Gør kronprinsen til olympisk ambassadør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør kronprinsen til olympisk ambassadør"

Transkript

1 Gør kronprinsen til olympisk ambassadør Der må handles hurtigt og tænkes nyt for at redde såvel Kronprins Frederik som idrætten ud af den krise, de selv har skabt, og som vil vende jævnligt tilbage i de kommende år. Af Jens Sejer Andersen, sekretariatschef for Play the Game og bestyrelsesmedlem i Idrættens Analyseinstitut. Det kan forekomme hjerteløst at afskære en livsduelig, 40-årig dansk familiefar, som i forvejen må undvære basale rettigheder som tros- og talefrihed, fra hans hedeste karrieredrømme. Men når kronprins Frederik trods en langvarig offentlig debat fortsat kæmper for at få lov til at kandidere til Den Internationale Olympiske Komité, og når idrætten, regeringen og Folketinget lige så stædigt bakker op, er det tid at bede om mindre følelse og mere fornuft. Kronprinsens ønske om at gøre en indsats for dansk idræt på internationalt plan er både sympatisk og menneskeligt forståelig. Men forestillingen om, at han kan færdes i en dybt politiseret international idrætsverden og skaffe resultater uden at sætte sin politiske neutralitet over styr, er naiv. Alt peger på, at et IOC-medlemskab vil blive til skade for kronprinsen, til skade for idrætten og til skade for en række dyrebare principper i den danske samfundskonstruktion. Der må tænkes nyt for at give kronprinsen mulighed for at spille en offensiv og værdifuld rolle til glæde for idrætten, samfundet og for sig selv, uden at han kompromitteres af et politisk medansvar. Forsøgene på at afdæmpe eller indhegne kritikken har kun understreget at der er vigtige værdier på spil. Eksempelvis værdsætter vi normalt foreningslivets herunder idrættens uafhængighed af statsmagten som en grundlovfæstet rettighed, en grundpille i vores demokrati. Denne holdning deles af IOC, som ihærdigt bekæmper statslig indblanding i idrætten over hele verden. Ikke desto mindre er alle IOC s principper til salg, når lejligheden byder sig for at rekruttere kongelige statsoverhoveder. Med deres indtræden i IOC accepterer de kongelige at bekæmpe deres egne staters indflydelse i et så vigtigt samfundsanliggende som idrætten. Ja, de kongelige aflægger endda den olympiske ed, hvori de lover til enhver tid at sætte den olympiske bevægelses interesser over alt andet. Kan vi leve med at kronprins Frederik afsværger sin troskab mod Danmark?

2 I Danmark blev sammenblandingen åbenbar, da regeringen pakkede kronprinsen ind i en olympisk følgegruppe af embedsmænd fra flere ministerier. Denne gruppe skal sikre kronprinsen ikke kommer til at handle imod den danske stats interesser i IOC. Man skulle tro at Danmarks Idræts-Forbund som siden 1992 også er Danmarks Olympiske Komité ville gøre indsigelse mod at en kommende idrætsleder får sine politiske handlinger påtvunget af staten. Men nej. DIF henviste til at det nuværende IOC-medlem Kai Holm altid har haft rådgivere omkring sig. At disse arbejder i Idrættens Hus i Brøndby og er ansat af Holm selv, er i DIF s øjne åbenbart kun en bagatel. Med andre ord: For at sikre at den uafhængige danske idrætsbevægelse får indflydelse i den uafhængige internationale idrætsbevægelse, opstiller man et statsoverhoved, som for ikke at sætte sin neutralitet over styr får sine holdninger dikteret af regeringen. Dette er i direkte modstrid med det Olympiske Charters påbud: Medlemmer af IOC må ikke fra regeringer, organisationer eller andre juridiske personer eller naturlige personer påtage sig noget mandat, som kan være i konflikt med deres handlings- og stemmefrihed. Og det kommer til at lyde lidt hult i de kommende år, når DIF i andre sammenhænge skal forsvare foreningslivets uafhængighed i politiske spørgsmål. Uholdbare argumenter En uholdbar konstruktion forsvares bedst med uholdbare argumenter, og Anders Fogh Rasmussen har brilleret med det mest uholdbare af alle: Regeringen blander ikke sport og politik. Ved at nedsætte den omtalte følgegruppe har han for det første dementeret sig selv. Og det kan undre, at en ellers velbegavet statsleder må gribe til et så forældet motto. I DIF har man trods alt lanceret en ny variant: Vi skal skelne mellem 'politik' og 'idrætspolitik'. Når der skal vælges værtsbyer for OL, er beslutningen påvirket af politik, erkender DIF. Men ellers skal kronprinsen kun skal beskæftige sig med idrætspolitik i IOC, og så er der ingen principielle problemer, lyder argumentet. Sådan kan man tilsløre, at idræt er et vigtigt samfundsmæssigt anliggende. Idrætten i Danmark og i de fleste andre lande modtager og forbruger milliarder af kroner fra offentlige kasser, fra sponsorer og fra tvstationer. Byer og lande over hele verden investerer formuer i kampagner for at tiltrække små og store idrætsbegivenheder. Kolossale ressourcer bruges på at bygge idrætsanlæg i storbyer og nærområder. Idrætten spiller en nøglerolle i den globale kamp mod de sygdomme, der følger af en stillesiddende, burgerædende livsstil. I økonomien, kulturlivet, medieindustrien, marketingbranchen og sundhedssektoren er idrætten en magtfaktor uden sidestykke. At skelne mellem politik og idrætspolitik giver lige så lidt mening som at skelne mellem politik og miljøpolitik.

3 Pådrager sig politisk ansvar Når kronprins Frederik en dag træder ind i IOC, får han stemmeret i en privat virksomhed der flytter milliarder af kroner på sponsormarkedet, i medieindustrien og på offentlige budgetter over hele verden. Dertil er det en magtfuld lobbyorganisation der trods sin mangel på demokratisk bagland optræder som talerør for verdensidrætten, påvirker landenes lovgivning og udviklingen af idrætslivet over hele verden. Man kan ikke blive IOC-medlem uden at komme i berøring med politik, ligeså lidt som man kan uddanne sig til frømand uden at blive våd. Uanset om kronprinsen bruger sin stemmeret eller ej, pådrager han sig et medansvar. Også sofa- eller i dette tilfælde tronstolsvælgere påvirker udviklingen. At det ikke er ligegyldige emner, kronprinsen skal fedte med, kan jeg give et par eksempler på: I dag står World Anti-Doping Agency som et forbillede for samarbejde mellem regeringer og idrætsorganisationer på globalt plan. Men da WADA blev dannet i 1999, i kølvandet på dopingskandalen i Tour de France, var der kamp til stregen. IOC gjorde alt hvad der stod i dets magt for at fastholde herredømmet over den fortsatte kamp mod doping. Men da organisationen var politisk svækket af korruptionsskandalen omkring vinterlegene i Salt Lake City, satte en koalition af vestlige regeringer for første gang foden ned og gennemtvang en ligelig magtdeling mellem stater og idrætsbevægelse i den nye anti-doping-organisation. Hvilke interesser ville en kronprins i den situation varetage ved at stemme blankt i IOC? En lignende krise er ved at udvikle sig i IOC s forhold til EU. Den nye traktat giver EU mulighed for at føre idrætspolitik i langt højere grad end nu. Da EU-kommissionen sidste år forsigtigt lagde nogle af sine tanker frem i en hvidbog reagerede IOC i nærmest rasende vendinger i breve og på møder. En af IOC s budbringere i Bruxelles var det danske IOC-medlem Kai Holm, og det var han helt i sin ret til med sin baggrund som idrætsleder. Hvad vil kronprinsen stille op, hvis kampen mellem IOC og EU spidser til? Kan vi leve med at kronprinsen stemmer blankt, når IOC går til kamp mod initiativer som den danske regering støtter? Tavshed om korruption Et sidste aktuelt eksempel: I marts kom det frem ved en domstol i Schweiz, at den nu konkursramte gigant inden for global sportsmarketing, ISL, udbetalte 138 millioner schweizerfranc - ca. 650 millioner kroner - i bestikkelse til idrætsledere i årene for at få tv- og marketingkontrakter hevet i land. Blandt ISL s største kunder i perioden var de internationale fodbold-, atletik-, svømme- og basketballforbund og IOC. Selv om dette er den til dato største afsløring af korruption i de internationale idrætsorganisationer, har IOC ikke reageret med en lyd. Kan en dansk kronprins leve med, at IOC dækker over egne (måske stadigt siddende) medlemmer og over de idrætsforbund, der leverer indholdet til OL?

4 Kronprinsen dæmper debatten Alvoren skærpes af, at disse emner kun tøvende bliver sat til debat, så længe kronprinsen er part i sagen. Al fairness tilsiger jo at holde lidt igen, når den ene part er forhindret i at svare. Denne mekanisme er allerede i kraft. Da Brian Mikkelsen antydede, at han måske ville udeblive fra åbningsceremonien ved OL i Beijing, blev det et selvstændigt argument imod hans udtalelse, at den ville skade kronprinsens kandidatur til IOC. Med kronprinsen som olympisk spydspids vil der blive lagt en dæmper på den frie meningsdannelse i idrætspolitikken. Hvis debatten nu og da alligevel bryder ud som det skete i tilfældet Kina vil det blive med kronprinsen som blind makker eller aktør i det skjulte. Dermed svækkes det demokratiske samspil mellem idrætten og samfundet betragteligt, til skade for begge. Kronprinsen eller kaos Yderligere to argumenter har været bragt på bane imod kritikerne af kronprinsens kandidatur: At den hollandske kronprins Willem allerede er IOC-medlem og klarer rollen glimrende. Og at det ikke er muligt at få IOC til at optage en anden dansker end Frederik. Det er sandt, at hverken den hollandske forfatning eller hollandsk er brudt sammen. Willem er sikkert også en lige så flink og vellidt en IOCkollega, som Frederik vil blive. Men virkeligheden viser også at Willem er bastet og bundet af den hollandske regering og derfor har stærkt begrænsede muligheder som lobbyist og forhandler. Og da han i foråret under en blomsterudstilling med temaet Kina blev stillet et spørgsmål om Tibet, måtte han vende ryggen til og gå. En vis utilnærmelighed er vel i orden, når man varetager sine pligter som kongelig, men når man er aktør i en højspændt politisk sammenhæng, kan man ikke vende ryggen til offentligheden. Til gengæld har Kai Holm helt ret i, at Danmark ikke er garanteret en plads i IOC, og at andre verdensdele ser med stor appetit på de alt for mange europæiske sæder. Men argumentet falder tungt tilbage på Kai Holm og DIF selv. Siden Kai Holm blev valgt ind i IOC i februar 2002, har alle vidst at han ville falde for aldersgrænsen i år, og hans mandat er endda blevet forlænget af hensyn til Danmarks værtskab for IOC s store kongres i efteråret Hvis viljen havde været til stede, kunne DIF og Kai Holm have kørt andre kandidater i stilling. Men stemningen i DIF har ikke har været til, at man hjalp hinanden frem i verden. Og muligheden for at bære en ægte kronprins frem som sin efterfølger og bevare sin indflydelse som fremtidig rådgiver må være en lækkerbisken for den statusbevidste Kai Holm. Det menneskelige perspektiv Nogle siger at kronprinsens IOC-drømme er et moderne bud på en kongelig persons rolle i samfundet. Efter min mening er der tale om det stik modsat-

5 te: hvis de kongeliges politiske indflydelse øges på bekostning af folkevalgte lederes, er der tale om et håbløst gammeldags bud. Der må tænkes nyt for at sikre kronprinsen en rimelig karriere og nyttiggøre hans stærke engagement i idræt. En mulighed kunne være at gøre kronprinsen til dansk olympisk ambassadør og frontfigur i regeringens kampagne, som via investeringer på 260 millioner kroner skal trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Som ambassadør vil kronprinsen gøre væsentlig nytte uden at kompromittere demokratiske spilleregler. Han vil kunne rejse verden tynd og som kongelig blive modtaget med åbne arme af sportsfolk og idrætsledere overalt. Han vil med stor personlig troværdighed kunne argumentere for værdigrundlag og styrkesider i dansk idræt, og han vil kunne præge de internationale overvejelser uden at pådrage sig et politisk ansvar. Endelig vil han have udstrakt frihed til at forme rollen, så den passer til hans interesser og personlighed. Der er tænkepause i OL-debatten for tiden. Regeringen, idrætten og kronprinsen selv må bruge tænkepausen kreativt. Står man stædigt fast på et IOC-medlemskab som den eneste saliggørende vej til øget livskvalitet for kronprinsen, vil det få store omkostninger og risikere at skade kongehus, idræt og samfund langt mere, end det vil gavne. Kommentaren er en længere udgave af en kronik publiceret i Weekendavisen den 23. maj 2008.

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere