Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December Version 1.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3."

Transkript

1 Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne pr. 1. december Hvilke regler gælder vedr. undtagelse?... 4 Kriterier for undtagelse... 5 Fritagelse fra digital post vs. undtagelse fra obligatorisk selvbetjening... 5 Sådan får sagsbehandlerne adgang til undtagelsesregisteret... 6 Sådan undtages sygemeldte fra Mit Sygefravær... 7 Oprettelse af ny undtagelse... 7 Afslutning af undtagelse... 9 Genoptagelse af en undtagelse Visning og printning af eksisterende undtagelser Indhentning af oplysninger fra den sygemeldte når der bevilges undtagelse Side 2 af 11

3 Forord Fra og med den 1. december 2015 er det obligatorisk for landets sygemeldte at benytte selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Der vil imidlertid være sygemeldte, som er ude af stand til at betjene sig digitalt og som derfor skal undtages fra Mit Sygefravær. KOMBIT har fået udviklet et register, hvori sagsbehandlere på sygedagpengeområdet kan registrere de borgere, som bliver undtaget fra digital selvbetjening i Mit Sygefravær. Det vil også være i dette register, at sagsbehandlerne kan ophæve gældende undtagelser fra Mit Sygefravær, hvis den sygemeldte igen ønsker at betjene sig digitalt. Det er vigtigt, at landets kommuner er forberedte på at håndtere henvendelser fra sygemeldte, som fra og med den 1. december måtte ønske at blive undtaget fra Mit Sygefravær. Denne vejledning beskriver reglerne omkring undtagelse og procedurerne for, hvordan kommunernes sagsbehandlere kan undtage sygemeldte fra selvbetjeningsløsningen. Læs evt. mere om selve selvbetjeningsløsningen i dokumentet Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning, som kan findes her. Teknisk support og spørgsmål I forbindelse med tekniske fejl, anvend dette link for først at se om der er driftsfejl: Ved supportspørgsmål, kontakt da supporten hos KMD: Telefonnummer: Ved generelle spørgsmål om Mit Sygefravær skrives til: Side 3 af 11

4 Ændringerne pr. 1. december 2015 Selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær gik i drift den 1. juni 2015 og var indtil den 30. november frivillig at benytte for landets sygemeldte. Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening indebærer, at selvbetjening i forbindelse med dele af borgerens kommunikation med kommunen på sygedagpengeområdet er obligatorisk fra og med den 1. december Helt konkret er det fra den 1. december 2015 obligatorisk for landets sygemeldte at orientere sig om/udfylde følgende i Mit Sygefravær: underretningsbreve anmodning om sygedagpenge oplysningsskema Der vil i underretningsbrevet, som sendes til den sygemeldte efter arbejdsgiverens/a-kassens anmeldelse af sygefraværet i NemRefusion, være information om muligheden for at blive undtaget fra Mit Sygefravær. Sygemeldte, som er ude af stand til at benytte Mit Sygefravær, skal kontakte kommunen og bede om at blive undtaget fra løsningen. Sygemeldte har ret til at henvende sig til kommunen i den form, de selv ønsker dog under forudsætning af, at kommunen rent teknisk er i stand til at modtage henvendelser i den form, som den sygemeldte anvender, når denne henvender sig. Henvendelsen kan således eksempelvis ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller pr. mail. Det er op til sagsbehandleren at vurdere, om der kan bevilges undtagelse i det konkrete tilfælde. Sagsbehandleren undtager den sygemeldte ved at oprette undtagelsen i undtagelsesregisteret (se afsnittet Sådan undtages sygemeldte fra Mit Sygefravær ). Hvilke regler gælder vedr. undtagelse? En undtagelse fra Mit Sygefravær gælder fra tidspunktet for bevillingen af undtagelsen og indtil borgeren er rask/sygefraværet ophører. Når en sygemeldt bevilges undtagelse, skal undtagelsen gælde for samtlige arbejdsforhold den sygemeldte måtte være sygemeldt fra på tidspunktet for bevillingen af undtagelsen. (Dvs., at sagsbehandleren skal vælge samtlige arbejdsforhold, når undtagelsen registreres i undtagelsesregisteret dette forklares nærmere i afsnittet Oprettelse af ny undtagelse.) Når en sygemeldt først er blevet undtaget fra Mit Sygefravær, gælder undtagelsen automatisk for evt. andre arbejdsforhold den sygemeldte efterfølgende måtte blive sygemeldt fra. Hvis borgeren under samme sygdomsforløb sygemeldes fra et andet arbejdsforhold, gælder undtagelsen således også det arbejdsforhold. Der skal altså ikke oprettes en ny undtagelse på borgeren i undtagelsesregisteret, hvis der allerede tidligere er oprettet en undtagelse for samme sygdomsforløb. Når borgeren bliver rask/sygefraværet ophører, ophører undtagelsen automatisk (Dvs. sagsbehandleren skal ikke manuelt afslutte undtagelsen i registeret, når sygefraværet ophører). Hvis borgeren efter en raskmelding igen bliver sygemeldt, gælder undtagelsen således ikke længere, og borgeren skal derfor bede om at blive undtaget på ny, hvis han/hun igen ønsker at være undtaget. Side 4 af 11

5 Kriterier for undtagelse Det er kommunen der har kompetencen til at afgøre, om der foreligger særlige forhold, der gør, at den sygemeldte ikke kan betjene sig i Mit Sygefravær. Der er ikke i lovgivningen defineret faste kriterier, som kommunen skal tage udgangspunkt i. Vurderingen af, om en sygemeldt kan undtages fra obligatorisk digital selvbetjening i Mit Sygefravær, skal i stedet skal ske ved en konkret helhedsvurdering af den sygemeldte. Kommunen skal i den konkrete vurdering bl.a. lægge vægt på borgerens beskrivelse af egne evner og muligheder for at anvende it-værktøjer, og om borgeren ville kunne ansøge digitalt, hvis borgeren modtog hjælp til selvbetjeningen. I visse tilfælde, vil kommunen dog med det samme kunne vurdere, at borgeren ikke ville kunne ansøge digitalt, og at der foreligger særlige forhold, der gør, at en anden kommunikationskanal end den digitale er bedst egnet. Et par eksempler herpå er: En sengeliggende sygemeldt borger uden PC eller uden digitale kundskaber En borger, der ikke behersker dansk En borger, der lider af svær ordblindhed Det er vigtigt at understrege, at kommunerne ikke på forhånd skal afdække, om en sygemeldt borger skal undtages fra kravet om obligatorisk selvbetjening. Det skal alene ske, hvis den sygemeldte retter henvendelse med ønske om at blive undtaget. Fritagelse fra digital post vs. undtagelse fra obligatorisk selvbetjening Fra og med den 1. december 2015 vil sygemeldte præcis som hidtil modtage et underretningsbrev i deres digitale postkasse, når arbejdsgiveren eller a-kassen har indberettet sygefraværet i NemRefusion. Sygemeldte, som er fritaget fra digital post, modtager, som i dag, i stedet underretningsbrevet i deres fysiske postkasse. Uanset om den sygemeldte er fritaget fra digital post eller ej, vil der i brevet være et link til Mit Sygefravær og information om, hvad den sygemeldte skal foretage sig i selvbetjeningsløsningen. En sygemeldt er således ikke automatisk undtaget fra digital selvbetjening, blot fordi at han/hun er fritaget fra digital post. Er man fritaget fra digital post, er man ikke også automatisk undtaget fra selvbetjening i Mit Sygefravær. Uanset om den sygemeldte er fritaget fra digital post eller ej, vil der i underretningsbrevet være: En gengivelse af de oplysninger arbejdsgiveren/a-kassen har indberettet i NemRefusion Information om, hvad den sygemeldte skal foretage sig i Mit Sygefravær, og hvornår fristen indtræder Et link til Mit Sygefravær ( o o Hvis den sygemeldte modtager underretningsbrevet i sin digitale postkasse, føres han/hun direkte over i selvbetjeningsløsningen (via single sign-on) ved at klikke på linket. Hvis den sygemeldte er fritaget fra digital post, og derfor modtager underretningsbrevet i den fysiske postkasse, indtaster den sygemeldte linket i browseren, hvorefter den sygemeldte logger ind med NemID. Endelig vil der i brevet være vejledning om, at det er muligt for den sygemeldte at blive undtaget fra Mit Sygefravær, hvis den sygemeldte ikke er i stand til at betjene sig digitalt. Det vil være beskrevet, at den sygemeldte skal kontakte borgerservice/kommunen for at blive undtaget. Når en sygemeldt henvender sig med ønske om at blive undtaget fra Mit Sygefravær, opretter sagsbehandleren Side 5 af 11

6 undtagelsen i det dertil oprettede undtagelsesregister. I det følgende beskrives, hvordan undtagelsesregisteret tilgås og hvordan undtagelser oprettes, afsluttes og fremsøges. Sådan får sagsbehandlerne adgang til undtagelsesregisteret Det er kommunens virk-administrator, der har adgang til at tildele sagsbehandlere de nødvendige rettigheder i virks brugeradministration. Der er til dette formål oprettet en særlig rolle, som alene giver adgang til undtagelsesregisteret. Denne rolle kaldes i brugeradministrationen for Administration af undtagelsesregister for kommuner. Fremgangsmåden med at tildele sagsbehandlerne den nødvendige rettighed i virks brugeradministration er den samme, som i alle andre tilfælde, hvor virk-administratoren tildeler rettigheder. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om alle sagsbehandlere på sygedagpengeområdet skal kunne tilgå undtagelsesregisteret, eller om det kun er enkelte sagsbehandlere, der skal tildeles denne rettighed. Rettigheden hedder Administration af undtagelsesregister for kommuner. Ud over tildelingen af de nødvendige rettigheder fra virk-administratoren, er det en forudsætning, at sagsbehandleren har et medarbejder-certifikat. Når virk-administratoren har tildelt sagsbehandleren de nødvendige rettigheder, og når medarbejderen har et medarbejder-certifikat, kan sagsbehandleren tilgå undtagelsesregisteret. For at tilgå undtagelsesregisteret går sagsbehandleren ind i NemRefusion via Dvs. sagsbehandleren trykker på linket NemRefusion Sygedagpenge på forsiden af virk.dk, som er vist nedenfor: Side 6 af 11

7 Derved kommer sagsbehandleren ind på følgende side. Her logger sagsbehandleren ind i NemRefusion ved at klikke på Start : Når først sagsbehandleren er logget ind i NemRefusion, findes undtagelsesregisteret som et punkt i venstremenuen, jf. følgende afsnit. Sådan undtages sygemeldte fra Mit Sygefravær Når sagsbehandleren har bevilget undtagelse fra digital selvbetjening efter en henvendelse fra en borger, foretager sagsbehandleren en registrering i undtagelsesregisteret. I det følgende beskrives, hvordan sagsbehandleren kan oprette en ny undtagelse, afslutte en undtagelse og fremsøge eksisterende undtagelser på en specifik sygemeldt borger. (Bemærk, at sagsbehandleren skal have fået tildelt adgang til registeret af kommunens virk-administrator samt have et medarbejdercertifikat før at undtagelsesregisteret kan benyttes, jf. tidligere afsnit.) Oprettelse af ny undtagelse For at tilgå undtagelsesregisteret går sagsbehandleren ind i NemRefusion (jf. beskrivelsen på forrige side), og trykker på Undtagelsesregister i venstremenuen, jf. skærmbilledet nedenfor. (Bemærk, at sagsbehandleren i praksis kun vil kunne se det/de menupunkter, han/hun har fået rettigheder til at se af virk-administratoren. Øvrige menupunkter vil ikke være synlige). Side 7 af 11

8 Når sagsbehandleren er på siden med undtagelsesregisteret, er fremgangsmåden følgende: 1. I boksen Opret undtagelse indtaster sagsbehandleren CPR-nummeret på borgeren, som skal undtages, og dernæst trykkes Søg. 2. Undtagelsesregisteret henter de seneste 5 sygefraværsindberetninger på borgeren fra NemRefusion. Af søgeresultaterne fremgår første fraværsdato, CVR-nummer og fraværsuuid. 3. Sagsbehandleren sætter flueben ud for det/de sygefravær, som undtagelsen skal gælde. Husk at vælge alle de arbejdsforhold/steder, den sygemeldte er sygemeldt fra. 4. Sagsbehandleren trykker Opdatér, hvorved undtagelsen registreres. 5. Sagsbehandleren får vist beskeden Rettelse gemt. Undtagelsen er nu gennemført. Når først der er oprettet undtagelse for det/de arbejdsforhold, den sygemeldte er sygemeldt fra, vil undtagelsen automatisk gælde eventuelle andre arbejdsforhold den sygemeldte efterfølgende måtte blive sygemeldt fra, under det samme sygdomsforløb. Side 8 af 11

9 Afslutning af undtagelse En undtagelse fra obligatorisk selvbetjening ophører automatisk, når sygefraværet ophører. Sagsbehandleren skal således ikke foretage sig noget i undtagelsesregisteret, når en sygemeldt bliver rask/sygefraværet ophører. Hvis en sygemeldt derimod ønsker at blive digital igen undervejs i et sygefravær, efter i en periode at have været undtaget fra selvbetjening i Mit Sygefravær, skal sagsbehandleren benytte boksen Afslut undtagelse i undtagelsesregisteret i NemRefusion. Afslutning af undtagelse på en specifik borger udføres som beskrevet nedenfor: 1. I boksen Afslut undtagelse indtastes CPR-nummeret på den sygemeldte, som ikke længere ønsker at være undtaget fra selvbetjeningsløsningen. Derefter trykkes Søg. 2. Undtagelsesregisteret henter det/de sygefravær, som borgeren er undtaget fra. Af søgeresultaterne fremgår første fraværsdato, CVR-nummer og fraværsuuid. 3. For at afslutte undtagelsen vælger sagsbehandleren en årsag i drop down listen Afslut. Hvis årsagen er, at borgeren ønsker at betjene sig i Mit Sygefravær, vælges årsagen Digital valgt. 4. Sagsbehandleren trykker Opdatér, hvorved afslutningen af undtagelsen registreres. 5. Sagsbehandleren får vist beskeden Rettelse gemt. Afslutningen af undtagelsen er nu gennemført. Side 9 af 11

10 Genoptagelse af en undtagelse En undtagelse fra Mit Sygefravær gælder fra datoen, hvor den sygemeldte undtages i registeret, til sygefraværet ophører. En sygemeldt bliver ikke automatisk undtaget fra selvbetjening igen, hvis retten til sygedagpenge generhverves, fx i forbindelse med medhold i en klagesag. Hvis undtagelsen skal genoptages, skal sagsbehandleren oprette undtagelsen på ny på samme fraværs-uuid (se afsnittet Oprettelse af ny undtagelse.) Visning og printning af eksisterende undtagelser I tilfælde af eksempelvis registerindsigt er det muligt for sagsbehandleren at fremsøge og printe en oversigt over alle aktive/inaktive undtagelser på en borger. Fremsøgning af eksisterende undtagelser sker i boksen Vis undtagelse i undtagelsesregisteret i NemRefusion. Listen over borgerens undtagelser fremkommer ved at indtaste borgerens CPR-nummer og trykke Søg. Hvis flere undtagelser ønskes vist, trykkes Udvid søgning, hvorved yderligere fem fravær søges frem. Listen over undtagelser kan printes ved at trykke Print. Side 10 af 11

11 Indhentning af oplysninger fra den sygemeldte når der bevilges undtagelse Når en sygemeldt kontakter kommunen for at blive undtaget fra selvbetjening i Mit Sygefravær, kan der ligge dokumenter i Mit Sygefravær, som skal besvares inden 8-dages fristen, fx en anmodning om sygedagpenge og/eller et oplysningsskema. En sygemeldt, som undtages fra Mit Sygefravær, skal naturligvis ikke udfylde dokumenterne i Mit Sygefravær. I stedet aftaler sagsbehandleren med den sygemeldte, hvordan den sygemeldte afgiver de oplysninger, som den sygemeldte skulle have svaret på i Mit Sygefravær. Det kan fx ske ved, at kommunen udleverer/sender oplysningsskema og ansøgning om sygedagpenge til den sygemeldte. En fysisk udgave af oplysningsskemaet kan findes og printes fra NetBlanket eller direkte fra KL s hjemmeside: Kommunerne beslutter selv, om den sygemeldtes henvendelse til kommunen i sig selv betragtes som en anmodning om sygedagpenge, eller om de ønsker at udlevere en blanket. Proceduren for indhentning af oplysninger fra sygemeldte, som undtages fra Mit Sygefravær, kan være som beskrevet i det følgende: 1. Den sygemeldte modtager et underretningsbrev (via NemRefusion) med besked om, at der skal udfyldes en anmodning om sygedagpenge og/eller et oplysningsskema i Mit Sygefravær. 2. Den sygemeldte er ikke i stand til at benytte selvbetjeningsløsningen og kontakter derfor kommunen med ønske om at blive undtaget fra Mit Sygefravær 3. Sagsbehandleren opretter en undtagelse på borgeren i undtagelsesregisteret (se de foregående afsnit). 4. Sagsbehandleren aftaler med den sygemeldte, hvordan den sygemeldte afgiver de oplysninger, som den sygemeldte skulle have svaret på via Mit Sygefravær. Det kan fx ske ved, at kommunen udleverer/sender et oplysningsskema til den sygemeldte. Kommunen beslutter selv, om den sygemeldtes henvendelse i sig selv betragtes som en ansøgning om sygedagpenge. 5. Mit Sygefravær sørger automatisk for at inaktivere alle fremtidige indberetninger, som sendes til den sygemeldte. Fremtidige underretningsbreve sendes til den sygemeldtes postkasse (digitalt eller fysisk). 6. Hvis den sygemeldte på et senere tidspunkt skulle ønske at få undtagelsen afsluttet, fordi vedkommende ønsker at betjene sig digitalt i Mit Sygefravær, afslutter sagsbehandleren undtagelsen (jf. afsnittet Afslutning af undtagelse ). Side 11 af 11

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Oktober 2016 Version 1.4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Juni Version 1.5

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Juni Version 1.5 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Juni 2017 Version 1.5 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger bliver

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Arbejdsgange og opgaver ved anmodning om fast track. Struer Kommune

Arbejdsgange og opgaver ved anmodning om fast track. Struer Kommune Arbejdsgange og opgaver ved anmodning om fast track Struer Kommune FAST TRACK I STRUER KOMMUNE TIDLIG INDSATS VED FAST TRACK MULIGHED FOR VEJLEDNING FRA JOBCENTRET 1 Arbejdsgiver: sygemelding fra 2 Løn

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder Alex Andersen Smedagervej 39 6392 Bolderslev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 12-02-2016 Sagsnr.: 07/49477 Dokumentnr.: 24 Ejendom: 14451 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.:

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 12 3. Virksomhedens sider 18 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne DEL 3: Udarbejdelse af handleplan Når I har drøftet resultatet i hele personalegruppen og er blevet enige om, hvilke punkter, der skal indføjes i

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7 Quick Guide til Digitale udbud Tilbudsgiver Side 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG BRUG AF DIGITALE UDBUD... 3 2. FREMSØGNING AF SAMT DELTAGELSE I UDBUD... 3 2.1 Deltagelse i udbud... 4 2.1.1

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab I henhold til BEK nr. 210 af 03/03/2010 skal tilsynsmyndigheden vurdere kvaliteten af miljødata i det grønne regnskab. I modsætning til den

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere