Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan"

Transkript

1 Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

2 Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen, Grafikant Trykkeri: P.J. Schmidt Oplag: 4. HK lagernummer: F Varenummer: 647 Arbejdsmiljøbutikkens varenummer: Adresser: Grafisk BAR Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 455 København K. Tlf Organisationer i Grafisk BAR Danske Mediers Arbejdsgiverforening Grafisk Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat Dansk Journalistforbund Fagligt Fælles Forbund, 3F Dansk EL-Forbund

3 Bogbindere, bogbinderassistenter og maskinoperatører inden for tryk og emballage udsættes dagligt for ensidigt, belastende arbejde og løft af tunge materialer. For nogle ender det med varige arbejdsbetingede lidelser i ryg, skuldre, arme og hænder. Det er muligt at forebygge, så der opstår færre skader. Med automatisering, brug af tekniske hjælpemidler og jobrotation er man godt på vej til et bedre arbejdsmiljø med færre belastende arbejdsprocesser. Og erfaringer viser, at et bedre arbejdsmiljø og en øget produktion kan gå hånd i hånd. For at finde ud af, hvor der er mest behov for at sætte ind med enten automatisering, tekniske hjælpemidler eller rotation, er det nødvendigt at kortlægge arbejdsprocesserne. Grafisk BAR har udviklet et værktøj, som ledelsen, medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at kortlægge belastningen ved maskinerne i produktionen. Når I har kortlagt belastningen, kan I begynde at udarbejde en handlingsplan over de tiltag, der er nødvendige. Det kan være en handlingsplan, der udnytter eksisterende hjælpemidler bedre, en budgetplan for eventuelle nyinvesteringer, eller en rotationsplan, således at det ikke altid er den samme person, der står ved den mest belastende arbejdsopgave. Find skemaer til henholdsvis kortlægning og handlingsplan på siderne 5 og 8.

4 Sådan bruger du værktøjet Værktøjet består af et skema med et pointsystem, som benyttes til at kortlægge belastningen. Kortlægningen går forud for en handlingsplan. Denne omtales senere. For at få det bedste udbytte udfylder virksomheden et skema for hver enkelt arbejdsopgave, der foregår på maskinen. Den færdige kortlægning består af de to tal A og B. Brug også tegningerne i skemaet ved kortlægningen. Sådan læser du kolonnerne:. Byrdens afstand fra rygsøjlen (Afstanden fra din rygsøjle til dine hænders placering) Foregår dit løft i underarmsafstand gives point. Foregår dit løft i ¾ arms afstand gives 2 point. Skriv det givne point nederst i kolonnen. 2. Byrdens vægt For hver arbejdsopgave vejes byrden i kg. Noter vægten i skemaet. Er vægten mindre end 3kg gives point. Er vægten 3 7 kg gives 2 point. Er vægten over 7 kg gives 3 point. Er vægten mere end kg gives 4 point. 3. Antal løft pr. time Hvor mange gange løfter du i timen (frekvens)? Noter antal i skemaet og gang frekvensen med byrdens vægt fra kolonne 2. Så får du tallet A, som føres ind nederst i kolonnen. Dette tal skal bruges, når I skal prioritere indsatsen. Eksempel: Løfter du 3 kg 2 gange i timen, så skriv 6 kg i cirklen A (3x2). 4. Vrid i ryggen Vrider du ryggen på grund af maskinens eller arbejdsstedets indretning? Hvis, gives point. OBS: Skyldes vrid en forkert indarbejdet arbejdsrutine, tæller det ikke med = point. 5. Løft/håndtering over skulderhøjde: Løfter du byrder over skulderhøjde på grund af maskinens eller arbejdsstedets indretning? Hvis, gives point. OBS: Skyldes for højt løft en forkert indarbejdet arbejdsrutine, tæller det ikke med = point. 6. Løft/håndtering under knæhøjde Løfter du byrder under knæhøjde på grund af maskinens eller arbejdsstedets indretning? Hvis, gives point. OBS: Skyldes for lavt løft en forkert indarbejdet arbejdsrutine, tæller det ikke med = point. 7. Bæring af byrden Bærer du byrden mere end 2m? Hvis, gives point. 8. Fremadbøjning Anvend tegningerne i skemaet til vurderingen. Bøjer du jævnligt ryggen, når du udfører dit arbejde? Hvis gives point. Hvis, og du bøjer mindre end 3 grader frem gives point. Hvis, og du bøjer mellem 3 og 6 grader frem gives 2 point. Hvis, og du bøjer mere end 6 grader frem gives 3 point. 9. Størrelsen på byrden Anvend tegningerne i skemaet til vurderingen. Er dine arme i smalt favntag når du løfter gives point. Er dine arme i bredt favntag når du løfter gives point.. Anden væsentlig faktor Er der andre væsentlige faktorer, der ikke indgår i skemaet? Andre væsentlige faktorer kan fx være niveauforskelle, trapper, glat papir samt kulde og træk. Noter eventuelt hvilken på skemaet. Hvis gives point. Kortlægningen af arbejdsopgaven er nu færdig. Brug tallene A og B til den videre prioritering. Før dem ind i handlingsplanen. Se eksemplet på en handlingsplan på side 7.

5 Kortlægningsskema Skemaet kan downloades fra Byrdens afstand fra rygsøjlen til hændernes placering. Vægt af byrden Vægt: Hvor mange gange løfter du i timen (frekvens)? Frekvens: Vrider du ryggen på grund af maskinens eller arbejdsstedets indretning? Løfter du byrder over skulderhøjde på grund af maskinens eller arbejdsstedets indretning? Løfter du byrder under knæhøjde på grund af maskinens eller arbejdsstedets indretning? Bærer du byrden mere end 2 m? Anvend tegningerne i skemaet til vurderingen. Bøjer du jævnligt ryggen, når du udfører dit arbejde? Anvend tegningerne i skemaet til vurderingen. Er der andre væsentlige faktorer, der ikke indgår i skemaet? Hvilken: Underarms afstand - 3 cm. ¾ armafstand - 45 cm Mindre end 3 kg 3 7 kg 2 2 Mellem 3 2 Over 7 - kg og 6 3 Mere end kg: 4 Løft pr. time x vægt af byrden = A Ingen Mindre end 3 Mere end 6 3 Smalt favntag 2 Bredt favntag Point Point Point Point Point Point Point Point Point A A er den samlede belastning i kg pr. time. B er den samlede sum af points B Virksomhed: Arbejdsopgave: Produkt: Dato: Maskine: Personer til stede ved kortlægningen:

6 Eksempler Se eksempler på tekniske hjælpemidler til den grafiske branche på ergonomi/tekniske-hjaelpemidler/ I har nu kortlagt jeres arbejdsfunktioner og eventuelt fundet opgaver, der kan løses på en mindre belastende måde. Det er altid en god idé at inddrage alle medarbejdere, når I drøfter arbejdsflowet. Ofte er der gode og ubrugte ideer blandt medarbejderne. Anvend også Grafisk BARs APV-værktøj. Find det på Herunder er eksempler på resultater, som kortlægningen af arbejdsopgaverne kan give, samt forslag til løsninger: Den samme medarbejder udfører altid de samme belastende funktioner. Løsning: Indfør rotation mellem medarbejderne. Det kan indbefatte, at en medarbejder skal oplæres i en ny maskine. Medarbejderen løfter tunge byrder. Løsning: Brug de tekniske hjælpemidler I allerede har eller invester i nye. Måske har I nogle stående, I ikke bruger. De kan fx være i stykker eller mangler vedligeholdelse. Se eksempler på tekniske hjælpemidler til den grafiske branche på tekniske-hjaelpemidler/ Medarbejderen løfter fra bånd og bærer byrderne hen til en palle placeret et stykke væk, fx 4-5 m. Løsning: Bånd og palle kan placeres tættere sammen. En anden mulighed er at anvende et rullebord. Medarbejderen bruger en palleløfter, der altid er indstillet i samme højde. Løsning: Indstil palleløfter, så den altid følger højden på den medarbejder, der benytter palleløfteren. Manglende indstilling kan skyldes manglende kendskab til justeringsmuligheder. Den samme byrde løftes/flyttes flere gange uden, at det er nødvendigt. Løsning: Gennemgå jeres arbejdsflow for at sikre, at der ikke sker unødig håndtering. Brug tekniske hjælpemidler eller jobrotation. Byrden er meget tung og uhåndterbar og frekvensen er høj. Løsning: Undersøg mulighed for automatisering. Arbejdet foregår med uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser, fx vrid og bøjning i ryggen, hvor det reelt er muligt at arbejde hensigtsmæssigt. Løsning: Der vil ofte være behov for instruktion i ændring af indarbejdede arbejdsrutiner.

7 Eksempel på handlingsplan med prioriteringer Skemaet kan downloades fra Samlet antal point fra kortlægningsskema (B) Samlet antal tons løftet pr time fra kortlægningsskema (A) Prioriteret vigtigst 2 3 Løsning Ansvarlig Løsning gennemføres dato: Udført ja/nej Falsemaskine Ilægning 5 point 52 kg pr time 2 Robot/større rotation CB dd.mm.aa. nej 4 punkt kasse Fratagning 3 point 55 kg pr time 2 Større rotation/instruktion i arbejdshøjder Stabling 4 point 55 kg pr time Skal undersøges om robot er mulig LA dd.mm.aa. nej LA dd.mm.aa. nej Skæremaskine Ilægning 4 point 425 kg pr time Robot undersøges nu og her mindre stød og større rotation MBA dd.mm.aa. nej Fratagning Stabling Dette er et eksempel på, hvordan en prioriteret handlingsplan kan se ud efter kortlægning og en drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen. Tag som minimum planen med ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse, men gerne oftere da nye ting kan dukke op. Hvis I ved kortlægningen finder, at flere maskiner/ funktioner har præcis det samme antal point og løftet kg pr time, må I sætte jer sammen i arbejdsmiljøorganisationen og prioritere. Måske er det hensigtsmæssigt at gå efter de nemme og hurtige løsninger nu og her og sætte de større ændringer ind i budgettet. Hvis I kan løse det hele, er det optimalt.

8 Samlet antal point fra kortlægningsskema (B) Samlet antal tons løftet pr time fra kortlægningsskema (A) Prioriteret vigtigst 2 3 Løsning Ansvarlig Løsning gennemføres dato: Udført ja/nej Ilægning Fratagning Stabling Ilægning Fratagning Stabling Ilægning Fratagning Stabling Skemaet kan downloades fra

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Ensidigt gentaget arbejde

Ensidigt gentaget arbejde Indhold Historik... 3 Taylorismen og fordismen... 3 Den fysiske komponent... 4 Den organisatoriske komponent... 5 Den økonomiske komponent... 5 Taxonomi... 5 Ensidigt belastende arbejde (EBA)... 5 Ensidigt

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere