RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT"

Transkript

1 RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015

2 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset Klub Fortuna Teglporten Rønnebærhus Digital hjemmevejledning Foreninger Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Frimærkeklub Birkerød Pensionistforening Røde Kors Holte Roklub Frivilligcentret Birkerød stavgang Pensionistsvømning Rudersdal Rejseforening Rudersdal Rejseforenings Venner Søllerødegnens Pensionistforening Søllerød Seniorsport/Rudersdal Aktive Seniorer Ældre Sagen Birkerød Ældre Sagen Rudersdal Syd Parkinson Caféen i Rudersdal DemensNetværk Rudersdal Rudersdal Kommune Information fra ældreområdet... 9 Grøn Puls Inkontinens-klinik TAG MED Madservice Klippekort til oplevelser

3 Rehabilitering... 9 Nyt fra Borgerservice GPS giver tryghed Inspirationsboligen Fylder du 75 år i 2015-så se her! Åbne caféer i Rudersdal Kommune Kørsel til læge og speciallæge Kom godt hjem fra hospitalet Støttegrupper for pårørende Håndværkerfradraget Rudersdal Seniorråd Seniorrådets medlemmer... 4 Seniorrådets arbejdsgrupper... 6 Formanden har ordet... 5 Nyt fra arbejdsgrupperne... 7 Telefonliste

4 Rudersdal Seniorråd Formand Aase-Marie Christiansen. Tlf Næstformand Ole Høyer. Tlf Kasserer Bente Gurskov. Tlf Sekretær: Grethe Münster. Tlf Kirsten Dalkov. Tlf Stig V. Nielsen. Tlf Ole Rydahl. Mobil

5 Nyt fra Rudersdal Seniorråd Formanden har ordet Hvad mener du? Lige nu sker der er masse på ældreområdet, og der er mange meninger om, hvad der er bedst for os ældre, men hvad mener vi selv? Seniorrådet vil gerne inspireres og formidle forslag videre til kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at borgerne giver deres mening til kende over for Rådet, så vi kan arbejde på at skabe bedst mulige forhold for vor kommunes seniorer. Vi vil gerne høre både om de problemer og gode oplevelser, du støder på i hverdagen, og de ideer, du har til forbedringer til en bedre livskvalitet. Vi kan ikke behandle enkeltsager, men vi kan viderebringe synspunkter og ideer og drøfte dem med lokalpolitikere og forvaltning. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Rådet om alle forslag, der vedrører ældre, når det handler om kvalitetsstandarder, byggeri af plejehjem m.v., hjemmehjælp, genoptræning, biblioteksvæsen, kultur, trafikplanlægning og kommunale budgetter. Du kan skrive til Seniorrådets mailadresse eller postadresse Skodsborg Strandvej 175, 2942 Skodsborg, eller ringe til Seniorrådets tlf tirsdag og torsdag kl Du er også altid velkommen til at kontakte Rådets medlemmer; du finder vores mailadresser og telefonnumre forrest i bladet. 5

6 Desuden er du velkommen mellem kl. 12 og 13 til selv at komme og tale med os, de dage vi har Rådsmøde i vores hus i Skodsborg på følgende datoer: 9. marts, 13. pril, 4. maj, 8. juni, 17, august, 14. september, 19. oktober, 9. november og 30. november. Ring venligst først til min mobiltelefon , så vi kan afsætte tid til dit besøg. Aase-Marie Christiansen Arbejdsgrupper Boliggruppen: Sri Sai Das. Tlf srisai Forebyggelsesgruppen: Ole Høyer. Tlf Hjemmeplejegruppen: Inger Juul Andersen. Tlf Madsmagningsgruppen: Kirsten Schytte. Tlf Plejehjemsgruppen: Ole Rydahl. Mobil Trafikgruppen: Kirsten Dalkov. Tlf Økonomigruppen: Knud Carstensen. Tlf

7 Arbejdsgrupperne Kvalitetstilsyn i Hjemmeplejen I henhold til Lov om social service udføres der hvert år kvalitetstilsyn af Hjemmeplejens arbejde i Rudersdal Kommune. I 2013 er der som i tidligere år gennemført uanmeldte tilsyn hos borgere til visiteret hjemmepleje udført af såvel kommunale som private leverandører. Tilsynene er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i en fælles spørgeguide. Borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælp til personlig pleje udført af både den kommunale og de private leverandører, hvilket stort set også er resultat af tilsyn med praktisk hjælp bortset fra en lille nedgang i tilfredshedsgraden med hensyn til hjælp til ernæring og til tøjvask. Dette resultat skal nok læses med et gran salt, da stikprøveantallet udgør mindre end 0,01 % af de aflagte hjemmebesøg. Der gives udtryk for stor tilfredshed med madservice fra Det Danske Madhus. Aktiviteter ifølge aftale om tildelte puljemidler. Hjemmeplejegruppen er opmærksom på opfølgning af tildeling af de afsatte puljemidler, der inden for Hjemmeplejen anvendes til bl.a. ekstra gåture med borgere, etablering af netværk, støtte til indkøb, ekstra støtte til spisning hos svage ældre borgere og tidlig opsporing af faldende funktionsniveau hos borgere. Dette tiltag viser færre indlæggelser på hospital sammenlignet med tidligere år. Endvidere er der gjort tiltag med indkøb af nyere og flere skærme til teletræning, hvor borgerne får hjælp til medicinindtagelse og træning via en skærm opstillet hos borgeren. Ovennævnte tiltag videreføres i Inger Juul Andersen formand 7

8 Plejehjemsgruppen Plejehjemsgruppen afviklede vort sidste møde i 2014 d. 6. november, hvor vi havde mulighed for at høre om opgaver, problemer og løsninger. Generelt var gruppens oplevelser på møderne med plejehjemmene positive, med blot meget få ønsker om forbedringer på få plejehjem. Desværre måtte Søren Jensen se bort fra formandsposten i gruppen af private årsager. Vi ønsker Søren og hans familie alt godt i fremtiden, og håber igen at kunne se ham iblandt os. Vi leder derfor fortsat efter en ildsjæl til formand, idet det ikke er meningen og ej heller optimalt, at et medlem af Seniorrådet er formand for en gruppe. Når vi taler om ildsjæle, mangler vi STADIG NYE MEDLEMMER til gruppen! Jeg står fortsat til rådighed som formand, til en ny er fundet. Næste møde er fastsat til torsdag d marts 2015 kl Ole Rydahl, Formand Madsmagningsgruppen D. 1. marts 2015 træder en ny madserviceaftale i kraft. Den får betydning for de ca. 320 borgere i eget hjem, der får leveret mad via kommunens madserviceordning. Hvad går den nye aftale ud på?? Fremover kan borgere i eget hjem i Rudersdal Kommune vælge mellem to forskellige leverandører af madservice. Som omtalt i sidste nummer af Senior Nyt har madservice til borgere i eget hjem været i udbud. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt to leverandører af madservice; Din Private Kok og Det Danske Madhus. Begge leverandører tilbyder kølemad med levering to gange om ugen. Kirsten Schytte, Formand 8

9 Information fra ældreområdet Telefon Hjemmeside: Alle tilbydes rehabilitering fra 1. januar 2015 Fra 1. januar i år skal kommunerne tilbyde alle borgere, der modtager hjemmehjælp, et rehabiliteringsforløb. Det vedtog Folketinget kort før nytår. Alle borgere, som modtager hjemmehjælp, skal inden 2017 have tilbudt en vurdering af, hvorvidt et rehabiliteringsforløb vil kunne gavne deres muligheder for at fungere bedre i hverdagen og dermed nedsætte behovet for hjælp. Loven støtter op om den enkeltes ret til rehabilitering uanset alder men sikrer fortsat den enkeltes ret til hjælp og støtte efter behov. 9

10 Et rehabiliteringsforløb tilpasses den enkelte borger, det er tidsbegrænset og har konkrete mål fastsat i samarbejde med borgeren. Indsatsen kan være tværfaglig og kan rettes mod såvel fysiske som psykiske og sociale problemstillinger. Efter endt forløb vurderes behovet for hjælp. Rudersdal Kommune har de sidste 4 år tilbudt rehabilitering i forbindelse med visitation til hjemmehjælp. Vi vurderer, at Rudersdal Kommune langt hen ad vejen lever op til den nye lovgivning: Den enkelte borger sætter i samarbejde med fagfolk individuelle mål for rehabiliteringsindsatsen. Alt personale i Ældreområdet vil med udgangen af 2015 have fået uddannelse og viden om rehabilitering i hjemmeplejen og på plejecentrene. En rehabilitering kan omfatte fysisk træning, aktivitetstræning i dagligdagen og indsatser rettet mod psykiske og sociale problemstillinger. Du kan læse mere i pjecen Aktiv hver dag rehabilitering i hjemmet eller finde mere information på hjemmesiden. Spørgsmål, konkrete kommentarer og gode indspark, der kan forbedre vores indsats, er altid velkomne! Du er altid velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Leder af Aktiv hver dag Birgitte Grønnegård Jepsen E- mail: LOV nr af a i Lov om Social Service 10

11 Madservice: Vælg mellem to leverandører Fra d. 1. marts kan borgere i eget hjem i Rudersdal Kommune vælge mellem to leverandører af madservice i modsætning til i dag, hvor der kun er en enkelt leverandør. Madservicen har været i udbud i løbet af efteråret, og Kommunalbestyrelsen har godkendt to leverandører: Din Private Kok og Det Danske Madhus. Begge leverandører tilbyder kølemad med levering to gange om ugen. Uanset hvilken leverandør borgerne vælger, skal de betale lige under 50 kr. for et måltid. Det er hos begge leverandører muligt at tilkøbe en forret eller dessert for 10 kr. Vælger borgerne Din Private Kok som leverandør, har de i løbet af en uge mulighed for at vælge mellem 22 forskellige hovedretter, 16 biretter i alt (forretter eller desserter) og 2 salater. Din Private Kok hører under Compass Group Danmark A/S og leverer madservice til borgere i eget hjem, plejecentre og skoler i flere end 30 af landets kommuner. Det Danske Madhus tilbyder et menukort med 14 forskellige hovedretter, 3 forretter, 7 desserter og 2 salater, som borgeren kan vælge mellem hver dag. Det Danske Madhus er et aktieselskab, som producerer mad til borgere på plejecentre og i egen bolig i 79 af landets kommuner. Der anvendes flere økologiske råvarer i produktionen. Rudersdal Seniorråd har været med til at prøvesmage maden fra både Det Danske Madhus og Din Private Kok, og rådets medlemmer er tilfredse med de nye leverandører af madservice. Den nye madserviceaftale træder i kraft fra d. 1. marts og får betydning for de i dag ca. 320 borgere i eget hjem, der får leveret mad via kommunens madserviceordning. 11

12 Klippekort til oplevelser I år bliver det muligt for de svageste hjemmehjælpsmodtagere at få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme over. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan for eksempel bruge klippekortet til hjælp til madlavning, indkøb eller en tur på museum. Regeringen, SF og Enhedslisten har afsat en pulje på 75 mio. kr. til klippekort-ordningen i 2015 og 150 mio. kr. i årene frem til og med Det betyder, at Rudersdal kan regne med at kunne ansøge om ca kr. til formålet i år. Derfor vil det kun være en begrænset gruppe ældre borgere, der kan få tilbuddet ud fra den enkelte borgers behov. Tilbud om gåture allerede i 2014 Rudersdal Kommune tilbød allerede i 2014 borgere, der modtager hjemmehjælp, mulighed for at gå en tur med deres hjemmehjælper. Ældreområdet søgte penge til formålet i forbindelse med udmøntningen af Ældrepuljen på én milliard kr. til landets kommuner, som regeringen, Venstre og Konservative vedtog på sidste års finanslov. Formanden for Rudersdal Seniorråd, Aase-Marie Christiansen, siger om den nye klippekort-ordning: Naturligvis hilser vi det velkomment, at der er afsat flere midler til de svageste ældre. Men man skal nok ikke skrue forventningerne for højt op, for det vil jo kun være et begrænset antal borgere, der kan få tilbuddet. 12

13 Kørsel til læge og speciallæge Hvem kan få betalt kørsel Pensionister, der er i sygesikringens Gruppe 1, og som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. Transport skal ske via Taxa Nord tlf , og taxabon skal stemples af læge/speciallæge som dokumentation for, at anvendelse af offentlige transportmidler ikke er muligt. Befordringsgodtgørelser i andre tilfælde. For pensionister skal transportudgiften overstige 25 kr. t/r. For ikke pensionister skal befordringsudgiften overstige 60 kr., og afstanden fra bopæl til konsultation være over 50 km. Godtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Hvordan refunderes det udlagte beløb Du skal selv lægge penge ud til kørsel. Du skal sende den stemplede/påtegnede taxaregning med cpr.nr. eller dokumentation for konsultation/undersøgelse til Borgerservice, Informationen, Øverødvej 2, 2840 Holte, som vil refundere og sende det berettigede beløb til din Nemkonto. Lovgrundlag Sundhedsloven 170 samt Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Se evt. og søg transport til lægehjælp. Det skal bemærkes, at Rudersdal Kommune ikke længere udsteder Befordringsbeviser. 13

14 GPS giver tryghed til demente og pårørende En GPS-sender i en bukse- eller frakkelomme kan hjælpe borgere, der lider af en demenssygdom, med at bevare muligheden for at komme omkring på egen hånd så længe som muligt. Det er betryggende for borgeren og de pårørende, at den demente hurtigt kan blive fundet, hvis han eller hun ikke kan finde hjem igen. Rudersdal Kommune har udlånt omkring 70 GPS-sendere størstedelen til hjemmeboende borgere med demens, men også borgere på plejecentrene kan have glæde af en GPS-sender, siger demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk og fortsætter: Borgere på plejecentrene har også glæde af den frihed, det giver at kunne bevæge sig trygt omkring i nærområdet på egen hånd. Hvis en dement borger går hjemmefra og mister orienteringen, kan det være vanskeligt for beredskab og politi at finde ham eller hende, hvis vedkommende ikke medbringer en GPS-sender. I 2010 blev lovgivningen lavet om, således at borgere med demenssygdom kan medbringe en GPS, uden at den enkelte aktivt samtykker. Rudersdal Kommune har hele tiden været på forkant med udviklingen, siger demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk: Min erfaring er, at de fleste borgere aktivt giver samtykke til at få en GPS-sender. For at få den fulde tryghed, er der flere ting, man skal være opmærksom på. GPS-senderen skal være opladt, og man skal sikre sig, at borgeren ikke lægger den fra sig, siger hun. Hvis en borger, dennes pårørende eller et plejecenter ønsker at låne en GPS-sender, skal de henvende sig til Bevillingsenheden i kommunen. 14 Demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk viser en af de GPS-sendere, som Rudersdal Kommune udlåner til borgere med en demenssygdom.

15 Kom godt hjem fra hospitalet Det Forebyggende Team i Rudersdal Kommune tilbyder et forebyggende besøg efter en hospitalsindlæggelse. Besøget er et tilbud til dig, som ikke har behov for hjemmepleje, men ønsker en opfølgning på et sygdomsforløb. Der kan efter et hospitalsophold melde sig en række tanker og spørgsmål, der kan være behov for at drøfte for hurtigst muligt igen at retablere sit gode liv for at føle sig stærk og tryg. Det kan f.eks. være: Overblik over aftaler om videre træning og behandling Vejledning om kost, motion, træning Ideer til hvordan hverdagens opgaver løses sikkert Tanker om trivsel generelt Information om muligheder for støtte i Rudersdal Kommune Du er velkommen til at kontakte Det Forebyggende Team efter udskrivning. Telefon , mandag til fredag kl eller via mail: 15

16 Fylder du 75 år i så se her! Borgere over 75 år tilbydes hvert år et forebyggende hjemmebesøg af en sundhedsfaglig medarbejder fra Det Forebyggende Team. Ved et hjemmebesøg drøfter borgeren og medarbejderen fra Det Forebyggende Team sundhed og trivsel i hverdagen og de udfordringer i livet, det giver at være 75 år. Som et nyt tiltag inviterede Det Forebyggende Team til inspirationsmøde i november måned Her var borgere, der lige var fyldt eller ville fylde 75 år i efteråret 2014 inviteret. På mødet fortalte medarbejderne om de muligheder, der er for at modtage et forebyggende hjemmebesøg. Der var mulighed for at stille spørgsmål, og efter mødet mente deltagerne, at det er noget, kommunen bør fortsætte med. Så derfor vil Det Forebyggende Team igen skrive til nye 75-årige i foråret og invitere dem til inspirationsmøde tirsdag d. 24. marts. Får du en invitation, og er det noget for dig, så glæder vi os til at se dig. Vi gør opmærksom på, at det er muligt både at deltage i mødet og få besøg derhjemme. Hilsen Det Forebyggende Team, Rudersdal Kommune 16

17 Nyt fra Borgerservice Fra 1. december 2014 skal du søge om folkepension og boligstøtte digitalt 1. december 2014 trådte loven om obligatorisk digital selvbetjening i kraft på de områder, som Udbetaling Danmark administrerer. Det betyder i praksis, at alle ansøgninger og ændringer til boligstøtte, folkepension og førtidspension nu skal indsendes digitalt til Udbetaling Danmark. Derfor skal du som borger fremover betjene dig selv digitalt via en selvbetjeningsløsning, hvis du kan. Det gør du via og det kræver, at du har et NemID. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde ud af det digitale? Hvis du som borger ikke er i stand til at betjene dig selv digitalt, kan du gå i Borgerservice. Her kan du enten få hjælp til at ansøge digitalt, hvis du medbringer dit NemID, eller du kan blive fritaget for kravet om brug af digital selvbetjening. Du skal være opmærksom på, at fritagelse for Digital Post, som du måske allerede har fået, ikke samtidig dækker fritagelse for brug af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger. Du skal derfor have en ny fritagelse. Du kan blive fritaget for obligatorisk digital selvbetjening, hvis du henvender dig i Borgerservice. Når du er blevet fritaget, kan Borgerservice hjælpe dig med at ansøge om ydelsen på en blanket. Du skal dog være opmærksom på, at fritagelsen ikke er generel. Dvs. at skal du både søge om boligydelse og folkepension, skal du bruge to fritagelser. Fritagelsen kan dog godt være permanent for en løbende ydelse, hvilket betyder, at hvis du er blevet fritaget for at søge om boligydelse digitalt, er du også fritaget for at indberette ændringer digitalt, så længe ydelsen gælder. Du skal være opmærksom på, at hvis du sender en ansøgning på en blanket UDEN at være fritaget for obligatorisk digital selvbetjening, kan din ansøgning afvises af den offentlige myndighed. Har du spørgsmål til processen for ansøgning og fritagelse, så kom ned i Borgerservice eller ring på tlf

18 Håndværkerfradraget bortfalder i 2015 sidste frist for at indberette er 28. februar 2015 Håndværkerfradraget, som også kaldes servicefradrag, er et skattefradrag, som du har ret til at få på service- eller vedligeholdelsesudgifter. Du kan få håndværkerfradrag helt op til kr. om året inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Arbejdet skal stå på listen med de ydelser, som giver servicefradrag. Listen over service og vedligeholdelse med fradrag finder du på SKATs hjemmeside under håndværkerfradrag Servicefradrag for 2013 og 2014 hvordan gør jeg? Du kan som udgangspunkt kun få fradrag i det år, hvor arbejdet er betalt. Undtagelsen er i de tilfælde, hvor arbejdet er udført i slutningen af året, hvor du kan få fradrag i udførelsesåret, hvis regningen er betalt senest to måneder henne i det nye år. Dvs. hvis du har fået udført fradragsberettiget arbejde i december 2014, men har betalt regningen i januar eller februar 2015, skal du alligevel indberette fradraget på din årsopgørelse for Ønsker du fradrag for arbejde udført i 2014, skal du senest have betalt d. 28. februar Du skal have betalt med betalingskort via netbank, i banken eller på posthuset. Check og kontanter giver ikke fradrag. Du kan ikke få servicefradrag for arbejde, der betales d. 1. marts 2015 eller derefter. Har du ikke fået servicefradrag for 2013, så kan du stadig få servicefradrag for arbejde udført i 2013, hvis det er betalt senest d. 28. februar Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank i banken eller på posthuset. Betaling med check giver ikke fradrag i Skader på grund af storm Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, som kan skyldes storm- eller vandskader, og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du som regel få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. 18

19 Hvem kan få fradrag? Er I flere personer i en husstand, kan I få servicefradrag for den del af en udgift, som I hver især måtte have betalt. Dette gælder dog ikke fritidsboliger. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i Tast- Selv, For fritidsboliger gælder, at det kun er ejerne samt deres ægtefæller, der kan få servicefradrag. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i Tast- Selv. Børn i en husstand, som er myndige, skal have fradrag for udgiften, når de har fået betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren. 19

20 Sammen er det sjovere Projektmedarbejder Maria Markworth og Peer Vindeløv tjekker næste TAG MED! arrangement via mobiltelefonen. Vi har sikkert alle prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det kan være en film eller en udstilling, vi gerne vil se, eller en tur i skoven vi gerne vil gå, men hvis vi ikke har nogen at gøre det sammen med, kommer vi slet ikke af sted. Derfor har Rudersdal Kommune taget initiativ til TAG MED!, hvor frivillige tovholdere tilbyder ture og aktiviteter til interesserede. Det sker på hjemmesiden som giver et hurtigt overblik over de forskellige tilbud, der findes i lokalområdet. Hvis man selv har en god idé til en aktivitet, er det let at oprette den på hjemmesiden. 20

21 Der er for eksempel mulighed for at starte en madklub, at gå stavgang eller gå i biografen sammen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Der kan sagtens være flere aktiviteter på én gang., siger Maria Markworth, der er projektmedarbejder og med til at løbe TAG MED! i gang. Vi møder hende en dag, hvor hun er på tur i den smukke barokhave ved Gl. Holtegaard sammen med Peer Vindeløv. Når han bliver spurgt om, hvad der fik ham til at melde sig til TAG MED! s arrangementer, svarer han: Man går ikke på museum alene. Og derfor er han glad for tilbuddene på TAG MED! s hjemmeside. Jeg har været på Frilandsmuseet i Sorgenfri og det lokalhistoriske museum på Mothsgården i Søllerød, og jeg har også set Vedbækfundene her på Gl. Holtegaard. Det har alt sammen været strålende og hyggelige arrangementer, siger Peer Vindeløv, som tilbyder interesserede at spille Petanque og møde nye mennesker i Søllerød Petanqueklub. Det er meget let at oprette en profil på hjemmesiden, siger Maria Markworth: Du skal blot oplyse navn, postnummer og mobilnummer, så kan du tilmelde dig aktiviteterne. Og dine oplysninger er ikke synlige for andre. Du får automatisk en sms, som minder dig om tid og sted for den aktivitet, du har tilmeldt dig. Hjemmesiden er for alle, som gerne vil have nogen at følges med, eller som gerne vil lære nye mennesker at kende., siger hun, og Peer Vindeløv tilføjer: TAG MED! er et rigtig godt initiativ. Og vi vil gerne have mange flere med på vores ture. Maria Markworth oplyser, at hun netop har lagt to arrangementer op på kalenderen på Vi tager en tur på Louisiana allerede torsdag d. 12. marts for at se den anmelderroste udstilling med Paula Modersohn-Becker, som malede mennesker og natur med en rå skønhed omkring år Og senere i marts går vi tur i Hørsholm i det spirende forår imellem Arboretets store samling af sjældne træer og buske. 21

22 Inspirationsbolig - selvhjulpen i eget hjem I inspirationsboligen kan du: Opleve stemmestyring af lys, vinduer og gardiner. Få demonstreret en selvkørende støvsuger. Opleve hvordan et automatisk skylle-tørretoilet fungerer. Prøve en ældrevenlig DUKA computer. Blive inspireret til hvilke hjælpemidler, der kan gøre din hverdag lettere. Inspirationsboligen ligger i Teglporten 13 - bolig 8, 3460 Birkerød, Bemærk: nye tider for åbent hus fra d. 1. marts: mandage kl Aftenåbning efter aftale på tlf.:

23 Åbne Caféer i Rudersdal Kommune Som pensionist i Rudersdal Kommune er du velkommen til at benytte de forskellige caféer rundt omkring i kommunen. Her er der gode muligheder for at spise og hygge sig sammen. Café Teglporten, Teglporten 11, Birkerød Caféen tilbyder hver dag også weekender og helligdage hovedret, forret eller dessert, salatbar, smørrebrød, boller, kage og diverse drikkevarer. Maden bliver tilberedt fra bunden af gode og friske råvarer af høj kvalitet. Caféen har åbent hverdage mandag til torsdag kl , fredag kl Der serveres varm mad kl I weekender og på helligdage har caféen åbent kl Café i Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk Caféen tilbyder spændende og varieret mad fremstillet af årstidernes gode råvarer. Der er mulighed for at købe morgenbrød, smørrebrød, salat, varm mad samt dessert. Drikkevarer og kioskvarer i hele åbningstiden. Caféen er åben dagligt kl

24 Café Rønnebærhus, Rønnebæralle 15, Holte Caféen tilbyder morgenmad, spændende salater, supper og tærter. Den varme mad er inspireret af årstidens råvarer. Der er mulighed for at købe lækkert frisksmurt smørrebrød og hjemmebagt kage. Drikkevarer i hele åbningstiden. Caféen har åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Pris Priser finder du på opslag i caféerne. Kørsel Der kan bevilges kørsel til Café Teglporten, Bakkehuset og Rønnebærhus efter gældende regler. Kontakt for kørsel Café Teglporten: Leder Lene Kiehl-Jensen. Telefon Café Bakkehuset: Leder Stig Tarnow. Telefon Café Rønnebærhus: Leder Eva Sørensen. Telefon

25 Pensionistsvømning Birkerød Svømmehal (under foreningen ABS) Svømningen foregår i den nye hal. Tirsdage Hold-1: Kl , Hold-2: Kl Torsdage Hold-1: Kl , Hold-2: Kl Tiderne er gældende i bassinet. Omklædningsrummet skal være forladt senest kl. 10. Der er ingen egentlig svømmeundervisning; der henvises til Birkerød Svømmeklub, telefon Kontortid er mandage kl og torsdage kl Læs mere om Birkerød Svømmeklub på hjemmesiden Pris Betalingen for sæsonen 2014/2015 er 70 kr. Ønsker du at benytte varmtvandsbassin koster det 13,50 kr. pr. gang, når du har købt et 10-turs kort. Yderligere oplysning Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Elin Søndergaard- Nielsen, tlf eller Hanne Simonsen, tlf Personlig henvendelse i Birkerød Idrætscenter torsdag mellem kl de første to uger i hver måned 25

26 Svømning i Rundforbihallen Egebækvej , Nærum Hjemmeside: Telefon: Rundforbi Svømmehal tilbyder gratis vandgymnastik for pensionister mandage og torsdage i tidsrummet kl og igen mellem kl Onsdage i tidsrummet kl er der kun adgang for pensionister i svømmehallen. Pris for pensionist/efterlønsmodtager Pr. billet: 22 kr. Kort à 10 klip: 149 kr. Månedskort: 242 kr. Årskort: kr. 26

27 Støttegrupper for pårørende i Rudersdal Kommune Mødestederne er åbne for alle pårørende i Rudersdal Kommune, der har behov for at dele deres erfaringer og oplevelser med andre pårørende i samme situation. Støttegruppe for pårørende til borgere over 65 år, der har fået en hjerneskade/apopleksi I støttegruppen kan pårørende, nære venner og bekendte øge deres viden om hjerneskade og dele erfaringer. Samtidig kan pårørende sammen med andre pårørende drøfte og måske finde løsninger på nogle af de praktiske og følelsesmæssige belastninger, der kan være vanskelige at håndtere i hverdagen. Til alle møder deltager medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med borgere, der har følger efter en hjerneskade. Temaer Der er til hvert møde planlagt specielle temaer, f.eks. om kommunens forskellige tilbud, genoptræning, følelsesmæssige udfordringer, etiske dilemmaer og lignende. Mødedag Anden onsdag i måneden kl Pris Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Mødested Genoptræningscentret Skovbrynet, Søengen 4, Holte. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte sygeplejerske Karin Bay Clausen. 27

28 Telefon eller ergoterapeut Ulla Andersen. Telefon Mødested for pårørende til borgere med en demenssygdom Støttegruppen har som formål at lære den dementes verden at kende, at få støtte og forståelse, at dele udfordringer med andre pårørende i samme situation og at få kendskab til forskellige aflastningsmuligheder. Støttegruppen er et tilbud til pårørende til borgere med demens. I støttegruppen deltager medarbejdere fra Rudersdal Kommune med demensfaglig baggrund. I Rudersdal Kommune er der to pårørendegrupper, en i Holte og en i Birkerød. Mødedato, tid og sted i Holte Den første onsdag i hver måned kl Vangebo, Vangeboled 7, Holte. Mødedato, tid og sted i Birkerød Den sidste tirsdag i hver måned kl Plejecenter Sjælsø, Samværsgruppe nr. 2, Soldraget 37, Birkerød. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte demensvejleder Bente Larsen, telefon om støttegruppen i Holte og demensvejleder Bodil Sørensen, telefon om støttegruppen i Birkerød. Bodil Sørensen træffes bedst mandag torsdag kl

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2015 - FEBRUAR 2016 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 33 Klub Fortuna... 43 Teglporten... 38 Rønnebærhus... 44 Digital hjemmevejledning... 32 Foreninger Aktive

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Aktivitetsplan 2015 / 2016

Aktivitetsplan 2015 / 2016 Aktivitetsplan 2015 / 2016 Kongehavecentret Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 58 50 12 20 www.kongehavecentret.dk Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag kl. 09: 00-16:00 Fredag kl. 09:00-14:00 Lørdag og søndag

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 35 Klub Fortuna... 44 Teglporten... 41 Rønnebærhus... 45 Digital hjemmevejledning... 40 Foreninger ABS...

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Kongehavecentret. Svendsgade Slagelse Tlf Aktivitetsplan 2014/ september 2014 til 31 august 2015

Kongehavecentret. Svendsgade Slagelse Tlf Aktivitetsplan 2014/ september 2014 til 31 august 2015 Kongehavecentret. Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 5850 1220 Aktivitetsplan 2014/2015 1 september 2014 til 31 august 2015 Mandag- Tirsdag- Onsdag Torsdag kl.9-16 Fredag kl. 9-14 Lørdag og Søndag kl. 11-13

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT JULI - OKTOBER 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 31 Klub Fortuna... 40 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 41 Digital hjemmevejledning... 30 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter Januar til Juni 2015

Aktiviteter Januar til Juni 2015 Aktiviteter Januar til Juni 2015 Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund 32 9000 Aalborg Tlf: 9812 7600 Åbningstider hverdage kl. 09.00 16.00. FASTE AKTIVITETER Mandage: Kl. 10.00-11.30 Kl. 13.00-15.00

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2016 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 32 Klub Fortuna... 42 Teglporten... 37 Rønnebærhus... 43 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Ugens faste aktiviteter:

Ugens faste aktiviteter: SS Ugens faste aktiviteter: Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel. Aktiviteterne på Valdemarshus

Læs mere

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com I? HEDENSTED INDGÅET 26 OKT, 2015 Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Onsdagscafeen, en cafe for personer med demenssygdom, deres pårørende

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus ønsker alle et godt efterår Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus køkken 73 76 84 67 Mogens Thrane, Formand for Brugerrådet 22

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune Fællesskab og gode oplevelser for efterlønsmodtagere og pensionister 2 1 2 Aktivitetscentrene i Lejre Kommune: 1. Østergaard Aktivitetscenter 2. Aktivitetscenter Nødager/Herslev

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

AKTIVITETS- KALENDER BEMÆRK! Arrangementer 1. januar til 30. april 2015

AKTIVITETS- KALENDER BEMÆRK! Arrangementer 1. januar til 30. april 2015 BEMÆRK! Indlæg til næste Aktivitetskalender for perioden 1. maj - 31. august 2015 bedes fremsendt senest 1. april 2015 til: Plejecentret Louiselund Louiselund 9 2970 Hørsholm Att. Dan Poulsen E-mail: DPO@horsholm.dk

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Aktiviteter 1 Halvår 2016

Aktiviteter 1 Halvår 2016 Aktiviteter 1 Halvår 2016 Kastaniegården Svinget 7, Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf: 9834 3295 Åbningstider mandag torsdag 9-16 Fredag 9 12.30 Ugeplan for Kastanjegården. Mandag. Kl. 09.30 Stavgang Kl. 10.00

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. september 2016: Åbent hver fredag 16-22 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES September 2016 VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Velkommen til

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund Aalborg Tlf: Åbningstider man tors kl Fredag kl

Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund Aalborg Tlf: Åbningstider man tors kl Fredag kl Aktiviteter Juli til December 2016 Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund 32 9000 Aalborg Tlf: 9812 7600 Åbningstider man tors kl. 09.00 16.00. Fredag kl. 9.00 13.00 FASTE AKTIVITETER Mandage: Kl. 10.00-11.30

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Plejeboliger i Rudersdal Kommune

Plejeboliger i Rudersdal Kommune Plejeboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Plejeboliger...5 Bistrupvang...5 Plejecentret Byageren...6 Plejecentret Frydenholm...7

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet september 2015 Læs inde i bladet: Opstillingsmøde til brugerrådsvalget og foredrag om

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Aktivitetsfolder Teglværksparken 2014/15

Aktivitetsfolder Teglværksparken 2014/15 Center for Sundhed og Omsorg Slagelse Kommune Åbningstider: Mandag-torsdag 9-15.30 Fredag 9-14 Lørdag-søndag 11-16 Juni og Juli ændrede åbningstider Aktivitetsfolder Teglværksparken 2014/15 Teglværksparken

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ Program 1/1-31/72016 Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET KILDEBAKKEN Kildebakken er et åbent aktivitetscenter for selvhjulpne brugere. Programmet er sammensat

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Nykøbing Rørvig. Aktivitetsoversigt

Nykøbing Rørvig. Aktivitetsoversigt Nykøbing Rørvig Aktivitetsoversigt september 2016-10. januar 2017 Indholdsfortegnelse Sensommertur... 3 Underholdning og fællessang... 3 Foredrag... 4 Juleunderholdning/koncert... 4 Nytårskoncert... 5

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Aktivitsafdelingen Oasen Livet skal leves hele livet Kontakt til Oasen Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med Oasen er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 46 31 54 80 Aktivitetsmedarbejder

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere