SESAM-FOOD NYHEDSBREV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SESAM-FOOD NYHEDSBREV"

Transkript

1 SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn ved branchens indstilling til kvalitet. Årsagen er at kunder er fokuseret på at få så billig en løsning som muligt - hvilket må være naturligt - men billig I forhold tll hvad? Resultatet bliver at leverandørerne til tider underbyder hinanden til et niveau der nærmer sig det urealistiske. Jeg vil godt taget udgangspunkt I et citat fra John Ruskin, : Der er næppe noget i verden, som en eller anden ikke kan lave lidt dårligere eller billigere. Og folk der kun ser på prisen, er denne mands selvforskyldte offer. Det er uklogt at betale for meget, men det er værre at betale for lidt. Når De betaler for meget, er alt, hvad De mister, nogle penge. Når De betaler lidt, så mister De somme tider alt, fordi det, De køber, ikke er i stand til at gøre det, som det var købt til. Hvis De accepterer laveste tilbud, gør De vel i at sikre Dem mod den risiko, De løber. Det er ganske simpelt umuligt at betale lidt og få meget. Og hvis De mener, at De har råd til at købe billigt, så har De vel alligevel råd til at betale for den bedre vare, ikke? Med dette citat i mente, bør kunder få fastlagt de indikatorer, hvorefter de vil vurdere et automationsprojekt i hele projektets livscyklus - fra idé, udvikling, implementering, drift & vedligehold og sluttelig bortskaffelse. Et element der burde komme i fokus må være total omkostningerne i projektets levetid, i forhold til de omkostninger der er i de enkelte faser af projektet. Derudover skal investeringerne også ses i lyset af eventuel tabt produktionskapacitet og tabt marked. Leverandørerne bør med citatet i mente og med følgende definition på kvalitet: Kvalitet = De samlede egenskaber ved en ydelse eller et produkt, der betinger ydelsens eller produktets evne til at opfylde specificerede eller alment underforståede behov og forventninger. Sikre sig at kundens forventninger indfries. Det vil kræve en god dialog og proces og systemforståelse hos begge parter, samt at der findes et sæt spilleregler og metoder til at forankre kundens forventninger i faktuelle beskrivelser. Altså - de modeller, checklister og dokumentskabeloner som skabes i SESAM-FOOD vil være et værktøj som kunde og leverandør kan benytte til at styrke samarbejdet. Det er ikke teoretiske værktøjer, men værktøjer der er skabt ud fra best practise. I forhold til citatet af John Ruskin kunne det være en idé, at få startet en eller flere projekter, der fokusere på at beskrive de økonomiske aspekter der er i gennemførelse af et automationsprojekt i fødevareindustrien. F.eks. Hvad er sammenhængen mellem investeringer, operationelle omkostninger, produktionskapacitet og produktkvalitet? Hvilke faktorer influere på totalomkostningerne? Hvad er de reelle tab i drift fasen i forhold til det budgetterede? Målet må være at få nogle faktuelle økonomi tal på bordet og se hvad middelværdi og spredning er i branchen. Deltag i et aktivt forum, hvor vi vil sikre et bedre samarbejde mellem kunde og leverandører til automationsanlæg i fødevareindustrien. I dette nummer: Introduktion til arbejdsgrupper 2 Myndighedskrav 3 Projektmodel - kvalitetssikring 4 Eksempler på checklister 5 Fase-proces Matrice 6 Definition på kvalitet 8 Aftalegrundlag 10 Den 3. Arbejdsgruppe - Proces viden 11 Nyt fra EU 12 Procesbeskrivelser efter CMMI 12 Hr. K og Hr. L 15 Styregruppe/medlemmer 16 Aftalegrundlag Arbejdsgruppemøde 1. november 2006 Carl Bro Kokbjerg Kolding Kvalitetssikring Arbejdsgruppemøde 2. november 2006 WM-data Kokmose Kolding

2 Side 2 SESAM-food nyhedsbrev Introduktion til arbejdsgrupperne - Kvalitetssikring og aftalegrundlag På baggrund af tilbagemeldingen på SESAM-FOOD mødet den 30. august er der nu nedsat 2 grupper - Kvalitetssikring og aftalegrundlag. Forventede resulter for arbejdsgrupperne Det er målet at arbejdsgrupperne skal officielt præsentere deres første resultater på 4. SESAM-FOOD møde i januar Her forventes følgende at være klar i de to grupper. Kvalitetssikring Projektmodel fastlagt Eksempler på checklister er udarbejdet Eksempler på skabeloner og templetes er udarbejdet Tilhørende vejledninger er udarbejdet Oversigt over FAQ Oplæg til inspirationsmateriale. Plan for det fremtidige arbejde Aftalegrundlag Udvalgte checklister til kravspecifikationen er klar. Tilhørende skabeloner og templetes er udarbejdet Der findes vejledninger Der findes en oversigt over FAQ Der findes et inspirationsmateriale. Plan for det fremtidige arbejde. Arbejdsform i arbejdsgrupperne Arbejdsformen for de to udvalgte arbejdsgrupper er skitseret nedenfor: Arbejdsgruppen mødes 1 gang om måneden, og der vil være undergruppe der kan have behov for at afholde telefonmøder og udveksle information via mail mellem arbejdsgruppemøderne. Det vil være godt hvis en reviewer varetager flere undergrupper, idet det kan være med til at skabe et mere homogent produkt på tværs af arbejdsgrupperne. Der skal være en driver for hver undergruppe udover Sekretariatet. Materiale til møderne fremsendes ca. 7 dage før et møde. I forbindelse med samtlige møder udarbejdes et referat der fremsendes til samtlige medlemmer at SESAM-FOOD. Dermed kan alle følge udviklingen i de enkelte arbejdsgrupper. Arbejdsplan Kvalitetssikring Oktober Materiale til medlemmer (Medio oktober) Opstartsmøde (ultimo oktober / primo november) November Model beskrevet o Aktiviteter identificeret og beskrevet o Input til checklister og templates December Accept af model Udførlig beskrivelse af udvalgte checklister mm. Idekatelog til mulige projekter Januar SESAM-FOOD møde Præsentation Slides Dokumenteret og beskrevet model Januar Identificeret projekter til test Bearbejde input fra SESAM-FOOD mødet. Aftalegrundlag Oktober Materiale til medlemmer (Medio oktober) Opstartsmøde (ultimo oktober / primo november) Mødestruktur o Fælles introduktion o Opdeling i undergrupper o o Workshop sessions i undergrupperne. Fælles samling og kort præsentation fra undergrupperne. November Kravspecifikations indhold beskrevet o Aktiviteter identificeret og beskrevet o Input til checklister og templates December Udførlig beskrivelse af udvalgte checklister mm. Idékatalog til mulige projekter Januar SESAM-FOOD møde Præsentation Slides Dokumentation på aftalegrundlag Januar Identificeret projekter til test Bearbejde input fra SESAM-FOOD mødet.

3 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 3 Myndighedskrav I forbindelse med myndighedskrav bliver det vigtigt, at få en dialog mellem kunder, rådgivere, leverandører og myndigheder for dermed at sikre overensstemmelse mellem alle parter. Derfor opfordres alle til at komme med et overblik over de standarder der anvendes i dag i forbindelse med gennemførelse af projekter. Nedenfor er udvalgte eksempler på krav stillere og standarder. FABRIKSINDRETNING Når der designes til fødevareindustrien, kan krav medtages fra de mest sandsynlige kunderepræsentanter: International Food Standard - IFS til central-europæiske kunder. Se mere på British Retail Consortium - BRC til engelske kunder. Se mere på EFSIS - Independent service providing retailers, manufacturers, and caterers with food quality inspections. Se mere på Der tages i praksis udgangspunkt i lovgivningen, og udover de lovgivningsmæssige krav kan mere specifikke krav fra IFSIS inkluderes. HYGIEJNISK DESIGN af maskiner og udstyr I forbindelse med hygiejnisk design findes et sæt standarder og organisationer der er kravstiller udover de lokale kundekrav og standarder. Åbent udstyr: DS/EN , ISO 14159, USDA og EHEDG Lukket udstyr: EHEDG og 3A i USA. KVALITETSSTYRINGSSYSTEM YSTEM ISO er en metode-standard som ISO 9000, og på nuværende tidspunkt kan standarden umiddelbart ikke bruges til at fastlægge konkrete krav om automationsløsninger. Der er ved at være en tolkning af kravene hvilket er interessant i forhold til SESAM-FOOD arbejdet. ISO afløser DS 3027:2002 Styring af fødevaresikkerhed efter HACCP. PRODUKTIONSUDSTYR og systemkrav stemkrav I forbindelse med gennemførelse af automationsløsninger er der flere standarder, der vil kunne anvendes i forbindelse med kravspecifikationen. ISA-S Batch Control Part 1: Models and Terminology IEC : international standard for programmable controller EN :2006 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. General requirements EN del 1-5: Lavspændingstavler EN :2005 Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments Samarbejde med myndighederne Vi vil i SESAM-FOOD arbejde på at få en god dialog med myndighederne, således at vi kan få fastlagt nogle krav og regelsæt for gennemførelse af automationsprojekter i fødevareindustrien. For at sikre en ubrudt linie fra jord til bord er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at have berøring med tre ministerier - Ministerier for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Økonomi og Erhvervsministeriet og Ministeriet for Familie og forbrugeranliggender. I SESAM-FOOD arbejdes der på at skabe en fælles forståelse for de krav som de respektive myndigheder stiller. Jord Hav Hvem varetager hvad i værdikæden? Landbrug Fiskeri FØDEVARE FREMSTILLING Supermarkeder Detailhandel Forbruger PRIVAT Forbruger KOK Desuden er det at give medlemmerne nogle værktøjer i form af retningslinier og dokumentskabeloner, der sikre at produktionssystemerne er i overensstemmelse med myndighedernes krav. JORD BORD

4 Side 4 SESAM-food nyhedsbrev Projektmodel - kvalitetssikring På de kommende arbejdsgruppemøder i kvalitetssikrings gruppen, skal projektmodellen fastlægges og de tilhørende faser defineres og beskrives. På side 6 og 7 er der en matrice der kan anvendes til at notere de input der måtte være til de nuværende faser og processer. Fastlæggelse af faser og processer Med udgangspunkt i projektmodellen har vi i styregruppen kommet med et forslag der går på at få defineret sammenhængen mellem projektmodellens faser og tilhørende processer. Med processer menes elementer der dækker procedure & metoder, værktøjer & udstyr samt færdigheder & uddannelse. F.eks. Konfigurationsstyring, test, krav styring, egenkontrol, afvigelseshåndtering, navngivning, m.fl. Nedenfor er en illustration af projektmodellen, og på side 6 og 7 er der en matrice, der prøver at forbinde faser og processer. Desuden er der på side en kort beskrivelse af de enkelte faser og procesområder. Dette er udgangspunktet for første møde i arbejdsgruppen og målet er at vi får defineret en fælles referenceramme. Denne referenceramme skal beskrive udviklingsmodellen og relationer mellem procesområderne og projektfaserne. Del 1 Idé (Idea) Værdivurdering (Value evaluation) Aftalegrundlag (Requirement specification) Aflevering (Performance test) Del 2 Systembeskrivelse (Functional specification) Integrationstest (Íntegration test) Del 3 Designbeskrivelse (Design specification) Funktionstest (Functional test) Test rettelser (Changes to test) Fremstilling (System build) Rettelser (Changes) Ide (Idea) Project beskrivelse (Project description) Produkt Beskrivelse (Product description) Fremstilling (System build) Indkøring (Commissioning) Afleve- Ring (Handover) I forsøget på at beskrive procesområderne har vi set på forskellige modeller og har prøvet at støtte os op af internationale modeller, så som IS og CMMI - Capability Maturity Model Integration. Disse modeller beskrive best practices som adressere udvikling og vedligeholdelses aktiviteter som dækker over et produkts livscyklus fra koncept til aflevering og vedligeholdelse. Procesområderne er følgende: Procesledelse Projektledelse Teknik Support Hver enkelt procesområde er specificeret på side i form af en kort beskrivelse af de relaterede processer. Fase/Proces matricen på side 6-7 skal anvendes til at angiver de kvalitetsaktiviteter og de relaterede checklister, vejledninger og dokumentskabeloner der skal være gældende for et automationsprojekt i fødevareindustrien. Der er er prøvet at skabe en rød tråd fra eksemplerne på side 5 og Fase/proces matricens indhold. Checklisterne på næste side er angivet i matricen, og desuden er der en angivelse i procesbeskrivelsen på side 12, hvor eksemplerne høre hjemme. En udfyldt fase/proces matrice med CMMI som reference er udarbejdet af styregruppen. Denne matrice kan rekvireres fra sekretariatet.

5 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 5 Eksempler på checklister Nedenfor er der et eksempler på hvad der kunne være inkludere i checklister og templates inden for kravspecifikation og kravstyring 1. Eksempel på checkliste for indhold i systembeskrivelse (Se matrice side 6-7: 6 Kravspecifikation/Projektbeskrivelse) 1.1 Systemkomponenter Ja Nej Er punktet indeholdt i beskrivelsen? Hvis nej begrundelse: 1.2. Softwarekonfiguration Ja Nej Er punktet indeholdt i beskrivelsen? Hvis nej begrundelse: Angiv afsnitsnr. i beskrivelsen hvor punktet er indeholdt Angiv afsnitsnr. i beskrivelsen hvor punktet er indeholdt 1.3 Beskrivelse af procesforløbet Ja Nej Er punktet indeholdt i beskrivelsen? Hvis nej begrundelse: 1.4 Hardware Ja Nej Er punktet indeholdt i beskrivelsen? Hvis nej begrundelse: Angiv afsnitsnr. i beskrivelsen hvor punktet er indeholdt Angiv afsnitsnr. i beskrivelsen hvor punktet er indeholdt 2. Eksempel på checkliste for indhold i slutdokumentation (Se matrice side 6-7: 6 Kvalitetssikring/Aflevering) 2.1 El dokumentation - styretavler Ja Nej Er punktet indeholdt i beskrivelsen? Hvis nej begrundelse: 2.2. Backup/restore procedure Ja Nej Er punktet indeholdt i beskrivelsen? Hvis nej begrundelse: Angiv afsnitsnr. i beskrivelsen hvor punktet er indeholdt Angiv afsnitsnr. i beskrivelsen hvor punktet er indeholdt 3. Eksempel på checkliste for ansvarsfordeling (Se matrice side 6-7: 6 Kravstyring/Projektbeskrivelse) Arrangeret af Betalt af Elektricitet Leverandør Kunde Leverandør Kunde Kommentarer 1 Hovedkabel 2 Hovedtransformer 3 El og kabel til MCC paneler hovedafbryder 4 Kabler og kabelbakker fra MCC til motors 5 Kabler og kabelbakker fra PLC til instrumenter 6 Kabler og kabelbakker fra PLC til MCC panel 7 Jordforbindelse af alt udstyr til centralt jordingspunkt

6 Side 6 SESAM-food nyhedsbrev FASE PROCES MATRICE Ide (Idea) Project beskrivelse (Project description) Produkt Beskrivelse (Product description) Proces Fase Idé Projekt beskrivelse Aftalegrundlag Produkt beskrivelse Systembeskrivelse Designbeskrivelse Projektledelse (Project Management) Projekt overvågning og kontrol (Project Monitoring and Control) Projektplanlægning (Project Planning) Leverandørstyring (Supplier Agreement Management) Projektledelse (Integrated Project Management) Risiko ledelse (Rsik Management) Teknik (Engineering) Kravstyring (Requirement Management) 3. Eksempel på checkliste for ansvarsfordeling Produkt integration (Product Integration) Kravspecifikation (Requirment Development) 1. Eksempel på checkliste for indhold i systembeskrivelse Teknisk løsning (Technical Solution) Validering (Validation) Verifikation (Verification) Procesledelse (Process Management) Organisations proces definition (Organizational Process Definition) Organisations proces fokus (Organizational Process Focus) Organisations træning (Organizational Training) Support (Support) Konfigurationsstyring (Configuration Management) Måling og analyse (Measurement and Analysis) Kvalitetssikring (Process and Product Quality Assurance) Beslutningsanalyse (Decision Analysis and Resolution)

7 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 7 Fremstilling (System build) Indkøring (Commissioning) 2. Eksempel på checkliste forindhold i slutdokumentation Afleve- Ring (Handover) Fremstilling Designbeskrivelse Fremstilling Funktionstest Indkøring Integrationstest Aflevering Aflevering Aflevering Værdivurdering

8 Side 8 SESAM-food nyhedsbrev Definition på kvalitet Vi skal have fastlagt en definitioner på kvalitet, således at vi har en fælles ramme. Derfor er der nedenfor angivet forskellige definitioner på kvalitet og vi skal på første arbejdsgruppemøde i kvalitetssikringsgruppen have fastlagt det vi forstår ved kvalitet. Eksempler på definitioner Kvalitet De samlede egenskaber ved en ydelse eller et produkt, der betinger ydelsens eller produktets evne til at opfylde specificerede eller alment underforståede behov og forventninger. Kvalitetsudvikling De samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at forbedre kvaliteten af automationsleverancer med en indsats inden for de eksisterende rammer af den etablerede viden. Kvalitetsstyring Aktivitet, hvis formål er at styre organisationens processer, så de til stadighed sikrer målopfyldelse af det samlede fastlagte kvalitetsniveau. Kvalitetsmål Mål for den ønskede kvalitet. Kvalitetssikring Aktivitet, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau. Standard Det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet. KPI - Key Performance P Indikator En målbar variabel, som anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten. Kvalitetsvurdering Vurdering af kvalitetsniveau og variation for funktioner, systemer, processer og/eller resultater set i relation til kvalitetsmål. Kvalitetsovervågning Systematisk, vedvarende måling, dokumentation og/eller vurdering af kvaliteten. Kvalitetsledelse Ledelse med udgangspunkt i mål for kvalitet sammenstillet med mål for aktivitet og økonomi. Kvalitetsdeklaration En erklæring om et produkts eller en ydelses kvalitet. Metoder til kvalitetsudvikling Audit Fagpersoners gennemgang af konkrete processer henblik på at vurdere kvaliteten af leverandørens ydelser. Vurderingen foretages på grundlag af kvalitetsmål og har til formål at afdække tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold. Intern audit Audit, som foretages af sagkyndige kolleger inden for den organisation, hvis praksis vurderes. Ekstern audit Audit, som foretages af sagkyndige personer uden for den organisation, hvis praksis vurderes. Implicit audit Audit på grundlag af en fælles kollegial og faglig forståelse af god automationspraksis, hvor der ikke på forhånd findes klart definerede standarder. Eksplicit audit Audit på grundlag af på forhånd formulerede (eksplicitte) standarder. Kvantitativ ativ audit Audit baseret på et antal enkeltstående tilfælde. Akkreditering Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller organisation lever op til et sæt af fælles standarder. Ved akkreditering gives en formel anerkendelse af, at personer eller organisationer er kompetente til at udføre sine opgaver. Selvevaluering Systematisk vurdering af en organisations aktiviteter og resultater foretaget af organisationen selv. Certificering Procedure, hvor tredjepart afgiver skriftlig forsikring om, at et produkt, et system eller en person opfylder et specificeret kravgrundlag. Teknologivurdering Systematisk og flerfaglig analyse af forudsætningerne for og konsekvenserne af anvendelse af en given teknologi. Benchmarking En kontinuerlig og databaseret disciplin, hvor man i samarbejde med andre virksomheder, der har opnået gode resultater, sammenligner struktur og processer, som danner grundlag for et givet resultat. Kundesikkerhed Sikkerheden for kunder mod skade/tab og risiko for skade/tab som følge af leverandørernes indsats og ydelser eller mangel på samme.

9 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 9 Risikostyring De konkrete tiltag, der gøres for at identificere, vurdere, begrænse og forbygge skade/tab og risiko for skade/tab med henblik på at opnå en øget kundesikkerhed. Utilsigtet hændelse En ikke-tilstræbt begivenhed, der skader kunden eller indebærer risiko for skade/tab som følge af leverandørernes handlinger eller mangel på samme. Forebyggelig hændelse Hændelse, der kunne være undgået ved bedre udnyttelse af tilgængelig viden og teknologi. Ikke-forebyggelig hændelse Hændelse, hvor skade/tab ikke kunne undgås i den konkrete situation trods korrekt udnyttelse af tilgængelig viden og teknologi. Fejl Mangelfuld gennemførelse af plan eller valg af forkert plan til at opnå et bestemt mål. Nærfejl Fejl, der når at blive korrigeret i tide før gennemført aktivitet. Latent fejl Skjult fejl, der er indlejret i systemer og organisationer, og som kan udløses i bestemte situationer eller ved aktiv handling. Aktiv fejl Fejl udløst af en aktiv handling udført af en leverandør eller kunde. Menneskelig faktor De forhold, der påvirker menneskers interaktion med omgivelserne. Kerneårsagsanalyse En analyseproces, der identificerer de grundlæggende årsager til, at en utilsigtet hændelse kunne ske. Reference: Fyns Amt God kvalitet? Kvalitet opstår, når leverandørens produkter og services er baseret på en kontakt mellem kunden og leverandør. Og at kundens forventninger bliver i mødekommet. God kvalitet handler om at finde det rette kvalitets-niveau til hver enkelt løsning. På den måde minimeres omkostningerne samtidig med, at leverer fuld kvalitet. God kvalitet betyder, at leverandørens produkt eller ydelse matcher omverdenens behov og krav, hverken mere eller mindre. Hvad er kvalitet? Definitionen af kvalitet er en af grundstenene I drøftelsen af god automationspraksis I fødevareindustrien. Der er flere betragtninger af kvalitet, og er der enighed om at kvalitet grundlæggende defineres ud fra hvad der af kunden opfattes som kvalitet, dvs. Som den værdiforøgelse kunden oplever at modtage. Der er en anden definition, der tager udgangspunkt I kvaliteten af materialet og fremstillingsprocesser. Der findes også eksempler på produktegenskaber, som har indflydelse på købers vurdering og præference, men ingen betydning har for produktets egentlige kvalitet. Her er det at SESAM-FOOD vejledninger og checklister kan give en hjælp til både kunde og leverandør for at sikre en kvalitets leverance. Zeithaml og Bitner opdelte kvalitet I tre dimensioner: search qualities experience qualities credence quality. Search qualities: Egenskaber som kunden kan bedømme inden købet. Experience qualities: Kvalitet som bedømmes efter køb og brug. Credence qualities: Kvalitet baseret på tro eller overbevisning. Kvalitet der næsten er umulig at konstatere. Er vigtig I forbindelse med service orienterede leverancer. I forhold til SESAM-FOOD er det vigtigt at få defineret kvalitet, således at vi har en fælles forståelse kunde, leverandør og rådgiver, for dermed arbejder vi alle med de samme værdier og mål.

10 Side 10 SESAM-food nyhedsbrev Aftalegrundlag Styregruppen har prøvet at komme med et oplæg til emner der skal indgå i et aftalegrundlag. Disse emner er opdelt i forhold til om emnet er forretningsorienteret eller teknisk orienteret. På det første arbejdsgruppemøde, skal vi beslutte hvilke delelementer vi skal fokusere på, for at få uddybet materialet og skabt et fundament for de kommende vejledninger og checkliste. Forretnings-orienterede orienterede emner Salgs og leveringsbetingelser Projektforløb, Projektorganisering og kommunikationsplan Der findes et sæt standard kontraktbetingelser, så som: ABService standardkontrakt for levering af service. Der finders yderligere information på K01 - Standardkontakt vedrørende kortvarige it-projekter. Erstatter den tidligere K18. Se yderligere information på K02 - Standardkontrakt vedrørende større systemleverancer. Erstatter den tidligere K33. NLM94 - For levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark, Finland, Norge og Sverige gælder de Almindelige Betingelser NLM94, som er udgivet i 1994 af Dansk Industri. NU 98 anvendes i de tilfælde, hvor en virksomhed (kunden) benytter en anden (leverandøren) til løbende at udføre vedligeholdelse og reparation af kundens udstyr. AB92 og ABT93 - Standardbetingelser til bygge- og anlægsarbejder samt totalentreprise. AB92 dækker situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise dækker ABT 93. Der kan nedsættes en selvstændig gruppe, der kan komme med anbefalinger i forhold til de gængse standardkontrakter, således at der sikres et godt samarbejde mellem kunde og leverandør i forbindelse med automationsopgaver. Målet med denne gruppe er at der bliver skabt en kort vejledning der sikre det juridiske grundlag i forbindelse med en aftaleindgåelse. Etablering af en fælles gruppe der fokusere på de tre elementer projektforløb, projektorganisering og kommunikationsplan. Projektforløb I samarbejde med kvalitetssikringsgruppen komme med et oplæg til hvorledes projektforløbet kan være fra idé, foranalyse, udbudsmateriale til kravspecifikation. Hvorledes er sammenhængen forretningsmæssigt i forhold til faserne: Idé Foranalyse Udbudsmateriale Kravspecifikation Projektorganisering Komme med et oplæg til hvorledes et projekt kan organiseres, således at det er klart defineret hvem der har beslutningskompetencen inden for givne områder. F.eks. Skal der findes en krav ansvarlig, en styregruppe, en reviewer, m.fl. Hvilken rolle har kunde og leverandører? Se eksempel 3. på side 5. Kommunikationsplan Det kan være vigtigt, at bryde kommunikationen ned i flere konkrete aktiviteter i forbindelse med et projektforløb. Det kunne være en idé at skabe et overblik samt beskrive særligt vigtige perioder eller særlige aktiviteter mere i detaljer i relation til hvad, hvor og til hvem der skal kommunikeres. Det kunne også være aktuelt at komme med en skabelon for at analysere og prioritere interessenterne.

11 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 11 Teknisk orienterede emner Kravspecifikation Selvstændig gruppe der fokusere på af fastlægge kravene til en kravspecifikation, samt beskrive indholdet i en kravspecifikation og udarbejder vejledninger og checklister. Eksempel på elementer i en kravspecifikation: Hardware systemkrav Software systemkrav Brugergrænseflader Dokumentation Test omfang Installation Projektstyring Funktionskrav Dataopsamling - sporbarhed Sikkerhed Fejlhåndtering - f.eks. Power failure, luft, etc. På det kommende arbejdsgruppemøde, skal der nedsættes en gruppe der vil prøve at komme med et oplæg til indholdsfortegnelse samt prøve at komme med et sæt udvalgte checkliste. Foranalyse og udbudsmateriale En fælles gruppe der prøver at opsætte nogle retningslinier, checklister og dokumentskabeloner for udarbejdelse af udbudsmateriale. I denne gruppe skal detaljeringsniveauet fastlægges og en anbefaling af niveau i forhold til opgaven. Udbudsmaterialet skal beskrive rammen for aftalegrundlaget, og dermed give eksempler på, hvorledes et udbudsmateriale kan udfærdiges. Der vil således ikke være bestemte krav til løsningen. Desuden skal der være en beskrivelse af foranalysen, med angivelse af aktiviteter og indhold. Teknisk og forretningsorienterede emner Afleveringsbetingelser og kvalitetsplan Det er en fælles gruppe der fokusere på kvalitet og de betingelser der skal være gældende for afleveringen. Denne aktivitet forventes varetaget af kvalitetssikringsgruppen. Den 3. Arbejdsgruppe - Proces viden I forbindelse med 3. SESAM-FOOD møde den 30. August blev der udover de to arbejdsgrupper kvalitetssikring og aftalegrundlag også vist en interesser for arbejdsgruppen Proces viden. Der er ikke etableret en arbejdsgruppe endnu, men i det omfang at vi kan få en tilkendegivelse fra medlemmer om interessen for denne gruppe, vil vi starte initiativet. Det kunne også være en mere uformel gruppe i staten, der prøver at definere omfanget af opgaven og komme med et oplæg til plan for fremtidige aktiviteter. Giv sekretariatet besked på Procesforståelse er vigtigt for et godt samarbejde mellem kunde og leverandør.

12 Side 12 SESAM-food nyhedsbrev Nyt fra EU CEN og Joint Research Centre of theeuropean Commission (JRC) afholder en lukket workshop med titlen Methods of validation in the field of food. Workshoppen afholdes den 30. November 2006 i Brussels. SESAM-FOOD vil sikre at informationen fra mødet kommer til medlemmerne. CEN har følgende tekniske kommitter: CEN/TC 174: Fruit and vegetable juices - methods and analyses CEN/TC 194: Utensils in contact with food CEN/TC 275: Food analysis - horizontal methods CEN/TC 302: Milk and milk products - methods of sampling and analysis CEN/TC 307: Oilfeeds, vegetable and animal fats CEN/TC 327: Feed analysis CEN/TC 338: Cereals and cereal products Der har tidligere været afholdt en workshop med titlen Food and Feed Analytical Methods den 9. Marts Yderligere information er tilgængelig på CENs hjemmeside: Procesbeskrivelser efter CMMI Teknik (Engineering) Kravstyring (Requirement Management) Produktintegration (Product Integration) Kravspecifikation (Requirment Development) Teknisk løsning (Technical Solution) Validering (Validation) Verifikation (Verification) De tekniske processer dækker over udviklings og vedligeholdelses aktiviteter der deles mellem flere tekniske discipliner. De tekniske processer er rettet mod samtlige discipliner, så som software, hardware, procesteknik, mekaniskkonstruktion, m.fl. Formålet med kravstyring er at styre kravene til projektet og projektets produkter, og sikre selvmodsigelser mellem forskellige delkomponenters kravspecifikationer og de tilhørende planer. Kravstyring kræver følgende: Forståelse af kravene Opnå engagement og forpligtigelse for kravene (Se eksempel 3 side 5) Styre krav ændringer Vedligeholde sporbarhed på kravene Identificere uoverensstemmelse mellem projektarbejdet og kravene. Formålet med produktintegration er at samle produktet fra delkomponenter og sikre at slutproduktet fungere korrekt iht. Til specifikationerne. Produktintegration kræver elementer som: Fastlæg integrationsrækkefølge af delkomponenter Etablere et produkt integrationsmiljø Fastlæg integrationskriterier Review interface beskrivelser og styre interfaces Samle og integrere produktkomponenter Evaluere integrationen Kravspecifikation har til formål at analysere kunde, produkt og delkomponent krav. Kravspecifikationen vil indeholde elementer som: Fremskaffe, analysere, validere og kommunikere kundebehov - forventninger, direkte krav, hvad der vil tilfredsstillede kunden. (se eksempel 1 side 5) Fastlæg kundekrav Samle og koordinere andre relevante og interesserede behov. Beskriv livscyklusen for produktet. Den tekniske løsning er at designe og fremstille løsningen der lever op til de stillede krav. Det vil kræver fokus på elementer som: Detaljerede design af komponenter og den integrerede løsning Evaluering af løsninger Fremstilling af de designede komponenter og integrerede løsning. Formålet med validering er at sikre at et produkt eller delkomponent opfylder dets påtænkte funktion i den endelige total løsning og i det forventede miljø. Validering vil kræve: Etablering af valideringsmiljø Fastlæggelse af valideringsprocedure og kriterier Gennemfør validering Analysere valideringsresultater Formålet med verifikation er at sikre at udvalgte produkter og delkomponenter lever op til de specificerede krav. Verifikation vil omhandle: Udvælgelse af produkter og delkomponenter Etablering af verifikationsmiljø Fastlæggelse af verifikationsprocedure og kriterier Gennemfør review blandt faglig ligemænd Gennemfør verifikation Analysere verifikationsresultaterne.

13 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 13 Support (Support) Konfigurationsstyring (Configuration Management) Support processerne dækker aktiviteter som støtter produktudvikling og vedligeholdelse. Det er processer der understøtter de øvrige procesområder i at performer bedre. Målet med konfigurationsstyring er at etablere og vedligeholde arbejdsprocedure, der sikre at produkter bliver sammensat at de specificerede versioner af komponenter. Det vil involvere følgende områder: Identificere de udvalgte produktelementer der danner grundlaget for produktet. Kontrollere ændringer til de udvalgte produktelementer. Skabe specifikationerne til at bygge produktet ud fra en valgt konfiguration. Vedligeholde integriteten af baggrundsmaterialet Måling og analyse (Measurement and Analysis) Formålet med måling og analyse er at udvikle og opretholde en målefærdighed som er brugt til at hjælpe med ledelsesinformation. Måling og analyse vil inkludere følgende områder: Specificere målet med måling og analyse, så det er i overensstemmelse med det identificerede informationsbehov. Specificere mål, analyse teknikker, og mekanisme til at indsamle data, gemme data, rapportering og tilbagemelding. Skabe mekanismerne til at indsamle data, gemme data og rapportering af data. Tilvejebringe objektive informations resultater som kan bruges til beslutningstagning, og til at gennemføre korrigerende handlinger. Måling og analyse understøtter følgende: Saglig planlægning og estimering Følge den aktuelle performance i forhold til planer og mål. Identificere og afklare proces relaterede problemstillinger. Skabe en platform for at indarbejde måling i yderligere processer i fremtiden. Kvalitetssikring (Process and Product Quality Assurance) Beslutningsanalyse (Decision Analysis and Resolution) Formålet med kvalitetssikring er at give medarbejdere og ledelse objektiv indsigt i processer og produkter. Kvalitetssikring dækker over følgende områder: Evaluering af gennemførte processer, producerede produkter og services mod proces beskrivelser, standarder og procedure. (se eksempel 2 side 5) Identificere og dokumentere problemer der ikke er i overensstemmelse med det specificerede. Tilbagemelding til medarbejder og ledelse om de resultater der er fundet ved kvalitetssikrings aktiviteter. Sikre at der tages hånd om problemer der ikke er i overensstemmelse med det specificerede. Målet med beslutningsanalyse er at analysere mulige beslutninger ved brug af en regelret evalueringsproces. Den regelrette evaluering involvere følgende handlinger: Skabe kriterierne for evaluering af alternativer Identificere alternative løsninger Vælg metoder til evaluerings alternativer Evaluere alternative løsninger ved brug af de skabte evalueringskriterier og -metoder. Vælg anbefalet løsning fra alternativerne på basis af evalueringskriterierne. Projektledelse - del 1 (Project Management) Projekt overvågning og kontrol (Project Monitoring and Control) Det basale i Projektledelse området fokusere på de aktiviteter der er forbundet med etablering og vedligeholdelse af projektplaner, etablering og vedligeholdelse af aftaler, overvåge projekt fremskridt i forhold til planer, foretage korrigerende handlinger, og styre leverandøraftaler. Formålet med projekt overvågning og kontrol er at skabe en forståelse for projekters fremdrift således at korrigerende handlinger kan blive gennemført når projektet afviger væsentlig fra planen. Projekt overvågning vil inkludere flere aktiviteter, så som: Overvåge projektplanlægnings parametrene Overvåge projekt risici Overvåge projekt data håndtering Overvåge interessenters involvering i projektet Lede fremskridts reviews og milepæles reviews Derudover vil der være aktiviteter relateret til kontroldelen, i form af korrigerende handlinger. Analysere problemer Gennemfør korrigerende handling Projektplanlægning (Project Planning) Formålet med projektplanlægning er at etablere og vedligeholde planer der definere projektets aktiviteter. Projektplanlægningsprocessen inkludere følgende: Udvikle projektplanen - budget, identificere risici, data håndtering, ressourcer, m.m. Etablere et fornuftigt samarbejde med de involverede parter. Få opbakning til planen - Afstem arbejde med ressourcer, review planer der har indflydelse på projektet. Vedligeholde planen.

14 Side 14 SESAM-food nyhedsbrev Projektledelse - del 2. (Project Management) Leverandørstyring (Supplier Agreement Management) Det basale i Projektledelse området fokusere på de aktiviteter der er forbundet med etablering og vedligeholdelse af projektplaner, etablering og vedligeholdelse af aftaler, overvåge projekt fremskridt i forhold til planer, foretage korrigerende handlinger, og styre leverandøraftaler. Formålet med leverandørstyring er at styre anskaffelsen af produkter og ydelser fra leverandører. Leverandørstyringen vil omfatte elementer som: Fastlæg typen af leverance Vælg leverandører Etablere og vedligeholde aftale med leverandører Overvåge udvalgt leverandørers processer Evaluere udvalgt leverandørers produkt Godkendelse af leverancen - aftalt produkt Projektledelse (Integrated Project Management) Målet med projektledelse er at etablere og styre projektet og involvere relevante interessenter i forhold til den total integrerede løsning. Projektledelsen vil dække elementer som: Etablere projektet Lede projektet Etablere de nødvendige arbejdsbetingelser Anvend og forbedre organisationens processer Sikre at relevante interessenters bekymringer bliver identificeret og synlige Risiko ledelse (Risk Management) Formålet med risiko ledelse er at identificere potentielle problemer før de opstår, således at korrigerende handlinger kan bliver planlagt og gennemført. Risiko ledelse vil omfatte identifikation og analyse af risici, samt planlægning af korrigerende handlinger. Fastlæg risikokilder og kategorier Definere risikoparametre Etablere en risikoledelses strategi Identificere risici. Evaluere, kategorisere og prioritere risici. Procesledelse (Process Management) Organisations proces definition (Organizational Process Definition) Det basale procesledelses område sikre at en organisation har de nødvendige færdigheder for at kunne dokumentere og dele best practice og viden. Formålet med organisations proces definition er at skabe og vedligeholde et sæt brugbare processer óg arbejdsstandarder. Etablere standard processer Beskrive livscyklus model Etablere organisationens måleprogram Etablere organisationens proces bibliotek Etablere arbejdsmiljø standarder Etablere beslutningsmekanismer Beskrive en vejledning og regler for multidisciplinære teams Organisations proces fokus (Organizational Process Focus) Formålet med organisations proces fokus er at planlægge, implementere og opstille procesforbedringer baseret på grundig forståelse af de aktuelle styrker og svagheder af organisationens processer. Organisations proces fokus vil inkludere elementer som: Fastsæt organisationens proces behov. Vurdere organisationens processer Identificere procesforbedringsområder Etablere en proces handlingsplan Gennemfør proces handlingsplan Fastsæt proces standarder Organisations træning (Organizational Training) Målet med Organisations træning er at udvikle færdigheder og viden, således at medarbejdere og ledelse kan udføre deres rolle effektivt og kompetent. Et organisations træningsprogram involvere følgende elementer: Identificere træningsbehovet i organisationen Tilvejebringe træning der dækker organisationens behov. Etablere og vedligeholde træningsfærdigheder Etablere og vedligeholde træningsdokumenter Vurdere træningens virkning.

15 SESAM-FOOD Nr. 2 Side 15 Hr. K & Hr. L

16 SESAM-FOOD Nr. 2 SESAM-FOOD Styregruppe Firma Kontakt person Branche DLG Arla Foods Danisco KIMs Atkins Danmark NNE Carl Bro Siemens Glenco Kim Stephansen Lars Vilandt Bo Koue Callesen Per R. Mikkelsen Peter Koch Jørgen Berth Torben Schmidt Keld Eriksen Ole Duch Fødevareindustri Rådgiver Automationsleverandør WM-data Per Ekdahl IT-leverandør Invensys APV Lars U. Nielsen Systemintegrator Lyngsoe Systems Bo Simonsen Maskinsikkerhed Hans Morten Henriksen Myndighedskrav CFS Slagelse Per Jensen Maskinbygger SESAM Carsten Nøkleby Sekretariat Medlemmer af SESAM-FOOD - oktober 2006 Aarhus Karlshamm A/S ABB A/S AN-Group A/S APV A/S Arla Foods a.m.b.a. Atkins Danmark A/S Au2mate B&R Industriautomation Benima Denmark A/S Carl Bro as CFS Slagelse A/S Chr. Hansen A/S COWI Danisco A/S Danish Crown AMBA Dansk Styringsteknik A/S DAT-Schaub Holding A/S DLG Elopak Denmark A/S Eltronic A/S Glenco A/S i2r ApS KIMS A/S Lactosan A/S Lantmännen A/S Lyngsoe Systems A/S Markman prosystem as Maskinsikkerhed / Alcedo NIRAS A/S NNE A/S Norvidan Overseas A/S Novotek A/S Rockwell Automation SAAP Engineering ApS Schneider Electric A/S SESAM Sekretariatet SFK Systems A/S Siemens A/S Slagteriernes Forskningsinstitut SOCO SYSTEM A/S V&S Danmark A/S WM-data A/S Wonderware Scandinavia Sponsorer Udgivet af Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Arla Foods amba Skanderborgvej Viby J Siemens A/S Borupvang Ballerup SESAM-FOOD c/o SESAM sekretariatet Vestergade 35 D 8600 Silkeborg Tlf./fax: Mobil: Version

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet GAPP Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet Carsten Nøkleby, SESAM-World ApS 29. August 2013 Tetra Pak Proocessing Systems CV for Carsten Nøkleby Link til film Carsten Nøkleby SESAM-World Uddannelse

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Referat fra sporbarhedsmøde

Referat fra sporbarhedsmøde Referat fra sporbarhedsmøde 01-12-2010 Møde data Dato: 01-12-2010 Kl.: 9:00 13:00 Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle Deltagere Deltager Firma Mail Mads Vistisen Arla Foods a.m.b.a mavit@arlafoods.com

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter SESAM nr. 110 seminar 3. juni 2014 Seminaret afholdes hos: Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 6600 Vejen Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID?

Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID? Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID? Introduktion ERP SESAM møde nr. 66 8. december 2004 Automation IT Tele PLC.......... MES PLC............ SCADA Koncern netværk Fabriks netværk.......... Fortrådning

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

(journal)audit. Audit:

(journal)audit. Audit: (journal)audit Audit: Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Referat fra Make2Pack møde

Referat fra Make2Pack møde Referat fra Make2Pack møde 29-11-2010 Møde data Dato: 29.11.2010 Kl.: 9:30 13:00 Sted: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Deltagere Deltager Firma Mail Ole Christian Olsen Carlsberg

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Kapitel 17 KVALITETSSIKRING I FORBINDELSE MED MODELOPGAVER

Kapitel 17 KVALITETSSIKRING I FORBINDELSE MED MODELOPGAVER Kapitel 17 KVALITETSSIKRING I FORBINDELSE MED MODELOPGAVER Jens Christian Refsgaard Hydrologisk afdeling, GEUS Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS Nøglebegreber: Modelprotokol, udbudsbetingelser,

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Energi & forsyning Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg 1 Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point Side 1 af 7 Hvad er HACCP HACCP er en engelsk forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point, som på dansk er blevet til Risikofaktoranalyse

Læs mere