TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015"

Transkript

1 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

2 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015 har vi fået mulighed for at tilbyde nogle pladser på 6 relevante meritgivende kurser på foreningens specialistuddannelse. Vi glæder os over, at vi hermed kan imødekomme en stor efterspørgsel hos jer tillidsrepræsentanter på disse kurser. Da pladserne på de meritgivende kurser desværre er begrænsede p.g.a. vores TR budget, kan vi først give besked på, om du er optaget, efter tilmeldingsfristens udløb. Vores TR arrangementer melder du dig til via vores hjemmeside og Mit DP (kalender under løn- og arbejdsvilkår). Ved tilmeldingen modtager du automatisk bekræftelse på dit kursusønske. Deltagelse er gratis. OBS: Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015.

3 TR årsmøde Ligesom tidligere har vi også i år mulighed for at tilbyde dig 1½ dags internat årsmøde med masser af inspiration, debat, sparring og netværk. Som hidtil vil vi også denne gang fokusere på et aktuelt emne, som denne gang er forhandling i bred forstand samt mulighed for networking. Derudover vil du få mulighed for at møde din formand, din DP konsulent og tillidsrepræsentant kolleger. Endeligt program og praktiske informationer for årsmødet mailer vi ca. 10 dage inden mødet. Årsmødet foregår på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, 1. dag fra kl til næste dag kl , hvor vi slutter af med frokost. Formål: Målgruppe: Oplæg, debat og netværk Tillidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter Varighed: 2. dage, 1. og 2. oktober 2015, 1. dag fra kl til 2. dag kl Undervisere: Sted: Eksterne oplægsholdere, faglige konsulenter og DPs formand Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

4 Velkommen som TR i DP med fokus på funktion og forhandling Vores velkomstkursus er DPs grundkursus for nye tillidsvalgte. Som udgangspunkt anbefaler vi, at du som nyvalgt TR/suppleant gennemfører vores velkomstkursus inden for det første år efter, at du er valgt. På kursets 1. dag vil du blive introduceret til DP og tillidshvervet samt få en god indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Derudover får du værktøjer til at anvende relevant lovgivning og dele af overenskomsten. Fokus på 2. dagen vil være på forhandling og forhandlingsteknik. På kurset vil emnerne være: TRs rettigheder og pligter Regelgrundlaget for tillidsrepræsentantens pligter og virke DPs tilbud til tillidsrepræsentanter DPs lønpolitik Lønforhandling med forhandlingsøvelser Værktøjer til brug for forhandling Ny løn og det økonomiske råderum Når du har deltaget på DPs velkomstkursus, henviser vi til ACs basis- og overbygningsuddannelse for TR (se kursusprogrammer på DPs hjemmeside). Formål: Målgruppe: Introduktion til TR-hvervet og forhandlingsteknikker Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 dage, 19. og 20. januar (ekstra kursus) eller 23. og 24. april eller 12. og 13.november 2015, 1. dag, kl til næste dag kl Undervisere: Sted: Faglige konsulenter, forhandlingsgruppen Hotel Christiansminde, Svendborg

5 Tema Gå Hjem Møder for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Igen i 2015 afholder vi fælles AMR/TR temamøder, hvor temaet denne gang er arbejdsmiljø. I vil få præsenteret resultater af den store arbejdsmiljøundersøgelse af akademikernes psykiske arbejdsmiljø, ligesom der vil være indlæg om Arbejdstilsynets tilbud omkring psykisk arbejdsmiljø v./arbejdstilsynet. Vi får besøg af Malene Salskov Amby, chefkonsulent hos Akademikerne og repræsentant fra Arbejdstilsynet. Møderne vil være en blanding af oplæg, debat og networking og afholdes både i København og Århus. Formål: Oplæg v./akademikerne og Arbejdstilsynet samt networking Varighed: Kbh.: 4. maj 2015, kl Århus: 18. maj 2015, kl Målgruppe: Oplægsholder: Sted: Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Malene Salsskov Amby, Akademikerne og repræsentant fra Arbejdstilsynet Dansk Psykolog Forening, København/Århus

6 God morgen og Gå hjem møder med aktuelle temaer Også i år er vi glade for at kunne tilbyde vores TRer, suppleanter og arbejdsmiljø repræsentanter morgen- og fyraftensmøder på skift i København og Århus. Som noget nyt har vi besluttet, at jeres klubmedlemmer også er velkomne til at deltage sammen med jer, da vi mener, det giver god mening i jeres klubarbejde. Hver gang har vi et aktuelt tema på dagsordenen v./ekstern oplægsholder. Blandt emnerne i 2015 kan vi nævne Trivsel i forandringer v./rikke Brix, Crecea, Social Kapital v./hanne Moltke og Heidi Graff samt Retorik og gennemslagskraft v./lisbeth Holdt Jørgensen, skuespiller og stemmetræner. Indtil videre har vi planlagt 4 temaer med 8 møder i alt og disse afholdes i hhv. København og Århus. Nærmere beskrivelse og info om tid og sted kan du se på de næste sider. Formål: Målgruppe: Varighed: Foredragsholdere: Sted: Oplæg og debat om aktuelt tema Tillidsrepræsentanter, suppleanter samt AMRer God morgenmøder kl /11.00 og Gå hjem møder kl /16.30/ / Se under det enkelte arrangement Eksterne oplægsholdere (se temaer, datoer og sted for planlagte møder på næste side) Dansk Psykolog Forening, København/Århus, Studenterhusfonden, Århus

7 God morgen og Gå hjem møder 2015 i København og Århus: København, den 14. april 2015 og Århus, den 26. januar 2015: Gå Hjem Møde, Kbh. og God morgen møde i Århus: Tema: Retorik og gennemslagskraft v./lisbeth Holdt Jørgensen, skuespiller og voice coach Personlig gennemslagskraft - workshop i hvordan man får vægt bag sine ord De ingredienser, der indgår i mundtlig kommunikation, alle verbale og nonverbale signaler, vi bruger i en kommunikationssituation, kan under et hele kaldes totalkommunikation. Ved at arbejde med totalkommunikation, kan du opdage, hvor meget det verbale og det nonverbale betyder for din personlighed og din autenticitet. Vi undersøger, hvordan man taler med folk og ikke taler til dem. Vi arbejder med, hvad det vil sige at have den rette energi og hvad det betyder at være nærværende, så du kan fastholde kontakten til dine tilhørere. Vi undersøger også, hvordan man tilpasser sin stemmes virkemidler til forskellige rum. Vi indleder med en introduktion til og diskussion af indholdet af totalkommunikation. Derefter arbejder vi nonverbal kommunikation og hvordan man interagerer med andre mennesker Vi slutter af med masterclass i personlig fremtræden, hvor vi arbejder med, hvordan man kan arbejde med sit personlige udtryk. De øvrige deltagere observerer og kommenterer undervejs.

8 Udbyttet vil være kendskab til: En stemme der underbygger dit personlige udtryk Et levende sprog og kropssprog der underbygger indholdet Troværdighed i din mundtlige kommunikation En måde til at bevare din integritet Autenticitet i din kommunikation Underviser: Lisbeth Holdt Jørgensen, uddannet skuespiller og cand. mag. i Audiologopædi, har været fast underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi og mangeårig voice coach på Det Kongelige Teater. Indehaver af Voice Incorporated. Tid: Kl ca (København).

9 København, den 18. marts 2015 og Århus, den 23. marts 2015: Gå Hjem møder Tema: Social kapital v./hanne Moltke, cand. mag og certificeret systemisk coach og Heidi Graff, mag. art i litteratur og organisationsantropologi samt certificeret coach Tid: Kl Social Kapital - et redskab til fokus på produktivitet og trivsel Social kapital er kommet i fokus på mange arbejdspladser, måske fordi det opfylder et behov for at fokusere på både produktivitet, kvalitet og effektivitet og samtidig arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø. Forskning tyder på, at organisationer, ved at bruge samarbejdet om kerneopgaven som løftestang, kan forbedre både produktivitet og trivsel. Samtidig er der også i hele den offentlige sektor et kald på at sætte borgeren i centrum. Det spiller godt op af social kapital-begreberne med kerneopgaven i centrum, samtidig med, at der kommer et øget krav om ikke at fokusere på ydelser som det centrale, men på kundens eller borgerens oplevelse af samspillet med leverandøren eller myndigheden. Social kapital henleder vores opmærksomhed på både relationerne og måden, kerneopgaven udføres på men også på, om de strukturer, vi i vores organisationer opbygger, understøtter at kerneopgaven udføres på en måde, der hele tiden styrker og udvikler samarbejdet om opgaven. Hvordan kan vi bruge social kapital til at skabe bedre samarbejde, bedre arbejdsmiljø og holde fokus på opgaven? Hør hvordan både ledelse og medarbejdere aktivt kan understøtte det gode arbejdsmiljø og hvordan arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse kan øge dette fokus. På to gå hjem-møder fokuserer forfatterne til bogen Social kapital i organisationer - ledelse, kommunikation og samarbejde, Hanne V. Moltke fra New Stories Consulting og Heidi Graff Fra Rambøll Management, på social kapital, dets bestanddele og hvordan det kan skabes og vedligeholdes i organisationer.

10 Læs mere om bogen her:

11 København, den 7. september 2015 og Århus den 14. september 2015: God morgen møder Tema: Trivsel i forandringer hvordan holder man fast i trivsel og arbejdsglæde under store forandringer? v./rikke Brix, Crecea. Hvad er forandringer og hvad gør de ved os? Hvad betyder den psykologiske side af forandring for den enkelte og for fællesskabet? Hvad kan man gøre for at holde fast i trivslen under forandringer? Hvilke dilemmaer og muligheder har man som TR? Tid: Kl ca

12 København, den 24. november 2015 og Århus den 26. november 2015: Gå Hjem møder: Tema: DEN NYE OG KOMPLEKSE TILLIDSREPRÆSENTANT-ROLLE Den innovative TR. En tillidsrepræsentant anno 2015 skal kunne mange ting - være coach, visionær, strategisk, anerkendende, refleksiv, styrende, planlæggende og have overblik, økonomisk indsigt og faglig viden - og skal kunne det godt. Der stilles store krav både fra kollegaerne og lederen. Dette gør din rolle som TR kompleks. Kompleksiteten giver mange forstyrrelser og udfordringer for dig, men også en masse muligheder og udvikling, både af dig selv og i forhold til organisationen - hvis vi vel og mærket forvalter forstyrrelserne konstruktivt og hensigtsmæssigt. Denne workshop handler om hvordan du kan agere i denne kompleksitet, huske både dine kollegaer, dine forpligtelser og dig selv. Workshoppen er meget konkret og praksisnært. Underviser: Bent Suhr, chefkonsulent, Center for Offentlig Kompetenceudvikling Tid: Kl ca

13 Organisationspsykologi, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Psykologen skal under dette emne tilegne sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykologiske teorier og arbejdsmetoder, knyttet til en organisationspsykologisk forståelse af fænomener som fx konflikter, mobning og omstruktureringer i organisationer. Temaer Organisationspsykologiske analyseniveauer Organisationspsykologiske perspektiver på intervention Perception, sensemaking og mentalisering i organisationer Kompleksitet og ledelse i 10 erne Praksisfelter: Konflikter, stress, forandring og innovation Organisationspsykologens roller Form Kurset veksler mellem dialog, teorioplæg og øvelser og det konkrete forløb skabes i dialog med deltagerne, der forventes at deltage aktivt med cases, problemstillinger og i diskussioner. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Inden kursusstart vil der bliver fremsendt en artikel. Underviser Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, psykopatologi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 7. og 8. maj 2015, 1. dag kl og 2. dag kl. 9-16, tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Underviser: Sted: Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejdsog organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, København

14 Psykologen som konsulent, København eller Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At give psykologerne de mest nødvendige forudsætninger for at bestride rollen som konsulent. At opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver. At få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning. Temaer Der fokuseres på følgende: Rollen som konsulent. Etiske overvejelser. Intern eller ekstern konsulent. Fra ekspert til proceskonsulent og netværkskonsulent. Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og metode. Indsigt i og erfaring med problemløsningsprocesser og de overvejelser, konsulenten må gøre sig i alle faser af en opgave. Indsigt i relevante metoder i konsulentens arbejde, herunder evne til at opstille kriterier for valg af metode, kontraktudformning og opgavestyring, intervention, formidling og evaluering. Form Teoretiske oplæg blandet med reflektion over indholdet og læringen. Underviser Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi. 12 timer. Målgruppe: Varighed: Underviser: Sted: Tillidsrepræsentanter og suppleanter 9. og 10. april 2015 i København eller 22. og 23. oktober 2015 i Århus, 1. dag kl og 2. dag kl. 9-16, tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København og Århus

15 Praktisk organisationspsykologi, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At psykologen tilegner sig viden om organisationspsykologi samt arbejder med betydningen af organisationsforståelse for psykologens/konsulentens arbejde. Psykologen skal tilegne sig den nødvendige viden til at kunne inddrage organisationen i sit arbejde, få kendskab til muligheder og begrænsninger i dette arbejde samt via selvvalgt opgave blive i stand til at omsætte teori til praksis. Temaer Organisationsperspektiver/-paradigmer. Organisationsteori - struktur, kultur, proces. Ledelsesteori - koblet til den organisatoriske kontekst. Magt i organisationer. Styringsparadigmer og -mekanismer. Organisatorisk kontekst - vilkår og muligheder. Det rationelle/irrationelle liv i organisationer. Grupper og gruppedynamik. Udvikling af og forandringer i organisationer samt betydningen af disse ændringer for organisationens liv. Relationer i organisationer. Evaluering i organisationer i retrospektivt og proaktivt perspektiv. Inden for de nævnte områder vil vi beskæftige os med såvel de klassiske teorier som de nyere tendenser herunder arbejde med det postmoderne perspektiv, ligesom vi vil belyse psykologens rolle og handlemuligheder i hans/hendes organisatoriske kontekst. Form Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, øvelser og praktisk arbejde med analyse af egen organisation/inddragelse af egen organisation eller klientorganisationen. Litteratur Oplyses senere. Målgruppe: Varighed: Underviser: Sted: Tillidsrepræsentanter og suppleanter 4 dage, 3. og 4.december 2015 samt 11. og 12. januar 2016 i København, 1.og 3. dag kl samt 2. og 4. dag kl. 9-16, tæller med 24 timer i DPs specialist uddannelse. Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, København

16 Ledelse og organisation, Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Formålet med kurset er at give psykologen en introduktion til opgaver og rammer for ledelse i offentlige organisationer. Psykologen vil få kendskab til ledelse i den offentlige sektor, betydningen af sammenhænge mellem kultur og struktur samt kendskab til økonomi, kvalitetssikring og administration. Temaer Ledelse og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Det særlige ved at være medarbejder og leder i et politisk styret offentligt system. Ledelse, kultur, magt og organisation. Fokus på magtteori og den særlige offentlige diskurs. Betydningen af de forskellige typer af processer, der ageres ud fra i det offentlige: Mål og rammestyring, værdistyring, akkreditering, lean processer mv. Fokus på psykologens særlige rolle i organisationer både som medarbejder og leder. (Bemærk, at kursusbeskrivelsen kan blive ændret i mindre omfang og vil i så fald blive tilrettet her). Målgruppe Psykologer med ledelsesansvar, psykologer uden ledelsesansvar - men med interesse for ledelse eller psykologer med et ønske om at øge indsigten i den ledelsesmæssige og organisatoriske kontekst, som vedkommende er ansat i eller arbejder ind i. Form Veksling mellem teori, praktisk teori, deltagerinvolvering og præsentation af metoder og værktøjer. Underviser Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer. Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 dage, 15. og 16. juni 2015, 1. dag kl og 2. dag kl , tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Underviser: Sted: Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, Århus

17 Stress en psykologisk forståelse, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At give deltagerne en nuanceret forståelse af psykologiske reaktioner og dynamikker i forbindelse med begrebet stress. Stress findes i forskellige former og grader og kan i værste fald have invaliderende psykologiske følger for den enkelte. Årsager til stress er komplekse og må anskues på flere niveauer, hvor de fremherskende psykologiske forventninger og krav til individer i senmoderniteten, arbejdets organisering, dagliglivets organisering, krav og forventninger i sociale samspil, den individuelle forvaltning og fysiologiske reaktioner må ses i deres komplekse samspil. Kurset skal bibringe den enkelte en psykologfaglig baggrund, ud fra hvilken deltagerne kan blive i stand til at navigere i de forskellige og ofte modsatrettede diskurser, der hersker på stressområdet, samt opnå et fagligt ståsted, hvorfra man kan arbejde med stress som begreb og som fænomen i psykologisk klinisk praksis. Temaer: Forsøg på definition af stress. Nyere forskning om stress. Diagnostik og differentieldiagnostik. Psykens håndtering af og forsvar mod stress. Grader af psykologiske belastninger, fra de mildere til de mere invaliderende. Psykologens komplekse rolle i behandling af stress. Forskellige former for behandling af stress. Form Vekslen imellem teoretiske oplæg, fælles refleksion og diskussion, samt inddragelse af deltagernes egne professionelle erfaringer med stress og behandling af stress. Inden kursusstart fremsendes et skema til beskrivelse af forudsætninger og arbejdsmæssigt behov for viden om stress, samt de tre mest presserende spørgsmål om emnet. Tilsendt litteratur forventes læst inden kurset. Litteratur: Primær afv. Sekundær afv. Undervisere: Mette Kjær Barfort, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand, psych., specialist og supervisor i psykoterapi og Karen Brimnes Damholt, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand.psych., specialist i psykoterapi.

18 Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter. Varighed: 2 dage, 16. og 17. april 2015, 1. dag kl og 2. dag kl , tæller med 12 timer i DPs specialist uddannelse. Undervisere: Sted: Mette Kjær Barfort, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand, psych., specialist og supervisor i psykoterapi og Karen Brimnes Damholt, privatpraktiserende klinisk psykolog og erhvervspsykolog, cand.psych., specialist i psykoterapi. Dansk Psykolog Forening, København.

19 Med organisationen i fokus, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling, med henblik på at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier samt kunne reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer. Temaer Organisationsperspektiver, teorier og forståelse Organisationskultur Organisationsstruktur Magt og autoritet Udvikling og forandring af organisationer Lederen som forandringsleder Psykologen som udvikler af organisationer Form Formen vil veksle mellem: Korte teorioplæg, teoridiskussioner, casearbejde, metodeafprøvning og refleksioner over egen praksis Undervisere Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisior i A&O og psykoterapi og Lone Willer Holm, cand.psych., specialist og supervisior i A&O. Forberedelse Deltagerne skal forud for hvert modul læse ca. 75 siders pensum. Endvidere skal deltagerne forberede og bidrage med relevante cases fra egen praksis. Mellem modulerne Deltagerne forventes at arbejde med en hjemmeopgave mellem modulerne. Litteratur Litteratur kan ses ultimo januar Program kan hentes i "Mit DP" ca 3 uger før kursusstart. Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 5 dage, og samt , 1. og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl , tæller med 30 timer i DPs specialist uddannelse. Undervisere: Sted: Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi og Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

20 Vi gør opmærksom på, at optagelse på de meritgivende kurser sker ud fra en vurdering af: Kriterier, fastlagt af DPs forhandlingsgruppe, med udgangspunkt i bl.a. evt. tidligere tilbud om deltagelse i vores meritgivende kurser, vurdering af samlet aktivitet på både vore egne og AC s TR-kurser samt hverv og hvervets længde som TR eller suppleant. Den endelige fordeling sker efter tilmeldingsfristens udløb og vi forventer at kunne give jer besked i slutningen af januar måned Herudover henviser vi til Akademikernes TR kursustilbud. Vi anbefaler, at I gennemfører DPs eget velkomstkursus, inden I påbegynder ACs basisuddannelse og efterfølgende overbygningskurser. DP foretager en vurdering af de indkomne kursusønsker til Akademikernes TR kurser efter tilsvarende kriterier som til vore egne meritgivende DP TR kurser. Som udgangspunkt kan vi normalt maksimalt bevilge 2 kurser til TRer og 1 kursus til TR suppleanter pr. år under hensyn til antallet af indkomne kursusønsker. Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Tlf.:

TR og AMR arrangementer 2016

TR og AMR arrangementer 2016 Løbende tilmelding - dog frist på TR pladser på meritgivende kurser d. 6. januar 2016 Kære tillidsrepræsentant, suppleant og arbejdsmiljørepræsentant Velkommen til vores TR/AMR kursus-/mødekatalog med

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, LEAN og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Gå forrest i komplekse sammenhænge Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere