UMMJSPUJUSSP. c~ñw=prpjsnjqtjor1qs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMMJSPUJUSSP. c~ñw=prpjsnjqtjor1qs"

Transkript

1 ! mêçäéqéå=bq= éáééííçê= _êìöéêã~åì~ä= _ÉÅíçåI=aáÅâáåëçå=~åÇ=`çãé~åó= T=içîÉíçå=`áêÅäÉ= pé~êâëi=j~êóä~åç=onnro=rp^= UMMJSPUJUSSP _bkbu=iáãáíéç= _~ó=h=n~lçi=pü~ååçå=fåçìëíêá~ä=bëí~íé= pü~ååçåi=`çìåíó=`ä~êéi=fêä~åç= qäñkw=prpjsnjqtjovjom= c~ñw=prpjsnjqtjor1qs "# açâìãéåíåìããéêw=immmmrtm= a~åëâ= oéîáëáçåw= EMPMRF= = Eliminase is a trademark of Decon Laboratories, Inc. BD, BD Logo and ProbeTec are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

2 INDHOLD A. INDLEDNING...1 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN...3 B.1 Generel beskrivelse...3 B.2 Tastatur...5 B.3 Display...10 B.4 Specifikationer...11 B.5 Farer og forholdsregler...12 C. PROGRAMMERING OG BETJENING...13 C.1 Programmering af pipettoren...13 C.1.1 Genkald af program...16 C.1.2 Scratch Pad-modus (Program 0)...16 C.1.3 Justering af pipetteringshastighed...16 C.2 Gennemsyn af programmet...17 C.3 Betjeningsprocedurer...18 D. KALIBRERING...19 D.1 Kalibrering af pipettoren...19 D.2 CALVIEW...20 D.3 CALRESET...20 D.4 Anbefalinger til nøjagtig pipettering...21 E. FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE...22 E.1 Fejlfinding...22 E.2 Rengøring...23 E.3 Isætning/udskiftning af batterier...23 E.4 Genopladning af batterier...25 F. KUNDESERVICE...27 BD ProbeTec Arbejdsblad til lagrede programmer ii

3 A. INDLEDNING Den trådløse BD ProbeTec ET letvægtspipettor med 8 kanaler er i stand til at udvide sig, så den kan give plads til aspiration af prøver fra glas i et stativ og dernæst falde sammen for at muliggøre tilførsel af prøve til mikrobrønde. Den kombinerer en manuel pipettors anvendelighed med en elektronisk pipettors programmeringsmuligheder. Den kører på genopladelige batterier og har en automatisk slukkefunktion, som kan forlænge batteriets levetid. Pipettoren anvender integreret kredsløbsteknologi til at lagre dens programmeringsinformation. Den kan rumme op til fem pipetteringsprogrammer. Hvert program rummer op til fyrre (40) trin. Programinformationen opbevares i hukommelsen, selv hvis batterierne er fuldt afladet eller fjernet. Desuden giver en mellemlager programmeringsmodus mulighed for hurtige og enkle programændringer, som ikke lagres i hukommelsen. 1

4 Inden De starter Inden brug af BD ProbeTec ET pipettoren skal De bekræfte indholdet af pakken. Pakken bør indeholde følgende dele: 1 BD ProbeTec ET pipettor 1 Brugermanual 2 Genopladelige batterier 1 Nøjagtigheds-/Præcisionsdatablad Desuden får De brug for 1 vekselstrømstransformer. Hvis De mangler dele, skal De kontakte den lokale Becton Dickinson repræsentant. Bemærk: Batterier skal sættes i og genoplades, inden pipettoren bruges. Der henvises til følgende afsnit i denne manual.! Afsnit E.3, Isætning/udskiftning af batterier! Afsnit E.4, Genopladning af batterier 2

5 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN B.1 Generel beskrivelse Display Tastatur Transformerstik Batterihylster Pipetteringsudløser Ejektorudløser Afstandsknap Spidsfittinger Figur B.1: Beskrivelse af komponenter Tastatur. Tastaturet indeholder operatørtasterne, som bruges ved programmeringen af pipetteringsekvensen og -volumenen. Se Afsnit B.2, Tastatur. Display. Displayet er en LCD-skærm, som viser pipetteringsfunktionen (fyld, dispensér, bland eller tøm) og væskevolumenen for hvert trin i pipetteringsprogrammet. Se Afsnit B.3, Display. 3

6 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN Batterihylster. Batterihylsteret indeholder to genopladelige nikkel-metalhydridbatterier. Batterier skal oplades i 15 timer. Når pipettoren er fuldt opladet, kan den udføre op til 1200 cykluser ved fuld vandring. Batteriets levetid forlænges med automatisk slukning efter 10 minutter uden aktivitet. Se Afsnit E.3, Isætning/udskiftning af batterier. Pipetteringsudløser. Pipetteringsudløseren påbegynder pipetteringsprogrammet. Der trykkes på den, når kommandoen "Run" (Kør) eller "Purge" (Tøm) vises på displayet. Et enkelt pipetteringstrin udføres ved et hurtigt tryk og slip af udløseren. Gentagen pipettering (pacet dispensering) udføres ved at trykke på og holde udløseren. Bemærk: Ved afslutningen af en pacet dispensering skal pipettespidserne fjernes fra væsken, inden udløseren slippes, for at forhindre aspiration af væske. Ejektorudløser. Der trykkes på ejektorudløseren for at udstøde pipettespidserne fra pipettoren. Spidsfittinger. Spidsfittingerne danner en lufttæt forsegling med pipettespidserne for at sikre nøjagtighed under pipettering. Transformerstik. Transformerstikket modtager stikket fra strømtransformeren til genopladning af batterierne. 4

7 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN B.2 Tastatur Tastaturet indeholder operatørtasterne, programtasterne og specialfunktionstasten. Display Fill On / Off Tastatur Programtaster Disp Mix Vol Prog Purge Operatørtaster Specialfunktionstast Enter Figur B.2: Tastatur Operatørtaster: [On/Off] [On/Off] (Tænd/sluk) tasten tænder eller slukker for pipettoren. Når der tændes for pipettoren, udsender den en biptone, blinker "ZERO" (Nul) på displayet, nulstiller dernæst automatisk stemplerne til nul-position. Efter nulstilling viser displayet det første trin af programmet i RUNmodus (Kør). Bemærk: Hvis pipettoren bliver programmeret for første gang, vil første trin være fyldefunktionen, med standardfyldevolumenen. Se Afsnit C.1, Programmering af pipettoren, for at få standardindstillingerne. 5

8 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN [Prog] [Purge] [Program] tasten på pipettoren sætter Dem i stand til at lagre op til fem forskellige programmer i hukommelsen, som senere hen kan genkaldes. Hvert program kan rumme op til 40 trin. Programmer lagres i reserverede programlokaliseringsnumre 1 5. Program 0 bruges som et mellemlager, hvor midlertidige programmer let kan skrives, køres og overskrives. Program 0 betragtes som et åbent program (se Afsnit C.1 Programmering af pipettoren). [Purge] (Tøm) tasten indlæser en tømmeprompt på et vilkårligt tidspunkt under en pipetteringsfunktion for at afbryde programmet. Ved at trykke på Purge-tasten og dernæst trykke på udløseren kan De dispensere eventuel resterende væske fra pipettespidserne og vende tilbage til starten af programmet. Purge-tasten bruges også til at indlæse tømmetrinet i et program. Bemærk: Hvis der ikke er tilstrækkelig væske til et sidste dispenseringstrin, udsender pipettoren en biptone og viser automatisk tømmeprompten. 6

9 [Fill] [Disp] [Mix] Programtaster: B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN Tasterne [Fill] (Fyld) (aspirér), [Dispense] (Dispensér) og [Mix] (Bland) programmerer pipetteringsfunktionerne. Fylde-, dispenseringseller blandevolumener kan programmeres ved at trykke på Volume-tasten. Ligeledes kan antallet af blandecykluser programmeres ved at trykke på Mixtasten to gange. " Vol # Automatisk udblæsning. Ved slutningen af et sidste dispenseringstrin udstøder pipettoren automatisk eventuel resterende væske fra pipettespidserne med en kort luftstrøm (udblæsning). Stemplerne skifter så retning og vender tilbage til nul-position. Bemærk: Hvis De trykker på og holder udløseren under det sidste dispenseringstrin, udfører pipettoren den automatiske udblæsning og holder sin position, indtil De slipper udløseren. Denne forsinkelse giver Dem tilstrækkelig tid til at fjerne spidserne fra væsken for at forhindre aspiration af væske, mens stemplerne vender tilbage til nulposition. [Volume]-tasten (Volumen) styrer den mængde væske, som skal aspireres eller dispenseres. De kan indlæse volumen, når "Vol" prompten vises. Pipetteringsvolumen kan øges hurtigt ved at trykke kontinuerligt på Volume-tasten. Korte, hurtige tryk på Volume-tasten vil øge eller nedsætte volumen med dens mindste tilvækst. Længerevarende tryk på Volume-tasten vil øge eller nedsætte volumen i større tilvækster. Der findes tre niveauer af volumentilvækster til at opnå den ønskede volumen (se C.1, Programmering af pipettoren). Volume-tasten kan også bruges til at ændre pipetteringshastigheder i et lagret program eller under udførelse af et program (se Afsnit C.1.3, Justering af pipetteringshastighed). 7

10 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN [Enter] [Enter] tasten lagrer programmet i hukommelsen. Når hvert trin er programmeret, trykkes der på Enter-tasten en gang for at acceptere trinet. Når det sidste trin er programmeret, trykkes der på Entertasten to gange for at betegne slutning af programmet. Pipettoren bekræfter slutningen af programmet med en tredobbelt biptone. Specialfunktionstast: Specialfunktionstasten er det lille hul under Volume-tasten. Den kan aktiveres med en pipettespids. Ved at trykke gentagne gange på tasten kan De vise fire funktioner: Pipetteringshastighed (SPd), Biptone (TONE), Pacet dispenseringshastighed (PACE) og Kalibering (CAL). Tryk på Enter-tasten for at afslutte specialfunktionstasten på et vilkårligt tidspunkt. SPd (Hastighed) Når apparatet er i specialfunktionsmodus, justeres hastigheden, hvormed væsken aspireres eller dispenseres, ved at trykke på Volume-tasten. Der er fem hastighedsindstillinger: Hastighedsindstilling Display LANGSOM S MELLEM LANGSOM S! MELLEM S!! MELLEM HURTIG S!!! HURTIG S!!! F De aktuelle hastighedsindstillinger vises altid i nederst på displayet. Disse indstillinger kan vælges og ændres på et vilkårligt tidspunkt, inden et programtrin udføres. 8

11 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN TONE PACE Biptonen signalerer færdiggørelse af et eller flere trin, eller den signalerer en advarsel:! Enkelt biptone: afslutning på pipetteringstrin; utilstrækkelig dispenseringsvolumen, tømning påkrævet.! Dobbelt biptone: operatør- eller programtast er ikke aktiv i aktuelle modus; ulovligt programmeringstrin forsøgt. Se Afsnit E.1, Fejlfinding.! Tredobbelt biptone: afslutning på pipetteringssekvens; afslutning på programmeringssekvens. Den enkelte biptone, der signalerer afslutningen på et pipetteringstrin, kan stå på ON eller OFF. Alle andre biptoner kan ikke slukkes. Tryk på specialfunktionstasten for at vise TONE og den aktuelle indstilling. Tryk på Volume-tasten for at ændre indstillingen. Hvis biptonen står på ON, vises biptonesymbolet " " i midten af displayet. Bemærk: Ved pacet dispensering skal biptonen være tændt for at forberede Dem på hvert dispenseringstrin. Pace styrer hastigheden af gentagen pipettering (pacet dispensering), FAST eller SLOW. Tryk på specialfunktionstasten, indtil PACE modus vises. Den aktuelle indstilling vil også blive vist. Tryk på Volume-tasten for at ændre indstillingen. Pacet dispensering. Når De bruger funktionen pacet dispensering, dispenserer pipettoren den programmerede volumen ved den specificerede hastighed (hurtigt eller langsomt). Umiddelbart efter hvert dispenseringstrin udsender pipettoren en enkelt biptone (hvis biptonen er tændt) for at forberede Dem på det næste dispenseringstrin. Se Afsnit C.3, Betjeningsprocedurer. 9

12 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN CAL Kalibreringen af pipettoren er indstillet fra fabrikken til destilleret vand ved stuetemperatur. Hvis De pipetterer væsker med signifikant forskellige gravitationer eller temperaturer, bruges denne indstilling til at rekalibrere pipettoren. Se Afsnit D.1, Kalibrering af pipettoren. B.3 Display Pipettorens display er en dynamisk LCD-skærm. Det viser den aktuelle funktion, volumenprompten (hvis De indlæser et program), pipetteringsvolumenen, batteriindikatoren (fremkommer hvis batteriet er ved at være opbrugt), biptonesymbolet (hvis biptonen er tændt), pipetteringshastigheden og programnummeret. Pipetteringsfunktioner Biptone Volumenprompt Pipetteringsvolumen Tømmeprompt Hastighedsindstilling Programnr Indikator for lavt batteri Figur B.3: Pipettorens display 10

13 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN B.4 Specifikationer Over værdiområdet µl: Nøjagtighed: 1,5% afvigelse fra middel 6,0 µl afvigelse fra middel (Over værdiområdet gælder den største af de to værdier) Præcision: 0,6% CV (Variationskoefficient) 3,0 µl standardafvigelse (Over værdiområdet gælder den største af de to værdier) Indgangsspænding: 2,5V vekselstrøm Miljøkrav: Opbevaring uden for drift Temperatur: -20 o 65 o C Fugtighed: 20% 85% Relativ fugtighed, ikkekondenserende Driftsforhold: Indendørs brug: Temperatur: 18 o C 33 o C Fugtighed: 20% 85% Relativ fugtighed, ikkekondenserende Højde: 0 til 2000 M over havets overflade Installationskategori II og Forureningsgrad 2 i overensstemmelse med IEC 664. Tilgængelige strømtransformere Katalognr. Land Strømkilde England 240 V, 50 Hz Japan/USA 100/120 V, 60 Hz Europa 220 V, 50 Hz 11

14 B. OVERSIGT OVER PIPETTOREN B.5 Farer og forholdsregler Der findes ingen kendte farer i forbindelse med pipettoren, når den betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. De bør dog være opmærksom på situationer, som kan resultere i alvorlig personskade. Bemærk: Hvis De har problemer med pipettoren, skal De kontakte den lokale Becton Dickinson repræsentant. ADVARSEL! Beskyttelsesfunktionerne i dette produkt kan svækkes, hvis udstyret bruges på en måde, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. ADVARSEL! Sørg for, at strømtransformeren tilsluttes et strømstik, der leverer spænding og strøm som specificeret af Becton Dickinson and Company. Brug af et inkompatibelt strømstik kan give fare for stød og brand. FORSIGTIG! Brug kun den strømtransformer, der leveres af Becton Dickinson and Company. Brug af en inkompatibel strømtransformer kan beskadige pipettoren. FORSIGTIG! Betjen ikke pipettoren, når den er tilsluttet strømtransformeren. Statisk afladning kan give en midlertidig fejlfunktion af pipettoren. FORSIGTIG! Sluk altid for strømmen og tag stikket til strømtransformeren ud, inden pipettoren rengøres udvendigt. Væskeindtrængning kan beskadige indvendige komponenter. FORSIGTIG! Enheden må ikke lægges i væske. Væskeindtrængning kan beskadige indvendige komponenter. FORSIGTIG! Hele enheden må ikke autoklaveres. Stærk varme kan beskadige de elektroniske komponenter og displayet. Bemærk: Hvis De vil autoklavere særlige dele af pipettoren, bedes De kontakte den lokale Becton Dickinson repræsentant. FORSIGTIG! Tastaturet, LCD-skærmen, manifoldpladen eller spidsfittinger må ikke rengøres med blegeopløsning eller andre opløsningsmidler. Ætsende rengøringsopløsninger kan beskadige pipettoren. 12

15 C. PROGRAMMERING OG BETJENING Programmering af pipettoren er hurtigt og nemt. Pipetteringstrin og volumen indlæses i den rækkefølge, de vil blive udført i, dernæst lagres programmet i hukommelsen. Dette program forbliver i hukommelsen (selvom der slukkes for pipettoren, batteriet er ved at være opbrugt, eller batterierne udskiftes), indtil De ændrer det. Fem (5) programmer, som hver især er i stand til at rumme 40 trin, kan indlæses og lagres i pipettoren. C.1 Programmering af pipettoren Sådan indlæses et pipetteringsprogram: 1. Tænd for pipettoren. Tryk på den grønne On/Off-tast for at tænde for pipettoren. Pipettoren bipper en gang og blinke "ZERO" på displayet, mens stemplerne nulstilles til nulposition. Det første trin i det aktuelle program vises. 2. Vælg programnummeret ved at trykke på [Prog] tasten, dernæst på [Vol] tasten, indtil det ønskede programnummer vises. [Tryk på Enter] 3. Tryk på og hold [Prog] tasten, mens De samtidigt trykker på specialfunktionstasten (med en pipettespids) for at indlæse programmeringsmodusen. Prog prompten vises på displayet. 4. Vælg pipetteringsfunktionen ved at trykke på [Fill] eller [Mix] tasten. De kan for eksempel begynde programmering med en fyldefunktion ved at trykke på [Fill] tasten. Displayet viser "Fill" med en blinkende "Vol" prompt: Blinkende display Bemærk: Den viste volumen går som standard tilbage til den sidste volumen, der blev programmeret til den valgte funktion, eller til standardvolumen for pipettoren, hvis den bliver programmeret for første gang. 13

16 C. PROGRAMERING OG BETJENING Fill. [Fill] (Fyld) tasten programmerer pipettoren til at aspirere en mængde væske. Et enkelt fyldetrin kan programmeres til væskeoverførsler, eller en kombination af fyldetrin kan programmeres til opsamling af fortyndinger eller supernatant. Dispense. [Disp] (Dispensér) tasten programmerer pipettoren til at dispensere en mængde væske. Dispenseringsvolumenen kan være hele fyldevolumenen eller en mindre tilvækst til gentagen pipettering. De behøver kun programmere dispenseringsvolumenen en gang med henblik på gentagen pipettering. Pipettoren vil dispensere volumenen hver gang, der trykkes på udløseren (eller gentagne gange under en pacet dispensering), indtil fyldevolumenen nås, eller indtil der ikke er tilstrækkeligt volumen tilbage. Mix. [Mix] (Bland) tasten programmerer pipettoren til at udføre en kombination af fyldninger og dispenseringer. De kan programmere en blandevolumen eller en blandecyklus (enkelt fyldning og dispensering). De kan trykke på [Mix] en gang for at programmere en blandevolumen eller to gange for at programmere en blandecyklus. Blandecykluser fra 2 til 9 er tilgængelige; standardindstillingen er tre blandecykluser. Nedenfor er angivet nogle programmeringshensyn til blandefunktionen: Hvis programmet påbegynder en blandecyklus fra nulposition, vil det fuldføre arbejdsgangen med en automatisk udblæsning, dernæst vise "ZERO." Tryk på udløseren for at sætte stemplerne tilbage til nul-position. Hvis programmet påbegynder en blandecyklus over nulposition (volumen er større end nul), dispenseres væsken, og blandecyklusen begynder. Blandecyklusen vil slutte ved den samme volumen, som den startede med. Ligeledes vil blandefunktionen forblive på displayet, så den kan gentages (nyttigt ved seriefortyndinger). Afslut blandefunktionen ved at trykke på [Purge] (Tøm) og dernæst trykke på udløseren. Purge. [Purge] (Tøm) tasten programmerer pipettoren til at tømme væsken ud. Dette trin kan indlæses som et programtrin, eller tasten kan trykkes ned på et vilkårligt tidspunkt under pipettering for at afslutte programmet og dispensere den resterende væske. 14

17 C. PROGRAMMERING OG BETJENING Bemærk: Hvis programmet slutter ved en volumen, der er større end nul, og det sidste trin ikke var en blandecyklus, fremkommer "Purge prompten automatisk. Ligeledes udsender pipettoren en biptone for at advare Dem om, at der er resterende væske. Tryk på udløseren for at dispensere den resterende væske og vende tilbage til starten af programmet. 5. Indlæs volumen. Indlæs den ønskede volumen for [Fill], [Disp] eller [Mix] ved at trykke på op eller ned siden af [Vol] tasten. Hvis [Vol] tasten trykkes på og slippes hurtigt, skifter volumenen med dens mindste måletilvækst; hvis [Vol] tasten trykkes på og holdes, vil volumenskift ske med større tilvækster. Standardprogrammeringsvolumener er 1, 5 eller 50 µl (langsom hurtig). Bemærk: [Purge] tasten bruger ikke en volumen, så hvis De har indlæst et tømmetrin, skal De fortsætte til det næste trin. 6. Bekræft programmeringstrin. Tryk på [Enter] for at bekræfte programmeringstrinet. Displayet blinker med alle funktionstasterne for at foranledige det næste programmeringstrin: Blinkende Display { 7. Vælg næste pipetteringsfunktion. Gentag trin 4 til 6, indtil alle programmeringstrin er indlæst. 8. Gem program og afslut. Når displayet blinker med alle funktionstaster, skal De trykke på [Enter] for at gemme programmet og afslutte programmeringsmodusen. Pipettoren udsender en tredobbelt biptone for at signalere afslutningen af programmeringssekvensen. Når De har trykket på [Enter] tasten for at gemme og afslutte programmet, vil Deres nye program blive lagret under det valgte programnummer. Programnummeret vil blive vist i to sekunder. (Det første trin i det netop skrevne program vises). 15

18 C. PROGRAMERING OG BETJENING C.1.1 Dette program er klar til at blive kørt. Gå til Afsnit C.2 for at se Gennemsyn af programmet, eller Afsnit C.3 for at se Betjeningsprocedurer. Genkald af program Sådan genkaldes et lagret program: 1. Tryk på [Prog] tasten, dernæst [Vol] tasten for at vælge det rette programnummer. 2. Tryk på [Enter] tasten for at aktivere de viste programmer. C.1.2 Scratch Pad-modus (Program 0) Mens pipettoren har en rigelig programlagring, tilbyder den også en scratch pad (mellemlager-) eller åben programmeringsmodus. Denne modus identificeres af P/O, som vises i programdelen af displayet. Denne funktion gør Dem i stand til hurtigt at ændre pipetteringsprotokoller uden påvirkning af tidligere lagrede programmer. Sådan bruger De "scratch pad" modus: Fra starten af et vilkårligt program skal De ganske enkelt påbegynde indlæsning af en ny protokol (vælge en pipetteringsfunktion som beskrevet på side 13). Denne nye protokol kan nu bruges og vil forblive aktiv, indtil et lagret program hentes. P/O vises i program-id-delen af displayet for at indikere, at (O)pen (Åben) programmeringsmodus eller scratch pad-modus er aktiv. C.1.3 Justering af pipetteringshastighed Pipettoren har hastighedsstyring, som er funktionsbaseret, og giver mulighed for at programmere hastigheder for Fill, Dispense, Mix eller Purge uafhængigt. Ligeledes kan hastigheder inden for de fem (5) lagrede programmer indstilles uafhængigt og lagres som en integreret del af pipetteringsprotokollen. Pipetteringshastighed ændres nemt ved starten af hver pipetteringsfunktion. Sådan ændrer De pipetteringshastighed under udførelse af et program: Tryk på [Vol] tasten for at vælge hastigheden for hver pipetteringsfunktion (Fill, Dispense, Mix eller Purge). Denne netop indstillede hastighed vil forblive aktiv med hver funktion, selv hvis pipettoren slukkes. Hastighedsindstillinger inden for ethvert af de fem (5) lagrede programmer vil også 16

19 C. PROGRAMMERING OG BETJENING forblive i hukommelsen med programfunktioner, indtil de ændres af operatøren. C.2 Gennemsyn af programmet Når De har programmeret pipettoren, vil De måske gerne gennemse programmeringstrinene: 1. Indstil pipettoren til RUN-modus. Sørg for, at pipettoren er i RUN-modus ("Run" vises i det nederste venstre hjørne af displayet). Hvis displayet blinker med alle pipetteringsfunktioner, er De stadig i programmeringsmodus: Tryk på [Enter] for at gemme programmet og afslutte. 2. Påbegynd programmet. Kør programmet uden at bruge pipettespidser eller aspirere væske. Tryk på udløseren for hvert trin i programmet. 3. Iagttag displayet. Iagttag displayet ved hvert trin i programmet. Hvis det er nødvendigt, genindlæses programmeringssekvensen. Nedenfor er angivet nogle nyttige tips til gennemsyn af programmet: Hvis programmet er komplekst og indeholder adskillige trin, vil De måske skrive trinene ned på papir, inden De indlæser programtrinene (eller bruge et eksemplar af Arbejdsblad til lagrede programmer i slutningen af denne manual). Afkryds hvert trin efterhånden som De gennemser programmet. Hvis programmet er beregnet til pacet dispensering, gennemses programmet igen med udløseren trykket ned indtil det sidste trin. Kontrollér dispenseringspacen for at sikre, at De kan følge med dispenseringstrinene. 17

20 C.3 Betjeningsprocedurer C. PROGRAMERING OG BETJENING Her følger den almindelige procedure for pipettoren: FORSIGTIG! Betjen ikke pipettoren, når den er tilsluttet strømtransformeren. 1. Tænd for pipettoren. 2. Når pipettoren har gennemgået opstarten, vælges det ønskede program. (Tryk på [Prog] og indtil det ønskede program- nummer vises på LCD et. Tryk på [Enter] for at afslutte valget). Vol 3. Påsæt pipettespidser. Når De er klar til at påbegynde pipettering, sættes pipettespidserne på pipettoren. 4. Aspirér væske. Neddyp pipettespidserne i den væske, som skal aspireres, tryk dernæst på udløseren for at aspirere den angivne volumen. 5. Dispensér væske. Anbring pipettespidserne over den første søjle af brønde i mikrobrøndpladen og tryk på udløseren for at dispensere. Berør forsigtigt siden af brøndene, inden spidserne hæves op af brøndene. 6. Kassér den resterende væske. Anbring pipettespidserne over en affaldsbeholder og tryk på udløseren for at tømme den resterende væske ud. Pipettoren udsender en tredobbelt biptone for at signalere afslutningen af programmet og vender dernæst tilbage til det første programtrin. 7. Udstød spidser. Tryk på ejektorudløseren for at udstøde de brugte pipettespidser. 18

21 D. KALIBRERING Pipettoren er kalibreret til destilleret vand ved 20 C. Pipettoren har en EASY CAL ( Nem kalibrering) modus, som muliggør nem kalibrering ved hjælp af destilleret vand (se Afsnit D.1, Kalibrering af pipettoren). Når De pipetterer væsker med signifikant forskellige specifikke gravitationer eller temperaturer, kan KALIBRERING (CALC) funktionen dog bruges til at opnå større nøjagtighed. (Se Afsnit D.1, Kalibrering af pipettoren.) Når De gør klar til kalibrering, skal De sørge for, at pipettoren og spidserne har stuetemperatur. Når De kalibrerer pipettoren, skal De kun vælge en kanal til pipettering. Den anvendte programmerede volumen (Vp) er typisk pipettorens fulde volumen (f.eks µl, men den er ikke begrænset til denne volumen). D.1 Kalibrering af pipettoren 1. Brug en pipetteringskanal og dispensér 1000 µl destilleret vand og notér vægten. 2. Gentag 10 gange. Beregn den gennemsnitlige vægt. Hvis den gennemsnitlige vægt ligger inden for nøjagtighedsspecifikationerne (Se Afsnit B.4), kræves der ingen yderligere kalibrering. Bemærk: Sørg for, at det anvendte destillerede vand har stuetemperatur (20 22,5 o C). Pipettoren anvender en intern korrektionsfaktor på 1,003 til at omregne vægt til volumen. 3. Hvis den gennemsnitlige vægt ikke svarer til den forventede ydelse, indlæses EASY CAL-modus for hurtigt at rekalibrere pipettoren. 4. Indlæs EASY CAL-modus ved at trykke på specialfunktionstasten (med en pipettespids) indtil EASY blinker på displayet, tryk dernæst på [Enter] tasten for at vise kalibreringspunktet. 5. Brug [Vol] tasten til at justere det viste kalibreringspunkt, indtil det svarer til den gennemsnitlige vægt, der blev opnået i trin 2. Gem dette nummer ved at trykke på [Enter] tasten. 19

22 D. CALIBRATION Den nye kalibreringsindstilling bekræftes af meddelelserne CAL og SET (Indstillet) på displayet. 6. Bekræft denne nye kalibreringsindstilling ved at gentage trin 1 og 2. D.2 CALVIEW CALVIEW (Kal-visning) viser pipetteringsvandringen (antal trin), der er anvendt til at nå kalibreringspunktet. Denne værdi giver Dem mulighed for at bekræfte kalibreringen under pipettering. CALVIEW aktiveres ved at vælge CAL EASY-modus ved hjælp af specialfunktionstasten. Tryk på [ENTER]. Når kalibreringspunktet vises, trykkes på [Fill] tasten. Antal trin vises. Tryk på en vilkårlig tast for at afslutte CALVIEW. D.3 CALRESET CALRESET (Kal-nulstilling) giver Dem mulighed for at vende tilbage til kalibreringen fra fabrikken. Kalibreringen nulstilles ved at indlæse CAL-modus ved hjælp af specialfunktionstasten. Når kalibreringspunktet vises, trykker De på [Purge] tasten. Displayet blinker "FACT" (Fabrik), "CAL", så "SET", og pipettoren nulstiller til indstillingen fra fabrikken. Kalibreringspunktet fra fabrikken er 1000 µl. Kalibreringstrinene fra fabrikken er

23 D.4 Anbefalinger til nøjagtig pipettering D. CALIBRATION Pipettoren er indstillet fra fabrikken til at tilføre nøjagtige volumener med destilleret vand ved 20 C. For at få optimale pipetteringsresultater henvises til de følgende anbefalinger:! Når der anvendes kalibrering fra fabrikken, må den væske, der skal pipetteres, ikke indeholde specifikt gravitets- og damptryk, som er signifikant forskellig fra destilleret vand.! Når der pipetteres væsker med lavt damptryk og/eller høj overfladespænding, skal pipettespidserne vædes med væsken i forvejen for at mindske muligt tab af nøjagtighed.! Inden eventuel væske aspireres, neddyppes pipettespidserne helt i væske for at forhindre aspiration af luft. Spidserne bør neddyppes ca. 6 mm i væsken.! Når der er behov for nøjagtig dispensering af flere væsketilvækster, kasseres den sidste tilvækst. Den kumulative fejlprocent fra tidligere tilvækster eksisterer på den sidste volumen.! Pipettér viskøse væsker ved den langsomste hastighed for at sikre nøjagtig pipettering.! Under dispenseringen af væske røres spidsen mod siden af den modtagende beholder for at forhindre, at eventuel væske forbliver på spidsen.! Hvis De ikke kan røre spidsen mod den modtagende beholder, dispenseres væsken ved den højeste hastighed for at få den mest lette og præcise tilførsel. 21

24 E. FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE E.1 Fejlfinding Nedenfor angives mulige problemer i forbindelse med proceduren og systemet, såvel som anbefalede løsninger. Hvis De ikke kan løse problemet, skal De kontakte Becton Dickinson repræsentanten. Ingen strøm til pipettoren. Batterier er sat forkert i. Kontrollér batteriernes retning igen, de skal svare til diagrammet i batterihylsteret. Dobbelt biptone fremkommer. Der bliver indlæst et ulovligt programmeringstrin, som fx programmering af to fyldninger, der overstiger den maksimale fyldevolumen. Kontrollér programmeringssekvensen igen. Sørg for, at De ikke forsøger at fylde over pipettorens maksimale fyldevolumen eller at dispensere mere end den samlede fyldevolumen. "ERR_1" (Fejl_1) vises. Denne fejlmeddelelse tilkendegiver en af følgende tilstande:! Pipettoren kan ikke fuldføre en automatisk udblæsning. Batterierne er helt drænet for strøm og får motoren til at stoppe. Genoplad straks batterierne.! Motoren er defekt, eller ledningskredsløbssamlingen er beskadiget. Kontakt Becton Dickinson repræsentanten. Motoren lyder ujævn, og aspiration er meget langsom.! Pipettoren er indstillet til den langsomste hastighed. Bekræft hastighedsindstillingen, den langsomste hastighedsindstilling får normalt motoren til at køre meget langsomt og mere støjende end normalt. 22

25 E. FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE E.2 Rengøring Pipettoren kræver kun meget lidt vedligeholdelse. Pipettorens ydre kan rengøres jævnligt med en blød klud fugtet med methylalkohol. Pipettorens håndtag (og kun håndtaget) skal dagligt aftørres med et håndklæde fugtet med 1% (v/v) natriumhypochlorit eller med Eliminase. Aftør straks håndtaget igen med et håndklæde fugtet med destilleret eller afioniseret vand. FORSIGTIG! Hele enheden MÅ IKKE AUTOKLAVERES. Stærk varme kan beskadige de elektroniske komponenter og displayet. Tastaturet, LCD-skærmen, manifoldpladen eller spidsfittinger må ikke rengøres med blegeopløsning eller andre opløsningsmidler. Ætsende rengøringsopløsninger kan beskadige disse flader. Bemærk: Hvis De vil autoklavere særlige dele af pipettoren, bedes De kontakte den lokale Becton Dickinson repræsentant. Bemærk: Undgå længerevarende eksponering for ultraviolet lys. Håndtagets hylster kan blive misfarvet eller beskadiget. E.3 Isætning/udskiftning af batterier Pipettoren leveres med batterier. Inden pipettoren bruges, isættes batterierne og de oplades i 15 timer. Anvend følgende procedure til isætning af batterierne, fortsæt dernæst til Afsnit E.4, Genopladning af batterier. Under normal brug kan batterierne genoplades ca. 400 gange. Når batterierne ikke længere kan holde opladningen, skal de udskiftes. Nye batterier kan købes gennem Becton Dickinson. Eventuelle eksisterende programmer vil ikke mistes på grund af, at batterierne udskiftes. Den følgende procedure beskriver isætning eller udskiftning af batterierne: Bemærk: Hvis De udskifter batterier, skal De sørge for, at pipettoren er slukket, inden batterihylsteret fjernes. 23

26 E. FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Fjern batterihylsteret. Anbring tommelen over tommelgrebene (se Figur E.3a) og stem fingrene mod forsiden af tastaturet. Udøv et fast tryk mod panelet med tommelgrebene for at udløse låsen. Skub forsigtigt batterihylsteret ud af pipettoren og giv tilstrækkeligt slæk til de tilkoblede ledninger. Tommelgreb Bund af tastatur Figur E.3a: Fjernelse af batterihylster 2. Fjern batterier. Tryk en pipettespids mod et af batterierne gennem rillen i batterihylsterets bund for at fjerne batterierne. Sørg for at efterlade batteriets plastafstandsstykke inden i batterihylsteret. Batterihylster (bund) Batterier (bag ved rille) Pipettespids Figur E.3b: Fjernelse af batterier 24

27 E. FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE 3. Isæt nye batterier. Isæt nye batterier ved at først anbringe den positive ende i batterihylsteret, dernæst den negative ende. Sørg for, at batterierne vender korrekt (se Figur E.3c eller diagrammet i batterihylsteret). Batterihylster (top) Nikkel- metalhydridbatterier + + Figur E.3c: Isætning af batterier 4. Sæt batterihylsteret tilbage i pipettoren. Sæt forsigtigt batterihylsteret tilbage i pipettoren. Hylsteret vil klikke, når låsen er forsvarligt fastgjort til håndtaget. Bemærk: Hvis hylsteret ikke lukker let, skal De sikre, at ledningerne ikke obstruerer åbningen. 5. Genoplad batterier. Genoplad de nye batterier inden pipettoren bruges (Se Afsnit E.4, Genopladning af batterier). E.4 Genopladning af batterier Pipettoren bruger to genopladelige nikkel-metalhydridbatterier, som findes i et batterihylster under tastaturet. Batterierne oplades, mens de sidder i pipettoren, ved at bruge strømtransformeren (pakket separat). Når pipettoren er fuldt opladet, kan den udføre over 1200 cykluser ved fuld vandring. Batterierne kan genoplades over 400 gange. Pipettoren vil slukke automatisk for at forlænge batteriernes levetid, hvis den ikke bruges inden for 10 minutter. Bemærk: Reservebatterier (Katalognummer: ) og strømtransformere (Se B.4 Specifikationer til katalognummer) kan bestilles gennem Becton Dickinson. 25

28 E. FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE + Batteriopladningen er lav, når batterisymbolet vises på displayet. Pipettoren vil fortsætte med at fungere, men bør genoplades snarest belejligt. Brug følgende trin til at genoplade batterierne: 1. Tilkobl transformeren. Kobl kabelenden af transformeren til pipettoren. Sæt transformeren i stikkontaken. 2. Genoplad batterier. Genoplad batterierne i 15 timer for at sikre, at de bliver fuldt opladet. Når batterierne er genopladet, kobles pipettoren fra transformeren. Pipettoren er nu klar til brug. Bemærk: Batterierne bevarer deres maksimale opladning, hvis de aflades helt, inden de oplades igen. Opladning natten over er acceptabelt, hvis pipettoren bruges normalt i løbet af dagen. 26

29 F. KUNDESERVICE Ved service i Nordamerika kontaktes: Becton, Dickinson and Company Teknisk service: Service på stedet: Hvis De ønsker en komplet liste over internationale kontaktpersoner, bedes De se brugermanualen til BD ProbeTec ET systemet. 27

30 BD ProbeTec lagrede programmer Brug det følgende arbejdsblad til at bestemme pipetteringstrinene til hvert programnummer og hav det ved hånden som reference. Siden er perforeret, således at den kan fjernes og nemt gennemses under pipettering. Dato Programnr. Programbeskrivelse

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Egenskaber ved Lt408

Egenskaber ved Lt408 Lt408 Quick Guide Egenskaber ved Lt408 Lt408 den robuste industrigeneration indenfor high performance printere med høj opløsningsevne. Lt408 er en brugervenlig printer, der sikrer en høj ydelse og printhastighed

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Indeks Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Monteringsvejledning til Freeway. Sådan lærer du din Freeway

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER

AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER MODELNR.: XR210 AUTOMATISK OPLADNING MED FJERNBETJENING, MOPPE OG UV-LYS VIGTIGT!! Hår og snavs kan let sætte sig i bevægelige dele som børster og hjul, hvilket

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning AED-træner

Brugsanvisning AED-træner Brugsanvisning AED-træner VARENUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. AED (automatiseret ekstern defibrillator)-træneren er et apparat, som er beregnet til brug

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning 2006/10 Becton, Dickinson and Company Dokumentnummer: 8018634 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Telefon: 800.638.8663 BENEX Limited Bay K 1a/d

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere