Fremtidens arbejdsplads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens arbejdsplads"

Transkript

1 Fremtidens arbejdsplads

2 INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i Når arbejdet bliver hard fun 6 Udviklingen på arbejdspladsen frem mod Medarbejderne og fremtidens arbejdsplads 10 Outsourcing Fremtidsscenarier Fremtidens arbejdsplads Virksomhedsstørrelse og valg af scenario 19 Faktabox: Virksomhederne i dag 20

3 Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel Det er svært at spå, især om fremtiden, siger man. ISS har alligevel taget fat på at formulere nogle bud på fremtidens arbejdsplads, med den hensigt at få inspiration og indspark til vores udviklingsplaner. Resultatet fremgår af denne rapport, og forhåbentlig kan konklusionerne også give anledning til spændende diskussioner i din virksomhed. Vi vil ikke påstå, at vi har fundet det endegyldige svar, men når tilstrækkeligt mange bidrager til at skue fremad, kan vi få øje på en række tendenser. Mest markant står for os en tendens til, at fremtidens arbejdspladser har fokus på kerneforretningen og en medarbejderskare med viljen til og krav om fleksibilitet i hverdagen. ISS Facility Services betjener i dag mange tusinde virksomheder over hele landet med en bred palet af serviceydelser fra traditionel rengøring til kantinedrift, reception- og omstillingsydelser samt pleje af udendørs arealer. Nogle af vores kunder køber en enkelt serviceydelse, og andre gør brug af flere dele af paletten, men fællesnævneren er, at vi konstant udvikler vores løsninger for at matche behovene i den enkelte virksomhed. Vi oplever, at det bliver stadig vigtigere, at vi kan tilbyde en integreret og koordineret serviceydelse, så virksomheden trygt kan overlade en række af sine serviceopgaver til en enkelt, kompetent leverandør. Det stiller krav til os om indsigt i og forståelse for udviklingen i de danske virksomheder. På den baggrund har vi i 2002 igangsat en række aktiviteter, hvor vi går i dialog med beslutningstagere fra danske virksomheder om fremtidens arbejdsplads. Vi har inviteret Institut for Fremtidsforskning til at fortælle om deres bud på fremtiden på arbejdsmarkedet, og vi har afholdt en række seminarer for ISS kunder og forretningsforbindelser med debat om fremtidens serviceydelser og samarbejdsrelationer. Vi fortsætter denne række af fremtidsseminarer for beslutningstagere i efteråret Derudover har vi i forsommeren gennemført en undersøgelse via spørgeskema, som blev udsendt til beslutningstagere i virksomheder. Med en svarprocent på knap 15% er vi godt tilfredse og synes, at vi har fået nyttigt viden til at arbejde videre med at udvikle vores serviceløsninger. Med denne rapport giver vi dig indsigt i resultaterne af vores undersøgelser, så du også har mulighed for at se, hvilken vej vinden blæser, og så ønsker vi jer god vind med planlægningen af de fremtidige serviceløsninger i jeres egen virksomhed. Ønsker I bistand fra ISS Facility Services i den anledning, står vi naturligvis gerne til rådighed med råd og vejledning. ISS Facility Services Side 3

4 Om fremtidssyn generelt I fremtidsforskningen taler vi om begrebet indtrængningsrate, som mest bruges om teknologi accept, men måske kan tolkes bredere. Begrebet dækker den tid, der går fra, der opstår nye teknologier, til vi accepterer det som en del af vores virkelighed. Undersøgelser viser, at andre lande, f.eks. USA er hurtigere til at tage tingene til sig, mens danskere (og måske vesteuropæere i det hele taget) er skeptiske længere for så pludselig at tage teknologien til os i løbet af kort tid (det har fået den mere folkelige betegnelse ketchupeffekten ) På samme måde kan vi se, at rapportens resultater umiddelbart er mere konservative end de scenarier, vi arbejder med på Institut for Fremtidsforskning. Det er vores erfaring udfra ikke blot foredrag og undersøgelser, men også dialogprocesser med danske virksomheder, at det er utroligt svært at tænke længere og vildere end få år. Man hopper ofte tilbage til det kendte og skubber større forandringer fra sig. Selvom virksomhederne i rapporten er blevet bedt om at se langt ud, er der ingen tvivl om, at denne hoppen tilbage til nutiden effekt må være til stede. Havde man for 10 år siden spurgt virksomhederne, om de kunne se en fremtid med udpræget tendens til brancheglidning, mere individuelle overenskomster, brudte faggrænser og Internet/ som et centralt arbejdsredskab for virksomheden, havde de færreste forudset omfanget af den udvikling i dag. Disse overordnede kommentarer er ikke for at sige, at nutids spørgeskemaer om fremtiden ikke kan benyttes, men det er således vigtigt ikke at overvurdere det stabile syn. Hvis de teknologiske muligheder opstår for distancearbejde selv på produktionsarbejdspladser (f.eks. virksomhedens elektrikere og servicemontører, der kan klare dele af vedligeholdelse af maskiner over Internet opkobling), kan det i løbet af få år ændre billedet markant. Ligeledes er der ingen tvivl om, at den forventede mangel på arbejdskraft kan rykke billedet ganske hurtigt. Dette forhold kan måske være særligt interessant netop for servicearbejde. Selvom man sikkert vil opfinde en række maskiner og robotter til at varetage serviceopgaver i takt med arbejdskraftsmanglen, bliver der næppe helt samme mulighed for automatisering af arbejdsopgaver, som vi har kendt igennem historien med industrialiseringen og software til informationsbehandling. Det ligger måske netop i serviceopgavers natur, at der hører et menneske med? Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 4

5 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner Danske virksomheder tror i deres bud på fremtiden på nogle af de samme udviklingstræk som Anne Marie Dahl fra Institut for Fremtidsforskning. Næsten alle (94 procent) bekræfter, at det bliver nødvendigt at fokusere skarpere på kerneforretningen. Det vil betyde ændringer i arbejdslivet, blandt andet bliver deadlines vigtigere end faste arbejdstider. Samtidig tror 80 procent, at virksomheden vil arbejde mere tværfagligt og projektorienteret. Også medarbejderne vil stille krav om at kunne koncentrere sig om deres kerneopgaver. De vil derfor ønske bedre og mere effektiv service. Det altafgørende for medarbejdernes loyalitet bliver dog ifølge undersøgelsen virksomhedernes image, værdier og arbejdsmiljø. Og ikke bare det - medarbejderne vil også lægge vægt på, at virksomheden samarbejder med leverandører med det rette image. På andre områder er virksomhederne konservative i deres syn på fremtiden sammenlignet med Institut for Fremtidsforskning. Selvom vi ofte bekræfter hinanden i, at udviklingen går stadig hurtigere, mener to ud af tre virksomheder ikke, der sker markante forandringer i organisationsstrukturen på arbejdspladsen i de kommende ti år. To tredjedele af virksomhederne forudser, at vi i store træk arbejder som i dag. De færreste forventer en arbejdsplads med få faste rutiner og løse strukturer. Hver fjerde virksomhed tror på, at de vil etablere partnerskab med én udvalgt leverandør - et multitalent, som kan varetage alle servicefunktioner. Næsten alle virksomheder forestiller sig, at de helt og holdent vil outsource rengøring og pleje af udendørsarealer. Lidt færre mener også, det bliver relevant at lade andre om opgaver som IT-support, rekruttering samt personalegoder som tøjvask og indkøb. Over halvdelen kan også forestille sig, at frokosten leveres udefra. Funktioner som marketing, salg, og reception mener mange derimod, at de vil beholde selv på trods af øget fokus på kerneforretningen. Synet på fremtiden varierer imidlertid, afhængig af hvor mange medarbejdere virksomheden har. Jo større virksomheden er, jo større er troen på en væsentlig anderledes fremtid i De største virksomheder i undersøgelsen er markant mere tilbøjelige til at tro på større ændringer i organisationsstrukturen og mere dynamiske relationer til fremtidens serviceleverandører. Virksomheder med over 300 ansatte er bl.a. markant mere tilbøjelige til at ville outsource, også uvante områder som kopiering og interne flytninger. Hele 80% af de største virksomheder anser også, at deres medarbejdere i fremtiden skal serviceres på andre tider af døgnet end 8-16 sammenlignet med under halvdelen i de mindre virksomheder. Side 5

6 Medarbejderne i Når arbejdet bliver hard fun Det mest interessante ved undersøgelsen er måske det billede, virksomhederne har af deres medarbejderes ønsker til deres fremtidige arbejdsplads. Medarbejdere lægger tilsyneladende i fremtiden vægt på, at virksomheden har et godt image. Den konklusion ligger helt i forlængelse af det vi kalder det nye arbejdsbegreb, som en del af drømmesamfundet. Ifølge drømmesamfunds scenariet vil følelser og historier få større og større betydning, og medarbejdere vil kræve mere end blot en høj løn. Tesen er, at de virksomheder, der kan fortælle en god historie (et godt image), vil vinde i kampen om arbejdskraften i fremtiden. I dette arbejdsbegreb ligger også det, at medarbejdere i fremtiden vil forlange, at det er sjovt at gå på arbejde. Så længe det er sjovt, arbejder vi gerne hårdt (hard fun). Helt i tråd med forventningen om, at medarbejderne vil være indstillet på mere fleksibilitet. Det ser således ud til, at virksomheder i undersøgelsen har en vis indsigt i de forandringer, der vedrører det emotionelle i valg af arbejde og en mindre fastlåst 37 timer pr. uge indstilling. Det kan være i den erkendelse, at der svares så positivt på, at velfærd blandt medarbejdere vil være afgørende i valg af serviceleverandør. Det der kan undre er, at virksomhederne tilsyneladende tror, at de kan bevare deres nuværende organisering, mens medarbejderne skal være mere fleksible. Alt tyder jo på, at medarbejdere i fremtiden vil forvente nøjagtig den samme fleksibilitet af arbejdsgiver, som arbejdsgiver forventer af dem. Min erfaring fra de sidste års foredrag om fremtidens arbejdsmarked er, at den tikkende befolkningsprognose endnu ikke er et reelt tema. Når arbejdsmarkedet i løbet af de næste 5 år vender og bliver arbejdstagers marked for alvor, kan det hænde, at virksomhederne meget hurtigt ændrer opfattelse af, hvad der skal til fra deres side for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 6

7 2010 forventninger til 2010 Forventningerne til udviklingen på arbejdspladsen frem mod 2010 Kerneforretning i fokus Fleksibel arbejdstid Økonomi primær Mere projektarbejde Partner med leverandør Vægt på leverandørimage Velfærd primær Færre leverandører Projektansætte flere Outsource reception mm. Outsource marketing/salg Mere hjemmearbejde Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

8 Udviklingen på arbejdspladsen frem mod 2010 Virksomhederne i undersøgelsen har en markant tro på, at de væsentligste udviklingstræk i 2010 er et øget fokus på forretningen og en øget fleksibilitet i medarbejderskaren. Tilsvarende vil fremtidens virksomheder lægge mere vægt på medarbejdernes velfærd fremover, men stadig ud fra en value for money betragtning - personalegoder er en investering i fokus og fleksibilitet, men de skal også være økonomisk rentable. Hele 94% er enige i, at der skal fokuseres skarpere på kerneforretningen i fremtiden, og det skal tilsyneladende fremmes ved at ændre medarbejdernes arbejdsdag. I hvert fald er knap 90% enige i, at det bliver vigtigere med en fleksibel arbejdstid hvor fokus er deadline fremfor 8-16, og 81% forudser, at deres arbejdsplads vil arbejde projektorienteret og tværfagligt. Derimod spår de færreste, at virksomheden vil sende medarbejderne mere hjem for at arbejde. Kun godt hver fjerde er enige i, at deres medarbejdere får hjemmearbejdspladser frem mod Når virksomheden vælger leverandører i fremtiden, så forudser to ud af tre, at virksomheden målrettet har reduceret antallet af leverandører. Kriterierne for at vælge sine leverandører i 2010, er 70% enige om, skal baseres på velfærden blandt medarbejderne, og samtidig er knap 85% enige om, at økonomien er primær i valget. Den ekstra investering i medarbejdernes velfærd skal med andre ord kunne læses på bundlinien. Desuden skeler 75% til leverandørens image og værdier, før de vil samarbejde i fremtiden. Side 8

9 2010 opfattelsen af medarbejdernes forventninger i 2010 Opfattelsen af medarbejdernes forventninger i 2010 Godt image arbejdsplads Krav til ergonomi Mere effektiv support Krav til arbejdsmiljø Større frihed Fleksibel arbejdstid Mere Support Godt image leverandør Døgnservice Nye personalegoder Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

10 Medarbejderne og fremtidens arbejdsplads Vi har i denne undersøgelse ikke spurgt medarbejderne selv, men vi har hørt virksomhederne om deres indtryk af medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen i Generelt er der stor tillid til, at medarbejderne vil en række ting, som svarer til virksomhedens egne forventninger. Knap 90% tror, at deres medarbejdere i fremtiden ønsker en mere fleksibel arbejdsuge, som nogle gange er over 37 timer og andre gange er væsentlig under. Et tilsvarende antal tror også, at medarbejderne vil forvente større frihed til selv at fastlægge deres arbejdstid. Der løber en rød tråd tilbage til virksomhedernes forventning om mere fokus på kerneopgaverne, når 87% mener, at deres medarbejdere vil forvente support til mere perifere opgaver. Hele 94% tror desuden, at medarbejderne vil stille større krav til effektiviteten af den support, de får. Til gengæld for fleksibilitet og fokus forventer medarbejderne i 2010 en arbejdsplads, de kan tro på. Ifølge 97% af virksomhederne ønsker fremtidens medarbejdere en arbejdsplads med et godt image, og værdier de kan tilslutte sig. Arbejdspladsen skal også vælge de rette leverandører, for ifølge 86% vil medarbejderne i 2010 også lægge vægt på image hos virksomhedens samarbejdspartnere. Mindst tiltro har virksomhederne til, at medarbejderne vil ønske mere service eller flere goder på fremtidens arbejdsplads. Kun halvdelen mener, at deres medarbejdere får brug for service uden for tidsrummet 8-16, og kun hver tredje tror, at deres medarbejdere vil kræve nye former for personalegoder som tøjvask, dagligvareindkøb eller hjemmeservice. Så den øgede fleksibilitet og den skærpede effektivitet, som virksomhederne forventer af fremtidens arbejdsplads, skal tilsyneladende fremmes ad andre veje. Side 10

11 Outsourcing i 2010 Undersøgelsen viser, at kun hver femte virksomhed forventer at outsource serviceopgaver som f.eks. reception og omstilling, på trods af en generel tendens til øget fokus på kerneforretningen. En konklusion kunne være, at da der er tale om mange produktionsvirksomheder, kunne der måske især i disse år være fokus på outsourcing af produktion til andre lande med lavere lønomkostninger. Det kan selvfølgelig fortsat være udtrykt for konservatisme, at det mere er opgaver som kan måles og vejes, der outsources, da blød service kan være svære at sætte ind i en kontrakt. Hvis drømmesamfundet holder, og virksomhedernes image blandt medarbejdere (og kunder) blive fortsat vigtigere, vil det formentlig forplante sig til B2B markedet. Det vil blive helt centralt for virksomhederne at vælge underleverandører, som ikke pletter deres image. Kendskab, tillid og troværdig vil blive lagt med på vægtskålen i den almindelige cost/benefit betragtning. Kan man i undersøgelsen således notere sig en generel forståelse for imagets betydning, vil der formentlig på sigt ske denne forplantning i valg af underleverandører. Det er min erfaring, at mange virksomheder p.t. er blevet mere opmærksomme på deres historie set i forhold til kunder og måske medarbejdere, men ikke har ladet det forplante sig i syn på underleverandører, her fungerer økonomiske kalkuler fortsat. Men enkelte virksomheder er begyndt at stille krav til deres underleverandør, der rækker videre. Som et reklamebureau, der blev bureau for en grøn virksomhed med den betingelse, at de ikke må arbejde for kemikalieindustrien også. Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 11

12 2010 outsourcing frem mod 2010 Outsourcing frem mod størst tilslutning Rengøring Udendørspleje IT support Ejendomsdrift Personalegoder Kantine Rekruttering Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig % Outsourcing frem mod lavest tilslutning Kopi Intern flytning Event Omstilling Indkøb Reception Salg og Marketing Intern post Regnskab Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

13 Outsourcing i 2010 Virksomhedernes øgede fokus på kerneforretningen i de kommende år fremgår også af holdningerne til outsourcing, hvor der er stor tilslutning til at outsource opgaver, som i dag er velkendte områder for outsourcing, blot i endnu højere grad. Hhv. 87% og 82% forventer at outsource rengøring og pleje af udendørs arealer fremover. Cirka 60% af de virksomheder, som i dag selv varetager rengøring eller udendørs pleje, forudser, at de ændrer praksis i de næste 5-10 år. Godt 60% er også enige om, at outsourcing af IT support, ejendomsdrift, personalegoder (tøjvask, massør, indkøb) og kantine bliver relevant for dem. Virksomhederne tror mindst på at outsource opgaver, som i dag er integreret på arbejdspladsen enten organisatorisk eller arbejdsmæssigt. Knap 15% overvejer at outsource salg, marketing eller regnskabsfunktioner frem mod 2010, og mindre end hver tredje forventer at outsource ad hoc opgaver, som i dag ofte løses af medarbejderne selv, som f.eks. intern post, indkøb, kopiering og interne flytninger. Side 13

14 2010 Fremtidsscenarier 2010 Hvordan vil arbejdspladsen se ud i 2010? Den fokuserede arbejdsplads Konkurrencen på det globale marked er stærkere end nogensinde, så virksomheden har optimeret effektiviteten og omkostningerne ved at fokusere på kerneopgaverne i virksomheden. Alle serviceopgaver er outsourcet, så virksomheden ikke spilder medarbejdernes tid med kopiering, post, telefonpasning m.v., men de kan koncentrere sig om deres faglige speciale. Man arbejder i selvstyrende teams, fra kontoret og fra hjemmearbejdspladser, og skifter af og til team, når man ønsker faglige/personlig udvikling. Den stabile arbejdsplads Uanset om vi skriver 2010 så ligner arbejdspladsen sig selv i store træk. Medarbejderne er de fleste dage på firmadomicilets adresse i faste afdelinger, selvom flere har fået hjemmearbejdsplads. Der foregår mere projektarbejde, hvor folk fra de forskellige afdelinger arbejder sammen på tværs i perioder via nettet og i særlige projektgrupperum. Virksomheden står stadig selv for nogle servicefunktioner internt, som reception og kopiopgaver, og bruger leverandører til andre ydelser som rengøring og vinduespolering. Den mobile arbejdsplads Små årgange og ny teknologi har medført en dynamisk arbejdsplads med få fastansatte og mange specialister på tidsbegrænset kontrakt til at løse en specifik opgave. Domicilet er solgt til fordel for et kontorhotel, hvor antallet af arbejdspladser kan tilpasses løbende. Man har ikke egne servicefunktioner men trækker på kontorhotellets rengøring, kantine samt reception og bruger eksterne samarbejdspartnere til IT, trykkeri mv. For at skabe en særlig identitet afholder man en del events som fester, skirejser og faglige foredrag. Scenarierne stammer fra det udsendte spørgeskema

15 Hvordan skal serviceleverandøren fungere i 2010? Alsidighed og valgfrihed I 2010 har virksomheden reduceret antallet af serviceleverandører, men man bruger stadig flere forskellige leverandører afhængig af opgaven. Således har man én leverandør til rengøringen og en anden til kantinen. Nogle services udfører virksomheden desuden selv, bl.a. receptionen, som ofte fungerer som skånejobs til egne ansatte. Afgørende for valget af de enkelte serviceleverandører er, at leverandøren er kompetent til den enkelte serviceopgave og har en god pris. Leverandørerne udskiftes med mellemrum, når et bedre tilbud dukker op. Partnerskabet I 2010 samarbejder virksomheden med én udvalgt leverandør, som varetager hovedparten af alle serviceopgaverne. Leverandør og virksomhed udvikler løbende samarbejdet gennem fælles strategiske udviklingsdage, så leverandørens omdømme og værdier betyder meget for virksomheden. I dagligdagen udfører leverandøren både opgaver på arbejdspladsen og for medarbejderne personligt som et led i virksomhedens personalegoder. Det drejer sig bl.a. om tøjvask, rengøring i hjemmet og en fysioterapeut. Multitalentet I 2010 har virksomheden en fleksibel leverandør, hvor de mange varierende serviceopgaver klares af et fast serviceteam. Teamet er selvstyrende, og servicemedarbejderne kan varetage forskellige serviceopgaver, f.eks. både servere i kantinen og passe receptionen. Servicen tilpasses efter de aktuelle behov - skal f.eks. en stor reklamekampagne udsendes, flytter teamet ressourcer til trykkeriet. Teamet er let at genkende i den særlige serviceuniform og har sit eget kontor hos virksomheden, hvor medarbejderne henvender sig med spørgsmål og problemer. Scenarierne stammer fra det udsendte spørgeskema Side 15

16 2010 Serviceleverandøren og arbejdspladsen Fremtidsscenario - Arbejdspladsen 2010 Stabil 67% Fokuseret 28% Mobil 4% Fremtidsscenario - Serviceleverandøren 2010 Valgfrihed 66% Partnerskab 23% Multitalent 11%

17 Fremtidens arbejdsplads 2010 Alt i alt tegner der sig et billede af fremtidens arbejdsplads i undersøgelsen, hvor en række nye arbejdsmåder baseret på fokus og fleksibilitet er slået igennem, men hvor andre forhold minder om i dag. De fleste virksomheder tror således på, at rammerne for deres arbejdsplads i 2010 er lette at genkende sammenlignet med i dag. Hele 67% peger på scenariet om den stabile arbejdsplads, hvor man arbejder tværfagligt men i faste strukturer som i dag, når de skal beskrive sig selv om 8 år. Tilsvarende beskriver 66% deres fremtidige leverandørrelationer som et spørgsmål om valgfrihed - at shoppe rundt mellem forskellige leverandører afhængig af opgaver og pris. Der er dog 28%, som ser virksomheden blive mere fokuseret i de kommende år, og som derfor i høj grad vil effektivisere kerneforretningen via vidtrækkende outsourcing og selvstyrende grupper. Hver fjerde virksomhed tror således også på, at de vil etablere partnerskab med en udvalgt leverandør, som varetager stort set alle supportfunktioner i virksomheden. De færreste byder imidlertid ind på det mest radikale fremtidsscenario for virksomheden - den mobile arbejdsplads, hvor der er meget få faste rutiner og løse strukturer. Kun 4% kan se sig selv i 2010 med domicil på et kontorhotel og medarbejdere ansat alene på projektbasis. Lidt flere, 11%, forudser dog, at de i 2010 vil have en serviceleverandør, som er et multitalent og derfor har servicemedarbejdere, som fleksibelt kan løse alle de mange forskellige serviceopgaver, som findes i virksomheden. Det er ikke tilfældigt, at vi beskriver det enkelte arbejdspladsscenario sammen med et bestemt leverandørscenario. Selvom virksomhederne har kunnet vælge de to scenarier uafhængigt af hinanden, viser undersøgelsen en sammenhæng mellem valget af arbejdsplads og valget af leverandørtype, som svarer til kombinationerne ovenfor. Side 17

18 2010 Virksomhedsstørrelse og fremtidssyn Valg af scenarier fordelt på antal ansatte i virksomheden 50 % % 2% 8% Fokuseret Mobil % 34% 23% 38% Under Over 300 Antal ansatte % Partnerskab % 7% 11% 25% Multitalent 10 17% 24% 26% 21% Under Over 300 Antal ansatte

19 Virksomhedsstørrelse og valg af scenario Analysen viser desuden en sammenhæng mellem valget af scenario og antallet af ansatte i virksomheden. Der er en tendens til, at jo større virksomheden er, jo mere tilbøjelig er man til at vælge de mest progressive af scenarierne. Nedenfor har vi derfor taget det mest konservative scenario væk (hhv. den stabile arbejdsplads og valgfrihed blandt leverandører) og fordelt tallene på antal ansatte i virksomheden. Som det fremgår stiger tilslutningen generelt i takt med at antallet af ansatte øges. En lignende tendens gælder for de øvrige spørgsmål. Jo større virksomheden er, jo mere positiv er man overfor nye tilgange til at pleje medarbejderne. De største virksomheder tror således markant mere på, at medarbejdernes velfærd bliver den afgørende faktor i valget af leverandører. De vil lægge mere vægt på leverandørens image, de regner med at servicere deres medarbejdere på alle tider af døgnet, og de outsourcer i højere grad serviceopgaverne fremover. Side 19

20 FAKTA Faktabox Virksomhederne i dag De deltagende virksomheder er karakteriseret ved, at der primært er tale om mellemstore virksomheder, idet 39% har medarbejdere og 42% har medarbejdere. Branchemæssigt er 44% af respondenterne beskæftiget med produktion. De største grupper herudover er engroshandel samt medie og rådgivningsvirksomheder, som begge udgør 14%. Virksomhederne løser i dag deres interne serviceopgaver med en blanding af egne medarbejdere og eksterne leverandører. Hele 95% har valgt en ekstern leverandør til vinduespoleringen, og derudover får godt tre ud af fire gjort rent af en leverandør. 63% har også ekstern hjælp til at pleje planterne indendørs, mens udendørs arealer varetages for 55% vedkommende af leverandører. Mindre almindeligt er det, at få en ekstern til at varetage en frokostordning i virksomheden. Hver fjerde har slet ikke kantine i dag, og halvdelen vælger at sørge for frokosten via egne medarbejdere. Opgaver som at gå ærinder, købe kontorartikler, kopiere, dække op til møder, reception, inten post og omstillingen er derimod solidt forankret i virksomhederne selv. Hos omkring de 90% af respondenterne varetages disse opgaver af egne medarbejdere. Side 20

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden - en undersøgelse af high performeres præferencer og forventninger til job og karriere Baggrund Rapporten bygger på en undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 3. plads i prisopgaven unge på en ungdomsuddannelse Hannah Engmose Johansen Borupgaard Gymnasium Offentlige ledere i 2030 skal tage højde for fem forhold

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere