Program Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014"

Transkript

1 Program Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. Hundetræning Sensommertræning, Hvalpe & Lydighedstræning. Der er indskrivning mandag d kl med hund Derefter trænes der på mandage og torsdage kl i alt 10 gange. Mødested Lyngbakken. Sidste træningsdag er torsdag d Pris kr. 350,- inkl. 1 dummy. Kan indbetales på konto nr reg.nr husk navn. Eller kontant på første træningsaften. Tilmelding til Kim eller Hugo Kim ml. 16 og 18 på Tlf Hugo på eller telefon ml. 17:30 og 18:30 på Generelle krav for alle hold. Man skal være medlem-/aktivitetsmedlem af foreningen. Der skal forevises gyldig vaccinationsattest, ved indskrivning. Deltagergebyret skal betales senest ved indskrivning. Man skal være tilmeldt inden indskrivning, fremmøde uden tilmelding, kan medføre manglende mulighed for deltagelse Arbejdsdag på søen og i skoven Deltagere der har købt plads på første andejagt og til Dåvildt jagten, forpligter sig til at møde op på arbejdsdagen. Foreningen er vært ved en bid brød kl. 13,00 Mødetid kl. 08,00 på lyngbakken. Aktivitetsansvarlig Leif, Poul og Stefan kl. 8,00 Dåvildtjagt lodtrækning. Dåvildt jagt Foreningen tilbyder individuel jagt på dåvildt, der er tilladelse til at skyde 3 stykker Dåvildt Dåvildtjagten foregår i alle ulige uger i jagttiden. Der er kun en deltager på jagt pr. uge. Såfremt bestyrelsen beslutter sig herfor, kan der tillige jages råvildt i samme perioder som dåvildt. Pris kr. 800,- + betaling for kødet. Kalv 500,-kr Då 750,-kr, spidshjort 1000,-kr Stanghjort 1500,-kr Halvskuffel 2000,-kr Fuldskuffel, skovlbredde på 7 cm og derover 3000,-kr. Rå og lam 500,-kr. Tilmelding senest Indbetaling kr. 800 via netbank senest Reg: 2680 Konto nr: Mærk betaling med Dåvildtjagt + navn+ tlf nr. Og mail til Poul Mortensen Dåvildt jægerne forpliges til at mødes på arbejdsdagen 9. august

2 Poul Mortensen træffes på Præmieskydning på Lejbølle skydecenter Riffelskydning: I tidsrummet kl er Hjortebanen åben for riffelskydning. Der vil være mulighed for at skyde til hjort, svin og buk. Pris pr. deltager kr. 125,- der dækker skydning på løbende hjort og svin; samt indskydning. Bukkebanen vil kunne bruges efter aftale, er med i prisen. Flugtskydning: I tidsrummet kl er flugtskydningsbanen åben. Prisen pr. deltager kr. 125,- inkl. deltagelse i præmieskydningen som også er denne dag. Lerduer og patroner afregnes individuelt på flugtskydningsbanen. Ved deltagelse i begge skydninger er den samlede pris kr. 175,00 Aktivitetsansvarlige Per Jensen og Poul Mortensen Andejagter på Gudme Sø Der udsættes 350 ænder og fodres hele sæsonen. 1. jagt 06/09-14 kr jagt 20/09-14 kr jagt 04/10-14 kr jagt 18/10-14 kr jagt 01/11-14 Kr jagt 15/11-14 Kr jagt 29/11-14 Kr jagt 13/12-14 Kr. 200 Ved tilmelding til alle andejagter er prisen kun kr. 2400,- Madpakke medbringes og nydes i hytten, drikkevarer købes i hytten. Mødetid på alle andejagter er kl på Lyngbakken. Afbud senest 3 dage før jagten. Jægere der vil købe pakken med alle jagter, har førsteret i forhold til jægere der kun køber enkeltjagtdage. Bengæt købes ved morgen parole 20,- Hvis der er is på søen aflyses jagterne. Jægere, der har købt plads på 1. andejagt, forpligter sig til at møde på arbejdsdagen d. 9/8 kl Vi mødes på Lyngbakken. Der vil blive lavet stier og standpladser. Medbring redskaber. Inden arbejdet trækkes der lod om standpladserne på 1. andejagt.jægere, der har købt alle jagterne, kan sende et andet medlem af foreningen, hvisvedkommende ikke selv har mulighed for at deltage. Sidste tilmeldingsfrist 1/ til Leif Schmidt Nielsen mellem kl. 16 og 19 på tlf: Udlån af jagthytten. Jagthytten på Lyngbakken kan benyttes af foreningens medlemmer til private arrangementer. Rengøring af hytten, aktivitetsansvarlige foranlediger, at hytten efterlades rengjort og ryddeligt. Kontakt Trine Madsen

3 Opfordring: Foreningens medlemmer opfordres til at sende billeder og beretninger fra de aktiviteter der deltages i. Dersom man er heldig at få vildt på tasken, send da fluks en mail med billede og information til foreningen Hygge aften med opfriskning af Jagloven GAMMEL OG RUSTEN Er du en gammel og rutineret jæger, og er jagttegnet ikke helt nyt mere, og er du lidt rusten med jagtloven og diverse regler med mere. Så har du her chancen for at få opfrisket din viden og det du er i tvivl om. Vi har arrangeret en aften med foreningens jagttegns lærer Kim la Cour Hansen, som vil genopfriske nogle af de ting man kan være lidt i tvivl om, eller som man egentlig har glemt. Eller nogle af de nye regler der er kommet. Der vil hovedsaligt blive lagt vægt våbenloven og jagtlovgivningen. Og bare rolig du vil ikke blive hørt i om du kan det Her er nogle eksempler på spørgsmål, man ville kunne få svar på denne aften. Er der krav til hvilken hunderace man skal medbringe på jagt? Hvor langt skal der være til nabo en ved opsætning af en skydestige? Hvad er minimumskravet til riffel ammunition (gram og joule), ved jagt på råvildt? Må man jage ræv på fiskeriterritoriet? + en helt masse andet. Tilmelding inden den 23 september på mail: eller sms Efterårsjagter i Præsteskoven. 1. jagt 18/10-14 kr jagt 01/11-14 kr jagt 15/11-14 kr. 200 Jagterne i Præsteskoven starter kl Mødested Lyngbakken Ved mindre end 6 deltagere aflyses jagten. Alt påskudt vildt, som ikke ligger på skudstedet, eller i umiddelbar nærhed af skudstedet, skal eftersøges med godkendt schweishund. Dette er for skyttens regning. Drikkevarer købes i hytten. Tilmelding til Heine Hegaard eller på foreningens mail.år Havjagt. Mødested Bagenkop Havn kl Der sejles med m/s Long-Island. Max. 8 deltagere. Pris ca. 500,- kr. betales på dagen. Tilmeldingsfrist senest til Thomas Albjerg tlf Jagttegns kursus 2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening tilbyder igen Jagttegns kursus med start tirsdag 6. jan Undervisere Kim og Rasmus. Undervisningen foregår på Tved skole. Kursusgebyret kr ,-, dækker undervisning, undervisnings materialer, lærebog, CD rom, tests, obligatorisk skydning, lerduer, patroner, kursistmedlemsskab af foreningen og Danmarks Jægerforbund i prøveåret Der opkræves et depositum på kr. 500,00 i forbindelse med tilmeldingen. Restbeløb kr ,- skal betales inden Prøvegebyr til jagtprøven er ca. kr. 230,00. Beløbet opkræves direkte fra skov- og

4 naturstyrelsen til jagttegnsaspiranten Tilmelding til Per serve Gratis Rævejagt. Vi forsøger at få arrangeret rævejagt i et større område. Vi mødes på Lyngbakken kl Efter jagten er foreningen vært ved en gang gule ærter i Jagt hytten. Tilmelding senest til Hans Christian C. M. på mail: Trykjagt i Præsteskoven Vi mødes på Lyngbakken, til grundig instruktion og parole, kl Der vil være 5 pladser. Pris 300,-kr pr deltager. Nedlagt vildt koster, som beskrevet under jagt på dåvildt. Kalv 500,-kr Då 750,-kr, spidshjort 1000,-kr Stanghjort 1500,-kr Halvskuffel 2000,-kr Fuldskuffel, skovlbredde på 7 cm og derover 3000,-kr. Rå og lam 500,-kr. Alt påskudt vildt, som ikke ligger på skudstedet, eller i umiddelbar nærhed af skudstedet, skal eftersøges med godkendt schweishund. Dette er for skyttens regning. Bestyrelsen vil gerne, at de tilmeldte kommer og hjælper, med at lave standpladser og afmærkning af skyderetninger, samt få lavet en purschsti langs skellet mod Mullerup, på arbejdsdagen d kl vi starter med en kop kaffe, og en skive brød. Medbring: motorsav, kratrydder med savklinge, grensaks, rive, og godt humør, så vi kan få en god dag i skoven. Jo bedre vi får lavet standpladser, og purschsti, jo større er chancen for et godt resultat på jagtdagen. Tilmelding senest 10. jan til Poul Mortensen Generalforsamling. Afvikles i jagthytten på Lyngbakken k Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medbring gyldigt medlemsbevis. (bagsiden af JÆGER med medlemsnummer) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af Kasserer, på valg er Tinna Frederiksen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Leif Schmidt Nielsen Per Jensen Poul Mortensen 8. Valg af suppleanter Frede Hansen og Per Serve. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 10. Eventuelt. Medbring dine trofæer fra sidste sæson, der er præmie til det mest bemærkelsesværdige eller sjove trofæ. Vi vil samtidig gerne høre historien bag. Udover over præmie for bedste eller sjoveste trofæ vil der være vandrepokal til den der medbringer flest krage og skadeben. Efter generalforsamlingen er foreningen vært med kaffe og brød.

5 Rågeregulering 2015 Vi forventer også at det i 2015 bliver muligt for interesserede, at deltage i rågeregulering på nogle af Svendborg Kommunes arealer. Arealerne og tiderne fastlægges på møde mellem kommunen og jagtforeningerne i januar. Fra 1. marts kan du tilmelde dig til Hugo Eriksen mail: Bestyrelsen for Gudbjerg og Omegns Jagtforening Formand: Heine Hegaard Jensen Mail: telefon Næstformand: Poul Mortensen Mail: telefon Kasserer: Tinna Frederiksen Mail: telefon Sekretær: Claus Lauritsen Mail: telefon Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Trine Madsen - Mail: telefon Hans Christian Claudius Mogensen - Mail: telefon Leif Schmidt Nielsen - Mail: ingen mail telefon Stefan Dalsgaard Fusager -Mail: telefon Per Jensen -Mail: telefon Tilmeldinger . Hundeudvalget. Rene Braagaard, Skelmosevej 17, 5884 Gudme Kim Lindensparre ml. 16 og Hugo Eriksen Træffes ml. 17:30 og 18: Aktivitetsansvarlige. Andejagter Leif Schmidt Nielsen Børnenes fiskedag Leif Schmidt Nielsen Store skydedage/præmieskydning Claus Lauritsen Generalforsamling Heine Hegaard Hav-jagt Bagenkop Thomas Albjerg Hundetræning Rene Braagaard Program og hjemmeside Claus Lauritsen Rævejagt Hans Christian C. M Riffeljagt i Præsteskoven Poul Mortensen Haglgeværjagt i Præsteskoven Heine Hegaard

6 Annoncer Per Serve Jagttegnskursus Per Serve Lyngbakken udlejning Trine Madsen Kontakt til JÆGER Claus Lauritsen Rågeregulering Hugo Eriksen Ny jæger afdeling Stefan Dalsgaard Fusager Jægernes Kommunale Fællesråd Heine Hegaard Jensen Ejendoms service teknikker Kaj Pedersen

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

29. årgang Januar 2015 nr. 1

29. årgang Januar 2015 nr. 1 29. årgang Januar 2015 nr. 1 En flok halemejser tanker op ved foderbrættet inden den videre rejse. Redaktion, Bestyrelsen og udvalg: Hjemmesiden.www.ejstrupholm-jagt.dk Formand:. Næstformand: Kasserer

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning

Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning osv. Vi er fælles om noget socialt, noget, som giver os en masse gode oplevelser. Det kan være den svære

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Kjøbenhavns Skytteforening

Kjøbenhavns Skytteforening Kjøbenhavns Skytteforening Stiftet 1862 Nr. 1 Februar 2015 75. Årgang Generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i SKAK-Huset, Selinevej 5b, 2300 Kbh.

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere

Grejs-Holtum Jagtforening

Grejs-Holtum Jagtforening Grejs-Holtum Jagtforening G R E J S - H O L T U M J A G T F O R E N I N G INDHOLD Bestyrelsen... 4 Velkommen fra formanden... 5 Bukkejagt for enden af landingsbanen... 6 Diplomuddeling, GHJ... 9 Pokalskydning...

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Vest Vildsund Bådelaug

Vest Vildsund Bådelaug Klubblad 2014 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen 24 7700 Thisted flch48@gmail.com 2332 0625 Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev jamik@os.dk

Læs mere