På besøg hos butiksslagteren. Rengøringstjek og mulige smitteveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På besøg hos butiksslagteren. Rengøringstjek og mulige smitteveje"

Transkript

1 På besøg hos butiksslagteren Rengøringstjek og mulige smitteveje Udarbejdet af Peter Mortensen, Eksamensopgave i AU Hygiejne og Rengøringsteknik, modul 1. marts april

2 Indholdsfortegnelse Indledning.Side 3 Opgave A Teoretisk besvarelse: Kategorier af rengøringsmidler i NIR.. Side 4 Kemiske Stofgrupper i rengøringsmidler.. Side 4 Mærkning af rengøringsmidler Side 5 Smitte og kontamineringsrisiko.. Side 6 Gode vækstbetingelser for bakterier Side 6 Eksempel på en mulig smitte. Side 6 OPGAVE B INDIVIDUEL BESVARELSE: Samlet opgave udarbejdelse... Side 7-10 Konklusion - Nu er der taget prøver Hva så nu?.. Side 11 Gruppeopgave Side 12 Kildeliste. Side 13 2

3 Indledning Jeg har valgt at lave min opgave hos en samarbejdspartner en butiksslagter, da jeg jo som sælger af rengøringsmidler ikke har noget fast eget sted hvor jeg gør rent. Jeg syntes det kunne være meget interessant og lærerigt, at lave en opgave fra en slagterafdeling dels fordi jeg ikke har den store praktiske erfaring og gerne vil have det fra den type af mulige kunder, samt fordi der selvfølgeligt i den type virksomhed er en større mulighed / risiko for at der er bakterier til stede og grundigt rengøring derfor er meget nødvendigt. I selve opgaven har jeg fravalgt et enkelt resultat, da det ikke passede så godt ind i helheden, men jeg syntes det er så tankevækkende at I får det her. Dette billede viser et bord. Det er som sådan et helt alm. Bord. Dette bord står i butikkens frokoststue, hvor det samlet personale spiser deres mad, læser deres avis og hvad man nu gør, når man holder pause. APT prøven viste et resultat på RLU Dette tal overstiger jo på alle måder, det tal som ville være optimalt. Bordet bliver tørret af med den klarklud som ligger ved vasken på samme måde som det sker 95 % andre steder i lignende virksomheder. Det gav lidt at tænke over! Alle kilder, datablade, bilag samt en kopi af denne opgave findes på: 3

4 OPGAVE A TEORETISK BESVARELSE: Kategorier af rengøringsmidler i NIR. NIR står for Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Den udgave som der i denne opgave tages udgangspunkt i er rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler. Denne udgave er pt. Et høringssvar, hvorved man må kunne forvente, at visse dele i udgaven kan blive ændret. 1: Universal rengøringsmidler til inventar, sanitet og gulve 2: Alkalisk sanitetsrens til daglig rengøring af alle sanitære installationer og badeværelser. Midler som har en kalkhæmmende effekt. 3: Afkalkningsmiddel til sanitet til periodisk afkalkning af alle sanitære installationer, fx håndvaske og fliser. 4: Wc-rens til anvendelse indvendigt i toiletkummen 5: Vaske-plejemiddel uden voks til sten-, flise- og terrazzogulve, linoleum mm. og kan indgå i vekselvaske programmer for at undgå ophobning af plejefilm. Kemiske Stofgrupper i rengøringsmidler De primære grupper af typiske kemiske stoffer er Syre, Base samt Tensider Syrer: En sur komponent der typisk bruges til at fjerne kalk. Indenfor rengøringsmidler ses syrerprodukter som f.eks. toiletrens, kalkfjerner m.v. men der er også syrer i den cola vi drikker, og ligesom en overdosering af toiletrens kan være skadeligt, er for meget cola. Syrer afgiver hydroner. Man ser som f.eks. i PH skemaet herunder at Syre er i det røde felt. Den røde farve går igen på f.eks. låget på de fleste produkter som har en lav PH værdi og dermed meget syrer. Der findes både Organiske (Mælkesyre, Citronsyre) og Uorganiske (Fosforsyre, Salpetersyre, Saltsyre) syreforbindelser. Base: En basisk komponent der typiske bruges hvor affedtning er nødvendig. Denne gruppe kan også se det blive kaldt for Alkalisk, da dette ord bruges stadigvæk, idet alkalier (hydroxider af alkalimetaller) opløst i vand hører til de mest anvendte stærke. Et produkt som alle bruger hver dag er håndsæbe, dette ligger på en PH værdi på ml og er dermed et basisk produkt. Tensider: Man tilsætter Tensider bl.a. for at få et produkt til at skumme eller ikke skumme. Eller for at få et produkt til at lave en bedre befugtning eller blive bedre til at fjerne fedt/snavs fra f.eks. tøjvask (Emulgering). Tensider er en sammensætning af en, flere eller mange Ioner. Disse loner kan være kationiske (positive), Anioniske (negative) eller Amfotære (positive og negative) 4

5 Mærkning af rengøringsmidler For at sikrer at det er den rigtige kemi man bruger til de rigtige ting, og man ikke lider skade ved brug af produkterne dette kunne f.eks. være via vejrtrækning (indånding) eller via hud, så findes der en række faresymboler som advare brugeren mod evt. farlige stoffer i produktet.(clpforordningen som er fastsat af EU). Alle produkter som sælges i Danmark skal have påført en dansksproget etikette. Denne etikette skal være vandfast Der er indført nyt design af mærkningen, så frem til 1. juni 2017 kan man opleve at støde på de gamle orange mærker som dette mærke jeg har vist her. Nogle af de nye mærker er af dette design og betyder: Akut giftning Brandfarligt Ætsende Kronisk Sundhedsfarligt Et eksempel på et produkt er Klinkevask fra Hygiejnemanden.dk se datablad under bilag Produktet samt datablad har påsat faresymbol R41 risiko for alvorlig øjenskade. Her har jeg vist den gamle og nye symbol for dette I databladet forefindes der S-sætninger (Sikkerhedssætninger, de burde hedde P-sætninger i databladet), H-sætninger (Faresætninger) og R-sætninger (Risikosætninger) R22: Farlig ved indtagelse R41: Risiko for alvorlig øjenskade H302: Farlig ved indtagelse H318: Forårsager alvorlig øjenskade S2: Opbevares utilgængeligt for børn S25: Undgå kontakt med øjnene S39: Brug beskyttelsesbriller under arbejdet S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 5

6 Smitte og kontamineringsrisiko Hvis noget er Kimfri, så er dette helt fri for mikroorganismer. Dette kunne f.eks. være kød på levende dyr. Under processen fra et levende dyr køre mod slagteriet til det kommer i køledisken er der mange muligheder for kontamination (forurening). En kontamination sker ved at kødet kommer i kontakt med kimreservoirer. Disse kimreservoirer er f.eks. de øverste jordlag og overfladevand, men de såkaldte Animale-humane reservoir er f.eks. hud, slimhinder og mavetarmkanal hos dyr og mennesker. Gode vækstbetingelser for bakterier Temperatur har en stor betydning for den mulige vækst af bakterier. Psykrotrofe mikroorganismer, disse er kuletolerante og kan vokse helt ned til frysepunktet. Mesofile mikroorganismer kan ikke leve under ca. 5 grader. Disse har en optimumtemperatur (toppunkt for bakteriens vækst) på grader mange patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier er mesofile. Termofile mikroorganismer er dem som elsker varme og kan ikke vokse under 30 grader. Andre vækstbetingelser kan være: Ilt, Fugtighed og PH-værdi Det er derfor meget vigtigt, at når man taler rengøring og ikke mindst opbevaring af fødevarer, at man tænker på mere end en vækstmåde. Eksempel på en mulig smitte Slagteren steger nogle små frikadeller til brug i salatbaren. Køleren i salatbaren køler kun til 6 grader i stedet for de 5 grader som den normalt gør. Her vil frikadellerne ligge hele dagen og forskellige personer vil løbende tage af dem. En enkel taber en frikadelle ned i bøtten med salat og ligger den pænt tilbage. Under favorable forhold (hvad dette eksempel ikke er) vil en bakteriecelle kunne dele sig og blive til to indenfor 20 min og til en million bakterier indenfor blot 6 timer. I dette tilfælde vil antallet af bakterier måske kun nå op på på de 6 timer, men det er også mere end rigtigt hvis der var en smule Salmonella i kødet. 6

7 OPGAVE B INDIVIDUEL BESVARELSE Da jeg ikke har et normalt arbejdsområde har jeg valgt at lave en case hos en af mine samarbejdspartnere som er en slagerafdeling i en butik. Til denne case har taget ATP prøver forskellige steder i afdelingen, kikket på de rengøringsprodukter som de i dag, samt kikket på deres system i rengøringen (rengøringsplan) alt sammen ud fra hvilken ting de skal være opmærksom på i forhold til rengøring, bakterier m.v. I denne case med en butiksslagter og delikatesse er der mange muligheder for smudstyper og smitteveje hvis ikke man er grundig i opdeling af produktionen og den daglige rengøring. Afdelingen er inddelt i forskellige grupper (rum) hvorved at muligheden for krydskontamination fra et produkt til et andet bliver væsentlig mindre. Sådan er afdelingen indrettet: 1: Selve slagterafdelingen som er det første rum 2: Rum til emballage 3: Kølerum 4: Rum hvor der bliver smurt smørebrød m.v. 5: Rum hvor der bliver lavet varmt mad 2 mulige bakterier der kan være: Salmonella og Campylobacter Salmonella er en bakterie som oftest kommer fra bl.a. svinekød, æg og kylling. Denne bakterie kan ikke ses i kødet, og man ved derfor ikke om det er smittet. For at sikre at der ingen smitte er i kødet skal det enten steget eller koges ved minimum 75 grader. Selvom man fryser kødet ned fjerner man ikke smitten, da den kan overleve dette, man kan dog nedsætte hastigheden på hvor hurtigt den formerer sig, da formeringen sker ved +5 til Man kan blive ved smitte. Den mest almindelige sygdom hvor Salmonella er indblandet er Gastroenterit. Symptomerne på denne smitte ses efter 6 48 timer og denne periode kaldes inkubationstiden. Selve symptomerne varer som regel mellem 2 til 7 dage. Symptomerne er bl.a. Kvalme, Opkast, Ublodig diarré, Feber, Mavekramper og Hovedpine. En anden og noget værre sygdom er Sepsis som er en blodforgiftning som man i yderste tilfælde kan være dødelig. Salmonella bakterien er Lactose-negativ og patogen. Som (under-) art til salmonella er S. enterica som herefter kan opdeles i op til 3000 forskellige serovarer. Dog er det serovarer som S. Typhi, S. Dublin, S. Enteritids og S. Typhimurium (sidstnævnte også kendt som DT104 ) som er de mest almindelige Salmonella Typhimurium DT104 er specielt problematisk på grund af 2 forhold. Det første er fordi den har vist sig i stand til at lave en hurtig og effektiv spredning indenfor husdyrbesætninger. Det anden problem er at den kan være resistent overfor en del forskellige antibiotika og er dermed multiresistent. Campylobacter er den fødevarebakterie, der gør flest mennesker syge i Danmark. Bakterien er mest udbredt i Fjerkræ, okse- og svinekød, forurenet drikkevand og upasteuriseret mælk. Bakterien er udbredt i naturen og er almindelig i tarmen hos mange dyr, og få dråber kødsaft med campylobacter fra råt kød kan være nok til, at man bliver syg. Bliver man smittet med Campylobacter, er symptomerne mavepine, diarré, kvalme og engang imellem feber. Man får symptomerne 2-10 dage efter, at man har indtaget maden med bakterien. Man bliver som hovedregel rask igen efter få dage. 7

8 ATP måling og ikke noget andet: Jeg har haft mulighed for at tage prøver med ATP-Bioluminescence udstyr. Der er både fordele og ulemper ved denne form for kontrol, og dermed er de fremkommet tal ikke et 100 % billede af hvordan det står til i den pågældende afdeling og så alligevel. Man kan ikke se om der er tale om mikrobiel kontaminering eller blot anden organisk forurening i det kontrolleret område. Men er der føde tilstede så mikroorganismer (uskadelige som skadelige) kan leve, så vil de umidbare uskadelige mikroorganismer være føden, så de skadelige kan formere sig. Derfor giver en ATP et godt og retvisende billede af om der er rent eller ikke rent det pågældende sted i en fødevarevirksomhed. ATP er forkortelsen for Adenosin Tri-Phosphat, dette er en energimolekyle som findes i alle celler, som er levende eller har været det. Dermed vil en ATP prøve også vise udslag hvis der er mikroorganismer, produktrester og andre urenheder af organisk oprindelse. Jeg vil vurdere at en ren stålbordplade og lignende vil ligge på et ATP tal på mellem 15 og 50 For at have kunne give et mere uddybende test resultat havde det været en fordel hvis jeg kunne have brugt nogle Dipslides for at måle et total Kim (ligesom der er blevet gjort i gruppeopgaven) Der er lavet prøver på de her følgende maskiner / arbejdssteder: Slagtermesterens radio som står i produktionsrummet, og her kan man med nemhed udføre 2 typer af rengøringskontrol. Den hurtige og i dette tilfælde brugbare visuelle kontrol hvor man blot ved at kikke, ser om tingene er rene. Som det ses på billedet, er dette langtfra tilfældet. Testresultatet fra ATP viste 1646 RLU. Dette resultat må siges at ligge noget fra det ønskede resultat. Selvom det ikke vil være praktisk muligt at rengøre den dagligt, vil en mere hyppig rengøring være tilrådelig. En del af slagter / delikatesse sortimentet i mange dagligvarebutikker er en Salatbar ude i selve butikken, hvor kunderne selv kan fylde et bære med det de ønsker. Ved siden af denne salatbar er opstillet en gulvdispenser hvor kunderne kan tage håndsprit og dermed rengøre deres hænder inden brug. Som man kan ane på billedet er der på stålfladen lavet en metodefejl i forbindelse med rengøringen. Metodefejlen kan her ses ved at der er striber hvor der er tørret af. Testen af pladen viste et resultat på 1084 RLU. 8

9 I slagterafdelingen står denne lynhakker. Den var rengjort Dagen inden jeg kom efter at man sidst havde brugt den. Dog Kunne man visuelt se, at der lå ca. en ½ cm. vand hele vejen Rundt. Man må derfor konkludere at den som havde gjort den Rent ikke havde gjort det optimalt. ATP prøven viste ligeledes Et resultat på 728 RLU som lagt overstiger grænsen for et rengjort produkt. Efter at jeg havde taget prøvet og fortalt slagermesteren dette, blev personen som havde rengjort den gjort opmærksom på problemet og den blev rengjort på ny Prøven på dette spækbræt blev taget i hjørnet op mod stålpladen. Umidbart var dette stykke et blev brugt, men eftersom der var produktion i gang. Derfor kan et ATP resultat på 1611 RLU godt retfærdiggøres. Slagtermesteren bad om, at jeg tog en prøve på vandhanen. Afdelingen står overfor en ombygning, og han overvejede at bede om at vandhanerne blev udskiftet til nogle med sensor. Afdelingen har håndsprit og håndsæbe dispenser hængene ved vasken, så man ikke skal i direkte berøring ved brug. Ønsket fra slagtermesteren kan helt klart anbefales, da prøven viste et resultat på 1935 RLU. Det hjælper kort sagt ikke noget hvis man bruger sæbe og laver en korrekt afvaskning, for derefter ved at lukke for vandet, bliver påført muligt smitte med det samme igen. 9

10 Delikatessens ømme punkt finde man i pålægsmaskinen. Denne havde været brugt om morgenen (jeg var i afdelingen mellem 12 og 13) og jeg fik først oplyst af delikatesse medarbejderen at hun ikke skulle bruge den mere i dag. DOG fik jeg efter et mere nærgående spørgsmål advide, at var der kommet en kunde, som skulle have haft brugt pålæg, så havde hun brugt den som den var. ATP målingen viste RLU. Slagtermesteren bad derefter medarbejderen rengøre den som hun plejer og derefter viste en måling samme sted 29 RLU. Der blev brugt et universal rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektionsmiddel. Det blev på stedet aftalt, at man indkøber nogle desinfektionsservietter, som kan bruges i nødstilfælde uden rengøring, hvis man pludseligt får ekstra behov for den. Dette billede snyder lidt, da der bag hylden er et vindue, så det er ikke fordi at hylden står ude i gården! Dog snyder billedet ikke mere end, at man kan godt visuelt kan se at hylden langtfra er rengjort for nylig. På hylden ligger div. ting som bruges til tilberedning af mad. En prøve viste 1437 RLU, som jo også langt overstiger den øvre grænse for et rent område. Nu er rengøring jo det vigtigste i denne rapport og i almindelig i afdelingen, både før, under og efter produktion. Derfor ønskede slagtermesteren at få advide, om man kunne regne med at det de vaskede i deres opvaskemaskine nu også var rent når maskinen var færdig. Det var jo som sådan rigtigt godt tænkt, da det jo kunne være katastrofalt hvis, de afvaskede spækbrætter m.v. i den tro, at så var det rent og det så ikke var det. Prøven viste heldigt nok et resultat på 15 RLU. Prøven blev taget på det gule spækbræt efter vask og hvor det lige havde fået lov at stå og lufttørre. 10

11 Nu er der taget prøver Hva så nu? Rundturen rundt i afdelingen var god på mange punkter. Den viste et overordnet billede af en afdeling hvor der var styr på tingene, men den viste også en afdeling hvor der var plads til forbedring. Ingen tvivl om at slagtermesteren godt viste hvad der var godt og skidt, og hvordan alle tingene burde være i teorien. Men hvordan får man denne teoretiske viden udmøntet i dagligdagen, hvor der er travlt og hvor der er forskellige personer som er ansvarlige for selve rengøringen. Den bedste løsning er: 1: En mere konkret plan over rengøring af ting/steder som har lav priotet 2: En plan for at se hvor et optimalt ATP tal vil ligge efter rengøring. Jeg vil derfor snakke med virksomheden om, hvis de ønsker det, at få udarbejde en konkret plan for hele deres rengøring. Jeg har her nedenstående taget nogle af de punkter som man rent visuelt kunne se ikke var optimalt i dag. (se den i stor udgave som bilag XX) For at sikrer at man i fremtiden har noget konkret at forholde sig til, bliver man nød til at finde ud af hvad afdelingens ATP tal kan og bør ligge på Denne figur illustrere på en nem måde om rengøringen har været tilfredsstillende eller skal gøres om. Men et optimalt ATP tal kan varierer fra sted til sted og fra maskine til maskine. Har man f.eks. et helt nyt stålbord, og et ældre stålbord med ridser, kan man ikke få samme lave tal på disse to, selvom det i teorien begge er stålborde. Derfor skal man have lavet en dybderengøring i afdelingen for at se hvor langt ned man kan komme på hver enhed. Dette er noget der bliver lavet over 2 3 uger hvor man så måler efter hver rengøring. Man laver både en normal rengøring og så måler og derefter rengøre man igen for at se om man kommer længere ned. Derfra tager man de gennemsnitlige tal og laver viste lyskryds. Jeg har via mit samarbejde med Hygiejnefokus, muligheden for at låne en ATP måler over en længere periode, så det forslået rent faktisk ville kunne lade sig gøre. 11

12 Gruppeopgave: Vi har i gruppen lavet 2 forsøg i LAP. Den første var ifm. den normale undervisning og blev udført med hjælp af kærnemælk. Vi undersøgte både med ATP og med DIP slices og forsøges viste i dette forsøg, at desinfektion havde en virkning, men alm. aftørring med papir havde en også en stor virkning. Der kunne ikke måles noget CFU tal på Dip Slices efter aftørring. Vi tog prøve i ren kærnemælk, derefter efter aftørring m/papir, derefter aftørring med et universalrengøringsmiddel og til sidst som desinfektion brugte vi Ethanol 70%. FAKTA om kærnemælk: Kærnemælk har en PH værdi på 5,5 og høre altså dermed til syre produkter. Produktet indeholder 3,4 gram protein pr. 100 gram. Efterfølgende har vi udført et forsøg i LAP hvor vi forsøgte på æg. Vi har delt ægget i blomme og hvide, for at se om vi kunne se en forskel mellem ægget og en forskel ift. forsøget med kærnemælk. Æggeblomme: Her var der en noget lavere ATP måling fra start, og vi forsøgte her både med et alm. håndopvask og en Grundrens m/salmiak som aftørring. Begge dele ud fra en vis fejlmargen samme resultat, og i dette tilfælde hjælp en desinfektion ikke. FAKTA om æggeblomme: Blommen må anses for at have samme PH-værdi som hviden fra ægget, og dermed ved nylagt have en PH på 7,6 men stiger i løbende, og kan nå op på en PH på 9,7 og er dermed et Base produkt. Der er 15,9 g. protein pr. 100 gram. Æggehvide: Her var der en noget højere ATP måling fra start i forhold til blomme, og vi forsøgte her ligeledes både med et alm. håndopvask og en Grundrens m/salmiak som aftørring. Begge dele ud fra en vis fejlmargen samme resultat, og i dette tilfælde hjælp en desinfektion ikke. FAKTA om æggehvide: Hviden har ved nylagt en PH på 7,6 men stiger i løbende, og kan nå op på en PH på 9,7 og er dermed et Base produkt. Der er 10,9 g. protein pr. 100 gram. Og dermed 1/3 mere end i æggeblommen. 12

13 Kildeangivelse: Til denne opgave er brugt informationer / oplysninger fra: https://da.wikipedia.org/wiki/forside bogen Mikrobiologi af Herluf Thougaard m/ fl. Undervisningsmateriale fra Erhvervsakademi Sjælland Sikkerhedsdatablade fra Hygiejnemanden.dk 13

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet.

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. 1. En klar forbedring, vi håber det fortsætter. 2. Vi syntes det virker fint. 3. Kan især mærke forskellen ved bad/hårvask.

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Produkt & Arbejdsmiljø-pjece

Produkt & Arbejdsmiljø-pjece Rengøringsprodukter Produkt & Arbejdsmiljø-pjece Pjecen er udarbejdet af Udbud & Indkøb i samarbejde med en brugergruppe, som består af fagorienterede repræsentanter fra Odense Kommunes forvaltninger.

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Løsninger til opgaver. i multimedieordbog for RENGØRING. Undervisningsministeriet

Løsninger til opgaver. i multimedieordbog for RENGØRING. Undervisningsministeriet er til opgaver i multimedieordbog for RENGØRING Undervisningsministeriet er til opgaver Ordets stamme Opgave 1 Find stammen Ord spandene karklude mopperne vognen vasket moppede tømte arbejder dosering

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Kangen Water. Change your water change your life

Kangen Water. Change your water change your life Kangen Water Change your water change your life Følgende er forslag f til brug af de 7 typer Kangen vand. Bemærk at denne oversigt er dannet på baggrund af folks tilbagemeldinger ved brug af Kangen vand.

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Indhold Intro Madlogbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Spis op eller not Bakterie-bal, nej tak Gæt en grimasse Intro En del af den mad vi spiser stammer

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Kalve - Råmælkstildeling... 1 2. Kalve - Der ikke drikker... 3 3. Kalve - Med lav temperatur eller feber... 4 4a. Kalve - Sødmælksfodring... 6 4b. Kalve - Fodring med mælkeerstatning... 8 5.

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed.

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed. Køkken & Sundhed Linjens formål: Bidrage til at skabe en forståelse for, hvad kost og sundhed betyder for det enkelte menneske, samfundet, naturen og miljøet. Lære at indgå i arbejds- og undervisningsfællesskaber

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere