Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

2 Danmark-Aalborg: Arbejder i forbindelse med kunst- og kulturbygninger KUNSTEN, MUSEUM OF MODERN ART Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, revitalisering og restaurering. råhusentreprise lukningsentreprise apteringsentreprise VVS og ventilationsentreprise El-entreprise CTS-entreprise. CPV: TL BYG A/S Gartnervej Aalborg Pallisgaard A/S Håndværkervej Aalborg TL BYG A/S Gartnervej Aalborg Ib Andersen A/S Karskogavej 4 Aalborg 9200 Strøm Hansen A/S Sundsholmen Nørresundby Schneider Electric Danmark A/S Hørkær 2B 2730 Herlev

3 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND (DK) Udvidelse og renovering af Mylius Erichsens Vej 3-39, University College Nordjylland. Som led i en samlet plan for University College Nordjylland's, (UCN) aktiviteter i Aalborg er det nødvendigt at gennemføre en række bygningsmæssige tiltag, der bla. omfatter nybyggeri og ombygninger. På UCN Mylius Erichsens Vej 3 udbydes Læreruddannelsen i Aalborg. De smukke bygninger har huset Læreruddannelsen siden 965. Samlet udgør bygningsmassen et bruttoetageareal på kvadratmeter. Lige ved siden af Læreruddannelsen på Mylius Erichsens Vej 3 ligger Center For Undervisningsmidler (CFU) på Mylius Erichsens Vej 39 med en samlet bygningsmasse på bruttoetage kvadratmeter. Nye uddannelser som skal flyttes til adresserne er Pædagoguddannelsen og UCN's efter- og videreuddannelse der er samlet i Act2Learn, som tilsammen med ovenstående uddannelser og afdelinger, vil udgøre det samlede uddannelsestilbud på den nye campus. University College Nordjylland ønsker med den nye samling af uddannelsesaktiviteter på Mylius Erichsens Vej at skabe et nyt campusområde, hvor funktioner og bygninger bliver samlet under et tag, med en samlet identitet og et fælles ansigt udad til. Det er således UCN's vision at skabe et nyt campus byggeri, hvor de nye fremtidsrettede bygninger giver grundlag for at skabe et unikt fagligt og socialt studie- og udviklingsmiljø for studerende og ansatte. For at kunne realisere det nye campusbyggeri skal der etableres ca kvadratmeter nybyggeri i tillæg til eksisterende undervisningsbyggeri samt i et hensigtsmæssigt omfang foretages ombygninger og renoveringer i de eksisterende bygninger således at campusområdet til sammen råder over et bruttoetageareal på ca kvadratmeter. Lokalplan for området kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside under lokalplan nr Med nærværende prækvalifikationsmateriale, udbyder University College Nordjylland, entreprisearbejder opdelt i følgende entrepriser:. Råhusentreprisen: Nedbrydning, in-situ betonarbejder, betonelementer, stålkonstruktioner, kloak, afretningslag på etagedæk, ståltrapper. Tagkassetter, tagdækning inkl. isolering og pap, isolering ved murkrone og afdækning inkl. ovenlysvinduer. Terrænbearbejdning, parkering, pullerter og befæstelser, beplantning. Byggeplads, affaldshåndtering og skurby. 2. Murerentreprisen: Murerarbejde, konsoller, isolering, klinkegulv og vægfliser. Opmuring af letklinker blokke og pudsning. 3. Tømrerentreprisen: Indvendige lette skillevægge, indvendige døre, indvendige glaspartier og akustiklofter og lofter med akustikpuds. 4. Lukningsentreprisen: Udvendige døre, porte- og vinduer. Alu-facadepartier og gangbroer. 5. Gulventreprisen: Linoleumsgulve, trægulve og betonasfalt gulvbelægninger, fra afretningslaget inkl. afdækning af gulve i hele byggeperioden. 6. Malerentreprisen: Malerarbejde og slutrengøring. 7. VVS-entreprisen: Vand- og varmeinstallationer, sprinkleranlæg, afløbsinstallationer.

4 8. Ventilationsentreprisen: Ventilationssystem inkl. tilhørende brandanlæg samt særanlæg for ventilation i et hjemkundskabslokale. 9. El-entreprisen: Demonteringsarbejder, stærk- og svagstrømsinstallationer, stik- og hovedledninger, føringsveje, tavler, belysningsanlæg, belysningsarmaturer, terrænbelysning, sikkerhedsbelysning, ABA-anlæg, Tavlevarslingsanlæg, installationer til brandsikringsanlæg, føringsveje, rør og dåser for AV-udstyr, datainstallationer, tyveri- og adgangskontrolanlæg samt interimistiske byggepladsinstallationer inkl. byggepladsbelysning. 0. Elevatorentreprisen: Levering og montering af stk. 000 kg/3 personers person- og godselevator med en samlet løftehøjde på ca. 2 meter. Bygherreleverancer: AV udstyr, CTS-anlæg, AIA- anlæg og ADK-anlæg Specialinventar. CPV: M. Thomsen Støtt Halkærvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Løgten murer Arresøvej Risskov Mailadresse: Telefon: HP Byg Gl. Gugvej 7b,. sal 9000 Aalborg Mailadresse: Telefon: Multi Byg K. Christensens Vej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Jul Nielsen Grønnegade Frederikshavn Mailadresse: Telefon: Malerfirmaet Carsten Sørensen Livøvej Viborg Mailadresse: Telefon: L&H-Rørbyg Kaolinvej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon:

5 Ventek Ventilation A/S Vestervej 52, Sønderholm 9240 Nibe Mailadresse: Telefon: Bravida Lundeborgvej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: PD Elevator Ole Rømersvej 600 Haderslev Mailadresse: Telefon:

6 Danmark-Aalborg: Dialysefiltre REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Dialysefiltre. Kontrakt vedr. indkøb af dialysefiltre. CPV: Fresenius Medical Care Danmark A/S Oldenburg Allé, stuen 2630 Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

7 Danmark-Aalborg: Madrasser REGION NORDJYLLAND Udbud på vekseltryksmadrasser og trykaflastende madrasser. Indkøb af trykaflastende madrasser samt leje af vekseltryksmadrasser. CPV: 39432, Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon: Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aalborg: Mellemspændingsudstyr HEF ENERGITEKNIK A/S Udbud levering af distributionstransformere prækvalifikation. I dette udbud ønsker at indhente tilbud vedr. indkøb af distributionstransformere. Indkøbet udbydes som en rammeaftale uden garanterede mængder. Udbuddet vil blive gennemført med forhandling efter aflevering af første tilbud. Beskrivelsen af forhandlingsforløbet vil fremgå af udbudsmaterialet. CPV: Hans Følsgaard Theilgaards Trov 4600 Køge

9 Danmark-Aalborg: Pacemaker REGION NORDJYLLAND Pacemakere, ICD'ere, Ablation mm. Indkøb af Pacemakere, ICD'ere samt Ablationsprodukter til Sygehusene i Region Nordjylland. CPV: , , , , St. Jude Medical Danmark, Medtronic Danmark og ViCare Delaftalen blev annuleret ViCare, Biotronik, St. Jude Medical Danmark Delaftalen blev annulleret Medtronic, ViCare og Biotronik Johnson & Johnson og St. Jude Medical Danmark Delaftalen blev annulleret St. Jude Medical Danmark, NorDiaTech og Biotronik St. Jude Medical Danmark og Medtronic ViCare, Biotronik og Medtronic Delaftalen blev annulleret Biotronik, St. Jude Medical Danmark og Johnson & Johnson St. Jude Medical Danmark, Medtronic og Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Boston og St. Jude Medical Danmark Johnson & Johnson Johnson & Johnson

10 St. Jude Medical Danmark 2

11 Danmark-Aalborg: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne REGION NORDJYLLAND Instrumentvaskemaskine. Indkøbet omfatter nyinstallation. stk. Medisafe Niagara Da Vinci vaskemaskine. Tilhørende indsatse, ultralydskar og transportvogne. Vaskemaskinen skal være valideret af Intuitive Surgical International til at vaske 5 mm fleksible og 8 mm robotarme fra Regionens Da Vinci robotter. Herudover, skal vaskemaskinen være fremtidssikret i forhold til genbehandling af Da Vinci EndoWrist instrumenter. Vaskemaskinen skal være udstyret med glasdøre og lys i vaskekammeret der sikre fuld inspektion under vaskeprocesserne, samt være en gennemstiksmodel så instrumenter kan udtages på ren side. For opnåelse af maksimal fleksibilitet og udnyttelse af kapacitet skal vaskemaskinen kunne vaske minimum 0 stk. robotarme pr. gang og ved hver vaskecyklus (ved individuelle behov for antallet af Da Vinci instrumenter i hver vaskecyklus), skal der i vaskeracket kunne summeres op med instrumentkurve med almindelige kirurgiske instrumenter. Vasketiden (vaskeprogramtiden) inklusiv tørring skal være kort < 75 minutter. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , A/S Electro-Service Hvidkærvej Odense SV Telefon:

12 Danmark-Aalborg: Vinduespudsning REGION NORDJYLLAND Udbud på vinduespolering. Udbud på vinduespolering til Region Nordjyllands sygehuse, psykiatri, institutioner og specialsektor. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej 3 København NV 2400 Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon: ISS Fscility Services Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej 3

13 2400 København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Mailadresse: Telefon:

14 Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING Udbud af totalrådgivning i forbindelse med en renovering af Afdeling 25, Klostervangen. Arbejdernes Andels Boligforening, Århus, ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning med henblik på at varetage rollen som totalrådgiver i forbindelse med de forventede renoveringsarbejder der skal udføres i afdeling 25, Klostervangen. Renoveringsarbejderne skal delvis finansieres af projektmidler fra Lands-byggefonden, og der skal udarbejdes en fysisk helhedsplan der omfatter alle de nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder samt om og tilbygningsarbejder som beboerdemokratiet vælger til. Den fysiske helhedsplan kan eksempelvis omfatte bygnings- og anlægsarbejder i forbindelse med brandaltaner, stabiliserende bygningsdele, skimmelsvamp, opgradering af brandstrategien, klimaskærme, bærende bygningsdele, solcelleanlæg. Boligforeningen har udført en række indledende forundersøgelser som total-rådgiveren kan tage udgangspunkt i, endvidere supplere i forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan. Det endelige omfang og indhold af bygnings- og anlægsarbejder defineres i forbindelse med udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan. Det forventes, at den fysiske helhedsplan kan udarbejdes på 3-5 måneder, hvor der endvidere forventes at der afholdes 3 workshops. Den fysiske helhedsplan skal kunne danne grundlag for en ansøgning vedr. endeligt tilsagn på projektmidler fra Landsbyggefonden, og Landsbyggefondens regulativer og forretningsgange er gældende for den fysiske helhedsplan. Udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan er defineret som fase, og Arbejdernes Andels Boligforening forventer at fase efterfølges af fase 2, der omfatter programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen i forbindelse med realiseringen af den fysiske helhedsplan. Det forventes, at programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen kan gennemføres på 8-24 måneder. Aftale om rådgivning i fase 2 er en option til aftalen om rådgivning i fase. Bygherrens anvendelse af optionen til fase 2 er afhængig af om beboerne i afdeling 25 stemmer for den fysiske helhedsplan, og at der kan opnås et endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden. Det samlede anslåede anlægsbudget for fase og 2 er DKK inkl. moms. I forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan i fase udarbejdes der et nyt samlet anlægsbudget der i mere eller mindre grad kan afvige fra det samlede anslåede anlægsbudget på DKK inkl. moms. Såfremt beboerne i afdeling 25 godkender den fysiske helhedsplan, og der opnås tilsagn fra Landbyggefonden, bliver anlægsbudgettet udarbejdet i fase styrende for totalrådgiveren i programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen. Arbejdernes Andels Boligforening, Århus, ønsker at tilknytte et totalrådgiver-team med aktuel og indgående kendskab til, og konkret erfaring, med udarbejdelse af en fysisk helhedsplan der kan opnå tilsagn om projektmidler fra Landsbyggefonden, herunder konkret erfaring med gennemførelse af programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen. Endvidere indgående og konkret erfaring med beboerproces og - kommunikation i både fase og 2. CPV: , , ,

15 Pluskontoret Arkitekter A/S Klostergade 32,. sal 8000 Aarhus C Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU DAS mobilt netværk. Nærværende kontrakt omfatter design, rådgivning, levering, installation og drift af udstyr til et fuldt dækkende DAS-anlæg (Distribueret Antenne System) til indendørs dækning på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), Aarhus Universitetshospital, Skejby (AUH Skejby) samt udendørs DAS-dækning på udvalgte dele af hospitalets områder. Formålet med DAS-anlægget er dels at sikre mobil voice- og data-dækning, dels at reducere EMC-stråling indendørs. Nærværende udbud omfatter et DAS-anlæg på udbudsområde N, bygning Y, N, M-M3, L-L4, C5-C7 (i alt ca m²) på AUH Skejby samt tilknyttede udearealer (ca m²). Udbuddet omfatter desuden optioner som nærmere beskrevet i pkt. II.2.2) i udbudsbekendtgørelsen. Opgaven består af design af DAS-anlæg, installation, drift og test af alt nødvendigt DAS-hardware, kabler, monitoreringsanlæg, rådgivning vedrørende installation og tilslutning af teleoperatører. Der er af bygherre etableret et centralt radiorum for tilslutning til teleoperatørerne. Der etableres af opdragsgiveren fiberoptiske forbindelser mellem bygningerne og det centrale radiorum. Bygningsmassen fordeler sig fortrinsvis fra 3-8 etager. Den samlede indhold af nærværende udbud inklusiv optioner er indendørs DAS-anlæg til cirka m² bygninger, hvoraf cirka m² er eksisterende bygningsmasse samt cirka 00 ha. udendørs dækning med DAS-anlæg på udvalgte områder af DNU's område. CPV: , , , , , , , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup Mailadresse: Telefon:

17 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S3. Nærværende kontrakt omhandler delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S3 på Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Udbudsområde S3 indeholder primært: Forskning, kontor og garderober på plan 0, dialyseafsnit ambulatorier og endoskopi afsnit på plan 02, operation på plan 03 og teknik på plan 4. Udbudsområdet udgør ca m² nybyggeri. CPV: , , , MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej Søborg Raunstrup Tømrer Århus A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndum

18 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F2-3-4 AUH Skejby Ombygning, Bygning Appendixbygning. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en tilbygning indeholdende nye forælder-overnatningsrum, og kontorer til eksisterende børneafdeling på AUH Skejby. Projektet udføres som hovedentreprise i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Appendixbygningen strækker sig over 3 etager, plan -2-3, og sammenbygges med eksisterende Bygning L4 via forbindelsesbro i plan 3. Bygningen udgør i alt ca m². CPV: , Raunstrup A/S Robert Fultons Vej Aarhus N

19 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Byggemodning, Færdiggørelse Vest. Opgaven vedrører byggemodning og færdiggørelsesarbejder af et ca. 25 ha stort område i forbindelse medbyggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. CPV: , , , , , Barslund As Agernvej Kvistgård Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 Danmark-Aarhus: Finansiel leasing AARHUS KOMMUNE Rammeaftale om finansiel leasing. Rammeaftale vedrørende finansiel leasing med en ramme, der samlet set udgør DKK i kontraktperioden. Rammeaftalen kan benyttes af alle kommunens afdelinger, forvaltninger, institutioner m.v. CPV: Kommune Leasing Kultorvet 6 75 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 Danmark-Aarhus: Lysdæmpere AARHUS KOMMUNE, SEKRETARIATET VEDRØRENDE URBAN MEDIASPACE AARHUS Udbud af teaterteknik til multisale i Dokk. I forbindelse med etablering af en multifunktionel sal og en mindre sal til aktiviteter for børn i Dokk på Aarhus Havn udbydes levering, montering og installering af hovedsageligt lysanlæg, lysstyring og dimmeranlæg, teaterspots, motor-scenehejs, anlæg for scenetræk/bomme, scenemoduler og faste rigsystemer i flyverpunkter og kabling i de 2 sale (»Udstyret«). Udstyret vil blive betjent af Dokks brugere og personale. Udbuddet vedrører ud over levering, montering og installering af Udstyret gennemførelse af en udviklingsproces med brugergrupper, rådgivere og andre leverandører, der skal kvalificere og kvantificere den samlede løsning. Derudover omfatter udbuddet detailprojektering af den samlede løsning og commissioning. Den vindende tilbudsgivers leverance omfatter i øvrigt brugervejledning og undervisning i den samlede løsning. Leveringen af de omfattede leverancer forventes på udbudstidspunktet leveret primo 205, dog således at udviklingsprocesssen og kabling skal leveres medio 204. Det endelige leveringstidspunkt fastsættes senere. CPV: , , , , , , , Bico Professionel a/s Mose Alle Rødovre

22 Danmark-Aars: Specialiseret personbefordring ad vej VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Dagcenter kørsel i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune udbyder kørsel af borgere til og fra dagcentre i Vesthimmerlands Kommune: Delaftale : Dagcenter Aaglimt, v/plejecenter Aaglimt, Otto Jørgensensvej, 9620 Aalestrup. Anslået antal kilometer pr. år km. Delaftale 2: Dagcenter Bøgely, v/plejecenter Bøgely, Blindebomsgade 5, 9670 Løgstør. Anslået antal km pr. år km. Delaftale 3: Dagcenter Højgaarden, v/plejecenter Højgaarden, Højgaardsvej 0, 9640 Farsø. Anslået antal km pr. år For alle 3 dagcentre er der 2 daglige udkørsler og 2 daglige hjemkørsler, normalvis 2 personer men lejlighedsvis 6 personer pr. kørsel ved både ud og hjemkørsel. Der køres 5 hverdage i 5 uger. Kørselsvolumenet er estimeret på baggrund af den faktuelle kørsel de seneste 2 måneder samt ændret kørselsmønster og er udelukkende vejledende for, hvordan kørselsbehovet kan være indenfor hver delaftale. CPV: , Byens Taxa og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Byens Taxa og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Cimbrerbilerne I/S Industrivej Aars Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Ballerup: Bortskaffelse af våben og ammunition DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , Bortskaffelse af våben og ammunition. Bomberydningstjenester.

24 Danmark-Ballerup: Reservedele og tilbehør til radar DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Reservedele og tilbehør til radar.

25 Danmark-Ballerup: Reservedele og tilbehør til radar DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Reservedele og tilbehør til radar. Dele til radio- og radarudstyr. Radarovervågningsudstyr. Terma Hovmarken Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Ballerup: Tårne, gittermaster, løftekraner og master DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION Anskaffelse af deploybart tårn til flyvestation Karup. Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har anskaffet et deploybart tårn til flyvestation Karup. Det deploybare tårn med hjælpemateriel skal understøtte en luftforsvarsradar i 4 forskellige højder samt understøtte en radome til beskyttelse af radaren. Tårnet skal bygges i overensstemmelse med forhåndsudarbarbejde ingeniørtegninger. CPV: PMJ A/S Avedøreholmen Hvidovre

27 Danmark-Billund: Bygge-anlægsarbejde: vejebroer BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. Billund Varmeværk A.m.b.a. brovægt til halmfyret fjernvarmeanlæg på Rugmarken. Levering, installering og idriftsættelse af ny brovægt med betjeningsterminaler og tilhørende elektronisk indvejnings- og registreringssystem. Vejesystem skal inkludere PC-baseret hardware og software samt mulighed for inddatering af brændselsfugtighed. Anlægget skal kommunikere med eksterne systemer, såvel administrative systemer som styrings- og overvågningssystemer, via netværk og TCP/IP. CPV: Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej Aarhus N Mailadresse:

28 Danmark-Birkerød: Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning BEREDSKABSSTYRELSEN Genudbud af Indsatsdragter. Beskrivelsen nedenfor i dette punkt 2 er tænkt som en indledende hjælp til tilbudsgiver i forhold til at læse og forstå det fremsendte udbudsmateriale. Denne udbudsforretning vedrører levering af indsatsdragter til Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Beredskabsstyrelsen ønsker at indgå 2 delaftaler på levering af indsatsdragter: Delaftale : Levering af indsatsdragter til Beredskabsstyrelsen og kommunerne. Delaftale 2: Levering af indsatsdragter til Forsvaret. Indsatsdragten skal anvendes i forbindelse med den daglige tjeneste ved Beredskabsstyrelsens centre, tekniske skole i Tinglev samt i forsvarets brand- og redningsenheder. Indsatsdragten skal endvidere kunne anvendes som indsatspåklædning, i forbindelse med brand og redningsopgaver og en række andre operative opgaver, som kræver beskyttelse mod varme og skarpe genstande. Indsatsdragten skal anvendes sammen med blandt andet T-shirt, termoundertøj, skjorte samt hjelm. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag. Beredskabsstyrelsens nuværende behov er ca. 250 dragter om året baseret på tidligere års indkøb. Tallet er et skøn, og indkøbet kan variere fra år til år, og er dermed ikke en forpligtende volumen. Foruden Beredskabsstyrelsen er Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der positivt har bekræftet over for Beredskabsstyrelsen, at de ønsker at være rekvirenter på rammeaftaler udbudt af Beredskabsstyrelsen, oprindelige parter i rammeaftalen og kan rekvirere på denne rammeaftale. De Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der har bekræftet, at de ønsker at være rekvirenter, er angivet i bilag 3. FMT samt de nævnte kommunale Brand- og Redningsberedskaber er berettiget men ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen. De detaljerede krav til ydelsen findes i kravspecifikationerne i: Bilag.. Indsatsdragt til Beredskabsstyrelsen (BRS) og kommunerne 2-delt og heldragt. Bilag.2. og Indsatsdragt til Forsvaret (FSV), 2-delt Bilag.3. Indsatsdragt til Forsvaret (FSV), heldragt. Bilag.,.2 og.3 bliver efter udbuddets afslutning en del af delaftalerne og skal således kunne håndhæves over for den leverandør, som ordregiver indgår rammeaftale med. CPV: Mammut Work Wear A/S Tekstilbuen 4700 Næstved Mailadresse: Telefon: Fax:

29 Viking Life-Saving Equipment A/S Sædding Ringvej Esbjerg V Telefon: Fax:

30 Danmark-Birkerød: Dykpumper BEREDSKABSSTYRELSEN EU-udbud af rammeaftale på lænsepumper. Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftaler på levering af mobile lænsepumper for det samlede danske redningsberedskab. Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og indeholder ikke vilkår om årligt minimumsaftag for beredskabsstyrelsen eller aftalens rekvirenter. Ved kontraktstart forpligter Beredskabsstyrelsen sig til et forpligtende volumen på indkøb af: 6 stk. høj-ydelsespumper og 8 stk. mellem-ydelsespumper til den tilbudte pris i tilbudsskemaet i bilag 2. Pumpetyperne er beskrevet i bilag, Kravspecifikationen. Det er Beredskabsstyrelsen der forestår, og gennemfører udbuddet på alle rekvirenters vegne, og er den ordregivende myndighed. CPV: , , Xylem Water Solutions Denmark ApS Ejby Industrivej Glostrup Mailadresse: Telefon: Fax:

31 Danmark-Birkerød: Mobile containere til specielle formål BEREDSKABSSTYRELSEN Udbud af containere. Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftale på levering af containere opbygget over rammen givet i den svenske standard SS 302, 4. udgave»vägfordon Rullflaksramar Mått«af eller tilsvarende, for det samlede danske redningsberedskab. Rammeaftalen udbydes med et forpligtende volumen. Men er derudover en ikke-eksklusiv rammeaftale er og indeholder ikke vilkår om årligt minimumsaftag for beredskabsstyrelsen eller aftalens rekvirenter. Beredskabsstyrelsen forpligter sig til at købe 6 stk. containere af containertype, og 2 stk. containere af containertype 2 til levering i 204. CPV: , , , Aasum Smedie ApS Rågelundsvej Odense NØ

32 Danmark-Birkerød: Vejsalt RAMMEAFTALE OM SALG OG LEVERING AF HAVSALT Rammeaftale om salg og levering af havsalt. Udbuddet omhandler salg og levering af havsalt til Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal kommuner. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale med een leverandør fælles for de 4 kommuner, men hvor hver kommune er ordregiver i det aktuelle udbud. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: Dansk Vejsalt A/S B-vej København S

33 Danmark-Broendby: Ingeniørarbejder og bygværker BANE CPV: , 45220, 45222, 45223, 45224, Ingeniørarbejder og bygværker. Bygge-anlægsarbejde: broer. Anlægsarbejde: jernbanebroer. Bygge-anlægsarbejde: fodgængerbroer. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med stålbroer. Arkil A/S Geminivej Greve

34 Danmark-Brøndby: Udsendelse af personale til private husstande BRØNDBY KOMMUNE Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje. Annonceringen vedrører levering af praktisk hjælp og personlig pleje til Brøndby Kommune, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om en bilag II B-tjenesteydelse, hvorfor de herfor gældende regler finder anvendelse, jf. afsnit 2.. i udbudsbetingelserne. CPV: »Konsortiet Dk-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS«samt Din Fleksible Service ApS

35 Danmark-Brønderslev: Persontransport, ikke rutekørsel BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Udbud på specialkørsel. Kontrakten omfatter specialkørsel med børn og unge i alderen 2-7 år, som grundet særlige behov er visiteret til transport mellem hjem og skole (specialklasser) eller specialbørnehave. CPV: Østergaards Biler Christianvej Hjallerup Dybvad Taxi og Minibus Jupitervej Sæby

36 Danmark-Charlottenlund: Distribution af spillefilm GENTOFTE KOMMUNE Levering og klargøring af film. Udbuddet omhandlede levering og klargøring af film: Bluray og dvd. Der blev indgået 2 parallelle rammeaftaler med 2 leverandører. CPV: , , imusic og Biblioteksmedier

37 Danmark-Esbjeg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SIKKERHEDSSTYRELSEN Kontrakt om it-system til dataunderstøttet og risikobaseret kontrol. Baggrund: Sikkerhedsstyrelsen har som virke at skabe tryghed gennem brug af viden om teknisk sikkerhed til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier. Til brug herfor anvender Sikkerhedsstyrelsen i dag en metode til risikobaseret prioritering af markedsovervågning, der primært er drevet af vurderinger og estimater indrapporteret manuelt fra eksperter suppleret med manuel analyse af tilgængeligt datamateriale. Formål med anskaffelsen: Sikkerhedsstyrelsen ønsker fremadrettet at kunne kortlægge risikobilledet inden for myndighedsområdet og på den baggrund iværksætte tiltag, der mindsker den uacceptable risiko. Styrelsen har på den baggrund identificeret et behov for at etablere en it-baseret løsning til risikobaseret overvågning, hvor automatisk detektering af nye mønstre og risici giver mulighed for at identificere og proaktivt målrette markedsovervågningsindsatser mod afvigelser, før de potentielt bliver til ulykker. Det er Sikkerhedsstyrelsens mål med en ny løsning at etablere et overblik over risikobilledet for forretningsområderne og gøre Sikkerhedsstyrelsen i stand til at prioritere markedsovervågningsindsatser og ressourcer ud fra målsætningen om at mindske den uacceptable risiko. På den baggrund udbyder Sikkerhedsstyrelsen anskaffelsen af et it-system til dataunderstøttet og risikobaseret kontrol. Sikkerhedsstyrelsen vil med anskaffelsen af det nye it-system opnå en sammenhængende it-understøttelse af den risikobaserede markedsovervågningsstrategi, hvor risikoområder med høj og lav grad af datagrundlag er til stede i prioriteringsprocessen. Risikoområder skal prioriteres i en datadrevet løsning, hvorefter de relevante indsatser kan igangsættes og den optimale effekt kan opnås. Som en del af løsningen indgår det, at data skal screenes for relevans og kvalitet, samtidig med at nye risikoområder identificeres. Dermed kan ressourcer fordeles optimalt på forretningsområder. Der findes i dag ikke et brugbart datagrundlag for en datadrevet risikomodel. Det indgår således i den udbudte opgave at etablere et datagrundlag til opbygning og udarbejdelse af analytiske nøglefunktioner med sammenhængende vidensflow. For at kunne opbygge en analysemodel med kapabilitet til at være selvforbedrende, er det ligeledes nødvendigt at etablere et sammenhængende vidensflow, hvor tilbageløb af informationer fra markedsovervågningsleddet indgår som input i vedligeholdelsen og udbygningen af de etablerede risikomodeller. Disse risikomodeller vil, når datagrundlaget er til stede, således kunne etableres som avancerede, target-drevne analysemodeller. Ydelser: Den kommende leverandør skal i relation hertil levere følgende hovedydelser til understøttelse af formålet: a) Systemanskaffelse og implementering Leverandøren skal forestå en dataanalyse og etablere en datamodel. Ydelsen omfatter licenser på standardsoftware (DB/DW/BI licenser) nødvendig udvikling og tilpasning samt implementering heraf (design, test, rådgivning mv.). Ligeledes skal der etableres integrationer til datakilder, hvilket både omfatter Sikkerhedsstyrelsens egne datakilder og relevante eksterne datakilder (såsom hos Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.). b) Vedligeholdelse og support

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

19. september 2013 Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus

19. september 2013 Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus Nybyggeri Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus N1 Storentrepriser Behandlings- og sengebygninger 4-8 etager 29.950 m 2 09-2012 - Råhus/lukning - E. Pihl & Søn - JORTON - MT

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere