Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele"

Transkript

1 Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

2 NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger, som private og offentlige virksomheder behøver for at fungere godt og effektivt. Coor har eksisteret siden 1998 og har i dag ca medarbejdere, primært i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Årsomsætningen er på ca. EUR 660 million. Siden 2008 har Coor været ejet af Cinven. INTELLIGENT OG VÆRDISKABENDE SERVICE Vores virksomhed er gennemsyret af lang erfaring, en stærk servicekultur, fokus på forbedringsarbejde og investeringer i servicetilpassede systemer og processer. Vores styrke, og det, der adskiller os fra vores konkurrenter, er vores evne til konstant at udvikle og effektivisere vores serviceydelser, så de tilpasses dine kunders skiftende udfordringer og behov. Det giver unikke og fleksible løsninger, der skaber forretningsfordele. Vi kalder det intelligent service service med IQ. BREDE KOMPETENCER Hos Coor har vi specialistkompetencer inden for fire områder: arbejdspladsservice, ejendomsservice, produktionsservice og strategisk rådgivning. Ved at kombinere de forskellige tilbud fra alle eller flere af disse serviceområder, kan vi tilbyde skræddersyede løsninger til hver enkelt kunde. EKSEMPLER PÅ KUNDER AB Volvo Ahlstrom Glassfibre Askola kommun AstraZeneca Atlas Copco Det Norske Veritas DR E.ON Ericsson Ernst & Young GE Healthcare Gjensidige ICA Kemira Kemi Landstinget Gävleborg Landstinget i Östergötland Leiras Finland Logica Luvata NCC Nordea Saab Aerospace Sandvik Sapa SAS SEB Siemens Skanska SSAB Sulzer Vasakronan Volvo Personvagnar INTELLIGENTE SERVICELØSNINGER SKABER FORRETNINGSFORDELE Coor samarbejder med mange af Nordens største virksomheder og offentlige institutioner som kommuner og landsting og med mellemstore virksomheder og organisationer. Vores kunder kommer fra forskellige brancher, har skiftende aktiviteter og arbejdsmetoder samt komplekse servicebehov og krav. Vi tager altid udgangspunkt i dine specifikke udfordringer for at udforme fleksible og værdiskabende serviceløsninger, som skaber forretningsfordele. STÆRK KONKURRENCEEVNE Ved at overlade ansvaret til specialister frigøres der tid og ressourcer, som i stedet kan bruges til at udvikle din kernevirksomhed og styrke din konkurrenceevne. OMKOSTNINGSBESPARELSER Coor garanterer omkostningsbesparelser på op til 30 procent. ØGET FLEKSIBILITET Forskellige markedsklimaer skaber forskellige udfordringer. Coors fleksible aftaleløsninger betyder, at serviceniveauet og servicomfanget er let at skalere op eller ned afhængigt af omverdenens forandringer og dine behov nu og i fremtiden. SPECIALISTVIDEN OG METODIK Din virksomhed får adgang til erfaring og spidskompetencer inden for mange vigtige serviceområder. Vi garanterer også kvalitetssikrede og effektive arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, som understøttes af moderne, it-baserede systemer, der er skræddersyet til serviceleverancen. EN STÆRK SERVICEKULTUR Coor tilbyder alle medarbejdere uddannelse og individuelle udviklingsmuligheder for at garantere en stærk servicekultur, hvilket øger servicemedarbejdernes engagement. ENKELHED OG OVERBLIK Coors organisation og leveringer tilpasses den enkelte kunde, og der er altid en kontraktchef, som har det øverste ansvar for hele leverancen. Vi tager et helhedsansvar for taktiske og operative spørgsmål og følger løbende og struktureret op på leverancen. Det gør det let for dig at overvåge serviceleverancen og fokusere på de strategiske beslutninger. PROAKTIVT FORBEDRINGSARBEJDE Coor har en stærk idékultur og tilfører vores kunder værdi ved proaktivt at foreslå forbedringer og forandringer, som udvikler serviceløsningerne i din virksomhed.

3 EN KOMPLET SERVICELEVERANDØR MARKEDETS BREDESTE TILBUD Vi tilbyder effektive og tilpassede systemer, gennemtestede metoder og stærkt fokus på forandrings- og forbedringsarbejde. Vi tilbyder over hundrede serviceydelser, som vi opdeler i fire områder arbejdspladsservice ( soft FM ), ejendomsservice ( hard FM ), industriservice og strategisk rådgivning. Ved at kombinere de forskellige tilbud fra alle eller flere af disse serviceområder kan vi tilbyde skræddersyede løsninger til hver enkelt kunde. KVALITETSSIKKER SERVICELEVERING Vores kunder stiller høje krav til kvalitet, effektivitet og leveringssikkerhed, og for at sikre, at vores servicelevering opfylder disse krav, har vi valgt at kvalitets- og miljøcertificere vores virksomhed i henhold til ISO-standarder. Derudover opfylder vi kravene til relevante autorisationer inden for en række vigtige service- og produktområder. MILJØVENLIGE LØSNINGER For at kunne opfylde den voksende efterspørgsel efter miljøvenlige løsninger og serviceydelser, har Coor lanceret vores egen mærkning til langsigtet bæredygtige serviceydelser, Coor Green Services. De kunder, som opnår betegnelsen Coor Green Services, er kunder, som har høje miljøambitioner. ARBEJDSPLADSSERVICE Coor tilbyder et stort antal serviceydelser med det formål at skabe effektive, attraktive, sikre og velfungerende arbejdspladser, som gør arbejdsdagen lettere for vores kunders medarbejdere. KONTORSERVICE Udførsel og udvikling af serviceydelser som receptionsservice, konferenceservice, telefonistservice, post- og pakkeservice, dokumentservice, kontormaskiner og kontorartikler. RENGØRING Udførsel og udvikling af daglig og periodisk rengøring, specialrengøring samt intern og ekstern affaldshåndtering jf. gængse standarder. MAD OG DRIKKEVARER Drift og udvikling af personalerestauranter, gæstekantiner og cateringarrangementer til konferencer og andre arrangementer. Dette omfatter også serviceydelser som drikke- og vareautomater samt frugt på arbejdspladsen. SIKKERHED Kvalificeret rådgivning og drift af moderne sikkerhedsløsninger. Vi optimerer balancen mellem bemanding og tekniske løsninger og har omfattende viden og erfaring fra forskellige brancher. PLADSOPTIMERING Stor kompetence inden for lokaleplanlægning og -udformning, ikke mindst fleksible kontorløsninger. Dokumenteret erfaring med større forandrings- og flytteprojekter. EJENDOMSSERVICE Vi har lang erfaring med forskellige typer bygninger og områder og tilbyder værdiskabende ejendomsservice, som optimerer ejendommens nettodriftsesultat over tid. TEKNISK FORVALTNING Drift og vedligeholdelse af over 10 millioner m2 bygninger og installationer, inklusive tilsyn, drift, fejlretning og planlagt vedligeholdelse. Vi har erfaring med alle typer lokaler, fx lager, kontor, industriejendomme, sygehuse og indkøbscentre. UDENDØRSAREALER Drift og vedligeholdelse af over 5 millioner m2 jord. Vi udfører græsslåning, snerydning, træbeskæring, havepleje og vedligeholdelse af damme og søer m.m. ENERGIOPTIMERING OG EFFEKTIVISERING Energioptimering af eksisterende bygningsinstallationer og energieffektivisering gennem installation af ny teknik. Vi hjælper vores kunder med at finde den rigtige balance mellem energiforbrug, energiomkostninger og miljøindvirkning ved hjælp af det varemærkebeskyttede Energistyrkort. SKADESSANERING OG RENOVERING Kvalificerede saneringsopgaver i henhold til gældende forskrifter og krav til såvel udførsel som udstyr. Vi har vagtservice døgnet rundt alle årets dage. ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV FORVALTNING Økonomiske og administrative forvaltningsserviceydelser, fx lejeadministration, bogføring, status og lokaleudlejning. INDUSTRISERVICE Coor udfører og udvikler al den service, som kræves til en omkostningseffektiv, sikker og fleksible produktion. Industrikompetencen er samlet i geografiske industriservicecentre, der er tilpasset industrierne i de enkelte regioner. INDUSTRIVEDLIGEHOLDELSE Vi udformer, forbereder, planlægger, udfører og forbedrer vedligeholdelse af anlæg, maskiner, værktøj og andre produktionshjælpemidler. PROJEKTER OG PRODUKTION Kvalificeret projektledelse samt konstruktion, fremstilling og installation af systemer, komponenter, værktøj og reservedele. INDUSTRIRENGØRING OG AFFALDSHÅNDTERING Planlægning og rengøring af forskellige produktionsmiljøer fra rengøring af følsomt produktionsudstyr og kvalificeret sanering til fabriksrengøring samt professionel affaldshåndtering. LOGISTIK Effektiv materialeforsyning, vedligeholdelse og optimering af transportkøretøjsparker (fleet management), flytning og håndtering af produkter/komponenter samt håndtering af indkommende og udgående gods. STRATEGISK RÅDGIVNING Strategisk rådgivning omfatter konsultative serviceydelser med det formål at forbedre eller ændre serviceleverancen til eksisterende kunder samt at yde management-støtte til kunder, som vil forandre deres servicevirksomhed. Analyser Handlingsplaner Forandringsarbejde Ledelsesressourcer Rapporter og beslutningsgrundlag (business cases) Organisationsændringer Strategi Proces-/systemdesign Projektledelse

4 Ved hjælp af fire tydelige fokusområder, helhedssyn og lang erfaring med håndtering af komplekse serviceleverancer, kan Coor tilbyde en fleksibel og omkostningseffektiv serviceleverance, som optimerer din virksomhed. Servicefokus At outsource en serviceaktivitet til en specialist er at sætte service i første række. Coor har service som kernevirksomhed og dermed fuld fokus på serviceleverancen. Det betyder, at al systemunderstøttelse og alle arbejdsprocesser er 100 % servicetilpassede. Vi følger en struktureret leverancemodel, som sikrer kvalitet og effektivitet gennem hele serviceprocessen fra indgående opgave til afsluttende opfølgning. Vi arbejder også aktivt på at skabe en stærk servicekultur og løbende udvikle og engagere alle medarbejdere. KUNDETILPASNING Coor sætter kunden i centrum og tilpasser leveranceorganisationen til hver enkelt kunde. Vi er også leverandøruafhængige og dermed fleksible ved valg af samarbejdspartnere. Udgangspunktet i hvert samarbejde er en tydelig og fleksibel aftale, som tillader forandringer over tid. For hver kunde definerer vi unikke og relevante nøgletal ( Key Performance Indicators ), som vi følger op på og rapporterer løbende på en struktureret måde. Ud fra dine specifikke behov og udfordringer udformer vi en fleksibel serviceleverance, som støtter din kernevirksomhed optimalt. LEVERANCEUDVIKLING Hos Coor har vi omfattende erfaring inden for forandringsledelse, hvilket kombineret med et aktivt og struktureret arbejde med konstante forbedringer betyder, at Coor kan tage et stort ansvar for at udvikle din servicevirksomhed. Hvert år gennemfører vi omfattende kundeundersøgelser og bruger resultaterne herfra til vores udviklingsarbejde. Vi har også spidskompentencer inden for mange tjenester og udvikler selv nye koncepter og løsninger. Coor opfanger idéer og forslag fra alle medarbejdere og driver udviklingen af tjenester i eget regi, og det giver os mulighed for at tilføre stor værdi til din virksomhed. OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET Løbende investeringer i servicetilpassede og moderne systemer samt gennemtestede processer og effektive arbejdsmetoder giver en omkostningseffektiv og professionel service. Dette kombineret med muligheder for at udnytte synergier og stordriftsfordele betyder, at vi kan garantere kontinuerlige resultatforbedringer. Et vigtigt værktøj i arbejdet med at identificere forbedringspotentiale er vores store leverancedatabase, som fungerer som sammenligningsbase ved analyse af omkostninger for forskellige tjenester.

5 Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger, som private og offentlige virksomheder behøver for at fungere godt og effektivt. HVER FINDER DU OS Coor Service Management er repræsenteret i hele Norden. Besøg for at finde det nærmeste Coor-kontor. Vores landskontorer findes på følgende adresser: Sverige Hovedkontor Stockholm Råsundavägen 12, Solna Telefon: +46 (0) Danmark Bregnerødvej Birkerød Telefon: Finland Paciuksenkatu Helsinki PL 108, Helsinki Telefon: Norge Postboks Høvik Veritasveien 1, Høvik Telefon: Du er altid velkommen til at kontakte os via mail vores adresser er bygget op efter princippet: Vi følger gerne vores kunder ud i verden og har også aktiviteter i BELGIen, CANADA, ESTLAND, POLEN og UNGARN.

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HELE DANMARK. i ét slag 1+1 = 2 2. 310 mio. kroner. >VISION OKNygaard vil være landsdækkende totalleverandør af udearealer og landskaber.

HELE DANMARK. i ét slag 1+1 = 2 2. 310 mio. kroner. >VISION OKNygaard vil være landsdækkende totalleverandør af udearealer og landskaber. STRATEGIAVIS // MAJ 2013 HELE DANMARK i ét slag OK Grøn Anlæg og Nygaard lægges sammen til én ny landsdækkende virksomhed, som bliver en af branchens førende virksomheder med en placering på top 3 listen

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3

2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3 GK koncernbrochure / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INDHOLD Side 4-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G P R O C E S S E R V I C E Vi er repræsenteret i hele verden. Australien Belgien Brasilien Canada Danmark Egypten England Estland Finland Frankrig

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere