Svanemærkning af Rengøringstjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Rengøringstjenester"

Transkript

1 Svanemærkning af Rengøringstjenester Version marts juni 2016 Nordisk Miljømærkning

2 Indhold Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan søger man? 4 Hvad kræves der for at blive Svanemærket? 5 1 Generelle krav til ansøger 6 2 Krav til kemikalier 6 3 Krav til transport 10 4 Krav til affald 12 5 Brug af miljømærkede produkter 13 6 Pointsammentælling 15 7 Kvalitet 16 8 Etik/arbejdsmiljø og miljø/kvalitetsledelse 17 Markedsføring 20 Svanemærkets udformning 20 Efterkontrol 21 Hvor længe gælder licensen 21 Nye kriterier 21 Ordforklaring 22 Bilag 1 Kontrol, uddybninger og vejledning, 4 sider Bilag 2 Kemikalier i ydelsen Bilag 3 Kemikalier Bilag 4 Miljø- og kvalitetsledelse, 4 sider Bilag 5 Dokumentation for krav O14 Bilag 6 Indholdsstoffer i ikke miljømærkede kemikalier Bilag 7 Markedsføring af Svanemærkede rengøringstjenester Bilag 8 Oversættelsesnøgle GHS (Globally Harmonised System) 076 Rengøringstjenester, version 2.3, 9. oktober 2012 Adresser Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive lands regering. For yderligere oplysninger se hjemmesiderne: Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHarlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FIN Helsingfors Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kilden, Nordisk Miljømærkning, oplyses.

3 Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? En Svanemærket rengøringstjeneste er en virksomhed, som tilbyder sine kunder miljøtilpasset rengøring. I den Svanemærkede rengøringstjeneste er der et lavt forbrug af kemikalier og høj andel af miljøtilpassede kemikalier. Miljøbelastningen i form af drivhusgasser minimeres ved skrappe krav til transport og brug af affaldsposer. Alt dette samtidig med at rengøringskvaliteten er tilfredsstillende og personalet er godt uddannet. Hvorfor vælge Svanemærkning? l Rengøringsvirksomheder kan anvende varemærket Svanen i sin markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendelse og troværdighed inden for Norden. l Svanemærket er en omkostningseffektiv og enkel måde at kommunikere miljøarbejde og miljøengagement til kunder. l En mere miljøtilpasset virksomhed giver ofte muligheder for reducerede omkostninger ved f.eks. at sænke forbruget af transport og rengøringsmidler. l En mere miljøtilpasset drift forbereder rengøringsvirksomhederne på fremtidige miljøkrav. l Miljøspørgsmål er komplekse og det kan tage lang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmål. Svanemærkningen kan ses som en guide til dette arbejde. l Svanemærkningen indeholder ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav eftersom miljø og kvalitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svanelicens også kan ses som et kvalitetsstempel. Hvad kan Svanemærkes? Virksomheder som tilbyder almindelig rengøring kan Svanemærkes. Med almindelig rengøring menes opgaver, som er nødvendige for at holde et indendørs område rent: regelmæssig rengøring og hovedrengøring, hvor vedligehold af gulve, indsamling af affald etc. er omfattet af disse opgaver. Almindelig rengøring kaldes i dette dokument blot rengøring. Specialrengøring og vinduespudsning er ikke omfattet af produktgruppen. Se yderligere forklaringer i kapitel Ordforklaring. Afgrænsningen gør det muligt, for rengøring rettet mod private forbrugere, virksomheder og det offentlige, at opnå Svanemærket. Det gælder både for rengøring, der udføres af entreprenører og rengøring, der sker i eget regi. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

4 Miljømærkning sker kun til hele ydelsen - dvs. en udøver kan f.eks. ikke nøjes med at sælge Svanemærket rengøring til enkelte kunder og lade øvrigt salg være ikke Svanemærket. Dog kan udøveren dele ydelsen op i adskilte økonomiske resultatenheder (hvis rengøringsvirksomheden internt er opdelt i afdelinger med hver sit regnskab f.eks. regionsafdelinger eller afdelinger efter kundetyper). I givet fald skal navnet på den eller de resultatenheder, der søges for oplyses på ansøgningsskemaet. Hvordan søger man? Kriterierne for rengøringstjenester består af en kombination af obligatoriske krav og pointkrav. De obligatoriske krav markeres med O + nummer og skal altid opfyldes. Pointkravene markeres med P + nummer. Ansøger skal fremsende redegørelse og dokumentation for hvert pointkrav, så der for hvert krav fås et vist antal point. Point regnes sammen og for at få licens, skal man opnå en vis mængde point. Kravdelen kan også anvendes som en tjekliste, hvor hvert krav følges af afkrydsningsfelter; og, for om kravene opfyldes. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet skal dokumenteres. Der findes også forskellige symboler, der anvendes for at lette arbejdet. Symbolerne er: ( Send med Kravet kontrolleres på stedet ; Send med rutine i miljø- og kvalitetssikringen Hvis kravet kræver en forklaring (f.eks. fodnoter), skrives den direkte efter kravet, med kursiv tekst (forklarende tekst). Ansøgning Ansøgningen sendes til Nordisk Miljømærkning i det land, rengøringstjenesten skal drives, se adressen på side 2. Ansøgningen består af en ansøgningsblanket og dokumentation, som viser, at kravene i dette kriteriedokuments afsnit 1 til 8 opfyldes. Yderligere oplysninger og hjælp vedrørende ansøgningen er tilgængeligt på det pågældende lands hjemmeside. En Svanemærket rengøringsservice kan ikke registreres i andre lande. På grund af miljøbelastningen ved at udføre serviceydelsen i de enkelte lande, skal en udvidelse af ydelsen til et andet land dokumenteres, som var der tale om en helt ny ansøgning. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

5 Kontrol på stedet Inden der bevilliges licens kontrollerer Nordisk Miljømærkning på stedet, at kravene opfyldes. Ved kontrollen skal ansøger kunne fremvise materiale for beregninger, original til indsendt attest, måleprotokol, indkøbsstatistik og lignende som støtter kravene. Læs mere i bilag 1 afsnit 1. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindelse med, at virksomheden søger licens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på den Svanemærkede rengøringstjenestes omsætning. Spørgsmål Ved spørgsmål kontaktes Nordisk Miljømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at blive Svanemærket? Kriterierne for rengøringstjenester består af krav til kemikalieforbrug, kemikalieindhold, transport og affaldsmængde. Disse krav er hovedsagelig sat i enheden per m 2, som er det samlede antal kvadratmeter, som der rengøres om året. Derudover er der krav til opfølgning på rengøringskvaliteten, administration, etik og uddannelse af personalet. For at få Svanelicens kræves det at: l Samtlige obligatoriske krav opfyldes l At man opnår minimum 16 point i pointkravene ud af 27 mulige. Hvis udøveren ikke benytter køretøjer til rengøringen eller kun har køretøjer til andet end rengøring, skal mindst 13 point opnås ud af 22 mulige. l Nordisk Miljømærkning har været på kontrolbesøg, se bilag 1 afsnit 1. Beregninger i kravene I de krav, hvor ansøgeren skal sammenstille tal for årsforbrug, skal oplysninger fra det seneste år eller for en periode på mindst tre måneder benyttes. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

6 1 Generelle krav til ansøger Obligatoriske krav O1 Rengjorte kvadratmeter Ansøger skal beregne antal rengjorte kvadratmeter gulvareal på et år. Hvis ansøgeren, ud over rengøring tilbyder specialrengøring og eller øvrige tjenester, skal disse adskilles fra rengøring i forbindelse med beregningen af antal rengjorte kvadratmeter i løbet af året. Antal rengjorte m 2 gulvareal udregnes ud fra oplysninger om rengøringsfrekvens og kvadratmeter i kontrakterne. Se regneeksempel i bilag 1 afsnit 2. Der findes to måder at beregne antal rengjorte kvadratmeter: 1) Ud fra oplysninger om rengøringsfrekvens og kvadratmeter i kontrakterne. Se regneeksempel i bilag 1 afsnit 2. 2) Ud fra antal produktionstimer/årsværk: Antal m 2 på et år = antal årsværk x m 2 Antal fuldtidsansatte multipliceres med en skabelonsværdi for årsværk (en fuldtidsansat anslås at rengøre m 2 under et år). ( Redegørelse for beregning af antal rengjorte kvadratmeter gulvareal i løbet af et år, uden eventuelle ydelser som ikke omfattes af licensansøgningen. Kravet opfyldes? 2 Krav til kemikalier Obligatoriske krav O2 Informationer om kemikalier For hvert kemikalie skal der som minimum være følgende informationer: Leverandørbrugsanvisning/sikkerhedsdatablad. En kort beskrivelse af midlets funktion og dosering, herunder muligheder for doseringsanordninger (pumpe, doserings-tap, målebægre, injektionssystem, doseringsanlæg) (kan fremgå af leverandørbrugsanvisningen). ( Leverandørbrugsanvisninger/sikkerhedsdatablad for alle kemikalier og eventuelt yderligere information om kemikaliernes funktion og dosering. Hvis udøveren har et certificeret miljøledelses- eller kvalitetssystem (ISO/EMAS eller lignende) som dækker den rengøring, der skal miljømærkes, behøver han ikke at indsende leverandørbrugsanvisninger eller kemikalieinformationer. Da er det tilstrækkeligt at sende kopi af certifikat samt kopi af det aktuelle punkt i kvalitetssystemet, der dækker ovenstående krav. O3 Korrekt dosering For at sikre korrekt dosering, skal alle medarbejdere have doseringsanordninger eller målebægre til rådighed, hvor der rengøres. Dette skal være en del af virksomhedens rutiner. ( Fremsend afsnittet i rutinerne, som viser at kravet overholdes. Kontrolleres på kontrolbesøg. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

7 O4 Kemikalieforbrug over 640 μl (mikroliter)/m 2 Et kemikalieforbrug over 640 μl (mikroliter)/m 2 er ikke tilladt. Forbruget beregnes på basis af den totale mængde brugt rengøringsmiddel (inklusiv vand i produktet). Vaskepulver til rengøringsvirksomhedens egne vaskemaskiner skal også medregnes. Hvis vaskepulver eller rengøringsmidler oplyses i kg, skal dette omregnes til ml via oplysninger om densiteten på datablad eller emballage. Se eksempler på rengøringsmidler der regnes med i bilag 2. Kemikalier til specialrengøring kan undtages fra beregningen. Kemikalier, der håndteres af rengøringsselskabet for kunden, uden det direkte har med rengøringsydelsen at gøre, f.eks. påfyldning af opvaskemiddel i kundens opvaskemaskiner, påfyldning af håndopvaskemiddel til kundens brug, håndsæbe på toiletter eller isbekæmpelsesmiddel ved snerydning, regnes ikke med. Vaskemiddel i pulverform skal multipliceres med 4 for beregning af kemikalieforbrug. ( Opgørelse over samlet forbrug af rengøringsmidler (inklusiv vaskemidler til egne vaskemaskiner) per m 2. Udfyldt bilag 3 kan bruges (Kan rekvireres på elektronisk form hos Nordisk Miljømærkning). Pointkrav P1 ( Se O4 Kemikalieforbrug Forbruges mindre end 140 μl kemikalier/m 2 rengjort areal per år: 5 p Forbruges mellem μl kemikalier/m 2 rengjort areal per år: 4 p Forbruges mellem μl kemikalier/m 2 rengjort areal per år: 3 p Forbruges mellem μl kemikalier/m 2 rengjort areal per år: 2 p Forbruges mellem μl kemikalier/m 2 rengjort areal per år: 1 p Forbruges mellem μl kemikalier/m 2 rengjort areal per år: 0 p Forklaring på beregning se O4 Point opnået: p Obligatoriske krav O5 Andel miljømærkede kemikalier Andelen af miljømærkede kemiske produkter skal være over 50 %. Andelen beregnes i volumen- % af total mængde kemikalier brugt per år. Se under O4, hvilke kemikalier der regnes andel miljømærkede kemiske produkter ud fra. Et miljømærket kemiske produkter har licens eller tilsvarende et såkaldt type 1 mærkesystem (ifølge ISO standarderne), (se bilag 1 afsnit 3 for eksempler). ( Redegørelse for andelen af miljømærkede kemiske produkter. Brug gerne bilag 3. (Kan rekvireres på elektronisk form hos Nordisk Miljømærkning). Kravet opfyldes? Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

8 O6 Ikke miljømærkede kemiske produkter, fareklassificering Kemiske produkter som ikke er miljømærkede, må ikke være klassificeringspligtige som angivet i følgende tabel. Kemiske produkter som inngår i rengjøringsservietter/wet-wipes omfattes også av dette kravet. Klassificering Faresymbol iht 67/548/EEC Miljøfarlig R50, R50/53 eller R51/53 med N R52, R53 eller R52/53 uten N CLP-forordning 1272/2008 Akut 1: H400 Kronisk 1, 2: H410, H411 Kronisk 3, 4: H412, H413 Meget giftig Tx (T+ i Norge) Akut 1, 2: H330, H310, H300 STOT SE 1: H370 Giftig T Akut 2, 3: H301, H311, H330, H331 STOT SE 1: H370 STOT RE 1: H372 Sundhedsskadelig Xn (Undtaget: professionelle produkter kan mærkes R20, R21 og/eller R22 hvis emballagen er udformet, så brugeren ikke kommer i kontakt med produktet) Xn med R42 eller Xi med R43 Carc med R40, R45 og/eller R49 Akut 4: H332, H312, H302 STOT RE 2: H373 STOT SE 2: H371 Asp. Tox 1: H304 (Undtaget: profesionelle produkter kan mærkes Akut 4: H332, H312, H302 hvis emballagen er udformet, så brugeren ikke kommer i kontakt med produktet.) Resp. Sens. 1: H334 Skin Sens. 1: H317 Kar 2: H351 Kar 1A, 1B: H350 eller H350i Mutagent Mut med R46 og/eller R68 Muta 1B: H340 Muta 2: H341 Allergifremkaldende Kræftfremkaldende Reproduktionstoksisk Rep med R60, R61, R62, R63 og/eller R64 Rep 1A: H360 Rep 1B: H360 Rep 2: H361 Lact: H362 R50: Meget giftig for vandlevende organismer, R50/53: Meget giftig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet, R51/53: Giftig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet, R52: Skadelig for vandlevende organismer, R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet, R52/53: Skadelig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet, R20: Farlig ved indånding, R21: Farlig ved hudkontakt, R22: Farlig ved slugning, R42: Kan give allergi ved indånding, R43: Kan give allergi ved hudkontakt, R40: Mulig fare for kræft, R45: Kan forårsage kræft, R49: Kan forårsage kræft ved indånding, R46: Kan forårsage arvelig skade, R60: Kan skade forplantningsevnen, R61: Kan give fosterskader, R62: Mulig fare for skade på forplantningsevnen, R63: Mulig fare for fosterskade, R64: Kan skade barn som får modermælk, R68: Mulig fare for varig helseskade. Klassificeringen gælder i henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF med senere ændringer og tilpasninger eller GHS (Globally Harmonised System). Ved overgang til GHS (Globally Harmonised System) kan kravet til klassificering af produktet omregnes efter tabel i Bilag 8. Vi gør opmærksom på, at producenterne af råvarer/produkt er ansvarlig for klassificeringen. Desinfektionsmiddel skal opfylde overstående krav. Undtagelse: Kvaternære ammoniumsalte angående miljøfarlighed. ( Produktets sikkerhedsdatablad i henhold til gældende lovgivning i ansøgerlandet f.eks. i bilag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). Hvis produktet er mærket med R20, R21 og/eller R22 (Akut 4: H332. H312, H302) skal en beskrivelse af emballagens udformning vedlægges. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

9 O7 Ikke miljømærkede kemikalier, stoffer som ikke må indgå Følgende indholdsstoffer må ikke indgå 1 i produktet: l Reaktive klorforbindelser, som for eksempel natriumhypoklorit. Undtagelse: Reaktive klorforbindelser må anvendes hvis myndighederne foreskriver det samt ved desinfektion af svømmebassiner. l Klororganiske forbindelser Undtagelse: Kvaternære ammoniumsalte kan bruges på arealer, hvor det er krævet for at hindre mikro-biologisk vækst (som f.eks. saunaer) Argumentation for arealer hvor benzalkoniumklorid bruges skal medsendes l Alkylfenoletoksylater (APEOs) samt derivater af APEO l Lineære alkylbenzensulfonater (LAS) l EDTA, DTPA og NTA l Sølv-nanopartikler l Perfluorinerede og polyfluorinerede alkylerede forbindelser (PFAS) l Metyldibromo Glutaronitrile (MG) l Optisk hvidt Kemiske produkter som indgår i rengøringsservietter/wet-wipes er også omfattet af dette kravet. 1 Som indgående stof regnes, med mindre andet er nævnt, alle stoffer i produktet, også tilsatte additiver (f.eks. konservering eller stabilisator) i råvarerne, men ikke forureninger fra råvareproduktionen.som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i det færdige produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 vægt %, 100 mg/kg), men ikke stoffer, der er tilsat en råvare eller produktet bevidst og med et formål, uanset mængde. ( Udfyldt og underskrevet erklæring, bilag 6. ( Ved brug af kemikalier med bensalkoniumklorid: Rengøringsvirskomheden skal sende beskrivelse af de arealer hvor kemikaliet bruges. Pointkrav P2 ( Se O5 Miljømærkede kemikalier Er andelen af miljømærkede kemikalier mere end 95 volumen- %: 5 point Er andelen af miljømærkede kemikalier mellem volumen- %: 4 point Er andelen af miljømærkede kemikalier mellem volumen- %: 3 point Er andelen af miljømærkede kemikalier mellem volumen- %: 2 point Er andelen af miljømærkede kemikalier mellem volumen- %: 1 point Er andelen af miljømærkede kemikalier under 55 volumen- %: 0 point. Point opnået: p P3 Koncentrerede produkter Er mere end 30 volumen- % af rengøringskemikalierne koncentrerede produkter tildeles 1 point. Er mere end 50 volumen- % af rengøringskemikalierne koncentrerede produkter tildeles 2 point. Koncentrerede rengøringskemikalier indeholder min. 30 % aktivt indhold. Procenten regnes som vægtprocenten af aktivt stof i kemikaliet. Opgørelsen laves ud fra oplysninger på rengøringskemikaliernes datablade. Hvis databladet angiver indholdsstoffer i intervaller, regnes det aktive indhold som laveste koncentration i intervallerne. Hvilke kemikalier, der medregnes for at finde volumen- % af rengøringskemikalierne, kan ses under O4. ( Sammenstilling af andelen af koncentrerede produkter i rengøringsvirksomheden. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23) p

10 3 Krav til transport Hvis udøveren ikke har køretøjer, der benyttes til rengøring, bortfalder krav til transport. Obligatorisk krav O8 Andelen af Euronorm IV køretøjer Andelen af Euronorm IV biler skal være minimum 95 % af den samlede mængde køretøjer. Alternativt skal mindst 95 % af virksomhedens samlede kørselsstrækning per år foretages i køretøjer som lever op til Euronorm IV. Kravet omfatter udøverens egne og leasede personbiler og varebiler, som bliver brugt til kørsel i forbindelse med rengøring. Køretøjer der anvendes af arbejdsledere, driftsledere, rengøringsassistenter, planlæggere, inspektører mv. er således omfattet af kravet. Euronorm IV personbiler opfylder emissionskrav, som blev obligatoriske i EU For varebiler trådte Euronorm IV i kraft Et køretøj mærket som Euronorm V eller VI opfylder også kravene til Euronorm IV. Eldrevne biler er udelukket denne beregning. Hybridbiler skal leve op til Euronorm IV kravet. Information om hvilke biler der er Euronorm IV kan ses på: Danmark: Sverige: under biler og under: Bilar, brändsleförbukning och vår miljö. I Sverige kaldes de miljøklasse 2005 eller miljøklasse Hybrid biler. ( Dokumentation for køretøjer der lever op til Euronorm IV, enten i form af erklæringer fra producenten eller i form af information fra officielle opgørelser over Euronormen på køretøjet. ( Beregning af andel Euronorm IV køretøjer af den samlede mængde køretøjer som bruges til rengøring. Alternativt, en beregning af andel km per år kørt i Euronorm IV køretøjer i forhold til det samlede km kørt, baseret på dokumentation for antal km kørt i hvert køretøj. Eldrevne biler regnes ikke med. ( Offentlig registrering som viser kjøretøyets produksjonsår. Kravet opfyldes? Bilag nr O9 Maximalt forbrug af brændstof til transport Det samlede forbrug af brændstof til transport må ikke overstige 9,0 l/100 km eller 0,75 ml/m 2. Dog må rengøringsvirksomheder med over 80 % kunder med et rengøringsareal på under 200 m 2 have et samlet forbrug af brændstof til transport op til 1,00 ml/m 2. Overstående krav gælder for benzin og diesel. Nordisk Miljømærkning kan godkende omregningsfaktorer for andre drivmidler (t.ex. gas) hvis disse kan dokumenteres. Kravet omfatter udøverens egne og leasede personbiler og varebiler, som bliver brugt til kørsel i forbindelse med rengøring. Køretøjer der anvendes af arbejdsledere, driftsledere, rengøringsassistenter, planlæggere, inspektører mv. er således omfattet af kravet. Forbrug i ml/m 2 : Sammenlagt årlige forbrug af brændstof til transport per rengjorte m 2. Forbrug i l/100 km er sammenlagt forbrug af brændstof til transport per opgjorte antal kørte km. Generelle data fra bilproducenten om bilens brændstofudnyttelse er ikke nok. ( Beregning som i pointkrav til transport. Se herunder. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

11 Pointkrav Point opnået: Ansøger skal vælge at anvende et af kravene P4 eller P5, og kan kun benytte pointbidrag fra en af dem til den samlede point sum. Kravet omfatter udøverens egne og leasede personbiler og varebiler, som bliver brugt til kørsel i forbindelse med rengøring. Køretøjer der anvendes af arbejdsledere, driftsledere, rengøringsassistenter, planlæggere, inspektører mv. er således omfattet af kravet. P4 Brændstofforbrug til transport A: For rengøringsvirksomheder, som har over 80 % kunder med et rengøringsareal under 200m 2 gælder følgende krav: Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) under 0,20: 5 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,20-0,39: 4 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,40-0,59: 3 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,60-0,79: 2 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,80 0,90: 1 P p B: For alle andre rengøringsvirksomheder gælder følgende krav: Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) under 0,15: 5 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,15-0,29: 4 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,30-0,44: 3 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,45 0,59: 2 P Er brændstofforbrug til transport (ml/m 2 ) mellem 0,60 0,70: 1 P p Ved dokumentation af indkøb af brændstof med bioethanolindhold over 80 % kan det indkøbte bioethanol-brændstof omregnes til ml brændstof per m 2 ifølge kravniveauerne med følgende omregning: X*0,7 = Y Hvor X = liter indkøbt brændstof med bioethanolindhold over 80 % Og Y = liter omregnet brændstof, som relateres til kravet. Nordisk Miljømærkning kan godkende andre omregningsfaktorer for andre drivmidler hvis disse kan dokumenteres. Forbrug i ml/m 2 : Sammenlagte årlige forbrug af brændstof til transport per rengjorte m 2. ( For A: Opgørelse der viser at andelen af kunder med et rengøringsareal på under 200 m 2 er over 80 %. ( For både A og B: Beregning af samlede årlige forbrug af brændstof til transport per rengjort m 2. ( Ved brug af alternative drivmidler skal dokumentation for mængde indkøb og koncentrationen af disse alternative brændstoffer fremsendes. Forbrug af Svanemærkede drivmidler skal dokumenteres. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

12 P5 Brændstofudnyttelse Er brændstofforbrug til transport (l/100 km) under 5,0: 5 P Er brændstofforbrug til transport (l/100 km) mellem 5,0-5,9: 4 P Er brændstofforbrug til transport (l/100 km) mellem 6,0 6,9: 3 P Er brændstofforbrug til transport (l/100 km) mellem 7,0 7,9: 2 P Er brændstofforbrug til transport (l/100 km) mellem 8,0 8,5: 1 P Ovenstående krav gælder for benzin og diesel og bioethanol. Nordisk Miljømærkning kan godkende andre omregningsfaktorer for andre alternative drivmidler, som ikke baseres på fossilt brændsel, hvis disse kan dokumenteres. Forbrug er sammenlagte forbrug af brændstof til transport per opgjorte antal kørte km. Generelle data fra bilproducenten om bilens brændstofudnyttelse er ikke nok. ( Beregning af samlede årlige forbrug af brændstof per kørte 100 km. ( Ved brug af alternative drivmidler skal dokumentation for mængde indkøb og koncentrationen af disse alternative brændstoffer fremsendes. p 4 Krav til affald Pointkrav P6 Poser Ansøger skal regne mængden af brugte poser til affaldsspande og papirkurve i milligram (mg) per antal rengjorte kvadratmeter (m 2 ) i løbet af året og denne mængde skal tildeles point ifølge nedenstående: Forbruges under 50 mg poser per m 2 : 4 p Forbruges mellem mg poser per m 2 : 3 p Forbruges mellem mg poser per m 2 : 2 p Forbruges mellem mg poser per m 2 : 1 p Forbruges over 200 mg poser per m 2 : 0 p Affaldssække til rengøringsvogne regnes ikke med. Hvis ansøger kun har oplysninger om antal brugte ruller, kan han beregne vægten ud fra et gennemsnitligt antal poser per rulle. Hvis ansøger har plastposer og mangler oplysninger om vægten på en pose, skal han regne med en vægt på 10 gram per plastpose. Hvis ansøger har en eller flere kunder, hvor ansvaret for tømning af affaldsspande ikke er en del af rengøringsydelsen, eller rengøringsvirksomheden ikke har medbestemmelse over hvilke poser, kunden bruger (de tømmer blot affaldsspanden), skal forbrug af affaldsposer hos denne kunde ikke medregnes. Dog skal det antal m 2, der rengøres hos denne kunde også tages ud af beregningen af forbrug af affaldsposer. ( Beregning af det årlige forbrug af poser per rengjort kvadratmeter. p P7 Affaldssortering Hvis rengøringsvirksomheden har affaldssortering i mindst 5 fraktioner i eget regi tildeles 1 point. Med eget regi menes det affald, som rengøringsvirksomheden selv danner, f.eks. på deres egne kontorer eller affald der dannes, hvor der rengøres, f.eks. i form af tom emballage og slidte klude. ( Affaldsplan for rengøringsvirksomheden der viser sortering og efterfølgende håndtering af affald. Kontrolleres ved kontrolbesøg. p Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

13 5 Brug af miljømærkede produkter P8 Indkøb af miljømærkede produkter (max 3 point kan opnås i dette krav) Aftørringspapir Mindst 90 % af aftørringspapiret, (køkkenruller /husholdningspapir, papirhåndklæder og toiletpapir) hos kunden er miljømærket: 0,5p Gælder når virksomheden har ansvar for indkøb og påfyldning af aftørringspapiret hos kunden. ( Oversigt over rengøringsvirksomhedens indkøb af miljømærket aftørringspapir (opgive leverandør og miljømærke). Beregning af andelen af miljømærkede aftørringspapir i forhold til den samlede mængde aftørringspapir som rengøringsvirksomheden levere til kunder. Håndklæderuller Mindst 50 % af håndklæderullerne hos kunderne er miljømærket: 0,5 p Gælder når virksomheden har ansvar for håndtering af håndklæderuller hos kunden. ( Oversigt over rengøringsvirksomhedens håndtering af miljømærkede håndklæderuller (opgive leverandør og miljømærke). Beregning af andelen af miljømærkede håndklæderuller i forhold til den samlede mængde håndklæderuller som virksomheden håndterer for kunder. Sæbe 100 % af sæben på kundernes toiletter er miljømærket: 0,5p Gælder når virksomheden har ansvar for indkøb og påfyldning af sæbe hos kunden. ( Oversigt over rengøringsvirksomhedens indkøb af miljømærket sæbe (opgive leverandør og miljømærke). Beregning af andelen af miljømærkede sæbe i forhold til den samlede mængde sæbe som rengøringsvirksomheden leverer til kunder. Kopieringspapir Mindst 90 % af kopieringspapiret er miljømærket: 0,5p Kopieringspapiret købes ind til kontordriften hos rengøringsvirksomheden. ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del af indkøbt kopieringspapir som er miljømærket. Vaskemaskiner Mindst 50 % af rengøringsvirksomhedens egne vaskemaskiner er miljømærket: 1p Rengøringsvirksomheden vasker sine rengøringsværktøjer, som klude og mopper i egen vaskemaskine. Kontrolleres ved kontrolbesøg. Arbejdstøj Mindst et sæt af det indkøbte arbejdstøj til personalet (som rengøre) er miljømærket:0,5p ( Faktura eller beskrivelse som viser, at mindst et sæt af den indkøbte kollektion er miljømærket. Klude og mopper Mindst 70 % af klude og mopper som anvendes hos kunden er miljømærket: 0,5p ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del af klude og mopper som er miljømærket. p Bilag nr Bilag nr Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

14 Brændstof til køretøjer Mindst 50 % af indkøbt brændstof til køretøjer er miljømærket: 0,5p ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del af indkøbte brændstof som er miljømærket. Andre produktgrupper Minimum 50 % miljømærkede produkter inden for andre produktgrupper er miljømærket*: 0,5 p per produktgruppe max 1 point *Det er ikke muligt at få point i P8 for produkter, som allerede har givet fordele i andre pointkrav. Her menes miljømærkede rengøringskemikalier, som giver point i P2. Med miljømærket menes produkter (vare og tjenester) som er mærkede med Svanen, EU-blomsten og Bra Miljöval. Et miljømærke følger den internationale standard for miljømærkningssystem ISO og går under benævnelsen Type 1 mærkning. P9 Indkøb af miljømærkede tjenester (Max: 2p kan opnås i dette krav) Vaskeritjeneste 100 % af ekstern vaskeritjeneste som indkøbes skal være miljømærket: 1p ( Faktura eller beskrivelse som viser at den indkøbte vaskeritjeneste er miljømærket. Bilvasker Mindst 50 % af bilvaskene skal være miljømærket: 1p Gælder vedligehold af rengøringsvirksomhedens bilpark. ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del af virksomhedens samlede bilvask de miljømærkede bilvaske dækker. Tryksager 100 % af tryksagerne bestilt fra trykkeri skal være miljømærket: 0,5 p Gælder for alle tryksager som rengøringsvirksomheden bestiller hos eksterne trykkerier. ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del af virksomhedens samlede tryksager der er miljømærkede. Andet 0,5 p per tjeneste maks 1 point Med miljømærket menes produkter (vare og tjenester) som er mærkede med Svanen, EU-blomsten og Bra Miljöval. Et miljømærke følger den internationale standard for miljømærkningssystem ISO og går under benævnelsen Type 1 mærkning. p Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

15 6 Pointsammentælling Antal point opnået Mulig point opnået Kemikalieforbrug (overfør point fra P1) Andel miljømærkede kemikalier (P2) Koncentrerede produkter (P3) Transport (brændstofforbrug/brændstofudnyttelse) (P4, P5) Affald, poser (P6) Affaldssortering (P7) Brug af miljømærkede produkter (P8) Indkøb af miljømærkede tjenester (P9) p Max 5 p p Max 5 p p Max 2 p p Max 5 p p Max 4 p p Max 1 p p Max 3 p p Max 2 p Total p Max 27 p For at klare kravene: Med transport: 16 point, uden transport: 13 point Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

16 7 Kvalitet Obligatorisk krav O10 System for opfølgning af rengøringskvalitet Udøveren skal have et system for opfølgning af rengøringskvalitet, som giver objektive og reproducerbare resultat. Objektivitet og reproducerbarhed kan for eksempel opnås, hvis kunde og udøver er enige om kvalitetsniveauet og vurderet resultat. Udøveren skal som minimum udarbejde følgende (skriftligt): l Kvalitetspolitik herunder hvordan kvalitet på arbejdet aftales og hvordan opfølgningen er på resultatet. l Rutiner for styring og kontrol. l Rutiner for udarbejdelse af inspektionsrapporter. Hvis udøveren har et system for vurdering af rengøringskvalitet i henhold til den nordiske standard INSTA800 Rengøringskvalitet Målesystem for vurdering af rengøringskvalitet vil dette krav være opfyldt. ; Skriftlige kvalitetspolitik, rutiner og eventuelle skemaer, der bliver brugt ved kvalitetskontrollen. Kravet opfyldes? O11 Skriftlige arbejdsinstruktioner Udøveren skal udarbejde skriftlige arbejdsinstruktioner. De skal dække de opgaver, der er omfattet af ydelsen. For de mest almindelige rengøringsopgaver skal der være en arbejdsinstruktion, som for eksempel kan indeholde oplysningerne som herunder nævnt. Den skal være udarbejdet, så den ikke hindrer variationen i arbejdet: l beskrivelse: kort beskrivelse af arbejdsopgaven (f.eks. rengøring i korridor, rengøring af toilet osv.) l kvalitet: specificering af aftalt kvalitet (hvis ingen kvalitet aftalt anføres ingen kvalitet aftalt ) l frekvens: hvor ofte opgaven skal udføres (f.eks. hver dag, hver uge, hvert år osv.) eller at aftalt kvalitet skal være opnået l rengøringsobjekt: hvilke overflader i rummet der skal rengøres (f.eks. gulv, vægge, inventar osv.) l aktuelle metoder: beskrivelse af metoder og hvilket udstyr, maskiner og kemikalier som er aktuelle (flere alternativer kan være aktuelle og medarbejder vælger afhængig af bl.a. besmudsning) Udøveren skal opbevare og på forlangende kunne forevise nye og ændrede skriftlige oplysninger for Nordisk Miljømærkning. Hvis udøveren har et certificeret miljøledelsessystem (ISO eller EMAS) som dækker den rengøring, der skal miljømærkes, kan kravet være opfyldt af dette system. ( Skriftlige arbejdsinstruktioner og kemikalieinformationer. ( Hvis udøveren har certificeret miljøledelsessystem, fremsend kopi af certifikat, samt kopi af de afsnit i systemet der dækker arbejdsinstruktioner. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

17 O12 Kundeinformation Hvis kunder ønsker information om, hvordan de kan nedbringe miljøbelastningen relateret til rengøringen, skal udøveren yde denne information. Informationen kan være i form af skriftligt materiale, oplysninger på udøverens hjemmeside, kursus til relevante personer hos kunden eller anden form. Se hvad denne information kan dreje sig om i bilag 1 afsnit 4. Rengøringsvirksomheden skal tilbyde kunderne at stå for affaldssortering og foreslå relevante affaldsfraktioner, som kunden skal sortere i. ; Beskrivelse af hvordan informationen formidles og en redegørelse af de vigtigste elementer i kundeinformationen. 8 Etik/arbejdsmiljø og miljø/kvalitetsledelse O13 Myndighedskrav Udøveren skal sikre, at gældende love overholdes, herunder bestemmelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, hygiejne og sundhed. Hvis kravet ikke opfyldes, kan Nordisk Miljømærkning opsige licensen. ( Underskrevet ansøgningsskema. O14 Etisk krav Ansøger skal leve op til nedenstående punkter: l Være moms- og arbejdsgiverafgiftsregistreret og (i Finland) være förskottssuppbördsregistrede. l Virksomheden ikke er i restance med skatter og afgifter. l Har en overenskomst og/eller tegnet kollektivaftale med et fagforbund for sine medarbejdere. l Virksomhedens regnskab er godkendt af revisor. Hvis rengøringsvirksomheden ikke følger anbefalinger og beslutninger som pålægges virksomheden af kompetente organer, som arbejdsretten, faglig voldgift eller forbrugerklagenævnet (svensk: Allmänna Reklamationsnämnden, Finsk: Konsumentverket) kan Nordisk Miljømærkning trække licensen. l Have synlige navneskilte eller virksomhedskort/personkort på alle medarbejdere, så kunden kan se, hvem der udfører service. I de tilfælde, hvor ansøger bruger underentreprenører til dele af rengøringsydelsen eller har vikarer til udførelse af mere end 30 % af rengøringsarbejdet, gælder følgende: l Underentreprenøren eller vikarbureauet skal have en overenskomst og/ eller tegnet kollektivaftale med et fagforbund for sine medarbejdere. l Underentreprenøren eller vikarbureauet skal være moms- og arbejdsgiverafgiftsregistrerede. l Rengøringen skal udføres af underentreprenørens eget personale. Underentreprenøren må ikke hyre en anden underentreprenør. ( Se bilag 5 Dokumentation for krav O14. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

18 O15 Uddannelse af personale Udøveren skal have en plan for uddannelse af sit personale med udgangspunkt i følgende grundlæggende emner: l Introduktion til midler, metoder, udstyr og maskiner. l Orientering om affaldshåndtering. l Introduktion til sundhed, sikkerhed og miljø. l Uddannelse i Miljøvenlig kørsel til relevant personale, som f.eks. inspektører, driftsledere og rengøringsassistenter med meget daglig kørsel mellem kunder. I planen for uddannelse skal der være angivet målsætning for, hvornår uddannelsen skal være gennemført og hvilke personalegrupper, der skal gennemgå den. I planen for uddannelse af nyansatte skal det fremgå, hvor hurtigt efter ansættelsen at uddannelsen skal være gennemført. Der skal også være en kortfattet beskrivelse af hvad uddannelsen/erne indeholder. Planlagt uddannelse kan være kortere for personer, som allerede har en rengøringsuddannelse eller praktisk erfaring inden for rengøringsfaget. Hvis udøveren bruger vikarer til mere end 30 % af den Svanemærkede rengøringsydelse, skal udøveren sikre sig, at vikarierende personale også har et relevant uddannelsesniveau. Anbefalingerne fra EFCI og UNI-Europa angående emner i uddannelsen kan bruges. Se bilag 1 afsnit 5. ( Plan for uddannelse. ( Opgørelse over brug af vikarer til Svanemærket rengøringsydelse. Hvis denne er over 30 %, skal uddannelsesplanen indeholde beskrivelse af, hvordan vikarpersonale også har tilfredsstillende uddannelsesniveau. O16 Kvalitetsledelseskrav til udøveren A. Licenshaver skal lave en beskrivelse af organisationsstrukturen i rengøringsvirksomheden. Herunder skal en kontaktperson, som står for kontakten til Nordisk Miljømærkning angives. B. Udøveren skal gennem rutiner eller instruktioner i et kvalitetssystem sikre: l at kravene i miljømærkningskriterierne overholdes. Specielt i forbindelse med ændringer relevante for licencieringen, reklamationer og afvigelser. l at systemet for kvalitetskontrol (rengøringskvalitet) for den miljømærkede ydelse også i fremtiden er i overensstemmelse med den tilsendte information. Yderligere beskrivelse kan ses i bilag 4. Kvalitetssystemet kan med fordel være en del af et allerede etableret system hos rengøringsvirksomheden. Her skal det dække, hvad som skrives i dette krav og skal specificeres i bilag 4. ( Beskrivelse af organisationsstrukturen i virksomheden/ organisationsdiagram, inkluderet underentreprenører som udfører arbejde for den Svanemærkede rengøringsvirksomheden. ( Udfyldt bilag 4. Hvis virksomheden allerede har etableret et system, hvor ovenstående krav er dækket, kan dette bruges. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

19 O17 Årsopgørelse Der skal være rutiner for udarbejdelse af en årlig opgørelse over forbrug i rengøringsvirksomheden. Det er altid den seneste årsopgørelse, som danner grundlag for overholdelse af kriterierne. Årsopgørelsen skal som minimum indeholde oplysninger, der kræves som dokumentation i miljøkravene for Svanemærkning af Rengøringstjenester, se eksempel i bilag 4 afsnit 4. Ansøger skal indsende den udfyldte årsopgørelse første gang ved ansøgningen og derefter skal den være tilgængelige hos licenshaveren i licensens gyldighed. Hvis årsopgørelsen viser, at der er ændrede forhold hos udøveren i forhold til overholdelse af kriterierne, skal Nordisk miljømærkning kontaktes. Se O16 angående ændringer og afvigelser. Nordisk Miljømærkning kan efterfølgende bede om at se årsopgørelserne på kontrolbesøg eller rekvirere dem i forbindelse med efterkontrol. Dokumentationen skal opbevares gennem hele licensens gyldighedstid. Hvis udøveren har et certificeret miljøledelsessystem (ISO eller EMAS), som dækker den rengøring, der skal miljømærkes, kan oplysninger fra en miljøgennemgang eller miljøredegørelse bruges som journal. Dette gælder, hvis måden at opgøre data på, er den samme som i kriterierne for Svanemærket rengøringstjenester. Det samme gælder, hvis virksomheden har et grønt regnskab eller lignende. I Sverige og Finland kaldes de grønne regnskaber miljörapporter. I Norge findes miljøinformationer i firmaernes årsregnskaber. Miljørapporter fra norske MILJØFYRTÅRNBEDRIFTER godtages. ; Procedure for udarbejdelse af årsopgørelse. Hvis udøveren har et certificeret miljøledelsessystem, skal kopi af certifikat fremsendes. På kontrolbesøg kontrolleres at dokumentation for oplysninger til årsopgørelse journaliseres. O18 Dokumentation af Svanens krav Samtlige dokumenter, som gælder Svanelicensen, skal findes tilgængelige hos licenshaver. Kontrolleres ved kontrolbesøg. O19 Markedsføring Markedsføringen skal ske i henhold til afsnittet Markedsføring og Svanemærkets udformning. Desuden i henhold til Regler for nordisk miljømærkning af produkter. Markedsføringspersonale skal informeres om disse regler og om miljømærkekriterierne. Det er vigtigt, at udøveren i sin markedsføring adskiller specialrengøring og andre ydelser fra den miljømærkede rengøring. Derfor skal ansøger indsende en kort beskrivelse af, hvilke tjenester udøveren tilbyder, herunder specialrengøring og tjenester, der ikke omfatter svane licensen. ( Underskrevet erklæring af kendskab til kriterier samt til Regler for nordisk miljømærkning af produkter med videre. Brug bilag 7. ( Eventuelt udkast til eksisterende markedsføringsmateriale for ydelsen. ( Kort beskrivelse af andre ydelser end rengøringsydelser som udøveren tilbyder. Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

20 Markedsføring Miljømærket Svanen er et varemærke, der nyder meget stor anerkendelse og troværdighed i Norden. Det Svanemærkede produkt/tjeneste må markedsføres med Svanemærket, så længe licensen er gyldig. Mærket skal placeres på en sådan måde, at der ikke opstår tvivl om, hvad der menes med mærkningen og sådan, at det fremgår, at rengøringsservicen er miljømærket. Man kan læse mere om markedsføring i Regler for nordisk miljømærkning af produkter 22. juni 2011 eller senere versioner. Svanemærkets udformning Svanemærket er udformet på følgende måde: NORDISK MILJØMÆRKNING Licensnummer Hver licens får et unikt licensnummer, der skal anvendes sammen med mærket. Der kan læses mere om mærkets udformning i Regler for nordisk miljømærkning af produkter. Tillægsteksten (i figuren angivet som XY) skal være en eller flere af følgende: Dansk: Svensk: Finsk: Norsk Islandsk: Engelsk: Rengøring Städtjänst Siivouspalvelu Renhold Ræstingarþjónusta Cleaning Service Nordisk Miljømærkning godkender eventuelle mere specifikke tillægstekster (f.eks. hvis udøveren kun miljømærker en adskilt resultatenhed). XY Svanemærkning af Rengøringstjenester (23)

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Digital fotofremkaldelse

Digital fotofremkaldelse Svanemærkning af Digital fotofremkaldelse Version 2.0 19 oktober 2007 31 december 2012 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er Svanemærket digital fotofremkaldelse? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger

JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger Vi samler brikkerne så det er let for dig at holde styr på rengøringen! RING 97 40 31 33 det grønne valg svanemærkede produkter i høj kvalitet

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Svanemærkning af 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

VTK BYDER VELKOMMEN TIL EN REN VERDEN

VTK BYDER VELKOMMEN TIL EN REN VERDEN VTK BYDER VELKOMMEN TIL EN REN VERDEN VTK VIP SHOP - din portal til effektive indkøb, nyttige værktøjer og dokumentation Køb ind når det passer dig nemt, overskueligt og uden ventetid VTKs VIP Shop er

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning.

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning. Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) - angiver, at SKI rammeaftale kan hjælpe med at nå målet Hvilke SKI aftaler kan hjælpe? Bygge og

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere