BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post[a]brugeravisen.dk Tlf.: REDAKTION Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward

2 Kære læsere! I denne udgave af brugeravisen har vi en artikel om Sindets dag, som vanen tro afholdtes den 10. oktober. Dernæst har vi nyt fra brugerrådet. Under bageriet har vi to fortællinger om det at arbejde i bageriet. Under Det Blå Hus har vi bl.a. et indslag fra brugernes sommerhustur. Avisen indeholder også et interview med brugerne af Mødestedet i Dronninglund, som desværre skal lukke ved årsskiftet. Det er man meget kede af i Dronninglund og vi føler med brugerne i Dronninglund. Det er virkeligt ærgerligt, at man må lukke Mødestedet. De har gennem årene bidraget med meget til avisen, bl.a. om de mange ture, som de har været på. Under Hedebo og Opgangsfællesskabet har vi en artikel om deres årlige motionsdag, som det er lykkedes dem at afholde trods færre ressourcer. Vi markerer også, at Opgangsfællesskabet er nået hele vejen til Paris, dvs. de har i fællesskab gået antal skridt svarende til distancen fra Brønderslev til Paris. Sidst men ikke mindst har vi indslag om BIFOS deltagelse i tre stævner i sensommeren og efteråret. Med venlig hilsen Redaktionen Brugeravisen - udgives af socialpsykiatrien i Brønderslev kommune. Det Blå Hus. Fasanvej 10, 9700 Brønderslev. Ansvarshavende: Peter K. Baggesgaard Redaktion: Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward Layout: Peter K. Baggesgaard Tryk: Det Blå Hus Oplag: 100 Avisen udkommer 4 gange årligt i: februar, maj, august og november. Deadline for næste nr.: 1. februar Næste nr. udkommer 20. februar Materiale til avisen sendes til: post[a]brugeravisen.dk Eller gives til medlemmerne af redaktionsudvalget. Avisen på Internet Her kan du læse avisen elektronisk. 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra redaktionen Side 2 Sindets dag 10/ Side 4 Referat fra brugerrådsmøde Side 6 4 gode grunde til at droppe light-sodavand Side 9 Bageriet og cafe Kox Afskedsreception for Hanne Frost Side 11 En lille fortælling om at være ny i bageriet Side 13 Mit år i bageriet Det Blå Hus Side 14 Cafe Kox 1-årsfødselsdag Side 16 Det Blå Hus Høstfest i Det Blå Hus Side 17 Fælles julefrokost Side 18 På tur til Jesperhus blomsterpark Side 19 Sommerhustur med Det Blå Hus Side 22 Aktivitetskalender Side 24 Mødestedet Interview med brugerne i Mødestedet Side 29 Tur med Mødestedet til zoo Side 31 Mødestedet på svampetur Side 31 Hedebo og opgangsfællesskabet Motionsdag på Hedebo Side 32 Bowling med opgangsfællesskabet Side 35 Opgangsfællesskabet går til Paris Side 37 BIFOS Den store aktivitetsdag 2014 Side 38 Bakke Cup 2014 Side 41 Efterårsstævne 2014 i Frederikshavn Side 44 Nøgle for socialpsykiatrien Side 48 3

4 Sindets dag 10/ ALLE SANSER blev aktiveret ved dette års udgave af Sindets Dag i Brønderslev. Der var kræs til smagsløgene leveret af Cafe Kox og Bageriet i Det blå Hus, der var kræs til øregangene leveret af Michelle Kaczmarek. Og så var der mulighed for at prøve nada-terapi og udøve den brasilianske kampdans Capoeira. Der var mulighed for at lade sig friste af forskellige håndarbejder og kunsthåndværk, og mulighed for at få en hyggesnak omkring bordene. Og ikke mindst fik deltagerne lov at høre to meget personlige beretninger fra Peter Larsen og Martin Bo Jensen, der begge i mange år har været udfordret af psykisk sårbarhed. Begge har været hårdt ramt - men de har kæmpet hårdt og kunne fortælle, at de i dag har en god hverdag med job. Begge rørte de tilhørerne med deres ærlige fortællinger om et liv, der til tider har været tungt og smertefuldt. Samtidig kunne de med deres historier være med til at give håb for dem, der lige nu kæmper med psykiske udfordringer i deres hverdag. Fra: Oplandsavisen Tirsdag 21. oktober 2014 Martin Bo Jensen og Peter Larsen fortalte om de udfordringer de har kæmpet sig igennem - i dag har de begge job i et supermarked. På billedet Martin Bo Jensen. 4

5 Michelle Kaczmarek spillede også egne numre til Sindets Dag i Brønderslev. 5

6 Referat fra brugerrådsmøde 21. oktober Valg til formandsposten til brugerrådet Hanne er gået af som formand for brugerrådet, og der skal vælges en ny. Ifølge vedtægterne vælges formanden blandt brugerrepræsentanterne i brugerrådet. Eftersom der mangler to repræsentanter på dagens møde, beslutter brugerrådet at konstituere en formand foreløbigt indtil næste møde. Gerda vælges. Valg af ny formand sættes på dagsorden til næste brugerrådsmøde. 2. Handicaprådet Sekretær for Handicaprådet, Line Enevoldsen, er blevet forhindret i at deltage i dag. Hun inviteres til næste brugerrådsmøde. Formålet med hendes besøg er en orientering om de funktioner og opgaver, der ligger i Handicaprådet. Handicaprådet arbejder som noget nyt med et bestemt tema på hvert møde og forsøger i mindre grad at tillade enkeltsager. 3. Mødestedets fremtid Der er frustration blandt brugerne i Mødestedet over manglende vished om stedets fremtid og ikke mindst, hvornår man kan forvente at vide noget. Ole mener, at man vil vide noget mere i november. 4. Brugeravisen Brugeravisen har investeret ca kr. i en PC til at opretholde kvaliteten i Brugeravisen. Er det noget, Lokalrådene vil hjælpe med at finansiere, spørger Det Blå Hus? Alle lokalråd giver i dag 500 kr. pr. år til Brugeravisen til trykning. Brugerrådet beslutter, at der fremover laves en retfærdig fordeling af lokalrådenes tilskud til Brugeravisen fordelt på, hvor meget tilskud lokalrådene hver især får. Det besluttes, at lokalrådene fremover yder følgende tilskud til Brugeravisen årligt: Thorvaldsenvej: 500 kr. Hedebo: kr. Det Blå Hus og Mødestedet: kr. hver. 5. Førstehjælp og brandkursus Gerda fortæller, at Falck kan tilbyde at komme ud gratis til brandkursus. Det 6

7 besluttes, at Gerda snakker med Keld fra Hedebo om at tage kontakt til Falck ift. at afholde brandkursus for socialpsykiatrien både i Brønderslev og i Dronninglund. Ift. førstehjælp vurderer brugerrådet, at der ikke er stor efterspørgsel. 6. Status på Masterplan Inga fortæller, at der er gang i en plan og konkretisering af Masterplanen. Formålet er 1) at få et overblik, fordi Masterplanen favner meget bredt, og 2) at gøre det mere synligt for alle, hvad der skal ske og hvornår, da der er brug for at prioritere i opgaverne. 7. Nyt fra stederne Mødestedet har inviteret politikere ud og haft besøg af flere i forbindelse med, at stedet er lukningstruet. Mødestedet føler de er blevet hørt og har endda været i avisen. Der er under det pres, truslen om lukning giver, opstået idéer til, hvad man kan gøre i stedet. Det Blå Hus føler sig lammet af usikkerhed over, hvad der kommer til at ske hos dem. Det gør det svært at få folk til at blive interesseret i ting. Folk tør ikke. Det vil være rart snart at få en afklaring. Det, som der især mangler at blive taget stilling til, er om Støttecentret lukker. Visitationen er i gang med at omvisitere folk til 103. Folk er forvirrede i omstillingsfasen, og opgaverne hober sig op. I Bageriet går det godt med omsætningen. Der kommer flere bestillinger. Thorvaldsensvej skal have en ny medarbejder, som de afventer at få afgjort. Hedebo holder motionsdag 31. oktober for Hedebo. Det er en tradition, Hedebo genoptager i mindre målestik i forhold til tidligere, hvor forberedelserne blev for store. Konferencer: 3 brugere fra Det Blå Hus deltager i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings konference i Vejle. Flere brugere skal til konference i KL om brugerperspektiv. Orientering herom sættes på dagsorden til næste brugerrådsmøde. 8. Tilbagemelding fra Ole Jespersgaard på brev fra Gerda og Mette på Hedebo Gerda og Mette har i et brev skrevet, at de er kede af at bo på så lidt plads, 7

8 som de 1 værelses lejligheder på Hedebo byder, og de gør opmærksom på det forhold, at Hedebo trænger til renovering. Ole sætter det på dagsorden på Social- og Sundhedsudvalget. 9. Information og vigtige beslutninger Brugerne i Det Blå Hus efterlyser øget information og hurtigere beslutninger i forhold til de forandringer, der pågår pt. I denne overgangstid hvor der er tvivl om flere tilbuds fremtid - dukker der en del spørgsmål op ift. hvad og hvordan man kan gøre. Det besluttes, at Det Blå Hus fremover kan sende mail til både Inge Tengnagel og Inga Eriksen for at fremme mulighed for svar på uklarheder. Dette gælder især spørgsmål om de brugertjente midler i Det Blå Hus, som i udgangspunktet skal bruges inden 1. feb. Inga vil gå tilbage og undersøge nærmere, hvad reglerne på det er. 10. Evt. Inger spørger til bostøttens lokaler i Dronninglund, hvis det besluttes at lukke Mødestedet. Ole siger, kommunen har en del lejemål i byen. Stephan påpeger, at en stor del af de remedier, som er i skilteværkstedet, er købt for brugernes penge. Overtager kommunen det? Carsten vil skrive ned, hvor meget der er for. Peter informerer, at der er kommet en orientering fra KL om ledsagelse. Brugere må ikke længere selv betale for ledsagers transport, kost mv. Ole peger på, at det vil betyde serviceforringelse sikkert i alle kommuner, fordi kravet nu er, at disse udgifter skal findes i driftsbudgettet. Peter informerer, at budget 2015 er besluttet. Det indebærer bl.a., at 18- midler til frivilligt arbejde beskæres, at 1 SKP-stilling spares væk samt en ugentlig nedsættelse af åbningstiden i Torvegade. Det besluttes at sætte budgetseminaret, som flere deltog i i Brønderslev Hallen, på til næste brugerrådsmøde. Ulla oplyser, at Mælkebøtten har spurgt, om en medarbejder fra socialpsykiatrien kan komme og fortælle om psykisk sygdom, som de også møder hos dem. Inga og Ulrik tager det med på afdelingsledermøde Et punkt til næste møde er også at fastsætte datoer for møder i Næste møde er 3. december 2014 kl på Hedebo. 8

9 4 gode grunde til at droppe light-sodavand Af: Mia Qvist Scheelsbeck, Newsdesk, Aller Media Light-sodavand er bestemt ikke sundt. Den kan faktisk skade din krop på flere måder. Der er jo ingen kalorier i en light-sodavand, så derfor er der vel ikke de store problemer i at drikke den? Sådan tænker mange måske, men jo, det er der faktisk problemer i. For udover at stimulere din trang til søde sager, kan den ødelægge dine nyrer, forstyrre dit stofskifte og gøre dig tykkere. Har du brug for lidt motivation til at droppe light-sodavanden helt, får du fire gode grunde her: Dine nyrer kan tage skade Når du drikker løs af light-sodavand, bør du måske tænke på, det går ud over dine nyrer. En undersøgelse foretaget på Harvard Medical School på mere end kvinder viser, at light-sodavand fordobler risikoen for at få nyresvigt. Selve nyrefunktionen begyndte faktisk at blive dårligere, når kvinderne drak mere end to light-sodavand om dagen. Dit stofskifte forstyrres En enkelt light-sodavand om dagen kan faktisk øge risikoen med 34 pct. for, at du får metabolisk syndrom, viser en undersøgelse blandt personer foretaget på University of Minnesota. Det er en samling af forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer, som bl.a. kommer til udtryk ved mavefedt, diabetes og et højt kolesteroltal, der i øvrigt øger risikoen for hjertekarsygdomme. Det vides dog ikke, om tendensen skyldes et højt forbrug af lightsodavand, generelle livsstilsproblemer eller begge dele. 9

10 Du bliver tykkere Selvom der ikke er nogen kalorier i light-sodavand, øger du faktisk risikoen for at blive overvægtig, jo flere light-sodavand du drikker. Det har en undersøgelse ved University of Texas Health Science Center vist. Drikker du to eller flere dåser light-sodavand om dagen, øger du risikoen for at blive tykkere med 500 pct. Det skyldes ifølge en undersøgelse fra Purdue University, at de kunstige sødemidler stimulerer dig til at overspise, da den søde trang presser på. Kroppen tror nemlig, du indtager sukker og så vil den have mere. Du ødelægger tænderne Med en ph-værdi på 3,2 kan light-sodavand være ganske skadelige for tænderne. Syren ødelægger emaljen på tænderne, og light-sodavand er faktisk ikke bedre end almindelige sodavand. En undersøgelse fra University of Michigan har vist, at voksne, der drikker tre eller flere sodavand om dagen, havde markant dårligere tandsundhed. De havde også flere huller og manglede flere tænder end dem, der ikke drak sodavand. Kilde: Prevention.com 10

11 Afskedsreception den for Hanne Frost. Da vi i Bageriet Det Blå Hus var inviteret til afskedsreception i cafe Kox for Hanne Frost, gik vi der ned og blev mødt af en masse mennesker, der var komme på visit der. Der var dækket op med lækkerier og diverse drikkevarer. Der var en velkomst tale af en fra Aof, og så blev der sagt farvel og held og lykke med fremtiden til Hanne. Så kom vores borgmester Michael Klitgaard på banen med en takketale til Hanne omkring deres samarbejdes i årenes løb. Imens de par taler blev der ellers gået til lækkerigerne, som var brød men forskellig fyld og Tiramisu (italiensk lagkage). Der blev nyt diverse drikkevarer til, og det så ud som om det hele faldt i god jord hos alle Hannes gæster. Så kom ham fra aof på banen igen med en takketale til Hanne og fortalte hvor godt deres samarbejde har været, og i stedet for at blive ved med og tale så alle blev for rørt ville han hellere synge en sang, han havde skrevet for år tilbage, men som han mente passede så godt til Hanne. Derpå var der en fællessang, hvor Hanne blev klædt ud som en gammel mormor, med følgende stor fornøjelse for gæsterne. Hanne 11

12 12

13 EN LILLE FORTÆLLING OM AT VÆRE NY I BAGERIET Ja, jeg vil starte med at sige det lige ud, som jeg følte, da jeg startede i bageriet. Mine nærmeste kollegaer var: Gitte, Hanne og Morten. De tog alle så pænt imod mig. De var meget hjælpsomme, og det var skønt, så man ikke stod på herrens mark. De andre havde også fået et års forspring i bageriet. Det var hurtigt, man fik betroet sin egen bageopskrift. Det var rigtig godt at have et lille ansvar. Vi var 3 piger på meget få kvadratmeter, og det var ikke sjældent vi stødte måsene sammen. Ja, man kan sige, vi kom hinanden ved :). Og Morten, som var ene hane i bageriet, havde uddannelsen som bager, og det var rigtig godt for os piger. Men jeg lærte en del fif fra bageriet. Det var ikke som man bager hjemme hos sig selv. Man bruger olie eller vand på bordet. Ja, det var lige nogle ting, man skulle tænke anderledes. Der var rene ord fra Morten, hvis man skulle smide sin dej ud og starte forfra. Og ros fik man meget af, når det gik godt. Og til fyraften spurgte Morten om, det havde været en god dag. Til slut, vil jeg gerne sige en stor tak til mine bage kollegaer for jeres støtte, når man er ny i bageriet, og en ros til Morten, som er god til at lære fra sig, og lytte til en når psyken er ude af balance. Med hjertelig tak til alle Hilsen Bodil 13

14 Mit år i bageriet Det Blå Hus Det hele begynde sidst på året 2012, hvor der var snak om der måske skulle starte noget op, som skulle bage til en cafe, der skulle starte oppe i byen et sted. Da vi så kom hen i februar, fik vi besked af Ulrik, at vi gerne måtte begynde og prøvebage i den bage gruppe, der var i huset på det tidspunkt. Så det gik Syssen og jeg så i gang med, og vi bagte så fryserne var ved og sprænge af diverse brød og kage, men frustrationen begyndte og komme, fordi vi jo ikke vidste om det vi lavede var det der skulle bruges eller hvad. Igennem hele foråret og først på sommeren blev starten på bageriet udskudt den ene gang efter den anden til jeg mistede troen på om det i det hele taget blev til noget det her foretagende. Men så kom der en lysning, da jeg fik af vide, de nu var kommet så langt, at der var kommet opslag på 2 stillinger. Så kom det store øjeblik, hvor der skulle være jobsamtaler, og jeg var så heldig og være med til dem. Og den ene var jo mere dygtig end den anden, men efter en diskussion blev vi så enig om Henrik skulle have stillingen som socialmedarbejder og Morten skulle være den faglige medarbejder. Jeg kom til jobsamtale i september 2013, og så begyndte jeg mit nye arbejdsliv den 1. oktober i bageriet. Jeg var spændt, men også meget nervøs om nu jeg kunne klare det, fordi det jo var en rigtig bager der skulle være sammen med mig i begyndelsen. Men vi kom da så småt i gang ude i det lille køkken om formiddagen. Den første bestilling, vi fik, var på kransekage til Peders jubilæum, og det blev lavet under kyndig vejledning af Morten, og så begyndt den virkelighed at gå op for mig om, hvordan Morten ville have tingene, og det kan siges sådan, at det ikke var som jeg normalt lavede tingene. Så nærmede sig november, hvor de andre ansatte i bageriet skulle starte på deres nye job. Der var en del forvirring og forsinkelser da cafe Kox ikke kom i gang til den tid de regnede med. Men de kom i gang, og vi prøvebagte igen noget, men nu var det noget der var mere bageripræget. 14

15 Så kom den dag, hvor vi inviterede til åbning af Bageriet Det Blå Hus. Jeg syntes, det var en stor dag, da det var indvielse af et nyt kapitel af mit liv, og at vi skulle servere noget, vi havde lavet og samtidig høre, hvad folk mente om det. Ja, så er der gået over et år siden dengang, og det er ikke til at forstå, hvor tiden er blevet af. Den ene dag tager den anden og vupti så er den uge gået. Jeg har lært en utrolig masse, og har også fået nogen spark bagi angående, at der er ski godt nok det jeg laver, og jeg godt kan selvom jeg ikke selv tror på det. Jeg har også lavet min del af de ting der ikke er gået som bageren (Morten) gerne ville have det, men pyt det er en læreproces, og så husker man på det, når man skal lave det om, som mislykkes første og måske anden gang. Hilsen den lykkelig bager Hanne 15

16 Cafe Kox 1-årsfødselsdag Fredag d. 24. oktober havde cafe Kox 1-årsfødselsdag. De serverede gratis brunsviger i anledning af dagen. Vi var en gruppe fra Det Blå Hus, der var nede og smage på sagerne, og fejre dagen sammen med dem. PKB 16

17 Høstfest i Det Blå Hus I Det Blå Hus havde vi høstfest fredag d. 12. september kl Prisen for brugere af det blå hus var 50 kr. Så det var billigt. Maden kom fra golfklubben. Menu var som følger: Helstegt oksefilet, Marineret svinekam, BBQ stegte grillkøller, flødekartofler, Provencekrydrede kartofler, Pastasalat, Broccolisalat, Tzatziki, 2 slags dressing og flutes. PKB 17

18 I ANLEDNINGEN AF NYE TIDER I Det Blå Hus har vi nogle optjente penge der gerne skal bruges på noget skønt til gavn og glæde for nye og gamle brugere af Det Blå Hus Derfor vil vi gerne invitere dig/jer til julefrokost, hvor også personalet deltager Tid: Onsdag d kl Sted : Den Runde Pavillon i Hedelund Pris: 45 kr. for brugere; 135kr. for evt. partner Drikkevarer kan købes i pavillonen. Menu: Sild m. Karrysalat Fiskefilet m remoulade Leverpostej med bacon championer Grønkål med medister og skinke Hvidkål m. frikadeller Ris a lamande Tilmelding: senest d. mandag d kl 12 Betaling ved tilmelding i Det Blå Hus 18

19 På tur til Jesperhus blomsterpark Vi kørte fra Det Blå Hus ca. kl Vi havde lejet to minibusser fra brødrene Møll i Hjørring. Turen kostede kun 50 kr., da vi havde fået tilskud fra pakkerikontoen. Undervejs holdt vi kaffepause, hvor vi fik rundstykke og kage. Vi sejlede med Feggesundfærgen over Limfjorden til Mors. Vi var i Jesperhus ca. kl Efter vi var kommet frem, var vi i 4d-biograf, der var en hæsblæsende tur på en ø med dinosaurer. Det var firedimensionalt, fordi der også var bevægelse i sæderne m.m. Kl til spiste vi i piratkroen. Der var buffet med frikadeller, tarteletter med høns i asparges, æggekage, pommes frites, majs, salat, brød, hot wings og ris med chili con carne. Der var også fri øl og sodavand. Efter vi havde spist, var vi med toget rundt i parken. Derefter var vi nogle der gik i tropisk zoo, hvor vi så leguan/varan, aber, sommerfugle og skildpadder. Vi tog ikke færgen hjemad, men kørte i stedet over broen. Vi rastede samme sted som på udvejen, hvor vi fik kaffe og kage. Vi var hjemme ved Det Blå Hus kl PKB I parken 19

20 Der spises frokost På rasteplads 20

21 21

22 Sommerhustur med Det Blå Hus i Nr. Lyngby Fra mandag d. 22. til fredag d. 26. september var brugerne fra Det Blå Hus i sommerhus i Nr. Lyngby. Turen var brugerstyret, så der var ingen personale med. Der var 16 brugere med fra Det Blå Hus og Mødestedet. Vi kørte i bus fra Det Blå Hus kl Der var to privatbiler, som var kørt i forvejen med mad, og de ting vi ellers skulle bruge. Tirsdag var vi ude at gå en tur. Tirsdag aften spillede vi bankospil med flotte sponsorpræmier. Onsdag var vi i pool og spabad. Det var et luksussommerhus, så der var både indendørs pool og spabad. Spabadet virkede dog ikke helt som det skulle. Torsdag kom Claus fra Det Blå Hus på besøg. Claus var kørende i bil, så alle mændene var på en lille køretur ned til stranden ved Nr. Lyngby. Se billedet nedenfor. Udover aktiviteterne blev der hygget og spillet kort i fællesrummet. Det var en rigtig hyggelig tur, som vi håber måske kan gentages en anden gang. PKB På mandetur 22

23 I spabad. Der hygges. 23

24 Aktivitetskalender Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune Det Blå Hus og Mødestedet Julemusik Lions Julehygge i Mødestedet Tid: Onsdag 3. december. Sted: Det Blå Hus Tid: Onsdag 3. december. Sted: Mødestedet Temadag om samskabelse Tid: Mandag 8. december. Kl Sted: Mødestedet Fælles Julefrokost Tid: Onsdag 10. december. Kl Sted: Den Runde Pavillon i Brønderslev Julefrokost i Mødestedet Tid: Mandag 15. december. Kl Sted: Mødestedet Statusmøde for masterplan Tid: Onsdag 17. december. Kl Sted: Brønderslev Hallen. Med forbehold for fejl, aflysninger og ændringer. Program følger for de enkelte aktiviteter. Hold øje med opslag i Det Blå Hus og Mødestedet. Tag kalenderen ud og hæng den op på opslagstavlen! 24

25 Aktivitetskalender Idrætsforeningen BIFOS Idrætsstævner 2014 Aalborg Cup 2014, Nørresundby. Tirsdag d. 18. marts BIFOS Sommerstævne, Brønderslev. AFLYST. Idrætsfestival i Vejle juli Den Store Aktivitetsdag, Lindholm Torsdag d. 21. august Bakke Cup på Brdsl. Psyk. Sygehus Onsdag d. 27. august Julestævne i Hjørring. Mandag d. 1. december Julefodbold i Aalborg. Fredag d. 19. december Møder og Arrangementer BIFOS Generalforsamling på Hedebo. Onsdag 12. februar AAB på Ålborg stadion Lørdag 3. maj BIFOS Juleafslutning på Hedebo. Mandag d. 8. december

26 Sommerhuset ude fra. I køkkenet 26

27 Der spilles banko. På gåtur. 27

28 Bagervarer til hele organisationen!! Bageriet tilbyder hjemmelavede brød og kager Kontakt: Bageriet167[a]gmail.com eller tlf Brød og Kager 28

29 Interview med brugerne i Mødestedet vedr. lukning af Mødestedet Hvor mange af jer vil benytte det nye tilbud i Brønderslev? Tre personer vil bruge tilbuddet i Brønderslev. Kørsel er for egen regning indtil videre. Janni vil i pakkeriet i Det Blå Hus. Hvor mange vil ikke benytte det nye tilbud? De fleste vil nok ikke bruge tilbuddet i Brønderslev. Man vil ikke pga. at det er for dyrt i transport. Der er dårlige transportmuligheder med bussen især i skolernes ferie. Det er bekymrende, at man ikke kan komme hjem hurtigt. Hvordan har I det med at Mødestedet skal lukke? Har det meget dårligt. Det er meget forkert, at man lukker sådan et godt tilbud. De fleste har det dårligt med det, da de så ikke har noget at beskæftige sig med. Vi tænker: Hvor står vi så nu. Det er den trygge base, der forsvinder. Vi syntes, at politikerne skulle komme ud og se på virkeligheden. Politikerne har skyklapper på. De er kun fokuseret på de 1,2 stilling. Fyr nogle i toppen i stedet for dem på gulvet. Ole Jespersgaard har været igennem et forløb med psykisk sygdom, så han burde vide, hvad det betyder at få støtte og hjælp. Man risikerer at blive indlagt og blive justeret i medicin, og så komme hjem til det samme igen. I øjeblikket er vi i granatchok, så vi boykotter tilbuddet i Brønderslev. Hvordan har I det med, at man vil åbne et nyt værested i Brønderslev, når man samtidig lukker Mødestedet? Det er træls. Det er som om man lukker os for, at Brønderslev kan få det bedre med øget åbningstid. Hvordan har I det med at skulle benytte en bus til Brønderslev? Det tager en time i køretid. Der er nogle enkelte stykker, som ikke kan køre i bus. Der er ikke noget afklaret i forhold til bustransport. Tror I på, at kommunen sparer penge, hvis brugerne fx får brug for mere bostøtte i stedet? Vi tror ikke, at man sparer noget. Der skal flere bostøtter ud, og der er risiko for at man går helt ned med flaget. Nogle vil måske bruge akuttelefonen på Hedebo. Hvad betyder det for jer at have et sted som mødestedet? Det er, at man kommer ud blandt venner, og man har noget at stå op til. Man har brug for en snak med personalet. Alternativet er værtshus eller bænken nede ved Super Best. Der er ikke noget i Dronninglund, som 29

30 man kan gå til. Er der andre muligheder for fællesskab fx foreninger? Man interesserer sig ikke for fx håndbold og fodbold. Kunne man lige så godt flytte værestedet til Dronninglund i stedet for Brønderslev? Ja, det var bedre. Så byg et nyt sted fx i Hjallerup. Der vil være flere, der vil bruge det, hvis det lå i Hjallerup. Synes I det er en stor besparelse på 1,2 stilling eller set i forhold til, hvad man ødelægger for brugerne i Dronninglund? Det er et kæmpe indgreb for så små penge. Man burde kunne finde pengene et andet sted. Det er småpenge. Hvad mener I om tilbuddet om, at der vil blive et andet tilbud i Dronninglund på frivillig basis? Er frivillige i stand til at hjælpe, når man har en psykisk sygdom? Det er fint nok. Personalet skal være inde i de forskellige sygdomme. Det skal gerne være nogen, der har arbejdet indenfor psykiatrien. Kan man få sådan nogle frivillige? Der er tvivl om hvorvidt de frivillige kan klare jobbet. Man skal have en uddannelse indenfor området. Den gamle kirke i Fredensgade er nævnt som en mulighed. Vi vil nedsætte en gruppe, der skal se på, hvordan man kunne få et frivilligt tilbud til at fungere. Der vil være et brugerråd, og ellers skal det køre i sig selv. Hvordan har I det med at værestedet i Dronninglund er blevet flyttet flere gange og nu sammenlægges med Brønderslev? Føler I jer kostet rundt med? Ja, det gør vi. Nu kommer vi ingen steder, når Mødestedet lukkes. Hver gang vi har flyttet har vi dog fået bedre lokaler. Det Blå Hus har også flyttet tre gange. Hvor mange brugere bruger Mødestedet? 23 personer er tilknyttet Mødestedet. PKB 30

31 Tur med Mødestedet til zoo d. 23/ Vi var 9 fra Mødestedet, der tog en tur til zoo i Ålborg. Heldigvis var vejret med os. Vi så mange af dyrene, da de var ude i indhegningen. Vi spiste frokost i cafeen, hvor vi fik rigtig god mad. Derefter gik vi rundt, og så det sidste i haven. Imens var der nogle, der fik en kop kaffe og et stykke kage. Derefter gik turen tilbage til Mødestedet med en oplevelse rigere. Karen og Kjeld Mødestedet på svampetur. Torsdag den 18. september kørte Mødestedet til Naturskolen Lunken. Her fik vi en kort orientering af Naturvejleder Knud Andersen som fortalte om forskellige svampe, som vi bagefter skulle ud og prøve og finde. Vi var derefter ca. 1½ time ude for at finde nogle svampe. Stedet bar præg af, at der havde været andre end os, da der var begrænset med svampe at finde. Vi fandt da nogle kantareller, og få andre spiselige svampe. Da vi kom tilbage til Naturskolen tændte vi op i bål, og lavede en svampestuvning. Desværre havde vi glemt at tage fløde med, men med noget kaffemælk fik vi alligevel en velsmagende stuvning ud af det. Det blev spist med stor appetit til vores medbragte fransbrød. Vi kørte derefter til Brønderslev hvor vi besøgte Cafe Kox. Inden turen gik tilbage til Dronninglund, var vi lige omkring Det Blå Hus, hvor nogle fik en rundvisning. Hilsen Mødestedet. 31

32 Motionsdag på Hedebo Torsdag d. 30. oktober var der motionsdag på Hedebo. Dagen startede med velkomst og morgenmad. Efter morgenmaden var der fælles gå/ løbetur, og derefter var der åbent i de forskellige workshops eller stande. Der var: Yoga/Mindfulness, Pulstræning, Balancegruppe, Sund By, NADA akupunktur og Ryge Stop. I opholdsstuen var der opvisning i break dance. Ved middagstid var der fælles frokost i cafeen med sund mad. Vi afsluttede dagen med rundbold, hvor beboere (samt elever og studerende) og personale spillede mod hinanden. Til slut var der kaffe i cafeen. PKB 32

33 Break dance NADA akupunktur 33

34 Frokostbuffet Yoga/Mindfulness 34

35 Bowling med opgangsfællesskabet Søndag var 5 borgere fra opgangsfællesskabet og undertegnede nede i bowle. Der blev spillet om æren og kampen var hård alle mand lavede strikes og flotte resultater. Søren lagde stærkt ud med første rekord på 114 i første spil skarpt forfulgt at Janni med 113 point.. Først i sidste runde lykkedes det undertegnede at sætte et fint punktum med 144 point et meget tilfreds personale, som ellers havde tabt alle foregående runder og med håneretten til næste gang. Det var en hyggelig eftermiddag med positiv kampånd, hvor grænser blev rykket og personlige mål blev nået. Marie Ladefoged 35

36 36

37 Thorvaldsensvej 14 har nu: Gået skridt i alt Gået skridt per person Forbrændt kcal Forbrændt kcal per person, svarende til liter coca cola PS Vi er nået til Paris 37

38 Den store aktivitetsdag 2014 Torsdag d. 21. august afholdte Idræt og Kultur Ålborg deres årlige stævne Den Store Aktivitetsdag på DAI s idrætsanlæg i Nørresundby. I BIFOS mødtes vi kl på Hedebo. Vi kørte i privatbiler, da det endnu ikke er muligt at få et gruppe-rejsekort til toget. Vi var fire biler med ca. 16 deltagere. Stævnet startede kl Vi var derude lidt før 10, så vi kunne nå at klæde om. Der var velkomst i teltet. Det var Britt, som er idrætskoordinator i Idræt og Kultur Ålborg, der åbnede dagens stævne. Omkring samme tid kom der en regnbyge, så de fleste folk blev inde under teltet. Da det blev tørvejr igen startede fodbold, volleyball og petanque. Der var tre fodboldhold: Idræt og Kultur Ålborg, Himmerland og BIFOS. Så vi spillede to kampe hver af 2 x 10 minutter. BIFOS vandt en kamp og tabte en kamp, hvilket rakte til en andenplads. Kl var der frokostpause, hvor vi fik en sportsbolle og en sodavand. Efter frokost spillede BIFOS rundbold. Undertegnede var så uheldig at blive stukket af en hveps, der var kommet ind under trøjen. Så jeg måtte gå ud midt i rundbolden for at få set på stikket. Kl var der præmieoverrækkelse. Der blev uddelt sponsorpræmier til de hold, som var kommet på førstepladsen. BIFOS fik som sagt en andenplads i fodbold. I volleyball, petanque og rundbold blev vi placeret uden for de tre første hold. Vi fik dog en placering i stigegolf, hvor Christina fra BIFOS blev nummer 2. Derefter var aktivitetsdagen slut og vi klædte om for bagefter at køre hjem til Brønderslev. PKB 38

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.:

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

BRUGERAVISEN. Årgang 9, nr. 3 August 2015. Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og BIFOS. Mødestedet

BRUGERAVISEN. Årgang 9, nr. 3 August 2015. Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og BIFOS. Mødestedet BRUGERAVISEN Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og BIFOS Årgang 9, nr. 3 August 2015 Mødestedet Kære læsere! Så er vi klar med august-nummeret af brugeravisen. Redaktøren har

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Julefrokost 2015 På Badehotellet

Julefrokost 2015 På Badehotellet Julefrokost 2015 På Badehotellet Alle forslag er gældende fra den 14. november til jul. Julefrokost med ophold (alt inklusive) Julefrokost i eget lokale Jul i Strandpavillonen Jul i Ship Inn Diner Transportable

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning.

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning. info@ Kære gæst Vi glæder os til, at byde Dem og Deres gæster velkommen her på Restaurant Rindbæklund i Hedensted bakker direkte ned til en af Danmarks smukkeste golfbaner. Denne konfirmationsbrochure

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere