Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI"

Transkript

1 Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

2 Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der skiftes arbejdsgiver, 2. der sker overdragelse af en virksomhed eller en del deraf, og 3. overdragelsen skal ske ved aftale. 2

3 Hvad er skift af arbejdsgiver? Ansvaret for virksomheden skifter fra en fysisk eller juridisk person (overdrager) til en anden fysisk eller juridisk person (erhverver). Ikke nødvendigt med ny ejer også evt. ny forpagter, ny lejer, ny vinder af udbud eller lignende. 3

4 Hvad er en virksomhed? En hel virksomhed bliver overført fra en juridisk enhed til en anden juridisk enhed med alle aktiver, rettigheder og medarbejdere. Her er der altid tale om virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. 4

5 Hvad er en del af en virksomhed? En økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet. 5

6 Hvad er en del af en virksomhed? Uanset juridisk form og finansieringsmåde. Ikke krav til mindstestørrelse. Ikke nødvendigvis hovedformålet med virksomheden også sekundære/accessoriske aktiviteter. Ikke nødvendigt med erhvervsmæssig drift. 6

7 Typer af virksomheder De fleste virksomheder kan deles op i to grupper: 1. Virksomheder, hvor arbejdskraften udgør den væsentlige del af aktiviteten. 2. Virksomheder, hvor de fysiske elementer udgør et væsentligt element i virksomhedsdriften. 7

8 Arbejdskraften den væsentlige del Hvis arbejdskraften udgør den væsentligste del, er der virksomhedsoverdragelse, hvis der overtages en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken, som hos forgængeren udførte den samme opgave. 8

9 Arbejdskraften den væsentlige del Betydelig del er ikke fast defineret men man antager, at der skal overføres over 50 % af medarbejderne, medmindre nogle medarbejdere er vigtigere end andre, herunder nøglemedarbejdere med særligt kendskab til procedurer/produkter eller lignende. Eksempler på brancher, hvor arbejdskraften er det væsentlige: Rengøring, hjemmehjælp, vagtvirksomhed og vikarbureauer. 9

10 Fysiske elementer væsentligt element Hvis de fysiske elementer er det væsentligste element i driften af virksomheden, er der virksomhedsoverdragelse, hvis disse overdrages. Eksempler: Busdrift, minedrift og storkøkkendrift (herunder kantinedrift). NB: Den omstændighed, at opgaven, der udføres, er den samme, er IKKE nok til, at der er tale om virksomhedsoverdragelse. 10

11 Hvad er overførsel/overdragelse? Der skal være tale om en aftalt overdragelse men nok med stiltiende aftale. Ikke kun køb/salg men også forpagtning, leje, udbud mm. Der behøver ikke være betaling for overdragelsen. NB: Køb og salg af aktier/anparter medfører uanset omfanget IKKE virksomhedsoverdragelse, da det ikke medfører en ny arbejdsgiver. 11

12 Problemstillinger: 1. 3 medarbejdere gør rent på en skole for virksomhed X. Rengøringen overdrages til virksomhed Y, der ansætter én af de 3 samt nyansætter én medarbejder. Er der virksomhedsoverdragelse? 2. En virksomhed X driver kantinen hos en kunde med 3 medarbejdere. Samtidig med kunden flytter sit domicil, og dermed kantinen, udbyder kunden kantinedriften, der vindes af virksomhed Y. Der er ingen gengangere blandt medarbejderne. Er der virksomhedsoverdragelse? 12

13 Problemstillinger: 3. En busvirksomhed med 20 medarbejdere på en midtjysk busrute er ved at gå konkurs. Derfor udbydes busruten af regionen og vindes af en anden busvirksomhed, der fortsætter ruten med alle 20 medarbejdere. De to busvirksomheder har leaset hver sine busser. Der overdrages altså ikke busser fra den ene virksomhed til den anden. Er der virksomhedsoverdragelse? 13

14 Hvad skal man gøre som overdrager? Overdrager har pligt til at fortælle følgende i rimelig tid inden overdragelsen: 1. Datoen for overdragelsen. 2. Årsagen til overdragelsen. 3. Juridiske, økonomiske og sociale følger for medarbejderne. 4. Eventuelle foranstaltninger for medarbejderne. Derudover skal overdrager indlede forhandlinger, hvis overdrager overvejer at iværksætte foranstaltninger for medarbejderne. 14

15 Hvad skal man gøre som erhverver? Som erhverver skal man informere egne medarbejdere på samme måde som overdrager, hvis disse berøres af overdragelsen. Det skal dog ske, inden deres ansættelsesforhold og arbejdsvilkår berøres direkte af overdragelsen. 15

16 Hvad skal man gøre som erhverver? Erhverver har som udgangspunkt ikke pligt til at informere de medarbejdere, som han overtager i en virksomhedsoverdragelse. Mange konflikter og megen usikkerhed kan imidlertid undgås, hvis man som minimum holder et stormøde enten inden eller i hvert fald lige efter overdragelsen, hvor erhverver orienterer om, hvad der skal ske med medarbejderne, herunder om erhverver planlægger at ændre medarbejdernes ansættelsesforhold. 16

17 Hvad skal man gøre som erhverver? Man skal som erhverver beslutte, om man vil indtræde i eventuelle kollektive overenskomster, der gælder hos overdrageren. Hvis erhverver ikke gør noget, sker det automatisk, og erhverver bliver omfattet af de samme kollektive overenskomster. 17

18 Frasigelse af overenskomster Hvis erhverver ikke ønsker at indtræde i overdragerens kollektiver overenskomster, skal han, inden 5 uger efter han fik kendskab til overenskomsterne, frasige dem overfor overenskomstparterne. Frasigelsen kan dog altid vente indtil 3 uger efter overdragelsen. Hvis erhverver allerede er omfattet af en overenskomst, kan de overdragne medarbejderne i forbindelse med en frasigelse bede om en forhandling om løn- og ansættelsesvilkår. 18

19 Frasigelse af lokalaftaler? Hvis lokalaftaler har overenskomststatus, skal de frasiges på samme måde som en kollektiv overenskomst. Som udgangspunkt fortsætter almindelige lokalaftaler dog og kan opsiges på normal vis af erhverver efter overdragelsen. Det er dog uafklaret i praksis, præcis hvordan man håndterer lokalaftaler. Det er tillige uklart, hvilke regler der skal følges ved opsigelsen, hvis der er forskellige regler i overdragers frasagte overenskomst og erhververs overenskomst. Vælg derfor den for medarbejderne mest gunstige model. 19

20 Frasigelse af HK-overenskomst? Hvis overdrager har en ikrafttrådt HK-overenskomst og erhverver kun har samme overenskomst hvilende pga. manglende opfyldelse af 50 % s reglen, er det DI s opfattelse, at den ikrafttrådte overenskomst kan frasiges. Dog naturligvis således, at overenskomsten i så fald fortsætter som hvilende hos erhverver, som den hele tiden har været. 20

21 Hvilke vilkår gælder? Medarbejdere skal have de samme vilkår hos erhverver, som de havde hos overdrager. Dog kan erhverver varsle en ændring af vilkårene på samme måde, som overdrager kunne have gjort, når overdragelsen er sket. Mht. kollektive overenskomster, der er frasagt, bliver vilkårene heri til individuelle vilkår for medarbejderen, der først kan varsles væk, når overenskomstperioden udløber. 21

22 Hvilke vilkår gælder? Hvis overdragers kollektive overenskomst frasiges, og erhverver allerede har en kollektiv overenskomst, kan det være en god ide at lave en tilpasning af vilkårene. Ellers gælder begge sæt vilkår som udgangspunkt. Hvis overdragers overenskomst ikke frasiges, og erhverver også har en overenskomst, skal medarbejdere vælge, hvilken overenskomst, de skal omfattes af. Det gælder også nyansatte medarbejdere indenfor samme område. Her kan medarbejderne ikke cherry picke. 22

23 Hvilke vilkår gælder? De umiddelbare individuelle vilkår i den kollektive overenskomst fortsætter, selv om overenskomsten frasiges, som medarbejderens individuelle vilkår. Der er imidlertid også umiddelbart kollektive vilkår såsom en høring af medarbejderens forbund inden afskedigelse der fortsætter efter frasigelsen, da de også udgør en individuel ret for medarbejderen. Rene kollektive vilkår forsvinder. 23

24 Afskedigelse af medarbejdere Det er ikke lovligt at opsige medarbejdere pga. en virksomhedsoverdragelse medmindre det er økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Både overdrager og erhverver kan lovligt opsige medarbejdere pga. et indskrænket behov efter overdragelsen. 24

25 Spørgsmål?? 25

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere