DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 t-r^yri W m j Xh, V., ±J L-/ hf i v v * "T mi S(^ K V" ^ 4-. JT*rr-\ r,-> m, j,; v : -<», M w -Hl. ~'^x\}0*' Ål n " Sk V * Vf*c; V - : 4r^ riiy v - t c v'-'/1 ^ /* - >' 3L> H[ ^ /^0\ "><; / t\iv ^ <r vv * ' f > - rø r.^-. v: : H' 1 & ' i r S Tv v S\ -H k Y U ' V>f! - \ hj. A <. v'j! 5^ " -! L '! f '\.. '* : V "Ht $ 'rø * < # ;%kæ H, v^ - 'f '' j MHUS w& 4 i «mm.1 i : "~ f K ip '\ BH Kfjg ' /, ' X / "X: r i f l *1 <\ <:. " '"' \ k ss -*

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 wmmm -

6

7 mod dansh Rrigsbørnehjoelp. Gennem Dagbladet København" har vi undertegnede danske Mænd og Kvinder ved vor Underskrift protesteret mod den af Hr. Læge Thorson og hans Medunderskrivere paatænkte Dansk Krigsbørnehjælp, idet vi formener, at den er i Strid med Kravene til vor ligelige Neutralitet og med det danske Folks Følelser. Protesten er underskrevet af ialt: 15^94 danske Mænd og Kvinder. Københavns" Redaktion

8 Styrmand S. Amorsen, Fredensg. G A, cand. pharm. H. A. Andersen, Koldingg. 19, Direktør Aage Pape o gfru Christine Pape, Flensborgg. 26, Musiklærer Oluf Brøndberg, Studiestræde 13, Knud og Mathilde Piper, Forfatter Alfred Ipsen, Gi. Kalkbrænderivej 4. Købmand Frederik Jørgensen, Christiansborgg.l, Kommunelærei'uidelieiga Nissen/ Premierløjtnant Stig Lasson, Niels Hemmingsensg. 8, A. Hermansen, Bredgade 22, F. Plum, Bredg. 22, A. Pedersen, Bredg. 22, Prokurist J. M. Kvist, \ estmannag. 1, Proprietær A H. Rosendal, Fru Ingeborg Rosendal og Frøken K. E. Rosendal, Tietgensg. 68, Købmand Mikael Johansen, Aarhus, Rentier O. Neve og Fru Amalie Neve, Hellerup, Fru Margrethe Kaarsberg, Charlottenlund, Skoleinspektør H. P. Bruun og Fru Kristine Bruun, Gasværksvej 22, Viceinspektrice Harriet Miillertz, smst., Læge Andreas Møllex og Fru Ballerup, Pollux Brisson, Strandagervej 24, E. Olsen, Islands Brygge 3, J. T. Rohde, Thorshavnsgade 8, Bankbestyrer Jessen, Islands Brygge 3. Kasserer Hansen, Colbjørnsensg. 12, Bankassistent Rasmussen, Skydebaneg. 1, Arkitekt Oscar Kramp og Fru Mathilde Kramp, H«lgolandsg. 5 Mag. scient. Poul L. Kramp og Fru Marie Kramp, Sommersvej 5, Charlottenlund, Arkitekt J C. Philipsen og Fru E. Philipsen, Fuglebakkevej 5i. Kaptajn, Driftsbestyrer Kiær, Inger Kiær. Bodil Kiær. Ella Jensen, Snedkermester N. Andreasen, Casimir Grundstrøm. Alm. Hospital, cand. teol. Pr L. Ipsen, Skibsreder M. Nissen, og Fru A. Nissen, Lundsgade 6, Frøken Augusta Fenger, Blegdamsvej 80. Th. Manicus Hansen, Blegdamsvej 80, Overlærerinde Dora Øllgaard, Kommunelærerinde Sophie Ølgaard og Juliane Øllgaard, H. C. Ørstedsvej 15, Else Hansen, Poppelg. 5, Marie Poulsen. Borgerg. 134, Einar J. Harck Baadsmandsstræde 8, Arthur Strøm, Haderslevg. 28, Marie Poulsen, Borgerg. 134, Alfr. Strøm, Haderslevg. 28 Lærer Kr. Kjær og FruAgnes Kjær, f Madsen Halsted, Apoteker Ohr. Rafn og Fru M. Rafn, Hellerup, Direktør Helge Jacobsen, Ny Carlsberg, Driftsbestyrer Lauritz Sørensen, Allég. 37, Fuldmægtig Svend Birger, Amagertorv 8. stud. mag. Karen Nyrop, Nørre Farimagsg. 7, Inger Nyrop, P, Johansen, A. Bardrum, F. Hansen, Arbs. Nr. 104 Wolthers 934, Sandholm, 119 Poulsen. 154 Hansen, 935 Thestrup, 772 Enslev, 838 Hansen, alle Skydeskolen, Jacob Finnich, Egilsg. 12, P. Ørtvig, J. Danefærdsvej 18, A. Bøgh, GI. Kongevej 91, II. Winther, Arkonag. 5, L. Schmith. Dr. Olgasvej 51, C. L Petersen, Valby Langg., P. E. Schytte, Nansensg. 50. A. Wilding, Bjørnsonsvej 88, Tli. With, Jafcobys Allé 6, Aug. Melcher, Lykkesborg Alle 35. P. Jensen, Værkfører, Kochsvej 7, C. Olsen, Amagerbrogade 207. Peter Arctander, Forhaabningsholms Alle 7, Laura Brandt Skipperforeningens Stiftelse, Tekla Glasser, Evaldsgade 4. St.. Klas selotterikollektør N. K. Andresen og Fru Ch. Andresen, f. Phister. Manufakturhandler C. C. Nielsen,.Jacob Holmsgade 2. Bogholderske Martha Daaholt. Enkefru M. Nielsen. Kommunelærerinde D. Nielsen. Ægirsgade 19. Fabrikant Louis Nyrop, Fru Sofie Nyrop. Norrefarimagsgade 7. Postkontrolior J. C. Nvholm. Postkontrolior P. Rohde. Postekspedient P. Madsen. Sygeplejerske Johanne Skade. Caroline Olsen. Jens Juelsgade 12, Thora Simmerling, Tens Juelsgade 12, Stabssergent A. Ritscher og Hustru, Hellerup. Diakon Anton Hansen. Overg. o. Vandet 88. N. A. Nielsen. Egegade 16. G. Jensen. Biilowsvej 32. B. V. Hofdam. Bulgariensgade 1. E. Andersen, Væversade 3. Emil Wang, Rosenvængets Allé 20. Else Mortensen, stud. art., Enghavepl.21. Povl Jensen, Willemoesgade 61, H. Hansen, Niels Ebbesensvej 26, Frøken J. N. Petersen, Kaptajn Chr. Blangstrup, Strandvej 83 A, Grosserer Hannibal i ranck og Fru Anna Franck, Nørrefarimagsgade 65, Ingeniør Axel Holst, Ahlmans Alle 11, Hellerup, Jens Jørgensen, SKjoldsgade 6, A. M. 1. Knudsen, Buduinge, Grosserer Jørgen Bricka, Amicisvej 25, Overlærer J. Scheller og Fru M. beheller, Emilievej l A, Grosserer V. Seldorf, Fru Augusta Seldorf, Niels Juelsgade 7, Oberstløjtnant L. M. Dornonville de la Cour, Kaptajn G. Jensen, Kaptajn L. N. Klint, Premierløjtnant O. C. Thomsen, Premierløjtnant Axel Hertel, Inspektionsbetjent N. Hansen, Fru Anna Hansen, Egilsgade 28, Assistent A Prætorius, Fru Clara Prætorius Frk.T. Prætorius, Overretssagfører H. F. Møller, Sagfører Rudolph Alstrup, Barber Hans Dyhr, Fru Hanne Dyhr, Gernersgade 48, Fuldmægtig, exam. jur. C. Møller, Fru Marie Møller, Dr. Ab.ldgaards Alle 14, Forfatterinde Anna Baadsgaard, Fru Ida Madsen, Brohusgade 14, i ru Kaptajn Schouboe, Biilowsvej 9, Carl Lorentzen, Jomsborgv. 33, Heil., fhv. Sognepræst E. Bohn, Fru Petra Bolin, Martensens Alle 8, Henriette Obel, Livjægerg. 33, Maskinmester Vald. Jensen, Fru B. Jensen, Østbanegade 115, Lærer C. J. Wamberg, Jyderup, Gerda Gomard, St. Annaplads 18, Professor E. Pontoppidan, Johanne Pontoppidan, cand. jur. Eiler Pontoppidan, Inger Trost, Annettevej. Charlottenlund, Fru Organist Boesen, Helsingør, Grosserer Søren Petersen, Østerbrogade 62, Pastor omer. II. G. Saabye, Fru Saabye, Frk. Saabye, Husassistent Elisabeth Hansen, Grundtvigsv. 5, Viggo Larsen, St. Kongensg. 21, Carl P. Pedersen, Ndr. Frihavnsg. 63, Johs. Møller, Frederiksborgg. 5, A. Helms, Rosenv. Sideall. 3, Erik Thomsen, Vestervoldg. 96, Albert Krabbe, Stengaards Alle 4, Heil., Karl Jensen, Raadmandsgade 14, Carl Lund. Griffenfeldtsg. 43, Klasselotterikoll. "W.Foght, Kommunelærer H.(jrreve, Telegrafmedhjælp. Aase Greve, S. Guntofte, Anne Greve, Frsundsvej 37, H. C. Hein, Svanemosegaardsvej 11, fhv. Skuespillerinde Anna Foght, Kommunelærerinderne C.Løvgreen, Falkoneralle 29, Marie C. Jørgensen. Dosseringen 30,.T. Marcher, Kong Georgsv. 4, P. Henckel, Jagtv. 2, E. Bluhme Bay. Københavnsvej 10 A, Heil., Ingeborg Smith, Nyelandsvej 41, Underbibliothekar mag. art. Roos, Gudrun Tscherning, Kommunelærer Ew. Tscherning, Maskinmester Alfred de Lemos, Fru Asta de Lemos, Thorshavnsg., Fru M. Karfot, 0. Fasanvej 68, Kommunelærer Ohr. Winther, Frederikssv. 41, pens. Skibskaptajn N. Riise, Roarsv. 1, Chr. Skjoldager, M. Skjoldager, N. Fasanv. 46, Fru Gerda Bayer, Carl Olsen, Mysundeg. 24, A. Nielsen, Roskildevej 58, O. Ditlevsen, GL Kongevej 137, M. Holler, Charlottenlund, A. Høegh fissen, Egilsg. 43, J. Jensen. Biens Allé 7 M. Larsen, Vesterbrog. 113 Chr. Jensen. Forhaabningsholms Allé 28, A. Ditlevsen. GI. Kongevej 137, H. A. Holler. Charlottenl., Fru Julie Leonhard. Djernæs. Thisted. Frk. P. Leonhard Slagelsesgade 5, Afdelingschef Tonny Olsen.Baggesensgade 2. Sparekasseass. Griis, Fjords Allé 9. Landskabsmaler Adolph Larsen. Fru J M. Larsen, Tullinsg. 27. Handelsrejsende Adolnh Harder, Thorshavnsg. 2, Johanne Bokkenheuser, f. Gjellerup, Forfatter Knud Bokken'heuser, A. P. Andersen, Jyllandsvej 25. K. Jensen. 0. Farimagsg. 0 P Rasmussen. Svinget 1. Chr. M. Andersen, Tranevej 12. Joh. Fr. Sørensen. Hovedvang 7. Emil Nielsen. Korse:. 37. M. Friis Jagtv. 98. C Schnoor, Mirabellavej 20. C. C. Kallenbach-Pedersen, Sognepræst, Lundum. H. Rasmussen, pens. Lærer, Fru N. Rasmussen, Frk. A. Rasmussen, Ingerslevsg Arkitekt A. Gjellerup og Hustru, Ribegade 19. Komponist Th. Lehmann. Fru Agnes Lehmann. Frk. Sonja Lehmann, Harald Lehmann, Kirsteinsg. 2. Urmager Julius Petersen, Strandvej 39. N. F. Winther, pens. Stabssergent. Fru N Winther, Hobrog. 4. Hansen Koed, Fabrikant, Thurøvej 14. A. Petersen, Guldborgvej 12. Assistent Niels Schou, Kronprinsesse Sophiesvej 2. Fru Assistent Dagmar, Schou, Kronprinsesse Sofiesvej 2. V. Haasum, Postbud. Mølleallé 12. K. Andersen, Folkvarsvej 28. A Nissen, Rolfsvej 12. Marie Mørck, Skolebestyrerinde. Hillerød. Astrid Brodersen, Lærerinde, do. E. Krohn, eks. Lær., do. Gudrun Mørch, do. Mathilde Moller. do. Kirstine Johansen, do. Inger Mørch. Asylmoder, do. Eva Mørch. Lærerinde, do. Jørg. Pedersen, Helga Holm Pedersen, R. J. Holm, Margrethe Rothausen. Fuglebakkevej 37 og 39. Solvejg Sadolin, Fængselsopsyn. Christianshavn. Fru Maria v. Hedermann- Aamodt, Lærerinde i Klaver. Løn-»angsstræde 37. Aug. v. Oldenburg, cand. phil. Kommunelærer. H. C. Sørensen, Guldborgvej 18. Thorvald Nielsen. Forvalter, Fru Jørgine Nielsen, Godthaabsvej 16. Marg Skotte, Lol- 1 ands vej 36. Astrid Christensen. Kommunelærerinde, Manøgade 4. H. Frederiksen. Sofie Frederiksen. Lollandsvej 36. H. O. E. Andersen. Konstruktør, Fru Minna Andersen. Livjægerg. 33. O. G. Andersen, Fru Olivia Andersen. Kastelsvej 5. Overmask'nmester Th. Jensen og Hustru, Willemoesgade 61. Frede Aamodt, Kunstmaler. Løngansstræde 37. Frøken B. Schlegel. Sorø. Frk. B. Glahn. do. Frk. E. Juhl. do. Frk. P. Juul. do. Johannes Høver. Bagermester, Slagelse. Fru Dora Pedersen. do. Fru Anna Nielsen, do. Fru Marie Pedersen, do. L. Pedersen. Mejeriejer, do. P. Pedersen. Bogholder, do. Elna Bækkelund, do. Ellen Læssøe Engberg, Køge. H. Arctander, Kredslæge. Fru D. Arctander, Storehedinge. Bankbud N'. V. Mortensen. Fru M. Mortensen. Frk. E. Mortensen. Frk. A. Mortensen. St. Hansgades Passage 1. Emil Petersen. Kasserer. Fru Marie Petersen. Abel Cathrinesgadc 24. Fabrikant C. J. Svendsen og Hustru. Sundevedsgade 5. Boghandler C. M. Svendsen, Vesterbrog. 90. Vinhandler Holger Svendsen. Torveg. 61. Assistent Viggo Svendsen. Magda Svendsen. Sundevedsg. 5. Eugenia Petersen. Sverigsg. 2. Thor Christophersen. Roskildevej 42. Rosa Larsen. Vesterbrogade 90. Afdelingsleder Niels Nielsen og Valborg Nielsen, Kaalundsg. 4. Petra Fahnøe. Harsdorffsvei 10. J Søeborg. fhv. Kommunelærerinde. Emilie Søeborg. Nørrebrog. 70. Amalie Gosch. Godthaabsvej 6. L. P. Benzon, cand. polit.. Harsdorffsvej 10. Husejer Hans og Ida Kjerting. Sundevedegade 18 L. M. Thomassen. Lærer, Frederiksværk. Anton M. Jensen. Lvnæs Pastor emer. Harboøre. do. H. W. Hansen St. Karisminde. A. V. With. Kroejer, Lynæs. Fru Kristine With. do. Enkefru Kirstine Rasmussen, do. Pastorinde AndreaWith Jensen, do J. Grunddal. Kommune 1., Fru Kirstine Grunddal, Frk Ellen Grunddal, Sigbrits Allé 15. H. Holm Petersen. Kommunelærer. Nansensg. 13. Frithiof Ross. Prokurist. Fru Lili Ross. Dosseringen 48. Th. Zierau. Kontorbestyrer. Fru Anna Zierau. Frk. Margrethe Zierau. Dosseringen 8. J. V. Rasmussen. Fru Emma Rasmussen. Frk Else Rasmussen. Vesterbrogade 89. C. Trolle, fhv. Skolebestyrerinde. E. Schack. V. Bjerregaard. Stockholmsgade 17. Emilie Schultz. Østerbrog. 17. Alice Hansen. København. Jenny

9 Green. København. Vilh. Lange. Vedbæk. M, H. Bogh, Lillerød. Preben Christensen, Konstruktør, do, E. Bogh, Lærer, Kollerød. J. Bogh. Fuldmægtig, Hillerød. H. Toft, stud. mag. København. Helene Bogh, Lillerød. Fru Bogh, do. Axel Steenbeck. Lyngby. A. C. Nielsen, Carl Johansg. 10. K. Sohneller, Laurids Skausg. 7. Otto Wisjnann, Willemoes g. 43. E. B. Daugaard, Hellerup. H. Andersen, Burmeisterg. 2. E. Dyhr, Vesterbrog Bjarnholt, Jul. Blomsg. 3. Albertine Molvig. C. A. Molvig, Vesterbrog Styrmand M. Kromann, Marstal. Wilhelm ine Schou, eksam. Lærerinde, Kronprinsesse Sofies Vej 2. Maskinarbejder N. Jensen og Hustru, Chr. Svendsensg. 1. Kurvemagermester L. Jensen, Fru Jensen. Karl Jensen, Fredericiagade 43. Frk. Mohr. Frk. Jensen. Fru Mortensen. Frk. Sørensen. Frk. Hansen. Fru Tåstrup. Frk. Sørensen. Fru Hansen. Frk. Larsen. Fru Petersen. Frk. Petersen. Fru Madsen. Frk. Eriksen. Fru Jennerjahn, samtlige Patienter C. II, Øresundshospitalet. A. Mørch, Revisor, Fru M. Mørch, N. P. Mørch, Asa. v. Statsb., Aag Magistrat sfuldm. Koefoed. Fru Regina Koefoed, Charlottenlund. Axel Dam, Charlotte Dam, Hellerup. Anna Knudsen. K. Chr. Knudsen. Sortedamsdossering 45. Professor Alexis Petersen-Studnitz. Fru Agnes Petersen-Studnitz, cand. jur. Karl Robert Petersen-Studnitz, Vesterbrog Fru Ingeborg v. Billow, Strandvei 177. Anna Sørensen. Niels Ebbesensvej 23. Enkefru S. Rasmussen. Snedkersvend G. F. Rasmussen, Hejrevej 21. Typograf H. A. Rasmussen, Fru L. Rasmussen, Teklavej 9. Frk. Dagmar Andersen, Hejrevej 21. Fru og Frk. Wolfgang. Chr. Poulsen. Krestine Poulsen. Smalleg. 28. Vilhelmine Grogan, Valbygaardsvej 12. Paulin Poulsen. Gudrun Paulin Poulsen, Smalleg. 1. IL Klarskov-Andersen. Jagtvej 83. N. Andersen og Hustru. Elisabeths Minde. Husum. V. Andersen og Hustru Husum. Ingeniørelev V. Mandal, Bredgade 66. Frk. V. Ovesen. Fru F. Voss. Fru S. Hansen. Mariendalsvej 34. Otto Ildsgaard. Handelsrejsende, Godthaabsvej 32. Alf. Bo, Lærer, Lyngby. Anne Marie Bo, do. Marta Bo, do. Provst J. Lebeeh, do. Provstinde M. Lebeck do. K. Lebeeh. Kommunelærerinde. Kongens Tværvej 3. J. H. Hillebrandt. Manufakturhandler. Lyngby. Enkefru H. van Mehren- Levinsen. A. van Mehren-Levinsen. cand. polit., Bækgaard, Stabssergent. Skydeskolen. C. Federspiel. Fru T. F. Federspiel, Valbygaardsvej 52. Fru Ellen Lundsteen. Jul. Lundsteen, Sofievej 2. Læge. Frk. Arffmann. Fru Elisabeth Arffmann. Stud. jur. H. Arffmann. Frk. E. Arffmann, Valdemarsg. 20. Frøken Johanne Linnemann. Hauchsvej 18. Christian Gornitzka. Fru W. Gornitzka, Abel Cathriresg. 21. Stud. jur. Vagn Bro, Upsalag. 6. Forvalter S. Bro. Strib. Manufakturist H. Bro, Kolding. Andersen-Egede, Maskinmester i D. F. D. S. Mathilde Egede. Grenaa g. L J. Simonsen. Kommunelærer. M. Simonsen, Nørrebrog. 61. N. Skarvig, Skoleinspektør. Gerda Skarvig. Matthæusg. 33. M. K. Scheur, Kommunelærer. Anna Scheuer, Blegdamsvej 80. Anna Kofoed, Sygeplejerske. Hagbarth Preuss, Forvalter. Edgar Preuss, ^ iolinist, Godthaabsvej 31. Skibsfører A. Rasmussen og Hustru. Emilie Rasmussen. Godthaabsvej 10. Thalia Tersling. Olga Tersling. 0. Farimagsg. 32. Enkefru H. Stockmarr. Fru Anna Stockmarr, Gothersg Fru Louise Øllgaard, Stenosg. 5. V. Jørgensen, Skolebestyrer, Valby Realskole, Valhøjsvej 12. Johanne Møller, Selma Møller, Carl Møller, Livjæger Allé 16. Handelsrejsende Henry Jensen, Nørrebrog Chr. Thomsen Ole Jørgenssensg. 1. Vald. A. Petersen. Otilia Petersen, H. P. Christensen. Peter J. Christensen. Einar M. Christensen. Agathe Christensen. Sophus C. Christensen. Nørrebrog. 225 Fru Helene Bucka. Fr. H. Bucka, Amicisvej 25. Enkefru A. Andersen, Østerbrog Politibetjent Chr. Christensen og Hustru. Vald. Christensen. Ingolfs Allé 32. Cand. polit. Bregning. Villa Sano, Strandlodsvej. Postbud Fr. Christensen og Hustru, Istedg. 96. Fru Olga Bregning. Villa Sano, Strandlodsvej. A. Wedel, Brofoged, Langebro. Otto Wedel, fhv. Tømrermester. Holger Wedel, Hedensted Apotek. E. Henningsen, Maskinmester, Langebro. Anna Wedel. Under Elmene 11. Ernst Wiirtz, Kaptajn. Thingvalla Allé 6. Else Wiirtz. C. O. Tesch, E.U. Tesch. ' Alfred Christensen. Anna Christensen. Kongedybs Allé 3. Frk. C. Michelsen. Amagerbrogade 136. Fru Anna Taylor, Vestervoldg L. Wind. Skibsfører, Fru E. Wind, Sygeplejerske. Bergthorasg. 6. Emci Jacobsen, Egilsg. 68. Oberstløjtnant P. E. Pedersen og Hustru. Krogsg. 1. C. F.Maegaard, afsk. Kommandør. Strandboulevard 3. Fru Fanny Busck. Østerbrog. 62. Fru Louise Jensen, Carl Jensen, pens. Oversergent., Liflandsg. 1. Fru A. Jensen. Jeriohausg. 7. Fru S. Larsen. Lundbyesg. 19. Pens. Overbanemester R. M. Rand. Fru Maria Rand. Frk. Siefrida Rand. Malermester Arnold Rand. Malermester Bruno Rand. Ass. Th. Andersen. Fru K. Andersen, Jomsborgvej 27. Fru Valborg Steen, Amagertorv 23. Helga Riitzau, Vodroffsvej 49. Marie Hostrup, Bjelkes Allé 9. Helene Sommerfeldt, Kommunelærerinde, Emilievej 13. Fru KaDtajn Hertel, Maglekildevej 19. Fru V. O. Damm. Smalleg. 30. Fru Agnes Dresler, Nykøbing F. Frk. E. Riitzau, Odense. E. Lichtenberg, Vebersg. 50. N. Pedersen. Krigsassessor. Frk. Eva Selbak. Frk. Inger Petersen. G. E. Petersen, Kontorist, H. C. Andersensg. 9 A. Petersen, C. Metzsch, E. Schweitz, Zeidler, A. Johannessen. Amagertorv 23. Valdemar Pedersen, Reverdilsg 6. Otto Steen, Amagertorv 23. Theo Berg. Grosserer, N. Voldg. 29. Marie Ingstrup, Amalievej 14. Frk. Th. Gyberg. Hans Fiedler. H. C. Ørstedsvej 30. Ingeborg Hansen Haverland, Vodroffsvej 58. Agnes Fiedler, Amalievej 17. Karen Hansen. Amalie vej 17. Carl F. L. Petersen. Kommunelærer. Fru Astrid Petersen. Vesterbrog Enkefru A. Hansen, R. Hansen, Kommunelærer, Edv. Hansen. Kommunelærer, Under Elmene 10. P. Thomsen. Elmeg. 2. Jens Holbech. Ass. i Finansm. Ingeborg Holbech. f. Pomme rencke, Kaj Gersdorff Holbech, stud. art.. Emmas Vej 6, Gentofte. Else Rohde, cand. phil Husbestyrerinde B. Duckelmann, Gardesallé 22. Grosserer George Lohrer, Fru Emma Lob rer, Carl Alfred Lohrer. Jennv Holmgreen, Emilievej 6, Charlottenlund. Kr. Kristensen, Rentier, Casa bella vista. Asmindrup. II. Permin, fhv. Manufakturhandler, Frk. Inga Perm in, Tordenskjoldsg. 19. Prokurist Adolf Hald, Fru Margrethe Hald. Falsters Allé 3, Søborg. Sygeplejerske Anna Hansen. Bartholinsgade 5. C. Elm. Postekspedient, Fredericia. Alfr. Mikkelsen, Lili Mikkelsen, Nybo". Glostrup. Ansgar. Nordby. Fru A. Kjeldsen. Anker Heegaardsg. 1. Mac Holst. Fru Emmy Juul. Tage Juul, Toldassistent. Premierløjtnant, Kochsvej 29. Anna Juul, Enke efter Banedirektør V. A. Juul. G. Trandberg, Pastorinde. Emilie Jensen. Sygeplejerske. Dorothea Olsen. 0. Farimagsg. 81. Julius Koch, Fabrikant, Nørrebrogade 52. Karl Koch. Student. Fru E. Koch. Frk. Betty Hansen. Johannes Borch. Direktør. Frederik Borch, Arkitekt. Elenius Borch, Forvalter Fru Karoline Borch. Fru Agnete Borch. Frk. Mary Borch. Frk. Anna Kring. Frk. Lilian Frost. J. G. Draskau, Toldassistent, Ndr. Frihavnsg 87. J. Frisenette, fhv. Dampskibsf., Fru K. Frisenette, Madvigs Allé 6. Alfr. Esbensen, Malermester. V. Højstrup, Husejer. Fru J. Højst rup. Holmbladsg O. M. Olsen. Drogdensg. 2. Enkefru Mathilde Boock. Jagtvej 229. Carl Rasmussen, IIof-Bronoestøber, Fru Frida Rasmussen. Frk. Karla Rasmussen, Poul Lauritz Rasmussen jun., Fru Eila Petersen, Raadmandsg. 16. Frk. Alima Pedersen, Vestervoldg. 92. Frk. Martha Pedersen, Frk. Ingeborg Pedersen. Njalsg. 67. Frk. Thora Jensen. Carolinevej 17. Niels Petersen, Njalsgade 67. Forvalter W. Nelson, Fru Fannv Nelson. GI. Kongevej 74. Holger Neergaard, søfarende Maskinmester, S S Brattingsborg. Skibsfører Rasmussen og Hustru. Ullerupg. 2. Fru Nathalie Schmidt. Jens Juelsg. 6. Fru H. Voigt, Vinkelvej 24. A. Ramsing, Kaptajn. Fru J. Ramsing. Sv. Ramsing. L. Larsen, Jespersvej, Hillerød. Frk. E. Permin, Frk. K. Permin. Vodroffsplads 12. Cand. pharm. Carl Her holdt- Peter sen, Frederiksberg Allé 35. Hovmester E. Langvad, S/S Primula, Anna Langvad. L. Tvilstedgaard, Kaptajn, Rolighedsvej 23. P. Søndergaard. Kr. Søndergaard. Horsensg. 4. Oversergent J. Hinge, Fru Inger Hinge. Ingeniørkasernen. Henriette Jensen. Sygeplejerske, Fredericiag. 4. Frk. C. Jensen, Frederikssundsvej 41. Fru Skoleinspektør Christensen, Skoleinspektør Christensen, Frederikssundsvej 41. G. Hulegaard, Posteksp., Frederikssundsvej 41. H. Brunøe, Lærer, Smalleg. 54. Maria Linck. G. Linck. Falkonérallé. Oberstinde S. Muller. Forpagter A. Rye Clausen, Fru H. A. Rye Clausen, Carl Plougsvej 7. H. Rohmann, T. Rohmann, GI. Kongevej 174. A. Egvad, Assistent, Fru C. Egvad, K. Egvad, Kontorist. Zinnsgade 6. Erikka Skeel, Ida Skeel. Østbajjeg. 7. Eggert Lunddahl, Seminarielærer. Emma Lunddahl, f. Bie, Peter Bangsvej 2. Anna Cæcilie Hansen, Enkefru Hansine Hansen, Frk. Olga Hansen. Frederiksvej 22. Forretningsbestyrer Robert Nelson, GI. Kongevej 74. Chauffør H. Bertelsen, Fru E. Bertelsen, Bentzonsvej 34. Kusk Orla Christiansen, Hedebygade 13. Fru Marie Madsen. Glasætser Oscar Madsen, Overgaden oven Vandet 48. Frk. Johanne Hansen, Prinsesseg. 47. E. J. Gøtke, Kløver Allé, Brøndshøj. Gunnar Hagens, Læge, 3?arie Hageng, Magna Bohn-Jespersen, Musiklærerinde, Dagny Kemp, Sigga Kemp, Skjold Kemp, Præstegaarden, Nykøbing F. G. L. Selchau, fh. Overlærer. Overlærer Chr. Velschow, Fru Johanne Velschow, Hillerød. O. og A. Andersen, Toldassistent, Øresundsvej 84. P. Jerndorff- Jessen, Skoleinspektør, Fru Lucie Jerndorff-Jessen, Kommuneskolen. Duevej. H. Jørgensen, Lærer, Øster farimagsg. 24. Typograf M. Chr. Petersen, Karen Petersen. Ægirsg. 17. Ville Due, pens. Oversergent, Classensg. 39. Fru Dr J. H. Berthelsen, A. C. Berthelsen, Stenograf Evaldsg. 2. Fru D. Tang Nielsen, Blaagaardsg. 15. J. Looft, Stationsforstander, Nørrebrog A. M. Nissen, fhv. Skoleinspektør, Fru Ad^a. Nissen, f. T. Stengaards Allé, Kgs Lyngby. N. Bremholm. Njalsg. 40 A. Petersen, Fru Alvilda Petersen, Dannebrogsg. 60. Repræsentant Vilh. Mothensen og Frue. Herm. Jørgensen, Posteksp.. cand. phil., Fjords Ållé 13. Joh. Hein,

10 fhv. Kunstmaler. Louise Langkjær, J. Pedersen, fhv. Apo-teker, Rolighedsvej 13. Malerinde Frk. Augusta Læssøe. Lykkesholms Allé 7. Plantør Kaarsberg Sand, Fru Kaarsberg Sand, Frk. Anna Ekmann, Kochsvej 27. V. S. Schelhase øg Hustru, Blaagaardeplads 10. J. F. N. Andersen, Husejer, Meinungsg. 22. W_- Magner, fhv. Manufakturhandler, Marieg. 31. Johanne Hansen, Gasværksvej 4. Fru A. Krag. Seminarielærer K. Steensen og Frue. Fru Olga Christensen, Guldbergsg. 3. Professor Holger Pedersen, Fru Jenny Pedersen, Frk. Signe Pedersen, Eleanorsvej 8. J. Hage. Nivaa. Bernhard Petersen, Fru Bernhard-Petersen, Ole Suhrsgade 7. Martin Kristensen, Læge. Rigshospitalet. Kirsten Langkilde, Adjunkt, GL Kongevej 105. H. Ohr. Petersen, Elisabeth Petersen, f. Bruhn, Marie Nielsen, Jacobys Allé 10. Adjunkt N. Chr. Nielsen. Fru Ellen Nielsen. Enkefru Karen Sophie Nielsen,Frk. Xenia Gabrielsen. St. Hansg. 8. E. Permin, Kongelunden, Amager. Postmester H. Petersen, Ørbæk. Helga Skrumsager Petersen, født Dohlerup. do., pens. Kommunelærerinde Marie Petersen. do. Alf Dahlerup Petersen, do. Margrethe Hansen, do. Lærer Friderichsen. Marie Friderichsen, Sæby Skole pr. Roskilde. Frk. Hansine Ring. Slagelse. Lærerinde, Frk. Ch. Lyngby. Herfølge Skole. Herfølge St. Fr. Birkedal-Barfod, Pastor emer. Anna B Barfod. Præstekone, Køge. Fru Ragnhild Kann. do. Fru Ruth Høgdall. Lyngbygaard. Frk. Helga Barfod. Lærerinde. København. O. Smith, Præst. Vordingborg. M. Smith, Sognepræst, Viborg, f. T. Vordingborg. Fru Ellen Olsen. Mariendalsvej 43. J. P. C. Carlsen. Sergent. Amagerbrog Fru C. Lawaetz. Nørresøgade 9. Johannes Lawaets. Proprietær. Fredensdal pr. Fakse Enkefru Kirstine Hennings, Faaborg. A. Petersen. Stationsforstander, Bandholm. Karen Hansen. Alfred Hansen. Bøssemager. Jagtvar Helms. Læge, Taulov. Grethe Dalberg. Edwarda Hoffmann. Karen Mortensen. Laura Hartz. Fritz Tøyberg. cand. phil.. Arresødal. Gørdis Thygesen. Arresødal. Knud E. Thvgesen. Ass. ved Hærens Krudtværk. H. P. Poulsen. Krudt vær ksarb.. Frederiksværk. Anna Poulsen, Fredensvej. Frederiksværk. J. Thavsen Petersen. Dyrlæge. Smørum pr. Maaløv. Schack, afsk. Kaptajn af Marinen. E. Jørgensen. Præst. Herløv Kirstine Jespersen. Eladv Jensen. Fru Pastorinde Ravn. Fru Eva Sachs. Fru D. M. Bjørn. C. Hovmøller. Th. Meisner. Fru Joh. Meisner. Marskandiser. Stengade 9. C. L. Skovgaard, Telegrafist. J. P. Lorenzen. Skibsfører s Niels Faarup. Grosserer. Fru Alma Lorenzen. Inger Lorenzen, cand. phil. H. Lorenzen. Nøjsomhedsvej 2. J. B. Worre, fhv. Kapt.. Grosserer. Fru M. Worre. P. L. Koch, Stensbvgaard. C. Larsen, fhv. Slotsgartner. Fredensborg. Løjtnant Lars Chr. Lottrup, Fru Lisbeth Lottrup, Jernbanegade 31. Roskilde. Charlotte Gedde. Lin ges vej. Hillerød. Ebba Madsen. Skovgaardsg. 23. J. Holten. Oberstløjtnant. Avedørelejren. Signe Nielsen. H. C. Andersensg. 10. Hans J. Hansen. Korrespondent, Robert Madsen. Købmand. Dronn. Tverg. 38. Wm. Tensen. Bestyrer. Vesterg. 5. Regnar Pedersen. Kommis. Prins Jørgensg. 12 A. Johansen. Amerikqvej 6. N. Nielsen Kommunelærer. Hillerød. Insreborg Christence Wegener. f. Comtesse Scheel. Frk. Kleisdorff, Manøg. 1. Jørgensen. stud. polyt.. Baggesensg. 2 Buchholtz. Roarsvej 34. J. Balslev. Land inspektørelev. Falkoner Allé 90. R- P. Rasmussen. Konstruktør Roarsvej 1. F. A. Karming. Emil Knudsen, Sofievej 15. H. G. Gjeynøe, Sognepræst, Grevinge Præstegaard. Th. Harke Petersen, Skibsfører. Fru Helga Harke Petersen. Frk. Gudrun Lund. A. Chr. Hansen, Husejer, Carstensg. 5. K. M. Kondrup, Toldbod g. 10. Aage Hansen. Landskabsgartner, Engtoftevej 1. Frk. F. Bast. Baggesensg. 35. Frk. E. Mackeprang, Baggesensg. 35. Frk. Johanne Toxværd, Fru H. Wellejus, Baggesensg. 35. Mathilde Dalberg, IL Dalberg, Højtstrup pr. Helsingør. R. S. Glarbo, Landbrugskand., Vesterbrog. 20. P. F. Sally, fhv. Forpagter, Forhaabningsholms Allé 22. H. Jensen, Husejer, Skyttegade 21. O. E. Nathansohn fhv. Direktør, Falkoner Allé 16. K. Krogh, Landbrugskand. Skaanesg. 11. L. P. Høier. Husejer, Willemoesg. 26. t 7. H. O. Hemmingsen. Litograf, Nørrebrog. 46. A. Ishøy, Agent, Webersg. 3. J. Bojesen, Inspektør, Toldbod vej 34. Otto Steensen, Købmand, Dronnmgensvejl3. Benedictus Petersen. Elisabeth Busch Petersen. Dorthea Haastrup. Benedicte Busch. M. Busch- Petersen. C. E. Hørup, Postkontrollør, Helsingør. Chr. A. L. Møller, Postekspedient. Aage Westerberg, Hornbæk. E. Knox, Grosserer. Fru Jenny Knox. Journalist Albert Thorup. Assistent u. Mag. Hj. Andersen, Bredg. 66. Kay I' raenkel, Helgolandsg. 4. Journalist H. Jordan. Fuldmægtig i Krigsministeriet Volmer Krohn og Fru Alma Krohn, DuntzfeLdts Allé 18, Hellerup. C. Matsen, Sølvgade 91. K. J. Borup, Istedgade 24. Professor Otto Borchsenius, Colbjørnsensg. 27. A. M. Albrechtsen, Grosserer, GI. Kongevej 132. C. A. Christensen, Baggesensg. 24. A. Dalskov. E. Sørensen. Fiskerg. 8. Frk. K. Henning Jensen, Kommunelærerinde. A. Schou Højesteretsassessor. A. Holm, Politibetjent. Agnes Winther Jensen. Carl Vinther Jensen. Forlagsboghandler. Fru Kaptajn Neumann. Pasort N. B. Nissen. Cigarhandler Peter Riis, St. Strandstr. 20. Frisør Th. Olsen, Frisør V. Olsen. Christian Olsen, Købmagerg. 48. J. V. Jensen, Maalerkontrollør, Jernbanevej 41, Gentofte. Hovmester N. P. Larsen. LI. Strandstræde 20. M. Chr. Olsen, Toldassisistent. Kathrinevej 25, Hellerup. Fru Oberstinde M. Muus. Fru Fernanda Halek. Valdemar Rørdam, Forfatter. Joh. Jørgensen, Overintendant, Thorvaldsensvej 25. N. P. Hansen, Oversergent, Jægersborg Allé 75. K. Jørgensen, L nderintendant, Jægersborg A-lé <o. Asmussen, Stabssergent, Jægersborg Allé 93. Einar Christensen, Sergent. Halmtorvet 32. O. Rasmussen, Sekondløjtnant. Jægersborg Allé 75. Ejner Søgaard, Bogholder. Fjords Allé 8. Axel Pedersen. Boghandlermedhjælper, Vesterbrog J. N. Jensen, cand. polyt.. Jægersborg Allé 75. K. Hornbech Madsen. Kontorist, Nyhavn 67. C. Lundbye, Assistent. GI. Kalkbrænderivej 18. Jespersen. Postmedhjælper. Charlottenlund. K.,. Jensen. Reserveintendant, Jægersborg Allé 75. P. J. Hansborg. Oversergent, Jægersborg Allé 91. Axel Hansborg.' Telegrafmedhjælper. Jægersborg Allé 91. N. Thønnings, Oversergent. Jægersborg Allé 95. N. Jørgensen. Lygtetænder, Jægersborg Allé 89. H. P. Olsen. Vognmand. Ermelundsvej 8. Ellen Olsen. Frue, Ermelundsvej 8. Frk. Sofie Olsen. Ermelundsvej 4. Hans Sørensen. Kusk. Ermelundsvej 4. Harald Thønnings, Maler, Fru M. Thønnings Jægersborg Allé 95. C. S. Svendsen. Mekaniker, Fru J. Svendsen, Frk. K. Svendsen, Jægersborg Allé 93. Chr. Andersen Mekaniker, Nyvej 29. A. Asmussen. Frue, Jægersborg Allé 93. Fru Thora Johansen. Jægersborg Kaserne. Enkefru Constance Lund, Jægersborg. Frk. J. Asmussen, Telegrafmedhjælper, Jægersborg Allé 93. Aage Bang, Fuldmægtig, mag. scient, Ellen Bang, Birkerød. L. Andersen. Kontorassistent, Anna Andersen, Carit Et- 1 ars vej 10. J. P. Schmidt. Ekspeditionssekretær. Smalleg. 2. Povl Hilmer, Assistent, Augusta Hilmer. Charlottenlund. J. Østrup, Assistent, Virginia vej 10. C. Jæg-er Petersen, pens. Stabssergent Blekingsg. 3. Milk, Stabssergent, Sva,nestok 10, Kastellet. E. Christiansen, cand. jur., Carit Etlarsvej 13. Fru W. Nellemann. Kochsvej 17. G. Bruun, Kaptajn, Olassensg. 57. Margrethe Bruun, Classensg. 57. Ada Høst. Assistent, Bredeg. 5. Etting, Fuldmægtig, Joms borgs vej 29. Helle-' rup H. Poulsen, pens. Fuldmægtig, Ballerup. Nina Skrike, Assistent. Amalieg. 4. EJ se Unna. Assistent, Forhaabningsholms Allé 9. Karen Krieger, Kastelsvei 3. E. Hage, Assistent. Vinkelvej 4. R. Nielsen. Postekspedient, Halls Allé 5. Fru Anna Clausen. Niels Ebbesensvej 20. Carsten Hauch. Inspektor. Rathsacksvej 22. L. Gudmon, Kontorchef, Madvigs Allé 12 J. Bojesen. Assistent, la Coursvej 14. Elisabeth Pingel, Assistent, Pal. Mø liers vej 6. Murermester Chr. Jensen, Sølvg Inspektør O. Andersen. Webersg. 9. Smedemester Hallas. Zinnsg. 9 Murermester Carl Jensen. Saxog. 36. Kelner Lunow, Fredensg. 13. J. M. Thomsen og Hustru, Frederiksstadsg. 15. F M. Madsen. Høyensg. 21. Chr. Nielsen! Ny Carlsbergvej 6. H. H Frank. Hollænder vej 15. Ludv. Petersen og Hustru, H. C. Lumbyesg. 24. L. C. Dichmann, N. Frihavnsg. 68. Holger Røhling og Hustru, Artillerivej 46. Th. Nielsen^ Bakkegaardsvej 1. J. Chr. Jensen og Hustru, Wevsesg. 22. Jens Jen- Lunavej 5, Søtorp. Alexander Nielsen, Konghøjsg. 8. J. Cramer o g Hustru, Kirkevej 5. Mathilde Larsen Schacksg. 10. C. H. Nielsen, Sundli olmsy ej 67. Emma Ketelsen. Valdemarsg. 26. Johanne Madsen, Frederiksberg Allé 42. A. Lunø-Larsen, Willemoesg. 58. Cici Glahn. St. Thomas Allé 5. C. Th. Kruse og Hustru, Kong Georgs vej 4. Gudrun Petersen, Villa Fingal, Sollerød. D. L. F. A. Beientzen og Hustru, Holger Danskesvej 92. T. M. Hemmingsen og Hustru, Cort Adlersg. 4. L. P. Larsen, Gunløgsg. 60. P. Hoppe og Hustru, Nyelandsvej 4. Kaj A. Bjergsø, Svinget 17. F. Hansen og Hustru. Dyvekes Allé 11. B. Christiansen. Postekspedient. Hj. Hansen. Postekspedient. O. Petersen. Postbud. R. Hansen, Postbud. Aardal, Postelev. Gjellerup, fhv. Distriktslæge, Livjægerg. 19. J. M. Linde. Repræsentant. Østerbrog. 86. Rektor, H. Edw. Hass. Stenhus. Holbæk. Fru Ingeborg Hass. do., Frk. A. Andersen, do., Frk. Ingrid Askgaard, do., Lærer Wm. Carey Færing, do., Lærer R. Kristensen, do., Fru Johanne Panaiteseu. do. Axel Nielsen, Sagfører. Roskilde. Christine Schmidt. Dameskræderinde, Rosengaarden 9. Frk. E. Wulff, kgl. aut. Translatrice. Frk. Lund, GI. Kongevej 74. Anna Jantzen. Nyvej 2, Ludv. E. Jantzen, Partikulier. Nyvej 2. Chr. Bonnichsen, Arkonag. 15. L. Møller, fhv. Forpagter, Fru A. Møller. Fuldmægtig A. Møller. Frk. Sofie Jeppesen. Frk. Joh. Margr. Krarup, Kommunelærerinde, Kastels vej 9. N. H. Huttmann. Rodemesterassistent. Sdr. Boulevard 59. J.. Kiihl, Læge. Fru Caroline Kiihl. Frederik Kiihl, cand. polyt. Ingeniør. A. R. Krag, stud. jur. Boyesg. 5. Harriet Hammer, Skolebestyrerinde, Jac. Danefærdsvej 12. Ragnhild Knudsen, Tandlæge, Svendborg. Fru Marie Knudsen, Gjerritsgade, Svendborg. Fru So

11 phie Sørensen, Valdemarsgade. Svendborg. Gerda og Casper Christiansen, Klosterlæge, Vemmetofte. Fru Ragnhild Friborg. Jobs. Friborg. Læge, Rodby. Herredsfuldm. E. Jersing, cand. jur., do., H. H. Stegmann. cand. jur., do. Julie H. M. Brøndsted, Fjords Allé 1. Enkefru C. Beckett, Valdemarsg. 9. M. ria Stein, Idagaard, Slagelse. Anna Funch, GI. Kongevej 162. Kantor Niels J. Nielsen, Nykøbing F., Fru Magna Nielsen, do., Frk. Math. Skaarup, do., Fru Ida Skaarup, do. N. Blume, Godsforvalter, Pederstrup pr. Horslunde. Anna Sophie Fischer. GI. Kalkbrænderi vej 8. M. Dorph, Lærerinde, Enkefru C. Michelsen, J. Michelsen, stud, mag., Rosendalsg. 14. Kollekter R. Langkilde, Helene Langkilde, Vesterg. 47, Svendborg. J. S. Frederiksen, Chr. A. Sørensen." S. R, Møller, H. J. Hansen, E. H. Asmussen, Peder Toft. S. Nielsen, Rørholmsg. 5. Alfred Henriksen, Købmand, Skodsborg. Otto Hillemann, Bogholder, do. Laura Henriksen, Husejerske. Fanny Spreckelsen, Sølyst, Nyborg. Anna Jensen, fhv. Sygeplejerske, do., Fru Louise Bagge, do.. Fru Gustav Petersen, do. Frøken Julie Berlitz, do., Frk. Bmmv Sparring, do., Frøken Hedevig Wright, do. Frøken Anna Jensen, do. Sygeplejerske Sophie Andersen, Kbhvn., p. t. Nyborg. Fru Marie Christensen, Sølyst, Nyborg. Pensionist P. N. Ley, do., Fru Marie Ley, do., Fyrbøder Å. Lev, do., Fru Christiane Ley, do. K Th. Petersen, Emma Petersen, Doris Helene Petersen, Arnen", Vinkelvej, Nyborg. Marie Paludan-Muller, Haslev Gymnasium. L. V. Dahlerup, Overretssagfører, Johanne Dahlerup. Nyborg. C. Bjerre. Nyborg. Frk. Marie Møller, O. Bagersg. 4, Odense. Boe Bojesen, Realskolelærer, Maribo. Karen Bojesen, cand. phil., Maribo. A. W. Jiihne. Maskinassistent, Korsør. F. Egense. Maskinmester, do., W. Gottsehalck, Skibsmaskinassistent, do.. M. P. Hansen. Skibsfører, do., A. Petersen. Styrmand, do. M. Holm, Koldingg. 29. Anna Knudsen, f. Munch, Knud L. Knudsen, Proprietær, Stensgaard, Sorø. H. A. Michelsen, Styrmand. Korsør, Fru Selma Michelsen, do. Styrmand R. Tjansen, do. Georg Brøndsted, Ingeniør. Thora Brøndsted. Fru Anna Bergh. kgl. Revisor.. Kaptajn Bergh, Upsalag. 4. Axel V. Madsen, Postekspedient. Peder Skramsg. 16. J. Dahl. Postekspedient. Hans Egedesg. 13. Fru Tofte Hansen, Kuchlersg. 14. Tofte-Hansen, pens.stabssergent, Kiichlerg. 14. Marie Kæstel, Rolighedsvej 23 Fru Caroline Larsen. Rolighedsvej 18. Frk. Johanne Rasmussen. Rolighedsvej 23. Nicoline Krol'l, Skrædermestrenes Stiftelse. Harriet Gede. Rolighedsvej 23. Frk. Anna Petersen. Rolighedsvej 23. Henriette Brodersen. Rolighedsvej 23. Ester Mogensen. Rolighedsvej 23. Fru H. Br. Gregersen. Opsynsmand Larsen og Hustru. Emil Larsen, Manufakturist. Elvira Larsen, Ekspeditrice. Ebba Larsen. Ekspeditrice. A. M. Hansen og Hustru. Danmarksgade 15. Fru Kirstine Nielsen, Bergthorasgade 11 Baron N. Bille Brahe, Classensg. 34. H. H. Holme Hansen, Sekondløjtnant. Holger Haugsted, cand. pharm, Skelskør. N. Grejsen. Sognefoged, Valsømagle. Fhv. Barbermester Hendrik Vallensbæk, Nørrebrog. 17. Enkefru Christine Petersen. Livjæger Allé 12. Fru Betty Nymar. Rosenvej 5. Ove J. Olsen, Svinget 11. Fru L. Bruun, Erik Bruun, Caroline Jensen, Emmasvej 8, Gentofte. A. A. Beyer, Fuldmægtig. Fru Lis Beyer, Holbæk. Agnes Knudsen. Kommunelærerinde, Lykkesholms Allé 7. Inger Prag. Rosenv. Allé 5Margrethe Dahl, Klingseyvej 9. Ellen Larsen. Hovedvang 2. M. Knudsen, Lykkesholms Allé 7. Joh. Petersen, Rantzausg. 70. Dina Josephsen, Lykkesholms Allé 5. Alfred Beyer, p. t. Holbæk. Forpagter C. Lassen og Hustru. Villa Solbakken. Gilleleje. Frk. Bertha Jørgensen, Frk. Karen Pedersen, Solnæs. Maaløv. Axel J. W. Petersen. Repræsentant, Ballerup, Holger Busch, Forretningsfører, do., Journalist A. Kamp Schiøth, do. C. Andersen, Læge i Grønland, Fru E. Andersen, Fru Anna Carlsen, Musiklærerinde. Frk. D Carlsen. Bøssemager Chr. Carlsen. J. E. Ohlsensg. 1. J. P. Bang, Professor. G. Lautrup, Jernbaneassistent, Astrid Lautrup, Nylandsvej 19. Emma Herskind. Albertine Mortensen. Kofoed, Stationsforstander. Anna Kofoed. Agnete Kofoed. Ingeniør Villars Lunn, Fru C. Lunn, f. Junggreen, Hegnsholt, Fredensborg. Chr. Christensen. Hauchsvej B. L. Hansen. Kommuneassistent. Sofievej 20. N. Giersing, Falkonergaardsvej 5. Frk. Amalie Bindslev, Frk. Hulda Sand, Cort Adelersg. B. Enkefru Olsen. Københavnsvej 1. Fru Sophie Ottesen. Tegner Louise Ottesen, Ordrup Jagtvej 57. Viggo W. Jensen. Isenkræmmer. Ringe. A. Jensen, do. Peter Jørgensen og Hustru. Snedkermester. S. Nordbys Allé 19. Enkefru Hanna Jørgensen, Gothersg. 54. C. B. Høy, Handelsfuldm.. Baggosensg. 4. Fru Louise Hansen. Fuldim. H. C. Hansen. Frk. Lovisa Hansen. Nørrefarimagsg. 65. Fru C. Kallerup. Solbakken, Vejle. Frk. He.lga Kaitoft. do. Bagermester Peter Nielsen, Ringe. Henriette Larsen. Klosterfrøken, Fredensborg. C. V. Thøgersen-Høpfner. Liliedal pr. Ejby. Minelods Th. Christensen, Fru Th. Christensen, p. t. Nyborg. Mejerist Pedersen Anna Pedersen. Frk. Rasmusssen, Nyborg. Togfører J. P. Tønder, do. Anna Tønder, do. Wanda E. Tønder, do. E. Larsen, Remisearbe.jder. do., Marie Larsen, do. Marie Andersen. Enkefrue, do. Johanne Melchior, Enkefrue, do. A. Poulsen, Togbetjent, do. Else Poulsen, do. C. Lassen, Togbetjent, do. Valborg Lassen, do. Minelods Markussen, p. t. Nyborg. Inger Johanne IngbøL Kai Ingbøl, Amtslæge, Skanderborg. R. Rée, Ingeniør, Østerbrog S. Rée, Arkitekt Madvigs Allé 9. J. Rée, Frk., Madvigs Allé 9. Ida Rée. Enkefru^ Madyigs Allé 9^ Ida Lund, Kommunelærerinde, Sagasvej 12. Agnes Lund, Frue, Sagasvej 12. H. B. og J. P. Nordbo, Vester Løve Skole. Høng. Fru Gerti Hedegaard, Merløse. Frk. Girlie Hedegaard, do. Dyrlæge A. Jensen, do. Fru K. Jensen, do. Frk. H. Jensen, do. Frk. J. Jensen, do. Ingeborg Dinesen. Laurine Nielsen. Emma Håkansson. Vilhelmine Larsen. N. J. Poulsen, Kordegn, og Hustru Kirstine Poulsen. O. J. Olsen, Stationsforstander, Ulfborg. Th. C. Lange, Postekspedient, Fru Ellen Lange. Dr. Abildgaards Allé. Sofie Fibiger. Julie Halberg. Hjalmar Sørensen. Bogholder, Cathrine Skøtt, Smalleg. 36. Jes Sørensen, Repræsentant og Hustru Maria Sørensen. Dorothea J Fredstrup, Margrethe Fredstrup, Knud Fredstrup, Frederiksvej 47. Godsforvalter Jacobsen, Juelsberg pr. Nyborg, Fru Augusta Jacobsen, do., Skovrider Dreyer, do., Fru Julie Dreyer, do. Frk. M. Petersen, fhv. ØJtonoma. Sølyst ved Nyborg. R. Nyholm, Stationsforstander, Højrup St. Joh. Christensen, Sødinge pr. Ringe. Augusta Christensen, do. Fru K. Falkenberg, do. Jenny Fridberg. do. O. Fridberg, do. Charlotte Mygdal. Gerda Gierding. Mariane Mygdal. Sophie Christensen. Anna Nielsen. Helene Buschardt. Ebba Buschardt. K. Thomsen. Skolebestyrer. Nørrevoldg. 78. A. Milvertz, Sorø. Th. Jacobsen. f. Kjer, Musiklærerinde. Sorø. P. Madsen, Detailhandler, Korsg. 38. F. S. Bjørn, Agnes Svendsen. Classensg. 3. Jensine Jacobsen. Emma Jacobsen Madvigs Allé 6. Jensine Marcussen, Kochsvej. Intendant A. P. Sindorf, Fru Louise Sindorf. Kirsteinsg. Joh. Wulff, Fru Agnes Wulff. H. C. Ørstedsvej 25. J. C. Crone. Maskinmester, Vejrøg. 11. M. N. Kildemoes, Kaptajn. Fru Margrethe Kildemoes, Nordbane Allé 18. Fru Th. Glud, Gentofte. Ingeborg Glud. cand. phil., do. Fru Clara Mottlau, do. Fru Elisabeth Kirck, do. Frk. Marie Nielsen, do. Aminta Møller, do. Anna Heggum, do. Anna Monrad, do. J. Mollerup, do. Sara Schouw, fhv. Privatlærerinde, Forhaabningsholms Allé 17. Fuldmægtig Vilh. F. Christensen, Dr. Priemesvej 1. Fru C. Christensen, do. Frk. A. Christensen, do. Vald. Andersen, do. Handelsrejsende Chr. Poulsen, do. Fru E. Poulsen. do. A. A. Akselsen. do. Fru Akselsen. do. Harald Lund, Konstruktør, Fru Karen Lund, GI. Kongevej 91. Fhv. LærerS. N. Munch, Sdr. Boulevard 100. S. Chr. Krøll, Ingeniør, Btilowsvej 1. Emilie Meincke, Oberstinde. Frk. Alma Meincke, Frk. Helga Andersen, Østerbrog. 38. Fru Anna Cortzen, Frk. Christiansen, Frk. Sørensen, Hollændervej 6. Apoteker C. Th. Simonsen, Fru Ernesta Simonsen, Frk. Benedicte Wibe-Simonsen, Hellerup. J. H. Møller, C. Møller, fhv. Viceinspekt. C. Møller, fhv. Lærerinde, Ad. Steens Allé 3. Josefine og Otto Mogensen. Hillerød. C. L. Petersen, Sponnebæksgaard pr. Holbæk. M. Frellesvig, Afdelingschef, Fuglegaardsvej 19, Gentofte. Olga Steenberg-Jørgensen. Enkepastorinde, Rosenvej 5. Fru Johanne Petersen, Rvesg W. Hansen, Nørresøg. 33. Jul. Hansen, Maler. Fru C. Hansen, N. Andersen, Arbm., Fru D. Andersen. C. Sørensen, Snedker, H. Hansen, fhv. Detailhandler. Rørholmsg. 15. Direktør W. Alsing og Hustru, Rudkøbing. Grethe Bærentzen. Paul Bærentzen, Villa Smidsbjerg. Grevinge. Johan Petersen, Rvesg Herløv Larsen, Kommunelærer. Olga Larsen. Edv. Bjørn, cand. pharm., Herning. Hørkræmmer F. Hansen, R. Hansen, Thvra Hansen, Rørholmsg. 15. Mary B. Westenholz, Thora Westenholz, Refsnæs. A Dinesen, Rungsted. Doris Frederiksen. H. Hansen, Gartner. Morten Frederiksen, Statshusmand, Hørsholm Mark. Hofjægermesterinde Jenny Neergaard, Frk. Bors Bay, Fru M. Bay, f. Qvistgaard, Valdemarskilde, Frederikslund. Viggo Neergaard. Godsejer. Fru Ea Neergaard, født Dinesen. Axel Sørensen. Overlærer ved Metropol itanskolen. Oberst E. Brendstrup og Hustru, Lazaretlejren ved Horserød. F. Gram, Etatsraad. Jenny Gram, Etatsraadinde. Carl O. Gram, Kunstmaler. Oberstløjtnant Mørch. Oberst Schack, Kronborg. Skoleinspektør J. Gr. Nørby, Fru Gudrun Nørby. Kommunelærerinde Asta Nørby, Livjægerg. 38 Professor Vilh. Thomsen. Professorinde K. Thomsen. Frøken B. Olsen. Ellie Beckett, Vesterbrog Ejvind Verner Nielsen, Erik Menvedsvej 4. Fru K. Christensen, Aagade 102. Fru Asta Christensen. Mariendalsvej 28. Fru Louise Larsen, Kronprinsesseg. 10. Mar. Jensen, GI. Skivehus, Skive. Ellen Boye. GI. Kongevej 85. Erna Thorsen. Ahlmanns Allé 2. Henriette Garde, Allég. 23. Elly Schierning, Kgs. Lyngby. Edith Andersen. Vesterbrog. 9i. Ehly Pedersen, Folkvarsvej 11, Hilma Holm, Mølleg. 30. A. Darwill, N. Hemmingsensg. 9. Helga Henriksen, Bakkegaards Allé 16. S. Holm Jensen, Koldingg. 3. J. Frølund, Musiklærerinde, Nøjsomhedsvej 11. H. J. Søndergaard, Viceinspektør, Kathrine Søndergaard, Kirsteinsg. 11. A. H. Søndergaard, Fuldmægtige St. Hansg. 1. V. og

12 M. Mølgaard, Aggersborggade 3. Frk. Nanna Birk, Frk. Augusta Birk, Faksegade 17. G. Blad, Inspektionsbetjent, Translatør, Kongedybet. EnkefruAugusta Johansen, Frk. Christine Erlandsen, Enkefru Else Gk>tthjelpsen, Svendsg. 1. -J. V. Fenger. M. Fenger, Liv jæger Allé 17. C. A. Fenger, Dorthy Fenger, Badensg. 19. Postkontrollør Smidt, Fru Ingeborg Smidt, Halls Allé 11. Enkefru L. Blad, Hotel Dagmar. C. Boisen Bennicke. Assistent. Jernbanevej 2, Glostrup. Fru Bertha Conradt- Eberlin, ForhaabningshølmsAllé l 1. Frk. Louise Møller, Vesterbrog Fru M. Andersen, H. C. Ørstedsvej 39. Frk. Mary Jørgensen. Ole Borchsyej 25. Frk. Annelise Saabye, Rosenvæng. Allé 33. Arthur Sørensen, Gross. Regina Nørregaard, f. Hoff, Nørrebrog Emmy Paludan-MillTer, Hillerød Præstegaard. N. Lyng og Hustru, Husejer, Aaboulevard 25. C. Axelsen, Anna Axelsen, Vesterbrog Juveler J. Ludvigsen, Kronprinsessegade 12, Fru Loni Naici- Bache, Axel Bache, Rysensteensg. 14. H. Stiodtmann. Præsteeaike, Rosa, Rohmann, Else Lange, Østerfarimagsg. 30. Gartner Th, Jensen, Enghavevej 27. Frithiof Christensen, Amagerbrog Hilda Pedersen, Istedg. 39. Grosserer Victor Larsen, Nygade 4. Halvor Søeborg, Harsdorfsvej. Th. Larsen, Blegdamsvej 120. Inga Andersen, la Coursvej Skole. Fru T. C. Nielsen, Nordre Frihavnsg. Fru E. Andersen, Hellerun. Fru Esther Nielsen, Søllerødg. 24. Marie Hedvig Martens, Frederiksberg Allé 56. Frk. E. Outzen, Kochsvej 25. Frk. E. Engholm, Frk. C. Engholm, Kocksvej 29. Frk. A. Edinger, Klasselotterikollektrice, Rørholmsg. 4. Emil Kamph og Hustru, Steenstrups Allé 5. Fru Marie Wiedemann, Bulowsvej 7. Frk. Agnes Meyer, RosenørnsaJlé 3. Frk. Alma Purup, Steenstrups Allé 7. Kgl. Fuldm. O. Høegh-Nissen og Hustru, Steenstrups Allé 7. Enkefru Torgius. Jensine Schrøder, f. Kragh. Hans Møller, Cand. jur., Fuldm. u. Kbhvns. Mag. Emil Hjort, Cand. jur. Andreas Barfod. Can^ jur. Charlotte van Wylich, Frøken. Frk. Elisabeth Brock. Ellen Groot. Slangerup. Karen Petersen. do. Gustav Krause, Sergent ved 1. Regiments Rekylgeværkompagni. Forretningsfører Johannes Jarding. Fru H. Jarding, Sundholmsvej 43. Fhv. Skibsfører J. Strubberg, Thersa Strubberg. Axel Christensen, Fru Astrid Christensen, Frk. Ida Christensen. Frk. Astrid Christensen, Frk. Clara Christensen. Linnesg. 6. Axel Nielsen, Disponent, Mynstersvej 7. H. P. Henriksen, Handelsrejsende, Marie Kirkepl. 4. Carl Sand. Handelsrejsende. Hollændervej 11. Fr Frederiksen. Handelsrejsende. Kochsvej 15. Joh. Jespersen, Handelsbetjent. Gentofte. H. Siegumfeldt, Handelsbetjent, Toftegaards Allé 10. Julius Nielsen. Fuldmægtig, Søborg. A alentiner-branth. Premierløjtnant, Provestenen. A. \ange. Postekspedient Løjtnant af Reserven, do. C. Jensen. Trafikassisten. Løjtnant af Reserven. do. H. Petersen. Heisesgade 20. P. H. Jacobsen. Korrespondent. Frkn. E. og A. Secher, Sølvg Viceinspektrice Fru Bau. Bispebjerg Skole. Kai Bau. stud. juris. Bispebjerg. H. Robert Møller. Parykmagermester. Gothersg. 16. J. P. B. Jørgensen, Premierløjtnant ved 5. Regiment. J. Werner M. Iversen. Løjtnant ved 5. Regiment. Carl M. Hansen. Sergent ved 1. Regiments Rekylgeværkompagni. E Krause. Farum. Menig 122 P. Poulsen. 1. Regiments Rekylgeværkomp. Ejnai Overgaard. Købmand. Helsingør. Magnhild Overgaard, do. Louise Ørntoft, Borneekvipering, do. Dorthea Bendtsen. Forre tningsbestvrerinde. do. A. Sørensen, Stabssergent, do. * Anna Margrethe Sørensen, do. Ingei Manley Madsen, do. Carl Manley Madsen^ Købmand, do. Frk. Kamilla Jensen, Hovedgaden 16, Lyngby. Aa. Hoffmann, p. t. Søllerød Dagmar Nielsen, Skolebestyrerinde, Chr. Winthersvej 3. Frk. V. N. Petersen, Søllerødvej. Holte. Marie Christensen, C. H. Christensen, Ella Thalbitzer, Dronninggaard Allé, Holte. Wilma Hvalsøe, født Thalbitzer, C. E. Hvalsøe, Hillerød. Charlotte Norrie, f. Harboe, p. t. Aalborg. Gordon Norrie, Premierløjtnant, Aalborg. Louise Norrie, f. Arenfeldt. Ludvig C. O. Bendixsen, Thisted. C. Hansenmeyer, Købmand, Odense. Fru C Hansenmeyer. Hans Eschen, Kathrine Eschen, Odense. Georg Hvalsøe, cand. pharm., Kolding Svane-Apotek. L. Poulsen, Kommunelærer, Nvkøbing M., Fru Elna Poulsen. Helene Hansen. Chr. Hansen, Uglebjerg Saftstation. J. P. Henningsen, Assistent, Ndr. Frihavnsg. 79. J. Demant Schmidt, Assistent, Cottagevej 7, Hellerup. H. Hansen, Fuldmægtig, Allégade 15. C. Hansen. Pens. Kanonér, Nøjsomhedsvej 11. Fru Werna Henningsen, Ndr. Frihavnsg. 79. Sofie Johansen, Enkefrue, Høyensg. 10. Otto L. Nielsen, Assistent, Stenosg. 5. N. P. Sørensen, Undermester, Øresundsg. 74. G. Stenback, Styrmand, Dansk Bark Africa. H. C. Hansen, Skibstømrer. Chr. S. Thomsen. Overassistent, Vestmannag. 6. E. Schønberg, Assistent, H. C. Andersensg. 3 C. Larsen, Overassistent, Øresundsg. 3. H. C. Gylden, Assistent, Viborgg. 1. E. Fønss. Vodroffsplads 8. Maria Smith, Assistent, Helgesensg. 5. J. Rosenørn. Roskilde.. O. Eriksen, Assistent, Baggesensg. 5. Victor Nielsen, Willemoesgade 53. A. Lvnard, Kilde vælds g. 72. Frk. Elisabeth Holm, Overassistent, Esthers vej 45, Hellerup. Enkefru Henriette Thelin, Marstrandsg. 20. Frk. Anna Faber, Eckersbergsg. 24. Fru J. Aasberg. Gersonsvej 26, Hellerup. Frk. N. Syberg, Randersg. 21 Frk. Edith Thelin, Marstrandsg. 20. Frk. Karen Fix, St. Poulsvej 1, Hellerup. Frk. Mary Frederiksen, Nørrevoldg. 22. Gerda' Christensen, Eg ilsgade 1. Frk. Rigmor Møller, Abildgaardsg. 27. Mary Christiansen, Ærøvej 6. H. Anker-Olsen, Fabrikant, Fru A. Anker-Olsen, Upsalag. 16. Mathilde Larsen, Sortedams Doss. 9, Marie Lind, Strandboulevard 59. Dagmar Olsen, Toldbodg. 6. Signe Jurckmann, Amalieg. 34. Emma Rasmussen, Danmarksg. 6. L, Lambertsen. Livjægerg. 24. A. H. Hornemark, Matthæusg. 8. Agnes Herdahl, Runebergs Allé. Nicoline Lind, Strandboulevard 59. Ellen Kenouard. Østerbrog. 54. Sophie Jensen, Heisesg. 47. Elisabeth Caspersen, Engtoftevej 5. Alv. Sørensen, dassen sg. 55. Assistent S. Ostenfeld. Knud Ostenfeld, Postkontrollør. Armand Cohn. Broncestøber. Malerinde Clara Ostenfeld. Fru Carla Ostenfeld. Fru Jacobine Ostenfeld. Frk. Erna Madsen. 0. P. Hansen, Sognepræst, Thorup pr. Dyssekilde. Vilh. Olsen, Guide i Generalstaben, f. T. Thorup Præstegaard pr. Dyssekilde. J. S. Klottrup. Frk. Elise Klottrup, N. Frihavnsg. 58. Fru Olivia Frisch, N. Frihavnsg. 58. Frk. J. L. Roulund, Birkerød. Sara Rasmussen. do. C. C. Ro ulund. Ingeniør, do. Fru Betty Roulund, do. Frk. E. Roulund. do. M. A. Jepsen, Fru S. Jepsen, do. Enkefru A. Christensen do. Margrethe Nielsen, do. Niels Nielsen, do. Kristine Ebbe, do. Hansine Poulsen, do. R. Poulsen, do. A. Petersen, do. F. Sørensen. do. Chr. Sørensen, do. Rasmine Sørensen, do. Karen Nykilde, do. Elisabeth Sørensen, do. Sophie Marie Sørensen. do.alfrida Knudsen, do. Edward S. Petersen, do. F. A. Krag. Lillerød. Marie Krag, do. Nanna Visby. do. V. Hansen, pens. Togfører, Helsingør. M. R. Sørensen, Maskinmester, Chr. Sylows Allé 6. Fru A. Sørensen, Chr. Sylows Allé. Tømmerhandler A. Aubertin. Fru Anna Aubertin. H. S. Bjarnamsen. R. Suhr. Beatrice Aubertin. Elisabeth Johanson. E. Aubertin. Frk. Aubertin, Skovvej 10, Klampenborg. I ru R. Andersen-Egede. Cand. pharm. C. Andersen-Egede, Dr. Abildgaards Allé 9. N. A. Kjær. fhv. kgl. Bogholder, Rosa Kjær, Malmøg. 11. A. von der Maase, Asmussens Allé 3. Oluf Schou, pens. Lærer, Adelersborgg. 4. Fru T. Voigt, Tagensvej 48. Julie Westrup, Harsdorfsvej 2. Ferd. P. Blidstrup, pens. Lærer, Smal leg. 46. Taulund, Politibetjent, Fru Taulund, Smalleg. 46. P. \. Kofoed, fhv. Teglværksejer, Fru Elisabeth Kofoed, Eva Kofoed,' Musiklærerinde, Edith Kofoed, Bogbinder, Rosenørns Allé 7. IL Laage, Apoteker, Fru J. Laage, Kolding. J. N. Johansen, cand. polyt., Realskolebestyrer, Fru K. Johansen, Marie Teytaud-Johansen, Skuespillerinde, Fredericia. Tømrermester Siiberg. Fru Johanne Koch. Fru Octavia Smidt. R. Syberg-Petersen, fhv. Forpagter. Cand. pharm. Gustav Mohrhagen, Ellen Mohrhagen, Strandboulevard 125. Enkefru Anna Andersen, Strandvej 110. Biering, Pastor emer., Kronprinsesse Sophies Vej 19. F. Biering-Petersen, Frue. V. E. Petersen, Assistent. H. O. Jensen, fhy. Overlærer, Paludan Mullers Vej 3. Camilla Kiersgaard, Sygeplejerske. Frk. Rasmine Johanne-Jensen. H. Schaldemose, Dyrlæge, Borup. Frk. Gerda Jensen, do. Signe Schaldemose, do. A. S. Mikkelsen, Handelsrejsende, Roskilde. E. Palslev, Trafikel., Lyngby, Emil Korch Dagm. Korch, LauraKorch, Math. Korch Anna Overgaard, Anders Storm, Marie Storm, E. Jørgensen, Agnes Jørgensen, Emma Jørgensen, Elin Storm, Thyra Windfeld. Kirstine Larsen, Nordre Fasanvej 68. Joh. N. Andersen, Grosserer, Fru Anna Andersen. Købmagerg. 43. Chr. Blixenkrone Møller, stud. polyt. Augusta Møller. F. B. Møller, Kaptajn. K. Rohde. cand. phil. A. Rohde Kaptajn H. Reinvald, Kronborg. Fru C. Lundwall, Østerbrog. 56. J. P. Halmøe. Christiane Halmøe. Gudrun Johansen, Malmøg. 11. Johanna Vold. Humlebæk. L. O. Larsen. Premierløjtnant i Artilleriet. J. V. Hansen. Løjtnant i Artilleriet. G. Friis Pedersen, Sekondløjtnant. K. Biilow Jensen. Sekondløjtnant i Artilleriet Lermild, Løjt. i Artilleriet, Dragørfortet. Assistent N. Chr. Nielsen, Roskilde. Pens. Lærer Mariager, Hillerød. Fru Emilie Mariager, do. Frk. Johanne Hansen, Syerske, do. Frk. Petra Hansen, Lærerinde, do. Enkefru Johanne Olsen. do. Valdemar Olsen, Tjenestekarl, do. Johannes Olsen, Tjenestekarl, do. H. P. Nielsen, Maskinsnedker, do. Fru Marie Nielsen, do. C. Fibien, Rentier, do: Frk. Anna Rasmussen, Husbestyrerinde, do. Fik. Elisabeth Schmidt, do. Fru Anna Petersen, do. Fru Margrethe Petersen, do. Ph. Berger. H. Stephensen. R. Hostrup. J. M. Jensen. Chr. Nørgaard. O. Davidsen. Aage Olsen. Kai Bang. Alf Larsen. John Thorsen. S. G. Christiansen. J. Winther. Aug. Fallesen. Ellen Ipsen. Skuespillerinde, L. Ipsen, Kancelliraadinde, Sortedams Dossering 59. F. A. Cohen, Kontorchef i Handelsbanken. Valdemar Petersen, Assistent do., Richard Kæstel, do., P. N. Jørgensen, do., K. Clausen, do., C. F. Overbye, do., E. Hiort, do.. F. E. Olsson. Inspektør do., E. Bertelsen, Fuldm. do., Holg. Edholm, Assistent, do., C. A. Stephensen, do. Assistent Kjær Madsen, Kalkbrænderivej 2. Fabrikant Chr. Knudsen, Fru Frede Knudsen. Frk. Else Knudsen, p. t. Engbo", Bagsværd. Frk. Margrethe Hauge. p. t. Københ.

13 Kai Jensen, Assistent. Tietgensg. 68. H. Carlsen. Assistent, Sommerstedg. 36. V. E. A. Busch, Trafikassistent, Erik Menvedsv. 2. K. A. Andersen. Trafikassistent. Bernstorfser. 10. J. E. Fich. Dannebrogsg. 34. F. Bugge \ endersg. 21. Margrethe Ring. Overtelegrafistinde, Dagmar Plum. Kommunelærerinde, Thorshavns«. 6. Erik Ring. Skibsværftsarb., Strand g. lo. Niels Høy- Rentier, Hellerup. Fru Marie Jørgensen, Boyesg. 15. Sidou Andersen, Handskefabrikant, Torveg. 3. Th. Mortensen. Trykkeribestyrer, Fru M. Mortensen. Gersonsv. 26. Hellerup. Chr. V. Alexander, Repræsentant, Anna Alexander. Ringstedg. 6. Frkn. D. og A. Alexander, Ringstedg. 6. C. F. W. Hellenberg. Krigsassessor, Fru Karoline Nielsen. Fritz Petersen. Blikkenslager. Collinsg. 7. Mathilde Knudsen. H. P. Knudsen, Jacob Holmsg. 2. Fru Francisca Hansen, Engtoftev. 1. H. J. Jespersen, fln r Proprietær S. Fasanv. 20. M Hansen og Hustru, Stigaardsvej 11. Th. Møllgaard, Stigaardsv. 20. Oluf Sørensen. Stigaardsv. 9. Marie Melby. Stigaardsv. Johan Jensen og Hustru. Stigaardsv. 18. Alfred Capito og Hustru. Stigaardsvej 12. Lau. Læge. Fakse. Fru Ritmester Moe. Fredensv., Charl. Jul. V. Pio, Magister, Charlottenlund, P. Bækkelund. Hotelejer, Slagelse. J. Angus Rogers, f. Grove. A. R. Angus Rogers, Postekspedient, Esrom. H. A. Jensen. Husejer, Langesv. 17. Hillerød. Fru Marie Jensen, do. Frk. Laura Rasmussen, do. Enke Anna Larsen. Slangerupg. 14, do. Godtfred Sk jerne, cand. jur.. Musikforfatter. Chr. Kronman, Amelia Kronman, Volmer Kronman, Sofievej. Hellerup. Markus Bucka. Amicisv. 25. M. Rasmussen. Husbestyrerinde. J. C. Lund, Oberstløjtnant. Niels Krebs. Murermester Marstals?. 26. E. Clausen, stud. theol. Fr. Larsen, Fabrikant, Lyngby, Laura Larsen, f. Møller, Lyngby. Mare Larsen, Lyngby. Jensine Nielsen, do. Svend Nissen, cand. theol. Hedvig Nissen. Enkefru Anna Nissen. Fru Louise Ih le. L. O. E. Ihle. Svinget 13. Dagmar Nielsen. Anna Nielsen, Gerda Nielsen. Ragnhild Nielsen. Nylandsv. 83. N. Leth. Jagtv Frkn. Mitller og_ Hedemann. Slagelseg. 9. E. Brook. Æblestien 3. H. Odér. J. P. Oder Øg Ebba Odér. J. H Ørstinge, Frederiksberg Allé 32 Lærerinde Agnes Arneberg. Kuchlersg. 33. J. V. Tørsleff, fhv. Sognepræst. Sofie Tørsleff. Rahbeks Allé 24. Hjalmar Bjarnø. Købmand. Istedg Enkefru Christine Jensen. Lvkkesholriis Allé 29. Elisabeth Gregersen, Hans Gregersen, Sigrid Gregersen. Anna Katrine Gregersen, H. C. Ørstedsv. 67. Chr..Jensen. Stationsforstander, Grevinge St.. Mary Jensen, do. Chr. Muus. Rosendalsg. 11. Bodil Sørensen. Koch, Overlærer. Ida Jørgensen, f. Koch. N. Slot, Postbud. Helga Madsen. Ella Jochumsen. Th. Schellig, Købmand, Gentofte. Maren Schrøder. Madvigs Allé 16. C. Miillerz. A. Miillerz, Lykkesholms Allé 5. Magister M. Lorenzen. Fru P. Lorenzen. Holte. Carl Møller. Glarmester. Fru Margrethe Møller. Nørreg. 40. E. Berthelsen, Direktør. Snekkersten. Dagmer Berthelsen, do. Alfred J. Raavad. Arkitekt, do. P. Bjerregaard, Ullesøgaard. Ølsted. Søren Rasmussen. Mariane Andersen- Matthæusg. 8. Grut-Hansen, Proprietær, Kollekolle. N. Waage-Jensen. Forvalter, do. Gertrude Pedersen, do. Helene Jensen, do. Karen Andersen, do. Hans Marcussen og Hustru, do. Fhv. Gaardejer H. Kruse, Slagslunde. Johanne Kruse, do. Vilborg Thomsen. Ibsensv. 35. Gentofte. Sophus Monies. Helsingør. J. R. Berthelsen. Premierløjtnant. Fru Louise Berthelsen. Severin Reisnett. Skræderrr.ester, FruMathilde Reisnert, Frk. Hedvig Reisnert, Korrespondent Andr. Reisnert, Borgergade 4. Husbestyrerinde, Frk. M. C. Clausen. Værnedamsv. 11. Frederik Olsen. Sergent i Livgarden. Garderkasernen. Oscar Schoubye. Kasserer. Øhlenschlægersg. 73. Chr. Christensen, pens. Stabssergent, Fru Marie Christensen, Lejfsg. 7. S. Henriksen. Murermester, Fru Erasmine Henriksen, Vesterbrog L. K. Møller-Hansen, Ass. i Statsanst. f. Livsf., Læssøesg. 1. Marie Møller, Sygeplejerske, Bispebjerg Hospital. Frk. Abel. Cathrine Møller. Læssøesg. 1. Nikoline Olsen, f. Smidt, J. C. Olsen. Overlærer, Sorø. P. Madsen. Direktør. Fru H. Madsen. Fru M. Hanøen. V. Hansen, Skolebetjent. K. M. Klint. Fru G. Holm. Fru Valborg Milthers. Fru Louise Høgsbro. P. Rasmussen, afsk. Kapt., Havneg. 41. Fru B. Frølund. Marie Rasmussen. Elisabet Halvorsen. Vilh. Bennike, Malermester. P. Morsing, Lærer. Uffe Hansen. D. Bennike. Frk. F. Olsen. Fru Hulda Madsen. S. Bennike. J. Ohr. Larsen. Hanne Nyholm. Th. Brunn Kristensen. Andrea Dujardin. N. Hartvig Møller. Gudrun Holm, Kommunesk., Ny Carlsbergv. Henriette Cornelia Madsen, Svanholmsvej 5. Karen Madsen, Vesterfælledvej 4. Emmy Christensen, Frederikkev. 2. Hellerup. Edith Christiansen. Vesterg. 6. Hans Nielsen. Solitudev. 2. Andr. Arntoft, Njalsg. 35. Johannes Christiansen, Vesterg. 6. Aksel Wichmann. Brønshøjv. 70. Fru Friederichsen. Vestervoldg Fru Bennike, GI. Kongev. 7. Johanne J. Knudstrup. Louis Smith, Cort Adelersg. 5. Frk. Ellen Petersen, Aabenraa 19. Fru Kirstine Smith, Cort Adelersg. 5. Fru B. Petersen, Baggeseng. Frk. Elisabeth Frederiksen, Strandv. 94. Fru E. Weylandt, Svanholmsv. 4. Frk. P. H. Weylandt, Carstensg. 72. A. Løventhai. M. Meulengracht. Will. Berthelsen. Fotograf, Kr. Sofiesv. 9. Paula Berthelsen. Theodora Berthelsen N. Sørensen. Randersg. 4. Harald Berthelsen. Strandvej 102. Fru Josephine Berthelsen. Laur. Andersen. Aurehøjv. 5. Oda Berthelsen. K. Berthelsen. H. T. Højmark, Bogholder, Emilie Højmark. Anna Poulsen, fhv. Sygeplejerske, Laur. Skausg. 11. Elisab. Branner, p. t. Hornhæk. C. Branner, do. Mariane Jespersen. f. Branner, do. Sofus Jespersen, do. Kommunelærerinde E. Baadsgaard, Mariendalsv 37. L. M. Jensen, Assisten, Fru Laura Jensen, f. Grove-Rasmusen. K. E K. T. Grove-Jensen. Assistent. H. Rasmussen. Husejer. Fru Anna Rasmussen Aauboulevard 60. L. Hartvig-Møller. Enkefru B. Lie. Frk. C. Brorson. Brorson. Pastor emer. Fru H. Brorson. Pens. Lærer G. Larsen, Fru G. Larsen, Maglekiklev. 8. E. Crone, Forhaabningsholms Allé 25. F. Crone, C. Crone, Dr. phil.. Helene Crone. mag. art.. Svanemosegaardsv. 23. P. B. Grandjean. Arkivregistrator. P. Andersen, Gambetgaard. Thurø, Svendborg. A. Brockdorff. E Hage. Kammerherreinde. A Hage. Oremandsgaard. O. E. Allerup. Oberstløjtnant. Freiesleben. Premierløjtnant K. Lehmann. Reserveintendant. E. Koch. Arkitekt. Nyhavn 6. Fru Anna Høepfner. Fru Ingeborg Berléme. født Høepfner. Kvæsthusg. 5. Frk. Agnes Hjort. Gernersg. 35. Otto Schiøtz. Amalieg. 26. Harry Hoppe^ Tandlæge. Dr. Fru Fanny Hoppe. Frk. Fannv Hoppe. Jens Jørgen Hoppe. Frk. Thekla Delcomyn Nielsen. Enkefru Kirsten Sørensen, Nørre Søg. 23. Assistent Ingrid Sørensen, do. Kontorist Ejgil Sørensen, do. V. Hansen. Galanterihandler. Fru Vilhelmine Hansen, Stenlille. Kunstmaler Axel Jarl, Rosenvængets Tværvej 39. Overretssagfører Soph. Sinding. Fru Fritze Sinding. Johanne Jensen. Christina Johansson, Nørrevold 12. F. Tutein, Hovedvagtsg. 8. Pastor Uffe Birkedal, Frk. Marie Boye, Forhaabningsholms Allé 49. Toldassistent Albert Boye, Niels Ebbesensv. 13. Syngeniester Axel Grandjean, Fru Axel Grandjean f. Prahl. Provst Cederfeld de Simonsen og Hustru, Hesseløg. 7. Louis Sørensen, Ingeniør, Nørre Søg. 23. Enkefru A. Kramp. Østerbrog. 17. H. E. Hansen, Artillerikapt., Martensens Allé 6. Kontorchef P. A. Graae og Fru Emilie Graae, Amicivej 25. Kaptajn S. B. Jochimsen og Fru Anna Jochimsen, GI. Kongevej 164. Frk. Hedevig Jochimsen, GI. Kongev. 92. Hagen Hagensen, Kornhandler. Fru Louise Hagensen. Steenstrups Allé 11. A.O. Thorsen. Anna Thorsen. Janus la Cour. Amtslæge, Svendborg. Cand. polyt., Fabrikbestyrer Otto Sebbelow, Fru Sebbelov, Kastrup, Fru G. Bauer, Bestyrerinde, Strandv. 88. Enkefru J. Styhr, Frederikkevej 1. Frk. Louise Skrike. Vraa. Marthine Mortensen, do. Jens Berthelsen, Valgm. Præst. do. Gunnar Berthelsen, stud. theol. Westergaard, Mejeribestyrer, do. Elisab. Westergaard. do. Johanne Hirtshøj, Lærerinde, do. Maren Margrethe Jeppesen, do. Mette Marie Albertsen, do. Mathilde Grønberg, do. Johanne Holm. do. Agnes Mouritzen, do. N. Fr. Sehmit, Sagfører, Herning. R. Christensen, Lærer, Willemoesg. 14. Handelsagent Chr. Bischoft Jensen, Laura Bischoft Jensen, Steng. 1. Direktør J. G. Balleby og Frue, Købmagerg. 56. Installatør Aksel Toft og Frue. GI. Kongev L. P. Mandal, pens. Oversergent. Fru Mathilde Mandal, Ryesg A. Larsen, pens. Banevogter, Ryesg Fru Dr. Marie Hansen. Telegrafist. Frk. A. Langbjerggaard. Trafikmedhj., Frk. E. Langbjerggaard, Abildgaardsg. 7. C. L. Mandal. Trafikassistent, Ryesg P. Asbjørn. Forretningsfører, Fru Karen Asbjørn. Ryesg. 4. Frk. Meta Mandal, Ryesg Laur. Larssen. Rib<?g. 17. Karl Rasmussen. Holsteinsg. 45. Jenny og Ingeborg Petersen. N. Frihavnsg. 61. J. E. Rasmussen og Hustru. Holsteinsg. 45. Sophie Hummelgaard, Ole Hummelgaard, Aarhusg. 95. AnnaHummelgaard Nyelandsv. 37 Fru Kirstine Eckerlund, Hørsholmsg. 22. Marie Wulff, Jagtv. 47. P. Gjellerup, Dora Gjellerup. Villy Gjellerup, Aarhusg. 95. Yrsa Hornemann. Aarhusg. 95. Brødr. J. C. og Chr. Vestergaard. Klampenborg. Aage F. Pasbjerg, Styrmand. Reberbaneg. 6. N. A. Petersen. Skibsfører. Fru Emilie Petersen. Elisabeth Pasbjerg. Reberbaneg. 6. N. J. Heje Jespersen. Overretssagfører, Haslev. Fru Lene Jespersen, do. H. N. Heje, Proprietær. Hellerup. H. S. V. Heje. Løjtnant, Hellerup. H. A. Jespersen, Posteksoedient, Haslav. Fru Bertha Heje. Hellerup. Fru Marie Jespersen. Haslev. Helene Albrechtsen. Frøken. Roskilde. Mercedes Heje, Skrøbeløv. Kirsten Jesperseti, Sygeplejerske. Haslev. H. Heberg. Maskinm., A. O. Heberg. Repræsentant, Fru Heberg. Amagerbrog Frk. Ellen Levy, Rolighedsv. 19. W. Jessen, Kommunelæge, Tordenskjoldsg. 27. Fru Antoinette Nellemann. Aage Nellemann, Grosserer, Ny Kongensg. 21. A. Nørlem. Fru Karoline Nørlem. Nansensgade 3. Frøken Margrethe Hem iksen. Thorvald Thorslunde. Opdagelsesbétjent, Fru Agnes Thorslunde, Dronningensg. 79. P. Jensen. Husejer, Fru Camilla Jensen, P, O. Jensen, stud. polvt., Helgolandsg. 11. J. Fælledtoft. Fru Fælledtoft. Frederiksv. 25. Carl Petersen. Murermester. Fru Anna Petersen, Tømrerg. 2. Martin Andreasen, Frederiksborgg. 29. Direktør J. Caroc, Rosenvængets Allé 46. Ingeniør Jens Smith. Nørrebrog Modelsnedkermester Georg August Flygenring. Nørrebrog. 66. Bogholder Rosengreen,

14 I Strandboulevard 97. Kontorist Edith tersen, do. Viggo Petersen, do. Signe Nordsted. St. Paulsg. 47. Kontorist Christiansen, do. Frederik Jacobsen, Ingrid Larsen, Selvejes Allé 19. Kasserer O. Schering, Hos trups vej 10. Stabs- do. Tine Hansen, do. Johan Engstrøm, do. Carl P. Johannsen, do. Ole Hansen, sergent Viih. Bech, Fru Sofie Bech, Roeenørnsallé 7. Kontorist Ingeborg sen, do. Helga Johansen, do. Ella Sto do. Elly Engstrøm, do..marie Frederik- Nielsen. P. Sabroesg. 15. Ingeniør Vilh. dart. do. Hansine Andersen, do. Elna Jørgensen. Borups Allé 106. Ingeniør Jacobsen, do. Anna Nielsen do. Andrea W G. Caroc, Solvej 3. H. C. Andersen. Madsen, do. Mary Petersen, do. Ekstrøm. Assurancefuldmægtig, Gothersg. H. C. Ørstedsv. 48. Fr,u E. Caroc. Solv. 3. Carl Hommel, St. Knudsy. 4. C. T Fru M. Forum Schmidt. Bagerstr. Lauritzen. P. Fabersg. 6. C. F. Jensen. 9. Kathrine Møller, Niels Ebbesensv. Nørrebrog. 66. N. F. Hansen, Australiev. 10. J. RønnaiL Nansensg. 15. P. rahammar, Sverige. Branner, Premierl., 24. Frk. A. Rosenørn-Lanng, p. t. Nor- Th. Simonsen, Jagtv. 81. V. Bro. Frederikssundsv J. Larsson, Mejnungs- Hans Th. Voegth, Premierl. do. P. D. Helsingør. E. Nielsen. Premierl., do. gade 1. N. Larson. Kronborgg. 6. Ejnar Petersen Gudrun M.vnster Peter Bidstrup, Gymnastiklærerinde, Dudde Wohnsen. Lisa Mikaély. Fru Dora sen, f. Boisen. Absalonsg. 5. Fru C. Borgen, Frk. Louise Borgen, Johnstrups Th. Møller, Niels Ebbesensv. 24. Dams Bidstrup, Sølvgadens Kaserne. Carl Allé 8. Fru Caroline Ésmann. Ørstedsv. gaard, Maglekildevej 15. Forum 52. Frk. Sophie Esmann, H. C. Ørstedsv. 52. Frk. Anna Borgen. Frk. Olga Jacobsen, P. Skramsg. 7. Frk. Ag. Schmidt. Grosserer. Bagerstr. 9. Fru Camilla Borgen, Vinkelv. 6. A. P. Biilow-Lassen, p. t. Fakse Ladeplads. Thorsen, fhv. Murermester, Vesterbrog. H. Neergaard. Overforvalter, Højstrup I. Fhv. Huseier Johan Pedersen, Frk. pr. Rødvig. F. Chr. Jørgensen, Grosserer, Holbergsg. 18. Agnes Jensen, Karen Borch, N. Frihavnsg. 65. Frk. Petrea Madsen, Brohusg. 27. Frk. Magdalene Nielsen. Karen M. Andersen, Friis, Hollænderdyb 22. L. Thomsen, Bogholderske. Revkjavikg. 3. Sophie Reservekirurg v. St Josefs Hospital. Enkefrue, Fredericiag. 61. Anna Kurstein, Livjægerg. 27. Signe Larsen, N. Neergaard, Korsør. Fru N. Møller, do. Astrid Neergaard, do. Sergent J. Fredericiag. 63. A Poser. Ekspeditionssekretær. Livjægerg. 27. W. Kur Holm Holte, Trekroner. Sergent O. V. C. Lind. Trekroner. Sergent S. A. Borre, do. Sergent S. K. Pedersen, do. Enkefru F. Strand, Frk. C. Strand, stein. Livjægerg. 27. Sergent S. E. Jensen, do. Sergent Bøgh Skinderg. 34. N. M. Jensen, Kommune Petersen, do. Sergent Carl Nielsen, do. Sergent R. Heilbo, do. Sergent E. J. Petersen, do. Sergent H. C. Frydschou, do. Marie Wermuth, Wildersg. 68. Fru N. Jensen. Jacob Danefærdsv. 5. Kaj Christiansen. Medhjælper ved Statsbanerne, Masnedsund. Enkefru Agnes Larsen. Husbestyrerinde Anna Christensen. Frk. Mahtilde Saxbeck. Husejerinde. Nansensg. 55. Fru Ejnar Larsen. Provstinde Bjerre, Tordenskjoldsg. 32. Fru Ingrid Kier. Ringstedg. 6. Fru Augusta Toft, Tordenskjoldsg. 27. Alex. Boas. Otto Boas. IL Barndorff. Henry Jensen. Carl Boas. Willib. Jensen. Gunnar Jensen. Handelsagent Sv. Aabirk, Havrebjerg. Fru Kamilla Aabirk. do. Frk. Olga Leth, do. Købmand Anton Troelstrup. Aarhus. 1 Mary Troelstrup, do. P. Chr. Tro«lstrup. Husejer, do. Fru Gudrun Skjerne, I'rk. Ellen.Jacobi, Nordborgg. 3. Sophus Petersen. Rolighedsv 23. Frk. Agnes Bertelsen, Vestervoldg Nancy Schovelin. H. D. Lassen, Her- i mine Lassen. Paula Birkeløv-Brieghel, Agathe Madsen, Amaliev. 24. Frk. Sofie Christoffersen. Johnstrups Allé 8. I* rk. Juliane Philipsen, Svanemosegaardsv. 17. Murerm. J. Christensen, Anna Christensen. Dina. Engølsted, Emiliev. 3. Ellen Pedersen, Vodroffsplads 12. Forfatterinde Adolphine ogtmann, Frederiksberg Runddel 3. Frk. S. Fuglede, Martensens Allé 6.. T h ' Ar drass, Gothersg M. Christiansen, A. Larsen. Strandboulev. KU. Fru Nina Hindenburg. Frk. Augusta Hindenburg. Frk. Astrid Hindenburg. Lilly Andersen. Th Bartholdv. Ingrid Bartholdy. S. Fredstrup, Assistent, Eramv Fredstrup. Nørre Allé JJ' ^ anløse H. Jensen. Vaskeriejer, Haslev. Latrin^ Jensen, do. Anna Jensen. do. Carla Simonsen, do. Fru A. 1 etersen, do. Charles Hansen. Massør J?- Fru Dagmar Hansen do. Frk. J. Mathiassen, do. Fru S. Mathiassen, do. J. -Mathiassen. Sognefoged, do. Fru Mar.' 1 do. S. Olsen. Overinspektør, P^ri r lffa, Lind - do Julius Lind, Partikulier, do. Hans Christiansen, Skomagermester do. Fru Mathilde Nimb. 1 J.', Nimb, Slagteriarb.. do S C Nilsen Bernt Lunn. SophiendaL do! ; 1(" ni,e In A " ebor - Jørgensen, Alfred Petersen, do. Jul. Chr. Pe lærer. Næstved. Christian Petersen. Valdemarsg. 25. Cæcilie M Hansen. Præstøv.. Næstved. Marie Catharina Hansen. Præstøv., Næstved. E. Vilandt, Skibsfører, Fru F. Vilandt, Frk. Alma Hansen, H. Chr. Vilandt, Holsteinsg. 27. A. L. Andersen. Købmand, Helsinge. Alma Madsen. Modehandlerinde, do. Alfred Madsen. Tøuirerm.. do. Manufakturhandler H. N. Wraa og Hustru. Slagelseg. 14. Th. Thomsen og Hustru, Gustav Adolphsg. 10. Fru M. Leuning. Sortedams Dossering 81. Fhv. Godsejer G. Barfred-Pedersen. PYk. Ellen Barfred. Frk. Inger Barfred, Frk. Betzy Barfred. Nærum Fru Julie Meyer. Jens Juelsg. 6. Hvas. Jægermester. Hellerup. Overintendant F. C. Frederiksen og Hustru. Fru Harriet Jensen, Tietgensg. 68. Frk. F. Holt. Bianco Lunos Allé 1. Fru Mariane Jappe. Adolf Jensen, Anni Foght-Jensen. Alma Jensen Vesterbrogade 17. Chr. Christensen. Elektriker. Aalborg. P. Chr. Hanseit Hjælpearbejde do. Otto Henriksen. Hjælpearbejder, do. N. M. Christensen, do. T. F. K. Hansen, do. H. P. K. Vestentoft. do. N. M. Nielsen, do. C. Meilst vup. do. A. Andersen. Aagade 25, do. A. C. Christensen, Louiseg. 14, do. S. R. M. Sørensen, Nv Kærv., do. M. Hansen, Alg. 65, do. P. Pedersen, St. Blichersg. 3. do. C. V. Nielsen, Aag. 22, do. A. Hagstrøm. Danmarksg. 33, do. Smedemester H Johansen og Hustru, Valdemarsg. 37. I ri'. Laura Hansen. Østerbrog R. C. Mortensen. Skoleinspektør, Enghavepl. 21. Mathilde Mortensen, Lærerinde, Lnghavepl. 21. Karen Mortensen, Sygeplejerske, Enghavepl. 21. A. Ziebe, Kommunelærerinde, Hollænderv. 20. J. M. Danckert, Kommune læ re rinde, Søndermarksv. 6. C. L. Gellert, Kommunelærer, Trekronersg. S9. A. Mund, Kommunelærer, Dosseringen 16. Skibsingeniør C. J. Holck, Frk., Posteksp. M. Holck. Allég. 17. Lærer S. N. Holck, Det kgl. Opfætringshus. Tømrer V. Wette; berg, Frk. D. Wetterberg. Adelg. 34. Inkassator Gråne. Fru Gråne, Frederiksborgg. 48. Marie Boeck. Fakseg. 28. Julie Hel in. C. J. Helin. Skræder, Frederiksborgg. 48. Kai Jensen- Jørgensen, Ingeborg Jensen-Jørgensen, Kriigersg. 11. R. Henriksen. Fru Marie Henriksen. Frkn. Hulda og Ingeborg Henriksen, Turøg. 2. Repræsentant Viggo Strange, Fru Inger Strange, Frkn. Misse og Margrethe Strange, Frk. Ella Sørensen. St. Thomas Allé 1. Postekspedient V. Kohl, Fru Anna Kohl. Adolf Olsen, Fru Olga Olsen, Sigbrits Allé 13. Camillus Olsen, Værkfører, Reberbaneg. 12. Mekaniker Axel Olsen, Ved Svinget 6. Elvine Olsen, Agnes Olsen, Falkonerallé 45. Assistent P. Jørgensen, Estersv. 16, Heil. C. F. Vestergaard, Vodrofsv. 28. Elisabeth Balslev, f. v. Biilow. Svinget 24. Ingeborg Remmer, Nordre Frihavnsg. 83. Ellen Duwens, Parallelv. 3, Klampenborg. And. Schmidt, Fredensborg. V. Kruse, Vesterbrog. 42. Eiler Geddey, Kirsteinsg. 1. B. Houmann, Forchhammersv. 24. N. C. Lind. Strandboulev. 59. Joh. Jørgensen. Artilleriv. 44. Johanne Bech, Carl Plougsv. 1. M. Mortensen, Hellerupv. 84. Julie Petersen, Lykkesholms Allé 5. R. Moltved, Korsg. 8. Julie Geddey, f. Asmussen, Kirsteinsg. 1. R. Løwert, Johnstrups Allé 1 G. Reiffenstein. A. Høyer, Brønlunds Allé 1, Heil. O. Jørgensen, St. Thomas Allé 19. C. M Erichsen, født Reffs. Gladsaksev. 28. Søborg. M. Olsen, Frederiksberg Allé 68. Hagemeister, Kochsv. 13. P. V. Poulsen, Fjords Allé 1. Fuldm. A. Jacobsen, N. Fasanv. 37. E. Løwert, Madvigs Allé 4. Karen Hviid, Svanholmsv. 16 G. Hyller, Svinget 8. Weyhe, Schlegels Allé 5. H. Bang, Amager Fælledv. 9. Carl Jensen, Johnstrup Allé 9. O. Tissol, GL Kongevej 85. M. Grønwall. Lykkesh. Allé 9. K. Lindewald, Mariendalsv. 36. Jens Nørgaard. Pr. Maries Allé 7. Aage Steenberg. Classensg. 40 Ivan Olsen, Halls Allé 6. Jens Oscar Thomsen, Ny Haraldsg. 29. Johanne Jensen. Duevej 198. Sven Jørgen Kruse, Classensg. 3. Astrid Clausen. Maglekildev 4. S. A. Henriksen. Sønderg. 26. Serina Hansen, Mathæusg. 3. K. Christensen, Amalieg. 43. Otto Lauritzen, Engv., Vedbæk. Louis Bock, Carit Etlarsv. 8. Henri Morell. Værnedamsv. 10. Aja Qvist, Karl Johansg. 5. Jenny Herløv, Vesterbrog Anna og Ellen Christensen, Silkeborg Plads 2. Johanne Frederiksen, Nansensg. 75. Paula Sonne, Frederiksv. 37. Else Kiellerup, Smalleg. 56. Ulla Langballe, Harsdorffsv. 10. Karen Schmidt. Falkonerallé 124. Ellen Raabye-Nielsen, Korsg. 62. Ellen Erichsen, Raadmandsg. 13. Karen Hagen, Sagas v. 10. J. Vibe-Jensen, Grundtvigsv. 3. Edel Jørgensen. Valdemarsg. 1. Ellen Petersen, St. Poulsg. 56. Fru Minna Fahnøe, Graastensg. 1. Fru Elin Neergaard-Møller, Herluf Trollesv.. Anna Boll, Hillerødg 28. Fanny Petersen, Falkonerallé 101. Fru Emmy Anthon, Valborg Allé 34. Grethe Wendelbo, Anker Heegaardsg. Ingeborg Mathiesen, Toftegaards Allé. Else Schmidt, Falkonerallé 124. Kamma Petersen, Forchhammersv. 6. Fru Ellen Funch-Lassen, Lykkesholms Allé 6. Direktør H. de Fine Olivarius, Fru L. de Fine Olivarius,- Fakseg. 7. Frk. M. Rang Petersen, Frk. D. Ring-Petersen, R'ibeg. 3. Signe Ludendorff, Frederiksberg Allé 27. Nina Henderson, Damehotellet, GI. Mønt. Elvira Petersen, Frederikke Petersen, Ved Linden 5. Karen Thomsen, Bjergeg. 17., Helsingør. Charlotte Hartvigsen, Frederiksb. Allé 27. Anna Maria Koppel, Frederiksberg Allé 19. Astrid Marie Lassen, Fortet Prøvesten. Hedvig Petersen, Ved Linden 5. Guaria Schrøder, Kommunelærerinde, Gentofte. Amalie Møller, Direktrice, do. Frk. Agnes Møller, do. Frk. Fernanda Møller, do. Frk. Else Fleischer. do. Thumine Kjær, do. Alfred Winther, Købmand, do. Alfrida Winther, do. Helga Lehmann, Kommunelærerinde, do, Chr. Brøndum,

15 l Bankkasserer, do. Betty Torp, Enkefrue, do. Thora Bjøndum, Enkefrue, do. Frk. Sophy Petersen, de. Frk. Alma Petersen, do. Fru Ingeborg Peteråen, do. Frk. Else NieLsen, do. E. S. Brøndum, Frue, do. Gudrun Brøndum, do. H. Lund, Adjunkt. C. V. A. Michelsen, Adunkt. A. Heden-Andersen, Faglærerinde. Frk P. Hansen, Adjunkt, H. Poulsen Lærerinde. P. Jacobsen, Skoleinspektør. Eli Holm, cand. phil. M. Paul- Petersen. J.. B. Ravn, stud. polyt. J. Iversen, Overlærer. Fr. Otto, Organist. F. Eibye, eksam. Lærerinde. Villi Sass, Gymnastiklærerinde. Egede Schack, stud. theol. Fru Vilhelmine Fuglede. Frk. Kirstine Sørensen, Hellerup. II. Larsen, Direktør, Carl Bernhardtsv. 17. Oberstløjtnant J. Hansen, Fru J. Hansen, Hails Allé 4. Fnuldmægtig L. Møller, Fru Ellen Møller, Dr. Friernes Vej 10. Fuldmægtig O. Lehmann, Gothersg Kontorchef Carl Jensen, Fru Ingeborg Jensen, Smalleg. 28. Ingeniør J. Thastum, Fru C. Thastum, Odensg. 17. C. Abildgaard, Posteksp., Smalleg. 1. Fuldmægtig Carsten Carlsen, Fru Margrethe Carlsen, Maglekilde v. 12. Viggo F. Møller, Assistent, Valdemarsg. 37. G. Severin Christiansen, Ass., Hellerup St. G. v. Lowzow, Hofjægermester, Rosenvængets Side Allé 1. EmiliusBangert, Organist, Enighedsv. 9. Georg Mørch, Assistent, Myeundeg. 24. J. Magnus, Kasserer, Birkerød. Fru Alma Magnus, do. Assistent E. Falbe-Hansen, Bakkegaards Allé 15. Asst. Arne Hansen, Hvldegaardsv. 53. H. Faber, Assistent, Amagerbrog J. Kruger, Kancelliraad, Ribeg. 2. Fru J. Kruger. Ribeg. 2. Fru Emilie Due, M. Due, Gammeltoftsg. 10. Sagfører J. Mioh. Jørgensen, Bjelkes Allé 41. Ass. Dollerup, Fru L. Dollerup, Anemonev. 23, Frk. C.h. Dollerup, Mølleg. 30. Geo Carlsen, Stormg. 10. A. Rottbøll, Assistent, Fru Erna Rottbøll, Anemonev.., Gentofte. Jhs. Due Jensen, cand. polyt, Thurøv. 9. Jakob Møller, cand. DhiL, Ad. St. Allé 3. Assistent N. J. Friis, Ole Suhrsg. 4. Th. Barfoed, Assistent, St. Thomas Allé 11. Fru B. Carlsen. Stormg. 10. V. Muller, Korsørg 44. P. Raagaard, Høyensg. 19. S. Gommesen, Blegdamsv G. Carlsen, Turøv. 21. F. Andersen, H. C. Andersensg. A. F. Hindsgaul. Willemoesg. 81. H. Schloemer, Elmeg. 22. K. Larsen, Kronborgg. 4. V. A. Dittmer, Godthaabsv. 44. H. Chr 4. Larssen, Olivia Larssen, GI. Kalkbrænderiv. 30. Olga Muller, Korsørg. 44. Vejerassisten E. Larsen. Nr. Frihavnsg. 82. Musiker A. Larsen, Thora Larsen, Nr. Frihavnsg. 82. K. A. Larssen. Istedg R. Nielsen, Dybbølsg. 51. Frk. Christine Nielsen, V. Voldg. 36. P. M. Christensen, Overbanemester, Aalborg. Olivia Olesen, Diakonisse, do. Marie Farre, fhv. Kommunelærerinde, do. Caroline Christensen, do. Jens Poulsen, Postbud, do. C. Fritze, Trafikassistent, do. Ejnar Sørensen, Trafikass., do. Emma Hansen, Trafikass., do. J. C. M. Axelsen, Trafikass., do. J. V. Larsen, Trafikass., do. Martin Behnke. Fotograf, Nyborg. Fru Karen Behnke, do. J. C. Thomsen, Bagermester, do. Fru Anna Thomsen, do. J. Chr. Jørgensen, Købmand, do. Sigurd Nørregaard, Kommis. do. S. Simonsen, Trælastforv., do. H. P. Nørregaard, do. S. Hage, Urmager, do. Rick. Oppenhagen, Malerm., do. H. P. Jørgensen, Viktualiehandler, do. Poul Redin, do. A. Henriksen, Købmand, do. Joh. Mortensen, Ølhandler, do. A. V. Rasmussen, Mineral-- vandsfabrikant, do. K. Rosted, Mekaniker, do. H. Jørgensen, Maler, do. Paul Sørensen, Slagtermester, do. Harald Arendt. Hotelejer, do. Oskar Jensen, Bagermester, do. J. Hviid, Lokomotivfører, do. Clausen, Glarmester, do. Fhv. Sømand L. J. Petersen. Johan Melgaard, Bundtmager, Grif- fenfeldtsg. 25, Fru Mette Melgaard, do. Fru L. Klitgaard-Nielsen, Frk. H. Klitgaard-Nielsen, Nørrebrog. 27. E. V. Lund, Jægermester, Annissegaard, Helsinge, Fru Ida Lund, do. Niels Hansen, Urmager, Frederikssundsv. 8. O. Gylling, Købmand, Løjtnant, Samsø. Fru Harriet Gylling, do. Anton Jacobsen, Kontorchef, København, Fru Inger Jacobsen, do. E. Nordsted, Kontorbud, Fru M. Nordsted, Strandboulevard 31. Niels Stoltz, Direktør, Solhøj, Snekkersten, Elisabeth Stoltz, do. L. H. Larsen, Rentier, Sortedams Doss,. 79. A. Thulstrup, Pensionist Krusemynteg. 10. Berg, Prokurist, Fru Berg, Frk. Berg, Hambroesg. 4. K. Bøgholm. Stud. mag.. Birkerød. Jens Frank, Aarhus. A. F. Lorentzen, Vesterbrog. 20. Vilh. Rathje, Klasselotterikoll., Nansensg. 19. Fru Agnes Rathje. Fru C. Gjertsen, Nansensg. 96. Frk. C. Herrebr o g. Nansensg. 96. A. Krarup, Direktør. Hellerup. O. Nyeboe, K Kommunølærerinde, Kbhvn.. J. P. Jensen. Malermester, Mølleg. 34. Fru Asta Farring, Dr. Tværg E. A. Farring, Ingeniør, do. Fru Marie Petersen, Carl Petersen. Niels Hansen, Gynther-Sørensen, Fru Johanne Gynther-Sørensen, Badensg. 9. Charles Havsbøl og Hustru, Charlottenlund. Malermester B^ Lillienskjold og Hustru, Præstøg. 9. Lærer N. Fjeldgaard, Fru Sofie Fjeldgaard, Rømmen Skole. Ulsted Gudrun Juulmann. stud. pharm., Erik Lunøe, stud. jur. Astrid Petersen, stud. mag. Flemming Dahl, stud. mag. J. C Winther, stud. theol. Christian Strøm, stud. juris. Ingeborg Gram, cand. phil. A. Obel, cand. phil. Axel Gram, Ingeniør, cand. polyt. A. Kidde, Sekondløjtnant, cand. phil. G. W. Schmidt, stud. mag. Jak. Odgaard, stud. mag. Lars Kjeldsen, stud. juris. Jens Hostrup-Sohultz, stud polit. Thorkil Myrdahl, stud. juris. Jørgen Christian Jørgensen, Sekondløjtnant i Artilleriet. Gerda Mortensen, cand. phil. Aage Brink Jensen, stud. juris. Aage Andersen og Hustru, Ass. v. D. S. B., Klampenborg. Agnes Blichmann. Dragør. Jørgen liansen, Todesg. 2 Petra Sørensen, Taarnby Villaby. Ingeborg Olsen, Sønderborgg. 6. Student Poul Arnstrøm, p. t. Nærum. Assistent C. Hammer, AbiLdgaardsg. 28. Assistent R. Petersen, Harsdorffsv. 10. Assistent E. Petersen. Christian d. 2. PI. 5. Assistent U. Palming. Blegdamsv. 34. Overass. Hærskjold, Strandboulev Assistent G. KampmannArnild, Svanholmsv. 1. Assistent E. Aarsleff, Heibej-gsg. 9. Assistent Ph. Andersen. Vesterbrog Fru Kristine Petersen. A. Petersen, Politibetjent. Johs. Wamberg, Købmand. Wilhelm Petersen. Charles Hansen. L. Petersen, Bankbogholder. F. Sinding, Urmager. Gert Hornbech, Købmand. Kristine Holm. F. Jensen, Kommis. S. H. Elle, Boghandler. Agnes Elle. Johanne Carstensen. V. Poulsen, Boghandlermedhj. Emilie Eriksen. A. Wilken. Handelsrejsende. Horsens. J. Lau rse n-wester sø. Tømrermester. Rasmus Jørgensen, Restauratør. H. Pedersen. Gaardejer Th. Rasmussen. Th. Emil Grotrian. Frantz Thestrup, Malermester. N. P. Olsen, Urmager og Guldsmed. Chr. Andersen. Læderhandler. Helga Obel. S. Køster Olsen. H. Nielsen, Snedke_rsvend. P. Nielsen. Overkelner. Th. Erichsen, Købmand. Fru W. Lassen. A. Bolvig, Malermester. H. Andersen, Herredsfuldmægtig. B. Westergaard. Vald. Schau, Repræsentant. Wilhelm Lassen. Carl Gjerløff, Købmand. R. J. Holm-Petersen. A. Christensen, Fuldmægtig. E. Laderez. Eleonore Wamberg. Maria Mikkelsen, f. Koefoed. Hotelejer N. Mikkelsen. Enkefru Laura Koefoed. Hj. Jensen og Hustru. M. Sørensen. Amtsfuldmægtig. N. Nielsen. Jul. Cajjis, Bogholder. C. Poulsen, Købmand. Romeo Renard, Repræsentant, Rold pr. Arden. Peder J. Vinge. Jernbaneassistent J. Pasbo. Andersen, Bankkasserer. P. A. Andersen. Købmand. Alle af Ebeltoft. Brandt, Oberstløjtnant, Livjægerg. 44. Helge Bruhn, Kaptajn, Østersøg. 80. H. Bendixsen, Løjtnant, Hornemannsg. I. N.iels Bjerje, Prmlt.,, p. t. Jægerspris. J. Stagaard, Premierløjtnant, Lejren, JægersDris. W. Munck, Læge, Lejren. Jægersoris. Thor Cordsen. Premierløjtnant, do. Wildenrath, Intendant, Charlottenlund. F. Paludan-Miiller, Adjunkt, Løjtnant. Jens Vinding, Dyrlæge, p. t. Jægerspris. H. H. Jørgensen, Premierløjtnant, Lejren, Jægerspris. J. Michaelsen. Dyrlæge, Gjesten pr. Lunderskov Johs. Ussing, Læge, Frederikssund. E. A. Hoffmann. Premierløjtnant, Lejren, Jægerspris. Aagaard-Hansen, Premierløjtnant, Forfatter, Baadsmandsstr. K. Knudsen, Løjtnant, Proprietær, Jagerspris. R. Andersen, Toldass. H. P. Skauengaard. Toldklarere. M. Larsen. Formand. Marckmann, Toldassistent. Lindemark, Toldass. Otto Jensen. Toldbodarb. A. Andersen, Toldbodarb. H. C. Henriksen, Toldbodarb. IL J. E. Larsen, Toldbodarb. J. Jacobsen, Toldbodarb. J. Andersen. do. A. P. Andersen, do. J. Dinesen do. J. P. Jørgensen, do. O. Jørgensen, do. H. C. Assendrup, do. H. Levinsen, do. Johs. Schlichtkrull, Toldklarerer. P. Jensen. Toldbodarb. O. Vaarby, do. J. P. Olsen. do. J. P. Jørgensen, do. Paul Petersen, Toldklarerer. F. Bang, Formand. S. Lahmann. Formand. Joh. Hansen, Toldbodarb. C. J. Press, Toldklarerer. H. Petersen Toldbodarb. C. Thaning Toldk. O. Christensen, Toldk. K. Thaning, Speditør.. A. C. Andersen. Toldklarerer. C. A. Hansen. Toldass. F. C. M. Hansen, do. J. H. Høyer. Toldkl. Goldschmidt. Fuldmægtig. Fredericiag. 16. C. O. Nielsen, Toldass. O. J. Beck, Toldmhlp. P. Philip, Toldass. J. Lassen, Speditør. H. C. Hansen. Toldbodarb. P. Røpke. Drager. H. C. Rasmussen, Toldbodarb. S. Martens, Hollænderv. 7. Toldkontrollør. H. Larsen, Reventlowsg. 28, Toldklarerer. Anders P. Jensen, Toldbodarb. H. C. Hansen, do Th. Erritzøe, Speditør. Amalieg. 35. K. Jensen. Toldass. Jens Nielsen Toldrb. J. Jensen, Arbmd. H. C. Andersen, Toldbodarb. C. Jørgensen. Overform. E. Mogensen, Toldass. Malther, do. R. Wixør, do., Thomsen. Toldktrl. A. P. Andersen, Formand. L. P. Mortensen, Toldfunktionær. Hjalmar Nielsen, do. J. P. Larsen, do. O. Seitzberg, Forvalter. H. Jensen, Frilagerarb. H. Qvist, do. N. J. Larsen, do. P. Larsen, do. H. Johansen, do. Alma og Jacob Bjørke. Norgesg. 2. Frk. Elisabeth Hansen, Kronprinsesseg. 50. Frk. Selma Grandin, Vestervoldg Fr. Frellesvig, H. C. Andersens^:. 10. Th. Meyer,' Vognmand, Fredensg. 40- C. Gormsen. Klasselottekt., Helsingør. J. P. Andersen, Lærer, Vester-Egede. Fru Astrid Andersen, do. O. J. Cortsen. Sognepræst, do. Fru C. Cortsen, do. Anna Cortsen, do. Ellen Cortsen, do. L. Johansen, Sognefoged, Rønnede. Marie Johansen, do. Christine Pedersen. Vester-Egede. Christian Pedersen. do. L. Christoffersen, Husmand, do. P. Christoffersen, Husmand, do. Fru Anna Christoffersen, do. H. Chr. Rasmussen, Husmand, do. Maren Rasmussen, do Frk. K. Rasmussen, do.

16 Frk. Anna Jørgensen, do. Alfr. Stavnsbjerg, Fro., do. Kristine Staunsbjerg. Frue, do. P. Knudsen, Købmand, do. Fru Jensine Knudsen, do. Enkefru Kirsten Jensen, do. Viggo Petersen, Husmand, do. Fr. Mørkeberg, Husmand, do. H. Fr. Hansen, Forpagter, do. Fru Anna Hansen, do. J. Fr. Pedersen. Savskærer, do. Margrete Pedersen, do. J. A. Jensen. Sagfører, do. Helvine Jensen, do. H. Sørensen, Skomager, do. Johanne Sørensen, do. Gerda Christensen. Lærerinde, do. J^nna Jørgensen, Enkefrue, do. Karen Bay, Jordemoder, do. Vilhelmine Bav. do. Jens Jørgensen. Forpagter, do. Mette Jørgensen. do. Hans Sørensen Forpagter, do. Cathrine Sørensen, do. Kristine Andreasen, Vester-Egede Mark. Jensine Jensen, do. Jens Larsen, Ves ter- Eg ede. Kirstine Larsen, do. H. C. Larsen, do. Kirstine Larsen, do. Hans P. Larsen, do. Emil Jensen. Husmand, do. Kristine Jensen, do. L. Jørgensen. Smedemester, do. Kirstine Jørgensen, do. A. P. Hansen. Husmand, do. Sofie Hansen, do. Chr. Johansen, Gaardejer, Rønnede. Marie Johansen, do J. P. Christensen. Husmand, do. Fru F. Nielsen, do. Torkild Nielsen, Gaardejer, do. Fru K. Nielsen, do. Jens Olsen, Husmand do. Trine Olsen. do. Larsen. Proprietær, Christianshøj. do. Fru Larsen, do. Kasserer G. Westergren. AnujJieg. 6. Bogholder Geo. N. Bugge, Amagertorv 10. Befragt. P. IC. Svendsen. GI. Mønt 14. K. Rasmussen, Assistent, Abel Katrinesg. 7. Assistent Erh. Borch, Strandvej 155. H. Dalmund, Afdelingschef. Havdrupsvej 58. Frk. H. Uldall, p. t. Springforbi. Frk. A. E. Petersen. Telefondame. Nørretofte Allé 3. Svend Petersen ; Assistent. Nørretofte Allé 3. Hans Axel Leopold Hersløv. Fru Andrea Hersløv. Westend 25. Malerinde Elisabeth Schiøtt, Skjoldsg. 7. Grosserer H. J Bucka. Camilla Nobel, Else Margrethe No-bel, Sofie Jensen, Frederiksberg Allé 36. Mathilde Apotheloz, Martinsvej 7. Nanna Jørgensen, Nørrevold 22. Astrid Høeg. Rosenvængets Allé 5. Karen-Sophie Øllgaard, Stenosg. 5. Giseida Matthiassen. J. Matthiassen. p. t- Frederikssund. Fru Margrethe Petersen, pens. Inspektionsbetjent H. Petersen. Ulriksg. 9. M. Pedersen Hvejsel, Antonieg. 11. Angelica Nielsen. Jagtv. 63. Camilla Korse, f. Ohlsen. Frk. Agnes v. Kohl. Vald. Nielsen, Havnefoged. Frk. Ludviga Schrøder. J. Korse. Kirstine Muusmann Nielsen. C. Muusmann- Nielsen. Bestyrer A. Nielsen. Engelstedsg. 12. Enkefru S. Ohlsen, Engelstedsg. 12. Hans Thvge Jacobsen, stud. tbeol. Chr. Jacobsen, Dyrlæge, Viborg. H. C. Jacobsen, stud. med. Martin Jensen, fhv. Politibetjent, Camilla Lage, Lærerinde. Thora Jensen. Lærerinde, Øster Farimagsg. 69. M. Posselt, E~ Posselt, Svanholmsv. 10. Fru Partikulier Augusta Brandt. Murerg. 3. Torben Grut, Oberstløjtnant. Fru Mary Grut. Kirstine Jensen. Lille Frydsvei 13. J. Fr. Jensen. Arbmd., Mechlenborgg. 2. Frk. Agnete Wulff, Ny Vesterg. 7. DetailhandlerN. C. Nielsen og Augusta M. Nielsen. Anker Heegaardsg. 2. Lærer J. M. Kristensen og Fru D. Kristensen. F redericia. Astor Jørgensen. Toldass.. Fru Elise Jørgensen, Lipkesg. 30. H. Andreasen, Toldass.. Fru Anna Andreasen. Brobergsg. 6. E. Bang. Toldass., Holstensg. 3. C. D. H. L. Hanemann. Toldass., Lipkesg. 7. Ingrid Larsen. Kontorist, Borgerbo 3. J. Kromann. Toldmedhj.. Rørholmsg. 10. Emil Larsen, Toldmdh., N. Søg. 13. Frk. Thyra Hassing. Toldass.. Ryesg 131. N. Larsen. Forv., Grækenlandsv. 75. L. Nielsen. Toldklarerer, Smalleg. 12. Fru Agnes Nielsen, do. N. P. Møller, Toldklarerer, Kolbjørnsensg. 32. Helga Hansen, Lyngby \. 63. Carl Reinholdt. Formand. St. Paulsg. 44. Vilh. Hansen. Lyngbyv. 63. Chr. Sørensen Bruun, Nyhavn 31. Valdemar Hansen, Lyngbyv. 5. p. H. Kristensen, Lyngbyv. 7. M. P. Winther. Aag Hans Mortensen. Ryesg. 6. Kai Andersen, Kochsv. 9. Å. C. Nielsen, Toldmedhj., H. C. Lumbyesg. 10. Emil Møller, Toldklarerer, Colbjørnsensg. 32. Niels Madsen, Toldklarerer, Vald. Holmersg. 37. Ejler Møllnitz. Toldklarerer, Mølleg. 34. A. Mollerup, Toldklarerer. Gothersg. 50. C. \. Ter kild sen, Skibsfører, Helsingør. C. Albertsen, 1. Styrmand, do. P. Hansen. 2. Styrmand, do. T. Sauersen, Maskinmester, do. A Chr. Krog, Proviantforvalter, do. J. Lewinsky. Maskinmester, do. M. Sørensen. Skibsfører. do. A. P. Clausen. 1. Styrmand, do. H. Berchoilt, 2. Styrmand, do. Fru M. Bercholt, do. F. O. Rasmussen, Maskinm., do. E- Bruhn, Maskinm.. do P. J. Pedersen, Hovmester, do. O. P. Jensen. Skibsfører, do. Fru Th. Jensen, do. O. Pedersen, Maskinm., do. J. O. Hansen, Styrm., do. Fru J. Hansen, do. Fru C. Tjørnebv, do Fru Agnes Pedersen, do. J. W. Tjørneby, Styrmand, do. Fru A. M. Petersen, do. R. Jakobsen. Maskinm., do. S. Martens Petersen. Hovmester, do. Fru Nanny Jakobsen. J. T. Ørvald, Kok, do. E. Jensen. Skibsfører. do. Reinhard. Bogholder, do. Ild ri Møller, cand. phil.. do. A. J. Lindgreen. Bogholder, do. Chr. Ostermann. Bogholder, do. N. V. Pedersen. Sejlmager, do. V. A. Andreasen, Lokomotivf.. og Hustru, Søren Nordbys Allé 19. V. V. Andreasen, Laboratoriearb.. og Hustru, do. A. A. Andreasen. Tocrner. do. E. Nielsen. Kontorass., Amagerbrog A. Nielsen. Brygsrerknægt og Hustru. do. V. Nielsen. Husholderske, do. J. Nielsen. Maskinarb.. do. ' Frk C. Malmqvist. Rolighedsv. 23. Frk. E. Andersen, do. Frk. U. Solter. d<\ Frk. A. Solter, do. Fru N. Falck. do. Fru K. Klein, do. Frk. A. Lerche, do. Fru C. Arctander, do. Frk. Ringkøbing, do. Frk. Rømer, do. Frk. Alma Aagaard, do. Frk. A. Schaldemose. do. Frk. E. Schmiegelow, do. A. C. Skibsted, Kommandørinde. og Frk. M. Skibsted. Sortedams Doss. 93. Fru & E. Prom og Frk. Reina Prom, Olfert Fischersg. 43. O. Chr. Hansen. Direktør. Fru Christine Hansen og Frk. H. Hansen. Køge. Fru EM in Andersen, Nyvej 7. Viggo Andersen. Grosserer, do. Fru Andersen, do. Holger Andersen, do. Estrid Andersen, do. Marie Knudsen, do. Sofus Hansen. Gasværksv. 24. Chr. Jensen og Fru Marie Jensen, Skydebaneg. 8. Margrethe Hansen. Gasværksv. 24. Betty Johannesen, Teglgaardsstr. 7. Else Rasmussen, Helgolandsg. 17. W. Frydendahl, Esbjerg, Fru Ellen Frydendahl do. Chr. Jørgensen. P. Skrg. 16. Fru Margrethe Jørgensen, do. Holger Christensen og Fru Agnes Christensen, Lyong. 5. Ibsen, Sekondløjtnant, Holmegaard. J. J. Jensen, Stabssergent. Jernbanev. 13, Grentofte. K. S. Arder, Sergent, Holmegaard. Grentofte. S. Lauritzen, Korporal, do. M. Sørensen, Gartner. Skovlunde. S. Hansen. Skolelærer, Frederiksg. 51. Horsens. S. Rasmussen. MAaniker. Marselisborgg. 6, Aarhus. G. Riis, Maskinarb.. Njalsg. 47. Chr. Dalgaard. Landmand. Aarup. G. Francker, Snedk.. Søborg. A. Schliebitz, Gartner. Søborg. M. Kallesøe, Tømrer. Tørring. Lemvig. P. Jensen. Karetmager. Hjørring. O. H. Larsen, Karetmager, Mern. H. P. Andersen. Kleinsmed. Ryesg. 70. M. Petersen, Landmand, Askø. G. Andersen. Landmand, Borum pr. Mundelstrup. F. G. Andersen, Landmand. Grønslettegaard pr. Tranekær. J. E. Bertram, Maskinsmed, Vinkelv. 4., Lyngby. A. Sørensen Kontorist, Borgmesterkontoret, Helsingør. E. Francke. Undermaskiningeniør. Borthigsg. 13. J. Christensen Sergent. Lyngbyfort. P. Samuelsen,' Civil Undermaskiningeniør. Over g. o' V 36. J. P. Platz, Korporal, Lyngbyfortet. K. Petersen. Korporal, do. C. R. Arnløv. Sergent, do. Fritiof Christensen. Kontorist, Øresundsv. 29. R. Hansen. Trafikassistent, Mi Hinge. Z. Kaptajn, Lyngbyfort. Niels Ejner Jensen. Handelsrejsende, Helgesensg. 27. B. Th. Bojesen, Bogholder Jægersborgallé 75. R. Ferd. Larsen, Kok, Odense. C S. Henriksen. Buffist. Kø Denhavn. L. K. Rasmussen, cand. pharm. Haarlev. L. Jørgensen, Revisor. Fru C. Jørgensen. J. Johannesen, Ismejeri. Fru M. Jensen. E. Steffensen, Ekspeditrice. J. Larsen, Strygeri. A. Hansen, Assistent. Fru E. Hansen. E. Petersen, Arbejdsm. Fru J. Petersen. S. Rasmussen, Arbejdsm. Fru M. Rasmussen. A. Rasmussen, Arbejder. R. Rasmussen, Dameskræderinde. E. Rasmussen, Dameskræderinde. C. Hansen. Kusk. Fru D. Hansen. Verland. Ingeniør. Fru M. Verland. Kaj Andersen, Snedker. Fru F. Andersen. Johannes Sørensen, Snedker. Marie Sørensen. Hans Chr. Nielsen. Husejer. Fru Johanne Nielsen. Johannes Larsen. Peter Larsen, Gartner. Hjalmar Erichsen, Arbejder. Fru Betty Erichsen. M. Han&en, Kusk. Fru M. Hansen. W. Petersen, Kusk. Fru A. Petersen. N. Hansen, Sadelmager. Fru O. Hansen. Frk. Schvalbe. H. Willumsen, Elektriker. Fru K. Willumsen. Frk. D. Pedersen. A. Gravgaard Sørensen, Arbejder. Anna Gravgaard Sørensen. Dagmar Hansen. Fru Johanne Christensen. Frk. Olga Christensen. Johan Jensen, Karetmager. Fru Oda Jensen. Chr. Hiøbe, Gartner. Alb. Hjorth, Manufakturist. Fru Katty Hjorth. Henrik Svendsen, Murermester. Fru Marie Svendsen. Kamila Svendsen, Husjomfru. Carl Picunel, Købmand. Fru Ingeborg Picunel. G. Jeppesen, Rentier. J. J. Petersen. Politibetjent. A. Westergaard, Assistent. Eichard Gahrn, Kusk. Fru Anna Gahrn. Niels Krogstrup ^ Mathiasen. Fru Johanne Hansen. Karen Deutz, Syerske. Ingeborg Leutz, do. Dania Carlsen, do. Anna Carlsen, do. Karla Friis, do. Tømrer M. Olsen. Fru M. Olsen. Snedker.J. Martinsen. H. P. Jørgensen, Malermester. P. L. Holm, Arbejder. N.P. Nielsen. Portør. R. Christensen. Assistent. Chr. Frederiksen, Bryggeriarb. Marie Frederiksen. Alvina Nielsen. Anna Hansen. Alfred Nielsen, Gartner. Fru Dagmar Nielsen. N. P. Madsen, Snedker. Mary Elisabeth Madsen. Fru Marie Madsen. Fuldmægtig Lassen og Hustru. Fru Johanne Westergaard. Frida Minsted. Fotografmedhj. Jon Madsen. Marchen Madsen. Georg Madsen. Crilles Petersen. Ida Petersen. Frits Petersen. Christian Overgaard. Elna Overgaard. M. Hall, Maskinarb. Fru A. Hall. V. Eriksen, Pensionist. Frk. Laura Eriksen. H. P. Hansen. Johanne Hansen. A- Christensen. Fru H. Christensen. A. Larsen, Kusk. H. Jacobsen, Gartner. Ninna Christensen. J. O. Hansen, Gartner. Marie Bache. Hvass, Jægermester. Fru Christine Hvass. Fru Caroline Andersen f. Bøggild. J. F. Mahrt, Assistent. Fru Mary Mahrt. Enkefru Anna Andersen. F. Muller, Assistent. M. Madsen, Maler. Julie Madsen. Frk. Sophie Bockelmann. P. J. Dalmose. Fru Bodil Muller. Carl Hansen Frk. Esther Muller. N. Iversen. Caroline Jørgensen. Fru C. Iversen. J. Wilh.

17 Jørgensen. Hans Erichsen. M. Lund. lum, Skindhandler, do. Marie Sillum, Christiansen, Frederiksborgg. 35. Elias Pedersen, Turøvej 17. Louise Peter Fru C. B. Andersen. Johs. Vinter, Assistent. M. Christensen, Prokurist. fører do. H. J. Nielsen, Skræder. Fru sen, do. K. Wisberg, Vinkelv. 11. S. do. Helene Lyster, do. C. Lyster, Sag Anne Petersen. N. Petersen. Rorsbetjent H. 0. Eriksen. Marie Eriksen. do. A. P. Andersen, Bagerm., do. Grosvej 6. Lauritz Hansen, Folkvarsv. 2. Sine Lykke, do. Frk. Cecilie Jensen, Pelck og Fru S. Pelck, Orla Lehmanns- Hilda Christensen. Hans Gotfred Sørensen. Ingeborg Sørensen. Y. Ørs Agnes Christensen og Rigmor Chripris. Lauritz Larsen, Mellemleddet. serer E. Jensen, Frederiksborgg. 21. Bendt Simonsen, Skovfoged, Jægerslev. E. Ørslev. Carl Svendsen. Fru A. stensen, Vesselsg. 2. Gerda Olsen, Margrethe Larsen, do. Jens Larsen, do. K. Svendsen. Lars Peter Petersen. Kong Georgsv. 33. Elisabeth Andersen, Kristiane Larsen, do. L. P. Hansen, do. Sofie Petersen. Frk. Thora Petersen. GI. Mønt 35. Ellen Bang, Toldbodvej Kristine Hansen, do. A. N. Hjorth, Fru Soffy Hansen, f. Benzon Anna 34. V. Onøe, Mecklenborgg. 7. K. Gribsvad, Artilleriv. 50. A. Petersen, Dos Olga Sandberg, p. T. Dyrnæs. Aage Forp., Dyrnæs. Poula Andersen, do. Rasmussen. B. Y. Rasmussen. A. E. Mørck. Gudrun Mørck. H. Konradsen 5 seringen 47. Hjorth, Dyrnæs. Th. Fogt, Kohaveengen. C. Petersen, Stengaarden. Olga Rorsbetjent Fru Julie Konradsen. Chr. Kronhclm. Anna Kranholm. H. Aksel Bennike, Husumg. Petersen, Jægerspris. Skovløber Bjørk, Nielsen. Hans Oluf Nielsen. Kirsten 24. Kristian Nielsen København. Harald Glæsel, Hollænderdybet 37. Bir do. Sigurd Jørgensen, Forkarl, Jægerspris. Julie Andersen. Nordskoven. Nielsen. Chr. Petersen. Anna Eleonora Petersen. V. og 0. Petersen. Alle af git Tulinius, Ryvangs Allé 44. M. Hansen. St. Knudsv. 23. F. Valdemar Hart K. Simonsen. Studehaven. J. Pedersen, Hellerup. Landerslev By. Karl Knudsen, Kyndby pr. Skibby. P. Jørgensen, do. Hans Agent S. Thomsen, Fru Anna Thomsen, Frkn. Berthine og Jenny Thomsen, Haldur Moll, Guldsmed, Turesensg. 33. mann, Sølvsmde, Nordre Frihavnsg. 16. Larsen. O. Draaby. Karl Mikkelsen, Lorenz Thomsen, Svendborg. 14. Anton Richard Jørgensen, Sølvsmed, Grenaag. Landerslev. O. Frederiksen. Skovfoged, Jensen, Vraa. Anna Jensen do. Anton 13. S. Birkefeldt, Sølvsmed, Borgerg. Jægerspris. J. Andersen, Skovløber, do. Krestensen, do. Krestine Krestensen, 142. Emil Christensen, Kapelv. 25. C. S. Frederiksen, do. K. Andersen. Nordskoven. Valdemar Olsen, Skoven. do. Ole Bundgaard, do. Marie Bundgaard, do. Regine Munck. do. Chri Utterslev. N. Jensen, Nørrebrog. 30. Petersen, Metaltrykker, Nøjsomhedsv., Bernhardt Petersen, Dyrnæs. Andrea stine Pedersen, do. N. Duosholm. do. T. R. Wiberg. Skovlunde. K. Kjøller Petersen, Louiseholm. Frederik Petersen. Mellemleddet. Peter Bertelsen, Anine Duosholm, do. Julius Ovesen, Hansen, Østervoildg. 12. Frd. Petersen. do. Chr. Christensen, do. Jens Rom, Classensv. 14. B. Hansen. Kapelv. 40. Jægerspris. Chr. Valentin og Hasine do. Chr. Hjortholm, do. C. M. Appeldorn. Kapt. i Fodfolket, Helsingør. Fru sen, GI. Kongev Marie Andersen. mussen, Ingerslevg Fru Nielsen, R. Jensen, Nørrebrog. 30. Anna Søren Valentin. Mellemledet. Frk. Mary Ras Alma Appeldorn, f. Tramp. Frn Toldkontrollør Heilmann, do. Fru Rauch, Strandv Ellen Christensen, Wes- Livjægerg. 21. Esther Christiansen, GI. Kongev. 39. Frk. J. Rasmussen, Herløv. Frk. J. M. Nørregaard, H. C. do. V. Falkenberg, Premierløjtnant, selsg. 2. Sv. og A. Christensen, cand. Ørstedsv. 24. Frk. K. Sørensen, Valhøjsv. 13. Fru Lotte Jensen. Johnstrups do. Fjeld, Premierløjtnant, do. Kaptajn Stendrup, dc. P. Jørgensen, Sagf., Bankass., Vesterfælledv. 76. H. Som Allé 9. P. Jensen, Amalieg. 28. Willi phil. Blegdamsv. 70. Gammelgaard. V. Schwensen, Driftsbestvrer, do. Kaptajn F. Gørtz. do. Sognepræst Simon P. Fredsbo, Leder a.f K. U. Fru Fredsmer, Maskinarbejder, Helgesv. 12. S. Jensen. Amalieg. 28. Einer Jensen, Amalieg. 28. F. V. Madsen, Maskinm., Hansen, do.. Fr. Holstein, do. Dagmar bo. Viggo Olsen, Blomstergartner, Fakseg. 13. Rolfsted. do. Hobrog. 8. H. Jørgensen, do. Heitmann. Toldkontrollør. do. C. Wiemer, Bankbestyrer, gaardsg. 15. Rudolph Christensen, Ole Vanløse. Benedicte Christiansen, Pug- Jacobsen, do., Marthas. 1. J. Thomsen, do. Slotsg. 14. Bendix Pedersen. Tagensv. 5 N. P. Larsen. Fyrbøder, St. Nørrebrog. 18. F. Petersen Schepelern, Suhrsg. 14. Chr. Drews, Gunløgsg. 25. Bankkasserer, Johannevej 10. Ove J. P. Jørgensen, Solbakken, Skodsborg. M. Miihtendorff, Sygeplejerske, Annæg. 43. C. Olsen. Fyrbøder, Slagelseg. 9. Rosenvold, Fyrbøder, Kirsteins- Rohde, Bankassistent, Tycho Brahes All 30. Julie Gorm. Bankass.. Havneg. Rigshospitalet. Chr. Rasmussen, Seminarist. Ryesg. 82. Hakon Madsen, gade 5. Korrespondent Ellen Jacobsen, 7. A. Juulsen, Bankass., Alm. Hosp. G. Vendersg. 29. Sofie Gjellerup, do. Thora Svane. do. Emil Herbst. Pensionats- Nielsen. Bankbud, Thorshavnsg. 12. Leifsg. 9. Agnes Havgaard, Sygeplejerske, Rigshospitalet. A. F. Speich, ejer, Vendersg. 27. Christine Herbst, J. A. Hansen, Bankrevisor, H. C. Ørstedsvej 40. W. Permin, Bankassistent. Kommunelærer, Overg. o. V. 84. P. A. do. Ingebrog Nielsen, do. Dorthea Tordenskjoldsg. 19. Frk. Karen Jessen. Borre, do., Classensg. 35. Joh. Høegh- Madsen, do. Magda Bruun. do. Emmy Strandboulev Aug. Borgen, Direktør. Frk. Astrid Borgen. Frk. Ma Classensg. 35. Fru B. Malmfred, Brønslie Kolthoff, Vendersg. 29. Nissen, do. Vinkelvej 19. Fru S. Borre, Bruun, ilo. Dorthea Leth. f. Secher. Jurie Eriksen. Johannes Borgen, Assurandør. Michael Tryde, Sparekassebetedamsg. 5. Fru Hansen, do. H. J. høj. Alf Hansen, Kommunelærer, Sor- Arenstrøm. Stationsforstander. Gelsted, Emmy Arnstrøm. do. Sigrid styrer. H. Laub, Fuldmægtig. E. R. Hansen og Hustru, Strandg. 24. Marius Arnstrøm, do. Vilh. Mundt. Assistent, Andersen. Sparekasseassistent. Aage Jansø og Hustru, Njalsg. 38. H. C. do. Schwensen. Svendsbolm pr. Havndal. Marie Brandt. Sørup. Fyn. Apo Schiønning, Sparekasseassistent. Poul Gjetting og Hustru, Grenaag. 12. C. C. M. Rohde, Soarekasseassistent. Carl Petersen og Hustru, Hørdumsg. 15. teker M. S. Krog, Nørre Snede. S. Andersen, cand. phil. K. Skov, stud. John Dich, Arkitekt. Ribeg. 19. N. Kattrup, Ingeniør, Livjægerallé 6. F. C. Randers. A. Borch. Gravør, do. Emilie Borch, fhv. Direktør for Hedeselskabet. med Poul Harding, stud. polyt. Mary Ohland, Gobelinvæverske. Sigrid Blad. Christiansen, cand. nhil, Istedg. 13* Mary Høegh-Nissen, Egilsg. 43. Amalie de, Emilievej. Skanderborg. Sophus Borch, Randers. Th. Petersen. Rejsen Amager Fælledvej 13. Ida Bruun. Marie Bruun. Johanne Johansen, Danmarksg. 2. Elisabeth Bøgh, Roarsv. 30. Gammeltoiftsg. 20. Kristine Nielsen, rald Dreyer. Snedkerm.. Sølvg. 93. II. P. Jenser}, Biens Allé 7. Carl Dollmeier, Andersen, Snedkerm.. Vinkelv. 3. Ha Cathrine Andersen, Skolebestyrerinde, Roskildev. 58. E. Sørensen. Sagasv. 2. Larsen. Snedkerm.. Taarnborgvej 12. Varde. Laura Risom, Sygeplejerske, N. Haftas, Thorvaldsensv. 24. C. Christensen, J. E. Ohlsensg. 6. P. Larsen, Peter Madsen. Odense. Postpakmeste 1 * G. Holm og Fru A. Holm. Halfdansg. 11. do. Fru Margrethe Thomsen, do. Fru Sofie Thomsen, do. Fhv. Redaktør Vendersg. 29. M. Knudsen, Stockholms g Sigv. Tholle og Fru Anna C. Tholle, Kjelst og Hustru, do. Enkefru Jutta 11. Sven Aage Dan, Vendersg. 29. Jutta Olsen, do. Edwin Wulff-Jensen, benhavn. N. Petersen, torpederet Sommerstedsg. 14. Anna P. Krarup. Kø Nielsen, do. Tømrermester J. Thomsen, do. Frederikke Thomsen, do. Enkefru Vendersg. 29. M. R. Rasmussen, Vendersg. 23. Emilie Davidsen, do. Eli Ultima. Hillerød. Frk. Katty Kornerup, Skibsfører. Fru Lina Kornerup. Villa Hanne Obel, do. Frk. Marie Madsen, do. L. C. Lauridsen. Købmand, do. Fru sabeth Nis-Hansen, do. Julie Waarsøe, do. Frk. G. Frydensberg. Landbolyst, Kirstine Lauridsen, do. Bager S. Carlsen og Hustru, do. Reusen. Bundtma Jensen, do. J. Hansen, Stabssergént, Frvdensberg, do. do. Fru N. Briiel, do. Thomas Thomsen, do. Anne Marie do Frk. J. Frydensberg. do. do. Frk. A. ger, do. Poul Jøigensen, Lærer. do. Skaanesg. 7. Frk. Astrid Bach, Bille Hillerød. Otto Kornerup. Hillerød. Restauratør Lauritz Jensen og Hustru, 0. J. Jensen Berring. Købmand. Sophie Brahesv. 1. Frk. Ingeborg Otterberg, Berring. Fru Agnes Sørensen. Fru Valdersg. 75. Frk. Kirstine Nielsen, Farimagsg. 75 St. Philippa Kau, Vejle. Ingeborg Hansen, do. H. Hermansen, Brandes Allé 18. Forretningsbestyrer N. P. Larsen, Trafikass., Masnedsund. do. Fru M. Bnne, do. Fru Marie Ibsen, Wiegaard Larsen, Halds Allé 3. Fru E. Hagen. Trafikm., do. Franck. Trafikmedhj., do. Carla Thejll. Olga Eggers. do. Astrid Høyer, Lærerinde, do. Fru Maggie Larsen, do. Frk. Anna Guttermpn. Sindshvilev. 5. A. Faber. Post Anna Pedersen, St. Knudsv. Oluf Ol Ninna Charles, do. Frk. Margrethe Rolin. Fru Else Thomasen, do. Margrethe Pedersen, f. Rich, do. Fru Marie gaard, Vanløse. C. S. Groth, Montør. ningsfører, Raadhustræde 3. Lauritz ekspedient, Fru K. Faber, Thorupsen. Kredslæge. E. Sørensen, Forret Refshammer. Antonius Hansen, Bagermester, do. Marie Hansen, do. G. J. Groth, Samfunds Allé 6. F. A. Strandsen, Lyngby. Urtekræmmer Carl Si Fru Johanne Groth, Frk. Harriet Stephan. Literat, Roskilde. Alex. Han Thomsen, do. Chr. Thomsen, do. Camilla Bloch, do. D. Bloch, do. D. Madholt. do. J. Samson-Petersen, Tofte Marie Ørsted. G. Ørsted. Åsst., holt, Matthæusg. 36. Fru M;. E. Strandmonsen og Fru Alma Simonsen, Ryesg. sen. Sparekassedirektør, do. Søren Sørensen, Købmand, do. Frk. Marie Dejgaardsg. 2. S. Jensen. Smalleg. 36. H. Leth. Overretssagfører. Agnes Brøns, gaards Allé 14. S. Mortensen, Blaa- Kirkebjerg Allé 2, Glostrup. A' Moltke gaard, do. Frk. Marie Hermansen do. Engelbrecht-Christensen. Fru Engelbrecht Christensen. Klerkeg. 1. Viggo sen, Enkefru Brorsonsg. 7. Bogholderske, Boyesg. 15. Erica Bent P. Olsen, Bogbinder, do. Ingvard Sil- Camilla

18 Hansen, Sygeplejerske, Østerbrog. 11. H. P. Balck. Købmand, og Fru Julie Balck, K-ongedybs Allé 21. Ingeborg Balck, Kassererske, do. Margrethe Balck, Korrespondent, do. Fru Nina Herte-I og E. C. Hertel, Kaptajn. Gartner Sigfus Hansen, Storehedinge. Fru Marie Hansen, do. Frk. Gudrun Hansen, do. Gartner M. Jensen, do. Agnes Nielsen, do. Clara Hansen, Aag Knud Hansen, do. H. de Fine Bunkeflod, Svinget 9. Ole P. Lindholm, Amagerbrog Oluf Schou, Vinkelv. 6. Th. Madsen, Strandboulevard 143. Asta Sørensen, Asminderødg. 3. Esther Gottschalck. Aag Ebba Kiærulff. Schacksg. 11. Meta Nielsen. Øresundsg. 82. Rigmor Zyhling, St. Poulsg. 5. Carla Sørensen, Aalborgg. 1. Esther Andersen, Vester Allé 10. Agnes Petersen. Smalleg. 19. Ester Lundin, R-aadmandsg. 40. Karla Ihler, Baldersg. 61. Ellen Lyngdahl, Vinkelv. 6. Marie Nielsen. Birkeg. 9. Laura Jørgensen, Nygaardsv. B. Margrethe Jørgensen, do. R. F. Dahl, Overkelner, Vesterfælledv. 15. Th. Rosborg, Kelner, Blaagaardsg. 37. J. Hansen, Kelner. Svinget. C. Stensholt, Kelner, Øresundsg. 80. V. F. Cortsen, 0. Fasanv. 29. Alfred Jensen. Kelner, Duev Viggo Fredelund. Kelner, Absalonsg. 22. Viggo Hansen, Kelner, Torveg. 55. Ingolf Otto, Kelner. H. C. Andersensg. 3. K. Paulsen, Kelner, Oehlenschlågersg. 94. Niels Nielsen. Overkelner Sdr. Boulevard 37. Chr. Moll, Kelner, Helgolandsg. 19. Gustav Sørensen, Prinsesseg. 57. V. Larsen, Frederiksborgg. 34. P. Larsen. Amagerport 9. Oscar Jensen. Koldingg. 27. Erik Jensen, Gasværksv 19. J. Chr. Jensen, Overkelner, Sdr. Boulev. 96. W. Olsen Tjener. Westend 35. W. Rasmussen, Flensborgg. 25. E. Rasmussen, Gunløgsg. 16. Ditlev Hammerfelt Benzonsv. 51. Wiggo Juul, Frederiksborgg. 8. Chr. Christoffersen, Revalsg. 1. Charles Baggesen, Blaagaards PI. 17. O. Hansen. Vestervoldg. 21. Chr. Andersen. Valby Langg. 63. K. R. Dalsgaard-Hansen. Agathe Bøggild. S. Bøggild. Margrethe Møller. W. A. Wium. Alfred Wium. S. V. Mogensen. O. Dethlefsen. Caroline Wium. K. Bøggild. M. Pedersen. S. H. Knudsen. Cl. H. Christiansen. Augusto, Pedersen. Agnethe Pedersen. Vigeo Pedersen. H. T. Friis. Kirstine Friis. Metha Friis. Augusta Reumert. Jensine Jensen. P. Olsen. Rokkjær. Olrikka Rokkjær. Ingemann Pedersen. Richard. Pedersen. M P. Pedersen. Marie Pedersen. E. Eriksen. O. P. Pedersen. Th. Mygind, Postekspedient. Fredericia. Fru Laura Mygind, do. P. Rasmussen, Skibsreder, do. Fru Anna Rasmussen. do. Frk. Anna Jørgensen, do. Frk. Anna Mygind, do. Frk. Ellen Hulbeck, do Frk. Olga Laursen, do. Boghandlermedhj. C. Petersen, Webersg. 11. E. Gravenhorst, Helgesv. 27. J. Sloth Christensen, Frydendalsv. 17. Kasserer N. T Hansen, Dronningsg. 2. Bogholder F. Jørgensen, Guldborgg. 8. Pakmester C. Christoffersen, Rolfsvej 4. Kontoristinde C. Helfelt. Falkoner Allé 27. Kontoristinde Th. Tranborg, Johnstrups Allé. Kontoristinde H. Christiansen. Kapelv. 13. Kontoristinde Esther Hansen. Dronningensv. 2. Peder J. Bendixen. Stampesg. 3. Marie Govertz Jensen, Ellen Govertz Jensen. Karen Govertz Jensen. Mynstersv. 12. H. O. Lagesen. J. E. Ohlsensg. 19. C. Blasius. T o>ld ro rsbe tjent. Fru Josephine Blasius. Georg Blasius. Kontorigt. Oluf Blasius, Assistent. Østbaneg Edith Eilertsen. Elvira Eilertsen, Strandboulevard 125. P. Petersen, Saksog. 7. Jørgen Christensen. Snedkermester. Nørretofte Allé 5. C. Jensen. Snedkermester. St. Tuborg Stranv Sofie Bjørning. Kirsten Marie Rasmussen, Esbern Snaresg. 5. P. ^ angø, Togfører, og Fru Ingrid A angø, Kallundborg. Elisabeth Schleisner, Lærerinde. Slagelseg. 3. Gunhild von Pein, Sygeplejerske. Vesterbrog C. Starup, Læge, og Fru M. Starup. Nyhavn 1. George Tietgen-Lund og Hustru, Amagerg. 33. Margrethe Høst, Vesterbrog Hanne og Jørgen Jørgensen. Frederiksv. 8. Fru Frederikke Rasmussen. Frederiksb. Runddel 3. L. Stuhlmann, Sikbsfører, og Fru Anna Stuhlmann, Helsingør. Svend Arnholtz, stud. polyt., Gentofte. J. P. K. Rasmussen, stud. polyt., Nørrebrog M. Jensen, Langg. 23. Ingeniør Chr. Schurmann og Fru L. Schurmann, Harsdorffsv. 7. H. A. Schafranck, Posteksp., og Fru Anna Schafranck, Fredericia. Fru A. Christensen, Viktoriag. 23. Johs. Thomsen, Posteksp., Fru Frederikke Thomsen. Fredericia. Premierløjtnant Løkkegaard og Hustru. Carl With, Afdelingslæge ved Finsens Lysinstitut, Frederiksborgg. 25. Fru Inge With, do. Gunner Kiørboe, Stutteriejer, Stutteriet Krogenbjerg v. Kvistgaard St. Fru Direktør Kiørboe, do. Poul Larsen, Budcentralen. Strandg. 15. Politibetjent J. E. Larsen og Fru Marie Larsen. Ny Carlsbergv. 6. Hj. "\ ilstrup, Læge, Kallundborg. Gartner E Larsen og Fru Boline Larsen, Elmeg. 10. C. Larsen, Fru Caroline Larsen, Frkn. Alfrida Larsen og Alma Larsen, Brohusg. 18. Frk. A. Timmermann. pens. Lærerinde, Tryden pr. Gjelsted. Enkefrue D. Wiese, do. C. J. Balslev, Dyrlæge, Chr. Balslev, cand. ph.il.. Fru Margrethe Balslev. Frk. Anne Thea Balslev, do. Fru C. Hansen og Bankassistent J. P. Hansen, Drejøg. 10. Stud. theol. Eduard Brabrand, Østerbrog Forpagter L. Pedersen, Fru E. Pedersen. Forvalter Larsen og Fru K. Larsen. Julius Lippert og Martha Lippert, Olufsv. 9 V. R. H. Frederiksen. Postekspedient, Hornbæk. H. Winther, Postmester, do C. W. Larsen, Portør, do. Emil Jørgensen. Portør, do. Chr. Arvesen, Reservepostbud. do. Frk. J. Olsen. Jernbaneelev, do. Fru G. Nielsen. Frk. Emilie Nielsen. Frk. Anna Nielsen. Frk. Howitz. Fru Augusta Dam. Frk. Catrine Møller. Frk. Sophie Øllgaard. Fru Cecilie Gottlieb. Frk. Regine Kaarsberg. Etatsraadinde A. Lorenz. Frk. Elisabeth Maalev. Fru Gregersine Klussmann, Caroline Rosen. Frk. Pamela Møller. Pastorinde Petersen. Frk. Oline Bendix. Zarepta, Peter Bangsv. 8. Fru A. Høst, Norre Sundby. Fru Ida Høst-Madsen, do. Fru Thora Bredstrup, do. Marie Høst, do. Christine Christensen, fhv. Musiklærerinde, do. Fru Jenny Bang. do. Frk. Carla Bang, Skatteraadssekretær. do. Frk. Anna Ramsøe, Pianistinde. Aalborg. Enkefru Caroline Suhr, Farum. Redaktionssekretær Mar. Andersen og Fru Misse Andersen. Svendborg. Frk L. Wessel, Sølvg. 98. Jenny Madsen, Villa Raadmandshaven, Roskilde. Olga Fjord. Estrid Foght Thomsen, Gudrun Bruun. Margrethe Andersen. Anna Elben. Esther Jensen. Elisa Sødermann. T. Bentzen. Anna Schou. Dagmar Starcke. Jørgine Høyer. Gudrun Neckelmann. Gerda Bøgvad. Frida Thomsen. L. Klein. Gerda Giødesen. Hedevig Johansen. Lilly Beste. Lilly Kristensen. Ellen Bergmann. J. Skovslett. Agnes de Roepstorff, Hellerup. Dorrit V insløv-gjerløff. Johanne Christensen. Inger Høegh-Guldberg. Gerda Storm. Viggo Borgen. G. Kretz. Ellen Heuser. F. Haldkjær. Agnes Qvist. Ingeborg Kampmann. L. Davidsen. Asa Schørring. Karen Plesner Jacobsen. Ove Bisgaard, Købmand, Fru Ingeborg Bisgaard, Hesselager. Ernst Brandt. Proprietær, do. Ellen Brandt, do. Johanne Kaalund, do Jul. Larsen, Fabrikant, do. Fru Kirstine Larsen! do. Alfred Nissen. Købmand, do. Fru Pouline Nissen, do. A. L. Langelund, Prokurist, do. Augusta Langelund, do. Mabel Langelund, do. Bestyrelsen for Dansk Forening til Fremmedelementers Begrænsning: A. Asmussen, Grosserer. G. Borch, Skolebestyrer. H. Brunde, Lærer. R. Bøgebjerg Billedhugger. S. Christiansen. Rentier. Bogholm. Studert. Dahl, Pastor. Engel Jensen, stud. polit. Frk. Heiberg, Translatrice. Alfred Ipsen, Forfatter. C. Henriksen. Førstelærer. V. B. Kragh, Telegrafingeniør. Ingvald Kieler. Redaktør. Johannes Larsen, Redaktør. H. Nielsen. Tømrermester. J. Joihansen. Arbejdsmand. Carl Olsen. Mekaniker. Fru A. Petersen. Alfred Raavad. Arkitekt. Arent Nielsen, Sergent, Svanestok 9. Ludvig Jørgensen, Sergent. Hornbækg. 1. Menig E. Schramm, Visbyg. 12. Menig F. J. Wilde. Istedg. 29. Menig Th. Andersen. GI. Mønt 29. Menig A. Andersen. Bogholder Allé 27. Menig Petersen, Dannebrogsg. 43. Sofus Nielsen-Holsted. Isenkræmmer. Enkefru Maria Brandt. Gasværksvej 23. Valborg Stefånsson, f. Tulinius, cand. phil., Søllerød. Mathilde Bent, Vesterbrog Louise Carlsen. St. Kongensg. 40. H. C. Jensen. Urtekræmmer. Ny Carlsbergv. 23. C. A. Colding. Malerm.. Østerbrog. 57. Fru A. Colding, do. Frk. G. Colding, do. D. Hjorth, pens. Lærer. Fru Madsen Hjorth. Blaagaardsg. 44. Gaardfæster C. R. Rasmussen. Børsted. Fru Elise Rasmussen, do. Frk. Gyda Rasmussen. do. Telegrafist Rigmor Rasmussen. Njalsg. 61 Fru Vilhelmine Petersen. Frk. Margrethe Petersen, L. Petersen Sundevedsg. 31. Poul Fleck, Købmand, Fru Elise Fleck, Vendersg. 24. K E. Winge, Ingeniør. Vendersg. 24. Fru P. Ring, Vendersg. 26. Albert Christensen. Kunsthdlr., Nansensg. 88. Chr. Christensen, Skibsfører, Tranegaardsv. 2. Fru Leuning Borch. Vendersg. 5. Aage Hostrup, Brodersens Allé 3, Hellerup. E. J. Muller. Vennersmindev. 103, Taarbæk. C. R. Bonne, Grosserer, Cityg. 20. Fru Nina Bay, Østerbrog C. C. Galle. Tandlæge, Amagertorv 10. Joh. V. Bølling. Maskinmester. Fru Cecilie Bølling. Husassistent Mary Madsen. Rosenørns Allé 7. Skibsmægler C. F. Andersen og Hustru, Aaboulevard 17. Enkefru Th. Høyer. Fuldmægtig Alfr. Hedegaard og Hustru, Helgolandsg. 18. Enkefru Marie Bie. Frk. Mathilde Bie. Bogholder Chr. Dalgaard. Ingeniør Kjær. Stud. med. Slagsted. Elisabeth Petersen. Nørrevold 9. Telegrafist Carl Jensen. Købmagerg. 7. Stvrmand C. Olson, Aggersborgg. 6. Mary Kåszner, cand. phil., Hellerup. Sygeplejeelev Nelly Jensen-Stagsted. Børnehospitalet. Einar Jespersen, Dir. for Nordisk Musikforlag. Alfred Nielsen. Fuldm. Fru R. Dahl, P. Skramsg. 17. A. Petersen, Forretningsfø.. Dannebrogsg. 3. Frk. Dagmar Hartig. Ny Kronprinsesseg. 2. Olivia Petersen, Gothersg. 2. L. Larsen, Baldersg. 65. H. L. Jensen. Nordre Fasanv. 26. Paul Larsen.. Aarhusg. 38. J. Hansen, Søndere. 20. K. Nielsen, Amalieg. 18. Fru Th. Rothe, Frk. A. Rothe, Østervoldg. 4. Dagny Nielsen og Palle Nielsen, Vald. Holmersg. 4. L. Petersen, Fabrikant. Marie Krohn og K. Krohn. Sortedams Doss. 59. Bjorn Erichsen. Komm. Lærer, Villa Esther, Holte. L. Andersen og K. Andersen, Nyelandsv. 11. Birthe Simonsdatter, Nylandsv. 11. A. Petersen, Nvlandsv. li. Ingeborg Jensen. Lærerinde, Sdr. Fasanv. 20. Betty Jerndorff-Jensen, Duevejs Skole. M. Jørgensen. Fr. d. 6.s Allé 14. Laura Olsen. Smalleg. 21. In

19 geborg Smidt, Allég. 33. Henning Smith, Kommunelærer. Maglekildev. 18. F. Barndorff. Kommunelærer, Falkonerallé 2. Chr. Jacobsen, Skoleinspektør, Monradsv. 7. Sophus Christensen, Lærer. Dr. Abildgaards Allé 18. Agnes Bentzen. Kommunelærerinde. GI. Kongev. 37. Henriette Kragh. f. Krarup, Frederiksberg Allé 20. M. Monrad. Østervoldg. 16. A. Larsen. Kommunelærer, Halls Allé 7. Ingeborg Jørgensen, Fr. VI.s Allé 14. E. Kragh, Langg. 6, Valby. Sofie Holst, Roskildev. 33. K. Gradinan Fjords Allé 24. A. Cruusberg, cand. pharm. Nylandsv. 31. Mary Larsen. Emma Ervø. Helga Munther. Oscar Miinther. Laura Klein. H. Klein Petersen. Carl Klein. Martha Frederiksen. L. Reith. Marie Hjenild. A. Jørgensen. A. de la Porte. H. P. Nielsen og Hustru, Svendsg. 1. Frk. Agnes Splittorff-Christensen, Villa Urania, Gilleleje. Fru Johanne Møller, Frederiksborgv. 34, Roskilde. Fru Marie Christensen, Villa Urania. Gilleleje. Pens. Statsskovrider Will. Christensen, do. Agnes og Louis Glass. Jens C. Christensen, cand. jur. Niels Bonnedsen, cand. mag. F. Fenger, stud. theol. H. A. Poulsen, mae. H. Bjarnesen, stud. med. Svend Mogensen, stud. theol. P. Lavrsen. stud. med. Torkil Wad, stud. jur. Karl Møller, cand. mag. C. Landbo-Christensen, stud. theol. Hele Elers' Kollegium. Jens Rudolph Dahl, stud. jur., Redaktør af Studium. Pastor emer. Hagens. Fru Hagens. Frk. Hagens. Tegner. Christen Frøsig, Kontorist. M. Thaarup-N ielsen, T. Thaarup. Anna Larsen. Jens Larsen, Arbejdsmand. Minne Brun. Chr. Fahnøe. Ane Olsen. Godsejer Suenson, Bredeshave. Margrethe Suenson, do. P. Cohn. C. Mikkelsen, Sortedams Dossering 59. J. Lopdrup. Sergent. H. M. Sørensen, Sergent. R. R. H. Spenholtz, Sergent. Ludvig Andersen, Prebenholm. Grevinge St. Helga Andersen, do. Anders Andersen, Nvmosegaard. Grevinge St. Elise Andersen, do. J. Valentin. Forpagter, Vasebæksgaard pr. Kjøge. C. W. Christensen, Klasselotterikollektør, Fru Riborg Christensen, Køge. Manufakturhandler P. J. Schmidt, Valby Langg. Jobs. Hansen Inkassator, og Fru Dorthea Hansen, Rørbolmsg. 12. Carl J. Ljungberg, Mekaniker, Meteorologisk Institut. Fru Henriette Ljungberg. do. Frk. Sarah Ljungberg, do. Aa Andreasen, Tegner, do. L. C. Hansen. Bogbinder, do. H. P. Hansen. Assistent, Abildgaardsg. 15. Helga og Henrik Knudsen, Vesterbrog Eugen Petersen. Glostrup St. O. Krogh Hermansen, Venders^. 13. Thorkild Nau, Holmens Kanal 20. H. Johansen, Viborgg. 19. Robert Salomonsen, Falkonerallé 49. Valdm. Brandi, Bergthorasg. 12 Torp Petersen. Nialsg. 4. Grdj. Fr. Sørensen, Hjelmsømagle. H. Kraul, Handelsagent, Korsg. 5. Lærerinde A. ØrkikL Carl Bernhardsv. 7. L. C. Pedersen, Holte. Em. Hutfeldt, Islands Brygge 25. Gunni Busck, Læge, Isl. Brygge 9. Anna Larsen. Sønderg. 15. Alf. Larsen, Amager Boulevard 4. Postpakmester F. C. Bech og Hustru. Svanholmsv. 18. Frk. Anna Holm. Frk. Gertrud Wedel Larsen. P. J. Boserup. Fru Kirstine Boserup, Frk. Else Boserup, Axel Boserup, eksam. pharm, Nielsine Nordbjerg. St. Hans Torv 3. Christiane v. Spåth, Frederikke v. Spåth, Carit Etlarsv. 6. Musiklærerinde Fru E. Dimpker. Holsteinsg. 45. Fru Elna Hougaard Andreasen. J. Hougaard Andreasen. Nvv. 2. Frk. Petrea Nielsen, Vodroffsv. 58. Frk. E. Brex Jensen, Sundbyøster Boulevard 6. Frk. Carla Jansen, Amagerbrog Otto Jensen. Urmager. Amagerbrog Wm. Andersen. Handelsbetjent. Tingv. 53. Sarah Brieghel Hom. Julius Brieghel Høm, Zinnsg. 11. Chr. Petersen. Bryggerkusk, Farum. Skovfoged C. O. V. Hansen med Hustru og Sønner. Emil Sauer. Næstved. Frk. A. F. Dodt. Nansensg. 47. Frk. E. Schmidt, do. Frk. E. Sørensen, do. Frk. Hanne Clausen. Skinderg. 34. Kaptajn E. Brasen og Fru H. Brasen. J. Holm, fhv. Bogholder, Nørrebrog. 23. Inger og Emilie Jensen. Lipkesg. 6. Marie Winther, do. Edith Andersen, Prinsesse Charlotteg. 8. Ellen Overbye, Vandkunsten 13. Ellen Nielsen, Æeirsg. 36. Johanne Andresen. H. Danskesv. 92. Chr. Starup, Rørbolmsg. 12. Knud Wienike, Frederiksborgg. 3. Marie Rasmussen, Willemoesg. 6. Kontorchef Vald. Helsing, Fru Alma Helsing, Frk. Marie Nielsen. Taarbæk Strandv Astrid Frandsen. Nic. Jørgensen. Anna Jensen. Victoria Felding-Nielsen. Christence Felding. Matthiasen. Oversergent. Johanne Matthiasen. Ringsted. Gaardejer J. Jensen. Teistrup Jacobine Jensen, do. Chr. P. Møller Manufakturkommis. Chr. A. Jensen. LI. Farimagsg. 7. Fhv. Birkedommer Thrane. Fru Ludvigka Thrane., Frk. Ingeborg Thrane. Valdemarsg. 20. Fru Olga Palsdorff. Th. Palsdorff. Oberstlt. Fra Kolding har vi faaet føleende Underskrifter med det ved hvert Navn anførte Beløb til Søfolks Efterladte: M. Rasmussen. Møbelarkitekt (2 Kr.) K. Nielsen, Snedker 50 0.) M. N. Hein. Maler, (50 0.) H. Hansen, Tapetserer (50 O.) Emil Jensen. Sadelmager (50 0.) J. M. Schmidt, Sadelmager. (50 0.) N. Mathiesen. Snedker (50 0.) R. Nicolaisen. Snedker (50 0.") E. Hansen, Arbejdsmand (50 0.) P. H. 'Mailand. Savværksarbejder. (50 0.) Meta Muller, Bogholderske (1 Kr.') Anna Muller, do. (1 Kr.) Adolf Andersen, Rebslager J50 0.) J. C. Johansen. Fabrikant (5 Kr.) Jens Andersen. Billedskærer (50 O.) M. C. Petersen, Billedskærer (50 O.) Svend Sjø&trand, Billedskærer (50 O.) Hans Thirslund, Billedskærer (50 O.) Steensen, Snedker (25 0.) J. K. Hansen, Snedker (50 0.) M. Madsen. Snedker (25 0.) K. N. Johnsen. Snedker (25 0.) C. K. L. Møller. Snedker (25 0.) P. A. Hermann, Snedker (25 0.) J- Dam. Stolemager (50 0.) P- J. Nielsen. Snedker (50 0.) P. Toft, Snedker (50 0.) V. Dypping, Stolemager (25 0.) Fr. Rasmussen. Snedker (50 0.) S. B. Petersen, Snedker (50 0.)N. A. Bruun, Snedker, (50 0.) P. M. K. Dypping, Snedker, (50 0.). M. Hansen. Snedker, (50 0.)M. Nissen. Snedker (25 0.) Fr. Jeder, Snedker. (50 0.) P. C. Bahr, Snedker. Kr. Bondegaard, Snedker. M. Nendel, Snedker. K. G. Rasmussen, Snedker. Jens Bahr. Snedker (50 0.) A. Mazanti, Snedker (50 0.) F. Jensen, Snedker. S. Rasmussen, Snedker (50 0.) H. Terp, Snedker. Job. Jeder. Snedker. M. Korntved. Drejer (50 0.) H. Mathiesen. Snedker. R. V. Rose, Maskinsnedker (50 0.) M. Lundvang. Maskinsnedker (50 0.) N. Fischer, Maskinpasser (25 0.) A. M. Warming. Malersvend. J. Hørlyck. Snedker (50 0.) P. Hommelgaard, Snedker (50 0.) S. Pristed, Fyrbøder M. Jacobsen. Snedker (50 0.) Erik Hansen. Snedker (50 0.) Vald. Mikkelsen. Værkfører. J. Jessen. Forretningsfører (1 Kr.) Fru K. Jessen. C. Flindt og Hustru (1 Kr.) Kommunelærerinde Nanna Hansen, Artilleriv. 48. Kommunelærerinde Th. Hastrup, Artilleriv. 48. Jobs. Reiff. Elmeg. 21. Agnes Reiff. do. V. Mørch og A. Mørch. Langg. 73. C. Johansen, Stengaards Alle 5. Fru Johansen, do. J. K. Udesens. Fredensg. 3. Else Udesen, do. Chr. Tønnesen. Øresundsv. 82. Hans Arnt, Korsg. 62. H. C. Paulsen. Sønderg. 31. P. V. J. Petersen og Fru F. Petersen, Colbjørnsensg. 13. Aug. Olsen og Fru Inge Olsen. Blegdamsv. 4. P. H. Paulsen og Fru O. Paulsen. Livjægerg. 43. N. P. Knudsen og M. Knudsen. Nørrebrog Enkefru Jørgensen og Bogholderske Ellen Jørgensen, St. Kongensg. 74. Typograf Holger Petersen Kongedybet 14. Tvpograf J. Jørgensen. Fisc'hersg. 9 Typograf Max Pfeiffer, Jagtv Bogtrykker Chr. Justesen. Holte. Anna Tølbøll Bojesen, Amagertorv 23. Waarsøe. Direktør, Holsteinsg. 30. Eleonora Christensen og Johanne Christensen. Rolfsvej 3. Frk. J. Wahlstrøm, Alhambrav. 22. Husejer L. Pedersen. Rolfsv. 3. Fru Anna Poetzold og A. Poetzold, Ingeniør, cand polyt.. f. T. Humlebæk. Overgartner Nielsen og Hustru. Nvv. 1. Viborg. Axel Rasmussen, stud. theol,, Gothersg J. V. Olsen og Hustru, Nylandsv. 38. Olga Wichmann og Malermester Johannes Wichmann. Vardeg. 17. Frk. Th. Tutein-Willerup. Fru Metea Larsen. Stabssergent G. Krause med Hustru og Datter, Holsteinsg. 42. Løjtnant A. Hadsund, Nansensg. 37. Pens. Fattiginspektør L. M. Larsen, Blegdamsv Kaptajn Chr, Bokkenbeuser. København. Th. Olsen. Anna Frederiksen, Mariev. 2. Paula Volck, Wilhelm Volck. Ottilia Fischer, Østerbrog. 54. A N. Petersen, Sagfører. Fru Amalie Petersen. Frk. Ellen Petersen. Frk. Olga Petersen. Frk. Dorthea "S illesen. G. Hemmingsen. C. Hemmingsen. D. Hemmingsen. Hobrog. 17. Fru Professorinde Barner-Aagaard, Nordre Frihavnsg. 83. P. V. Johansen og Hustru, St. Kongensg Ellen Johansen. A. M. Petersen. Styrmand. St. Billesg. 4. Agnes Petersen, do. Overintendant Chr. Plinius og Fru Johanne Plinius. Madvigs Allé 4. Ivel. Fuldm. C. Ross, Fru Johanne Ross. Kommunelærerinde, Frk. J. Ross. stud. art. A. Ross, Blaagaardsg. 17. Fru Maskinmester Jensen. Blekingsg. 5. E. Bocker. Læge, Torveg. 19 H. O. Langsted. Ritmester, Fru J. Langsted. Frk. M. Langsted. Frk..J. Langsted. Kochsv. 30. Carl Stenersen. Ingeniør, cand. polyt.. Marie Stenersen, II. Stejiersen. Bygningskonduktør, Øhlenschlægersg. 24. Ella W ilkens, Blaagaardsg. 31. S. Sehau Stauning. Absalons. 37. Chr. P. Wissing, Driftsbestyrer. Fru Elise Wissing. Birgitte Flensborg, Nørrebrog. 13. Olga Andersen, Rolighedsv. 23. Gudrun Bærentsen. Lykkesholms Allé 11. Maria Klintholm. H. N. Hansens Allé 12. Heil. Maskinmester Niels Jørgensen og Hustru. Enghaveplads 12. Instrumentmager O. Christensen o.g Hustru Høyensg. 22. N. Jørgensen. Grosserer, Ilelgolandsg. 15. Fru Sara ^Hirsch, Slotsholmsg. 16. Bertha Kaas Sørensen, Chr. Sørensen, H. C. Lumbyesg. 55. H. R. Grumme, cand. jur. Fru Astrid Grumme. Elvira Bache, Kontoristinde, Kastelsv. 9. Frk. Emilie Nielsen. Stud. med. Ejvind Nielsen. Frk. Mathilde Henriksen og Frk. Emilie Johansen, Stockholmsg. 19. Fr. S. Albrechtsen. Christiane Albrechtsen, Nøjsomhedsv. 35. Carla Sørensen, Randersg. 1. Frk. N. Christensen, Direktrice, Østerbrog. 53. Herm. Oppenheim, Skrædermester, og Esther Oppenheim. Østerbrog.^ 53. K. Jørgensen, Husarkasernen. Kaptajn Hviding og Fru Kirstine Hviding, Holsteinsg. 21. Enkefru O. Lassen og Frk. G. Koefoed-Lassen. Helgesensg. 9. Fru Hansine Lassen, Helgesensg. 9. Enkefru L. Juul og Frk. A. Juul. Smalleg. 52. Ingeniør V. L. Price og Frue, Hesseløg. 5. Joh. F. Lund, Kommunelærer. Vennemindev. 4. Sagfører H. F. Christiansen, Fru E. Christiansen, Frk. E. Christensen. Strandv Chr. Kamstrup og HustrtL Stampesg. 1. Knud R. Wandelin, stud. polit., Bakkeg. Allé. Forfatter Chr. Gjerløv, Elmeg. 2. Chr.

20 Ancher og Fru A. Ancher, Sundevedsg. 22. Undermester C. A. Doberck og Fru S. F. Doberck, Mariendalsv. 28. Ludvig Slott, Fotograf, Asminderødg. 18. J. M. Thielst, Langg. 29. J. N. Jørgensen. Repræsentant og Fru Anna Jørgensen, Oliegrensg. 3. Fru Hoff, Sverigesg. 55. P. Mortensen. Fru Mortensen, Harry Mortensen, Rigmor Mortensen, Højlands Allé 8. Fru Inger Heise, Overretssagfører Oluf Heise. K. Schou, Maskinmester, øg Fru Kristine Schou, Køngedybs Allé 12. Tømrermester Anton Dam, Vesterbrog O. H. O. Juh- Jien og Familie, Charlottenlund. Emil H. Glysing øg Hustru, Raadhusv. 54., Charlottenlund. Enkefru Th. Wahl. Angnete Weilmann. Landinspektør Damgaard øg Hustru. Grosserer Alex. Poulsen og Fru Gørris Poulsen, f. Nyholm. Maskinmester J. Lippert og Fru D. Lippert, Gi. Kngev. 35. Jørg. Borre, Holte. Julie Moberg, Petra Møberg, Forhaabningsholms Allé 28. L. Petersen og Fru Anna Petersen, Vesterbrog Nathalie Larsen, Kommunelærerinde, Engtoftev. 6. Frk. Antonie v. Thun. M. M. Hjuler, Borgergade 101. Elisabet-h Nygaard Søborg. Fru Dagmar Petersen. Kornet W. Arno-Jensen, Jægersborg. Fru Olga Nyegaard, Søborg. J. J. Bølding. Norgesgade 4 B. Arnold Busck, Boghandler, Købmagergade 19. Frede Thomsen, Forfatterinde. Georg Jessen, Kommandant, Bagerstræde 5. Jul. Jespersen, Kommune Oversergent C. M. Christensen. Chr. Jensen, pens. Oberstløjtnant. Christine Jensen, Oberstinde. Frk. J. Kryssen. Maglekildevej 17. Frk. Gerda læge, Skovshoved. Fru Hanne Jespersing. Prmlt. Kryssing. Fru Krum- Jespersen, do Hunderup. Prokurist S. D. Pedersen. H. A. Nielsen, Prof., Dr. med. Emma Harda Pedersen. Amagerbrog. 12. L. Nielsen, Professørinde. Frk. Thora Bruun Tordenskjøldsg. 15. G. Vilh. Nielsen. Ko-mmuneJærerinde. Kaptajn Jantzen, fhv. Købmand, Rømersg. 23. I Porsdal. Roskilde, Fru Agnes Porsdal, Aa. Bech Jacobsen, Følkvarsvej 8. A. do., Fru Johanne Milling, do. Ejner j' Wilhelmsen, Falkonerallé 8. Partikulier N. J. Schou, Vesterbrog. 69. A. Knabrostræde 9. C. Richard-Hansen, Rønnow, Vesterbrog. 91. Aksel Larsen," Leth, Dampskibsfører, Fru M. Leth. Ekspedient, Willemoesg. 9. Jens Christensen, Bogholder, Bogense. Julius i rk. J. Leth. A. O. Leth, Køntørist. Willy Bodenhoff, Førf atter. Henrik Smith, Arkitekt, Fru Magda Smith. Frk- 1 ost, Journalist. H. Hinterberg. Inger og Otto Bruhn. Vald. Petersen, Lælone Hansen, do., Enkefru' C. Linde- M. Rosenhoff, Livjægerg. 41, Fru Abege, Balders Hospital Enkefru H. Petersen. Østerbrogade 128. Frk. Anna Petersen, dø. Gunh. Lind. M. Therkildsen, Dyremaler. Svenning Hejse Amager-Fælledvej 33. P F. Olsen, Direktør, Amagerbrog Jøhanne Olsen, do. A. C. P. Jessen, Charlottenlund. Raadhusvej 26. Viggo Christensen og Hustru Marie Christensen, Fiskerg. 8. C. O. Henrichsen, Prokurist Harsdorffsvej 6. Fr. Krarup, kgl ok o vrider, Klampenborg. Elise Ret- 'rup, \ artov. Ebbe Krarup, Klampenborg. Fru Margrethe Krarup, do Povl Thomsen. Overretssagf., do. Fru Ellen Thomsen, dø. J. C. Just, Grosserer. Kbhvn. Eva Just, Frue, dø. Th. Brammer, kgl. Skøvrider. Klampenborg. A. } anscher. Assist. i Statsskovvæsenet. L. Krønholm. Fuldm. under Mag Yrsa K ronholm. Oliver Soelberg, Ass. u..! a "' Andersen, Mantziusvej 5. r. Alsfelt. Ny Carlsbergvej 21. A. E Petersen. Ndr. Fasanvej 52 E West Mariendalsvej 36. P. Peronard, Griffen teldtsg. 22 K. Christensen, Valby Langgade 118. Paul Raae. Kongedvbet 6. Aa. Schmidt. Hospitalsv. 1. U. Schumacher. Nørrebrog. 51. N. Johansen. J a gt\oj 99. E. Falsø. Godthaabsv. i o. bchougaard. Nørrebrog. 42: R. N. Rasmussen Forvalter. Marie Rasmussen Karen Rasmussen. Fabrikant J. P. Johansen. Fru Agnes Johansen, t rk. Emmy Johansen. Hannoverg 10 L. Nielsen øg Hustru. Fru Johanne Aidsen. Frk Nancy Juul-Nielsen og Fru Henriette Wit tussen. Blaagaardsg. 17 Frk E Nielsen. Sofievej 3. Fabrikant G. Andersen. Nørrebrog. 18 B 1 ru Ellen Andersen. Frk. Valborg Andersen. Augusta Friis. f. Schack. Sagasvej 6. C. Roelsgaard, Lærerinde, Virginiavej 1. Frk. Ambt, Ørstedsvej 6G. Frk. V. Bollhornsen, Forhaabningsholms Allé 28. Frk. M. Bollhornsen. do. Fru Rejnhardt, Ørstedsvej 16. Frk. Rejnhardt, do. Fru Hagen-Jakobsen, Forhaabningsholms Allé 43. Fru Andersen, Forhaabningsholms Allé 28. Husejer L. Hansen, do. Fru Augusta Hansen, do. Fru Henriette Jensen, do. Bøgholder Charles Jensen, do. J. H. Andersen, do. Frk. Sommer, Forhaabningsholms Allé 43. Mary Randa Boldt, Efterslægtselskabets Skole, Jacob Danefærdsvej 3. Valentin Larsen, Driftsbesty rer. Fru Marie \ alentin Larsen. Oberstløjtn. E. Falkenberg og Hustru V. Falkenberg, Vedbæk. Lærer Rud. Jensen og Hustru, Hellebæk. H. Børgesen. Drager, Strandgade 40, Helsingør. Carl Hessig, Drager, Gi Strandvej 8, Helsingør. K. E Christiansen, Drager, Søndergade 17, Helsingør. Gerda og Knud Hansen, Carit Etlarsv. 2. København. Bogholder A. F. Noak og Hustru, Weysesgade 26. Sigurd Vexø, Kommunelærer. Skomager W. Mortensen, Sophie Mortensen, Baggesensg. 11. Daniel Sørensen, Prokurist, Fredericiag. 82. V. E. Tilly, Maler, Holbergsg. 16. F. Bever, stud. theol. J. Bodelsen. rnann, do. Otto Rønnow, Flensborgg. 1. Mary Rønnow, do., Kristiane Rønnow, do. Charles Christoffersen, St. Annag. 10. Magnussen, Nansensg. 50. H. Pettersson, Oehlenschlagersg. 13. Grosseier L. V. Erichsen. Grosserer Knud Li ichsen. Apoteker V. Frederiksen, Apoteket Griffenfeld. Fru Augusta Frederiksen. Carl Sørensen, Odenseg. 25. Sophus Lendorff, Kontorbestyrer, Kattesundet 18. M. Olesen, E. Olesen.' E. Olesen, Blegdamsvej 126 B. J. B Knuth, Anna Knuth, Fælledvej 23. F. Olfert, Rodemester, R. Olfert, Frue, Læssøesg. 24. Chr Beck Skrydstrup, Inspektør. Fru Thea Skrydstrup, Sygeplejerske Poula Neergaard. Erland Beck, stud. med., Kapelvej 2.Siegfriede Jørgensen, f. Wildt, Kommunelærerinde, Præstegaards Allé 20, Brønshøj. Fru Helene Larsen. Kaj Edw. Larsen, Kommunelærer. Dr. M. P. Buhl, Fru Dr. Buhl, Frdbg. Allé 19 A. J. N. Fuglsang. GI. Kongevej 142. Gorm Petersen, Bøgholder, Horsens. Ole Rasmussen. Postekspedient, do. P. Geiler, Bankbogholder, dø. J. J. Rasmussen, Landmand, do. Anton Thorsen, Assistent. Margrethe Thorsen, f. Nehm, Kommunelærerinde, Slangerupgade. A. Bayer, Lille Strandstræde 20, og Hustru M. Bayer. Alp. Clausen. Handelsagent, Gartner g. 16. Elisabeth Clausen. Fuk. Anna Philip, Pilestræde 41. Fru rii. Hartvigsen, Henrik Ibsensvej 43. Petrus Winkel. Ingeniør, Hillerød. Thor Møller, Bogtrykker, Peder Hvitfeldtstr. 17. C. C. Sand, Bogtrykker, Rosengaarden 13. L. Sveibæk, Lærerinde. Cecilie Ørsgaard, Fotograf, Sandager Skole, Fjellerup. Fyn. V. J. T. Nielsen, Fabrikant, og Hustru Camilla Nielsen, Søborghus Allé 30. N. J. Salling, Fredericiag. J. Nielsen, Toldbod g. F. Christensen, Dagmarsg. T n Sølvff - 6 " J - G - V. Jønn n W J^ngensg. E - J- F. Baratt, U W. Nielsen. Odinsg. L. K. E Olsen, Husumg. Ernesta Waagepetersen Holsteinsg. 30. Birgitte Lind, Livjægergade 28. E. Olsen, Livjægerg. 44. Margareta Olsen, do. Astrid Madsen, do Knud Nordland, do. H. Nordland, do! \ erner Ltzon, do. D. Utzon, do. Tek u ilse, do. Betsy Blaamann, do. J. Hengel, exam. pharm., do. Frk. Ingeborg Møller, Holsteinsg. 30. Stationsforstander Louis de Renouard, Jeanne de Renoard, GI. Jernbanevej 30. Augusta Meyer, Alfred G. Meyer, Kolonialhandler, Ægirsg. 43. Gudrun Øberg Ekspeditrice, Glentevej 40. Detailhandler Nielsen og Hustru Juliane Nielsen Værnedamsvei 7. Vilh. Krogh, exam.'.1 u r., Rodemester assistent. Aabo u levard 36. O. Madsen, Frejasg. 1. Ejner Petersen, Olfert Fischersg. 53. Th. v. Meyeren, Ballerup. Dagmar Tage-Jensen. Fru v. Meyeren. H. v. Meyeren. Ch. v. Meyeren. Kaptajn von Meyeren. H. P. Møllgaard. Ulrich Møllgaard. E. M. Møllgaard. Regine Møllgaard. Enkefru E. Dam. L. Dam. A. Schierbech. \ alborg Schierbech. Charlotte Schrøder. Constance Femmer. P. Mathiesen, Hjort Lorenzensg. 21. J. Liebach, Gi' Kalkbrænderivej 8. H. Ravn, Jagtvej 14. K. Ewertz, Høvgaardsg. 7. Cigarfabrikant Vilh. Hansen, Fælledvej 7. A. Lose, M. Lose, E. Lose, N.yvej 31, Gentofte. Pens. Maskinmester L. A. Hedberg. Fru E. Hedberg, Frk. L. Hedberg. Kaptajn Joh. Clemmesen, Fru Marie Clemmesen, Classeng. 36. G. Fløystrup, Reservelæge ved Rigshospitalet, C.' Fløystrup, Frue. Rosa Hansen. Nanny Fock. Marie Fock. Aage Fock. Christine Olrick. Marie Olrick. Lærer H. C. Dydensborg, Kg. Lyngby, Fru J. Dydensborg, do. Christian Jørgensen. Slemminge. Otto Jørgensen, Sakskøbing. J. Jørgensen. Killerup. G. E. Petersen, Kontorist, H. C. Andersensg. 9. Kamma Geddei, Sølvg J. Petersen. H. C. Andersensg. 9. Johs. Jørgensen, Propr., Hulemosegaard pr. Nyraad, Hanne Jørgensen, do., Martha Christoffersen, do., Olga Johansen, do., Forvalter Møller, do. P. Fabricius, Alfa, Vordingborg, og Carla Stanner', do. J. Bang, Skovrider og M. Bang, Hillesvig pr. Guldborg. Ramsgaard, Dyrlæge. og Fru Olga Ramsgaard, Viborg. M. Bilgrav og Fru Vilhelmine Bilgrav, \ iborg. Kantor O. Lund og Fru Louise Lund, Holbæk. Landmand N. Chr. Bornø. Fru Elisa Bornø, Lærerinde Emmy Knudsen, Husassistent Martha Nielsen, Husassistent Anna Egelund, alle af Øverupgaard, Esrom. Frk. Johanne Hansen, Viktoriag. 20. Frk. Th. Paulsen, Valdemarsvej 5, Charlottenlund. Frk. A. Poulsen, Østerbrog Joh. F. Speich, Kunstmaler, Overgaden o. V. 84. Maleren, Løjtnant R. E. Sørensen, Malermester J. C. Sørensen. Astrid Sørensen, Stenograf Oda Sørensen og Sigrid Sørensen, Østerbrog J. Christiansen og Ella Christiansen, Østerbrog Grethe Bagger, Husarkasernen. Frida Christiansen. N. G. Borch, Marie Borch og Anna Borch, Hadsund. A. L. Andersen, Trafikassistent, Aarhus. E. Bistrup, Bestyrer, Brokøbgaard pr. Jyderup. Frk. A. Høyer og Frk. F. Høyer. Hellerup. Betty og Alma Cohen, Hellerup. L. Nielsen og Fru N. Nielsen, Torvegade 50. H. B. Thorsen, Bogholder, og Fru Sylvia Thorsen, Holsteinsgade 19. Carl Meilvang, stud mag., Blegdamsvej 38. J. Nielsen og Frk. E. Nielsen, Strandvejen. J. N. Petersen, Justitsraad, St. Thomas Allé 9. H. C. F. Petersen, Løjtnant, Egilsg. 2. Holger Reimer, Assistent, Margrethevej 15. Hellerup.

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård.

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård. A11 B12 C1 INGA JOHANNE KOEFOED, f. 23/4 1909, d. 13/12 1991, g. 31/10 1931 CARL JOHAN GRØNBECH (søn af gdr. Ole Peter G., Smedegård, Rø, og Marie Henriette Andersen), f. 15/9 1907, d. 9/9 1970, gdr.,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna Elvine Kristine 1902 38 Andersen,

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 2 Nils Boe Maribo 3 Torben Thomsen Aarhus K.K. 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden Mikkel Lie Frederikshavn

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Resultater fra DBC i Silkeborg

Resultater fra DBC i Silkeborg Resultater fra DBC i Silkeborg 4 x 200 meter stafet U10 MIX - kl. 10.30 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 1 Thorbjørn Rask 1 Anne Laursen 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 2 Emil Kræmer Frederikshavn

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere