RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT"

Transkript

1 RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015

2 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset Klub Fortuna Teglporten Rønnebærhus Digital hjemmevejledning Foreninger Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Frimærkeklub Birkerød Pensionistforening Røde Kors Holte Roklub Frivilligcentret Birkerød stavgang Pensionistsvømning Rudersdal Rejseforening Rudersdal Rejseforenings Venner Søllerødegnens Pensionistforening Søllerød Seniorsport/Rudersdal Aktive Seniorer Ældre Sagen Birkerød Ældre Sagen Rudersdal Syd Parkinson Caféen i Rudersdal DemensNetværk Rudersdal Rudersdal Kommune Information fra ældreområdet... 9 Grøn Puls Inkontinens-klinik TAG MED Madservice Klippekort til oplevelser

3 Rehabilitering... 9 Nyt fra Borgerservice GPS giver tryghed Inspirationsboligen Fylder du 75 år i 2015-så se her! Åbne caféer i Rudersdal Kommune Kørsel til læge og speciallæge Kom godt hjem fra hospitalet Støttegrupper for pårørende Håndværkerfradraget Rudersdal Seniorråd Seniorrådets medlemmer... 4 Seniorrådets arbejdsgrupper... 6 Formanden har ordet... 5 Nyt fra arbejdsgrupperne... 7 Telefonliste

4 Rudersdal Seniorråd Formand Aase-Marie Christiansen. Tlf Næstformand Ole Høyer. Tlf Kasserer Bente Gurskov. Tlf Sekretær: Grethe Münster. Tlf Kirsten Dalkov. Tlf Stig V. Nielsen. Tlf Ole Rydahl. Mobil

5 Nyt fra Rudersdal Seniorråd Formanden har ordet Hvad mener du? Lige nu sker der er masse på ældreområdet, og der er mange meninger om, hvad der er bedst for os ældre, men hvad mener vi selv? Seniorrådet vil gerne inspireres og formidle forslag videre til kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at borgerne giver deres mening til kende over for Rådet, så vi kan arbejde på at skabe bedst mulige forhold for vor kommunes seniorer. Vi vil gerne høre både om de problemer og gode oplevelser, du støder på i hverdagen, og de ideer, du har til forbedringer til en bedre livskvalitet. Vi kan ikke behandle enkeltsager, men vi kan viderebringe synspunkter og ideer og drøfte dem med lokalpolitikere og forvaltning. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Rådet om alle forslag, der vedrører ældre, når det handler om kvalitetsstandarder, byggeri af plejehjem m.v., hjemmehjælp, genoptræning, biblioteksvæsen, kultur, trafikplanlægning og kommunale budgetter. Du kan skrive til Seniorrådets mailadresse eller postadresse Skodsborg Strandvej 175, 2942 Skodsborg, eller ringe til Seniorrådets tlf tirsdag og torsdag kl Du er også altid velkommen til at kontakte Rådets medlemmer; du finder vores mailadresser og telefonnumre forrest i bladet. 5

6 Desuden er du velkommen mellem kl. 12 og 13 til selv at komme og tale med os, de dage vi har Rådsmøde i vores hus i Skodsborg på følgende datoer: 9. marts, 13. pril, 4. maj, 8. juni, 17, august, 14. september, 19. oktober, 9. november og 30. november. Ring venligst først til min mobiltelefon , så vi kan afsætte tid til dit besøg. Aase-Marie Christiansen Arbejdsgrupper Boliggruppen: Sri Sai Das. Tlf srisai Forebyggelsesgruppen: Ole Høyer. Tlf Hjemmeplejegruppen: Inger Juul Andersen. Tlf Madsmagningsgruppen: Kirsten Schytte. Tlf Plejehjemsgruppen: Ole Rydahl. Mobil Trafikgruppen: Kirsten Dalkov. Tlf Økonomigruppen: Knud Carstensen. Tlf

7 Arbejdsgrupperne Kvalitetstilsyn i Hjemmeplejen I henhold til Lov om social service udføres der hvert år kvalitetstilsyn af Hjemmeplejens arbejde i Rudersdal Kommune. I 2013 er der som i tidligere år gennemført uanmeldte tilsyn hos borgere til visiteret hjemmepleje udført af såvel kommunale som private leverandører. Tilsynene er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i en fælles spørgeguide. Borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælp til personlig pleje udført af både den kommunale og de private leverandører, hvilket stort set også er resultat af tilsyn med praktisk hjælp bortset fra en lille nedgang i tilfredshedsgraden med hensyn til hjælp til ernæring og til tøjvask. Dette resultat skal nok læses med et gran salt, da stikprøveantallet udgør mindre end 0,01 % af de aflagte hjemmebesøg. Der gives udtryk for stor tilfredshed med madservice fra Det Danske Madhus. Aktiviteter ifølge aftale om tildelte puljemidler. Hjemmeplejegruppen er opmærksom på opfølgning af tildeling af de afsatte puljemidler, der inden for Hjemmeplejen anvendes til bl.a. ekstra gåture med borgere, etablering af netværk, støtte til indkøb, ekstra støtte til spisning hos svage ældre borgere og tidlig opsporing af faldende funktionsniveau hos borgere. Dette tiltag viser færre indlæggelser på hospital sammenlignet med tidligere år. Endvidere er der gjort tiltag med indkøb af nyere og flere skærme til teletræning, hvor borgerne får hjælp til medicinindtagelse og træning via en skærm opstillet hos borgeren. Ovennævnte tiltag videreføres i Inger Juul Andersen formand 7

8 Plejehjemsgruppen Plejehjemsgruppen afviklede vort sidste møde i 2014 d. 6. november, hvor vi havde mulighed for at høre om opgaver, problemer og løsninger. Generelt var gruppens oplevelser på møderne med plejehjemmene positive, med blot meget få ønsker om forbedringer på få plejehjem. Desværre måtte Søren Jensen se bort fra formandsposten i gruppen af private årsager. Vi ønsker Søren og hans familie alt godt i fremtiden, og håber igen at kunne se ham iblandt os. Vi leder derfor fortsat efter en ildsjæl til formand, idet det ikke er meningen og ej heller optimalt, at et medlem af Seniorrådet er formand for en gruppe. Når vi taler om ildsjæle, mangler vi STADIG NYE MEDLEMMER til gruppen! Jeg står fortsat til rådighed som formand, til en ny er fundet. Næste møde er fastsat til torsdag d marts 2015 kl Ole Rydahl, Formand Madsmagningsgruppen D. 1. marts 2015 træder en ny madserviceaftale i kraft. Den får betydning for de ca. 320 borgere i eget hjem, der får leveret mad via kommunens madserviceordning. Hvad går den nye aftale ud på?? Fremover kan borgere i eget hjem i Rudersdal Kommune vælge mellem to forskellige leverandører af madservice. Som omtalt i sidste nummer af Senior Nyt har madservice til borgere i eget hjem været i udbud. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt to leverandører af madservice; Din Private Kok og Det Danske Madhus. Begge leverandører tilbyder kølemad med levering to gange om ugen. Kirsten Schytte, Formand 8

9 Information fra ældreområdet Telefon Hjemmeside: Alle tilbydes rehabilitering fra 1. januar 2015 Fra 1. januar i år skal kommunerne tilbyde alle borgere, der modtager hjemmehjælp, et rehabiliteringsforløb. Det vedtog Folketinget kort før nytår. Alle borgere, som modtager hjemmehjælp, skal inden 2017 have tilbudt en vurdering af, hvorvidt et rehabiliteringsforløb vil kunne gavne deres muligheder for at fungere bedre i hverdagen og dermed nedsætte behovet for hjælp. Loven støtter op om den enkeltes ret til rehabilitering uanset alder men sikrer fortsat den enkeltes ret til hjælp og støtte efter behov. 9

10 Et rehabiliteringsforløb tilpasses den enkelte borger, det er tidsbegrænset og har konkrete mål fastsat i samarbejde med borgeren. Indsatsen kan være tværfaglig og kan rettes mod såvel fysiske som psykiske og sociale problemstillinger. Efter endt forløb vurderes behovet for hjælp. Rudersdal Kommune har de sidste 4 år tilbudt rehabilitering i forbindelse med visitation til hjemmehjælp. Vi vurderer, at Rudersdal Kommune langt hen ad vejen lever op til den nye lovgivning: Den enkelte borger sætter i samarbejde med fagfolk individuelle mål for rehabiliteringsindsatsen. Alt personale i Ældreområdet vil med udgangen af 2015 have fået uddannelse og viden om rehabilitering i hjemmeplejen og på plejecentrene. En rehabilitering kan omfatte fysisk træning, aktivitetstræning i dagligdagen og indsatser rettet mod psykiske og sociale problemstillinger. Du kan læse mere i pjecen Aktiv hver dag rehabilitering i hjemmet eller finde mere information på hjemmesiden. Spørgsmål, konkrete kommentarer og gode indspark, der kan forbedre vores indsats, er altid velkomne! Du er altid velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Leder af Aktiv hver dag Birgitte Grønnegård Jepsen E- mail: LOV nr af a i Lov om Social Service 10

11 Madservice: Vælg mellem to leverandører Fra d. 1. marts kan borgere i eget hjem i Rudersdal Kommune vælge mellem to leverandører af madservice i modsætning til i dag, hvor der kun er en enkelt leverandør. Madservicen har været i udbud i løbet af efteråret, og Kommunalbestyrelsen har godkendt to leverandører: Din Private Kok og Det Danske Madhus. Begge leverandører tilbyder kølemad med levering to gange om ugen. Uanset hvilken leverandør borgerne vælger, skal de betale lige under 50 kr. for et måltid. Det er hos begge leverandører muligt at tilkøbe en forret eller dessert for 10 kr. Vælger borgerne Din Private Kok som leverandør, har de i løbet af en uge mulighed for at vælge mellem 22 forskellige hovedretter, 16 biretter i alt (forretter eller desserter) og 2 salater. Din Private Kok hører under Compass Group Danmark A/S og leverer madservice til borgere i eget hjem, plejecentre og skoler i flere end 30 af landets kommuner. Det Danske Madhus tilbyder et menukort med 14 forskellige hovedretter, 3 forretter, 7 desserter og 2 salater, som borgeren kan vælge mellem hver dag. Det Danske Madhus er et aktieselskab, som producerer mad til borgere på plejecentre og i egen bolig i 79 af landets kommuner. Der anvendes flere økologiske råvarer i produktionen. Rudersdal Seniorråd har været med til at prøvesmage maden fra både Det Danske Madhus og Din Private Kok, og rådets medlemmer er tilfredse med de nye leverandører af madservice. Den nye madserviceaftale træder i kraft fra d. 1. marts og får betydning for de i dag ca. 320 borgere i eget hjem, der får leveret mad via kommunens madserviceordning. 11

12 Klippekort til oplevelser I år bliver det muligt for de svageste hjemmehjælpsmodtagere at få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme over. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan for eksempel bruge klippekortet til hjælp til madlavning, indkøb eller en tur på museum. Regeringen, SF og Enhedslisten har afsat en pulje på 75 mio. kr. til klippekort-ordningen i 2015 og 150 mio. kr. i årene frem til og med Det betyder, at Rudersdal kan regne med at kunne ansøge om ca kr. til formålet i år. Derfor vil det kun være en begrænset gruppe ældre borgere, der kan få tilbuddet ud fra den enkelte borgers behov. Tilbud om gåture allerede i 2014 Rudersdal Kommune tilbød allerede i 2014 borgere, der modtager hjemmehjælp, mulighed for at gå en tur med deres hjemmehjælper. Ældreområdet søgte penge til formålet i forbindelse med udmøntningen af Ældrepuljen på én milliard kr. til landets kommuner, som regeringen, Venstre og Konservative vedtog på sidste års finanslov. Formanden for Rudersdal Seniorråd, Aase-Marie Christiansen, siger om den nye klippekort-ordning: Naturligvis hilser vi det velkomment, at der er afsat flere midler til de svageste ældre. Men man skal nok ikke skrue forventningerne for højt op, for det vil jo kun være et begrænset antal borgere, der kan få tilbuddet. 12

13 Kørsel til læge og speciallæge Hvem kan få betalt kørsel Pensionister, der er i sygesikringens Gruppe 1, og som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. Transport skal ske via Taxa Nord tlf , og taxabon skal stemples af læge/speciallæge som dokumentation for, at anvendelse af offentlige transportmidler ikke er muligt. Befordringsgodtgørelser i andre tilfælde. For pensionister skal transportudgiften overstige 25 kr. t/r. For ikke pensionister skal befordringsudgiften overstige 60 kr., og afstanden fra bopæl til konsultation være over 50 km. Godtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Hvordan refunderes det udlagte beløb Du skal selv lægge penge ud til kørsel. Du skal sende den stemplede/påtegnede taxaregning med cpr.nr. eller dokumentation for konsultation/undersøgelse til Borgerservice, Informationen, Øverødvej 2, 2840 Holte, som vil refundere og sende det berettigede beløb til din Nemkonto. Lovgrundlag Sundhedsloven 170 samt Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Se evt. og søg transport til lægehjælp. Det skal bemærkes, at Rudersdal Kommune ikke længere udsteder Befordringsbeviser. 13

14 GPS giver tryghed til demente og pårørende En GPS-sender i en bukse- eller frakkelomme kan hjælpe borgere, der lider af en demenssygdom, med at bevare muligheden for at komme omkring på egen hånd så længe som muligt. Det er betryggende for borgeren og de pårørende, at den demente hurtigt kan blive fundet, hvis han eller hun ikke kan finde hjem igen. Rudersdal Kommune har udlånt omkring 70 GPS-sendere størstedelen til hjemmeboende borgere med demens, men også borgere på plejecentrene kan have glæde af en GPS-sender, siger demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk og fortsætter: Borgere på plejecentrene har også glæde af den frihed, det giver at kunne bevæge sig trygt omkring i nærområdet på egen hånd. Hvis en dement borger går hjemmefra og mister orienteringen, kan det være vanskeligt for beredskab og politi at finde ham eller hende, hvis vedkommende ikke medbringer en GPS-sender. I 2010 blev lovgivningen lavet om, således at borgere med demenssygdom kan medbringe en GPS, uden at den enkelte aktivt samtykker. Rudersdal Kommune har hele tiden været på forkant med udviklingen, siger demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk: Min erfaring er, at de fleste borgere aktivt giver samtykke til at få en GPS-sender. For at få den fulde tryghed, er der flere ting, man skal være opmærksom på. GPS-senderen skal være opladt, og man skal sikre sig, at borgeren ikke lægger den fra sig, siger hun. Hvis en borger, dennes pårørende eller et plejecenter ønsker at låne en GPS-sender, skal de henvende sig til Bevillingsenheden i kommunen. 14 Demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk viser en af de GPS-sendere, som Rudersdal Kommune udlåner til borgere med en demenssygdom.

15 Kom godt hjem fra hospitalet Det Forebyggende Team i Rudersdal Kommune tilbyder et forebyggende besøg efter en hospitalsindlæggelse. Besøget er et tilbud til dig, som ikke har behov for hjemmepleje, men ønsker en opfølgning på et sygdomsforløb. Der kan efter et hospitalsophold melde sig en række tanker og spørgsmål, der kan være behov for at drøfte for hurtigst muligt igen at retablere sit gode liv for at føle sig stærk og tryg. Det kan f.eks. være: Overblik over aftaler om videre træning og behandling Vejledning om kost, motion, træning Ideer til hvordan hverdagens opgaver løses sikkert Tanker om trivsel generelt Information om muligheder for støtte i Rudersdal Kommune Du er velkommen til at kontakte Det Forebyggende Team efter udskrivning. Telefon , mandag til fredag kl eller via mail: 15

16 Fylder du 75 år i så se her! Borgere over 75 år tilbydes hvert år et forebyggende hjemmebesøg af en sundhedsfaglig medarbejder fra Det Forebyggende Team. Ved et hjemmebesøg drøfter borgeren og medarbejderen fra Det Forebyggende Team sundhed og trivsel i hverdagen og de udfordringer i livet, det giver at være 75 år. Som et nyt tiltag inviterede Det Forebyggende Team til inspirationsmøde i november måned Her var borgere, der lige var fyldt eller ville fylde 75 år i efteråret 2014 inviteret. På mødet fortalte medarbejderne om de muligheder, der er for at modtage et forebyggende hjemmebesøg. Der var mulighed for at stille spørgsmål, og efter mødet mente deltagerne, at det er noget, kommunen bør fortsætte med. Så derfor vil Det Forebyggende Team igen skrive til nye 75-årige i foråret og invitere dem til inspirationsmøde tirsdag d. 24. marts. Får du en invitation, og er det noget for dig, så glæder vi os til at se dig. Vi gør opmærksom på, at det er muligt både at deltage i mødet og få besøg derhjemme. Hilsen Det Forebyggende Team, Rudersdal Kommune 16

17 Nyt fra Borgerservice Fra 1. december 2014 skal du søge om folkepension og boligstøtte digitalt 1. december 2014 trådte loven om obligatorisk digital selvbetjening i kraft på de områder, som Udbetaling Danmark administrerer. Det betyder i praksis, at alle ansøgninger og ændringer til boligstøtte, folkepension og førtidspension nu skal indsendes digitalt til Udbetaling Danmark. Derfor skal du som borger fremover betjene dig selv digitalt via en selvbetjeningsløsning, hvis du kan. Det gør du via og det kræver, at du har et NemID. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde ud af det digitale? Hvis du som borger ikke er i stand til at betjene dig selv digitalt, kan du gå i Borgerservice. Her kan du enten få hjælp til at ansøge digitalt, hvis du medbringer dit NemID, eller du kan blive fritaget for kravet om brug af digital selvbetjening. Du skal være opmærksom på, at fritagelse for Digital Post, som du måske allerede har fået, ikke samtidig dækker fritagelse for brug af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger. Du skal derfor have en ny fritagelse. Du kan blive fritaget for obligatorisk digital selvbetjening, hvis du henvender dig i Borgerservice. Når du er blevet fritaget, kan Borgerservice hjælpe dig med at ansøge om ydelsen på en blanket. Du skal dog være opmærksom på, at fritagelsen ikke er generel. Dvs. at skal du både søge om boligydelse og folkepension, skal du bruge to fritagelser. Fritagelsen kan dog godt være permanent for en løbende ydelse, hvilket betyder, at hvis du er blevet fritaget for at søge om boligydelse digitalt, er du også fritaget for at indberette ændringer digitalt, så længe ydelsen gælder. Du skal være opmærksom på, at hvis du sender en ansøgning på en blanket UDEN at være fritaget for obligatorisk digital selvbetjening, kan din ansøgning afvises af den offentlige myndighed. Har du spørgsmål til processen for ansøgning og fritagelse, så kom ned i Borgerservice eller ring på tlf

18 Håndværkerfradraget bortfalder i 2015 sidste frist for at indberette er 28. februar 2015 Håndværkerfradraget, som også kaldes servicefradrag, er et skattefradrag, som du har ret til at få på service- eller vedligeholdelsesudgifter. Du kan få håndværkerfradrag helt op til kr. om året inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Arbejdet skal stå på listen med de ydelser, som giver servicefradrag. Listen over service og vedligeholdelse med fradrag finder du på SKATs hjemmeside under håndværkerfradrag Servicefradrag for 2013 og 2014 hvordan gør jeg? Du kan som udgangspunkt kun få fradrag i det år, hvor arbejdet er betalt. Undtagelsen er i de tilfælde, hvor arbejdet er udført i slutningen af året, hvor du kan få fradrag i udførelsesåret, hvis regningen er betalt senest to måneder henne i det nye år. Dvs. hvis du har fået udført fradragsberettiget arbejde i december 2014, men har betalt regningen i januar eller februar 2015, skal du alligevel indberette fradraget på din årsopgørelse for Ønsker du fradrag for arbejde udført i 2014, skal du senest have betalt d. 28. februar Du skal have betalt med betalingskort via netbank, i banken eller på posthuset. Check og kontanter giver ikke fradrag. Du kan ikke få servicefradrag for arbejde, der betales d. 1. marts 2015 eller derefter. Har du ikke fået servicefradrag for 2013, så kan du stadig få servicefradrag for arbejde udført i 2013, hvis det er betalt senest d. 28. februar Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank i banken eller på posthuset. Betaling med check giver ikke fradrag i Skader på grund af storm Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, som kan skyldes storm- eller vandskader, og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du som regel få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. 18

19 Hvem kan få fradrag? Er I flere personer i en husstand, kan I få servicefradrag for den del af en udgift, som I hver især måtte have betalt. Dette gælder dog ikke fritidsboliger. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i Tast- Selv, For fritidsboliger gælder, at det kun er ejerne samt deres ægtefæller, der kan få servicefradrag. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i Tast- Selv. Børn i en husstand, som er myndige, skal have fradrag for udgiften, når de har fået betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren. 19

20 Sammen er det sjovere Projektmedarbejder Maria Markworth og Peer Vindeløv tjekker næste TAG MED! arrangement via mobiltelefonen. Vi har sikkert alle prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det kan være en film eller en udstilling, vi gerne vil se, eller en tur i skoven vi gerne vil gå, men hvis vi ikke har nogen at gøre det sammen med, kommer vi slet ikke af sted. Derfor har Rudersdal Kommune taget initiativ til TAG MED!, hvor frivillige tovholdere tilbyder ture og aktiviteter til interesserede. Det sker på hjemmesiden som giver et hurtigt overblik over de forskellige tilbud, der findes i lokalområdet. Hvis man selv har en god idé til en aktivitet, er det let at oprette den på hjemmesiden. 20

21 Der er for eksempel mulighed for at starte en madklub, at gå stavgang eller gå i biografen sammen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Der kan sagtens være flere aktiviteter på én gang., siger Maria Markworth, der er projektmedarbejder og med til at løbe TAG MED! i gang. Vi møder hende en dag, hvor hun er på tur i den smukke barokhave ved Gl. Holtegaard sammen med Peer Vindeløv. Når han bliver spurgt om, hvad der fik ham til at melde sig til TAG MED! s arrangementer, svarer han: Man går ikke på museum alene. Og derfor er han glad for tilbuddene på TAG MED! s hjemmeside. Jeg har været på Frilandsmuseet i Sorgenfri og det lokalhistoriske museum på Mothsgården i Søllerød, og jeg har også set Vedbækfundene her på Gl. Holtegaard. Det har alt sammen været strålende og hyggelige arrangementer, siger Peer Vindeløv, som tilbyder interesserede at spille Petanque og møde nye mennesker i Søllerød Petanqueklub. Det er meget let at oprette en profil på hjemmesiden, siger Maria Markworth: Du skal blot oplyse navn, postnummer og mobilnummer, så kan du tilmelde dig aktiviteterne. Og dine oplysninger er ikke synlige for andre. Du får automatisk en sms, som minder dig om tid og sted for den aktivitet, du har tilmeldt dig. Hjemmesiden er for alle, som gerne vil have nogen at følges med, eller som gerne vil lære nye mennesker at kende., siger hun, og Peer Vindeløv tilføjer: TAG MED! er et rigtig godt initiativ. Og vi vil gerne have mange flere med på vores ture. Maria Markworth oplyser, at hun netop har lagt to arrangementer op på kalenderen på Vi tager en tur på Louisiana allerede torsdag d. 12. marts for at se den anmelderroste udstilling med Paula Modersohn-Becker, som malede mennesker og natur med en rå skønhed omkring år Og senere i marts går vi tur i Hørsholm i det spirende forår imellem Arboretets store samling af sjældne træer og buske. 21

22 Inspirationsbolig - selvhjulpen i eget hjem I inspirationsboligen kan du: Opleve stemmestyring af lys, vinduer og gardiner. Få demonstreret en selvkørende støvsuger. Opleve hvordan et automatisk skylle-tørretoilet fungerer. Prøve en ældrevenlig DUKA computer. Blive inspireret til hvilke hjælpemidler, der kan gøre din hverdag lettere. Inspirationsboligen ligger i Teglporten 13 - bolig 8, 3460 Birkerød, Bemærk: nye tider for åbent hus fra d. 1. marts: mandage kl Aftenåbning efter aftale på tlf.:

23 Åbne Caféer i Rudersdal Kommune Som pensionist i Rudersdal Kommune er du velkommen til at benytte de forskellige caféer rundt omkring i kommunen. Her er der gode muligheder for at spise og hygge sig sammen. Café Teglporten, Teglporten 11, Birkerød Caféen tilbyder hver dag også weekender og helligdage hovedret, forret eller dessert, salatbar, smørrebrød, boller, kage og diverse drikkevarer. Maden bliver tilberedt fra bunden af gode og friske råvarer af høj kvalitet. Caféen har åbent hverdage mandag til torsdag kl , fredag kl Der serveres varm mad kl I weekender og på helligdage har caféen åbent kl Café i Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk Caféen tilbyder spændende og varieret mad fremstillet af årstidernes gode råvarer. Der er mulighed for at købe morgenbrød, smørrebrød, salat, varm mad samt dessert. Drikkevarer og kioskvarer i hele åbningstiden. Caféen er åben dagligt kl

24 Café Rønnebærhus, Rønnebæralle 15, Holte Caféen tilbyder morgenmad, spændende salater, supper og tærter. Den varme mad er inspireret af årstidens råvarer. Der er mulighed for at købe lækkert frisksmurt smørrebrød og hjemmebagt kage. Drikkevarer i hele åbningstiden. Caféen har åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Pris Priser finder du på opslag i caféerne. Kørsel Der kan bevilges kørsel til Café Teglporten, Bakkehuset og Rønnebærhus efter gældende regler. Kontakt for kørsel Café Teglporten: Leder Lene Kiehl-Jensen. Telefon Café Bakkehuset: Leder Stig Tarnow. Telefon Café Rønnebærhus: Leder Eva Sørensen. Telefon

25 Pensionistsvømning Birkerød Svømmehal (under foreningen ABS) Svømningen foregår i den nye hal. Tirsdage Hold-1: Kl , Hold-2: Kl Torsdage Hold-1: Kl , Hold-2: Kl Tiderne er gældende i bassinet. Omklædningsrummet skal være forladt senest kl. 10. Der er ingen egentlig svømmeundervisning; der henvises til Birkerød Svømmeklub, telefon Kontortid er mandage kl og torsdage kl Læs mere om Birkerød Svømmeklub på hjemmesiden Pris Betalingen for sæsonen 2014/2015 er 70 kr. Ønsker du at benytte varmtvandsbassin koster det 13,50 kr. pr. gang, når du har købt et 10-turs kort. Yderligere oplysning Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Elin Søndergaard- Nielsen, tlf eller Hanne Simonsen, tlf Personlig henvendelse i Birkerød Idrætscenter torsdag mellem kl de første to uger i hver måned 25

26 Svømning i Rundforbihallen Egebækvej , Nærum Hjemmeside: Telefon: Rundforbi Svømmehal tilbyder gratis vandgymnastik for pensionister mandage og torsdage i tidsrummet kl og igen mellem kl Onsdage i tidsrummet kl er der kun adgang for pensionister i svømmehallen. Pris for pensionist/efterlønsmodtager Pr. billet: 22 kr. Kort à 10 klip: 149 kr. Månedskort: 242 kr. Årskort: kr. 26

27 Støttegrupper for pårørende i Rudersdal Kommune Mødestederne er åbne for alle pårørende i Rudersdal Kommune, der har behov for at dele deres erfaringer og oplevelser med andre pårørende i samme situation. Støttegruppe for pårørende til borgere over 65 år, der har fået en hjerneskade/apopleksi I støttegruppen kan pårørende, nære venner og bekendte øge deres viden om hjerneskade og dele erfaringer. Samtidig kan pårørende sammen med andre pårørende drøfte og måske finde løsninger på nogle af de praktiske og følelsesmæssige belastninger, der kan være vanskelige at håndtere i hverdagen. Til alle møder deltager medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med borgere, der har følger efter en hjerneskade. Temaer Der er til hvert møde planlagt specielle temaer, f.eks. om kommunens forskellige tilbud, genoptræning, følelsesmæssige udfordringer, etiske dilemmaer og lignende. Mødedag Anden onsdag i måneden kl Pris Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Mødested Genoptræningscentret Skovbrynet, Søengen 4, Holte. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte sygeplejerske Karin Bay Clausen. 27

28 Telefon eller ergoterapeut Ulla Andersen. Telefon Mødested for pårørende til borgere med en demenssygdom Støttegruppen har som formål at lære den dementes verden at kende, at få støtte og forståelse, at dele udfordringer med andre pårørende i samme situation og at få kendskab til forskellige aflastningsmuligheder. Støttegruppen er et tilbud til pårørende til borgere med demens. I støttegruppen deltager medarbejdere fra Rudersdal Kommune med demensfaglig baggrund. I Rudersdal Kommune er der to pårørendegrupper, en i Holte og en i Birkerød. Mødedato, tid og sted i Holte Den første onsdag i hver måned kl Vangebo, Vangeboled 7, Holte. Mødedato, tid og sted i Birkerød Den sidste tirsdag i hver måned kl Plejecenter Sjælsø, Samværsgruppe nr. 2, Soldraget 37, Birkerød. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte demensvejleder Bente Larsen, telefon om støttegruppen i Holte og demensvejleder Bodil Sørensen, telefon om støttegruppen i Birkerød. Bodil Sørensen træffes bedst mandag torsdag kl

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 35 Klub Fortuna... 44 Teglporten... 41 Rønnebærhus... 45 Digital hjemmevejledning... 40 Foreninger ABS...

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9 Vi håber på endnu en god sæson for vore brugere med mange hyggelige timer i et godt socialt miljø, hvor alle kan være med. Med venlig hilsen Brugerrådet. 28 Årsprogram 2014-2015 1 IT Indholdsfortegnelse:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere