Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Side 1 af 17

2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Eksponentielle udviklinger (20 timer) Titel 2 Lineære funktioner(15 timer) Titel 3 Rentesregning( 15 timer) Titel 4 Deskriptiv statistik(15 timer) Titel 5 Simpel algebra(10 timer) Titel 6 Grundlæggende funktionsteori (15 timer) Titel 7 Andengradspolynomier(15 timer) Titel 8 Geometri (15 timer) Side 2 af 17

3 Titel 1 Indhold Eksponentielle udviklinger og potensfunktioner s ) Indføring af eksponentielle funktioner som beskrivende en situation, hvor en afhængig variabel vokser med samme %-sats. 2) Opstilling af en regneforskrift for en eksponentiel funktion ud fra tekst hhv to punkter på grafen 3) Løsning af eksponentielle ligninger ved hjælp af ln(x). 4) Bestemmelse af fordoblings- og halveringskonstant 5) regression ved brug af Graph Omfang Særlige fokuspunkter 20 timer Kompetencemål Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen ræsonnementskompetencen modelleringskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: repræsentationskompetencen symbol- og formalismekompetencen kommunikationskompetencen hjælpemiddelkompetencen Opfyldelse af læreplanens mål 1)identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder, herunder simple it-baserede løsningsmetoder, til disse inden for et kendt problemfelt 2) Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold og skelne mellem tilfælde, i hvilke de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige 3) håndtere simple formler, herunder kunne oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog til løsning af simple problemer med matematisk indhold Side 3 af 17

4 4)Gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af modellens begrænsninger og rækkevidde. progression og kronologisk forløb 1) Indføring af eksponentiel udvikling v. h.a. simpel % regning. Samme %- x vise vækst årligt ud fra given startværdi f(x) = b a, x x 2) Postuleret indføring af f(x) = b a, x R x 3) Anvendelse af f(x) = b a, x R til fremskrivninger 4) Bestemmelse af forskrift ud fra 2 punkter a) i tilfælde, hvor det ene punkt er af typen (0,b) b) det generelle tilfælde 5) Løsning af ligninger v.h.a. ln(x) 6) Sammenhæng mellem a og årlig %-vis vækst og fald Væsentligste arbejdsformer 7) Indføring af T ½ og T 2 + Beregning v.h. a postuleret formel for T 2 8 sammenligning med lineære funktioner 9) regression ved brug af Graph Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 4 af 17

5 Titel 2 Lineære funktioner s Indhold 1) Indføring af lineære funktioner som beskrivende en situation, hvor en afhængig variabel vokser med samme antal 2) Tegning af graf ud fra en forskrift og aflæsning ud fra grafen. 3) Løsning af ligninger 4) Opstilling af en regneforskrift ud fra tekst hhv to punkter på grafen 5) lineær regression ved brug af Graph Omfang Særlige fokuspunkter 15 timer Kompetencemål Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen ræsonnementskompetencen modelleringskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: repræsentationskompetencen symbol- og formalismekompetencen kommunikationskompetencen hjælpemiddelkompetencen Opfyldelse af læreplanens mål 1)identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder, herunder simple it-baserede løsningsmetoder, til disse inden for et kendt problemfelt 2) Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold og skelne mellem tilfælde, i hvilke de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige 3) håndtere simple formler, herunder kunne oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog til løsning af simple problemer med matematisk indhold 4)Gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af modellens begrænsninger og rækkevidde. Side 5 af 17

6 progression og kronologisk forløb 1) Indføring af lineær funktion. Samme antalsmæssig vækst årligt ud fra given startværdi f(x) =ax+b, x 2) Postuleret indføring af f(x) =ax + b, x R 3) Anvendelse af f(x) =ax + b, x R til fremskrivninger 4) Indtegning i koordinatsystemer, samt grafisk bestemmelse af funktionsværdier samt løsning af ligninger 5) Bestemmelse af forskrift ud fra 2 punkter a) i tilfælde, hvor det ene punkt er af typen (0,b) b) det generelle tilfælde 6) Lineær regression ved brug af Graph Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 6 af 17

7 Titel 3 Rentesregning Indhold 1) Simpel opsparing Kn= K 0(1+r) n n ( 1 r) 1 2) annuitetsopsparing An= y r n 1 (1 r) 1 3) Annuitetslån A 0 = y r 4) Gennemsnitlig rente, omregning fra kortere perioder til p.a.-renter Omfang Særlige fokuspunkter 15 timer Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen ræsonnementskompetencen modelleringskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: repræsentationskompetencen symbol- og formalismekompetencen kommunikationskompetencen hjælpemiddelkompetencen Opfyldelse af læreplanens mål 1)identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder, herunder simple it-baserede løsningsmetoder, til disse inden for et kendt problemfelt 2) Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold og skelne mellem tilfælde, i hvilke de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige 3) håndtere simple formler, herunder kunne oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog til løsning af simple problemer med matematisk indhold 4)Gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af modellens begrænsninger og rækkevidde. Side 7 af 17

8 progression og kronologisk forløb 1) Indføring af Kn= K 0(1+r) n 2) introduktion af annuitetsopsparing v.h.a. et konkret taleksempel 3) Brug af formlen for A n 4) ) introduktion af annuitetslån v.h.a. et konkret taleksempel. Udarbejdelse af afviklingsplaner 5) præsentation af formlerne for A 0, RG og y for annuitetslån (uden bevis) 6) Bestemmelse af værdierne i de 3 formler v.h.a. selvudfærdiget program i Excel 7) Bestemmelse af p.a.-renter udfra kendte renter for kortere perioder 8) Bestemmelse af gennemsnitlig rente, samt dennes betydning 9) Bestemmelse af n i de 3 formler Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 8 af 17

9 Titel 4 Deskriptiv statistik Indhold 1) beskrivelse af et givet talmateriale bestående af enkeltobservationer v.h.a. gennemsnit, typetal, median kvartiler frekvens og summeret frekvens, varians og standardafvigelse. Pindediagram og trappediagram 2) beskrivelse af et givet talmateriale bestående af grupperede observationer v.h.a. gennemsnit, typeinterval, median kvartiler intervalfrekvens, summeret intervalfrekvens, histogrogram og sumkurve Omfang Særlige fokuspunkter 15 timer Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen ræsonnementskompetencen modelleringskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: repræsentationskompetencen symbol- og formalismekompetencen kommunikationskompetencen hjælpemiddelkompetencen Opfyldelse af læreplanens mål 1)identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder, herunder simple it-baserede løsningsmetoder, til disse inden for et kendt problemfelt 2) Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold og skelne mellem tilfælde, i hvilke de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige 3) håndtere simple formler, herunder kunne oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog til løsning af simple problemer med matematisk indhold Progression og kronologisk forløb 1) præsentation af begreberne, hyppighed, frekvens, median, gennemsnit, typetal frekvens, summeret frekvens for materiale bestående af enkeltobservationer 2) Præsentation af pindediagram og sumkurve samt grafisk aflæsning af medi- Side 9 af 17

10 an, øvre og nedre kvartil for enkeltobservationer 3) Introduktion af de tilsvarende begreber for grupperede observationer med udgangspunkt i den erhvervede viden fra behandlingen af enkeltobservationer 4) Introduktion af begreberne varians og standardafvigelse 5) anvendelse af programmet deskriptiv statistik Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 10 af 17

11 Titel 5 Simpel algebra Indhold 1) Løsning af én ligning med én ubekendt 2) Løsning af konkrete simple uligheder (ax + b > tal) grafisk og ved beregning 3) skæringspunkter mellem to rette linjer 4) ophævelse af parenteser, regnearternes hierarki, regning med brøker 5 anvendelse af nulreglen Omfang Særlige fokuspunkter 10 timer Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: symbol- og formalismekompetencen Opfyldelse af læreplanens mål Ingen konkrete progression og kronologisk forløb 1) Løsning af én ligning med én ubekendt 2) Løsning af konkrete simple uligheder (ax + b > tal) grafisk og ved beregning 3) skæringspunkter mellem to rette linjer. 4) ophævelse af parenteser, regnearternes hierarki, regning med brøker 5 anvendelse af nulreglen Primært afviklet som rent repetitions og regnekursus Side 11 af 17

12 Titel 6 Grundlæggende funktionsteori Indhold Omfang Særlige fokuspunkter 1) funktionsbegrebet (intuitivt) 2) Grafer for funktioner 3) Grundmængde og værdimængde 4) en funktions nulpunkter, fortegn, ekstrema og monotoniforhold ud fra grafen for funktionen 5) omvendte funktioner 15 timer Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: symbol- og formalismekompetencen Opfyldelse af læreplanens mål Ingen konkrete progression og kronologisk forløb 1) Introduktion af funktionsbegrebet v.h.a. eksempler 2) Repræsentation af funktioner ved tabeller 3) Anvendelse af koordinatsystemer og tegning af grafer 4) en funktions nulpunkter, fortegn, ekstrema og monotoniforhold ud fra grafen for funktionen 5) Tegning af stykvis lineære funktioner 6) Bestemmelse af omvendte funktioner samt tegning af grafen for en omvendt funktion ud fra grafen for f. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 12 af 17

13 Titel 7 Andengradspolynomier Indhold Omfang Særlige fokuspunkter a) 2. gradspolynomier i det generelle tilfælde b) Nulpunkter og fortegn c) parametres betydning for grafen og parametre ud fra graf. 15 timer Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen ræsonnementskompetencen modelleringskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: repræsentationskompetencen symbol- og formalismekompetencen kommunikationskompetencen hjælpemiddelkompetencen Opfyldelse af læreplanens mål 1)identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder, herunder simple it-baserede løsningsmetoder, til disse inden for et kendt problemfelt 2) Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold og skelne mellem tilfælde, i hvilke de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige 3) håndtere simple formler, herunder kunne oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog til løsning af simple problemer med matematisk indhold progression og kronologisk forløb 1) præsentation af det generelle andengradspolynomium 2) Tegning af grafer v.h.a af tabeller 3) Bestemmelse af toppunkt og tegning af grafer ved hjælp af viden om sammenhæng mellem koefficienten til x 2 og grafens struktur 4) Bestemmelse af nulpunkter 5) Betydningen af A og D for grafens udseende Side 13 af 17

14 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 14 af 17

15 Titel 8 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Geometri a) Trigonometri b) Sinusrelationen og cosinusrelationen c) Areal af trekanter 15 timer Kompetencer der handler at spørge og svare i, med om matematik - tankegangskompetencen ræsonnementskompetencen modelleringskompetencen problembehandlingskompetencen Kompetencer, der handler om elevernes håndtering af matematikkens sprog og redskaber: repræsentationskompetencen symbol- og formalismekompetencen kommunikationskompetencen hjælpemiddelkompetencen Opfyldelse af læreplanens mål 1) identificere og beskrive matematiske problemstillinger fra fagets indhold, foreslå og anvende metoder, herunder it-baserede metoder, til løsning af disse 2) argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra og geometri og matematisk analyse 3) håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt ellerskrevet sprog, og kunne anvende symbolsprog til løsning af problemer med matematisk indhold 4 gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, geometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af modellens rækkevidde progression og kronologisk forløb 1) Introduktion af sinus, cosinus og tangens, som forholdet mellem 2 sider i en retvinklet trekant samt brug af disse til beregning i retvink lede trekanter. Væsentligste arbejdsformer 6) Brug af sinusrelationen 7) Brug af cosinusrelation 8) Brug af sætningen for arealet af en trekant Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 15 af 17

16 Side 16 af 17

17 Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere