DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 t-r^yri W m j Xh, V., ±J L-/ hf i v v * "T mi S(^ K V" ^ 4-. JT*rr-\ r,-> m, j,; v : -<», M w -Hl. ~'^x\}0*' Ål n " Sk V * Vf*c; V - : 4r^ riiy v - t c v'-'/1 ^ /* - >' 3L> H[ ^ /^0\ "><; / t\iv ^ <r vv * ' f > - rø r.^-. v: : H' 1 & ' i r S Tv v S\ -H k Y U ' V>f! - \ hj. A <. v'j! 5^ " -! L '! f '\.. '* : V "Ht $ 'rø * < # ;%kæ H, v^ - 'f '' j MHUS w& 4 i «mm.1 i : "~ f K ip '\ BH Kfjg ' /, ' X / "X: r i f l *1 <\ <:. " '"' \ k ss -*

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 wmmm -

6

7 mod dansh Rrigsbørnehjoelp. Gennem Dagbladet København" har vi undertegnede danske Mænd og Kvinder ved vor Underskrift protesteret mod den af Hr. Læge Thorson og hans Medunderskrivere paatænkte Dansk Krigsbørnehjælp, idet vi formener, at den er i Strid med Kravene til vor ligelige Neutralitet og med det danske Folks Følelser. Protesten er underskrevet af ialt: 15^94 danske Mænd og Kvinder. Københavns" Redaktion

8 Styrmand S. Amorsen, Fredensg. G A, cand. pharm. H. A. Andersen, Koldingg. 19, Direktør Aage Pape o gfru Christine Pape, Flensborgg. 26, Musiklærer Oluf Brøndberg, Studiestræde 13, Knud og Mathilde Piper, Forfatter Alfred Ipsen, Gi. Kalkbrænderivej 4. Købmand Frederik Jørgensen, Christiansborgg.l, Kommunelærei'uidelieiga Nissen/ Premierløjtnant Stig Lasson, Niels Hemmingsensg. 8, A. Hermansen, Bredgade 22, F. Plum, Bredg. 22, A. Pedersen, Bredg. 22, Prokurist J. M. Kvist, \ estmannag. 1, Proprietær A H. Rosendal, Fru Ingeborg Rosendal og Frøken K. E. Rosendal, Tietgensg. 68, Købmand Mikael Johansen, Aarhus, Rentier O. Neve og Fru Amalie Neve, Hellerup, Fru Margrethe Kaarsberg, Charlottenlund, Skoleinspektør H. P. Bruun og Fru Kristine Bruun, Gasværksvej 22, Viceinspektrice Harriet Miillertz, smst., Læge Andreas Møllex og Fru Ballerup, Pollux Brisson, Strandagervej 24, E. Olsen, Islands Brygge 3, J. T. Rohde, Thorshavnsgade 8, Bankbestyrer Jessen, Islands Brygge 3. Kasserer Hansen, Colbjørnsensg. 12, Bankassistent Rasmussen, Skydebaneg. 1, Arkitekt Oscar Kramp og Fru Mathilde Kramp, H«lgolandsg. 5 Mag. scient. Poul L. Kramp og Fru Marie Kramp, Sommersvej 5, Charlottenlund, Arkitekt J C. Philipsen og Fru E. Philipsen, Fuglebakkevej 5i. Kaptajn, Driftsbestyrer Kiær, Inger Kiær. Bodil Kiær. Ella Jensen, Snedkermester N. Andreasen, Casimir Grundstrøm. Alm. Hospital, cand. teol. Pr L. Ipsen, Skibsreder M. Nissen, og Fru A. Nissen, Lundsgade 6, Frøken Augusta Fenger, Blegdamsvej 80. Th. Manicus Hansen, Blegdamsvej 80, Overlærerinde Dora Øllgaard, Kommunelærerinde Sophie Ølgaard og Juliane Øllgaard, H. C. Ørstedsvej 15, Else Hansen, Poppelg. 5, Marie Poulsen. Borgerg. 134, Einar J. Harck Baadsmandsstræde 8, Arthur Strøm, Haderslevg. 28, Marie Poulsen, Borgerg. 134, Alfr. Strøm, Haderslevg. 28 Lærer Kr. Kjær og FruAgnes Kjær, f Madsen Halsted, Apoteker Ohr. Rafn og Fru M. Rafn, Hellerup, Direktør Helge Jacobsen, Ny Carlsberg, Driftsbestyrer Lauritz Sørensen, Allég. 37, Fuldmægtig Svend Birger, Amagertorv 8. stud. mag. Karen Nyrop, Nørre Farimagsg. 7, Inger Nyrop, P, Johansen, A. Bardrum, F. Hansen, Arbs. Nr. 104 Wolthers 934, Sandholm, 119 Poulsen. 154 Hansen, 935 Thestrup, 772 Enslev, 838 Hansen, alle Skydeskolen, Jacob Finnich, Egilsg. 12, P. Ørtvig, J. Danefærdsvej 18, A. Bøgh, GI. Kongevej 91, II. Winther, Arkonag. 5, L. Schmith. Dr. Olgasvej 51, C. L Petersen, Valby Langg., P. E. Schytte, Nansensg. 50. A. Wilding, Bjørnsonsvej 88, Tli. With, Jafcobys Allé 6, Aug. Melcher, Lykkesborg Alle 35. P. Jensen, Værkfører, Kochsvej 7, C. Olsen, Amagerbrogade 207. Peter Arctander, Forhaabningsholms Alle 7, Laura Brandt Skipperforeningens Stiftelse, Tekla Glasser, Evaldsgade 4. St.. Klas selotterikollektør N. K. Andresen og Fru Ch. Andresen, f. Phister. Manufakturhandler C. C. Nielsen,.Jacob Holmsgade 2. Bogholderske Martha Daaholt. Enkefru M. Nielsen. Kommunelærerinde D. Nielsen. Ægirsgade 19. Fabrikant Louis Nyrop, Fru Sofie Nyrop. Norrefarimagsgade 7. Postkontrolior J. C. Nvholm. Postkontrolior P. Rohde. Postekspedient P. Madsen. Sygeplejerske Johanne Skade. Caroline Olsen. Jens Juelsgade 12, Thora Simmerling, Tens Juelsgade 12, Stabssergent A. Ritscher og Hustru, Hellerup. Diakon Anton Hansen. Overg. o. Vandet 88. N. A. Nielsen. Egegade 16. G. Jensen. Biilowsvej 32. B. V. Hofdam. Bulgariensgade 1. E. Andersen, Væversade 3. Emil Wang, Rosenvængets Allé 20. Else Mortensen, stud. art., Enghavepl.21. Povl Jensen, Willemoesgade 61, H. Hansen, Niels Ebbesensvej 26, Frøken J. N. Petersen, Kaptajn Chr. Blangstrup, Strandvej 83 A, Grosserer Hannibal i ranck og Fru Anna Franck, Nørrefarimagsgade 65, Ingeniør Axel Holst, Ahlmans Alle 11, Hellerup, Jens Jørgensen, SKjoldsgade 6, A. M. 1. Knudsen, Buduinge, Grosserer Jørgen Bricka, Amicisvej 25, Overlærer J. Scheller og Fru M. beheller, Emilievej l A, Grosserer V. Seldorf, Fru Augusta Seldorf, Niels Juelsgade 7, Oberstløjtnant L. M. Dornonville de la Cour, Kaptajn G. Jensen, Kaptajn L. N. Klint, Premierløjtnant O. C. Thomsen, Premierløjtnant Axel Hertel, Inspektionsbetjent N. Hansen, Fru Anna Hansen, Egilsgade 28, Assistent A Prætorius, Fru Clara Prætorius Frk.T. Prætorius, Overretssagfører H. F. Møller, Sagfører Rudolph Alstrup, Barber Hans Dyhr, Fru Hanne Dyhr, Gernersgade 48, Fuldmægtig, exam. jur. C. Møller, Fru Marie Møller, Dr. Ab.ldgaards Alle 14, Forfatterinde Anna Baadsgaard, Fru Ida Madsen, Brohusgade 14, i ru Kaptajn Schouboe, Biilowsvej 9, Carl Lorentzen, Jomsborgv. 33, Heil., fhv. Sognepræst E. Bohn, Fru Petra Bolin, Martensens Alle 8, Henriette Obel, Livjægerg. 33, Maskinmester Vald. Jensen, Fru B. Jensen, Østbanegade 115, Lærer C. J. Wamberg, Jyderup, Gerda Gomard, St. Annaplads 18, Professor E. Pontoppidan, Johanne Pontoppidan, cand. jur. Eiler Pontoppidan, Inger Trost, Annettevej. Charlottenlund, Fru Organist Boesen, Helsingør, Grosserer Søren Petersen, Østerbrogade 62, Pastor omer. II. G. Saabye, Fru Saabye, Frk. Saabye, Husassistent Elisabeth Hansen, Grundtvigsv. 5, Viggo Larsen, St. Kongensg. 21, Carl P. Pedersen, Ndr. Frihavnsg. 63, Johs. Møller, Frederiksborgg. 5, A. Helms, Rosenv. Sideall. 3, Erik Thomsen, Vestervoldg. 96, Albert Krabbe, Stengaards Alle 4, Heil., Karl Jensen, Raadmandsgade 14, Carl Lund. Griffenfeldtsg. 43, Klasselotterikoll. "W.Foght, Kommunelærer H.(jrreve, Telegrafmedhjælp. Aase Greve, S. Guntofte, Anne Greve, Frsundsvej 37, H. C. Hein, Svanemosegaardsvej 11, fhv. Skuespillerinde Anna Foght, Kommunelærerinderne C.Løvgreen, Falkoneralle 29, Marie C. Jørgensen. Dosseringen 30,.T. Marcher, Kong Georgsv. 4, P. Henckel, Jagtv. 2, E. Bluhme Bay. Københavnsvej 10 A, Heil., Ingeborg Smith, Nyelandsvej 41, Underbibliothekar mag. art. Roos, Gudrun Tscherning, Kommunelærer Ew. Tscherning, Maskinmester Alfred de Lemos, Fru Asta de Lemos, Thorshavnsg., Fru M. Karfot, 0. Fasanvej 68, Kommunelærer Ohr. Winther, Frederikssv. 41, pens. Skibskaptajn N. Riise, Roarsv. 1, Chr. Skjoldager, M. Skjoldager, N. Fasanv. 46, Fru Gerda Bayer, Carl Olsen, Mysundeg. 24, A. Nielsen, Roskildevej 58, O. Ditlevsen, GL Kongevej 137, M. Holler, Charlottenlund, A. Høegh fissen, Egilsg. 43, J. Jensen. Biens Allé 7 M. Larsen, Vesterbrog. 113 Chr. Jensen. Forhaabningsholms Allé 28, A. Ditlevsen. GI. Kongevej 137, H. A. Holler. Charlottenl., Fru Julie Leonhard. Djernæs. Thisted. Frk. P. Leonhard Slagelsesgade 5, Afdelingschef Tonny Olsen.Baggesensgade 2. Sparekasseass. Griis, Fjords Allé 9. Landskabsmaler Adolph Larsen. Fru J M. Larsen, Tullinsg. 27. Handelsrejsende Adolnh Harder, Thorshavnsg. 2, Johanne Bokkenheuser, f. Gjellerup, Forfatter Knud Bokken'heuser, A. P. Andersen, Jyllandsvej 25. K. Jensen. 0. Farimagsg. 0 P Rasmussen. Svinget 1. Chr. M. Andersen, Tranevej 12. Joh. Fr. Sørensen. Hovedvang 7. Emil Nielsen. Korse:. 37. M. Friis Jagtv. 98. C Schnoor, Mirabellavej 20. C. C. Kallenbach-Pedersen, Sognepræst, Lundum. H. Rasmussen, pens. Lærer, Fru N. Rasmussen, Frk. A. Rasmussen, Ingerslevsg Arkitekt A. Gjellerup og Hustru, Ribegade 19. Komponist Th. Lehmann. Fru Agnes Lehmann. Frk. Sonja Lehmann, Harald Lehmann, Kirsteinsg. 2. Urmager Julius Petersen, Strandvej 39. N. F. Winther, pens. Stabssergent. Fru N Winther, Hobrog. 4. Hansen Koed, Fabrikant, Thurøvej 14. A. Petersen, Guldborgvej 12. Assistent Niels Schou, Kronprinsesse Sophiesvej 2. Fru Assistent Dagmar, Schou, Kronprinsesse Sofiesvej 2. V. Haasum, Postbud. Mølleallé 12. K. Andersen, Folkvarsvej 28. A Nissen, Rolfsvej 12. Marie Mørck, Skolebestyrerinde. Hillerød. Astrid Brodersen, Lærerinde, do. E. Krohn, eks. Lær., do. Gudrun Mørch, do. Mathilde Moller. do. Kirstine Johansen, do. Inger Mørch. Asylmoder, do. Eva Mørch. Lærerinde, do. Jørg. Pedersen, Helga Holm Pedersen, R. J. Holm, Margrethe Rothausen. Fuglebakkevej 37 og 39. Solvejg Sadolin, Fængselsopsyn. Christianshavn. Fru Maria v. Hedermann- Aamodt, Lærerinde i Klaver. Løn-»angsstræde 37. Aug. v. Oldenburg, cand. phil. Kommunelærer. H. C. Sørensen, Guldborgvej 18. Thorvald Nielsen. Forvalter, Fru Jørgine Nielsen, Godthaabsvej 16. Marg Skotte, Lol- 1 ands vej 36. Astrid Christensen. Kommunelærerinde, Manøgade 4. H. Frederiksen. Sofie Frederiksen. Lollandsvej 36. H. O. E. Andersen. Konstruktør, Fru Minna Andersen. Livjægerg. 33. O. G. Andersen, Fru Olivia Andersen. Kastelsvej 5. Overmask'nmester Th. Jensen og Hustru, Willemoesgade 61. Frede Aamodt, Kunstmaler. Løngansstræde 37. Frøken B. Schlegel. Sorø. Frk. B. Glahn. do. Frk. E. Juhl. do. Frk. P. Juul. do. Johannes Høver. Bagermester, Slagelse. Fru Dora Pedersen. do. Fru Anna Nielsen, do. Fru Marie Pedersen, do. L. Pedersen. Mejeriejer, do. P. Pedersen. Bogholder, do. Elna Bækkelund, do. Ellen Læssøe Engberg, Køge. H. Arctander, Kredslæge. Fru D. Arctander, Storehedinge. Bankbud N'. V. Mortensen. Fru M. Mortensen. Frk. E. Mortensen. Frk. A. Mortensen. St. Hansgades Passage 1. Emil Petersen. Kasserer. Fru Marie Petersen. Abel Cathrinesgadc 24. Fabrikant C. J. Svendsen og Hustru. Sundevedsgade 5. Boghandler C. M. Svendsen, Vesterbrog. 90. Vinhandler Holger Svendsen. Torveg. 61. Assistent Viggo Svendsen. Magda Svendsen. Sundevedsg. 5. Eugenia Petersen. Sverigsg. 2. Thor Christophersen. Roskildevej 42. Rosa Larsen. Vesterbrogade 90. Afdelingsleder Niels Nielsen og Valborg Nielsen, Kaalundsg. 4. Petra Fahnøe. Harsdorffsvei 10. J Søeborg. fhv. Kommunelærerinde. Emilie Søeborg. Nørrebrog. 70. Amalie Gosch. Godthaabsvej 6. L. P. Benzon, cand. polit.. Harsdorffsvej 10. Husejer Hans og Ida Kjerting. Sundevedegade 18 L. M. Thomassen. Lærer, Frederiksværk. Anton M. Jensen. Lvnæs Pastor emer. Harboøre. do. H. W. Hansen St. Karisminde. A. V. With. Kroejer, Lynæs. Fru Kristine With. do. Enkefru Kirstine Rasmussen, do. Pastorinde AndreaWith Jensen, do J. Grunddal. Kommune 1., Fru Kirstine Grunddal, Frk Ellen Grunddal, Sigbrits Allé 15. H. Holm Petersen. Kommunelærer. Nansensg. 13. Frithiof Ross. Prokurist. Fru Lili Ross. Dosseringen 48. Th. Zierau. Kontorbestyrer. Fru Anna Zierau. Frk. Margrethe Zierau. Dosseringen 8. J. V. Rasmussen. Fru Emma Rasmussen. Frk Else Rasmussen. Vesterbrogade 89. C. Trolle, fhv. Skolebestyrerinde. E. Schack. V. Bjerregaard. Stockholmsgade 17. Emilie Schultz. Østerbrog. 17. Alice Hansen. København. Jenny

9 Green. København. Vilh. Lange. Vedbæk. M, H. Bogh, Lillerød. Preben Christensen, Konstruktør, do, E. Bogh, Lærer, Kollerød. J. Bogh. Fuldmægtig, Hillerød. H. Toft, stud. mag. København. Helene Bogh, Lillerød. Fru Bogh, do. Axel Steenbeck. Lyngby. A. C. Nielsen, Carl Johansg. 10. K. Sohneller, Laurids Skausg. 7. Otto Wisjnann, Willemoes g. 43. E. B. Daugaard, Hellerup. H. Andersen, Burmeisterg. 2. E. Dyhr, Vesterbrog Bjarnholt, Jul. Blomsg. 3. Albertine Molvig. C. A. Molvig, Vesterbrog Styrmand M. Kromann, Marstal. Wilhelm ine Schou, eksam. Lærerinde, Kronprinsesse Sofies Vej 2. Maskinarbejder N. Jensen og Hustru, Chr. Svendsensg. 1. Kurvemagermester L. Jensen, Fru Jensen. Karl Jensen, Fredericiagade 43. Frk. Mohr. Frk. Jensen. Fru Mortensen. Frk. Sørensen. Frk. Hansen. Fru Tåstrup. Frk. Sørensen. Fru Hansen. Frk. Larsen. Fru Petersen. Frk. Petersen. Fru Madsen. Frk. Eriksen. Fru Jennerjahn, samtlige Patienter C. II, Øresundshospitalet. A. Mørch, Revisor, Fru M. Mørch, N. P. Mørch, Asa. v. Statsb., Aag Magistrat sfuldm. Koefoed. Fru Regina Koefoed, Charlottenlund. Axel Dam, Charlotte Dam, Hellerup. Anna Knudsen. K. Chr. Knudsen. Sortedamsdossering 45. Professor Alexis Petersen-Studnitz. Fru Agnes Petersen-Studnitz, cand. jur. Karl Robert Petersen-Studnitz, Vesterbrog Fru Ingeborg v. Billow, Strandvei 177. Anna Sørensen. Niels Ebbesensvej 23. Enkefru S. Rasmussen. Snedkersvend G. F. Rasmussen, Hejrevej 21. Typograf H. A. Rasmussen, Fru L. Rasmussen, Teklavej 9. Frk. Dagmar Andersen, Hejrevej 21. Fru og Frk. Wolfgang. Chr. Poulsen. Krestine Poulsen. Smalleg. 28. Vilhelmine Grogan, Valbygaardsvej 12. Paulin Poulsen. Gudrun Paulin Poulsen, Smalleg. 1. IL Klarskov-Andersen. Jagtvej 83. N. Andersen og Hustru. Elisabeths Minde. Husum. V. Andersen og Hustru Husum. Ingeniørelev V. Mandal, Bredgade 66. Frk. V. Ovesen. Fru F. Voss. Fru S. Hansen. Mariendalsvej 34. Otto Ildsgaard. Handelsrejsende, Godthaabsvej 32. Alf. Bo, Lærer, Lyngby. Anne Marie Bo, do. Marta Bo, do. Provst J. Lebeeh, do. Provstinde M. Lebeck do. K. Lebeeh. Kommunelærerinde. Kongens Tværvej 3. J. H. Hillebrandt. Manufakturhandler. Lyngby. Enkefru H. van Mehren- Levinsen. A. van Mehren-Levinsen. cand. polit., Bækgaard, Stabssergent. Skydeskolen. C. Federspiel. Fru T. F. Federspiel, Valbygaardsvej 52. Fru Ellen Lundsteen. Jul. Lundsteen, Sofievej 2. Læge. Frk. Arffmann. Fru Elisabeth Arffmann. Stud. jur. H. Arffmann. Frk. E. Arffmann, Valdemarsg. 20. Frøken Johanne Linnemann. Hauchsvej 18. Christian Gornitzka. Fru W. Gornitzka, Abel Cathriresg. 21. Stud. jur. Vagn Bro, Upsalag. 6. Forvalter S. Bro. Strib. Manufakturist H. Bro, Kolding. Andersen-Egede, Maskinmester i D. F. D. S. Mathilde Egede. Grenaa g. L J. Simonsen. Kommunelærer. M. Simonsen, Nørrebrog. 61. N. Skarvig, Skoleinspektør. Gerda Skarvig. Matthæusg. 33. M. K. Scheur, Kommunelærer. Anna Scheuer, Blegdamsvej 80. Anna Kofoed, Sygeplejerske. Hagbarth Preuss, Forvalter. Edgar Preuss, ^ iolinist, Godthaabsvej 31. Skibsfører A. Rasmussen og Hustru. Emilie Rasmussen. Godthaabsvej 10. Thalia Tersling. Olga Tersling. 0. Farimagsg. 32. Enkefru H. Stockmarr. Fru Anna Stockmarr, Gothersg Fru Louise Øllgaard, Stenosg. 5. V. Jørgensen, Skolebestyrer, Valby Realskole, Valhøjsvej 12. Johanne Møller, Selma Møller, Carl Møller, Livjæger Allé 16. Handelsrejsende Henry Jensen, Nørrebrog Chr. Thomsen Ole Jørgenssensg. 1. Vald. A. Petersen. Otilia Petersen, H. P. Christensen. Peter J. Christensen. Einar M. Christensen. Agathe Christensen. Sophus C. Christensen. Nørrebrog. 225 Fru Helene Bucka. Fr. H. Bucka, Amicisvej 25. Enkefru A. Andersen, Østerbrog Politibetjent Chr. Christensen og Hustru. Vald. Christensen. Ingolfs Allé 32. Cand. polit. Bregning. Villa Sano, Strandlodsvej. Postbud Fr. Christensen og Hustru, Istedg. 96. Fru Olga Bregning. Villa Sano, Strandlodsvej. A. Wedel, Brofoged, Langebro. Otto Wedel, fhv. Tømrermester. Holger Wedel, Hedensted Apotek. E. Henningsen, Maskinmester, Langebro. Anna Wedel. Under Elmene 11. Ernst Wiirtz, Kaptajn. Thingvalla Allé 6. Else Wiirtz. C. O. Tesch, E.U. Tesch. ' Alfred Christensen. Anna Christensen. Kongedybs Allé 3. Frk. C. Michelsen. Amagerbrogade 136. Fru Anna Taylor, Vestervoldg L. Wind. Skibsfører, Fru E. Wind, Sygeplejerske. Bergthorasg. 6. Emci Jacobsen, Egilsg. 68. Oberstløjtnant P. E. Pedersen og Hustru. Krogsg. 1. C. F.Maegaard, afsk. Kommandør. Strandboulevard 3. Fru Fanny Busck. Østerbrog. 62. Fru Louise Jensen, Carl Jensen, pens. Oversergent., Liflandsg. 1. Fru A. Jensen. Jeriohausg. 7. Fru S. Larsen. Lundbyesg. 19. Pens. Overbanemester R. M. Rand. Fru Maria Rand. Frk. Siefrida Rand. Malermester Arnold Rand. Malermester Bruno Rand. Ass. Th. Andersen. Fru K. Andersen, Jomsborgvej 27. Fru Valborg Steen, Amagertorv 23. Helga Riitzau, Vodroffsvej 49. Marie Hostrup, Bjelkes Allé 9. Helene Sommerfeldt, Kommunelærerinde, Emilievej 13. Fru KaDtajn Hertel, Maglekildevej 19. Fru V. O. Damm. Smalleg. 30. Fru Agnes Dresler, Nykøbing F. Frk. E. Riitzau, Odense. E. Lichtenberg, Vebersg. 50. N. Pedersen. Krigsassessor. Frk. Eva Selbak. Frk. Inger Petersen. G. E. Petersen, Kontorist, H. C. Andersensg. 9 A. Petersen, C. Metzsch, E. Schweitz, Zeidler, A. Johannessen. Amagertorv 23. Valdemar Pedersen, Reverdilsg 6. Otto Steen, Amagertorv 23. Theo Berg. Grosserer, N. Voldg. 29. Marie Ingstrup, Amalievej 14. Frk. Th. Gyberg. Hans Fiedler. H. C. Ørstedsvej 30. Ingeborg Hansen Haverland, Vodroffsvej 58. Agnes Fiedler, Amalievej 17. Karen Hansen. Amalie vej 17. Carl F. L. Petersen. Kommunelærer. Fru Astrid Petersen. Vesterbrog Enkefru A. Hansen, R. Hansen, Kommunelærer, Edv. Hansen. Kommunelærer, Under Elmene 10. P. Thomsen. Elmeg. 2. Jens Holbech. Ass. i Finansm. Ingeborg Holbech. f. Pomme rencke, Kaj Gersdorff Holbech, stud. art.. Emmas Vej 6, Gentofte. Else Rohde, cand. phil Husbestyrerinde B. Duckelmann, Gardesallé 22. Grosserer George Lohrer, Fru Emma Lob rer, Carl Alfred Lohrer. Jennv Holmgreen, Emilievej 6, Charlottenlund. Kr. Kristensen, Rentier, Casa bella vista. Asmindrup. II. Permin, fhv. Manufakturhandler, Frk. Inga Perm in, Tordenskjoldsg. 19. Prokurist Adolf Hald, Fru Margrethe Hald. Falsters Allé 3, Søborg. Sygeplejerske Anna Hansen. Bartholinsgade 5. C. Elm. Postekspedient, Fredericia. Alfr. Mikkelsen, Lili Mikkelsen, Nybo". Glostrup. Ansgar. Nordby. Fru A. Kjeldsen. Anker Heegaardsg. 1. Mac Holst. Fru Emmy Juul. Tage Juul, Toldassistent. Premierløjtnant, Kochsvej 29. Anna Juul, Enke efter Banedirektør V. A. Juul. G. Trandberg, Pastorinde. Emilie Jensen. Sygeplejerske. Dorothea Olsen. 0. Farimagsg. 81. Julius Koch, Fabrikant, Nørrebrogade 52. Karl Koch. Student. Fru E. Koch. Frk. Betty Hansen. Johannes Borch. Direktør. Frederik Borch, Arkitekt. Elenius Borch, Forvalter Fru Karoline Borch. Fru Agnete Borch. Frk. Mary Borch. Frk. Anna Kring. Frk. Lilian Frost. J. G. Draskau, Toldassistent, Ndr. Frihavnsg 87. J. Frisenette, fhv. Dampskibsf., Fru K. Frisenette, Madvigs Allé 6. Alfr. Esbensen, Malermester. V. Højstrup, Husejer. Fru J. Højst rup. Holmbladsg O. M. Olsen. Drogdensg. 2. Enkefru Mathilde Boock. Jagtvej 229. Carl Rasmussen, IIof-Bronoestøber, Fru Frida Rasmussen. Frk. Karla Rasmussen, Poul Lauritz Rasmussen jun., Fru Eila Petersen, Raadmandsg. 16. Frk. Alima Pedersen, Vestervoldg. 92. Frk. Martha Pedersen, Frk. Ingeborg Pedersen. Njalsg. 67. Frk. Thora Jensen. Carolinevej 17. Niels Petersen, Njalsgade 67. Forvalter W. Nelson, Fru Fannv Nelson. GI. Kongevej 74. Holger Neergaard, søfarende Maskinmester, S S Brattingsborg. Skibsfører Rasmussen og Hustru. Ullerupg. 2. Fru Nathalie Schmidt. Jens Juelsg. 6. Fru H. Voigt, Vinkelvej 24. A. Ramsing, Kaptajn. Fru J. Ramsing. Sv. Ramsing. L. Larsen, Jespersvej, Hillerød. Frk. E. Permin, Frk. K. Permin. Vodroffsplads 12. Cand. pharm. Carl Her holdt- Peter sen, Frederiksberg Allé 35. Hovmester E. Langvad, S/S Primula, Anna Langvad. L. Tvilstedgaard, Kaptajn, Rolighedsvej 23. P. Søndergaard. Kr. Søndergaard. Horsensg. 4. Oversergent J. Hinge, Fru Inger Hinge. Ingeniørkasernen. Henriette Jensen. Sygeplejerske, Fredericiag. 4. Frk. C. Jensen, Frederikssundsvej 41. Fru Skoleinspektør Christensen, Skoleinspektør Christensen, Frederikssundsvej 41. G. Hulegaard, Posteksp., Frederikssundsvej 41. H. Brunøe, Lærer, Smalleg. 54. Maria Linck. G. Linck. Falkonérallé. Oberstinde S. Muller. Forpagter A. Rye Clausen, Fru H. A. Rye Clausen, Carl Plougsvej 7. H. Rohmann, T. Rohmann, GI. Kongevej 174. A. Egvad, Assistent, Fru C. Egvad, K. Egvad, Kontorist. Zinnsgade 6. Erikka Skeel, Ida Skeel. Østbajjeg. 7. Eggert Lunddahl, Seminarielærer. Emma Lunddahl, f. Bie, Peter Bangsvej 2. Anna Cæcilie Hansen, Enkefru Hansine Hansen, Frk. Olga Hansen. Frederiksvej 22. Forretningsbestyrer Robert Nelson, GI. Kongevej 74. Chauffør H. Bertelsen, Fru E. Bertelsen, Bentzonsvej 34. Kusk Orla Christiansen, Hedebygade 13. Fru Marie Madsen. Glasætser Oscar Madsen, Overgaden oven Vandet 48. Frk. Johanne Hansen, Prinsesseg. 47. E. J. Gøtke, Kløver Allé, Brøndshøj. Gunnar Hagens, Læge, 3?arie Hageng, Magna Bohn-Jespersen, Musiklærerinde, Dagny Kemp, Sigga Kemp, Skjold Kemp, Præstegaarden, Nykøbing F. G. L. Selchau, fh. Overlærer. Overlærer Chr. Velschow, Fru Johanne Velschow, Hillerød. O. og A. Andersen, Toldassistent, Øresundsvej 84. P. Jerndorff- Jessen, Skoleinspektør, Fru Lucie Jerndorff-Jessen, Kommuneskolen. Duevej. H. Jørgensen, Lærer, Øster farimagsg. 24. Typograf M. Chr. Petersen, Karen Petersen. Ægirsg. 17. Ville Due, pens. Oversergent, Classensg. 39. Fru Dr J. H. Berthelsen, A. C. Berthelsen, Stenograf Evaldsg. 2. Fru D. Tang Nielsen, Blaagaardsg. 15. J. Looft, Stationsforstander, Nørrebrog A. M. Nissen, fhv. Skoleinspektør, Fru Ad^a. Nissen, f. T. Stengaards Allé, Kgs Lyngby. N. Bremholm. Njalsg. 40 A. Petersen, Fru Alvilda Petersen, Dannebrogsg. 60. Repræsentant Vilh. Mothensen og Frue. Herm. Jørgensen, Posteksp.. cand. phil., Fjords Ållé 13. Joh. Hein,

10 fhv. Kunstmaler. Louise Langkjær, J. Pedersen, fhv. Apo-teker, Rolighedsvej 13. Malerinde Frk. Augusta Læssøe. Lykkesholms Allé 7. Plantør Kaarsberg Sand, Fru Kaarsberg Sand, Frk. Anna Ekmann, Kochsvej 27. V. S. Schelhase øg Hustru, Blaagaardeplads 10. J. F. N. Andersen, Husejer, Meinungsg. 22. W_- Magner, fhv. Manufakturhandler, Marieg. 31. Johanne Hansen, Gasværksvej 4. Fru A. Krag. Seminarielærer K. Steensen og Frue. Fru Olga Christensen, Guldbergsg. 3. Professor Holger Pedersen, Fru Jenny Pedersen, Frk. Signe Pedersen, Eleanorsvej 8. J. Hage. Nivaa. Bernhard Petersen, Fru Bernhard-Petersen, Ole Suhrsgade 7. Martin Kristensen, Læge. Rigshospitalet. Kirsten Langkilde, Adjunkt, GL Kongevej 105. H. Ohr. Petersen, Elisabeth Petersen, f. Bruhn, Marie Nielsen, Jacobys Allé 10. Adjunkt N. Chr. Nielsen. Fru Ellen Nielsen. Enkefru Karen Sophie Nielsen,Frk. Xenia Gabrielsen. St. Hansg. 8. E. Permin, Kongelunden, Amager. Postmester H. Petersen, Ørbæk. Helga Skrumsager Petersen, født Dohlerup. do., pens. Kommunelærerinde Marie Petersen. do. Alf Dahlerup Petersen, do. Margrethe Hansen, do. Lærer Friderichsen. Marie Friderichsen, Sæby Skole pr. Roskilde. Frk. Hansine Ring. Slagelse. Lærerinde, Frk. Ch. Lyngby. Herfølge Skole. Herfølge St. Fr. Birkedal-Barfod, Pastor emer. Anna B Barfod. Præstekone, Køge. Fru Ragnhild Kann. do. Fru Ruth Høgdall. Lyngbygaard. Frk. Helga Barfod. Lærerinde. København. O. Smith, Præst. Vordingborg. M. Smith, Sognepræst, Viborg, f. T. Vordingborg. Fru Ellen Olsen. Mariendalsvej 43. J. P. C. Carlsen. Sergent. Amagerbrog Fru C. Lawaetz. Nørresøgade 9. Johannes Lawaets. Proprietær. Fredensdal pr. Fakse Enkefru Kirstine Hennings, Faaborg. A. Petersen. Stationsforstander, Bandholm. Karen Hansen. Alfred Hansen. Bøssemager. Jagtvar Helms. Læge, Taulov. Grethe Dalberg. Edwarda Hoffmann. Karen Mortensen. Laura Hartz. Fritz Tøyberg. cand. phil.. Arresødal. Gørdis Thygesen. Arresødal. Knud E. Thvgesen. Ass. ved Hærens Krudtværk. H. P. Poulsen. Krudt vær ksarb.. Frederiksværk. Anna Poulsen, Fredensvej. Frederiksværk. J. Thavsen Petersen. Dyrlæge. Smørum pr. Maaløv. Schack, afsk. Kaptajn af Marinen. E. Jørgensen. Præst. Herløv Kirstine Jespersen. Eladv Jensen. Fru Pastorinde Ravn. Fru Eva Sachs. Fru D. M. Bjørn. C. Hovmøller. Th. Meisner. Fru Joh. Meisner. Marskandiser. Stengade 9. C. L. Skovgaard, Telegrafist. J. P. Lorenzen. Skibsfører s Niels Faarup. Grosserer. Fru Alma Lorenzen. Inger Lorenzen, cand. phil. H. Lorenzen. Nøjsomhedsvej 2. J. B. Worre, fhv. Kapt.. Grosserer. Fru M. Worre. P. L. Koch, Stensbvgaard. C. Larsen, fhv. Slotsgartner. Fredensborg. Løjtnant Lars Chr. Lottrup, Fru Lisbeth Lottrup, Jernbanegade 31. Roskilde. Charlotte Gedde. Lin ges vej. Hillerød. Ebba Madsen. Skovgaardsg. 23. J. Holten. Oberstløjtnant. Avedørelejren. Signe Nielsen. H. C. Andersensg. 10. Hans J. Hansen. Korrespondent, Robert Madsen. Købmand. Dronn. Tverg. 38. Wm. Tensen. Bestyrer. Vesterg. 5. Regnar Pedersen. Kommis. Prins Jørgensg. 12 A. Johansen. Amerikqvej 6. N. Nielsen Kommunelærer. Hillerød. Insreborg Christence Wegener. f. Comtesse Scheel. Frk. Kleisdorff, Manøg. 1. Jørgensen. stud. polyt.. Baggesensg. 2 Buchholtz. Roarsvej 34. J. Balslev. Land inspektørelev. Falkoner Allé 90. R- P. Rasmussen. Konstruktør Roarsvej 1. F. A. Karming. Emil Knudsen, Sofievej 15. H. G. Gjeynøe, Sognepræst, Grevinge Præstegaard. Th. Harke Petersen, Skibsfører. Fru Helga Harke Petersen. Frk. Gudrun Lund. A. Chr. Hansen, Husejer, Carstensg. 5. K. M. Kondrup, Toldbod g. 10. Aage Hansen. Landskabsgartner, Engtoftevej 1. Frk. F. Bast. Baggesensg. 35. Frk. E. Mackeprang, Baggesensg. 35. Frk. Johanne Toxværd, Fru H. Wellejus, Baggesensg. 35. Mathilde Dalberg, IL Dalberg, Højtstrup pr. Helsingør. R. S. Glarbo, Landbrugskand., Vesterbrog. 20. P. F. Sally, fhv. Forpagter, Forhaabningsholms Allé 22. H. Jensen, Husejer, Skyttegade 21. O. E. Nathansohn fhv. Direktør, Falkoner Allé 16. K. Krogh, Landbrugskand. Skaanesg. 11. L. P. Høier. Husejer, Willemoesg. 26. t 7. H. O. Hemmingsen. Litograf, Nørrebrog. 46. A. Ishøy, Agent, Webersg. 3. J. Bojesen, Inspektør, Toldbod vej 34. Otto Steensen, Købmand, Dronnmgensvejl3. Benedictus Petersen. Elisabeth Busch Petersen. Dorthea Haastrup. Benedicte Busch. M. Busch- Petersen. C. E. Hørup, Postkontrollør, Helsingør. Chr. A. L. Møller, Postekspedient. Aage Westerberg, Hornbæk. E. Knox, Grosserer. Fru Jenny Knox. Journalist Albert Thorup. Assistent u. Mag. Hj. Andersen, Bredg. 66. Kay I' raenkel, Helgolandsg. 4. Journalist H. Jordan. Fuldmægtig i Krigsministeriet Volmer Krohn og Fru Alma Krohn, DuntzfeLdts Allé 18, Hellerup. C. Matsen, Sølvgade 91. K. J. Borup, Istedgade 24. Professor Otto Borchsenius, Colbjørnsensg. 27. A. M. Albrechtsen, Grosserer, GI. Kongevej 132. C. A. Christensen, Baggesensg. 24. A. Dalskov. E. Sørensen. Fiskerg. 8. Frk. K. Henning Jensen, Kommunelærerinde. A. Schou Højesteretsassessor. A. Holm, Politibetjent. Agnes Winther Jensen. Carl Vinther Jensen. Forlagsboghandler. Fru Kaptajn Neumann. Pasort N. B. Nissen. Cigarhandler Peter Riis, St. Strandstr. 20. Frisør Th. Olsen, Frisør V. Olsen. Christian Olsen, Købmagerg. 48. J. V. Jensen, Maalerkontrollør, Jernbanevej 41, Gentofte. Hovmester N. P. Larsen. LI. Strandstræde 20. M. Chr. Olsen, Toldassisistent. Kathrinevej 25, Hellerup. Fru Oberstinde M. Muus. Fru Fernanda Halek. Valdemar Rørdam, Forfatter. Joh. Jørgensen, Overintendant, Thorvaldsensvej 25. N. P. Hansen, Oversergent, Jægersborg Allé 75. K. Jørgensen, L nderintendant, Jægersborg A-lé <o. Asmussen, Stabssergent, Jægersborg Allé 93. Einar Christensen, Sergent. Halmtorvet 32. O. Rasmussen, Sekondløjtnant. Jægersborg Allé 75. Ejner Søgaard, Bogholder. Fjords Allé 8. Axel Pedersen. Boghandlermedhjælper, Vesterbrog J. N. Jensen, cand. polyt.. Jægersborg Allé 75. K. Hornbech Madsen. Kontorist, Nyhavn 67. C. Lundbye, Assistent. GI. Kalkbrænderivej 18. Jespersen. Postmedhjælper. Charlottenlund. K.,. Jensen. Reserveintendant, Jægersborg Allé 75. P. J. Hansborg. Oversergent, Jægersborg Allé 91. Axel Hansborg.' Telegrafmedhjælper. Jægersborg Allé 91. N. Thønnings, Oversergent. Jægersborg Allé 95. N. Jørgensen. Lygtetænder, Jægersborg Allé 89. H. P. Olsen. Vognmand. Ermelundsvej 8. Ellen Olsen. Frue, Ermelundsvej 8. Frk. Sofie Olsen. Ermelundsvej 4. Hans Sørensen. Kusk. Ermelundsvej 4. Harald Thønnings, Maler, Fru M. Thønnings Jægersborg Allé 95. C. S. Svendsen. Mekaniker, Fru J. Svendsen, Frk. K. Svendsen, Jægersborg Allé 93. Chr. Andersen Mekaniker, Nyvej 29. A. Asmussen. Frue, Jægersborg Allé 93. Fru Thora Johansen. Jægersborg Kaserne. Enkefru Constance Lund, Jægersborg. Frk. J. Asmussen, Telegrafmedhjælper, Jægersborg Allé 93. Aage Bang, Fuldmægtig, mag. scient, Ellen Bang, Birkerød. L. Andersen. Kontorassistent, Anna Andersen, Carit Et- 1 ars vej 10. J. P. Schmidt. Ekspeditionssekretær. Smalleg. 2. Povl Hilmer, Assistent, Augusta Hilmer. Charlottenlund. J. Østrup, Assistent, Virginia vej 10. C. Jæg-er Petersen, pens. Stabssergent Blekingsg. 3. Milk, Stabssergent, Sva,nestok 10, Kastellet. E. Christiansen, cand. jur., Carit Etlarsvej 13. Fru W. Nellemann. Kochsvej 17. G. Bruun, Kaptajn, Olassensg. 57. Margrethe Bruun, Classensg. 57. Ada Høst. Assistent, Bredeg. 5. Etting, Fuldmægtig, Joms borgs vej 29. Helle-' rup H. Poulsen, pens. Fuldmægtig, Ballerup. Nina Skrike, Assistent. Amalieg. 4. EJ se Unna. Assistent, Forhaabningsholms Allé 9. Karen Krieger, Kastelsvei 3. E. Hage, Assistent. Vinkelvej 4. R. Nielsen. Postekspedient, Halls Allé 5. Fru Anna Clausen. Niels Ebbesensvej 20. Carsten Hauch. Inspektor. Rathsacksvej 22. L. Gudmon, Kontorchef, Madvigs Allé 12 J. Bojesen. Assistent, la Coursvej 14. Elisabeth Pingel, Assistent, Pal. Mø liers vej 6. Murermester Chr. Jensen, Sølvg Inspektør O. Andersen. Webersg. 9. Smedemester Hallas. Zinnsg. 9 Murermester Carl Jensen. Saxog. 36. Kelner Lunow, Fredensg. 13. J. M. Thomsen og Hustru, Frederiksstadsg. 15. F M. Madsen. Høyensg. 21. Chr. Nielsen! Ny Carlsbergvej 6. H. H Frank. Hollænder vej 15. Ludv. Petersen og Hustru, H. C. Lumbyesg. 24. L. C. Dichmann, N. Frihavnsg. 68. Holger Røhling og Hustru, Artillerivej 46. Th. Nielsen^ Bakkegaardsvej 1. J. Chr. Jensen og Hustru, Wevsesg. 22. Jens Jen- Lunavej 5, Søtorp. Alexander Nielsen, Konghøjsg. 8. J. Cramer o g Hustru, Kirkevej 5. Mathilde Larsen Schacksg. 10. C. H. Nielsen, Sundli olmsy ej 67. Emma Ketelsen. Valdemarsg. 26. Johanne Madsen, Frederiksberg Allé 42. A. Lunø-Larsen, Willemoesg. 58. Cici Glahn. St. Thomas Allé 5. C. Th. Kruse og Hustru, Kong Georgs vej 4. Gudrun Petersen, Villa Fingal, Sollerød. D. L. F. A. Beientzen og Hustru, Holger Danskesvej 92. T. M. Hemmingsen og Hustru, Cort Adlersg. 4. L. P. Larsen, Gunløgsg. 60. P. Hoppe og Hustru, Nyelandsvej 4. Kaj A. Bjergsø, Svinget 17. F. Hansen og Hustru. Dyvekes Allé 11. B. Christiansen. Postekspedient. Hj. Hansen. Postekspedient. O. Petersen. Postbud. R. Hansen, Postbud. Aardal, Postelev. Gjellerup, fhv. Distriktslæge, Livjægerg. 19. J. M. Linde. Repræsentant. Østerbrog. 86. Rektor, H. Edw. Hass. Stenhus. Holbæk. Fru Ingeborg Hass. do., Frk. A. Andersen, do., Frk. Ingrid Askgaard, do., Lærer Wm. Carey Færing, do., Lærer R. Kristensen, do., Fru Johanne Panaiteseu. do. Axel Nielsen, Sagfører. Roskilde. Christine Schmidt. Dameskræderinde, Rosengaarden 9. Frk. E. Wulff, kgl. aut. Translatrice. Frk. Lund, GI. Kongevej 74. Anna Jantzen. Nyvej 2, Ludv. E. Jantzen, Partikulier. Nyvej 2. Chr. Bonnichsen, Arkonag. 15. L. Møller, fhv. Forpagter, Fru A. Møller. Fuldmægtig A. Møller. Frk. Sofie Jeppesen. Frk. Joh. Margr. Krarup, Kommunelærerinde, Kastels vej 9. N. H. Huttmann. Rodemesterassistent. Sdr. Boulevard 59. J.. Kiihl, Læge. Fru Caroline Kiihl. Frederik Kiihl, cand. polyt. Ingeniør. A. R. Krag, stud. jur. Boyesg. 5. Harriet Hammer, Skolebestyrerinde, Jac. Danefærdsvej 12. Ragnhild Knudsen, Tandlæge, Svendborg. Fru Marie Knudsen, Gjerritsgade, Svendborg. Fru So

11 phie Sørensen, Valdemarsgade. Svendborg. Gerda og Casper Christiansen, Klosterlæge, Vemmetofte. Fru Ragnhild Friborg. Jobs. Friborg. Læge, Rodby. Herredsfuldm. E. Jersing, cand. jur., do., H. H. Stegmann. cand. jur., do. Julie H. M. Brøndsted, Fjords Allé 1. Enkefru C. Beckett, Valdemarsg. 9. M. ria Stein, Idagaard, Slagelse. Anna Funch, GI. Kongevej 162. Kantor Niels J. Nielsen, Nykøbing F., Fru Magna Nielsen, do., Frk. Math. Skaarup, do., Fru Ida Skaarup, do. N. Blume, Godsforvalter, Pederstrup pr. Horslunde. Anna Sophie Fischer. GI. Kalkbrænderi vej 8. M. Dorph, Lærerinde, Enkefru C. Michelsen, J. Michelsen, stud, mag., Rosendalsg. 14. Kollekter R. Langkilde, Helene Langkilde, Vesterg. 47, Svendborg. J. S. Frederiksen, Chr. A. Sørensen." S. R, Møller, H. J. Hansen, E. H. Asmussen, Peder Toft. S. Nielsen, Rørholmsg. 5. Alfred Henriksen, Købmand, Skodsborg. Otto Hillemann, Bogholder, do. Laura Henriksen, Husejerske. Fanny Spreckelsen, Sølyst, Nyborg. Anna Jensen, fhv. Sygeplejerske, do., Fru Louise Bagge, do.. Fru Gustav Petersen, do. Frøken Julie Berlitz, do., Frk. Bmmv Sparring, do., Frøken Hedevig Wright, do. Frøken Anna Jensen, do. Sygeplejerske Sophie Andersen, Kbhvn., p. t. Nyborg. Fru Marie Christensen, Sølyst, Nyborg. Pensionist P. N. Ley, do., Fru Marie Ley, do., Fyrbøder Å. Lev, do., Fru Christiane Ley, do. K Th. Petersen, Emma Petersen, Doris Helene Petersen, Arnen", Vinkelvej, Nyborg. Marie Paludan-Muller, Haslev Gymnasium. L. V. Dahlerup, Overretssagfører, Johanne Dahlerup. Nyborg. C. Bjerre. Nyborg. Frk. Marie Møller, O. Bagersg. 4, Odense. Boe Bojesen, Realskolelærer, Maribo. Karen Bojesen, cand. phil., Maribo. A. W. Jiihne. Maskinassistent, Korsør. F. Egense. Maskinmester, do., W. Gottsehalck, Skibsmaskinassistent, do.. M. P. Hansen. Skibsfører, do., A. Petersen. Styrmand, do. M. Holm, Koldingg. 29. Anna Knudsen, f. Munch, Knud L. Knudsen, Proprietær, Stensgaard, Sorø. H. A. Michelsen, Styrmand. Korsør, Fru Selma Michelsen, do. Styrmand R. Tjansen, do. Georg Brøndsted, Ingeniør. Thora Brøndsted. Fru Anna Bergh. kgl. Revisor.. Kaptajn Bergh, Upsalag. 4. Axel V. Madsen, Postekspedient. Peder Skramsg. 16. J. Dahl. Postekspedient. Hans Egedesg. 13. Fru Tofte Hansen, Kuchlersg. 14. Tofte-Hansen, pens.stabssergent, Kiichlerg. 14. Marie Kæstel, Rolighedsvej 23 Fru Caroline Larsen. Rolighedsvej 18. Frk. Johanne Rasmussen. Rolighedsvej 23. Nicoline Krol'l, Skrædermestrenes Stiftelse. Harriet Gede. Rolighedsvej 23. Frk. Anna Petersen. Rolighedsvej 23. Henriette Brodersen. Rolighedsvej 23. Ester Mogensen. Rolighedsvej 23. Fru H. Br. Gregersen. Opsynsmand Larsen og Hustru. Emil Larsen, Manufakturist. Elvira Larsen, Ekspeditrice. Ebba Larsen. Ekspeditrice. A. M. Hansen og Hustru. Danmarksgade 15. Fru Kirstine Nielsen, Bergthorasgade 11 Baron N. Bille Brahe, Classensg. 34. H. H. Holme Hansen, Sekondløjtnant. Holger Haugsted, cand. pharm, Skelskør. N. Grejsen. Sognefoged, Valsømagle. Fhv. Barbermester Hendrik Vallensbæk, Nørrebrog. 17. Enkefru Christine Petersen. Livjæger Allé 12. Fru Betty Nymar. Rosenvej 5. Ove J. Olsen, Svinget 11. Fru L. Bruun, Erik Bruun, Caroline Jensen, Emmasvej 8, Gentofte. A. A. Beyer, Fuldmægtig. Fru Lis Beyer, Holbæk. Agnes Knudsen. Kommunelærerinde, Lykkesholms Allé 7. Inger Prag. Rosenv. Allé 5Margrethe Dahl, Klingseyvej 9. Ellen Larsen. Hovedvang 2. M. Knudsen, Lykkesholms Allé 7. Joh. Petersen, Rantzausg. 70. Dina Josephsen, Lykkesholms Allé 5. Alfred Beyer, p. t. Holbæk. Forpagter C. Lassen og Hustru. Villa Solbakken. Gilleleje. Frk. Bertha Jørgensen, Frk. Karen Pedersen, Solnæs. Maaløv. Axel J. W. Petersen. Repræsentant, Ballerup, Holger Busch, Forretningsfører, do., Journalist A. Kamp Schiøth, do. C. Andersen, Læge i Grønland, Fru E. Andersen, Fru Anna Carlsen, Musiklærerinde. Frk. D Carlsen. Bøssemager Chr. Carlsen. J. E. Ohlsensg. 1. J. P. Bang, Professor. G. Lautrup, Jernbaneassistent, Astrid Lautrup, Nylandsvej 19. Emma Herskind. Albertine Mortensen. Kofoed, Stationsforstander. Anna Kofoed. Agnete Kofoed. Ingeniør Villars Lunn, Fru C. Lunn, f. Junggreen, Hegnsholt, Fredensborg. Chr. Christensen. Hauchsvej B. L. Hansen. Kommuneassistent. Sofievej 20. N. Giersing, Falkonergaardsvej 5. Frk. Amalie Bindslev, Frk. Hulda Sand, Cort Adelersg. B. Enkefru Olsen. Københavnsvej 1. Fru Sophie Ottesen. Tegner Louise Ottesen, Ordrup Jagtvej 57. Viggo W. Jensen. Isenkræmmer. Ringe. A. Jensen, do. Peter Jørgensen og Hustru. Snedkermester. S. Nordbys Allé 19. Enkefru Hanna Jørgensen, Gothersg. 54. C. B. Høy, Handelsfuldm.. Baggosensg. 4. Fru Louise Hansen. Fuldim. H. C. Hansen. Frk. Lovisa Hansen. Nørrefarimagsg. 65. Fru C. Kallerup. Solbakken, Vejle. Frk. He.lga Kaitoft. do. Bagermester Peter Nielsen, Ringe. Henriette Larsen. Klosterfrøken, Fredensborg. C. V. Thøgersen-Høpfner. Liliedal pr. Ejby. Minelods Th. Christensen, Fru Th. Christensen, p. t. Nyborg. Mejerist Pedersen Anna Pedersen. Frk. Rasmusssen, Nyborg. Togfører J. P. Tønder, do. Anna Tønder, do. Wanda E. Tønder, do. E. Larsen, Remisearbe.jder. do., Marie Larsen, do. Marie Andersen. Enkefrue, do. Johanne Melchior, Enkefrue, do. A. Poulsen, Togbetjent, do. Else Poulsen, do. C. Lassen, Togbetjent, do. Valborg Lassen, do. Minelods Markussen, p. t. Nyborg. Inger Johanne IngbøL Kai Ingbøl, Amtslæge, Skanderborg. R. Rée, Ingeniør, Østerbrog S. Rée, Arkitekt Madvigs Allé 9. J. Rée, Frk., Madvigs Allé 9. Ida Rée. Enkefru^ Madyigs Allé 9^ Ida Lund, Kommunelærerinde, Sagasvej 12. Agnes Lund, Frue, Sagasvej 12. H. B. og J. P. Nordbo, Vester Løve Skole. Høng. Fru Gerti Hedegaard, Merløse. Frk. Girlie Hedegaard, do. Dyrlæge A. Jensen, do. Fru K. Jensen, do. Frk. H. Jensen, do. Frk. J. Jensen, do. Ingeborg Dinesen. Laurine Nielsen. Emma Håkansson. Vilhelmine Larsen. N. J. Poulsen, Kordegn, og Hustru Kirstine Poulsen. O. J. Olsen, Stationsforstander, Ulfborg. Th. C. Lange, Postekspedient, Fru Ellen Lange. Dr. Abildgaards Allé. Sofie Fibiger. Julie Halberg. Hjalmar Sørensen. Bogholder, Cathrine Skøtt, Smalleg. 36. Jes Sørensen, Repræsentant og Hustru Maria Sørensen. Dorothea J Fredstrup, Margrethe Fredstrup, Knud Fredstrup, Frederiksvej 47. Godsforvalter Jacobsen, Juelsberg pr. Nyborg, Fru Augusta Jacobsen, do., Skovrider Dreyer, do., Fru Julie Dreyer, do. Frk. M. Petersen, fhv. ØJtonoma. Sølyst ved Nyborg. R. Nyholm, Stationsforstander, Højrup St. Joh. Christensen, Sødinge pr. Ringe. Augusta Christensen, do. Fru K. Falkenberg, do. Jenny Fridberg. do. O. Fridberg, do. Charlotte Mygdal. Gerda Gierding. Mariane Mygdal. Sophie Christensen. Anna Nielsen. Helene Buschardt. Ebba Buschardt. K. Thomsen. Skolebestyrer. Nørrevoldg. 78. A. Milvertz, Sorø. Th. Jacobsen. f. Kjer, Musiklærerinde. Sorø. P. Madsen, Detailhandler, Korsg. 38. F. S. Bjørn, Agnes Svendsen. Classensg. 3. Jensine Jacobsen. Emma Jacobsen Madvigs Allé 6. Jensine Marcussen, Kochsvej. Intendant A. P. Sindorf, Fru Louise Sindorf. Kirsteinsg. Joh. Wulff, Fru Agnes Wulff. H. C. Ørstedsvej 25. J. C. Crone. Maskinmester, Vejrøg. 11. M. N. Kildemoes, Kaptajn. Fru Margrethe Kildemoes, Nordbane Allé 18. Fru Th. Glud, Gentofte. Ingeborg Glud. cand. phil., do. Fru Clara Mottlau, do. Fru Elisabeth Kirck, do. Frk. Marie Nielsen, do. Aminta Møller, do. Anna Heggum, do. Anna Monrad, do. J. Mollerup, do. Sara Schouw, fhv. Privatlærerinde, Forhaabningsholms Allé 17. Fuldmægtig Vilh. F. Christensen, Dr. Priemesvej 1. Fru C. Christensen, do. Frk. A. Christensen, do. Vald. Andersen, do. Handelsrejsende Chr. Poulsen, do. Fru E. Poulsen. do. A. A. Akselsen. do. Fru Akselsen. do. Harald Lund, Konstruktør, Fru Karen Lund, GI. Kongevej 91. Fhv. LærerS. N. Munch, Sdr. Boulevard 100. S. Chr. Krøll, Ingeniør, Btilowsvej 1. Emilie Meincke, Oberstinde. Frk. Alma Meincke, Frk. Helga Andersen, Østerbrog. 38. Fru Anna Cortzen, Frk. Christiansen, Frk. Sørensen, Hollændervej 6. Apoteker C. Th. Simonsen, Fru Ernesta Simonsen, Frk. Benedicte Wibe-Simonsen, Hellerup. J. H. Møller, C. Møller, fhv. Viceinspekt. C. Møller, fhv. Lærerinde, Ad. Steens Allé 3. Josefine og Otto Mogensen. Hillerød. C. L. Petersen, Sponnebæksgaard pr. Holbæk. M. Frellesvig, Afdelingschef, Fuglegaardsvej 19, Gentofte. Olga Steenberg-Jørgensen. Enkepastorinde, Rosenvej 5. Fru Johanne Petersen, Rvesg W. Hansen, Nørresøg. 33. Jul. Hansen, Maler. Fru C. Hansen, N. Andersen, Arbm., Fru D. Andersen. C. Sørensen, Snedker, H. Hansen, fhv. Detailhandler. Rørholmsg. 15. Direktør W. Alsing og Hustru, Rudkøbing. Grethe Bærentzen. Paul Bærentzen, Villa Smidsbjerg. Grevinge. Johan Petersen, Rvesg Herløv Larsen, Kommunelærer. Olga Larsen. Edv. Bjørn, cand. pharm., Herning. Hørkræmmer F. Hansen, R. Hansen, Thvra Hansen, Rørholmsg. 15. Mary B. Westenholz, Thora Westenholz, Refsnæs. A Dinesen, Rungsted. Doris Frederiksen. H. Hansen, Gartner. Morten Frederiksen, Statshusmand, Hørsholm Mark. Hofjægermesterinde Jenny Neergaard, Frk. Bors Bay, Fru M. Bay, f. Qvistgaard, Valdemarskilde, Frederikslund. Viggo Neergaard. Godsejer. Fru Ea Neergaard, født Dinesen. Axel Sørensen. Overlærer ved Metropol itanskolen. Oberst E. Brendstrup og Hustru, Lazaretlejren ved Horserød. F. Gram, Etatsraad. Jenny Gram, Etatsraadinde. Carl O. Gram, Kunstmaler. Oberstløjtnant Mørch. Oberst Schack, Kronborg. Skoleinspektør J. Gr. Nørby, Fru Gudrun Nørby. Kommunelærerinde Asta Nørby, Livjægerg. 38 Professor Vilh. Thomsen. Professorinde K. Thomsen. Frøken B. Olsen. Ellie Beckett, Vesterbrog Ejvind Verner Nielsen, Erik Menvedsvej 4. Fru K. Christensen, Aagade 102. Fru Asta Christensen. Mariendalsvej 28. Fru Louise Larsen, Kronprinsesseg. 10. Mar. Jensen, GI. Skivehus, Skive. Ellen Boye. GI. Kongevej 85. Erna Thorsen. Ahlmanns Allé 2. Henriette Garde, Allég. 23. Elly Schierning, Kgs. Lyngby. Edith Andersen. Vesterbrog. 9i. Ehly Pedersen, Folkvarsvej 11, Hilma Holm, Mølleg. 30. A. Darwill, N. Hemmingsensg. 9. Helga Henriksen, Bakkegaards Allé 16. S. Holm Jensen, Koldingg. 3. J. Frølund, Musiklærerinde, Nøjsomhedsvej 11. H. J. Søndergaard, Viceinspektør, Kathrine Søndergaard, Kirsteinsg. 11. A. H. Søndergaard, Fuldmægtige St. Hansg. 1. V. og

12 M. Mølgaard, Aggersborggade 3. Frk. Nanna Birk, Frk. Augusta Birk, Faksegade 17. G. Blad, Inspektionsbetjent, Translatør, Kongedybet. EnkefruAugusta Johansen, Frk. Christine Erlandsen, Enkefru Else Gk>tthjelpsen, Svendsg. 1. -J. V. Fenger. M. Fenger, Liv jæger Allé 17. C. A. Fenger, Dorthy Fenger, Badensg. 19. Postkontrollør Smidt, Fru Ingeborg Smidt, Halls Allé 11. Enkefru L. Blad, Hotel Dagmar. C. Boisen Bennicke. Assistent. Jernbanevej 2, Glostrup. Fru Bertha Conradt- Eberlin, ForhaabningshølmsAllé l 1. Frk. Louise Møller, Vesterbrog Fru M. Andersen, H. C. Ørstedsvej 39. Frk. Mary Jørgensen. Ole Borchsyej 25. Frk. Annelise Saabye, Rosenvæng. Allé 33. Arthur Sørensen, Gross. Regina Nørregaard, f. Hoff, Nørrebrog Emmy Paludan-MillTer, Hillerød Præstegaard. N. Lyng og Hustru, Husejer, Aaboulevard 25. C. Axelsen, Anna Axelsen, Vesterbrog Juveler J. Ludvigsen, Kronprinsessegade 12, Fru Loni Naici- Bache, Axel Bache, Rysensteensg. 14. H. Stiodtmann. Præsteeaike, Rosa, Rohmann, Else Lange, Østerfarimagsg. 30. Gartner Th, Jensen, Enghavevej 27. Frithiof Christensen, Amagerbrog Hilda Pedersen, Istedg. 39. Grosserer Victor Larsen, Nygade 4. Halvor Søeborg, Harsdorfsvej. Th. Larsen, Blegdamsvej 120. Inga Andersen, la Coursvej Skole. Fru T. C. Nielsen, Nordre Frihavnsg. Fru E. Andersen, Hellerun. Fru Esther Nielsen, Søllerødg. 24. Marie Hedvig Martens, Frederiksberg Allé 56. Frk. E. Outzen, Kochsvej 25. Frk. E. Engholm, Frk. C. Engholm, Kocksvej 29. Frk. A. Edinger, Klasselotterikollektrice, Rørholmsg. 4. Emil Kamph og Hustru, Steenstrups Allé 5. Fru Marie Wiedemann, Bulowsvej 7. Frk. Agnes Meyer, RosenørnsaJlé 3. Frk. Alma Purup, Steenstrups Allé 7. Kgl. Fuldm. O. Høegh-Nissen og Hustru, Steenstrups Allé 7. Enkefru Torgius. Jensine Schrøder, f. Kragh. Hans Møller, Cand. jur., Fuldm. u. Kbhvns. Mag. Emil Hjort, Cand. jur. Andreas Barfod. Can^ jur. Charlotte van Wylich, Frøken. Frk. Elisabeth Brock. Ellen Groot. Slangerup. Karen Petersen. do. Gustav Krause, Sergent ved 1. Regiments Rekylgeværkompagni. Forretningsfører Johannes Jarding. Fru H. Jarding, Sundholmsvej 43. Fhv. Skibsfører J. Strubberg, Thersa Strubberg. Axel Christensen, Fru Astrid Christensen, Frk. Ida Christensen. Frk. Astrid Christensen, Frk. Clara Christensen. Linnesg. 6. Axel Nielsen, Disponent, Mynstersvej 7. H. P. Henriksen, Handelsrejsende, Marie Kirkepl. 4. Carl Sand. Handelsrejsende. Hollændervej 11. Fr Frederiksen. Handelsrejsende. Kochsvej 15. Joh. Jespersen, Handelsbetjent. Gentofte. H. Siegumfeldt, Handelsbetjent, Toftegaards Allé 10. Julius Nielsen. Fuldmægtig, Søborg. A alentiner-branth. Premierløjtnant, Provestenen. A. \ange. Postekspedient Løjtnant af Reserven, do. C. Jensen. Trafikassisten. Løjtnant af Reserven. do. H. Petersen. Heisesgade 20. P. H. Jacobsen. Korrespondent. Frkn. E. og A. Secher, Sølvg Viceinspektrice Fru Bau. Bispebjerg Skole. Kai Bau. stud. juris. Bispebjerg. H. Robert Møller. Parykmagermester. Gothersg. 16. J. P. B. Jørgensen, Premierløjtnant ved 5. Regiment. J. Werner M. Iversen. Løjtnant ved 5. Regiment. Carl M. Hansen. Sergent ved 1. Regiments Rekylgeværkompagni. E Krause. Farum. Menig 122 P. Poulsen. 1. Regiments Rekylgeværkomp. Ejnai Overgaard. Købmand. Helsingør. Magnhild Overgaard, do. Louise Ørntoft, Borneekvipering, do. Dorthea Bendtsen. Forre tningsbestvrerinde. do. A. Sørensen, Stabssergent, do. * Anna Margrethe Sørensen, do. Ingei Manley Madsen, do. Carl Manley Madsen^ Købmand, do. Frk. Kamilla Jensen, Hovedgaden 16, Lyngby. Aa. Hoffmann, p. t. Søllerød Dagmar Nielsen, Skolebestyrerinde, Chr. Winthersvej 3. Frk. V. N. Petersen, Søllerødvej. Holte. Marie Christensen, C. H. Christensen, Ella Thalbitzer, Dronninggaard Allé, Holte. Wilma Hvalsøe, født Thalbitzer, C. E. Hvalsøe, Hillerød. Charlotte Norrie, f. Harboe, p. t. Aalborg. Gordon Norrie, Premierløjtnant, Aalborg. Louise Norrie, f. Arenfeldt. Ludvig C. O. Bendixsen, Thisted. C. Hansenmeyer, Købmand, Odense. Fru C Hansenmeyer. Hans Eschen, Kathrine Eschen, Odense. Georg Hvalsøe, cand. pharm., Kolding Svane-Apotek. L. Poulsen, Kommunelærer, Nvkøbing M., Fru Elna Poulsen. Helene Hansen. Chr. Hansen, Uglebjerg Saftstation. J. P. Henningsen, Assistent, Ndr. Frihavnsg. 79. J. Demant Schmidt, Assistent, Cottagevej 7, Hellerup. H. Hansen, Fuldmægtig, Allégade 15. C. Hansen. Pens. Kanonér, Nøjsomhedsvej 11. Fru Werna Henningsen, Ndr. Frihavnsg. 79. Sofie Johansen, Enkefrue, Høyensg. 10. Otto L. Nielsen, Assistent, Stenosg. 5. N. P. Sørensen, Undermester, Øresundsg. 74. G. Stenback, Styrmand, Dansk Bark Africa. H. C. Hansen, Skibstømrer. Chr. S. Thomsen. Overassistent, Vestmannag. 6. E. Schønberg, Assistent, H. C. Andersensg. 3 C. Larsen, Overassistent, Øresundsg. 3. H. C. Gylden, Assistent, Viborgg. 1. E. Fønss. Vodroffsplads 8. Maria Smith, Assistent, Helgesensg. 5. J. Rosenørn. Roskilde.. O. Eriksen, Assistent, Baggesensg. 5. Victor Nielsen, Willemoesgade 53. A. Lvnard, Kilde vælds g. 72. Frk. Elisabeth Holm, Overassistent, Esthers vej 45, Hellerup. Enkefru Henriette Thelin, Marstrandsg. 20. Frk. Anna Faber, Eckersbergsg. 24. Fru J. Aasberg. Gersonsvej 26, Hellerup. Frk. N. Syberg, Randersg. 21 Frk. Edith Thelin, Marstrandsg. 20. Frk. Karen Fix, St. Poulsvej 1, Hellerup. Frk. Mary Frederiksen, Nørrevoldg. 22. Gerda' Christensen, Eg ilsgade 1. Frk. Rigmor Møller, Abildgaardsg. 27. Mary Christiansen, Ærøvej 6. H. Anker-Olsen, Fabrikant, Fru A. Anker-Olsen, Upsalag. 16. Mathilde Larsen, Sortedams Doss. 9, Marie Lind, Strandboulevard 59. Dagmar Olsen, Toldbodg. 6. Signe Jurckmann, Amalieg. 34. Emma Rasmussen, Danmarksg. 6. L, Lambertsen. Livjægerg. 24. A. H. Hornemark, Matthæusg. 8. Agnes Herdahl, Runebergs Allé. Nicoline Lind, Strandboulevard 59. Ellen Kenouard. Østerbrog. 54. Sophie Jensen, Heisesg. 47. Elisabeth Caspersen, Engtoftevej 5. Alv. Sørensen, dassen sg. 55. Assistent S. Ostenfeld. Knud Ostenfeld, Postkontrollør. Armand Cohn. Broncestøber. Malerinde Clara Ostenfeld. Fru Carla Ostenfeld. Fru Jacobine Ostenfeld. Frk. Erna Madsen. 0. P. Hansen, Sognepræst, Thorup pr. Dyssekilde. Vilh. Olsen, Guide i Generalstaben, f. T. Thorup Præstegaard pr. Dyssekilde. J. S. Klottrup. Frk. Elise Klottrup, N. Frihavnsg. 58. Fru Olivia Frisch, N. Frihavnsg. 58. Frk. J. L. Roulund, Birkerød. Sara Rasmussen. do. C. C. Ro ulund. Ingeniør, do. Fru Betty Roulund, do. Frk. E. Roulund. do. M. A. Jepsen, Fru S. Jepsen, do. Enkefru A. Christensen do. Margrethe Nielsen, do. Niels Nielsen, do. Kristine Ebbe, do. Hansine Poulsen, do. R. Poulsen, do. A. Petersen, do. F. Sørensen. do. Chr. Sørensen, do. Rasmine Sørensen, do. Karen Nykilde, do. Elisabeth Sørensen, do. Sophie Marie Sørensen. do.alfrida Knudsen, do. Edward S. Petersen, do. F. A. Krag. Lillerød. Marie Krag, do. Nanna Visby. do. V. Hansen, pens. Togfører, Helsingør. M. R. Sørensen, Maskinmester, Chr. Sylows Allé 6. Fru A. Sørensen, Chr. Sylows Allé. Tømmerhandler A. Aubertin. Fru Anna Aubertin. H. S. Bjarnamsen. R. Suhr. Beatrice Aubertin. Elisabeth Johanson. E. Aubertin. Frk. Aubertin, Skovvej 10, Klampenborg. I ru R. Andersen-Egede. Cand. pharm. C. Andersen-Egede, Dr. Abildgaards Allé 9. N. A. Kjær. fhv. kgl. Bogholder, Rosa Kjær, Malmøg. 11. A. von der Maase, Asmussens Allé 3. Oluf Schou, pens. Lærer, Adelersborgg. 4. Fru T. Voigt, Tagensvej 48. Julie Westrup, Harsdorfsvej 2. Ferd. P. Blidstrup, pens. Lærer, Smal leg. 46. Taulund, Politibetjent, Fru Taulund, Smalleg. 46. P. \. Kofoed, fhv. Teglværksejer, Fru Elisabeth Kofoed, Eva Kofoed,' Musiklærerinde, Edith Kofoed, Bogbinder, Rosenørns Allé 7. IL Laage, Apoteker, Fru J. Laage, Kolding. J. N. Johansen, cand. polyt., Realskolebestyrer, Fru K. Johansen, Marie Teytaud-Johansen, Skuespillerinde, Fredericia. Tømrermester Siiberg. Fru Johanne Koch. Fru Octavia Smidt. R. Syberg-Petersen, fhv. Forpagter. Cand. pharm. Gustav Mohrhagen, Ellen Mohrhagen, Strandboulevard 125. Enkefru Anna Andersen, Strandvej 110. Biering, Pastor emer., Kronprinsesse Sophies Vej 19. F. Biering-Petersen, Frue. V. E. Petersen, Assistent. H. O. Jensen, fhy. Overlærer, Paludan Mullers Vej 3. Camilla Kiersgaard, Sygeplejerske. Frk. Rasmine Johanne-Jensen. H. Schaldemose, Dyrlæge, Borup. Frk. Gerda Jensen, do. Signe Schaldemose, do. A. S. Mikkelsen, Handelsrejsende, Roskilde. E. Palslev, Trafikel., Lyngby, Emil Korch Dagm. Korch, LauraKorch, Math. Korch Anna Overgaard, Anders Storm, Marie Storm, E. Jørgensen, Agnes Jørgensen, Emma Jørgensen, Elin Storm, Thyra Windfeld. Kirstine Larsen, Nordre Fasanvej 68. Joh. N. Andersen, Grosserer, Fru Anna Andersen. Købmagerg. 43. Chr. Blixenkrone Møller, stud. polyt. Augusta Møller. F. B. Møller, Kaptajn. K. Rohde. cand. phil. A. Rohde Kaptajn H. Reinvald, Kronborg. Fru C. Lundwall, Østerbrog. 56. J. P. Halmøe. Christiane Halmøe. Gudrun Johansen, Malmøg. 11. Johanna Vold. Humlebæk. L. O. Larsen. Premierløjtnant i Artilleriet. J. V. Hansen. Løjtnant i Artilleriet. G. Friis Pedersen, Sekondløjtnant. K. Biilow Jensen. Sekondløjtnant i Artilleriet Lermild, Løjt. i Artilleriet, Dragørfortet. Assistent N. Chr. Nielsen, Roskilde. Pens. Lærer Mariager, Hillerød. Fru Emilie Mariager, do. Frk. Johanne Hansen, Syerske, do. Frk. Petra Hansen, Lærerinde, do. Enkefru Johanne Olsen. do. Valdemar Olsen, Tjenestekarl, do. Johannes Olsen, Tjenestekarl, do. H. P. Nielsen, Maskinsnedker, do. Fru Marie Nielsen, do. C. Fibien, Rentier, do: Frk. Anna Rasmussen, Husbestyrerinde, do. Fik. Elisabeth Schmidt, do. Fru Anna Petersen, do. Fru Margrethe Petersen, do. Ph. Berger. H. Stephensen. R. Hostrup. J. M. Jensen. Chr. Nørgaard. O. Davidsen. Aage Olsen. Kai Bang. Alf Larsen. John Thorsen. S. G. Christiansen. J. Winther. Aug. Fallesen. Ellen Ipsen. Skuespillerinde, L. Ipsen, Kancelliraadinde, Sortedams Dossering 59. F. A. Cohen, Kontorchef i Handelsbanken. Valdemar Petersen, Assistent do., Richard Kæstel, do., P. N. Jørgensen, do., K. Clausen, do., C. F. Overbye, do., E. Hiort, do.. F. E. Olsson. Inspektør do., E. Bertelsen, Fuldm. do., Holg. Edholm, Assistent, do., C. A. Stephensen, do. Assistent Kjær Madsen, Kalkbrænderivej 2. Fabrikant Chr. Knudsen, Fru Frede Knudsen. Frk. Else Knudsen, p. t. Engbo", Bagsværd. Frk. Margrethe Hauge. p. t. Københ.

13 Kai Jensen, Assistent. Tietgensg. 68. H. Carlsen. Assistent, Sommerstedg. 36. V. E. A. Busch, Trafikassistent, Erik Menvedsv. 2. K. A. Andersen. Trafikassistent. Bernstorfser. 10. J. E. Fich. Dannebrogsg. 34. F. Bugge \ endersg. 21. Margrethe Ring. Overtelegrafistinde, Dagmar Plum. Kommunelærerinde, Thorshavns«. 6. Erik Ring. Skibsværftsarb., Strand g. lo. Niels Høy- Rentier, Hellerup. Fru Marie Jørgensen, Boyesg. 15. Sidou Andersen, Handskefabrikant, Torveg. 3. Th. Mortensen. Trykkeribestyrer, Fru M. Mortensen. Gersonsv. 26. Hellerup. Chr. V. Alexander, Repræsentant, Anna Alexander. Ringstedg. 6. Frkn. D. og A. Alexander, Ringstedg. 6. C. F. W. Hellenberg. Krigsassessor, Fru Karoline Nielsen. Fritz Petersen. Blikkenslager. Collinsg. 7. Mathilde Knudsen. H. P. Knudsen, Jacob Holmsg. 2. Fru Francisca Hansen, Engtoftev. 1. H. J. Jespersen, fln r Proprietær S. Fasanv. 20. M Hansen og Hustru, Stigaardsvej 11. Th. Møllgaard, Stigaardsv. 20. Oluf Sørensen. Stigaardsv. 9. Marie Melby. Stigaardsv. Johan Jensen og Hustru. Stigaardsv. 18. Alfred Capito og Hustru. Stigaardsvej 12. Lau. Læge. Fakse. Fru Ritmester Moe. Fredensv., Charl. Jul. V. Pio, Magister, Charlottenlund, P. Bækkelund. Hotelejer, Slagelse. J. Angus Rogers, f. Grove. A. R. Angus Rogers, Postekspedient, Esrom. H. A. Jensen. Husejer, Langesv. 17. Hillerød. Fru Marie Jensen, do. Frk. Laura Rasmussen, do. Enke Anna Larsen. Slangerupg. 14, do. Godtfred Sk jerne, cand. jur.. Musikforfatter. Chr. Kronman, Amelia Kronman, Volmer Kronman, Sofievej. Hellerup. Markus Bucka. Amicisv. 25. M. Rasmussen. Husbestyrerinde. J. C. Lund, Oberstløjtnant. Niels Krebs. Murermester Marstals?. 26. E. Clausen, stud. theol. Fr. Larsen, Fabrikant, Lyngby, Laura Larsen, f. Møller, Lyngby. Mare Larsen, Lyngby. Jensine Nielsen, do. Svend Nissen, cand. theol. Hedvig Nissen. Enkefru Anna Nissen. Fru Louise Ih le. L. O. E. Ihle. Svinget 13. Dagmar Nielsen. Anna Nielsen, Gerda Nielsen. Ragnhild Nielsen. Nylandsv. 83. N. Leth. Jagtv Frkn. Mitller og_ Hedemann. Slagelseg. 9. E. Brook. Æblestien 3. H. Odér. J. P. Oder Øg Ebba Odér. J. H Ørstinge, Frederiksberg Allé 32 Lærerinde Agnes Arneberg. Kuchlersg. 33. J. V. Tørsleff, fhv. Sognepræst. Sofie Tørsleff. Rahbeks Allé 24. Hjalmar Bjarnø. Købmand. Istedg Enkefru Christine Jensen. Lvkkesholriis Allé 29. Elisabeth Gregersen, Hans Gregersen, Sigrid Gregersen. Anna Katrine Gregersen, H. C. Ørstedsv. 67. Chr..Jensen. Stationsforstander, Grevinge St.. Mary Jensen, do. Chr. Muus. Rosendalsg. 11. Bodil Sørensen. Koch, Overlærer. Ida Jørgensen, f. Koch. N. Slot, Postbud. Helga Madsen. Ella Jochumsen. Th. Schellig, Købmand, Gentofte. Maren Schrøder. Madvigs Allé 16. C. Miillerz. A. Miillerz, Lykkesholms Allé 5. Magister M. Lorenzen. Fru P. Lorenzen. Holte. Carl Møller. Glarmester. Fru Margrethe Møller. Nørreg. 40. E. Berthelsen, Direktør. Snekkersten. Dagmer Berthelsen, do. Alfred J. Raavad. Arkitekt, do. P. Bjerregaard, Ullesøgaard. Ølsted. Søren Rasmussen. Mariane Andersen- Matthæusg. 8. Grut-Hansen, Proprietær, Kollekolle. N. Waage-Jensen. Forvalter, do. Gertrude Pedersen, do. Helene Jensen, do. Karen Andersen, do. Hans Marcussen og Hustru, do. Fhv. Gaardejer H. Kruse, Slagslunde. Johanne Kruse, do. Vilborg Thomsen. Ibsensv. 35. Gentofte. Sophus Monies. Helsingør. J. R. Berthelsen. Premierløjtnant. Fru Louise Berthelsen. Severin Reisnett. Skræderrr.ester, FruMathilde Reisnert, Frk. Hedvig Reisnert, Korrespondent Andr. Reisnert, Borgergade 4. Husbestyrerinde, Frk. M. C. Clausen. Værnedamsv. 11. Frederik Olsen. Sergent i Livgarden. Garderkasernen. Oscar Schoubye. Kasserer. Øhlenschlægersg. 73. Chr. Christensen, pens. Stabssergent, Fru Marie Christensen, Lejfsg. 7. S. Henriksen. Murermester, Fru Erasmine Henriksen, Vesterbrog L. K. Møller-Hansen, Ass. i Statsanst. f. Livsf., Læssøesg. 1. Marie Møller, Sygeplejerske, Bispebjerg Hospital. Frk. Abel. Cathrine Møller. Læssøesg. 1. Nikoline Olsen, f. Smidt, J. C. Olsen. Overlærer, Sorø. P. Madsen. Direktør. Fru H. Madsen. Fru M. Hanøen. V. Hansen, Skolebetjent. K. M. Klint. Fru G. Holm. Fru Valborg Milthers. Fru Louise Høgsbro. P. Rasmussen, afsk. Kapt., Havneg. 41. Fru B. Frølund. Marie Rasmussen. Elisabet Halvorsen. Vilh. Bennike, Malermester. P. Morsing, Lærer. Uffe Hansen. D. Bennike. Frk. F. Olsen. Fru Hulda Madsen. S. Bennike. J. Ohr. Larsen. Hanne Nyholm. Th. Brunn Kristensen. Andrea Dujardin. N. Hartvig Møller. Gudrun Holm, Kommunesk., Ny Carlsbergv. Henriette Cornelia Madsen, Svanholmsvej 5. Karen Madsen, Vesterfælledvej 4. Emmy Christensen, Frederikkev. 2. Hellerup. Edith Christiansen. Vesterg. 6. Hans Nielsen. Solitudev. 2. Andr. Arntoft, Njalsg. 35. Johannes Christiansen, Vesterg. 6. Aksel Wichmann. Brønshøjv. 70. Fru Friederichsen. Vestervoldg Fru Bennike, GI. Kongev. 7. Johanne J. Knudstrup. Louis Smith, Cort Adelersg. 5. Frk. Ellen Petersen, Aabenraa 19. Fru Kirstine Smith, Cort Adelersg. 5. Fru B. Petersen, Baggeseng. Frk. Elisabeth Frederiksen, Strandv. 94. Fru E. Weylandt, Svanholmsv. 4. Frk. P. H. Weylandt, Carstensg. 72. A. Løventhai. M. Meulengracht. Will. Berthelsen. Fotograf, Kr. Sofiesv. 9. Paula Berthelsen. Theodora Berthelsen N. Sørensen. Randersg. 4. Harald Berthelsen. Strandvej 102. Fru Josephine Berthelsen. Laur. Andersen. Aurehøjv. 5. Oda Berthelsen. K. Berthelsen. H. T. Højmark, Bogholder, Emilie Højmark. Anna Poulsen, fhv. Sygeplejerske, Laur. Skausg. 11. Elisab. Branner, p. t. Hornhæk. C. Branner, do. Mariane Jespersen. f. Branner, do. Sofus Jespersen, do. Kommunelærerinde E. Baadsgaard, Mariendalsv 37. L. M. Jensen, Assisten, Fru Laura Jensen, f. Grove-Rasmusen. K. E K. T. Grove-Jensen. Assistent. H. Rasmussen. Husejer. Fru Anna Rasmussen Aauboulevard 60. L. Hartvig-Møller. Enkefru B. Lie. Frk. C. Brorson. Brorson. Pastor emer. Fru H. Brorson. Pens. Lærer G. Larsen, Fru G. Larsen, Maglekiklev. 8. E. Crone, Forhaabningsholms Allé 25. F. Crone, C. Crone, Dr. phil.. Helene Crone. mag. art.. Svanemosegaardsv. 23. P. B. Grandjean. Arkivregistrator. P. Andersen, Gambetgaard. Thurø, Svendborg. A. Brockdorff. E Hage. Kammerherreinde. A Hage. Oremandsgaard. O. E. Allerup. Oberstløjtnant. Freiesleben. Premierløjtnant K. Lehmann. Reserveintendant. E. Koch. Arkitekt. Nyhavn 6. Fru Anna Høepfner. Fru Ingeborg Berléme. født Høepfner. Kvæsthusg. 5. Frk. Agnes Hjort. Gernersg. 35. Otto Schiøtz. Amalieg. 26. Harry Hoppe^ Tandlæge. Dr. Fru Fanny Hoppe. Frk. Fannv Hoppe. Jens Jørgen Hoppe. Frk. Thekla Delcomyn Nielsen. Enkefru Kirsten Sørensen, Nørre Søg. 23. Assistent Ingrid Sørensen, do. Kontorist Ejgil Sørensen, do. V. Hansen. Galanterihandler. Fru Vilhelmine Hansen, Stenlille. Kunstmaler Axel Jarl, Rosenvængets Tværvej 39. Overretssagfører Soph. Sinding. Fru Fritze Sinding. Johanne Jensen. Christina Johansson, Nørrevold 12. F. Tutein, Hovedvagtsg. 8. Pastor Uffe Birkedal, Frk. Marie Boye, Forhaabningsholms Allé 49. Toldassistent Albert Boye, Niels Ebbesensv. 13. Syngeniester Axel Grandjean, Fru Axel Grandjean f. Prahl. Provst Cederfeld de Simonsen og Hustru, Hesseløg. 7. Louis Sørensen, Ingeniør, Nørre Søg. 23. Enkefru A. Kramp. Østerbrog. 17. H. E. Hansen, Artillerikapt., Martensens Allé 6. Kontorchef P. A. Graae og Fru Emilie Graae, Amicivej 25. Kaptajn S. B. Jochimsen og Fru Anna Jochimsen, GI. Kongevej 164. Frk. Hedevig Jochimsen, GI. Kongev. 92. Hagen Hagensen, Kornhandler. Fru Louise Hagensen. Steenstrups Allé 11. A.O. Thorsen. Anna Thorsen. Janus la Cour. Amtslæge, Svendborg. Cand. polyt., Fabrikbestyrer Otto Sebbelow, Fru Sebbelov, Kastrup, Fru G. Bauer, Bestyrerinde, Strandv. 88. Enkefru J. Styhr, Frederikkevej 1. Frk. Louise Skrike. Vraa. Marthine Mortensen, do. Jens Berthelsen, Valgm. Præst. do. Gunnar Berthelsen, stud. theol. Westergaard, Mejeribestyrer, do. Elisab. Westergaard. do. Johanne Hirtshøj, Lærerinde, do. Maren Margrethe Jeppesen, do. Mette Marie Albertsen, do. Mathilde Grønberg, do. Johanne Holm. do. Agnes Mouritzen, do. N. Fr. Sehmit, Sagfører, Herning. R. Christensen, Lærer, Willemoesg. 14. Handelsagent Chr. Bischoft Jensen, Laura Bischoft Jensen, Steng. 1. Direktør J. G. Balleby og Frue, Købmagerg. 56. Installatør Aksel Toft og Frue. GI. Kongev L. P. Mandal, pens. Oversergent. Fru Mathilde Mandal, Ryesg A. Larsen, pens. Banevogter, Ryesg Fru Dr. Marie Hansen. Telegrafist. Frk. A. Langbjerggaard. Trafikmedhj., Frk. E. Langbjerggaard, Abildgaardsg. 7. C. L. Mandal. Trafikassistent, Ryesg P. Asbjørn. Forretningsfører, Fru Karen Asbjørn. Ryesg. 4. Frk. Meta Mandal, Ryesg Laur. Larssen. Rib<?g. 17. Karl Rasmussen. Holsteinsg. 45. Jenny og Ingeborg Petersen. N. Frihavnsg. 61. J. E. Rasmussen og Hustru. Holsteinsg. 45. Sophie Hummelgaard, Ole Hummelgaard, Aarhusg. 95. AnnaHummelgaard Nyelandsv. 37 Fru Kirstine Eckerlund, Hørsholmsg. 22. Marie Wulff, Jagtv. 47. P. Gjellerup, Dora Gjellerup. Villy Gjellerup, Aarhusg. 95. Yrsa Hornemann. Aarhusg. 95. Brødr. J. C. og Chr. Vestergaard. Klampenborg. Aage F. Pasbjerg, Styrmand. Reberbaneg. 6. N. A. Petersen. Skibsfører. Fru Emilie Petersen. Elisabeth Pasbjerg. Reberbaneg. 6. N. J. Heje Jespersen. Overretssagfører, Haslev. Fru Lene Jespersen, do. H. N. Heje, Proprietær. Hellerup. H. S. V. Heje. Løjtnant, Hellerup. H. A. Jespersen, Posteksoedient, Haslav. Fru Bertha Heje. Hellerup. Fru Marie Jespersen. Haslev. Helene Albrechtsen. Frøken. Roskilde. Mercedes Heje, Skrøbeløv. Kirsten Jesperseti, Sygeplejerske. Haslev. H. Heberg. Maskinm., A. O. Heberg. Repræsentant, Fru Heberg. Amagerbrog Frk. Ellen Levy, Rolighedsv. 19. W. Jessen, Kommunelæge, Tordenskjoldsg. 27. Fru Antoinette Nellemann. Aage Nellemann, Grosserer, Ny Kongensg. 21. A. Nørlem. Fru Karoline Nørlem. Nansensgade 3. Frøken Margrethe Hem iksen. Thorvald Thorslunde. Opdagelsesbétjent, Fru Agnes Thorslunde, Dronningensg. 79. P. Jensen. Husejer, Fru Camilla Jensen, P, O. Jensen, stud. polvt., Helgolandsg. 11. J. Fælledtoft. Fru Fælledtoft. Frederiksv. 25. Carl Petersen. Murermester. Fru Anna Petersen, Tømrerg. 2. Martin Andreasen, Frederiksborgg. 29. Direktør J. Caroc, Rosenvængets Allé 46. Ingeniør Jens Smith. Nørrebrog Modelsnedkermester Georg August Flygenring. Nørrebrog. 66. Bogholder Rosengreen,

14 I Strandboulevard 97. Kontorist Edith tersen, do. Viggo Petersen, do. Signe Nordsted. St. Paulsg. 47. Kontorist Christiansen, do. Frederik Jacobsen, Ingrid Larsen, Selvejes Allé 19. Kasserer O. Schering, Hos trups vej 10. Stabs- do. Tine Hansen, do. Johan Engstrøm, do. Carl P. Johannsen, do. Ole Hansen, sergent Viih. Bech, Fru Sofie Bech, Roeenørnsallé 7. Kontorist Ingeborg sen, do. Helga Johansen, do. Ella Sto do. Elly Engstrøm, do..marie Frederik- Nielsen. P. Sabroesg. 15. Ingeniør Vilh. dart. do. Hansine Andersen, do. Elna Jørgensen. Borups Allé 106. Ingeniør Jacobsen, do. Anna Nielsen do. Andrea W G. Caroc, Solvej 3. H. C. Andersen. Madsen, do. Mary Petersen, do. Ekstrøm. Assurancefuldmægtig, Gothersg. H. C. Ørstedsv. 48. Fr,u E. Caroc. Solv. 3. Carl Hommel, St. Knudsy. 4. C. T Fru M. Forum Schmidt. Bagerstr. Lauritzen. P. Fabersg. 6. C. F. Jensen. 9. Kathrine Møller, Niels Ebbesensv. Nørrebrog. 66. N. F. Hansen, Australiev. 10. J. RønnaiL Nansensg. 15. P. rahammar, Sverige. Branner, Premierl., 24. Frk. A. Rosenørn-Lanng, p. t. Nor- Th. Simonsen, Jagtv. 81. V. Bro. Frederikssundsv J. Larsson, Mejnungs- Hans Th. Voegth, Premierl. do. P. D. Helsingør. E. Nielsen. Premierl., do. gade 1. N. Larson. Kronborgg. 6. Ejnar Petersen Gudrun M.vnster Peter Bidstrup, Gymnastiklærerinde, Dudde Wohnsen. Lisa Mikaély. Fru Dora sen, f. Boisen. Absalonsg. 5. Fru C. Borgen, Frk. Louise Borgen, Johnstrups Th. Møller, Niels Ebbesensv. 24. Dams Bidstrup, Sølvgadens Kaserne. Carl Allé 8. Fru Caroline Ésmann. Ørstedsv. gaard, Maglekildevej 15. Forum 52. Frk. Sophie Esmann, H. C. Ørstedsv. 52. Frk. Anna Borgen. Frk. Olga Jacobsen, P. Skramsg. 7. Frk. Ag. Schmidt. Grosserer. Bagerstr. 9. Fru Camilla Borgen, Vinkelv. 6. A. P. Biilow-Lassen, p. t. Fakse Ladeplads. Thorsen, fhv. Murermester, Vesterbrog. H. Neergaard. Overforvalter, Højstrup I. Fhv. Huseier Johan Pedersen, Frk. pr. Rødvig. F. Chr. Jørgensen, Grosserer, Holbergsg. 18. Agnes Jensen, Karen Borch, N. Frihavnsg. 65. Frk. Petrea Madsen, Brohusg. 27. Frk. Magdalene Nielsen. Karen M. Andersen, Friis, Hollænderdyb 22. L. Thomsen, Bogholderske. Revkjavikg. 3. Sophie Reservekirurg v. St Josefs Hospital. Enkefrue, Fredericiag. 61. Anna Kurstein, Livjægerg. 27. Signe Larsen, N. Neergaard, Korsør. Fru N. Møller, do. Astrid Neergaard, do. Sergent J. Fredericiag. 63. A Poser. Ekspeditionssekretær. Livjægerg. 27. W. Kur Holm Holte, Trekroner. Sergent O. V. C. Lind. Trekroner. Sergent S. A. Borre, do. Sergent S. K. Pedersen, do. Enkefru F. Strand, Frk. C. Strand, stein. Livjægerg. 27. Sergent S. E. Jensen, do. Sergent Bøgh Skinderg. 34. N. M. Jensen, Kommune Petersen, do. Sergent Carl Nielsen, do. Sergent R. Heilbo, do. Sergent E. J. Petersen, do. Sergent H. C. Frydschou, do. Marie Wermuth, Wildersg. 68. Fru N. Jensen. Jacob Danefærdsv. 5. Kaj Christiansen. Medhjælper ved Statsbanerne, Masnedsund. Enkefru Agnes Larsen. Husbestyrerinde Anna Christensen. Frk. Mahtilde Saxbeck. Husejerinde. Nansensg. 55. Fru Ejnar Larsen. Provstinde Bjerre, Tordenskjoldsg. 32. Fru Ingrid Kier. Ringstedg. 6. Fru Augusta Toft, Tordenskjoldsg. 27. Alex. Boas. Otto Boas. IL Barndorff. Henry Jensen. Carl Boas. Willib. Jensen. Gunnar Jensen. Handelsagent Sv. Aabirk, Havrebjerg. Fru Kamilla Aabirk. do. Frk. Olga Leth, do. Købmand Anton Troelstrup. Aarhus. 1 Mary Troelstrup, do. P. Chr. Tro«lstrup. Husejer, do. Fru Gudrun Skjerne, I'rk. Ellen.Jacobi, Nordborgg. 3. Sophus Petersen. Rolighedsv 23. Frk. Agnes Bertelsen, Vestervoldg Nancy Schovelin. H. D. Lassen, Her- i mine Lassen. Paula Birkeløv-Brieghel, Agathe Madsen, Amaliev. 24. Frk. Sofie Christoffersen. Johnstrups Allé 8. I* rk. Juliane Philipsen, Svanemosegaardsv. 17. Murerm. J. Christensen, Anna Christensen. Dina. Engølsted, Emiliev. 3. Ellen Pedersen, Vodroffsplads 12. Forfatterinde Adolphine ogtmann, Frederiksberg Runddel 3. Frk. S. Fuglede, Martensens Allé 6.. T h ' Ar drass, Gothersg M. Christiansen, A. Larsen. Strandboulev. KU. Fru Nina Hindenburg. Frk. Augusta Hindenburg. Frk. Astrid Hindenburg. Lilly Andersen. Th Bartholdv. Ingrid Bartholdy. S. Fredstrup, Assistent, Eramv Fredstrup. Nørre Allé JJ' ^ anløse H. Jensen. Vaskeriejer, Haslev. Latrin^ Jensen, do. Anna Jensen. do. Carla Simonsen, do. Fru A. 1 etersen, do. Charles Hansen. Massør J?- Fru Dagmar Hansen do. Frk. J. Mathiassen, do. Fru S. Mathiassen, do. J. -Mathiassen. Sognefoged, do. Fru Mar.' 1 do. S. Olsen. Overinspektør, P^ri r lffa, Lind - do Julius Lind, Partikulier, do. Hans Christiansen, Skomagermester do. Fru Mathilde Nimb. 1 J.', Nimb, Slagteriarb.. do S C Nilsen Bernt Lunn. SophiendaL do! ; 1(" ni,e In A " ebor - Jørgensen, Alfred Petersen, do. Jul. Chr. Pe lærer. Næstved. Christian Petersen. Valdemarsg. 25. Cæcilie M Hansen. Præstøv.. Næstved. Marie Catharina Hansen. Præstøv., Næstved. E. Vilandt, Skibsfører, Fru F. Vilandt, Frk. Alma Hansen, H. Chr. Vilandt, Holsteinsg. 27. A. L. Andersen. Købmand, Helsinge. Alma Madsen. Modehandlerinde, do. Alfred Madsen. Tøuirerm.. do. Manufakturhandler H. N. Wraa og Hustru. Slagelseg. 14. Th. Thomsen og Hustru, Gustav Adolphsg. 10. Fru M. Leuning. Sortedams Dossering 81. Fhv. Godsejer G. Barfred-Pedersen. PYk. Ellen Barfred. Frk. Inger Barfred, Frk. Betzy Barfred. Nærum Fru Julie Meyer. Jens Juelsg. 6. Hvas. Jægermester. Hellerup. Overintendant F. C. Frederiksen og Hustru. Fru Harriet Jensen, Tietgensg. 68. Frk. F. Holt. Bianco Lunos Allé 1. Fru Mariane Jappe. Adolf Jensen, Anni Foght-Jensen. Alma Jensen Vesterbrogade 17. Chr. Christensen. Elektriker. Aalborg. P. Chr. Hanseit Hjælpearbejde do. Otto Henriksen. Hjælpearbejder, do. N. M. Christensen, do. T. F. K. Hansen, do. H. P. K. Vestentoft. do. N. M. Nielsen, do. C. Meilst vup. do. A. Andersen. Aagade 25, do. A. C. Christensen, Louiseg. 14, do. S. R. M. Sørensen, Nv Kærv., do. M. Hansen, Alg. 65, do. P. Pedersen, St. Blichersg. 3. do. C. V. Nielsen, Aag. 22, do. A. Hagstrøm. Danmarksg. 33, do. Smedemester H Johansen og Hustru, Valdemarsg. 37. I ri'. Laura Hansen. Østerbrog R. C. Mortensen. Skoleinspektør, Enghavepl. 21. Mathilde Mortensen, Lærerinde, Lnghavepl. 21. Karen Mortensen, Sygeplejerske, Enghavepl. 21. A. Ziebe, Kommunelærerinde, Hollænderv. 20. J. M. Danckert, Kommune læ re rinde, Søndermarksv. 6. C. L. Gellert, Kommunelærer, Trekronersg. S9. A. Mund, Kommunelærer, Dosseringen 16. Skibsingeniør C. J. Holck, Frk., Posteksp. M. Holck. Allég. 17. Lærer S. N. Holck, Det kgl. Opfætringshus. Tømrer V. Wette; berg, Frk. D. Wetterberg. Adelg. 34. Inkassator Gråne. Fru Gråne, Frederiksborgg. 48. Marie Boeck. Fakseg. 28. Julie Hel in. C. J. Helin. Skræder, Frederiksborgg. 48. Kai Jensen- Jørgensen, Ingeborg Jensen-Jørgensen, Kriigersg. 11. R. Henriksen. Fru Marie Henriksen. Frkn. Hulda og Ingeborg Henriksen, Turøg. 2. Repræsentant Viggo Strange, Fru Inger Strange, Frkn. Misse og Margrethe Strange, Frk. Ella Sørensen. St. Thomas Allé 1. Postekspedient V. Kohl, Fru Anna Kohl. Adolf Olsen, Fru Olga Olsen, Sigbrits Allé 13. Camillus Olsen, Værkfører, Reberbaneg. 12. Mekaniker Axel Olsen, Ved Svinget 6. Elvine Olsen, Agnes Olsen, Falkonerallé 45. Assistent P. Jørgensen, Estersv. 16, Heil. C. F. Vestergaard, Vodrofsv. 28. Elisabeth Balslev, f. v. Biilow. Svinget 24. Ingeborg Remmer, Nordre Frihavnsg. 83. Ellen Duwens, Parallelv. 3, Klampenborg. And. Schmidt, Fredensborg. V. Kruse, Vesterbrog. 42. Eiler Geddey, Kirsteinsg. 1. B. Houmann, Forchhammersv. 24. N. C. Lind. Strandboulev. 59. Joh. Jørgensen. Artilleriv. 44. Johanne Bech, Carl Plougsv. 1. M. Mortensen, Hellerupv. 84. Julie Petersen, Lykkesholms Allé 5. R. Moltved, Korsg. 8. Julie Geddey, f. Asmussen, Kirsteinsg. 1. R. Løwert, Johnstrups Allé 1 G. Reiffenstein. A. Høyer, Brønlunds Allé 1, Heil. O. Jørgensen, St. Thomas Allé 19. C. M Erichsen, født Reffs. Gladsaksev. 28. Søborg. M. Olsen, Frederiksberg Allé 68. Hagemeister, Kochsv. 13. P. V. Poulsen, Fjords Allé 1. Fuldm. A. Jacobsen, N. Fasanv. 37. E. Løwert, Madvigs Allé 4. Karen Hviid, Svanholmsv. 16 G. Hyller, Svinget 8. Weyhe, Schlegels Allé 5. H. Bang, Amager Fælledv. 9. Carl Jensen, Johnstrup Allé 9. O. Tissol, GL Kongevej 85. M. Grønwall. Lykkesh. Allé 9. K. Lindewald, Mariendalsv. 36. Jens Nørgaard. Pr. Maries Allé 7. Aage Steenberg. Classensg. 40 Ivan Olsen, Halls Allé 6. Jens Oscar Thomsen, Ny Haraldsg. 29. Johanne Jensen. Duevej 198. Sven Jørgen Kruse, Classensg. 3. Astrid Clausen. Maglekildev 4. S. A. Henriksen. Sønderg. 26. Serina Hansen, Mathæusg. 3. K. Christensen, Amalieg. 43. Otto Lauritzen, Engv., Vedbæk. Louis Bock, Carit Etlarsv. 8. Henri Morell. Værnedamsv. 10. Aja Qvist, Karl Johansg. 5. Jenny Herløv, Vesterbrog Anna og Ellen Christensen, Silkeborg Plads 2. Johanne Frederiksen, Nansensg. 75. Paula Sonne, Frederiksv. 37. Else Kiellerup, Smalleg. 56. Ulla Langballe, Harsdorffsv. 10. Karen Schmidt. Falkonerallé 124. Ellen Raabye-Nielsen, Korsg. 62. Ellen Erichsen, Raadmandsg. 13. Karen Hagen, Sagas v. 10. J. Vibe-Jensen, Grundtvigsv. 3. Edel Jørgensen. Valdemarsg. 1. Ellen Petersen, St. Poulsg. 56. Fru Minna Fahnøe, Graastensg. 1. Fru Elin Neergaard-Møller, Herluf Trollesv.. Anna Boll, Hillerødg 28. Fanny Petersen, Falkonerallé 101. Fru Emmy Anthon, Valborg Allé 34. Grethe Wendelbo, Anker Heegaardsg. Ingeborg Mathiesen, Toftegaards Allé. Else Schmidt, Falkonerallé 124. Kamma Petersen, Forchhammersv. 6. Fru Ellen Funch-Lassen, Lykkesholms Allé 6. Direktør H. de Fine Olivarius, Fru L. de Fine Olivarius,- Fakseg. 7. Frk. M. Rang Petersen, Frk. D. Ring-Petersen, R'ibeg. 3. Signe Ludendorff, Frederiksberg Allé 27. Nina Henderson, Damehotellet, GI. Mønt. Elvira Petersen, Frederikke Petersen, Ved Linden 5. Karen Thomsen, Bjergeg. 17., Helsingør. Charlotte Hartvigsen, Frederiksb. Allé 27. Anna Maria Koppel, Frederiksberg Allé 19. Astrid Marie Lassen, Fortet Prøvesten. Hedvig Petersen, Ved Linden 5. Guaria Schrøder, Kommunelærerinde, Gentofte. Amalie Møller, Direktrice, do. Frk. Agnes Møller, do. Frk. Fernanda Møller, do. Frk. Else Fleischer. do. Thumine Kjær, do. Alfred Winther, Købmand, do. Alfrida Winther, do. Helga Lehmann, Kommunelærerinde, do, Chr. Brøndum,

15 l Bankkasserer, do. Betty Torp, Enkefrue, do. Thora Bjøndum, Enkefrue, do. Frk. Sophy Petersen, de. Frk. Alma Petersen, do. Fru Ingeborg Peteråen, do. Frk. Else NieLsen, do. E. S. Brøndum, Frue, do. Gudrun Brøndum, do. H. Lund, Adjunkt. C. V. A. Michelsen, Adunkt. A. Heden-Andersen, Faglærerinde. Frk P. Hansen, Adjunkt, H. Poulsen Lærerinde. P. Jacobsen, Skoleinspektør. Eli Holm, cand. phil. M. Paul- Petersen. J.. B. Ravn, stud. polyt. J. Iversen, Overlærer. Fr. Otto, Organist. F. Eibye, eksam. Lærerinde. Villi Sass, Gymnastiklærerinde. Egede Schack, stud. theol. Fru Vilhelmine Fuglede. Frk. Kirstine Sørensen, Hellerup. II. Larsen, Direktør, Carl Bernhardtsv. 17. Oberstløjtnant J. Hansen, Fru J. Hansen, Hails Allé 4. Fnuldmægtig L. Møller, Fru Ellen Møller, Dr. Friernes Vej 10. Fuldmægtig O. Lehmann, Gothersg Kontorchef Carl Jensen, Fru Ingeborg Jensen, Smalleg. 28. Ingeniør J. Thastum, Fru C. Thastum, Odensg. 17. C. Abildgaard, Posteksp., Smalleg. 1. Fuldmægtig Carsten Carlsen, Fru Margrethe Carlsen, Maglekilde v. 12. Viggo F. Møller, Assistent, Valdemarsg. 37. G. Severin Christiansen, Ass., Hellerup St. G. v. Lowzow, Hofjægermester, Rosenvængets Side Allé 1. EmiliusBangert, Organist, Enighedsv. 9. Georg Mørch, Assistent, Myeundeg. 24. J. Magnus, Kasserer, Birkerød. Fru Alma Magnus, do. Assistent E. Falbe-Hansen, Bakkegaards Allé 15. Asst. Arne Hansen, Hvldegaardsv. 53. H. Faber, Assistent, Amagerbrog J. Kruger, Kancelliraad, Ribeg. 2. Fru J. Kruger. Ribeg. 2. Fru Emilie Due, M. Due, Gammeltoftsg. 10. Sagfører J. Mioh. Jørgensen, Bjelkes Allé 41. Ass. Dollerup, Fru L. Dollerup, Anemonev. 23, Frk. C.h. Dollerup, Mølleg. 30. Geo Carlsen, Stormg. 10. A. Rottbøll, Assistent, Fru Erna Rottbøll, Anemonev.., Gentofte. Jhs. Due Jensen, cand. polyt, Thurøv. 9. Jakob Møller, cand. DhiL, Ad. St. Allé 3. Assistent N. J. Friis, Ole Suhrsg. 4. Th. Barfoed, Assistent, St. Thomas Allé 11. Fru B. Carlsen. Stormg. 10. V. Muller, Korsørg 44. P. Raagaard, Høyensg. 19. S. Gommesen, Blegdamsv G. Carlsen, Turøv. 21. F. Andersen, H. C. Andersensg. A. F. Hindsgaul. Willemoesg. 81. H. Schloemer, Elmeg. 22. K. Larsen, Kronborgg. 4. V. A. Dittmer, Godthaabsv. 44. H. Chr 4. Larssen, Olivia Larssen, GI. Kalkbrænderiv. 30. Olga Muller, Korsørg. 44. Vejerassisten E. Larsen. Nr. Frihavnsg. 82. Musiker A. Larsen, Thora Larsen, Nr. Frihavnsg. 82. K. A. Larssen. Istedg R. Nielsen, Dybbølsg. 51. Frk. Christine Nielsen, V. Voldg. 36. P. M. Christensen, Overbanemester, Aalborg. Olivia Olesen, Diakonisse, do. Marie Farre, fhv. Kommunelærerinde, do. Caroline Christensen, do. Jens Poulsen, Postbud, do. C. Fritze, Trafikassistent, do. Ejnar Sørensen, Trafikass., do. Emma Hansen, Trafikass., do. J. C. M. Axelsen, Trafikass., do. J. V. Larsen, Trafikass., do. Martin Behnke. Fotograf, Nyborg. Fru Karen Behnke, do. J. C. Thomsen, Bagermester, do. Fru Anna Thomsen, do. J. Chr. Jørgensen, Købmand, do. Sigurd Nørregaard, Kommis. do. S. Simonsen, Trælastforv., do. H. P. Nørregaard, do. S. Hage, Urmager, do. Rick. Oppenhagen, Malerm., do. H. P. Jørgensen, Viktualiehandler, do. Poul Redin, do. A. Henriksen, Købmand, do. Joh. Mortensen, Ølhandler, do. A. V. Rasmussen, Mineral-- vandsfabrikant, do. K. Rosted, Mekaniker, do. H. Jørgensen, Maler, do. Paul Sørensen, Slagtermester, do. Harald Arendt. Hotelejer, do. Oskar Jensen, Bagermester, do. J. Hviid, Lokomotivfører, do. Clausen, Glarmester, do. Fhv. Sømand L. J. Petersen. Johan Melgaard, Bundtmager, Grif- fenfeldtsg. 25, Fru Mette Melgaard, do. Fru L. Klitgaard-Nielsen, Frk. H. Klitgaard-Nielsen, Nørrebrog. 27. E. V. Lund, Jægermester, Annissegaard, Helsinge, Fru Ida Lund, do. Niels Hansen, Urmager, Frederikssundsv. 8. O. Gylling, Købmand, Løjtnant, Samsø. Fru Harriet Gylling, do. Anton Jacobsen, Kontorchef, København, Fru Inger Jacobsen, do. E. Nordsted, Kontorbud, Fru M. Nordsted, Strandboulevard 31. Niels Stoltz, Direktør, Solhøj, Snekkersten, Elisabeth Stoltz, do. L. H. Larsen, Rentier, Sortedams Doss,. 79. A. Thulstrup, Pensionist Krusemynteg. 10. Berg, Prokurist, Fru Berg, Frk. Berg, Hambroesg. 4. K. Bøgholm. Stud. mag.. Birkerød. Jens Frank, Aarhus. A. F. Lorentzen, Vesterbrog. 20. Vilh. Rathje, Klasselotterikoll., Nansensg. 19. Fru Agnes Rathje. Fru C. Gjertsen, Nansensg. 96. Frk. C. Herrebr o g. Nansensg. 96. A. Krarup, Direktør. Hellerup. O. Nyeboe, K Kommunølærerinde, Kbhvn.. J. P. Jensen. Malermester, Mølleg. 34. Fru Asta Farring, Dr. Tværg E. A. Farring, Ingeniør, do. Fru Marie Petersen, Carl Petersen. Niels Hansen, Gynther-Sørensen, Fru Johanne Gynther-Sørensen, Badensg. 9. Charles Havsbøl og Hustru, Charlottenlund. Malermester B^ Lillienskjold og Hustru, Præstøg. 9. Lærer N. Fjeldgaard, Fru Sofie Fjeldgaard, Rømmen Skole. Ulsted Gudrun Juulmann. stud. pharm., Erik Lunøe, stud. jur. Astrid Petersen, stud. mag. Flemming Dahl, stud. mag. J. C Winther, stud. theol. Christian Strøm, stud. juris. Ingeborg Gram, cand. phil. A. Obel, cand. phil. Axel Gram, Ingeniør, cand. polyt. A. Kidde, Sekondløjtnant, cand. phil. G. W. Schmidt, stud. mag. Jak. Odgaard, stud. mag. Lars Kjeldsen, stud. juris. Jens Hostrup-Sohultz, stud polit. Thorkil Myrdahl, stud. juris. Jørgen Christian Jørgensen, Sekondløjtnant i Artilleriet. Gerda Mortensen, cand. phil. Aage Brink Jensen, stud. juris. Aage Andersen og Hustru, Ass. v. D. S. B., Klampenborg. Agnes Blichmann. Dragør. Jørgen liansen, Todesg. 2 Petra Sørensen, Taarnby Villaby. Ingeborg Olsen, Sønderborgg. 6. Student Poul Arnstrøm, p. t. Nærum. Assistent C. Hammer, AbiLdgaardsg. 28. Assistent R. Petersen, Harsdorffsv. 10. Assistent E. Petersen. Christian d. 2. PI. 5. Assistent U. Palming. Blegdamsv. 34. Overass. Hærskjold, Strandboulev Assistent G. KampmannArnild, Svanholmsv. 1. Assistent E. Aarsleff, Heibej-gsg. 9. Assistent Ph. Andersen. Vesterbrog Fru Kristine Petersen. A. Petersen, Politibetjent. Johs. Wamberg, Købmand. Wilhelm Petersen. Charles Hansen. L. Petersen, Bankbogholder. F. Sinding, Urmager. Gert Hornbech, Købmand. Kristine Holm. F. Jensen, Kommis. S. H. Elle, Boghandler. Agnes Elle. Johanne Carstensen. V. Poulsen, Boghandlermedhj. Emilie Eriksen. A. Wilken. Handelsrejsende. Horsens. J. Lau rse n-wester sø. Tømrermester. Rasmus Jørgensen, Restauratør. H. Pedersen. Gaardejer Th. Rasmussen. Th. Emil Grotrian. Frantz Thestrup, Malermester. N. P. Olsen, Urmager og Guldsmed. Chr. Andersen. Læderhandler. Helga Obel. S. Køster Olsen. H. Nielsen, Snedke_rsvend. P. Nielsen. Overkelner. Th. Erichsen, Købmand. Fru W. Lassen. A. Bolvig, Malermester. H. Andersen, Herredsfuldmægtig. B. Westergaard. Vald. Schau, Repræsentant. Wilhelm Lassen. Carl Gjerløff, Købmand. R. J. Holm-Petersen. A. Christensen, Fuldmægtig. E. Laderez. Eleonore Wamberg. Maria Mikkelsen, f. Koefoed. Hotelejer N. Mikkelsen. Enkefru Laura Koefoed. Hj. Jensen og Hustru. M. Sørensen. Amtsfuldmægtig. N. Nielsen. Jul. Cajjis, Bogholder. C. Poulsen, Købmand. Romeo Renard, Repræsentant, Rold pr. Arden. Peder J. Vinge. Jernbaneassistent J. Pasbo. Andersen, Bankkasserer. P. A. Andersen. Købmand. Alle af Ebeltoft. Brandt, Oberstløjtnant, Livjægerg. 44. Helge Bruhn, Kaptajn, Østersøg. 80. H. Bendixsen, Løjtnant, Hornemannsg. I. N.iels Bjerje, Prmlt.,, p. t. Jægerspris. J. Stagaard, Premierløjtnant, Lejren, JægersDris. W. Munck, Læge, Lejren. Jægersoris. Thor Cordsen. Premierløjtnant, do. Wildenrath, Intendant, Charlottenlund. F. Paludan-Miiller, Adjunkt, Løjtnant. Jens Vinding, Dyrlæge, p. t. Jægerspris. H. H. Jørgensen, Premierløjtnant, Lejren, Jægerspris. J. Michaelsen. Dyrlæge, Gjesten pr. Lunderskov Johs. Ussing, Læge, Frederikssund. E. A. Hoffmann. Premierløjtnant, Lejren, Jægerspris. Aagaard-Hansen, Premierløjtnant, Forfatter, Baadsmandsstr. K. Knudsen, Løjtnant, Proprietær, Jagerspris. R. Andersen, Toldass. H. P. Skauengaard. Toldklarere. M. Larsen. Formand. Marckmann, Toldassistent. Lindemark, Toldass. Otto Jensen. Toldbodarb. A. Andersen, Toldbodarb. H. C. Henriksen, Toldbodarb. IL J. E. Larsen, Toldbodarb. J. Jacobsen, Toldbodarb. J. Andersen. do. A. P. Andersen, do. J. Dinesen do. J. P. Jørgensen, do. O. Jørgensen, do. H. C. Assendrup, do. H. Levinsen, do. Johs. Schlichtkrull, Toldklarerer. P. Jensen. Toldbodarb. O. Vaarby, do. J. P. Olsen. do. J. P. Jørgensen, do. Paul Petersen, Toldklarerer. F. Bang, Formand. S. Lahmann. Formand. Joh. Hansen, Toldbodarb. C. J. Press, Toldklarerer. H. Petersen Toldbodarb. C. Thaning Toldk. O. Christensen, Toldk. K. Thaning, Speditør.. A. C. Andersen. Toldklarerer. C. A. Hansen. Toldass. F. C. M. Hansen, do. J. H. Høyer. Toldkl. Goldschmidt. Fuldmægtig. Fredericiag. 16. C. O. Nielsen, Toldass. O. J. Beck, Toldmhlp. P. Philip, Toldass. J. Lassen, Speditør. H. C. Hansen. Toldbodarb. P. Røpke. Drager. H. C. Rasmussen, Toldbodarb. S. Martens, Hollænderv. 7. Toldkontrollør. H. Larsen, Reventlowsg. 28, Toldklarerer. Anders P. Jensen, Toldbodarb. H. C. Hansen, do Th. Erritzøe, Speditør. Amalieg. 35. K. Jensen. Toldass. Jens Nielsen Toldrb. J. Jensen, Arbmd. H. C. Andersen, Toldbodarb. C. Jørgensen. Overform. E. Mogensen, Toldass. Malther, do. R. Wixør, do., Thomsen. Toldktrl. A. P. Andersen, Formand. L. P. Mortensen, Toldfunktionær. Hjalmar Nielsen, do. J. P. Larsen, do. O. Seitzberg, Forvalter. H. Jensen, Frilagerarb. H. Qvist, do. N. J. Larsen, do. P. Larsen, do. H. Johansen, do. Alma og Jacob Bjørke. Norgesg. 2. Frk. Elisabeth Hansen, Kronprinsesseg. 50. Frk. Selma Grandin, Vestervoldg Fr. Frellesvig, H. C. Andersens^:. 10. Th. Meyer,' Vognmand, Fredensg. 40- C. Gormsen. Klasselottekt., Helsingør. J. P. Andersen, Lærer, Vester-Egede. Fru Astrid Andersen, do. O. J. Cortsen. Sognepræst, do. Fru C. Cortsen, do. Anna Cortsen, do. Ellen Cortsen, do. L. Johansen, Sognefoged, Rønnede. Marie Johansen, do. Christine Pedersen. Vester-Egede. Christian Pedersen. do. L. Christoffersen, Husmand, do. P. Christoffersen, Husmand, do. Fru Anna Christoffersen, do. H. Chr. Rasmussen, Husmand, do. Maren Rasmussen, do Frk. K. Rasmussen, do.

16 Frk. Anna Jørgensen, do. Alfr. Stavnsbjerg, Fro., do. Kristine Staunsbjerg. Frue, do. P. Knudsen, Købmand, do. Fru Jensine Knudsen, do. Enkefru Kirsten Jensen, do. Viggo Petersen, Husmand, do. Fr. Mørkeberg, Husmand, do. H. Fr. Hansen, Forpagter, do. Fru Anna Hansen, do. J. Fr. Pedersen. Savskærer, do. Margrete Pedersen, do. J. A. Jensen. Sagfører, do. Helvine Jensen, do. H. Sørensen, Skomager, do. Johanne Sørensen, do. Gerda Christensen. Lærerinde, do. J^nna Jørgensen, Enkefrue, do. Karen Bay, Jordemoder, do. Vilhelmine Bav. do. Jens Jørgensen. Forpagter, do. Mette Jørgensen. do. Hans Sørensen Forpagter, do. Cathrine Sørensen, do. Kristine Andreasen, Vester-Egede Mark. Jensine Jensen, do. Jens Larsen, Ves ter- Eg ede. Kirstine Larsen, do. H. C. Larsen, do. Kirstine Larsen, do. Hans P. Larsen, do. Emil Jensen. Husmand, do. Kristine Jensen, do. L. Jørgensen. Smedemester, do. Kirstine Jørgensen, do. A. P. Hansen. Husmand, do. Sofie Hansen, do. Chr. Johansen, Gaardejer, Rønnede. Marie Johansen, do J. P. Christensen. Husmand, do. Fru F. Nielsen, do. Torkild Nielsen, Gaardejer, do. Fru K. Nielsen, do. Jens Olsen, Husmand do. Trine Olsen. do. Larsen. Proprietær, Christianshøj. do. Fru Larsen, do. Kasserer G. Westergren. AnujJieg. 6. Bogholder Geo. N. Bugge, Amagertorv 10. Befragt. P. IC. Svendsen. GI. Mønt 14. K. Rasmussen, Assistent, Abel Katrinesg. 7. Assistent Erh. Borch, Strandvej 155. H. Dalmund, Afdelingschef. Havdrupsvej 58. Frk. H. Uldall, p. t. Springforbi. Frk. A. E. Petersen. Telefondame. Nørretofte Allé 3. Svend Petersen ; Assistent. Nørretofte Allé 3. Hans Axel Leopold Hersløv. Fru Andrea Hersløv. Westend 25. Malerinde Elisabeth Schiøtt, Skjoldsg. 7. Grosserer H. J Bucka. Camilla Nobel, Else Margrethe No-bel, Sofie Jensen, Frederiksberg Allé 36. Mathilde Apotheloz, Martinsvej 7. Nanna Jørgensen, Nørrevold 22. Astrid Høeg. Rosenvængets Allé 5. Karen-Sophie Øllgaard, Stenosg. 5. Giseida Matthiassen. J. Matthiassen. p. t- Frederikssund. Fru Margrethe Petersen, pens. Inspektionsbetjent H. Petersen. Ulriksg. 9. M. Pedersen Hvejsel, Antonieg. 11. Angelica Nielsen. Jagtv. 63. Camilla Korse, f. Ohlsen. Frk. Agnes v. Kohl. Vald. Nielsen, Havnefoged. Frk. Ludviga Schrøder. J. Korse. Kirstine Muusmann Nielsen. C. Muusmann- Nielsen. Bestyrer A. Nielsen. Engelstedsg. 12. Enkefru S. Ohlsen, Engelstedsg. 12. Hans Thvge Jacobsen, stud. tbeol. Chr. Jacobsen, Dyrlæge, Viborg. H. C. Jacobsen, stud. med. Martin Jensen, fhv. Politibetjent, Camilla Lage, Lærerinde. Thora Jensen. Lærerinde, Øster Farimagsg. 69. M. Posselt, E~ Posselt, Svanholmsv. 10. Fru Partikulier Augusta Brandt. Murerg. 3. Torben Grut, Oberstløjtnant. Fru Mary Grut. Kirstine Jensen. Lille Frydsvei 13. J. Fr. Jensen. Arbmd., Mechlenborgg. 2. Frk. Agnete Wulff, Ny Vesterg. 7. DetailhandlerN. C. Nielsen og Augusta M. Nielsen. Anker Heegaardsg. 2. Lærer J. M. Kristensen og Fru D. Kristensen. F redericia. Astor Jørgensen. Toldass.. Fru Elise Jørgensen, Lipkesg. 30. H. Andreasen, Toldass.. Fru Anna Andreasen. Brobergsg. 6. E. Bang. Toldass., Holstensg. 3. C. D. H. L. Hanemann. Toldass., Lipkesg. 7. Ingrid Larsen. Kontorist, Borgerbo 3. J. Kromann. Toldmedhj.. Rørholmsg. 10. Emil Larsen, Toldmdh., N. Søg. 13. Frk. Thyra Hassing. Toldass.. Ryesg 131. N. Larsen. Forv., Grækenlandsv. 75. L. Nielsen. Toldklarerer, Smalleg. 12. Fru Agnes Nielsen, do. N. P. Møller, Toldklarerer, Kolbjørnsensg. 32. Helga Hansen, Lyngby \. 63. Carl Reinholdt. Formand. St. Paulsg. 44. Vilh. Hansen. Lyngbyv. 63. Chr. Sørensen Bruun, Nyhavn 31. Valdemar Hansen, Lyngbyv. 5. p. H. Kristensen, Lyngbyv. 7. M. P. Winther. Aag Hans Mortensen. Ryesg. 6. Kai Andersen, Kochsv. 9. Å. C. Nielsen, Toldmedhj., H. C. Lumbyesg. 10. Emil Møller, Toldklarerer, Colbjørnsensg. 32. Niels Madsen, Toldklarerer, Vald. Holmersg. 37. Ejler Møllnitz. Toldklarerer, Mølleg. 34. A. Mollerup, Toldklarerer. Gothersg. 50. C. \. Ter kild sen, Skibsfører, Helsingør. C. Albertsen, 1. Styrmand, do. P. Hansen. 2. Styrmand, do. T. Sauersen, Maskinmester, do. A Chr. Krog, Proviantforvalter, do. J. Lewinsky. Maskinmester, do. M. Sørensen. Skibsfører. do. A. P. Clausen. 1. Styrmand, do. H. Berchoilt, 2. Styrmand, do. Fru M. Bercholt, do. F. O. Rasmussen, Maskinm., do. E- Bruhn, Maskinm.. do P. J. Pedersen, Hovmester, do. O. P. Jensen. Skibsfører, do. Fru Th. Jensen, do. O. Pedersen, Maskinm., do. J. O. Hansen, Styrm., do. Fru J. Hansen, do. Fru C. Tjørnebv, do Fru Agnes Pedersen, do. J. W. Tjørneby, Styrmand, do. Fru A. M. Petersen, do. R. Jakobsen. Maskinm., do. S. Martens Petersen. Hovmester, do. Fru Nanny Jakobsen. J. T. Ørvald, Kok, do. E. Jensen. Skibsfører. do. Reinhard. Bogholder, do. Ild ri Møller, cand. phil.. do. A. J. Lindgreen. Bogholder, do. Chr. Ostermann. Bogholder, do. N. V. Pedersen. Sejlmager, do. V. A. Andreasen, Lokomotivf.. og Hustru, Søren Nordbys Allé 19. V. V. Andreasen, Laboratoriearb.. og Hustru, do. A. A. Andreasen. Tocrner. do. E. Nielsen. Kontorass., Amagerbrog A. Nielsen. Brygsrerknægt og Hustru. do. V. Nielsen. Husholderske, do. J. Nielsen. Maskinarb.. do. ' Frk C. Malmqvist. Rolighedsv. 23. Frk. E. Andersen, do. Frk. U. Solter. d<\ Frk. A. Solter, do. Fru N. Falck. do. Fru K. Klein, do. Frk. A. Lerche, do. Fru C. Arctander, do. Frk. Ringkøbing, do. Frk. Rømer, do. Frk. Alma Aagaard, do. Frk. A. Schaldemose. do. Frk. E. Schmiegelow, do. A. C. Skibsted, Kommandørinde. og Frk. M. Skibsted. Sortedams Doss. 93. Fru & E. Prom og Frk. Reina Prom, Olfert Fischersg. 43. O. Chr. Hansen. Direktør. Fru Christine Hansen og Frk. H. Hansen. Køge. Fru EM in Andersen, Nyvej 7. Viggo Andersen. Grosserer, do. Fru Andersen, do. Holger Andersen, do. Estrid Andersen, do. Marie Knudsen, do. Sofus Hansen. Gasværksv. 24. Chr. Jensen og Fru Marie Jensen, Skydebaneg. 8. Margrethe Hansen. Gasværksv. 24. Betty Johannesen, Teglgaardsstr. 7. Else Rasmussen, Helgolandsg. 17. W. Frydendahl, Esbjerg, Fru Ellen Frydendahl do. Chr. Jørgensen. P. Skrg. 16. Fru Margrethe Jørgensen, do. Holger Christensen og Fru Agnes Christensen, Lyong. 5. Ibsen, Sekondløjtnant, Holmegaard. J. J. Jensen, Stabssergent. Jernbanev. 13, Grentofte. K. S. Arder, Sergent, Holmegaard. Grentofte. S. Lauritzen, Korporal, do. M. Sørensen, Gartner. Skovlunde. S. Hansen. Skolelærer, Frederiksg. 51. Horsens. S. Rasmussen. MAaniker. Marselisborgg. 6, Aarhus. G. Riis, Maskinarb.. Njalsg. 47. Chr. Dalgaard. Landmand. Aarup. G. Francker, Snedk.. Søborg. A. Schliebitz, Gartner. Søborg. M. Kallesøe, Tømrer. Tørring. Lemvig. P. Jensen. Karetmager. Hjørring. O. H. Larsen, Karetmager, Mern. H. P. Andersen. Kleinsmed. Ryesg. 70. M. Petersen, Landmand, Askø. G. Andersen. Landmand, Borum pr. Mundelstrup. F. G. Andersen, Landmand. Grønslettegaard pr. Tranekær. J. E. Bertram, Maskinsmed, Vinkelv. 4., Lyngby. A. Sørensen Kontorist, Borgmesterkontoret, Helsingør. E. Francke. Undermaskiningeniør. Borthigsg. 13. J. Christensen Sergent. Lyngbyfort. P. Samuelsen,' Civil Undermaskiningeniør. Over g. o' V 36. J. P. Platz, Korporal, Lyngbyfortet. K. Petersen. Korporal, do. C. R. Arnløv. Sergent, do. Fritiof Christensen. Kontorist, Øresundsv. 29. R. Hansen. Trafikassistent, Mi Hinge. Z. Kaptajn, Lyngbyfort. Niels Ejner Jensen. Handelsrejsende, Helgesensg. 27. B. Th. Bojesen, Bogholder Jægersborgallé 75. R. Ferd. Larsen, Kok, Odense. C S. Henriksen. Buffist. Kø Denhavn. L. K. Rasmussen, cand. pharm. Haarlev. L. Jørgensen, Revisor. Fru C. Jørgensen. J. Johannesen, Ismejeri. Fru M. Jensen. E. Steffensen, Ekspeditrice. J. Larsen, Strygeri. A. Hansen, Assistent. Fru E. Hansen. E. Petersen, Arbejdsm. Fru J. Petersen. S. Rasmussen, Arbejdsm. Fru M. Rasmussen. A. Rasmussen, Arbejder. R. Rasmussen, Dameskræderinde. E. Rasmussen, Dameskræderinde. C. Hansen. Kusk. Fru D. Hansen. Verland. Ingeniør. Fru M. Verland. Kaj Andersen, Snedker. Fru F. Andersen. Johannes Sørensen, Snedker. Marie Sørensen. Hans Chr. Nielsen. Husejer. Fru Johanne Nielsen. Johannes Larsen. Peter Larsen, Gartner. Hjalmar Erichsen, Arbejder. Fru Betty Erichsen. M. Han&en, Kusk. Fru M. Hansen. W. Petersen, Kusk. Fru A. Petersen. N. Hansen, Sadelmager. Fru O. Hansen. Frk. Schvalbe. H. Willumsen, Elektriker. Fru K. Willumsen. Frk. D. Pedersen. A. Gravgaard Sørensen, Arbejder. Anna Gravgaard Sørensen. Dagmar Hansen. Fru Johanne Christensen. Frk. Olga Christensen. Johan Jensen, Karetmager. Fru Oda Jensen. Chr. Hiøbe, Gartner. Alb. Hjorth, Manufakturist. Fru Katty Hjorth. Henrik Svendsen, Murermester. Fru Marie Svendsen. Kamila Svendsen, Husjomfru. Carl Picunel, Købmand. Fru Ingeborg Picunel. G. Jeppesen, Rentier. J. J. Petersen. Politibetjent. A. Westergaard, Assistent. Eichard Gahrn, Kusk. Fru Anna Gahrn. Niels Krogstrup ^ Mathiasen. Fru Johanne Hansen. Karen Deutz, Syerske. Ingeborg Leutz, do. Dania Carlsen, do. Anna Carlsen, do. Karla Friis, do. Tømrer M. Olsen. Fru M. Olsen. Snedker.J. Martinsen. H. P. Jørgensen, Malermester. P. L. Holm, Arbejder. N.P. Nielsen. Portør. R. Christensen. Assistent. Chr. Frederiksen, Bryggeriarb. Marie Frederiksen. Alvina Nielsen. Anna Hansen. Alfred Nielsen, Gartner. Fru Dagmar Nielsen. N. P. Madsen, Snedker. Mary Elisabeth Madsen. Fru Marie Madsen. Fuldmægtig Lassen og Hustru. Fru Johanne Westergaard. Frida Minsted. Fotografmedhj. Jon Madsen. Marchen Madsen. Georg Madsen. Crilles Petersen. Ida Petersen. Frits Petersen. Christian Overgaard. Elna Overgaard. M. Hall, Maskinarb. Fru A. Hall. V. Eriksen, Pensionist. Frk. Laura Eriksen. H. P. Hansen. Johanne Hansen. A- Christensen. Fru H. Christensen. A. Larsen, Kusk. H. Jacobsen, Gartner. Ninna Christensen. J. O. Hansen, Gartner. Marie Bache. Hvass, Jægermester. Fru Christine Hvass. Fru Caroline Andersen f. Bøggild. J. F. Mahrt, Assistent. Fru Mary Mahrt. Enkefru Anna Andersen. F. Muller, Assistent. M. Madsen, Maler. Julie Madsen. Frk. Sophie Bockelmann. P. J. Dalmose. Fru Bodil Muller. Carl Hansen Frk. Esther Muller. N. Iversen. Caroline Jørgensen. Fru C. Iversen. J. Wilh.

17 Jørgensen. Hans Erichsen. M. Lund. lum, Skindhandler, do. Marie Sillum, Christiansen, Frederiksborgg. 35. Elias Pedersen, Turøvej 17. Louise Peter Fru C. B. Andersen. Johs. Vinter, Assistent. M. Christensen, Prokurist. fører do. H. J. Nielsen, Skræder. Fru sen, do. K. Wisberg, Vinkelv. 11. S. do. Helene Lyster, do. C. Lyster, Sag Anne Petersen. N. Petersen. Rorsbetjent H. 0. Eriksen. Marie Eriksen. do. A. P. Andersen, Bagerm., do. Grosvej 6. Lauritz Hansen, Folkvarsv. 2. Sine Lykke, do. Frk. Cecilie Jensen, Pelck og Fru S. Pelck, Orla Lehmanns- Hilda Christensen. Hans Gotfred Sørensen. Ingeborg Sørensen. Y. Ørs Agnes Christensen og Rigmor Chripris. Lauritz Larsen, Mellemleddet. serer E. Jensen, Frederiksborgg. 21. Bendt Simonsen, Skovfoged, Jægerslev. E. Ørslev. Carl Svendsen. Fru A. stensen, Vesselsg. 2. Gerda Olsen, Margrethe Larsen, do. Jens Larsen, do. K. Svendsen. Lars Peter Petersen. Kong Georgsv. 33. Elisabeth Andersen, Kristiane Larsen, do. L. P. Hansen, do. Sofie Petersen. Frk. Thora Petersen. GI. Mønt 35. Ellen Bang, Toldbodvej Kristine Hansen, do. A. N. Hjorth, Fru Soffy Hansen, f. Benzon Anna 34. V. Onøe, Mecklenborgg. 7. K. Gribsvad, Artilleriv. 50. A. Petersen, Dos Olga Sandberg, p. T. Dyrnæs. Aage Forp., Dyrnæs. Poula Andersen, do. Rasmussen. B. Y. Rasmussen. A. E. Mørck. Gudrun Mørck. H. Konradsen 5 seringen 47. Hjorth, Dyrnæs. Th. Fogt, Kohaveengen. C. Petersen, Stengaarden. Olga Rorsbetjent Fru Julie Konradsen. Chr. Kronhclm. Anna Kranholm. H. Aksel Bennike, Husumg. Petersen, Jægerspris. Skovløber Bjørk, Nielsen. Hans Oluf Nielsen. Kirsten 24. Kristian Nielsen København. Harald Glæsel, Hollænderdybet 37. Bir do. Sigurd Jørgensen, Forkarl, Jægerspris. Julie Andersen. Nordskoven. Nielsen. Chr. Petersen. Anna Eleonora Petersen. V. og 0. Petersen. Alle af git Tulinius, Ryvangs Allé 44. M. Hansen. St. Knudsv. 23. F. Valdemar Hart K. Simonsen. Studehaven. J. Pedersen, Hellerup. Landerslev By. Karl Knudsen, Kyndby pr. Skibby. P. Jørgensen, do. Hans Agent S. Thomsen, Fru Anna Thomsen, Frkn. Berthine og Jenny Thomsen, Haldur Moll, Guldsmed, Turesensg. 33. mann, Sølvsmde, Nordre Frihavnsg. 16. Larsen. O. Draaby. Karl Mikkelsen, Lorenz Thomsen, Svendborg. 14. Anton Richard Jørgensen, Sølvsmed, Grenaag. Landerslev. O. Frederiksen. Skovfoged, Jensen, Vraa. Anna Jensen do. Anton 13. S. Birkefeldt, Sølvsmed, Borgerg. Jægerspris. J. Andersen, Skovløber, do. Krestensen, do. Krestine Krestensen, 142. Emil Christensen, Kapelv. 25. C. S. Frederiksen, do. K. Andersen. Nordskoven. Valdemar Olsen, Skoven. do. Ole Bundgaard, do. Marie Bundgaard, do. Regine Munck. do. Chri Utterslev. N. Jensen, Nørrebrog. 30. Petersen, Metaltrykker, Nøjsomhedsv., Bernhardt Petersen, Dyrnæs. Andrea stine Pedersen, do. N. Duosholm. do. T. R. Wiberg. Skovlunde. K. Kjøller Petersen, Louiseholm. Frederik Petersen. Mellemleddet. Peter Bertelsen, Anine Duosholm, do. Julius Ovesen, Hansen, Østervoildg. 12. Frd. Petersen. do. Chr. Christensen, do. Jens Rom, Classensv. 14. B. Hansen. Kapelv. 40. Jægerspris. Chr. Valentin og Hasine do. Chr. Hjortholm, do. C. M. Appeldorn. Kapt. i Fodfolket, Helsingør. Fru sen, GI. Kongev Marie Andersen. mussen, Ingerslevg Fru Nielsen, R. Jensen, Nørrebrog. 30. Anna Søren Valentin. Mellemledet. Frk. Mary Ras Alma Appeldorn, f. Tramp. Frn Toldkontrollør Heilmann, do. Fru Rauch, Strandv Ellen Christensen, Wes- Livjægerg. 21. Esther Christiansen, GI. Kongev. 39. Frk. J. Rasmussen, Herløv. Frk. J. M. Nørregaard, H. C. do. V. Falkenberg, Premierløjtnant, selsg. 2. Sv. og A. Christensen, cand. Ørstedsv. 24. Frk. K. Sørensen, Valhøjsv. 13. Fru Lotte Jensen. Johnstrups do. Fjeld, Premierløjtnant, do. Kaptajn Stendrup, dc. P. Jørgensen, Sagf., Bankass., Vesterfælledv. 76. H. Som Allé 9. P. Jensen, Amalieg. 28. Willi phil. Blegdamsv. 70. Gammelgaard. V. Schwensen, Driftsbestvrer, do. Kaptajn F. Gørtz. do. Sognepræst Simon P. Fredsbo, Leder a.f K. U. Fru Fredsmer, Maskinarbejder, Helgesv. 12. S. Jensen. Amalieg. 28. Einer Jensen, Amalieg. 28. F. V. Madsen, Maskinm., Hansen, do.. Fr. Holstein, do. Dagmar bo. Viggo Olsen, Blomstergartner, Fakseg. 13. Rolfsted. do. Hobrog. 8. H. Jørgensen, do. Heitmann. Toldkontrollør. do. C. Wiemer, Bankbestyrer, gaardsg. 15. Rudolph Christensen, Ole Vanløse. Benedicte Christiansen, Pug- Jacobsen, do., Marthas. 1. J. Thomsen, do. Slotsg. 14. Bendix Pedersen. Tagensv. 5 N. P. Larsen. Fyrbøder, St. Nørrebrog. 18. F. Petersen Schepelern, Suhrsg. 14. Chr. Drews, Gunløgsg. 25. Bankkasserer, Johannevej 10. Ove J. P. Jørgensen, Solbakken, Skodsborg. M. Miihtendorff, Sygeplejerske, Annæg. 43. C. Olsen. Fyrbøder, Slagelseg. 9. Rosenvold, Fyrbøder, Kirsteins- Rohde, Bankassistent, Tycho Brahes All 30. Julie Gorm. Bankass.. Havneg. Rigshospitalet. Chr. Rasmussen, Seminarist. Ryesg. 82. Hakon Madsen, gade 5. Korrespondent Ellen Jacobsen, 7. A. Juulsen, Bankass., Alm. Hosp. G. Vendersg. 29. Sofie Gjellerup, do. Thora Svane. do. Emil Herbst. Pensionats- Nielsen. Bankbud, Thorshavnsg. 12. Leifsg. 9. Agnes Havgaard, Sygeplejerske, Rigshospitalet. A. F. Speich, ejer, Vendersg. 27. Christine Herbst, J. A. Hansen, Bankrevisor, H. C. Ørstedsvej 40. W. Permin, Bankassistent. Kommunelærer, Overg. o. V. 84. P. A. do. Ingebrog Nielsen, do. Dorthea Tordenskjoldsg. 19. Frk. Karen Jessen. Borre, do., Classensg. 35. Joh. Høegh- Madsen, do. Magda Bruun. do. Emmy Strandboulev Aug. Borgen, Direktør. Frk. Astrid Borgen. Frk. Ma Classensg. 35. Fru B. Malmfred, Brønslie Kolthoff, Vendersg. 29. Nissen, do. Vinkelvej 19. Fru S. Borre, Bruun, ilo. Dorthea Leth. f. Secher. Jurie Eriksen. Johannes Borgen, Assurandør. Michael Tryde, Sparekassebetedamsg. 5. Fru Hansen, do. H. J. høj. Alf Hansen, Kommunelærer, Sor- Arenstrøm. Stationsforstander. Gelsted, Emmy Arnstrøm. do. Sigrid styrer. H. Laub, Fuldmægtig. E. R. Hansen og Hustru, Strandg. 24. Marius Arnstrøm, do. Vilh. Mundt. Assistent, Andersen. Sparekasseassistent. Aage Jansø og Hustru, Njalsg. 38. H. C. do. Schwensen. Svendsbolm pr. Havndal. Marie Brandt. Sørup. Fyn. Apo Schiønning, Sparekasseassistent. Poul Gjetting og Hustru, Grenaag. 12. C. C. M. Rohde, Soarekasseassistent. Carl Petersen og Hustru, Hørdumsg. 15. teker M. S. Krog, Nørre Snede. S. Andersen, cand. phil. K. Skov, stud. John Dich, Arkitekt. Ribeg. 19. N. Kattrup, Ingeniør, Livjægerallé 6. F. C. Randers. A. Borch. Gravør, do. Emilie Borch, fhv. Direktør for Hedeselskabet. med Poul Harding, stud. polyt. Mary Ohland, Gobelinvæverske. Sigrid Blad. Christiansen, cand. nhil, Istedg. 13* Mary Høegh-Nissen, Egilsg. 43. Amalie de, Emilievej. Skanderborg. Sophus Borch, Randers. Th. Petersen. Rejsen Amager Fælledvej 13. Ida Bruun. Marie Bruun. Johanne Johansen, Danmarksg. 2. Elisabeth Bøgh, Roarsv. 30. Gammeltoiftsg. 20. Kristine Nielsen, rald Dreyer. Snedkerm.. Sølvg. 93. II. P. Jenser}, Biens Allé 7. Carl Dollmeier, Andersen, Snedkerm.. Vinkelv. 3. Ha Cathrine Andersen, Skolebestyrerinde, Roskildev. 58. E. Sørensen. Sagasv. 2. Larsen. Snedkerm.. Taarnborgvej 12. Varde. Laura Risom, Sygeplejerske, N. Haftas, Thorvaldsensv. 24. C. Christensen, J. E. Ohlsensg. 6. P. Larsen, Peter Madsen. Odense. Postpakmeste 1 * G. Holm og Fru A. Holm. Halfdansg. 11. do. Fru Margrethe Thomsen, do. Fru Sofie Thomsen, do. Fhv. Redaktør Vendersg. 29. M. Knudsen, Stockholms g Sigv. Tholle og Fru Anna C. Tholle, Kjelst og Hustru, do. Enkefru Jutta 11. Sven Aage Dan, Vendersg. 29. Jutta Olsen, do. Edwin Wulff-Jensen, benhavn. N. Petersen, torpederet Sommerstedsg. 14. Anna P. Krarup. Kø Nielsen, do. Tømrermester J. Thomsen, do. Frederikke Thomsen, do. Enkefru Vendersg. 29. M. R. Rasmussen, Vendersg. 23. Emilie Davidsen, do. Eli Ultima. Hillerød. Frk. Katty Kornerup, Skibsfører. Fru Lina Kornerup. Villa Hanne Obel, do. Frk. Marie Madsen, do. L. C. Lauridsen. Købmand, do. Fru sabeth Nis-Hansen, do. Julie Waarsøe, do. Frk. G. Frydensberg. Landbolyst, Kirstine Lauridsen, do. Bager S. Carlsen og Hustru, do. Reusen. Bundtma Jensen, do. J. Hansen, Stabssergént, Frvdensberg, do. do. Fru N. Briiel, do. Thomas Thomsen, do. Anne Marie do Frk. J. Frydensberg. do. do. Frk. A. ger, do. Poul Jøigensen, Lærer. do. Skaanesg. 7. Frk. Astrid Bach, Bille Hillerød. Otto Kornerup. Hillerød. Restauratør Lauritz Jensen og Hustru, 0. J. Jensen Berring. Købmand. Sophie Brahesv. 1. Frk. Ingeborg Otterberg, Berring. Fru Agnes Sørensen. Fru Valdersg. 75. Frk. Kirstine Nielsen, Farimagsg. 75 St. Philippa Kau, Vejle. Ingeborg Hansen, do. H. Hermansen, Brandes Allé 18. Forretningsbestyrer N. P. Larsen, Trafikass., Masnedsund. do. Fru M. Bnne, do. Fru Marie Ibsen, Wiegaard Larsen, Halds Allé 3. Fru E. Hagen. Trafikm., do. Franck. Trafikmedhj., do. Carla Thejll. Olga Eggers. do. Astrid Høyer, Lærerinde, do. Fru Maggie Larsen, do. Frk. Anna Guttermpn. Sindshvilev. 5. A. Faber. Post Anna Pedersen, St. Knudsv. Oluf Ol Ninna Charles, do. Frk. Margrethe Rolin. Fru Else Thomasen, do. Margrethe Pedersen, f. Rich, do. Fru Marie gaard, Vanløse. C. S. Groth, Montør. ningsfører, Raadhustræde 3. Lauritz ekspedient, Fru K. Faber, Thorupsen. Kredslæge. E. Sørensen, Forret Refshammer. Antonius Hansen, Bagermester, do. Marie Hansen, do. G. J. Groth, Samfunds Allé 6. F. A. Strandsen, Lyngby. Urtekræmmer Carl Si Fru Johanne Groth, Frk. Harriet Stephan. Literat, Roskilde. Alex. Han Thomsen, do. Chr. Thomsen, do. Camilla Bloch, do. D. Bloch, do. D. Madholt. do. J. Samson-Petersen, Tofte Marie Ørsted. G. Ørsted. Åsst., holt, Matthæusg. 36. Fru M;. E. Strandmonsen og Fru Alma Simonsen, Ryesg. sen. Sparekassedirektør, do. Søren Sørensen, Købmand, do. Frk. Marie Dejgaardsg. 2. S. Jensen. Smalleg. 36. H. Leth. Overretssagfører. Agnes Brøns, gaards Allé 14. S. Mortensen, Blaa- Kirkebjerg Allé 2, Glostrup. A' Moltke gaard, do. Frk. Marie Hermansen do. Engelbrecht-Christensen. Fru Engelbrecht Christensen. Klerkeg. 1. Viggo sen, Enkefru Brorsonsg. 7. Bogholderske, Boyesg. 15. Erica Bent P. Olsen, Bogbinder, do. Ingvard Sil- Camilla

18 Hansen, Sygeplejerske, Østerbrog. 11. H. P. Balck. Købmand, og Fru Julie Balck, K-ongedybs Allé 21. Ingeborg Balck, Kassererske, do. Margrethe Balck, Korrespondent, do. Fru Nina Herte-I og E. C. Hertel, Kaptajn. Gartner Sigfus Hansen, Storehedinge. Fru Marie Hansen, do. Frk. Gudrun Hansen, do. Gartner M. Jensen, do. Agnes Nielsen, do. Clara Hansen, Aag Knud Hansen, do. H. de Fine Bunkeflod, Svinget 9. Ole P. Lindholm, Amagerbrog Oluf Schou, Vinkelv. 6. Th. Madsen, Strandboulevard 143. Asta Sørensen, Asminderødg. 3. Esther Gottschalck. Aag Ebba Kiærulff. Schacksg. 11. Meta Nielsen. Øresundsg. 82. Rigmor Zyhling, St. Poulsg. 5. Carla Sørensen, Aalborgg. 1. Esther Andersen, Vester Allé 10. Agnes Petersen. Smalleg. 19. Ester Lundin, R-aadmandsg. 40. Karla Ihler, Baldersg. 61. Ellen Lyngdahl, Vinkelv. 6. Marie Nielsen. Birkeg. 9. Laura Jørgensen, Nygaardsv. B. Margrethe Jørgensen, do. R. F. Dahl, Overkelner, Vesterfælledv. 15. Th. Rosborg, Kelner, Blaagaardsg. 37. J. Hansen, Kelner. Svinget. C. Stensholt, Kelner, Øresundsg. 80. V. F. Cortsen, 0. Fasanv. 29. Alfred Jensen. Kelner, Duev Viggo Fredelund. Kelner, Absalonsg. 22. Viggo Hansen, Kelner, Torveg. 55. Ingolf Otto, Kelner. H. C. Andersensg. 3. K. Paulsen, Kelner, Oehlenschlågersg. 94. Niels Nielsen. Overkelner Sdr. Boulevard 37. Chr. Moll, Kelner, Helgolandsg. 19. Gustav Sørensen, Prinsesseg. 57. V. Larsen, Frederiksborgg. 34. P. Larsen. Amagerport 9. Oscar Jensen. Koldingg. 27. Erik Jensen, Gasværksv 19. J. Chr. Jensen, Overkelner, Sdr. Boulev. 96. W. Olsen Tjener. Westend 35. W. Rasmussen, Flensborgg. 25. E. Rasmussen, Gunløgsg. 16. Ditlev Hammerfelt Benzonsv. 51. Wiggo Juul, Frederiksborgg. 8. Chr. Christoffersen, Revalsg. 1. Charles Baggesen, Blaagaards PI. 17. O. Hansen. Vestervoldg. 21. Chr. Andersen. Valby Langg. 63. K. R. Dalsgaard-Hansen. Agathe Bøggild. S. Bøggild. Margrethe Møller. W. A. Wium. Alfred Wium. S. V. Mogensen. O. Dethlefsen. Caroline Wium. K. Bøggild. M. Pedersen. S. H. Knudsen. Cl. H. Christiansen. Augusto, Pedersen. Agnethe Pedersen. Vigeo Pedersen. H. T. Friis. Kirstine Friis. Metha Friis. Augusta Reumert. Jensine Jensen. P. Olsen. Rokkjær. Olrikka Rokkjær. Ingemann Pedersen. Richard. Pedersen. M P. Pedersen. Marie Pedersen. E. Eriksen. O. P. Pedersen. Th. Mygind, Postekspedient. Fredericia. Fru Laura Mygind, do. P. Rasmussen, Skibsreder, do. Fru Anna Rasmussen. do. Frk. Anna Jørgensen, do. Frk. Anna Mygind, do. Frk. Ellen Hulbeck, do Frk. Olga Laursen, do. Boghandlermedhj. C. Petersen, Webersg. 11. E. Gravenhorst, Helgesv. 27. J. Sloth Christensen, Frydendalsv. 17. Kasserer N. T Hansen, Dronningsg. 2. Bogholder F. Jørgensen, Guldborgg. 8. Pakmester C. Christoffersen, Rolfsvej 4. Kontoristinde C. Helfelt. Falkoner Allé 27. Kontoristinde Th. Tranborg, Johnstrups Allé. Kontoristinde H. Christiansen. Kapelv. 13. Kontoristinde Esther Hansen. Dronningensv. 2. Peder J. Bendixen. Stampesg. 3. Marie Govertz Jensen, Ellen Govertz Jensen. Karen Govertz Jensen. Mynstersv. 12. H. O. Lagesen. J. E. Ohlsensg. 19. C. Blasius. T o>ld ro rsbe tjent. Fru Josephine Blasius. Georg Blasius. Kontorigt. Oluf Blasius, Assistent. Østbaneg Edith Eilertsen. Elvira Eilertsen, Strandboulevard 125. P. Petersen, Saksog. 7. Jørgen Christensen. Snedkermester. Nørretofte Allé 5. C. Jensen. Snedkermester. St. Tuborg Stranv Sofie Bjørning. Kirsten Marie Rasmussen, Esbern Snaresg. 5. P. ^ angø, Togfører, og Fru Ingrid A angø, Kallundborg. Elisabeth Schleisner, Lærerinde. Slagelseg. 3. Gunhild von Pein, Sygeplejerske. Vesterbrog C. Starup, Læge, og Fru M. Starup. Nyhavn 1. George Tietgen-Lund og Hustru, Amagerg. 33. Margrethe Høst, Vesterbrog Hanne og Jørgen Jørgensen. Frederiksv. 8. Fru Frederikke Rasmussen. Frederiksb. Runddel 3. L. Stuhlmann, Sikbsfører, og Fru Anna Stuhlmann, Helsingør. Svend Arnholtz, stud. polyt., Gentofte. J. P. K. Rasmussen, stud. polyt., Nørrebrog M. Jensen, Langg. 23. Ingeniør Chr. Schurmann og Fru L. Schurmann, Harsdorffsv. 7. H. A. Schafranck, Posteksp., og Fru Anna Schafranck, Fredericia. Fru A. Christensen, Viktoriag. 23. Johs. Thomsen, Posteksp., Fru Frederikke Thomsen. Fredericia. Premierløjtnant Løkkegaard og Hustru. Carl With, Afdelingslæge ved Finsens Lysinstitut, Frederiksborgg. 25. Fru Inge With, do. Gunner Kiørboe, Stutteriejer, Stutteriet Krogenbjerg v. Kvistgaard St. Fru Direktør Kiørboe, do. Poul Larsen, Budcentralen. Strandg. 15. Politibetjent J. E. Larsen og Fru Marie Larsen. Ny Carlsbergv. 6. Hj. "\ ilstrup, Læge, Kallundborg. Gartner E Larsen og Fru Boline Larsen, Elmeg. 10. C. Larsen, Fru Caroline Larsen, Frkn. Alfrida Larsen og Alma Larsen, Brohusg. 18. Frk. A. Timmermann. pens. Lærerinde, Tryden pr. Gjelsted. Enkefrue D. Wiese, do. C. J. Balslev, Dyrlæge, Chr. Balslev, cand. ph.il.. Fru Margrethe Balslev. Frk. Anne Thea Balslev, do. Fru C. Hansen og Bankassistent J. P. Hansen, Drejøg. 10. Stud. theol. Eduard Brabrand, Østerbrog Forpagter L. Pedersen, Fru E. Pedersen. Forvalter Larsen og Fru K. Larsen. Julius Lippert og Martha Lippert, Olufsv. 9 V. R. H. Frederiksen. Postekspedient, Hornbæk. H. Winther, Postmester, do C. W. Larsen, Portør, do. Emil Jørgensen. Portør, do. Chr. Arvesen, Reservepostbud. do. Frk. J. Olsen. Jernbaneelev, do. Fru G. Nielsen. Frk. Emilie Nielsen. Frk. Anna Nielsen. Frk. Howitz. Fru Augusta Dam. Frk. Catrine Møller. Frk. Sophie Øllgaard. Fru Cecilie Gottlieb. Frk. Regine Kaarsberg. Etatsraadinde A. Lorenz. Frk. Elisabeth Maalev. Fru Gregersine Klussmann, Caroline Rosen. Frk. Pamela Møller. Pastorinde Petersen. Frk. Oline Bendix. Zarepta, Peter Bangsv. 8. Fru A. Høst, Norre Sundby. Fru Ida Høst-Madsen, do. Fru Thora Bredstrup, do. Marie Høst, do. Christine Christensen, fhv. Musiklærerinde, do. Fru Jenny Bang. do. Frk. Carla Bang, Skatteraadssekretær. do. Frk. Anna Ramsøe, Pianistinde. Aalborg. Enkefru Caroline Suhr, Farum. Redaktionssekretær Mar. Andersen og Fru Misse Andersen. Svendborg. Frk L. Wessel, Sølvg. 98. Jenny Madsen, Villa Raadmandshaven, Roskilde. Olga Fjord. Estrid Foght Thomsen, Gudrun Bruun. Margrethe Andersen. Anna Elben. Esther Jensen. Elisa Sødermann. T. Bentzen. Anna Schou. Dagmar Starcke. Jørgine Høyer. Gudrun Neckelmann. Gerda Bøgvad. Frida Thomsen. L. Klein. Gerda Giødesen. Hedevig Johansen. Lilly Beste. Lilly Kristensen. Ellen Bergmann. J. Skovslett. Agnes de Roepstorff, Hellerup. Dorrit V insløv-gjerløff. Johanne Christensen. Inger Høegh-Guldberg. Gerda Storm. Viggo Borgen. G. Kretz. Ellen Heuser. F. Haldkjær. Agnes Qvist. Ingeborg Kampmann. L. Davidsen. Asa Schørring. Karen Plesner Jacobsen. Ove Bisgaard, Købmand, Fru Ingeborg Bisgaard, Hesselager. Ernst Brandt. Proprietær, do. Ellen Brandt, do. Johanne Kaalund, do Jul. Larsen, Fabrikant, do. Fru Kirstine Larsen! do. Alfred Nissen. Købmand, do. Fru Pouline Nissen, do. A. L. Langelund, Prokurist, do. Augusta Langelund, do. Mabel Langelund, do. Bestyrelsen for Dansk Forening til Fremmedelementers Begrænsning: A. Asmussen, Grosserer. G. Borch, Skolebestyrer. H. Brunde, Lærer. R. Bøgebjerg Billedhugger. S. Christiansen. Rentier. Bogholm. Studert. Dahl, Pastor. Engel Jensen, stud. polit. Frk. Heiberg, Translatrice. Alfred Ipsen, Forfatter. C. Henriksen. Førstelærer. V. B. Kragh, Telegrafingeniør. Ingvald Kieler. Redaktør. Johannes Larsen, Redaktør. H. Nielsen. Tømrermester. J. Joihansen. Arbejdsmand. Carl Olsen. Mekaniker. Fru A. Petersen. Alfred Raavad. Arkitekt. Arent Nielsen, Sergent, Svanestok 9. Ludvig Jørgensen, Sergent. Hornbækg. 1. Menig E. Schramm, Visbyg. 12. Menig F. J. Wilde. Istedg. 29. Menig Th. Andersen. GI. Mønt 29. Menig A. Andersen. Bogholder Allé 27. Menig Petersen, Dannebrogsg. 43. Sofus Nielsen-Holsted. Isenkræmmer. Enkefru Maria Brandt. Gasværksvej 23. Valborg Stefånsson, f. Tulinius, cand. phil., Søllerød. Mathilde Bent, Vesterbrog Louise Carlsen. St. Kongensg. 40. H. C. Jensen. Urtekræmmer. Ny Carlsbergv. 23. C. A. Colding. Malerm.. Østerbrog. 57. Fru A. Colding, do. Frk. G. Colding, do. D. Hjorth, pens. Lærer. Fru Madsen Hjorth. Blaagaardsg. 44. Gaardfæster C. R. Rasmussen. Børsted. Fru Elise Rasmussen, do. Frk. Gyda Rasmussen. do. Telegrafist Rigmor Rasmussen. Njalsg. 61 Fru Vilhelmine Petersen. Frk. Margrethe Petersen, L. Petersen Sundevedsg. 31. Poul Fleck, Købmand, Fru Elise Fleck, Vendersg. 24. K E. Winge, Ingeniør. Vendersg. 24. Fru P. Ring, Vendersg. 26. Albert Christensen. Kunsthdlr., Nansensg. 88. Chr. Christensen, Skibsfører, Tranegaardsv. 2. Fru Leuning Borch. Vendersg. 5. Aage Hostrup, Brodersens Allé 3, Hellerup. E. J. Muller. Vennersmindev. 103, Taarbæk. C. R. Bonne, Grosserer, Cityg. 20. Fru Nina Bay, Østerbrog C. C. Galle. Tandlæge, Amagertorv 10. Joh. V. Bølling. Maskinmester. Fru Cecilie Bølling. Husassistent Mary Madsen. Rosenørns Allé 7. Skibsmægler C. F. Andersen og Hustru, Aaboulevard 17. Enkefru Th. Høyer. Fuldmægtig Alfr. Hedegaard og Hustru, Helgolandsg. 18. Enkefru Marie Bie. Frk. Mathilde Bie. Bogholder Chr. Dalgaard. Ingeniør Kjær. Stud. med. Slagsted. Elisabeth Petersen. Nørrevold 9. Telegrafist Carl Jensen. Købmagerg. 7. Stvrmand C. Olson, Aggersborgg. 6. Mary Kåszner, cand. phil., Hellerup. Sygeplejeelev Nelly Jensen-Stagsted. Børnehospitalet. Einar Jespersen, Dir. for Nordisk Musikforlag. Alfred Nielsen. Fuldm. Fru R. Dahl, P. Skramsg. 17. A. Petersen, Forretningsfø.. Dannebrogsg. 3. Frk. Dagmar Hartig. Ny Kronprinsesseg. 2. Olivia Petersen, Gothersg. 2. L. Larsen, Baldersg. 65. H. L. Jensen. Nordre Fasanv. 26. Paul Larsen.. Aarhusg. 38. J. Hansen, Søndere. 20. K. Nielsen, Amalieg. 18. Fru Th. Rothe, Frk. A. Rothe, Østervoldg. 4. Dagny Nielsen og Palle Nielsen, Vald. Holmersg. 4. L. Petersen, Fabrikant. Marie Krohn og K. Krohn. Sortedams Doss. 59. Bjorn Erichsen. Komm. Lærer, Villa Esther, Holte. L. Andersen og K. Andersen, Nyelandsv. 11. Birthe Simonsdatter, Nylandsv. 11. A. Petersen, Nvlandsv. li. Ingeborg Jensen. Lærerinde, Sdr. Fasanv. 20. Betty Jerndorff-Jensen, Duevejs Skole. M. Jørgensen. Fr. d. 6.s Allé 14. Laura Olsen. Smalleg. 21. In

19 geborg Smidt, Allég. 33. Henning Smith, Kommunelærer. Maglekildev. 18. F. Barndorff. Kommunelærer, Falkonerallé 2. Chr. Jacobsen, Skoleinspektør, Monradsv. 7. Sophus Christensen, Lærer. Dr. Abildgaards Allé 18. Agnes Bentzen. Kommunelærerinde. GI. Kongev. 37. Henriette Kragh. f. Krarup, Frederiksberg Allé 20. M. Monrad. Østervoldg. 16. A. Larsen. Kommunelærer, Halls Allé 7. Ingeborg Jørgensen, Fr. VI.s Allé 14. E. Kragh, Langg. 6, Valby. Sofie Holst, Roskildev. 33. K. Gradinan Fjords Allé 24. A. Cruusberg, cand. pharm. Nylandsv. 31. Mary Larsen. Emma Ervø. Helga Munther. Oscar Miinther. Laura Klein. H. Klein Petersen. Carl Klein. Martha Frederiksen. L. Reith. Marie Hjenild. A. Jørgensen. A. de la Porte. H. P. Nielsen og Hustru, Svendsg. 1. Frk. Agnes Splittorff-Christensen, Villa Urania, Gilleleje. Fru Johanne Møller, Frederiksborgv. 34, Roskilde. Fru Marie Christensen, Villa Urania. Gilleleje. Pens. Statsskovrider Will. Christensen, do. Agnes og Louis Glass. Jens C. Christensen, cand. jur. Niels Bonnedsen, cand. mag. F. Fenger, stud. theol. H. A. Poulsen, mae. H. Bjarnesen, stud. med. Svend Mogensen, stud. theol. P. Lavrsen. stud. med. Torkil Wad, stud. jur. Karl Møller, cand. mag. C. Landbo-Christensen, stud. theol. Hele Elers' Kollegium. Jens Rudolph Dahl, stud. jur., Redaktør af Studium. Pastor emer. Hagens. Fru Hagens. Frk. Hagens. Tegner. Christen Frøsig, Kontorist. M. Thaarup-N ielsen, T. Thaarup. Anna Larsen. Jens Larsen, Arbejdsmand. Minne Brun. Chr. Fahnøe. Ane Olsen. Godsejer Suenson, Bredeshave. Margrethe Suenson, do. P. Cohn. C. Mikkelsen, Sortedams Dossering 59. J. Lopdrup. Sergent. H. M. Sørensen, Sergent. R. R. H. Spenholtz, Sergent. Ludvig Andersen, Prebenholm. Grevinge St. Helga Andersen, do. Anders Andersen, Nvmosegaard. Grevinge St. Elise Andersen, do. J. Valentin. Forpagter, Vasebæksgaard pr. Kjøge. C. W. Christensen, Klasselotterikollektør, Fru Riborg Christensen, Køge. Manufakturhandler P. J. Schmidt, Valby Langg. Jobs. Hansen Inkassator, og Fru Dorthea Hansen, Rørbolmsg. 12. Carl J. Ljungberg, Mekaniker, Meteorologisk Institut. Fru Henriette Ljungberg. do. Frk. Sarah Ljungberg, do. Aa Andreasen, Tegner, do. L. C. Hansen. Bogbinder, do. H. P. Hansen. Assistent, Abildgaardsg. 15. Helga og Henrik Knudsen, Vesterbrog Eugen Petersen. Glostrup St. O. Krogh Hermansen, Venders^. 13. Thorkild Nau, Holmens Kanal 20. H. Johansen, Viborgg. 19. Robert Salomonsen, Falkonerallé 49. Valdm. Brandi, Bergthorasg. 12 Torp Petersen. Nialsg. 4. Grdj. Fr. Sørensen, Hjelmsømagle. H. Kraul, Handelsagent, Korsg. 5. Lærerinde A. ØrkikL Carl Bernhardsv. 7. L. C. Pedersen, Holte. Em. Hutfeldt, Islands Brygge 25. Gunni Busck, Læge, Isl. Brygge 9. Anna Larsen. Sønderg. 15. Alf. Larsen, Amager Boulevard 4. Postpakmester F. C. Bech og Hustru. Svanholmsv. 18. Frk. Anna Holm. Frk. Gertrud Wedel Larsen. P. J. Boserup. Fru Kirstine Boserup, Frk. Else Boserup, Axel Boserup, eksam. pharm, Nielsine Nordbjerg. St. Hans Torv 3. Christiane v. Spåth, Frederikke v. Spåth, Carit Etlarsv. 6. Musiklærerinde Fru E. Dimpker. Holsteinsg. 45. Fru Elna Hougaard Andreasen. J. Hougaard Andreasen. Nvv. 2. Frk. Petrea Nielsen, Vodroffsv. 58. Frk. E. Brex Jensen, Sundbyøster Boulevard 6. Frk. Carla Jansen, Amagerbrog Otto Jensen. Urmager. Amagerbrog Wm. Andersen. Handelsbetjent. Tingv. 53. Sarah Brieghel Hom. Julius Brieghel Høm, Zinnsg. 11. Chr. Petersen. Bryggerkusk, Farum. Skovfoged C. O. V. Hansen med Hustru og Sønner. Emil Sauer. Næstved. Frk. A. F. Dodt. Nansensg. 47. Frk. E. Schmidt, do. Frk. E. Sørensen, do. Frk. Hanne Clausen. Skinderg. 34. Kaptajn E. Brasen og Fru H. Brasen. J. Holm, fhv. Bogholder, Nørrebrog. 23. Inger og Emilie Jensen. Lipkesg. 6. Marie Winther, do. Edith Andersen, Prinsesse Charlotteg. 8. Ellen Overbye, Vandkunsten 13. Ellen Nielsen, Æeirsg. 36. Johanne Andresen. H. Danskesv. 92. Chr. Starup, Rørbolmsg. 12. Knud Wienike, Frederiksborgg. 3. Marie Rasmussen, Willemoesg. 6. Kontorchef Vald. Helsing, Fru Alma Helsing, Frk. Marie Nielsen. Taarbæk Strandv Astrid Frandsen. Nic. Jørgensen. Anna Jensen. Victoria Felding-Nielsen. Christence Felding. Matthiasen. Oversergent. Johanne Matthiasen. Ringsted. Gaardejer J. Jensen. Teistrup Jacobine Jensen, do. Chr. P. Møller Manufakturkommis. Chr. A. Jensen. LI. Farimagsg. 7. Fhv. Birkedommer Thrane. Fru Ludvigka Thrane., Frk. Ingeborg Thrane. Valdemarsg. 20. Fru Olga Palsdorff. Th. Palsdorff. Oberstlt. Fra Kolding har vi faaet føleende Underskrifter med det ved hvert Navn anførte Beløb til Søfolks Efterladte: M. Rasmussen. Møbelarkitekt (2 Kr.) K. Nielsen, Snedker 50 0.) M. N. Hein. Maler, (50 0.) H. Hansen, Tapetserer (50 O.) Emil Jensen. Sadelmager (50 0.) J. M. Schmidt, Sadelmager. (50 0.) N. Mathiesen. Snedker (50 0.) R. Nicolaisen. Snedker (50 0.") E. Hansen, Arbejdsmand (50 0.) P. H. 'Mailand. Savværksarbejder. (50 0.) Meta Muller, Bogholderske (1 Kr.') Anna Muller, do. (1 Kr.) Adolf Andersen, Rebslager J50 0.) J. C. Johansen. Fabrikant (5 Kr.) Jens Andersen. Billedskærer (50 O.) M. C. Petersen, Billedskærer (50 O.) Svend Sjø&trand, Billedskærer (50 O.) Hans Thirslund, Billedskærer (50 O.) Steensen, Snedker (25 0.) J. K. Hansen, Snedker (50 0.) M. Madsen. Snedker (25 0.) K. N. Johnsen. Snedker (25 0.) C. K. L. Møller. Snedker (25 0.) P. A. Hermann, Snedker (25 0.) J- Dam. Stolemager (50 0.) P- J. Nielsen. Snedker (50 0.) P. Toft, Snedker (50 0.) V. Dypping, Stolemager (25 0.) Fr. Rasmussen. Snedker (50 0.) S. B. Petersen, Snedker (50 0.)N. A. Bruun, Snedker, (50 0.) P. M. K. Dypping, Snedker, (50 0.). M. Hansen. Snedker, (50 0.)M. Nissen. Snedker (25 0.) Fr. Jeder, Snedker. (50 0.) P. C. Bahr, Snedker. Kr. Bondegaard, Snedker. M. Nendel, Snedker. K. G. Rasmussen, Snedker. Jens Bahr. Snedker (50 0.) A. Mazanti, Snedker (50 0.) F. Jensen, Snedker. S. Rasmussen, Snedker (50 0.) H. Terp, Snedker. Job. Jeder. Snedker. M. Korntved. Drejer (50 0.) H. Mathiesen. Snedker. R. V. Rose, Maskinsnedker (50 0.) M. Lundvang. Maskinsnedker (50 0.) N. Fischer, Maskinpasser (25 0.) A. M. Warming. Malersvend. J. Hørlyck. Snedker (50 0.) P. Hommelgaard, Snedker (50 0.) S. Pristed, Fyrbøder M. Jacobsen. Snedker (50 0.) Erik Hansen. Snedker (50 0.) Vald. Mikkelsen. Værkfører. J. Jessen. Forretningsfører (1 Kr.) Fru K. Jessen. C. Flindt og Hustru (1 Kr.) Kommunelærerinde Nanna Hansen, Artilleriv. 48. Kommunelærerinde Th. Hastrup, Artilleriv. 48. Jobs. Reiff. Elmeg. 21. Agnes Reiff. do. V. Mørch og A. Mørch. Langg. 73. C. Johansen, Stengaards Alle 5. Fru Johansen, do. J. K. Udesens. Fredensg. 3. Else Udesen, do. Chr. Tønnesen. Øresundsv. 82. Hans Arnt, Korsg. 62. H. C. Paulsen. Sønderg. 31. P. V. J. Petersen og Fru F. Petersen, Colbjørnsensg. 13. Aug. Olsen og Fru Inge Olsen. Blegdamsv. 4. P. H. Paulsen og Fru O. Paulsen. Livjægerg. 43. N. P. Knudsen og M. Knudsen. Nørrebrog Enkefru Jørgensen og Bogholderske Ellen Jørgensen, St. Kongensg. 74. Typograf Holger Petersen Kongedybet 14. Tvpograf J. Jørgensen. Fisc'hersg. 9 Typograf Max Pfeiffer, Jagtv Bogtrykker Chr. Justesen. Holte. Anna Tølbøll Bojesen, Amagertorv 23. Waarsøe. Direktør, Holsteinsg. 30. Eleonora Christensen og Johanne Christensen. Rolfsvej 3. Frk. J. Wahlstrøm, Alhambrav. 22. Husejer L. Pedersen. Rolfsv. 3. Fru Anna Poetzold og A. Poetzold, Ingeniør, cand polyt.. f. T. Humlebæk. Overgartner Nielsen og Hustru. Nvv. 1. Viborg. Axel Rasmussen, stud. theol,, Gothersg J. V. Olsen og Hustru, Nylandsv. 38. Olga Wichmann og Malermester Johannes Wichmann. Vardeg. 17. Frk. Th. Tutein-Willerup. Fru Metea Larsen. Stabssergent G. Krause med Hustru og Datter, Holsteinsg. 42. Løjtnant A. Hadsund, Nansensg. 37. Pens. Fattiginspektør L. M. Larsen, Blegdamsv Kaptajn Chr, Bokkenbeuser. København. Th. Olsen. Anna Frederiksen, Mariev. 2. Paula Volck, Wilhelm Volck. Ottilia Fischer, Østerbrog. 54. A N. Petersen, Sagfører. Fru Amalie Petersen. Frk. Ellen Petersen. Frk. Olga Petersen. Frk. Dorthea "S illesen. G. Hemmingsen. C. Hemmingsen. D. Hemmingsen. Hobrog. 17. Fru Professorinde Barner-Aagaard, Nordre Frihavnsg. 83. P. V. Johansen og Hustru, St. Kongensg Ellen Johansen. A. M. Petersen. Styrmand. St. Billesg. 4. Agnes Petersen, do. Overintendant Chr. Plinius og Fru Johanne Plinius. Madvigs Allé 4. Ivel. Fuldm. C. Ross, Fru Johanne Ross. Kommunelærerinde, Frk. J. Ross. stud. art. A. Ross, Blaagaardsg. 17. Fru Maskinmester Jensen. Blekingsg. 5. E. Bocker. Læge, Torveg. 19 H. O. Langsted. Ritmester, Fru J. Langsted. Frk. M. Langsted. Frk..J. Langsted. Kochsv. 30. Carl Stenersen. Ingeniør, cand. polyt.. Marie Stenersen, II. Stejiersen. Bygningskonduktør, Øhlenschlægersg. 24. Ella W ilkens, Blaagaardsg. 31. S. Sehau Stauning. Absalons. 37. Chr. P. Wissing, Driftsbestyrer. Fru Elise Wissing. Birgitte Flensborg, Nørrebrog. 13. Olga Andersen, Rolighedsv. 23. Gudrun Bærentsen. Lykkesholms Allé 11. Maria Klintholm. H. N. Hansens Allé 12. Heil. Maskinmester Niels Jørgensen og Hustru. Enghaveplads 12. Instrumentmager O. Christensen o.g Hustru Høyensg. 22. N. Jørgensen. Grosserer, Ilelgolandsg. 15. Fru Sara ^Hirsch, Slotsholmsg. 16. Bertha Kaas Sørensen, Chr. Sørensen, H. C. Lumbyesg. 55. H. R. Grumme, cand. jur. Fru Astrid Grumme. Elvira Bache, Kontoristinde, Kastelsv. 9. Frk. Emilie Nielsen. Stud. med. Ejvind Nielsen. Frk. Mathilde Henriksen og Frk. Emilie Johansen, Stockholmsg. 19. Fr. S. Albrechtsen. Christiane Albrechtsen, Nøjsomhedsv. 35. Carla Sørensen, Randersg. 1. Frk. N. Christensen, Direktrice, Østerbrog. 53. Herm. Oppenheim, Skrædermester, og Esther Oppenheim. Østerbrog.^ 53. K. Jørgensen, Husarkasernen. Kaptajn Hviding og Fru Kirstine Hviding, Holsteinsg. 21. Enkefru O. Lassen og Frk. G. Koefoed-Lassen. Helgesensg. 9. Fru Hansine Lassen, Helgesensg. 9. Enkefru L. Juul og Frk. A. Juul. Smalleg. 52. Ingeniør V. L. Price og Frue, Hesseløg. 5. Joh. F. Lund, Kommunelærer. Vennemindev. 4. Sagfører H. F. Christiansen, Fru E. Christiansen, Frk. E. Christensen. Strandv Chr. Kamstrup og HustrtL Stampesg. 1. Knud R. Wandelin, stud. polit., Bakkeg. Allé. Forfatter Chr. Gjerløv, Elmeg. 2. Chr.

20 Ancher og Fru A. Ancher, Sundevedsg. 22. Undermester C. A. Doberck og Fru S. F. Doberck, Mariendalsv. 28. Ludvig Slott, Fotograf, Asminderødg. 18. J. M. Thielst, Langg. 29. J. N. Jørgensen. Repræsentant og Fru Anna Jørgensen, Oliegrensg. 3. Fru Hoff, Sverigesg. 55. P. Mortensen. Fru Mortensen, Harry Mortensen, Rigmor Mortensen, Højlands Allé 8. Fru Inger Heise, Overretssagfører Oluf Heise. K. Schou, Maskinmester, øg Fru Kristine Schou, Køngedybs Allé 12. Tømrermester Anton Dam, Vesterbrog O. H. O. Juh- Jien og Familie, Charlottenlund. Emil H. Glysing øg Hustru, Raadhusv. 54., Charlottenlund. Enkefru Th. Wahl. Angnete Weilmann. Landinspektør Damgaard øg Hustru. Grosserer Alex. Poulsen og Fru Gørris Poulsen, f. Nyholm. Maskinmester J. Lippert og Fru D. Lippert, Gi. Kngev. 35. Jørg. Borre, Holte. Julie Moberg, Petra Møberg, Forhaabningsholms Allé 28. L. Petersen og Fru Anna Petersen, Vesterbrog Nathalie Larsen, Kommunelærerinde, Engtoftev. 6. Frk. Antonie v. Thun. M. M. Hjuler, Borgergade 101. Elisabet-h Nygaard Søborg. Fru Dagmar Petersen. Kornet W. Arno-Jensen, Jægersborg. Fru Olga Nyegaard, Søborg. J. J. Bølding. Norgesgade 4 B. Arnold Busck, Boghandler, Købmagergade 19. Frede Thomsen, Forfatterinde. Georg Jessen, Kommandant, Bagerstræde 5. Jul. Jespersen, Kommune Oversergent C. M. Christensen. Chr. Jensen, pens. Oberstløjtnant. Christine Jensen, Oberstinde. Frk. J. Kryssen. Maglekildevej 17. Frk. Gerda læge, Skovshoved. Fru Hanne Jespersing. Prmlt. Kryssing. Fru Krum- Jespersen, do Hunderup. Prokurist S. D. Pedersen. H. A. Nielsen, Prof., Dr. med. Emma Harda Pedersen. Amagerbrog. 12. L. Nielsen, Professørinde. Frk. Thora Bruun Tordenskjøldsg. 15. G. Vilh. Nielsen. Ko-mmuneJærerinde. Kaptajn Jantzen, fhv. Købmand, Rømersg. 23. I Porsdal. Roskilde, Fru Agnes Porsdal, Aa. Bech Jacobsen, Følkvarsvej 8. A. do., Fru Johanne Milling, do. Ejner j' Wilhelmsen, Falkonerallé 8. Partikulier N. J. Schou, Vesterbrog. 69. A. Knabrostræde 9. C. Richard-Hansen, Rønnow, Vesterbrog. 91. Aksel Larsen," Leth, Dampskibsfører, Fru M. Leth. Ekspedient, Willemoesg. 9. Jens Christensen, Bogholder, Bogense. Julius i rk. J. Leth. A. O. Leth, Køntørist. Willy Bodenhoff, Førf atter. Henrik Smith, Arkitekt, Fru Magda Smith. Frk- 1 ost, Journalist. H. Hinterberg. Inger og Otto Bruhn. Vald. Petersen, Lælone Hansen, do., Enkefru' C. Linde- M. Rosenhoff, Livjægerg. 41, Fru Abege, Balders Hospital Enkefru H. Petersen. Østerbrogade 128. Frk. Anna Petersen, dø. Gunh. Lind. M. Therkildsen, Dyremaler. Svenning Hejse Amager-Fælledvej 33. P F. Olsen, Direktør, Amagerbrog Jøhanne Olsen, do. A. C. P. Jessen, Charlottenlund. Raadhusvej 26. Viggo Christensen og Hustru Marie Christensen, Fiskerg. 8. C. O. Henrichsen, Prokurist Harsdorffsvej 6. Fr. Krarup, kgl ok o vrider, Klampenborg. Elise Ret- 'rup, \ artov. Ebbe Krarup, Klampenborg. Fru Margrethe Krarup, do Povl Thomsen. Overretssagf., do. Fru Ellen Thomsen, dø. J. C. Just, Grosserer. Kbhvn. Eva Just, Frue, dø. Th. Brammer, kgl. Skøvrider. Klampenborg. A. } anscher. Assist. i Statsskovvæsenet. L. Krønholm. Fuldm. under Mag Yrsa K ronholm. Oliver Soelberg, Ass. u..! a "' Andersen, Mantziusvej 5. r. Alsfelt. Ny Carlsbergvej 21. A. E Petersen. Ndr. Fasanvej 52 E West Mariendalsvej 36. P. Peronard, Griffen teldtsg. 22 K. Christensen, Valby Langgade 118. Paul Raae. Kongedvbet 6. Aa. Schmidt. Hospitalsv. 1. U. Schumacher. Nørrebrog. 51. N. Johansen. J a gt\oj 99. E. Falsø. Godthaabsv. i o. bchougaard. Nørrebrog. 42: R. N. Rasmussen Forvalter. Marie Rasmussen Karen Rasmussen. Fabrikant J. P. Johansen. Fru Agnes Johansen, t rk. Emmy Johansen. Hannoverg 10 L. Nielsen øg Hustru. Fru Johanne Aidsen. Frk Nancy Juul-Nielsen og Fru Henriette Wit tussen. Blaagaardsg. 17 Frk E Nielsen. Sofievej 3. Fabrikant G. Andersen. Nørrebrog. 18 B 1 ru Ellen Andersen. Frk. Valborg Andersen. Augusta Friis. f. Schack. Sagasvej 6. C. Roelsgaard, Lærerinde, Virginiavej 1. Frk. Ambt, Ørstedsvej 6G. Frk. V. Bollhornsen, Forhaabningsholms Allé 28. Frk. M. Bollhornsen. do. Fru Rejnhardt, Ørstedsvej 16. Frk. Rejnhardt, do. Fru Hagen-Jakobsen, Forhaabningsholms Allé 43. Fru Andersen, Forhaabningsholms Allé 28. Husejer L. Hansen, do. Fru Augusta Hansen, do. Fru Henriette Jensen, do. Bøgholder Charles Jensen, do. J. H. Andersen, do. Frk. Sommer, Forhaabningsholms Allé 43. Mary Randa Boldt, Efterslægtselskabets Skole, Jacob Danefærdsvej 3. Valentin Larsen, Driftsbesty rer. Fru Marie \ alentin Larsen. Oberstløjtn. E. Falkenberg og Hustru V. Falkenberg, Vedbæk. Lærer Rud. Jensen og Hustru, Hellebæk. H. Børgesen. Drager, Strandgade 40, Helsingør. Carl Hessig, Drager, Gi Strandvej 8, Helsingør. K. E Christiansen, Drager, Søndergade 17, Helsingør. Gerda og Knud Hansen, Carit Etlarsv. 2. København. Bogholder A. F. Noak og Hustru, Weysesgade 26. Sigurd Vexø, Kommunelærer. Skomager W. Mortensen, Sophie Mortensen, Baggesensg. 11. Daniel Sørensen, Prokurist, Fredericiag. 82. V. E. Tilly, Maler, Holbergsg. 16. F. Bever, stud. theol. J. Bodelsen. rnann, do. Otto Rønnow, Flensborgg. 1. Mary Rønnow, do., Kristiane Rønnow, do. Charles Christoffersen, St. Annag. 10. Magnussen, Nansensg. 50. H. Pettersson, Oehlenschlagersg. 13. Grosseier L. V. Erichsen. Grosserer Knud Li ichsen. Apoteker V. Frederiksen, Apoteket Griffenfeld. Fru Augusta Frederiksen. Carl Sørensen, Odenseg. 25. Sophus Lendorff, Kontorbestyrer, Kattesundet 18. M. Olesen, E. Olesen.' E. Olesen, Blegdamsvej 126 B. J. B Knuth, Anna Knuth, Fælledvej 23. F. Olfert, Rodemester, R. Olfert, Frue, Læssøesg. 24. Chr Beck Skrydstrup, Inspektør. Fru Thea Skrydstrup, Sygeplejerske Poula Neergaard. Erland Beck, stud. med., Kapelvej 2.Siegfriede Jørgensen, f. Wildt, Kommunelærerinde, Præstegaards Allé 20, Brønshøj. Fru Helene Larsen. Kaj Edw. Larsen, Kommunelærer. Dr. M. P. Buhl, Fru Dr. Buhl, Frdbg. Allé 19 A. J. N. Fuglsang. GI. Kongevej 142. Gorm Petersen, Bøgholder, Horsens. Ole Rasmussen. Postekspedient, do. P. Geiler, Bankbogholder, dø. J. J. Rasmussen, Landmand, do. Anton Thorsen, Assistent. Margrethe Thorsen, f. Nehm, Kommunelærerinde, Slangerupgade. A. Bayer, Lille Strandstræde 20, og Hustru M. Bayer. Alp. Clausen. Handelsagent, Gartner g. 16. Elisabeth Clausen. Fuk. Anna Philip, Pilestræde 41. Fru rii. Hartvigsen, Henrik Ibsensvej 43. Petrus Winkel. Ingeniør, Hillerød. Thor Møller, Bogtrykker, Peder Hvitfeldtstr. 17. C. C. Sand, Bogtrykker, Rosengaarden 13. L. Sveibæk, Lærerinde. Cecilie Ørsgaard, Fotograf, Sandager Skole, Fjellerup. Fyn. V. J. T. Nielsen, Fabrikant, og Hustru Camilla Nielsen, Søborghus Allé 30. N. J. Salling, Fredericiag. J. Nielsen, Toldbod g. F. Christensen, Dagmarsg. T n Sølvff - 6 " J - G - V. Jønn n W J^ngensg. E - J- F. Baratt, U W. Nielsen. Odinsg. L. K. E Olsen, Husumg. Ernesta Waagepetersen Holsteinsg. 30. Birgitte Lind, Livjægergade 28. E. Olsen, Livjægerg. 44. Margareta Olsen, do. Astrid Madsen, do Knud Nordland, do. H. Nordland, do! \ erner Ltzon, do. D. Utzon, do. Tek u ilse, do. Betsy Blaamann, do. J. Hengel, exam. pharm., do. Frk. Ingeborg Møller, Holsteinsg. 30. Stationsforstander Louis de Renouard, Jeanne de Renoard, GI. Jernbanevej 30. Augusta Meyer, Alfred G. Meyer, Kolonialhandler, Ægirsg. 43. Gudrun Øberg Ekspeditrice, Glentevej 40. Detailhandler Nielsen og Hustru Juliane Nielsen Værnedamsvei 7. Vilh. Krogh, exam.'.1 u r., Rodemester assistent. Aabo u levard 36. O. Madsen, Frejasg. 1. Ejner Petersen, Olfert Fischersg. 53. Th. v. Meyeren, Ballerup. Dagmar Tage-Jensen. Fru v. Meyeren. H. v. Meyeren. Ch. v. Meyeren. Kaptajn von Meyeren. H. P. Møllgaard. Ulrich Møllgaard. E. M. Møllgaard. Regine Møllgaard. Enkefru E. Dam. L. Dam. A. Schierbech. \ alborg Schierbech. Charlotte Schrøder. Constance Femmer. P. Mathiesen, Hjort Lorenzensg. 21. J. Liebach, Gi' Kalkbrænderivej 8. H. Ravn, Jagtvej 14. K. Ewertz, Høvgaardsg. 7. Cigarfabrikant Vilh. Hansen, Fælledvej 7. A. Lose, M. Lose, E. Lose, N.yvej 31, Gentofte. Pens. Maskinmester L. A. Hedberg. Fru E. Hedberg, Frk. L. Hedberg. Kaptajn Joh. Clemmesen, Fru Marie Clemmesen, Classeng. 36. G. Fløystrup, Reservelæge ved Rigshospitalet, C.' Fløystrup, Frue. Rosa Hansen. Nanny Fock. Marie Fock. Aage Fock. Christine Olrick. Marie Olrick. Lærer H. C. Dydensborg, Kg. Lyngby, Fru J. Dydensborg, do. Christian Jørgensen. Slemminge. Otto Jørgensen, Sakskøbing. J. Jørgensen. Killerup. G. E. Petersen, Kontorist, H. C. Andersensg. 9. Kamma Geddei, Sølvg J. Petersen. H. C. Andersensg. 9. Johs. Jørgensen, Propr., Hulemosegaard pr. Nyraad, Hanne Jørgensen, do., Martha Christoffersen, do., Olga Johansen, do., Forvalter Møller, do. P. Fabricius, Alfa, Vordingborg, og Carla Stanner', do. J. Bang, Skovrider og M. Bang, Hillesvig pr. Guldborg. Ramsgaard, Dyrlæge. og Fru Olga Ramsgaard, Viborg. M. Bilgrav og Fru Vilhelmine Bilgrav, \ iborg. Kantor O. Lund og Fru Louise Lund, Holbæk. Landmand N. Chr. Bornø. Fru Elisa Bornø, Lærerinde Emmy Knudsen, Husassistent Martha Nielsen, Husassistent Anna Egelund, alle af Øverupgaard, Esrom. Frk. Johanne Hansen, Viktoriag. 20. Frk. Th. Paulsen, Valdemarsvej 5, Charlottenlund. Frk. A. Poulsen, Østerbrog Joh. F. Speich, Kunstmaler, Overgaden o. V. 84. Maleren, Løjtnant R. E. Sørensen, Malermester J. C. Sørensen. Astrid Sørensen, Stenograf Oda Sørensen og Sigrid Sørensen, Østerbrog J. Christiansen og Ella Christiansen, Østerbrog Grethe Bagger, Husarkasernen. Frida Christiansen. N. G. Borch, Marie Borch og Anna Borch, Hadsund. A. L. Andersen, Trafikassistent, Aarhus. E. Bistrup, Bestyrer, Brokøbgaard pr. Jyderup. Frk. A. Høyer og Frk. F. Høyer. Hellerup. Betty og Alma Cohen, Hellerup. L. Nielsen og Fru N. Nielsen, Torvegade 50. H. B. Thorsen, Bogholder, og Fru Sylvia Thorsen, Holsteinsgade 19. Carl Meilvang, stud mag., Blegdamsvej 38. J. Nielsen og Frk. E. Nielsen, Strandvejen. J. N. Petersen, Justitsraad, St. Thomas Allé 9. H. C. F. Petersen, Løjtnant, Egilsg. 2. Holger Reimer, Assistent, Margrethevej 15. Hellerup.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

A3 B1 C4 A3 B1 C4. G1. Ane Birch Overbye, f. 19/3 1974, sygeplejerske, x Lars Knudsen (søn af

A3 B1 C4 A3 B1 C4. G1. Ane Birch Overbye, f. 19/3 1974, sygeplejerske, x Lars Knudsen (søn af A3 B1 C4 MANNA SONNE HANSEN, f. 11/3 1873, d. 25/10 1962, g. 26/5 1896 JOHAN PETER KOFOED (søn af gdr. Lars K., St. Bukkegård i Aaker, og Dorthea Margre- the Ipsen, Bp. 74), f. 24/1 1869, d. 26/8 1931,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5.

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5. A3 B9 C5 EMMA ANDREA SONNE CASPERSEN, f. 25/1 1890, d. 23/4 1977, g. 4/5 1917 ALBERT EINER ALBINUS JØRGENSEN (søn af graver ved Sct. Hans kirke Jørgen Christian Albinus J., Odense, og Kirstine Marie Eilersen),

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994.

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. Velkommen Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. DBU har den store fornøjelse at byde 64 spillere velkommen til tre dage i Vildbjerg med kampe og træning. Træningen vil være

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere