Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen Nielsen hh16koma13 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Funktioner Beskrivende statistik Lineære funktioner Anden grads funktioner Eksponentielle funktioner Sammensat rentesregning Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 7

2 Titel 1 Funktioner Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Niels Henrik Poulsen, Johnny Weile: Matematik C, Systime, 2010, 4. udg. (primært kapitel 3) : Grundlæggende funktionskendskab og det generelle funktionsbegreb Funktionsbegrebet, herunder begreberne regneforskrift, graf, definitionsmængde og værdimængde, nulpunkter, fortegnsvariation, ekstrema og monotoniforhold. xy plot af datamateriale og karakteristika ved lineære, potens og eksponentielle sammenhænge Estimation / skøn af regressions modellens parametre Bestemmelse af regneforskrift ved brug af it-programmel Korrelationskoefficient, determinationskoefficient. Anvendelse af modellen om forudsigelser Regneregler for parenteser, potenser, brøker, regningsarternes hierarki m.m. Løsning af ligninger Funktionsbegrebet og funktionsbeskrivelse ved sproglig beskrivelse, tabelbeskrivelse, grafisk beskrivelse og forskrift (kapitel 3.1) Definitionsmængde og værdimængde (kapitel 3.1) Grafisk standardanalyse af en funktion nulpunkter, fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema (kapitel 3.1) Modellering af udviklinger (flere kapitler) Anvendelse af regression + xy- plot (kapitel 4.11, 5.8, 6.4) Side 2 af 7

3 Titel 2 Beskrivende statistik Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Niels Henrik Poulsen, Johnny Weile: Matematik C, Systime, 4. udgave, 2010 (kapitel 2) : Beskrivende statistik - Beskrivelse af et givet datamateriale vedr. diskrete og grupperede observationer. Hyppighed, frekvens, summeret frekvens. Mindste værdi, største værdi, typetal / - interval, median, gennemsnit, variationsbredde, kvartilafstand, varians, standardafvigelse (spredning), kvartiler, fraktiler. Konstruktion af tabeller, der fx angiver deskriptorer. Grafisk præsentation af data. Indekstal og procentregning Emneopgave beskrivende statistik Diskrete variable tabel beskrivelse, grafisk beskrivelse (pindediagram og trappediagram), mindste og største værdi, gennemsnit, typetal, median, fraktiler og kvartilsæt (kapitel 2.2) Grupperede variable tabelbeskrivelse, grafisk beskrivelse (søjlediagram / histogram og sumkurve), mindste og største værdi, gennemsnit, typeinterval, median, fraktiler og kvartilsæt (kapitel 2.3) Variationsmål i diskrete og grupperede variabler variationsbredde, kvartilafstand, varians og standardafvigelse (kapitel 2.4) Indekstal (kapitel 2.5) Nspire og beskrivende statistik Side 3 af 7

4 Titel 3 Lineære funktioner Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Niels Henrik Poulsen, Johnny Weile: Matematik C, Systime (4. udgave) kapitel 4 Lineære funktioner Emneopgave om lineære funktioner Forskrift og graf (kapitel 4.2) Monotoniforhold for lineære funktioner (kapitel 4.2) Definitionsmængde og begrænset definitionsmængde (kapitel 4.2) Bestemmelse af forskrift for en lineær funktion ud fra to kendte punkter ud fra teori og praktiske eksempler (kapitel 4.3) Ligninger og uligheder i en variabel grafisk og ved beregning (kapitel 4.4 og 4.5) Dobbeltuligheder af første grad i en variabel grafisk og ved beregning (kapitel 4.6) To ligninger med to variable / ubekendte grafisk og ved beregning (kapitel 4.7) Anvendelse af lineære funktioner (kapitel 4.8) Tilnærmelsesvis lineære udviklinger (kapitel 4.11) Brøk regneregler, parentes regneregler (appendix 2) Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 7

5 Titel 4 Anden grads funktioner Og potensfunktioner Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Niels Henrik Poulsen, Johnny Weile: Matematik C, Systime (4. udgave) kapitel 5 og 9 Polynomier og potensfunktioner Emneopgave: om anden grads polynomier 2. gradspolynomier f(x) = ax 2 + bx+ c (forskrift). (kapitel 5.1) Koefficienterne a, b, og c s sammenhæng med parablens udseende (kapitel 5.1, 5.2). Ekstrema / toppunkt og monotoniforhold (kapitel 5.2) Toppunkt (kapitel 5.3) Nulpunkter og parablens beliggenhed i et koordinatsystem (kapitel 5.4) Parablens ligning på faktoriseret form (kapitel 5.4) anvendelse af nulreglen til løsning af ligninger og uligheder (kapitel 5.4) Funktionsanalyse - definitionsmængde, værdimængde, nulpunkter, fortegn, ekstrema og monotoniforhold ud fra argumenter om parametre (kapitel 5.5) Andengradsligninger, uligheder og bestemmelse af skæringspunkter (kapitel 5.6) Erhvervsøkonomisk anvendelse af 2. gradspolynomier (kapitel 5.7) Forskrift for potensfunktion (kapitel 9.1) Sammenhæng mellem x og y- værdierne (kapitel 9.1) Grafen for en potensudvikling (kapitel 9.2) Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter (kapitel 9.3) Potensligninger (kapitel 9.4) Side 5 af 7

6 Titel 5 Eksponentielle funktioner Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Niels Henrik Poulsen, Johnny Weile: Matematik C, Systime (4. udgave) kapitel 6 (Kapitel 6.6 er kun delvist gennemgået) : Eksponentielle funktioner Logaritmefunktioner Halverings- og fordoblingskonstant for eksponentielle funktioner, den naturlige logaritmefunktion og 10 tals logaritmen og benyttelse af regneregler for disse Emneopgave om eksponentielle funktioner og rentesregning Kendskab til forskriften ud fra vækstrate og begyndelsesværdi (kapitel 6.1) Grafen for en eksponentiel udvikling (kapitel 6.2) Eksponentielle funktioner og aflæsninger fra grafen (kapitel 6.2). Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter praktisk og teoretisk problemstilling (kapitel 6.3) Tilnærmelsesvis eksponentielle udviklinger, herunder kendskab til regression og korrelationskoefficient og Brug af Nspire Logaritmefunktioner og regneregler for logaritme og naturlig logaritme funktioner (kapitel 6.6) Eksponentiel notation (kapitel 6.6) Løsning af eksponentielle ligninger- grafisk og beregning (kapitel 6.6) Fordoblings- og halveringskonstant (kapitel 6.7) Beviser fordoblings og halveringskonstanter (kapitel 6.7) Side 6 af 7

7 Titel 6 Sammensat rentesregning Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Niels Henrik Poulsen, Johnny Weile: Matematik C, Systime (4. udgave) kapitel 7 Supplerende materiale Kernestof: Kapitalværdi og annuitetsværdi knyttet til et tidspunkt (K 0, K n, A 0, A n ) Ydelse, rente, rentefod, antal ydelser, antal terminer, gennemsnitlig og effektiv rente. Sammenhængen mellem rentesregning og eksponentiel udvikling. Amortisationsplaner for annuitetslån Restgæld for et annuitetslån til et givet tidspunkt. Supplerende stof: Kortfattet introduktion til beregninger i Nspire Emneopgave om eksponentielle funktioner og rentesregning Kapitaludvikling (kapitel 7.2) Gennemsnitlig procent (kapitel 7.2) Effektiv rente (kapitel 7.2) Fremtidsværdi af en annuitet (kapitel 7.3) Nutidsværdi af en annuitet (kapitel 7.4) Annuitetslån, amortisationstabel, restgæld (kapitel 7.6) Excel og Nspire til beregninger af forskellige delemner i rentesregning Beivser Bestemmelse af renteforden r i kapital formlen, Bestemmelse af terminsantallet n i kapital formlen, fremtidsværdi af annuitet, nutidsværdi af annuitet, Bestemmelse af ydelsen i fremtidsværdi og nutidsværdi af annuitet (kapitel 7.7) Klasseundervisning, skriftligt arbejde, Nspire til amortisationstabeller Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere