Udvikling og brug af web-baserede apps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og brug af web-baserede apps"

Transkript

1 Udvikling og brug af web-baserede apps - til træning af kliniske færdigheder for medicinstuderende Yousif Subhi Forskningsassistent, stud.med. Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Klinisk Øjenforskningsenhed, Øjenafdelingen, Roskilde Sygehus. Kim Thestrup Foss Stud.med. Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Mikael J. V. Henriksen Klinisk assistent, læge Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Tobias Todsen Læge Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland 1

2 Dansk abstrakt Uddannelsen til læge indebærer kliniske ophold, hvor medicinstuderende eksponeres for mange forskellige kliniske færdigheder. Opholdet foregår på mange specialafdelinger men langt fra alle og derfor kan det være svært at blive eksponeret for den bredde af kliniske færdigheder en læge skal beherske. Videoer er et udmærket læringsmedium til kliniske færdigheder, og med smartphones kan videoer distribueres, således at eksponering og formidling af kliniske færdigheder kan komme ud til de studerende i umiddelbar relation til deres behov. I denne artikel beskriver vi vores erfaringer med udvikling af en web-app med videoer af kliniske ledundersøgelser, og vores resultater om web-appens brug. Udvikling af web-apps og videoer er i dag ikke kun reserveret til de særligt teknisk kyndige, og kan udgøre en ny formidlingsplatform for kliniske færdigheder. Vi finder at web-appen har været brugt, og i artiklen diskuterer vi betydningen af brugsmønsteret og brugen af smartphones i klinikken. Engelsk abstrakt Medical students must undertake clinical rotations as a part of their education to learn practical clinical skills. Exposure to a sufficient range of practical clinical skills can be difficult to achieve given that a limited number of departments are visited. Videos are an excellent learning medium for clinical skills, and smartphones enable distribution of instructional videos to medical students just in time to an emerged clinical problem. In this paper, we describe our experiences with development of a web-app with videos of clinical joint examination and our results on the use of the web-app. Today, development of web-apps and videos are sufficiently simplified and enables clinical teachers to reach out to medical students on their smartphones. We find that our web-app was used, discuss the interpretation of this in this paper together with a discussion in general about use of smartphones in the clinic. 2

3 Baggrund Kliniske færdigheder på medicinstuderendes kliniske ophold Uddannelsen til læge indebærer, udover tilegnelsen af akademisk viden, også et væsentlig element af tilegnelsen af kliniske færdigheder, såsom undersøgelsesteknik og udførsel af procedurer (Ringsted, 2004). Medicinstuderende skal således lære motoriske færdigheder, som kræver en anden pædagogisk tilgang end den traditionelle akademiske universitetsundervisning. De kliniske færdigheder læres hovedsageligt på kliniske hospitalsophold af ugers varighed, hvor de studerende superviseret af læger skal lære forskellige færdigheder med en see one, do one tilgang (Ringsted, 2004). Ifølge motorisk indlæringsteori er demonstration med efterfølgende eksperimentel udførsel essentielt for succesfuld tilegnelse af nye motoriske færdigheder (Magill, 2010). I en travl klinisk hverdag på specialiserede hospitalsafdelinger kan det være svært for de studerende at blive eksponeret for alle de nødvendige kliniske færdigheder, således at de både kan observere og efterfølgende udføre disse. (Mørcke & Eika, 2002; Ringsted, 2004). Derfor er der i stigende grad implementeret simulationstræning af de kliniske færdigheder i medicinstuderendes curriculum. På Københavns Universitet forestås undervisningen i praksis af oplærte medstuderende, idet undervisningsudbyttet ved studenterundervisning kan være mere effektiv på baggrund af social og kognitiv kongruens (Tolsgaard et al., 2007; Ten Cate & Durning, 2007). Imidlertid kan man ikke altid planlægge og sikre en efterfølgende praktisk træning ude på de kliniske afdelinger, (Mørcke & Eika, 2002), og dermed kan der gå lang tid mellem træning og praktisk anvendelse. Kliniske instruktionsvideoer på smartphones Forskellige patienter har forskellige behov, og lægen er således nødt til at rumme meget viden og erfaring om forskellige færdigheder. Hukommelsen er imidlertid ikke er en uendelig ressource, og her foreslår Chueh og Barnett at en strategi kan være kun at lagre en del viden i hukommelsen, mens resten kan opsøges ved akut opstået behov, og ved gentagelse af et specifikt behov overgår viden med tiden til den faste hukommelse (Chueh & Barnett, 1997). Kliniske instruktionsvideoer muliggør instruktion i en praktisk klinisk færdighed, kan foregå umiddelbart inden den konkrete kliniske procedure skal udføres, og kan derigennem være et godt supplement til den kliniske undervisning. Videoer i online format giver adgang uafhængigt af tid og sted. Som undervisningsmodalitet finder flere studier at kliniske undervisningsvideoer kan være effektive (Xiao et al., 2007; Yeung, Justice & Pasic, 2009), mens de omvendt også kan være uden læringseffekt hvis de ikke bruges af de medicinstuderende på en optimal måde (Todsen et al., 3

4 2013). Interaktivitet og brugerbestemmelse er således vigtig for at de studerende kan bruge undervisningsmaterialet optimalt i forhold til eget vidensniveau (Mayer & Moreno, 2003; van Merriënboer & Sweller J, 2010). Dette kan opnås ved at lade de studerende tilgå videoerne via smartphones, som er vidt udbredte blandt medicinstuderende (Payne, Wharrad & Watts, 2012; Robinson et al., 2013). Video-baserede smartphone apps kan derfor være en effektiv læringsplatform for kliniske færdigheder til medicinstuderende (Davis et al., 2012). Medicinstuderende bruger smartphones på kliniske ophold Medicinstuderende bruger i højere grad deres smartphones i uddannelsesmæssig sammenhæng når de er på kliniske ophold, og brugen drejer sig om opslag vedr. lægefaglig viden og færdigheder (Markman et al., 2013; Han, Nelson & Wetter, 2014; Tran et al., 2014). Men patientkontakten spiller en nøglerolle for medicinstuderendes kliniske ophold, og i praksis er brugen af smartphones også påvirket af interaktionen mellem patienten og den studerende. Davies mfl. lavede et fokusgruppe interview af medicinstuderende udstyret med en personal digital assistant (PDA en håndholdt computer) på deres kliniske ophold (Davies et al., 2012). Under interviewet fortalte en studerende at en PDA muliggjorde at man kunne se patienten og opsøge information samtidig, men at vedkommende aldrig kunne finde på at bruge den under en samtale; en anden studerende bemærkede nødvendigheden af at fortælle patienten hvad vedkommende gjorde med PDA en for ikke at give patienten indtrykket af at være uopmærksom under patientsamtalen (Davies et al., 2012). Khalifian mfl. fulgte seks medicinstuderende på deres kliniske ophold og fandt at de studerende primært søgte på Google for at finde klinisk information, men at de studerende var tilbageholdende med at søge på Google foran patienten for ikke at give patienterne den opfattelse de skulle opsøge fremtidig hjælp på Google fremfor egen læge (Khalifian et al., 2013). Klinisk praksis kan byde på mange forskellige situationer fra forholdsvis fredelige situationer med lidt ondt i halsen til mere intime situationer med sygdomme i kønsdele og det er tænkeligt at patientens reaktion mod smartphone-brug kan være forskelige i forskellige situationer som kræver smartphone-relateret etikette mobikette (Davies et al., 2012; Ellaway & Masters, 2008) og brugsmønsteret af smartphones på kliniske ophold kan således være særdeles kompleks og patientafhængig. Egenudvikling af smartphone apps Et studie af unge læger i USA viste at over halvdelen af disse brugte apps på deres smartphone som hjælp til at træffe kliniske beslutninger i hverdagen (Franko & Tirell, 2013). Den kan således være problematisk for patient sikkerheden når kommercielle virksomheder prøver at sælge kliniske apps uden krav om faglig korrekt indhold gennem app-butikker som Apple App Store og Google Play (Lessin & Ante, 2014). Kalz og kollegaer fandt således 4

5 at de færreste apps om genoplivning en praktisk færdighed overholdte gældende behandlingsguidelines, hvilket kan være afgørende for liv eller død i den akutte situation (Kalz et al., 2014). Hvis sundhedsrelaterede apps skal være bygget omkring faglig korrekt viden, er der derfor nødt til at være mere regulering af området (Charani et al., 2014), et peer-review system af apps (Eysenbach, 2014), eller at fagpersoner selv kan lave apps f.eks. med simple web-apps (Subhi et al., 2014). Web-apps muliggør også kryds-kompatibilitet, dvs. afvikling på tværs af systemer, hvilket er en stor fordel, da smartphone-markedet har flere store spillere som Apple iphone, Google Android og Windows Phone, og udvikling af native apps til at dække alle disse platforme er omkostningstungt og tidskrævende (Ohayon, 2014). Godt video- og redigeringsudstyr koster i dag meget mindre end tidligere, og med implementering af disse i smartphones og tablets, er det blevet til allemandseje. Det muliggør at undervisningsvideoer kan laves på lokalt niveau for mindre midler (Malon et al., 2014). Samme tendens kan observeres indenfor smartphone app-udvikling hvor der i stigende grad udvikles redskaber der muliggør app-udvikling uden behov for programmering (Subhi et al., 2014; Snappii.com, USA; AppBaker.com, Cypern), hvorved app-idéer kan realiseres uden større omkostninger. Design af apps Apple anbefaler at apps overholder deres Human Interaction Guidelines (Apple Inc., 2014), en række af praktiske anbefalinger bygget op omkring grundidéerne omkring man-machine interaction (Booth, 1989), således at brugen af apps bliver mere intuitivt for brugerne. Man-machine interaction tager udgangspunkt i at software og hardware i sig selv ikke nødvendigvis er intuitiv, forståelig og tilgængelig for brugerne, og strukturen og designet af software og hardware kan være af afgørende betydning for brugerens interaktion (Booth, 1989). Rasmussen har helt tilbage til 70 erne beskrevet the man-machine interaction og understreget vigtigheden af at fokusere sit design specifikt til målgruppen inklusive den kontekst målgruppen anvender devicet i (Rasmussen, 1979). Udviklingsmiljøet for native iphone apps er i lang udstrækning bygget omkring koncepterne fra Apples Human Interaction Guidelines for at facilitere interaktionen med brugeren, hvorimod ved udvikling af web-apps er udvikleren i højere grad efterladt til sig selv og selv må være opmærksom på brugervenligheden og strukturen af web-appen. Strukturen af en app kan have en væsentlig effekt på læringseffekten (Pimmer et al., 2013). Pimmer mfl. undersøgte effekten af multimedie-indhold i smartphone-medieret viden på medicinstuderende, og fandt at brugen af billeder gav væsentlig højere tilfredshed, mens kombinationen af lyd, billeder og billedforklaringer gav en væsentlig højere læringseffekt målt på viden (Pimmer et al., 2013). Mere overordnet kan man også overveje fremgangsmåden for beskrivelse af kliniske procedurer, som almindeligvis er en beskrivelse af definition, indikationer og kontraindikationer, materialer, udførsel og overvejelser 5

6 efter proceduren i ovenstående rækkefølge (Armbruster, Naqibullah & Clementsen, 2014). Denne rækkefølge og fremgangsmåde behøver ikke at være lige god på tværs af forskellige medier, men der foreligger ingen klare studier herom. Indenfor simulationstræning anbefales det at man inden udviklingen af et simulationsprogram udfører en Training-Need-Analysis (Schout, 2010), og på samme måde må det anbefales at man inden udfærdigelsen af en app anvender en lignende strategi for afdækning af behovene hos målgruppen. Egenudviklet web-apps med kliniske instruktionsvideoer til medicinstuderende Formålet med denne artikel er at diskutere vores erfaringer med udviklingen af en video-baseret web-app i en klinisk færdighed for medicinstuderende. Vi vil også præsentere vores resultater om brugen af web-appen og gennemsyn af kliniske instruktionsvideoer. Fremgangsmåde Ledundersøgelsen som et fokusområde Medicinstudiets kliniske kursus i medicin og kirurgi forløber på Københavns Universitet over 6. semester bachelor til og med 3. semester kandidat, og indebærer flere forskellige ophold på medicinske og kirurgiske afdelinger. Vi udvalgte disse semestre som målgruppe, og tog udgangspunkt i den praktiske færdighedsundervisning på deres 1. semester kandidat forud for deres første længerevarende kliniske ophold. En del af de medicinstuderendes læringsmål omhandler at kunne undersøge kroppens led systematisk for mulig sygdom. Til dette modtager de på Københavns Universitet et 6-timers fokuseret hands on kursus med en studenterunderviser i et færdighedslaboratorium. Herefter forventes det, at de studerende træner undersøgelsesteknikken på de patienter, hvor man kan mistænker ledsygdomme under deres klinikophold på hospitalerne. Ledundersøgelsen udvalgte vi som et fokusområde, idet denne færdighed i høj grad er motorisk, meget visuel, og samtidig kan være kompleks, hvorfor læring gennem apps med videoer i umiddelbar relation til akut opstået behov kan være velegnet. Forberedelse En projektgruppe bestående af to medicinstuderende, som underviser i ledundersøgelse og som har erfaring med udvikling af kliniske instruktionsvideoer, og to yngre læger på ortopædkirurgiske afdelinger, ligeledes med tidligere erfaring som studenterundervisere i ledundersøgelse, udviklede i fællesskab et oplæg til en app med videoer af ledundersøgelsen. Sammensætningen af gruppen sikrede at både undervisere med fornemmelse for de studerendes vidensbehov var repræsenteret, kombineret med yngre læger med erfaring for hvilken viden man som ung læge ofte efterspørger. 6

7 Appen skulle indeholde både almindelige undersøgelsesteknikker, samt mere specifikke speciel undersøgelser for de enkelte led med udgangspunkt i hvad der er hyppigt forekommende i en skadestue samt pensum fra deres 6-timers kursus. Inden videooptagelserne blev der udviklet et filmmanuskript og et storyboard (en illustration af filmens visuelle komposition og forløb) for hvert afgrænset undersøgelsesområde (knæ, hofte, håndled, etc.). Udarbejdelsen af manuskriptet tjener primært til at sikre det faglige indhold, mens storyboardet sikrer en refleksion over hvordan man med kameraføring eller eventuelt illustrationer vil fremhæve sine faglige pointer. Udarbejdelsen af storyboardet kan være krævende og uvant, men vigtigheden må her understreges da det i betydeliggrad vil sikre en effektiv optageperiode samt et bedre resultat. Man kan i denne fase overveje prøveoptagelser for at se om f.eks. en given anatomisk struktur belyses tilstrækkeligt med den påtænkte vinkel mellem underviser og kamera. Manuskriptets indhold blev fagligt afstemt med niveauet af den planlagte undervisning på 1. semester af kandidatuddannelsen. Herefter blev en professor i ortopædkirurgi rådført for vurdering af det klinisk faglige indhold. Optagelse af kliniske instruktionsvideoer Optagelserne foregik i et simulationslaboratorium, hvor der var opstillet tre-punktsbelysning, to Sony NXR-kameraer (Sony Corp., Japan) med tilhørende Sony Microports (Sony Corp., Japan) til video- og lydoptagelser. En studenterdrevet videoproduktionsenhed på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), CEKU Productions, stod for optagelserne, mens de to yngre læger fremviste undersøgelsesteknikken på simulerede patienter (Figur 1). De studerende havde ingen formel videouddannelse, blot interessen. Efterfølgende blev videoerne redigeret i Final Cut X (Apple Inc., USA) på en Apple Macbook Pro (Apple Inc., USA) og eksporteret i Quicktime Movie Format (.mov) til en online videolagrings-service (Vimeo.com, USA). Videoerne blev skjult fra resten af videolagringshjemmesiden for at undgå tilfældige visninger, og privacyindstillingerne blev sat således at videoerne kun var tilgængelige gennem direkte links. Udvikling af web-app Projektgruppen udarbejdede et flowchart for appens indhold, opbygning og brugerens valgmuligheder, og tegnede skitser for hvert enkelte frame. De diskuterede indholdet og gik i gang med app-udviklingen efter konsensus. Udviklingsstrategisk valgte vi web-apps, der er defineret som applikationer der afvikles i et web-browserunderstøttet programmeringssprog, som i praksis ofte er en kombination af Hyper Text Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets og Javascript (Nations, 2014). Vi har udviklet en metode til web-app-udvikling som ikke kræver større tekniske færdigheder (Subhi et al., 2014), hvor man kan benytte drag-and-drop interfaces på eksisterende online jquery-designværktøjer til 7

8 at generere HTML5-koder som samles i en fil til en web-app (Figur 2). Med denne metode udviklede projektgruppen en skabelon, som blev programmet yderligere mhp. finjustering og derefter uploadet til adressen Web-appen kan føjes til hjemmeskærmen, hvilket betyder, at de på smartphones i praksis fungerer som native apps, så længe der er en fungerende internetforbindelse (Figur 3). Grundet vigtigheden af en for målgruppen synlig og populær distributionskilde (Masters & Ellaway, 2008; Subhi & Bitsch, 2014), blev distributionen af web-appen faciliteret gennem en annonce på Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (http://www.mok.dk) som siden 1968 har udgivet et populært studenterblad der i praksis også fungerer som en kilde til officielle meddelelser fra universitetet til de studerende. Gennem vores web-hosting service (One.Com) indsamlede vi anonymiseret data omkring antal gange web-appen var indlæst, og gennem vores video-hosting service (Vimeo.com) indsamlede vi anonymiseret data omkring antal gange de i appindlejrede videoer var afspillet og hvor mange af dem var set til ende (gennemsyn). Erfaringer Egenudvikling af instruktionsvideoer og web-app Vi producerede i alt 18 instruktionsvideoer, hvoraf 8 omhandlede standardundersøgelser og 10 specialundersøgelser (Tabel 1). Hver standardundersøgelse er en sammensætning af et antal basale undersøgelser og videoerne har en varighed på ca. 2-5 minutter. Et eksempel er skulderundersøgelsen som indebærer en inspektion af skulderens udseende, en palpation af skulderens knogler og led, og en undersøgelse af bevægeligheden af skulderen i forskellige planer. Specialundersøgelser er fokuseret på en enkelt undersøgelse og varer ca sekunder. Hawkins test er et eksempel på en specialundersøgelse, hvor skulderen manipuleres på en specifik måde der vil udløse en smerte ved afklemning af skulderen. Videoerne blev indlejret i vores web-app, hvor vi til hvert undersøgelsesområde (led) tildelte en standardundersøgelsesvideo, et antal videoer om specialundersøgelser og et røntgenbillede af det raske led (Figur 4). Derudover beskriver vores app en basal introduktion til ledundersøgelse, hvor generelle overvejelser omkring enhver ledundersøgelse beskrives (Figur 4). Brugen af web-appen Web-appen blev udgivet ved semesterstart d. 27. januar 2014 (uge 5), og frem til d. 24. maj 2014 blev web-appen indlæst i alt 2989 gange (Figur 5). Annoncen blev trykt i MOK d. 12. Februar 2014 (uge 7), hvor web-appen i løbet af denne uge blev indlæst i alt 455 gange. Web-appen blev indlæst over hele ugen inklusiv i weekenden om end lidt mindre hyppigt (Figur 6). Indlæsningerne af web-appen fandt primært sted fra kl. 7 til 21 (Figur 7). 8

9 Gennemsyn af kliniske instruktionsvideoer Vores indlejrede videoer i web-appen blev afspillet i alt 909 gange, hvoraf 530 blev set fra start til slut (Tabel 2). Standardundersøgelserne havde i alt 644 afspilninger hvoraf 55 % blev set helt igennem. Specialundersøgelserne blev afspillet 265 gange, og havde en højere gennemsnitlig fuldførselsrate på 66 %. Både for standardundersøgelserne og for specialundersøgelserne fandt vi at gennemførselsraten i nogen omfang var korreleret med varigheden af videoerne (Figur 8). Diskussion Vi har her beskrevet et eksempel på udviklingen af en video-baseret webapp i en praktisk klinisk færdighed, og dermed demonstreret, at det kan lade sig gøre for sundhedsprofessionelle og studerende at udvikle sådanne på egen hånd. Vores erfaring viser, at undervisere kan nå de studerende på smartphone-platformen på simpel og omkostningsfattig vis: Vores resultater viser at videoerne er afspillet 909 gange og set til ende i alt 530 gange (sv.t. minimum 20 timers undervisning). Vi kan se en sammenhæng mellem annoncering i medicinstuderendes studentertidsskrift i uge 7 og et højt antal indlæsninger af web-appen, hvilket vi tolker som at appen blev præsenteret for målgruppen. De følgende uger svinger antallet af indlæsninger mellem ca per uge uden nogen klar sammenhæng med hvornår de studerende påbegynder et nyt klinikophold. De studerende møder på de kliniske ophold mandag til fredag, fra kl. 8 og til typisk kl. 15, mens vores web-app blev indlæst i alle ugens dage, hyppigst mellem kl. 7 og 21. Vores metode retfærdiggør ikke at vi kan fastslå årsagen til dette. En mulig forklaring kan være at studerende i mindre omfang forventes også at deltage i aften- og nattevagter og enkelte tager også i klinik i weekenderne. I sådanne tilfælde er der færre personale til vejledning, hvorved de i højere omfang kan gøre brug af deres smartphones til at opsøge viden. Hardyman mfl. fandt at yngre læger bruger smartphones i klinikken til at læse om sygdomme og om kliniske procedurer, og at de yngre læger især finder smartphones brugbare når deres ældre kollegaer har travlt eller er mindre tilstede, f.eks. i nattevagter og i weekender (Hardyman et al., 2014). En anden forklaring på brugen af web-app om aftenen og i weekenderne kan være at de studerende ikke kun bruger deres smartphones til at opsøge viden i klinikken, men også supplerer læsning af lærebøger med videoer for at koble den teoretiske viden med praktiske undersøgelsesteknikker. Det kan også være svært at forestille sig hvordan f.eks. en skulderundersøgelse udføres, trods en adækvat tekstbeskrivelse i bogen, hvor det kan være oplagt at ligge bogen fra sig og i stedet hive telefonen op af lommen for at se videoer af undersøgelsen. Vores videoer blev set fra start til slut i % af tilfældene, og de korte specialundersøgelser havde generelt en højere gennemførelsesrate end 9

10 standardundersøgelserne. Måske har de studerende oftere har styr på standardundersøgelserne pga. en større eksponering og derfor ikke føler at de behøver at se videoen til ende, mens specialundersøgelserne i højere grad kan være ny viden. En anden forklaring kan være at standardundersøgelserne er af længere varighed end specialundersøgelserne og at forskellen i gennemførselsraten skyldes forskelle i videoernes varighed. Vi finder en tendens til at videoers varighed hænger sammen med gennemførselsraten, således at kortere videoer har en højere gennemførselsrate, hvilket stemmer overens med erfaringerne fra den mobile reklamebranche, som viser en klar sammenhæng mellem videoers varighed og sandsynligheden for at kunden vil se videoen helt igennem (Mobile Marketing Association, 2014). Vores fremgangsmåde har et antal begrænsninger som bør holdes in mente ved tolkning af vores fund. Selvom web-apps har en række fordele i krydskompatibilitet og mulighed for hurtig overgang fra udvikling til udgivelse sammenlignet med godkendelsesprocessen ved de etablerede app-markeder, så har web-apps også et antal væsentlige ulemper. Internetadgang er påkrævet, og ved dårlig mobilforbindelse kan adgangen til web-appen være begrænset, hvor en native app ville være upåvirket. Til vores web-app tog vi udgangspunkt i ledundersøgelsesundervisningen for de medicinstuderendes kursus i medicin og kirurgi, men adgangen til webappen var ikke begrænset til medicinstuderende, så vi kan ikke vide om vores tal om brugen er begrænset til medicinstuderende i de pågældende semestre. Medicinstuderende på 3. semester af bacheloruddannelsen har undervisning i bevægeapparatets anatomi, mens de på 4. semester af kandidatuddannelsen har kliniske ophold i neurologi, hvor de også undersøger bevægeapparatet, og det er meget tænkeligt at de også kan have gjort brug af web-appen. Læger kan også have brugt web-appen, især kan man forestille sig yngre læger i skadestuen som skal forholde sig til mange ledrelaterede problemer. Det kan heller ikke udelukkes at andre fagområder, f.eks. fysioterapistuderende, kan have benyttet sig af webappen. Vi har ikke indsamlet data om hvem der bruger web-appen, hvad web-appen bruges til eller hvor den bruges, og vores bud på forklaringer til brugsmønsteret om hvornår web-appen bruges og gennemsyn af videoerne bør derfor kun tolkes som vores overvejelser. I denne artikel kan vi konkludere, at det med simple metoder er muligt at udvikle en video-baseret web-app som læringstilbud for de praktiske, kliniske færdigheder. Praktiske færdigheder læres også på andre uddannelser, som f.eks. sygeplejeuddannelsen, hvorfor vi mener at vores erfaringer med denne metode kan have interesse for en bred målgruppe. Vores data viser at vores web-app bliver brugt og antyder at dette læringstilbud måske ikke kun bruges i klinikken, men også i forbindelse med læsning. Studiet har dog metodologiske begrænsninger der gør, at vi kun kan komme med overvejelser om hvorfor vi ser de brugsmønstre vi 10

11 gør og ikke kan fastslå kausale årsager. Yderligere studier er påkrævet for at kortlægge de detaljerede aspekter af web-app-baseret læring. Særligt studier af brugeroplevelser af app og videoer, og deres modtagernes vidensbehov må efterlyses. Referencer Apple Inc. ios Human Interface Guidelines. Hentet d. 28. Maj 2014 fra Apple Developer Library: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperien ce/conceptual/mobilehig/mobilehig.pdf Armbruster, K., Naqibullah, M. & Clementsen, P. F. (2014). Pleuracentese. Ugeskrift for læger, 176:V60468 Booth, P.A. (1989). An introduction to human-computer interaction. Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Charani, E., Castro-Sánchez, E., Moore, L. S. & Holmes, A. (2014). Do smartphone applications in healthcare require a governance and legal framework? It depends on the application! BMC Medicine, 12:29. Chueh, H. & Barnett, G. O. (1997). "Just-in-time" Clinical Information. Academic Medicine, 72: Davies, B. S., Rafique, J., Vincent, T. R., Fairclough, J., Packer, M. H., Vincent, R. & Haq, I. (2012). Mobile Medical Education (MoMEd) - how mobile information resources contribute to learning for undergraduate clinical students - a mixed methods study. BMC Medical Education, 12:1. Davis, J. S., Garcia, G. D., Wyckoff, M. M., Alsafran, S., Graygo, J. M., Withum, K. F. & Schulman, C. I. (2012). Use of mobile learning module improves skills in chest tube insertion. Journal of Surgery Research, 177(1): Ellaway, R., Masters, K. (2008). AMEE Guide 32: e-learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. Medical Teacher, 30(5): Eysenbach, G. Contribute to mhealth research and development of the new JMIR mhealth peer-review tool for mobile apps! Hentet d. 26. Maj 2014 fra Journal of Medical Internet Research mhealth and uhealth: Franko, O. I., Tirrell, T. F. (2012). Smartphone app use among medical providers in ACGME training programs. Journal of Medical Systems, 36(5): Han, H., Nelson, E. & Wetter, N. (2014). Medical students' online learning technology needs. Clinical Teacher, 11(1): Hardyman, W., Bullock, A., Brown, A., Carter-Ingram, S. & Stacey, M. (2014). Mobile technology supporting trainee doctors workplace learning and patient care: an evaluation. BMC Medical Education, 13:6. 11

12 Lessin, J. E. & Ante, S. E. Apps Rocket Toward $25 Billion in Sales. Hentet d. 26. Maj 2014 fra The Wall Street Journal: Kalz, M., Lenssen, N., Felzen, M., Rossaint, R., Tabuenca, B., Specht, M. & Skorning, M.. (2014). Smartphone apps for cardiopulmonary resuscitation training and real incident support: a mixed-methods evaluation study. Journal of Medical Internet Research, 16(3):e89. Khalifian, S., Markman, T., Sampognaro, P., Mitchell, S., Weeks, S. & Dattilo J. (2013). Medical Student Appraisal: Searching on Smartphones. Applied Clinical Informatics, 4: Magill, R. A. (2010). Motor Learning and Control: Concepts and Applications. McGraw-Hill. Malon, M., Cortes, D., Andersen, J., Jensen, M. A., Mortensen, H. B., Nygaard, U., Poulsen, A., Sørensen, J. L. & Greisen, G. (2014). Implementing video cases in clinical paediatric teaching increases medical students selfassessed confidence. Danish Medical Journal, 61(4):A4805. Markman, T. M. Sampognaro, P. J., Mitchell, S. L., Weeks, S. R., Khalifian, S. & Dattilo, J. R. (2013). Medical student appraisal: applications for bedside patient education. Applied Clinical Informatics, 4(2): Masters, K. & Ellaway, R. (2008). e-learning in medical education Guide 32 Part 2: Technology, management and design. Medical Teacher, 30(5): Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychology, 38: van Merriënboer J. J. G. & Sweller J. (2010). Cognitive load theory in health professional education: design principles and strategies. Medical Education, 44: Mobile Marketing Association. Mobile Video Benchmarking Study. Hentet 27. Maj 2014 fra: Mørcke, A. M. & Eika, B. (2002). De forventede praktiske kliniske færdigheder og de nyuddannede læger. Ugeskrift for læger, 164(27): Nations, D. Web Applications: What is a Web Application? Hentet 24. Maj 2014 fra About.com Web Trends: m Ohayon, O., Kaye, J., Rigby, M., Hanage, C. & Cooper, J. The insiders guide to mobile app promotion: top tips for marketing your app from industry experts: An in-depth step-by-step guide to making your app a success. 12

13 Hentet 27. maj 2014 fra mobithinking: Payne, K.B., Wharrad, H. & Watts, K. (2012). Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): a regional survey. BMC Medical Informatics and Decision Making, 12:121. Pimmer, C., Mateescu, M., Zahn, C. & Genewein, U. (2012). Smartphones as Multimodal Communication Devices to Facilitate Clinical Knowlege Processes: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 15(11):e263. Rasmussen, J. (1979). On the Structure of Knowledge - A Morphology of Metal Models in a Man-Machine System Context. Risø National Laboratory, RISØ-M Ringsted, C.V., Pallisgaard, J. & Falck, G. (2002). Lægers kliniske færdigheder efter turnusuddannelsen. Ugeskrift for læger, 164(24): Ringsted, C. V. (2004). Klinisk lægeuddannelse i et fremtidsperspektiv. Ugeskrift for læger, 166(51): Robinson, T., Cronin, T., Ibrahim, H., Jinks, M., Molitor, T., Newman, J. & Shapiro, J. (2013). Smartphone use and acceptability among clinical medical students: a questionnaire-based study. Journal of Medical Systems, 37(3):9936. Schout, B. M., Hendrikx, A. J., Scheele, F., Bemelmans, B. L. & Scherpbier, A. J.. (2010). Validation and implementation of surgical simulators: a critical review of present, past, and future. Surgical Endoscopy, 24(3): Storheim, K. & Zwart, J-A. (2014). Musculoskeletal disorders and the Global Burden of Disease study. Annals of the Rheumatic Diseases, 73: Subhi, Y. & Bitsch, M. (2014). Anvendelse af video som forberedelse til stationsbaseret eksamen I medicin og kirurgi. Ugeskrift for læger, 176:V Subhi, Y., Todsen, T., Ringsted, C., Konge, L. (2014). Designing web-apps for smartphones can be easy as making slideshow presentations. BMC Research Notes, 7:94. Ten Cate, O. & Durning, S. (2007). Dimensions and psychology of peer teaching in medical education. Medical Teacher, 29(6): Todsen, T., Henriksen, M.V., Kromann, C.B., Konge, L., Eldrup, J., Ringsted, C. (2013). Short- and long-term transfer of urethral catheterization skills from simulation training to performance on patients. BMC Medical Education, 13:

14 Tolsgaard, M.G., Gustafsson, A., Rasmussen, M. B., Høiby, P., Müller, C. G. & Ringsted, C. (2007). Student teachers can be as good as associate professors in teaching clinical skills. Medical Teacher, 29(6): Tran, K., Morra, D., Lo, V., Quan, S. D., Abrams, H. & Wu, R. C. (2014). Medical Students and Personal Smartphones in the Clinical Environment: The Impact on Confidentiality of Personal Health Information and Professionalism. Journal of Medical Internet Research, 16(5):e132. Yeung, P. Jr., Justice, T. & Pasic R.P. (2009). Comparison of Text versus Video for Teaching Laparoscopic Knot Tying in the Novice Surgeon: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Invasive Gynecology, 16: Xiao, Y., Seagull, F. J., Bochicchio, G. V., Guzzo, J. L., Dutton, R. P., Sisley, A., Joshi, M., Standiford, H. C., Hebden, J. N., Mackenzie, C. F. & Scalea, T. M. (2007). Video-based training increases sterile-technique compliance during central venous catheter insertion. Critical Care Medicine, 35(5):

15 Figurer Figur 1. Eksempel på videooptagelse hvor lægen underviser en simuleret patient. Figur 2. Simple online-tjenester muliggør drag-and-drop web-appudvikling. 15

16 Figur 3. Web-apps kan gemmes som ikoner på hjemmeskærmen (top), hvorefter de i lang udstrækning kan fungere som native apps (bund). 16

17 Figur 4. Web-appen er bygget op omkring en basal introduktion til ledundersøgelse, og undersøgelsesmetoder for kroppens forskellige led (top), hvor der for hvert område kan findes videoer (bund). 17

18 Figur 5. Antal indlæsninger af web-appen. Web-appen blev udgivet ved semesterstart i uge 5, og i uge 7 blev der indsat en annonce i et studentertidsskrift. 18

19 Figur 6. Web-appens brug over ugens dage som et gennemsnit af studieperioden. 19

20 Figur 7. Web-appens brug i løbet af dagen som et gennemsnit af studieperioden. 20

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter K. Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning, KU Cita Nørgaard Pædagogisk konsulent SDU Universitetspædagogik,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays Den gode ansøgning Tests, references, and essays Agenda Overordnede deadlines Selve ansøgningen UCAS og Common Application Personal statement og essays Tests SAT, TSA og TOEFL Referencer og anbefalinger

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt og gruppearbejde?

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt og gruppearbejde? Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt og gruppearbejde? NUAS 215 SESSION 5 workshop 19.11.215 Simon Heilesen simonhei@ruc.dk Søren Davidsen davidsen@ruc.dk Roskilde Universitet Slideshare: https://www.slideshare.net/secret/dll5bapujvk1xu

Læs mere

Forord. Vi håber, at denne bog kan være til glæde for dig som medicinstuderende på alle dine kliniske ophold i medicin og kirurgi.

Forord. Vi håber, at denne bog kan være til glæde for dig som medicinstuderende på alle dine kliniske ophold i medicin og kirurgi. indhold indhold 6 Forord 8 0 2 Kommunikation mellem lægen og patienten 8 3 Kommunikation med læger og andre sundhedsprofessionelle 34 4 Patientjournalen og journaloptagelse 42 5 Indlæggelsesnotatet 60

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde? Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde? NUAS 2015 SESSION 5 workshop 19.11.2015 Simon Heilesen simonhei@ruc.dk Søren Davidsen davidsen@ruc.dk Roskilde Universitet Slideshare:

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

SUNDHEDS- APPS - OG ALLE DE ANDRE DIGITALE MULIGHEDER

SUNDHEDS- APPS - OG ALLE DE ANDRE DIGITALE MULIGHEDER SUNDHEDS- APPS - OG ALLE DE ANDRE DIGITALE MULIGHEDER Til Epatienternes fordel - eller hvad? Kasper Boas Pedersen Konsulent, region Sjælland Opsummering af tendenserne Patienterne vil gerne tage ansvar

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Anders Bay-Smidt - Projektkonsulent, Telepsykiatrisk Center

Anders Bay-Smidt - Projektkonsulent, Telepsykiatrisk Center Screening af : Rsyd Life Dato: 17/8-2016 Screeningspanel: Anders Bay-Smidt - Projektkonsulent, Telepsykiatrisk Center Score 2,6 Links: Appstore https://itunes.apple.com/gb/app/rsyd-life/id1114960930?mt=8

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Partnerskab inden for lægeuddannelse fremmer læring med samarbejdsteknologi. Case Western Reserve University

Partnerskab inden for lægeuddannelse fremmer læring med samarbejdsteknologi. Case Western Reserve University Partnerskab inden for lægeuddannelse fremmer læring med samarbejdsteknologi Case Western Reserve University www.case.edu 5.800 ansatte 10.000 studerende Case Western Reserve School of Medicine og et af

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Om os Vi kommer fra Kommunikationscentret i Hillerød Hanne Jantzen, logopæd Michael

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Program 2 Formiddag 10:00 Velkommen til Digitale Medier og Design lidt om uddannelsen 10:20 John Paulin Hansen og Ditte Bergstrøm om Formidling,

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

: Self-help for anxiety management. Jakob Thestrup Eskildsen, Praktikant - Telepsykiatrisk Center

: Self-help for anxiety management. Jakob Thestrup Eskildsen, Praktikant - Telepsykiatrisk Center : Self-help for anxiety management Dato: 25/10-16 Screeningspanel: Børn og unge arbejdsgruppe Jakob Thestrup Eskildsen, Praktikant - Telepsykiatrisk Center Anders Bay-Smidt, Konsulent, Telepsykiatrisk

Læs mere

Det var sjovt. AMEE konference LYON Tutorcentret AH HVH Tirsdag den 13. november LL/UUA-046/Karsten Friis

Det var sjovt. AMEE konference LYON Tutorcentret AH HVH Tirsdag den 13. november LL/UUA-046/Karsten Friis Tutorcentret AH HVH Tirsdag den 13. november 2012 Det der ikke blev sagt - et ganske uhøjtideligt og uvidenskabeligt indlæg om videnskabelige oplæg i medicinsk uddannelse.. -Tænk at få lov at deltage.

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere