IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris"

Transkript

1 Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed Rengøring i udbud

2 Og de nominerede Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Det er implementeringen det at omsætte ord til handlinger - i den daglige drift, der giver målbar effekt af prioriterede og fokuserede indsatser på arbejdsmiljøområdet. Det er hvad der gør en vinder, og det er med det afsæt, at Rigshospitalet har modtaget den europæiske arbejdsmiljøpris april 2013 I efteråret blev Rigshospitalet indstillet til European Good Practice Awards, hvor der lægges vægt på virksomheder, der i deres arbejdsmiljøarbejde kan fremvise eksempler på bl.a.: Reelt og effektivt lederskab og arbejdstagerdeltagelse, som støtter kampagnens samarbejdstema Arbejdstagernes og deres repræsentanters effektive deltagelse Topledelsens fulde støtte Interventioner rettet mod arbejdspladsen Vellykket gennemførelse Reelle og beviselige forbedringer af arbejdsmiljøet. Læs Rigshospitalets omfattende skriftlige præsentationsmodel, der bl.a. rummer fem eksempler fra implementering af lokale tiltag på Intranet, hvor du også kan læse den officielle begrundelse for tildeling af prisen på hhv. engelsk og dansk, læse kommentarer fra de fire repræsentanter der på Rigshospitalets vegne modtog prisen og se fotos fra prisuddelingen i Dublin, april Rigshospitalets vision 2020 er at være Danmarks internationale hospital. Det, at Rigshos pitalet ultimo april 2013 har modtaget den europæiske arbejdsmiljøpris, er nu med til at sætte virksomhedens navn på dagsordenen i flere sammenhænge både nationalt og internationalt i særdeleshed når det handler om at skabe sammenhæng mellem produktivitet og arbejdsliv på en stor og kompleks virksomhed med ca medarbejdere. En cadeau til hele hospitalet - Vi kan og skal være stolte over at modtage denne pris den er kæmpe cadeau til den omfattende og vedholdende indsats som ledere og medarbejdere har lagt og fortsat lægger for dagen for at sikre sammenhæng mellem produktivitet og arbejdsliv på Riget. Vi har med eksempler fra hverdagen over for det europæiske arbejdsmijøagentur og dets partnere i mere end 30 lande vist, at ord som samarbejde, dialog og respekt er mere end ord det er redskaber, som vi i handling målrettet anvender for at skabe yderligere sammenhæng mellem medarbejdertrivsel, patientbehandling og produktivitet. Det siger en glad og stolt arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen. Den 29. april modtog Rigshospitalets arbejdsmiljøchef sammen med fællestillidsrepræsent, sygeplejerske og næstformand i VMU Charlotte Vallys og sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Louise Ipsen Kure og sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen på Rigshospitalets vegne den europæiske miljøpris ved en stort anlagt, officiel EU-ceremoni i Dublin i Irland. Historien der gik forud, kommer her: Fra nomineret til prismodtager I august 2012 opfordrede Arbejdstilsynet Rigshospitalet til at søge om at blive indstillet til den europæiske arbejdsmiljøpris European Good Practice Awards. Prisuddelingen for fokuserer på virksomheder og organisationer, der har været bedst til at tilskynde ledelse og medarbejdere til at samarbejde for at forbedre arbejdsmiljøet. - Rigshospitalet tog mod opfordringen. Vores ansøgning blev vurderet af det Nationale Netværk bestående af Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet - som har haft til opgave at indstille to danske virksomheder. En lille virksomhed med under 100 ansatte og en stor virksomhed med over 100 ansatte. Den store virksomhed blev Rigshospitalet, og i oktober 2012 fik vi besked om, at vi var indstillet til den europæiske arbejdsmiljøpris, som Rigshospitalet den 29. april fik overrakt af Det Europæiske Arbejdsmijø agentur ved en ceremoni i Dublin dagen efter den internationale arbejdsmiljødag, fortæller Morten W. Andersen. Med afsæt i resultaterne fra den store TrivselOp-undersøgelse i 2011 og hvad deraf fulgte er Rigshospitalet kommet et meget langt stykke videre ad vejen mod et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, der understøtter medarbejdertrivsel og dermed kerneydelsen: patientbehandling og produktivitet. Virkeligheden udfordrer konstant - Prisen er en stor cadeau til de mange ledere og medarbejdere, der hver dag yder en kæmpe indsats omkring de mange og store arbejdsmiljømæssige udfordringer, der præger Rigshospitalet. Aktuelt skal vi samarbejde effektivt og på tværs af organisationen for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud her fra foråret 2013, siger arbejdsmiljøchefen og fortsætter: - Nogle vil måske synes, at det er paradoksalt, at vi får en pris samtidig med påbud fra Arbejdstilsynet, Men når man leder efter problemer, vil man med garanti finde ting, der kan forbedres. Påbuddene ændrer ikke ved, at der er en masse forhold, der fungerer, og den europæiske arbejdsmiljøpris er et synligt bevis for, at Rigshospitalet rummer vilje og energi til at samarbejde målrettet for at opnå forbedringer og resultater. Derfor skal vi fejre, at vi har modtaget den europæiske arbejdsmiljøpris - og huske, at prisen selvfølgelig forpligter til yderligere indsats, siger Morten W. Andersen. LW Side 2

3 Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Det murstensløse NET center Rigshospitalets NET Center behandler årligt over 600 patienter med neuroendokrine tumorer, der er relativt sjældne og overvejende udgår fra neuroendokrine celler i mave-tarmkanal, bugspytkirtel og lunger. Der modtages flere end 250 nye patienter om året primært fra Østdanmark, derudover fra de vestlige regioner og fra Norge. Antal ny-henviste patienter er steget med mere end 50 % over de sidste tre år. Overlæge Seppo W. Langer (th) og overlæge Ulrik Knigge har sammen med klinisk udviklingssygeplejerske Lise Munk Plum varetaget det store forarbejde op til både denne og første certificering (2009) af centret. Et murstensløst og multidisciplinært samarbejde med deltagelse fra Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Endokrinologisk Klinik, Onkologisk Klinik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Radiologisk Klinik, Klinisk Biokemisk Afdeling samt Patologiafdelingen er for anden gang recertificeret som European center of Excellence Center for Neuroendokrine Tumorer (NET) er netop blevet akkrediteret for anden gang af The European Neuroendocrine Tumor Society/ENETS. Og dermed har NET centret på Rigshospitalet fået bekræftet, at centrets standarder og generelle arbejdsform er helt i top. Akkrediteringen lægger vægt på behandlingsforløb og -tider, tilgængelige diagnostiske og terapeutiske muligheder og behandlings resultater samt undervisning, forskning og patient complience. Kolossalt stort arbejde Forud for recertificeringen som European Center of Excellence er gået et stort arbejde med udarbejdelse af et omfattende dokumentationskatalog og efterfølgende international audit. Dokumentationen blev efterfølgende fremhævet som værende af særlig høj kvalitet. -Det er et kolossalt stort arbejde både administrativt og i forhold til patienterne at blive akkrediteret og re-akkrediteret. Men resultatet er, at der i certificeringsbeskrivelsen af os står, at man håber, at de andre centre i Europa kan opnå samme kvalitet som os og man opfordrer til, at de bliver inspireret af os. Det er stort. Udover igen at have fået dette kombinerede organisatoriske, administrative og behandlingsmæssige kvalitetsstempel, hører det også med til historien, at vore internationale publikationer og samarbejdsrelationer inden for forskningen også bliver citeret og fremhævet. Det fortæller overlæge Ulrich Knigge og overlæge Seppo W. Langer, der sammen med klinisk udviklingssygeplejerske Lise Munk Plum har gjort det store forarbejde op til begge certificeringer. Alt under samme tag Rigshospitalets NET Center er murstensløst, men er opbygget ud fra ønsket om et nært samarbejdende tværfagligt team, som kan varetage diagnostik, behandling, patientinvolvering og forskning. Re-certificeringen er et bevis for, at centret arbejder målrettet og hele tiden forbedrer sig. - Vores faglige niveau er naturligvis vægtet meget højt, ligesom vi skal opfylde tidsrammer for behandling, ventetider mv. Hjørnesten i samarbejdet er ugentlige multidisciplinære neuroendokrine tumorkonferencer, der bidrager til fokuserede og højt specialiserede patientforløb. En væsentlig fordel for dette samarbejde er, at vi har alle de diagnostiske og terapeutiske muligheder under samme tag. Det siger overlæge Ulrich Knigge, der leder centret i samarbejde med overlæge Seppo W. Langer, klinikchef Åse Krogh Rasmussen og overlæge Carsten Palnæs Hansen. Patientinvolvering afgørende Men andet end diagnostik og behandling har også betydning for den fine titel. - Der bliver naturligvis set på, om diagnostik og behandling er i orden. Men også patientinvolveringen har stor betydning: Tager vi patienternes perspektiv med? Det gør vi i høj grad, og fordi vi netop sender patienter på tværs af klinikkerne, så det er da noget, man taler om. Vi er blevet mere organisatoriske omkring det. Så det er heldigvis ikke så svært at vedligeholde, siger klinisk udviklingssygeplejerske Lise Munk Plum. Undervisning og forskning NET centret afholder internationale kurser om diagnostik og behandling af neuroendokrine tumorer med deltagelse af specialister fra hele Europa. Desuden afholdes nationale kurser over samme tema, og hvor deltagerne orienteres om vigtigheden af at henvise denne sjældne gruppe af patienter til et dedikeret NET center. Derudover afholdes hyppigt interne kurser for læger, sygeplejersker og sekretærer. Forskning er en vigtig hjørnesten i NET centrets arbejde og drejer sig om basal, klinisk og translationel forskning i samarbejde med KU og nationale og internationale forskergrupper. Flere ph.d. er og post doc. s er tilknyttet NET centret. - Ved de seneste internationale kongresser har vores ph.d. studerende vundet 1., 2. og 3. præmier som bedste foredrag eller poster blandt 200 andre deltagere. Så NET forskningen er i rivende udvikling i centret. Det siger Ulrich Knigge og tilføjer sammen med Seppo W. Langer og Lise Munk Plum: - Rigshospitalets målsætning er at positionere sig som Danmarks internationale hospital. Vi mener, at vores arbejde omkring patienter med neuroendokrine tumorer på alle måder er med til at styrke den position. Vi ser da også frem til, at Rigshospitalet og Region Hovedstaden i stigende grad fremover vil tilgodese dette arbejde. CAA Side 3

4 Fra pakkeforløb til virkelighed Når et pakkeforløb er tænkt som det optimale men virkeligheden rummer komplicerede behandlingsforløb og er langt fra teorien, kan det være svært at få puslespillet til at gå op. Men i Onkologisk Klinik har de forsøgt at omsætte pakkeforløb til virkelighed, og det virker Vi kan se, at fra vi begyndte denne indsats den 1. marts 2013, ser vi store fremskridt og klart bedre tal, siger Claus Andrup Kristensen, Lise Bjerrum Thisted og Gitte Caspersen - alle Onkologisk Klinik. Hvad gør man, når ens patienter er så forskellige, at det næsten aldrig er muligt at ensrette dem i ét pakkeforløb uden at forsinke nogle eller løbe fra andre? Onkologisk Klinik har længe haft udfordringen med pakkeforløbet for patienter med hovedhalskræft en sygdom, der bl.a. rammer folk med et langvarigt stort tobaks- og alkoholforbrug, men også infektion med HPV-virus kan medføre kræft i denne region. -Hovedhalskræft har en social slagside omkring 20 % af patienterne kan slet ikke følge den behandling, som vi planlægger for dem. Behandlingsgarantien sikrer, at der højest går 28 dage fra diagnose til behandlingsstart, og 11 dage er det ønske, der er tilstræbt i pakkeforløbet. Men for nogle patienter er 11 dage helt urealistisk bl.a. fordi 40 % af patienterne skal have trukket tænder ud, og derefter skal tandkødet hele i 14 dage, før de kan begynde strålebehandling. Pakkeforløbet tager heller ikke hensyn til komorbiditet altså når patienten fejler mere end én sygdom, og undersøgelser og behandling et andet sted kan spænde ben for behandlingen her, fortæller overlæge Claus Andrup Kristensen fra Onkologisk Klinik. Undrebøger til personalet For at løse problemet har han i samarbejde med afdelingssygeplejerske Gitte Caspersen og kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, også fra Onkologisk Klinik, taget imod projekt De Gode Ambulatorier med åbne arme. Udviklingsarbejdet er udført i en tværfaglig arbejdsgruppe med forløbskoordinator, repræsentanter fra radioterapien, læger og sygeplejersker fra klinikken samt LEAN konsulent Birgitte Enslev Jensen. -Vi tænkte, at her måtte der være noget at hente. Tit er udvikling styret af sygeplejersker, men det er jo i høj grad også i lægens interesse, at behandlingsforløbet optimeres. Derfor forsøgte vi at definere opgaver og ansvarsfordeling og tydeliggøre behov og funktioner bedre, så alle ved, hvad de selv gør, og hvad de andre gør. Vi spurgte os selv: Kan vi frigive tid? Kan vi ændre dårlige eller fastgroede vaner og holdninger, så som opfattelsen af, at vi altid har for travlt? Og så tog vi en snak med patienterne og det var virkelig en øjenåbner, hvor forskelligt de har det, og hvor forskellige deres behov er, fortæller Gitte Caspersen. Lise Bjerrum Thisted supplerer: -Det handler jo om at tænke ud af boksen og om mødekultur. Nu arbejder vi på møderne og finder ud af ting helt konkret, i stedet for kun at snakke. Personalet har også fået undrebøger, så de løbende kan skrive ned, når de undrer sig over fx en arbejdsgang eller en opgavefordeling. Synlig opgavefordeling Indsatsen sker ikke kun af sparehensyn og hensyn til pakkeforløbet. -Det frigiver tid og muliggør, at vi også kan løse de opgaver, der naturligt vil komme fremover, fx mere rehabilitering. Vi forsøger at undervise patienterne i at agere i systemet, fx hvornår de med fordel kan gå til deres egen læge, og hvornår de skal komme til os. Det er ikke synd at give patienterne ansvar. Det er rart for dem at blive inddraget konstruktivt i deres behandlingsforløb, siger Lise Bjerrum Thisted. Også en mere synlig opgavefordeling blandt personalet har virket. Det betyder bl.a. en langt mere effektiv information til patienterne. -Før fik patienterne en mere generel information, og de fik den gerne flere gange, fordi vi ikke var klar over, hvem der informerede om hvad. Nu har vi afklaret fuldstændig, hvilke informationer patienten får på hvilket tidspunkt i forløbet, så vi ikke skal starte forfra hver gang. Hvis patienten så ikke kan deltage i patientundervisningen, så ved vi præcis hvilke informationer, vedkommende mangler, siger Gitte Caspersen. Fremskridt på to måneder Og resultaterne af arbejdet har vist sig med det samme. -Med denne her indsats har vi forsøgt at omsætte pakkeforløbet til virkelighed. Det muliggør, at vi allerede nu i nogle tilfælde kan overholde fristen på 11 dage, vel at mærke for de patienter, der følger deres behandling og ikke forsinkes af fx tandudtrækning. Tidligere, når de første trin i et behandlingsforløb blev planlagt, blev de ofte lagt for sent for næsten alle patienter, og derved skred hele resten af forløbet og overholdelsen af de 11 dage blev umuliggjort. Vi kan se, at fra vi begyndte denne indsats den 1. marts 2013, ser vi store fremskridt og klart bedre tal, siger Claus Andrup Kristensen. Ifølge ham har et større fokus på tværfaglig sparring og bedre kommunikation med patienten været afgørende. -Hver patient har som sådan brug for sin egen skræddersyede pakkeløsning. På vores MDT-konferencer er så mange eksperter som muligt til stede, inklusive patienten og eventuelle pårørende. Udover at sygeplejersken informerer om strålebehandling, ernæringsscreener og vurderer, om patienten kan deltage i den obligatoriske gruppebaserede patientundervisning, så får patienten også et kort i hånden, hvor vedkommendes kontaktperson er noteret og tidspunktet for næste møde eller behandling i klinikken. Det sikrer, at overgangen fra Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik til Onkologisk Klinik forløber uden problemer, idet patienten allerede har mødt sin kontaktlæge og den plejeansvarlige sygeplejerske og ikke går hjemme og venter på en indkaldelse til Onkologisk Klinik. Det giver patienten en stor tryghed, at vi er tilgængelige, har styr på arbejdsgangene og hele tiden fortæller, hvad der skal ske næste gang, siger Claus Andrup Kristensen. CAA Side 4

5 Model for støtte til børn som pårørende - Det centrale er at skabe omstændigheder, hvor forældrene, familie og venner og de professionelle kan skabe så meget tryghed, kontinuitet og forståelse af situationen som muligt på barnets aldersniveau. Det siger chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning i Juliane Marie Centret - tillige med i styregruppen for Tværfaglig Videnscenter for Patientstøtte Når forældre bliver alvorligt syge, er børn ofte ladt i stikken. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte har derfor udviklet en model for, hvordan hospital, skoler, daginstitutioner og kommuner kan støtte børn som pårørende - Man behøver bare gå en tur en almindelig aften på Rigshospitalet, så kan man se børn sidde eller gå rundt og være kede af det. Det er jo ikke til at holde ud, og derfor er der også mange ansatte, som gør noget. Men der mangler en systematisk tilgang, siger chefpsykolog Svend Aage Madsen, medlem i styregruppen for Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte. Han har været med til at udvikle en model for, hvordan barnet og familien kan støttes bedst muligt, fra de kommer på hospitalet, til de kommer ud og hjem igen. Videnscenteret har søgt støtte i Satspuljen og i Regionen Hovedstaden til at afprøve modellen i et projekt. Tanken er, at modellen skal indarbejdes som procedure på hospitalsafdelingerne, og håbet er, at den bliver en fast del af samtalen, både når patienter indskrives og udskrives. Mennesker med relationer Udgangspunktet for modellen er en analyse af den enkelte families situation for at finde frem til, hvor sårbar og belastet relationen mellem forældre og voksne er på grund af den alvorlige sygdom. - Indfaldsvinklen er den fagligt psykologiske: Når der kommer en syg person ind på hospitalet, er det et menneske med relationer. For barnet er forældrene den trygge base, som bliver rystet eller måske fjernet, når en mor eller far bliver alvorligt syg. Hvordan barnet reagerer, afhænger både af, hvilken sygdom der er tale om, barnets alder, og hvordan relationerne i familien er. Familier er meget forskellige, og vores opgave er at komme i dialog med familien for at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte og derefter lægge en plan sammen med familien, siger Svend Aage Madsen. Ingen ufravigelige principper Her er udfordringen for de sundhedsprofessionelle at være åbne i tilgangen til familien. På hospitaler har vi tendens til at blive lidt firkantede, når vi skal finde løsninger. Men familier er forskellige. Derfor skal vi ikke have ufravigelige principper, siger Svend Aage Madsen. - Det centrale er at skabe omstændigheder, hvor forældrene, familie og venner og de professionelle kan skabe så meget tryghed, kontinuitet og forståelse af situationen som muligt på barnets aldersniveau. Modellen for støtte til børn som pårørende omfatter foruden dialog og plan for støtte på hospitalet, også at der skal være en tovholder for samarbejde med kommune og praktiserende læge, skole eller daginstitution. Der foregår mange gode ting ude i kommunerne, de skal kobles sammen med indsatsen på hospitalet. Vi håber, at vi kan bygge bro mellem indsatserne, og at det bliver muligt at gennemføre en udskrivelsessamtale efter hospitalsforløbet, så der en plan for, hvordan barnet og familien kan støttes efter sygdom og måske død. Pædagogisk-psykologisk sparring I første omgang kan de ansatte på hospitalsafdelingerne rekvirere pædagogisk-psykologisk sparring til opgaven i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning i Juliane Marie Centret. Men hvis projektet får den ønskede støtte, indgår der, at personalet skal have tilbudt kurser, så klinikker og afdelinger selv kan varetage støtten til børn og familie. Mere på hvor du også kan se modellen som slides Journalist Annie Hagel Side 5

6 Fra ERS til REFLEX Nyt system til rekvirering, nyt system til styring af varebeholdning lokalt på de enkelte afsnit og nyt stort fælles regionslager. Læs om de nye systemer og om forberedelserne, som også involverer klinikker og afsnit Den 1. oktober 2013 overgår Rigshospitalet til et nyt rekvireringssystem Reflex - et nyt, fælles system i Regionen. Reflex rummer to primære funktioner: Varebestilling og varemodtagelse samt håndtering og godkendelse af fakturaer. Reflex erstatter det nuværende elektroniske rekvireringssystem ERS. Overgangen til Reflex finder sted om bare 6 måneder. Derfor er der allerede nu gang i en række forberedelser. De enkelte klinikker eller afsnit skal have egne, selvstændige elektroniske adresser (EAN/GLN numre). Forskerkonti (behandling og godkendelse af fakturaer) skal administreres ud fra samme regler som gælder for det øvrige hospital. Og så overgår ordrer til Rigshospitalets leverandører fra fax til s. Fra lokalt lager til Regionslager Region Hovedstaden har besluttet at samle alle de mange lokale lagre i et stort fælles regionslager i Glostrup. Det betyder, at alle hospitaler fra 2014 modtager steril- depotog skaffevarer fra det fælles regionslager. Rigshospitalet overgår til Regionslageret den 1. oktober 2013, hvor det lokale lager lukkes. Film om Kanban - briksystemet på Intranet Servicecentret har i samarbejde med Kommunikationsafdelingen udarbejdet to korte instruktionsfilm, som giver dig et hurtigt indblik i flowet og fremgangsmåden med det nye rekvireringssystem. Se og hør Rigshospitalets logistikchef Christina Sommerdal (foto) fortælle om baggrunden for det nye rekvireringssystem og få indblik i de hygiejnemæssige forholdsregler i depoterne ved koordinerende hygiejnesygeplejerske Lisbeth Kyndi Bergen. Se de to film på Intranet /Service/ERS Ved opstart vil det nuværende sortiment af lagervarer være tilgængeligt. Herefter modtager hvert afsnit varer i én samlet udbringning. Undtaget er varer som fx møbler, og varer der kræver køl og frost. Sådanne varetyper sendes direkte fra leverandør til Rigshospitalets nuværende varemodtagelse. Fra bestilling til Kanban Samtidig med indførelsen af Reflex og etablering af det nye fælles Regionslager indføres der et nyt system, der skal styre varebeholdningen lokalt på de enkelte afsnit. Systemet hedder Kanban og betyder signal til bestilling. Systemet består af såkaldte Kanbanbrikker, som sidder i kurvene med varer i skabene. Brikkerne viser, hvad der skal bestilles og viser også, hvilket skab og hvilken hylde, varen ligger i. Når kurven er tom for varer, flyttes Kanbanbrikken på en stang, og efterfølgende scanner man brikken til bestilling. Al bestilling på en kanbanbrik er forhåndsgodkendt. Ny depotindretning Rigshospitalet rummer 300 afsnit med tilhørende rene og urene depoter, rekvisitrum m.m. Mange depoter og rum er slidte og ikke tidssvarende indrettet. Servicecentret er derfor i gang med at besøge de mange afsnit for at måle op, tage fotos, tælle skabe og hylder for at skaffe et overblik over skabsinventaret. Når de mange informationer er indsamlet, vil Servicecentret opdatere så mange depoter som muligt, inden Rigshospitalet overgår til Regionslageret i oktober 2013 og skal ibrugtage systemet Kanban. De første afsnit er kontaktet medio april og ud fra en fastlagt udrulningsplan tager Servicecentret løbende lokal kontakt til de enkelte afsnit med henblik på indretning af depoter og implementering af Kanban. Nyhedsbrev og Intranet Projektgruppen på Rigshospitalet omkring det nye rekvireringssystem Reflex og nyt system til styring af varebeholdning Kanban - består af medarbejdere fra både Finanskontoret og fra Servicecentret. Projektgruppen vil løbende udsende nyhedsbrevet Reflex, samtidig oprettes en side på Intranet med fakta og nyttig information, hvor nyhedsbrevet Reflex også kan læses. Projektleder for Reflex er finanschef Klaus Tofting, og projektleder på indretning af depoter og Kanban beholdningsstyring er logistikchef Christina Sommerdal, Servicecentret. LW Side 6

7 Rengøring i udbud Rengøringssekretariatet roser brugerne, som for første gang direkte har bidraget til at kvalificere det udbudsmateriale, som skal danne afsæt for, at Rigshospitalet kan indgå nye kontrakter på rengøringsområdet med start den 1. januar 2014 Rigshospitalet har ansat tre controllere i Rengøringssekretariat i Servicecentret, som hvert kvartal kontrollerer rengøringsstandarden i lokaler på Riget. Gitte Skovvart Larsen (th.) har arbejdet på Rigshospitalet i 8 år og uddannet ernærings- og husholdningsøkonom. Kollegaen Marie Louise Hammer Marker har været ansat i 2½ år og er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed. Begge indrømmer med et smil, at de har et godt øje til, hvordan det står til med rengøringsstandarden i det offentlige rum og på større institutioner - man får jo øjnene op for mangt og meget. De fortjener virkelig ros rundt om i huset og de er i denne sammenhæng de mange afdelingssygeplejersker og klinik- og afdelingsledelser, der har responderet positivt på Servicecentrets opfordring om at hjælpe med at sikre et opdateret og korrekt materiale på området Udbud af rengøring på Riget. Emnet har da også både stor faglig og ledelsesmæssig bevågenhed og gøres netop nu klar til at blive sendt i udbud for en ny 4-årig periode. Brugerinvolvering kvalificerer - Det er første gang, vi vælger at involvere brugerne direkte. Vi udsendte et skema med tilhørende materiale, som vi bad om opdatering af og kommentarer til, og ved deadline medio april havde rigtig mange meldt tilbage til os. Det giver os mulighed for at yderligere at forbedre udgangspunktet for en udbudsrunde, for der er jo sket meget de sidste 5 år rundt om på hospitalet. Det siger de to controllere, Gitte Skovvart Larsen og Marie Louise Hammer Marker fra Rengøringssekretariatet i Servicecentret og fortsætter: - Der er bygget om og til, indflyttet og udflyttet specialer, renoveret og nyindrettet. Det betyder i praksis nyt inventar, nyt medicoteknisk udstyr, nye arbejdsgange og måske et større og andet flow af patienter alt sammen ændringer, som er vigtige oplysninger, når det handler om at opkvalificere et nyt udbudsmateriale på rengøringsområdet. Den nuværende rengøringskontrakt med de to rengøringsselskaber ISS og Sodexo udløber med udgangen af Den nye 4-årige periode starter den 1. januar Der arbejdes ud fra en kontrakt med standarder, og lever rengøringsselskaberne ikke op til standarderne er der kontant afregning - afvigelser opgøres kvartalsmæssigt og rengøringsselskaberne betaler bod. Riget køber kvalitet ikke timer - Den rengøring vi køber fra et eller flere rengøringsselskaber er jo i princippet en vare, der skal fungere for brugerne og hospitalet. Som udgangspunkt er vi underlagt myndighedskrav og to standarder - INSTA800 og Hygiejnestandarden Disse standarder skal opfyldes, men også standarderne revides og skærpes løbende og det koster, og vil fortsat koste også i den næste periode, siger Gitte Skovvart Larsen og Marie Louise Hammer Marker supplerer: - Nogen tror måske, at vi køber timer, hoveder og hænder, men det gør vi ikke. Vi køber kvalitet. Hvert eneste lokale på Riget har derfor en kvalitetsprofil. Intensiv- og operationsstuer har en høj kvalitetsprofil, fordi der skal være hygiejnisk rent, og kontorer den laveste profil og hvor det er tilladt, at der er æstetisk rent. Hertil kommer så skærpelser i forhold til standarderne, fx har Rigshospitalet den særregel, at vi ikke vil se blod, sekret og eskret. Herudover betaler vi også ekstra for fx desinfektion og rensning af møbler. Løbende behov for justeringer - Vi kan selvfølgelig ikke få det hele men vi kan ønske, og så må vi som i alle andre sammenhænge prioritere og evt. kan afdelingerne også tilkøbe ekstra ydelser lokalt. Og det er her, at brugernes tilbagemeldinger er rigtig vigtige og nyttige. Derfor håber vi også på en fortsat og positiv dialog og her skal vi jo lige huske at tilføje, at vi altid gerne kommer på faste besøg for opfølgning på rengøring i de enkelte klinikker, afdelinger, afsnit og enheder. Riget er en kæmpe stor virksomhed, der aldrig sover vi er i konstant bevægelse 24/7, derfor vil man altid kunne finde noget på rengøringsområdet, hvis man leder. For vi flytter, vi bygger om, vi renoverer og vi nyindretter lige så snart vi har underskrevet den nye kontrakt ændrer tingene sig på ny. Derfor er de brugere, der ikke nåede at svare på vores henvendelse inden deadline medio april meget velkomne til at eftersende. Det er ikke spildte kræfter, alle opdateringer i forbindelse med igangværende og/eller kommende ombygninger er vigtige og nyttige, lyder det fra Rengøringssekretariatets to controllere. LW IndenRigs Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 13. maj Næste deadline er torsdag d. 2. maj. Indlæg modtages gerne på mail rh.regionh.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: kommunikationsafdelingen. Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag d. 24. april Layout: RegionH

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet 12. marts 2012 2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver

Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver Anne-Mette Buhl, kvalitetskoordinator, Herlev Hospital Hanne Stegemann

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Implementeringsagenterne bliver eksperter i individuel patientinddragelse og forandring. Foto: Katrina Pitt Winther

Implementeringsagenterne bliver eksperter i individuel patientinddragelse og forandring. Foto: Katrina Pitt Winther 02/15 Implementeringsagenterne bliver eksperter i individuel patientinddragelse og forandring. Foto: Katrina Pitt Winther Af Katrina Pitt Winther, projektleder for Planetree Alle steder bliver der arbejdet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere