Fremtidens arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens arbejdsplads"

Transkript

1 Fremtidens arbejdsplads

2 INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i Når arbejdet bliver hard fun 6 Udviklingen på arbejdspladsen frem mod Medarbejderne og fremtidens arbejdsplads 10 Outsourcing Fremtidsscenarier Fremtidens arbejdsplads Virksomhedsstørrelse og valg af scenario 19 Faktabox: Virksomhederne i dag 20

3 Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel Det er svært at spå, især om fremtiden, siger man. ISS har alligevel taget fat på at formulere nogle bud på fremtidens arbejdsplads, med den hensigt at få inspiration og indspark til vores udviklingsplaner. Resultatet fremgår af denne rapport, og forhåbentlig kan konklusionerne også give anledning til spændende diskussioner i din virksomhed. Vi vil ikke påstå, at vi har fundet det endegyldige svar, men når tilstrækkeligt mange bidrager til at skue fremad, kan vi få øje på en række tendenser. Mest markant står for os en tendens til, at fremtidens arbejdspladser har fokus på kerneforretningen og en medarbejderskare med viljen til og krav om fleksibilitet i hverdagen. ISS Facility Services betjener i dag mange tusinde virksomheder over hele landet med en bred palet af serviceydelser fra traditionel rengøring til kantinedrift, reception- og omstillingsydelser samt pleje af udendørs arealer. Nogle af vores kunder køber en enkelt serviceydelse, og andre gør brug af flere dele af paletten, men fællesnævneren er, at vi konstant udvikler vores løsninger for at matche behovene i den enkelte virksomhed. Vi oplever, at det bliver stadig vigtigere, at vi kan tilbyde en integreret og koordineret serviceydelse, så virksomheden trygt kan overlade en række af sine serviceopgaver til en enkelt, kompetent leverandør. Det stiller krav til os om indsigt i og forståelse for udviklingen i de danske virksomheder. På den baggrund har vi i 2002 igangsat en række aktiviteter, hvor vi går i dialog med beslutningstagere fra danske virksomheder om fremtidens arbejdsplads. Vi har inviteret Institut for Fremtidsforskning til at fortælle om deres bud på fremtiden på arbejdsmarkedet, og vi har afholdt en række seminarer for ISS kunder og forretningsforbindelser med debat om fremtidens serviceydelser og samarbejdsrelationer. Vi fortsætter denne række af fremtidsseminarer for beslutningstagere i efteråret Derudover har vi i forsommeren gennemført en undersøgelse via spørgeskema, som blev udsendt til beslutningstagere i virksomheder. Med en svarprocent på knap 15% er vi godt tilfredse og synes, at vi har fået nyttigt viden til at arbejde videre med at udvikle vores serviceløsninger. Med denne rapport giver vi dig indsigt i resultaterne af vores undersøgelser, så du også har mulighed for at se, hvilken vej vinden blæser, og så ønsker vi jer god vind med planlægningen af de fremtidige serviceløsninger i jeres egen virksomhed. Ønsker I bistand fra ISS Facility Services i den anledning, står vi naturligvis gerne til rådighed med råd og vejledning. ISS Facility Services Side 3

4 Om fremtidssyn generelt I fremtidsforskningen taler vi om begrebet indtrængningsrate, som mest bruges om teknologi accept, men måske kan tolkes bredere. Begrebet dækker den tid, der går fra, der opstår nye teknologier, til vi accepterer det som en del af vores virkelighed. Undersøgelser viser, at andre lande, f.eks. USA er hurtigere til at tage tingene til sig, mens danskere (og måske vesteuropæere i det hele taget) er skeptiske længere for så pludselig at tage teknologien til os i løbet af kort tid (det har fået den mere folkelige betegnelse ketchupeffekten ) På samme måde kan vi se, at rapportens resultater umiddelbart er mere konservative end de scenarier, vi arbejder med på Institut for Fremtidsforskning. Det er vores erfaring udfra ikke blot foredrag og undersøgelser, men også dialogprocesser med danske virksomheder, at det er utroligt svært at tænke længere og vildere end få år. Man hopper ofte tilbage til det kendte og skubber større forandringer fra sig. Selvom virksomhederne i rapporten er blevet bedt om at se langt ud, er der ingen tvivl om, at denne hoppen tilbage til nutiden effekt må være til stede. Havde man for 10 år siden spurgt virksomhederne, om de kunne se en fremtid med udpræget tendens til brancheglidning, mere individuelle overenskomster, brudte faggrænser og Internet/ som et centralt arbejdsredskab for virksomheden, havde de færreste forudset omfanget af den udvikling i dag. Disse overordnede kommentarer er ikke for at sige, at nutids spørgeskemaer om fremtiden ikke kan benyttes, men det er således vigtigt ikke at overvurdere det stabile syn. Hvis de teknologiske muligheder opstår for distancearbejde selv på produktionsarbejdspladser (f.eks. virksomhedens elektrikere og servicemontører, der kan klare dele af vedligeholdelse af maskiner over Internet opkobling), kan det i løbet af få år ændre billedet markant. Ligeledes er der ingen tvivl om, at den forventede mangel på arbejdskraft kan rykke billedet ganske hurtigt. Dette forhold kan måske være særligt interessant netop for servicearbejde. Selvom man sikkert vil opfinde en række maskiner og robotter til at varetage serviceopgaver i takt med arbejdskraftsmanglen, bliver der næppe helt samme mulighed for automatisering af arbejdsopgaver, som vi har kendt igennem historien med industrialiseringen og software til informationsbehandling. Det ligger måske netop i serviceopgavers natur, at der hører et menneske med? Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 4

5 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner Danske virksomheder tror i deres bud på fremtiden på nogle af de samme udviklingstræk som Anne Marie Dahl fra Institut for Fremtidsforskning. Næsten alle (94 procent) bekræfter, at det bliver nødvendigt at fokusere skarpere på kerneforretningen. Det vil betyde ændringer i arbejdslivet, blandt andet bliver deadlines vigtigere end faste arbejdstider. Samtidig tror 80 procent, at virksomheden vil arbejde mere tværfagligt og projektorienteret. Også medarbejderne vil stille krav om at kunne koncentrere sig om deres kerneopgaver. De vil derfor ønske bedre og mere effektiv service. Det altafgørende for medarbejdernes loyalitet bliver dog ifølge undersøgelsen virksomhedernes image, værdier og arbejdsmiljø. Og ikke bare det - medarbejderne vil også lægge vægt på, at virksomheden samarbejder med leverandører med det rette image. På andre områder er virksomhederne konservative i deres syn på fremtiden sammenlignet med Institut for Fremtidsforskning. Selvom vi ofte bekræfter hinanden i, at udviklingen går stadig hurtigere, mener to ud af tre virksomheder ikke, der sker markante forandringer i organisationsstrukturen på arbejdspladsen i de kommende ti år. To tredjedele af virksomhederne forudser, at vi i store træk arbejder som i dag. De færreste forventer en arbejdsplads med få faste rutiner og løse strukturer. Hver fjerde virksomhed tror på, at de vil etablere partnerskab med én udvalgt leverandør - et multitalent, som kan varetage alle servicefunktioner. Næsten alle virksomheder forestiller sig, at de helt og holdent vil outsource rengøring og pleje af udendørsarealer. Lidt færre mener også, det bliver relevant at lade andre om opgaver som IT-support, rekruttering samt personalegoder som tøjvask og indkøb. Over halvdelen kan også forestille sig, at frokosten leveres udefra. Funktioner som marketing, salg, og reception mener mange derimod, at de vil beholde selv på trods af øget fokus på kerneforretningen. Synet på fremtiden varierer imidlertid, afhængig af hvor mange medarbejdere virksomheden har. Jo større virksomheden er, jo større er troen på en væsentlig anderledes fremtid i De største virksomheder i undersøgelsen er markant mere tilbøjelige til at tro på større ændringer i organisationsstrukturen og mere dynamiske relationer til fremtidens serviceleverandører. Virksomheder med over 300 ansatte er bl.a. markant mere tilbøjelige til at ville outsource, også uvante områder som kopiering og interne flytninger. Hele 80% af de største virksomheder anser også, at deres medarbejdere i fremtiden skal serviceres på andre tider af døgnet end 8-16 sammenlignet med under halvdelen i de mindre virksomheder. Side 5

6 Medarbejderne i Når arbejdet bliver hard fun Det mest interessante ved undersøgelsen er måske det billede, virksomhederne har af deres medarbejderes ønsker til deres fremtidige arbejdsplads. Medarbejdere lægger tilsyneladende i fremtiden vægt på, at virksomheden har et godt image. Den konklusion ligger helt i forlængelse af det vi kalder det nye arbejdsbegreb, som en del af drømmesamfundet. Ifølge drømmesamfunds scenariet vil følelser og historier få større og større betydning, og medarbejdere vil kræve mere end blot en høj løn. Tesen er, at de virksomheder, der kan fortælle en god historie (et godt image), vil vinde i kampen om arbejdskraften i fremtiden. I dette arbejdsbegreb ligger også det, at medarbejdere i fremtiden vil forlange, at det er sjovt at gå på arbejde. Så længe det er sjovt, arbejder vi gerne hårdt (hard fun). Helt i tråd med forventningen om, at medarbejderne vil være indstillet på mere fleksibilitet. Det ser således ud til, at virksomheder i undersøgelsen har en vis indsigt i de forandringer, der vedrører det emotionelle i valg af arbejde og en mindre fastlåst 37 timer pr. uge indstilling. Det kan være i den erkendelse, at der svares så positivt på, at velfærd blandt medarbejdere vil være afgørende i valg af serviceleverandør. Det der kan undre er, at virksomhederne tilsyneladende tror, at de kan bevare deres nuværende organisering, mens medarbejderne skal være mere fleksible. Alt tyder jo på, at medarbejdere i fremtiden vil forvente nøjagtig den samme fleksibilitet af arbejdsgiver, som arbejdsgiver forventer af dem. Min erfaring fra de sidste års foredrag om fremtidens arbejdsmarked er, at den tikkende befolkningsprognose endnu ikke er et reelt tema. Når arbejdsmarkedet i løbet af de næste 5 år vender og bliver arbejdstagers marked for alvor, kan det hænde, at virksomhederne meget hurtigt ændrer opfattelse af, hvad der skal til fra deres side for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 6

7 2010 forventninger til 2010 Forventningerne til udviklingen på arbejdspladsen frem mod 2010 Kerneforretning i fokus Fleksibel arbejdstid Økonomi primær Mere projektarbejde Partner med leverandør Vægt på leverandørimage Velfærd primær Færre leverandører Projektansætte flere Outsource reception mm. Outsource marketing/salg Mere hjemmearbejde Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

8 Udviklingen på arbejdspladsen frem mod 2010 Virksomhederne i undersøgelsen har en markant tro på, at de væsentligste udviklingstræk i 2010 er et øget fokus på forretningen og en øget fleksibilitet i medarbejderskaren. Tilsvarende vil fremtidens virksomheder lægge mere vægt på medarbejdernes velfærd fremover, men stadig ud fra en value for money betragtning - personalegoder er en investering i fokus og fleksibilitet, men de skal også være økonomisk rentable. Hele 94% er enige i, at der skal fokuseres skarpere på kerneforretningen i fremtiden, og det skal tilsyneladende fremmes ved at ændre medarbejdernes arbejdsdag. I hvert fald er knap 90% enige i, at det bliver vigtigere med en fleksibel arbejdstid hvor fokus er deadline fremfor 8-16, og 81% forudser, at deres arbejdsplads vil arbejde projektorienteret og tværfagligt. Derimod spår de færreste, at virksomheden vil sende medarbejderne mere hjem for at arbejde. Kun godt hver fjerde er enige i, at deres medarbejdere får hjemmearbejdspladser frem mod Når virksomheden vælger leverandører i fremtiden, så forudser to ud af tre, at virksomheden målrettet har reduceret antallet af leverandører. Kriterierne for at vælge sine leverandører i 2010, er 70% enige om, skal baseres på velfærden blandt medarbejderne, og samtidig er knap 85% enige om, at økonomien er primær i valget. Den ekstra investering i medarbejdernes velfærd skal med andre ord kunne læses på bundlinien. Desuden skeler 75% til leverandørens image og værdier, før de vil samarbejde i fremtiden. Side 8

9 2010 opfattelsen af medarbejdernes forventninger i 2010 Opfattelsen af medarbejdernes forventninger i 2010 Godt image arbejdsplads Krav til ergonomi Mere effektiv support Krav til arbejdsmiljø Større frihed Fleksibel arbejdstid Mere Support Godt image leverandør Døgnservice Nye personalegoder Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

10 Medarbejderne og fremtidens arbejdsplads Vi har i denne undersøgelse ikke spurgt medarbejderne selv, men vi har hørt virksomhederne om deres indtryk af medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen i Generelt er der stor tillid til, at medarbejderne vil en række ting, som svarer til virksomhedens egne forventninger. Knap 90% tror, at deres medarbejdere i fremtiden ønsker en mere fleksibel arbejdsuge, som nogle gange er over 37 timer og andre gange er væsentlig under. Et tilsvarende antal tror også, at medarbejderne vil forvente større frihed til selv at fastlægge deres arbejdstid. Der løber en rød tråd tilbage til virksomhedernes forventning om mere fokus på kerneopgaverne, når 87% mener, at deres medarbejdere vil forvente support til mere perifere opgaver. Hele 94% tror desuden, at medarbejderne vil stille større krav til effektiviteten af den support, de får. Til gengæld for fleksibilitet og fokus forventer medarbejderne i 2010 en arbejdsplads, de kan tro på. Ifølge 97% af virksomhederne ønsker fremtidens medarbejdere en arbejdsplads med et godt image, og værdier de kan tilslutte sig. Arbejdspladsen skal også vælge de rette leverandører, for ifølge 86% vil medarbejderne i 2010 også lægge vægt på image hos virksomhedens samarbejdspartnere. Mindst tiltro har virksomhederne til, at medarbejderne vil ønske mere service eller flere goder på fremtidens arbejdsplads. Kun halvdelen mener, at deres medarbejdere får brug for service uden for tidsrummet 8-16, og kun hver tredje tror, at deres medarbejdere vil kræve nye former for personalegoder som tøjvask, dagligvareindkøb eller hjemmeservice. Så den øgede fleksibilitet og den skærpede effektivitet, som virksomhederne forventer af fremtidens arbejdsplads, skal tilsyneladende fremmes ad andre veje. Side 10

11 Outsourcing i 2010 Undersøgelsen viser, at kun hver femte virksomhed forventer at outsource serviceopgaver som f.eks. reception og omstilling, på trods af en generel tendens til øget fokus på kerneforretningen. En konklusion kunne være, at da der er tale om mange produktionsvirksomheder, kunne der måske især i disse år være fokus på outsourcing af produktion til andre lande med lavere lønomkostninger. Det kan selvfølgelig fortsat være udtrykt for konservatisme, at det mere er opgaver som kan måles og vejes, der outsources, da blød service kan være svære at sætte ind i en kontrakt. Hvis drømmesamfundet holder, og virksomhedernes image blandt medarbejdere (og kunder) blive fortsat vigtigere, vil det formentlig forplante sig til B2B markedet. Det vil blive helt centralt for virksomhederne at vælge underleverandører, som ikke pletter deres image. Kendskab, tillid og troværdig vil blive lagt med på vægtskålen i den almindelige cost/benefit betragtning. Kan man i undersøgelsen således notere sig en generel forståelse for imagets betydning, vil der formentlig på sigt ske denne forplantning i valg af underleverandører. Det er min erfaring, at mange virksomheder p.t. er blevet mere opmærksomme på deres historie set i forhold til kunder og måske medarbejdere, men ikke har ladet det forplante sig i syn på underleverandører, her fungerer økonomiske kalkuler fortsat. Men enkelte virksomheder er begyndt at stille krav til deres underleverandør, der rækker videre. Som et reklamebureau, der blev bureau for en grøn virksomhed med den betingelse, at de ikke må arbejde for kemikalieindustrien også. Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 11

12 2010 outsourcing frem mod 2010 Outsourcing frem mod størst tilslutning Rengøring Udendørspleje IT support Ejendomsdrift Personalegoder Kantine Rekruttering Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig % Outsourcing frem mod lavest tilslutning Kopi Intern flytning Event Omstilling Indkøb Reception Salg og Marketing Intern post Regnskab Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

13 Outsourcing i 2010 Virksomhedernes øgede fokus på kerneforretningen i de kommende år fremgår også af holdningerne til outsourcing, hvor der er stor tilslutning til at outsource opgaver, som i dag er velkendte områder for outsourcing, blot i endnu højere grad. Hhv. 87% og 82% forventer at outsource rengøring og pleje af udendørs arealer fremover. Cirka 60% af de virksomheder, som i dag selv varetager rengøring eller udendørs pleje, forudser, at de ændrer praksis i de næste 5-10 år. Godt 60% er også enige om, at outsourcing af IT support, ejendomsdrift, personalegoder (tøjvask, massør, indkøb) og kantine bliver relevant for dem. Virksomhederne tror mindst på at outsource opgaver, som i dag er integreret på arbejdspladsen enten organisatorisk eller arbejdsmæssigt. Knap 15% overvejer at outsource salg, marketing eller regnskabsfunktioner frem mod 2010, og mindre end hver tredje forventer at outsource ad hoc opgaver, som i dag ofte løses af medarbejderne selv, som f.eks. intern post, indkøb, kopiering og interne flytninger. Side 13

14 2010 Fremtidsscenarier 2010 Hvordan vil arbejdspladsen se ud i 2010? Den fokuserede arbejdsplads Konkurrencen på det globale marked er stærkere end nogensinde, så virksomheden har optimeret effektiviteten og omkostningerne ved at fokusere på kerneopgaverne i virksomheden. Alle serviceopgaver er outsourcet, så virksomheden ikke spilder medarbejdernes tid med kopiering, post, telefonpasning m.v., men de kan koncentrere sig om deres faglige speciale. Man arbejder i selvstyrende teams, fra kontoret og fra hjemmearbejdspladser, og skifter af og til team, når man ønsker faglige/personlig udvikling. Den stabile arbejdsplads Uanset om vi skriver 2010 så ligner arbejdspladsen sig selv i store træk. Medarbejderne er de fleste dage på firmadomicilets adresse i faste afdelinger, selvom flere har fået hjemmearbejdsplads. Der foregår mere projektarbejde, hvor folk fra de forskellige afdelinger arbejder sammen på tværs i perioder via nettet og i særlige projektgrupperum. Virksomheden står stadig selv for nogle servicefunktioner internt, som reception og kopiopgaver, og bruger leverandører til andre ydelser som rengøring og vinduespolering. Den mobile arbejdsplads Små årgange og ny teknologi har medført en dynamisk arbejdsplads med få fastansatte og mange specialister på tidsbegrænset kontrakt til at løse en specifik opgave. Domicilet er solgt til fordel for et kontorhotel, hvor antallet af arbejdspladser kan tilpasses løbende. Man har ikke egne servicefunktioner men trækker på kontorhotellets rengøring, kantine samt reception og bruger eksterne samarbejdspartnere til IT, trykkeri mv. For at skabe en særlig identitet afholder man en del events som fester, skirejser og faglige foredrag. Scenarierne stammer fra det udsendte spørgeskema

15 Hvordan skal serviceleverandøren fungere i 2010? Alsidighed og valgfrihed I 2010 har virksomheden reduceret antallet af serviceleverandører, men man bruger stadig flere forskellige leverandører afhængig af opgaven. Således har man én leverandør til rengøringen og en anden til kantinen. Nogle services udfører virksomheden desuden selv, bl.a. receptionen, som ofte fungerer som skånejobs til egne ansatte. Afgørende for valget af de enkelte serviceleverandører er, at leverandøren er kompetent til den enkelte serviceopgave og har en god pris. Leverandørerne udskiftes med mellemrum, når et bedre tilbud dukker op. Partnerskabet I 2010 samarbejder virksomheden med én udvalgt leverandør, som varetager hovedparten af alle serviceopgaverne. Leverandør og virksomhed udvikler løbende samarbejdet gennem fælles strategiske udviklingsdage, så leverandørens omdømme og værdier betyder meget for virksomheden. I dagligdagen udfører leverandøren både opgaver på arbejdspladsen og for medarbejderne personligt som et led i virksomhedens personalegoder. Det drejer sig bl.a. om tøjvask, rengøring i hjemmet og en fysioterapeut. Multitalentet I 2010 har virksomheden en fleksibel leverandør, hvor de mange varierende serviceopgaver klares af et fast serviceteam. Teamet er selvstyrende, og servicemedarbejderne kan varetage forskellige serviceopgaver, f.eks. både servere i kantinen og passe receptionen. Servicen tilpasses efter de aktuelle behov - skal f.eks. en stor reklamekampagne udsendes, flytter teamet ressourcer til trykkeriet. Teamet er let at genkende i den særlige serviceuniform og har sit eget kontor hos virksomheden, hvor medarbejderne henvender sig med spørgsmål og problemer. Scenarierne stammer fra det udsendte spørgeskema Side 15

16 2010 Serviceleverandøren og arbejdspladsen Fremtidsscenario - Arbejdspladsen 2010 Stabil 67% Fokuseret 28% Mobil 4% Fremtidsscenario - Serviceleverandøren 2010 Valgfrihed 66% Partnerskab 23% Multitalent 11%

17 Fremtidens arbejdsplads 2010 Alt i alt tegner der sig et billede af fremtidens arbejdsplads i undersøgelsen, hvor en række nye arbejdsmåder baseret på fokus og fleksibilitet er slået igennem, men hvor andre forhold minder om i dag. De fleste virksomheder tror således på, at rammerne for deres arbejdsplads i 2010 er lette at genkende sammenlignet med i dag. Hele 67% peger på scenariet om den stabile arbejdsplads, hvor man arbejder tværfagligt men i faste strukturer som i dag, når de skal beskrive sig selv om 8 år. Tilsvarende beskriver 66% deres fremtidige leverandørrelationer som et spørgsmål om valgfrihed - at shoppe rundt mellem forskellige leverandører afhængig af opgaver og pris. Der er dog 28%, som ser virksomheden blive mere fokuseret i de kommende år, og som derfor i høj grad vil effektivisere kerneforretningen via vidtrækkende outsourcing og selvstyrende grupper. Hver fjerde virksomhed tror således også på, at de vil etablere partnerskab med en udvalgt leverandør, som varetager stort set alle supportfunktioner i virksomheden. De færreste byder imidlertid ind på det mest radikale fremtidsscenario for virksomheden - den mobile arbejdsplads, hvor der er meget få faste rutiner og løse strukturer. Kun 4% kan se sig selv i 2010 med domicil på et kontorhotel og medarbejdere ansat alene på projektbasis. Lidt flere, 11%, forudser dog, at de i 2010 vil have en serviceleverandør, som er et multitalent og derfor har servicemedarbejdere, som fleksibelt kan løse alle de mange forskellige serviceopgaver, som findes i virksomheden. Det er ikke tilfældigt, at vi beskriver det enkelte arbejdspladsscenario sammen med et bestemt leverandørscenario. Selvom virksomhederne har kunnet vælge de to scenarier uafhængigt af hinanden, viser undersøgelsen en sammenhæng mellem valget af arbejdsplads og valget af leverandørtype, som svarer til kombinationerne ovenfor. Side 17

18 2010 Virksomhedsstørrelse og fremtidssyn Valg af scenarier fordelt på antal ansatte i virksomheden 50 % % 2% 8% Fokuseret Mobil % 34% 23% 38% Under Over 300 Antal ansatte % Partnerskab % 7% 11% 25% Multitalent 10 17% 24% 26% 21% Under Over 300 Antal ansatte

19 Virksomhedsstørrelse og valg af scenario Analysen viser desuden en sammenhæng mellem valget af scenario og antallet af ansatte i virksomheden. Der er en tendens til, at jo større virksomheden er, jo mere tilbøjelig er man til at vælge de mest progressive af scenarierne. Nedenfor har vi derfor taget det mest konservative scenario væk (hhv. den stabile arbejdsplads og valgfrihed blandt leverandører) og fordelt tallene på antal ansatte i virksomheden. Som det fremgår stiger tilslutningen generelt i takt med at antallet af ansatte øges. En lignende tendens gælder for de øvrige spørgsmål. Jo større virksomheden er, jo mere positiv er man overfor nye tilgange til at pleje medarbejderne. De største virksomheder tror således markant mere på, at medarbejdernes velfærd bliver den afgørende faktor i valget af leverandører. De vil lægge mere vægt på leverandørens image, de regner med at servicere deres medarbejdere på alle tider af døgnet, og de outsourcer i højere grad serviceopgaverne fremover. Side 19

20 FAKTA Faktabox Virksomhederne i dag De deltagende virksomheder er karakteriseret ved, at der primært er tale om mellemstore virksomheder, idet 39% har medarbejdere og 42% har medarbejdere. Branchemæssigt er 44% af respondenterne beskæftiget med produktion. De største grupper herudover er engroshandel samt medie og rådgivningsvirksomheder, som begge udgør 14%. Virksomhederne løser i dag deres interne serviceopgaver med en blanding af egne medarbejdere og eksterne leverandører. Hele 95% har valgt en ekstern leverandør til vinduespoleringen, og derudover får godt tre ud af fire gjort rent af en leverandør. 63% har også ekstern hjælp til at pleje planterne indendørs, mens udendørs arealer varetages for 55% vedkommende af leverandører. Mindre almindeligt er det, at få en ekstern til at varetage en frokostordning i virksomheden. Hver fjerde har slet ikke kantine i dag, og halvdelen vælger at sørge for frokosten via egne medarbejdere. Opgaver som at gå ærinder, købe kontorartikler, kopiere, dække op til møder, reception, inten post og omstillingen er derimod solidt forankret i virksomhederne selv. Hos omkring de 90% af respondenterne varetages disse opgaver af egne medarbejdere. Side 20

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Leverandørpjece Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frit valg 1) personlig pleje og 2) hjælp

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere