Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik C Anders Michael Nielsen 1c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Ligninger og tal Titel 2 Lineære funktioner Titel 3 Geometri Titel 4 Procent og rente Titel 5 Eksponentielle funktioner Titel 6 Variable og sammenhænge Titel 7 Potensfunktioner og regression Titel 8 Statistik Side 1 af 9

2 Titel 1 Ligninger og tal 2005, 2. oplag, ISBN: Side Regnearternes hierarki Parenteser Potenser og rødder Brøker Reduktioner Ligningsløsning Simpel algebraisk manipulation Cirka 18 lektioner á 50 minutter Opøvelse af elementære matematiske færdigheder. Klasseundervisning, kombineret med lærer- kursist dialog. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Differentieret undervisning. Skriftlige opgaver. Side 2 af 9

3 Titel 2 Lineære funktioner 2005, 2. oplag, ISBN: Side Note Beviser lineære funktioner - 2 sider Definition, forskrift og betydning af a og b Graf, voksende og aftagende funktioner Tegning af graf udfra forskrift og aflæsning af forskrift ud fra graf Beregning af forskrift ud fra to givne punkter Opstilling af lineære modeller og lineær regression Skæring mellem graferne for to lineære funktioner ved beregning samt ved grafisk løsning Bevis: Formel for hældningskoefficienten og regneforskriften for li- neære funktioner Cirka 18 lektioner á 50 minutter Håndtering af simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem va- riable og diskussion af rækkevidden af sådanne modeller. Opøvelse af kursistens evne til matematisk ræsonnement ved matematisk bevis Klasseundervisning kombineret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Skriftlig aflevering. Gruppearbejde efterfulgt af skriftligt og mundtligt oplæg. YouTube video produktioner. Side 3 af 9

4 Titel 3 Geometri 2005, 2. oplag, ISBN: Side Note om bevis for topvinkler og vinkelsummen, 2 sider Ligesidede, ligebenede og retvinklede trekanter Ensvinklede trekanter Vinkelsummen i en trekant Areal af trekanter Pythagoras sætning Definition af cosinus, sinus og tangens samt formlerne til beregning i retvinklede trekanter. Sinusrelationerne, cosinusrelationerne og arealformlen for vilkårlige trekanter Bevis: Topvinkler er lige store Bevis: Vinkelsum i trekanter Bevis: Pythagoras sætning Bevis: Sinusrelationen i vilkårlige trekanter Bevis: Formlerne med cosinus, sinus og tangens i retvinklede trekan- ter Særlige fokus- punkter Projekt: Geometriprojekt Cirka 25 lektioner á 50 minutter Opøvelse at kompetencer i standardberegninger og matematiske metoder til at løse geometriske problemer vedrørende ensvinklede trekanter, retvinkle- de trekanter og vilkårlige trekanter. Opøvelse af kursisternes evne til matematisk ræsonnement ved matematiske beviser. Klasseundervisning kombineret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Opgaveløsning individuelt eller i grupper. YouTube videoproduktio- ner. Projektarbejde. Side 4 af 9

5 Titel 4 Procent og rente 2005, 2. oplag, ISBN: Side MAT C af Fristrup, Nørgaard og Storm Rasmussen, Systime , Side Procentregning, fremskrivningsfaktor Formel S = B F Procentvis ændring over perioder, omregning mellem perioder Gennemsnitlig procentvis ændring 10 tals logaritmen og logaritmeregneregler Indekstal Kapitalfremskrivningsformlen/renteformlen, opstilling, udregning af alle de indgående størrelser herunder brug af n te rod og logaritmen Annuitetslån (afbetalingsmetode, formler for G og y) Luksusfælden - opstilling af budgetter Forbrugslån og ÅOP Emneprojekt: "Privatøkonomi " Særlige fokus- punkter Væsentligste arbejdsformer Cirka 32 lektioner á 50 minutter Håndtering af formler Oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt Matematikanvendelser indenfor dagligliv og samfundsliv. Privatøkonomi (låntagning, sms lån, strakslån, økonomiske sammenhænge fra hverdagen, obligationer, realkreditlån) Klasseundervisning kombineret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Brug af Internettet og Excel. Pro- jekt- og gruppearbejde om annuitetslån, annuitetsopsparing, privatøkonomi, video, budgetter, klassediskussioner om privatøkonomi og lån. Side 5 af 9

6 Titel 5 Eksponentielle funktioner 2005, 2. oplag, ISBN: Side Definition, forskrift, betydningen af a og b Graf, enkeltlogaritmisk koordinatsystem, voksende og aftagende funktioner Beregning af forskrift ud fra to punkter Aflæsning og beregning af fordoblings- og halveringskonstant Eksponentielle modeller og eksponentiel regression og brug af en- keltlogaritmisk papir Anvendelse af logaritmeregneregel til løsning af eksponentielle lig- ninger Bevis: Formel for beregning af a og b, og fordoblings- og halverings- konstant Projekt: Tak for kaffe Særlige fokus- punkter Cirka 20 lektioner á 50 minutter Opøvelse af kursistens evne til matematisk ræsonnement ved matematisk bevis. YouTube videoproduktioner Klasseundervisning kombineret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Skriftlig aflevering.. YouTube videoproduktioner Side 6 af 9

7 Titel 6 Variable og sammenhænge 2005, 2. oplag, ISBN: Side , 159 Note om ligefrem og omvendt proportionalitet, 3 sider Vurdering af kurver Tegning af grafer Aflæsning på grafer Variabelsammenhænge Uafhængig og afhængig variabel Ligefrem og omvendt proportionalitet Cirka 8 lektioner á 50 minutter Variabelsammenhænge uafhængige og afhængige variable. Karakteri- stiske egenskaber og sproglig tolkning af grafer. Håndtering af simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem va- riable og diskussion af rækkevidden af sådanne modeller. Individuelt arbejde med emnet. Opgaveløsning. Klasseundervisning kombi- neret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Side 7 af 9

8 Titel 7 Potensfunktioner og regression 2005, 2. oplag, ISBN: Side 159, Definition og forskrift Graf, dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, voksende og aftagende funktioner Beregning af forskrift ud fra to punkter Potensmodeller og potensregression, samt brug af dobbeltlogarit- misk papir Udregning af procentændringer eller a ud fra formlen F y =(F x ) a Bevis: Formel for beregning af a og b Regression af data for lineære, eksponentielle og potensielle funkti- oner Projekt: Pendulprojektet Cirka 15 lektioner á 50 minutter Håndtering af simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem va- riable og diskussion af rækkevidden af sådanne modeller. Klasseundervisning kombineret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Opgaveløsning individuelt og i grupper. YouTube videoproduktioner. Titel 8 Statistik Side 8 af 9

9 2005, 2. oplag, ISBN: Side Ugrupperede observationer, kvartiler og boksplot Bestemmelse af kvartiler fra sumkurver, herunder kvartilsæt Grupperede observationer, hyppighed, frekvens og kumuleret fre- kvens Tegning af histogram og sumkurve, samt aflæsning af kvartiler på sum kurven Boksplot og sammenligning af boksplot Cirka 12 lektioner á 50 minutter Statistisk behandling og formidling af konklusioner i forbindelse med un- dersøgelse af datamateriale. Klasseundervisning kombineret med lærer- kursist dialog. Enkeltkursister ved tavlen. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere