RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT"

Transkript

1 RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015

2 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset Klub Fortuna Teglporten Rønnebærhus Digital hjemmevejledning Foreninger Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Frimærkeklub Birkerød Pensionistforening Røde Kors Holte Roklub Frivilligcentret Birkerød stavgang Pensionistsvømning Rudersdal Rejseforening Rudersdal Rejseforenings Venner Søllerødegnens Pensionistforening Søllerød Seniorsport/Rudersdal Aktive Seniorer Ældre Sagen Birkerød Ældre Sagen Rudersdal Syd Parkinson Caféen i Rudersdal DemensNetværk Rudersdal Rudersdal Kommune Information fra ældreområdet... 9 Grøn Puls Inkontinens-klinik TAG MED Madservice Klippekort til oplevelser

3 Rehabilitering... 9 Nyt fra Borgerservice GPS giver tryghed Inspirationsboligen Fylder du 75 år i 2015-så se her! Åbne caféer i Rudersdal Kommune Kørsel til læge og speciallæge Kom godt hjem fra hospitalet Støttegrupper for pårørende Håndværkerfradraget Rudersdal Seniorråd Seniorrådets medlemmer... 4 Seniorrådets arbejdsgrupper... 6 Formanden har ordet... 5 Nyt fra arbejdsgrupperne... 7 Telefonliste

4 Rudersdal Seniorråd Formand Aase-Marie Christiansen. Tlf Næstformand Ole Høyer. Tlf Kasserer Bente Gurskov. Tlf Sekretær: Grethe Münster. Tlf Kirsten Dalkov. Tlf Stig V. Nielsen. Tlf Ole Rydahl. Mobil

5 Nyt fra Rudersdal Seniorråd Formanden har ordet Hvad mener du? Lige nu sker der er masse på ældreområdet, og der er mange meninger om, hvad der er bedst for os ældre, men hvad mener vi selv? Seniorrådet vil gerne inspireres og formidle forslag videre til kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at borgerne giver deres mening til kende over for Rådet, så vi kan arbejde på at skabe bedst mulige forhold for vor kommunes seniorer. Vi vil gerne høre både om de problemer og gode oplevelser, du støder på i hverdagen, og de ideer, du har til forbedringer til en bedre livskvalitet. Vi kan ikke behandle enkeltsager, men vi kan viderebringe synspunkter og ideer og drøfte dem med lokalpolitikere og forvaltning. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Rådet om alle forslag, der vedrører ældre, når det handler om kvalitetsstandarder, byggeri af plejehjem m.v., hjemmehjælp, genoptræning, biblioteksvæsen, kultur, trafikplanlægning og kommunale budgetter. Du kan skrive til Seniorrådets mailadresse eller postadresse Skodsborg Strandvej 175, 2942 Skodsborg, eller ringe til Seniorrådets tlf tirsdag og torsdag kl Du er også altid velkommen til at kontakte Rådets medlemmer; du finder vores mailadresser og telefonnumre forrest i bladet. 5

6 Desuden er du velkommen mellem kl. 12 og 13 til selv at komme og tale med os, de dage vi har Rådsmøde i vores hus i Skodsborg på følgende datoer: 9. marts, 13. pril, 4. maj, 8. juni, 17, august, 14. september, 19. oktober, 9. november og 30. november. Ring venligst først til min mobiltelefon , så vi kan afsætte tid til dit besøg. Aase-Marie Christiansen Arbejdsgrupper Boliggruppen: Sri Sai Das. Tlf srisai Forebyggelsesgruppen: Ole Høyer. Tlf Hjemmeplejegruppen: Inger Juul Andersen. Tlf Madsmagningsgruppen: Kirsten Schytte. Tlf Plejehjemsgruppen: Ole Rydahl. Mobil Trafikgruppen: Kirsten Dalkov. Tlf Økonomigruppen: Knud Carstensen. Tlf

7 Arbejdsgrupperne Kvalitetstilsyn i Hjemmeplejen I henhold til Lov om social service udføres der hvert år kvalitetstilsyn af Hjemmeplejens arbejde i Rudersdal Kommune. I 2013 er der som i tidligere år gennemført uanmeldte tilsyn hos borgere til visiteret hjemmepleje udført af såvel kommunale som private leverandører. Tilsynene er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i en fælles spørgeguide. Borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælp til personlig pleje udført af både den kommunale og de private leverandører, hvilket stort set også er resultat af tilsyn med praktisk hjælp bortset fra en lille nedgang i tilfredshedsgraden med hensyn til hjælp til ernæring og til tøjvask. Dette resultat skal nok læses med et gran salt, da stikprøveantallet udgør mindre end 0,01 % af de aflagte hjemmebesøg. Der gives udtryk for stor tilfredshed med madservice fra Det Danske Madhus. Aktiviteter ifølge aftale om tildelte puljemidler. Hjemmeplejegruppen er opmærksom på opfølgning af tildeling af de afsatte puljemidler, der inden for Hjemmeplejen anvendes til bl.a. ekstra gåture med borgere, etablering af netværk, støtte til indkøb, ekstra støtte til spisning hos svage ældre borgere og tidlig opsporing af faldende funktionsniveau hos borgere. Dette tiltag viser færre indlæggelser på hospital sammenlignet med tidligere år. Endvidere er der gjort tiltag med indkøb af nyere og flere skærme til teletræning, hvor borgerne får hjælp til medicinindtagelse og træning via en skærm opstillet hos borgeren. Ovennævnte tiltag videreføres i Inger Juul Andersen formand 7

8 Plejehjemsgruppen Plejehjemsgruppen afviklede vort sidste møde i 2014 d. 6. november, hvor vi havde mulighed for at høre om opgaver, problemer og løsninger. Generelt var gruppens oplevelser på møderne med plejehjemmene positive, med blot meget få ønsker om forbedringer på få plejehjem. Desværre måtte Søren Jensen se bort fra formandsposten i gruppen af private årsager. Vi ønsker Søren og hans familie alt godt i fremtiden, og håber igen at kunne se ham iblandt os. Vi leder derfor fortsat efter en ildsjæl til formand, idet det ikke er meningen og ej heller optimalt, at et medlem af Seniorrådet er formand for en gruppe. Når vi taler om ildsjæle, mangler vi STADIG NYE MEDLEMMER til gruppen! Jeg står fortsat til rådighed som formand, til en ny er fundet. Næste møde er fastsat til torsdag d marts 2015 kl Ole Rydahl, Formand Madsmagningsgruppen D. 1. marts 2015 træder en ny madserviceaftale i kraft. Den får betydning for de ca. 320 borgere i eget hjem, der får leveret mad via kommunens madserviceordning. Hvad går den nye aftale ud på?? Fremover kan borgere i eget hjem i Rudersdal Kommune vælge mellem to forskellige leverandører af madservice. Som omtalt i sidste nummer af Senior Nyt har madservice til borgere i eget hjem været i udbud. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt to leverandører af madservice; Din Private Kok og Det Danske Madhus. Begge leverandører tilbyder kølemad med levering to gange om ugen. Kirsten Schytte, Formand 8

9 Information fra ældreområdet Telefon Hjemmeside: Alle tilbydes rehabilitering fra 1. januar 2015 Fra 1. januar i år skal kommunerne tilbyde alle borgere, der modtager hjemmehjælp, et rehabiliteringsforløb. Det vedtog Folketinget kort før nytår. Alle borgere, som modtager hjemmehjælp, skal inden 2017 have tilbudt en vurdering af, hvorvidt et rehabiliteringsforløb vil kunne gavne deres muligheder for at fungere bedre i hverdagen og dermed nedsætte behovet for hjælp. Loven støtter op om den enkeltes ret til rehabilitering uanset alder men sikrer fortsat den enkeltes ret til hjælp og støtte efter behov. 9

10 Et rehabiliteringsforløb tilpasses den enkelte borger, det er tidsbegrænset og har konkrete mål fastsat i samarbejde med borgeren. Indsatsen kan være tværfaglig og kan rettes mod såvel fysiske som psykiske og sociale problemstillinger. Efter endt forløb vurderes behovet for hjælp. Rudersdal Kommune har de sidste 4 år tilbudt rehabilitering i forbindelse med visitation til hjemmehjælp. Vi vurderer, at Rudersdal Kommune langt hen ad vejen lever op til den nye lovgivning: Den enkelte borger sætter i samarbejde med fagfolk individuelle mål for rehabiliteringsindsatsen. Alt personale i Ældreområdet vil med udgangen af 2015 have fået uddannelse og viden om rehabilitering i hjemmeplejen og på plejecentrene. En rehabilitering kan omfatte fysisk træning, aktivitetstræning i dagligdagen og indsatser rettet mod psykiske og sociale problemstillinger. Du kan læse mere i pjecen Aktiv hver dag rehabilitering i hjemmet eller finde mere information på hjemmesiden. Spørgsmål, konkrete kommentarer og gode indspark, der kan forbedre vores indsats, er altid velkomne! Du er altid velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Leder af Aktiv hver dag Birgitte Grønnegård Jepsen E- mail: LOV nr af a i Lov om Social Service 10

11 Madservice: Vælg mellem to leverandører Fra d. 1. marts kan borgere i eget hjem i Rudersdal Kommune vælge mellem to leverandører af madservice i modsætning til i dag, hvor der kun er en enkelt leverandør. Madservicen har været i udbud i løbet af efteråret, og Kommunalbestyrelsen har godkendt to leverandører: Din Private Kok og Det Danske Madhus. Begge leverandører tilbyder kølemad med levering to gange om ugen. Uanset hvilken leverandør borgerne vælger, skal de betale lige under 50 kr. for et måltid. Det er hos begge leverandører muligt at tilkøbe en forret eller dessert for 10 kr. Vælger borgerne Din Private Kok som leverandør, har de i løbet af en uge mulighed for at vælge mellem 22 forskellige hovedretter, 16 biretter i alt (forretter eller desserter) og 2 salater. Din Private Kok hører under Compass Group Danmark A/S og leverer madservice til borgere i eget hjem, plejecentre og skoler i flere end 30 af landets kommuner. Det Danske Madhus tilbyder et menukort med 14 forskellige hovedretter, 3 forretter, 7 desserter og 2 salater, som borgeren kan vælge mellem hver dag. Det Danske Madhus er et aktieselskab, som producerer mad til borgere på plejecentre og i egen bolig i 79 af landets kommuner. Der anvendes flere økologiske råvarer i produktionen. Rudersdal Seniorråd har været med til at prøvesmage maden fra både Det Danske Madhus og Din Private Kok, og rådets medlemmer er tilfredse med de nye leverandører af madservice. Den nye madserviceaftale træder i kraft fra d. 1. marts og får betydning for de i dag ca. 320 borgere i eget hjem, der får leveret mad via kommunens madserviceordning. 11

12 Klippekort til oplevelser I år bliver det muligt for de svageste hjemmehjælpsmodtagere at få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme over. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan for eksempel bruge klippekortet til hjælp til madlavning, indkøb eller en tur på museum. Regeringen, SF og Enhedslisten har afsat en pulje på 75 mio. kr. til klippekort-ordningen i 2015 og 150 mio. kr. i årene frem til og med Det betyder, at Rudersdal kan regne med at kunne ansøge om ca kr. til formålet i år. Derfor vil det kun være en begrænset gruppe ældre borgere, der kan få tilbuddet ud fra den enkelte borgers behov. Tilbud om gåture allerede i 2014 Rudersdal Kommune tilbød allerede i 2014 borgere, der modtager hjemmehjælp, mulighed for at gå en tur med deres hjemmehjælper. Ældreområdet søgte penge til formålet i forbindelse med udmøntningen af Ældrepuljen på én milliard kr. til landets kommuner, som regeringen, Venstre og Konservative vedtog på sidste års finanslov. Formanden for Rudersdal Seniorråd, Aase-Marie Christiansen, siger om den nye klippekort-ordning: Naturligvis hilser vi det velkomment, at der er afsat flere midler til de svageste ældre. Men man skal nok ikke skrue forventningerne for højt op, for det vil jo kun være et begrænset antal borgere, der kan få tilbuddet. 12

13 Kørsel til læge og speciallæge Hvem kan få betalt kørsel Pensionister, der er i sygesikringens Gruppe 1, og som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. Transport skal ske via Taxa Nord tlf , og taxabon skal stemples af læge/speciallæge som dokumentation for, at anvendelse af offentlige transportmidler ikke er muligt. Befordringsgodtgørelser i andre tilfælde. For pensionister skal transportudgiften overstige 25 kr. t/r. For ikke pensionister skal befordringsudgiften overstige 60 kr., og afstanden fra bopæl til konsultation være over 50 km. Godtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Hvordan refunderes det udlagte beløb Du skal selv lægge penge ud til kørsel. Du skal sende den stemplede/påtegnede taxaregning med cpr.nr. eller dokumentation for konsultation/undersøgelse til Borgerservice, Informationen, Øverødvej 2, 2840 Holte, som vil refundere og sende det berettigede beløb til din Nemkonto. Lovgrundlag Sundhedsloven 170 samt Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Se evt. og søg transport til lægehjælp. Det skal bemærkes, at Rudersdal Kommune ikke længere udsteder Befordringsbeviser. 13

14 GPS giver tryghed til demente og pårørende En GPS-sender i en bukse- eller frakkelomme kan hjælpe borgere, der lider af en demenssygdom, med at bevare muligheden for at komme omkring på egen hånd så længe som muligt. Det er betryggende for borgeren og de pårørende, at den demente hurtigt kan blive fundet, hvis han eller hun ikke kan finde hjem igen. Rudersdal Kommune har udlånt omkring 70 GPS-sendere størstedelen til hjemmeboende borgere med demens, men også borgere på plejecentrene kan have glæde af en GPS-sender, siger demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk og fortsætter: Borgere på plejecentrene har også glæde af den frihed, det giver at kunne bevæge sig trygt omkring i nærområdet på egen hånd. Hvis en dement borger går hjemmefra og mister orienteringen, kan det være vanskeligt for beredskab og politi at finde ham eller hende, hvis vedkommende ikke medbringer en GPS-sender. I 2010 blev lovgivningen lavet om, således at borgere med demenssygdom kan medbringe en GPS, uden at den enkelte aktivt samtykker. Rudersdal Kommune har hele tiden været på forkant med udviklingen, siger demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk: Min erfaring er, at de fleste borgere aktivt giver samtykke til at få en GPS-sender. For at få den fulde tryghed, er der flere ting, man skal være opmærksom på. GPS-senderen skal være opladt, og man skal sikre sig, at borgeren ikke lægger den fra sig, siger hun. Hvis en borger, dennes pårørende eller et plejecenter ønsker at låne en GPS-sender, skal de henvende sig til Bevillingsenheden i kommunen. 14 Demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk viser en af de GPS-sendere, som Rudersdal Kommune udlåner til borgere med en demenssygdom.

15 Kom godt hjem fra hospitalet Det Forebyggende Team i Rudersdal Kommune tilbyder et forebyggende besøg efter en hospitalsindlæggelse. Besøget er et tilbud til dig, som ikke har behov for hjemmepleje, men ønsker en opfølgning på et sygdomsforløb. Der kan efter et hospitalsophold melde sig en række tanker og spørgsmål, der kan være behov for at drøfte for hurtigst muligt igen at retablere sit gode liv for at føle sig stærk og tryg. Det kan f.eks. være: Overblik over aftaler om videre træning og behandling Vejledning om kost, motion, træning Ideer til hvordan hverdagens opgaver løses sikkert Tanker om trivsel generelt Information om muligheder for støtte i Rudersdal Kommune Du er velkommen til at kontakte Det Forebyggende Team efter udskrivning. Telefon , mandag til fredag kl eller via mail: 15

16 Fylder du 75 år i så se her! Borgere over 75 år tilbydes hvert år et forebyggende hjemmebesøg af en sundhedsfaglig medarbejder fra Det Forebyggende Team. Ved et hjemmebesøg drøfter borgeren og medarbejderen fra Det Forebyggende Team sundhed og trivsel i hverdagen og de udfordringer i livet, det giver at være 75 år. Som et nyt tiltag inviterede Det Forebyggende Team til inspirationsmøde i november måned Her var borgere, der lige var fyldt eller ville fylde 75 år i efteråret 2014 inviteret. På mødet fortalte medarbejderne om de muligheder, der er for at modtage et forebyggende hjemmebesøg. Der var mulighed for at stille spørgsmål, og efter mødet mente deltagerne, at det er noget, kommunen bør fortsætte med. Så derfor vil Det Forebyggende Team igen skrive til nye 75-årige i foråret og invitere dem til inspirationsmøde tirsdag d. 24. marts. Får du en invitation, og er det noget for dig, så glæder vi os til at se dig. Vi gør opmærksom på, at det er muligt både at deltage i mødet og få besøg derhjemme. Hilsen Det Forebyggende Team, Rudersdal Kommune 16

17 Nyt fra Borgerservice Fra 1. december 2014 skal du søge om folkepension og boligstøtte digitalt 1. december 2014 trådte loven om obligatorisk digital selvbetjening i kraft på de områder, som Udbetaling Danmark administrerer. Det betyder i praksis, at alle ansøgninger og ændringer til boligstøtte, folkepension og førtidspension nu skal indsendes digitalt til Udbetaling Danmark. Derfor skal du som borger fremover betjene dig selv digitalt via en selvbetjeningsløsning, hvis du kan. Det gør du via og det kræver, at du har et NemID. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde ud af det digitale? Hvis du som borger ikke er i stand til at betjene dig selv digitalt, kan du gå i Borgerservice. Her kan du enten få hjælp til at ansøge digitalt, hvis du medbringer dit NemID, eller du kan blive fritaget for kravet om brug af digital selvbetjening. Du skal være opmærksom på, at fritagelse for Digital Post, som du måske allerede har fået, ikke samtidig dækker fritagelse for brug af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger. Du skal derfor have en ny fritagelse. Du kan blive fritaget for obligatorisk digital selvbetjening, hvis du henvender dig i Borgerservice. Når du er blevet fritaget, kan Borgerservice hjælpe dig med at ansøge om ydelsen på en blanket. Du skal dog være opmærksom på, at fritagelsen ikke er generel. Dvs. at skal du både søge om boligydelse og folkepension, skal du bruge to fritagelser. Fritagelsen kan dog godt være permanent for en løbende ydelse, hvilket betyder, at hvis du er blevet fritaget for at søge om boligydelse digitalt, er du også fritaget for at indberette ændringer digitalt, så længe ydelsen gælder. Du skal være opmærksom på, at hvis du sender en ansøgning på en blanket UDEN at være fritaget for obligatorisk digital selvbetjening, kan din ansøgning afvises af den offentlige myndighed. Har du spørgsmål til processen for ansøgning og fritagelse, så kom ned i Borgerservice eller ring på tlf

18 Håndværkerfradraget bortfalder i 2015 sidste frist for at indberette er 28. februar 2015 Håndværkerfradraget, som også kaldes servicefradrag, er et skattefradrag, som du har ret til at få på service- eller vedligeholdelsesudgifter. Du kan få håndværkerfradrag helt op til kr. om året inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Arbejdet skal stå på listen med de ydelser, som giver servicefradrag. Listen over service og vedligeholdelse med fradrag finder du på SKATs hjemmeside under håndværkerfradrag Servicefradrag for 2013 og 2014 hvordan gør jeg? Du kan som udgangspunkt kun få fradrag i det år, hvor arbejdet er betalt. Undtagelsen er i de tilfælde, hvor arbejdet er udført i slutningen af året, hvor du kan få fradrag i udførelsesåret, hvis regningen er betalt senest to måneder henne i det nye år. Dvs. hvis du har fået udført fradragsberettiget arbejde i december 2014, men har betalt regningen i januar eller februar 2015, skal du alligevel indberette fradraget på din årsopgørelse for Ønsker du fradrag for arbejde udført i 2014, skal du senest have betalt d. 28. februar Du skal have betalt med betalingskort via netbank, i banken eller på posthuset. Check og kontanter giver ikke fradrag. Du kan ikke få servicefradrag for arbejde, der betales d. 1. marts 2015 eller derefter. Har du ikke fået servicefradrag for 2013, så kan du stadig få servicefradrag for arbejde udført i 2013, hvis det er betalt senest d. 28. februar Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank i banken eller på posthuset. Betaling med check giver ikke fradrag i Skader på grund af storm Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, som kan skyldes storm- eller vandskader, og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du som regel få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. 18

19 Hvem kan få fradrag? Er I flere personer i en husstand, kan I få servicefradrag for den del af en udgift, som I hver især måtte have betalt. Dette gælder dog ikke fritidsboliger. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i Tast- Selv, For fritidsboliger gælder, at det kun er ejerne samt deres ægtefæller, der kan få servicefradrag. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i Tast- Selv. Børn i en husstand, som er myndige, skal have fradrag for udgiften, når de har fået betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren. 19

20 Sammen er det sjovere Projektmedarbejder Maria Markworth og Peer Vindeløv tjekker næste TAG MED! arrangement via mobiltelefonen. Vi har sikkert alle prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det kan være en film eller en udstilling, vi gerne vil se, eller en tur i skoven vi gerne vil gå, men hvis vi ikke har nogen at gøre det sammen med, kommer vi slet ikke af sted. Derfor har Rudersdal Kommune taget initiativ til TAG MED!, hvor frivillige tovholdere tilbyder ture og aktiviteter til interesserede. Det sker på hjemmesiden som giver et hurtigt overblik over de forskellige tilbud, der findes i lokalområdet. Hvis man selv har en god idé til en aktivitet, er det let at oprette den på hjemmesiden. 20

21 Der er for eksempel mulighed for at starte en madklub, at gå stavgang eller gå i biografen sammen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Der kan sagtens være flere aktiviteter på én gang., siger Maria Markworth, der er projektmedarbejder og med til at løbe TAG MED! i gang. Vi møder hende en dag, hvor hun er på tur i den smukke barokhave ved Gl. Holtegaard sammen med Peer Vindeløv. Når han bliver spurgt om, hvad der fik ham til at melde sig til TAG MED! s arrangementer, svarer han: Man går ikke på museum alene. Og derfor er han glad for tilbuddene på TAG MED! s hjemmeside. Jeg har været på Frilandsmuseet i Sorgenfri og det lokalhistoriske museum på Mothsgården i Søllerød, og jeg har også set Vedbækfundene her på Gl. Holtegaard. Det har alt sammen været strålende og hyggelige arrangementer, siger Peer Vindeløv, som tilbyder interesserede at spille Petanque og møde nye mennesker i Søllerød Petanqueklub. Det er meget let at oprette en profil på hjemmesiden, siger Maria Markworth: Du skal blot oplyse navn, postnummer og mobilnummer, så kan du tilmelde dig aktiviteterne. Og dine oplysninger er ikke synlige for andre. Du får automatisk en sms, som minder dig om tid og sted for den aktivitet, du har tilmeldt dig. Hjemmesiden er for alle, som gerne vil have nogen at følges med, eller som gerne vil lære nye mennesker at kende., siger hun, og Peer Vindeløv tilføjer: TAG MED! er et rigtig godt initiativ. Og vi vil gerne have mange flere med på vores ture. Maria Markworth oplyser, at hun netop har lagt to arrangementer op på kalenderen på Vi tager en tur på Louisiana allerede torsdag d. 12. marts for at se den anmelderroste udstilling med Paula Modersohn-Becker, som malede mennesker og natur med en rå skønhed omkring år Og senere i marts går vi tur i Hørsholm i det spirende forår imellem Arboretets store samling af sjældne træer og buske. 21

22 Inspirationsbolig - selvhjulpen i eget hjem I inspirationsboligen kan du: Opleve stemmestyring af lys, vinduer og gardiner. Få demonstreret en selvkørende støvsuger. Opleve hvordan et automatisk skylle-tørretoilet fungerer. Prøve en ældrevenlig DUKA computer. Blive inspireret til hvilke hjælpemidler, der kan gøre din hverdag lettere. Inspirationsboligen ligger i Teglporten 13 - bolig 8, 3460 Birkerød, Bemærk: nye tider for åbent hus fra d. 1. marts: mandage kl Aftenåbning efter aftale på tlf.:

23 Åbne Caféer i Rudersdal Kommune Som pensionist i Rudersdal Kommune er du velkommen til at benytte de forskellige caféer rundt omkring i kommunen. Her er der gode muligheder for at spise og hygge sig sammen. Café Teglporten, Teglporten 11, Birkerød Caféen tilbyder hver dag også weekender og helligdage hovedret, forret eller dessert, salatbar, smørrebrød, boller, kage og diverse drikkevarer. Maden bliver tilberedt fra bunden af gode og friske råvarer af høj kvalitet. Caféen har åbent hverdage mandag til torsdag kl , fredag kl Der serveres varm mad kl I weekender og på helligdage har caféen åbent kl Café i Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk Caféen tilbyder spændende og varieret mad fremstillet af årstidernes gode råvarer. Der er mulighed for at købe morgenbrød, smørrebrød, salat, varm mad samt dessert. Drikkevarer og kioskvarer i hele åbningstiden. Caféen er åben dagligt kl

24 Café Rønnebærhus, Rønnebæralle 15, Holte Caféen tilbyder morgenmad, spændende salater, supper og tærter. Den varme mad er inspireret af årstidens råvarer. Der er mulighed for at købe lækkert frisksmurt smørrebrød og hjemmebagt kage. Drikkevarer i hele åbningstiden. Caféen har åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Pris Priser finder du på opslag i caféerne. Kørsel Der kan bevilges kørsel til Café Teglporten, Bakkehuset og Rønnebærhus efter gældende regler. Kontakt for kørsel Café Teglporten: Leder Lene Kiehl-Jensen. Telefon Café Bakkehuset: Leder Stig Tarnow. Telefon Café Rønnebærhus: Leder Eva Sørensen. Telefon

25 Pensionistsvømning Birkerød Svømmehal (under foreningen ABS) Svømningen foregår i den nye hal. Tirsdage Hold-1: Kl , Hold-2: Kl Torsdage Hold-1: Kl , Hold-2: Kl Tiderne er gældende i bassinet. Omklædningsrummet skal være forladt senest kl. 10. Der er ingen egentlig svømmeundervisning; der henvises til Birkerød Svømmeklub, telefon Kontortid er mandage kl og torsdage kl Læs mere om Birkerød Svømmeklub på hjemmesiden Pris Betalingen for sæsonen 2014/2015 er 70 kr. Ønsker du at benytte varmtvandsbassin koster det 13,50 kr. pr. gang, når du har købt et 10-turs kort. Yderligere oplysning Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Elin Søndergaard- Nielsen, tlf eller Hanne Simonsen, tlf Personlig henvendelse i Birkerød Idrætscenter torsdag mellem kl de første to uger i hver måned 25

26 Svømning i Rundforbihallen Egebækvej , Nærum Hjemmeside: Telefon: Rundforbi Svømmehal tilbyder gratis vandgymnastik for pensionister mandage og torsdage i tidsrummet kl og igen mellem kl Onsdage i tidsrummet kl er der kun adgang for pensionister i svømmehallen. Pris for pensionist/efterlønsmodtager Pr. billet: 22 kr. Kort à 10 klip: 149 kr. Månedskort: 242 kr. Årskort: kr. 26

27 Støttegrupper for pårørende i Rudersdal Kommune Mødestederne er åbne for alle pårørende i Rudersdal Kommune, der har behov for at dele deres erfaringer og oplevelser med andre pårørende i samme situation. Støttegruppe for pårørende til borgere over 65 år, der har fået en hjerneskade/apopleksi I støttegruppen kan pårørende, nære venner og bekendte øge deres viden om hjerneskade og dele erfaringer. Samtidig kan pårørende sammen med andre pårørende drøfte og måske finde løsninger på nogle af de praktiske og følelsesmæssige belastninger, der kan være vanskelige at håndtere i hverdagen. Til alle møder deltager medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med borgere, der har følger efter en hjerneskade. Temaer Der er til hvert møde planlagt specielle temaer, f.eks. om kommunens forskellige tilbud, genoptræning, følelsesmæssige udfordringer, etiske dilemmaer og lignende. Mødedag Anden onsdag i måneden kl Pris Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Mødested Genoptræningscentret Skovbrynet, Søengen 4, Holte. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte sygeplejerske Karin Bay Clausen. 27

28 Telefon eller ergoterapeut Ulla Andersen. Telefon Mødested for pårørende til borgere med en demenssygdom Støttegruppen har som formål at lære den dementes verden at kende, at få støtte og forståelse, at dele udfordringer med andre pårørende i samme situation og at få kendskab til forskellige aflastningsmuligheder. Støttegruppen er et tilbud til pårørende til borgere med demens. I støttegruppen deltager medarbejdere fra Rudersdal Kommune med demensfaglig baggrund. I Rudersdal Kommune er der to pårørendegrupper, en i Holte og en i Birkerød. Mødedato, tid og sted i Holte Den første onsdag i hver måned kl Vangebo, Vangeboled 7, Holte. Mødedato, tid og sted i Birkerød Den sidste tirsdag i hver måned kl Plejecenter Sjælsø, Samværsgruppe nr. 2, Soldraget 37, Birkerød. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte demensvejleder Bente Larsen, telefon om støttegruppen i Holte og demensvejleder Bodil Sørensen, telefon om støttegruppen i Birkerød. Bodil Sørensen træffes bedst mandag torsdag kl

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 85 Marts 2012 Metalværkstedet på besøg i Raadvad... Foto: Kjeld Bjørn Andersen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4 Billard 5 Du

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Tryk: Knudepunktet Udgivet: August 2014 1. oplag: 400 stk.

Tryk: Knudepunktet Udgivet: August 2014 1. oplag: 400 stk. 1 2 Tryk: Knudepunktet Udgivet: August 2014 1. oplag: 400 stk. 3 Indholdsfortegnelse: Forord...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 Personale...side 9 Oversigt over aktiviteter... side 10 Oversigt over

Læs mere

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Årsprogram 2015/16 Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Kære

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nr. 4, 20. årgang, December 2010. Tema. Enlig med demens. ...læs også. Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter

Nr. 4, 20. årgang, December 2010. Tema. Enlig med demens. ...læs også. Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter Nr. 4, 20. årgang, December 2010 Tema Enlig med demens...læs også Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter INDHOLD Det faste Læserne skriver Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien kort

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 83 September 2011 Én svale gør ingen sommer... Foto: Henning B. Christensen 2 VÆVEREN September: John Klemens udstiller akvarel og akrylbilleder 7.9.

Læs mere

Helårshæfte 2015-43. årgang 50 år 1965-2015. Jubilæum

Helårshæfte 2015-43. årgang 50 år 1965-2015. Jubilæum Aktiv Nyt Helårshæfte 2015-43. årgang 50 år 1965-2015 Jubilæum I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 www.klostergade.dk Telefontid: 9.00-12.00 Kontortid: 10.00-12.00

Læs mere

Dit Blad. Nr. 1 2015. Tema: Det gode liv. Unikt behandlingstilbud til misbrugere. Læs også: Nyt fra kommunen

Dit Blad. Nr. 1 2015. Tema: Det gode liv. Unikt behandlingstilbud til misbrugere. Læs også: Nyt fra kommunen Dit Blad Nr. 1 2015 Tema: Det gode liv Unikt behandlingstilbud til misbrugere Læs også: Nyt fra kommunen Billede på hele forsiden: En ældre kvinde, som holder om skulderen på en dreng, mens en anden dreng

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere