Ølfestival ale.dk. European Beer Festival 6. [Contents] [Indhold] Velkommen til. Årets mest velsmagende oplevelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølfestival 2008. ale.dk. European Beer Festival 6. [Contents] [Indhold] Velkommen til. Årets mest velsmagende oplevelse"

Transkript

1

2

3 European Beer Festival P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R F O R O R D U D S T I L L E R R E G I S T E R U D S T I L L E R E P R O G R A M M A D O G Ø L [Indhold] [Contents] - ORDEN Ølfestival 2008 P R A C T I C A L I N F O R M A T I O N P R E F A C E E X H I B I T O R S - IN ALPHABETICAL ORDER E X H I B I T O R S - IN ORDER P R O G R A M M E F O O D A N D B E E R S T I K O R D S R E G I S T E R S U B J E C T I N D E X O V E R S I G T S K O R T O V E R V I E W M A P S Velkommen til Årets mest velsmagende oplevelse ale.dk her finder du alt om Danske Ølentusiaster

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER HVEM HVAD HVOR praktiske oplysninger Armbånd Du får et festivalarmbånd når du ankommer til festivalen. Dette gælder én dag partoubilletter undtaget og giver dig mulighed for at komme og gå på festivalen hele dagen i festivalens åbningstid. Festivalbutik I den store festivalbutik kan du blandt andet købe: reklameartikler fra Danske Ølentusiaster gaveæsker fra udstillerne trøjer, t-shirts, caps unikke ølglas De købte varer udleveres i Garderoben når du forlader festivalen. Forsvundne og glemte sager Glemte effekter skal afleveres i og udleveres fra Danske Ølentusiasters festivalbutik (stand nr. 99). Uafhentede effekter opbevares på Danske Ølentusiasters Sekretariat i tre måneder efter festivalen, hvorefter det indleveres til hittegodskontoret. Dette gælder også uafhentede varer fra festivalbutikken. Personale De mange frivillige fra Danske Ølentusiaster er lette at genkende i deres røde veste. Du kan møde dem overalt på festivalen og de svarer gerne på praktiske spørgsmål, vejleder om øl og viser vej til den udstiller du ønsker at besøge. Poletter Du kan købe ekstra poletter til smagsprøver i Danske Ølentusiasters to butikker, stand nr. 74 og 99. Priserne er: 1 stk. 12 kr. 5 stk. 50 kr. 11 stk. 100 kr. Rabat for ølentusiaster Hvis du er medlem af Danske Ølentusiaster eller andre organisationer i European Beer Consumers Union får du to gratis polet- ter pr. medlemskab mod forevisning af gyldigt medlemskort. Du kan melde dig ind i Danske Ølentusiaster på festival (stand nr. 13) du får kr. 50,00 i rabat, de to ekstra poletter og deltager i vores store konkurrence med masser af præmier. Røgfri festival European Beer Festival er røgfri i såvel udstillingshallen som spiseteltet. Der er opstillet askekummer på udendørs arealet. Siddepladser Findes kun i spiseteltet vis hensyn og giv plads til andre ølnydere, der trænger til at hvile benene. Smagefestival Festivalen er en smagsoplevelse og ingen drukfest. Synligt berusede folk afvises i indgangen og gæster, der er til gene for andre bliver bortvist fra festivalen. Smagsprøver På European Beer Festival oplever du øllets mangfoldighed via smagsprøver på 10 cl. (koster 1 polet), dog vil sjældne og enkelte udvalgte øl kun blive serveret som en smagsprøve på 5 cl. OBS: På British Pavillion (stand 35) vil du kunne få serveret cask-ale i 1 2- pint glas af plastik. Disse smagsprøver koster 2 poletter plus 1 polet i pant for glasset. Når du afleverer dit plastikglas igen får du panten (din polet) retur. Disse glas kan KUN anvendes på British Pavillion (stand 35). Smageglas Du skal anvende det officielle smageglas på festivalen. Dog kan du på British Pavillion anvende 1 2-pint glas af plastik. Dette udleveres på standen mod 1 polet i pant, der returneres når du leverer glasset tilbage. Spisetelt Det store spisetelt er placeret på arealet udenfor udstillingshallen. Her kan du købe mad, kaffe og sodavand til rimelige priser se menukortet på side 315. Toiletter Findes på arealet udenfor udstillingshallen mellem spiseteltet og garderobeteltet. Se side

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER WHO WHAT WHERE Practical information Bracelets You get a festival bracelet when you arrive to the festival.this is valid one day partoutickets excepted and offers you the chance to come and go at the festival all day in the festival's opening time. Festival shop In the large festival shop you can among other things buy: advertising articles from Danish Beer Enthusiasts present boxes from the exhibitors jumpers,t-shirts unique beer glasses The bought goods are handed out in the cloakroom when you leave the festival. Lost and forgotten effects Forgotten effects are to be delivered in and be handed out from Danish Beer Enthusiasts's festival shop (stand no. 99). Unclaimed effects are stored at Danish Beer Enthusiast s Secretariat in 3 months after the festival, after which it's handed in to Hittegodskontoret. This also concerns unclaimed goods from the festival shop. Staff The many volunteers from Danish Beer Enthusiasts are easy to recognize in their red vests.you can meet them everywhere at the festival and they gladly answer practical questions, guides to beers and show road to the exhibitor you wish to visit. Tokens You can buy extra tokens in Danish Beer Enthusiasts's two shops, stand no. 74 and 99. The prices are: 1 piece - 12 DKK 5 piece - 50 DKK 11 piece DKK Discount for beer enthusiasts If you are a member of Danish Beer Enthusiasts or other organizations in European Beer Consumers Union you get two free tokens per membership against show from valid membership card. You can sign up into Danish Beer Enthusiasts at festival (stand no. 13) you get DKK 50,00 in discount, the two extra tokens and participant at our large competition with lots of prizes. No-smoking festival European Beer Festival is no-smoking in both the exhibition hall and the food tent.there is set up ashtrays on the outdoor area. Seats Seats only in the food tent turn up consideration and give in space to other beer enjoyers, who need to rest the legs. Alcohol policy We wish for our guests to enjoy their visit to the fullest and that experiencing the world of beer will be a good and educational one without it getting out of control.which is why visibly drunk persons will not be allowed inside the festival and we take the right to say goodbye if some of the guests become a nuisance to other guests or exhibitors. Samples In order to get a sample you have to give 1 token for the chosen beer.a sample is 10 cl. For an especially chosen few and rare beers the sample will however only be 5 cl. OBS: At The British Pavillion (stand 35) you'll be able to get served cask ale in 1 2 pint glass of plastic.these tastes cost 2 tokens plus 1 token in deposit for the glass.when you deliver your plastic glass again you gets back deposit (your token).these glasses can ONLY be used to British Pavillion (stand 35). Glass You have to apply the official taste glass to the festival. However you can apply 1 2 pint glass of plastic to the British Pavillion.This is handed out on the condition against 1 token in deposit, which is returned when you give the glass back. Food tent The large food tent is placed on the area outside the exhibition hall. Here you can buy food, coffee and fizzy lemonades to reasonable prices the menu see on page 315. Toilets Toilets are in the area outside the exhibition hall between the food tent and the cloakroom tent. See page

6 FORORD Velkommen til ølfestival AF ANNE-METTE MEYER PEDERSEN, LANDSFORMAND FOR DANSKE ØLENTUSIASTER Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre måde at fejre Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag, end med en Europæisk Ølfestival. Det er derfor en rigtig stor glæde for mig at kunne byde velkommen til European Beer Festival. Det har længe været en drøm for os at holde en festival med en bredere europæisk repræsentation end vores ølfestivaler sædvanligvis Mulighed for har, og for to år mangfoldige siden gik forberedelserne for alvor i oplevelser, både gang. På det tidspunkt var der ingen for næsen, ganen, der havde fantasi til øjnene og ørerne. at forestille sig, at en uafhængig ølfestival kunne afholdes inde på Carlsbergs område, men nogle gange overgår virkeligheden fantasien. Og nu vil det vise sig, om virkeligheden lever op til drømmen. Gennem ti år har det danske ølmarked udviklet sig i rivende hast, og der er nu så mange forskellige danske øl, at det ikke er en nødvendighed at vende sig mod udlandet for at finde spændende og velsmagende øl. Men det er absolut ikke ensbetydende med at der ikke er meget spændende øl i resten af Europa. På European Beer Festival kan du som gæst smage øl fra mange af de europæiske lande, udover Danmark er det bl.a. Finland,Tyskland, England, Norge, Sverige,Tjekkiet, Belgien og flere andre. Dermed skulle der være rig mulighed for at få nye smagsoplevelser, danske såvel som udenlandske. På foredragsscenen vil skiftende foredragsholdere føre os ind i øl-brygningens verden, og vi får mulighed for at blive klogere mens vi nyder det gode øl. En helt ny gammel øl bliver præsenteret, og på den måde mødes det ældste fra ølverdenen med det allernyeste. Alt i alt skulle European Beer Festival give os mulighed for mangfoldige oplevelser, både for næsen, ganen, øjnene og ørerne. Jeg håber det bliver en uforglemmelig oplevelse. Rigtig god fornøjelse. Højt skum! Anne-Mette Meyer Pedersen Landsformand Danske Ølentusiaster It is hard for me to imagine a better way to celebrate the 10 years anniversary of Danish Beer Enthusiasts than with a European Beer Festival.Therefore it s a great pleasure for me to welcome you to the first European Beer Festival ever. It s an old dream to have a beer festival with a wider Many experiences to the nose, the mouth, the eyes and the ears are to be expected. range of European beers than the beer festivals of Danish Beer Enthusiast usually have, and two years ago the preparations started. At that point nobody dreamt that an independent festival like this could take place on the premises of Carlsberg, but sometimes reality goes beyond one's imagination. And now it is time to see if reality is able to live up to the dream. Through the past ten years, the Danish beer market has developed very fast, and now presents a range of beers so wide that it is not necessary to look abroad to find interesting and very tasty beers. But that doesn t mean that the rest of Europe hasn t got interesting beers. At European Beer Festival you will find beers from many of the European countries. Besides Denmark, Finland, Germany, England, Norway, Sweden, Belgium and the Czech Republic could be mentioned.this should give everyone the opportunity to have some new experiences Danish as well as from other European countries. On the scene different lecturers will speak about different sides of the beerworld and will give us the opportunity to get wiser. A brand new old beer will be introduced and that will make the oldest ways of making beer meet the very new. All in all a great many experiences to the nose, the mouth, the eyes and the ears are to be expected at European Beer Festival. I hope this will be an unforgettable experience. Have a good time at the festival. Cheers! Anne-Mette Meyer Pedersen Chairman Danish Beer Enthusiasts FORORD 10

7 UDSTILLERREGISTER U dstillere i alfabetisk orden Udstiller Standnr. Exhibitors Stand number. E xhibitors in alphabetical order UDSTILLERREGISTER Udstiller Standnr. Exhibitors Stand number A Albani 26 Alfotech 10 Alumen Import 70 Amager Bryghus 28 Amby Import 69 Andrik 21 Archers 35 B Baggaardsbryggeriet 7 Barleycorn 5 Bateman s 35 Beer and Pubs 35 Beer Factory 87 Belgiske Hus, Det 94 Bosa Nordic 93 Braueugle 88 Braunstein 30 BrewPub 65 British Food and Beverage 35 Bryghus Horsens 9 Bryghuset Kragelund 90 Brygladen 58 Brøckhouse 39 Bøgedal Bryghus 15 Cimic 46 Cotleigh 35 D Dagmarbryggeriet 23 Danish Beerhouse 28 Danske Ølentusiaster 99 Danske Ølentusiaster, nye medlemmer 13 Danske Ølentusiaster, poletter 74 Danske Ølpublicister 79 Duelund Bryglade 87 Djævlebryg, Bryggeriet 51 DKMBS 7 E Eastcoast Brewing 12 Egtved pigens bryg 86 European Beer Consumers Union 71 Fullers 35 FUR Bryghus 52 Færgekroen Bryghus 91 Føroya Bjór 16 G Glassamling 81 Goodtaste.dk 68 GourmetBryggeriet 18 Greene King 35 GS Service 98 Gyldne Hest, Den 49 H Halsnæs Bryghus 31 Hancock 54 Harvey & Son 35 Herslev Bryghus 31 Hilden 35 Holbæk Bryghus 17 Holdens 35 Holmegaard Bryghus 59 Hook Norton 35 Hornbeer 92 House of Beer 29 Humle Projektet 97 Højer Ørbæk 66 Håndbryggerne 57 J Jacobsen 27 Jelling Bryghus 87 Jensens Bryghus 37 Jessenhofke 64 JTM 21 K Klosterbryggeriet 38 Kongens Bryghus 29 KVAJJ 58 L Laudrup Vin & Gastronomi 19 Lund Teknik 2 M Malt Projektet 97 Marstons 35 Midtfyns Bryghus 40 Mikkeller 28 Mobilbryg 83 Musikbryggeriet dacapo 45 My Beer 41 F Faxe 26 Finske Småbryggerier 63 Fish & Beer 32 FM Pack 53 Foredragsscene 96 N Forlaget Radius 3 Nibe Bryghus 7 FORT, Samlerforeningen 61 C Nova Natie 62 Frederiksodde Haandbryggerlaug 58 Caledonian Brewery 35 Freeminer 35 I Nøgne Ø 43 Carlsberg 27 Fuglebjerggaard Bryggeri 97 Indslev Bryggeri 47 Nørrebro Bryghus 8 Ceres

8 UDSTILLERREGISTER Udstiller Standnr. Exhibitors Stand number O Odder Bryghus 44 Okells 35 OnePint 36 Otley 35 Oud Beersel 94 P Polske Købmand, Den 55 R Refsvindinge 85 Roskilde Øl/Det Lille Bryggeri 21 Royal Unibrew 26 Raasted Bryghus 31 S Samsø Bryghus 87 Sheffield Crown 35 Shepherd Neame 35 Sirius 84 Skagen Bryghus 50 Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening 73 Skands 60 Skovlyst 25 Stensbogaard Bryghus 89 Stevns Bryghus 20 Svaneke Bryghus 78 Svetpiva 72 Søgaards Bryghus 77 T Tatoverede Enke, Den 5 Teme Valley 35 TheoBrands 37 Thisted Bryghus 42 Thornbridge 35 Thwaites 35 Troldhede Mikrobryggeri 95 TSVbeer 24 Tuborg 27 V Ventnor 35 Vesterbro Bryghus 91 Vestfyen 22 Viborg Bryghus 24 Vin Down Under 67 W Warwik 87 White Labs/Ferm 11 Wickwar 35 Wiibroe 1 Wintercoat 6 Wold Top 35 Ø Øl og naturvidenskab 56 Ølfabrikken 14 ØlKonsortiet 28 Ølsamlerne 80 Øltorvet 34 Ørbæk 76 Å Aarhus Bryghus 33 14

9 1 - UDSTILLERE UDSTILLERE Refreshing flavour of the Zealand summer. Concentrated, golden lager, with a hint of elderberry. WIIBROES BRYGGERI H.C. Ørstedsvej 1, 3000 Helsingør Tlf.: Web: Nordsjællands stolthed Wiibroe blev grundlagt i 1840 af Carl Wiibroe da han overtog et lille hvidtølsbryggeri i Helsingør. Bryggeriets produktion har siden 1998 været varetaget af Carlsberg Danmark som har ejet bryggeriet siden 1964.Wiibroe har stadig egne lokaler i Helsingør. The pride of Northern Zealand Wiibroe was founded in 1840 by Carl Wiibroe, when he took over a small brewery in Elsinore.The brewery s production has been taking care of by Carlsberg Danmark, which has owned the brewery since 1964.Wiibroe still have their own premises in Elsinore. WIIBROE SOMMER Fruit Beer 4,3% vol. Ny forfriskende pilsner med smagen af den nordsjællandske sommer. Koncentreret, gylden sommerpilsner med en antydning af forfriskende hyldebær.til parken, til stranden og til terrassen eller hvor du ellers vil nyde sommeren. WIIBROE PORTER Imperial 8,2% vol. I en tid hvor der er stor interesse og efterspørgsel på spændende ølsorter har vi fundet det oplagt at relancere Wiibroe Porter, eller Imperial Stout som den rettelig hedder. Derfor kommer porteren nu tilbage, brygget på den oprindelige opskrift, med Wiibroe gær. Imperial Stout with Wiibroe yeast. WIIBROE FLAGØL Pale Lager 5,7% vol. Den friske Wiibroe Guld Export, også kaldet "Flagøl", blev introduceret i Den blev fra starten meget poulær, hvor den især ved festlige lejligheder blev et kærkomment alternativ til den daglige pilsner. Hertil bidrog også flaskens smukke ydre, der ikke mindst på grund af flaget på etiketten pynter på ethvert veldækket bord. The fresh Wiibroe Guld Export, also called "Flagøl" because of the flag was introduced in WIIBROE ÅRGANGSØL Strong Lager 10,6% vol. Hvert år er det en ny kunstner, der får til opgave at skabe motivet til etiketten. Smagen er frisk og syrlig, kombineret med en let sødme. Ekstra tilsætning af humle giver Årgangsøllen en duft som en mildt krydret blomstereng. A different artist designs the label every year. Fresh and sourish, with light sweetness. Extra added hops give a mildly scent of a flowery meadow. WIIBROE PILSNER Pilsner 4,6% vol. Kom på markedet i 1896 og fik succes fra starten.wiibroe Pilsner brygges af de mest udsøgte råvarer indenfor byg, malt og humle. Den har en lys farve og en ren smag. On the marked in Brewed with the best choice of barley, malts and hobs. Light colour and clean taste. WIIBROE CLASSIC Vienna 4,6% vol. Lidt mere smag og farve end den traditionelle Wiibroe Pilsner. Rundhåndet brug af farvemalt og andre specialmalte, giver Wiibroe Classic en mere gylden farve og et flot varmt skær. Disse malte bidrager også til en mere maltet aroma, med noter af sødme og ristet karakter.wiibroe Classic er med sin gode aroma fortrinlig til det danske frokostbord. A bit more flavour and colour than Wiibroe Pilsner. Generous use of colour malt and other speciality malts, gives a golden colour and a nice warm gleam. Maltet aroma, with notes of sweetness and roasted character. WIIBROE BRYG Dunkel Bock 7,5 Første bryg i en serie. Dunkel Bock har en smag der skiller sig ud og bliver husket. En smag der bliver bedre og bedre, i løbet af den femårige holdbarhedsperiode. Den særlige bryg er til ære for en helt særlig mand, nemlig Wiibroe s grundlægger Carl Wiibroe. First brew in a series. Distinct flavour, that improves with time. In honour of Carl Wiibroe. C.WIIBROE ALE Brown Ale 5,0% vol. Fra C.Wiibroes Haandværksbryggeri. Har vundet som årets etiket. En ravfarvet øl med en sød maltagtig aroma. From Carl Wiibroes craft brewery. Won as the label of the year.amber coloured with a sweet malty aroma. C.WIIBROE BRYG NO. 1 Traditional Ale 6,0% vol. Fra C.Wiibroes Haandværksbryggeri. Overgæret. Aromaen er sød med godt ristet malt, krydderier og karamel med noter af lakrids. From Carl Wiibroes craft brewery. Top-fermented. Sweet aroma with good roasted malt, spices and caramel, with notes of liquorice

10 2 - UDSTILLERE UDSTILLERE LUND TEKNIK Ålborgvej 81, Hvam, 8620 Kjellerup Tlf: Websted: Alt til haandbryggeren og nu også mikrobryggeriet Lund Teknik har gennem de seneste par år gennemgået en rivende udvikling som udstyrs- og råvareleverandør til haandbryggere i ind- og udland. Nu er sortimentet også udvidet med hardware til den mere professionelle brygger og i særdeleshed til de nye mikrobryggerier. Hvad enten man er haandbrygger, professionel brygger eller blot har interesse for haandbrygget øl, er denne stand absolut et besøg værd. Fra Lund Tekniks brede varesortiment fokuseres der denne gang på tappeudstyr til fadøl, fustageløsninger og ikke mindst diverse analyse- og måleudstyr til ølbrygning. Der vil blive vist bryganlæg i funktion, så gå efter duften... Everything you need for brewing Lund Teknik has undergone tremendous development during the last few years as a supplier of equipment and raw materials for home brewers both here and abroad. Our inventory is now expanded with hardware for the more professional brewer, particularly the new micro brewers. Whether you are interested in home brewing, professional brewing or just have an interest in craft beers, this stand is worth a visit. From Lund Teknik s wide assortment, we focus this time on filling equipment for draught beer, kegging solutions and not least diverse measuring and analysing equipment for brewing.we will have a brewing kit operating, so follow your nose... NIMBUS ESB ABBEY ROAD ESB 36 IBU 6,0% vol. NIMBUS TJEKKET PILS YELLOW SUBMARINE Pilsner 36 IBU 4,6% vol. NIMBUS WHITE LOVE ME DO Witbier 16 IBU 4,8% vol. NIMBUS FIRST IPA HERE COMES THE SUN India Pale Ale 49 IBU 6,3% vol. NIMBUS ISLAY SGT. PEPPER Smoked IPA 33 IBU 5,6% vol. Eksperimentalbryg Hertil kommer der et antal eksperimentalbryg kom og smag. Experimental brew There will also be served a number of experimental-brews come and taste. 3 FORLAGET RADIUS Forlaget Radius T Ølbrygning for begyndere Hos Forlaget Radius kan du købe Ølbrygning for begyndere, der er den første dansksprogede begynderbog på feltet i årtier. Så har du lyst til at prøve kræfter med ølbrygning, så er bogen det helt rigtige sted at starte. Ølbrygning er i princippet ikke en specielt indviklet proces. Med en spand, lidt malt, humle og gær og et par enkle redskaber kan du faktisk lave øl, der er drikkeligt. Bogen her går dog et skridt videre og forklarer, hvordan du brygger øl, der med lidt held, omtanke og knofedt sagtens kan konkurrere med meget af det øl, der findes på markedet. Bogen rummer en let begynderopskrift, hvor der bruges malt-ekstrakt. Men de centrale kapitler drejer sig om at brygge det, der kaldes all- grain altså hele processen fra at kværne eller valse malten til man står med det færdige øl. Med Ølbrygning for begyndere får du en gennemgang af: udstyr og råvarer du skal bruge hvordan du brygger hvordan du læser en opskrift 17 opskrifter, der har vundet medaljer ved DM i Håndbryg! mæskeprocessens faser malttyper gør-det-selv-tricks Derudover indeholder bogen en omfattende ordliste og liste over forhandlere m.m. Alt sammen i et letforståeligt sprog, der er lige til at gå til. Såh er der nogen grund til at vente? Ølbrygning for begyndere er på 80 sider i hardcover og koster 149,95. For gæster, der under festivalen melder sig ind i foreningen Danske Ølentusiaster, yder vi en særlig rabat, så bogen kan købes for 99 kroner. Homebrewing for beginners New Danish book for beginners, 80 pages. Discount for new members of Danish Beer Enthusiasts. 19

11 4 5 - UDSTILLERE 4 5 DEN TATOVEREDE ENKE/ BARLEYCORN Boltens Gård Gothersgade 8 D, 1123 Kbh. K Tlf: Web: Gold Diploma The Danish Beer Enthusiast gold diploma since the start, Semper Ardens Award. It s been more than 7 years since Den Tatoverede Enke (The Tattooed Widow) opened its doors in Boltens Gård, in the center of Copenhagen. Since then, we have served thousands of different beers on bottle and draught, in their original glasses, to give you a higher and more interesting beer experience. The 16 taps in the bar (and 5 upstairs) are filled with our own imported beers, mainly Belgian, with the support of other nationalities. But the place has more to offer.the kitchen is preparing a la carte and menus, from fresh produce and beer, lots of beer. Every week, several litres of beers go through the kitchen, to add flavour to sauces, bread and marinades. Check our weekend timetable at our stand, in order not to miss any important events. Beer and food The beer menu was introduced in 2001 and is a very successful ingredient of our concept. Here beginners and more experienced beer drinkers can enjoy a menu prepared with beer, where a lot of time is put in to create a perfect harmony with the accompanying beers. During the festival, there will be served a sample 6 course menu with matching beers, check our time table for details. And some more beers There are always new beers introduced at the bar. Jeremy s most recent beer trip was around our neighbouring country Sweden, so he will introduce a variety of Swedish microbreweries. This includes: Dugges Ale och Porterbryggeri Hantverksbryggeriet Närke Kulturbryggeri Ocean Oppigård Ölands Gårdsbryggeri There will also be a unique chance to try some Ocean on cask, and to meet some of the brewers behind the breweries such as Närke, Ocean, Oppigård and Ölands Gårdsbryggeri. Also try Enken s brown porter (stored 1 year). One of several special brews prepared, not only for the bar, but to accompany a special dish on one of our menus. Check our weekend timetable at our stand, in order not to miss any important events. 20

12 6 - UDSTILLERE UDSTILLERE WINTERCOAT BREWERY Niels Jørn Thomsen & Disa Fink Grønvej Sabro Tlf.: Web: Familiebryggeri WinterCoat er et familieejet bryggeri som ligger på den gård, hvor brygger Niels Jørn Thomsen er født og opvokset og har brygget godt øl siden 1970'erne. Det rene, klare vand fra vores egen brønd har en mineralsammensætning, der gør det ideelt til de engelske øltyper, som vi foretrækker at brygge. Alle opskrifter er Niels Jørns egne og alle vore øl bliver brygget hjemme på vores bryggeri af de bedste råvarer vi kan finde og med kærlighed til øllets sjæl.vore øl bliver brygget og behandlet nænsomt hele processen igennem. De bliver ikke pasteuriseret eller filtreret, da disse processer ødelægger nogle af de herlige smagsnuancer, som er sjælen i en velbrygget øl. Bryggeriet, som sendte det første øl på markedet i slutningen af 2003, har indtil videre brygget 16 forskellige WinterCoat-øl. Family Owned Brewery WinterCoat beer is brewed on a used 8 hl (800 litre) system purchased in England.The first brew was officially released for sale on September 5, 2003.The brew house is situated in the former barn, the 4 fermenting vessels stand in what once was a stall for the farm's 2 horses, and at present the 12 conditioning tanks are housed in a 40- foot refrigerated container.we have recently completed the process of turning the old cow byre and the rest of the outbuilding into brewery space as well, including a very cozy, panelled tap room with a gorgeous second-hand bar, where we round off brewery tours with a couple of hours of beer tasting. We are now in the final stages of furnishing our B&B in the old hayloft. På cask DOUBLE HOP Imperial India Pale Ale 8,2% vol. Double Hop er en Imperial IPA med fire typer humle i alt. Humlen er tilsat under mæskningen, kogningen, og øllet er også tørhumlet under lagringen. Smagen er meget frisk med en god balance mellem bitter- og aromahumle. Duften er himmelsk for en humleelsker - den herlige duft af frisk humle som kun tørhumling kan give. WinterCoat's Imperial IPA is light amber in color.the fruitiness from the ale yeast combines beautifully with the body of the malts and the freshness of the hops to create a very well-balanced, though very heavily hopped brew. Double Hop has a heady hop aroma without too much bitterness.the smooth taste belies its 8.2% alcohol content.this beer is dangerously pleasant to drink! COCKNEY IMPERIAL STOUT Imperial Stout 8,0% vol. Denne begsorte stout blev brygget på foranledning af Cockney Pubs ejer, Mike Wilson, som ønskede en stærk stout med en rig smag af chokolade og ristet byg samt den runde, bløde smag, man kender fra WinterCoats Oatmeal Stout. Det fik han, og Cockney Imperial Stout blev så stor en succes, at den nu fås over det ganske land. Cockney Imperial Stout was born at the request of Mike Wilson, publican and proprietor of Cockney Pub in Århus. Mike talked Niels Jørn into brewing a whole batch of a rich, dark, very strong stout exclusively for his pub. På fad VILDMOSEØL Smoked Ale 5,8% vol. Vildmoseøl er brygget specielt til Lille Vildmosecenter, et naturcenter i Himmerland. Niels Jørn lod sig inspirere af mosen, da han brugte tørverøget malt, porse og rønnebær i denne friske og velsmagende øl. Med sin fylde, friskhed og lette sødme er den en fremragende øl til braiserede retter. Brown ale with its subtle notes of peat-smoked malt, the fresh spiciness of bog myrtle and the bittersweet fruitiness of rowan berries.these 3 ingredients harmonise beautifully with the other malts and hops used. BITCHES BREW Belgian Ale 6,5% vol. Brygget på bygmalt, hvedemalt og havre, og med pomerans og koriander. En frisk men alligevel fyldig øl, der egner sig fortrinligt til sommerfrokosten. This idea was to make a jazzy beer. This golden ale is full-bodied with a soft spiciness. It should be drunk cool, around 5-7 degrees celcius. A lovely, beer which sparkles on the tongue and goes well with fish, poultry and light meats like pork or veal - and very refreshing all by itself! WINTERCOAT ESB Extra Special Bitter 6,2% vol. Den første WinterCoat-øl på markedet. ESB er en Extra Special Bitter, en øl, der har mere af det hele - mere malt, mere humle og højere alkoholprocent. ESB en har en mørk ravfarve. Den engelske overgær bidrager med en frugtagtig smag, som understreges af de fire humlesorter, der giver denne øl en frisk bitterhed og kompleksitet. The first WinterCoat beer on the market.a beer that has a bit more of everything more malt (and therefore more body), more hops and more alcohol than a "regular" ale. Our ESB has a dark amber color.the English ale yeast contributes the fruity notes which are underscored by 4 types of hops which give this beer its fresh bitterness and complexity. 23

13 6 - UDSTILLERE 24 WINTERCOAT OATMEAL STOUT Stout 5,4% vol. Denne stout, med sin typiske, sorte farve, er mild og behagelig. Havre giver den en cremethed og flot skum, samt en nøddeagtig smag, som anes i eftersmagen. Farven og smagen får yderligere dybde af ristet byg og chokolademalt. This beer has the deep, rich, almost black color one expects in a stout. Its taste is smooth and pleasant, but also complex due to the combination of several types of malt and grain. Oats enhance the creaminess and give the head its staying-power, as well as contributing to the nut-like character of the aftertaste. WINTERCOAT INDIA GOLD India Pale Ale 6,3% vol. Flot ravgylden farve og en meget frugtagtig aroma, som balanceres af tre typer humle. Smagen er fyldig, og samtidigt meget frisk.wintercoats version af en IPA er anderledes end de fleste, da den indeholder 2 humletyper, som man normalt ikke forbinder med traditionelle engelske øltyper. It has a beautiful amber-golden colour and an especially fruity aroma which is balanced by 3 types of hops. The taste is full-bodied and yet very refreshing.wintercoat's version of an IPA is different from most, as it contains 2 types of hops not normally associated with traditional English (or American) beers. YULE ALE English Strong Ale 6,5% vol. Begyndelsen til det hele, denne øl har været en juletradition i bryggerens hjem siden Og med god grund: dens mørke farve har en dyb, rødlig glød, frugtsmagen er intens og den fremhæves af den strejf af citrus og krydderier som de to anvendte humletyper giver i skøn harmoni. Bare julen varede indtil påske... Niels Jørn har tunet opskriften lidt; han har brugt en ny gær for at fremhæve undertonen af frugt (blommer og bær) og han har fjernet Cascade humlen og øget mængden af pomerans for at beholde strejfet af citrus, som en Yule Ale skal have. This beer has been a Christmas tradition in the brewer's home since 1996 and was the beginning of the WinterCoat dream - and with good reason! Its dark colour has a deep, reddish glow, the fruitiness is intense, accentuated by a touch of citrus and balanced by the spiciness which the 2 types of hops contribute in glorious harmony.this year (2006), in our efforts to become Denmark's only Cascade-free micro, we've removed the Cascade hops and given Yule Ale a tad more orange peel so it retains the rich citrus notes a Yule Ale should have.

14 7 - UDSTILLERE UDSTILLERE DANSKE MICROBRYGGERIERS SAMSALG APS Brian Jensen Danmarksgade 4, 7500 Holstebro Tlf: Web: Tre danske mikrobryggerier stifter salgsselskab sammen I juli 2008 stiftede de tre bryggerier WinterCoat, Baggaardsbryggeriet og Nibe Bryghus salgsselskabet Danske Microbryggeriers Samsalg. De tre bryggerier er gået sammen om selskabet for at sikre en mere strømlinet distribution til butikkerne. For alle mikrobryggerier har distributionen været et stort problem gennem længere tid, da det er forbundet med ekstreme omkostninger for de enkelte bryggerier og samtidig har loyaliteten hos den traditionelle distributør været utrolig ustabil. Ved at samarbejde om salget får butikker og restaurationer et markant større udvalg fra salgsselskabet, samtidig kan bryggerierne tilbyde deres øl i områder hvor det ikke var muligt at distribuerer før, da fragtomkostninger for det enkelte bryggeri var ekstremt høje. Danske microbryggeriers samsalg vil til daglig blive forkortet DKMBS. Selskabet har ansat Brian Jensen som salgschef. Brian Jensen har flere års erfaring fra ølmarkedet, med distribution til detail og restaurationsbranchen. På EBF-messen i København vil man for første gang se lanceringen af DKMBS og denne dag lanceres vores nye hjemmeside Three Danish micro-breweries establish together sales company In July 2008 the three breweries WinterCoat, Baggaardsbryggeriet and Nibe Bryghus established the sales company Danske Microbryggeriers Samsalg.The three breweries have gone together about the company to secure a more streamlined distribution for the shops. 7 BAGGÅRDSBRYGGERIET Danmarksgade 4, 7500 Holstebro Tlf: Web: Øl fra baggården Baggaardsbryggeriet, Holstebro er et af landets mindste bryggerier. Bryggeriet ligger centralt placeret i en baggård til byens gågade. Siden 2004 har bryggeriet leveret øl til hele det midt- og vestjyske område. Øllene produceres ud fra helt traditionelle brygningsmetoder og er således hverken pasteuriseret eller filtreret. Dermed bevares øllens fine oprindelige smag. Ligeledes tappes og kapsles alle øl i hånden. Det er en langsommelig proces, men det giver resultater. Baggaardsbryggeriet har ved flere lejligheder modtaget stor hæder for dets øl. Thus the beer's fine original taste is preserved. Also, the beers are bottled and corked by hand. It's a slow process, but it gives results. In this way Baggaardsbryggeriet has received great honour for its beer. WHEATO Wheat Ale 5,2% vol. En frisk, lys, lethumlet hvedeøl justeret med appelsin. En fantastisk tørstslukker, som egner sig perfekt til en liggestol en søndag i haven. Brygget på hvedemalt, pale ale malt, karamelmalt, humletyperne Fuggles og Tettnanger. A traditional "old American style", as a wheatbeer should be. Brewed using barley malt, wheat malt, oranges, hops, and yeast. INDIAN SUMMER India Pale Ale 5,8% vol. Indian Summer er en overgæret fusion mellem en IPA og en hvedeøl tilsat mynte, hvilket giver en frisk og meget velduftende øl. Brygget på pale ale malt, karamelmalt, hvedemalt og humletypen Cascade. Indian Summer is a top-fermented fusion between an IPA and a wheat beer enriched with mint, which gives it a fresh and very nice smelling beer. 26 Bliv medlem af Danske Ølentusiaster til fødselsdagspris I anledning af Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag vil vi gerne give endnu flere chancen for at dele de oplevelser medlemskab af Danmarks mest velsmagende forening giver. 50,- kr i kontantrabat og 100 præmier Få 50,- kr. i rabat ved indmeldelse på festivalen. Blandt alle de der melder sig ind, vil der blive trukket lod om 100 præmier, hvor 1. præmien er et gavekort for 2 personer med Bruxelles Airlines til Bruxelles, 2. præmien er et Ølgavekort på 3000,- kr. Besøg stand 13 Beer from the backyard Baggaardsbryggeriet, Holstebro is one of the country's smallest breweries. The brewery lies centrally placed at a backyard to the town's pedestrianized street. Since 2004 the brewery has delivered beer to the entire middle- and West Jutlandic territory. The beers are produced using completely traditional brewing methods and are for instance neither pasteurized nor filtered. DRUNKEN SAILOR WHISKY ALE English Strong Ale 6,5% vol. En flot ravfarvet ale tilsat en udsøgt Islay whisky.whiskyen giver en let røget duft og eftersmag. En humlet overgæret lys type brygget på pilsnermalt, münchenermalt og humletyperne Northern Brewer og Saazer. A beautiful amber-coloured ale enriched with an exquisite Islay whisky.the whisky gives it a lightly smoked scent and aftertaste. 27

15 7 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 7 BLACK CELEBRATION Porter 7,2% vol. En kulsort overgæret porter/stout type. Brygget på pilsnermalt, münchenermalt, karamelmalt, chokolademalt, blackmalt og røgmalt, humlet med Northern Brewer og East Kent Golding. A black as coal top-fermented stout/porter type. Brewed with lager malt, Munich malt, caramel malt, chocolate malt, blackmalt and smoke malt. AD LIBITUM Pilsner 4,4% vol. En tjekkisk inspireret pilsner, brygget på masser af pilsnermalt og den tjekkiske humletype, Saaz. En let drikkelig pilsner der er helt fantastisk på fad, bare der er rigelige mængder af den. Derfor navnet. A Czech-ly inspired lager. An easily drinkable lager. HOLSTEBRO PALE ALE India Pale Ale 5,6% vol. Holstebro Pale Ale (HPA) har en let sødme og en velafstemt bitterhed. HPA er brygget på humletyperne Cascade og Styrian Golding, som tilfører HPA en blomstrende duft af både hyld og citrus. HPA er en fyldig, men dog let drikkelig øl, med en lang eftersmag med bl.a. noter af karamel. A full bodied, but however easily drinkable beer, with a long aftertaste, with among other things notes of caramel. Specialbryg KASTANIE ALE Brown Ale 5,2% vol. Kastanie ale er brygget på fem forskellige malttyper, bl.a. karamelmalt og chokolademalt, humletyperne East Kent Golding og Northern Brewer. Derudover er der tilsat en ypperlig fransk kastanjelikør som giver en let bitterhed og noter af karamel, både i smag og duft. Added a French chestnut liqueur that gives a slight bitterness and notes of caramel, both in aroma and flavour. EKSPERIMENTET 15 GÆSTEBRYG NR. 1 Fruit Beer 7,5% vol. Eksperimentet 15, gæstebryg nr. 1 resultatet fra en bryggerkomsammen i februar Bygmalt, rugmalt, hvedemalt, havre, blåbær, humletyperne Chinook, East Kent Golding, Styrian Golding og en lagringstid på over 18 måneder, er nogle af nøgleordene for dette eksperiment. Peter Klemensen (Thisted Bryghus), Jens Eiken (Husbryggeriet Jacobsen), Poul Lütz (Bryggeriet Herning) og Martin Schau (Baggaardsbryggeriet) var nogle af de sammenbragte brygmestre. Dette Eksperiment er gemt specielt til denne lejlighed. Blueberry beer.the Experiment 15, visitor brews no. 1 the result from a brewer get-together in February NIBE BRYGHUS Bryggen 80C, 9240 Nibe Tlf.: Web: Lokal ølkunst Med oprettelsen af Nibe Bryghus har vores ønske været at genoptage en gammel tradition for at brygge lokal øl med egenart og samtidig med bred appel.vi håber også, at Nibe Bryghus kan tilføre området og Nibe by endnu en værdi ud over den smukke beliggenhed og det hyggelige bymiljø. Local beer art Danish micro brewery brewing beer with special character and broad appeal. CLIPPER American pale ale 5,5% vol. Aromatisk rødgylden ale med en frisk smag og duft af citrus og blomster. Brygget med sydafrikansk Roibush Te samt First Gold og Cascade humle. Brewed using South African Rooibos. Aromatic red-golden ale has a refreshing taste and an aroma of citrus and flowers. BAGBORD Ekstra Pilsner 5,0% vol. Bagbord er en pilsner brygget efter tjekkisk forbillede, men med lidt kraftigere smag af humle. Bagbord is a Czech-style lager, but with a slightly stronger hop profile. STYRBORD Dark ale 6,0% vol. Mørk og spændende aromatisk ale med mild smag af ristet korn og røg. Brygget med amerikansk Amarillohumle. Brewed using American Amarillo hop, this dark and aromatic ale has light notes of roasted barley and a smoky touch. THETIS Honey ale 6,2% vol. Thetis er en mild og rund ale med en dejlig duft og smag af honning og orange frugter. Brygget med orangeblomst honning. Brewed using orange blossom honey,thetis is a mild and round beer with a lovely aroma and the delicate flavour of honey and oranges. ANKER Porter 7,5% vol. En dejlig rund og kraftig kulsort porter med en diskret smag af lakrids og kaffe. Anker blev valgt som bedste øl ved DØE Aalborgs smagning af øl fra otte nordjyske bryggerier den 29. marts Soft, pitch black porter with a coffee and liquorice aroma

16 8 - UDSTILLERE UDSTILLERE NØRREBRO BRYGHUS Ryesgade 3, 2200 København N Tlf.: Web: Øl når det er allerbedst I år tilbyder Nørrebro Bryghus et sted mellem tyve og tredive forskellige øl samt et par gedigne overraskelser. Sortimentet spænder fra den tjekkiske pilsner over frugtøl og hvedeøl til IPA, sour ale, stout, barley wine, egefadlagrede øl og meget, meget mere. Øl og mad Besøg også Nørrebro Bryghus madbod på ølfestivalen. Her serveres lækker, rustik og mættende ølmad med fremragende ingredienser og masser af øl. Beer when it's best of all This year Nørrebro Bryghus offers between twenty and thirty beers as well as a couple of solid surprises. There is beer for any taste and the assortment includes Czech lager over fruit beer and wheat beer for IPA, sour ale, stout, barley wine, oak aged beer and much much more. Beer and food Also visit Nørrebro Bryghus' food stand at the beer festival.we offer delicious and rustic beer food with excellent ingredients and lots of beer. STUYKMAN WIT Witbier 5,3% vol. Brygget på biodynamisk hvede fra bageriet Aurion i Guldager. Fyldig, sødmefuld og krydret tilsat koriander og pomerans. Forfriskende og perfekt for dem, der ikke er til de kraftige og bitre øltyper. Full bodied, sweet and seasoned wit added coriander and bitter orange. FURESØ FRAMBOISE Fruit Beer 5,3% vol. En filtreret belgisk hvedeøl tilsat hindbær i de sidste dage af modningen. Sammen med et lavt sukkerindhold, og rigeligt kulsyre, fremstår den tør og perlende frisk. Svagt pink og med en markant duft og smag af hindbær, er den en klar vinder, til de mere følsomme ganer. Wheat beer added raspberry. A winner, to the more sensitive palates. ÇESKE BÖHMER Pilsner 5,0% vol. Inspireret af den Bøhmiske Pilsner tradition. Brygget udelukkende på bøhmisk malt og saazer humle. Præget af milde maltaromaer med et diskret krydret humleindslag. Smagen er rund og meget fyldig uden påtrængende bitterhed. Marked with mild malt aromas with a discreet seasoned hop note. NEW YORK LAGER Lager 5,2% vol. Amerikansk undergæret øltype fra før forbudstiden. Kraftig, fyldig og mørkgylden øl. Intens maltkarakter med karamelnoter, markant bitterhed og en blomsteragtig duft af nordamerikansk Cascade humle. Strong, full and dark-golden beer. Intense malt character and marked bitterness. RAVNSBORG RØD Red Ale 5,5% vol. Rødbrun, blød, rund og fyldig øl.tæt maltkarakter blandet med en intens frugtig og aromatisk duft. Smagen er præget af frugt og et krydret indslag af Amarillo humle. Blid bitterhed og en cremet fylde. Reddish brown, smooth, round and full-bodied beer. Dense malt character mixed with intense fruity and aromatic aromas. KING S COUNTY BROWN ALE Brown Ale 5,5% vol. Nørrebro Bryghus første gæstebryg modelleret efter gæstebryggeren Garrett Oliver s egen Brooklyn Brown Ale. Mørk, middelfyldig, frugtig ale med duft og smag af nødder, chokolade og tørret frugt. It is a dark, medium bodied, fruity ale with the scent and taste of nuts, chocolate and dried fruits. BRUGGE BLONDE Belgian Ale 6,5% vol. Markant, krydret duft, som skyldes såvel gæren, den tilsatte honning som krydringen med citron og paradisfrø. Smagen er fyldig, bittersød og kompleks, med en diskret varme, som bliver længe i munden. Distinct spicy aroma owing to the special yeast strain, use of honey and the spices added - lemon peel and grains of paradise.the taste is full, bittersweet and complex, finishing with a gentle warming sensation that lingers on the palate. PACIFIC SUMMER ALE Pale Ale 5,6% vol. Brygget i samarbejde med Garrett Oliver, Brooklyn Brewery. Præget af de tre nye, nordamerikanske aromahumler Vanguard, Athanum og Amarillo som denne øl er intensivt tørhumlet med. Resultatet er en sprød, krydret og ret bitter ale, med indslag af citrus og fyrrenåle, som fortsætter i den lange eftersmag. The result is a crisp, spicy and fairly bitter ale with a long lasting finish of citrus and pine needles. GOLDEN SPIKE IPA India Pale Ale 5,5% vol. Den gyldne klare fremtoning vidner om en letløbende øl med tørre, nærmest sprøde malttoner, mens der på humlesiden bydes på markant bitterhed og frisk, frugtig humlearoma, der giver mindelser om citrus og nåletræ. Den forfriskende smagsoplevelse ender med en tør frisk bitterhed. Dry, rather crisp malt tones, marked bitterness and fresh, fruity hop aroma. BOMBAY PALE ALE India Pale Ale 6,5% vol. En kraftig øl, brygget udelukkende på engelsk Marris Otter malt, som giver en dyb og intens maltkarakter. Masser af frugtige ale aromaer suppleres af intense indslag af klassiske engelske aromahumler, som er tilsat efter gæringen. Plenty of fruity ale aromas supplemented by bold notes of English aroma hops added after fermentation. 31

17 8 - UDSTILLERE UDSTILLERE NØRREBROS JULEBRYG Spice Ale 7,0% vol. En unik, mørk filtreret ale brygget på malte af byg, hvede og rug. Smagsat med en julehemmelig krydderiblanding. Fyldig, kompleks krydret duft og en kraftig syrlig og sødmefuld smag med en let bitter finish. Full-bodied Christmas Ale, with a complex, spicy aroma, and a rich sweetish flavour that ends in a slightly bitter finish. OLD ODENSE ALE Sour ale 7,5% vol. Krydret med røllike, stjerneanis, slåen, kortlæbe og skovmærke. Gæstebrygget af Sam Calagione, Dogfish Head. Seasoned with milfoil, star anises, short lip and woodruff. Brewed by Sam Calagione, Dogfish Head. OAK WISE Sour Ale 8% vol. Vildgær dominerer hvedeøllen, der har et slægtsfællesskab med den belgiske lambic-type og et tydeligt tørt champagne-præg. En frisk syrlig base møder smagsløgene, mens der på aromasiden bydes på komplekse toner af æble, abrikos, og vanilje, som stammer fra gæren, fra tilsat abrikos og fra hårdtristede egespåner af sorten Alba. Wild-fermented wheat beer added apricot and hard-toasted oak chips of the kind Alba. PÅSKE BOCK Doppelbock 7,0% vol. En kraftig og fyldig forårsbebuder. Brygget i den originale Bock tradition, som også tidligere var udgangspunktet for dansk påskebryg. Smagen er rund, sødmefuld med præg af karamel og rosiner. Middel bitterhed og eftersmag. Easter Brew.The taste is round, sweet with notes of caramel and raisins. SKÄRGAARDS PORTER Porter 6,0% vol. En ægte porter. Skabt sammen med Lasse Ericsson fra Nynäshamns Ångbryggeri syd for Stockholm.Tilsat honning før gæringen, og resultatet er en blød og cremet kaffesort porter med blid duft af chokolade, kaffe og nødder. Smagen er tør, let og elegant med indslag af lakrids og tørret frugt. A real porter. Created in cooperation with Lasse Ericsson from Nynäshamns Ångbryggeri south of Stockholm. LA GRANJA STOUT Sweet Stout 7,5% vol. Tilsat et koldtvandsekstrakt af en mexicansk, økologisk single estate kaffe. Resultatet heraf er en diskret kaffearoma, som blander sig med de let brændte, lakridsagtige aromaer fra de mørke malte og en i øvrigt krydret duft. Smagen er let sødlig, middel fyldig, med behersket bitterhed og eftersmag. Delicate coffee aroma, blending in with the roasted aromas of the dark malts and other spicy stout aromas. S:T CLARA QUADRUPEL Abbey Ale 10,1% vol. Duften er intens og krydret med indslag af nelliker, marcipan og appelsinskal. Den fyldige smag er let syrlig, citruspræget med mindelser om hedvin, og den lange, ret tørre eftersmag har krydret bitterhed og noter af træ og læder. Flavour and aroma are intense and spicy with notes of cloves, almond and orange peel. NORTH BRIDGE EXTREME Imperial IPA 9,6% vol. Bryggernes gave til Anders på årsdagen for åbningen af Nørrebro Bryghus. En mørkgylden, ekstremt bitter ale, med udpræget humle aroma. Bør nydes absolut sidst dine smagsløg kan ikke bruges herefter. Should be enjoyed as the final beer of the evening Your taste buds can t be used after drinking this ale. LITTLE KORKNY ALE Barley Wine 12% vol. Duften er vinøs og krydret, og smagen er intens med tydelige indslag af blommer, tørret frugt, karamel og varme. Eftersmagen er lang og nuanceret, og denne øl bliver med tiden blot mere harmonisk og kompleks, hvorfor den lagres i mindst to år før den frigives til salg. Little Korkny Ale vandt bronze i kategorien Aged Beer ved World Beer Cup i Aged two years.won bronze in the category Aged Beer at the World Beer Cup in NO NAME #1 Specialty Grain 8% vol. En kraftig, mørk rugøl. A strong, dark rye beer. NO NAME #2 Belgian Ale 8,6% vol. En lys belgisk golden ale med Gojibær. A light Belgian Golden Ale with Goji-berries. NO NAME #3 Oud Bruin 6,0% vol. En sur, egefadlagret Oud Bruin. A sour, oak aged Oud Bruin. NO NAME #4 English Mild 6% vol. En mørk og fyldig engelsk mild A dark and full-bodied English mild. NO NAME #5 Specialty Grain 5% vol. En vådhumlet spelthvedeøl. A wet-hopped spelt wheat beer. NO NAME #6 Porter 9,0% vol. En egefadlagret porter. An oak aged porter. ÅRETS OVERRASKELSE Som om seks festivalnyheder ikke var nok, så byder Nørrebro Bryghus på en enkelt overraskelse eller to. As if six festival news weren't enough, Nørrebro Bryghus offers a surprise or two. 33

18 9 - UDSTILLERE UDSTILLERE BRYGHUS HORSENS Søndergade Horsens Tlf: Web: Fredede bygninger Bryghus Horsens blev åbnet i august Bryghuset er placeret i de fredede gule bindingsværksbygninger fra midten af 1700-tallet i Apotekergaarden på Søndergade, som er gågaden i Horsens. Bryghuset er knyttet sammen med Bryghus Cafeen, som ligger i det nye center Bytorv Horsens. En flot gårdhave forbinder bryghuset og caféen, selve brygværket, to flotte kobbertanke, er placeret i Bryghus Caféen. Protected buildings Bryghus Horsens was opened in August 2006.The brew house is placed in the protected yellow half-timbered houses from the middle of the 18th century. The brew house is connected with Bryghus Cafeen. A beautiful back yard connects the brew house and the café, the brewworks, two beautiful copper tanks, are placed in Bryghus Caféen. PILSNER NO. UNO Pilsner 4,6% vol. En Pilsner, den første opskrift brygget på Bryghus Horsens, en lager eller Classic, lidt mørkere og lidt kraftigere end almindelig pilsner. Brygget på pilsner-, münchner- og carahellmalt, humlet med Saaz- og Willamettehumle. A little darker and a more fullbodied than ordinary lager. BRYGHUS HORSENS RED ALE Irish Ale 5,6% vol. En atypisk red ale, tør, maltet og velhumlet, brygget ud fra skotske og irske traditioner men er dog Bryghus Horsens Red Ale. Brygget på Pilsner-, carared- münchner-, rug-, røg- og lidt Caraffa farvemalt, humlet med Fuggles og Challenger, kraftig, tør og humlet. Powerful, dry og hoppy. MIDDELALDERBRYG Traditional Ale 6,2% vol. Både ingredienser og brygmetode er tilpasset for at få et autentisk præg. En kraftig øl med strejf af røg. Oprindelig brygget i forbindelse med Europæisk Middelalder Festival i Horsens. A strong beer with a touch of smoke. BRYGHUS HORSENS PALE ALE Pale Ale 5,2% vol. En overgæret, amerikansk inspireret hvedeøl, med lige dele hvede- og pilsnermalt. Humlet med Hallertauer, Northern Brewer og Cascade. Liflig og let drikkelig. En rigtig tørstslukker. Delicious and easily drinkable. A real thirst quencher. BRYGHUS HORSENS BROWN ALE Brown Ale 5,2% vol. Brygget med nøje udvalgte maltsorter som Crystal malt og Münchner malt, der giver en dejlig ristet maltsmag med en let sødme som afrundes af de tre humler Northern Brewer, East Kent Golding og Hersbrücker. Lovely toasted malt taste with a slight sweetness that is rounded off by the hops. BRYGHUS HORSENS JULEBRYG Strong English Ale 7,5% vol. En videreudvikling af middelalderbryggen, der er tilsat lidt ekstra malt og julegodter bestående af bla. appelsin, kanel og rosiner. Horsens Julebryg er en smagsoplevelse af de store, som let kan få englene til at synge. Enriched with a little extra malt and Christmas goodies consisting of among other things orange, cinnamon and raisins. BRYGHUS HORSENS IMPERIAL OAKED STOUT Imperial Stout 8,2% vol. Verdenspremiere. En kulsort stout med en aroma af mørkristet malt, kaffe, chokolade og vanilje. Smagen er stor og kompleks, alkoholen og humlens bitterhed på 80+ IBU leverer modspil til den komplekse smag og giver øllet optimal balance. A stout black as coal with an aroma of dark-toasted malt, coffee, chocolate and vanilla. Officiel leverandør til Danske Ølentusiaster 34 35

19 10 - UDSTILLERE UDSTILLERE ALFOTECH Alstrup Allé 10, 8361 Hasselager Tlf: Web: En god øl kræver godt udstyr og udstyr kræver god vedligeholdelse Og reservedele til bryggerier, netop ligesom dit, er et af Alfotechs forretningsområder.vi har været med siden de første microbryggerier blev stiftet og har efterhånden opbygget en stor viden om bryggeriernes løsninger, behov og udstyr. Løsninger der virker Alfotech er en produktionsvirksomhed, der er leverandør af reservedele, tekniske komponenter og løsninger til bl.a. fødevareindustrien.vores speciale er at hjælpe dig med at klarlægge de problemstillinger du har i dit bryggeri, finde den optimale løsning og skaffe dig reservedele såsom slanger, fittings m.m. hurtigt og effektivt. På vores hjemmeside kan du se hvilke produkter vi har i sortiment og skulle vi ikke have det du søger, finder vi også en løsning på det. Vi ses på stand nr. 10. You need good equipment to make good beer and good equipment needs maintenance And spare parts for breweries, just as yours, is one of Alfotech s lines of business.we have been in business since the first Danish microbreweries were founded and we have developed a good knowledge about the solutions, needs and equipment these breweries have. Solutions that work Alfotech is a production company and we supply of spare parts, technical components and solutions for the food industry.we have specialized to help your with the problems you can have in your brewery, find the optimal solution and supply you with the spare parts, such as tubes and fittings fast and efficiently. At our website you can see your products and if we don t have what you are looking for, we will find a solution for that too. See you at stand no. 10. Stort udvalg til håndbryg FERM v/ Troels Prahl Valby Langgade 200, st. th., 2500 Valby Tlf: Web: Introduktion Ferm er en lille laboratorievirksomhed med ølgær og mikrobiologi som primært arbejdsområde. Ferm har til formål at tilbyde analyser og udviklingsarbejde til mikrobryggerier, der enten ikke har de fornødne laboratoriefaciliteter eller tiden til analyse- og projektarbejde. Konsulentarbejde i forhold til sanitet og gærhåndtering udbydes ligeledes. Ud over at råde over et fuldt udstyret mikrobiologisk laboratorium har Ferm mulighed for i pilotskala at arbejde med næsten alle trin i ølproduktionen. Ferm repræsenterer White Labs i Europa. Introduction Ferm is a yeast and brewing laboratory located in Copenhagen, Denmark, who is offering analyses and product development for micro breweries who do not have the lab facilities or time for lab work and pilot brewing. Besides managing a fully equipped microbiological laboratory, Ferm is able to work with tailored projects in almost all steps of the brewing process. Ferm represents White Labs in Europe. WHITE LABS INC. Laboratory & Administration 7564 Trade Street San Diego, CA Telephone: US & Canada: YEAST.5 International: International: Websted: Introduktion White Labs forsyner mikro- og håndbryggerier verden over med flydende ølgær samt nemt anvendeligt laboratorieudstyr.vi arbejder pt. sammen med bryggerier i mere end 50 forskellige lande.vores flagskib er kvalitetssikrede, flydende gærkulturer i størrelser, der er til at pitche direkte.vi har en mission om at forsyne verdens bryggeriindustri med flydende gær af højeste kvalitet til en fair pris og med en service, der ikke er overgået i branchen. Vores team består af forskere og professionelle fra bryggeriindustrien, der alle arbejder dedikeret for at sikre, at White Labs holder positionen som verdens førende leverandør af flydende gær.vores gær bliver opformeret i laboratoriet i små kontrollerede batches, hvor renhed og performance bliver tjekket for hvert step i produktionen. Resultaterne af disse tests fremgår af det kvalitetscertifikat, der følger med hvert produkt. 37

20 11 - UDSTILLERE UDSTILLERE Introduction White Labs, Inc. supplies liquid brewers yeast and easy-to-use Quality Control laboratory equipment to craft brewers worldwide.we currently work with breweries in over 50 countries. Our specialty is large, pitchable quantities of certified pure liquid yeast and our mission is to provide the highest quality liquid yeast products at a fair price with unparalleled service. Our staff consists of scientists and industry professionals who are dedicated to producing the highest quality liquid yeast available anywhere. Our yeast is grown in small, controlled batches, and all work is done in our full service laboratory. Purity and performance are checked at each stage of growth, and a Certificate of Quality is provided for your records. Bliv medlem af Danske Ølentusiaster til fødselsdagspris I anledning af Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag vil vi gerne give endnu flere chancen for at dele de oplevelser medlemskab af Danmarks mest velsmagende forening giver. 50,- kr i kontantrabat og 100 præmier Få 50,- kr. i rabat ved indmeldelse på festivalen. Blandt alle de der melder sig ind, vil der blive trukket lod om 100 præmier, hvor 1. præmien er et gavekort for 2 personer med Bruxelles Airlines til Bruxelles, 2. præmien er et Ølgavekort på 3000,- kr. Besøg stand EASTCOAST BREWING Vordingborgvej 169, 4682 Tureby Tlf: eller Web: Fritidsprojekt Eastcoast er navnet på vores fritidsprojekt.tidligere var vi kendt under navnet Ellebryg, men da rammerne er ændret siden, valgte vi at skifte navn til Eastcoast Brewing. Vi havde mange ideer om alt fra køkkenbryggeri til fuldtidsbryggeri. Men efter mange og lange overvejelser, fandt vi den rette løsning og realiserede den i nogle dejlige lokaler beliggende 10 km syd for Køge. Vi medbringer fire forskellige øl på fad, hvoraf de tre er brygget udelukkende til EBF. Leisure project Eastcoast is the name of our leisure project. Earlier we were known under the name Ellebryg, but we chose to change name for Eastcoast Brewing. We had many ideas, everything from kitchen brewery to full-time-brewery. But after many and long considerations, we found the right solution, and realized it at some lovely premises situated 10 km south of Køge. We bring four different beers on draught, of which the three are brewed exclusively for EBF. EASTCOAST IMPERIAL STOUT Imperial Stout 9% vol. En mørk fyldig stout med moderat smag fra de ristede malte som ellers præger andre lignende fortolkninger, dog fornemmes hurtigt lakrids og chokolade fra de mørke malte. Denne stout bæres oppe af varmen fra alkoholen og bitterheden fra humlen. Og den lange kraftfulde eftersmag udvikles af den markante tørhumling med de amerikanske humletyper: Amarillo, Centennial og Columbus. Denne stout vil med sikkerhed blive brygget igen i løbet af efteråret. A dark, full-bodied stout with a toasted aroma. Liquorice and chocolate from the dark malts are sensed in the flavour. EASTCOAST QUADRUPLE Quadruple 9% vol. Vores fortolkning af en mørk stærk belgisk inspireret øl har en lækker vinøs sødme, som hurtigt møder humlens bitterhed. Brygget på vores fire favoritmalte som efterlader god fylde og karameldybde. Smagen kan beskrives som brændt sukker, blommer og rosiner varmet godt op af alkoholen. Der er tilsat rigeligt god sukker og kandis, der er med til at give varmen. I baggrunden fornemmes også en let krydret smag, som kommer fra vores foretrukne belgiske husgær, og som også bruges i vores Blonde og Triple. The taste can be described as burnt sugar, plums and raisins giving a good heat from the alcohol. 39

Mols Øl. India Gold. Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU

Mols Øl. India Gold. Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU Mols Øl Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU Mols Øl er nr. 2 i WinterCoats serie af øl, der er inspireret af en bestemt egn i Danmark (der er flere på vej!) Inspirationen fra Mols kan smages i 4

Læs mere

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale.

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. Øl fra FUR Bryghus FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. 30,- Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder på glasset.

Læs mere

Oversigt over malttyper

Oversigt over malttyper Nicolaj S. Basismalt Malttype: Beskrivelse: Øltype: Andel i % : Pilsnermalt 2,0 3,0 EBC Den lyseste malt i farven med en lav proteinindhold. Kan anvendes som basismalt. Alle øltyper. 100 % af Røget malt

Læs mere

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd.

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. RAMBLA BRUCE COST GINGER ALE - ORIGINAL Denne læskedrik er lavet på frisk ingefær (ingen ekstrakt eller olier) og ren rørsukker. Det er en simpel, lækker, krydret drik med ufiltreret ingefær og en smule

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

en unik og naturlig smagsoplevelse

en unik og naturlig smagsoplevelse en unik og naturlig smagsoplevelse I hjertet af skoven... Midt i Hareskoven, på den smukkeste skovvej, ligger Bryggeri Skovlyst. Indbydende for enhver der lægger deres vej forbi, er dette unikke restaurationsbryggeri.

Læs mere

KATALOG. Velkommen til anden åbne håndbrygfestival 2012 for øl. Husk din stemmeseddel.

KATALOG. Velkommen til anden åbne håndbrygfestival 2012 for øl. Husk din stemmeseddel. KATALOG Velkommen til anden åbne håndbrygfestival 2012 for øl. Husk din stemmeseddel. Her kan du stemme på din favorit på: op til 5,9 % samt på eller over 6,0 %, husk medlemsnummer, navn og adresse, afleveres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ølbarometeret side 1 af 5

Ølbarometeret side 1 af 5 Ølbarometeret side 1 af 5 en er foretaget på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Abdij van Leffe Belgien Blonde Lys klosterøl 7 8 75cl 6,6 En af de bedste lyse øl Abdij van Leffe

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

(Tjekkisk) På bryggeri Nymburk bryggede man første

(Tjekkisk) På bryggeri Nymburk bryggede man første (Tysk) Camba Bavaria er et såkaldt "craft" bryggeri, dvs. øllet karakteriseres som håndbrygget. Produktionen er da også stærkt begrænset, og de producerer årligt kun 4.000 hl, så dette er et ægte tysk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen Aalborg Håndbrygger Laug Håndbrygger Opskrifter En kort introduktion for nybegyndere og let øvede Christian Rye Iversen Agenda Hvad er en opskrift Kort om stil og nøgletal Kort om ingredienser Hvordan

Læs mere

Beer, Bed & Breakfast

Beer, Bed & Breakfast Beer, Bed & Breakfast Overnatninger er nødvendige, når man tager på ølrejse. Hvor man overnatter, afhænger af hvordan man planlægger sin ølrute. Derfor har jeg i det følgende opgivet links til de turistbureauer,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Dansk Juleølkasse 2011 med 12 olika danska julöl från 7 danska mikrobryggerier Systembolaget Beställningssortimentet Art nr 89857 600 kr.

Dansk Juleølkasse 2011 med 12 olika danska julöl från 7 danska mikrobryggerier Systembolaget Beställningssortimentet Art nr 89857 600 kr. Dansk Juleølkasse 2011 med 12 olika danska julöl från 7 danska mikrobryggerier Systembolaget Beställningssortimentet Art nr 89857 600 kr. Amager Julebryg 2011 Som faste læsere af Amager Julebrygs etiketter

Læs mere

drop vinen til julemaden

drop vinen til julemaden test på julebryg årets danske juleøl er i særklasse drop vinen til julemaden»juleøl er skabt til julemaden, derfor drikker man øl til julemaden - der er i øvrigt net der hedder julevin,«udtaler smagbehags

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Glædeligt gensyn med brown ale

Glædeligt gensyn med brown ale Glædeligt gensyn med brown ale Antallet af brown ales i Danmark er faldet, men kvaliteten er steget. Måske skyldes det, at nogle af de større, gamle, etablerede bryggerier har taget øltypen op i deres

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Husk navn, adresse og telefonnummer på bagsiden!

Husk navn, adresse og telefonnummer på bagsiden! Frederikssund Øl-smagning 28. januar, 2012 Arr. f ØLs & Fr.sund lokalafd. af De Danske Ølentusiaster Point afgives som 3-2 1, hvor 3 er bedst. Kun de 3 bedste øl gives point! Mærke Alc% Point Halsnæs Bryghus

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

-(NY-1) NealkoAlkoholfri max. 0,5% -50 cl flaske: Eksempel på at man kan opleve karakterfyldte og smagfulde produkter med lave alkoholprocenter.

-(NY-1) NealkoAlkoholfri max. 0,5% -50 cl flaske: Eksempel på at man kan opleve karakterfyldte og smagfulde produkter med lave alkoholprocenter. (Tjekkisk) På bryggeri Nymburkbryggede man første gang øl i 1895, og faktisk går de oprindelige historier om brygning i området helt tilbage til det 14. århundrede. Det er et af 11 bryggerier i verden,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Velkomstvin TIL AT STARTE MED TOGNI SPUMANTE DOLCEITALIEN. Hvidvin FRISK OG LET MIRROR ESTATE, CHARDONNAYAUSTRALIEN

Velkomstvin TIL AT STARTE MED TOGNI SPUMANTE DOLCEITALIEN. Hvidvin FRISK OG LET MIRROR ESTATE, CHARDONNAYAUSTRALIEN Velkmstvin TIL AT STARTE MED TOGNI SPUMANTE DOLCEITALIEN Dette er en let, sødlig musserende vin med en flt klar gul farve g en behagelig frugtig buquet. kr. 139,- kr. 25,- Hvidvin FRISK OG LET MIRROR ESTATE,

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Kend din øl En præsentation af øllets forunderlige verden. Peter A. Breum Nyborg Stand 2 juni 2016

Kend din øl En præsentation af øllets forunderlige verden. Peter A. Breum Nyborg Stand 2 juni 2016 Kend din øl En præsentation af øllets forunderlige verden Peter A. Breum Nyborg Stand 2 juni 2016 Hvem er jeg? 1983 DTU, civiling. Kemi 1984 Brygmester, Skandin. Brygmester skole 1984 Carlsberg Breweries

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Drinks. RAS Torvet 7 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 74 52 28 24 www.rashaderslev.dk

Drinks. RAS Torvet 7 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 74 52 28 24 www.rashaderslev.dk Drinks Bestil venligst i baren Enkelt 50.- / Dobbelt 80.- Chabeso Chill Brugal Anejo - mørk rom, lime, sirup, Chabeso. En RAS specialitet. DRINKS Hyldeblomst Collins... 65,- Maisør... 65,- White Russian....

Læs mere

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009 Julen 2009 i restauranten Året går med raske skridt, og snart er det juletid. Der er nu mulighed for at afholde julefrokost mellem kl. 12-16.30 og kl. 17.30-22.30

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Velgørenhedssmagning

Velgørenhedssmagning Velgørenhedssmagning Firmaet - eller Taylor, Fladgate & Yeatman, som det helt korrekt hedder - er over 300 år gammelt. er stadig et personligt ejet familiefirma, som er fuldstændig uafhængigt. hovedsæde

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Taking Advantage of a Beer Revolution. January 22nd 2008 Managing Director Niels Hald Danish Brewers Association

Taking Advantage of a Beer Revolution. January 22nd 2008 Managing Director Niels Hald Danish Brewers Association Taking Advantage of a Beer Revolution January 22nd 2008 Managing Director Niels Hald Danish Brewers Association The Danish Beer Market Development in sales 2004-2005 2005-2006 Beer 3,6 % 1,8 % - imported

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

FADØLSPRISER Gyldig fra marts 2013

FADØLSPRISER Gyldig fra marts 2013 FADØLSPRISER Gyldig fra marts 2013 Fadøl prisliste Land UNITED KIGDOM Producent FULLERS OP3000 Black Cab Stout 4,2 30 33,44 1003.00 OP3001 London Porter Porter 5,4 30 33,62 1009.00 OP3002 Organic Honeydew

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

HINDSGAVL SLOT AMBASSADØR FOR PENFOLDS GLASS LIST

HINDSGAVL SLOT AMBASSADØR FOR PENFOLDS GLASS LIST HINDSGAVL SLOT HINDSGAVL SLOT AMBASSADØR FOR PENFOLDS GLASS LIST TOPPEN AF DOWN UNDER Der er ikke nogen sandsynlighed for, at Penfolds overlegenhed nogensinde vil blive udfordret af andre australske vinerier.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr.

Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr Vare nr. Vare nr. Bryggerhest er en ravfarvet ale med et strejf af Jalapeno. Den har jalapenoens aromatiske karakter, men er ikke stærk og passer godt til krydrede retter - helt specielt til det mexicanske køkken. 27-01

Læs mere

julebryg test og Henrik Bøegh »Man drikker da juleøl til julemaden det er jo det de er brygget til,«siger smagogbehags ølekspert Henrik Bøegh.

julebryg test og Henrik Bøegh »Man drikker da juleøl til julemaden det er jo det de er brygget til,«siger smagogbehags ølekspert Henrik Bøegh. og test TEST: julebryg»man drikker da juleøl til julemaden det er jo det de er brygget til,«siger smagogbehags ølekspert Henrik Bøegh. og Henrik Bøegh Alle de kraftfulde og ofte sødmefyldte julebryg, der

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

1367 Premium en øl der er årstallet værdigt. Alc. 4,7% Alc. 5,3%

1367 Premium en øl der er årstallet værdigt. Alc. 4,7% Alc. 5,3% Produktoversigt Krenkerup 1367 Premium Krenkerup Gods nævnes første gang i historien i 1367. Et gods drevet gennem århundreder af slægtens visioner og hårdt arbejde med betydelig hjælp fra lokalområdet.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

High Five 10 - Australien

High Five 10 - Australien High Five 10 - Australien High Five is Back! Endnu en Holstebro vine, tegnet af Pauls børn; Jamie, Theresa, Tobias & Dj Glimrende Shiraz og Cabernet Sauvignon som byder på friske aromaer af brombær, solbær

Læs mere

Barley Wine. - smagen af en drøm TEST. Barley Wine

Barley Wine. - smagen af en drøm TEST. Barley Wine - smagen af en drøm Kvaliteten var høj, da s 18 smagere smagte på 18 s og andre stærke sager. En klar førsteplads gik til Nørrebro Bryghus for deres fadlagrede på 13%: Mikkels Monster, som bryghuset har

Læs mere

Lagerøllen er en bajer. TEST Klassisk lagerøl

Lagerøllen er en bajer. TEST Klassisk lagerøl Lagerøllen er en bajer Når bajerens time slår, risikerer man at få en pilsner i stedet, og det er bestemt ikke det samme. Det var moderne danske lagerøl, Henrik Bøegh havde samlet sammen, da han satte

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere