Alt omløb. Elkjærs Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt omløb. Elkjærs Forlag"

Transkript

1

2 Alt omløb Elkjærs Forlag

3 Dedikeret tilløbekammeraterne Uden utallige venners hjælp havde det ikke været muligt for mig at udarbejde denne bog. Jeg vil derfor indlede med en tak til»nedergaard FOTO«for fotografisk vejledning og lån af studie og en tak til fysioterapeuterne Tonny Nedergaard og Gorm Rasmussen, som har været modeller. Derudover rettes en tak til Bo Clausen (teknisk tegner) uden hvis hjælp udfærdigelsen af de tekniske tegninger ikke havde været mulig for mig. Også tak til Søren Tarp (socialpædagog), Flemming Johannsen (idrætslærer), Hanne Møller Andersen (bromotolog), J an Konrad Jensen (psykolog) og J an Mainz (lærebogsforfatter) for faglig vurdering af bogens indhold. Sidst men absolut ikke mindst takker jeg min samleverske Hjørdis Kamban (stud. psyk.) for utallige timers korrekturlæsning samt uvurderlig hjælp til formuleringerne. Der findes ingen litteraturhenvisninger i bogen, idet den er en sammenfatning af alt, hvad jeg har læst om sport og træning, lært gennem medicinstudiet og utallige sportsseminarer og høstet af erfaringer dels som aktiv løber og træner, dels som underviser og foredragsholder om emnet. Derudover har mange løbekammerater uden at vide det bidraget til bogen igennem vore utallige diskussioner før, under og efter løbetræningen. Også tak til dem. Alt om løb I samme serie er udkommet bogen Løbeskader fra A-Z Elkjærs Forlag Tryk: Centraltrykkeriet Skive ApS ISBN Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. 2

4 ALT OM LØB FORFATTERENS KOMMENTAR Bogen ALT OM LØB skrev jeg i 1980érne efter en lang løbekarriere med deltagelse på det danske landshold i orienteringsløb, landsholdstræner og landsholdslæge. Bogen er oversat til svensk og er blevet solgt i over eksemplarer i hele Skandinavien. Jeg har haft planer om at revidere bogen og forbedre illustrationerne, men det har der ikke været tid til. Bogen er udsolgt og vil ikke blive genoptrykt, men da der fortsat er efterspørgsel på bogen, har jeg valgt at lave en kopi til min hjemmeside. Bogen er ca 20 år gammel, men teksterne er stort set stadig gyldige. Jeg har dog som indledning til hvert enkelt kapitel lavet en Forfatter kommentar 2009 med de vigtigste nyheder og ændringer siden bogen blev skrevet. Indholdsfortegnelse er lavet, så man let kan finde den ønskede tekst frem ved at klikke på Kapiteloverskrift. Indeks (er på vej) er lavet, så man let kan finde den ønskede tekst frem ved at klikke på indeksordet.

5 Forord Ideen til denne bog fikjeg en dag, jeg stod og kiggede på min reol med flere meter sportslitteratur. Det slog mig, at der var skrevet masser afbøger om specialemner såsom:»træningslære«,»strækovelser«,»idrætsfysiologi«,»ernæring«,»styrketræning«,»psykisk træning«,»idrætsskader«osv. Derudover var der enkelte bøger decideret om»løb«, men dog ingen enkelt bog, som bare tilnærmelsesvis dækkede en løbers behov for viden. Det irriterede mig, at man skulle kobe næsten 10 bager for at få blot en rimelig viden inden for alle aspekter af løb og samtidig selv skulle sortere oplysninger om diverse andre idrætsdiscipliner fra. Som løber har manja ikke det store behov for viden om fodboldskader, håndboldteknik, volleyballpsykologi, styrketræning for svømmere og ernæring for vægtløftere. Jeg besluttede derfor at skrive en bog om alle de ting, som kunne have interesse for løbere. Bogen blev imidlertid ret tyk, og for overskuelighedens skyld valgte jeg at dele den i to, således at der foruden denne findes en bog udelukkende om løbeskader:»løbeskader fra A-Z«, som især trænere og løbere, der træner målrettet på forskellige konkurrencer, kan have stor glæde af. Nybegynderen og motionsjoggeren behover derimod kun denne bog, hvori der i kap. 18 findes en generel gennemgang om løbeskader. Bogen»Alt om løb«gennemgår ikke kun nybegynderproblemer, men henvender sig tilløbere på alle planer (også eliteniveau) og inden for samtlige løbediscipliner. Der vil dog ikke være nogen nærmere beskrivelse af de enkelte konkurrenceformers tekniktræning. Bogens titel kan nok virke temmelig ambitiøs, menjeg mener imidlertid, at jeg har beskrevet alle de aspekter og problemer omkring løb somjeg igennem snart 20 års løbetræning har stået overfor, både som aktiv løber. som træner og som idrætslæge. Bogen er ikke skrevet med henblik på læsning fra ende til anden på en gang, da den store mængde informationer gør den svært»fordøjelig«. Den er derimod tænkt som en opslagsbog, man bruger, hvis man står over for et problem. Bogens kapitler er derfor skrevet, så de kan læses helt uafhængigt afhinanden. E t fyldigt indeks letter opslagene, og da alle indeksordene samtidig står i venstre margen i kursiv skrift igennem hele bogen, kan man hurtigt finde frem til den ønskede information. Bogen er skrevet i et letfatteligt sprog. J eg nævner dog en del fremmedord og latinske betegnelser i parentes, for derigennem at lette forståelsen afmere videnskabelig speciallitteratur, som man evt. får lyst til at læse. Disse fremmedord/specialudtryk findes også i bogens indeks, således atden kan benyttes som basisbog/ordfor 7

6 klaring, hvis man har problemer med at forstå speciallitteraturen. Jeg håber, du må få stort udbytte afbogen og maksimal glæde afdin løbetræning. Finn Johannsen 8

7 Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1- Hvorfor løbe Kapitel 2 - Hvem kan træne, og hvordan? Børn og unge Over 40 år Kvinder Graviditet Overvægtige Hjerte/karsyge Lungesyge Slidgigt Ryglidelser Sukkersyge Kapitel 3 - Lidt anatomi og fysiologi Bevægeapparatet Energiforsyningen Kapitel 4 - Ernæring Hvad bruger kroppen næringsstofferne til? H vor meget af hver? Energiomsætning under løb Sukkerkur Sidste måltid inden løbet

8 Kapitel 5 - Fysisk træning Træningsplaner for begyndere Specia1træningsformer Hvordan måles træningsintensiteten? Træningsplanlægning H vordan beregnes træningsbelastningen Oplæg til konkurrence Løbestil Kapitel 6 - Bevægelighedstræning/strækøvelser Hvorfor træne bevægeligheden? Hvem bør træne bevægeligheden? Hvordan udføres bevægelighedstræning/strækøvelser? Hvilke muskler bør en løber udstrække? Relevante øvelser Kapitel 7 - Styrketræning Hvorfor styrketræne? Hvordan styrketræne? Relevante øvelser KaJlitel 8 - Balancetræning Hvordan trænes balancen? Tapening Kapitel g- Opvarmning Hvordan virker opvarmningen? Hvordan udføres opvarmningen? Eksempel på opvarmningsprogram Kapitel 10 - Psykisk træning Psykiske begrænsninger Mental træning

9 Mentalt oplæg til konkurrence Positiv indre samtale under løbet Kapitel 11 - Tips om løbesko Træningssko Konkurrencesko Vedligeholdelse af løbesko Lær af de gamle løbesko Kapitel 12 - Løb i varme Hvordan reguleres kropstemperaturen? Hvad sker der ved overophedning af kroppen? Hvad skal man drikke hvornår? Kapitel 13 - Løb i kulde Hvad sker der ved atkøling af kroppen? Løb i glat føre Kapitel 14 - Løb i mørke Kapitel 15 - Løb i højderne Kapitel 16 - Døgnrytmeforslyrrelser Kapitel 17 - Doping Kapitel 18 - Skader Indeks Forcbyggelse af skader Hvad sker der ved en skade? Akutte skader Belastningsskader

10 OPVARMNING KORTDISTANCE MELLEMD1STANCE LANGD1STANCE min min min. Ir O O O O ~f----? /fv ~l Tt n J 't~ t KORTDISTANCE IMELLEMD1STANCE LANGDISTANCE 10 min. strækøvelser 10 min. strækøvelser 5 min. strækøvelser Stræk 8-10 sek i flere serier. Relevante øvelser: Se nedenfor 4-6x m. O bløde skol ~~ underlag. 17 3x30m. enkelte blokstarter Pigsko. O 6-lOx m. bløde skol ~_~mderlag. I [ 3x50m. sprint Pigsko. 3-5 min. Ryst musklerne Intens koncentration 3-4x m. O bløde skol /i underlag. 1-3xYz-l Yz min. løb i konkurrencetempol og sko. (~~ STRÆKØVELSER,~ O ~10 ~t ~~ l\ /1 O /1 O j~ ~ JJ O r;~ O O ~+ ~ t -Y ~o ~\ ]y

11 STYRKETRÆNING o O rll\- Il ]t ~ ~ O O O il L ~,..." ~

12 1. kapitel - Hvorfor løbe? Psykisk effekt Vores krop er tydeligvis bygget til bevægelse: Eksempelvis kan vores hjerte 4-5 doble sin udpumpning per minut, lungerne doble mængden af luft, der indåndes per minut, og derudover består ca. 40% af kropsvægten af muskler. Mennesket sammenlignes alligevel ofte med en maskine, hvilket er en klar misforståelse, da en maskine vil slides (nedbrydes) hurtigere, jo mere den belastes. Det er omvendt med den menneskelige organisme, som nedbrydes såfremt den ikke bruges. Muskler og knogler vil ved inaktivitet svinde ind, hvilket tydeligt ses hos en person, der har haft et ben i gips i blot nogle få uger. F ar at opretholde kroppens funktioner er alsidig fysisk udfoldelse derfor vigtig, og da arbejdspladserne i dag kun i begrænset omfang muliggør dette, må man dyrke sin krop i fritiden. Samfundet er efterhånden så mekaniseret, at mange mennesker næsten helt kan»undgå«fysiske udfoldelser i hverdagen. Arbejdet er samtidig blevet så specialiseret, at man, hvadenten man sidder på et kontor eller står ved et samlebånd, ofte udsættes for ensidige fysiske belastninger, hvilket forårsager utallige arbejdsskader. - Hvormange har ikke dårlig ryg? Gennem alsidig fysisk aktivitet kan man nedsætte risikoen for disse arbejdsskader, samtidig med at man bliver bedre i stand til at klare psykiske belastninger (man bliver ikke så let stresset). Man kan udfolde sig fysisk på mange måder. J eg vil dog her kun beskæftige mig med gang og løb, som er helt naturlige bevægeformer for mennesket, og ikke noget man først skal lære. Det er muligt for ALLE, da det kun kræver et minimum afudstyr og ingen specialanlæg, så man frit kan træne, når man har tid og lyst. Og ALLE bør have tid til at træne Yz time 2-3 gange om ugen, hvilket er nok for at opnå de utallige fordele, løb giver. Når man siger:»løb er sundt«, tænker man normalt kun på de fysiske fordele og glemmer den mindst lige så vigtige psykiske effekt. Løbs gunstige virkninger på psyken viser sig ved en god effekt af»løbeterapi«som behandling afmange former for psykisk sygdom (eks. angstneuroser, skizofreni, depressioner), hvorved medicinforbruget kan nedsættes og evt. helt udelades. 9

13 Kap. 1 - Hvorfor løbe? Endoljiner Løbertrip En mulig forklaring på den gunstige behandlingseffekt er en formindskelse af stresshormoner i blodet og en stigning af de såkaldte endorfiner (en slags morfin, som legemet selv producerer), som virker beroligende og smertelindrende. Løb ruster med andre ord mennesket til bedre at klare livets stress, hvilket bl.a. giver sig måleligt udslag i, at løbere bedre tåler fysiske og psykiske stresspåvirkninger end ikke løbere. Og da stress forøger risikoen for sygdom og kan medføre angst, depression og aggression, er løbs gavnlig virkning umiddelbar. Den afstressende effekt bevirker også, at man har lettere ved at falde i søvn og sover bedre. Udover at virke afstressende og afslappende kan løb også forbedre folks velvære i mange timer efter løbet. Dette viser sig ved bedre humør, større selvtillid og øget koncentrations- og indlæringsevne. Har man først løbet regelmæssigt i nogle måneder, således at man ikke længere behøver at tænke over løbebevægelserne, kan man»give hjernen fri" og lade tankerne flyve. Hverdagens små problemer, som ofte blæses voldsomt op. bliver under løbet sat mere i relief. Man kan se problemerne mere objektivt og nøgternt, som om man ikke var personligt impliceret, og man finder måske dermed lettere en fornuftig løsning herpå. Er der ingen problemer, som trænger sig på, kan man drømme, lægge planer, nyde naturen med alle sanser og i enkelte tilfælde nærmest»opløse sig selv" og miste fornemmelsen af tid og sted»alt er dejligt". Dette kaldes populært et»løbertrip" og skyldes formentlig de omtalte endorfiner. Samme endorfiners effekt kan nærmest medføre afhængighed af løbetræningen. Holder man en pause evt. pga. en skade, kan man få»abstinenser" i form afrastløshed, nedsat koncentrationsevne, øget irritabilitet og evt. depression. Allerede de gamle grækere var klar over fysisk aktivitets gunstige påvirknig af psyken. og det er fra Homer udtrykket:»en sund sjæl i et sundt legeme" stammer. Det er altså på ingen måde nogen ny erfaring. Det eneste nye er, at endorfinerne nu kan forklare lidt af sammenhængen. 10

14 Kap. 1 - Hvorfor løbe? Fysisk effekt ÅreJotjedtning Hjerte/karsygdomme Fysisk er fordelene lige så mangfoldige: F ordøjeisen bedres, og appetiten reguleres, så man ikke spiser mere, end man har behov for. Dvs. man holder vægten, hvis man er normalvægtig. og taber sig hvis man er overvægtig. Kroppens temperaturregulering trænes, således at man bedre tåler varme- og kuldepåvirkninger og måske herigennem forebygger forkølelser. Kropsbevidstheden bedres, hvilket resulterer i bedre spisevaner. nedsat tobaksforbrug, tilfredsstillelse af søvnbehov osv. Konditionen stiger, hvorved man opnår et energioverskud både til dagens arbejde og til en kreativ fritid. Udholdenheden stiger også seksuelt, og den større opmærksomhed over for kroppens behov (kropsbevidsthed) giver mulighed for et mere varieret/nuanceret og tilfredsstillende seksualliv. Benenes blodkredsløb udbygges og forbedres, hvorved åreknuder og hævede ben forebygges, og samtidig vil den med alderen uundgåeligt fremadskridende forsnævring af blodkarrene ved»åreforfedtning«(tidligere kaldt»åreforkalkning«) sjældnere forårsage muskelsmerter ved gang/løb. Man diskuterer fortsat, om løb har en direkte forebyggende effekt på hjerte/karsygdomme (åreforfedtning, blodprop i hjertet). Det man indtil nu ved med sikkerhed er, at løb kan nedsætte et forhøjet blodtryk og forandre blodets kemiske sammensætning (især af fedtstofferne) i en retning, som formodentlig formindsker risikoen for åreforfedtning (åreforkalkning). Disse forandringer er imidlertid ikke så tydelige, at løb alene kan siges at have en afgørende betydning, men da det som nævnt medfører vægttab hos overvægtige, større kropsbevidsthed med sundere levevis, nedsat tobaksforbrug og mindre stress, vil risikoen for hjerte/karsygdomme derigennem nedsættes. Derudover vil hjertet styrkes ved løb, således at man efter en evt. blodprop i hjertet har bedre chancer for at overleve og hurtigere at blive rask. Udover alle disse psykiske og fysiske fordele får man mulighed for en vidunderlig nærkontakt med naturen og for at følge med i årstidernes skiften. 11

15 Kap. 1 - Hvorfor løbe? De fordele, man opnår ved at dyrke løb blot 2-3 gange om ugen, er altså utallige, og man kan blot undre sig, hvis nogen vil snyde sig selv herfor. Fig. 1.1: ))Lab'! er mange ting. 12

16 KOMMENTARER TIL KAP 1 (2009). De gunstige effekter af løb og anden konditions forbedrende træning er nu veldokumenteret. Store befolkningsundersøgelser har vist, at veltrænede mennesker lever længere og med bedre livskvalitet. Inaktivitet er noget af det farligste for vores krop. Det er næsten lige så farligt som rygning! Selv let træning (uden nødvendigvis samtidig vægttab) medfører markant mindre sygdom. Let træning (30 min 3 gange ugentlig) medfører at man lever 5-10 år længere. Det viser sig også, at jo mere man træner jo bedre effekt på helbredet, selvom risikoen for skader stiger med træningsmængden. Skaderne må betragtes som en bivirkning til den meget potente medicin, som træning er. Træning nedsætter risikoen for en lang række sygdomme: Hjerte-kar sygdomme: Træning nedsætter blodtrykket og cholesterol, således at risikoen for at få en blodprop nedsættes, og hvis man får en blodprop, så overlever veltrænede lettere med færre senfølger. Sukkersyge type 2: Skyldes overvægt og inaktivitet. Træning nedsætter risikoen og er den vigtigste behandling sammen med vægttab. Kræft sygdom: Træning halverer risikoen for kræftsygdom, mest påvirkelig er brystkræft og tyktarmskræft. Gigtsygdom: Træning reducerer risikoen for at udvikle gigtsygdom, og hvis man har fået en gigtsygdom, er træning den vigtigste livsforlængende behandling, idet gigtpatienter ellers dør 10 år før gennemsnittet. Psykisk sygdom. Depression og angst kan dæmpes ved konditionstræning. Depression behandles ofte med medicin, som virker dårligt på de lettere depressioner og samtidig har en del bivirkninger. De lettere depressioner behandles bedst med træning. God kondition og god muskelstyrke er vigtige faktorer for at undgå at få ondt i ryggen eller andre steder i bevægeapparatet. Træning er stærk medicin uden alvorlige bivirkninger. Hvem tør lade være?

17 2. kapitel Hvem kan træne - og hvordan? Morgenløb ALLE kan og bør træne på et vist plan (gåture, cykelture, gymnastik, løb osv.), og det er aldrig for sent at starte, idet man uanset alder kan forbedre sin kondition. Det kan dog være vanskeligt at komme ud af et passivt livsmønster, hvorfor det er vigtigt at oplære børn og unge til fysisk aktivitet, så det bliver en naturlig og selvfølgelig del af livet. Begynder man løbetræningen uden at have dyrket nogen form for motion i flere år, bør man i starten løbe LANGSOMT og KORT for at bevare træningslysten og for at undgå skader. Tempoet og distancen (»træningsbelastningen«) øges efterhånden gradvist, således at kroppen får tid til at forøge muskel-, sene-, knogle- og ledbruskens styrke i takt med belastningsøgningen (se kap. 5). øger man træningsbelastningen for hurtigt, risikerer man overbelastningsskader (se kap. 18). Af samme årsag bør man være forsigtig med»aktiv ferie«(ferier hvor man dyrker meget sport) uden grundig fysisk forberedelse. Mange træner for at indfri nogle sportslige ambitioner, og man bør i den forbindelse være opmærksom på, at man ved træning kun kan forbedre sine fysiske præstationer til en vis grænse. Denne varierer fra person til person pga. forskelle i de arvede egenskaber fra forældrene. Vi må med andre ord acceptere, at vi ikke alle kan blive verdensmestre på trods afintensiv og seriøs træning. Nogle mennesker vil helst løbe om morgenen andre om eftermiddagen/aftenen. Løber man om morgenen, bør man løbe før morgenmåltidet for at undgå maveproblemer, derudover bør man ikke løbe i særlig højt tempo, idet kropstemperaturen er lavest om morgenen og risikoen for skader derfor størst på denne tid af dagen. Løb sammen med andre kan være en fordel, ikke mindst pga. det sociale samvær, men også fordi en træningsaftale gør det vanskeligere at springe en træningsdag over. 13

18 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? l det følgende vil jeg give råd til særlige grupper af mennesker for hvem løbetræning kan være forbundet med specielle pro blemer, hvis den ikke udføres rigtigt: Børn og unge: Generel træning Før puberteten bør man opbygge udholdenhed, styrke, hurtig hed og smidighed ved»generel træning«afhele kroppen, ik ke mindst for at undgå fysiske skavanker fremprovokeret ved ensidig specialtræning, hvoraf»syretræning«(se side 68) er det værste for børn. Selv i de store sportslande, hvor man nærmest»producerer«gode sportsfolk (Sovjet, Østtyskland), anbefales»generel træ ning«helt op til 16 års alderen og først derefter specialtræning, da dette giver de bedste resultater på lang sigt inden for udhol denhedsidrætter. Børn skal også motiveres, og det gør man ikke ved kedelig spe cialtræning, men ved at arrangere forskellige former for lege, så børnene har det sjovt sammen, medens hele kroppen optrænes. Som forældre eller træner bor man ikke gå så meget op i resul tatet, men mere i»præstationen«(uden at sammenligne med andre) og i om børnene morer sig, for derigennem at bevare og styrke motivationen. Over40 år: Uanset alder er det altid muligt at forbedre sin fysik, så det er aldrig for sent at begynde. Jo ældre man er, des langsommere må man dog starte og optrappe træningen, idet en ældre krop tager længere tid om at reagere herpå ved genopbygning og for stærkning af det belastede væv. Bedst er det naturligvis at hol de sin træning fra ung ved lige, hvorved mange afde uundgåeli ge aldringsprocesser (alderdomsforandringer) bremses. Jo ældre man er, des mere varsom må man være med løb med høj hastighed (intensiv træning, konkurrence), idet risikoen for kollaps (evt. død) pga. hjerte/karsygdomme øges med stigende alder og kan fremprovokeres af voldsom belastning. Risikoen 14

19 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? er størst for dem, som starter fysisk træning efter 40 årsalderen, og de bør derfor afholde sig fra al løb med»høj intensitet«(se side 70). /5

20 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? Kvi nder: Menstrnation Blødningsstop Graviditet: Bækkenløsning Grunden til atjeg nævner kvinder for sig er, at en del stadig anskuer det for ukvindeligt at dyrke sport, herunder løbe, og at kvinder pga. mindre muskelmængde ikke kan løbe så langt som mænd. Selv i olympiaden er der ingen 5000 m eller m for kvinder og først i 1984 har man accepteret, at kvinder kan løbe marathon. Fysiologisk er der intet til hinder for, at kvinder løber længere distancer, nærmest tværtimod, idet kvinders fedtforbrænding (en god fedtforbrænding er vigtig ved langdistanceløb) fra naturens side er bedre end mænds. Menstruation er ingen grund til at undlade løbetræning. Har man menstruationssmerter kan man nedsætte intensiteten lidt. På grund af blodtabet anbefales kvinder i den menstruerende alder og især sportskvinder at spise en jerntablet om dagen. Menstruationscyclusforstyrrelser (evt. blødningsstop) kan opstå ved hård fysisk træning. Menstruationerne normaliseres dog hurtigt efter nedsættelse af træningsbelastningen, og der er ikke registreret senfølger. Længerevarende blødningsstop er ensbetydende med meget lav hormonudskillelse og må derfor undgås, da dette forårsager et kalktab fra knoglerne, således at disse løbere ligesom kvinder efter overgangsalderen (det aldersbetingede blødningsstop) kan få svagere knogler. Ved en normal graviditet kan man roligt løbetræne. Man skal dog undlade løb med»høj intensitet«(se side 70) i de første 6 måneder, og i de sidste 3 måneder bør træningen indskrænkes til gåture. Hormonændringer under graviditeten gør, at kroppens ledbånd bliver løsere. Dette er en forberedelse til selve fødslen, således at bækkenet kan give sig lidt og dermed give plads til barnets fødsel. Ledbåndene kan dog blive så slappe, at der opstår ømhed og evt. smerter over bækkenets led. Fremprovokerer eller forværrer løb disse smerter, bør træningen begrænses og evt. indstilles for ikke at risikere en»bækkenløsning«(bækkenknoglerne»går afled«). Også kroppens øvrige ledbånd bliver løsere, hvorved risikoen for forstuvninger øges, og man må derfor 16

21 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? være forsigtig ved løb i ujævnt terræn. Ledbåndene forbliver løse 1-2 mdr. efter fødslen, hvorfor man også bør være påpasselig i denne tid. De første 4-6 uger efter fødslen bør man dog under alle omstændigheder afholde sig fra løbetræning, indtil man ved grundig bækkenbundstræning (knibeøvelser) og mavemuskeltræning har genetableret musklernes styrke. Undlader man dette, risikerer man livmoder-fremfald og nedsunken urinblære med deraf følgende vandladningsgener. Regelmæssig træning igennem svangerskabet nedsætter forekomsten af komplikationer såsom: Hævede ben, åreknuder, forhøjet blodtryk og hæmorhoider, derudover klarer veltrænede kvinder bedre en vanskelig fødsel, hvorfor antallet af kejsersnit også er mindre for denne gruppe kvinder. Overvægtige:»Idealvægten«er den vægt, ved hvilken vi føler os godt tilpas både fysisk og psykisk, og nårjeg taler om overvægt, menerjeg en overskridelse af denne idealvægt. Slankekur Ønsker man et vægttab, må man ganske enkelt spise færre kalorier, end man forbruger. Dyrker man ingen former for motion, forbruges kun ganske få kalorier, og man skal ligefrem sulte sig selv for at opnå et vægttab. Det er der ikke ret mange, som kan holde til i længere tid. Hyppigst opgiver man en sådan slankekur i løbet af den første uge, fordi man ved sult først vil tabe sit sukkerlager (ca. Yz kg), og det vand som er bundet hertil (ca. l Yz kg, da der er bundet 2,7 ml vand per gram sukker), og først derpå vil begynde at tære på det fedtlager, som man ønsker formindsket. Men da l gram fedt indeholder dobbelt så meget energi (kalorier) som l gram sukker og kun binder ca. l ml vand, vil vægttabet efter nogle dage begrænses betydeligt, selv om slankekuren fortsættes uforandret, og dette tager modet fra de fleste. En»sultekur«kan endog være direkte farlig, da den kan bevirke mangel på livsvigtige næringsmidler. For at undgå dette tilrådes højst at tabe 2 kg om måneden. 17

22 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? For at undgå de mangelsymptomer og psykiske problemer som kan være forbundet med en slankekur, bør man i stedet for at spise færre kalorier forsøge at forbruge flere kalorier ved at dyrke motion. Ved langsomt løb (6. min./km) vil kalorieforbmget stige ca. 10 gange i forhold til hvileforbruget, og ved hurtigt løb (4 min./km) ca. 15 gange. Udover dette vil stofskiftet (kalorieforbruget) også være forhøjet flere timer efter løbet. Jo hurtigere man løber, jo mere sukker forbrændes, hvorimod langsom længerevarende løb overvejende øger fedtforbrændingen. Derfor bør overvægtige især løbe langsomt og langt for at tabe sig. Overvægtige har derudover øget risiko for pludselig hjertedød pga. hjerte/karsygdom, og da denne risiko forøges ved løb med høj intensitet, bør overvægtige også af denne grund løbe langsomt, og meget overvægtige bør starte træningen med gåture. Det øgede energiforbrug ved løb medfører ikke en tilsvarende øgning af fødeindtagelsen, hvad mange fejlagtigt tror. Motion regulerer appetitten, så fødeindtagelsen svarer til behovet, og da en stor del afenergien til det forøgede forbrug kommer fra de overdimensionerede fedtdepoter, forøges behovet ikke i takt med forbruget. Det kan dog være vanskeligt at tabe sig, hvis man allerede før puberteten har været overvægtig, idet antallet af fedtceller da er forøget; og alle disse fedtceller ønsker hver især at indeholde en vis mængde fedt, hvorfor de nærmest vil skrige efter påfyldning, hvis man tærer på dem. Overvægt opnået efter puberteten vil derimod ikke give flere fedtceller, men blot overfyldte fedtceller som lettere tillader, at man tærer på dem, og dermed normaliserer deres fyldningsgrad. Når man starter med at motionere, vil vægten ikke straks gå ned, og i nogle tilfælde vil man endog se en vægtstigning, som skyldes, at der dannes mere knogle- og muskelvæv; men samtidig vil man fylde mindre, fordi»fedtpudeme«forsvinder. Det vil sige, at man taber sig de rigtige steder. Som ovenfor nævnt skal man altså ikke sulte sig, men man skal naturligvis spise»rigtigt«. Det vil sige undgå mellemmåltider, 18

23 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? begrænse fedt- og sukkerindtagelsen og spise mere fiber. Dette viljeg komme mere ind på i kap. 4. Nogle overvægtige mennesker har meget svært ved at komme i gang med løbetræningen, fordi de synes, de ikke tager sig sær lig godt ud i en træningsdragt. For dem ville det være en stor fordel at løbe i en gruppe, hvor man er accepteret. Der er dog efterhånden også så mange overvægtige, som har indset forde len afløbetræning, at de på ingen måder vækker opsigt mere. Hjerte/karsyge: Hjertekrampe Blodprop En del mennesker tror stadig, at»overdrevet«løbetræning kan medføre hjertesygdom, hvilket ikke er korrekt, selvom de elek triske impulser fra hjertet (elektrokardiografi = EKG) ser an derledes ud og endog kan ligne sygelige forandringer. Der er heller ingen holdepunkter for tidligere tiders mistanke om, at meget aktivt trænende løbere/sportsfolk ved brat træningsop hør får fedtaflejringer i hjertemuskulaturen. Løb kan imidlertid fremprovokere komplikationer (evt. hjerte død) hos i forvejen hjertesyge mennesker. Alligevel kan og bør de fleste hjertesyge løbetræne, hvis de undlader træning/kon kurrence med høj intensitet, da dette øger komplikationsrisiko en. Inden man starter løbetræningen må man dog rådspørge sin læge, hvis man har eller har haft hjertesygdom. Personer med anfald afhjertekrampe (angina pectoris) kan godt løbetræne op til smertegrænsen, ikke længere! - God opvarmning og forsig tig start vil ofte betyde, at de kan løbe med»lav/middel intensi tet«(se side 70) i ganske lang tid uden smerter. Nogle hjerte krampepatienter får lettere anfald i kulde, hvorfor de må be grænse træningsbelastningen i koldt vejr. For alle andre hjerte patienter er kulde ingen hindring for løb eller anden fysisk akti vitet, hvad mange stadig tror. Selv efter en blodprop i hjertet (myocardieninfarkt) kan og bør man gradvis starte løbetræningen, således at hjertet styrkes, og dets blodforsyning bedres. Derved har man en større chance for at overleve en evt. ny blodprop i hjertet og komme sig væ sentlig hurtigere herefter. 19

24 Kap. 2 - Hvem kan træne - og hvordan? Højt blodtryk Åreknuder Åreforfedtning Er man forkølet eller har en anden infektionssygdom, eller føler man sig utilpas eller slap en dag, må man afholde sig fra træning, ligesom træningen bør afbrydes, hvis man bliver svimmel, får smerter i brystet eller vejrtrækningsbesvær, da det kan være varsler om evt. komplikationer. Lettere blodtryksforhøjelse er heller ingen hindring for løb, tværtimod, idet løb nedsætter et forhøjet blodtryk og evt. gør anden behandling overflødig. Problemer med åreknuder og hævede ben forværres ikke ved løb, men forebygges derimod, idet blodets tilbageløb til hjertet bedres. Lider man af»åreforfedtning«(tidligere kaldt åreforkalkning) i benene (c1audicatio intermittens), er træning til smertegrænsen væsentlig, da det forbedrer blodforsyningen og tillader et øget aktivitetsniveau, samtidig med at risikoen for koldbrand og deraffølgende amputation nedsættes. Lungesyge Alle ved at rygning (især cigaretrygning) kan give lungesygdomme (kronisk bronchitis, emfysem, lungekræft), hvorfor man naturligvis bør undlade dette. Kan man ikke lade cigaretterne være, er det måske en trøst, at regelmæssig løbetræning begrænser den skadelige virkning. Er man blevet lungesyg, er det vigtigt at motionere for at bevare mest muligt af lungefunktionen og derved begrænse sygdommens gener. I mange tilfælde kan lungefunktionen endog forbedres. Slidgigt Slidgigt er en nedbrydning afiedbrusken, hvorved gnidningen mellem knoglerne forøges og medfører smerter ved belastning af leddet. Slidgigt opstår ikke, som navnet udtrykker det, ved» slid«, men ved fejlbelastninger afleddene i yderstillinger, især hos arveligt disponerede og!eller efter voldsomme skader på leddene (eks. knoglebrud). Løbere får altså ikke lettere slidgigt end passive 20

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR vanen og se resultater! Savner du synlige resultater af din træning? Og er du lidt kørt fast i en rutine? Fortvivl ej. Det kræver blot lidt mod og handling at knække de fastgroede træningsvaner. Giv din

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf Golf Fitness Marina Aagaard Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf aagaard GOLF FITNESS stærkere fysik og bedre golf Marina Aagaard og Forlaget Hovedland Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Flad mave for altid så enkelt er det!

Flad mave for altid så enkelt er det! B i r g i t t e N y m a n n Flad mave for altid så enkelt er det! p o l i t i k e n s fo r l ag Indhold Forord 004 Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Materialet tager udgangspunkt i en introduktion til distanceløb for et hold med idræt på B-niveau: Når man skal designe

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1 Bevægeapparatet 1. Knogler 2. Led 3. Muskler Tengbjerg massageuddannelse 1 Skelettet Værd at vide om skelettet for en Massør/Behandler Skelettet giver mange referencepunkter, som gør det lettere dels at

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere