Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

2 Danmark-Aalborg: Arbejder i forbindelse med kunst- og kulturbygninger KUNSTEN, MUSEUM OF MODERN ART Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, revitalisering og restaurering. råhusentreprise lukningsentreprise apteringsentreprise VVS og ventilationsentreprise El-entreprise CTS-entreprise. CPV: TL BYG A/S Gartnervej Aalborg Pallisgaard A/S Håndværkervej Aalborg TL BYG A/S Gartnervej Aalborg Ib Andersen A/S Karskogavej 4 Aalborg 9200 Strøm Hansen A/S Sundsholmen Nørresundby Schneider Electric Danmark A/S Hørkær 2B 2730 Herlev

3 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND (DK) Udvidelse og renovering af Mylius Erichsens Vej 3-39, University College Nordjylland. Som led i en samlet plan for University College Nordjylland's, (UCN) aktiviteter i Aalborg er det nødvendigt at gennemføre en række bygningsmæssige tiltag, der bla. omfatter nybyggeri og ombygninger. På UCN Mylius Erichsens Vej 3 udbydes Læreruddannelsen i Aalborg. De smukke bygninger har huset Læreruddannelsen siden 965. Samlet udgør bygningsmassen et bruttoetageareal på kvadratmeter. Lige ved siden af Læreruddannelsen på Mylius Erichsens Vej 3 ligger Center For Undervisningsmidler (CFU) på Mylius Erichsens Vej 39 med en samlet bygningsmasse på bruttoetage kvadratmeter. Nye uddannelser som skal flyttes til adresserne er Pædagoguddannelsen og UCN's efter- og videreuddannelse der er samlet i Act2Learn, som tilsammen med ovenstående uddannelser og afdelinger, vil udgøre det samlede uddannelsestilbud på den nye campus. University College Nordjylland ønsker med den nye samling af uddannelsesaktiviteter på Mylius Erichsens Vej at skabe et nyt campusområde, hvor funktioner og bygninger bliver samlet under et tag, med en samlet identitet og et fælles ansigt udad til. Det er således UCN's vision at skabe et nyt campus byggeri, hvor de nye fremtidsrettede bygninger giver grundlag for at skabe et unikt fagligt og socialt studie- og udviklingsmiljø for studerende og ansatte. For at kunne realisere det nye campusbyggeri skal der etableres ca kvadratmeter nybyggeri i tillæg til eksisterende undervisningsbyggeri samt i et hensigtsmæssigt omfang foretages ombygninger og renoveringer i de eksisterende bygninger således at campusområdet til sammen råder over et bruttoetageareal på ca kvadratmeter. Lokalplan for området kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside under lokalplan nr Med nærværende prækvalifikationsmateriale, udbyder University College Nordjylland, entreprisearbejder opdelt i følgende entrepriser:. Råhusentreprisen: Nedbrydning, in-situ betonarbejder, betonelementer, stålkonstruktioner, kloak, afretningslag på etagedæk, ståltrapper. Tagkassetter, tagdækning inkl. isolering og pap, isolering ved murkrone og afdækning inkl. ovenlysvinduer. Terrænbearbejdning, parkering, pullerter og befæstelser, beplantning. Byggeplads, affaldshåndtering og skurby. 2. Murerentreprisen: Murerarbejde, konsoller, isolering, klinkegulv og vægfliser. Opmuring af letklinker blokke og pudsning. 3. Tømrerentreprisen: Indvendige lette skillevægge, indvendige døre, indvendige glaspartier og akustiklofter og lofter med akustikpuds. 4. Lukningsentreprisen: Udvendige døre, porte- og vinduer. Alu-facadepartier og gangbroer. 5. Gulventreprisen: Linoleumsgulve, trægulve og betonasfalt gulvbelægninger, fra afretningslaget inkl. afdækning af gulve i hele byggeperioden. 6. Malerentreprisen: Malerarbejde og slutrengøring. 7. VVS-entreprisen: Vand- og varmeinstallationer, sprinkleranlæg, afløbsinstallationer.

4 8. Ventilationsentreprisen: Ventilationssystem inkl. tilhørende brandanlæg samt særanlæg for ventilation i et hjemkundskabslokale. 9. El-entreprisen: Demonteringsarbejder, stærk- og svagstrømsinstallationer, stik- og hovedledninger, føringsveje, tavler, belysningsanlæg, belysningsarmaturer, terrænbelysning, sikkerhedsbelysning, ABA-anlæg, Tavlevarslingsanlæg, installationer til brandsikringsanlæg, føringsveje, rør og dåser for AV-udstyr, datainstallationer, tyveri- og adgangskontrolanlæg samt interimistiske byggepladsinstallationer inkl. byggepladsbelysning. 0. Elevatorentreprisen: Levering og montering af stk. 000 kg/3 personers person- og godselevator med en samlet løftehøjde på ca. 2 meter. Bygherreleverancer: AV udstyr, CTS-anlæg, AIA- anlæg og ADK-anlæg Specialinventar. CPV: M. Thomsen Støtt Halkærvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Løgten murer Arresøvej Risskov Mailadresse: Telefon: HP Byg Gl. Gugvej 7b,. sal 9000 Aalborg Mailadresse: Telefon: Multi Byg K. Christensens Vej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Jul Nielsen Grønnegade Frederikshavn Mailadresse: Telefon: Malerfirmaet Carsten Sørensen Livøvej Viborg Mailadresse: Telefon: L&H-Rørbyg Kaolinvej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon:

5 Ventek Ventilation A/S Vestervej 52, Sønderholm 9240 Nibe Mailadresse: Telefon: Bravida Lundeborgvej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: PD Elevator Ole Rømersvej 600 Haderslev Mailadresse: Telefon:

6 Danmark-Aalborg: Dialysefiltre REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Dialysefiltre. Kontrakt vedr. indkøb af dialysefiltre. CPV: Fresenius Medical Care Danmark A/S Oldenburg Allé, stuen 2630 Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

7 Danmark-Aalborg: Madrasser REGION NORDJYLLAND Udbud på vekseltryksmadrasser og trykaflastende madrasser. Indkøb af trykaflastende madrasser samt leje af vekseltryksmadrasser. CPV: 39432, Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon: Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aalborg: Mellemspændingsudstyr HEF ENERGITEKNIK A/S Udbud levering af distributionstransformere prækvalifikation. I dette udbud ønsker at indhente tilbud vedr. indkøb af distributionstransformere. Indkøbet udbydes som en rammeaftale uden garanterede mængder. Udbuddet vil blive gennemført med forhandling efter aflevering af første tilbud. Beskrivelsen af forhandlingsforløbet vil fremgå af udbudsmaterialet. CPV: Hans Følsgaard Theilgaards Trov 4600 Køge

9 Danmark-Aalborg: Pacemaker REGION NORDJYLLAND Pacemakere, ICD'ere, Ablation mm. Indkøb af Pacemakere, ICD'ere samt Ablationsprodukter til Sygehusene i Region Nordjylland. CPV: , , , , St. Jude Medical Danmark, Medtronic Danmark og ViCare Delaftalen blev annuleret ViCare, Biotronik, St. Jude Medical Danmark Delaftalen blev annulleret Medtronic, ViCare og Biotronik Johnson & Johnson og St. Jude Medical Danmark Delaftalen blev annulleret St. Jude Medical Danmark, NorDiaTech og Biotronik St. Jude Medical Danmark og Medtronic ViCare, Biotronik og Medtronic Delaftalen blev annulleret Biotronik, St. Jude Medical Danmark og Johnson & Johnson St. Jude Medical Danmark, Medtronic og Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Boston og St. Jude Medical Danmark Johnson & Johnson Johnson & Johnson

10 St. Jude Medical Danmark 2

11 Danmark-Aalborg: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne REGION NORDJYLLAND Instrumentvaskemaskine. Indkøbet omfatter nyinstallation. stk. Medisafe Niagara Da Vinci vaskemaskine. Tilhørende indsatse, ultralydskar og transportvogne. Vaskemaskinen skal være valideret af Intuitive Surgical International til at vaske 5 mm fleksible og 8 mm robotarme fra Regionens Da Vinci robotter. Herudover, skal vaskemaskinen være fremtidssikret i forhold til genbehandling af Da Vinci EndoWrist instrumenter. Vaskemaskinen skal være udstyret med glasdøre og lys i vaskekammeret der sikre fuld inspektion under vaskeprocesserne, samt være en gennemstiksmodel så instrumenter kan udtages på ren side. For opnåelse af maksimal fleksibilitet og udnyttelse af kapacitet skal vaskemaskinen kunne vaske minimum 0 stk. robotarme pr. gang og ved hver vaskecyklus (ved individuelle behov for antallet af Da Vinci instrumenter i hver vaskecyklus), skal der i vaskeracket kunne summeres op med instrumentkurve med almindelige kirurgiske instrumenter. Vasketiden (vaskeprogramtiden) inklusiv tørring skal være kort < 75 minutter. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , A/S Electro-Service Hvidkærvej Odense SV Telefon:

12 Danmark-Aalborg: Vinduespudsning REGION NORDJYLLAND Udbud på vinduespolering. Udbud på vinduespolering til Region Nordjyllands sygehuse, psykiatri, institutioner og specialsektor. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej 3 København NV 2400 Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon: ISS Fscility Services Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej 3

13 2400 København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon:

14 Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING Udbud af totalrådgivning i forbindelse med en renovering af Afdeling 25, Klostervangen. Arbejdernes Andels Boligforening, Århus, ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning med henblik på at varetage rollen som totalrådgiver i forbindelse med de forventede renoveringsarbejder der skal udføres i afdeling 25, Klostervangen. Renoveringsarbejderne skal delvis finansieres af projektmidler fra Lands-byggefonden, og der skal udarbejdes en fysisk helhedsplan der omfatter alle de nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder samt om og tilbygningsarbejder som beboerdemokratiet vælger til. Den fysiske helhedsplan kan eksempelvis omfatte bygnings- og anlægsarbejder i forbindelse med brandaltaner, stabiliserende bygningsdele, skimmelsvamp, opgradering af brandstrategien, klimaskærme, bærende bygningsdele, solcelleanlæg. Boligforeningen har udført en række indledende forundersøgelser som total-rådgiveren kan tage udgangspunkt i, endvidere supplere i forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan. Det endelige omfang og indhold af bygnings- og anlægsarbejder defineres i forbindelse med udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan. Det forventes, at den fysiske helhedsplan kan udarbejdes på 3-5 måneder, hvor der endvidere forventes at der afholdes 3 workshops. Den fysiske helhedsplan skal kunne danne grundlag for en ansøgning vedr. endeligt tilsagn på projektmidler fra Landsbyggefonden, og Landsbyggefondens regulativer og forretningsgange er gældende for den fysiske helhedsplan. Udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan er defineret som fase, og Arbejdernes Andels Boligforening forventer at fase efterfølges af fase 2, der omfatter programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen i forbindelse med realiseringen af den fysiske helhedsplan. Det forventes, at programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen kan gennemføres på 8-24 måneder. Aftale om rådgivning i fase 2 er en option til aftalen om rådgivning i fase. Bygherrens anvendelse af optionen til fase 2 er afhængig af om beboerne i afdeling 25 stemmer for den fysiske helhedsplan, og at der kan opnås et endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden. Det samlede anslåede anlægsbudget for fase og 2 er DKK inkl. moms. I forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan i fase udarbejdes der et nyt samlet anlægsbudget der i mere eller mindre grad kan afvige fra det samlede anslåede anlægsbudget på DKK inkl. moms. Såfremt beboerne i afdeling 25 godkender den fysiske helhedsplan, og der opnås tilsagn fra Landbyggefonden, bliver anlægsbudgettet udarbejdet i fase styrende for totalrådgiveren i programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen. Arbejdernes Andels Boligforening, Århus, ønsker at tilknytte et totalrådgiver-team med aktuel og indgående kendskab til, og konkret erfaring, med udarbejdelse af en fysisk helhedsplan der kan opnå tilsagn om projektmidler fra Landsbyggefonden, herunder konkret erfaring med gennemførelse af programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen. Endvidere indgående og konkret erfaring med beboerproces og - kommunikation i både fase og 2. CPV: , , ,

15 Pluskontoret Arkitekter A/S Klostergade 32,. sal 8000 Aarhus C Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU DAS mobilt netværk. Nærværende kontrakt omfatter design, rådgivning, levering, installation og drift af udstyr til et fuldt dækkende DAS-anlæg (Distribueret Antenne System) til indendørs dækning på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), Aarhus Universitetshospital, Skejby (AUH Skejby) samt udendørs DAS-dækning på udvalgte dele af hospitalets områder. Formålet med DAS-anlægget er dels at sikre mobil voice- og data-dækning, dels at reducere EMC-stråling indendørs. Nærværende udbud omfatter et DAS-anlæg på udbudsområde N, bygning Y, N, M-M3, L-L4, C5-C7 (i alt ca m²) på AUH Skejby samt tilknyttede udearealer (ca m²). Udbuddet omfatter desuden optioner som nærmere beskrevet i pkt. II.2.2) i udbudsbekendtgørelsen. Opgaven består af design af DAS-anlæg, installation, drift og test af alt nødvendigt DAS-hardware, kabler, monitoreringsanlæg, rådgivning vedrørende installation og tilslutning af teleoperatører. Der er af bygherre etableret et centralt radiorum for tilslutning til teleoperatørerne. Der etableres af opdragsgiveren fiberoptiske forbindelser mellem bygningerne og det centrale radiorum. Bygningsmassen fordeler sig fortrinsvis fra 3-8 etager. Den samlede indhold af nærværende udbud inklusiv optioner er indendørs DAS-anlæg til cirka m² bygninger, hvoraf cirka m² er eksisterende bygningsmasse samt cirka 00 ha. udendørs dækning med DAS-anlæg på udvalgte områder af DNU's område. CPV: , , , , , , , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup Mailadresse: Telefon:

17 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S3. Nærværende kontrakt omhandler delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S3 på Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Udbudsområde S3 indeholder primært: Forskning, kontor og garderober på plan 0, dialyseafsnit ambulatorier og endoskopi afsnit på plan 02, operation på plan 03 og teknik på plan 4. Udbudsområdet udgør ca m² nybyggeri. CPV: , , , MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej Søborg Raunstrup Tømrer Århus A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndum

18 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F2-3-4 AUH Skejby Ombygning, Bygning Appendixbygning. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en tilbygning indeholdende nye forælder-overnatningsrum, og kontorer til eksisterende børneafdeling på AUH Skejby. Projektet udføres som hovedentreprise i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Appendixbygningen strækker sig over 3 etager, plan -2-3, og sammenbygges med eksisterende Bygning L4 via forbindelsesbro i plan 3. Bygningen udgør i alt ca m². CPV: , Raunstrup A/S Robert Fultons Vej Aarhus N

19 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Byggemodning, Færdiggørelse Vest. Opgaven vedrører byggemodning og færdiggørelsesarbejder af et ca. 25 ha stort område i forbindelse medbyggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. CPV: , , , , , Barslund As Agernvej Kvistgård Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 Danmark-Aarhus: Finansiel leasing AARHUS KOMMUNE Rammeaftale om finansiel leasing. Rammeaftale vedrørende finansiel leasing med en ramme, der samlet set udgør DKK i kontraktperioden. Rammeaftalen kan benyttes af alle kommunens afdelinger, forvaltninger, institutioner m.v. CPV: Kommune Leasing Kultorvet 6 75 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 Danmark-Aarhus: Lysdæmpere AARHUS KOMMUNE, SEKRETARIATET VEDRØRENDE URBAN MEDIASPACE AARHUS Udbud af teaterteknik til multisale i Dokk. I forbindelse med etablering af en multifunktionel sal og en mindre sal til aktiviteter for børn i Dokk på Aarhus Havn udbydes levering, montering og installering af hovedsageligt lysanlæg, lysstyring og dimmeranlæg, teaterspots, motor-scenehejs, anlæg for scenetræk/bomme, scenemoduler og faste rigsystemer i flyverpunkter og kabling i de 2 sale (»Udstyret«). Udstyret vil blive betjent af Dokks brugere og personale. Udbuddet vedrører ud over levering, montering og installering af Udstyret gennemførelse af en udviklingsproces med brugergrupper, rådgivere og andre leverandører, der skal kvalificere og kvantificere den samlede løsning. Derudover omfatter udbuddet detailprojektering af den samlede løsning og commissioning. Den vindende tilbudsgivers leverance omfatter i øvrigt brugervejledning og undervisning i den samlede løsning. Leveringen af de omfattede leverancer forventes på udbudstidspunktet leveret primo 205, dog således at udviklingsprocesssen og kabling skal leveres medio 204. Det endelige leveringstidspunkt fastsættes senere. CPV: , , , , , , , Bico Professionel a/s Mose Alle Rødovre

22 Danmark-Aars: Specialiseret personbefordring ad vej VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Dagcenter kørsel i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune udbyder kørsel af borgere til og fra dagcentre i Vesthimmerlands Kommune: Delaftale : Dagcenter Aaglimt, v/plejecenter Aaglimt, Otto Jørgensensvej, 9620 Aalestrup. Anslået antal kilometer pr. år km. Delaftale 2: Dagcenter Bøgely, v/plejecenter Bøgely, Blindebomsgade 5, 9670 Løgstør. Anslået antal km pr. år km. Delaftale 3: Dagcenter Højgaarden, v/plejecenter Højgaarden, Højgaardsvej 0, 9640 Farsø. Anslået antal km pr. år For alle 3 dagcentre er der 2 daglige udkørsler og 2 daglige hjemkørsler, normalvis 2 personer men lejlighedsvis 6 personer pr. kørsel ved både ud og hjemkørsel. Der køres 5 hverdage i 5 uger. Kørselsvolumenet er estimeret på baggrund af den faktuelle kørsel de seneste 2 måneder samt ændret kørselsmønster og er udelukkende vejledende for, hvordan kørselsbehovet kan være indenfor hver delaftale. CPV: , Byens Taxa og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Byens Taxa og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Cimbrerbilerne I/S Industrivej Aars Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Ballerup: Bortskaffelse af våben og ammunition DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , Bortskaffelse af våben og ammunition. Bomberydningstjenester.

24 Danmark-Ballerup: Reservedele og tilbehør til radar DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Reservedele og tilbehør til radar.

25 Danmark-Ballerup: Reservedele og tilbehør til radar DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Reservedele og tilbehør til radar. Dele til radio- og radarudstyr. Radarovervågningsudstyr. Terma Hovmarken Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Ballerup: Tårne, gittermaster, løftekraner og master DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION Anskaffelse af deploybart tårn til flyvestation Karup. Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har anskaffet et deploybart tårn til flyvestation Karup. Det deploybare tårn med hjælpemateriel skal understøtte en luftforsvarsradar i 4 forskellige højder samt understøtte en radome til beskyttelse af radaren. Tårnet skal bygges i overensstemmelse med forhåndsudarbarbejde ingeniørtegninger. CPV: PMJ A/S Avedøreholmen Hvidovre

27 Danmark-Billund: Bygge-anlægsarbejde: vejebroer BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. Billund Varmeværk A.m.b.a. brovægt til halmfyret fjernvarmeanlæg på Rugmarken. Levering, installering og idriftsættelse af ny brovægt med betjeningsterminaler og tilhørende elektronisk indvejnings- og registreringssystem. Vejesystem skal inkludere PC-baseret hardware og software samt mulighed for inddatering af brændselsfugtighed. Anlægget skal kommunikere med eksterne systemer, såvel administrative systemer som styrings- og overvågningssystemer, via netværk og TCP/IP. CPV: Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej Aarhus N Mailadresse:

28 Danmark-Birkerød: Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning BEREDSKABSSTYRELSEN Genudbud af Indsatsdragter. Beskrivelsen nedenfor i dette punkt 2 er tænkt som en indledende hjælp til tilbudsgiver i forhold til at læse og forstå det fremsendte udbudsmateriale. Denne udbudsforretning vedrører levering af indsatsdragter til Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Beredskabsstyrelsen ønsker at indgå 2 delaftaler på levering af indsatsdragter: Delaftale : Levering af indsatsdragter til Beredskabsstyrelsen og kommunerne. Delaftale 2: Levering af indsatsdragter til Forsvaret. Indsatsdragten skal anvendes i forbindelse med den daglige tjeneste ved Beredskabsstyrelsens centre, tekniske skole i Tinglev samt i forsvarets brand- og redningsenheder. Indsatsdragten skal endvidere kunne anvendes som indsatspåklædning, i forbindelse med brand og redningsopgaver og en række andre operative opgaver, som kræver beskyttelse mod varme og skarpe genstande. Indsatsdragten skal anvendes sammen med blandt andet T-shirt, termoundertøj, skjorte samt hjelm. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag. Beredskabsstyrelsens nuværende behov er ca. 250 dragter om året baseret på tidligere års indkøb. Tallet er et skøn, og indkøbet kan variere fra år til år, og er dermed ikke en forpligtende volumen. Foruden Beredskabsstyrelsen er Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der positivt har bekræftet over for Beredskabsstyrelsen, at de ønsker at være rekvirenter på rammeaftaler udbudt af Beredskabsstyrelsen, oprindelige parter i rammeaftalen og kan rekvirere på denne rammeaftale. De Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der har bekræftet, at de ønsker at være rekvirenter, er angivet i bilag 3. FMT samt de nævnte kommunale Brand- og Redningsberedskaber er berettiget men ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen. De detaljerede krav til ydelsen findes i kravspecifikationerne i: Bilag.. Indsatsdragt til Beredskabsstyrelsen (BRS) og kommunerne 2-delt og heldragt. Bilag.2. og Indsatsdragt til Forsvaret (FSV), 2-delt Bilag.3. Indsatsdragt til Forsvaret (FSV), heldragt. Bilag.,.2 og.3 bliver efter udbuddets afslutning en del af delaftalerne og skal således kunne håndhæves over for den leverandør, som ordregiver indgår rammeaftale med. CPV: Mammut Work Wear A/S Tekstilbuen 4700 Næstved Mailadresse: Telefon: Fax:

29 Viking Life-Saving Equipment A/S Sædding Ringvej Esbjerg V Telefon: Fax:

30 Danmark-Birkerød: Dykpumper BEREDSKABSSTYRELSEN EU-udbud af rammeaftale på lænsepumper. Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftaler på levering af mobile lænsepumper for det samlede danske redningsberedskab. Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og indeholder ikke vilkår om årligt minimumsaftag for beredskabsstyrelsen eller aftalens rekvirenter. Ved kontraktstart forpligter Beredskabsstyrelsen sig til et forpligtende volumen på indkøb af: 6 stk. høj-ydelsespumper og 8 stk. mellem-ydelsespumper til den tilbudte pris i tilbudsskemaet i bilag 2. Pumpetyperne er beskrevet i bilag, Kravspecifikationen. Det er Beredskabsstyrelsen der forestår, og gennemfører udbuddet på alle rekvirenters vegne, og er den ordregivende myndighed. CPV: , , Xylem Water Solutions Denmark ApS Ejby Industrivej Glostrup Mailadresse: Telefon: Fax:

31 Danmark-Birkerød: Mobile containere til specielle formål BEREDSKABSSTYRELSEN Udbud af containere. Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftale på levering af containere opbygget over rammen givet i den svenske standard SS 302, 4. udgave»vägfordon Rullflaksramar Mått«af eller tilsvarende, for det samlede danske redningsberedskab. Rammeaftalen udbydes med et forpligtende volumen. Men er derudover en ikke-eksklusiv rammeaftale er og indeholder ikke vilkår om årligt minimumsaftag for beredskabsstyrelsen eller aftalens rekvirenter. Beredskabsstyrelsen forpligter sig til at købe 6 stk. containere af containertype, og 2 stk. containere af containertype 2 til levering i 204. CPV: , , , Aasum Smedie ApS Rågelundsvej Odense NØ

32 Danmark-Birkerød: Vejsalt RAMMEAFTALE OM SALG OG LEVERING AF HAVSALT Rammeaftale om salg og levering af havsalt. Udbuddet omhandler salg og levering af havsalt til Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal kommuner. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale med een leverandør fælles for de 4 kommuner, men hvor hver kommune er ordregiver i det aktuelle udbud. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: Dansk Vejsalt A/S B-vej København S

33 Danmark-Broendby: Ingeniørarbejder og bygværker BANE CPV: , 45220, 45222, 45223, 45224, Ingeniørarbejder og bygværker. Bygge-anlægsarbejde: broer. Anlægsarbejde: jernbanebroer. Bygge-anlægsarbejde: fodgængerbroer. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med stålbroer. Arkil A/S Geminivej Greve

34 Danmark-Brøndby: Udsendelse af personale til private husstande BRØNDBY KOMMUNE Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje. Annonceringen vedrører levering af praktisk hjælp og personlig pleje til Brøndby Kommune, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om en bilag II B-tjenesteydelse, hvorfor de herfor gældende regler finder anvendelse, jf. afsnit 2.. i udbudsbetingelserne. CPV: »Konsortiet Dk-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS«samt Din Fleksible Service ApS

35 Danmark-Brønderslev: Persontransport, ikke rutekørsel BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Udbud på specialkørsel. Kontrakten omfatter specialkørsel med børn og unge i alderen 2-7 år, som grundet særlige behov er visiteret til transport mellem hjem og skole (specialklasser) eller specialbørnehave. CPV: Østergaards Biler Christianvej Hjallerup Dybvad Taxi og Minibus Jupitervej Sæby

36 Danmark-Charlottenlund: Distribution af spillefilm GENTOFTE KOMMUNE Levering og klargøring af film. Udbuddet omhandlede levering og klargøring af film: Bluray og dvd. Der blev indgået 2 parallelle rammeaftaler med 2 leverandører. CPV: , , imusic og Biblioteksmedier

37 Danmark-Esbjeg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SIKKERHEDSSTYRELSEN Kontrakt om it-system til dataunderstøttet og risikobaseret kontrol. Baggrund: Sikkerhedsstyrelsen har som virke at skabe tryghed gennem brug af viden om teknisk sikkerhed til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier. Til brug herfor anvender Sikkerhedsstyrelsen i dag en metode til risikobaseret prioritering af markedsovervågning, der primært er drevet af vurderinger og estimater indrapporteret manuelt fra eksperter suppleret med manuel analyse af tilgængeligt datamateriale. Formål med anskaffelsen: Sikkerhedsstyrelsen ønsker fremadrettet at kunne kortlægge risikobilledet inden for myndighedsområdet og på den baggrund iværksætte tiltag, der mindsker den uacceptable risiko. Styrelsen har på den baggrund identificeret et behov for at etablere en it-baseret løsning til risikobaseret overvågning, hvor automatisk detektering af nye mønstre og risici giver mulighed for at identificere og proaktivt målrette markedsovervågningsindsatser mod afvigelser, før de potentielt bliver til ulykker. Det er Sikkerhedsstyrelsens mål med en ny løsning at etablere et overblik over risikobilledet for forretningsområderne og gøre Sikkerhedsstyrelsen i stand til at prioritere markedsovervågningsindsatser og ressourcer ud fra målsætningen om at mindske den uacceptable risiko. På den baggrund udbyder Sikkerhedsstyrelsen anskaffelsen af et it-system til dataunderstøttet og risikobaseret kontrol. Sikkerhedsstyrelsen vil med anskaffelsen af det nye it-system opnå en sammenhængende it-understøttelse af den risikobaserede markedsovervågningsstrategi, hvor risikoområder med høj og lav grad af datagrundlag er til stede i prioriteringsprocessen. Risikoområder skal prioriteres i en datadrevet løsning, hvorefter de relevante indsatser kan igangsættes og den optimale effekt kan opnås. Som en del af løsningen indgår det, at data skal screenes for relevans og kvalitet, samtidig med at nye risikoområder identificeres. Dermed kan ressourcer fordeles optimalt på forretningsområder. Der findes i dag ikke et brugbart datagrundlag for en datadrevet risikomodel. Det indgår således i den udbudte opgave at etablere et datagrundlag til opbygning og udarbejdelse af analytiske nøglefunktioner med sammenhængende vidensflow. For at kunne opbygge en analysemodel med kapabilitet til at være selvforbedrende, er det ligeledes nødvendigt at etablere et sammenhængende vidensflow, hvor tilbageløb af informationer fra markedsovervågningsleddet indgår som input i vedligeholdelsen og udbygningen af de etablerede risikomodeller. Disse risikomodeller vil, når datagrundlaget er til stede, således kunne etableres som avancerede, target-drevne analysemodeller. Ydelser: Den kommende leverandør skal i relation hertil levere følgende hovedydelser til understøttelse af formålet: a) Systemanskaffelse og implementering Leverandøren skal forestå en dataanalyse og etablere en datamodel. Ydelsen omfatter licenser på standardsoftware (DB/DW/BI licenser) nødvendig udvikling og tilpasning samt implementering heraf (design, test, rådgivning mv.). Ligeledes skal der etableres integrationer til datakilder, hvilket både omfatter Sikkerhedsstyrelsens egne datakilder og relevante eksterne datakilder (såsom hos Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.). b) Vedligeholdelse og support

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere