TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015"

Transkript

1 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

2 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015 har vi fået mulighed for at tilbyde nogle pladser på 6 relevante meritgivende kurser på foreningens specialistuddannelse. Vi glæder os over, at vi hermed kan imødekomme en stor efterspørgsel hos jer tillidsrepræsentanter på disse kurser. Da pladserne på de meritgivende kurser desværre er begrænsede p.g.a. vores TR budget, kan vi først give besked på, om du er optaget, efter tilmeldingsfristens udløb. Vores TR arrangementer melder du dig til via vores hjemmeside og Mit DP (kalender under løn- og arbejdsvilkår). Ved tilmeldingen modtager du automatisk bekræftelse på dit kursusønske. Deltagelse er gratis. OBS: Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015.

3 TR årsmøde Ligesom tidligere har vi også i år mulighed for at tilbyde dig 1½ dags internat årsmøde med masser af inspiration, debat, sparring og netværk. Som hidtil vil vi også denne gang fokusere på et aktuelt emne, som denne gang er forhandling i bred forstand samt mulighed for networking. Derudover vil du få mulighed for at møde din formand, din DP konsulent og tillidsrepræsentant kolleger. Endeligt program og praktiske informationer for årsmødet mailer vi ca. 10 dage inden mødet. Årsmødet foregår på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, 1. dag fra kl til næste dag kl , hvor vi slutter af med frokost. Formål: Målgruppe: Oplæg, debat og netværk Tillidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter Varighed: 2. dage, 1. og 2. oktober 2015, 1. dag fra kl til 2. dag kl Undervisere: Sted: Eksterne oplægsholdere, faglige konsulenter og DPs formand Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

4 Velkommen som TR i DP med fokus på funktion og forhandling Vores velkomstkursus er DPs grundkursus for nye tillidsvalgte. Som udgangspunkt anbefaler vi, at du som nyvalgt TR/suppleant gennemfører vores velkomstkursus inden for det første år efter, at du er valgt. På kursets 1. dag vil du blive introduceret til DP og tillidshvervet samt få en god indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Derudover får du værktøjer til at anvende relevant lovgivning og dele af overenskomsten. Fokus på 2. dagen vil være på forhandling og forhandlingsteknik. På kurset vil emnerne være: TRs rettigheder og pligter Regelgrundlaget for tillidsrepræsentantens pligter og virke DPs tilbud til tillidsrepræsentanter DPs lønpolitik Lønforhandling med forhandlingsøvelser Værktøjer til brug for forhandling Ny løn og det økonomiske råderum Når du har deltaget på DPs velkomstkursus, henviser vi til ACs basis- og overbygningsuddannelse for TR (se kursusprogrammer på DPs hjemmeside). Formål: Målgruppe: Introduktion til TR-hvervet og forhandlingsteknikker Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 dage, 19. og 20. januar (ekstra kursus) eller 23. og 24. april eller 12. og 13.november 2015, 1. dag, kl til næste dag kl Undervisere: Sted: Faglige konsulenter, forhandlingsgruppen Hotel Christiansminde, Svendborg

5 Tema Gå Hjem Møder for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Igen i 2015 afholder vi fælles AMR/TR temamøder, hvor temaet denne gang er arbejdsmiljø. I vil få præsenteret resultater af den store arbejdsmiljøundersøgelse af akademikernes psykiske arbejdsmiljø, ligesom der vil være indlæg om Arbejdstilsynets tilbud omkring psykisk arbejdsmiljø v./arbejdstilsynet. Vi får besøg af Malene Salskov Amby, chefkonsulent hos Akademikerne og repræsentant fra Arbejdstilsynet. Møderne vil være en blanding af oplæg, debat og networking og afholdes både i København og Århus. Formål: Oplæg v./akademikerne og Arbejdstilsynet samt networking Varighed: Kbh.: 4. maj 2015, kl Århus: 18. maj 2015, kl Målgruppe: Oplægsholder: Sted: Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Malene Salsskov Amby, Akademikerne og repræsentant fra Arbejdstilsynet Dansk Psykolog Forening, København/Århus

6 God morgen og Gå hjem møder med aktuelle temaer Også i år er vi glade for at kunne tilbyde vores TRer, suppleanter og arbejdsmiljø repræsentanter morgen- og fyraftensmøder på skift i København og Århus. Som noget nyt har vi besluttet, at jeres klubmedlemmer også er velkomne til at deltage sammen med jer, da vi mener, det giver god mening i jeres klubarbejde. Hver gang har vi et aktuelt tema på dagsordenen v./ekstern oplægsholder. Blandt emnerne i 2015 kan vi nævne Trivsel i forandringer v./rikke Brix, Crecea, Social Kapital v./hanne Moltke og Heidi Graff samt Retorik og gennemslagskraft v./lisbeth Holdt Jørgensen, skuespiller og stemmetræner. Indtil videre har vi planlagt 4 temaer med 8 møder i alt og disse afholdes i hhv. København og Århus. Nærmere beskrivelse og info om tid og sted kan du se på de næste sider. Formål: Målgruppe: Varighed: Foredragsholdere: Sted: Oplæg og debat om aktuelt tema Tillidsrepræsentanter, suppleanter samt AMRer God morgenmøder kl /11.00 og Gå hjem møder kl /16.30/ / Se under det enkelte arrangement Eksterne oplægsholdere (se temaer, datoer og sted for planlagte møder på næste side) Dansk Psykolog Forening, København/Århus, Studenterhusfonden, Århus

7 God morgen og Gå hjem møder 2015 i København og Århus: København, den 14. april 2015 og Århus, den 26. januar 2015: Gå Hjem Møde, Kbh. og God morgen møde i Århus: Tema: Retorik og gennemslagskraft v./lisbeth Holdt Jørgensen, skuespiller og voice coach Personlig gennemslagskraft - workshop i hvordan man får vægt bag sine ord De ingredienser, der indgår i mundtlig kommunikation, alle verbale og nonverbale signaler, vi bruger i en kommunikationssituation, kan under et hele kaldes totalkommunikation. Ved at arbejde med totalkommunikation, kan du opdage, hvor meget det verbale og det nonverbale betyder for din personlighed og din autenticitet. Vi undersøger, hvordan man taler med folk og ikke taler til dem. Vi arbejder med, hvad det vil sige at have den rette energi og hvad det betyder at være nærværende, så du kan fastholde kontakten til dine tilhørere. Vi undersøger også, hvordan man tilpasser sin stemmes virkemidler til forskellige rum. Vi indleder med en introduktion til og diskussion af indholdet af totalkommunikation. Derefter arbejder vi nonverbal kommunikation og hvordan man interagerer med andre mennesker Vi slutter af med masterclass i personlig fremtræden, hvor vi arbejder med, hvordan man kan arbejde med sit personlige udtryk. De øvrige deltagere observerer og kommenterer undervejs.

8 Udbyttet vil være kendskab til: En stemme der underbygger dit personlige udtryk Et levende sprog og kropssprog der underbygger indholdet Troværdighed i din mundtlige kommunikation En måde til at bevare din integritet Autenticitet i din kommunikation Underviser: Lisbeth Holdt Jørgensen, uddannet skuespiller og cand. mag. i Audiologopædi, har været fast underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi og mangeårig voice coach på Det Kongelige Teater. Indehaver af Voice Incorporated. Tid: Kl ca (København).

9 København, den 18. marts 2015 og Århus, den 23. marts 2015: Gå Hjem møder Tema: Social kapital v./hanne Moltke, cand. mag og certificeret systemisk coach og Heidi Graff, mag. art i litteratur og organisationsantropologi samt certificeret coach Tid: Kl Social Kapital - et redskab til fokus på produktivitet og trivsel Social kapital er kommet i fokus på mange arbejdspladser, måske fordi det opfylder et behov for at fokusere på både produktivitet, kvalitet og effektivitet og samtidig arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø. Forskning tyder på, at organisationer, ved at bruge samarbejdet om kerneopgaven som løftestang, kan forbedre både produktivitet og trivsel. Samtidig er der også i hele den offentlige sektor et kald på at sætte borgeren i centrum. Det spiller godt op af social kapital-begreberne med kerneopgaven i centrum, samtidig med, at der kommer et øget krav om ikke at fokusere på ydelser som det centrale, men på kundens eller borgerens oplevelse af samspillet med leverandøren eller myndigheden. Social kapital henleder vores opmærksomhed på både relationerne og måden, kerneopgaven udføres på men også på, om de strukturer, vi i vores organisationer opbygger, understøtter at kerneopgaven udføres på en måde, der hele tiden styrker og udvikler samarbejdet om opgaven. Hvordan kan vi bruge social kapital til at skabe bedre samarbejde, bedre arbejdsmiljø og holde fokus på opgaven? Hør hvordan både ledelse og medarbejdere aktivt kan understøtte det gode arbejdsmiljø og hvordan arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse kan øge dette fokus. På to gå hjem-møder fokuserer forfatterne til bogen Social kapital i organisationer - ledelse, kommunikation og samarbejde, Hanne V. Moltke fra New Stories Consulting og Heidi Graff Fra Rambøll Management, på social kapital, dets bestanddele og hvordan det kan skabes og vedligeholdes i organisationer.

10 Læs mere om bogen her:

11 København, den 7. september 2015 og Århus den 14. september 2015: God morgen møder Tema: Trivsel i forandringer hvordan holder man fast i trivsel og arbejdsglæde under store forandringer? v./rikke Brix, Crecea. Hvad er forandringer og hvad gør de ved os? Hvad betyder den psykologiske side af forandring for den enkelte og for fællesskabet? Hvad kan man gøre for at holde fast i trivslen under forandringer? Hvilke dilemmaer og muligheder har man som TR? Tid: Kl ca

12 København, den 24. november 2015 og Århus den 26. november 2015: Gå Hjem møder: Tema: DEN NYE OG KOMPLEKSE TILLIDSREPRÆSENTANT-ROLLE Den innovative TR. En tillidsrepræsentant anno 2015 skal kunne mange ting - være coach, visionær, strategisk, anerkendende, refleksiv, styrende, planlæggende og have overblik, økonomisk indsigt og faglig viden - og skal kunne det godt. Der stilles store krav både fra kollegaerne og lederen. Dette gør din rolle som TR kompleks. Kompleksiteten giver mange forstyrrelser og udfordringer for dig, men også en masse muligheder og udvikling, både af dig selv og i forhold til organisationen - hvis vi vel og mærket forvalter forstyrrelserne konstruktivt og hensigtsmæssigt. Denne workshop handler om hvordan du kan agere i denne kompleksitet, huske både dine kollegaer, dine forpligtelser og dig selv. Workshoppen er meget konkret og praksisnært. Underviser: Bent Suhr, chefkonsulent, Center for Offentlig Kompetenceudvikling Tid: Kl ca

13 Organisationspsykologi, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Psykologen skal under dette emne tilegne sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykologiske teorier og arbejdsmetoder, knyttet til en organisationspsykologisk forståelse af fænomener som fx konflikter, mobning og omstruktureringer i organisationer. Temaer Organisationspsykologiske analyseniveauer Organisationspsykologiske perspektiver på intervention Perception, sensemaking og mentalisering i organisationer Kompleksitet og ledelse i 10 erne Praksisfelter: Konflikter, stress, forandring og innovation Organisationspsykologens roller Form Kurset veksler mellem dialog, teorioplæg og øvelser og det konkrete forløb skabes i dialog med deltagerne, der forventes at deltage aktivt med cases, problemstillinger og i diskussioner. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Inden kursusstart vil der bliver fremsendt en artikel. Underviser Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, psykopatologi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 7. og 8. maj 2015, 1. dag kl og 2. dag kl. 9-16, tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Underviser: Sted: Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejdsog organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, København

14 Psykologen som konsulent, København eller Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At give psykologerne de mest nødvendige forudsætninger for at bestride rollen som konsulent. At opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver. At få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning. Temaer Der fokuseres på følgende: Rollen som konsulent. Etiske overvejelser. Intern eller ekstern konsulent. Fra ekspert til proceskonsulent og netværkskonsulent. Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og metode. Indsigt i og erfaring med problemløsningsprocesser og de overvejelser, konsulenten må gøre sig i alle faser af en opgave. Indsigt i relevante metoder i konsulentens arbejde, herunder evne til at opstille kriterier for valg af metode, kontraktudformning og opgavestyring, intervention, formidling og evaluering. Form Teoretiske oplæg blandet med reflektion over indholdet og læringen. Underviser Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi. 12 timer. Målgruppe: Varighed: Underviser: Sted: Tillidsrepræsentanter og suppleanter 9. og 10. april 2015 i København eller 22. og 23. oktober 2015 i Århus, 1. dag kl og 2. dag kl. 9-16, tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København og Århus

15 Praktisk organisationspsykologi, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At psykologen tilegner sig viden om organisationspsykologi samt arbejder med betydningen af organisationsforståelse for psykologens/konsulentens arbejde. Psykologen skal tilegne sig den nødvendige viden til at kunne inddrage organisationen i sit arbejde, få kendskab til muligheder og begrænsninger i dette arbejde samt via selvvalgt opgave blive i stand til at omsætte teori til praksis. Temaer Organisationsperspektiver/-paradigmer. Organisationsteori - struktur, kultur, proces. Ledelsesteori - koblet til den organisatoriske kontekst. Magt i organisationer. Styringsparadigmer og -mekanismer. Organisatorisk kontekst - vilkår og muligheder. Det rationelle/irrationelle liv i organisationer. Grupper og gruppedynamik. Udvikling af og forandringer i organisationer samt betydningen af disse ændringer for organisationens liv. Relationer i organisationer. Evaluering i organisationer i retrospektivt og proaktivt perspektiv. Inden for de nævnte områder vil vi beskæftige os med såvel de klassiske teorier som de nyere tendenser herunder arbejde med det postmoderne perspektiv, ligesom vi vil belyse psykologens rolle og handlemuligheder i hans/hendes organisatoriske kontekst. Form Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, øvelser og praktisk arbejde med analyse af egen organisation/inddragelse af egen organisation eller klientorganisationen. Litteratur Oplyses senere. Målgruppe: Varighed: Underviser: Sted: Tillidsrepræsentanter og suppleanter 4 dage, 3. og 4.december 2015 samt 11. og 12. januar 2016 i København, 1.og 3. dag kl samt 2. og 4. dag kl. 9-16, tæller med 24 timer i DPs specialist uddannelse. Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, København

16 Ledelse og organisation, Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Formålet med kurset er at give psykologen en introduktion til opgaver og rammer for ledelse i offentlige organisationer. Psykologen vil få kendskab til ledelse i den offentlige sektor, betydningen af sammenhænge mellem kultur og struktur samt kendskab til økonomi, kvalitetssikring og administration. Temaer Ledelse og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Det særlige ved at være medarbejder og leder i et politisk styret offentligt system. Ledelse, kultur, magt og organisation. Fokus på magtteori og den særlige offentlige diskurs. Betydningen af de forskellige typer af processer, der ageres ud fra i det offentlige: Mål og rammestyring, værdistyring, akkreditering, lean processer mv. Fokus på psykologens særlige rolle i organisationer både som medarbejder og leder. (Bemærk, at kursusbeskrivelsen kan blive ændret i mindre omfang og vil i så fald blive tilrettet her). Målgruppe Psykologer med ledelsesansvar, psykologer uden ledelsesansvar - men med interesse for ledelse eller psykologer med et ønske om at øge indsigten i den ledelsesmæssige og organisatoriske kontekst, som vedkommende er ansat i eller arbejder ind i. Form Veksling mellem teori, praktisk teori, deltagerinvolvering og præsentation af metoder og værktøjer. Underviser Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer. Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 dage, 15. og 16. juni 2015, 1. dag kl og 2. dag kl , tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Underviser: Sted: Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, Århus

17 Stress en psykologisk forståelse, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At give deltagerne en nuanceret forståelse af psykologiske reaktioner og dynamikker i forbindelse med begrebet stress. Stress findes i forskellige former og grader og kan i værste fald have invaliderende psykologiske følger for den enkelte. Årsager til stress er komplekse og må anskues på flere niveauer, hvor de fremherskende psykologiske forventninger og krav til individer i senmoderniteten, arbejdets organisering, dagliglivets organisering, krav og forventninger i sociale samspil, den individuelle forvaltning og fysiologiske reaktioner må ses i deres komplekse samspil. Kurset skal bibringe den enkelte en psykologfaglig baggrund, ud fra hvilken deltagerne kan blive i stand til at navigere i de forskellige og ofte modsatrettede diskurser, der hersker på stressområdet, samt opnå et fagligt ståsted, hvorfra man kan arbejde med stress som begreb og som fænomen i psykologisk klinisk praksis. Temaer: Forsøg på definition af stress. Nyere forskning om stress. Diagnostik og differentieldiagnostik. Psykens håndtering af og forsvar mod stress. Grader af psykologiske belastninger, fra de mildere til de mere invaliderende. Psykologens komplekse rolle i behandling af stress. Forskellige former for behandling af stress. Form Vekslen imellem teoretiske oplæg, fælles refleksion og diskussion, samt inddragelse af deltagernes egne professionelle erfaringer med stress og behandling af stress. Inden kursusstart fremsendes et skema til beskrivelse af forudsætninger og arbejdsmæssigt behov for viden om stress, samt de tre mest presserende spørgsmål om emnet. Tilsendt litteratur forventes læst inden kurset. Litteratur: Primær afv. Sekundær afv. Undervisere: Mette Kjær Barfort, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand, psych., specialist og supervisor i psykoterapi og Karen Brimnes Damholt, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand.psych., specialist i psykoterapi.

18 Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter. Varighed: 2 dage, 16. og 17. april 2015, 1. dag kl og 2. dag kl , tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Undervisere: Sted: Mette Kjær Barfort, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand, psych., specialist og supervisor i psykoterapi og Karen Brimnes Damholt, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand.psych., specialist i psykoterapi. Dansk Psykolog Forening, København.

19 Med organisationen i fokus, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling, med henblik på at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier samt kunne reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer. Temaer Organisationsperspektiver, teorier og forståelse Organisationskultur Organisationsstruktur Magt og autoritet Udvikling og forandring af organisationer Lederen som forandringsleder Psykologen som udvikler af organisationer Form Formen vil veksle mellem: Korte teorioplæg, teoridiskussioner, casearbejde, metodeafprøvning og refleksioner over egen praksis Undervisere Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisior i A&O og psykoterapi og Lone Willer Holm, cand.psych., specialist og supervisior i A&O. Forberedelse Deltagerne skal forud for hvert modul læse ca. 75 siders pensum. Endvidere skal deltagerne forberede og bidrage med relevante cases fra egen praksis. Mellem modulerne Deltagerne forventes at arbejde med en hjemmeopgave mellem modulerne. Litteratur Litteratur kan ses ultimo januar Program kan hentes i "Mit DP" ca 3 uger før kursusstart. Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 5 dage, og samt , 1. og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl , tæller med 30 timer i DPs specialist uddannelse. Undervisere: Sted: Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi og Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

20 Vi gør opmærksom på, at optagelse på de meritgivende kurser sker ud fra en vurdering af: Kriterier, fastlagt af DPs forhandlingsgruppe, med udgangspunkt i bl.a. evt. tidligere tilbud om deltagelse i vores meritgivende kurser, vurdering af samlet aktivitet på både vore egne og AC s TR-kurser samt hverv og hvervets længde som TR eller suppleant. Den endelige fordeling sker efter tilmeldingsfristens udløb og vi forventer at kunne give jer besked i slutningen af januar måned Herudover henviser vi til Akademikernes TR kursustilbud. Vi anbefaler, at I gennemfører DPs eget velkomstkursus, inden I påbegynder ACs basisuddannelse og efterfølgende overbygningskurser. DP foretager en vurdering af de indkomne kursusønsker til Akademikernes TR kurser efter tilsvarende kriterier som til vore egne meritgivende DP TR kurser. Som udgangspunkt kan vi normalt maksimalt bevilge 2 kurser til TRer og 1 kursus til TR suppleanter pr. år under hensyn til antallet af indkomne kursusønsker. Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Tlf.:

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere