Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

2 Danmark-Aalborg: Arbejder i forbindelse med kunst- og kulturbygninger KUNSTEN, MUSEUM OF MODERN ART Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, revitalisering og restaurering. råhusentreprise lukningsentreprise apteringsentreprise VVS og ventilationsentreprise El-entreprise CTS-entreprise. CPV: TL BYG A/S Gartnervej Aalborg Pallisgaard A/S Håndværkervej Aalborg TL BYG A/S Gartnervej Aalborg Ib Andersen A/S Karskogavej 4 Aalborg 9200 Strøm Hansen A/S Sundsholmen Nørresundby Schneider Electric Danmark A/S Hørkær 2B 2730 Herlev

3 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND (DK) Udvidelse og renovering af Mylius Erichsens Vej 3-39, University College Nordjylland. Som led i en samlet plan for University College Nordjylland's, (UCN) aktiviteter i Aalborg er det nødvendigt at gennemføre en række bygningsmæssige tiltag, der bla. omfatter nybyggeri og ombygninger. På UCN Mylius Erichsens Vej 3 udbydes Læreruddannelsen i Aalborg. De smukke bygninger har huset Læreruddannelsen siden 965. Samlet udgør bygningsmassen et bruttoetageareal på kvadratmeter. Lige ved siden af Læreruddannelsen på Mylius Erichsens Vej 3 ligger Center For Undervisningsmidler (CFU) på Mylius Erichsens Vej 39 med en samlet bygningsmasse på bruttoetage kvadratmeter. Nye uddannelser som skal flyttes til adresserne er Pædagoguddannelsen og UCN's efter- og videreuddannelse der er samlet i Act2Learn, som tilsammen med ovenstående uddannelser og afdelinger, vil udgøre det samlede uddannelsestilbud på den nye campus. University College Nordjylland ønsker med den nye samling af uddannelsesaktiviteter på Mylius Erichsens Vej at skabe et nyt campusområde, hvor funktioner og bygninger bliver samlet under et tag, med en samlet identitet og et fælles ansigt udad til. Det er således UCN's vision at skabe et nyt campus byggeri, hvor de nye fremtidsrettede bygninger giver grundlag for at skabe et unikt fagligt og socialt studie- og udviklingsmiljø for studerende og ansatte. For at kunne realisere det nye campusbyggeri skal der etableres ca kvadratmeter nybyggeri i tillæg til eksisterende undervisningsbyggeri samt i et hensigtsmæssigt omfang foretages ombygninger og renoveringer i de eksisterende bygninger således at campusområdet til sammen råder over et bruttoetageareal på ca kvadratmeter. Lokalplan for området kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside under lokalplan nr Med nærværende prækvalifikationsmateriale, udbyder University College Nordjylland, entreprisearbejder opdelt i følgende entrepriser:. Råhusentreprisen: Nedbrydning, in-situ betonarbejder, betonelementer, stålkonstruktioner, kloak, afretningslag på etagedæk, ståltrapper. Tagkassetter, tagdækning inkl. isolering og pap, isolering ved murkrone og afdækning inkl. ovenlysvinduer. Terrænbearbejdning, parkering, pullerter og befæstelser, beplantning. Byggeplads, affaldshåndtering og skurby. 2. Murerentreprisen: Murerarbejde, konsoller, isolering, klinkegulv og vægfliser. Opmuring af letklinker blokke og pudsning. 3. Tømrerentreprisen: Indvendige lette skillevægge, indvendige døre, indvendige glaspartier og akustiklofter og lofter med akustikpuds. 4. Lukningsentreprisen: Udvendige døre, porte- og vinduer. Alu-facadepartier og gangbroer. 5. Gulventreprisen: Linoleumsgulve, trægulve og betonasfalt gulvbelægninger, fra afretningslaget inkl. afdækning af gulve i hele byggeperioden. 6. Malerentreprisen: Malerarbejde og slutrengøring. 7. VVS-entreprisen: Vand- og varmeinstallationer, sprinkleranlæg, afløbsinstallationer.

4 8. Ventilationsentreprisen: Ventilationssystem inkl. tilhørende brandanlæg samt særanlæg for ventilation i et hjemkundskabslokale. 9. El-entreprisen: Demonteringsarbejder, stærk- og svagstrømsinstallationer, stik- og hovedledninger, føringsveje, tavler, belysningsanlæg, belysningsarmaturer, terrænbelysning, sikkerhedsbelysning, ABA-anlæg, Tavlevarslingsanlæg, installationer til brandsikringsanlæg, føringsveje, rør og dåser for AV-udstyr, datainstallationer, tyveri- og adgangskontrolanlæg samt interimistiske byggepladsinstallationer inkl. byggepladsbelysning. 0. Elevatorentreprisen: Levering og montering af stk. 000 kg/3 personers person- og godselevator med en samlet løftehøjde på ca. 2 meter. Bygherreleverancer: AV udstyr, CTS-anlæg, AIA- anlæg og ADK-anlæg Specialinventar. CPV: M. Thomsen Støtt Halkærvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Løgten murer Arresøvej Risskov Mailadresse: Telefon: HP Byg Gl. Gugvej 7b,. sal 9000 Aalborg Mailadresse: Telefon: Multi Byg K. Christensens Vej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Jul Nielsen Grønnegade Frederikshavn Mailadresse: Telefon: Malerfirmaet Carsten Sørensen Livøvej Viborg Mailadresse: Telefon: L&H-Rørbyg Kaolinvej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon:

5 Ventek Ventilation A/S Vestervej 52, Sønderholm 9240 Nibe Mailadresse: Telefon: Bravida Lundeborgvej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: PD Elevator Ole Rømersvej 600 Haderslev Mailadresse: Telefon:

6 Danmark-Aalborg: Dialysefiltre REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Dialysefiltre. Kontrakt vedr. indkøb af dialysefiltre. CPV: Fresenius Medical Care Danmark A/S Oldenburg Allé, stuen 2630 Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

7 Danmark-Aalborg: Madrasser REGION NORDJYLLAND Udbud på vekseltryksmadrasser og trykaflastende madrasser. Indkøb af trykaflastende madrasser samt leje af vekseltryksmadrasser. CPV: 39432, Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon: Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aalborg: Mellemspændingsudstyr HEF ENERGITEKNIK A/S Udbud levering af distributionstransformere prækvalifikation. I dette udbud ønsker at indhente tilbud vedr. indkøb af distributionstransformere. Indkøbet udbydes som en rammeaftale uden garanterede mængder. Udbuddet vil blive gennemført med forhandling efter aflevering af første tilbud. Beskrivelsen af forhandlingsforløbet vil fremgå af udbudsmaterialet. CPV: Hans Følsgaard Theilgaards Trov 4600 Køge

9 Danmark-Aalborg: Pacemaker REGION NORDJYLLAND Pacemakere, ICD'ere, Ablation mm. Indkøb af Pacemakere, ICD'ere samt Ablationsprodukter til Sygehusene i Region Nordjylland. CPV: , , , , St. Jude Medical Danmark, Medtronic Danmark og ViCare Delaftalen blev annuleret ViCare, Biotronik, St. Jude Medical Danmark Delaftalen blev annulleret Medtronic, ViCare og Biotronik Johnson & Johnson og St. Jude Medical Danmark Delaftalen blev annulleret St. Jude Medical Danmark, NorDiaTech og Biotronik St. Jude Medical Danmark og Medtronic ViCare, Biotronik og Medtronic Delaftalen blev annulleret Biotronik, St. Jude Medical Danmark og Johnson & Johnson St. Jude Medical Danmark, Medtronic og Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Boston og St. Jude Medical Danmark Johnson & Johnson Johnson & Johnson

10 St. Jude Medical Danmark 2

11 Danmark-Aalborg: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne REGION NORDJYLLAND Instrumentvaskemaskine. Indkøbet omfatter nyinstallation. stk. Medisafe Niagara Da Vinci vaskemaskine. Tilhørende indsatse, ultralydskar og transportvogne. Vaskemaskinen skal være valideret af Intuitive Surgical International til at vaske 5 mm fleksible og 8 mm robotarme fra Regionens Da Vinci robotter. Herudover, skal vaskemaskinen være fremtidssikret i forhold til genbehandling af Da Vinci EndoWrist instrumenter. Vaskemaskinen skal være udstyret med glasdøre og lys i vaskekammeret der sikre fuld inspektion under vaskeprocesserne, samt være en gennemstiksmodel så instrumenter kan udtages på ren side. For opnåelse af maksimal fleksibilitet og udnyttelse af kapacitet skal vaskemaskinen kunne vaske minimum 0 stk. robotarme pr. gang og ved hver vaskecyklus (ved individuelle behov for antallet af Da Vinci instrumenter i hver vaskecyklus), skal der i vaskeracket kunne summeres op med instrumentkurve med almindelige kirurgiske instrumenter. Vasketiden (vaskeprogramtiden) inklusiv tørring skal være kort < 75 minutter. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , A/S Electro-Service Hvidkærvej Odense SV Telefon:

12 Danmark-Aalborg: Vinduespudsning REGION NORDJYLLAND Udbud på vinduespolering. Udbud på vinduespolering til Region Nordjyllands sygehuse, psykiatri, institutioner og specialsektor. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej 3 København NV 2400 Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon: ISS Fscility Services Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej 3

13 2400 København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon:

14 Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING Udbud af totalrådgivning i forbindelse med en renovering af Afdeling 25, Klostervangen. Arbejdernes Andels Boligforening, Århus, ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning med henblik på at varetage rollen som totalrådgiver i forbindelse med de forventede renoveringsarbejder der skal udføres i afdeling 25, Klostervangen. Renoveringsarbejderne skal delvis finansieres af projektmidler fra Lands-byggefonden, og der skal udarbejdes en fysisk helhedsplan der omfatter alle de nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder samt om og tilbygningsarbejder som beboerdemokratiet vælger til. Den fysiske helhedsplan kan eksempelvis omfatte bygnings- og anlægsarbejder i forbindelse med brandaltaner, stabiliserende bygningsdele, skimmelsvamp, opgradering af brandstrategien, klimaskærme, bærende bygningsdele, solcelleanlæg. Boligforeningen har udført en række indledende forundersøgelser som total-rådgiveren kan tage udgangspunkt i, endvidere supplere i forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan. Det endelige omfang og indhold af bygnings- og anlægsarbejder defineres i forbindelse med udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan. Det forventes, at den fysiske helhedsplan kan udarbejdes på 3-5 måneder, hvor der endvidere forventes at der afholdes 3 workshops. Den fysiske helhedsplan skal kunne danne grundlag for en ansøgning vedr. endeligt tilsagn på projektmidler fra Landsbyggefonden, og Landsbyggefondens regulativer og forretningsgange er gældende for den fysiske helhedsplan. Udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan er defineret som fase, og Arbejdernes Andels Boligforening forventer at fase efterfølges af fase 2, der omfatter programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen i forbindelse med realiseringen af den fysiske helhedsplan. Det forventes, at programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen kan gennemføres på 8-24 måneder. Aftale om rådgivning i fase 2 er en option til aftalen om rådgivning i fase. Bygherrens anvendelse af optionen til fase 2 er afhængig af om beboerne i afdeling 25 stemmer for den fysiske helhedsplan, og at der kan opnås et endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden. Det samlede anslåede anlægsbudget for fase og 2 er DKK inkl. moms. I forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan i fase udarbejdes der et nyt samlet anlægsbudget der i mere eller mindre grad kan afvige fra det samlede anslåede anlægsbudget på DKK inkl. moms. Såfremt beboerne i afdeling 25 godkender den fysiske helhedsplan, og der opnås tilsagn fra Landbyggefonden, bliver anlægsbudgettet udarbejdet i fase styrende for totalrådgiveren i programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen. Arbejdernes Andels Boligforening, Århus, ønsker at tilknytte et totalrådgiver-team med aktuel og indgående kendskab til, og konkret erfaring, med udarbejdelse af en fysisk helhedsplan der kan opnå tilsagn om projektmidler fra Landsbyggefonden, herunder konkret erfaring med gennemførelse af programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen. Endvidere indgående og konkret erfaring med beboerproces og - kommunikation i både fase og 2. CPV: , , ,

15 Pluskontoret Arkitekter A/S Klostergade 32,. sal 8000 Aarhus C Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU DAS mobilt netværk. Nærværende kontrakt omfatter design, rådgivning, levering, installation og drift af udstyr til et fuldt dækkende DAS-anlæg (Distribueret Antenne System) til indendørs dækning på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), Aarhus Universitetshospital, Skejby (AUH Skejby) samt udendørs DAS-dækning på udvalgte dele af hospitalets områder. Formålet med DAS-anlægget er dels at sikre mobil voice- og data-dækning, dels at reducere EMC-stråling indendørs. Nærværende udbud omfatter et DAS-anlæg på udbudsområde N, bygning Y, N, M-M3, L-L4, C5-C7 (i alt ca m²) på AUH Skejby samt tilknyttede udearealer (ca m²). Udbuddet omfatter desuden optioner som nærmere beskrevet i pkt. II.2.2) i udbudsbekendtgørelsen. Opgaven består af design af DAS-anlæg, installation, drift og test af alt nødvendigt DAS-hardware, kabler, monitoreringsanlæg, rådgivning vedrørende installation og tilslutning af teleoperatører. Der er af bygherre etableret et centralt radiorum for tilslutning til teleoperatørerne. Der etableres af opdragsgiveren fiberoptiske forbindelser mellem bygningerne og det centrale radiorum. Bygningsmassen fordeler sig fortrinsvis fra 3-8 etager. Den samlede indhold af nærværende udbud inklusiv optioner er indendørs DAS-anlæg til cirka m² bygninger, hvoraf cirka m² er eksisterende bygningsmasse samt cirka 00 ha. udendørs dækning med DAS-anlæg på udvalgte områder af DNU's område. CPV: , , , , , , , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup Mailadresse: Telefon:

17 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S3. Nærværende kontrakt omhandler delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S3 på Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Udbudsområde S3 indeholder primært: Forskning, kontor og garderober på plan 0, dialyseafsnit ambulatorier og endoskopi afsnit på plan 02, operation på plan 03 og teknik på plan 4. Udbudsområdet udgør ca m² nybyggeri. CPV: , , , MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej Søborg Raunstrup Tømrer Århus A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndum

18 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F2-3-4 AUH Skejby Ombygning, Bygning Appendixbygning. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en tilbygning indeholdende nye forælder-overnatningsrum, og kontorer til eksisterende børneafdeling på AUH Skejby. Projektet udføres som hovedentreprise i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Appendixbygningen strækker sig over 3 etager, plan -2-3, og sammenbygges med eksisterende Bygning L4 via forbindelsesbro i plan 3. Bygningen udgør i alt ca m². CPV: , Raunstrup A/S Robert Fultons Vej Aarhus N

19 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Byggemodning, Færdiggørelse Vest. Opgaven vedrører byggemodning og færdiggørelsesarbejder af et ca. 25 ha stort område i forbindelse medbyggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. CPV: , , , , , Barslund As Agernvej Kvistgård Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 Danmark-Aarhus: Finansiel leasing AARHUS KOMMUNE Rammeaftale om finansiel leasing. Rammeaftale vedrørende finansiel leasing med en ramme, der samlet set udgør DKK i kontraktperioden. Rammeaftalen kan benyttes af alle kommunens afdelinger, forvaltninger, institutioner m.v. CPV: Kommune Leasing Kultorvet 6 75 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 Danmark-Aarhus: Lysdæmpere AARHUS KOMMUNE, SEKRETARIATET VEDRØRENDE URBAN MEDIASPACE AARHUS Udbud af teaterteknik til multisale i Dokk. I forbindelse med etablering af en multifunktionel sal og en mindre sal til aktiviteter for børn i Dokk på Aarhus Havn udbydes levering, montering og installering af hovedsageligt lysanlæg, lysstyring og dimmeranlæg, teaterspots, motor-scenehejs, anlæg for scenetræk/bomme, scenemoduler og faste rigsystemer i flyverpunkter og kabling i de 2 sale (»Udstyret«). Udstyret vil blive betjent af Dokks brugere og personale. Udbuddet vedrører ud over levering, montering og installering af Udstyret gennemførelse af en udviklingsproces med brugergrupper, rådgivere og andre leverandører, der skal kvalificere og kvantificere den samlede løsning. Derudover omfatter udbuddet detailprojektering af den samlede løsning og commissioning. Den vindende tilbudsgivers leverance omfatter i øvrigt brugervejledning og undervisning i den samlede løsning. Leveringen af de omfattede leverancer forventes på udbudstidspunktet leveret primo 205, dog således at udviklingsprocesssen og kabling skal leveres medio 204. Det endelige leveringstidspunkt fastsættes senere. CPV: , , , , , , , Bico Professionel a/s Mose Alle Rødovre

22 Danmark-Aars: Specialiseret personbefordring ad vej VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Dagcenter kørsel i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune udbyder kørsel af borgere til og fra dagcentre i Vesthimmerlands Kommune: Delaftale : Dagcenter Aaglimt, v/plejecenter Aaglimt, Otto Jørgensensvej, 9620 Aalestrup. Anslået antal kilometer pr. år km. Delaftale 2: Dagcenter Bøgely, v/plejecenter Bøgely, Blindebomsgade 5, 9670 Løgstør. Anslået antal km pr. år km. Delaftale 3: Dagcenter Højgaarden, v/plejecenter Højgaarden, Højgaardsvej 0, 9640 Farsø. Anslået antal km pr. år For alle 3 dagcentre er der 2 daglige udkørsler og 2 daglige hjemkørsler, normalvis 2 personer men lejlighedsvis 6 personer pr. kørsel ved både ud og hjemkørsel. Der køres 5 hverdage i 5 uger. Kørselsvolumenet er estimeret på baggrund af den faktuelle kørsel de seneste 2 måneder samt ændret kørselsmønster og er udelukkende vejledende for, hvordan kørselsbehovet kan være indenfor hver delaftale. CPV: , Byens Taxa og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Byens Taxa og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Cimbrerbilerne I/S Industrivej Aars Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Ballerup: Bortskaffelse af våben og ammunition DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , Bortskaffelse af våben og ammunition. Bomberydningstjenester.

24 Danmark-Ballerup: Reservedele og tilbehør til radar DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Reservedele og tilbehør til radar.

25 Danmark-Ballerup: Reservedele og tilbehør til radar DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Reservedele og tilbehør til radar. Dele til radio- og radarudstyr. Radarovervågningsudstyr. Terma Hovmarken Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Ballerup: Tårne, gittermaster, løftekraner og master DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION Anskaffelse af deploybart tårn til flyvestation Karup. Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har anskaffet et deploybart tårn til flyvestation Karup. Det deploybare tårn med hjælpemateriel skal understøtte en luftforsvarsradar i 4 forskellige højder samt understøtte en radome til beskyttelse af radaren. Tårnet skal bygges i overensstemmelse med forhåndsudarbarbejde ingeniørtegninger. CPV: PMJ A/S Avedøreholmen Hvidovre

27 Danmark-Billund: Bygge-anlægsarbejde: vejebroer BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. Billund Varmeværk A.m.b.a. brovægt til halmfyret fjernvarmeanlæg på Rugmarken. Levering, installering og idriftsættelse af ny brovægt med betjeningsterminaler og tilhørende elektronisk indvejnings- og registreringssystem. Vejesystem skal inkludere PC-baseret hardware og software samt mulighed for inddatering af brændselsfugtighed. Anlægget skal kommunikere med eksterne systemer, såvel administrative systemer som styrings- og overvågningssystemer, via netværk og TCP/IP. CPV: Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej Aarhus N Mailadresse:

28 Danmark-Birkerød: Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning BEREDSKABSSTYRELSEN Genudbud af Indsatsdragter. Beskrivelsen nedenfor i dette punkt 2 er tænkt som en indledende hjælp til tilbudsgiver i forhold til at læse og forstå det fremsendte udbudsmateriale. Denne udbudsforretning vedrører levering af indsatsdragter til Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Beredskabsstyrelsen ønsker at indgå 2 delaftaler på levering af indsatsdragter: Delaftale : Levering af indsatsdragter til Beredskabsstyrelsen og kommunerne. Delaftale 2: Levering af indsatsdragter til Forsvaret. Indsatsdragten skal anvendes i forbindelse med den daglige tjeneste ved Beredskabsstyrelsens centre, tekniske skole i Tinglev samt i forsvarets brand- og redningsenheder. Indsatsdragten skal endvidere kunne anvendes som indsatspåklædning, i forbindelse med brand og redningsopgaver og en række andre operative opgaver, som kræver beskyttelse mod varme og skarpe genstande. Indsatsdragten skal anvendes sammen med blandt andet T-shirt, termoundertøj, skjorte samt hjelm. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag. Beredskabsstyrelsens nuværende behov er ca. 250 dragter om året baseret på tidligere års indkøb. Tallet er et skøn, og indkøbet kan variere fra år til år, og er dermed ikke en forpligtende volumen. Foruden Beredskabsstyrelsen er Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der positivt har bekræftet over for Beredskabsstyrelsen, at de ønsker at være rekvirenter på rammeaftaler udbudt af Beredskabsstyrelsen, oprindelige parter i rammeaftalen og kan rekvirere på denne rammeaftale. De Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der har bekræftet, at de ønsker at være rekvirenter, er angivet i bilag 3. FMT samt de nævnte kommunale Brand- og Redningsberedskaber er berettiget men ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen. De detaljerede krav til ydelsen findes i kravspecifikationerne i: Bilag.. Indsatsdragt til Beredskabsstyrelsen (BRS) og kommunerne 2-delt og heldragt. Bilag.2. og Indsatsdragt til Forsvaret (FSV), 2-delt Bilag.3. Indsatsdragt til Forsvaret (FSV), heldragt. Bilag.,.2 og.3 bliver efter udbuddets afslutning en del af delaftalerne og skal således kunne håndhæves over for den leverandør, som ordregiver indgår rammeaftale med. CPV: Mammut Work Wear A/S Tekstilbuen 4700 Næstved Mailadresse: Telefon: Fax:

29 Viking Life-Saving Equipment A/S Sædding Ringvej Esbjerg V Telefon: Fax:

30 Danmark-Birkerød: Dykpumper BEREDSKABSSTYRELSEN EU-udbud af rammeaftale på lænsepumper. Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftaler på levering af mobile lænsepumper for det samlede danske redningsberedskab. Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og indeholder ikke vilkår om årligt minimumsaftag for beredskabsstyrelsen eller aftalens rekvirenter. Ved kontraktstart forpligter Beredskabsstyrelsen sig til et forpligtende volumen på indkøb af: 6 stk. høj-ydelsespumper og 8 stk. mellem-ydelsespumper til den tilbudte pris i tilbudsskemaet i bilag 2. Pumpetyperne er beskrevet i bilag, Kravspecifikationen. Det er Beredskabsstyrelsen der forestår, og gennemfører udbuddet på alle rekvirenters vegne, og er den ordregivende myndighed. CPV: , , Xylem Water Solutions Denmark ApS Ejby Industrivej Glostrup Mailadresse: Telefon: Fax:

31 Danmark-Birkerød: Mobile containere til specielle formål BEREDSKABSSTYRELSEN Udbud af containere. Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftale på levering af containere opbygget over rammen givet i den svenske standard SS 302, 4. udgave»vägfordon Rullflaksramar Mått«af eller tilsvarende, for det samlede danske redningsberedskab. Rammeaftalen udbydes med et forpligtende volumen. Men er derudover en ikke-eksklusiv rammeaftale er og indeholder ikke vilkår om årligt minimumsaftag for beredskabsstyrelsen eller aftalens rekvirenter. Beredskabsstyrelsen forpligter sig til at købe 6 stk. containere af containertype, og 2 stk. containere af containertype 2 til levering i 204. CPV: , , , Aasum Smedie ApS Rågelundsvej Odense NØ

32 Danmark-Birkerød: Vejsalt RAMMEAFTALE OM SALG OG LEVERING AF HAVSALT Rammeaftale om salg og levering af havsalt. Udbuddet omhandler salg og levering af havsalt til Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal kommuner. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale med een leverandør fælles for de 4 kommuner, men hvor hver kommune er ordregiver i det aktuelle udbud. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: Dansk Vejsalt A/S B-vej København S

33 Danmark-Broendby: Ingeniørarbejder og bygværker BANE CPV: , 45220, 45222, 45223, 45224, Ingeniørarbejder og bygværker. Bygge-anlægsarbejde: broer. Anlægsarbejde: jernbanebroer. Bygge-anlægsarbejde: fodgængerbroer. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med stålbroer. Arkil A/S Geminivej Greve

34 Danmark-Brøndby: Udsendelse af personale til private husstande BRØNDBY KOMMUNE Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje. Annonceringen vedrører levering af praktisk hjælp og personlig pleje til Brøndby Kommune, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om en bilag II B-tjenesteydelse, hvorfor de herfor gældende regler finder anvendelse, jf. afsnit 2.. i udbudsbetingelserne. CPV: »Konsortiet Dk-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS«samt Din Fleksible Service ApS

35 Danmark-Brønderslev: Persontransport, ikke rutekørsel BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Udbud på specialkørsel. Kontrakten omfatter specialkørsel med børn og unge i alderen 2-7 år, som grundet særlige behov er visiteret til transport mellem hjem og skole (specialklasser) eller specialbørnehave. CPV: Østergaards Biler Christianvej Hjallerup Dybvad Taxi og Minibus Jupitervej Sæby

36 Danmark-Charlottenlund: Distribution af spillefilm GENTOFTE KOMMUNE Levering og klargøring af film. Udbuddet omhandlede levering og klargøring af film: Bluray og dvd. Der blev indgået 2 parallelle rammeaftaler med 2 leverandører. CPV: , , imusic og Biblioteksmedier

37 Danmark-Esbjeg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SIKKERHEDSSTYRELSEN Kontrakt om it-system til dataunderstøttet og risikobaseret kontrol. Baggrund: Sikkerhedsstyrelsen har som virke at skabe tryghed gennem brug af viden om teknisk sikkerhed til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier. Til brug herfor anvender Sikkerhedsstyrelsen i dag en metode til risikobaseret prioritering af markedsovervågning, der primært er drevet af vurderinger og estimater indrapporteret manuelt fra eksperter suppleret med manuel analyse af tilgængeligt datamateriale. Formål med anskaffelsen: Sikkerhedsstyrelsen ønsker fremadrettet at kunne kortlægge risikobilledet inden for myndighedsområdet og på den baggrund iværksætte tiltag, der mindsker den uacceptable risiko. Styrelsen har på den baggrund identificeret et behov for at etablere en it-baseret løsning til risikobaseret overvågning, hvor automatisk detektering af nye mønstre og risici giver mulighed for at identificere og proaktivt målrette markedsovervågningsindsatser mod afvigelser, før de potentielt bliver til ulykker. Det er Sikkerhedsstyrelsens mål med en ny løsning at etablere et overblik over risikobilledet for forretningsområderne og gøre Sikkerhedsstyrelsen i stand til at prioritere markedsovervågningsindsatser og ressourcer ud fra målsætningen om at mindske den uacceptable risiko. På den baggrund udbyder Sikkerhedsstyrelsen anskaffelsen af et it-system til dataunderstøttet og risikobaseret kontrol. Sikkerhedsstyrelsen vil med anskaffelsen af det nye it-system opnå en sammenhængende it-understøttelse af den risikobaserede markedsovervågningsstrategi, hvor risikoområder med høj og lav grad af datagrundlag er til stede i prioriteringsprocessen. Risikoområder skal prioriteres i en datadrevet løsning, hvorefter de relevante indsatser kan igangsættes og den optimale effekt kan opnås. Som en del af løsningen indgår det, at data skal screenes for relevans og kvalitet, samtidig med at nye risikoområder identificeres. Dermed kan ressourcer fordeles optimalt på forretningsområder. Der findes i dag ikke et brugbart datagrundlag for en datadrevet risikomodel. Det indgår således i den udbudte opgave at etablere et datagrundlag til opbygning og udarbejdelse af analytiske nøglefunktioner med sammenhængende vidensflow. For at kunne opbygge en analysemodel med kapabilitet til at være selvforbedrende, er det ligeledes nødvendigt at etablere et sammenhængende vidensflow, hvor tilbageløb af informationer fra markedsovervågningsleddet indgår som input i vedligeholdelsen og udbygningen af de etablerede risikomodeller. Disse risikomodeller vil, når datagrundlaget er til stede, således kunne etableres som avancerede, target-drevne analysemodeller. Ydelser: Den kommende leverandør skal i relation hertil levere følgende hovedydelser til understøttelse af formålet: a) Systemanskaffelse og implementering Leverandøren skal forestå en dataanalyse og etablere en datamodel. Ydelsen omfatter licenser på standardsoftware (DB/DW/BI licenser) nødvendig udvikling og tilpasning samt implementering heraf (design, test, rådgivning mv.). Ligeledes skal der etableres integrationer til datakilder, hvilket både omfatter Sikkerhedsstyrelsens egne datakilder og relevante eksterne datakilder (såsom hos Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.). b) Vedligeholdelse og support

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

AAB Afd. 06, Vesterport i Horsens - Realisering af fysisk helhedsplan Anmodning om prækvalifikation

AAB Afd. 06, Vesterport i Horsens - Realisering af fysisk helhedsplan Anmodning om prækvalifikation AAB Afd. 06, Vesterport i Horsens - Realisering af fysisk helhedsplan Anmodning om prækvalifikation EU udbudsbekendtgørelse af 04. november 2015, ref. nr. 2015-147437 og 2015-147438 Anmodningen skal være

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere