Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi. 9. April 2014 kl KU, Auditorium A , Rolighedsvej 23, Frb C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi. 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C"

Transkript

1 Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi 9. April 2014 kl KU, Auditorium A , Rolighedsvej 23, Frb C

2 Program :05 Velkomst v/jakob Neimann, inspirefood Præsenta=on af inspire & SMV pulje under BioValue Oprensning, drif, rengøring og udfordringer med membraner Oplæg fra to virksomheder Ressourceop7mering ved dri9 af membraner v/ Dorrit Thaysen, Danmark Protein Challenges with op7mizing membrane cleaning processes v/ Thilo Berg, KU Kaffe Blok 1: Overvågning og rengøring: Dri6 og ressourceop;mering Surveillance & cleaning - From recepie to measurement v/ Frans van den Berg (KU) 11:35 12:00 Rengøring og valg af membraner v/ Anders Bisgaard, Alfa Laval Workshop 1 om overvågning, rengøring og drif: Fælles udfordringer, tanker, ideer og muligheder. v/ alle Frokost Blok 2: Membraner: Inspira;on state of the art frem;d Forbedret kontrol af selek7vitet, polarisa7on og fouling med dynamiske membransystemer v/ Gunnar Jonsson, DTU 13:40 14:05 CIP og keramiske membraner, fordele og ulemper (temperatur og ph) v/kasper Luxhøj DSS, A Tetra Pak Company 14:05 14:30 Anlægsdesign v/be=na Ladefoged Kold, GEA Kaffe & Workshop 2 om overvågning, rengøring og drif: Membraner: Fælles udfordringer, tanker, ideer og muligheder? v/ alle Opsamling og afslutning v/nanna Viereck

3 inspire start 1. Marts, 2011 Forskningsbaseret innovation i fødevareindustrien Fakta 5 år 5 universiteter (KU, DTU, AAU, AU, SDU) 5 GTS ins=tuber (AgroTech, TI- DMRI, Delta, Force, DHI) 126 M DKKR (FI* + DSF* + Virksomheder) + 40 virksomheder 16 samarbejdsprojekter Målsætning Strategisk plaiorm! + > 2016 Øge produk=vitet, effek=vitet og global konkurrence evne i industrien 150 nye virksomheder i netværk & projekter Igangsæbe nye projekter og temaer Omsætning på 500 m DKK i 2016 *Styrelsen for forskning og Innova=on, *Det Strategiske Forskningsråd

4 Research into the value chain (RIPS) Match Finansiering Innova;on Forskning Aktører 4 Storyline Markedsværdi Forskning/viden

5 Virksomheder: inspires nye innova=on loop hjælper dig/dit projekt med at Deltagelse i faglig videns netværk Viser vejen =l løsningmuligheder og personer indenfor universiteter og vidensins=tu=oner Facilitere projektmodeller for samarbejde med forskningen, med fokus på hur=gere værdiskabelse Deltagelse i allerede kørende forskning og innova;onsprojekter (se inspire hjemmeside)

6 Value-added products from biomass (BIO-VALUE) SMV-puljen: 9,8 mio. Dkk til medfinansiering af SMV-projekter, der vil skabe innovation og vækst i det biobaseret marked Værdikæden fra biomasse produktion over separering og konvertering til højværdi-produkter Krav: 1) Min. én SMV (Hovedansøger) med behov for udvikling/ demonstration/test af produkt, teknologi el service i værdikæden 2) Min. én videnspartner fra Bio-Value (KU, DTU, AU, AAU, VFL, AgroTech, INBIOM) 3) Budget 50 % medfinansieret af SMV-projekt partnerne (In-Kind) 4) Max. 1,5 mio. kr. fra Bio-Value pr. projekt 5) Max. 3 år Eksempler: Bedre adskillelse af komponenter; cellulose/hemicellulose/ lignin? Renere sukkerstrømme? Teknologi til recirkulering af enzymer, optimeret vandforbrug, billig og effektiv solid/liquid separering m.v.

7 Ressourcepersoner Jane Lindedam: Bio- Value SPIR, en strategisk plaiorm for innova=on og forskning i bioraffinering. Der kan bl.a.. søges om 50% medfinansiering =l innova=onsprojekter indenfor dyrkning, separering og konvertering af biomasse =l højværdi produkter, f.eks. membraner =l immobilisering og recirkulering af enzymer. Ole Steensen: DELTA s forretningsudviklingsafdeling. erfaring indenfor mikroelektronik, op=ske sensorer, produktudvikling samt test og cer=ficering =l interna=onale krav og standarder. Ole er centralt placeret og har 20år+ erfaring og et meget stort netværk =l mange brancher. Nanna Viereck, Konst. Viceins=tutleder for forskning, Ins=tut for Fødevarevidenskab, KU. Har gennem 10år+ arbejdet i sek=onen Spektroskopi og Kemometri og har erfaring indenfor anvendt NMR spektroskopi og proces analy=sk teknologi.

8 3 & 3 Fem min. snak om indlæg

9 3 & 3 Ti minutter: Udfordringer, tanker, ideer og muligheder

10 Overvågning & rengøring workshop Udfordringer, tanker, ideer og muligheder Input$ Udfordringer, tanker, ideer & muligheder 1 Nedbringe omkostninger ved CIP, bryggerier og mejeri. Op=mering af CIP ved konkrete målinger 2 Membranens overflade. Vurdering af membran leve=d: flux for lav eller transmission for stor. 3 Vandforbrug og genbrug af vand. Flybe holdninger hos operatører. 4 Op=mering af processen. I dag: styret af faste =der og antagelser. Længere produk=ons=d med rig=ge værktøjer (eks. sensorteknologi) 5 Hvornår er det rent nok? Forkorte CIP =der hvad kan betale sig? OFe skif af membraner if lange CIP =der? 6 CIP kemikalier/produkter. Udvikle mere effek=ve og billiger Hvem Alfa Laval, Vita Lys, KU DTU, Novodan, GEA AFI, Novadan, DTU GEA, SaniMembranes, Novadan DSS, Novada, KU GEA, Novo SPX Se næste side

11 Overvågning & rengøring - workshop Udfordringer, tanker, ideer og muligheder Input Udfordringer, tanker, ideer & muligheder Hvem 7 Alterna=ver =l CIP eks. Steam cleaning. Enzymer måske ikke så dyr for processen pga mindre slid 8 Ressourceforbrug. Andre rengøringsregimer omkring drif (backpulse). Måling af renhed. Udfordringer med målinger: kompromitering af fødevaresikkerhed. Enzymer =l andre drifbe=ngelser. 9 Op=mering af rengørings=der. Op=mering af vandforbrug. Ændre procesparameter under udskyldning. 10 Proces med mange aktører. Udfordring af få data hos kunden. Den samlede kalkula=on: membraner, rengøringsmidler, =der, ressourcer i øvrigt. Kan der laves et regnestykke? 11 Miljø Energi vand reduk=on. Op=mal CIP hensyn =l =d og bakteriologi. Hvor sidder det på membranen og membrantyper? AKV, Novozymes, LiqTeq EcoLab, Krüger, Novozymes DSS, Chr. Hansen, EcoLab Novadan, Delta, LiqTeq Arla, VitaLys, Novadan, Ecolab

12 Membraner - workshop Udfordringer, tanker, ideer og muligheder Input Udfordringer, tanker, ideer & muligheder Hvem 1 LuF ud. Op=mering af anlæg med udgangspunkt i design. Udvendig design. Sanitær design, og sterilitet. Mulighed for dampsterilisa=on. 2 Design af anlæg. manifold og styring af flow - mulighed for væsentlig effek=viseringer. Store anlæg og kompromiser undervejs 3 Ny membranelemenbyper som alterna=v =l spiralen. Mere kompakt og mindre dødvolumen kæmper mod sanitære og andre krav. 4 Brug af backflushing ved keramiske membraner nej, ikke efer GP membranen! 5 Balancetanke =l brug ved CIP, opblanding af vand og kemikalier. Store udfordringer Vitalys, Ecolab, Arla Ecolab, Novozymes, Krüger SaniMembranes, GEA, DTU Novodan.

Velkommen til DANSK BIOTEKS medlemsmøde om M er offentlig støtte til nye biotekvirksomheder

Velkommen til DANSK BIOTEKS medlemsmøde om M er offentlig støtte til nye biotekvirksomheder Velkommen til DANSK BIOTEKS medlemsmøde om M er offentlig støtte til nye biotekvirksomheder 27-11-2013 Program 15.30 Velkommen til Novozymes ved Rasmus von Gottberg, Novozymes 15.35 Velkomst ved Martin

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ

PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ Tema: Mejeriernes Leverandørdag PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ Prøv KEOFITT s nye aseptiske prøvetagningsposer. Sikkert og nemt. Hele vejen fra procesanlægget til laboratoriet.

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KLIMAREGNSKAB OG CARBON FOOTPRINT

KLIMAREGNSKAB OG CARBON FOOTPRINT Bureau Veritas netværksgruppe KLIMAREGNSKAB OG CARBON FOOTPRINT TILMELDING: BLIV EN DEL AF NETVÆRKET Vil du være med? Vil du vide mere om klimaregnskaber og carbon footprint? At få indsigt i, hvordan andre

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! E L E V E R A F ELLEHAMMER Projektet Elever af Ellehammer er udsprunget af projektet Science Kommunen Hvidovre, et samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram Design og produktion MONTAGEbureauet ApS www.montagebureauet.dk Tekst TextCompany, Vivian Skovbjerg www.textcompany.dk Foto Fotograf Michael Jensen

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE HOVEDRESULTATER OG FORSLAGSKATALOG FRA AXCELFUTURES ADVISORY BOARD FEBRUAR 2015 Axcelfuture har ønsket at stille skarpt på erhvervspotentialet i forsyningssektoren,

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere