8. Forenkling af ejendomsadministrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Forenkling af ejendomsadministrationen"

Transkript

1 Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne. Det sker ved, at kommunerne bedst og billigst muligt stiller velbeliggende, velfungerende og tidssvarende lokaler til rådighed. Det har derfor betydning, at de afsatte midler til vedligehold anvendes effektivt. Med de nye store kommuner er der bedre mulighed for at høste effektiviseringsgevinster gennem specialisering og stordriftsfordele. 118

2 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Opgave- og strukturreformen har også i forhold til ejendomsforvaltningen givet kommunerne anledning til overvejelser om, hvordan forvaltningen skal organiseres fremadrettet. Den generelle tendens er, at kommunerne samler opgaverne vedr. ejendomsadministration centralt. Kommunerne centraliserer ejendomsadministrationen En undersøgelse KL gennemførte sammen med staten og Danske Regioner i viste at 7 ud af 10 kommuner havde samlet eller var ved at samle løsningen af ejendomsopgaver i en ejendomsenhed. Der er særligt to måder kommunerne har valgt at organisere en ny samlet ejendomsforvaltning på. Den ene gruppe har en ejendomsenhed, som har samlet de udførende opgaver og forvalter ejendommene på vegne af fagforvaltningerne og institutionerne (forvaltermodellen). Denne model er den mest udbredte. Den anden gruppe har et ejendomscenter eller en ejendomsenhed, der har den fulde beslutningskompetence i forhold til forvaltning af kommunens ejendomme (selvstændig ejendomsenhed). Kommunernes større økonomiske volumen giver mulighed for samling af opgaverne og specialisering inden for forvaltningen. Det vil kunne styrke de faglige rammer for opgaveløsningen. En forvaltning med mange ejendomsopgaver kan bedre udvikle specialiserede funktioner, der kan sikre høj kvalitet i opgaveløsningen. Specialiserede ejendomsenheder giver samtidig fagforvaltningerne og institutionerne mulighed for at fokusere på deres kerneopgaver. Det kan frigøre fagforvaltningerne og institutionerne for den administrative byrde, det kan være for dem at varetage drift og vedligeholdelse af deres lokaler. Centralisering af ejendomsadministrationen er således sket dels ud fra et effektiviseringshensyn og dels ud fra et forenklingshensyn. 1 Ejendomsadministration i kommuner og regioner bedre rammer for velfærd, udgivet i maj Publikationen kan rekvireres hos KL eller Slots- og ejendomsstyrelsen 119

3 Forenkling også et kommunalt ansvar Med ejendomsadministration fokuseres i denne sammenhæng på ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse, langsigtet om-/nybygning samt kvadratmeterudnyttelse. Vedrørende vedligeholdelse omfattes både den indvendige vedligeholdelse (fx maling af lofter og vægge, vedligeholdelse af sanitet og el-apparater) og den udvendige vedligeholdelse (fx vedligeholdelse af fundament, bygningskonstruktioner og tagbeklædninger). Forenkling af ejendomsadministrationen: Placer ansvaret for indvendig vedligehold decentralt Placer ansvaret for udvendig vedligehold centralt Udnyt fordelene ved en centralisering af ejendomsadministrationen Undgå monopolistisk adfærd Opgaver der henhører under fx facilities management, dvs. alle services, der understøtter kernevirksomheden (fx rengøring, kantine, vagtservice), er ikke omfattet af forenklingsforslagene. Som udgangspunkt kan flere af de overvejelser, der knytter sig til organisering af ejendomsadministration dog overføres til facilities management. Nogle af rationalerne bag centralisering af facilities management er således stordriftsfordele, øget professionalisering og robusthed ift. rekruttering af medarbejdere. Kommunernes erfaring med centralisering af opgaver henhørende under facilities management er imidlertid noget forskellige. Nogle kommuner har kunnet indhøste effektiviseringsgevinster ved at samle rengøringen, køkkendriften og indkøbsfunktionen, mens det i andre kommuner ikke har været muligt. En af begrundelserne for ikke at centralisere fx rengøringsfunktionen er, at udgiften til etablering af en central funktion ikke opvejes af besparelser blandt de decentrale enheder. Herudover kan geografiske forhold og institutionsstruktur have indvirkning på effektiviseringsmulighederne ved en ændret organisering af facilities management områderne. Det er derfor vigtigt forudgående at lave en grundig analyse af effektiviseringspotentialet. 120

4 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forslag til forenkling af ejendomsadministrationen Placer ansvaret for indvendig vedligehold decentralt Placering af en del af ansvaret for vedligehold og drift af bygningerne hos brugeren kan have til formål at ansvarliggøre brugeren. I det lys kan det være hensigtsmæssigt, at den almindelige indvendige vedligeholdelse og almindelige drift påhviler brugeren af bygningen, hvilket da også er normalt i kommunerne. Her er det de enkelte skoler, daginstitutioner osv., der inden for egne økonomiske rammer, står for den indvendige vedligeholdelse og drift. Formålet er at sikre incitamenter til at passe godt på bygningerne og samtidig sikre, at midlerne bruges der, hvor brugerne vurderer, at der er størst behov. Brugerne vil tillige ikke have behov for at anmode om midler i hvert enkelt tilfælde, hvilket sikrer en højere grad af fleksibilitet. Placer ansvaret for udvendig vedligehold centralt Den udvendige vedligeholdelsesstand er ikke i alle tilfælde umiddelbart synlig for brugeren, og der kan derfor være en risiko for, at brugerne prioriterer driftsbevillingerne til løsningen af den primære kerneydelse, frem for til langsigtet vedligeholdelse af bygningerne. Decentralisering af ansvaret for den udvendige vedligeholdelse kan således have utilsigtede konsekvenser. Det anbefales derfor, at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse placeres centralt. 121

5 Forenkling også et kommunalt ansvar Udnyt fordelene ved en centralisering af ejendomsadministrationen Centralisering af ejendomsforvaltninger indebærer en række fordele. Det gælder både ved forvaltermodellen og ved en selvstændig ejendomsenhed. Udover et forventeligt øget fokus på den udvendige vedligeholdelse, vil en centralisering give muligheder for en mere effektiv ressourcestyring og udnyttelse af stordriftsfordele. Endvidere vil en samling af byggefaglige kompetencer skabe bedre rammer for opgaveløsningen. Stordriftsfordele kan opnås gennem besparelser ved fælles indkøb til ejendomsdriften samt fælles udbud på håndværkerydelser på tværs af den interne organisation, fagområder og ejendomme. De fælles indkøb kan omfatte serviceydelser, rådgiverydelser, energiforsyning mv. og besparelserne kan forhandles med leverandørerne som mængderabatter ved storkøb, indgåelse af indkøbsaftaler og langtidskontrakter. Fælles indkøbsordninger vil tillige spare brugerne for ressourcer til at afsøge markedet inden for et givent område. Ved dannelsen af en samlet ejendomsadministration, der blandt andet forestår indkøb, er det endvidere nemmere at opnå en højere grad af efterlevelse af de indkøbsaftaler, der indgås med leverandørerne. Efterlevelse af indkøbsaftaler er afgørende for, at kommunen også på lang sigt kan opnå gode aftaler. 122

6 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Undgå monopolistisk adfærd Ved en centralisering af ejendomsadministrationen (herunder den byggefaglige kompetence) med monopol på ejendomsforvaltning i kommunen skabes en meget stærk og videnstung aktør i kommunen. Det er i den sammenhæng vigtig at etablere nogle mekanismer, der sikrer en fortsat brugerindflydelse og fleksibilitet. Hvis ikke brugeren oplever at kunne blive serviceret og hørt af ejendomsenheden, er der en risiko for, at brugeren henvender sig til en anden aktør på markedet. Dermed kan opstå en situation, hvor brugerne begynder at agere på samme måde, som da ejendomsadministration var decentraliseret. Det er således vigtigt, at den centrale ejendomsenhed opretholder et udstrakt brugerfokus. Kommuner, der samler ejendomsopgaver organisatorisk, bør overveje de rationaler, der ligger i indførelsen af en huslejeordning. Gennem huslejeordninger bevares brugernes indflydelse og ansvarsfølelse overfor de lokaler, de anvender. Samtidig skaber huslejeordninger gennemsigtighed i ejendomsforvaltningen og sikrer kommunalbestyrelsens styringsmuligheder 2. Der er dog en vis administrativ belastning forbundet med en huslejeordning. 2 For yderligere inspiration om ejendomsadministration i kommunerne, herunder indførelsen af huslejemodeller, henvises til rapporten: Ejendomsadministration i kommunerne og regionerne bedre rammer for velfærd. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Staten, KL og Danske Regioner. Rapporten kan rekvireres hos KL eller findes på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside: 123

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere