% 8% 18% 5% 13% 11% 1% 15% 1% 4 Søgte job; Socialt Arbejde (N=69 Fik job; Socialt Arbejde (N=83) Søgte job; Socialrådgiverudda nnelsen (N=90) Fik job; Socialrådgiverudda nnelsen (N=116) Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 9% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland 1% 1% 8% 1% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 3% 1% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 9

11 2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Socialt Arbejde (N=93) (N=126) SAMF (N=1120) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium 17% 30% 38% Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob 39% 49% 56% Nej, jeg har ikke haft studiejob 14% 21% 33% 0% 20% 40% 60% I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? Socialt arbejde Aalborg Universitet AAU Region Nordjylland Aalborg Universitet Rambøll Management Aalborg universitet Aalborg Universitet Arbejdsmarkedsstyrelsen Danske bank DJØF EDU Hewitt Associates Jyske Bank McDonald's Nordjysk Elhandel nordjysk elhandel Nordjysk Elhandel REGION NORDJYLLAND Spar Nord Spar Nord Bank Spar Nord Bank A/S Telia Stofa Universitet Jysk Analyse Region Nordjylland Discus Side 10

12 Jysk Analyse Rambøll Management Consulting Aalborg Kommune Aau Alsted Research (idag Millward Brown) Analysegruppen A/S analyseinstitut Arbejdsmiljø København, Københavns Kommune capacent epinion Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Center for fremtidsforskning Center for kvalitetsudvikling - region midt Center for Rusmiddelforskning CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland CVU Nord, Cepra Danmarks Radio Danmarks Statistik Dansk flygtningehjælp Det Kriminalpræventive Råd DM/Research Århus DMA-research DSB Epinion Firstmove Folk og Fag - Nordjyske Forsvaret (Forsvarsakademiet) FTF Fysioterapeutuddannelsen High:Five JKS - Vikar og rekruttering Jysk Analyse A/S Karrierecenterets surveyenhed Karrierecentret, Aalborg Universitet Kirkens Korshærs Natvarmestue KMD Krevi Kuben Management Kvalitetsafdelingen Århus Amt Kvinderådet Landsforeningen Liv og DøD Ledelsessekretariatet, AAU Mariagerfjord Kommune Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence og Viden Nordjyllands Amt NORDJYSKE Medier Politiets Videnscenter privat analyse og markedtingsbureau Psykiatrien i Region Nordjylland Red Barnet Region Hovedstaden (dengang) Region nordjylland resturant servicestyrelsen SFI SFI på AAU, dog ikke længere end i to måneder fra okt til dec Stoppede, da jeg havde travlt med projektarbejde. SFI på AAU blev nedlagt i marts SFI- Survey Siemens Wind Power Socialforskningsinstitut Side 11

13 Studentermedhjælper for sociolog ved AAU Studievalg Nordjylland Sundhedsplejen, Hjørring Sygehus Vendsyssel Team2 Team2 Tek/nat AAU The Medical faculty, Newcastle university, Newcastle upon Tyne Ucn UCN Vestas Viborg Amt Videnscenter for Integration Aalborg kommune Aalborg Kommune - Brobyggerselskabet AAlborg Universitet Aalborg Universitet - studentermedhjælper Aalborg Universitet - vejledning Aau AAU AAU Forskningsassistent AAU Studievejleder AAU Øvelseslærer aau, hr Folkekirkens Nødhjælp Amnesty International Bauhaus BØRNEfonden Care Danmarks Storytellers (foredragsholder via Danidas folkeoplysningsfund - for tidligere praktikanter) CARE International Center for Education Policy Development (CEPD) Johannesburg South Africa Center for kultur og udvikling Cevea Dansk Flygtningehjælp Dansk Industri Det Økologiske Råd dsi Europabevægelsen FOF Aalborg Folketinget folketingets EU-oplysning Frederikshavn Jobcenter Frit forum Fødevareministeriet Gaia - Bosted for udviklingshæmmede IBIS jysk analyseinstitut Landbrugsraadet Marketingsvirksomhed NTU International (kan ikke anbefales) Nyt Europa Oxford Research PEM Consult Post og Telemuseum Ramboll Management Consulting A7S Resturationsbranchen Rådgivende Sociologer Salling SFI survey Side 12

14 SFI- survey (freelance interviewer) Socialforskningsinstitutttet The Importance of African to the World Economic System (African Union) and the making of the African Nation Udenrigministeriet Udenrigsministeriet Udlændingeservice Ulandssekretariatet Undervisningsassistent på AAU (sociologi og politik og administration) UNEP, Geneve Universitetet who Aalborg Kommune Aalborg University (AAU) Frederikshavn Stadsarkiv Nordjyllands Historiske Museum Allerød gymnasium Dansk center for herregårdsforskning Dansk jødisk museum Decentral studievejleder Den2radio.dk Filmz.dk Folkeskole - underviser Folkeskoler i Aalborg Frederiksberg Hovedbibliotek Herningvejen Skole Herregårdsmuseet på Gammel Estrup Historiestudiets bibliotek Historisk Museum Lindholm Høje Museum Nordjyllands Historiske Museum Nørresundby Gymnasium Ringkøbing-Skjern Museum Salling (bogafdelingen) Samfundsvidenskabeligt Fakultet, AAU Vadum Skole Vanløse Privatskole Vikingeskibsmuseet Aalborg Katedralskole Aalborg Kommune - Grindsted Skole Aalborg Universitet, studenterunderviser Aalborg Universitet, studievejleder Aalborghus Gymnasium Act2Learn act2learn Act2learn Advokat Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup Advokatvirksomhed Akkreditering af opholdssted for børn & unge Alm brand Alm. Brand AM Produktion Analyseinstitut Anden konsulent virksomhed Angstlinien Anvendt Kommunal forskning Anvendt KommunalForskning Audi / VW Beierholm Side 13

15 Bergenser Advokatfirma Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns kommune Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Blå kors Mariager fjord kommune Bo tilbud til psykiske syge og misbrugere Bocenter - Randers Kommune Botilbud rebildparken Aalborg Kommune brovst kommune Brøndby Komune, Socialpsykiatri byretten i hjørring Børn og familie aalborg kommune Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød C3 (DJØF) CAFA Café Parasollen Care Danmark carlsberg CARMA, Aalborg Universitet Center for KompetenceUdvikling, Region Nord Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland CFVU (Nu Act2Learn) College d'europe CompuGroup Medical Conscius Danmarks Evalueringsinstitut Dansk Røde Kors De Frivilliges Hus i Aalborg Den Sociale Skadestue Den sociale skadestue Drosthuset Dyssegården (behandlingsinstitution for børn og unge med psykiske lidelser) Døgn institution Døgnafdelingen - Region Nordjylland Edvantage Group Ejendomsmægler Elmer og Partnere Energi Nord fagbevægelsen Falck Healthcare Familie- og Arbejdslivskommissionen familierådgivning Folkeskole Forskningsassistent aalborg universitet Forsvaret Frederikshavn Kommune frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde fsoft.dk Fødevarestyrelsen Føtex Faaborg-Midtfyn Kommune Gallup Gauda Rejseforsikring Gældskompagniet Hammer Bakker Harbohus ApS Herning Kommune Hillerød kommune hjemmeplejen Hjemmevejleder Aalborg Kommune Side 14

16 Hjulmand & Kaptain Hjørring Kommune Hjørring kommune Hjørring Kommune HMK Group Home Hotel HR, Region Nordjylland Højløkke Behandlingscenter IDdesign (IDE møblers hovedkontor) institut 2, aau Institut for Menneskerettigheder Institut for statskundskab Institution for handicappede Internationalt center for innovation Intesseorganisation Jammerbugt kommune JB maskinteknik Jobcenter jobcenter Jobcenter Jobcenter Centrum-sygedagpengeafd./Aalborg Kommune jobcenter hjørring Jobcenter i Aalborg Jobcenter Kolding Jobcenter Randers Jobcenter Aalborg Jobcenter Aalborg (nord) Jobcenter Aalborg kommune Jobcenter Aalborg Ung Junior Consult Jysk Analyseinstitut Kbh Kommune Kirkens Korshær Klubmedarbejder Aalborg Ungdomsskole KMD KMD A/S Kommune kommune Kommunernes revision Kommunikation, Region Nordjylland Konsulentfirmaet Markman Kontaktperson Kriminalforsorgen Kræftens bekæmpelse Kuhne & Nagel Kulturkraft kvalitetsafdelingen århus amt Kvickly Københavns Kommune Københavns Kommune Københavns kommune folkesundhed Købmandsgården Lejernes LO Liberal Alliance LN Eurocom LO Lyngsoe Systems A/S Løn/Personale, Region Nordjylland Side 15

17 lønkontor Maersk Mariagerfjord Kommune Mariendal Electrics MatchMind ApS Mediabroker Mercuri Urval Montes Datasystemer MR-udsatte, kbh kommune mødrehjælpen Neurodan Nodeco A/S NOEA - nu UCN NorCOM NordDanmarks EU Kontot Nordjysk Elhandel A/S Nordjysk Musikkonservatorium Nordjysk Rekruttering Ny Alliance Nybolig Palle Ørtoft Nørgaards Højskole Opholdssted Oscar Film ApS Pandrup Kommune Personalemanden ApS Pluss Leadership politisk arbejde Post Danmark Privat firma Privat IT-virksomhed Privat konsulentfirma Privat konsulentfirma Professionshøjskolen Metropol Psykiatrien Aalborg Kommune Q8 Quest Quist Executive Search Qvist Executive Search Rambøll Management Consulting Randers Kommune Randes Kommune Rebild Kommune Red Barnet Reden International Region Nordjylland, kommunedialog og personaleafdelingen restaurant Retten i Hillerød Rigsrevisionen Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Rådet for frivilligt socialt arbejde Salgservice (telemarketing) Salling A/S Servicestyrelsen Servicestyrelsen Servicestyrelsen, udsatteenheden SFI SFI (Aalborg Universitet) SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Survey Side 16

18 SFO Siemens Wind Power Sjældne Diagnoser Skanderborg Festival Skoleforvaltningen Slagelse Kommune Socialcenter Socialforskningsinstitutet Socialforskningsinstituttet Socialforskningsinstituttet. Socialforvaltning Socialministeriet Socialministeriet socialrådgiveruddannelsen Som socialrådgivervikar i diverse kommuner Sonofon & Cybercity Spar Nord Bank specialcentret for børn og unge Springbræt - en del af dansk RÅSTOF Studentermedhjælper i min praktik under uddannelsen Studentersamfundet Studenterunderviser ved basisår Styrelsen for International Uddannelse Svenstrupgaard Sønderborg Kommune Talent Nord Talent Nord Talent Nord & Vestas Taxa Telenor Telenor Telenor A/S Telenor, Aalborg Telia Stofa A/S Texman A/S Thisted kommune Tinglysningsretten TLC Marketing Tårnby Kommune (Folkeskoler) Undervisningsministeriet UNGDOMMENS RØDE KORS Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors UniFitness Universitetet, informationskontoret VERDO Entreprise A/S Vertic Portals (praktik) Vesthimmerlands kommune Via Viborg Kommune vikar herlev kommune vikar i ballerup kommune Væksthus Nordjylland WEXO Wrist Ship Supply Zenaria (Nu Edvantage Group) økonomisk studentermedhjælp på forskningsprojekt AAU AaB Ishockey Aalborg biblioteksskole Side 17

19 Aalborg Energi Teknik Ålborg Kommune Aalborg kommune Aalborg kommune Aalborg Kommune - Jobcenter Øst Aalborg Kommune Familiegruppen Nord/øst Aalborg Kommune Gug ungdomsklub Aalborg kommune, erhvervs afdelingen Aalborg Kommune, familieafd. Aalborg kommune, hjemmeplejen Aalborg kommune, jobcenter Aalborg Kommune, Socialcenter Central Aalborg kommune, ved Socialområde vest. Aalborg Kommune, Ældre- og handicapforvaltningen Aalborg Kommune, socialområde Vest Aalborg Portland Aalborg Universitetsbibliotek Aalborg universitet Aalborg Universitet - Det Samfundsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet - Fakultetet Aalborg Universitet - Institut for Statskundskab (Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning) Aalborg Universitet - Institut for Statskundskab (Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning) Aalborg Universitet - Studieadministration Aalborg universitet, institut for statskundskab Århus kommune Aarhus Universitet AAU AAU Arkitektur og design I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? Aalborg Kommune Aalborg kommune aalborg kommune Jobcenter Kommune jobcenter Region Nordjylland Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Blå kors Mariager fjord kommune Bo tilbud til psykiske syge og misbrugere Bocenter - Randers Kommune Botilbud rebildparken Aalborg Kommune Børn og familie aalborg kommune Café Parasollen Den Sociale Skadestue Den sociale skadestue Døgn institution Døgnafdelingen - Region Nordjylland Frederikshavn Kommune frivillig organisation Hammer Bakker hjemmeplejen Hjemmevejleder Aalborg Kommune Hjørring Kommune Hjørring Kommune Institution for handicappede Jammerbugt kommune Side 18

20 Jobcenter Jobcenter Centrum-sygedagpengeafd./Aalborg Kommune jobcenter hjørring Jobcenter i Aalborg Jobcenter Aalborg Jobcenter Aalborg (nord) Jobcenter Aalborg kommune Kirkens Korshær Klubmedarbejder Aalborg Ungdomsskole Konsulentfirmaet Markman Kontaktperson Kræftens bekæmpelse lønkontor Mariagerfjord Kommune Pandrup Kommune Post Danmark Privat firma Privat IT-virksomhed Psykiatrien Aalborg Kommune Socialcenter Socialforskningsinstituttet. specialcentret for børn og unge Studentermedhjælper i min praktik under uddannelsen Svenstrupgaard Thisted kommune UNGDOMMENS RØDE KORS Viborg Kommune Aalborg biblioteksskole Aalborg Kommune - Jobcenter Øst Aalborg Kommune Familiegruppen Nord/øst Aalborg Kommune Gug ungdomsklub Aalborg Kommune, familieafd. Aalborg kommune, hjemmeplejen Aalborg kommune, jobcenter Aalborg Kommune, Socialcenter Central Aalborg kommune, ved Socialområde vest. Aalborg Komunne, socialområde Vest Side 19

21 2.1.3 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? 70% Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) (N=70) Socialt Arbejde (N=46) 64% Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=422) (N=38) Socialt Arbejde (N=16) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 26% 24% Under 8 timer om ugen 47% 43% 9-16 timer om ugen 15% 10% 33% Mere end 16 timer om ugen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4 55% 38% Under 8 timer om ugen 51% 37% 44% 9-16 timer om ugen 7% 8% 19% Mere end 16 timer om ugen Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? 100% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) SAMF (N=439) (N=70) Socialt Arbejde (N=46) 100% 88% 100% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden studierelevans) SAMF (N=422) (N=38) Socialt Arbejde (N=16) 100% 94% 88% 80% 60% 70% 80% 60% 40% 30% 40% 20% 1 20% 6% 13% 0% Nej Ja 0% Nej Ja Side 20

22 2.1.5 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Socialt Arbejde Ja % % % Nej % 8 7 % % Total % % % I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? Aalborg Kommune Jobcenter Aalborg kommune Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Jobcenter Kriminalforsorgen Aalborg kommune Amtet Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune Blå Kors Rold Skov Boligforeninger Boligsocialtarbejde (boligforening) århus Brønderslev Kommune - Børne- familiegruppen Brønderslev Psykiatriske Sygehus Børn og familie Aalborg kommune Børne familieafd. Børnefamilieafdeling Den Sociale Skadestue Den sociale skadestue den sociale skadestue En daginstitution for voksne autister i Skive Familie afd. Rebild kommune Familiegruppe sydvest Familiegruppen Øst, Aalborg Øst Familieplejen Foldbjergcentret Forsorgshjemmet Tranbjerg Forvaltning Hadsund Rådhus, Mariagerfjord Kommune Hjørring jobcenter Hjørring kommune Hjørring sygehus Jammerbugt kommune Job center Aalborg kommune jobcenter Jobcenter Frederikshavn Jobcenter Hjørring jobcenter Hjørring Side 21

23 Jobcenter Nord, Aalborg Kommune Jobcenter Vesthimmerland jobcenter Vesthimmerland jobcenter Aalborg Jobcenter kommunal Kommune kommune kommunen Kriminalforsorgen i Aalborg Mariagerfjord Kommune mariagerfjord kommune Mariagerfjord kommune. Nordjyllands amt Nørhald kommune ODENSE JOBCENTER Pandrup Kommune PMU Sindal Projektafsnittet Psykiatrien Rebild Kommune Rebild kommune Region Nordjylland Region Nordjylland Aalborg Psykiatriske Sygehus Revalideringscenter Aalborg Revalideringscentre Rådgivning myndighed og førtidspension Skagen kommune Skive kommune Skørping Kommune, Beskæftigelsesforvaltning Thisted Kommune Thisted kommune UNGEKONTAKTEN Aabybro kommune Aalborg Kommune Aalborg Kommune - Basen Aalborg Kommune - Det ressourceafklarende forløb Aalborg Kommune Ungdomscentret Aalborg kommune, Aalborg Kommune, familie afd. Aalborg Kommune, familieafdelingen Aalborg Kommune, Jobcenter Centrum Aalborg kommunes projektafsnit Aalborg Psykiatriske Sygehus Aalborg psykiatriske sygehus Aalborg Sygehus Aalborg sygehus Blå kors Mariager fjord kommune Jobcenter Hjørring Jobcenter Aalborg kommune Mariager Fjord Kommune Rehabiliteringscenter for flygtninge i Aalborg Thisted Kommune Side 22

24 Aalborg Kommune Jobcenter Aalborg kommune I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? Socialt arbejde Socialministeriet Aalborg Kommune Aalborg kommune Brønderslev Kommune Anvendt Kommunal Forskning CSU Aarhus Dansk Volleyball Forbund De Frivilliges Hus i Aalborg Harbohus ApS Hillerød Kommune Institut for Menneskerettigheder Psykiatri kommune Randers kommune, socialsekretariatet Red Barnet Socialforskningsinstituttet Teknik og Miljøforvaltning Via socialrådgiveruddannelsen Aalborg Kommune, skole og kulturforvaltningen Århus kommune Frederiksberg rådgivning Hirtshals kommune Projekt Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? ** SAMF Socialt Arbejde Ja % % % Nej % % % Total % % % Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Aalborg Kommune Frederikshavn Kommune Mariagerfjord Kommune Thisted Kommune Jammerbugt Kommune Kommune Morsø Kommune Aalborg kommune Side 23

25 Region Nordjylland Hjørring kommune Jobcenter Jobcenter Aalborg Skive Kommune Thisted kommune Brønderslev familiecenter Brønderslev kommune Brønderslev kommune Brønderslev kommune Brønderslev Kommune - Familiecenteret Børn og familie Aalborg kommune Børne- Familie afdeling Børne/familie afdeling, kommune Børnefamilieafdeling CBR Randers den sociale skadestue Dronninglund kommune Foldbjerg centeret Foldbjergcentret (behandlingsinstitution) Forskningsprojekt v/ Karin Kildedal, AAU Forsorgshjem Frederikshavn jobcenter FREDERIKSHAVN KOMMUNE gademedarbejdere i aalborg HCR Hjørring kommune Jammerbugt Kommune Job og Virksomhedscentret Jobcenter Jobcenter Hjørring jobcenter Hjørring Jobcenter Hjørring Jobcenter Hjørring. Jobcenter i Jammerbugt Jobcenter Morsø Jobcenter Ung (Aalborg) Jobcenter, Brønderslev kommune kommunal kommune Kommunen kommunen Kontanthjælps afd./ skive kommune Kriminalforsorgen i Aalborg Mariager Fjord Kommune Mariagerfjord kommune mariagerfjord kommune mors kommune Nuuk kommune projektafsnit Randers kommune - børn og unge forvaltning Region Nord Region Nordjylland Region Nordjylland, Sødisbakke. Side 24

26 Rehabiliteringscenter for flygtninge Skelagergården Skørping Kommune socialforvaltning, Børne- og Familieafdeling Støvring kommune, beskæftigelsesforvaltning Sygedagpengeafdeling Hjørring Thisted Kommune Thisted kommune - socialforvaltning Ungdomsinstitution i Farsø Vesthimmerland Kommune Vesthimmerland Kommune Vesthimmerlands kommune Aalborg kommune Aalborg Kommune Flexjob enheden Aalborg kommune og andre kommuner Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Socialt arbejde Jobcenter Børns Voksenvenner Aalborg Kommune Aalborg kommune kommune Brønderslev Kommune Herning Kommune Københavns kommune Børns Voksenvenner Børns Voksenvenner København CAFA De 4 Årstider En institution for kriminelle unge Et socialpædagogisk bosted Fagbevægelsen Fonden Kanonen Fyns Amt Gribskov Kommune Hillerød Kommune Hillerød kommune Horsens Kommune Kirkens korshær Kommunalt Bofællesskab kriminalforsorgen Københavns Kommune Metodestudie Odder barnevognsfabrik Privat konsulentfirma for kommune Projekt 9220 Psykiatrien i Region Nordjylland Reden International Region Nordjylland Psykiatrien. Rusmiddelcenter Randers Servicestyrelsen Servicestyrelsen Side 25

27 Sjældne Diagnoser Social- og sundhedsforvaltning socialforvaltningen Aalborg Springbræt - en del af dansk RÅSTOF UU Vestegnen Via socialrådgiveruddannelsen Ønsker ikke at oplyse Aalborg kommune Aarhus kommune Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? SAMF Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde Socialt Arbejde Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. studierelevant studiejob? Ja % % % Nej % % % Total % % % et studiejob uden relevans? Ja % 8 21 % 5 31 % Nej % % % Total % % % et praktikophold? Ja % % 9 39 % Nej % % % Total % % % et projektsamarbejde? Ja % % % Nej % % % Total % % % Side 26

28 Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde... SAMF Socialt Arbejde 90% 80% 70% 60% 50% 49% 48% 6 51% % 69% 73% 6 61% 81% 75% 66% 40% 30% 20% 38% 21% 18% 31% 27% 38% 39% 19% 25% 34% 10% 0% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej studierelevant studiejob? (SAMF=439; Socialrådgiverudd.=70; Socialt Arbejde=46) et studiejob uden relevans? (SAMF=422; Socialrådgiverudd.=38; Socialt Arbejde=16) et praktikophold? (SAMF=558; Socialrådgiverudd.=114; Socialt Arbejde=23) et projektsamarbejde? (SAMF=495; Socialrådgiverudd.=88; Socialt Arbejde=38) Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? SAMF Socialt Arbejde Ja % 7 6 % 5 5 % Nej % % % Total % % % Side 27

29 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Socialt Arbejde (N=93) (N=126) SAMF (N=955) Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 80% 89% 93% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 9% 6% 14% 1% 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 28

30 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 74% 87% 75% Projektansat/tidsbegrænset ansat 3% 18% 15% Socialt Arbejde (N=83) Ansat i vikariat Ansat med løntilskud 6% 9% 5% 4% (N=117) SAMF (N=763) Andet (: "Under uddannelse") 1% 0% 50% 100% Pct. af dimittender i job Side 29

31 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune 34% 47% 93% Privat 8% 4% 30% Socialt Arbejde (N=83) Stat 3% 25% 27% (N=117) Region 10% 7% SAMF (N=763) Interesseorganisation 10% 0% 50% 100% Pct. af beskæftigede dimittender Side 30

32 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Socialt Arbejde (N=7) (N=5) SAMF (N=227) Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed 20% 18% 29% Anden type 20% 17% 57% Finansiel virksomhed 11% Produktion og fremstilling (industri) 11% Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) 9% Servicevirksomhed 8% 14% 20% IT-virksomhed Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) 7% 7% 20% Reklame- og markedsføringsvirksomhed 3% Kultur og turisme Bygge- og anlægsvirksomhed Transport 20% Medicinalvirksomhed 1% Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 1% 0% 20% 40% 60% Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Side 31

33 Dyrehospital Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: fagforening 2. aktør - beskæftigelsesområdet humanitær Social Opholdssted-Fond Socialt arbejde Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Socialt Arbejde (N=21) (N=3) SAMF (N=204) Administration/forvaltning Undervisning i gymnasieskolen 19% 24% 44% Forskning på universitet/handelshøjskole Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution Andet, angiv hvilken: Undervisning på universitet/handelshøjskole Anden forskning/udvikling 13% 13% 5% 1 5% 8% 6% 6 67% Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) Anden undervisning Kultur/medier 4% 5% 3% 33% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender i den statslige sektor Socialrådgiver Socialrådgiver Konsulent Hvilket område arbejder du primært inden for? STATSANSATTE - Andet, angiv hvilket: Socialt arbejde Side 32

34 Ingen dimittender fra er ansat i regionen. Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt SAMF Socialt Arbejde Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) % % Administration/forvaltning % 0 0 % Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) % 0 0 % Andet, angiv hvilket: 6 11 % 1 13 % Erhverv og udvikling 5 9 % 0 0 % Uddannelse og undervisning 3 6 % 0 0 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 2 4 % 1 13 % I alt ansatte i regionen % % Hvilket område arbejder du primært SAMF inden for? (Sæt gerne flere krydser) Socialt Arbejde Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau % % % - f.eks. jobcenter)* Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % % % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % % % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % % 4 10 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 5 5 % 0 0 % Andet 16 6 % 3 3 % 2 5 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, 12 5 % % 0 % PR-, informationsmedarbejder) * Erhverv/udvikling * 12 5 % 1 1 % 1 3 % Børn og unge (på institutionsniveau % 1 1 % 3 8 % f.eks. skoler) Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau 7 3 % 1 1 % 4 10 % - f.eks. plejehjem) Teknik, by og miljø * 7 3 % 0 0 % 1 3 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 0 0 % 1 3 % Kultur og fritid (på institutionsniveau % % f.eks. museer) ** 0 % I alt ansatte i kommunen % % % Side 33

35 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) Socialt Arbejde (N=83) (N=117) SAMF (N=763) Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* Uddannelses- og undervisningsopgaver* Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner Produktudvikling/innovation IT HR/personale Tekstproduktion Salg Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 39% 23% 49% 40% 39% 34% 44% 39% 39% 3% 34% 34% 7% 26% 43% 10% 2 5% 6% 4% 3% 13% 17% 17% 16% 15% 28% 29% 17% 45% 14% 1 5% 13% 11% 16% 11% 13% 10% 10% 3% 10% 10% 1% 9% 6% 3% 9% 1% 1% 8% 4% 7% 7% 6% 4% 3% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pct. af beskæfitgede dimittender Side 34

36 Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? - Andre jobfunktioner, angiv hvilke: Socialrådgivning sagsbehandling Sagsbehandling administrative opgaver i jobcenter regi Arbejder som bostøtte i borgers hjem (Socialrådgiver) forvalte lovigvning, borgerkontakt Forvaltning af serviceloven misbrugsbehandling myndighed Myndighedsopgaver Myndighedsudøvelse pasning af de indlagte dyr Pleje og omsorg socialt arbejde støttende samtaler, prakisk bistand hos borgere Sygedagpengeopfølgninger, afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension, borgerkontakt. sygeopfølgninger, partshøringer Træffer myndighedsafgørelser jf. SEL udførsel af straffuldbyrdelseslovgivning Ved ikke om det er det samme som kulturformidling, men bruger en del tid på PR og på oplæg omkring det projekt jeg arbejder i sammen med mine to kollegaer Socialt arbejde Hjemmesygeplejerske med specialfunktion: borgere med komplekse, sundheds- og sociale problemer jeg arbejder som almindelig sygeplejerske Koordinering af tværfagligt samarbejde lønforhandlinger metodeudvikling patient kontakt Pædagogiske arbejde Samtaler Virksomhedskonsulentarbejde Side 35

37 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Socialrådgiver socialrådgiver Beskæftigelsesmedarbejder Sagsbehandler Projektleder BESKÆFTIGELSESMEDARBEJDER Beskæftigelsesmedarbejder/Socialrådgiver Beskæftigelsesmedarbejder/socialrådgiver Beskæftigelsesrådgiver beskæftigelsessagsbehandler Bostøtte / Socialrådgiver Bostøtte, socialrådgiver Faglig koordinator Familiekonsulent Forsorgsassistent Kontaktperson kontorassistent Leder Misbrugsbehandler Opsøgende medarbejder Projektkoordinator Projektmedarbejder/socialrådgiver Rådgiver Socialfaglig Konsulent Socialpædagog SOCIALRÅDGIVER Socialrådgiver. Socialrådgiver/kontaktperson Socialrådgiver/sagsbehandler Socialrådgiver Underviser Ungerådgiver Veterinærsygeplejerske elev Virksomhedskonsulent Socialt arbejde Afdelingsleder Konsulent Adjunkt Teamleder Socialrådgiver Socialrådgiver Konsulent Projektleder Adjunkt KONSULENT Lektor Socialmentor Projektleder Misbrugsbehandler Side 36

38 Underviser Udviklingskonsulent Projektmedarbejder Fuldmægtig AC-medarbejder Jobkonsulent Specialkonsulent Lektor Adjunkt i samfundsvidenskab Adjunkt i Socialt Arbejde Afdelingsleder foreningsudvikling, kommunesamarbejde og projekter Akademiskmedarbejder Arbejdsmarkedschef Beskæftigelseskonsulent Børnesagsbehandler Chefkonsulent Direktør Ekstern evaluator Ekstern lektor Frivillig koordinator/sundhedsplejerske Jobkonsulent Koordinator Kvalitetskoordinator Myndighedschef Myndighedsleder Planlægger Primærsygeplejerske Psykiatrisk distriktssygeplejerske Pædagog Sagsbehandler Sagskoordinator Sekretariats og projektleder Socialfaglig konsulent Socialfaglig konsulent Socialfaglig koordinator Socialkoordinator Socialkoordinator Souschef / udviklingssygeplejerske Teamleder Udviklingskonsulent, Social og sundhed Udviklingssygeplejerske Underviser Ungdomskonsulent Vidensmedarbejder VIRKSOMHEDSKONSULENT Virksomhedskonsulent Side 37

39 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Aalborg Kommune Aalborg kommune Jobcenter jobcenter Kommune Hjørring Kommune kommune Frederikshavn Kommune Frederikshavn kommune Hjørring kommune Jobcenter Hjørring Aalborg kommune Københavns Kommune Jobcenter Brønderslev Arbejdsrehabiliteringsklub Aalborg autobranchen Ballerup Kommune Center for misbrug og socialt udsatte Dyrehospital Egedal Kommune Familie og beskæftigelsesforvaltningen Familiecentret Jammerbugt Kommune Forvaltning Frederiksberg Kommune Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Gladsaxe Kommune Handicapcentret for Børn Hjørring Jobcenter Hjørring jobcenter integrationscenter/ jobcenter Jammerbugt Kommune Jammerbugt kommune Jammerbugt Kommunes Familiecenter Job center Jobcenter Brønderslev Jobcenter Holstebro Jobcenter Jammerbugt Jobcenter Thisted Jobcenter Vesthimmerland Jobcenter Øst Aalborg Kommune Jobcenter Aalborg Jobcentre Kommune samt AAU Kommunen Kriminalforsorgen Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord kommune. Myndighedsenheden, projektafsnittet Side 38

40 Næstved Kommune Roskilde Kommune Selvejende friplejehjem Socialcenter Integration, Aalborg kommune Sosunord Statsfængslet i Vridsløselille Syddjurs Kommune SYGEDAGPENGE - JOBCENTER Thisted kommune Tobiassen Konsulenterne Viborg Kommune Voksen- handicap AALBORG KOMMUNE Aalborg kommune familiegruppernes Specialenhed Aalborg Kommune Socialcenter Ung Aalborg kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune/jobcenter-sygedagpengeafd. Socialt arbejde Kommune Jobcenter Aalborg Kommune jobcenter Kriminalforsorgen Exit Københavns kommune Aalborg kommune Hjørring Kommune kommune Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Socialstyrelsen UCN Almannaverkið, Færøerne Anden aktør Autisme Center Vestsjælland (Slagelse Kommune) Behandlingscenter Nordenfjord Brovst Asylcenter Børn og unge Aarhus Kommune Børn, Unge & Sorg Børn&Familier Forum for udvikling i socialt arbejde Centraladministrationen Dansk Røde Kors Dansk Røde Kors Asyl dansk socialrådgiverforening De 4 Årstider DGI Nordvest Enheden for Analyse & Udvikling, Psykiatrien Region Sjælland fagforening Familierådgivningen Fonden Kanonen Frederiksberg kommune Greve Kommune Herlev Kommune Herning kommune Side 39

41 Hotspot Brøndby Kommune Ishøj Kommune Jobcenter Kolding Klarahus Pleje- og Demenscenter klinik for affektive lidelser region Midtjylland Københavns kommune Københavns Kommune, distrikt Bispebjerg/Emdrup mødrehjælpen PH Metropol Professionshøjskolen Metropol Reden International Region Hovedstadens Psykiatri Region Sjælland Region Sjælland Koncern It, Virksomhedsudvikling Region Syddanmark SDU Social- og sundhedsskole Socialcenter København socialforvaltning Socialforvaltningen i København Kommune og professionsuddannelsen i offentlig administration sosu skole specialskole Springbræt - en del af dansk RÅSTOF TEC UCSJ UCSYD University College Sjælland University College Sjælland University College Sjælland, i Roskilde Via university college VIA Univesity College Virksomhedskonsulent Aalborg psykiatriske sygehus Side 40

42 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Socialt Arbejde (N=83) (N=116) SAMF (N=759) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 63% 68,7% 87% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 1 26,5% 30% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 4,8% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pct. af beskæftigede dimittender Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 55,6% 57% 55% min specialisering* 1 49% 66,7% Socialt Arbejde (N=36) min praktikplads* 5,6% 34% 49% (N=61) mit studiejob* 19,4% 36% 33% SAMF (N=308) mit udlandsophold**,0% 7% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 41

43 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) Socialt Arbejde (N=93) (N=126) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe Generel kulturforståelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 2 21% 23% 27% 20% 26% 20% 19% 2 14% 5% 13% 13% 13% 5% 3% 13% 7% 6% 1 5% 11% 35% 36% 49% 6 71% 66% 80% 6 64% 77% 59% 63% 79% 75% 63% 56% 48% 60% 44% 40% 54% 44% 56% 53% 58% 4 49% 46% 36% 40% 87% 91% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 42

44 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: - arbejde systematisk - arbejde helhedsorienteret - kan kommunikere og møde borgeren der, hvor borgeren er. - erfaringer fra praktik forløb, med behandlingen af sager, fra borger kontakt til afklaring - Socialfaglig viden - Samt arbejde struktureret og helhedsorienteret - kompetence i at arbejde ud fra et helhedsorienteret syn, i forhold til lovgivning, sociale problemstillinger og menneskelige ressourcer og barrierer. - kompetencer i at arbejde struktureret. - Forståelse af psykiske og psykiatriske diagnoser. - Systemarisk sagsarbejde - Evnen af at tilegne sig ny viden, da det finde sted gennem hele mit arbejdsliv. - samarbejde -Den viden jeg har fået om at "læse" lovgivning og hvordan den skal bruges -Den viden jeg har fået om kommunikation -Den viden jeg har fået om sociale problemer 1. At kunne anskue problemstillinger, i et bredere perspektiv, end bare på individniveau. 2. At arbejde på tværs af fagspecefikke problemstillinger. 3. Et godt teoretisk grundlag inden for mit uddannelseområde. 1. Den teoretiske viden om psykologi, jura og socialt arbejde. 2. Erfaring fra praktikperiode, som i høj grad forberedte mig på arbejdet som socialrådgiver i praksis. 3. Metode i forhold til at analysere sociale problemstillinger. 1. Det at have en etisk tilgang til mit arbejde. 2. Jeg har fået en dybere forstålse for sociale problemer. Årsag og løsning. 3. Lært meget jura indenfor mit område. 1. Jeg har opnået den teoretiske baggrund, der gør at jeg i mit nuværende job kan arbejde helhedsorienteret. 2. Jeg har igennem problemorienteret projektskrivning tilegnet kompetencer, der er uundværlige i mit nuværende job med problemløsende sagsbehandling og lign. 3. Jeg har igennem gruppearbejde lært at samarbejde er et vigtigt redskab i en tværfagligt problemløsende enhed. 1. Teoretisk viden om faget. 2. Beskrivelse, analyse og vurdering af en opgave. 3. Viden om lovgivningen. 1) Evne til at arbejde helhedsorienteret. 2) Teoretisk baggrundsviden. Meget vigtig ift. analyse af eksempelvis familiestruktur og viden om, hvordan hændelser påvirker os. 3) At kunne arbejde struktureret og systematisk. Analyse Metode Samarbejde Analyse/vurderings kompetence metodisk skriftligt arbejde teoretiske forståelses rammer. Analyserende Helhedsorienteret Rollebevidst arbejde strukturet og problemløsende. Komunikationsmåder At kunne arbejde struktureret. at arbejde og tænke tværfagligt. Kommunikation. At reflektere over egne og andres valg og handlinger Etik i praksis At arbejde i grupper bla De 3 vigtigste ting jeg lærte på studiet i forhold til mit nuværende job var. Beskrivelse teori vurdering Empatisk, analyserende og vurderende En bred forståelse af hvordan det offentlige system er sammensat. Samtaleteknik. Forståelse af den sociale lovgivnings muligheder, rettigheder og pligter. En solid teoretisk ballast Det at arbejde projektorienter At kunne tænke selvstændit, men samtidig kunne indgå i et fællesskab Eneste brugbare var praktikken. Resten var ren tomgang som kunne være overstået på samlet ét år. evne til at arbejde tværfagligt evne til at omsætte teori til praksis evne til at problemløse ud fra en helhedsorienteret tilgang til problemstillingen Evnen til at læse og forstå lovgivningen/lovtekst. At kunne argumentere for mine holdninger og indgå i faglig dialog med kollegaer/leder ift. forskellige problemstillinger. At jeg var heldig at få en praktikplads som jeg ønskede ift. mit faglige fokus og derved lære en masse praktisk og få et fundament ift. at kunne søge arbejde efter endt uddannelse. Evnen til at se muligheder, der hvor de er svære at finde. Evnen til at udføre administrativt arbejde, at afholde personlige samtaler, kendskab til den sociale lovgiv- Side 43

45 ning Evnen til hurtigt og præcist at kunne være problemløsende, arbejde tværfagligt og agere som kompetent fagperson. fagets teorier fagets lovgivning projektarbejde Faglig viden, erfaring med projektarbejde/ gruppearbejde, personligt netværk Faglige viden Evne til at samarbejde Metodisk viden Faglighed Tværfaglighed Analyserende Fik gennem mit studium, en højere grad af teoretisk viden, evnen til at skrive en videnskablig opgave og en større forståelse for den videnskabelige metode. forståelse for lovgivningen at prøve arbejdet gennem praktik forståelse for psykiske lidelser God kendskab til relevant jura, psykiatri & psykologi. Kendskab til gruppedynamik og egne kompetencer i gruppesammenhænge. God teoretisk Gode kommunikative færdigheder Teoretisk viden om menneskets udvikling Færdigheder i at skrive rapporter Gode kommunikative kompetencer. God til at tænke helhedsorienteret. Relatib god juridisk know how Gruppearbejde Fordybelse Jura videnskaben HEFU modellen er en arbejdsmodel, der er udviklet på baggrund af de elementer der indgår i det sociale og pædagogiske fag, og dermed til at give oversigt og fast fastholde beslutninger om de værdier, teorier og arbejdsmetoder, der ligger til grund for arbejdet. Lovgivning Psykiatri Socialt arbejde Helhedssyn, etik kommunikative egenskaber og evnen til at skabe systematik og overblik i arbejdet. helhedssyn, etik, kommunikation, I forbindelse med mit studie har de tre vigtigste/mest anvendelige kompetencer været, (for at gøre det mere overskueligt, har jeg valgt at skrive disse med store bogstaver): - HELHEDSORIENTERET, at man altid skal se på det hele menneske. - At man er bevidst om, at man som menneske, besidder ET FAGLIGT SAMT PERSONLIGT BEN, og at det er vigtigt, at man kan holde disse adskilt. - ARBEJDET MED CASEOPGA- VER, det med at finde objektive fund osv. Indsigt i fagområdet, tværfagligt samarbejde, kommunikative færdigheder Jeg har erfaret, at det er af stor betydning at kunne arbejde tværfagligt. Det er vigtigt at kunne skabe synergi/ altså drage nytte af forskellige input i et samarbejde. Det har været en stor hjælp ift. samarbejde med borgere, at der har været dybdegående undervisning i kommunikation og samtaleteknikker samt, at der på studiet er givet en basisviden omkring psykiske lidelser. Jeg har erhvervet kommunikative, analystiske og problemløsende færdigheder fra mit studium, som har været specifikt rettet mod at kunne indgå i et arbejde efter endt uddannelse. Jeg har fået en bred viden indefor mit fagområde som socialrådgiver. Jeg har lært en del om det juridiske og teoretiske område i faget, hvilket giver mig en viden jeg kan bruge i praksis. Juraen gruppearbejde Metodisk arbejde Juridisk indblik i lovgivningen, teoretisk indblik indblik i arbejdsmetoder Kendskab til relevant lovgivning Forvaltningspraksis Kendskab til psykiske lidelser koblingen mellem det teoretiske og praktiske samarbejde praktisk problemløsning kommunikation analyse teori Kommunikation Selvstændig problemløsning Teretisk viden på områderne Kommunikations evne juridisk viden praksis erfaring lovfortolkning, dialogbaseret guidning, socialfaglige metoder. Gruppebaseret problemløsning. løsningsorienteret positivt serviceminded metode og teori i kommunikation. etiske overvejelser. viden om lovgivning. metode, kommunikation, fagspecifik viden Mine fagspecifikke færdigheder, herunder teori, metode og praktisk viden. Evnen til at analysere en problemstilling, lave skriftlige handléplaner/vurderinger og metodisk praktisk udførelse. Kommunikative redskaber/metoder, samt evnen til reflektion over egen faglighed. Nødvendighed af struktur og overblik Relevant teoretisk og juridsk baggrundsviden Bredt udgangspunkt for valg af specialområde Overblik, Faglig viden, personlige kompetencer Praktik, helhed, samarbejde Side 44

46 Problem løsning Metode Kommunikation Problemløsende Metodisk stærk i stand til at samarbejde Projektarbejde, struktureret, faglig indsigt. PROJEKTARBEJDE. FORMIDLING AF LOVGIVNING TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE reflektiv, analytisk, samarbejdsevner samarbejde i en gruppe kommunikation teoretisk viden Samarbejde med forskellige slags mennesker. At definere egne arbejdsopgaver. At være systematisk. Selvstændighed Ansvar Overblik Selvstændighed Struktur Arbejde helhedsorienteret Selvstændighed, evne til selv at søge svar og være problemløsende Skriftlige færdigheder Relevant teori Samarbejde Socialfagligforståelse, juridisk-indsigt, teoretiskforståelse Strukturere Analysere Formidle Styrket interesse for andre mennesker/for mit felt Mere opmærksomhed på egne kvalifikationer (ift. min uddannelse, ikke så meget personligt) Systematisk sagsarbejde Jura Helhedssyn Teoretisk baggrund Jura Evnen til at samarbejde via projektarbejde teoretisk og metodisk viden. problemorienteret tilgang. helhedsorienteret tilgang. Teoretisk viden Erfaring fra parktik i en kommune samarbejde Teoretisk viden Metoder indenfor socialt arbejde Basis viden om jura Teoretisk viden Metodisk viden Evnen til at omsætte teori til praksis Teoretisk viden om mennesker i krise/sorg Helhedssyn i socialt arbejde Kildekritisk sans Teoretisk viden, metodiske færdigheder, samt STOR tålmodighed. teoretiske kompetencer. metodiske kompetencer personlige kompetencer Teori Struktureret sagsbehandling Lovgivningsforståelse Teori, metode og praksis. For lidt praksis efter min mening. Teori, metode samt kommunikation/samarbejde igennem projektarbejde. Teoritisk viden interesse Metode tværfaglighed analyserende helheds tænkende Tydelig kommunikation Helhedsorienteret sagsarbejde Systematik Tænke helheds orienteret! Undervisning i socialt arbejde var i høj grad skelsættende undervisning for mig. det at få en forståelse af andres problemer og problemstillinger jeg ikke kendte til før uddannelses start. Viden fra diverse projektskrivelser samt meget god basis viden om praksis fra praktikken i en forvaltning. Den praktik lærte mig mere brugbar og nødvendig viden end selve studiet. Viden om socialt arbejde, herunder lovgivningen og psykologi/psykiatri Kommunikation Projekterfaring Viden om teorier Jura viden Målrettet Viden, faglighed og indsigt Socialt arbejde - Indsigt i anskaffelse af viden. - Opgave håndtering, herunder tilgang og undersøgelse af den aktuelle opgave. - Indsigt i samfund, organisation, erkendelse af viden. - udviklet en større grad af teoretiske,analytiske "redskaber" til brug i det praktiske, daglige arbejde, hvilket er til STOR daglig glæde! - udviklet mine evner til at indsamle og formidle viden, både mundtligt og skriftligt. - fået uddybet min kul 1. Analytiske kompetencer 2. Evnen til hurtigt at tilegne mig ny viden 3. Bred teoretisk viden (som jeg er i stand til at anvende i praksis) 1. at erhverve mig ny viden. 2. Teoretisk overblik. 3. At forstå problemers natur. 1. Bred viden om teorier indenfor socialt arbejde og sociale problemer. 2. Bred viden om socialpolitiske tendenser 3. Erfaring med kvalitative interview 1. Evnen til at løse større prøjektorienterede opgaver 2. Relevante teorier, perspektiver og modeller indenfor mit fagområde 3. Evnen til kritisk at tilegne mig ny viden indenfor mit fagområde 1. teoretisk viden om området 2. evne til at arbejde analytisk 3. mundtlig og skriftlig formidling er forbedret Akademisk systematik Side 45

47 analyse evaluering generelle akademiske kundskaber Analyse Metode At kunne formidle skriftligt analyse selvstændighed videnskabsteorisk forståelse i arbejdet Analyse, formidling, tilegnelse af ny viden Analyse, skriftlig formidling og ledelsesredskaber) Analysere ud fra forskellige perspektiver og niveauer, bedre til skriftlig formidling og har fået flere ledelsesredskaber og forståelse for (offentlig) ledelse som fagkundskab Analysere, overholde tidsfrister og deadline, hurtig tilegnelse af relevant viden analytisk evne evne til at arbejde udfra forskellige metoder tilegnelse af viden analytisk metode og tænkning, forskningsbaseret viden og metode, projektarbejde. Analytisk overblik Metodisk overblik Kritisk tilgang til viden/undersøgelser mv. Analytiske færdigheder, metode kendskab og arbejde med projekter Analytiske kompetencer, vidensindsamling, overblik Analytiske, reflekterende kompetencer og den kritiske tilgang Arbejde analytisk og akademisk, skriftlig formidling og tilegne ny viden At anvende metodiske og analytiske redskaber og omsætte dem i praksisfeltet At udarbejde analyser ift. tværorganisatoriske og tværsektorelle problemstillinger og forskellige organisationers og deres indflydelse herpå... At iværksætte udviklings og og innovative projekter omkring forskellige udviklingspotentialer i offentlige organisationer At anvende teori på akademisk niveau at være kritisk at forstå komplicerede sammenhænge De tre væsentligste kompetencer jeg har med mig, er en god teoriforståelse, som jeg gennem uddannelsen har trænet i at sætte i relation til praksis. For det andet er jeg blevet metodisk skarp, hvilket jeg bruger i mit nuværende arbejde, hvor jeg vejleder studerende. For det tredje har jeg udviklet min analytiske sans under uddannelsen. Dokumentation af social arbejde Videnskabsteori Metodedelen Er gået fra praksisviden til mere videnskablig tilgang har forbedret min ledelseskompetencer via mit speciale hvor fokus er ledelse. Den videnskablige tilgang giver mere slagkraft i resten af organisationen. Et teoredisk og metodisk indsigt i det sociale arbejde. En mere overordnet forståelse af det sociale felt. evne til at arbejde analyserende viden der giver synergi til at gå ind og vejlede i andre fag ex. min søns pædagogstudium evne til at få gode teoretiske/argumenter ideer generelt Evne til at arbejde metodisk, systematisk, reflektivt og procesorienteret. Evnen til af analysere sociale problemstillinger. Teoretiske kompetencer. Kvalitative og kvantitative kompetencer. Evnen til at gennemgøre undersøgelser og evalueringer Udarbejde projektbeskrivelser og afrapporteringer Øgede skriftlighed Evnen til at håndtere situationer i organisationer ved hjælp af teoretiske vinklinger og faglig kompetent argumentation. Herudover evnen til at analysere praksis, hvilket virker problemløsende og også stresshåndterende. God formidlingsevne og viden om indsamling og behandling af data. Evnen til at kende forskel på teori og virkelighed - at anerkende dem som to forskellige ting der kan bidrage til en forståelse af hinanden. I professionsuddannelserne er der en tendens til at tænke i kobling i betydningen "anvendelse" Evnen til at perspektivere og identificere forskellige perspektiver Evnen til at strukturere overholde deadlines Ananalysere og skriftlig formidling faglig viden akademisk analyse faglighed, viden og gennemslagskraft Forståelse for sammenhænge mellem teoretiske udgangspunkt og valgte metoder. Analytisk tilgang Forståelse for virkeligheden i forskellige teoretiske perspektiver. Analytisk overblik over komplekse situationer. Evnen til at forstå ny viden hurtigere. God til at håndtere mange opgaver på en gang Netværksskabende Skriftlig og mundtlig formidling Indsigt i det social felt Analytiske evner Formidlingskompetencer Jeg er blevet skolet i at tilegne mig en stor mængde teoretisk viden, at kunne behandle informationer analytisk og at kunne formidle komplekse ting i et forståeligt sprog. Jeg har metodiske, teoretiske og analytiske kompetencer med mig fra mit studie. Jeg har erhvervet yderst relevant teoretisk viden på et forholdsvis højt plan. Hvilket har givet mig evnen til at analysere på et højere plan, og ud fra flere perspektiver og niveauer. Skriftlig præcis formuleringsevne er Side 46

48 ligeledes styrket væsentligt. Jeg havde arbejdet flere år som socialrådgiver før jeg blev kandidat. Med kandidatuddanelsen fik jeg trænet at se socialt arbejde og sociale indsatser på gruppe og samfundsniveau. Fik viden om hvordan politik, struktur, videnskabsteoretiskståsted har betydning forfremkomsten af sociale problemer og mulighederne for at arbejde med dem. Jeg tænker mere analytisk Jeg har en bredere viden og kan derfor se og formidle større sammenhænge. Jeg er i stand til hurtigt at tilegne mig ny viden Kompetance til at arbejde metodisk, analytisk og evne til kritisk reflektion. Kompetencer til at arbejde: helhedsorienteret, analytisk, tværfagligt Mest måden at anskue sociale problemer på forskellige niveauer og med forskellige teoretiske udgangspunkter. Metode Teori Udviklingsperspektivet metode, at kunne arbejde tværfagligt, relevant viden ift. mit arbejde. Metodisk forståelse. Bredt indblik i relevante teorier på det sociale område. Evnen til at anvende abstrakt teori praksisorienteret. Metodisk viden Skriftlige formidling Eksamensbevis fra et universitet Mine kompetencer indenfor samfundsvidenskabelig metode, evnen til at gennemføre projekter og til at bevare overblikket over processen v. gennemførelsen af projekter. Omsætning af teori til praksis Formidling Forståelse af de socio-politiske politiske sammenhænge i et samfund Perspektiver på mit fag. Stærke teoretisk færdigheder. Akademisk færdigheder/ metoder. Struktur Problemformulering, analyse, evaluering Problemløsning Kombinere teori og praksis Arbejde metodisk Problemløsning,analytisk sans, stukturering af skriveopgaver Projektarbejde Tværfaglig samarbejde Formidling - skriftlig og mundligt - Havde håbet på mere metode og teoretisk viden, men det har jeg primært læst op og lært gennem studiejob Skriftlig formidling Teoretisk viden Projektformulering Specifik teoretisk viden Indsigt i fagområdets praksis Analytiske værktøjer struktur og selvstændighed sammenhæng mellem teori og praksis blik for processer teoretisk analytisk niveau struktur selvtillid Teoretisk forståelse for området, indblik i praktikernes verden, hurtigt at skabe overblik over et nyt område Teoretisk overblik Analytiske kompetencer Vurderende kompetencer Teoretisk viden Analytisk øvelse Erfaring med større skriftlige projekter Teoretisk viden og overblik over de forskellige fagområder, der dækker det sociale arbejdes felt og viden. Analytisk kunnen. Teoretisk viden om forskellige vinkler på socialt arbejde Videnskabsteori og metode Analytiske kompetencer Aflæring af professionskultur teoretisk viden om mit fagområde metodiske færdigheder evnen til at analysere Teoretisk viden, akademisk grad, undersøgelsesmetode Teoritiske reflektioner, der kan bruges til at kortlægge forskellige praktiske løsninger Personlige kompetencer indenfor samarbejde med personer, som ikke altid har samme indgangsvikler som en selv Evne til at formulere mig på skrift og projektorienteret. Tilegnelse af vanskeligt stof. Informationssøgning. Evnen til at begå mig på mange niveauer. Tværfaglig kompetence Perspektivering Kritisk læsning Viden om evaluering og tilrettelæggelse af sociale indsatser Viden om nyere (og ældre) forskning. Hovedtendenser teoretisk Side 47

49 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Socialt Arbejde (N=93) (N=126) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* 6 79% 77% Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines 73% 66% 59% Evnen til at analysere Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt 54% 57% 57% 56% 69% 69% 68% 68% 69% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde 47% 61% 68% Evnen til at tilegne mig ny viden 56% 51% 47% Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* 45% 54% 70% Evnen til at arbejde problemløsende 57% 50% 43% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 40% 56% 56% Evnen til at arbejde tværfagligt* 40% 55% 67% Evnen til arbejde projektorienteret* 9% 39% 50% IT-færdigheder 4 39% 37% Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* 35% 61% 6 Relevant viden om projektledelse* 30% 48% At kunne arbejde kreativt og innovativt 10% 27% 36% Generel forretningsforståelse 5% 20% 26% Fremmedsprogsfærdigheder* 9% 20% Generel kulturforståelse 10% 18% 15% 0% 20% 40% 60% 80% Side 48

50 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Teoretisk viden og metoder Systemfærdigheder og mere målorienteret teori og træning. Større skriftlig og administrativ kompetence. Større kulturel forståelse Se venligst afkrydsede kompetencer på forrige side. Kompetencerne har jeg opnået via en anden uddannelse. Samtaleteknikker specifikt i forhold til, at skulle afholde samtaler med familier samt Børnesamtaler. Pædagogik, tilgang til handicappede, herunder senhjerneskadede, autister, udviklingshæmmede, paraniode skitzofrene mv. Fremmede kulturers handicapforståelse. Pædagogiske tilgange til kriminelle udviklingshæmmede, når der skal føres tilsyn med dem. Praktisk, administrative opgaveløsninger..dvs.indblik i hvordan IT-systemer og administrative opgaver løses. Personlig udvikling Mere psykologisk indblik Nej jeg har ikke oplevet at det er blevet efterspurgt. Men jeg har selv kunne ønske mig mere specifik viden inden for børns udvikling (pædagogisk og psykologisk) samt at der under uddannelse er undervises så man kan arbejde med børn og familier på et mere terapeutisk plan og dermed undgå at man skal ud og købe sig til mere uddannelse efterfølgende. Det er nemlig en dyr affære når man er offentlig ansat!. Og næsten en nødvendighed for at lave behandling hos familierne. Mere viden om beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedskræfter. Mere viden indenfor det sundhedsfaglige, ville med garanti være en fordel. Mere specialiseret uddannelse, i stedet for den brede bachelor Mere praktisk kunnen. Ikke nok sammenhæng mellen terori og den praktiske metode-udførelse. Mere praktisk erfaring inden for forskellige fagområder Mere praksisviden og erfaring samt skriftlig formulering af afgørelser m.m. Mere praksis viden. Mere konkret viden omkring kommunernes opbygning, handlemuligheder og arbejdsmetoder. Mere konkret viden i forhold til mit specifikke arbejdsområde. Mere indsigt i hvordan virkeligheden er udenfor studiet. Manglede viden om it systemer Jeg ville gerne have haft en mere spefik viden i forhold til psykiatri. men min uddannelse som socialrådgiver er en bred uddannelse, som skal favne mange områder. Jeg ville gerne have at studiet var mere orienteret mod praksis frem for mod teorien, da arbejdet som socialrådgiver er et meget praktisk arbejde. Dette betyder, at når studiet i så høj grad sigter mod den teoretiske baggrund, så bliver undervisningen meget idealistisk i forhold til den "virkelige" verden. Var det ikke for min praktik og mit studiejob på et jobcenter, så ville jeg have fået et chok over at møde den virkelighed i arbejdet. Det ville have været godt,hvis flere personer fra praksis var blevet inddraget som oplægsholdere i forbindelse med undervisningen. Jeg tror kun, at erfaring kan bevirke, at du får et godt samarbejde med borgerne. På studiet har de studerende fået redskaber til at analysere interaktion med borgerne efterfølgende og dermed udvikle bedre teknikker til at samtale om problematiske/ følsomme områder. Jeg syntes der er mange ting, som vi ikke lærst på studiumet. Der mangler især mere praktisk erfaring. Mere viden om hvad der foregår i kommunen, fx hvad er socialområdet og hvad laver man der. Men især praktisk erfaring er blevet efterspurgt. Jeg har oplevet at der skal være mere fokus på det beskæftigelsesrettet - herunder lære at skrive journaler Jeg har fået en bred teoretisk uddannelse, og oplever at praksis er lang mere erfaringsbaseret og "lavpraktisk". Da dette er en viden man først tilegner sig efter nogen tid, var tiden som nyuddannet en stor udfordring! Ja, mere organisationsforståelse samt tilpasning til det reelle arbejdsmarked. Forberedelse på praksis og uddannelsen. Side 49

51 Ja, generelle administrative evner, såsom databehandling. Derudover mangler der viden om hjerneskade og følger deraf samt mere specifik viden om gængse lidelser som ADHD, betydning af nedsatte kognitive funktioner herunder lav IQ. Derudover metoder indenfor kognitiv terapi, mindfullness og konflikthåndtering. it, administrativt arbejde, arbejdskultur It- kompetencer Mere erfaring (praktik) It systemer, struktur ( arbejdstilrettelæggelse) It færdigheder It -kompetencer Ikke umiddelbart. Der har været brug for mere specifik oplæring, eksempelvis i kommunens it-systemer. I forhold til socialrådgiver uddannelsen var jeg i et 4 måneders praktikophold. Dette var en meget vigtig del af mit uddannelsesforløb, der var med til at give mig en praktisk forståelse og praktisk anvendelse af de teorier og begreber jeg lærte under uddannelsen. Videregående uddannelser der ikke indeholder et praktikophold kan bevirke at den studerende får det svært på en arbejdsplads, da der helt klart mangler en praktik forståelse af de lærte teoretiske baggrunde. Håndtering af stress i praktisk Systematisering i praktisk metoder for hvordan man undgår at tage jobbet med hjem Praktisk studie Hvordan teori bedst omsættes til praksis (i for eksempel en kommunal organisation) generelt var arbejdsmarkedsområdet ikke vægtet højt på min uddannelse, da børne/familieområdet blev vægtet meget højt. derfor var det hovedsageligt i fht. lovgivningen at der blev undervist i fht. arbejdsmarkedsområdet. ressourceprofilen og kommunernes interne regler/metoder burde være vægtet højere. konfliktløsning. Flere personlige kompetencer, specialisering indenfor et felt Evnen til at kunne håndtere stor arbejdsbelastning/pres (uden at få stresssymptomer) Det ville have været rart at have fået mere undervisning i de lovmæssige redskaber, som der bliver brugt på arbejdsmarkedet, fx ressourceprofilen, som vi fik gennemgået på max 1½ time og efterfølgende havde 1 time til selv at arbejde med den. Det er SLET ikke nok. Det ville have gavnet at der var mere praksis-kendskab. Da jeg var i uddannelse, var der kun begrænset praktikpladser i en forvaltning. Og da jeg ikke kom i praktik i en forvaltning, var det yderst svært for mig, at få et arbejde efterfølgende. De fleste kommuner, ønsker ansatte med praksis erfaring, hvilket jeg ikke havde mulighed for at tilegne mig gennem min praktik. Jeg var til ansættelsessamtale på 7 forskellige arbejdspladser i kommuner, men ingen ville ansætte mig, pga min manglende erfaring til forvaltningsverdenen. Bedre skriftlighed, det at kunne skrive journaler og være realistisk omkring det. På studiet fokuserer man meget, for meget efter min mening, på analyser - at de skal stå i journalen. Har under min studietid kun set én journal fra den "virkelige verden" bedre juridisk forståelse når vi kommer fra studiet. mere praktisk orienteret viden, frem for teoretisk administrative færdigheder administrative arbejde - At der var mere fokus på praktik i forvaltning og ikke nær så meget i privat eget institutioner fx. Jeg var i en selvejende institution og her lærte jeg intet om lovgivning, at arbejde med en jounal mv. Dette stillede mig rigtig skidt ift. at søge mit f Socialt arbejde Projektledelse projektledelse Økonomistyring set i relation til projektarbejde og ledelsesopgaver, samt evnen til at opstille tabeller fx i exell til redegørelse af analyse. økonomisk indsigt ifht det sociale arbejdes foranstaltninger Undervisningsteori - didaktik Større kendskab til SCR Organisationsudvikling proceskonsulent Større juridisk kompetence Statestik,økonomistyring i praksis, procesledelse Specielle fag it-systemer pædagogik/didaktik Projektledelse Praktisk arbejde med en målgruppe Side 50

52 Projektledelse Organisationsforandring og forandringsledelse projektledelse anvende kvantitative analyse metoder voksenpædagogiske udd. færdigheder Praktisk erfaring Nej, men nok primært fordi jeg ikke har haft mulighed for at arbejde indenfor det område, jeg er uddannet til Nej, men havde jo også en del af de efterspurgte kompetencer i forvejen. Nej, da jeg ikke har kunnet få et akademisk arbejde. men ønskede at min uddannelse havde større anerkendelse canc. soc i socialt arbejde. Mundtlig fremlæggelse og kunne videregive den viden, som jeg har tilegnet, fx ved oplæg Mere projektledelse Mere om styringsteknologi, økonomi, offentlig administration, offentlig sektor og policy m.m. mere forskningsmetode mere IT mere projektledelse Ledelsesmæssige kompetencer. Økonomisk viden/budgetmæssig indsigt. Ledelse Budgettering Forhandlingsevne Kvantitative metoder Projektledelse Kvantitativ metode IT Projektledelse Konkret juridisk indsigt og metode (indenfor social- og forvaltningsretten) Projektledelse Evaluering og effektmåling Kvantitativ metode Kompentence inden for personalelledelse, projektledelse og økonomistyring. Jeg ville gerne have opnået færdigheder indenfor statistik, og brugen af it-programmer indenfor dette område. Manglen på denne færdighed bremser for mange ansættelser indenfor mit felt. ja! statistiske undersøgelsesmetoder samt IT færdigheder Ja, som samfundsfaglig kunne jeg godt være endnu bedre til "håndværket" omkring at lave survey's i forskellige it-programmer og bagefter analysere dem ved hjælp af programmet Underviserrollen er jeg ikke blevet introduiceret til på mit studie. Mange oplever måske at komme i underviserjob uden overhovedet at have nogle reskaber eller formidligsmæssige erfaringer Ja, mere fokus på økonomi og bearbejdning af kvantitative data (herunder statistik, praktisk anvendelse af ex. excel og omsætning til div. diagrammer til brug i ex.rapporter/analyser Ja, der efterspørger kvantitative undersøgelsesmetodik. Kendskab til konkrete statistiske programmer innivation kreativitet politisk forståelse strategisk tænkning Inden for forskningsområdet efterspørger de ofte kandidater med kvantitative metodiske færdigheder og erfaring med at arbejde i bestemte datasystemer. i det sundhedsfaglige felt er der megen fokus på kvantitativ og naturvidenskabelig tænkning - jeg er ikke høj i kurs, men ville ikke have valgt at tage cand. cur alligevel - venter på, at tænkningen vender igen, det er trods alt psykiatri jeg arbejder indenfor - Måske det hjælper, at Poul Munk Jørgensen er blevet forskningchef i Risskov Der har generelt været ansættelsesstop i region og kommuner og på sygeplejeskolerne siden jeg blev færdig! Formelle kompetencer som proceskonsulent evaluering En dybere juridisk viden. Der kan være uendelig langt fra uni til "en rigtig arbejdsplads" og de forventninger, som er der. Det kunne være fedt at være bedre rustet til dette. Der er blevet efterspurgt en større viden om statistik og behandling af kvantitative data. Analyseevne Statistik Fagligt højere niveau Klar kompetencebeskrivelse Identifikation med kvalifikationer Sammenhæng mellem uddannelse og jobmuligheder Side 51

53 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) (N=126) SAMF (N=1120) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse -46% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder -33% -36% -26% -25% -20% -14% -21% -24% -15% -18% -14% -15% -16% -17% -5% -5% -8% -8% -5% -3% 29% 31% 39% 21% 21% 18% 8% 16% 8% 14% 6% 10% 1% 7% % 3% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Side 52

54 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; (N=126) Tilegnede; (N=126) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at analysere Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Relevant viden om projektledelse At kunne arbejde kreativt og innovativt IT-færdigheder Generel forretningsforståelse Fremmedsprogsfærdigheder 9% 23% 18% 19% 6% 10% 5% 3% 5% 6 54% 75% 77% 6 54% 6 51% 59% 50% 56% 67% 49% 48% 68% 4 66% 40% 56% 36% 69% 36% 68% 39% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 53

55 Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Socialt Arbejde (N=93) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder -4-41% -33% -36% -37% -29% -2-14% -2-16% -21% -24% SAMF (N=1120) -13% -14% -15% -15% -17% -5% -5% -8% -11% -8% 30% 31% 6% 21% 9% 18% 2 16% 18% 14% 10% 11% 7% 1% 4% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Side 54

56 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Socialt Arbejde (N=93) Tilegnede; Socialt Arbejde (N=93) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse IT-færdigheder 2 21% 10% 20% 20% 14% 9% 13% 7% 20% 5% 5% 61% 91% 69% 87% 79% 80% 70% 79% 56% 77% 69% 58% 50% 56% 68% 46% 57% 44% 73% 44% 55% 61% 56% 36% 48% 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 55

57 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad I nogen grad I mindre grad 7% 7% 1 43% 27% 3 51% 54% 66% Socialt Arbejde (N=93) (N=124) SAMF (N=947) Slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% Side 56

58 5.1.7 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Socialt Arbejde (N=93) (N=126) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. regnskab, IT) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen* Flere konkrete cases i undervisningen Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet (Mere) undervisning i projektledelse* (Mere) undervis. i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Bedre vejledning om virksomhedernes behov Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Mere metode Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere problemorienteret undervisning Andet Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Mere projektarbejde Ingen forslag til forbedringer* Bedre karrieremesser på universitetet 34% 21% 36% 18% 30% 17% 30% 24% 25% 27% 33% 13% 27% 15% 24% 3% 24% 25% 4% 21% 11% 1 17% 25% 9% 15% 9% 24% 14% 17% 16% 14% 29% 14% 13% 1% 1% 8% 11% 9% 8% 4% 10% 7% 6% 4% 7% 4% 3% 5% 6% 4% 4% 11% 6% 3% 1% 43% 44% 51% 65% 0% 20% 40% 60% 80% Side 57

59 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? - Andet, angiv venligst: Uddannelsen burde være en kandidatuddannelse Opsplitte uddannelsen: børn og unge og arbejdsmarked Mere selvstændigt arbejde mere sammenhæng mellem uddannelsen og arbejdet i "virkeligheden" mere opdaterede undervisere (ofte længe siden de har arbejdet inden for branchen) Mere om anvendte psykiatriske og psykologiske metoder Mere fokus på It-kompetencer Længere praktik/elev plads Højere grad af faglig undervisning Bedre undervisere. Nogen der ikke er gået i stå på uni. at uddannelsen bliver over 5 år og de sidste to mere specialiseret At forelæsningerne blev gennemført af forskere med kendskab og interesse indenfor de pågældende områder. Afklaring og styrkelse af personlige kompetencer. Fx ved personlig udvikling i en eller anden form Socialt arbejde Kvantitativ databehandling Jeg læste på AAU på Den Sociale Højskole i København, der var meget få tilbud om studie- og karrierevejledning fra AAU I Kbh. - mulighed for deltagelse fx på KU, praksis øvelse hvor teori udledes af praksis eksempler Bedre profilering af cand.soc. i socialt arbejde - kendskabet til uddannelsen er ikke nået ud til arbejdsgiverne. Side 58

60 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja 66% 59% 63% Socialt Arbejde (N=91) Nej 34% 41% 37% (N=122) SAMF (N=932) 0% 50% 100% Side 59

61 6.1.2 Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Socialt Arbejde (N=60) (N=72) SAMF (N=586) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) 38% 49% 55% Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen 33% 41% 67% Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring 2 35% 50% Netværk 15% 18% 25% Andet 23% 14% 19% Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 4% 11% 20% Livslang Læring på AAU 3% 3% Universitetets tompladsordning 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pct. af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? - Andet, skriv hvordan: Undervisning via arbejdspladsen. Uddannelsen til socialpædagog Relevante interne kurser Merkonom fag kurser, ikke regelmæssige Kurser arrangeret af COK Igennem frivilligt arbejde Igennem arbejdspladsers kurser Har taget en 2 årig efteruddannelse Coach-uddannelse Socialt arbejde Virksomhedspraktik Via arbejdsplads terapikursus Scientific Wrighting projektstyringskursus gennem A-kasse Side 60

62 Master i socialt entreprenørskab Lederudvikling kurser på Københavns universitet gennem jobbet erfaring Egen læsning og omsætning af ny viden Diplomleder Adademiuddannelse NOEA 6 ugers selvvalgt (projektstyring) 6 ugers aktivering kursus i projektledelse Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Socialt Arbejde (N=31) (N=50) SAMF (N=346) Ja 58% 61% 68% Nej 3 39% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Side 61

63 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) Socialt Arbejde (N=64) (N=71) SAMF (N=621) Ledelse Projektledelse* Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Organisation Økonomi* Kommunikation Jura* Præsentation/formidling Andet HR Læring og pædagogik Forretningsforståelse Psykologi/terapi* Sprog Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf* IT Det kreative musiske område 7% 11% 11% 3% 19% 17% 18% 14% 20% 16% 20% 4% 14% 11% 14% 11% 18% 1 11% 7% 1 17% 11% 1 5% 1% 10% 6% 9% 1% 8% 6% 4% 6% 3% 4% 0% 25% 25% 24% 36% 33% 34% 33% 33% 30% 4 45% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pct. af dimittender, der overvejer en efter- og videreuddannelse Side 62

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter.

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter. Dit Studievalg 2014 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen Dit studievalg 2014. Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. Aarhus Universitet ønsker at give den bedst mulige uddannelsesinformation

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere