Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -"

Transkript

1 Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

2 Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske kolleger. En del tosprogede medarbejdere har ikke formelle arbejdsmarkedskompetencer og har et mangelfuldt dansk. Derfor er det vanskeligt for mange tosprogede at tilegne sig et tilfredsstillende fagligt udbytte af en ordinær AMU-aktivitet. AMU s tilbud til tosprogede gør det muligt at tilrettelægge faglige uddannelser sammen med danskundervisning og på denne måde sikre, at deltagerne får et tilfredsstillende fagligt udbytte af uddannelserne. Tosprogede medarbejdere kan også have behov for at udvikle deres danskkundskaber i forhold til at varetage konkrete arbejdsfunktioner og kunne kommunikere med ledelse og kolleger. Muligheden for at kombinere AMU-tilbud med dansk som andetsprog er oplagt for at sikre, at tosprogede opnår de samme faglige kvalifikationer som deres danske kolleger og få styrket deres dansk- kundskaber. Som forberedelse til et undervisningsforløb tilbyder VEU-centeret Individuel Kompetencevurdering (IKV) som redskab til afdækning af faglige og sproglige forudsætninger hos de tosprogede medarbejdere. På denne måde sikres det, at undervisningstilbuddet tager udgangspunkt i medarbejderens forudsætninger og i virksomhedens behov. Kontakt VEU-center Øst og Øerne eller den nærmeste erhvervsskole for at høre nærmere om mulighederne. Kursusforløb AMU-programmet har en række kurser målrettet personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har brug for undervisning, der tager højde for særlige sproglige eller faglige forudsætninger, for at de kan begå sig på arbejdsmarkedet. Uddannelsesforløb til tosprogede kan tilrettelægges som et særligt uddannelsesforløb for tosprogede. Det giver større fleksibilitet og øger mulighederne for at imødekomme uddannelsesbehovet. Uddannelser til tosprogede It og dansk ialt 10 dage Rengøring og dansk ialt 45 dage Vaskeri, dansk og praktik ialt 25 dage Fakta om tosprogede på arbejdsmarkedet Der er ca indvandrere i Danmark. Indvandrerne kom her til under tressernes og halvfjerdsernes højkonjunktur og som flygtninge fra verdens brændpunkter i firserne og halvfemserne. Gennem de senere år er der kommet et betydeligt antal lønmodtagere fra de nye EU-lande i Østeuropa. Mange arbejdskraftindvandrere er udelukkende kommet hertil for at arbejde og har hidtil kunnet klare sig uden at lære dansk. Arbejdskraftindvandrere efterspørger sjældent efteruddannelse af egen drift og deres deltagelse i AMU er meget begrænset. Langt færre indvandrere end danskere har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kun ca. halvdelen af de nye arbejdskraftindvandrere deltager i et danskuddannelsestilbud. Dansk ialt 30 dage Deltager, på AMU-kurset Rengøringskurser for offentlige- og privatansatte medarbejdere (EUC Sjælland/ NSI): Jeg oplever, at mine medarbejdere har fået et større ordforråd, og det er blevet lettere at kommunikere, især om det rengøringsfaglige IKV i AMU F/I - Individuel kompetencevurdering, nr I danskundervisningen har jeg fået hjælp til at få styr på ordene - ryg, knæ, albue, skulder. Jeg forstår mere, når jeg hører dansk, og jeg kan bedre tale om mit arbejde. Man får også gode venner på holdet, og jeg håber at komme på kursus igen, siger Yu Chun- Knudsen. Skolerne har kompetencevurderet alle, som skulle på kursus, og det har dannet grundlag for, at de kunne målrette undervisningen både fagligt og sprogligt til netop mine medarbejdere Lone Højgaard Petersen Rengørings- og kantineleder Faxe kommune

3 Info til VEU konsulenter I VEU-centerets opsøgende indsats over for virksomhederne er det vigtigt at rette blikket mod arbejdspladser eller brancheområder, der beskæftiger tosprogede medarbejdere. Det kan fx være grupper af tosprogede medarbejdere i kommunerne inden for rengøringsområdet, servicemedarbejdere på sygehusene eller i større private rengørings- og servicevirksomheder, men også en lang række fremstillings- samt bygge- og anlægsvirksomheder i regionen beskæftiger tosprogede medarbejdere. Det øgede fokus på opkvalificering og jobrotation giver mulighed for at målrette indsatsen og inddrage en bred kreds af samarbejdspartnere i opgaven. I VEU-center Øst og Øernes dækningsområde har der været en støt stigende interesse for opkvalificering af tosprogede medarbejdere inden for blandt andet rengørings- og vaskeribranchen. Interessen er fra virksomhedernes side båret frem af, at jobs i servicebranchen i stigende omfang varetages af tosprogede lønmodtagere, ofte med utilstrækkelige danskkundskaber. Det gør det vanskeligt for dem at kommunikere med kollegerne og tilegne sig viden om arbejdsprocesser, sikkerhedsregler, administrative rutiner osv. I den østlige del af regionen er der igangsat jobrotationsprojekter, hvor formålet er sproglig og faglig opkvalificering af tosprogede medarbejdere. Det sker i et samarbejde mellem fagforeninger, kommuner, jobcentre og private virksomheder. Det er med andre ord muligt at gennemføre faglige AMU-aktiviteter kombineret med dansk for målgruppen, men det kræver erfaringsmæssigt et tæt og koordineret samarbejde mellem skoler, kommuner, virksomheder og fagforeninger. I forbindelse med rotationsprojekterne er der forud for tilrettelæggelsen og placeringen af hver enkelt deltager på et hold, gennemført et IKV forløb for hver medarbejder, hvor sprogtest og faglig afklaring har været i fokus. Resultatet af IKV en har været afgørende i forhold til at bygge videre på den enkelte medarbejders kvalifikationer, styrke indlæringen og motivere til læring. En forholdsvis stor kursistgruppe har gjort det muligt at oprette tre kurser med forskellige niveauer, hvor undervisningen på det enkelte kursus er nøje tilrettelagt og differentieret i forhold til deltagernes forudsætninger og behov. En del skoler har ikke ansat undervisere med en uddannelse i dansk som andetsprog. Derfor lægges der op til, at AMU-udbydere og sprogcentre samarbejder om at løse opgaven lokalt. Endvidere bør skolerne, indenfor VEU-centerets dækningsområde, samarbejde indbyrdes om at udbyde konkrete faglige AMU-uddannelser kombineret med dansk som andetsprog for at undgå aflysninger og sikre gennemførelse af de udbudte uddannelser.

4 F/I kurser og særlige uddannelsesforløb for tosprogede På et særligt uddannelsesforløb kombineres et F/I* kursus med et eller flere F/I kurser, AMU kurser eller enkeltfag optaget i en FKB. Der er mulighed for at forlænge kurser og etablere dobbeltlærerdækning. Der kan endvidere indgå uddannelsespraktik i et særligt uddannelsesforløb for tosprogede. AMU-programmet rummer følgende F/I kurser Dansk som andetsprog for F/I - basis nr , 40 dage Dansk som andetsprog for F/I - alment niveau nr , 40 dage Dansk som andetsprog for F/I - udvidet niveau nr , 40 dage Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I nr , 10 dage Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne F/I nr , 3 dage Arbejdsmarked, it og jobsøgning F/I nr , 40 dage Introduktion til det danske arbejdsmarked F/I nr , 3 dage Praktik for F/I nr , 48 dage Individuel kompetencevurdering i AMU F/I nr , 10 dage Almen fødevarehygiejne for F/I nr , 5 dage Introduktion til et brancheområde F/I nr , 40 dage Dansk F/I kurser kan som andre AMU kurser afkortes på baggrund af en IKV, såfremt kursisten opnår den handlingsorienterede målformulering. Særlige krav Deltagere på F/I kurser og Særlige uddannelsesforløb for tosprogede må ikke have dansk som modersmål. Endvidere skal de sproglige forudsætninger som minimun svare til niveauet for prøve i dansk 1, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. Yderligere krav og muligheder i forbindelse med et Særligt uddannelsesforløb for tosprogede Sprogtest foretages senest ved opstarten af det særlige uddannelsesforløb for tosprogede. Ligger sprogtesten forud for forløbet oprettes en IKV. Forlængelse en af et AMU-kursus/Enkeltfag optaget i en FKB kan forlænges med op til 25 %. Dobbeltlærerdækning - Indgår dansk i forløbet, kan der etableres dobbeltlærerdækning i op til 1/3 af den ugentlige undervisningstid. For den tid, der er dobbeltlærerdækning eller overlap mellem dansk og andet/ andre AMU-kurser, trækkes/beregnes begge taksametre. Koordinationstakst - Skolen trækker/beregner en tillægstakst til koordination af særlige uddannelsesforløb for tosprogede. *Flygtninge/Indvandrere

5 Eksempler Eksempel 1 Dansk Åbent værksted for enkeltkursister/hold Kort beskrivelse Andet Det åbne værksted er et tilbud om danskundervisning til tosprogede. Undervisningen kan etableres for enkeltkursister, for mindre grupper eller hele hold. Fleksibiliteten kan være høj med hensyn til antal timer pr. uge, dage og tidspunkter. I praksis afhænger det af volumen og eventuelle samarbejdsrelationer med eksempelvis et sprogcenter. Kursisten sprogtestes/ikv es med henblik på valg af Dansk F/I kursus. Tosprogede som har behov for at styrke danskfaglige kompetencer. et i undervisningen afspejler det valgte Dansk F/I kursus, i dette eksempel er niveauet basis. Kursistens danskfaglige kompetencer på basisniveau styrkes. Dansk F/I kurser har en varighed på 40 dage, i dette eksempel er varigheden 30 dage, afkortningen sker på baggrund af en IKV. I et åbent værksted er danskunderviserne vant til at differentiere undervisningen og kan håndtere flere niveauer/kursusmål samtidig. IKV en afdækker, hvilket niveau kursisten skal undervises på, samt hvilke danskfaglige discipliner vedkommende har brug for at styrke i forhold til målformuleringen på de tre dansk F/I-kurser. I eksemplet vurderes det, at kursisten kan nå målet på ¾ af tiden. Eksempel 2 It og dansk Særligt uddannelsesforløb for tosprogede Kort beskrivelse Kursusforløb, hvor danskundervisningen er integreret i det samlede forløb. It-kurserne er blevet forlænget, og der er overlap mellem dansk og it. Dansk understøtter undervisningen i it. Kursisten IKV es med henblik på tilrettelæggelse af undervisningen. Tosprogede, som har behov for at styrke it-faglige kompetencer. Eksempelvis medarbejdere fra en virksomhed, der omlægger produktionen. Grundlæggende it-kurser og fagunderstøttende dansk. Primært styrkes kursistens It-kompetencer. Samlet varighed 10 dage It-kurserne er forlænget fra 4 til 5 dage. Dobbetlærerdækning/overlap mellem dansk og it i 3 dage, dvs. at dansk oprettes på 8 dage.

6 Eksempler Eksempel 3 Rengøring og dansk Særligt uddannelsesforløb for tosprogede Kort beskrivelse Andet Kursusforløb, hvor danskundervisningen er integreret i det samlede forløb. Rengøringskurset m.fl. er blevet forlænget, og der er overlap mellem dansk og de faglige AMU-kurser samt F/I-kurset. Danskundervisningen vil understøtte de øvrige kurser, men skal samtidig tilrettelægges på en måde, så målformuleringen for kurset opnås. Kursisten IKV es med henblik på valg af Dansk F/I kursus og tilrettelæggelse af undervisning. Tosprogede, som har behov for at styrke såvel danskfaglige som rengøringsfaglige kompetencer. Kurser i grundlæggende rengøring, fødevarehygiejne og intro til arbejdsmarkedet samt Dansk F/I. I eksemplet er niveauet alment. Kursisten styrker både danskfaglige og rengøringsfaglige kompetencer, samtidig med at de opnår større indblik i arbejdsmarkedsforhold. Samlet varighed 45 dage. Rengøring, hygiejne og intro til arbejdsmarkedet forlænget fra 18 til 22,4 dage. Dobbetlærerdækning/overlap mellem dansk og øvrige kurser i 12,4 dage, dvs. at dansk oprettes på 35 dage. Undervisere i dansk er vant til at differentiere undervisningen og kan håndtere flere niveauer/kursusmål samtidig. Det er således muligt at oprette to særlige uddannelsesforløb med forskellige dansk F/I kurser og i praksis samlæse holdene. Med baggrund i IKV erne sammensættes det eller de særlige uddannelsesforløb, så det bedst muligt imødekommer kursisterne og virksomhedernes behov. IKV en afdækker dels, hvilket danskniveau den enkelte kursist skal undervises på, dels hvilke danskfaglige dicipliner vedkommende har brug for at styrke, og dels de rengøringsfaglige kompetencer. Eksempel 4 Vaskeri, dansk og praktik Særligt uddannelsesforløb for tosprogede Kort beskrivelse Kursusforløb, hvor danskundervisningen er integreret i det samlede forløb. Vaskerikurserne mv. er blevet forlænget, og der er overlap mellem dansk og de faglige AMU-kurser samt F/I-kurset. Dansk understøtter den øvrige undervisning. I eksemplet er kursisterne ledige, og der indgår en praktik i en virksomhed. Kursisten IKV es med henblik på tilrettelæggelse af undervisning. Tosprogede ledige, der opkvalificeres til beskæftigelse i vaskeribranchen - eksempelvis som jobrotationsvikarer. Grundlæggende vaskerikurser, intro til arbejdsmarkedet samt fagunderstøttende dansk. Derudover praktik på et vaskeri. Kursistens faglige kompetencer styrkes samtidig med, at de bliver introduceret til arbejdsmarkedet og prøver at arbejde på et vaskeri. Samlet varighed 25 dage Uddannelsespraktik i virksomhed 5 dage. Vaskeri, dansk og intro til arbejdsmarkedet forlænget fra 9 til 11,1 dage. Dobbetlærerdækning/overlap mellem dansk og øvrige kurser i 3,6 dage, dvs. at dansk oprettes på 12,5 dage.

7 PROJEKTET ER STØTTET AF DEN TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE I UNDERVISNINGSMINISTERIET

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Sig aldrig nej til uddannelse!

Sig aldrig nej til uddannelse! www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR. 1 17. ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

Grundlæggende faglig regning (47668)

Grundlæggende faglig regning (47668) Grundlæggende faglig regning (47668) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller,

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere