BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post[a]brugeravisen.dk Tlf.: REDAKTION Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward

2 Kære læsere! I denne udgave af brugeravisen har vi en artikel om Sindets dag, som vanen tro afholdtes den 10. oktober. Dernæst har vi nyt fra brugerrådet. Under bageriet har vi to fortællinger om det at arbejde i bageriet. Under Det Blå Hus har vi bl.a. et indslag fra brugernes sommerhustur. Avisen indeholder også et interview med brugerne af Mødestedet i Dronninglund, som desværre skal lukke ved årsskiftet. Det er man meget kede af i Dronninglund og vi føler med brugerne i Dronninglund. Det er virkeligt ærgerligt, at man må lukke Mødestedet. De har gennem årene bidraget med meget til avisen, bl.a. om de mange ture, som de har været på. Under Hedebo og Opgangsfællesskabet har vi en artikel om deres årlige motionsdag, som det er lykkedes dem at afholde trods færre ressourcer. Vi markerer også, at Opgangsfællesskabet er nået hele vejen til Paris, dvs. de har i fællesskab gået antal skridt svarende til distancen fra Brønderslev til Paris. Sidst men ikke mindst har vi indslag om BIFOS deltagelse i tre stævner i sensommeren og efteråret. Med venlig hilsen Redaktionen Brugeravisen - udgives af socialpsykiatrien i Brønderslev kommune. Det Blå Hus. Fasanvej 10, 9700 Brønderslev. Ansvarshavende: Peter K. Baggesgaard Redaktion: Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward Layout: Peter K. Baggesgaard Tryk: Det Blå Hus Oplag: 100 Avisen udkommer 4 gange årligt i: februar, maj, august og november. Deadline for næste nr.: 1. februar Næste nr. udkommer 20. februar Materiale til avisen sendes til: post[a]brugeravisen.dk Eller gives til medlemmerne af redaktionsudvalget. Avisen på Internet Her kan du læse avisen elektronisk. 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra redaktionen Side 2 Sindets dag 10/ Side 4 Referat fra brugerrådsmøde Side 6 4 gode grunde til at droppe light-sodavand Side 9 Bageriet og cafe Kox Afskedsreception for Hanne Frost Side 11 En lille fortælling om at være ny i bageriet Side 13 Mit år i bageriet Det Blå Hus Side 14 Cafe Kox 1-årsfødselsdag Side 16 Det Blå Hus Høstfest i Det Blå Hus Side 17 Fælles julefrokost Side 18 På tur til Jesperhus blomsterpark Side 19 Sommerhustur med Det Blå Hus Side 22 Aktivitetskalender Side 24 Mødestedet Interview med brugerne i Mødestedet Side 29 Tur med Mødestedet til zoo Side 31 Mødestedet på svampetur Side 31 Hedebo og opgangsfællesskabet Motionsdag på Hedebo Side 32 Bowling med opgangsfællesskabet Side 35 Opgangsfællesskabet går til Paris Side 37 BIFOS Den store aktivitetsdag 2014 Side 38 Bakke Cup 2014 Side 41 Efterårsstævne 2014 i Frederikshavn Side 44 Nøgle for socialpsykiatrien Side 48 3

4 Sindets dag 10/ ALLE SANSER blev aktiveret ved dette års udgave af Sindets Dag i Brønderslev. Der var kræs til smagsløgene leveret af Cafe Kox og Bageriet i Det blå Hus, der var kræs til øregangene leveret af Michelle Kaczmarek. Og så var der mulighed for at prøve nada-terapi og udøve den brasilianske kampdans Capoeira. Der var mulighed for at lade sig friste af forskellige håndarbejder og kunsthåndværk, og mulighed for at få en hyggesnak omkring bordene. Og ikke mindst fik deltagerne lov at høre to meget personlige beretninger fra Peter Larsen og Martin Bo Jensen, der begge i mange år har været udfordret af psykisk sårbarhed. Begge har været hårdt ramt - men de har kæmpet hårdt og kunne fortælle, at de i dag har en god hverdag med job. Begge rørte de tilhørerne med deres ærlige fortællinger om et liv, der til tider har været tungt og smertefuldt. Samtidig kunne de med deres historier være med til at give håb for dem, der lige nu kæmper med psykiske udfordringer i deres hverdag. Fra: Oplandsavisen Tirsdag 21. oktober 2014 Martin Bo Jensen og Peter Larsen fortalte om de udfordringer de har kæmpet sig igennem - i dag har de begge job i et supermarked. På billedet Martin Bo Jensen. 4

5 Michelle Kaczmarek spillede også egne numre til Sindets Dag i Brønderslev. 5

6 Referat fra brugerrådsmøde 21. oktober Valg til formandsposten til brugerrådet Hanne er gået af som formand for brugerrådet, og der skal vælges en ny. Ifølge vedtægterne vælges formanden blandt brugerrepræsentanterne i brugerrådet. Eftersom der mangler to repræsentanter på dagens møde, beslutter brugerrådet at konstituere en formand foreløbigt indtil næste møde. Gerda vælges. Valg af ny formand sættes på dagsorden til næste brugerrådsmøde. 2. Handicaprådet Sekretær for Handicaprådet, Line Enevoldsen, er blevet forhindret i at deltage i dag. Hun inviteres til næste brugerrådsmøde. Formålet med hendes besøg er en orientering om de funktioner og opgaver, der ligger i Handicaprådet. Handicaprådet arbejder som noget nyt med et bestemt tema på hvert møde og forsøger i mindre grad at tillade enkeltsager. 3. Mødestedets fremtid Der er frustration blandt brugerne i Mødestedet over manglende vished om stedets fremtid og ikke mindst, hvornår man kan forvente at vide noget. Ole mener, at man vil vide noget mere i november. 4. Brugeravisen Brugeravisen har investeret ca kr. i en PC til at opretholde kvaliteten i Brugeravisen. Er det noget, Lokalrådene vil hjælpe med at finansiere, spørger Det Blå Hus? Alle lokalråd giver i dag 500 kr. pr. år til Brugeravisen til trykning. Brugerrådet beslutter, at der fremover laves en retfærdig fordeling af lokalrådenes tilskud til Brugeravisen fordelt på, hvor meget tilskud lokalrådene hver især får. Det besluttes, at lokalrådene fremover yder følgende tilskud til Brugeravisen årligt: Thorvaldsenvej: 500 kr. Hedebo: kr. Det Blå Hus og Mødestedet: kr. hver. 5. Førstehjælp og brandkursus Gerda fortæller, at Falck kan tilbyde at komme ud gratis til brandkursus. Det 6

7 besluttes, at Gerda snakker med Keld fra Hedebo om at tage kontakt til Falck ift. at afholde brandkursus for socialpsykiatrien både i Brønderslev og i Dronninglund. Ift. førstehjælp vurderer brugerrådet, at der ikke er stor efterspørgsel. 6. Status på Masterplan Inga fortæller, at der er gang i en plan og konkretisering af Masterplanen. Formålet er 1) at få et overblik, fordi Masterplanen favner meget bredt, og 2) at gøre det mere synligt for alle, hvad der skal ske og hvornår, da der er brug for at prioritere i opgaverne. 7. Nyt fra stederne Mødestedet har inviteret politikere ud og haft besøg af flere i forbindelse med, at stedet er lukningstruet. Mødestedet føler de er blevet hørt og har endda været i avisen. Der er under det pres, truslen om lukning giver, opstået idéer til, hvad man kan gøre i stedet. Det Blå Hus føler sig lammet af usikkerhed over, hvad der kommer til at ske hos dem. Det gør det svært at få folk til at blive interesseret i ting. Folk tør ikke. Det vil være rart snart at få en afklaring. Det, som der især mangler at blive taget stilling til, er om Støttecentret lukker. Visitationen er i gang med at omvisitere folk til 103. Folk er forvirrede i omstillingsfasen, og opgaverne hober sig op. I Bageriet går det godt med omsætningen. Der kommer flere bestillinger. Thorvaldsensvej skal have en ny medarbejder, som de afventer at få afgjort. Hedebo holder motionsdag 31. oktober for Hedebo. Det er en tradition, Hedebo genoptager i mindre målestik i forhold til tidligere, hvor forberedelserne blev for store. Konferencer: 3 brugere fra Det Blå Hus deltager i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings konference i Vejle. Flere brugere skal til konference i KL om brugerperspektiv. Orientering herom sættes på dagsorden til næste brugerrådsmøde. 8. Tilbagemelding fra Ole Jespersgaard på brev fra Gerda og Mette på Hedebo Gerda og Mette har i et brev skrevet, at de er kede af at bo på så lidt plads, 7

8 som de 1 værelses lejligheder på Hedebo byder, og de gør opmærksom på det forhold, at Hedebo trænger til renovering. Ole sætter det på dagsorden på Social- og Sundhedsudvalget. 9. Information og vigtige beslutninger Brugerne i Det Blå Hus efterlyser øget information og hurtigere beslutninger i forhold til de forandringer, der pågår pt. I denne overgangstid hvor der er tvivl om flere tilbuds fremtid - dukker der en del spørgsmål op ift. hvad og hvordan man kan gøre. Det besluttes, at Det Blå Hus fremover kan sende mail til både Inge Tengnagel og Inga Eriksen for at fremme mulighed for svar på uklarheder. Dette gælder især spørgsmål om de brugertjente midler i Det Blå Hus, som i udgangspunktet skal bruges inden 1. feb. Inga vil gå tilbage og undersøge nærmere, hvad reglerne på det er. 10. Evt. Inger spørger til bostøttens lokaler i Dronninglund, hvis det besluttes at lukke Mødestedet. Ole siger, kommunen har en del lejemål i byen. Stephan påpeger, at en stor del af de remedier, som er i skilteværkstedet, er købt for brugernes penge. Overtager kommunen det? Carsten vil skrive ned, hvor meget der er for. Peter informerer, at der er kommet en orientering fra KL om ledsagelse. Brugere må ikke længere selv betale for ledsagers transport, kost mv. Ole peger på, at det vil betyde serviceforringelse sikkert i alle kommuner, fordi kravet nu er, at disse udgifter skal findes i driftsbudgettet. Peter informerer, at budget 2015 er besluttet. Det indebærer bl.a., at 18- midler til frivilligt arbejde beskæres, at 1 SKP-stilling spares væk samt en ugentlig nedsættelse af åbningstiden i Torvegade. Det besluttes at sætte budgetseminaret, som flere deltog i i Brønderslev Hallen, på til næste brugerrådsmøde. Ulla oplyser, at Mælkebøtten har spurgt, om en medarbejder fra socialpsykiatrien kan komme og fortælle om psykisk sygdom, som de også møder hos dem. Inga og Ulrik tager det med på afdelingsledermøde Et punkt til næste møde er også at fastsætte datoer for møder i Næste møde er 3. december 2014 kl på Hedebo. 8

9 4 gode grunde til at droppe light-sodavand Af: Mia Qvist Scheelsbeck, Newsdesk, Aller Media Light-sodavand er bestemt ikke sundt. Den kan faktisk skade din krop på flere måder. Der er jo ingen kalorier i en light-sodavand, så derfor er der vel ikke de store problemer i at drikke den? Sådan tænker mange måske, men jo, det er der faktisk problemer i. For udover at stimulere din trang til søde sager, kan den ødelægge dine nyrer, forstyrre dit stofskifte og gøre dig tykkere. Har du brug for lidt motivation til at droppe light-sodavanden helt, får du fire gode grunde her: Dine nyrer kan tage skade Når du drikker løs af light-sodavand, bør du måske tænke på, det går ud over dine nyrer. En undersøgelse foretaget på Harvard Medical School på mere end kvinder viser, at light-sodavand fordobler risikoen for at få nyresvigt. Selve nyrefunktionen begyndte faktisk at blive dårligere, når kvinderne drak mere end to light-sodavand om dagen. Dit stofskifte forstyrres En enkelt light-sodavand om dagen kan faktisk øge risikoen med 34 pct. for, at du får metabolisk syndrom, viser en undersøgelse blandt personer foretaget på University of Minnesota. Det er en samling af forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer, som bl.a. kommer til udtryk ved mavefedt, diabetes og et højt kolesteroltal, der i øvrigt øger risikoen for hjertekarsygdomme. Det vides dog ikke, om tendensen skyldes et højt forbrug af lightsodavand, generelle livsstilsproblemer eller begge dele. 9

10 Du bliver tykkere Selvom der ikke er nogen kalorier i light-sodavand, øger du faktisk risikoen for at blive overvægtig, jo flere light-sodavand du drikker. Det har en undersøgelse ved University of Texas Health Science Center vist. Drikker du to eller flere dåser light-sodavand om dagen, øger du risikoen for at blive tykkere med 500 pct. Det skyldes ifølge en undersøgelse fra Purdue University, at de kunstige sødemidler stimulerer dig til at overspise, da den søde trang presser på. Kroppen tror nemlig, du indtager sukker og så vil den have mere. Du ødelægger tænderne Med en ph-værdi på 3,2 kan light-sodavand være ganske skadelige for tænderne. Syren ødelægger emaljen på tænderne, og light-sodavand er faktisk ikke bedre end almindelige sodavand. En undersøgelse fra University of Michigan har vist, at voksne, der drikker tre eller flere sodavand om dagen, havde markant dårligere tandsundhed. De havde også flere huller og manglede flere tænder end dem, der ikke drak sodavand. Kilde: Prevention.com 10

11 Afskedsreception den for Hanne Frost. Da vi i Bageriet Det Blå Hus var inviteret til afskedsreception i cafe Kox for Hanne Frost, gik vi der ned og blev mødt af en masse mennesker, der var komme på visit der. Der var dækket op med lækkerier og diverse drikkevarer. Der var en velkomst tale af en fra Aof, og så blev der sagt farvel og held og lykke med fremtiden til Hanne. Så kom vores borgmester Michael Klitgaard på banen med en takketale til Hanne omkring deres samarbejdes i årenes løb. Imens de par taler blev der ellers gået til lækkerigerne, som var brød men forskellig fyld og Tiramisu (italiensk lagkage). Der blev nyt diverse drikkevarer til, og det så ud som om det hele faldt i god jord hos alle Hannes gæster. Så kom ham fra aof på banen igen med en takketale til Hanne og fortalte hvor godt deres samarbejde har været, og i stedet for at blive ved med og tale så alle blev for rørt ville han hellere synge en sang, han havde skrevet for år tilbage, men som han mente passede så godt til Hanne. Derpå var der en fællessang, hvor Hanne blev klædt ud som en gammel mormor, med følgende stor fornøjelse for gæsterne. Hanne 11

12 12

13 EN LILLE FORTÆLLING OM AT VÆRE NY I BAGERIET Ja, jeg vil starte med at sige det lige ud, som jeg følte, da jeg startede i bageriet. Mine nærmeste kollegaer var: Gitte, Hanne og Morten. De tog alle så pænt imod mig. De var meget hjælpsomme, og det var skønt, så man ikke stod på herrens mark. De andre havde også fået et års forspring i bageriet. Det var hurtigt, man fik betroet sin egen bageopskrift. Det var rigtig godt at have et lille ansvar. Vi var 3 piger på meget få kvadratmeter, og det var ikke sjældent vi stødte måsene sammen. Ja, man kan sige, vi kom hinanden ved :). Og Morten, som var ene hane i bageriet, havde uddannelsen som bager, og det var rigtig godt for os piger. Men jeg lærte en del fif fra bageriet. Det var ikke som man bager hjemme hos sig selv. Man bruger olie eller vand på bordet. Ja, det var lige nogle ting, man skulle tænke anderledes. Der var rene ord fra Morten, hvis man skulle smide sin dej ud og starte forfra. Og ros fik man meget af, når det gik godt. Og til fyraften spurgte Morten om, det havde været en god dag. Til slut, vil jeg gerne sige en stor tak til mine bage kollegaer for jeres støtte, når man er ny i bageriet, og en ros til Morten, som er god til at lære fra sig, og lytte til en når psyken er ude af balance. Med hjertelig tak til alle Hilsen Bodil 13

14 Mit år i bageriet Det Blå Hus Det hele begynde sidst på året 2012, hvor der var snak om der måske skulle starte noget op, som skulle bage til en cafe, der skulle starte oppe i byen et sted. Da vi så kom hen i februar, fik vi besked af Ulrik, at vi gerne måtte begynde og prøvebage i den bage gruppe, der var i huset på det tidspunkt. Så det gik Syssen og jeg så i gang med, og vi bagte så fryserne var ved og sprænge af diverse brød og kage, men frustrationen begyndte og komme, fordi vi jo ikke vidste om det vi lavede var det der skulle bruges eller hvad. Igennem hele foråret og først på sommeren blev starten på bageriet udskudt den ene gang efter den anden til jeg mistede troen på om det i det hele taget blev til noget det her foretagende. Men så kom der en lysning, da jeg fik af vide, de nu var kommet så langt, at der var kommet opslag på 2 stillinger. Så kom det store øjeblik, hvor der skulle være jobsamtaler, og jeg var så heldig og være med til dem. Og den ene var jo mere dygtig end den anden, men efter en diskussion blev vi så enig om Henrik skulle have stillingen som socialmedarbejder og Morten skulle være den faglige medarbejder. Jeg kom til jobsamtale i september 2013, og så begyndte jeg mit nye arbejdsliv den 1. oktober i bageriet. Jeg var spændt, men også meget nervøs om nu jeg kunne klare det, fordi det jo var en rigtig bager der skulle være sammen med mig i begyndelsen. Men vi kom da så småt i gang ude i det lille køkken om formiddagen. Den første bestilling, vi fik, var på kransekage til Peders jubilæum, og det blev lavet under kyndig vejledning af Morten, og så begyndt den virkelighed at gå op for mig om, hvordan Morten ville have tingene, og det kan siges sådan, at det ikke var som jeg normalt lavede tingene. Så nærmede sig november, hvor de andre ansatte i bageriet skulle starte på deres nye job. Der var en del forvirring og forsinkelser da cafe Kox ikke kom i gang til den tid de regnede med. Men de kom i gang, og vi prøvebagte igen noget, men nu var det noget der var mere bageripræget. 14

15 Så kom den dag, hvor vi inviterede til åbning af Bageriet Det Blå Hus. Jeg syntes, det var en stor dag, da det var indvielse af et nyt kapitel af mit liv, og at vi skulle servere noget, vi havde lavet og samtidig høre, hvad folk mente om det. Ja, så er der gået over et år siden dengang, og det er ikke til at forstå, hvor tiden er blevet af. Den ene dag tager den anden og vupti så er den uge gået. Jeg har lært en utrolig masse, og har også fået nogen spark bagi angående, at der er ski godt nok det jeg laver, og jeg godt kan selvom jeg ikke selv tror på det. Jeg har også lavet min del af de ting der ikke er gået som bageren (Morten) gerne ville have det, men pyt det er en læreproces, og så husker man på det, når man skal lave det om, som mislykkes første og måske anden gang. Hilsen den lykkelig bager Hanne 15

16 Cafe Kox 1-årsfødselsdag Fredag d. 24. oktober havde cafe Kox 1-årsfødselsdag. De serverede gratis brunsviger i anledning af dagen. Vi var en gruppe fra Det Blå Hus, der var nede og smage på sagerne, og fejre dagen sammen med dem. PKB 16

17 Høstfest i Det Blå Hus I Det Blå Hus havde vi høstfest fredag d. 12. september kl Prisen for brugere af det blå hus var 50 kr. Så det var billigt. Maden kom fra golfklubben. Menu var som følger: Helstegt oksefilet, Marineret svinekam, BBQ stegte grillkøller, flødekartofler, Provencekrydrede kartofler, Pastasalat, Broccolisalat, Tzatziki, 2 slags dressing og flutes. PKB 17

18 I ANLEDNINGEN AF NYE TIDER I Det Blå Hus har vi nogle optjente penge der gerne skal bruges på noget skønt til gavn og glæde for nye og gamle brugere af Det Blå Hus Derfor vil vi gerne invitere dig/jer til julefrokost, hvor også personalet deltager Tid: Onsdag d kl Sted : Den Runde Pavillon i Hedelund Pris: 45 kr. for brugere; 135kr. for evt. partner Drikkevarer kan købes i pavillonen. Menu: Sild m. Karrysalat Fiskefilet m remoulade Leverpostej med bacon championer Grønkål med medister og skinke Hvidkål m. frikadeller Ris a lamande Tilmelding: senest d. mandag d kl 12 Betaling ved tilmelding i Det Blå Hus 18

19 På tur til Jesperhus blomsterpark Vi kørte fra Det Blå Hus ca. kl Vi havde lejet to minibusser fra brødrene Møll i Hjørring. Turen kostede kun 50 kr., da vi havde fået tilskud fra pakkerikontoen. Undervejs holdt vi kaffepause, hvor vi fik rundstykke og kage. Vi sejlede med Feggesundfærgen over Limfjorden til Mors. Vi var i Jesperhus ca. kl Efter vi var kommet frem, var vi i 4d-biograf, der var en hæsblæsende tur på en ø med dinosaurer. Det var firedimensionalt, fordi der også var bevægelse i sæderne m.m. Kl til spiste vi i piratkroen. Der var buffet med frikadeller, tarteletter med høns i asparges, æggekage, pommes frites, majs, salat, brød, hot wings og ris med chili con carne. Der var også fri øl og sodavand. Efter vi havde spist, var vi med toget rundt i parken. Derefter var vi nogle der gik i tropisk zoo, hvor vi så leguan/varan, aber, sommerfugle og skildpadder. Vi tog ikke færgen hjemad, men kørte i stedet over broen. Vi rastede samme sted som på udvejen, hvor vi fik kaffe og kage. Vi var hjemme ved Det Blå Hus kl PKB I parken 19

20 Der spises frokost På rasteplads 20

21 21

22 Sommerhustur med Det Blå Hus i Nr. Lyngby Fra mandag d. 22. til fredag d. 26. september var brugerne fra Det Blå Hus i sommerhus i Nr. Lyngby. Turen var brugerstyret, så der var ingen personale med. Der var 16 brugere med fra Det Blå Hus og Mødestedet. Vi kørte i bus fra Det Blå Hus kl Der var to privatbiler, som var kørt i forvejen med mad, og de ting vi ellers skulle bruge. Tirsdag var vi ude at gå en tur. Tirsdag aften spillede vi bankospil med flotte sponsorpræmier. Onsdag var vi i pool og spabad. Det var et luksussommerhus, så der var både indendørs pool og spabad. Spabadet virkede dog ikke helt som det skulle. Torsdag kom Claus fra Det Blå Hus på besøg. Claus var kørende i bil, så alle mændene var på en lille køretur ned til stranden ved Nr. Lyngby. Se billedet nedenfor. Udover aktiviteterne blev der hygget og spillet kort i fællesrummet. Det var en rigtig hyggelig tur, som vi håber måske kan gentages en anden gang. PKB På mandetur 22

23 I spabad. Der hygges. 23

24 Aktivitetskalender Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune Det Blå Hus og Mødestedet Julemusik Lions Julehygge i Mødestedet Tid: Onsdag 3. december. Sted: Det Blå Hus Tid: Onsdag 3. december. Sted: Mødestedet Temadag om samskabelse Tid: Mandag 8. december. Kl Sted: Mødestedet Fælles Julefrokost Tid: Onsdag 10. december. Kl Sted: Den Runde Pavillon i Brønderslev Julefrokost i Mødestedet Tid: Mandag 15. december. Kl Sted: Mødestedet Statusmøde for masterplan Tid: Onsdag 17. december. Kl Sted: Brønderslev Hallen. Med forbehold for fejl, aflysninger og ændringer. Program følger for de enkelte aktiviteter. Hold øje med opslag i Det Blå Hus og Mødestedet. Tag kalenderen ud og hæng den op på opslagstavlen! 24

25 Aktivitetskalender Idrætsforeningen BIFOS Idrætsstævner 2014 Aalborg Cup 2014, Nørresundby. Tirsdag d. 18. marts BIFOS Sommerstævne, Brønderslev. AFLYST. Idrætsfestival i Vejle juli Den Store Aktivitetsdag, Lindholm Torsdag d. 21. august Bakke Cup på Brdsl. Psyk. Sygehus Onsdag d. 27. august Julestævne i Hjørring. Mandag d. 1. december Julefodbold i Aalborg. Fredag d. 19. december Møder og Arrangementer BIFOS Generalforsamling på Hedebo. Onsdag 12. februar AAB på Ålborg stadion Lørdag 3. maj BIFOS Juleafslutning på Hedebo. Mandag d. 8. december

26 Sommerhuset ude fra. I køkkenet 26

27 Der spilles banko. På gåtur. 27

28 Bagervarer til hele organisationen!! Bageriet tilbyder hjemmelavede brød og kager Kontakt: Bageriet167[a]gmail.com eller tlf Brød og Kager 28

29 Interview med brugerne i Mødestedet vedr. lukning af Mødestedet Hvor mange af jer vil benytte det nye tilbud i Brønderslev? Tre personer vil bruge tilbuddet i Brønderslev. Kørsel er for egen regning indtil videre. Janni vil i pakkeriet i Det Blå Hus. Hvor mange vil ikke benytte det nye tilbud? De fleste vil nok ikke bruge tilbuddet i Brønderslev. Man vil ikke pga. at det er for dyrt i transport. Der er dårlige transportmuligheder med bussen især i skolernes ferie. Det er bekymrende, at man ikke kan komme hjem hurtigt. Hvordan har I det med at Mødestedet skal lukke? Har det meget dårligt. Det er meget forkert, at man lukker sådan et godt tilbud. De fleste har det dårligt med det, da de så ikke har noget at beskæftige sig med. Vi tænker: Hvor står vi så nu. Det er den trygge base, der forsvinder. Vi syntes, at politikerne skulle komme ud og se på virkeligheden. Politikerne har skyklapper på. De er kun fokuseret på de 1,2 stilling. Fyr nogle i toppen i stedet for dem på gulvet. Ole Jespersgaard har været igennem et forløb med psykisk sygdom, så han burde vide, hvad det betyder at få støtte og hjælp. Man risikerer at blive indlagt og blive justeret i medicin, og så komme hjem til det samme igen. I øjeblikket er vi i granatchok, så vi boykotter tilbuddet i Brønderslev. Hvordan har I det med, at man vil åbne et nyt værested i Brønderslev, når man samtidig lukker Mødestedet? Det er træls. Det er som om man lukker os for, at Brønderslev kan få det bedre med øget åbningstid. Hvordan har I det med at skulle benytte en bus til Brønderslev? Det tager en time i køretid. Der er nogle enkelte stykker, som ikke kan køre i bus. Der er ikke noget afklaret i forhold til bustransport. Tror I på, at kommunen sparer penge, hvis brugerne fx får brug for mere bostøtte i stedet? Vi tror ikke, at man sparer noget. Der skal flere bostøtter ud, og der er risiko for at man går helt ned med flaget. Nogle vil måske bruge akuttelefonen på Hedebo. Hvad betyder det for jer at have et sted som mødestedet? Det er, at man kommer ud blandt venner, og man har noget at stå op til. Man har brug for en snak med personalet. Alternativet er værtshus eller bænken nede ved Super Best. Der er ikke noget i Dronninglund, som 29

30 man kan gå til. Er der andre muligheder for fællesskab fx foreninger? Man interesserer sig ikke for fx håndbold og fodbold. Kunne man lige så godt flytte værestedet til Dronninglund i stedet for Brønderslev? Ja, det var bedre. Så byg et nyt sted fx i Hjallerup. Der vil være flere, der vil bruge det, hvis det lå i Hjallerup. Synes I det er en stor besparelse på 1,2 stilling eller set i forhold til, hvad man ødelægger for brugerne i Dronninglund? Det er et kæmpe indgreb for så små penge. Man burde kunne finde pengene et andet sted. Det er småpenge. Hvad mener I om tilbuddet om, at der vil blive et andet tilbud i Dronninglund på frivillig basis? Er frivillige i stand til at hjælpe, når man har en psykisk sygdom? Det er fint nok. Personalet skal være inde i de forskellige sygdomme. Det skal gerne være nogen, der har arbejdet indenfor psykiatrien. Kan man få sådan nogle frivillige? Der er tvivl om hvorvidt de frivillige kan klare jobbet. Man skal have en uddannelse indenfor området. Den gamle kirke i Fredensgade er nævnt som en mulighed. Vi vil nedsætte en gruppe, der skal se på, hvordan man kunne få et frivilligt tilbud til at fungere. Der vil være et brugerråd, og ellers skal det køre i sig selv. Hvordan har I det med at værestedet i Dronninglund er blevet flyttet flere gange og nu sammenlægges med Brønderslev? Føler I jer kostet rundt med? Ja, det gør vi. Nu kommer vi ingen steder, når Mødestedet lukkes. Hver gang vi har flyttet har vi dog fået bedre lokaler. Det Blå Hus har også flyttet tre gange. Hvor mange brugere bruger Mødestedet? 23 personer er tilknyttet Mødestedet. PKB 30

31 Tur med Mødestedet til zoo d. 23/ Vi var 9 fra Mødestedet, der tog en tur til zoo i Ålborg. Heldigvis var vejret med os. Vi så mange af dyrene, da de var ude i indhegningen. Vi spiste frokost i cafeen, hvor vi fik rigtig god mad. Derefter gik vi rundt, og så det sidste i haven. Imens var der nogle, der fik en kop kaffe og et stykke kage. Derefter gik turen tilbage til Mødestedet med en oplevelse rigere. Karen og Kjeld Mødestedet på svampetur. Torsdag den 18. september kørte Mødestedet til Naturskolen Lunken. Her fik vi en kort orientering af Naturvejleder Knud Andersen som fortalte om forskellige svampe, som vi bagefter skulle ud og prøve og finde. Vi var derefter ca. 1½ time ude for at finde nogle svampe. Stedet bar præg af, at der havde været andre end os, da der var begrænset med svampe at finde. Vi fandt da nogle kantareller, og få andre spiselige svampe. Da vi kom tilbage til Naturskolen tændte vi op i bål, og lavede en svampestuvning. Desværre havde vi glemt at tage fløde med, men med noget kaffemælk fik vi alligevel en velsmagende stuvning ud af det. Det blev spist med stor appetit til vores medbragte fransbrød. Vi kørte derefter til Brønderslev hvor vi besøgte Cafe Kox. Inden turen gik tilbage til Dronninglund, var vi lige omkring Det Blå Hus, hvor nogle fik en rundvisning. Hilsen Mødestedet. 31

32 Motionsdag på Hedebo Torsdag d. 30. oktober var der motionsdag på Hedebo. Dagen startede med velkomst og morgenmad. Efter morgenmaden var der fælles gå/ løbetur, og derefter var der åbent i de forskellige workshops eller stande. Der var: Yoga/Mindfulness, Pulstræning, Balancegruppe, Sund By, NADA akupunktur og Ryge Stop. I opholdsstuen var der opvisning i break dance. Ved middagstid var der fælles frokost i cafeen med sund mad. Vi afsluttede dagen med rundbold, hvor beboere (samt elever og studerende) og personale spillede mod hinanden. Til slut var der kaffe i cafeen. PKB 32

33 Break dance NADA akupunktur 33

34 Frokostbuffet Yoga/Mindfulness 34

35 Bowling med opgangsfællesskabet Søndag var 5 borgere fra opgangsfællesskabet og undertegnede nede i bowle. Der blev spillet om æren og kampen var hård alle mand lavede strikes og flotte resultater. Søren lagde stærkt ud med første rekord på 114 i første spil skarpt forfulgt at Janni med 113 point.. Først i sidste runde lykkedes det undertegnede at sætte et fint punktum med 144 point et meget tilfreds personale, som ellers havde tabt alle foregående runder og med håneretten til næste gang. Det var en hyggelig eftermiddag med positiv kampånd, hvor grænser blev rykket og personlige mål blev nået. Marie Ladefoged 35

36 36

37 Thorvaldsensvej 14 har nu: Gået skridt i alt Gået skridt per person Forbrændt kcal Forbrændt kcal per person, svarende til liter coca cola PS Vi er nået til Paris 37

38 Den store aktivitetsdag 2014 Torsdag d. 21. august afholdte Idræt og Kultur Ålborg deres årlige stævne Den Store Aktivitetsdag på DAI s idrætsanlæg i Nørresundby. I BIFOS mødtes vi kl på Hedebo. Vi kørte i privatbiler, da det endnu ikke er muligt at få et gruppe-rejsekort til toget. Vi var fire biler med ca. 16 deltagere. Stævnet startede kl Vi var derude lidt før 10, så vi kunne nå at klæde om. Der var velkomst i teltet. Det var Britt, som er idrætskoordinator i Idræt og Kultur Ålborg, der åbnede dagens stævne. Omkring samme tid kom der en regnbyge, så de fleste folk blev inde under teltet. Da det blev tørvejr igen startede fodbold, volleyball og petanque. Der var tre fodboldhold: Idræt og Kultur Ålborg, Himmerland og BIFOS. Så vi spillede to kampe hver af 2 x 10 minutter. BIFOS vandt en kamp og tabte en kamp, hvilket rakte til en andenplads. Kl var der frokostpause, hvor vi fik en sportsbolle og en sodavand. Efter frokost spillede BIFOS rundbold. Undertegnede var så uheldig at blive stukket af en hveps, der var kommet ind under trøjen. Så jeg måtte gå ud midt i rundbolden for at få set på stikket. Kl var der præmieoverrækkelse. Der blev uddelt sponsorpræmier til de hold, som var kommet på førstepladsen. BIFOS fik som sagt en andenplads i fodbold. I volleyball, petanque og rundbold blev vi placeret uden for de tre første hold. Vi fik dog en placering i stigegolf, hvor Christina fra BIFOS blev nummer 2. Derefter var aktivitetsdagen slut og vi klædte om for bagefter at køre hjem til Brønderslev. PKB 38

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Oktober Sydtoften Grindsted Tlf.:

Oktober Sydtoften Grindsted Tlf.: Oktober 2016 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk http://billund.dk/borger/handicap/dagtilbud-for-udviklingshaemmede/ 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion:

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Vi har en masse dejlige hjælpere, og uden jer, kan vi ikke køre en forening som den her.

Vi har en masse dejlige hjælpere, og uden jer, kan vi ikke køre en forening som den her. Generalforsamling 8 marts 2017 på Engparken Et tilbageblik på 2016 Stille og roligt,ikke de store forandringer. Vi har brugt en masse penge på beboerne, men det er jo også vores fornemmeste opgave. Vi

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Fra 9.00-16.00 fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00 Fredag

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

BRUGERAVISEN. Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Rusmiddelcentret, Bostøtten, Opgangsfællesskaberne, Ungegruppen, BIFOS og Rejseforeningen

BRUGERAVISEN. Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Rusmiddelcentret, Bostøtten, Opgangsfællesskaberne, Ungegruppen, BIFOS og Rejseforeningen BRUGERAVISEN Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Rusmiddelcentret, Bostøtten, Opgangsfællesskaberne, Ungegruppen, BIFOS og Rejseforeningen Årgang 10, nr. 1 Februar 2016 Mødestedet Kære læsere! I dette nummer

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot. Forkvinde s årsberetning 2009 Vi havde haft generalforsamling den 16 april 2009 på Fredericiaskolen. Der kom desværre ikke ret mange til samlingen. De fleste var skoleelever, der kom. Vi var godt nok skuffet

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lillevangsposten. Januar Februar 2016. 18. årgang nr. 1

Lillevangsposten. Januar Februar 2016. 18. årgang nr. 1 Lillevangsposten Januar Februar 2016 18. årgang nr. 1 1 Indhold: Side 3: Kalender Side 5: Lillevangs dagtilbuds aktiviteter Side 6: Arrangementer på Lillevang Side 10: Aktiviteter i husene Side 11: Café

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Sydtoften Grindsted Tlf.:

Sydtoften Grindsted Tlf.: November 2016 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk http://billund.dk/borger/handicap/dagtilbud-for-udviklingshaemmede/ 1 Café Himme lblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion:

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt?

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Udflugter for borgere med demens September 2015 Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Har du demens eller demenslignende symptomer? Bor du i eget hjem sammen med din ægtefælle/samlever?

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmøde den 21/05 2013 Kl. 13.30-15.30

Referat fra Brugerrådsmøde den 21/05 2013 Kl. 13.30-15.30 Referat fra Brugerrådsmøde den 21/05 2013 Kl. 13.30-15.30 Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Jakob Referent: Mona og Jakob Tilstede: Jakob, Peter, Tanja, Thomas, Linda, Vera og Mona Godkendelse af

Læs mere

Landsmøde Unge & kræft 2014

Landsmøde Unge & kræft 2014 Landsmøde Unge & kræft 2014 Er du ung? Har du kræft? Du er ikke alene! Så er det tid til DRIVKRÆFTENS Landsmøde Unge og kræft 2014! Og du er inviteret! Kom med og få ny inspiration, energi og selvfølgelig

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere