Fremtidens arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens arbejdsplads"

Transkript

1 Fremtidens arbejdsplads

2 INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i Når arbejdet bliver hard fun 6 Udviklingen på arbejdspladsen frem mod Medarbejderne og fremtidens arbejdsplads 10 Outsourcing Fremtidsscenarier Fremtidens arbejdsplads Virksomhedsstørrelse og valg af scenario 19 Faktabox: Virksomhederne i dag 20

3 Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel Det er svært at spå, især om fremtiden, siger man. ISS har alligevel taget fat på at formulere nogle bud på fremtidens arbejdsplads, med den hensigt at få inspiration og indspark til vores udviklingsplaner. Resultatet fremgår af denne rapport, og forhåbentlig kan konklusionerne også give anledning til spændende diskussioner i din virksomhed. Vi vil ikke påstå, at vi har fundet det endegyldige svar, men når tilstrækkeligt mange bidrager til at skue fremad, kan vi få øje på en række tendenser. Mest markant står for os en tendens til, at fremtidens arbejdspladser har fokus på kerneforretningen og en medarbejderskare med viljen til og krav om fleksibilitet i hverdagen. ISS Facility Services betjener i dag mange tusinde virksomheder over hele landet med en bred palet af serviceydelser fra traditionel rengøring til kantinedrift, reception- og omstillingsydelser samt pleje af udendørs arealer. Nogle af vores kunder køber en enkelt serviceydelse, og andre gør brug af flere dele af paletten, men fællesnævneren er, at vi konstant udvikler vores løsninger for at matche behovene i den enkelte virksomhed. Vi oplever, at det bliver stadig vigtigere, at vi kan tilbyde en integreret og koordineret serviceydelse, så virksomheden trygt kan overlade en række af sine serviceopgaver til en enkelt, kompetent leverandør. Det stiller krav til os om indsigt i og forståelse for udviklingen i de danske virksomheder. På den baggrund har vi i 2002 igangsat en række aktiviteter, hvor vi går i dialog med beslutningstagere fra danske virksomheder om fremtidens arbejdsplads. Vi har inviteret Institut for Fremtidsforskning til at fortælle om deres bud på fremtiden på arbejdsmarkedet, og vi har afholdt en række seminarer for ISS kunder og forretningsforbindelser med debat om fremtidens serviceydelser og samarbejdsrelationer. Vi fortsætter denne række af fremtidsseminarer for beslutningstagere i efteråret Derudover har vi i forsommeren gennemført en undersøgelse via spørgeskema, som blev udsendt til beslutningstagere i virksomheder. Med en svarprocent på knap 15% er vi godt tilfredse og synes, at vi har fået nyttigt viden til at arbejde videre med at udvikle vores serviceløsninger. Med denne rapport giver vi dig indsigt i resultaterne af vores undersøgelser, så du også har mulighed for at se, hvilken vej vinden blæser, og så ønsker vi jer god vind med planlægningen af de fremtidige serviceløsninger i jeres egen virksomhed. Ønsker I bistand fra ISS Facility Services i den anledning, står vi naturligvis gerne til rådighed med råd og vejledning. ISS Facility Services Side 3

4 Om fremtidssyn generelt I fremtidsforskningen taler vi om begrebet indtrængningsrate, som mest bruges om teknologi accept, men måske kan tolkes bredere. Begrebet dækker den tid, der går fra, der opstår nye teknologier, til vi accepterer det som en del af vores virkelighed. Undersøgelser viser, at andre lande, f.eks. USA er hurtigere til at tage tingene til sig, mens danskere (og måske vesteuropæere i det hele taget) er skeptiske længere for så pludselig at tage teknologien til os i løbet af kort tid (det har fået den mere folkelige betegnelse ketchupeffekten ) På samme måde kan vi se, at rapportens resultater umiddelbart er mere konservative end de scenarier, vi arbejder med på Institut for Fremtidsforskning. Det er vores erfaring udfra ikke blot foredrag og undersøgelser, men også dialogprocesser med danske virksomheder, at det er utroligt svært at tænke længere og vildere end få år. Man hopper ofte tilbage til det kendte og skubber større forandringer fra sig. Selvom virksomhederne i rapporten er blevet bedt om at se langt ud, er der ingen tvivl om, at denne hoppen tilbage til nutiden effekt må være til stede. Havde man for 10 år siden spurgt virksomhederne, om de kunne se en fremtid med udpræget tendens til brancheglidning, mere individuelle overenskomster, brudte faggrænser og Internet/ som et centralt arbejdsredskab for virksomheden, havde de færreste forudset omfanget af den udvikling i dag. Disse overordnede kommentarer er ikke for at sige, at nutids spørgeskemaer om fremtiden ikke kan benyttes, men det er således vigtigt ikke at overvurdere det stabile syn. Hvis de teknologiske muligheder opstår for distancearbejde selv på produktionsarbejdspladser (f.eks. virksomhedens elektrikere og servicemontører, der kan klare dele af vedligeholdelse af maskiner over Internet opkobling), kan det i løbet af få år ændre billedet markant. Ligeledes er der ingen tvivl om, at den forventede mangel på arbejdskraft kan rykke billedet ganske hurtigt. Dette forhold kan måske være særligt interessant netop for servicearbejde. Selvom man sikkert vil opfinde en række maskiner og robotter til at varetage serviceopgaver i takt med arbejdskraftsmanglen, bliver der næppe helt samme mulighed for automatisering af arbejdsopgaver, som vi har kendt igennem historien med industrialiseringen og software til informationsbehandling. Det ligger måske netop i serviceopgavers natur, at der hører et menneske med? Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 4

5 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner Danske virksomheder tror i deres bud på fremtiden på nogle af de samme udviklingstræk som Anne Marie Dahl fra Institut for Fremtidsforskning. Næsten alle (94 procent) bekræfter, at det bliver nødvendigt at fokusere skarpere på kerneforretningen. Det vil betyde ændringer i arbejdslivet, blandt andet bliver deadlines vigtigere end faste arbejdstider. Samtidig tror 80 procent, at virksomheden vil arbejde mere tværfagligt og projektorienteret. Også medarbejderne vil stille krav om at kunne koncentrere sig om deres kerneopgaver. De vil derfor ønske bedre og mere effektiv service. Det altafgørende for medarbejdernes loyalitet bliver dog ifølge undersøgelsen virksomhedernes image, værdier og arbejdsmiljø. Og ikke bare det - medarbejderne vil også lægge vægt på, at virksomheden samarbejder med leverandører med det rette image. På andre områder er virksomhederne konservative i deres syn på fremtiden sammenlignet med Institut for Fremtidsforskning. Selvom vi ofte bekræfter hinanden i, at udviklingen går stadig hurtigere, mener to ud af tre virksomheder ikke, der sker markante forandringer i organisationsstrukturen på arbejdspladsen i de kommende ti år. To tredjedele af virksomhederne forudser, at vi i store træk arbejder som i dag. De færreste forventer en arbejdsplads med få faste rutiner og løse strukturer. Hver fjerde virksomhed tror på, at de vil etablere partnerskab med én udvalgt leverandør - et multitalent, som kan varetage alle servicefunktioner. Næsten alle virksomheder forestiller sig, at de helt og holdent vil outsource rengøring og pleje af udendørsarealer. Lidt færre mener også, det bliver relevant at lade andre om opgaver som IT-support, rekruttering samt personalegoder som tøjvask og indkøb. Over halvdelen kan også forestille sig, at frokosten leveres udefra. Funktioner som marketing, salg, og reception mener mange derimod, at de vil beholde selv på trods af øget fokus på kerneforretningen. Synet på fremtiden varierer imidlertid, afhængig af hvor mange medarbejdere virksomheden har. Jo større virksomheden er, jo større er troen på en væsentlig anderledes fremtid i De største virksomheder i undersøgelsen er markant mere tilbøjelige til at tro på større ændringer i organisationsstrukturen og mere dynamiske relationer til fremtidens serviceleverandører. Virksomheder med over 300 ansatte er bl.a. markant mere tilbøjelige til at ville outsource, også uvante områder som kopiering og interne flytninger. Hele 80% af de største virksomheder anser også, at deres medarbejdere i fremtiden skal serviceres på andre tider af døgnet end 8-16 sammenlignet med under halvdelen i de mindre virksomheder. Side 5

6 Medarbejderne i Når arbejdet bliver hard fun Det mest interessante ved undersøgelsen er måske det billede, virksomhederne har af deres medarbejderes ønsker til deres fremtidige arbejdsplads. Medarbejdere lægger tilsyneladende i fremtiden vægt på, at virksomheden har et godt image. Den konklusion ligger helt i forlængelse af det vi kalder det nye arbejdsbegreb, som en del af drømmesamfundet. Ifølge drømmesamfunds scenariet vil følelser og historier få større og større betydning, og medarbejdere vil kræve mere end blot en høj løn. Tesen er, at de virksomheder, der kan fortælle en god historie (et godt image), vil vinde i kampen om arbejdskraften i fremtiden. I dette arbejdsbegreb ligger også det, at medarbejdere i fremtiden vil forlange, at det er sjovt at gå på arbejde. Så længe det er sjovt, arbejder vi gerne hårdt (hard fun). Helt i tråd med forventningen om, at medarbejderne vil være indstillet på mere fleksibilitet. Det ser således ud til, at virksomheder i undersøgelsen har en vis indsigt i de forandringer, der vedrører det emotionelle i valg af arbejde og en mindre fastlåst 37 timer pr. uge indstilling. Det kan være i den erkendelse, at der svares så positivt på, at velfærd blandt medarbejdere vil være afgørende i valg af serviceleverandør. Det der kan undre er, at virksomhederne tilsyneladende tror, at de kan bevare deres nuværende organisering, mens medarbejderne skal være mere fleksible. Alt tyder jo på, at medarbejdere i fremtiden vil forvente nøjagtig den samme fleksibilitet af arbejdsgiver, som arbejdsgiver forventer af dem. Min erfaring fra de sidste års foredrag om fremtidens arbejdsmarked er, at den tikkende befolkningsprognose endnu ikke er et reelt tema. Når arbejdsmarkedet i løbet af de næste 5 år vender og bliver arbejdstagers marked for alvor, kan det hænde, at virksomhederne meget hurtigt ændrer opfattelse af, hvad der skal til fra deres side for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 6

7 2010 forventninger til 2010 Forventningerne til udviklingen på arbejdspladsen frem mod 2010 Kerneforretning i fokus Fleksibel arbejdstid Økonomi primær Mere projektarbejde Partner med leverandør Vægt på leverandørimage Velfærd primær Færre leverandører Projektansætte flere Outsource reception mm. Outsource marketing/salg Mere hjemmearbejde Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

8 Udviklingen på arbejdspladsen frem mod 2010 Virksomhederne i undersøgelsen har en markant tro på, at de væsentligste udviklingstræk i 2010 er et øget fokus på forretningen og en øget fleksibilitet i medarbejderskaren. Tilsvarende vil fremtidens virksomheder lægge mere vægt på medarbejdernes velfærd fremover, men stadig ud fra en value for money betragtning - personalegoder er en investering i fokus og fleksibilitet, men de skal også være økonomisk rentable. Hele 94% er enige i, at der skal fokuseres skarpere på kerneforretningen i fremtiden, og det skal tilsyneladende fremmes ved at ændre medarbejdernes arbejdsdag. I hvert fald er knap 90% enige i, at det bliver vigtigere med en fleksibel arbejdstid hvor fokus er deadline fremfor 8-16, og 81% forudser, at deres arbejdsplads vil arbejde projektorienteret og tværfagligt. Derimod spår de færreste, at virksomheden vil sende medarbejderne mere hjem for at arbejde. Kun godt hver fjerde er enige i, at deres medarbejdere får hjemmearbejdspladser frem mod Når virksomheden vælger leverandører i fremtiden, så forudser to ud af tre, at virksomheden målrettet har reduceret antallet af leverandører. Kriterierne for at vælge sine leverandører i 2010, er 70% enige om, skal baseres på velfærden blandt medarbejderne, og samtidig er knap 85% enige om, at økonomien er primær i valget. Den ekstra investering i medarbejdernes velfærd skal med andre ord kunne læses på bundlinien. Desuden skeler 75% til leverandørens image og værdier, før de vil samarbejde i fremtiden. Side 8

9 2010 opfattelsen af medarbejdernes forventninger i 2010 Opfattelsen af medarbejdernes forventninger i 2010 Godt image arbejdsplads Krav til ergonomi Mere effektiv support Krav til arbejdsmiljø Større frihed Fleksibel arbejdstid Mere Support Godt image leverandør Døgnservice Nye personalegoder Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

10 Medarbejderne og fremtidens arbejdsplads Vi har i denne undersøgelse ikke spurgt medarbejderne selv, men vi har hørt virksomhederne om deres indtryk af medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen i Generelt er der stor tillid til, at medarbejderne vil en række ting, som svarer til virksomhedens egne forventninger. Knap 90% tror, at deres medarbejdere i fremtiden ønsker en mere fleksibel arbejdsuge, som nogle gange er over 37 timer og andre gange er væsentlig under. Et tilsvarende antal tror også, at medarbejderne vil forvente større frihed til selv at fastlægge deres arbejdstid. Der løber en rød tråd tilbage til virksomhedernes forventning om mere fokus på kerneopgaverne, når 87% mener, at deres medarbejdere vil forvente support til mere perifere opgaver. Hele 94% tror desuden, at medarbejderne vil stille større krav til effektiviteten af den support, de får. Til gengæld for fleksibilitet og fokus forventer medarbejderne i 2010 en arbejdsplads, de kan tro på. Ifølge 97% af virksomhederne ønsker fremtidens medarbejdere en arbejdsplads med et godt image, og værdier de kan tilslutte sig. Arbejdspladsen skal også vælge de rette leverandører, for ifølge 86% vil medarbejderne i 2010 også lægge vægt på image hos virksomhedens samarbejdspartnere. Mindst tiltro har virksomhederne til, at medarbejderne vil ønske mere service eller flere goder på fremtidens arbejdsplads. Kun halvdelen mener, at deres medarbejdere får brug for service uden for tidsrummet 8-16, og kun hver tredje tror, at deres medarbejdere vil kræve nye former for personalegoder som tøjvask, dagligvareindkøb eller hjemmeservice. Så den øgede fleksibilitet og den skærpede effektivitet, som virksomhederne forventer af fremtidens arbejdsplads, skal tilsyneladende fremmes ad andre veje. Side 10

11 Outsourcing i 2010 Undersøgelsen viser, at kun hver femte virksomhed forventer at outsource serviceopgaver som f.eks. reception og omstilling, på trods af en generel tendens til øget fokus på kerneforretningen. En konklusion kunne være, at da der er tale om mange produktionsvirksomheder, kunne der måske især i disse år være fokus på outsourcing af produktion til andre lande med lavere lønomkostninger. Det kan selvfølgelig fortsat være udtrykt for konservatisme, at det mere er opgaver som kan måles og vejes, der outsources, da blød service kan være svære at sætte ind i en kontrakt. Hvis drømmesamfundet holder, og virksomhedernes image blandt medarbejdere (og kunder) blive fortsat vigtigere, vil det formentlig forplante sig til B2B markedet. Det vil blive helt centralt for virksomhederne at vælge underleverandører, som ikke pletter deres image. Kendskab, tillid og troværdig vil blive lagt med på vægtskålen i den almindelige cost/benefit betragtning. Kan man i undersøgelsen således notere sig en generel forståelse for imagets betydning, vil der formentlig på sigt ske denne forplantning i valg af underleverandører. Det er min erfaring, at mange virksomheder p.t. er blevet mere opmærksomme på deres historie set i forhold til kunder og måske medarbejdere, men ikke har ladet det forplante sig i syn på underleverandører, her fungerer økonomiske kalkuler fortsat. Men enkelte virksomheder er begyndt at stille krav til deres underleverandør, der rækker videre. Som et reklamebureau, der blev bureau for en grøn virksomhed med den betingelse, at de ikke må arbejde for kemikalieindustrien også. Anne Marie Dahl Institut for Fremtidsforskning Side 11

12 2010 outsourcing frem mod 2010 Outsourcing frem mod størst tilslutning Rengøring Udendørspleje IT support Ejendomsdrift Personalegoder Kantine Rekruttering Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig % Outsourcing frem mod lavest tilslutning Kopi Intern flytning Event Omstilling Indkøb Reception Salg og Marketing Intern post Regnskab Andel af respondenter, der har svaret enig eller meget enig %

13 Outsourcing i 2010 Virksomhedernes øgede fokus på kerneforretningen i de kommende år fremgår også af holdningerne til outsourcing, hvor der er stor tilslutning til at outsource opgaver, som i dag er velkendte områder for outsourcing, blot i endnu højere grad. Hhv. 87% og 82% forventer at outsource rengøring og pleje af udendørs arealer fremover. Cirka 60% af de virksomheder, som i dag selv varetager rengøring eller udendørs pleje, forudser, at de ændrer praksis i de næste 5-10 år. Godt 60% er også enige om, at outsourcing af IT support, ejendomsdrift, personalegoder (tøjvask, massør, indkøb) og kantine bliver relevant for dem. Virksomhederne tror mindst på at outsource opgaver, som i dag er integreret på arbejdspladsen enten organisatorisk eller arbejdsmæssigt. Knap 15% overvejer at outsource salg, marketing eller regnskabsfunktioner frem mod 2010, og mindre end hver tredje forventer at outsource ad hoc opgaver, som i dag ofte løses af medarbejderne selv, som f.eks. intern post, indkøb, kopiering og interne flytninger. Side 13

14 2010 Fremtidsscenarier 2010 Hvordan vil arbejdspladsen se ud i 2010? Den fokuserede arbejdsplads Konkurrencen på det globale marked er stærkere end nogensinde, så virksomheden har optimeret effektiviteten og omkostningerne ved at fokusere på kerneopgaverne i virksomheden. Alle serviceopgaver er outsourcet, så virksomheden ikke spilder medarbejdernes tid med kopiering, post, telefonpasning m.v., men de kan koncentrere sig om deres faglige speciale. Man arbejder i selvstyrende teams, fra kontoret og fra hjemmearbejdspladser, og skifter af og til team, når man ønsker faglige/personlig udvikling. Den stabile arbejdsplads Uanset om vi skriver 2010 så ligner arbejdspladsen sig selv i store træk. Medarbejderne er de fleste dage på firmadomicilets adresse i faste afdelinger, selvom flere har fået hjemmearbejdsplads. Der foregår mere projektarbejde, hvor folk fra de forskellige afdelinger arbejder sammen på tværs i perioder via nettet og i særlige projektgrupperum. Virksomheden står stadig selv for nogle servicefunktioner internt, som reception og kopiopgaver, og bruger leverandører til andre ydelser som rengøring og vinduespolering. Den mobile arbejdsplads Små årgange og ny teknologi har medført en dynamisk arbejdsplads med få fastansatte og mange specialister på tidsbegrænset kontrakt til at løse en specifik opgave. Domicilet er solgt til fordel for et kontorhotel, hvor antallet af arbejdspladser kan tilpasses løbende. Man har ikke egne servicefunktioner men trækker på kontorhotellets rengøring, kantine samt reception og bruger eksterne samarbejdspartnere til IT, trykkeri mv. For at skabe en særlig identitet afholder man en del events som fester, skirejser og faglige foredrag. Scenarierne stammer fra det udsendte spørgeskema

15 Hvordan skal serviceleverandøren fungere i 2010? Alsidighed og valgfrihed I 2010 har virksomheden reduceret antallet af serviceleverandører, men man bruger stadig flere forskellige leverandører afhængig af opgaven. Således har man én leverandør til rengøringen og en anden til kantinen. Nogle services udfører virksomheden desuden selv, bl.a. receptionen, som ofte fungerer som skånejobs til egne ansatte. Afgørende for valget af de enkelte serviceleverandører er, at leverandøren er kompetent til den enkelte serviceopgave og har en god pris. Leverandørerne udskiftes med mellemrum, når et bedre tilbud dukker op. Partnerskabet I 2010 samarbejder virksomheden med én udvalgt leverandør, som varetager hovedparten af alle serviceopgaverne. Leverandør og virksomhed udvikler løbende samarbejdet gennem fælles strategiske udviklingsdage, så leverandørens omdømme og værdier betyder meget for virksomheden. I dagligdagen udfører leverandøren både opgaver på arbejdspladsen og for medarbejderne personligt som et led i virksomhedens personalegoder. Det drejer sig bl.a. om tøjvask, rengøring i hjemmet og en fysioterapeut. Multitalentet I 2010 har virksomheden en fleksibel leverandør, hvor de mange varierende serviceopgaver klares af et fast serviceteam. Teamet er selvstyrende, og servicemedarbejderne kan varetage forskellige serviceopgaver, f.eks. både servere i kantinen og passe receptionen. Servicen tilpasses efter de aktuelle behov - skal f.eks. en stor reklamekampagne udsendes, flytter teamet ressourcer til trykkeriet. Teamet er let at genkende i den særlige serviceuniform og har sit eget kontor hos virksomheden, hvor medarbejderne henvender sig med spørgsmål og problemer. Scenarierne stammer fra det udsendte spørgeskema Side 15

16 2010 Serviceleverandøren og arbejdspladsen Fremtidsscenario - Arbejdspladsen 2010 Stabil 67% Fokuseret 28% Mobil 4% Fremtidsscenario - Serviceleverandøren 2010 Valgfrihed 66% Partnerskab 23% Multitalent 11%

17 Fremtidens arbejdsplads 2010 Alt i alt tegner der sig et billede af fremtidens arbejdsplads i undersøgelsen, hvor en række nye arbejdsmåder baseret på fokus og fleksibilitet er slået igennem, men hvor andre forhold minder om i dag. De fleste virksomheder tror således på, at rammerne for deres arbejdsplads i 2010 er lette at genkende sammenlignet med i dag. Hele 67% peger på scenariet om den stabile arbejdsplads, hvor man arbejder tværfagligt men i faste strukturer som i dag, når de skal beskrive sig selv om 8 år. Tilsvarende beskriver 66% deres fremtidige leverandørrelationer som et spørgsmål om valgfrihed - at shoppe rundt mellem forskellige leverandører afhængig af opgaver og pris. Der er dog 28%, som ser virksomheden blive mere fokuseret i de kommende år, og som derfor i høj grad vil effektivisere kerneforretningen via vidtrækkende outsourcing og selvstyrende grupper. Hver fjerde virksomhed tror således også på, at de vil etablere partnerskab med en udvalgt leverandør, som varetager stort set alle supportfunktioner i virksomheden. De færreste byder imidlertid ind på det mest radikale fremtidsscenario for virksomheden - den mobile arbejdsplads, hvor der er meget få faste rutiner og løse strukturer. Kun 4% kan se sig selv i 2010 med domicil på et kontorhotel og medarbejdere ansat alene på projektbasis. Lidt flere, 11%, forudser dog, at de i 2010 vil have en serviceleverandør, som er et multitalent og derfor har servicemedarbejdere, som fleksibelt kan løse alle de mange forskellige serviceopgaver, som findes i virksomheden. Det er ikke tilfældigt, at vi beskriver det enkelte arbejdspladsscenario sammen med et bestemt leverandørscenario. Selvom virksomhederne har kunnet vælge de to scenarier uafhængigt af hinanden, viser undersøgelsen en sammenhæng mellem valget af arbejdsplads og valget af leverandørtype, som svarer til kombinationerne ovenfor. Side 17

18 2010 Virksomhedsstørrelse og fremtidssyn Valg af scenarier fordelt på antal ansatte i virksomheden 50 % % 2% 8% Fokuseret Mobil % 34% 23% 38% Under Over 300 Antal ansatte % Partnerskab % 7% 11% 25% Multitalent 10 17% 24% 26% 21% Under Over 300 Antal ansatte

19 Virksomhedsstørrelse og valg af scenario Analysen viser desuden en sammenhæng mellem valget af scenario og antallet af ansatte i virksomheden. Der er en tendens til, at jo større virksomheden er, jo mere tilbøjelig er man til at vælge de mest progressive af scenarierne. Nedenfor har vi derfor taget det mest konservative scenario væk (hhv. den stabile arbejdsplads og valgfrihed blandt leverandører) og fordelt tallene på antal ansatte i virksomheden. Som det fremgår stiger tilslutningen generelt i takt med at antallet af ansatte øges. En lignende tendens gælder for de øvrige spørgsmål. Jo større virksomheden er, jo mere positiv er man overfor nye tilgange til at pleje medarbejderne. De største virksomheder tror således markant mere på, at medarbejdernes velfærd bliver den afgørende faktor i valget af leverandører. De vil lægge mere vægt på leverandørens image, de regner med at servicere deres medarbejdere på alle tider af døgnet, og de outsourcer i højere grad serviceopgaverne fremover. Side 19

20 FAKTA Faktabox Virksomhederne i dag De deltagende virksomheder er karakteriseret ved, at der primært er tale om mellemstore virksomheder, idet 39% har medarbejdere og 42% har medarbejdere. Branchemæssigt er 44% af respondenterne beskæftiget med produktion. De største grupper herudover er engroshandel samt medie og rådgivningsvirksomheder, som begge udgør 14%. Virksomhederne løser i dag deres interne serviceopgaver med en blanding af egne medarbejdere og eksterne leverandører. Hele 95% har valgt en ekstern leverandør til vinduespoleringen, og derudover får godt tre ud af fire gjort rent af en leverandør. 63% har også ekstern hjælp til at pleje planterne indendørs, mens udendørs arealer varetages for 55% vedkommende af leverandører. Mindre almindeligt er det, at få en ekstern til at varetage en frokostordning i virksomheden. Hver fjerde har slet ikke kantine i dag, og halvdelen vælger at sørge for frokosten via egne medarbejdere. Opgaver som at gå ærinder, købe kontorartikler, kopiere, dække op til møder, reception, inten post og omstillingen er derimod solidt forankret i virksomhederne selv. Hos omkring de 90% af respondenterne varetages disse opgaver af egne medarbejdere. Side 20

Facility Services Fokus på kerneforretningen

Facility Services Fokus på kerneforretningen Facility Services Fokus på kerneforretningen Indhold: Facility Services: Kun få kender fordelene 3 Leder 4 Fremtidens arbejdsplads - belyst fra flere vinkler 8 Outsourcing - tendenser i Danmark 10 Nye

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere