1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE SA (2014/N) DANMARK REGIONALSTØTTEKORTET Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Den 28. juni 2013 vedtog Kommissionen retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for (""). I henhold til punkt 178 i disse retningslinjer skal medlemsstaterne anmelde ét samlet regionalstøttekort gældende fra 1. juli 2014 til 31. december 2020 til Kommissionen efter proceduren i EUF-traktatens artikel 108, stk. 3. Hvert godkendt regionalstøttekort skal i overensstemmelse med punkt 179 i offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og vil udgøre en integrerende del af retningslinjerne. (2) Ved brev af 27. januar 2014, som er registreret i Kommissionen samme dato (2014/8806), anmeldte de danske myndigheder et forslag til et regionalstøttekort for Danmark gældende fra den 1. juli 2014 til den 31. december (3) Den 20. februar 2014 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger (2014/18877), som blev indsendt af de danske myndigheder den 6. marts 2014 (2014/25355). 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT (4) De danske myndigheders anmeldelse indeholder en liste over udpegede områder med et samlet indbyggertal på , svarende til 7,90 % af den nationale befolkning, der foreslås som støtteberettigede efter undtagelsen i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, 1 EUT C 209 af , s. 1. Udenrigsminister Martin LIDEGAARD Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 litra c), i perioden 1. juli 2014 til 31. december Listen omfatter udelukkende ikkeprædefinerede c)-områder. 2.1 Ikkeprædefinerede områder efter artikel 107, stk. 3, litra c) (5) De danske myndigheder foreslår at udpege flere ikkeprædefinerede områder som støtteberettigede efter undtagelsen i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), i perioden 1. juli 2014 til 31. december De ikkeprædefinerede c)-områder er udpeget i overensstemmelse med kriterierne i punkt 168 i. Tabel 1 til 4 nedenfor viser listen over de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder sammen med den foreslåede maksimale støtteintensitet for hvert område. Tabellerne viser også den samlede befolkning i hvert område. (6) Befolkningsstatistikken tager udgangspunkt i de seneste tal for den samlede fastboende befolkning offentliggjort af Danmarks Statistik Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 1 i punkt 168 i (7) Tabel 1 nedenfor viser de ikkeprædefinerede c)-områder, Danmark har udpeget under anvendelse af Kriterium 1 i punkt 168 i, samt den foreslåede maksimale støtteintensitet pr. område: Tabel 1: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 1: NUTS 3-region LAU 2-område Befolkning Maksimal Kode Navn Kode Navn støtteintensitet DK022 Vest- og Sydsjælland 376 Guldborgsund % BSÆ 390 Vordingborg % BSÆ 360 Lolland % BSÆ DK031 Fyn 479 Svendborg % BSÆ I alt Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 i punkt 168 i (8) Tabel 2 nedenfor viser det ikkeprædefinerede c)-område, Danmark har udpeget under anvendelse af Kriterium 2 i punkt 168 i, samt den foreslåede maksimale støtteintensitet for området: Tabel 2: Ikkeprædefineret c)-område på basis af Kriterium 2: NUTS 3- kode Navn på NUTS 3-region Befolkning Maksimal støtteintensitet DK014 Bornholm % BSÆ I alt 2 2

3 Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 i punkt 168 i (9) Tabel 3 nedenfor viser de ikkeprædefinerede c)-områder, Danmark har udpeget under anvendelse af Kriterium 3 i punkt 168 i, samt den foreslåede maksimale støtteintensitet pr. område: Tabel 3: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 3: Berørt NUTS 3-område Kode Navn LAU 2- kode Navn på støtteberettiget LAU 2- område eller -ø Befolkning i LAU 2- området eller på LAU 2-øen Maksimal støtteintensitet DK042 Østjylland 741 Samsø % BSÆ DK031 Fyn 492 Ærø % BSÆ DK050 Nordjylland 825 Læsø % BSÆ DK021 Østsjælland 306 Odsherred % BSÆ DK050 Nordjylland 773 Morsø % BSÆ DK031 Fyn 482 Langeland % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Agersø % BSÆ DK042 Østjylland Anholt % BSÆ DK031 Fyn Avernakø % BSÆ DK032 Sydjylland Barsø % BSÆ DK031 Fyn Bjørnø % BSÆ DK031 Fyn Bågø % BSÆ DK050 Nordjylland Egholm % BSÆ DK042 Østjylland Endelave % BSÆ DK041 Vestjylland Fur % BSÆ DK042 Østjylland Hjarnø % BSÆ DK031 Fyn Lyø % BSÆ DK032 Sydjylland Mandø % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Nekselø % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Omø % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Orø % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Sejerø % BSÆ DK042 Østjylland Tunø % BSÆ DK041 Vestjylland Venø % BSÆ DK032 Sydjylland Ǻrø % BSÆ I alt Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 i punkt 168 i (10) Tabel 4 nedenfor viser de ikkeprædefinerede c)-områder, Danmark har udpeget under anvendelse af Kriterium 5 i punkt 168 i, samt den foreslåede maksimale støtteintensitet for området: Tabel 4: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 5: Berørt NUTS 3-region Støtteberettiget LAU 2-område Befolkning Maksimal Kode Navn Kode Navn støtteintensitet DK032 Sydjylland 550 Tønder % BSÆ 540 Sønderborg % BSÆ I alt

4 2.2 Den maksimale støtteintensitet for SMV (11) Den maksimale støtteintensitet i tabel 1-4 gælder for investeringer, som foretages af store virksomheder. De danske myndigheder foreslår i anmeldelsen, at den maksimale støtteintensitet kan øges med op til 20 procentpoint for små virksomheder eller op til 10 procentpoint for mellemstore virksomheder. Den øgede maksimale støtteintensitet for SMV vil dog ikke gælde støtte til store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter over 50 mio. EUR. 3. VURDERING 3.1 Den foreslåede liste over ikkeprædefinerede områder efter artikel 107, stk. 3, litra c) i TEUF (12) Ifølge bilag I til kan Danmark udpege områder med en befolkning på op til 7,97 % af den samlede nationale befolkning som ikkeprædefinerede c)-områder. Overensstemmelse med den tilladte befolkningsdækning afgøres på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik for den samlede fastboende befolkning. (13) De ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget, har en samlet befolkning på indbyggere, hvilket svarer til 7,90 % af den samlede nationale befolkning. Således overstiger befolkningsandelen af de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder ikke Danmarks maksimale befolkningsdækning, jf. bilag I til (7,97 %). (14) Overholdelsen af den tilladte befolkningsdækning er i overensstemmelse med punkt 170 i afgjort på baggrund af de seneste tal (4. kvartal af 2013) for den samlede fastboende befolkning i de pågældende områder. (15) De ledighedsprocenter, der er anvendt, svarer til den gennemsnitlige ledighed i perioden (dvs. de seneste tre år, der foreligger data for) som offentliggjort af Danmarks Statistik. Det er i overensstemmelse med kravet i fodnote 68 i. (16) Hvor de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder ikke er defineret som hele NUTS 3-regioner eller -øer, skal begrebet sammenhængende områder ifølge punkt 169 i normalt forstås som hele LAU 2-områder eller en gruppe af hele LAU 2-områder, som har en administrativ grænse til fælles med et andet LAU 2-område i gruppen. For Danmarks vedkommende svarer LAU 2-niveauet til kommunerne Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 1 i punkt 168 i (17) Ifølge punkt 168 i kan en medlemsstat efter Kriterium 1 udpege sammenhængende områder med mindst indbyggere i NUTS 2- eller NUTS 3-regioner med et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under gennemsnittet i EU-27, eller med en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit som ikkeprædefinerede c)-områder. I fodnote 67 i fastsættes det, at denne befolkningstærskel reduceres til 4

5 indbyggere i medlemsstater med en dækning for ikkeprædefinerede områder på under 1 mio. indbyggere, hvilket er tilfældet for Danmark. (18) Danmark har anmeldt to sammenhængende områder under anvendelse af Kriterium 1. Et af disse sammenhængende områder består af tre kommuner med en samlet befolkning på indbyggere. Det andet er en kommune med indbyggere. De tre kommuner, der danner et sammensat område, ligger i en NUTS 3-region (DK022 Vest og Sydsjælland) med et BNP pr. indbygger, der ligger under gennemsnittet i EU-27. Den anden kommune ligger i en NUTS 3-region (DK031 - Fyn) med en ledighedsprocent på 118,1 % af det nationale gennemsnit. (19) Hvert af de ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget under anvendelse af Kriterium 1, er i overensstemmelse med befolkningstærsklen (mindst indbyggere) og opfylder betingelsen om et BNP pr. indbygger, der ligger under gennemsnittet i EU-27 (se tabel 5 nedenfor). Tabel 5: Liste over ikkeprædefinerede c)-områder, der er udpeget under anvendelse af Kriterium 1, med angivelse af BNP pr. indbygger eller ledighedsprocent for hver region. Område 1 Område 2 Berørt LAU 2 NUTS-kode Navn på NUTS 3-region Befolkning BNP Ledighedsprocent Guldborgsund DK022 Vest- og Sydsjælland ,4 Vordingborg DK022 Vest- og Sydsjælland ,4 Lolland DK022 Vest- og Sydsjælland Subtotal Svendborg DK031 Svendborg ,1 I alt BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden (EU-27 = 100 %), EUROSTAT 21. marts Ledighedsprocent: Gennemsnitlig ledighedsprocent for perioden (DK = 100), Danmarks Statistik Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 i punkt 168 i (20) Ifølge punkt 168 i kan en medlemsstat efter Kriterium 2 udpege NUTS 3-regioner med under indbyggere og et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under gennemsnittet i EU-27, eller en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit som ikkeprædefinerede c)-områder. Det ikkeprædefinerede c)-område, som Danmark har udpeget, opfylder betingelserne i Kriterium 2 (se tabel 6 nedenfor). Tabel 6: Ikkeprædefineret c)-område udpeget under anvendelse af Kriterium 2 med angivelse af BNP pr. indbygger og ledighedsprocent NUTS-kode Navn på NUTS 3-region Befolkning BNP Ledighedsprocent DK014 Bornholm ,9 124,7 BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden (EU-27 = 100 %), EUROSTAT 21. marts Ledighedsprocent: Gennemsnitlig ledighedsprocent for perioden (DK = 100), Danmarks Statistik. 5

6 Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 i punkt 168 i (21) Ifølge punkt 168 i kan en medlemsstat efter Kriterium 3 udpege øer eller sammenhængende områder karakteriseret ved en tilsvarende geografisk isolation med et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under gennemsnittet i EU-27, eller med en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit, eller med under indbyggere som ikkeprædefinerede c)-områder. (22) De 25 områder i tabel 7 nedenfor opfylder betingelserne i Kriterium 3, eftersom de alle er øer, der enten har et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under gennemsnittet for EU-27, eller har en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit, eller har en befolkning på under indbyggere (se tabel 7 nedenfor). Tabel 7: Liste over ikkeprædefinerede c)-områder, der er udpeget under anvendelse af Kriterium 3, med angivelse af BNP pr. indbygger eller ledighedsprocent for hver region. Øens navn Befolkning Berørt NUTS 3-område BNP Ledighedsprocent Samsø DK042 Østjylland 98,9 Ærø DK031 Fyn 94,0 Læsø DK050 Nordjylland 96,6 Odsherred DK021 Østsjælland 118,1 Morsø DK050 Nordjylland 119,2 Langeland DK031 Fyn 126,4 Agersø 181 DK022 Vest- og Sydsjælland Anholt 169 DK042 Østjylland Avernakø 114 DK031 Fyn Barsø 22 DK032 Sydjylland Bjørnø 32 DK031 Fyn Bågø 27 DK031 Fyn Egholm 48 DK050 Nordjylland Endelave 176 DK042 Østjylland Fur 826 DK041 Vestjylland Hjarnø 104 DK042 Østjylland Lyø 101 DK031 Fyn Mandø 41 DK032 Sydjylland Nekselø 18 DK022 Vest- og Sydsjælland Omø 154 DK022 Vest- og Sydsjælland Orø 846 DK022 Vest- og Sydsjælland Sejerø 348 DK022 Vest- og Sydsjælland Tunø 109 DK042 Østjylland Venø 190 DK041 Vestjylland Ǻrø 157 DK032 Sydjylland I alt Befolkning: Samlet fastboende befolkning i det udpegede c)-område i 4. kvartal af BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden (EU-27 = 100 %), EUROSTAT 21. marts Ledighedsprocent: Gennemsnitlig ledighedsprocent for perioden (DK = 100), Danmarks Statistik Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 i punkt 168 i (23) Ifølge punkt 168 i kan en medlemsstat efter Kriterium 5 udpege områder med mindst indbyggere, som undergår større strukturændringer eller befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, forudsat at de ikke er beliggende i NUTS 6

7 3-regioner eller sammenhængende områder, der opfylder betingelserne for at blive udpeget som prædefinerede områder efter kriterium 1-4 som ikkeprædefinerede c)-områder. Ifølge fodnote 71 i kan denne befolkningstærskel reduceres til indbyggere i medlemsstater med en dækning for ikkeprædefinerede c)-områder på under 1 mio. indbyggere. (24) Danmark har udpeget to ikkeprædefinerede c)-områder under anvendelse af Kriterium 5, der ligger i NUTS 3-regionen Sydjylland (se tabel 8 nedenfor). Tabel 8: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 5: Støtteberettiget LAU 2-område Befolkning Berørt NUTS 3-område BNP Kode Navn 550 Tønder DK032 Sydjylland 85,1 540 Sønderborg DK032 Sydjylland 86,7 I alt Befolkning: Samlet fastboende befolkning i det udpegede c)-område i 4. kvartal af BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden (EU-27 = 100 %), EUROSTAT 21. marts (25) Kommissionen finder, at de udpegede områder opfylder betingelserne i Kriterium 5 af følgende årsager: - de udpegede områder ligger i NUTS 2- og NUTS 3-regioner, der ikke opfylder betingelserne for at blive udpeget som prædefinerede c)-områder efter Kriterium 1-4 i punkt 168 i, eftersom de har et BNP pr. indbygger, der ligger over gennemsnittet i EU-27, og en ledighedsprocent under 115 % af det nationale gennemsnit - Danmark har anvendt følgende socioøkonomiske indikatorer til at udpege de pågældende områder: indkomst pr. indbygger (svarer mest til BNP), ledighedsprocent, udvikling i arbejdsstyrkens beskæftigelse, andel af privat beskæftigelse i den primære sektor og i industrien, afstand/køretid til en større by med mere end indbyggere. Kommissionen finder, at disse indikatorer er egnede til at måle relative problemer i forbindelse med strukturændringer eller tilbagegang. De anvendte data kommer desuden fra officielle statistikker fra Danmarks Statistik. - de to områder, der er udpeget under anvendelse af Kriterium 5, scorer lavt med hensyn til national indkomst pr. indbygger. De data, som de danske myndigheder har fremlagt for de øvrige indikatorer, viser også, at områderne ligger langt under det nationale gennemsnit. - begge udpegede områder er sammenhængende områder med en samlet befolkning på mindst indbyggere og opfylder betingelserne i fodnote 74 i Overholdelse af befolkningsloftet for ikkeprædefinerede c)-områder (26) Som nævnt i punkt (12) ovenfor er det gældende befolkningsloft for ikkeprædefinerede c)-områder fastsat til højst 7,97 % af den nationale befolkning. De ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget, har en samlet fastboende befolkning på indbyggere. Det svarer til 7,90 % af Danmarks samlede fastboende befolkning og er derfor i overensstemmelse med det befolkningsloft, der er fastsat for Danmark i bilag I til. 7

8 3.2 Foreslået maksimal støtteintensitet for c)-områder (27) Ifølge punkt 174 i må støtteintensiteten ved investeringer foretaget af store virksomheder i c)-områder ikke overstige 10 % i BSÆ i almindelige ikkeprædefinerede c)-områder. (28) Danmark foreslår at begrænse den maksimale støtteintensitet i alle de udpegede c)-områder til 10 % i BSÆ. (29) I betragtning af ovenstående er den foreslåede maksimale støtteintensitet ved regionalinvesteringsstøtte for store virksomheder i de c)-områder, som Danmark har anmeldt for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2020, i overensstemmelse med den maksimale støtteintensitet som fastsat i. 3.3 Øgede støtteintensiteter for SMV (30) Den maksimale støtteintensitet, der gælder for store virksomheder, kan i overensstemmelse med punkt 177 i øges med op til 20 procentpoint for små virksomheder eller op til 10 procentpoint til mellemstore virksomheder. Den øgede maksimale støtteintensitet for SMV gælder dog ikke støtte til store investeringsprojekter. 3.4 Danmarks øvrige tilsagn (31) Kommissionen noterer sig, at Danmark i anmeldelsen har givet tilsagn om følgende: a) De danske myndigheder bekræfter, at alle intentioner om at yde regionalstøtte vil blive anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, i TEUF, enten som en støtteordning eller som en individuel anmeldelse, medmindre der gælder en gruppefritagelsesforordning. b) De danske myndigheder bekræfter, at al regional investeringsstøtte vil overholde den maksimale støtteintensitet for det pågældende område som fastsat i det regionalstøttekort, der er godkendt af Kommissionen og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. c) De danske myndigheder bekræfter, at støttelofterne for de pågældende områder ved store investeringsprojekter (som defineret i punkt 20, litra l), i ), som er fastsat i det regionalstøttekort, der er godkendt og offentliggjort af Kommissionen, tilpasses i henhold til formlen i punkt 20, litra c), i. 3.5 Konklusion (32) I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at regionalstøttekortet for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2020 som anmeldt af Danmark er i overensstemmelse med. (33) Kommissionen gør opmærksom på, at den maksimale støtteintensitet, som er fastsat i regionalstøttekortet, kun gælder for investeringer, der er foretaget i de sektorer, der falder ind under s anvendelsesområde, jf. punkt 10 i retningslinjerne. Navnlig gælder støttelofterne kun for forarbejdning og afsætning af 8

9 landbrugsprodukter i det omfang, det er tilladt i henhold til EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug 3, eller bestemmelser der måtte afløse dem. 4. AFGØRELSE (34) Kommissionen har derfor besluttet: - at godkende Danmarks regionalstøttekort for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2020 som anført i bilaget, da det opfylder betingelserne i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for at offentliggøre regionalstøttekortet i bilag I til denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Dette brev vil blive offentliggjort i sin fulde ordlyd på det autentiske sprog på følgende websted: (35) Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev sendes anbefalet eller pr. fax til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry 1049 Brussels BELGIUM Fax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 3 EUT C 319 af , s. 1. 9

10 BILAG til afgørelse i sag SA Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for (EUT C 209 af , s. 1) Danmark - Regionalstøttekort gældende fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2020 (Godkendt af Kommissionen den...) Støtteberettigede områder efter artikel 107, stk. 3, litra c) i TEUF fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2020 a) Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i, Kriterium 1) NUTS 3-region Kode Navn DK022 Vest- og Sydsjælland LAU 2-kode Navn på støtteberettiget LAU 2-område Maksimal støtteintensitet (gældende for store virksomheder)* 376 Guldborgsund 10 % BSÆ 390 Vordingborg 10 % BSÆ 360 Lolland 10 % BSÆ DK031 Fyn 479 Svendborg 10 % BSÆ b) Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i, Kriterium 2) NUTS 3 Kode Navn på NUTS 3-region Maksimal støtteintensitet (gældende for store virksomheder)* DK014 Bornholm 10 % BSÆ c) Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i, Kriterium 3) Berørt NUTS 3-område Kode Navn LAU 2-kode Navn på støtteberettiget ø Maksimal støtteintensitet (gældende for store virksomheder)* DK042 Østjylland 741 Samsø 10 % BSÆ DK031 Fyn 492 Ærø 10 % BSÆ DK050 Nordjylland 825 Læsø 10 % BSÆ DK021 Østsjælland 306 Odsherred 10 % BSÆ DK050 Nordjylland 773 Morsø 10 % BSÆ DK031 Fyn 482 Langeland 10 % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Agersø 10 % BSÆ DK042 Østjylland Anholt 10 % BSÆ DK031 Fyn Avernakø 10 % BSÆ DK032 Sydjylland Barsø 10 % BSÆ DK031 Fyn Bjørnø 10 % BSÆ DK031 Fyn Bågø 10 % BSÆ DK050 Nordjylland Egholm 10 % BSÆ DK042 Østjylland Endelave 10 % BSÆ DK041 Vestjylland Fur 10 % BSÆ DK042 Østjylland Hjarnø 10 % BSÆ DK031 Fyn Lyø 10 % BSÆ DK032 Sydjylland Mandø 10 % BSÆ 10

11 DK022 Vest- og Sydsjælland Nekselø 10 % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Omø 10 % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Orø 10 % BSÆ DK022 Vest- og Sydsjælland Sejerø 10 % BSÆ DK042 Østjylland Tunø 10 % BSÆ DK041 Vestjylland Venø 10 % BSÆ DK032 Sydjylland Ǻrø 10 % BSÆ d) Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i, Kriterium 5) NUTS 3-region Kode Navn DK032 Sydjylland LAU 2-kode Navn på støtteberettiget LAU 2-område Maksimal støtteintensitet (gældende for store virksomheder)* 550 Tønder 10 % BSÆ 540 Sønderborg 10 % BSÆ * For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på højst 50 mio. EUR hæves dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og 20 procentpoint for små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af , s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i overensstemmelse med punkt 20, litra c), i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere