Ølfestival ale.dk. European Beer Festival 6. [Contents] [Indhold] Velkommen til. Årets mest velsmagende oplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølfestival 2008. ale.dk. European Beer Festival 6. [Contents] [Indhold] Velkommen til. Årets mest velsmagende oplevelse"

Transkript

1

2

3 European Beer Festival P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R F O R O R D U D S T I L L E R R E G I S T E R U D S T I L L E R E P R O G R A M M A D O G Ø L [Indhold] [Contents] - ORDEN Ølfestival 2008 P R A C T I C A L I N F O R M A T I O N P R E F A C E E X H I B I T O R S - IN ALPHABETICAL ORDER E X H I B I T O R S - IN ORDER P R O G R A M M E F O O D A N D B E E R S T I K O R D S R E G I S T E R S U B J E C T I N D E X O V E R S I G T S K O R T O V E R V I E W M A P S Velkommen til Årets mest velsmagende oplevelse ale.dk her finder du alt om Danske Ølentusiaster

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER HVEM HVAD HVOR praktiske oplysninger Armbånd Du får et festivalarmbånd når du ankommer til festivalen. Dette gælder én dag partoubilletter undtaget og giver dig mulighed for at komme og gå på festivalen hele dagen i festivalens åbningstid. Festivalbutik I den store festivalbutik kan du blandt andet købe: reklameartikler fra Danske Ølentusiaster gaveæsker fra udstillerne trøjer, t-shirts, caps unikke ølglas De købte varer udleveres i Garderoben når du forlader festivalen. Forsvundne og glemte sager Glemte effekter skal afleveres i og udleveres fra Danske Ølentusiasters festivalbutik (stand nr. 99). Uafhentede effekter opbevares på Danske Ølentusiasters Sekretariat i tre måneder efter festivalen, hvorefter det indleveres til hittegodskontoret. Dette gælder også uafhentede varer fra festivalbutikken. Personale De mange frivillige fra Danske Ølentusiaster er lette at genkende i deres røde veste. Du kan møde dem overalt på festivalen og de svarer gerne på praktiske spørgsmål, vejleder om øl og viser vej til den udstiller du ønsker at besøge. Poletter Du kan købe ekstra poletter til smagsprøver i Danske Ølentusiasters to butikker, stand nr. 74 og 99. Priserne er: 1 stk. 12 kr. 5 stk. 50 kr. 11 stk. 100 kr. Rabat for ølentusiaster Hvis du er medlem af Danske Ølentusiaster eller andre organisationer i European Beer Consumers Union får du to gratis polet- ter pr. medlemskab mod forevisning af gyldigt medlemskort. Du kan melde dig ind i Danske Ølentusiaster på festival (stand nr. 13) du får kr. 50,00 i rabat, de to ekstra poletter og deltager i vores store konkurrence med masser af præmier. Røgfri festival European Beer Festival er røgfri i såvel udstillingshallen som spiseteltet. Der er opstillet askekummer på udendørs arealet. Siddepladser Findes kun i spiseteltet vis hensyn og giv plads til andre ølnydere, der trænger til at hvile benene. Smagefestival Festivalen er en smagsoplevelse og ingen drukfest. Synligt berusede folk afvises i indgangen og gæster, der er til gene for andre bliver bortvist fra festivalen. Smagsprøver På European Beer Festival oplever du øllets mangfoldighed via smagsprøver på 10 cl. (koster 1 polet), dog vil sjældne og enkelte udvalgte øl kun blive serveret som en smagsprøve på 5 cl. OBS: På British Pavillion (stand 35) vil du kunne få serveret cask-ale i 1 2- pint glas af plastik. Disse smagsprøver koster 2 poletter plus 1 polet i pant for glasset. Når du afleverer dit plastikglas igen får du panten (din polet) retur. Disse glas kan KUN anvendes på British Pavillion (stand 35). Smageglas Du skal anvende det officielle smageglas på festivalen. Dog kan du på British Pavillion anvende 1 2-pint glas af plastik. Dette udleveres på standen mod 1 polet i pant, der returneres når du leverer glasset tilbage. Spisetelt Det store spisetelt er placeret på arealet udenfor udstillingshallen. Her kan du købe mad, kaffe og sodavand til rimelige priser se menukortet på side 315. Toiletter Findes på arealet udenfor udstillingshallen mellem spiseteltet og garderobeteltet. Se side

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER WHO WHAT WHERE Practical information Bracelets You get a festival bracelet when you arrive to the festival.this is valid one day partoutickets excepted and offers you the chance to come and go at the festival all day in the festival's opening time. Festival shop In the large festival shop you can among other things buy: advertising articles from Danish Beer Enthusiasts present boxes from the exhibitors jumpers,t-shirts unique beer glasses The bought goods are handed out in the cloakroom when you leave the festival. Lost and forgotten effects Forgotten effects are to be delivered in and be handed out from Danish Beer Enthusiasts's festival shop (stand no. 99). Unclaimed effects are stored at Danish Beer Enthusiast s Secretariat in 3 months after the festival, after which it's handed in to Hittegodskontoret. This also concerns unclaimed goods from the festival shop. Staff The many volunteers from Danish Beer Enthusiasts are easy to recognize in their red vests.you can meet them everywhere at the festival and they gladly answer practical questions, guides to beers and show road to the exhibitor you wish to visit. Tokens You can buy extra tokens in Danish Beer Enthusiasts's two shops, stand no. 74 and 99. The prices are: 1 piece - 12 DKK 5 piece - 50 DKK 11 piece DKK Discount for beer enthusiasts If you are a member of Danish Beer Enthusiasts or other organizations in European Beer Consumers Union you get two free tokens per membership against show from valid membership card. You can sign up into Danish Beer Enthusiasts at festival (stand no. 13) you get DKK 50,00 in discount, the two extra tokens and participant at our large competition with lots of prizes. No-smoking festival European Beer Festival is no-smoking in both the exhibition hall and the food tent.there is set up ashtrays on the outdoor area. Seats Seats only in the food tent turn up consideration and give in space to other beer enjoyers, who need to rest the legs. Alcohol policy We wish for our guests to enjoy their visit to the fullest and that experiencing the world of beer will be a good and educational one without it getting out of control.which is why visibly drunk persons will not be allowed inside the festival and we take the right to say goodbye if some of the guests become a nuisance to other guests or exhibitors. Samples In order to get a sample you have to give 1 token for the chosen beer.a sample is 10 cl. For an especially chosen few and rare beers the sample will however only be 5 cl. OBS: At The British Pavillion (stand 35) you'll be able to get served cask ale in 1 2 pint glass of plastic.these tastes cost 2 tokens plus 1 token in deposit for the glass.when you deliver your plastic glass again you gets back deposit (your token).these glasses can ONLY be used to British Pavillion (stand 35). Glass You have to apply the official taste glass to the festival. However you can apply 1 2 pint glass of plastic to the British Pavillion.This is handed out on the condition against 1 token in deposit, which is returned when you give the glass back. Food tent The large food tent is placed on the area outside the exhibition hall. Here you can buy food, coffee and fizzy lemonades to reasonable prices the menu see on page 315. Toilets Toilets are in the area outside the exhibition hall between the food tent and the cloakroom tent. See page

6 FORORD Velkommen til ølfestival AF ANNE-METTE MEYER PEDERSEN, LANDSFORMAND FOR DANSKE ØLENTUSIASTER Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre måde at fejre Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag, end med en Europæisk Ølfestival. Det er derfor en rigtig stor glæde for mig at kunne byde velkommen til European Beer Festival. Det har længe været en drøm for os at holde en festival med en bredere europæisk repræsentation end vores ølfestivaler sædvanligvis Mulighed for har, og for to år mangfoldige siden gik forberedelserne for alvor i oplevelser, både gang. På det tidspunkt var der ingen for næsen, ganen, der havde fantasi til øjnene og ørerne. at forestille sig, at en uafhængig ølfestival kunne afholdes inde på Carlsbergs område, men nogle gange overgår virkeligheden fantasien. Og nu vil det vise sig, om virkeligheden lever op til drømmen. Gennem ti år har det danske ølmarked udviklet sig i rivende hast, og der er nu så mange forskellige danske øl, at det ikke er en nødvendighed at vende sig mod udlandet for at finde spændende og velsmagende øl. Men det er absolut ikke ensbetydende med at der ikke er meget spændende øl i resten af Europa. På European Beer Festival kan du som gæst smage øl fra mange af de europæiske lande, udover Danmark er det bl.a. Finland,Tyskland, England, Norge, Sverige,Tjekkiet, Belgien og flere andre. Dermed skulle der være rig mulighed for at få nye smagsoplevelser, danske såvel som udenlandske. På foredragsscenen vil skiftende foredragsholdere føre os ind i øl-brygningens verden, og vi får mulighed for at blive klogere mens vi nyder det gode øl. En helt ny gammel øl bliver præsenteret, og på den måde mødes det ældste fra ølverdenen med det allernyeste. Alt i alt skulle European Beer Festival give os mulighed for mangfoldige oplevelser, både for næsen, ganen, øjnene og ørerne. Jeg håber det bliver en uforglemmelig oplevelse. Rigtig god fornøjelse. Højt skum! Anne-Mette Meyer Pedersen Landsformand Danske Ølentusiaster It is hard for me to imagine a better way to celebrate the 10 years anniversary of Danish Beer Enthusiasts than with a European Beer Festival.Therefore it s a great pleasure for me to welcome you to the first European Beer Festival ever. It s an old dream to have a beer festival with a wider Many experiences to the nose, the mouth, the eyes and the ears are to be expected. range of European beers than the beer festivals of Danish Beer Enthusiast usually have, and two years ago the preparations started. At that point nobody dreamt that an independent festival like this could take place on the premises of Carlsberg, but sometimes reality goes beyond one's imagination. And now it is time to see if reality is able to live up to the dream. Through the past ten years, the Danish beer market has developed very fast, and now presents a range of beers so wide that it is not necessary to look abroad to find interesting and very tasty beers. But that doesn t mean that the rest of Europe hasn t got interesting beers. At European Beer Festival you will find beers from many of the European countries. Besides Denmark, Finland, Germany, England, Norway, Sweden, Belgium and the Czech Republic could be mentioned.this should give everyone the opportunity to have some new experiences Danish as well as from other European countries. On the scene different lecturers will speak about different sides of the beerworld and will give us the opportunity to get wiser. A brand new old beer will be introduced and that will make the oldest ways of making beer meet the very new. All in all a great many experiences to the nose, the mouth, the eyes and the ears are to be expected at European Beer Festival. I hope this will be an unforgettable experience. Have a good time at the festival. Cheers! Anne-Mette Meyer Pedersen Chairman Danish Beer Enthusiasts FORORD 10

7 UDSTILLERREGISTER U dstillere i alfabetisk orden Udstiller Standnr. Exhibitors Stand number. E xhibitors in alphabetical order UDSTILLERREGISTER Udstiller Standnr. Exhibitors Stand number A Albani 26 Alfotech 10 Alumen Import 70 Amager Bryghus 28 Amby Import 69 Andrik 21 Archers 35 B Baggaardsbryggeriet 7 Barleycorn 5 Bateman s 35 Beer and Pubs 35 Beer Factory 87 Belgiske Hus, Det 94 Bosa Nordic 93 Braueugle 88 Braunstein 30 BrewPub 65 British Food and Beverage 35 Bryghus Horsens 9 Bryghuset Kragelund 90 Brygladen 58 Brøckhouse 39 Bøgedal Bryghus 15 Cimic 46 Cotleigh 35 D Dagmarbryggeriet 23 Danish Beerhouse 28 Danske Ølentusiaster 99 Danske Ølentusiaster, nye medlemmer 13 Danske Ølentusiaster, poletter 74 Danske Ølpublicister 79 Duelund Bryglade 87 Djævlebryg, Bryggeriet 51 DKMBS 7 E Eastcoast Brewing 12 Egtved pigens bryg 86 European Beer Consumers Union 71 Fullers 35 FUR Bryghus 52 Færgekroen Bryghus 91 Føroya Bjór 16 G Glassamling 81 Goodtaste.dk 68 GourmetBryggeriet 18 Greene King 35 GS Service 98 Gyldne Hest, Den 49 H Halsnæs Bryghus 31 Hancock 54 Harvey & Son 35 Herslev Bryghus 31 Hilden 35 Holbæk Bryghus 17 Holdens 35 Holmegaard Bryghus 59 Hook Norton 35 Hornbeer 92 House of Beer 29 Humle Projektet 97 Højer Ørbæk 66 Håndbryggerne 57 J Jacobsen 27 Jelling Bryghus 87 Jensens Bryghus 37 Jessenhofke 64 JTM 21 K Klosterbryggeriet 38 Kongens Bryghus 29 KVAJJ 58 L Laudrup Vin & Gastronomi 19 Lund Teknik 2 M Malt Projektet 97 Marstons 35 Midtfyns Bryghus 40 Mikkeller 28 Mobilbryg 83 Musikbryggeriet dacapo 45 My Beer 41 F Faxe 26 Finske Småbryggerier 63 Fish & Beer 32 FM Pack 53 Foredragsscene 96 N Forlaget Radius 3 Nibe Bryghus 7 FORT, Samlerforeningen 61 C Nova Natie 62 Frederiksodde Haandbryggerlaug 58 Caledonian Brewery 35 Freeminer 35 I Nøgne Ø 43 Carlsberg 27 Fuglebjerggaard Bryggeri 97 Indslev Bryggeri 47 Nørrebro Bryghus 8 Ceres

8 UDSTILLERREGISTER Udstiller Standnr. Exhibitors Stand number O Odder Bryghus 44 Okells 35 OnePint 36 Otley 35 Oud Beersel 94 P Polske Købmand, Den 55 R Refsvindinge 85 Roskilde Øl/Det Lille Bryggeri 21 Royal Unibrew 26 Raasted Bryghus 31 S Samsø Bryghus 87 Sheffield Crown 35 Shepherd Neame 35 Sirius 84 Skagen Bryghus 50 Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening 73 Skands 60 Skovlyst 25 Stensbogaard Bryghus 89 Stevns Bryghus 20 Svaneke Bryghus 78 Svetpiva 72 Søgaards Bryghus 77 T Tatoverede Enke, Den 5 Teme Valley 35 TheoBrands 37 Thisted Bryghus 42 Thornbridge 35 Thwaites 35 Troldhede Mikrobryggeri 95 TSVbeer 24 Tuborg 27 V Ventnor 35 Vesterbro Bryghus 91 Vestfyen 22 Viborg Bryghus 24 Vin Down Under 67 W Warwik 87 White Labs/Ferm 11 Wickwar 35 Wiibroe 1 Wintercoat 6 Wold Top 35 Ø Øl og naturvidenskab 56 Ølfabrikken 14 ØlKonsortiet 28 Ølsamlerne 80 Øltorvet 34 Ørbæk 76 Å Aarhus Bryghus 33 14

9 1 - UDSTILLERE UDSTILLERE Refreshing flavour of the Zealand summer. Concentrated, golden lager, with a hint of elderberry. WIIBROES BRYGGERI H.C. Ørstedsvej 1, 3000 Helsingør Tlf.: Web: Nordsjællands stolthed Wiibroe blev grundlagt i 1840 af Carl Wiibroe da han overtog et lille hvidtølsbryggeri i Helsingør. Bryggeriets produktion har siden 1998 været varetaget af Carlsberg Danmark som har ejet bryggeriet siden 1964.Wiibroe har stadig egne lokaler i Helsingør. The pride of Northern Zealand Wiibroe was founded in 1840 by Carl Wiibroe, when he took over a small brewery in Elsinore.The brewery s production has been taking care of by Carlsberg Danmark, which has owned the brewery since 1964.Wiibroe still have their own premises in Elsinore. WIIBROE SOMMER Fruit Beer 4,3% vol. Ny forfriskende pilsner med smagen af den nordsjællandske sommer. Koncentreret, gylden sommerpilsner med en antydning af forfriskende hyldebær.til parken, til stranden og til terrassen eller hvor du ellers vil nyde sommeren. WIIBROE PORTER Imperial 8,2% vol. I en tid hvor der er stor interesse og efterspørgsel på spændende ølsorter har vi fundet det oplagt at relancere Wiibroe Porter, eller Imperial Stout som den rettelig hedder. Derfor kommer porteren nu tilbage, brygget på den oprindelige opskrift, med Wiibroe gær. Imperial Stout with Wiibroe yeast. WIIBROE FLAGØL Pale Lager 5,7% vol. Den friske Wiibroe Guld Export, også kaldet "Flagøl", blev introduceret i Den blev fra starten meget poulær, hvor den især ved festlige lejligheder blev et kærkomment alternativ til den daglige pilsner. Hertil bidrog også flaskens smukke ydre, der ikke mindst på grund af flaget på etiketten pynter på ethvert veldækket bord. The fresh Wiibroe Guld Export, also called "Flagøl" because of the flag was introduced in WIIBROE ÅRGANGSØL Strong Lager 10,6% vol. Hvert år er det en ny kunstner, der får til opgave at skabe motivet til etiketten. Smagen er frisk og syrlig, kombineret med en let sødme. Ekstra tilsætning af humle giver Årgangsøllen en duft som en mildt krydret blomstereng. A different artist designs the label every year. Fresh and sourish, with light sweetness. Extra added hops give a mildly scent of a flowery meadow. WIIBROE PILSNER Pilsner 4,6% vol. Kom på markedet i 1896 og fik succes fra starten.wiibroe Pilsner brygges af de mest udsøgte råvarer indenfor byg, malt og humle. Den har en lys farve og en ren smag. On the marked in Brewed with the best choice of barley, malts and hobs. Light colour and clean taste. WIIBROE CLASSIC Vienna 4,6% vol. Lidt mere smag og farve end den traditionelle Wiibroe Pilsner. Rundhåndet brug af farvemalt og andre specialmalte, giver Wiibroe Classic en mere gylden farve og et flot varmt skær. Disse malte bidrager også til en mere maltet aroma, med noter af sødme og ristet karakter.wiibroe Classic er med sin gode aroma fortrinlig til det danske frokostbord. A bit more flavour and colour than Wiibroe Pilsner. Generous use of colour malt and other speciality malts, gives a golden colour and a nice warm gleam. Maltet aroma, with notes of sweetness and roasted character. WIIBROE BRYG Dunkel Bock 7,5 Første bryg i en serie. Dunkel Bock har en smag der skiller sig ud og bliver husket. En smag der bliver bedre og bedre, i løbet af den femårige holdbarhedsperiode. Den særlige bryg er til ære for en helt særlig mand, nemlig Wiibroe s grundlægger Carl Wiibroe. First brew in a series. Distinct flavour, that improves with time. In honour of Carl Wiibroe. C.WIIBROE ALE Brown Ale 5,0% vol. Fra C.Wiibroes Haandværksbryggeri. Har vundet som årets etiket. En ravfarvet øl med en sød maltagtig aroma. From Carl Wiibroes craft brewery. Won as the label of the year.amber coloured with a sweet malty aroma. C.WIIBROE BRYG NO. 1 Traditional Ale 6,0% vol. Fra C.Wiibroes Haandværksbryggeri. Overgæret. Aromaen er sød med godt ristet malt, krydderier og karamel med noter af lakrids. From Carl Wiibroes craft brewery. Top-fermented. Sweet aroma with good roasted malt, spices and caramel, with notes of liquorice

10 2 - UDSTILLERE UDSTILLERE LUND TEKNIK Ålborgvej 81, Hvam, 8620 Kjellerup Tlf: Websted: Alt til haandbryggeren og nu også mikrobryggeriet Lund Teknik har gennem de seneste par år gennemgået en rivende udvikling som udstyrs- og råvareleverandør til haandbryggere i ind- og udland. Nu er sortimentet også udvidet med hardware til den mere professionelle brygger og i særdeleshed til de nye mikrobryggerier. Hvad enten man er haandbrygger, professionel brygger eller blot har interesse for haandbrygget øl, er denne stand absolut et besøg værd. Fra Lund Tekniks brede varesortiment fokuseres der denne gang på tappeudstyr til fadøl, fustageløsninger og ikke mindst diverse analyse- og måleudstyr til ølbrygning. Der vil blive vist bryganlæg i funktion, så gå efter duften... Everything you need for brewing Lund Teknik has undergone tremendous development during the last few years as a supplier of equipment and raw materials for home brewers both here and abroad. Our inventory is now expanded with hardware for the more professional brewer, particularly the new micro brewers. Whether you are interested in home brewing, professional brewing or just have an interest in craft beers, this stand is worth a visit. From Lund Teknik s wide assortment, we focus this time on filling equipment for draught beer, kegging solutions and not least diverse measuring and analysing equipment for brewing.we will have a brewing kit operating, so follow your nose... NIMBUS ESB ABBEY ROAD ESB 36 IBU 6,0% vol. NIMBUS TJEKKET PILS YELLOW SUBMARINE Pilsner 36 IBU 4,6% vol. NIMBUS WHITE LOVE ME DO Witbier 16 IBU 4,8% vol. NIMBUS FIRST IPA HERE COMES THE SUN India Pale Ale 49 IBU 6,3% vol. NIMBUS ISLAY SGT. PEPPER Smoked IPA 33 IBU 5,6% vol. Eksperimentalbryg Hertil kommer der et antal eksperimentalbryg kom og smag. Experimental brew There will also be served a number of experimental-brews come and taste. 3 FORLAGET RADIUS Forlaget Radius T Ølbrygning for begyndere Hos Forlaget Radius kan du købe Ølbrygning for begyndere, der er den første dansksprogede begynderbog på feltet i årtier. Så har du lyst til at prøve kræfter med ølbrygning, så er bogen det helt rigtige sted at starte. Ølbrygning er i princippet ikke en specielt indviklet proces. Med en spand, lidt malt, humle og gær og et par enkle redskaber kan du faktisk lave øl, der er drikkeligt. Bogen her går dog et skridt videre og forklarer, hvordan du brygger øl, der med lidt held, omtanke og knofedt sagtens kan konkurrere med meget af det øl, der findes på markedet. Bogen rummer en let begynderopskrift, hvor der bruges malt-ekstrakt. Men de centrale kapitler drejer sig om at brygge det, der kaldes all- grain altså hele processen fra at kværne eller valse malten til man står med det færdige øl. Med Ølbrygning for begyndere får du en gennemgang af: udstyr og råvarer du skal bruge hvordan du brygger hvordan du læser en opskrift 17 opskrifter, der har vundet medaljer ved DM i Håndbryg! mæskeprocessens faser malttyper gør-det-selv-tricks Derudover indeholder bogen en omfattende ordliste og liste over forhandlere m.m. Alt sammen i et letforståeligt sprog, der er lige til at gå til. Såh er der nogen grund til at vente? Ølbrygning for begyndere er på 80 sider i hardcover og koster 149,95. For gæster, der under festivalen melder sig ind i foreningen Danske Ølentusiaster, yder vi en særlig rabat, så bogen kan købes for 99 kroner. Homebrewing for beginners New Danish book for beginners, 80 pages. Discount for new members of Danish Beer Enthusiasts. 19

11 4 5 - UDSTILLERE 4 5 DEN TATOVEREDE ENKE/ BARLEYCORN Boltens Gård Gothersgade 8 D, 1123 Kbh. K Tlf: Web: Gold Diploma The Danish Beer Enthusiast gold diploma since the start, Semper Ardens Award. It s been more than 7 years since Den Tatoverede Enke (The Tattooed Widow) opened its doors in Boltens Gård, in the center of Copenhagen. Since then, we have served thousands of different beers on bottle and draught, in their original glasses, to give you a higher and more interesting beer experience. The 16 taps in the bar (and 5 upstairs) are filled with our own imported beers, mainly Belgian, with the support of other nationalities. But the place has more to offer.the kitchen is preparing a la carte and menus, from fresh produce and beer, lots of beer. Every week, several litres of beers go through the kitchen, to add flavour to sauces, bread and marinades. Check our weekend timetable at our stand, in order not to miss any important events. Beer and food The beer menu was introduced in 2001 and is a very successful ingredient of our concept. Here beginners and more experienced beer drinkers can enjoy a menu prepared with beer, where a lot of time is put in to create a perfect harmony with the accompanying beers. During the festival, there will be served a sample 6 course menu with matching beers, check our time table for details. And some more beers There are always new beers introduced at the bar. Jeremy s most recent beer trip was around our neighbouring country Sweden, so he will introduce a variety of Swedish microbreweries. This includes: Dugges Ale och Porterbryggeri Hantverksbryggeriet Närke Kulturbryggeri Ocean Oppigård Ölands Gårdsbryggeri There will also be a unique chance to try some Ocean on cask, and to meet some of the brewers behind the breweries such as Närke, Ocean, Oppigård and Ölands Gårdsbryggeri. Also try Enken s brown porter (stored 1 year). One of several special brews prepared, not only for the bar, but to accompany a special dish on one of our menus. Check our weekend timetable at our stand, in order not to miss any important events. 20

12 6 - UDSTILLERE UDSTILLERE WINTERCOAT BREWERY Niels Jørn Thomsen & Disa Fink Grønvej Sabro Tlf.: Web: Familiebryggeri WinterCoat er et familieejet bryggeri som ligger på den gård, hvor brygger Niels Jørn Thomsen er født og opvokset og har brygget godt øl siden 1970'erne. Det rene, klare vand fra vores egen brønd har en mineralsammensætning, der gør det ideelt til de engelske øltyper, som vi foretrækker at brygge. Alle opskrifter er Niels Jørns egne og alle vore øl bliver brygget hjemme på vores bryggeri af de bedste råvarer vi kan finde og med kærlighed til øllets sjæl.vore øl bliver brygget og behandlet nænsomt hele processen igennem. De bliver ikke pasteuriseret eller filtreret, da disse processer ødelægger nogle af de herlige smagsnuancer, som er sjælen i en velbrygget øl. Bryggeriet, som sendte det første øl på markedet i slutningen af 2003, har indtil videre brygget 16 forskellige WinterCoat-øl. Family Owned Brewery WinterCoat beer is brewed on a used 8 hl (800 litre) system purchased in England.The first brew was officially released for sale on September 5, 2003.The brew house is situated in the former barn, the 4 fermenting vessels stand in what once was a stall for the farm's 2 horses, and at present the 12 conditioning tanks are housed in a 40- foot refrigerated container.we have recently completed the process of turning the old cow byre and the rest of the outbuilding into brewery space as well, including a very cozy, panelled tap room with a gorgeous second-hand bar, where we round off brewery tours with a couple of hours of beer tasting. We are now in the final stages of furnishing our B&B in the old hayloft. På cask DOUBLE HOP Imperial India Pale Ale 8,2% vol. Double Hop er en Imperial IPA med fire typer humle i alt. Humlen er tilsat under mæskningen, kogningen, og øllet er også tørhumlet under lagringen. Smagen er meget frisk med en god balance mellem bitter- og aromahumle. Duften er himmelsk for en humleelsker - den herlige duft af frisk humle som kun tørhumling kan give. WinterCoat's Imperial IPA is light amber in color.the fruitiness from the ale yeast combines beautifully with the body of the malts and the freshness of the hops to create a very well-balanced, though very heavily hopped brew. Double Hop has a heady hop aroma without too much bitterness.the smooth taste belies its 8.2% alcohol content.this beer is dangerously pleasant to drink! COCKNEY IMPERIAL STOUT Imperial Stout 8,0% vol. Denne begsorte stout blev brygget på foranledning af Cockney Pubs ejer, Mike Wilson, som ønskede en stærk stout med en rig smag af chokolade og ristet byg samt den runde, bløde smag, man kender fra WinterCoats Oatmeal Stout. Det fik han, og Cockney Imperial Stout blev så stor en succes, at den nu fås over det ganske land. Cockney Imperial Stout was born at the request of Mike Wilson, publican and proprietor of Cockney Pub in Århus. Mike talked Niels Jørn into brewing a whole batch of a rich, dark, very strong stout exclusively for his pub. På fad VILDMOSEØL Smoked Ale 5,8% vol. Vildmoseøl er brygget specielt til Lille Vildmosecenter, et naturcenter i Himmerland. Niels Jørn lod sig inspirere af mosen, da han brugte tørverøget malt, porse og rønnebær i denne friske og velsmagende øl. Med sin fylde, friskhed og lette sødme er den en fremragende øl til braiserede retter. Brown ale with its subtle notes of peat-smoked malt, the fresh spiciness of bog myrtle and the bittersweet fruitiness of rowan berries.these 3 ingredients harmonise beautifully with the other malts and hops used. BITCHES BREW Belgian Ale 6,5% vol. Brygget på bygmalt, hvedemalt og havre, og med pomerans og koriander. En frisk men alligevel fyldig øl, der egner sig fortrinligt til sommerfrokosten. This idea was to make a jazzy beer. This golden ale is full-bodied with a soft spiciness. It should be drunk cool, around 5-7 degrees celcius. A lovely, beer which sparkles on the tongue and goes well with fish, poultry and light meats like pork or veal - and very refreshing all by itself! WINTERCOAT ESB Extra Special Bitter 6,2% vol. Den første WinterCoat-øl på markedet. ESB er en Extra Special Bitter, en øl, der har mere af det hele - mere malt, mere humle og højere alkoholprocent. ESB en har en mørk ravfarve. Den engelske overgær bidrager med en frugtagtig smag, som understreges af de fire humlesorter, der giver denne øl en frisk bitterhed og kompleksitet. The first WinterCoat beer on the market.a beer that has a bit more of everything more malt (and therefore more body), more hops and more alcohol than a "regular" ale. Our ESB has a dark amber color.the English ale yeast contributes the fruity notes which are underscored by 4 types of hops which give this beer its fresh bitterness and complexity. 23

13 6 - UDSTILLERE 24 WINTERCOAT OATMEAL STOUT Stout 5,4% vol. Denne stout, med sin typiske, sorte farve, er mild og behagelig. Havre giver den en cremethed og flot skum, samt en nøddeagtig smag, som anes i eftersmagen. Farven og smagen får yderligere dybde af ristet byg og chokolademalt. This beer has the deep, rich, almost black color one expects in a stout. Its taste is smooth and pleasant, but also complex due to the combination of several types of malt and grain. Oats enhance the creaminess and give the head its staying-power, as well as contributing to the nut-like character of the aftertaste. WINTERCOAT INDIA GOLD India Pale Ale 6,3% vol. Flot ravgylden farve og en meget frugtagtig aroma, som balanceres af tre typer humle. Smagen er fyldig, og samtidigt meget frisk.wintercoats version af en IPA er anderledes end de fleste, da den indeholder 2 humletyper, som man normalt ikke forbinder med traditionelle engelske øltyper. It has a beautiful amber-golden colour and an especially fruity aroma which is balanced by 3 types of hops. The taste is full-bodied and yet very refreshing.wintercoat's version of an IPA is different from most, as it contains 2 types of hops not normally associated with traditional English (or American) beers. YULE ALE English Strong Ale 6,5% vol. Begyndelsen til det hele, denne øl har været en juletradition i bryggerens hjem siden Og med god grund: dens mørke farve har en dyb, rødlig glød, frugtsmagen er intens og den fremhæves af den strejf af citrus og krydderier som de to anvendte humletyper giver i skøn harmoni. Bare julen varede indtil påske... Niels Jørn har tunet opskriften lidt; han har brugt en ny gær for at fremhæve undertonen af frugt (blommer og bær) og han har fjernet Cascade humlen og øget mængden af pomerans for at beholde strejfet af citrus, som en Yule Ale skal have. This beer has been a Christmas tradition in the brewer's home since 1996 and was the beginning of the WinterCoat dream - and with good reason! Its dark colour has a deep, reddish glow, the fruitiness is intense, accentuated by a touch of citrus and balanced by the spiciness which the 2 types of hops contribute in glorious harmony.this year (2006), in our efforts to become Denmark's only Cascade-free micro, we've removed the Cascade hops and given Yule Ale a tad more orange peel so it retains the rich citrus notes a Yule Ale should have.

14 7 - UDSTILLERE UDSTILLERE DANSKE MICROBRYGGERIERS SAMSALG APS Brian Jensen Danmarksgade 4, 7500 Holstebro Tlf: Web: Tre danske mikrobryggerier stifter salgsselskab sammen I juli 2008 stiftede de tre bryggerier WinterCoat, Baggaardsbryggeriet og Nibe Bryghus salgsselskabet Danske Microbryggeriers Samsalg. De tre bryggerier er gået sammen om selskabet for at sikre en mere strømlinet distribution til butikkerne. For alle mikrobryggerier har distributionen været et stort problem gennem længere tid, da det er forbundet med ekstreme omkostninger for de enkelte bryggerier og samtidig har loyaliteten hos den traditionelle distributør været utrolig ustabil. Ved at samarbejde om salget får butikker og restaurationer et markant større udvalg fra salgsselskabet, samtidig kan bryggerierne tilbyde deres øl i områder hvor det ikke var muligt at distribuerer før, da fragtomkostninger for det enkelte bryggeri var ekstremt høje. Danske microbryggeriers samsalg vil til daglig blive forkortet DKMBS. Selskabet har ansat Brian Jensen som salgschef. Brian Jensen har flere års erfaring fra ølmarkedet, med distribution til detail og restaurationsbranchen. På EBF-messen i København vil man for første gang se lanceringen af DKMBS og denne dag lanceres vores nye hjemmeside Three Danish micro-breweries establish together sales company In July 2008 the three breweries WinterCoat, Baggaardsbryggeriet and Nibe Bryghus established the sales company Danske Microbryggeriers Samsalg.The three breweries have gone together about the company to secure a more streamlined distribution for the shops. 7 BAGGÅRDSBRYGGERIET Danmarksgade 4, 7500 Holstebro Tlf: Web: Øl fra baggården Baggaardsbryggeriet, Holstebro er et af landets mindste bryggerier. Bryggeriet ligger centralt placeret i en baggård til byens gågade. Siden 2004 har bryggeriet leveret øl til hele det midt- og vestjyske område. Øllene produceres ud fra helt traditionelle brygningsmetoder og er således hverken pasteuriseret eller filtreret. Dermed bevares øllens fine oprindelige smag. Ligeledes tappes og kapsles alle øl i hånden. Det er en langsommelig proces, men det giver resultater. Baggaardsbryggeriet har ved flere lejligheder modtaget stor hæder for dets øl. Thus the beer's fine original taste is preserved. Also, the beers are bottled and corked by hand. It's a slow process, but it gives results. In this way Baggaardsbryggeriet has received great honour for its beer. WHEATO Wheat Ale 5,2% vol. En frisk, lys, lethumlet hvedeøl justeret med appelsin. En fantastisk tørstslukker, som egner sig perfekt til en liggestol en søndag i haven. Brygget på hvedemalt, pale ale malt, karamelmalt, humletyperne Fuggles og Tettnanger. A traditional "old American style", as a wheatbeer should be. Brewed using barley malt, wheat malt, oranges, hops, and yeast. INDIAN SUMMER India Pale Ale 5,8% vol. Indian Summer er en overgæret fusion mellem en IPA og en hvedeøl tilsat mynte, hvilket giver en frisk og meget velduftende øl. Brygget på pale ale malt, karamelmalt, hvedemalt og humletypen Cascade. Indian Summer is a top-fermented fusion between an IPA and a wheat beer enriched with mint, which gives it a fresh and very nice smelling beer. 26 Bliv medlem af Danske Ølentusiaster til fødselsdagspris I anledning af Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag vil vi gerne give endnu flere chancen for at dele de oplevelser medlemskab af Danmarks mest velsmagende forening giver. 50,- kr i kontantrabat og 100 præmier Få 50,- kr. i rabat ved indmeldelse på festivalen. Blandt alle de der melder sig ind, vil der blive trukket lod om 100 præmier, hvor 1. præmien er et gavekort for 2 personer med Bruxelles Airlines til Bruxelles, 2. præmien er et Ølgavekort på 3000,- kr. Besøg stand 13 Beer from the backyard Baggaardsbryggeriet, Holstebro is one of the country's smallest breweries. The brewery lies centrally placed at a backyard to the town's pedestrianized street. Since 2004 the brewery has delivered beer to the entire middle- and West Jutlandic territory. The beers are produced using completely traditional brewing methods and are for instance neither pasteurized nor filtered. DRUNKEN SAILOR WHISKY ALE English Strong Ale 6,5% vol. En flot ravfarvet ale tilsat en udsøgt Islay whisky.whiskyen giver en let røget duft og eftersmag. En humlet overgæret lys type brygget på pilsnermalt, münchenermalt og humletyperne Northern Brewer og Saazer. A beautiful amber-coloured ale enriched with an exquisite Islay whisky.the whisky gives it a lightly smoked scent and aftertaste. 27

15 7 - UDSTILLERE UDSTILLERE - 7 BLACK CELEBRATION Porter 7,2% vol. En kulsort overgæret porter/stout type. Brygget på pilsnermalt, münchenermalt, karamelmalt, chokolademalt, blackmalt og røgmalt, humlet med Northern Brewer og East Kent Golding. A black as coal top-fermented stout/porter type. Brewed with lager malt, Munich malt, caramel malt, chocolate malt, blackmalt and smoke malt. AD LIBITUM Pilsner 4,4% vol. En tjekkisk inspireret pilsner, brygget på masser af pilsnermalt og den tjekkiske humletype, Saaz. En let drikkelig pilsner der er helt fantastisk på fad, bare der er rigelige mængder af den. Derfor navnet. A Czech-ly inspired lager. An easily drinkable lager. HOLSTEBRO PALE ALE India Pale Ale 5,6% vol. Holstebro Pale Ale (HPA) har en let sødme og en velafstemt bitterhed. HPA er brygget på humletyperne Cascade og Styrian Golding, som tilfører HPA en blomstrende duft af både hyld og citrus. HPA er en fyldig, men dog let drikkelig øl, med en lang eftersmag med bl.a. noter af karamel. A full bodied, but however easily drinkable beer, with a long aftertaste, with among other things notes of caramel. Specialbryg KASTANIE ALE Brown Ale 5,2% vol. Kastanie ale er brygget på fem forskellige malttyper, bl.a. karamelmalt og chokolademalt, humletyperne East Kent Golding og Northern Brewer. Derudover er der tilsat en ypperlig fransk kastanjelikør som giver en let bitterhed og noter af karamel, både i smag og duft. Added a French chestnut liqueur that gives a slight bitterness and notes of caramel, both in aroma and flavour. EKSPERIMENTET 15 GÆSTEBRYG NR. 1 Fruit Beer 7,5% vol. Eksperimentet 15, gæstebryg nr. 1 resultatet fra en bryggerkomsammen i februar Bygmalt, rugmalt, hvedemalt, havre, blåbær, humletyperne Chinook, East Kent Golding, Styrian Golding og en lagringstid på over 18 måneder, er nogle af nøgleordene for dette eksperiment. Peter Klemensen (Thisted Bryghus), Jens Eiken (Husbryggeriet Jacobsen), Poul Lütz (Bryggeriet Herning) og Martin Schau (Baggaardsbryggeriet) var nogle af de sammenbragte brygmestre. Dette Eksperiment er gemt specielt til denne lejlighed. Blueberry beer.the Experiment 15, visitor brews no. 1 the result from a brewer get-together in February NIBE BRYGHUS Bryggen 80C, 9240 Nibe Tlf.: Web: Lokal ølkunst Med oprettelsen af Nibe Bryghus har vores ønske været at genoptage en gammel tradition for at brygge lokal øl med egenart og samtidig med bred appel.vi håber også, at Nibe Bryghus kan tilføre området og Nibe by endnu en værdi ud over den smukke beliggenhed og det hyggelige bymiljø. Local beer art Danish micro brewery brewing beer with special character and broad appeal. CLIPPER American pale ale 5,5% vol. Aromatisk rødgylden ale med en frisk smag og duft af citrus og blomster. Brygget med sydafrikansk Roibush Te samt First Gold og Cascade humle. Brewed using South African Rooibos. Aromatic red-golden ale has a refreshing taste and an aroma of citrus and flowers. BAGBORD Ekstra Pilsner 5,0% vol. Bagbord er en pilsner brygget efter tjekkisk forbillede, men med lidt kraftigere smag af humle. Bagbord is a Czech-style lager, but with a slightly stronger hop profile. STYRBORD Dark ale 6,0% vol. Mørk og spændende aromatisk ale med mild smag af ristet korn og røg. Brygget med amerikansk Amarillohumle. Brewed using American Amarillo hop, this dark and aromatic ale has light notes of roasted barley and a smoky touch. THETIS Honey ale 6,2% vol. Thetis er en mild og rund ale med en dejlig duft og smag af honning og orange frugter. Brygget med orangeblomst honning. Brewed using orange blossom honey,thetis is a mild and round beer with a lovely aroma and the delicate flavour of honey and oranges. ANKER Porter 7,5% vol. En dejlig rund og kraftig kulsort porter med en diskret smag af lakrids og kaffe. Anker blev valgt som bedste øl ved DØE Aalborgs smagning af øl fra otte nordjyske bryggerier den 29. marts Soft, pitch black porter with a coffee and liquorice aroma

16 8 - UDSTILLERE UDSTILLERE NØRREBRO BRYGHUS Ryesgade 3, 2200 København N Tlf.: Web: Øl når det er allerbedst I år tilbyder Nørrebro Bryghus et sted mellem tyve og tredive forskellige øl samt et par gedigne overraskelser. Sortimentet spænder fra den tjekkiske pilsner over frugtøl og hvedeøl til IPA, sour ale, stout, barley wine, egefadlagrede øl og meget, meget mere. Øl og mad Besøg også Nørrebro Bryghus madbod på ølfestivalen. Her serveres lækker, rustik og mættende ølmad med fremragende ingredienser og masser af øl. Beer when it's best of all This year Nørrebro Bryghus offers between twenty and thirty beers as well as a couple of solid surprises. There is beer for any taste and the assortment includes Czech lager over fruit beer and wheat beer for IPA, sour ale, stout, barley wine, oak aged beer and much much more. Beer and food Also visit Nørrebro Bryghus' food stand at the beer festival.we offer delicious and rustic beer food with excellent ingredients and lots of beer. STUYKMAN WIT Witbier 5,3% vol. Brygget på biodynamisk hvede fra bageriet Aurion i Guldager. Fyldig, sødmefuld og krydret tilsat koriander og pomerans. Forfriskende og perfekt for dem, der ikke er til de kraftige og bitre øltyper. Full bodied, sweet and seasoned wit added coriander and bitter orange. FURESØ FRAMBOISE Fruit Beer 5,3% vol. En filtreret belgisk hvedeøl tilsat hindbær i de sidste dage af modningen. Sammen med et lavt sukkerindhold, og rigeligt kulsyre, fremstår den tør og perlende frisk. Svagt pink og med en markant duft og smag af hindbær, er den en klar vinder, til de mere følsomme ganer. Wheat beer added raspberry. A winner, to the more sensitive palates. ÇESKE BÖHMER Pilsner 5,0% vol. Inspireret af den Bøhmiske Pilsner tradition. Brygget udelukkende på bøhmisk malt og saazer humle. Præget af milde maltaromaer med et diskret krydret humleindslag. Smagen er rund og meget fyldig uden påtrængende bitterhed. Marked with mild malt aromas with a discreet seasoned hop note. NEW YORK LAGER Lager 5,2% vol. Amerikansk undergæret øltype fra før forbudstiden. Kraftig, fyldig og mørkgylden øl. Intens maltkarakter med karamelnoter, markant bitterhed og en blomsteragtig duft af nordamerikansk Cascade humle. Strong, full and dark-golden beer. Intense malt character and marked bitterness. RAVNSBORG RØD Red Ale 5,5% vol. Rødbrun, blød, rund og fyldig øl.tæt maltkarakter blandet med en intens frugtig og aromatisk duft. Smagen er præget af frugt og et krydret indslag af Amarillo humle. Blid bitterhed og en cremet fylde. Reddish brown, smooth, round and full-bodied beer. Dense malt character mixed with intense fruity and aromatic aromas. KING S COUNTY BROWN ALE Brown Ale 5,5% vol. Nørrebro Bryghus første gæstebryg modelleret efter gæstebryggeren Garrett Oliver s egen Brooklyn Brown Ale. Mørk, middelfyldig, frugtig ale med duft og smag af nødder, chokolade og tørret frugt. It is a dark, medium bodied, fruity ale with the scent and taste of nuts, chocolate and dried fruits. BRUGGE BLONDE Belgian Ale 6,5% vol. Markant, krydret duft, som skyldes såvel gæren, den tilsatte honning som krydringen med citron og paradisfrø. Smagen er fyldig, bittersød og kompleks, med en diskret varme, som bliver længe i munden. Distinct spicy aroma owing to the special yeast strain, use of honey and the spices added - lemon peel and grains of paradise.the taste is full, bittersweet and complex, finishing with a gentle warming sensation that lingers on the palate. PACIFIC SUMMER ALE Pale Ale 5,6% vol. Brygget i samarbejde med Garrett Oliver, Brooklyn Brewery. Præget af de tre nye, nordamerikanske aromahumler Vanguard, Athanum og Amarillo som denne øl er intensivt tørhumlet med. Resultatet er en sprød, krydret og ret bitter ale, med indslag af citrus og fyrrenåle, som fortsætter i den lange eftersmag. The result is a crisp, spicy and fairly bitter ale with a long lasting finish of citrus and pine needles. GOLDEN SPIKE IPA India Pale Ale 5,5% vol. Den gyldne klare fremtoning vidner om en letløbende øl med tørre, nærmest sprøde malttoner, mens der på humlesiden bydes på markant bitterhed og frisk, frugtig humlearoma, der giver mindelser om citrus og nåletræ. Den forfriskende smagsoplevelse ender med en tør frisk bitterhed. Dry, rather crisp malt tones, marked bitterness and fresh, fruity hop aroma. BOMBAY PALE ALE India Pale Ale 6,5% vol. En kraftig øl, brygget udelukkende på engelsk Marris Otter malt, som giver en dyb og intens maltkarakter. Masser af frugtige ale aromaer suppleres af intense indslag af klassiske engelske aromahumler, som er tilsat efter gæringen. Plenty of fruity ale aromas supplemented by bold notes of English aroma hops added after fermentation. 31

17 8 - UDSTILLERE UDSTILLERE NØRREBROS JULEBRYG Spice Ale 7,0% vol. En unik, mørk filtreret ale brygget på malte af byg, hvede og rug. Smagsat med en julehemmelig krydderiblanding. Fyldig, kompleks krydret duft og en kraftig syrlig og sødmefuld smag med en let bitter finish. Full-bodied Christmas Ale, with a complex, spicy aroma, and a rich sweetish flavour that ends in a slightly bitter finish. OLD ODENSE ALE Sour ale 7,5% vol. Krydret med røllike, stjerneanis, slåen, kortlæbe og skovmærke. Gæstebrygget af Sam Calagione, Dogfish Head. Seasoned with milfoil, star anises, short lip and woodruff. Brewed by Sam Calagione, Dogfish Head. OAK WISE Sour Ale 8% vol. Vildgær dominerer hvedeøllen, der har et slægtsfællesskab med den belgiske lambic-type og et tydeligt tørt champagne-præg. En frisk syrlig base møder smagsløgene, mens der på aromasiden bydes på komplekse toner af æble, abrikos, og vanilje, som stammer fra gæren, fra tilsat abrikos og fra hårdtristede egespåner af sorten Alba. Wild-fermented wheat beer added apricot and hard-toasted oak chips of the kind Alba. PÅSKE BOCK Doppelbock 7,0% vol. En kraftig og fyldig forårsbebuder. Brygget i den originale Bock tradition, som også tidligere var udgangspunktet for dansk påskebryg. Smagen er rund, sødmefuld med præg af karamel og rosiner. Middel bitterhed og eftersmag. Easter Brew.The taste is round, sweet with notes of caramel and raisins. SKÄRGAARDS PORTER Porter 6,0% vol. En ægte porter. Skabt sammen med Lasse Ericsson fra Nynäshamns Ångbryggeri syd for Stockholm.Tilsat honning før gæringen, og resultatet er en blød og cremet kaffesort porter med blid duft af chokolade, kaffe og nødder. Smagen er tør, let og elegant med indslag af lakrids og tørret frugt. A real porter. Created in cooperation with Lasse Ericsson from Nynäshamns Ångbryggeri south of Stockholm. LA GRANJA STOUT Sweet Stout 7,5% vol. Tilsat et koldtvandsekstrakt af en mexicansk, økologisk single estate kaffe. Resultatet heraf er en diskret kaffearoma, som blander sig med de let brændte, lakridsagtige aromaer fra de mørke malte og en i øvrigt krydret duft. Smagen er let sødlig, middel fyldig, med behersket bitterhed og eftersmag. Delicate coffee aroma, blending in with the roasted aromas of the dark malts and other spicy stout aromas. S:T CLARA QUADRUPEL Abbey Ale 10,1% vol. Duften er intens og krydret med indslag af nelliker, marcipan og appelsinskal. Den fyldige smag er let syrlig, citruspræget med mindelser om hedvin, og den lange, ret tørre eftersmag har krydret bitterhed og noter af træ og læder. Flavour and aroma are intense and spicy with notes of cloves, almond and orange peel. NORTH BRIDGE EXTREME Imperial IPA 9,6% vol. Bryggernes gave til Anders på årsdagen for åbningen af Nørrebro Bryghus. En mørkgylden, ekstremt bitter ale, med udpræget humle aroma. Bør nydes absolut sidst dine smagsløg kan ikke bruges herefter. Should be enjoyed as the final beer of the evening Your taste buds can t be used after drinking this ale. LITTLE KORKNY ALE Barley Wine 12% vol. Duften er vinøs og krydret, og smagen er intens med tydelige indslag af blommer, tørret frugt, karamel og varme. Eftersmagen er lang og nuanceret, og denne øl bliver med tiden blot mere harmonisk og kompleks, hvorfor den lagres i mindst to år før den frigives til salg. Little Korkny Ale vandt bronze i kategorien Aged Beer ved World Beer Cup i Aged two years.won bronze in the category Aged Beer at the World Beer Cup in NO NAME #1 Specialty Grain 8% vol. En kraftig, mørk rugøl. A strong, dark rye beer. NO NAME #2 Belgian Ale 8,6% vol. En lys belgisk golden ale med Gojibær. A light Belgian Golden Ale with Goji-berries. NO NAME #3 Oud Bruin 6,0% vol. En sur, egefadlagret Oud Bruin. A sour, oak aged Oud Bruin. NO NAME #4 English Mild 6% vol. En mørk og fyldig engelsk mild A dark and full-bodied English mild. NO NAME #5 Specialty Grain 5% vol. En vådhumlet spelthvedeøl. A wet-hopped spelt wheat beer. NO NAME #6 Porter 9,0% vol. En egefadlagret porter. An oak aged porter. ÅRETS OVERRASKELSE Som om seks festivalnyheder ikke var nok, så byder Nørrebro Bryghus på en enkelt overraskelse eller to. As if six festival news weren't enough, Nørrebro Bryghus offers a surprise or two. 33

18 9 - UDSTILLERE UDSTILLERE BRYGHUS HORSENS Søndergade Horsens Tlf: Web: Fredede bygninger Bryghus Horsens blev åbnet i august Bryghuset er placeret i de fredede gule bindingsværksbygninger fra midten af 1700-tallet i Apotekergaarden på Søndergade, som er gågaden i Horsens. Bryghuset er knyttet sammen med Bryghus Cafeen, som ligger i det nye center Bytorv Horsens. En flot gårdhave forbinder bryghuset og caféen, selve brygværket, to flotte kobbertanke, er placeret i Bryghus Caféen. Protected buildings Bryghus Horsens was opened in August 2006.The brew house is placed in the protected yellow half-timbered houses from the middle of the 18th century. The brew house is connected with Bryghus Cafeen. A beautiful back yard connects the brew house and the café, the brewworks, two beautiful copper tanks, are placed in Bryghus Caféen. PILSNER NO. UNO Pilsner 4,6% vol. En Pilsner, den første opskrift brygget på Bryghus Horsens, en lager eller Classic, lidt mørkere og lidt kraftigere end almindelig pilsner. Brygget på pilsner-, münchner- og carahellmalt, humlet med Saaz- og Willamettehumle. A little darker and a more fullbodied than ordinary lager. BRYGHUS HORSENS RED ALE Irish Ale 5,6% vol. En atypisk red ale, tør, maltet og velhumlet, brygget ud fra skotske og irske traditioner men er dog Bryghus Horsens Red Ale. Brygget på Pilsner-, carared- münchner-, rug-, røg- og lidt Caraffa farvemalt, humlet med Fuggles og Challenger, kraftig, tør og humlet. Powerful, dry og hoppy. MIDDELALDERBRYG Traditional Ale 6,2% vol. Både ingredienser og brygmetode er tilpasset for at få et autentisk præg. En kraftig øl med strejf af røg. Oprindelig brygget i forbindelse med Europæisk Middelalder Festival i Horsens. A strong beer with a touch of smoke. BRYGHUS HORSENS PALE ALE Pale Ale 5,2% vol. En overgæret, amerikansk inspireret hvedeøl, med lige dele hvede- og pilsnermalt. Humlet med Hallertauer, Northern Brewer og Cascade. Liflig og let drikkelig. En rigtig tørstslukker. Delicious and easily drinkable. A real thirst quencher. BRYGHUS HORSENS BROWN ALE Brown Ale 5,2% vol. Brygget med nøje udvalgte maltsorter som Crystal malt og Münchner malt, der giver en dejlig ristet maltsmag med en let sødme som afrundes af de tre humler Northern Brewer, East Kent Golding og Hersbrücker. Lovely toasted malt taste with a slight sweetness that is rounded off by the hops. BRYGHUS HORSENS JULEBRYG Strong English Ale 7,5% vol. En videreudvikling af middelalderbryggen, der er tilsat lidt ekstra malt og julegodter bestående af bla. appelsin, kanel og rosiner. Horsens Julebryg er en smagsoplevelse af de store, som let kan få englene til at synge. Enriched with a little extra malt and Christmas goodies consisting of among other things orange, cinnamon and raisins. BRYGHUS HORSENS IMPERIAL OAKED STOUT Imperial Stout 8,2% vol. Verdenspremiere. En kulsort stout med en aroma af mørkristet malt, kaffe, chokolade og vanilje. Smagen er stor og kompleks, alkoholen og humlens bitterhed på 80+ IBU leverer modspil til den komplekse smag og giver øllet optimal balance. A stout black as coal with an aroma of dark-toasted malt, coffee, chocolate and vanilla. Officiel leverandør til Danske Ølentusiaster 34 35

19 10 - UDSTILLERE UDSTILLERE ALFOTECH Alstrup Allé 10, 8361 Hasselager Tlf: Web: En god øl kræver godt udstyr og udstyr kræver god vedligeholdelse Og reservedele til bryggerier, netop ligesom dit, er et af Alfotechs forretningsområder.vi har været med siden de første microbryggerier blev stiftet og har efterhånden opbygget en stor viden om bryggeriernes løsninger, behov og udstyr. Løsninger der virker Alfotech er en produktionsvirksomhed, der er leverandør af reservedele, tekniske komponenter og løsninger til bl.a. fødevareindustrien.vores speciale er at hjælpe dig med at klarlægge de problemstillinger du har i dit bryggeri, finde den optimale løsning og skaffe dig reservedele såsom slanger, fittings m.m. hurtigt og effektivt. På vores hjemmeside kan du se hvilke produkter vi har i sortiment og skulle vi ikke have det du søger, finder vi også en løsning på det. Vi ses på stand nr. 10. You need good equipment to make good beer and good equipment needs maintenance And spare parts for breweries, just as yours, is one of Alfotech s lines of business.we have been in business since the first Danish microbreweries were founded and we have developed a good knowledge about the solutions, needs and equipment these breweries have. Solutions that work Alfotech is a production company and we supply of spare parts, technical components and solutions for the food industry.we have specialized to help your with the problems you can have in your brewery, find the optimal solution and supply you with the spare parts, such as tubes and fittings fast and efficiently. At our website you can see your products and if we don t have what you are looking for, we will find a solution for that too. See you at stand no. 10. Stort udvalg til håndbryg FERM v/ Troels Prahl Valby Langgade 200, st. th., 2500 Valby Tlf: Web: Introduktion Ferm er en lille laboratorievirksomhed med ølgær og mikrobiologi som primært arbejdsområde. Ferm har til formål at tilbyde analyser og udviklingsarbejde til mikrobryggerier, der enten ikke har de fornødne laboratoriefaciliteter eller tiden til analyse- og projektarbejde. Konsulentarbejde i forhold til sanitet og gærhåndtering udbydes ligeledes. Ud over at råde over et fuldt udstyret mikrobiologisk laboratorium har Ferm mulighed for i pilotskala at arbejde med næsten alle trin i ølproduktionen. Ferm repræsenterer White Labs i Europa. Introduction Ferm is a yeast and brewing laboratory located in Copenhagen, Denmark, who is offering analyses and product development for micro breweries who do not have the lab facilities or time for lab work and pilot brewing. Besides managing a fully equipped microbiological laboratory, Ferm is able to work with tailored projects in almost all steps of the brewing process. Ferm represents White Labs in Europe. WHITE LABS INC. Laboratory & Administration 7564 Trade Street San Diego, CA Telephone: US & Canada: YEAST.5 International: International: Websted: Introduktion White Labs forsyner mikro- og håndbryggerier verden over med flydende ølgær samt nemt anvendeligt laboratorieudstyr.vi arbejder pt. sammen med bryggerier i mere end 50 forskellige lande.vores flagskib er kvalitetssikrede, flydende gærkulturer i størrelser, der er til at pitche direkte.vi har en mission om at forsyne verdens bryggeriindustri med flydende gær af højeste kvalitet til en fair pris og med en service, der ikke er overgået i branchen. Vores team består af forskere og professionelle fra bryggeriindustrien, der alle arbejder dedikeret for at sikre, at White Labs holder positionen som verdens førende leverandør af flydende gær.vores gær bliver opformeret i laboratoriet i små kontrollerede batches, hvor renhed og performance bliver tjekket for hvert step i produktionen. Resultaterne af disse tests fremgår af det kvalitetscertifikat, der følger med hvert produkt. 37

20 11 - UDSTILLERE UDSTILLERE Introduction White Labs, Inc. supplies liquid brewers yeast and easy-to-use Quality Control laboratory equipment to craft brewers worldwide.we currently work with breweries in over 50 countries. Our specialty is large, pitchable quantities of certified pure liquid yeast and our mission is to provide the highest quality liquid yeast products at a fair price with unparalleled service. Our staff consists of scientists and industry professionals who are dedicated to producing the highest quality liquid yeast available anywhere. Our yeast is grown in small, controlled batches, and all work is done in our full service laboratory. Purity and performance are checked at each stage of growth, and a Certificate of Quality is provided for your records. Bliv medlem af Danske Ølentusiaster til fødselsdagspris I anledning af Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag vil vi gerne give endnu flere chancen for at dele de oplevelser medlemskab af Danmarks mest velsmagende forening giver. 50,- kr i kontantrabat og 100 præmier Få 50,- kr. i rabat ved indmeldelse på festivalen. Blandt alle de der melder sig ind, vil der blive trukket lod om 100 præmier, hvor 1. præmien er et gavekort for 2 personer med Bruxelles Airlines til Bruxelles, 2. præmien er et Ølgavekort på 3000,- kr. Besøg stand EASTCOAST BREWING Vordingborgvej 169, 4682 Tureby Tlf: eller Web: Fritidsprojekt Eastcoast er navnet på vores fritidsprojekt.tidligere var vi kendt under navnet Ellebryg, men da rammerne er ændret siden, valgte vi at skifte navn til Eastcoast Brewing. Vi havde mange ideer om alt fra køkkenbryggeri til fuldtidsbryggeri. Men efter mange og lange overvejelser, fandt vi den rette løsning og realiserede den i nogle dejlige lokaler beliggende 10 km syd for Køge. Vi medbringer fire forskellige øl på fad, hvoraf de tre er brygget udelukkende til EBF. Leisure project Eastcoast is the name of our leisure project. Earlier we were known under the name Ellebryg, but we chose to change name for Eastcoast Brewing. We had many ideas, everything from kitchen brewery to full-time-brewery. But after many and long considerations, we found the right solution, and realized it at some lovely premises situated 10 km south of Køge. We bring four different beers on draught, of which the three are brewed exclusively for EBF. EASTCOAST IMPERIAL STOUT Imperial Stout 9% vol. En mørk fyldig stout med moderat smag fra de ristede malte som ellers præger andre lignende fortolkninger, dog fornemmes hurtigt lakrids og chokolade fra de mørke malte. Denne stout bæres oppe af varmen fra alkoholen og bitterheden fra humlen. Og den lange kraftfulde eftersmag udvikles af den markante tørhumling med de amerikanske humletyper: Amarillo, Centennial og Columbus. Denne stout vil med sikkerhed blive brygget igen i løbet af efteråret. A dark, full-bodied stout with a toasted aroma. Liquorice and chocolate from the dark malts are sensed in the flavour. EASTCOAST QUADRUPLE Quadruple 9% vol. Vores fortolkning af en mørk stærk belgisk inspireret øl har en lækker vinøs sødme, som hurtigt møder humlens bitterhed. Brygget på vores fire favoritmalte som efterlader god fylde og karameldybde. Smagen kan beskrives som brændt sukker, blommer og rosiner varmet godt op af alkoholen. Der er tilsat rigeligt god sukker og kandis, der er med til at give varmen. I baggrunden fornemmes også en let krydret smag, som kommer fra vores foretrukne belgiske husgær, og som også bruges i vores Blonde og Triple. The taste can be described as burnt sugar, plums and raisins giving a good heat from the alcohol. 39

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Husk navn, adresse og telefonnummer på bagsiden!

Husk navn, adresse og telefonnummer på bagsiden! Frederikssund Øl-smagning 28. januar, 2012 Arr. f ØLs & Fr.sund lokalafd. af De Danske Ølentusiaster Point afgives som 3-2 1, hvor 3 er bedst. Kun de 3 bedste øl gives point! Mærke Alc% Point Halsnæs Bryghus

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

Lagerøllen er en bajer. TEST Klassisk lagerøl

Lagerøllen er en bajer. TEST Klassisk lagerøl Lagerøllen er en bajer Når bajerens time slår, risikerer man at få en pilsner i stedet, og det er bestemt ikke det samme. Det var moderne danske lagerøl, Henrik Bøegh havde samlet sammen, da han satte

Læs mere

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009 Julen 2009 i restauranten Året går med raske skridt, og snart er det juletid. Der er nu mulighed for at afholde julefrokost mellem kl. 12-16.30 og kl. 17.30-22.30

Læs mere

Amager Bryghus. Black Nitro. Typ: Black IPA - 7,6% Christianshavns Pale Ale. Typ: American Pale Ale - 5,5% Reservation för ändringar i sista stund

Amager Bryghus. Black Nitro. Typ: Black IPA - 7,6% Christianshavns Pale Ale. Typ: American Pale Ale - 5,5% Reservation för ändringar i sista stund Amager Bryghus Black Nitro Typ: Black IPA - 7,6% Reservation för ändringar i sista stund På Amager Bryghus har vi altid med stor fornøjelse nydt at åbne dørene for gæstebryggere fra den ganske verden.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Stout er in. - og bestemt ikke out. Test: ØL

Stout er in. - og bestemt ikke out. Test: ØL Stout er in - og bestemt ikke out Spredningen i kvalitet og smag var enorm ved Danmarks hidtil største smagning af den populære stout. SMAG & BEHAG s udvidede øljury på 36 drevne smagere bedømte 22 danske

Læs mere

i 8 ale.dk ØLFESTIVAL O9 Velkommen til 103 ØLINDEX A-Å 108 OVERSIGTSKORT STANDPLAN PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERREGISTER FORORD STANDORDEN

i 8 ale.dk ØLFESTIVAL O9 Velkommen til 103 ØLINDEX A-Å 108 OVERSIGTSKORT STANDPLAN PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERREGISTER FORORD STANDORDEN ale.dk i N 8 10 12 D H O L D PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERREGISTER FORORD 13 UDSTILLERE ORDEN 79 ØL FÆLLESEN 87 92 98 ÅRETS JULEBRYG PROGRAM ØL LOKALT HVAD SKAL JEG SMAGE? 103 ØLINDEX A-Å Velkommen til

Læs mere

BRYGHUSETS ØL JOMFRUHUMLE

BRYGHUSETS ØL JOMFRUHUMLE JOMFRUHUMLE Jomfruhumle fremstår som en gylden-gul øl med kraftigt og tykt skum. Den let maltede krop, dannet på baggrund af pilsnermalt, er afstemt med rigelige mængder Saaz-humle. Øllet opleves som en

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

sortiment 2013 ros A en D r GAA eri YGG r se B YGHU r B ske Y J s YGHU r e B ejl V

sortiment 2013 ros A en D r GAA eri YGG r se B YGHU r B ske Y J s YGHU r e B ejl V VEJLE BRYGHUS Jyskebryghuse BRYGGERIGAARDEN AROS sortiment 2013 De Jyske Bryghuse De Jyske Bryghuse er dansk mikrobrygget øl, der er lavet efter gamle traditioner og med de bedste råvarer fra hele verden.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Pilsner & Pilsnerøl, i mange lande kaldet lager, Test: Danmarks bedste pilsner

Pilsner & Pilsnerøl, i mange lande kaldet lager, Test: Danmarks bedste pilsner Test: Danmarks bedste Pilsner & Classic Fra uren til den grønne Tuborg og Hof er en defineret som en klar, undergæret lys gylden, til tider krystalklar øl med hvidt skum og en alkoholstyrke på 4-5% og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Sjælland. Bryggerier. ikke omtalte ( åbner i løbet af

Sjælland. Bryggerier. ikke omtalte ( åbner i løbet af Sjælland Bryggerier ikke omtalte ( åbner i løbet af efteråret / vinteren 2008 69 84 61 78 71 83 h 73 65 79 72 81 66 75 82 70 76 67 62 64 74 68 80 63 61 Bredlunds Bryghus, Slagelse 62 Bryghuset Braunstein,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN

SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN Årgang J H ANDRESEN TAWNY Standard Tawny Blended Portvin Traditionelle Røde Stål Tanke/Cement 4-5 år på gammel eg Smuk Tawny mahogni farve. Vinen er lys, klar

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard UD & SE CAFE Som rejsende på første klasse får du mange fordele med i billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11 kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard eller DSB

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

ale.dk Velkommen til ØLFESTIVAL 14 318 OVERSIGTSKORT PRAKTISKE OPLYSNINGER FORORD UDSTILLERREGISTER UDSTILLERE STANDORDEN NY NORDISK ØL PROGRAM

ale.dk Velkommen til ØLFESTIVAL 14 318 OVERSIGTSKORT PRAKTISKE OPLYSNINGER FORORD UDSTILLERREGISTER UDSTILLERE STANDORDEN NY NORDISK ØL PROGRAM ale.dk i N 8 12 14 D H O L D PRAKTISKE OPLYSNINGER FORORD UDSTILLERREGISTER 18 UDSTILLERE ORDEN 299 NY NORDISK ØL 300 302 304 PROGRAM DM I HÅANDBRYG ØLI N D E X 318 OVERSIGTSKORT Velkommen til ØLFESTIVAL

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Restaurant Teaterkælderen. Tlf. 99 26 99 27. TK@mch.dk

Restaurant Teaterkælderen. Tlf. 99 26 99 27. TK@mch.dk Restaurant Teaterkælderen Tlf. 99 26 99 27 TK@mch.dk Aperitif Teater Kælderens Aperitif Spørg venligst service-medarbejderen Vinkort 250 Pr. glas... kr. 42,- Bordvin: Spørg venligst service-medarbejderen

Læs mere

Kvinder, øl og mad I 2015 er det 100 året for Grundlovens ændring, hvor Kvinderne fik stemmeret. Flere undersøgelser viser at hovedansvaret for indkøb af dagligvarer ligger hos kvinderne, derfor ligger

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Mors Stout 5,7 % Den mørke overgærede stout har fået tilført masser af chokolademalt. I 2003 blev den kåret som årets øl nyhed.

Mors Stout 5,7 % Den mørke overgærede stout har fået tilført masser af chokolademalt. I 2003 blev den kåret som årets øl nyhed. Øl fra den store verden Foruden vores eget øl har vi specialiseret os i øl fra den store verden. Vi kan således tilbyde mere end 60 forskellige øl med et bredt spekter af noter lige fra den helt friske

Læs mere

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk.

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk. SEMINARER I efteråret 2015 har vi planlagt en række seminarer om nogle super spændende emner, som præsenteres af inspirerende foredragsholdere. Emnerne er: 1. Nye ingredienser - 19. oktober 2015, 15:00

Læs mere

Klosterøl på dansk. Begrebet klosterøl dækker ikke. TEST klosterøl

Klosterøl på dansk. Begrebet klosterøl dækker ikke. TEST klosterøl Henrik Bøegh og Rolf Nielsen har tidligere præsenteret originale, belgiske i. Danske bryggere har også lært kunsten, så der stod 15 danske til eksamen, da s øljury smagte på danske fortolkninger af genren.

Læs mere

ale.dk ØLFESTIVAL O9 Velkommen til 218 OVERSIGTSKORT PRAKTISKE OPLYSNINGER FORORD UDSTILLERREGISTER STANDORDEN UDSTILLERE KONKURRENCE AUKTION

ale.dk ØLFESTIVAL O9 Velkommen til 218 OVERSIGTSKORT PRAKTISKE OPLYSNINGER FORORD UDSTILLERREGISTER STANDORDEN UDSTILLERE KONKURRENCE AUKTION ale.dk i N 4 6 8 D H O L D PRAKTISKE OPLYSNINGER FORORD UDSTILLERREGISTER 11 UDSTILLERE ORDEN 197 KONKURRENCE AUKTION 200 DM & SKM I HÅNDBRYG 202 207 HVAD SKAL JEG SMAGE? ØLI N D E X 218 OVERSIGTSKORT

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Château De Valcombe Herning Vin Center Herning Vin Center Er en lille familie drevet virksomhed Vi er et af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende

Læs mere

Calypso restaurant & bar

Calypso restaurant & bar Calypso restaurant & bar Cocktail Shrouded in a long and picturesque history rum is one of the most versatile spirits in the world. The exact origin is uncertain but everyone agrees that it reached its

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere

Frokost Menu. Serveres mellem 11-16. Burger med pulled pork og coleslaw, bådkartofler hvidløgs mayonnaise

Frokost Menu. Serveres mellem 11-16. Burger med pulled pork og coleslaw, bådkartofler hvidløgs mayonnaise Frokost Menu Serveres mellem 11-16 Burger med pulled pork og coleslaw, bådkartofler hvidløgs mayonnaise Burger med kylling og bacon, bådkartofler hvidløgs mayonnaise Stjerneskud, stegt og kogt rødspætte,

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS RÅVARER SIDE 1 AF 11 RÅVARER Fire råvarer er nødvendige for at brygge øl: Malt, humle, gær og vand. Byg er hovedråvaren til ølbrygning. Inden byggen kan anvendes til ølbrygning, skal den omdannes til malt.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Stilarts definitioner

Stilarts definitioner Stilarts definitioner Revideret og udgivet af foreningen Danske Øldommere 2015 1. udgave Indledende noter til bryggere og øldommere: 1. Stilartsbeskrivelsen er blevet grundlæggende revideret i 2011. Bemærk

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

AGERBÆK HOTEL. Velkomst

AGERBÆK HOTEL. Velkomst - vinkort AGERBÆK HOTEL Velkomst Abrikos, alkoholfri 15,00 FRANKRIG Concert de Paris, Peche Concert de Paris er en mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken 20,00 SPANIEN Miquel de March, Cava

Læs mere

DRØMMEN OM DANSK WHISKY

DRØMMEN OM DANSK WHISKY DRØMMEN OM DANSK WHISKY Whisky og fluefiskeri ligner hinanden som to dråber vand. Man trækker vejret lidt dybere og kigger lige ind i sjælen. Både når man fylder munden med en god whisky og når man ser

Læs mere

Stilarts definitioner

Stilarts definitioner Stilarts definitioner Revideret af foreningen Danske Øldommere november 2009 1. LYS LAGER A. Moderne lys lager B. International lager C. Tjekkisk pilsner D. Tysk pilsner E. Dortmunder export F. Münchener

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DRINKS KORT. ÅBNINGSTIDER Hverdag... 09.00-23.00 Fredag... 09.00-24.00 Lørdag... 09.00-24.00 Søndag... 10.00-22.00

DRINKS KORT. ÅBNINGSTIDER Hverdag... 09.00-23.00 Fredag... 09.00-24.00 Lørdag... 09.00-24.00 Søndag... 10.00-22.00 DRINKS KORT ÅBNINGSTIDER Hverdag... 09.00-23.00 Fredag... 09.00-24.00 Lørdag... 09.00-24.00 Søndag... 10.00-22.00 BOBLER& MOUSSERENDE VIN, CAVA & CHAMPAGNE FRANKRIG MARQUIS DE LA COUR DEMI SEC. LOIRE Halvsød,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

VINSMAGNING. Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00

VINSMAGNING. Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00 VINSMAGNING Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00 Vintner s Reserve Riesling Kendall-Jackson Vintner s Reserve serien repræsenterer Kendall- Jacksons engagement og dedikation til Jackson Estate vinene.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

Blindsmagning: Stout/Porter

Blindsmagning: Stout/Porter Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Skive Medlemsmøde d. 9. januar 2007 Blindsmagning: Stout/Porter præsenteret af Karl Henrik Tøttrup: (øllene er her nævnt i alfabetisk orden efter bryggeriets navn) ALDI

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Long Drinks. Non Alcholic. Ole fashion speed Kr. 85,- Bourbon og orange Angostoura. White Russian Kr. 85,- Vodka, Kahlua og mælk

Long Drinks. Non Alcholic. Ole fashion speed Kr. 85,- Bourbon og orange Angostoura. White Russian Kr. 85,- Vodka, Kahlua og mælk Long Drinks Ole fashion speed Kr. 85,- Bourbon og orange Angostoura White Russian Kr. 85,- Vodka, Kahlua og mælk Sex on the beach Kr. 85,- Vodka, Peach Likør, tranebærog appelsinjuice Piña Colada Kr. 85,-

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Januar 2014. - vinkort

Januar 2014. - vinkort Januar 2014 - vinkort Hvidvine Australien Husets vin, Chardonnay Farven er lys gylden, og vinen har den karakteristiske frugtagtige bouquet. pr. flaske 135,00 kr Smagen er afrundet, tør og frisk. glas,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Vi tager forbehold for udsolgte varer. One Pint - Sjællandsvej 19-21 - 9500 Hobro - 98 52 53 55 mail@onepint.dk - www.onepint.dk

Vi tager forbehold for udsolgte varer. One Pint - Sjællandsvej 19-21 - 9500 Hobro - 98 52 53 55 mail@onepint.dk - www.onepint.dk Vi tager forbehold for udsolgte varer One Pint - Sjællandsvej 19-21 - 9500 Hobro - 98 52 53 55 mail@onepint.dk - www.onepint.dk RnR Brew + Queen Bryggeriet RnR Brew Ltd., der blev etableret i 1551, er

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere